Danskernes værdier og holdninger 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes værdier og holdninger 2008"

Transkript

1 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us

2 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i IP s liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. a. Arbejde. Meget Ret Ikke Slet Ved vigtigt vigtigt ret vigtigt ikke vigtigt ikke Hvor vigtigt er det? b. Familie. Hvor vigtigt er det? c. Venner og bekendte Hvor vigtigt er det? d. Fritid. Hvor vigtigt er det? e. Politik. Hvor vigtigt er det? f. Religion. Hvor vigtigt er det? Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold? Ofte... 1 Nu og da... 2 Aldrig... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

3 Alt taget i betragtning Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er? Meget lykkelig... 1 Ret lykkelig... 2 Ikke særlig lykkelig... 3 Slet ikke lykkelig... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, at Deres nuværende helbred alt i alt er: Meget godt... 1 Godt... 2 Nogenlunde... 3 Dårligt... 4 Meget dårligt... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst

4 Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger IP selv, hvor placering er rigtigt. Fagforeninger forhandler løn- og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Tilhører Udfører frivilligt arbejde a. Ingen... 1 Spm 6 b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige c. Religiøse eller kirkelige organisationer (incl. folkekirken) d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter e. Fagforeninger f. Politiske partier eller partipolitiske grupper g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme h. Udviklingen i den tredje verden eller menneskerettighederne i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse j. Faglige foreninger k. Ungdomsarbejde (f.eks. spejdere, ungdomsklubber el. lign.) l. Sport, fritidsaktiviteter m. Kvindegrupper n. Fredsbevægelser o. Frivillige foreninger for sundhed p. Andre grupper q. Ved ikke... 1 Uoplyst Ja Nej

5 På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) a. Personer med kriminel fortid... 1 b. Personer af anden race... 1 c. Personer fra den yderste venstrefløj... 1 d. Drankere... 1 e. Personer fra den yderste højrefløj... 1 f. Børnerige familier... 1 g. Nervøse/neurotiske personer... 1 h. Muslimer... 1 i. Indvandrere/fremmedarbejdere... 1 j. Personer, der har AIDS... 1 k. Narkomaner... 1 l. Homoseksuelle... 1 m. Jøder... 1 n. Sigøjnere... 1 Ved ikke... Uoplyst Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre? De fleste er til at stole på... 1 Man kan ikke være for forsigtig... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst

6 Tror De at folk i almindelighed ville prøve at udnytte Dem, hvis de fik lejlighed til det, eller ville de behandle Dem ordentligt? Brug venligst kortet. (Vis kort 3) De fleste ville prøve at udnytte mig De fleste ville behandle mig ordentligt Ved ikke Mener De at folk for det meste prøver at være at være hjælpsomme, eller at de tænker mest på sig selv? Brug venligst kortet. (Vis kort 4) Folk tænker mest på sig selv Folk er for det meste hjælpsomme Ved ikke Uoplyst Uoplyst Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse? Intv: Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet ikke livet indtil nu. (Vis kort 5) Overhovedet ingen indflydelse Overordentlig megen indflydelse Ved ikke Uoplyst Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis kort 6) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Uoplyst

7 Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) (Vis kort 7) Vigtigst Næstvigtigst Fordi de er uheldige Fordi de er dovne og mangler viljestyrke Fordi der er uretfærdighed i vort samfund Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling Ingen af disse grunde Ved ikke Uoplyst Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) a. God løn... 1 b. Behagelige mennesker at samarbejde med... 1 c. Ikke for meget arbejdspres... 1 d. Tryghed i ansættelsen... 1 e. Bekvem arbejdstid... 1 f. Mulighed for at tage initiativer... 1 g. Et samfundsnyttigt job... 1 h. Gode ferier... 1 i. Et job, hvor man kan møde mennesker... 1 j. Et job, hvor man føler man kan udrette noget... 1 k. Et ansvarsfuldt job... 1 l. Et interessant job... 1 m. Et job, der passer til ens evner/færdigheder... 1 n. Mulighed for at lære nye færdigheder... 1 o. Et familievenligt job... 1 Fortsætter + 6

8 + 7 Forsat p. Medindflydelse på vigtige beslutninger... 1 q. At medarbejderne bliver behandlet lige... 1 r. Gode muligheder for avancement... 1 s Et velanset job... 1 Ingen af disse Ved ikke... 1 Uoplyst Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget (incl. selvstændige)? Ja... 1 gå til 16 Nej... 5 gå til 18 Ved ikke... 8 gå til 18 Uoplyst... 9 gå til Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis kort 9) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Uoplyst Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed. (Vis kort 10) Slet ingen frihed Meget stor frihed Ved ikke Uoplyst

9 Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner. Hvor Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig enig er De i det? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem. Hvor enig er De i det? c. Man bliver doven af ikke at arbejde. Hvor enig er De i det? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde. Hvor enig er De i det? e. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid. Hvor enig er De i det? f. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst. Hvor enig er De i det? Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) (Vis kort 11) Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt a. At møde nogle flinke mennesker. Hvor vigtigt er det? b. At slappe af. Hvor vigtigt er det? c. At gøre som det passer mig. Hvor vigtigt er det? d. At lære noget nyt. Hvor vigtigt er det? Ved ikke Uoplyst + 8

10 Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem? Man bør følge arbejdsinstruktionerne... 1 Man må først være overbevist om, at disse er rigtige 2 Det kommer an på den konkrete situation... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst Er De enig eller uenig i følgende udsagn? Enig Uenig Hverken Ved eller ikke a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere. Er De enig eller uenig i det? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder. Er De enig eller uenig i det?

11 Herefter kommer spørgsmål, der handler om meningen og formålet med livet Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? (Vis kort 12) A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der findes helt klare retningslinier for hvad der er godt og ondt, men af og til kan særlige omstændigheder retfærdiggøre at man bryder med retningslinierne. C. Der vil aldrig kunne opstilles helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt det kommer helt an på omstændighederne. Mest enig i udsagn A... 1 Mest enig i udsagn B... 2 Mest enig i udsagn C... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

12 Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 5 Spm 24 23a. Hvilket? : Folkekirken dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menighed. Jehovas Vidner, adventister mv. dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er tvivl, noteres under andet. Hvis IP er medlem af forskellige trossamfund, herunder folkekirken, så kod folkekirken (02). Romersk katolsk Den danske Folkekirke Jehovas Vidne, adventist mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Andet, skriv hvilken 08 Ved ikke Uoplyst b. Har De nogensinde været medlem af et andet trossamfund? Ja... 1 gå til 24 a Nej... 5 gå til 25 Ved ikke... 8 gå til 25 Uoplyst... 9 gå til

13 Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 5 gå til 25 Ved ikke... 8 Uoplyst a. Hvilket? Romersk katolsk Den danske Folkekirke Jehovas Vidne, adventist mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Anden Skriv hvilket Ved ikke Uoplyst Hvor ofte går De i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb. Oftere end 1 gang om ugen... 1 Ca. 1 gang om ugen... 2 Ca. 1 gang om måneden... 3 Ved særlige højtider (herunder jul og påske)... 4 Ca. 1 gang om året... 5 Sjældnere end 1 gang om året... 6 Aldrig, næsten aldrig... 7 Ved ikke... 8 Uoplyst

14 Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb. Oftere end 1 gang om ugen... 1 Ca. 1 gang om ugen... 2 Ca. 1 gang om måneden... 3 Ved særlige højtider (herunder jul og påske)... 4 Ca. 1 gang om året... 5 Sjældnere end 1 gang om året... 6 Aldrig, næsten aldrig... 7 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: Intv: Med religiøs ceremoni tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier det vigtigste er her, at de er religiøse. Ja Nej Ved ikke Uoplyst a. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med fødsel? b. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med ægteskab? c. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med døden? Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er: Et troende menneske... 1 Et ikke troende menneske... 2 Overbevist ateist... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

15 Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis IP er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke) Ja Nej Ved ikke a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov? b. Familieproblemer? c. Menneskets åndelige behov? d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag? Hvilke af følgende tror De på: Ja Nej Ved ikke a. Tror De på gud? b. Tror De på et liv efter døden? c. Tror De på helvede? d. Tror De på paradiset? e. Tror De på synden? Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro? (Vis kort 13) Der er en personlig Gud... 1 Der er en særlig åndelig kraft... 2 Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro... 3 Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst

16 Hvor godt passer det følgende udsagn på Dem? Jeg har min egen måde at være i forbindelse med det guddommelige på uden at gå i kirke eller til gudstjeneste. I hvor høj grad passer det på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder at det slet ikke passer, mens 5 betyder, at det passer i høj grad. (Vis kort 14) Slet ikke I høj grad Ved ikke Uoplyst 34. Uanset om De opfatter Dem selv som et religiøst menneske eller ej: Hvor spiritual vil De sige, at De er. Dvs. hvor interesseret er De i det åndelige eller det overnaturlige? Meget interesseret 1 Noget interesseret 2 Ikke særlig interesseret 3 Overhovedet ikke interesseret 4 Ved ikke... 8 Uoplyst Her er nogle udsagn, som man somme tider hører. Hvilket er De mest enig i? (Vis kort 15 ) A. Der er kun en sand religion... 1 B. Der er kun en sand religion, men der kan også findes grundlæggende sandheder i visse andre religioner... 2 C. Der er ingen sand religion, men alle de store religioner indeholder grundlæggende sandheder... 3 D. Der er ingen sandhed i nogen af de store religioner... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst

17 Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle. (Vis kort 16 ) Slet ingen rolle Meget stor rolle Ved ikke Uoplyst Finder De trøst og styrke i religionen? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester? Hver dag... 1 Mere end 1 gang om ugen gang om ugen... 3 Mindst 1 gang om måneden... 4 Flere gange om året... 5 Sjældnere... 6 Aldrig... 7 Ved ikke... 8 Uoplyst

18 Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert. (Vis kort 17) Nej, slet ikke Ja, helt sikkert Ved ikke Uoplyst Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? : Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig a. Politikere, der ikke tror på Gud, er ikke egnede til offentlige hverv. Hvor enig er De i det? b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringens beslutninger. Hvor enig er De i det?

19 De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Meget Ret Ikke Ved vigtigt vigtigt særlig ikke vigtigt a. Troskab. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? b. En tilstrækkelig stor indkomst. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? c. At man er fra samme sociale lag. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? d. At man er af samme religiøse overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? e. Gode boligforhold. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? f. At man er af samme politiske overbevisning. Hvor vigtigt er det for Et lykkeligt ægteskab? g. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? h. Et godt seksuelt samliv. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? Fortsætter + 18

20 + 19 Fortsat i. At dele hjemlige pligter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? j. At der er børn. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? k. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone. Hvor vigtigt. er det for et lykkeligt ægteskab? l. At have tid til egne venner og personlige hobbyer/aktiviteter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab? Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet? Enig... 1 Uenig... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning? Væsentligt at få børn... 1 Ikke væsentligt... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst

21 Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution? Enig... 1 Uenig... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold? (Intv.: IP må ikke kende til kode 7 du må altså ikke oplæse eller orientere om denne svarmulighed. Kun kode, hvis det er det, IP umiddelbart svarer). Ja... 1 Nej... 5 Det kommer an på... 7 (denne svarmulighed læses ikke op) Ved ikke... 8 Uoplyst

22 Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn. Hvor enig er De i det? b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig. Hvor enig er De i det? c. Homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn. Hvor enig er De i det? d. Det er i orden, at to mennesker lever sammen uden at være gift. Hvor enig er De i det? e. Det er en samfundspligt at få børn. Hvor enig er De i det? f. Folk må selv bestemme om de vil have børn eller ej. Hvor enig er De i det? g. Når forældre er alvorligt syge eller svage, er det hovedsageligt de voksne børns pligt at passe dem. Hvor enig er De i det?

23 Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? Helt Enig Uenig Helt Ved enig uenig ikke a. En udearbejdende mor kan have et lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende. Hvor enig er De i det? b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder. Hvor enig er De i det? c. Der er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme,. Hvor enig er De i det? d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge. Hvor enig er De i det? e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig. Hvor enig er De i det? f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst. Hvor enig er De i det? g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er. Hvor enig er De i det? h. Mænd bør tage lige så meget ansvar for hjem og børn. som kvinder. Hvor enig er De i det?

24 Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? (Vis kort 18) A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger. Mest enig i udsagn A... 1 Mest enig i udsagn B... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn? (Vis kort 19) Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om voksne børn, som er flyttet hjemmefra. A. Det er forældrenes pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for deres børn, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel... 1 B. Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld... 2 Ved ikke... 8 Uoplyst Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres mening om voksne børns ansvar over for deres forældre, når disse har brug for varig pasning? (Intv.: IP må ikke kende til kode 3 du må altså ikke oplæse eller orientere om denne svarmulighed. Kun kode, hvis det er det, IP umiddelbart svarer). (Vis kort 20) A. Voksne børn har pligt til at passe deres forældre, selv om det går ud over deres egen trivsel... 1 B. Voksne børn har deres eget liv og skal ikke ofre deres egen trivsel for forældrenes skyld... 2 C. Ingen af dem (læses ikke op)... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst

25 Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv: Hvis IP hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) a. Gode manerer... 1 b. Selvstændighed... 1 c. Hårdt arbejde... 1 d. Ansvarsfølelse... 1 e. Fantasi... 1 f. Tolerance og respekt over for andre... 1 g. Sparsommelighed... 1 h. Beslutsomhed/udholdenhed... 1 i. Opdragelse i den kristne tro... 1 j. Tænker på andre... 1 k. Lydighed... 1 l. Ingen af de nævnte... 1 m. Ved ikke... 1 n. Uoplyst Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? Tilhænger Modstander Ved ikke a. Hvis kvinden ikke er gift? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn? Nu kommer der nogle spørgsmål om politik og sociale forhold. Hvor interesseret er De i politik? Meget interesseret... 1 Noget interesseret... 2 Ikke særlig interesseret... 3 Slet ikke interesseret... 4 Ved ikke... 8 Uoplyst

26 Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? Boykot kan fx være boykot af bestemte butikker, af varer fra bestemte land ol. (Vis kort 22) Har Ville Ville Ved deltaget muligvis aldrig ikke deltage deltage a. Underskriftindsamling b. Boykot c. Lovlige demonstrationer d. Overenskomststridige strejker e. Besættelse af bygninger eller fabrikker Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 23) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel. Intv: IP skal vælge mellem de to. Hvis IP er enig i begge noteres ved ikke. Enig i udsagn A... 1 Enig i udsagn B... 2 Hverken enig i udsagn A eller B... Ved ikke læses ikke op Uoplyst Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret? (Vis kort 24) Venstreorienteret Højreorienteret Ved ikke Uoplyst

27 På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? (Vis kort 25 A. Det enkelte menneske burde have Det offentlige burde have mere ansvar mere ansvar for at sørge for sig selv. for at sikre, at der bliver sørget for alle Ved ikke (Vis kort 26) B. Hvis arbejdsløse ikke tager det ar- Arbejdsløse bør have ret til at afslå bejde, de bliver tilbudt, bør de miste et job, de ikke ønsker. deres arbejdsløshedsunderstøttelse Ved ikke (Vis kort 27) C. Konkurrence er sundt. Det stimulerer Konkurrence er usundt. Det bringer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye det værste frem i mennesket. ideer Ved ikke (Vis kort 28) D. Staten burde give større frihed til Staten burde kontrollere virksomvirksomhederne. hederne mere effektivt Ved ikke (Vis kort 29) E. Indkomsterne bør gøres mere lige Det skal bedre kunne betale sig for den enkelte at gøre en indsats Ved ikke (Vis kort 30) F. En større del af En større del af erhvervslivet erhvervslivet skal skal være offentligt ejet være privat ejet Ved ikke

28 Kortet viser tre grundholdninger til det samfund, vi lever i. Vælg den, der bedst beskriver Deres egen holdning. (Vis kort 31) A. Hele den måde, vores samfund er organiseret på, skal ændres radikalt gennem revolutionær aktion... 1 B. Vores samfund skal forbedres gradvis gennem reformer... 2 C Vores nuværende samfund skal forsvares utrætteligt mod alle forandringer... 3 Ved ikke... 8 Uoplyst Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? 61. Og hvad er næstvigtigst? (Vis kort 32) Første valg Andet valg At opretholde lov og orden i landet At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger At bekæmpe stigende priser At beskytte ytringsfriheden Ved ikke Uoplyst Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. Godt Dårligt Ligegyldigt Ved ikke a. At der i fremtidenlægges mindre vægt på penge og materielle goder. Hvor godt er det? b. At der i fremtiden vises mere respekt for autoriteter. Hvor godt er det?

29 Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) Meget Ret stor Ikke særlig Slet ingen Ved stor tillid tillid stor tillid tillid ikke a. Den danske folkekirke b. Forsvaret c. Skolevæsenet d. Dagspressen e. Fagforeninger f. Politiet g. Folketinget h. Det offentlige i. Det sociale sikringssystem j. EU k. NATO l. FN m. Sundhedssystemet n. Retsvæsenet o. Store virksomheder p. Miljø-organisationer q. De politiske partier r. Regeringen

30 Er De alt i alt meget tilfreds, temmelig tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde hvorpå demokratiet udvikler sig i Danmark? Meget tilfreds... 1 Temmelig tilfreds... 2 Ikke særligt tilfreds... 3 Slet ikke tilfreds... 4 Ved ikke... 8 Oplyst Folk har forskellige opfattelser af hvilken regering et land bør have. Hvordan synes De tingene fungerer under den nuværende regering. 1 betyder meget dårligt; 10 betyder meget godt? (Vis kort 34) Meget dårligt Meget godt Ved ikke Uoplyst Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? Meget Temmelig Temmelig Meget Ved godt godt dårligt dårligt ikke a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg. Hvor godt synes De om det? b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter hvad de mener er bedst for landet. Hvor godt synes De om det? c. At militæret styrer landet. Hvor godt synes De om det? d At man har et demokratisk politisk system. Hvor godt synes De om det?

31 Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? Helt Enig Uenig Helt Ved enig uenig ikke a. Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer. Hvor enig er De i det? b. I et demokrati fungerer det økonomiske system dårligt. Hvor enig er De i det? c. Demokratier er ubeslutsomme og der er for meget ævl og kævl. Hvor enig er De i det? d. Demokratier er ikke gode til at opretholde lov og orden. Hvor enig er De i det?

EVS 2008 - Denmark Field Questionnaire

EVS 2008 - Denmark Field Questionnaire QuestionnaireS 2010 14 EVS 2008 - Denmark Field Questionnaire Related to the national dataset Archive-Study-No. ZA4760, DOI:10.4232/1.10036 European Values Study Acknowledgements The fieldwork of the 2008

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

EVS Denmark Field Questionnaire

EVS Denmark Field Questionnaire QUESTIONNAIRES 2011 56 EVS 1999 - Denmark Field Questionnaire Related to the national dataset Archive-Study-No. ZA3785, doi: 10.4232/1.3785 European Values Study Data producer and data access Principal

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819 ESS DOKUMENTDATO: 15.09.06 ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F A TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F B TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde...

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde... Kort 1 Slet ingen tid... 00 Mindre end ½ time... 01 ½ time til 1 time... 02 Mere end 1 time, højst 1½ time... 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer... 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time... 05 Mere end 2½

Læs mere

Religious and Moral Pluralism (RAMP)

Religious and Moral Pluralism (RAMP) ZA3170 Religious and Moral Pluralism (RAMP) Country Questionnaire Denmark Interviewer: Sp nr.: Starttidspunkt: Interviewerpræsentation: 1 Livskvalitet i Danmark, Norden og Europa. Goddag, jeg hedder...

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Livshistorie mappe. Tilhører:

Livshistorie mappe. Tilhører: Livshistorie mappe. Tilhører: Barn og ungdom. Fødested og miljø Årstal og dato. Byen/egnen. Hvordan var barndomshjemmet? Hvad har der gennem årene været snakket om fra barndomshjemmet? Forældre: Navne

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

VELKOMMEN. Vi er alle lige næsten! ved Emilia van Hauen, sociolog. Emilia van Hauen

VELKOMMEN. Vi er alle lige næsten! ved Emilia van Hauen, sociolog. Emilia van Hauen VELKOMMEN Vi er alle lige næsten! ved, sociolog VÆRDIER SKABER FOLK Hvad skaber en personlighed? Værdier og handlinger En værdi er en grundopfattelse, eller en disponering for en bestemt holdning eller

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere