Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009"

Transkript

1 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009

2 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling i Vestvoldskommunerne 5 Hvidovre kommune 6 Rødovre kommune 7 Brøndby kommune 8 Københavns Kommune 9 Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Kræftens Bekæmpelse 2009 Kontaktinfo Camilla Liv Andersen Kræftens Bekæmpelse MichaelDaugård HvidovreKommune GertFabrin BrøndbyKommune Pia MølerHertz Rødovre Kom m une AndreasRøhl KøbenhavnsKom m une Analysen her er en del af et større samlet projekt, der skal gøre Vestvolden til en attraktiv cykelrute: til arbejde, fritid og oplevelser. Dennerapporteretudtrækaf Opgraderingafcykelruten langs Vestvolden m ed fokus på attiltræ kke flere pendlere. Kontakt Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelsesafdelingen for mere information. Undersøgelsesarbejdet bag denne rapport Arbejdet er udført af Tetraplan AS August 2009 Foto Lars Schmidt Camilla Liv Andersen Anette Enemark

3 Vision for Vestvoldsruten Kommunerne langs Vestvolden har en unik mulighed for, at skabe en attraktiv, sammenhængende og højklasset cykelrute, der vil være til glæde for mange: Pendlere til og fra arbejde og studier. De daglige cyklister på vej til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg m.v.. Fritidscyklister, der kan cykle hele turen langs Vestvolden, eller hvis benene og tiden ikke er til det, at tage en mindre tur. Den kan også bruges af dem der vil cykle sikkert til vandet ved Brøndby Strand og Strandparken. Og sidst, men ikke mindst, hovedstadsområdets turister, der vil opleve byen fra en cykel. Derermegetvundetvedatfåfleretilatcykle: Mindre trængsel på vejnettet, bedre plads i busser og tog, og mere plads til at parkere for de, der ikke har mulighed for at cykle. Og så er en større cykelandel rigtig godt for folkesundheden. råder. På sin vej løber Vestvoldstien tæt op til mange store erhvervs og boligområder. Standarden på den eksisterende cykelsti er imidlertid af meget svingende kvalitet: Nogle strækninger er grusbelagte, andre har asfaltbelægning af svingende kvalitet. Og selv om der er bygget cykelbroer over nogle af de store hovedindfaldsveje til København, er der stadig steder hvor cyklisterne skal krydse stærkt befærdede veje. En højklasset cykelstinet i hovedstadsområdet Vestvoldsruten og Københavns Kommunes planer om højklassede cykelpendlerruter. Cykelstien i fremtiden Vestvoldsruten vil give cyklisterne en tiltrængt mulighed til, at komme sikkert på tværs i hovedstadsområdetsfingerplanstruktur.kom bineres cykelruten langs Vestvolden med cykelpendlerruteribyfingrene,får borgerne et tæt højklasset cykelstinet,dervilm otivere endnu flere til,at cykle mere. En højklasset cykelrute langs Vestvolden kræver imidlertid en samlet indsats fra alle kommunerne langs Volden. Der er brug for en samlet plan for opgraderingen af ruten, der bl.a. indeholder belægning, belysning, rydning af træer på dele af strækningen, en fælles indsats omkring vedligehold, renhold og snerydning samt en samlet formidling af cyklerutens muligheder og potentialer overfor kommunernes borgere. Og så er det vigtigt at det kommunale stinet binder erhvervs og boligområder godt op til Vestvoldsruten. Cykelstien i dag Den nuværende sti langs Vestvolden binder hovedstadsområdet sammen fra nord til syd.stien følger Købehavns gamle befæstningsanlæg tæt og løber gennem fredelige og naturskønne om 1

4 Hovedresultater En højklasset cykelsti langs Vestvolden vil tiltrække mange cyklister. Alene det at opgradere cykelruten langs Vestvolden, vil næsten fordoble antallet af cyklister på ruten. Det er primært cyklister, der i dag bruger det omkringliggende sti og vejnet. Men der vil også komme nye cyklister til, fordi ruten bliver mere attraktiv. Det er vanskeligt præcis at estimere hvor mange nye cyklister der vil vælge at cykle på den nye cykelrute. Estimaterne viser et potentiale på mellem nye daglige cyklister på en ny cykelrute langs Vestvolden. Forudsætningen for det høje estimat er, at kommunernes borgere i fremtiden vil cykle i samme omfang som københavnerne gør i dag. En fælles satsning For at få så mange til at bruge cyklen i det daglige er der brug for en fælles indsats fra kommunerne langs Vestvolden. Hovedelementerne i satsningen er at Cykelruten langs Vestvolden renoveres og udbygges til en ensartet høj standard Der laves et fælles informationsmateriale målrettet virksomheder og borgere De kommunale cykelstinet bindes op på Vestvolden, så det er let at komme til den nye cykelrute Kommunerne gør en målrettet indsats for at få flere tilatcykle tilarbejde og uddannelse. Det kan fx. være gennem information og vejledning til virksomhederne En højklasset cykelrute Designet af cykelstien er vigtig for at få det fulde cykeludbytte: Sikkerheden skal være i top, belægning og belysning i orden og der skal være ens planer for vedligehold og snerydning. Skal cykelruten langs Vestvolden kunne fungere som en attraktiv og højklasset cykelrute, skal følgende forhold være i orden En ensartet jævn og fast belægning, med en lille kornstørrelse er god at cykle på. Lys på hele strækningen højner komforten i de mørke timer, og lys øger følelsen af sikkerhed på ruten. Høj fremkommelighed, dvs. at cyklisterne kan holde en konstant og jævn fart, uden at blive stoppet af mange krydsende veje (eller stier), lysregulering eller andet. Helst skal der anlægges cykelbroer, tunneller eller som et minimum cykelovergange gerne med egen lysregulering. Sikkerheden for cyklister og gående skal være høj. Stien skal kunne bruges af både gående og cyklende, så den skal være bred nok til, at der er plads til alle. Og gerne med en stribe der indikerer, hvor cyklister og fodgængere har fortrin. Stien skal løbende vedligeholdes så der ikke er huller eller samler sig store vandpytter. Stien skal fejes regelmæssigt for glasskår og grene samt nedfaldne blade, der om efteråret kan gøre stien meget glat. Sidst men ikke mindst skal der være god sammenhæng til det øvrige cykelstinet, særligt til de nærliggende bolig og erhvervsområder. Fremtidige cyklister på Vestvolden Skøn over hvor mange cyklister, der potentielt vil bruge en højklasset cykelrute dagligt langs Vestvolden (se yderligere forklaring på næste side). Estimater Cyklister på Vestvoldruten Alle cykelture Alle cykelture fordelt på formål Pendlere/uddan. Andre ture Vestvolden i dag Opgraderet Vestvold Opgraderet Vestvold & Pendlerruter Ny Vestvold og cykelvaner som københavnerne Ny Vestvold & Pendlerruter og cykelvaner som Kbh % på cykelruten langs Vestvolden (12.000) (4.950) (7.050) 2

5 Derfindesingentæ lingeraf,hvormangecyklister der i dag cykler langs Vestvolden. Derfor har det været nødvendigt at lave et estimat. Estimatet bruges som baggrund for at skønne antallet af cyklister i en fremtidig situation. Estimaterne er designet til, at vise spændet i antallet af cyklister. Nye cyklister på Vestvoldruten Detantalturedervilekunneflytesfrabil/bus/tog til cykel, hvis alle borgere i omegnskommunerne cykler som københavnerne. Opgraderes Vestvoldstien til en sammenhængende cykelpendlerrute vilflere af Nye cyklister på Vestvoldruten dem, der allerede cykler i dag, vælge at køre langs Vestvolden. Alt i alt vil antallet af cyklister på ruten vil stige til En stigning på over 80%. Af dem vil være på vej til deres arbejde eller uddannelse (en stigning på over 90% i denne grupe). Disse tal dækker alene over nuværende cyklister, der nu vælger at cykle langs Vestvolden, fordi ruten er blevet hurtigere. Alle Formålet med ture Pendler/ uddan. Andre ture Hvis alle cykler som københavnerne Opgraderet Vestvold Opgraderet Vestvold & Pendlerruter Anlægges Københavns Kommunes cykelpendlerruter sammen ved Vestvoldsruten vil de trække nogle af cyklisterne væk fra Vestvolden. Det samlede antal cyklister på en hverdag vil være ca Altså omkring færre end hvis Vestvoldsruten er den eneste højklassede cykelpendlerrute, men stadig flere cyklister (+ 60% )end idagens situation. Igenerderheralenetaleom enoverflytningaf eksisterede cyklister fra det øvrige stinet. Cykler omegnskommunernes borgere som københavnerne når Vestvoldsruten er anlagt vil der ske en dramatisk stigning i antallet af cyklister der bruger cykelruten langs Vestvolden: daglige cyklister. Af dem vil være cykelpendlere eller cyklister på vej til deres uddannelse. Det er stigninger på hhv. 360% for samtlige cyklister og næsten 200% for pendler /uddannelsesture er nye cyklister, der vælger cyklen i stedet for at køre i bil elermedkolektivtrafik.afdem vil1.750være nye cykelpendlere. Nedjusteres forventningerne til stigningen icykeltrafikken når Vestvoldsruten er anlagt, forventes et par tusinde færre cyklister at bruge cykelruten. +50% nye cyklister på en opgraderet cykelrute langs Vestvolden er et regnestykke på, hvor meget cykelvanerne skal ændres, hvis derskalkøre 50% flere nye cyklisterlangsvestvolden. Udgangspunktet for regnestykket er de cyklister der vil være på den opgraderede cykelsti på Vestvolden og +50% giver dermed ca nye cyklister (se tabellen på side 2). Cykler omegnskommunernes borgere som københavnerne når Vestvoldsruten og Københavns Kommunes cykelpendlerruter er anlagt vil der dagligt cykle cyklister, hvoraf vil være cykelpendlere. Mere end af dem vil være nye cyklister. 3

6 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten I dag cykler borgerne i kommunerne omkring København betydeligt sjældnere og kortere end københavnerne. Der er altså alt andet lige et stortpotentiale for,atfå flere op på cyklen.det gælder både på turene til arbejde og uddannelse, til de daglige gøremål og i fritiden. Hvorfor københavnerne cykler mere end borgerne i kommunerne omkring København, er der ingen entydig forklaring på. Et tættere cykelstinet, dårligere parkeringsmuligheder både ved arbejdspladserne og hjemmet, en lidt lavere bilrådighed,ettæ terekolektivtrafiknet,trængsel på vejnettet, familiesammensætning og indtægt er nogle af de faktorer der påvirker cykelbrugen. Og så selvfølgelig at Københavns Kommune generelt gør en stor indsats for at fremme cyklismen, gennem gode Cykelandele forhold for cyklisterne, målrettet information til virksomheder, cykelkampagner m.m. Hvis alle cykler som københavnerne At få alle borgere til at cykle i samme omfang som københavnerne, er et stort skridt. Men som figuren nedenforviser,er der etstorcykelpotentiale hvis det lykkes. Både på pendling/uddannelsesturene og sæ rligtpå ture m ed andre formål som indkøb,hente bringebørnog til fritidsaktiviteter. Pendling og uddannelse Cykelandel forskellige turformål Tabellen bruges til, at estimere det maksimaleoverflytningspotentialetil Vestvoldsruten. Andre formål Kbh. Kom Omkring Kbh. Kbh. Kom Omkring Kbh. 0 4 km 57% 51% 65% 24% 4 7 km 53% 32% 29% 9% 7 10 km 41% 16% 21% 5% km 26% 18% 7% 6% km 7% 13% 5% 2% km 5% 4% 5% 1% Udvalgte delstrækninger Det estimerede antal cyklister på forskellige udvalgte delstrækninger af Vestvoldsruten km 7% 3% 7% <1% Over 20 km 1% 1% 1% 1% Cyklister på udvalgte strækninger I dag Opgraderet cykelrute på Vestvolden Cykelandel som i dag Cykelandel som Kbh erne Mørkhøjvej Frederikssundvej Islevhusvej Slotsherrensvej Slotsherrensvej Jyllingevej Jyllingevej Rødovre Parkvej Rødovre Parkvej Roskildevej Roskildevej Park Allé Holbæk Motorvej Brostykkevej Gl.Køge Landevej Avedøre Havnevej

7 Cykelpendling i Vestvoldskommunerne Mange af de større virksomheder i Vestvoldskommunerne ligger i en fornuftig cykelafstand fra Vestvolden. Med en opgraderet cykelsti langs Vestvolden, gode cykelstier der binder op til ruten og målrettet information, vil det være muligtatfå flere afde ansa te på disse virksom heder til at cykle til arbejde. Erfaringsmæssigt er cykelandelen højest til virksomheder indenfor offentlige og personlige tjenester,efterfulgtaffinansiering og forretningsservice. I den lave ende ligger handel, hotel og restaurationsbranchen, hvor færre cykler til arbejde. Kommunerne langs Vestvolden er allerede opmærksomme på stiforbindelserne til Vestvolden, men der er stadig muligheder for at forbedre opkoblingen. Arbejdspladser langs volden De største virksomheder i tilknytning til Vestvoldsruten. De blå nuancer illustrerer cykelandelen i pendlingen i områderne. Jo mørkere blå, des højere cykelandel. 5

8 Cykelpotentialet for Hvidovre kommunes virksomheder Mange arbejdspladser i Hvidovre Kommune, er potentielt gode cykelarbejdspladser, hvor mange ansatte kan motiveres til at cykle. De fem største virksomheder i Hvidovre Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er HvidovreHospital medomkring3.100 ansatte HvidovreKommune,Rådhuset medomkring 400 ansatte IfSkadeforsikring på Avedøre Holm e m ed omkring 360 ansatte Rigspolitiets Dataafdeling på Landlystvej m ed om kring 220 ansa te Estee Lauder Cosmetics A/S på Avedøre Holme medomkring190ansate Virksomhederne med det største potentiale for at skabe nye cykelture, ligger et stykke fra Vestvolden. Og cykelstiforbindelserne er ikke alle lige gode. Her vil der være et potentiale for at opgradere det kommunale cykelstinet, så de ansatte får bedre adgang til cykelruten langs Vestvolden. Arbejdspladserne på Avedøre Holme ligger for de flestes vedkom m ende i de cykel lave brancher.detbetyder ikke, at gode cykelforbindelser på Avedøre Holme er spildt. Men at der sandsynligvis skal noget mere til, for at få de ansatte her til at cykle. 6

9 Cykelpotentialet for Rødovre kommunes virksomheder I Rødovre kommune ligger der mange arbejdspladser i de kategorier hvor cykelpotentialet er lavest: tæt på 2/3 af alle arbejdspladser liggeridisse kategorier.(på figuren herunderer de virksomhedstyper hvor cykelandelen potentielt er lav angivet i de lyseste blå toner). Der betyder ikke at det er umuligt, at motivere flere tilatcykle tilog fra arbejde i Rødovre. Blot at der sandsynligvis skal mere til, for at øge cykelandelen i pendlingen. De seks største virksomheder i Rødovre Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er Rødovre Centrum med omkring 960 ansatte Rødovre Kommune, Hjemmeplejen m ed om kring 330 ansa te Rødovrekom m une,rådhuset m ed omkring 210 ansatte Moe & Brødsgård på Tørringvej, med omkring 200 ansatte ApplusDanm arkpåkortdalsvej m ed omkring 270 ansatte XPONCARD A/SpåTørringvej med omkring 160 ansatte De fem virksomheder med det største potentiale for at skabe nye cykelture, ligger spredt i kommunen og i forskellig afstand fra Vestvolden. Rødovre Centrum og Rødovre Rådhus, begge med et stort potentiale for mange cykelpendere, er godt bundet op på Vestvolden gennem det kommunale cykelstinet. Tre af de af København Kommunes foreslåede cykelpenderruter løber gennem Rødovre. Det vil give cyklingen i kommunen et positivt skub fremad. 7

10 Cykelpotentialet for Brøndby kommunes virksomheder Brøndby kommune har også mange arbejdspladser i de virksomhedstyper hvor cykelandelene potentielt kan være høj, jævnfør oversigten over arbejdspladser hvor der er potentiale for en stor cykelandel. (Her er de virksomhedstyper hvor cykelandelen potentielt er høj angivet i de mørkest blå toner). De fem største virksomheder i Brøndby Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er Politiskolen på BrønbyøsterBoulevard m ed omkring ansatte SOSU C påbrøndbymølevej m ed om kring 520 ansatte Force Technology på Park A lé m ed omkring 400 ansatte COOP Ferskvarecenter på Solmarksvej m ed om kring 330 ansa te Hjemmeplejen medomkring300 ansatte Politiskolen, Hjemmeplejen og SOSU centeret ligger alle tæt på cykelpendlerruten langs Vestvolden Der er direkte stiforbindelser, der binder virksomhederne op på cykelpender ruten, men ifølge oplysninger fra kommunen, er der potentiale for at styrke forbindelserne. Hvis cykelpendlerruten Brøndby ruten bliverrealiseret,vil langtde fleste afbrøndbys større arbejdspladser være direkte bundet op på Vestvoldsruten. 8

11 Cykelpotentialet for Københavns kommunes virksomheder De ansatte i virksomhederne i Københavns Kommune har generelt en høj cykelandel i pendlingsturene, og mange af arbejdspladserne i Københavns Kommune er i de brancher, hvor cykelandelen erhøj.(på figuren tilhøjre erde virksomhedstyper, hvor cykelandelen potentielt er høj angivet i de mørkeste blå toner). Koncentrationen af arbejdspladser ligger i Indre By, mens der ikke er store koncentrationer af arbejdspladser tæt på cykelruten langs Vestvolden i Københavns Kommune. Som det kan ses afnedenstående figur,vilkøbehavnskom m une forslag til cykelpendlerruter binde godt op på de største arbejdspladskoncentrationer og kom munes største uddannelsesinstitutioner. 9

12 Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen

Miljø- og Teknikforvaltningen Cykelstrategi 2009 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD CYKELSTRATEGI 2009 er udgivet af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen 2009. mtf@albertslund.dk Oplag: Design: Tekst:

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Kulturarv i bevægelse. Nytænkning af fysisk aktivitet på Københavns Befæstning

Kulturarv i bevægelse. Nytænkning af fysisk aktivitet på Københavns Befæstning Kulturarv i bevægelse Nytænkning af fysisk aktivitet på Københavns Befæstning Kulturarv i bevægelse Kulturarv i bevægelse / 1 Kolofon Forord Redaktion: Udgivet af: Oplag: Tryk & layout: Hanne Bebendorf

Læs mere

Styregruppemøde 26. januar 2015

Styregruppemøde 26. januar 2015 Styregruppemøde 26. januar 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS 2015 7. Frem

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Baggrund Herning Kommune fik i 2011 støtte til første etape af Herning Cykler, som er kommunens store cykelprojekt. Projektet tager udgangspunkt i Herning Kommunes vision

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6 REGION HOVEDSTADEN FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød BYSKOLENS SKOLEVEJE Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014 Cyklistforbundet, Hillerød Indhold Ruten nord for Byskolen... 2 Ruten syd for Byskolen... 3 Generelt om vores kontakt og tur

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Arbejdspapir 6 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere