Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen"

Transkript

1 Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1

2 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når kommunens tilbud skal udvikles. Dette kan bl.a. ske ved at inddrage forældrene til børn i daginstitutionerne gennem brugertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsens resultater skal danne grundlag for institutionernes fortsatte udvikling. Samtidig har regeringen i den økonomiske aftale med Kommunernes Landsforening (KL) anbefalet, at der laves brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) inden for dagtilbudsområdet, skoleområdet og hjemmeplejen. Det anbefales, at undersøgelserne gentages hvert andet eller tredje år for at følge udviklingen. Syddjurs Kommune har besluttet at følge anbefalingen. Undersøgelserne er gennemført i april og maj måned Pr. 1. april 2012 var der indskrevet 1283 børn i daginstitutionerne. Mål Udvalget for familie og institutioner har på møde den 16. april 2012 fastsat måltal for tilfredshedsgraden blandt kommunens forældre til børn i dagtilbud. Målet er, at 80 % af forældrene samlet set skal have svaret enten "meget tilfreds" eller "tilfreds" på spørgsmålene. Metode KL har udarbejdet et nationalt koncept for brugerundersøgelser på daginstitutioner. Dette koncept er anvendt i undersøgelsen. Det betyder, at den spørgeramme, der er anvendt, er valideret af KL i et pilotprojekt, som omfatter 10 kommuner. En del af spørgsmålene er obligatoriske med henblik på at kunne sammenligne tilfredsheden på tværs af kommuner. Det har også været muligt at tilføje lokale spørgsmål. De to spørgsmål under temaet Barnets overgang fra dagpleje til daginstitution er spørgsmål, som er tilføjet. Dette er sket på baggrund af, at dagplejen har valgt overgangen fra dagpleje til institution som indsatsområde. På daginstitutionsområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudschef Kenneth E. Pedersen, institutionslederne Lars Robdrup, Lise Ahlers, Kis Schlosser og Ulla Abrahamsen, som sammen med udviklingskonsulenterne Maibritt Villadsen og Eva Simonsen, Personale- og HR-afdelingen, har tilrettet spørgerammen til lokale forhold. Gruppen har endvidere fastsat fremgangsmåden for gennemførelse af undersøgelsen hos de 26 daginstitutioner. Der er udsendt ét spørgeskema pr. barn. Spørgeskemaerne er fremsendt ved, at der i mailen til forældre er angivet et link, som har givet adgang til spørgeskemaet. For nogle har det ikke været muligt at fremskaffe en mailadresse. Disse har i stedet modtaget et brev med angivelse af en kode til indtastning på en angiven hjemmeside. Vi har valgt, at forældre kun skulle besvare ét spørgeskema uanset antal børn i institutionen. Dette har vi gjort for at skåne forældrene for at skulle udfylde flere skemaer. Vi har i den anledning fastsat, at forældrene skulle besvare skemaet i forhold til det yngste barn i institutionen. Dette er valgt for at sikre et rimeligt antal svar fra forældre til børn i vuggestuegrupperne. Opfølgning Det er aftalt med institutionerne, at den enkelte institutions resultater drøftes med forældrebestyrelsen med henblik på uddrage styrker og udfordringer. På den baggrund lægges en strategi for, hvordan der kan handles på resultaterne. Det vil også være naturligt at drøfte un- 2

3 dersøgelsen på personale- og forældremøder og på møder, hvor alle dagsinstitutionsledere mødes. Databehandling Inden for hvert tema er der en graf, som angiver hvor stor en procentandel, der har svaret inden for de mulige svarkategorier. På grund af afrundinger vil procentangivelser for et givent spørgsmål ikke altid give summen 100 %. Værdier under 3 % vil ofte ikke være angivet på grund af manglende plads. Der er til højre for grafen angivet det nominelle antal svar. Beregninger af et gennemsnit er beregnet på en skala fra 5 til 1, hvor 5 svarer til Meget tilfreds og 1 til Meget utilfreds. Det betyder: Jo højere gennemsnit, jo større tilfredshed. Ved gennemsnitsberegninger er svarkategorien Ved ikke/ikke relevant ikke medregnet. Det betyder også, at de som har svaret Ved ikke/ikke relevant ikke tælles med i. Svarprocenten I Børnehaven Bækdalen er der udsendt 55 spørgeskemaer, hvoraf 49 er besvaret. Det giver en svarprocent på 89,1. Særlige forhold Børnehaven har en vuggestuegruppe. Af de 49, som har besvaret spørgeskemaet, har de 10 svaret i forhold til vuggestuebørn. 3

4 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Den pædagogiske indsats Figur 1: Tilfredsheden med den pædagogiske indsats angivet i procent Hvor tilfreds er du med aktiviteterne i dagligdagen 4,27 48 Hvor tilfreds er du med aktiviteterne uden for institutionen 3,77 48 Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,55 49 Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4, ,40 48 Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,45 49 Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,29 49 Hvor tilfreds er du med personalets engagement i dagligdagen 4,45 49 Hvor tilfreds er du med personalets omsorg for dit barn 4,41 49 Samlet gennemsnit for Den pædagogiske indsats 4,

5 Samarbejdet med personalet Figur 2: Tilfredsheden med samarbejdet med personalet angivet i procent Hvor tilfreds er du med dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,35 49 Hvor tilfreds er du med personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,18 49 Hvor tilfreds er du med personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,41 49 Hvor tilfreds er du med personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,24 49 Samlet gennemsnit for Samarbejdet med personalet 4,30 49 Relationerne mellem børnene og personalets indsats Figur 3: Tilfredsheden med relationerne mellem børnene og personalets indsats angivet i procent 5

6 Hvor tilfreds er du med dit barns forhold til andre børn 4,21 48 Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,17 46 Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Hvor tilfreds er du med personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 4, ,21 47 Samlet gennemsnit for Relationerne mellem børnene og personalets indsats 4,17 48 Barnets overgang fra dagpleje til daginstitution Figur 4: Tilfredsheden med barnets overgang fra dagpleje til daginstitution angivet i procent Hvor tilfreds er du med dagplejens indsats ved overgangen 4,30 30 Hvor tilfreds er du med institutionens indsats ved overgangen 4,44 36 Samlet gennemsnit for Barnets overgang fra dagpleje til daginstitution 4,41 37 De fysiske rammer Figur 5: Tilfredsheden med de fysiske rammer angivet i procent 6

7 Hvor tilfreds er du med åbningstiderne 4,31 49 Hvor tilfreds er du med de fysiske rammer indendørs 4,20 49 Hvor tilfreds er du med de udendørs faciliteter 4,10 49 Hvor tilfreds er du med rengøringsstandarden 4,22 49 Hvor tilfreds er du med indeklimaet 4,22 49 Samlet gennemsnit for De fysiske rammer 4,21 49 Den samlede tilfredshed med institutionen Figur 6: Den samlede tilfredshed med institutionen angivet i procent Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud 4,

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2 3. 13/25724

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere