Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys"

Transkript

1 Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys

2 Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning af stander og fod... 9 Indstilling af synsvinkel Tilslutning af skærm Justering Indstilling af optimal opløsning Windows Vista Windows XP Windows ME/ Hurtigtaster Sådan bruges MHL Sådan bruges (Mobile High Definition Link) Indstilling af skærmstyringsmenuer Lysstyrke Billedopsætning Farvetemperatur Billed-boost OSD opsætning Ekstra Afslut LED Indikator Driver Skærmdriver Windows Windows ME Windows XP Windows Vista Windows i-menu e-saver Screen Fejlfinding Specifikationer Generelle Specifikationer Forudindstillede skærmmodus Pind-fordelinger Plug and Play Lovgivning FCC erklæring WEEE Deklaration Service

3 Sikkerhed Nationale konventioner De følgende underafsnit beskriver de afsnits konventioner, der anvendes i dette dokument. Noter, forsigtighedsregler og advarsler Igennem hele denne vejledning, findes der blokke af tekst, der er ledsaget af en ikon og er trykt med fed eller kursiv skrift. Disse blokke er noter, forsigtighedsregler og advarsler, og de anvendes som følger: NOTE: En NOTE indikerer vigtig information, der hjælper dig med at udnytte dit computersystem bedre. FORSIGTIGHEDSREGEL: En FORSIGTIGHEDSREGEL indikerer enten potentielle skader på hardware eller tab af data og fortæller dig hvordan du undgår problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer potentiale for kropsskader og fortæller dig hvordan du undgår problemet. Nogle advarsler kan vises i andre formater og er måske ikke ledsaget af en ikon. I disse tilfælde, er den specifikke præsentation dikteret af regulativer. 3

4 Effekt Skærmen må kun drives fra den type effektforsyning, der er indikeret på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type effekt der leveres til dit hjem, konsulter din forhandler eller dit elselskab. Denne skærm er forsynet med et stik med tre ben, et stik med et tredje ben (jord). Stikket passer kun i en jordet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Hvis din stikontakt ikke kan tage et stik med tre ledere, skal du få en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller bruge en adapter til at jorde apparatet sikkert. Ignorer ikke sikkerhedsformålet med det jordede stik. Frakobl udstyret under tordenvejr eller når det ikke anvendes i lang tid. Dette vil beskytte skærmen for skader på grund af effektspidser. Overbelast ikke effektstrips eller forlængerkabler. Overbelastning kan resultere i brand eller elektrisk stød. For at sikre tilfredsstillende drift, må skærmen kun bruges sammen med UL listede computere, der har passende stik, der er mærket med V AC, min 5A. Stikkontakten i væggen skal være installeret tæt ved udstyret og skal være let tilgængelig. Brug kun den medfølgende effektadapter (udgang 12V DC 3.75A), som har UL,CSA listet licens (kun for skærme med effektadapter). Producenter: 1) TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD model : ADPC1245 2) HONOR ELECTRONIC CO.,LTD model: ADS-65LSI G 4

5 Installation Placer ikke skærmen på en/et ustabil(t) vogn, stander, stativ, konsol eller bord. Hvis skærmen falder ned, kan det gøre skade på personer og forårsage alvorlig skade på apparatet. Brug kun en/et vogn, stander, stativ, konsol eller bord, der anbefales af fabrikanten, eller som sælges sammen med skærmen. Ved fabrikantens instruktioner ved installation af produktet og brug monteringstilbehør, anbefalet af fabrikanten. En produkt/vogn-kombination skal bevæges med forsigtighed. Skub aldrig objekter ind i sprækker eller åbninger i skærmens kabinet. Det kan skade kredsløbsdele og forårsage brand eller elektrisk stød. Spil aldig væsker på skærmen. Anbring ikke produktet med fronten fremad på gulvet. Hvis du monterer skærmen på en væg eller hylde, bruges et monteringssæt der er godkendt af fabrikanten og følg instruktionerne i monteringssættet. Sørg for, at der, som nedenfor vist, er luft omkring skærmen. I modsat fald er der måske ikke tilstrækkelig luftcirkulation, hvilket kan forårsage overhophedning med brand og skade på skærmen til følge. Nedenfor er anført de anbefalede ventilationsområder rundt om skærmen, når denne er anbragt på væg eller fod: 5

6 Rengøring Rengør jævnligt kabinettet med den medfølgende klud. Fjern pletter med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke midler, som kan ætse kabinettet. Pas på, at der under rengøringen ikke trænger rengøringsmiddel ind i produktet. En for ru rengøringsklud kan ridse skærmens overflade. Fjern netledningen inden rengøring af produktet. 6

7 Andet Hvis produktet afgiver en særlig lugt, lyd eller røg, fjern STRAKS stikket fra kontakten og kontakt et servicecenter. Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke blokeres af en dug eller af et gardin. LCD skærmen må under brugen ikke udsættes for kraftige vibrationer eller stød. Under drift og transport må du ikke slå på eller tabe skærmen. 7

8 Installation PAKKEindhold Monitor * CD fod adapter MHL * * * Netledning Lyd kabed Analogt kabel HDMI kabel Ikke alle signalkabler (analoge, og HDMI kabler) leveres i alle lande og regioner. Yderligere oplysninger fås hos din lokale forhandler eller på det lokale AOC afdelingskontor. 8

9 Opsætning af stander og fod Monter og demonter foden på følgende måde. Installer: 2 1 Fjern: 9

10 Fås som opretstående enhed uden fod. (Advarsel: Skal placeres på en jævn overflade. Ujævn eller skrå overflade kan beskadige enheden eller forårsage personskader). 10

11 Indstilling af synsvinkel For optimal synsvinkel anbefales det at se på hele skærmen, og derefter indstille skærmens vinkel efter dine egne præferencer. Hold standeren, så at skærmen ikke vælter, når du skifter vinkel på skærmen. Skærmens vinkel kan indstilles mellem -5 og BEMÆRK: Rør ikke LCD skærmen når du indstiller vinklen. Det kan forårsage skader på, eller knække LCD skærmen. 11

12 Tilslutning af skærm Kabelforbindelser på bagsiden af skærm og computer 1. Effekt høretelefonstik Lyd 4. D-Sub port 5. HDMI1/MHL port 6. HDMI2 port For at beskytte udstyret, skal du altid slukke for pc'en og LCD skærmen inden tilslutning. 1 Forbind strømkablet til AC porten på bagsiden af skærmen. 2 Forbind den ene ende af 15-pin D-Sub/HDMI kabel til bagsiden af skærmen og forbind den anden ende til computerens D-Sub/HDMI/ Mobil MHL port. 3 Tænd for skærmen og computeren. Hvis skærmen viser et billede, er installationen fuldført. Hvis der ikke ses et billede, se Fejlfinding. 12

13 Justering Indstilling af optimal opløsning Windows Vista For Windows Vista: 1 Klik på START. 2 Klik på KONTROLPANEL. 3 Klik på Udseende og Personalisering. 4 Klik på Personalisering 5 Klik på Skærmindstillinger 13

14 6Indstil opløsnings- SKYDEBAREN til 1920 x

15 Windows XP For Windows XP: 1 Klik på START. 2 Klik på INDSTILLINGER. 3 Klik på KONTROLPANEL. 4 K lik på Udseende og Temaer. 5 Dobbeltklik på SKÆRM. 15

16 6 Klik på INDSTILLINGER. 7 Indstil opløsnings- SKYDEBAREN til 1920 x Windows ME/2000 For Windows ME/2000: 1 Klik på START. 2 Klik på INDSTILLINGER. 3 Klik på KONTROLPANEL. 4 Dobbeltklik på SKÆRM. 5Klik på INDSTILLINGER. 6 Indstil opløsnings- SKYDEBAREN til 1920 x

17 Hurtigtaster Auto / Afslut Clear Vision/ > Lydstyrke/> 4 Menu/Indgår 5 Strøm Strøm Sluk for skærmen ved at holde strømknappen inde. Lydstyrke/> Tryk gentagne gange på > for, at skrue op for lydstyrken, hvis skærmmenuen ikke er tilgængelig. Auto / Afslut / Kilde-hotkey: Når OSD er lukket, tryk på Auto-knappen for at konfigurere genvejsfunktionen. Når OSD er lukket, skal du trykke på Autom./Kilde, som vil virke som Kilde-hotkeyfunktion.Tryk vedvarende påkildeknappen for at vælge indgangskilden vist på meddelelseslinjen.trykpå Menu/Enter for at ændre den valgte kilde. 17

18 Sådan bruges MHL (Mobile High-Definition Link) 1. MHL (Mobile High-Definition Link) Denne funktion giver dig mulighed for at se videoer og billeder (importeret fra en forbundet mobilenhed der understøtter MHL) på produktets skærm. z For at bruge MHL funktionen, skal du bruge en MHL-certificerede mobilenhed. Du kan tjekke om din mobilenhed er MHL-certificeret på producentens hjemmeside. For at se en liste over MHL-certificerede enheder, bedes du venligst besøge den officielle MHL-hjemmeside (http://www.mhlconsortium.org). z Du skal sørge for at have den seneste softwareversion installeret på din mobilenhed for at kunne bruge MHL-funktionen. z MHL-funktionen er muligvis allerede tilgængelige på bestemte mobilenheder afhængig af dens ydelse og funktionalitet. z Da skærmstørrelsen på produktet er større end på mobilenheder, vil billedkvaliteten muligvis være lidt lavere. z Dette produkt er officielt MHL-certificeret. Hvis du oplever problemer når du bruger z MHL-funktionen, bedes du venligst kontakte producenten af mobilenheden. Billedkvaliteten kan være lavere hvis der spilles indhold der har en lav opløsning (importeret fra mobilenheden). Sådan bruges MHL 1. Forbind USB porten på mobilenheden til [HDMI 1 / MHL] porten på produktet ved brug af et MHL-kabel. z Når der bruges et MHL-kabel, er [HDMI 1/ MHL] porten den eneste port på skærmen der understøtter MHL-funktionen. z Mobilenheden skal købes separat. 2. Slut strømadapteren til produktet og til en stikkontakt. 3. Tryk på kilde-knappen og skift til HDMI1/MHL for at aktivere MHL-funktionen. 4. Efter ca. 3 sekunder vises MHL-skærmen, hvis MHL-funktionen er slået til. Bemærk: Den indikerede tid "om 3 sek." kan variere afhængig af mobilenheden. Hvis mobilenheden ikke er tilsluttet eller ikke støtter MHL. z Hvis MHL-funktionen ikke er slået til, bedes du tjekke forbindelsen til mobilenheden. z Hvis MHL-funktionen ikke er slået til, bedes du tjekke om mobilenheden understøtter MHL. z Hvis MHL-funktionen ikke er slået til, selvom mobilenheden understøtter MHL, bedes du opdatere firmwaret på mobilenheden til den nyeste version. 18

19 > Clear Vision/ 1. Når der ikke er nogen OSD, skal du trykke på < -knappen for at aktivere Clear Vision 2. Brug > - eller < knapperne for at vælge mellem indstillingerne svag, medium, stærk eller slukket (off). Standardindstillingen er altid off 3. Hold " < " knappen nede i 5 sekunder, hvorefter den lodrette linje vises, hvis der ikke er en lodret linje på skærmen; Hold " < " knappen nede i 5 sekunder hvorefter den lodrette, linje forsvinder hvis den lodrette linje bevæger sig på skærmen; Tryk på " < " knappen for at stille skærmens klarvision på enten fra/stærk/mellem/svag. Den venstre side af den lodrette linje er effekt demoen og den - højre side er klarvisionen slået fra, hvilket står klart når det vises på skærmen. Clear Vision-funktionen vil give den bedste oplevelse af billedvisning ved konvertering af lavopløste og uklare billeder til klare og intense billeder. 19

20 Indstilling af skærmstyringsmenuer En grundlæggende og enkel vejledning om styretasterne. 1) Tryk på MENU knappen for at aktivere OSD vinduet. 2) Tryk på < or > for at navigere gennem funktionerne. Når den ønskede funktion er fremhævet, tryk på MENU-knappen for at aktivere undermenuen. Når den ønskede funktion er fremhævet, tryk på MENU-knappen for at aktivere den. 3) Tryk på < or > for at ændre den valgte funktions indstillinger. Tryk på < or > for at vælge en anden funktion i undermenuen. Tryk på AUTO for at afslutte. Hvis du ønsker at indstille en anden funktion, skal du gentage trinene ) OSD låsefunktion: Lås OSD ved at trykke og holde på MENU knappen, mens skærmen er slukket. Tryk derefter på strømknappen for at tænde for skærmen. Oplås OSD ved at trykke og holde på MENU knappen, mens skærmen er slukket. Tryk derefter på strømknappen for at tænde for skærmen. Bemærk: 1) Hvis produktet kun har én signalindgang, kan Input select (Vælg input) ikke indstilles. 2) Hvis skærmstørrelsen er 4:3, eller inputtets signalopløsning er bredformat, så kan "Image Ratio" (Billedets størrelsesforhold) ikke indstilles. 3) En a f ikke - s tandard ECO,DCR, DCB, Picture Booster aktiveret, og de øvrigetre funktioner slukkes tilsvarende. 20

21 Lysstyrke 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Luminans), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 21

22 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Lysstyrke Justering af baggrundslys Kontrast Kontrast fra digitalt register. Standard Eco mode Tekst Eco mode Internet Spil Film Sport Gamma DCR Gamma1 Tilpas til Gamma1 Gamma2 Tilpas til Gamma 2 Gamma3 Tilpas til Gamma 3 Slukket Deaktiver dynamisk kontrastforhold Tændt Aktiver dynamisk kontrastforhold Overdrive Weak Medium Strong Slukket juster responstiden 22

23 Billedopsætning 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Billedopsætning), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 23

24 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Frekvens Justering af billedfrekvens for at reducere vertikal-linie støj Fokus Justering af billedfase for at reducere horisontal-linie støj Skarphed Justerer den Skarphed på billedet. H. position Justerer den horisontale position på billedet. V. position Justerer den vertikaleposition på billedet. 24

25 Farvetemperatur 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Farvetemperatur), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 25

26 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Color setup. Varm Normal Kold srgb Genindlæs varm farvetemperatur fra EEPROM Genkald normal farvetemperatur fra EEPROM. Genindlæs kold farvetemperatur fra EEPROM Genindlæs kold farvetemperatur fra EEPROM Rød Rød forstærkning fra digitalt-register User Grøn Grøn forstærkning digital-register Blå Blå forstærkning fra digitalt-register Fuld forbedring tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Fuld forbedring"-funktion Naturlig hud tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Naturlig-hud"-funktion DCB Mode Grønt felt tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Grønt felt"-funktion Himmelblå tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Himmelblå"-funktion AutoDetekt tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "AutoDetekt"-funktion DCB Demo tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver Demo 26

27 Billed-boost 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Billedforstærkning), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 27

28 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Frame Size Indstil rammestørrelse Rammestørrelse Indstil rammelysstyrke Lysstyrke Indstil rammekontrast Kontrast Indstil horisontal rammeposition H. position Indstil lodret rammeposition V. position tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver lys ramme 28

29 OSD opsætning 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (OSD opsætning), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 29

30 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. H. position Justerer den horisontale position på OSD. V. position Justerer den vertikale position på OSD. Timeout Justering af OSD timeout. Transparens Indstil OSD transparens Sprog Vælg OSD sprog 30

31 Ekstra 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Ekstra), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 31

32 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Indgangsvælger Auto konfigurer Auto Analog HDMI1/ MHL HDMI2 ja eller nej Vælg autom. registrering af indgangssignal Vælg analog signalkilde som indgang Vælg HDMI1/ MHL signalkilde som i ndgang Vælg HDMI2 signalkilde som indgang Auto-juster billedet til standardindstilling Billedformat Bredbillede eller 4:3 Vælg formatet Bredbillede eller 4:3 til visningen DDC-CI ja eller nej Slå DDC-CI-støtte TIL/FRA Information Vis information vedrørende hovedbillede- og underbilledekilde Reset ja eller nej Reset the menu to default Deaktiver Timer 0~24 timer Vælg timing til at slukke for skærmen. 32

33 Afslut 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Afslut), og tryk på MENU or AUTO for at afslutte. Forlad Forlad OSD 33

34 LED Indikator Status Fuld effektmodus Aktiv-fra modus LED farve Blå Orange 34

35 Driver Skærmdriver Windows Start Windows ' Klik på 'Start'-knappen, peg på 'Indstillinger', og klik derefter på 'Kontrolpanel'. 3. Dobbeltklik på ikonet 'Skærm'. 4. Vælg fanen 'Indstillinger', og klik derefter på 'Avanceret...'. 5. Vælg 'Skærm' - Hvis knappen 'Egenskaber' er deaktiveret, betyder det, at skærmen er korrekt konfigureret. Stands installationen. - Hvis knappen 'Egenskaber' er aktiv. Klik på knappen 'Egenskaber'. Følg nedenstående trin. 6. Klik på 'Driver', derefter på 'Opdater Driver...' og derefter på 'Næste'. 7. Vælg ' Vise en liste over kendte drivere til denne enhed, så der kan vælges en specifik driver.', klik derefter på 'Næste' og derefter på 'Har Diskette...'. 8. Klik på 'Gennemse...' vælg det rigtige drevbogstav for CD-ROM-drevet. 9. Klik på knappen 'Åbn', derefter på 'OK'. 10. Marker din skærmmodel og klik derefter på 'Næste'. 11. Klik på 'Gennemfør', derefter på 'Luk'. Hvis du kan se vinduet 'Digital signatur blev ikke fundet', skal du klikke på 'Ja'. Windows ME 1. Start Windows Me 2. Klik på 'Start'-knappen, peg på 'Indstillinger', og klik derefter på 'Kontrolpanel'. 3. Dobbeltklik på ikonet 'Skærm'. 4. Vælg fanen 'Indstillinger', og klik derefter på 'Avanceret...'. 5. Vælg knappen 'Skærm', klik derefter på knappen 'Skift...'. 6. Marker 'Angive driverens placering (Avanceret)' og klik på 'Næste'. 7. Vælg ' Vise en liste med alle drivere på en bestemt placering, så du kan vælge den driver, du vil bruge', klik derefter på 'Næste' og derefter på 'Har diskette...'. 8. Klik på 'Gennemse...' vælg det rigtige drevbogstav for CD-ROM-drevet og klik derefter på 'OK'. 9. Klik på 'OK'-knappen, vælg derefter din skærmmodel og klik på 'Næste'. 10. Klik på 'Gennemfør', derefter på 'Luk'. 35

36 Windows XP Start Windows XP. 2. Klik på "Start" og derefter på "Kontrolpanel". 3. Vælg og klik på kategorien 'Udseende og temaer". 4. Klik på "Skærm". 36

37 5. Vælg "Indstillinger" og klik derefter på "Avanceret". 6. Vælg "Skærm" fanen - Hvis "Egenskaber" knappen er inaktiv, betyder det, at skærmen er korrekt konfigureret. Stop installationen. - Hvis "Egenskaber" knappen er aktiv, skal du klikke på "Egenskaber". Gør som følger. 7. Klik på "Driver" fanen og derefter på "Opdater driver...". 37

38 8. Vælg "Installer fra en liste eller fra et specifikt sted [avanceret]"-radioknappen og klik derefterpå "Næste". 9. Vælg "Søg ikke. Jeg vil vælge driveren, der skal installeres"-radioknappen. Klik derefter på "Næste". 10. Klik på knappen 'Har diskette...', klik derefter på 'Gennemse...' og vælg det korrekte drevbogstav for CD-ROM-drevet. 11. Klik på knappen 'Åbn', derefter på 'OK'. 12. Marker din skærmmodel og klik derefter på 'Næste'. - Hvis du kan se meddelelsen ' har ikke bestået testen til kontrol af kompatibiliteten med Windows XP ', skal du klikke på knappen 'Fortsæt alligevel'. 13. Klik på 'Gennemfør', derefter på 'Luk'. 14. Klik på 'OK' og derefter på 'OK' igen for at lukke dialogboksen Egenskaber for skærm. 38

39 Windows Vista 1. Klik på "Start " og "Kontrolpanel". Dobbeltklik derefter på "Udseende og personalisering". 2. Klik på "Personalisering" og derefter på "Skærmindstillinger". 3. Klik på "Avancerede indstillinger...".. 39

40 4. Klik på "Egenskaber" på "Skærm" fanen. Hvis "Egenskaber" knappen er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af monitoren er fuldført. Skærmen kan bruges, som den er. Hvis meddelelsen "Windows behøver..." ses som nedenfor vist, skal du klikke på "Fortsæt". 5. Klik på "Opdater driver" på "Skærm" fanen. 6. Afkryds "Gennemse computeren for driver-software"-afmærkningsfeltet og klik på "Lad mig vælge fra en liste med enhedsdrivere på min computer". 7. Klik på "Har disk..." og klik derefter på "Gennemse..." og vælg derefter det passende drev F:\Driver (cd-rom drev). 8. Vælg din skærmmodel og klik på "Næste". 9. Klik på "Luk" "Luk" "OK" "OK" på nedenstående skærme vist i rækkefølge. 40

41 Windows 7 1.Start Windows 7 2.Klik på knappen 'Start' og klik derefter på 'Kontrolpanel'. 3. Klik på ikonet 'Skærm'. 4.Klik på knappen Skift skærmindstillinger. 41

42 5.Klik på knappen Avancerede indstillinger. 6.Klik på fanen Skærm og klik derefter på knappen Egenskaber. 7.Klik på fanen Driver. 42

43 8. Åbn vinduet "Opdater driversoftware - Standard PnP-skærm" ved at klikke på Opdater driver..., klik derefter på knappen "Gennemse computeren for driversoftware". 9. Vælg "Lad mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren". 10. Klik på knappen Hav disk. Klik på knappen Browse og naviger frem til følgende mappe: X:\Driver\module name (hvor X er bogstavsbetegnelsen for cd-rom-drevet). 11. Vælg filen "xxx.inf" og klik på knappen Åbn. Klik på knappen OK. 12. Vælg skærmmodellen og klik på knappen Næste. Filerne kopieres fra cd en til harddiskdrevet. 13. Luk alle de åbne vinduer og tag cd en ud. 14. Genstart systemet. Systemet vælger automatisk den maksimale opdateringshastighed og de modsvarende farvekorrigeringsprofiler. 43

44 i-menu Velkommen til "i-menu" softwaret fra AOC. Med menuer på skærmen i stedet for med en OSD-knap på skærmen, gør i-menu det lettere at indstille skærmbilledet. Klik her for at installere softwaret. Følg installations-guiden for at fuldføre installationen. 44

45 e-saver Velkommen til AOC e-saver software til styring af skærmens strømforbrug! AOC e-saver har smart-nedlukningsfunktioner til dine skærme, som muliggør tidsmæssig korrekt nedlukning af skærmen i en hvilken som helst pc-status (tændt, slukket, hvile eller pauseskærm). Det faktiske nedlukningstidspunkt afhænger af, hvad du foretrækker (se nedenstående eksempel). Klik på driver/e-saver/setup.exe" for at begynde installationen af e-saver softwaret og følg installationsguiden, indtil softwaret er fuldt installeret. Under hver af de fire pc-statusser kan du vælge det ønskede tidspunkt, der skal gå (i minutter), inden skærmen automatisk skal slukke. Ovenstående eksempel illustreret: 1) Skærmen slukker aldrig, når pc'en er tændt. 2) Skærmen slukker automatisk 5 minutter efter, at der er slukket for pc'en. 3) Skærmen slukker automatisk 10 minutter efter, at pc'en er gået i hvile-/stand-by tilstand. 4) Skærmen slukker automatisk 20 minutter efter, at pauseskærmen ses. Tryk på RESET ( NULSTIL ) for at stille e-saver tilbage til standardindstillingerne som nedenfor vist. 45

46 Screen+ Velkommen til "Screen+" softwaret fra AOC, Screen+ softwaret er et opdelingsværktøj til skrivebordet, der opdeler skrivebordet I forskellige ruder, hvor hver rude viser et forskelligt vindue. Når du vil have adgang til et vindue, skal du blot trække vinduet til den tilsvarende rude. Softwaren understøtter visning med flere skærme for at gøre dit arbejde lettere. Følg vejledningerne i installationsprogrammet for at installere softwaren. 46

47 Fejlfinding Problem & spørgsmål Power LED er ikke TÆNDT Intet billede på skærmen Billedet er uskarpt & har spøgelsesagtige skyggeproblemer Billedet hopper, flimrer eller der ses et bølgemønster på billedet Skærmen er frosset fast i "Aktiv-fra-modus" En af de primære farver mangler (RØD, GRØN, eller BLÅ) Skærmbilledet er ikke centreret eller skaleret ordentligt Billedet har farvedefekter (hvid ser ikke ud som hvid) Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen Mulig løsning Forvis dig om at effektknappen er TÆNDTog at effektledningen er ordentlig forbubndet til en jordet stikkontakt og til skærmen. Er netledningen korrekt forbundet? Tjek netledningens forbindelse og strømforsyningen. Er kablet korrekt forbundet? (Forbundet med D-sub kablet) Tjek DB-15 kabelforbindelsen. Hvis der er tændt for strømmen, genstart computeren for at se startskærmen (log-ind-skærmen), som kan ses. Hvis begyndelsesskærmen (login skærmen) vises, genstartes computeren i fejlsikker tilstand (sikker tilstand for Windows ME/XP/2000) og derefter ændres frekvensen på videokortet. (Se venligst Indstil den optimale opløsning) Hvis begyndelsesskærmen (login skærmen) ikke vises, kontakt dit Service Center, eller din forhandler. Ser du "Indgang ikke understøttet" på skærmen? Du kan se denne meddelelse, når signalet fra videokortet overstiger den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan gengive ordentligt. Juster den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan gengive ordentligt. Forvis dig om at AOC skærmdriver er installeret (AOC skærmdrivere kan findes på : her) Juster kontrast og lysstyrke kontrollerne. Tryk for autom. indstilling. Forvis dig om at du ikke bruger et forlængerkabel eller swtch boks. Vi anbefaler, at du forbinder skærmen direkte til videokort-udgangsstikket på bagsiden. Flyt elektriske enheder, der forårsager elektrisk interferens så langt væk som muligt fra skærmen. Brug den højeste opdateringsfrekvens, som din skærm kan klare ved den opløsning, som du bruger. Computerens effektknap skal stå i TÆNDT position. Computerens videokort skal være korrekt anbragt i indstikket. Forvis dig om at skærmens videokabel er ordentligt forbundet til computeren. Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Forvis dig om at din computer er operationel, ved at trykke på CAPS LOCK tasten på tastaturet mens du iagtager CAPS LOCK LED. LED skal enten TÆNDE eller SLUKKE, efter at du har tryket på CAPS LOCK tasten. Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Forvis dig om at skærmens videokabel er ordentligt forbundet til computeren. Juster H-Position og V-Position eller tryk på genvejstasten (AUTO). Juster RGB farve eller vælg ønsket farvetemperatur. Brug Windows 95/98/2000/ME/XP nedluknings-tilstand. Indstil KLOKKE og FOKUS. Tryk for autom. indstilling. 47

48 Specifikationer Generelle Specifikationer LCD Panel Model nummer Driversystem Billedstørrelse Pixelafstand I2757F M TFT farve LCD mm diagonalt *RGB mm(h) x mm(v) Video R, G, B Analog grænseflade,hdmi Separat Sync. H/V TTL Skærmfarve 16.7M farver Dot frekvens 170 MHz Horisontal skanneområde 30 khz - 83 khz Opløsning Horisontal skanning Størrelse(Maksimum) Vertikalt skanneområde Vertikal skannestørrelse (Makimum) Optimal forudindstillet opløsning Plug & Play Ingangstik Indgangsvideosignal Effektforsyning Strømforbrug Deaktiver Timer Stiktype mm 50 Hz - 76 Hz mm 1920 x 1080 (60 Hz) VESA DDC2B/C1 VGA, Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive, HDMI,MHL V~, 50/60Hz Mindre end 36W (typisk) under normal betjening Standby < 0.5 W 0~24 timer HDMI1/MHL, HDMI2 VGA, HDMIx2 Signalkabel type Kan afmonteres Fysiske mål Dimensioner & vægt Højde (med base) Bredde Dybde 449mm 622mm 130mm Vægt (kun skærm) 5. 7kg Temperatur Drift 0 til 40 Ikke-drift -25 til 55 Miljø Fugtighed Drift Ikke-drift 10% til 85% (ikke kondenserende) 5% til 93% (ikke kondenserende) Altitude Drift Ikke-drift 0~ 2000 m (0~ 6562 ft) 0~ 12192m (0~ ft) 48

49 Forudindstillede skærmmodus STAND RESOLUTION HORIZONTAL FREQUENCY(kHz) VERTICAL FREQUENCY(Hz) VGA VGA VGA SVGA SVGA SVGA SVGA XGA XGA XGA SXGA SXGA WXGA WSXGA HD *** IBM-MODE DOS MAC MODE VGA MAC MODE SVGA MAC MODE XGA

50 Pind-fordelinger Ben-nummer 15-bens side af signalkablet 1 Video-Rød 2 Video-Grøn 3 Video-Blå 4 Jord 5 Find kabel 6 GND-R 7 GND-G 8 GND-B 9 +5V 10 Jord 11 Jord 12 DDC-Serial data 13 H-sync 14 V-sync 15 DDC-Serial ur 50

51 Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn 1 TMDS Data 2+ 9 TMDS Data 0 17 DDC/CEC jord 2 TMDS Data 2 skærmet 10 TMDS Clock V effekt 3 TMDS Data 2 11 TMDS Clock skærmet 19 Hot Plug 4 TMDS Data TMDS Clock 5 TMDS Data 1 skærmet 13 CEC 6 TMDS Data 1 14 Reserveret (ingen forbindelse på enhed) 7 TMDS Data SCL 8 TMDS Data 0 skærmet 16 SDA Plug and Play Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B facillitet i overensstemmelse med VESA DDC STANDARD. Det tillader skærmen at informere værtscomputeren om dens facilliteter, afhængig af det niveau af DDC der anvendes, og kommunikere yderligere information om skærmens egenskaber. DDC2B is a bi-direktionel data kanal baseret på I2C protokollen. Værtssystemet kan indhente EDID information over DDC2B kanalen. 51

52 Lovgivning FCC erklæring FCC klasse B radio frekvens interferens ADVARSEL: (FOR FCC CERTIFICEREDE MODELER) NOTE:Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for klasse B digitale enheder, i overenstemmelse med del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet til at levere rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overenstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, gives der ingen garanti for at interferens ikke vil optræde i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmodtagelsen,som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, tilskyndes brugeren til at prøve at korrigere interferencen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Reorienter eller omplacer modtagerantennen. Forøg seperationen mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end den modtageren er forbundet til. Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. NOTE : Ændringer eller modifikationer der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige myndighed for opfyldelse, kan ødelægge brugerens ret til at betjene udstyret. Skærmede grænsefladekabler og AC effektledninger, hvis de findes, skal anvendes for at kunne opfylde udstrålingsgrænserne. Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller TV interferens forårasaget af uaftoriseret modifikation af dette udstyr. Det er brugerens ansvar at korrigere sådan interferens. Det er brugerens ansvar at korrigere en sådan interferens. 52

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold... I2260PWHU LED baggrundslys Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold... 10 Opsætning af stander og fod... 11 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm if23

Brugervejledning for LCD skærm if23 Brugervejledning for LCD skærm if23 Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsætning af stander og fod...

Læs mere

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsæ tning af stander og fod... 9 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning af stander og fod... 9 Indstilling af synsvinkel... 10 Tilslutning

Læs mere

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsæ tning af stander og fod... 9 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsæ tning af stander og fod... 9 Indstilling af synsvinkel... 10

Læs mere

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m undsl ys E2460SH LEDbaggr www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet...

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm

Brugervejledning for LCD skærm Brugervejledning for LCD skærm E2260SWDA LED baggrundslys Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold... 10 Opsætning

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

LCD skærm brugervejledning. I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED-baggrunddsbelysning)

LCD skærm brugervejledning. I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED-baggrunddsbelysning) LCD skærm brugervejledning I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED-baggrunddsbelysning) Sikkerhed... 4 National konventioner... 4 Strøm... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Opsætning... 9 Pakkens indhold...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

(LED baggrundslys) E2262VW/E2262VWH E2462VW/E2462VWH

(LED baggrundslys) E2262VW/E2262VWH E2462VW/E2462VWH (LED baggrundslys) E2262VW/E2262VWH E2462VW/E2462VWH Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Demontáž podstavce

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

60S / 60P (LED baggrundslys)

60S / 60P (LED baggrundslys) 60S / 60P (LED baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

SWNL. (LED Backlight)

SWNL. (LED Backlight) E2070SWN/ E2070 SWNL (LED Backlight) Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsætning af stander... 10 Indstilling

Læs mere

LCD skærm brugervejledning

LCD skærm brugervejledning LCD skærm brugervejledning U2868PQU LED-baggrundsbelysning 1 www.aoc.com 2014 AOC. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhed... 4 National konventioner... 4 Strøm... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger...

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger... Indholdsfortegnelse TCO03 note... FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Samling af skærm... Montering af skærm... Justering af synsvinkel...

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference.

Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. 28 HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Denne enhed overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF i forbindelse

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsætning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationalekonventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationalekonventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationalekonventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm I2473PWY/I2473PWM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2473PWY/I2473PWM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2473PWY/I2473PWM LED baggrundslys Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationalekonventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationalekonventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationalekonventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler

Læs mere

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38]

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] OSD[V4.38] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B Dette udstyr

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmiaud 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m M2470SWD/ M2470SWDA LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere