Danskernes værdier og holdninger 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes værdier og holdninger 2008"

Transkript

1 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us

2 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i IP s liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. a. Arbejde. Meget Ret Ikke Slet Ved vigtigt vigtigt ret vigtigt ikke vigtigt ikke Hvor vigtigt er det? b. Familie. Hvor vigtigt er det? c. Venner og bekendte Hvor vigtigt er det? d. Fritid. Hvor vigtigt er det? e. Politik. Hvor vigtigt er det? f. Religion. Hvor vigtigt er det? Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold? Ofte... 1 Nu og da... 2 Aldrig... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

3 Alt taget i betragtning Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er? Meget lykkelig... 1 Ret lykkelig... 2 Ikke særlig lykkelig... 3 Slet ikke lykkelig... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, at Deres nuværende helbred alt i alt er: Meget godt... 1 Godt... 2 Nogenlunde... 3 Dårligt... 4 Meget dårligt... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst

4 Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger IP selv, hvor placering er rigtigt. Fagforeninger forhandler løn- og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Tilhører Udfører frivilligt arbejde a. Ingen... 1 Spm 6 b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige c. Religiøse eller kirkelige organisationer (incl. folkekirken) d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter e. Fagforeninger f. Politiske partier eller partipolitiske grupper g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme h. Udviklingen i den tredje verden eller menneskerettighederne i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse j. Faglige foreninger k. Ungdomsarbejde (f.eks. spejdere, ungdomsklubber el. lign.) l. Sport, fritidsaktiviteter m. Kvindegrupper n. Fredsbevægelser o. Frivillige foreninger for sundhed p. Andre grupper q. Ved ikke... 1 Uoplyst Ja Nej

5 På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) a. Personer med kriminel fortid... 1 b. Personer af anden race... 1 c. Personer fra den yderste venstrefløj... 1 d. Drankere... 1 e. Personer fra den yderste højrefløj... 1 f. Børnerige familier... 1 g. Nervøse/neurotiske personer... 1 h. Muslimer... 1 i. Indvandrere/fremmedarbejdere... 1 j. Personer, der har AIDS... 1 k. Narkomaner... 1 l. Homoseksuelle... 1 m. Jøder... 1 n. Sigøjnere... 1 Ved ikke... Uoplyst Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre? De fleste er til at stole på... 1 Man kan ikke være for forsigtig... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst

6 Tror De at folk i almindelighed ville prøve at udnytte Dem, hvis de fik lejlighed til det, eller ville de behandle Dem ordentligt? Brug venligst kortet. (Vis kort 3) De fleste ville prøve at udnytte mig De fleste ville behandle mig ordentligt Ved ikke Mener De at folk for det meste prøver at være at være hjælpsomme, eller at de tænker mest på sig selv? Brug venligst kortet. (Vis kort 4) Folk tænker mest på sig selv Folk er for det meste hjælpsomme Ved ikke Uoplyst Uoplyst Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse? Intv: Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet ikke livet indtil nu. (Vis kort 5) Overhovedet ingen indflydelse Overordentlig megen indflydelse Ved ikke Uoplyst Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis kort 6) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Uoplyst

7 Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) (Vis kort 7) Vigtigst Næstvigtigst Fordi de er uheldige Fordi de er dovne og mangler viljestyrke Fordi der er uretfærdighed i vort samfund Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling Ingen af disse grunde Ved ikke Uoplyst Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) a. God løn... 1 b. Behagelige mennesker at samarbejde med... 1 c. Ikke for meget arbejdspres... 1 d. Tryghed i ansættelsen... 1 e. Bekvem arbejdstid... 1 f. Mulighed for at tage initiativer... 1 g. Et samfundsnyttigt job... 1 h. Gode ferier... 1 i. Et job, hvor man kan møde mennesker... 1 j. Et job, hvor man føler man kan udrette noget... 1 k. Et ansvarsfuldt job... 1 l. Et interessant job... 1 m. Et job, der passer til ens evner/færdigheder... 1 n. Mulighed for at lære nye færdigheder... 1 o. Et familievenligt job... 1 Fortsætter + 6

8 + 7 Forsat p. Medindflydelse på vigtige beslutninger... 1 q. At medarbejderne bliver behandlet lige... 1 r. Gode muligheder for avancement... 1 s Et velanset job... 1 Ingen af disse Ved ikke... 1 Uoplyst Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget (incl. selvstændige)? Ja... 1 gå til 16 Nej... 5 gå til 18 Ved ikke... 8 gå til 18 Uoplyst... 9 gå til Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis kort 9) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Uoplyst Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed. (Vis kort 10) Slet ingen frihed Meget stor frihed Ved ikke Uoplyst

9 Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner. Hvor Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig enig er De i det? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem. Hvor enig er De i det? c. Man bliver doven af ikke at arbejde. Hvor enig er De i det? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde. Hvor enig er De i det? e. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid. Hvor enig er De i det? f. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst. Hvor enig er De i det? Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) (Vis kort 11) Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt a. At møde nogle flinke mennesker. Hvor vigtigt er det? b. At slappe af. Hvor vigtigt er det? c. At gøre som det passer mig. Hvor vigtigt er det? d. At lære noget nyt. Hvor vigtigt er det? Ved ikke Uoplyst + 8

10 Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem? Man bør følge arbejdsinstruktionerne... 1 Man må først være overbevist om, at disse er rigtige 2 Det kommer an på den konkrete situation... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst Er De enig eller uenig i følgende udsagn? Enig Uenig Hverken Ved eller ikke a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere. Er De enig eller uenig i det? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder. Er De enig eller uenig i det?

11 Herefter kommer spørgsmål, der handler om meningen og formålet med livet Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? (Vis kort 12) A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der findes helt klare retningslinier for hvad der er godt og ondt, men af og til kan særlige omstændigheder retfærdiggøre at man bryder med retningslinierne. C. Der vil aldrig kunne opstilles helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt det kommer helt an på omstændighederne. Mest enig i udsagn A... 1 Mest enig i udsagn B... 2 Mest enig i udsagn C... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

12 Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 5 Spm 24 23a. Hvilket? : Folkekirken dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menighed. Jehovas Vidner, adventister mv. dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er tvivl, noteres under andet. Hvis IP er medlem af forskellige trossamfund, herunder folkekirken, så kod folkekirken (02). Romersk katolsk Den danske Folkekirke Jehovas Vidne, adventist mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Andet, skriv hvilken 08 Ved ikke Uoplyst b. Har De nogensinde været medlem af et andet trossamfund? Ja... 1 gå til 24 a Nej... 5 gå til 25 Ved ikke... 8 gå til 25 Uoplyst... 9 gå til

13 Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 5 gå til 25 Ved ikke... 8 Uoplyst a. Hvilket? Romersk katolsk Den danske Folkekirke Jehovas Vidne, adventist mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Anden Skriv hvilket Ved ikke Uoplyst Hvor ofte går De i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb. Oftere end 1 gang om ugen... 1 Ca. 1 gang om ugen... 2 Ca. 1 gang om måneden... 3 Ved særlige højtider (herunder jul og påske)... 4 Ca. 1 gang om året... 5 Sjældnere end 1 gang om året... 6 Aldrig, næsten aldrig... 7 Ved ikke... 8 Uoplyst

14 Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb. Oftere end 1 gang om ugen... 1 Ca. 1 gang om ugen... 2 Ca. 1 gang om måneden... 3 Ved særlige højtider (herunder jul og påske)... 4 Ca. 1 gang om året... 5 Sjældnere end 1 gang om året... 6 Aldrig, næsten aldrig... 7 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: Intv: Med religiøs ceremoni tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier det vigtigste er her, at de er religiøse. Ja Nej Ved ikke Uoplyst a. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med fødsel? b. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med ægteskab? c. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med døden? Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er: Et troende menneske... 1 Et ikke troende menneske... 2 Overbevist ateist... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

15 Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis IP er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke) Ja Nej Ved ikke a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov? b. Familieproblemer? c. Menneskets åndelige behov? d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag? Hvilke af følgende tror De på: Ja Nej Ved ikke a. Tror De på gud? b. Tror De på et liv efter døden? c. Tror De på helvede? d. Tror De på paradiset? e. Tror De på synden? Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro? (Vis kort 13) Der er en personlig Gud... 1 Der er en særlig åndelig kraft... 2 Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro... 3 Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst

16 Hvor godt passer det følgende udsagn på Dem? Jeg har min egen måde at være i forbindelse med det guddommelige på uden at gå i kirke eller til gudstjeneste. I hvor høj grad passer det på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder at det slet ikke passer, mens 5 betyder, at det passer i høj grad. (Vis kort 14) Slet ikke I høj grad Ved ikke Uoplyst 34. Uanset om De opfatter Dem selv som et religiøst menneske eller ej: Hvor spiritual vil De sige, at De er. Dvs. hvor interesseret er De i det åndelige eller det overnaturlige? Meget interesseret 1 Noget interesseret 2 Ikke særlig interesseret 3 Overhovedet ikke interesseret 4 Ved ikke... 8 Uoplyst Her er nogle udsagn, som man somme tider hører. Hvilket er De mest enig i? (Vis kort 15 ) A. Der er kun en sand religion... 1 B. Der er kun en sand religion, men der kan også findes grundlæggende sandheder i visse andre religioner... 2 C. Der er ingen sand religion, men alle de store religioner indeholder grundlæggende sandheder... 3 D. Der er ingen sandhed i nogen af de store religioner... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst

17 Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle. (Vis kort 16 ) Slet ingen rolle Meget stor rolle Ved ikke Uoplyst Finder De trøst og styrke i religionen? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester? Hver dag... 1 Mere end 1 gang om ugen gang om ugen... 3 Mindst 1 gang om måneden... 4 Flere gange om året... 5 Sjældnere... 6 Aldrig... 7 Ved ikke... 8 Uoplyst

18 Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert. (Vis kort 17) Nej, slet ikke Ja, helt sikkert Ved ikke Uoplyst Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? : Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig a. Politikere, der ikke tror på Gud, er ikke egnede til offentlige hverv. Hvor enig er De i det? b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringens beslutninger. Hvor enig er De i det?

19 De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Meget Ret Ikke Ved vigtigt vigtigt særlig ikke vigtigt a. Troskab. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? b. En tilstrækkelig stor indkomst. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? c. At man er fra samme sociale lag. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? d. At man er af samme religiøse overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? e. Gode boligforhold. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? f. At man er af samme politiske overbevisning. Hvor vigtigt er det for Et lykkeligt ægteskab? g. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? h. Et godt seksuelt samliv. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? Fortsætter + 18

20 + 19 Fortsat i. At dele hjemlige pligter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? j. At der er børn. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? k. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone. Hvor vigtigt. er det for et lykkeligt ægteskab? l. At have tid til egne venner og personlige hobbyer/aktiviteter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet? Enig... 1 Uenig... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning? Væsentligt at få børn... 1 Ikke væsentligt... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst

21 Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution? Enig... 1 Uenig... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold? (Intv.: IP må ikke kende til kode 7 du må altså ikke oplæse eller orientere om denne svarmulighed. Kun kode, hvis det er det, IP umiddelbart svarer). Ja... 1 Nej... 5 Det kommer an på... 7 (denne svarmulighed læses ikke op) Ved ikke... 8 Uoplyst

22 Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn. Hvor enig er De i det? b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig. Hvor enig er De i det? c. Homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn. Hvor enig er De i det? d. Det er i orden, at to mennesker lever sammen uden at være gift. Hvor enig er De i det? e. Det er en samfundspligt at få børn. Hvor enig er De i det? f. Folk må selv bestemme om de vil have børn eller ej. Hvor enig er De i det? g. Når forældre er alvorligt syge eller svage, er det hovedsageligt de voksne børns pligt at passe dem. Hvor enig er De i det?

23 Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? Helt Enig Uenig Helt Ved enig uenig ikke a. En udearbejdende mor kan have et lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende. Hvor enig er De i det? b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder. Hvor enig er De i det? c. Der er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme,. Hvor enig er De i det? d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge. Hvor enig er De i det? e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig. Hvor enig er De i det? f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst. Hvor enig er De i det? g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er. Hvor enig er De i det? h. Mænd bør tage lige så meget ansvar for hjem og børn. som kvinder. Hvor enig er De i det?

24 Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? (Vis kort 18) A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger. Mest enig i udsagn A... 1 Mest enig i udsagn B... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn? (Vis kort 19) Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om voksne børn, som er flyttet hjemmefra. A. Det er forældrenes pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for deres børn, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel... 1 B. Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres mening om voksne børns ansvar over for deres forældre, når disse har brug for varig pasning? (Intv.: IP må ikke kende til kode 3 du må altså ikke oplæse eller orientere om denne svarmulighed. Kun kode, hvis det er det, IP umiddelbart svarer). (Vis kort 20) A. Voksne børn har pligt til at passe deres forældre, selv om det går ud over deres egen trivsel... 1 B. Voksne børn har deres eget liv og skal ikke ofre deres egen trivsel for forældrenes skyld... 2 C. Ingen af dem (læses ikke op)... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

25 Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv: Hvis IP hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) a. Gode manerer... 1 b. Selvstændighed... 1 c. Hårdt arbejde... 1 d. Ansvarsfølelse... 1 e. Fantasi... 1 f. Tolerance og respekt over for andre... 1 g. Sparsommelighed... 1 h. Beslutsomhed/udholdenhed... 1 i. Opdragelse i den kristne tro... 1 j. Tænker på andre... 1 k. Lydighed... 1 l. Ingen af de nævnte... 1 m. Ved ikke... 1 n. Uoplyst Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? Tilhænger Modstander Ved ikke a. Hvis kvinden ikke er gift? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn? Nu kommer der nogle spørgsmål om politik og sociale forhold. Hvor interesseret er De i politik? Meget interesseret... 1 Noget interesseret... 2 Ikke særlig interesseret... 3 Slet ikke interesseret... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst

26 Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? Boykot kan fx være boykot af bestemte butikker, af varer fra bestemte land ol. (Vis kort 22) Har Ville Ville Ved deltaget muligvis aldrig ikke deltage deltage a. Underskriftindsamling b. Boykot c. Lovlige demonstrationer d. Overenskomststridige strejker e. Besættelse af bygninger eller fabrikker Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 23) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel. Intv: IP skal vælge mellem de to. Hvis IP er enig i begge noteres ved ikke. Enig i udsagn A... 1 Enig i udsagn B... 2 Hverken enig i udsagn A eller B... Ved ikke læses ikke op Uoplyst Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret? (Vis kort 24) Venstreorienteret Højreorienteret Ved ikke Uoplyst

27 På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? (Vis kort 25 A. Det enkelte menneske burde have Det offentlige burde have mere ansvar mere ansvar for at sørge for sig selv. for at sikre, at der bliver sørget for alle Ved ikke (Vis kort 26) B. Hvis arbejdsløse ikke tager det ar- Arbejdsløse bør have ret til at afslå bejde, de bliver tilbudt, bør de miste et job, de ikke ønsker. deres arbejdsløshedsunderstøttelse Ved ikke (Vis kort 27) C. Konkurrence er sundt. Det stimulerer Konkurrence er usundt. Det bringer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye det værste frem i mennesket. ideer Ved ikke (Vis kort 28) D. Staten burde give større frihed til Staten burde kontrollere virksomvirksomhederne. hederne mere effektivt Ved ikke (Vis kort 29) E. Indkomsterne bør gøres mere lige Det skal bedre kunne betale sig for den enkelte at gøre en indsats Ved ikke (Vis kort 30) F. En større del af En større del af erhvervslivet erhvervslivet skal skal være offentligt ejet være privat ejet Ved ikke

28 Kortet viser tre grundholdninger til det samfund, vi lever i. Vælg den, der bedst beskriver Deres egen holdning. (Vis kort 31) A. Hele den måde, vores samfund er organiseret på, skal ændres radikalt gennem revolutionær aktion... 1 B. Vores samfund skal forbedres gradvis gennem reformer... 2 C Vores nuværende samfund skal forsvares utrætteligt mod alle forandringer... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? 61. Og hvad er næstvigtigst? (Vis kort 32) Første valg Andet valg At opretholde lov og orden i landet At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger At bekæmpe stigende priser At beskytte ytringsfriheden Ved ikke Uoplyst Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. Godt Dårligt Ligegyldigt Ved ikke a. At der i fremtidenlægges mindre vægt på penge og materielle goder. Hvor godt er det? b. At der i fremtiden vises mere respekt for autoriteter. Hvor godt er det?

29 Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) Meget Ret stor Ikke særlig Slet ingen Ved stor tillid tillid stor tillid tillid ikke a. Den danske folkekirke b. Forsvaret c. Skolevæsenet d. Dagspressen e. Fagforeninger f. Politiet g. Folketinget h. Det offentlige i. Det sociale sikringssystem j. EU k. NATO l. FN m. Sundhedssystemet n. Retsvæsenet o. Store virksomheder p. Miljø-organisationer q. De politiske partier r. Regeringen

30 Er De alt i alt meget tilfreds, temmelig tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde hvorpå demokratiet udvikler sig i Danmark? Meget tilfreds... 1 Temmelig tilfreds... 2 Ikke særligt tilfreds... 3 Slet ikke tilfreds... 4 Ved ikke... 8 Oplyst Folk har forskellige opfattelser af hvilken regering et land bør have. Hvordan synes De tingene fungerer under den nuværende regering. 1 betyder meget dårligt; 10 betyder meget godt? (Vis kort 34) Meget dårligt Meget godt Ved ikke Uoplyst Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? Meget Temmelig Temmelig Meget Ved godt godt dårligt dårligt ikke a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg. Hvor godt synes De om det? b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter hvad de mener er bedst for landet. Hvor godt synes De om det? c. At militæret styrer landet. Hvor godt synes De om det? d At man har et demokratisk politisk system. Hvor godt synes De om det?

31 Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? Helt Enig Uenig Helt Ved enig uenig ikke a. Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer. Hvor enig er De i det? b. I et demokrati fungerer det økonomiske system dårligt. Hvor enig er De i det? c. Demokratier er ubeslutsomme og der er for meget ævl og kævl. Hvor enig er De i det? d. Demokratier er ikke gode til at opretholde lov og orden. Hvor enig er De i det?

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

SAMFUNDSSTUDIER. Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen. Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse

SAMFUNDSSTUDIER. Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen. Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SAMFUNDSSTUDIER Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen Dette er en

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme...7 1.1 90ernes tidsånd: Holismen...7 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro...12 2.1 Ind i det nye

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere