Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009"

Transkript

1 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009

2 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling i Vestvoldskommunerne 5 Hvidovre kommune 6 Rødovre kommune 7 Brøndby kommune 8 Københavns Kommune 9 Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Kræftens Bekæmpelse 2009 Kontaktinfo Camilla Liv Andersen Kræftens Bekæmpelse MichaelDaugård HvidovreKommune GertFabrin BrøndbyKommune Pia MølerHertz Rødovre Kom m une AndreasRøhl KøbenhavnsKom m une Analysen her er en del af et større samlet projekt, der skal gøre Vestvolden til en attraktiv cykelrute: til arbejde, fritid og oplevelser. Dennerapporteretudtrækaf Opgraderingafcykelruten langs Vestvolden m ed fokus på attiltræ kke flere pendlere. Kontakt Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelsesafdelingen for mere information. Undersøgelsesarbejdet bag denne rapport Arbejdet er udført af Tetraplan AS August 2009 Foto Lars Schmidt Camilla Liv Andersen Anette Enemark

3 Vision for Vestvoldsruten Kommunerne langs Vestvolden har en unik mulighed for, at skabe en attraktiv, sammenhængende og højklasset cykelrute, der vil være til glæde for mange: Pendlere til og fra arbejde og studier. De daglige cyklister på vej til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg m.v.. Fritidscyklister, der kan cykle hele turen langs Vestvolden, eller hvis benene og tiden ikke er til det, at tage en mindre tur. Den kan også bruges af dem der vil cykle sikkert til vandet ved Brøndby Strand og Strandparken. Og sidst, men ikke mindst, hovedstadsområdets turister, der vil opleve byen fra en cykel. Derermegetvundetvedatfåfleretilatcykle: Mindre trængsel på vejnettet, bedre plads i busser og tog, og mere plads til at parkere for de, der ikke har mulighed for at cykle. Og så er en større cykelandel rigtig godt for folkesundheden. råder. På sin vej løber Vestvoldstien tæt op til mange store erhvervs og boligområder. Standarden på den eksisterende cykelsti er imidlertid af meget svingende kvalitet: Nogle strækninger er grusbelagte, andre har asfaltbelægning af svingende kvalitet. Og selv om der er bygget cykelbroer over nogle af de store hovedindfaldsveje til København, er der stadig steder hvor cyklisterne skal krydse stærkt befærdede veje. En højklasset cykelstinet i hovedstadsområdet Vestvoldsruten og Københavns Kommunes planer om højklassede cykelpendlerruter. Cykelstien i fremtiden Vestvoldsruten vil give cyklisterne en tiltrængt mulighed til, at komme sikkert på tværs i hovedstadsområdetsfingerplanstruktur.kom bineres cykelruten langs Vestvolden med cykelpendlerruteribyfingrene,får borgerne et tæt højklasset cykelstinet,dervilm otivere endnu flere til,at cykle mere. En højklasset cykelrute langs Vestvolden kræver imidlertid en samlet indsats fra alle kommunerne langs Volden. Der er brug for en samlet plan for opgraderingen af ruten, der bl.a. indeholder belægning, belysning, rydning af træer på dele af strækningen, en fælles indsats omkring vedligehold, renhold og snerydning samt en samlet formidling af cyklerutens muligheder og potentialer overfor kommunernes borgere. Og så er det vigtigt at det kommunale stinet binder erhvervs og boligområder godt op til Vestvoldsruten. Cykelstien i dag Den nuværende sti langs Vestvolden binder hovedstadsområdet sammen fra nord til syd.stien følger Købehavns gamle befæstningsanlæg tæt og løber gennem fredelige og naturskønne om 1

4 Hovedresultater En højklasset cykelsti langs Vestvolden vil tiltrække mange cyklister. Alene det at opgradere cykelruten langs Vestvolden, vil næsten fordoble antallet af cyklister på ruten. Det er primært cyklister, der i dag bruger det omkringliggende sti og vejnet. Men der vil også komme nye cyklister til, fordi ruten bliver mere attraktiv. Det er vanskeligt præcis at estimere hvor mange nye cyklister der vil vælge at cykle på den nye cykelrute. Estimaterne viser et potentiale på mellem nye daglige cyklister på en ny cykelrute langs Vestvolden. Forudsætningen for det høje estimat er, at kommunernes borgere i fremtiden vil cykle i samme omfang som københavnerne gør i dag. En fælles satsning For at få så mange til at bruge cyklen i det daglige er der brug for en fælles indsats fra kommunerne langs Vestvolden. Hovedelementerne i satsningen er at Cykelruten langs Vestvolden renoveres og udbygges til en ensartet høj standard Der laves et fælles informationsmateriale målrettet virksomheder og borgere De kommunale cykelstinet bindes op på Vestvolden, så det er let at komme til den nye cykelrute Kommunerne gør en målrettet indsats for at få flere tilatcykle tilarbejde og uddannelse. Det kan fx. være gennem information og vejledning til virksomhederne En højklasset cykelrute Designet af cykelstien er vigtig for at få det fulde cykeludbytte: Sikkerheden skal være i top, belægning og belysning i orden og der skal være ens planer for vedligehold og snerydning. Skal cykelruten langs Vestvolden kunne fungere som en attraktiv og højklasset cykelrute, skal følgende forhold være i orden En ensartet jævn og fast belægning, med en lille kornstørrelse er god at cykle på. Lys på hele strækningen højner komforten i de mørke timer, og lys øger følelsen af sikkerhed på ruten. Høj fremkommelighed, dvs. at cyklisterne kan holde en konstant og jævn fart, uden at blive stoppet af mange krydsende veje (eller stier), lysregulering eller andet. Helst skal der anlægges cykelbroer, tunneller eller som et minimum cykelovergange gerne med egen lysregulering. Sikkerheden for cyklister og gående skal være høj. Stien skal kunne bruges af både gående og cyklende, så den skal være bred nok til, at der er plads til alle. Og gerne med en stribe der indikerer, hvor cyklister og fodgængere har fortrin. Stien skal løbende vedligeholdes så der ikke er huller eller samler sig store vandpytter. Stien skal fejes regelmæssigt for glasskår og grene samt nedfaldne blade, der om efteråret kan gøre stien meget glat. Sidst men ikke mindst skal der være god sammenhæng til det øvrige cykelstinet, særligt til de nærliggende bolig og erhvervsområder. Fremtidige cyklister på Vestvolden Skøn over hvor mange cyklister, der potentielt vil bruge en højklasset cykelrute dagligt langs Vestvolden (se yderligere forklaring på næste side). Estimater Cyklister på Vestvoldruten Alle cykelture Alle cykelture fordelt på formål Pendlere/uddan. Andre ture Vestvolden i dag Opgraderet Vestvold Opgraderet Vestvold & Pendlerruter Ny Vestvold og cykelvaner som københavnerne Ny Vestvold & Pendlerruter og cykelvaner som Kbh % på cykelruten langs Vestvolden (12.000) (4.950) (7.050) 2

5 Derfindesingentæ lingeraf,hvormangecyklister der i dag cykler langs Vestvolden. Derfor har det været nødvendigt at lave et estimat. Estimatet bruges som baggrund for at skønne antallet af cyklister i en fremtidig situation. Estimaterne er designet til, at vise spændet i antallet af cyklister. Nye cyklister på Vestvoldruten Detantalturedervilekunneflytesfrabil/bus/tog til cykel, hvis alle borgere i omegnskommunerne cykler som københavnerne. Opgraderes Vestvoldstien til en sammenhængende cykelpendlerrute vilflere af Nye cyklister på Vestvoldruten dem, der allerede cykler i dag, vælge at køre langs Vestvolden. Alt i alt vil antallet af cyklister på ruten vil stige til En stigning på over 80%. Af dem vil være på vej til deres arbejde eller uddannelse (en stigning på over 90% i denne grupe). Disse tal dækker alene over nuværende cyklister, der nu vælger at cykle langs Vestvolden, fordi ruten er blevet hurtigere. Alle Formålet med ture Pendler/ uddan. Andre ture Hvis alle cykler som københavnerne Opgraderet Vestvold Opgraderet Vestvold & Pendlerruter Anlægges Københavns Kommunes cykelpendlerruter sammen ved Vestvoldsruten vil de trække nogle af cyklisterne væk fra Vestvolden. Det samlede antal cyklister på en hverdag vil være ca Altså omkring færre end hvis Vestvoldsruten er den eneste højklassede cykelpendlerrute, men stadig flere cyklister (+ 60% )end idagens situation. Igenerderheralenetaleom enoverflytningaf eksisterede cyklister fra det øvrige stinet. Cykler omegnskommunernes borgere som københavnerne når Vestvoldsruten er anlagt vil der ske en dramatisk stigning i antallet af cyklister der bruger cykelruten langs Vestvolden: daglige cyklister. Af dem vil være cykelpendlere eller cyklister på vej til deres uddannelse. Det er stigninger på hhv. 360% for samtlige cyklister og næsten 200% for pendler /uddannelsesture er nye cyklister, der vælger cyklen i stedet for at køre i bil elermedkolektivtrafik.afdem vil1.750være nye cykelpendlere. Nedjusteres forventningerne til stigningen icykeltrafikken når Vestvoldsruten er anlagt, forventes et par tusinde færre cyklister at bruge cykelruten. +50% nye cyklister på en opgraderet cykelrute langs Vestvolden er et regnestykke på, hvor meget cykelvanerne skal ændres, hvis derskalkøre 50% flere nye cyklisterlangsvestvolden. Udgangspunktet for regnestykket er de cyklister der vil være på den opgraderede cykelsti på Vestvolden og +50% giver dermed ca nye cyklister (se tabellen på side 2). Cykler omegnskommunernes borgere som københavnerne når Vestvoldsruten og Københavns Kommunes cykelpendlerruter er anlagt vil der dagligt cykle cyklister, hvoraf vil være cykelpendlere. Mere end af dem vil være nye cyklister. 3

6 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten I dag cykler borgerne i kommunerne omkring København betydeligt sjældnere og kortere end københavnerne. Der er altså alt andet lige et stortpotentiale for,atfå flere op på cyklen.det gælder både på turene til arbejde og uddannelse, til de daglige gøremål og i fritiden. Hvorfor københavnerne cykler mere end borgerne i kommunerne omkring København, er der ingen entydig forklaring på. Et tættere cykelstinet, dårligere parkeringsmuligheder både ved arbejdspladserne og hjemmet, en lidt lavere bilrådighed,ettæ terekolektivtrafiknet,trængsel på vejnettet, familiesammensætning og indtægt er nogle af de faktorer der påvirker cykelbrugen. Og så selvfølgelig at Københavns Kommune generelt gør en stor indsats for at fremme cyklismen, gennem gode Cykelandele forhold for cyklisterne, målrettet information til virksomheder, cykelkampagner m.m. Hvis alle cykler som københavnerne At få alle borgere til at cykle i samme omfang som københavnerne, er et stort skridt. Men som figuren nedenforviser,er der etstorcykelpotentiale hvis det lykkes. Både på pendling/uddannelsesturene og sæ rligtpå ture m ed andre formål som indkøb,hente bringebørnog til fritidsaktiviteter. Pendling og uddannelse Cykelandel forskellige turformål Tabellen bruges til, at estimere det maksimaleoverflytningspotentialetil Vestvoldsruten. Andre formål Kbh. Kom Omkring Kbh. Kbh. Kom Omkring Kbh. 0 4 km 57% 51% 65% 24% 4 7 km 53% 32% 29% 9% 7 10 km 41% 16% 21% 5% km 26% 18% 7% 6% km 7% 13% 5% 2% km 5% 4% 5% 1% Udvalgte delstrækninger Det estimerede antal cyklister på forskellige udvalgte delstrækninger af Vestvoldsruten km 7% 3% 7% <1% Over 20 km 1% 1% 1% 1% Cyklister på udvalgte strækninger I dag Opgraderet cykelrute på Vestvolden Cykelandel som i dag Cykelandel som Kbh erne Mørkhøjvej Frederikssundvej Islevhusvej Slotsherrensvej Slotsherrensvej Jyllingevej Jyllingevej Rødovre Parkvej Rødovre Parkvej Roskildevej Roskildevej Park Allé Holbæk Motorvej Brostykkevej Gl.Køge Landevej Avedøre Havnevej

7 Cykelpendling i Vestvoldskommunerne Mange af de større virksomheder i Vestvoldskommunerne ligger i en fornuftig cykelafstand fra Vestvolden. Med en opgraderet cykelsti langs Vestvolden, gode cykelstier der binder op til ruten og målrettet information, vil det være muligtatfå flere afde ansa te på disse virksom heder til at cykle til arbejde. Erfaringsmæssigt er cykelandelen højest til virksomheder indenfor offentlige og personlige tjenester,efterfulgtaffinansiering og forretningsservice. I den lave ende ligger handel, hotel og restaurationsbranchen, hvor færre cykler til arbejde. Kommunerne langs Vestvolden er allerede opmærksomme på stiforbindelserne til Vestvolden, men der er stadig muligheder for at forbedre opkoblingen. Arbejdspladser langs volden De største virksomheder i tilknytning til Vestvoldsruten. De blå nuancer illustrerer cykelandelen i pendlingen i områderne. Jo mørkere blå, des højere cykelandel. 5

8 Cykelpotentialet for Hvidovre kommunes virksomheder Mange arbejdspladser i Hvidovre Kommune, er potentielt gode cykelarbejdspladser, hvor mange ansatte kan motiveres til at cykle. De fem største virksomheder i Hvidovre Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er HvidovreHospital medomkring3.100 ansatte HvidovreKommune,Rådhuset medomkring 400 ansatte IfSkadeforsikring på Avedøre Holm e m ed omkring 360 ansatte Rigspolitiets Dataafdeling på Landlystvej m ed om kring 220 ansa te Estee Lauder Cosmetics A/S på Avedøre Holme medomkring190ansate Virksomhederne med det største potentiale for at skabe nye cykelture, ligger et stykke fra Vestvolden. Og cykelstiforbindelserne er ikke alle lige gode. Her vil der være et potentiale for at opgradere det kommunale cykelstinet, så de ansatte får bedre adgang til cykelruten langs Vestvolden. Arbejdspladserne på Avedøre Holme ligger for de flestes vedkom m ende i de cykel lave brancher.detbetyder ikke, at gode cykelforbindelser på Avedøre Holme er spildt. Men at der sandsynligvis skal noget mere til, for at få de ansatte her til at cykle. 6

9 Cykelpotentialet for Rødovre kommunes virksomheder I Rødovre kommune ligger der mange arbejdspladser i de kategorier hvor cykelpotentialet er lavest: tæt på 2/3 af alle arbejdspladser liggeridisse kategorier.(på figuren herunderer de virksomhedstyper hvor cykelandelen potentielt er lav angivet i de lyseste blå toner). Der betyder ikke at det er umuligt, at motivere flere tilatcykle tilog fra arbejde i Rødovre. Blot at der sandsynligvis skal mere til, for at øge cykelandelen i pendlingen. De seks største virksomheder i Rødovre Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er Rødovre Centrum med omkring 960 ansatte Rødovre Kommune, Hjemmeplejen m ed om kring 330 ansa te Rødovrekom m une,rådhuset m ed omkring 210 ansatte Moe & Brødsgård på Tørringvej, med omkring 200 ansatte ApplusDanm arkpåkortdalsvej m ed omkring 270 ansatte XPONCARD A/SpåTørringvej med omkring 160 ansatte De fem virksomheder med det største potentiale for at skabe nye cykelture, ligger spredt i kommunen og i forskellig afstand fra Vestvolden. Rødovre Centrum og Rødovre Rådhus, begge med et stort potentiale for mange cykelpendere, er godt bundet op på Vestvolden gennem det kommunale cykelstinet. Tre af de af København Kommunes foreslåede cykelpenderruter løber gennem Rødovre. Det vil give cyklingen i kommunen et positivt skub fremad. 7

10 Cykelpotentialet for Brøndby kommunes virksomheder Brøndby kommune har også mange arbejdspladser i de virksomhedstyper hvor cykelandelene potentielt kan være høj, jævnfør oversigten over arbejdspladser hvor der er potentiale for en stor cykelandel. (Her er de virksomhedstyper hvor cykelandelen potentielt er høj angivet i de mørkest blå toner). De fem største virksomheder i Brøndby Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er Politiskolen på BrønbyøsterBoulevard m ed omkring ansatte SOSU C påbrøndbymølevej m ed om kring 520 ansatte Force Technology på Park A lé m ed omkring 400 ansatte COOP Ferskvarecenter på Solmarksvej m ed om kring 330 ansa te Hjemmeplejen medomkring300 ansatte Politiskolen, Hjemmeplejen og SOSU centeret ligger alle tæt på cykelpendlerruten langs Vestvolden Der er direkte stiforbindelser, der binder virksomhederne op på cykelpender ruten, men ifølge oplysninger fra kommunen, er der potentiale for at styrke forbindelserne. Hvis cykelpendlerruten Brøndby ruten bliverrealiseret,vil langtde fleste afbrøndbys større arbejdspladser være direkte bundet op på Vestvoldsruten. 8

11 Cykelpotentialet for Københavns kommunes virksomheder De ansatte i virksomhederne i Københavns Kommune har generelt en høj cykelandel i pendlingsturene, og mange af arbejdspladserne i Københavns Kommune er i de brancher, hvor cykelandelen erhøj.(på figuren tilhøjre erde virksomhedstyper, hvor cykelandelen potentielt er høj angivet i de mørkeste blå toner). Koncentrationen af arbejdspladser ligger i Indre By, mens der ikke er store koncentrationer af arbejdspladser tæt på cykelruten langs Vestvolden i Københavns Kommune. Som det kan ses afnedenstående figur,vilkøbehavnskom m une forslag til cykelpendlerruter binde godt op på de største arbejdspladskoncentrationer og kom munes største uddannelsesinstitutioner. 9

12 Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009

Opgradering af cykelruten langs Vestvolden - med fokus på at tiltrække flere pendlere. August 2009

Opgradering af cykelruten langs Vestvolden - med fokus på at tiltrække flere pendlere. August 2009 - med fokus på at tiltrække flere pendlere August 2009 Opgradering af cykelruten langs Vestvolden - med fokus på at tiltrække flere pendlere August 2009 Dato: 11. august Notatnummer: 3965011 Rev: 5.4 Udarbejdet

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Trafikken, ven og fjende

Trafikken, ven og fjende Trafikken, ven og fjende Mulighederne for mere motion og sundhed gennem den daglige transport - kommunernes rolle Medvind på sundheden Et godt udgangspunkt Eksempler Hvor batter det? Anette Enemark Tetraplan

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

UDKAST TRAFIKSTATEGI 2017

UDKAST TRAFIKSTATEGI 2017 UDKAST 05.05.2017 TRAFIKSTATEGI 2017 1 Kollektiv trafik Der sker store forandringer på trafikområdet de kommende år, som har betydning for Hvidovre Kommune, både når det gælder individuel og kollektiv

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Roskildevejsruten Nuværende forhold Roskildevejsruten forbinder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Albertslund

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Cykelstrategi

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Cykelstrategi 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Cykelstrategi 2016-2020 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering Navn og adresse på indsiger Opsummering af bemærkninger/indsigelse

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Damhusruten Nuværende forhold Damhusruten er en ringrute, der forbinder byområder i Frederiksberg og Københavns kommuner, se figur 1 Ruten kan især

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte +45 29 99 79 43 Web www.regionh.dk Dato: 14. maj 2014 Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder.

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. BILAG 2 Dato: 21-04-2016 Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. De er prioriterede i 3 grupper. Gruppe 1 er projekter der anbefales udført

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund Januar 2013 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

Evaluering af Albertslundruten

Evaluering af Albertslundruten Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet. Aalborg Kommune Vejdirektoratet

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet. Aalborg Kommune Vejdirektoratet Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet Aalborg Kommune Vejdirektoratet 1995 1998 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Problemerne 2.1. Trafikpulje 1995 3. Målene 3.1 Projektets mål 3.2 Projektets organisering 3.3 Indhold

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen

Miljø- og Teknikforvaltningen Cykelstrategi 2009 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD CYKELSTRATEGI 2009 er udgivet af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen 2009. mtf@albertslund.dk Oplag: Design: Tekst:

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

S-bus 200S: Buddinge - Husum - Rødovre - Friheden - Avedøreholmen (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 200S: Buddinge - Husum - Rødovre - Friheden - Avedøreholmen (DOT: Gyldig d.10.12.17) 5.24 5.31 5.40 5.47 5.52 5.58 6.07 6.07 6.11 6.12 6.27 6.31 6.32 5.53 6.00 6.09 6.16 6.21 6.28 6.37 6.37 6.41 6.42 6.47 6.51 6.52 6.12 6.19 6.28 6.35 6.41 6.48 6.57 6.57 7.01 7.02 6.19 6.26 6.36 6.43 6.49

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Roskildevejsruten Nuværende forhold Roskildevejsruten forbinder Høje-Taastrup, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Frederiksberg

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af sammenhængen mellem by, infrastruktur og cykling.

Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af sammenhængen mellem by, infrastruktur og cykling. Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet (tasn@vd.dk) Hans Skov-Petersen, Inst. For Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, KU Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere