Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009"

Transkript

1 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009

2 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling i Vestvoldskommunerne 5 Hvidovre kommune 6 Rødovre kommune 7 Brøndby kommune 8 Københavns Kommune 9 Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Kræftens Bekæmpelse 2009 Kontaktinfo Camilla Liv Andersen Kræftens Bekæmpelse MichaelDaugård HvidovreKommune GertFabrin BrøndbyKommune Pia MølerHertz Rødovre Kom m une AndreasRøhl KøbenhavnsKom m une Analysen her er en del af et større samlet projekt, der skal gøre Vestvolden til en attraktiv cykelrute: til arbejde, fritid og oplevelser. Dennerapporteretudtrækaf Opgraderingafcykelruten langs Vestvolden m ed fokus på attiltræ kke flere pendlere. Kontakt Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelsesafdelingen for mere information. Undersøgelsesarbejdet bag denne rapport Arbejdet er udført af Tetraplan AS August 2009 Foto Lars Schmidt Camilla Liv Andersen Anette Enemark

3 Vision for Vestvoldsruten Kommunerne langs Vestvolden har en unik mulighed for, at skabe en attraktiv, sammenhængende og højklasset cykelrute, der vil være til glæde for mange: Pendlere til og fra arbejde og studier. De daglige cyklister på vej til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg m.v.. Fritidscyklister, der kan cykle hele turen langs Vestvolden, eller hvis benene og tiden ikke er til det, at tage en mindre tur. Den kan også bruges af dem der vil cykle sikkert til vandet ved Brøndby Strand og Strandparken. Og sidst, men ikke mindst, hovedstadsområdets turister, der vil opleve byen fra en cykel. Derermegetvundetvedatfåfleretilatcykle: Mindre trængsel på vejnettet, bedre plads i busser og tog, og mere plads til at parkere for de, der ikke har mulighed for at cykle. Og så er en større cykelandel rigtig godt for folkesundheden. råder. På sin vej løber Vestvoldstien tæt op til mange store erhvervs og boligområder. Standarden på den eksisterende cykelsti er imidlertid af meget svingende kvalitet: Nogle strækninger er grusbelagte, andre har asfaltbelægning af svingende kvalitet. Og selv om der er bygget cykelbroer over nogle af de store hovedindfaldsveje til København, er der stadig steder hvor cyklisterne skal krydse stærkt befærdede veje. En højklasset cykelstinet i hovedstadsområdet Vestvoldsruten og Københavns Kommunes planer om højklassede cykelpendlerruter. Cykelstien i fremtiden Vestvoldsruten vil give cyklisterne en tiltrængt mulighed til, at komme sikkert på tværs i hovedstadsområdetsfingerplanstruktur.kom bineres cykelruten langs Vestvolden med cykelpendlerruteribyfingrene,får borgerne et tæt højklasset cykelstinet,dervilm otivere endnu flere til,at cykle mere. En højklasset cykelrute langs Vestvolden kræver imidlertid en samlet indsats fra alle kommunerne langs Volden. Der er brug for en samlet plan for opgraderingen af ruten, der bl.a. indeholder belægning, belysning, rydning af træer på dele af strækningen, en fælles indsats omkring vedligehold, renhold og snerydning samt en samlet formidling af cyklerutens muligheder og potentialer overfor kommunernes borgere. Og så er det vigtigt at det kommunale stinet binder erhvervs og boligområder godt op til Vestvoldsruten. Cykelstien i dag Den nuværende sti langs Vestvolden binder hovedstadsområdet sammen fra nord til syd.stien følger Købehavns gamle befæstningsanlæg tæt og løber gennem fredelige og naturskønne om 1

4 Hovedresultater En højklasset cykelsti langs Vestvolden vil tiltrække mange cyklister. Alene det at opgradere cykelruten langs Vestvolden, vil næsten fordoble antallet af cyklister på ruten. Det er primært cyklister, der i dag bruger det omkringliggende sti og vejnet. Men der vil også komme nye cyklister til, fordi ruten bliver mere attraktiv. Det er vanskeligt præcis at estimere hvor mange nye cyklister der vil vælge at cykle på den nye cykelrute. Estimaterne viser et potentiale på mellem nye daglige cyklister på en ny cykelrute langs Vestvolden. Forudsætningen for det høje estimat er, at kommunernes borgere i fremtiden vil cykle i samme omfang som københavnerne gør i dag. En fælles satsning For at få så mange til at bruge cyklen i det daglige er der brug for en fælles indsats fra kommunerne langs Vestvolden. Hovedelementerne i satsningen er at Cykelruten langs Vestvolden renoveres og udbygges til en ensartet høj standard Der laves et fælles informationsmateriale målrettet virksomheder og borgere De kommunale cykelstinet bindes op på Vestvolden, så det er let at komme til den nye cykelrute Kommunerne gør en målrettet indsats for at få flere tilatcykle tilarbejde og uddannelse. Det kan fx. være gennem information og vejledning til virksomhederne En højklasset cykelrute Designet af cykelstien er vigtig for at få det fulde cykeludbytte: Sikkerheden skal være i top, belægning og belysning i orden og der skal være ens planer for vedligehold og snerydning. Skal cykelruten langs Vestvolden kunne fungere som en attraktiv og højklasset cykelrute, skal følgende forhold være i orden En ensartet jævn og fast belægning, med en lille kornstørrelse er god at cykle på. Lys på hele strækningen højner komforten i de mørke timer, og lys øger følelsen af sikkerhed på ruten. Høj fremkommelighed, dvs. at cyklisterne kan holde en konstant og jævn fart, uden at blive stoppet af mange krydsende veje (eller stier), lysregulering eller andet. Helst skal der anlægges cykelbroer, tunneller eller som et minimum cykelovergange gerne med egen lysregulering. Sikkerheden for cyklister og gående skal være høj. Stien skal kunne bruges af både gående og cyklende, så den skal være bred nok til, at der er plads til alle. Og gerne med en stribe der indikerer, hvor cyklister og fodgængere har fortrin. Stien skal løbende vedligeholdes så der ikke er huller eller samler sig store vandpytter. Stien skal fejes regelmæssigt for glasskår og grene samt nedfaldne blade, der om efteråret kan gøre stien meget glat. Sidst men ikke mindst skal der være god sammenhæng til det øvrige cykelstinet, særligt til de nærliggende bolig og erhvervsområder. Fremtidige cyklister på Vestvolden Skøn over hvor mange cyklister, der potentielt vil bruge en højklasset cykelrute dagligt langs Vestvolden (se yderligere forklaring på næste side). Estimater Cyklister på Vestvoldruten Alle cykelture Alle cykelture fordelt på formål Pendlere/uddan. Andre ture Vestvolden i dag Opgraderet Vestvold Opgraderet Vestvold & Pendlerruter Ny Vestvold og cykelvaner som københavnerne Ny Vestvold & Pendlerruter og cykelvaner som Kbh % på cykelruten langs Vestvolden (12.000) (4.950) (7.050) 2

5 Derfindesingentæ lingeraf,hvormangecyklister der i dag cykler langs Vestvolden. Derfor har det været nødvendigt at lave et estimat. Estimatet bruges som baggrund for at skønne antallet af cyklister i en fremtidig situation. Estimaterne er designet til, at vise spændet i antallet af cyklister. Nye cyklister på Vestvoldruten Detantalturedervilekunneflytesfrabil/bus/tog til cykel, hvis alle borgere i omegnskommunerne cykler som københavnerne. Opgraderes Vestvoldstien til en sammenhængende cykelpendlerrute vilflere af Nye cyklister på Vestvoldruten dem, der allerede cykler i dag, vælge at køre langs Vestvolden. Alt i alt vil antallet af cyklister på ruten vil stige til En stigning på over 80%. Af dem vil være på vej til deres arbejde eller uddannelse (en stigning på over 90% i denne grupe). Disse tal dækker alene over nuværende cyklister, der nu vælger at cykle langs Vestvolden, fordi ruten er blevet hurtigere. Alle Formålet med ture Pendler/ uddan. Andre ture Hvis alle cykler som københavnerne Opgraderet Vestvold Opgraderet Vestvold & Pendlerruter Anlægges Københavns Kommunes cykelpendlerruter sammen ved Vestvoldsruten vil de trække nogle af cyklisterne væk fra Vestvolden. Det samlede antal cyklister på en hverdag vil være ca Altså omkring færre end hvis Vestvoldsruten er den eneste højklassede cykelpendlerrute, men stadig flere cyklister (+ 60% )end idagens situation. Igenerderheralenetaleom enoverflytningaf eksisterede cyklister fra det øvrige stinet. Cykler omegnskommunernes borgere som københavnerne når Vestvoldsruten er anlagt vil der ske en dramatisk stigning i antallet af cyklister der bruger cykelruten langs Vestvolden: daglige cyklister. Af dem vil være cykelpendlere eller cyklister på vej til deres uddannelse. Det er stigninger på hhv. 360% for samtlige cyklister og næsten 200% for pendler /uddannelsesture er nye cyklister, der vælger cyklen i stedet for at køre i bil elermedkolektivtrafik.afdem vil1.750være nye cykelpendlere. Nedjusteres forventningerne til stigningen icykeltrafikken når Vestvoldsruten er anlagt, forventes et par tusinde færre cyklister at bruge cykelruten. +50% nye cyklister på en opgraderet cykelrute langs Vestvolden er et regnestykke på, hvor meget cykelvanerne skal ændres, hvis derskalkøre 50% flere nye cyklisterlangsvestvolden. Udgangspunktet for regnestykket er de cyklister der vil være på den opgraderede cykelsti på Vestvolden og +50% giver dermed ca nye cyklister (se tabellen på side 2). Cykler omegnskommunernes borgere som københavnerne når Vestvoldsruten og Københavns Kommunes cykelpendlerruter er anlagt vil der dagligt cykle cyklister, hvoraf vil være cykelpendlere. Mere end af dem vil være nye cyklister. 3

6 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten I dag cykler borgerne i kommunerne omkring København betydeligt sjældnere og kortere end københavnerne. Der er altså alt andet lige et stortpotentiale for,atfå flere op på cyklen.det gælder både på turene til arbejde og uddannelse, til de daglige gøremål og i fritiden. Hvorfor københavnerne cykler mere end borgerne i kommunerne omkring København, er der ingen entydig forklaring på. Et tættere cykelstinet, dårligere parkeringsmuligheder både ved arbejdspladserne og hjemmet, en lidt lavere bilrådighed,ettæ terekolektivtrafiknet,trængsel på vejnettet, familiesammensætning og indtægt er nogle af de faktorer der påvirker cykelbrugen. Og så selvfølgelig at Københavns Kommune generelt gør en stor indsats for at fremme cyklismen, gennem gode Cykelandele forhold for cyklisterne, målrettet information til virksomheder, cykelkampagner m.m. Hvis alle cykler som københavnerne At få alle borgere til at cykle i samme omfang som københavnerne, er et stort skridt. Men som figuren nedenforviser,er der etstorcykelpotentiale hvis det lykkes. Både på pendling/uddannelsesturene og sæ rligtpå ture m ed andre formål som indkøb,hente bringebørnog til fritidsaktiviteter. Pendling og uddannelse Cykelandel forskellige turformål Tabellen bruges til, at estimere det maksimaleoverflytningspotentialetil Vestvoldsruten. Andre formål Kbh. Kom Omkring Kbh. Kbh. Kom Omkring Kbh. 0 4 km 57% 51% 65% 24% 4 7 km 53% 32% 29% 9% 7 10 km 41% 16% 21% 5% km 26% 18% 7% 6% km 7% 13% 5% 2% km 5% 4% 5% 1% Udvalgte delstrækninger Det estimerede antal cyklister på forskellige udvalgte delstrækninger af Vestvoldsruten km 7% 3% 7% <1% Over 20 km 1% 1% 1% 1% Cyklister på udvalgte strækninger I dag Opgraderet cykelrute på Vestvolden Cykelandel som i dag Cykelandel som Kbh erne Mørkhøjvej Frederikssundvej Islevhusvej Slotsherrensvej Slotsherrensvej Jyllingevej Jyllingevej Rødovre Parkvej Rødovre Parkvej Roskildevej Roskildevej Park Allé Holbæk Motorvej Brostykkevej Gl.Køge Landevej Avedøre Havnevej

7 Cykelpendling i Vestvoldskommunerne Mange af de større virksomheder i Vestvoldskommunerne ligger i en fornuftig cykelafstand fra Vestvolden. Med en opgraderet cykelsti langs Vestvolden, gode cykelstier der binder op til ruten og målrettet information, vil det være muligtatfå flere afde ansa te på disse virksom heder til at cykle til arbejde. Erfaringsmæssigt er cykelandelen højest til virksomheder indenfor offentlige og personlige tjenester,efterfulgtaffinansiering og forretningsservice. I den lave ende ligger handel, hotel og restaurationsbranchen, hvor færre cykler til arbejde. Kommunerne langs Vestvolden er allerede opmærksomme på stiforbindelserne til Vestvolden, men der er stadig muligheder for at forbedre opkoblingen. Arbejdspladser langs volden De største virksomheder i tilknytning til Vestvoldsruten. De blå nuancer illustrerer cykelandelen i pendlingen i områderne. Jo mørkere blå, des højere cykelandel. 5

8 Cykelpotentialet for Hvidovre kommunes virksomheder Mange arbejdspladser i Hvidovre Kommune, er potentielt gode cykelarbejdspladser, hvor mange ansatte kan motiveres til at cykle. De fem største virksomheder i Hvidovre Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er HvidovreHospital medomkring3.100 ansatte HvidovreKommune,Rådhuset medomkring 400 ansatte IfSkadeforsikring på Avedøre Holm e m ed omkring 360 ansatte Rigspolitiets Dataafdeling på Landlystvej m ed om kring 220 ansa te Estee Lauder Cosmetics A/S på Avedøre Holme medomkring190ansate Virksomhederne med det største potentiale for at skabe nye cykelture, ligger et stykke fra Vestvolden. Og cykelstiforbindelserne er ikke alle lige gode. Her vil der være et potentiale for at opgradere det kommunale cykelstinet, så de ansatte får bedre adgang til cykelruten langs Vestvolden. Arbejdspladserne på Avedøre Holme ligger for de flestes vedkom m ende i de cykel lave brancher.detbetyder ikke, at gode cykelforbindelser på Avedøre Holme er spildt. Men at der sandsynligvis skal noget mere til, for at få de ansatte her til at cykle. 6

9 Cykelpotentialet for Rødovre kommunes virksomheder I Rødovre kommune ligger der mange arbejdspladser i de kategorier hvor cykelpotentialet er lavest: tæt på 2/3 af alle arbejdspladser liggeridisse kategorier.(på figuren herunderer de virksomhedstyper hvor cykelandelen potentielt er lav angivet i de lyseste blå toner). Der betyder ikke at det er umuligt, at motivere flere tilatcykle tilog fra arbejde i Rødovre. Blot at der sandsynligvis skal mere til, for at øge cykelandelen i pendlingen. De seks største virksomheder i Rødovre Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er Rødovre Centrum med omkring 960 ansatte Rødovre Kommune, Hjemmeplejen m ed om kring 330 ansa te Rødovrekom m une,rådhuset m ed omkring 210 ansatte Moe & Brødsgård på Tørringvej, med omkring 200 ansatte ApplusDanm arkpåkortdalsvej m ed omkring 270 ansatte XPONCARD A/SpåTørringvej med omkring 160 ansatte De fem virksomheder med det største potentiale for at skabe nye cykelture, ligger spredt i kommunen og i forskellig afstand fra Vestvolden. Rødovre Centrum og Rødovre Rådhus, begge med et stort potentiale for mange cykelpendere, er godt bundet op på Vestvolden gennem det kommunale cykelstinet. Tre af de af København Kommunes foreslåede cykelpenderruter løber gennem Rødovre. Det vil give cyklingen i kommunen et positivt skub fremad. 7

10 Cykelpotentialet for Brøndby kommunes virksomheder Brøndby kommune har også mange arbejdspladser i de virksomhedstyper hvor cykelandelene potentielt kan være høj, jævnfør oversigten over arbejdspladser hvor der er potentiale for en stor cykelandel. (Her er de virksomhedstyper hvor cykelandelen potentielt er høj angivet i de mørkest blå toner). De fem største virksomheder i Brøndby Kommune, i de brancher hvor cykelandelen potentielt er høj, er Politiskolen på BrønbyøsterBoulevard m ed omkring ansatte SOSU C påbrøndbymølevej m ed om kring 520 ansatte Force Technology på Park A lé m ed omkring 400 ansatte COOP Ferskvarecenter på Solmarksvej m ed om kring 330 ansa te Hjemmeplejen medomkring300 ansatte Politiskolen, Hjemmeplejen og SOSU centeret ligger alle tæt på cykelpendlerruten langs Vestvolden Der er direkte stiforbindelser, der binder virksomhederne op på cykelpender ruten, men ifølge oplysninger fra kommunen, er der potentiale for at styrke forbindelserne. Hvis cykelpendlerruten Brøndby ruten bliverrealiseret,vil langtde fleste afbrøndbys større arbejdspladser være direkte bundet op på Vestvoldsruten. 8

11 Cykelpotentialet for Københavns kommunes virksomheder De ansatte i virksomhederne i Københavns Kommune har generelt en høj cykelandel i pendlingsturene, og mange af arbejdspladserne i Københavns Kommune er i de brancher, hvor cykelandelen erhøj.(på figuren tilhøjre erde virksomhedstyper, hvor cykelandelen potentielt er høj angivet i de mørkeste blå toner). Koncentrationen af arbejdspladser ligger i Indre By, mens der ikke er store koncentrationer af arbejdspladser tæt på cykelruten langs Vestvolden i Københavns Kommune. Som det kan ses afnedenstående figur,vilkøbehavnskom m une forslag til cykelpendlerruter binde godt op på de største arbejdspladskoncentrationer og kom munes største uddannelsesinstitutioner. 9

12 Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Cykel Parker og Rejs

Cykel Parker og Rejs Cykel Parker og Rejs Udgivet februar 2003 af Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdivisionen, Anlæg og Bygninger Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby telefon: 36 13 14 00 telefax: 36 13 16 95 E-mail: hur@hur.dk

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Den gode cykelby kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Redaktion Anna Bisgaard-Nøhr Charlotte Buch Nina Kirstine Busk Design

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere