Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys"

Transkript

1 Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys

2 Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning af stander og fod... 9 Indstilling af synsvinkel Tilslutning af skærm Justering Indstilling af optimal opløsning Windows Vista Windows XP Windows ME/ Hurtigtaster Sådan bruges MHL Sådan bruges (Mobile High Definition Link) Indstilling af skærmstyringsmenuer Lysstyrke Billedopsætning Farvetemperatur Billed-boost OSD opsætning Ekstra Afslut LED Indikator Driver Skærmdriver Windows Windows ME Windows XP Windows Vista Windows i-menu e-saver Screen Fejlfinding Specifikationer Generelle Specifikationer Forudindstillede skærmmodus Pind-fordelinger Plug and Play Lovgivning FCC erklæring WEEE Deklaration Service

3 Sikkerhed Nationale konventioner De følgende underafsnit beskriver de afsnits konventioner, der anvendes i dette dokument. Noter, forsigtighedsregler og advarsler Igennem hele denne vejledning, findes der blokke af tekst, der er ledsaget af en ikon og er trykt med fed eller kursiv skrift. Disse blokke er noter, forsigtighedsregler og advarsler, og de anvendes som følger: NOTE: En NOTE indikerer vigtig information, der hjælper dig med at udnytte dit computersystem bedre. FORSIGTIGHEDSREGEL: En FORSIGTIGHEDSREGEL indikerer enten potentielle skader på hardware eller tab af data og fortæller dig hvordan du undgår problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer potentiale for kropsskader og fortæller dig hvordan du undgår problemet. Nogle advarsler kan vises i andre formater og er måske ikke ledsaget af en ikon. I disse tilfælde, er den specifikke præsentation dikteret af regulativer. 3

4 Effekt Skærmen må kun drives fra den type effektforsyning, der er indikeret på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type effekt der leveres til dit hjem, konsulter din forhandler eller dit elselskab. Denne skærm er forsynet med et stik med tre ben, et stik med et tredje ben (jord). Stikket passer kun i en jordet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Hvis din stikontakt ikke kan tage et stik med tre ledere, skal du få en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller bruge en adapter til at jorde apparatet sikkert. Ignorer ikke sikkerhedsformålet med det jordede stik. Frakobl udstyret under tordenvejr eller når det ikke anvendes i lang tid. Dette vil beskytte skærmen for skader på grund af effektspidser. Overbelast ikke effektstrips eller forlængerkabler. Overbelastning kan resultere i brand eller elektrisk stød. For at sikre tilfredsstillende drift, må skærmen kun bruges sammen med UL listede computere, der har passende stik, der er mærket med V AC, min 5A. Stikkontakten i væggen skal være installeret tæt ved udstyret og skal være let tilgængelig. Brug kun den medfølgende effektadapter (udgang 12V DC 3.75A), som har UL,CSA listet licens (kun for skærme med effektadapter). Producenter: 1) TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD model : ADPC1245 2) HONOR ELECTRONIC CO.,LTD model: ADS-65LSI G 4

5 Installation Placer ikke skærmen på en/et ustabil(t) vogn, stander, stativ, konsol eller bord. Hvis skærmen falder ned, kan det gøre skade på personer og forårsage alvorlig skade på apparatet. Brug kun en/et vogn, stander, stativ, konsol eller bord, der anbefales af fabrikanten, eller som sælges sammen med skærmen. Ved fabrikantens instruktioner ved installation af produktet og brug monteringstilbehør, anbefalet af fabrikanten. En produkt/vogn-kombination skal bevæges med forsigtighed. Skub aldrig objekter ind i sprækker eller åbninger i skærmens kabinet. Det kan skade kredsløbsdele og forårsage brand eller elektrisk stød. Spil aldig væsker på skærmen. Anbring ikke produktet med fronten fremad på gulvet. Hvis du monterer skærmen på en væg eller hylde, bruges et monteringssæt der er godkendt af fabrikanten og følg instruktionerne i monteringssættet. Sørg for, at der, som nedenfor vist, er luft omkring skærmen. I modsat fald er der måske ikke tilstrækkelig luftcirkulation, hvilket kan forårsage overhophedning med brand og skade på skærmen til følge. Nedenfor er anført de anbefalede ventilationsområder rundt om skærmen, når denne er anbragt på væg eller fod: 5

6 Rengøring Rengør jævnligt kabinettet med den medfølgende klud. Fjern pletter med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke midler, som kan ætse kabinettet. Pas på, at der under rengøringen ikke trænger rengøringsmiddel ind i produktet. En for ru rengøringsklud kan ridse skærmens overflade. Fjern netledningen inden rengøring af produktet. 6

7 Andet Hvis produktet afgiver en særlig lugt, lyd eller røg, fjern STRAKS stikket fra kontakten og kontakt et servicecenter. Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke blokeres af en dug eller af et gardin. LCD skærmen må under brugen ikke udsættes for kraftige vibrationer eller stød. Under drift og transport må du ikke slå på eller tabe skærmen. 7

8 Installation PAKKEindhold Monitor * CD fod adapter MHL * * * Netledning Lyd kabed Analogt kabel HDMI kabel Ikke alle signalkabler (analoge, og HDMI kabler) leveres i alle lande og regioner. Yderligere oplysninger fås hos din lokale forhandler eller på det lokale AOC afdelingskontor. 8

9 Opsætning af stander og fod Monter og demonter foden på følgende måde. Installer: 2 1 Fjern: 9

10 Fås som opretstående enhed uden fod. (Advarsel: Skal placeres på en jævn overflade. Ujævn eller skrå overflade kan beskadige enheden eller forårsage personskader). 10

11 Indstilling af synsvinkel For optimal synsvinkel anbefales det at se på hele skærmen, og derefter indstille skærmens vinkel efter dine egne præferencer. Hold standeren, så at skærmen ikke vælter, når du skifter vinkel på skærmen. Skærmens vinkel kan indstilles mellem -5 og BEMÆRK: Rør ikke LCD skærmen når du indstiller vinklen. Det kan forårsage skader på, eller knække LCD skærmen. 11

12 Tilslutning af skærm Kabelforbindelser på bagsiden af skærm og computer 1. Effekt høretelefonstik Lyd 4. D-Sub port 5. HDMI1/MHL port 6. HDMI2 port For at beskytte udstyret, skal du altid slukke for pc'en og LCD skærmen inden tilslutning. 1 Forbind strømkablet til AC porten på bagsiden af skærmen. 2 Forbind den ene ende af 15-pin D-Sub/HDMI kabel til bagsiden af skærmen og forbind den anden ende til computerens D-Sub/HDMI/ Mobil MHL port. 3 Tænd for skærmen og computeren. Hvis skærmen viser et billede, er installationen fuldført. Hvis der ikke ses et billede, se Fejlfinding. 12

13 Justering Indstilling af optimal opløsning Windows Vista For Windows Vista: 1 Klik på START. 2 Klik på KONTROLPANEL. 3 Klik på Udseende og Personalisering. 4 Klik på Personalisering 5 Klik på Skærmindstillinger 13

14 6Indstil opløsnings- SKYDEBAREN til 1920 x

15 Windows XP For Windows XP: 1 Klik på START. 2 Klik på INDSTILLINGER. 3 Klik på KONTROLPANEL. 4 K lik på Udseende og Temaer. 5 Dobbeltklik på SKÆRM. 15

16 6 Klik på INDSTILLINGER. 7 Indstil opløsnings- SKYDEBAREN til 1920 x Windows ME/2000 For Windows ME/2000: 1 Klik på START. 2 Klik på INDSTILLINGER. 3 Klik på KONTROLPANEL. 4 Dobbeltklik på SKÆRM. 5Klik på INDSTILLINGER. 6 Indstil opløsnings- SKYDEBAREN til 1920 x

17 Hurtigtaster Auto / Afslut Clear Vision/ > Lydstyrke/> 4 Menu/Indgår 5 Strøm Strøm Sluk for skærmen ved at holde strømknappen inde. Lydstyrke/> Tryk gentagne gange på > for, at skrue op for lydstyrken, hvis skærmmenuen ikke er tilgængelig. Auto / Afslut / Kilde-hotkey: Når OSD er lukket, tryk på Auto-knappen for at konfigurere genvejsfunktionen. Når OSD er lukket, skal du trykke på Autom./Kilde, som vil virke som Kilde-hotkeyfunktion.Tryk vedvarende påkildeknappen for at vælge indgangskilden vist på meddelelseslinjen.trykpå Menu/Enter for at ændre den valgte kilde. 17

18 Sådan bruges MHL (Mobile High-Definition Link) 1. MHL (Mobile High-Definition Link) Denne funktion giver dig mulighed for at se videoer og billeder (importeret fra en forbundet mobilenhed der understøtter MHL) på produktets skærm. z For at bruge MHL funktionen, skal du bruge en MHL-certificerede mobilenhed. Du kan tjekke om din mobilenhed er MHL-certificeret på producentens hjemmeside. For at se en liste over MHL-certificerede enheder, bedes du venligst besøge den officielle MHL-hjemmeside (http://www.mhlconsortium.org). z Du skal sørge for at have den seneste softwareversion installeret på din mobilenhed for at kunne bruge MHL-funktionen. z MHL-funktionen er muligvis allerede tilgængelige på bestemte mobilenheder afhængig af dens ydelse og funktionalitet. z Da skærmstørrelsen på produktet er større end på mobilenheder, vil billedkvaliteten muligvis være lidt lavere. z Dette produkt er officielt MHL-certificeret. Hvis du oplever problemer når du bruger z MHL-funktionen, bedes du venligst kontakte producenten af mobilenheden. Billedkvaliteten kan være lavere hvis der spilles indhold der har en lav opløsning (importeret fra mobilenheden). Sådan bruges MHL 1. Forbind USB porten på mobilenheden til [HDMI 1 / MHL] porten på produktet ved brug af et MHL-kabel. z Når der bruges et MHL-kabel, er [HDMI 1/ MHL] porten den eneste port på skærmen der understøtter MHL-funktionen. z Mobilenheden skal købes separat. 2. Slut strømadapteren til produktet og til en stikkontakt. 3. Tryk på kilde-knappen og skift til HDMI1/MHL for at aktivere MHL-funktionen. 4. Efter ca. 3 sekunder vises MHL-skærmen, hvis MHL-funktionen er slået til. Bemærk: Den indikerede tid "om 3 sek." kan variere afhængig af mobilenheden. Hvis mobilenheden ikke er tilsluttet eller ikke støtter MHL. z Hvis MHL-funktionen ikke er slået til, bedes du tjekke forbindelsen til mobilenheden. z Hvis MHL-funktionen ikke er slået til, bedes du tjekke om mobilenheden understøtter MHL. z Hvis MHL-funktionen ikke er slået til, selvom mobilenheden understøtter MHL, bedes du opdatere firmwaret på mobilenheden til den nyeste version. 18

19 > Clear Vision/ 1. Når der ikke er nogen OSD, skal du trykke på < -knappen for at aktivere Clear Vision 2. Brug > - eller < knapperne for at vælge mellem indstillingerne svag, medium, stærk eller slukket (off). Standardindstillingen er altid off 3. Hold " < " knappen nede i 5 sekunder, hvorefter den lodrette linje vises, hvis der ikke er en lodret linje på skærmen; Hold " < " knappen nede i 5 sekunder hvorefter den lodrette, linje forsvinder hvis den lodrette linje bevæger sig på skærmen; Tryk på " < " knappen for at stille skærmens klarvision på enten fra/stærk/mellem/svag. Den venstre side af den lodrette linje er effekt demoen og den - højre side er klarvisionen slået fra, hvilket står klart når det vises på skærmen. Clear Vision-funktionen vil give den bedste oplevelse af billedvisning ved konvertering af lavopløste og uklare billeder til klare og intense billeder. 19

20 Indstilling af skærmstyringsmenuer En grundlæggende og enkel vejledning om styretasterne. 1) Tryk på MENU knappen for at aktivere OSD vinduet. 2) Tryk på < or > for at navigere gennem funktionerne. Når den ønskede funktion er fremhævet, tryk på MENU-knappen for at aktivere undermenuen. Når den ønskede funktion er fremhævet, tryk på MENU-knappen for at aktivere den. 3) Tryk på < or > for at ændre den valgte funktions indstillinger. Tryk på < or > for at vælge en anden funktion i undermenuen. Tryk på AUTO for at afslutte. Hvis du ønsker at indstille en anden funktion, skal du gentage trinene ) OSD låsefunktion: Lås OSD ved at trykke og holde på MENU knappen, mens skærmen er slukket. Tryk derefter på strømknappen for at tænde for skærmen. Oplås OSD ved at trykke og holde på MENU knappen, mens skærmen er slukket. Tryk derefter på strømknappen for at tænde for skærmen. Bemærk: 1) Hvis produktet kun har én signalindgang, kan Input select (Vælg input) ikke indstilles. 2) Hvis skærmstørrelsen er 4:3, eller inputtets signalopløsning er bredformat, så kan "Image Ratio" (Billedets størrelsesforhold) ikke indstilles. 3) En a f ikke - s tandard ECO,DCR, DCB, Picture Booster aktiveret, og de øvrigetre funktioner slukkes tilsvarende. 20

21 Lysstyrke 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Luminans), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 21

22 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Lysstyrke Justering af baggrundslys Kontrast Kontrast fra digitalt register. Standard Eco mode Tekst Eco mode Internet Spil Film Sport Gamma DCR Gamma1 Tilpas til Gamma1 Gamma2 Tilpas til Gamma 2 Gamma3 Tilpas til Gamma 3 Slukket Deaktiver dynamisk kontrastforhold Tændt Aktiver dynamisk kontrastforhold Overdrive Weak Medium Strong Slukket juster responstiden 22

23 Billedopsætning 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Billedopsætning), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 23

24 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Frekvens Justering af billedfrekvens for at reducere vertikal-linie støj Fokus Justering af billedfase for at reducere horisontal-linie støj Skarphed Justerer den Skarphed på billedet. H. position Justerer den horisontale position på billedet. V. position Justerer den vertikaleposition på billedet. 24

25 Farvetemperatur 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Farvetemperatur), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 25

26 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Color setup. Varm Normal Kold srgb Genindlæs varm farvetemperatur fra EEPROM Genkald normal farvetemperatur fra EEPROM. Genindlæs kold farvetemperatur fra EEPROM Genindlæs kold farvetemperatur fra EEPROM Rød Rød forstærkning fra digitalt-register User Grøn Grøn forstærkning digital-register Blå Blå forstærkning fra digitalt-register Fuld forbedring tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Fuld forbedring"-funktion Naturlig hud tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Naturlig-hud"-funktion DCB Mode Grønt felt tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Grønt felt"-funktion Himmelblå tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "Himmelblå"-funktion AutoDetekt tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver "AutoDetekt"-funktion DCB Demo tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver Demo 26

27 Billed-boost 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Billedforstærkning), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 27

28 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Frame Size Indstil rammestørrelse Rammestørrelse Indstil rammelysstyrke Lysstyrke Indstil rammekontrast Kontrast Indstil horisontal rammeposition H. position Indstil lodret rammeposition V. position tændt eller slukket Deaktiver eller aktiver lys ramme 28

29 OSD opsætning 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (OSD opsætning), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 29

30 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. H. position Justerer den horisontale position på OSD. V. position Justerer den vertikale position på OSD. Timeout Justering af OSD timeout. Transparens Indstil OSD transparens Sprog Vælg OSD sprog 30

31 Ekstra 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Ekstra), og tryk på MENU for at åbne. 3. Brug < or > til at vælge undermenu, og tryk på MENU for at åbne. 31

32 4. Brug < or > til at justere med. 5. Tryk på AUTO for at afslutte. Indgangsvælger Auto konfigurer Auto Analog HDMI1/ MHL HDMI2 ja eller nej Vælg autom. registrering af indgangssignal Vælg analog signalkilde som indgang Vælg HDMI1/ MHL signalkilde som i ndgang Vælg HDMI2 signalkilde som indgang Auto-juster billedet til standardindstilling Billedformat Bredbillede eller 4:3 Vælg formatet Bredbillede eller 4:3 til visningen DDC-CI ja eller nej Slå DDC-CI-støtte TIL/FRA Information Vis information vedrørende hovedbillede- og underbilledekilde Reset ja eller nej Reset the menu to default Deaktiver Timer 0~24 timer Vælg timing til at slukke for skærmen. 32

33 Afslut 1. Tryk på MENU (Menu) for at vise MENUEN. 2. Brug < or > til at vælge (Afslut), og tryk på MENU or AUTO for at afslutte. Forlad Forlad OSD 33

34 LED Indikator Status Fuld effektmodus Aktiv-fra modus LED farve Blå Orange 34

35 Driver Skærmdriver Windows Start Windows ' Klik på 'Start'-knappen, peg på 'Indstillinger', og klik derefter på 'Kontrolpanel'. 3. Dobbeltklik på ikonet 'Skærm'. 4. Vælg fanen 'Indstillinger', og klik derefter på 'Avanceret...'. 5. Vælg 'Skærm' - Hvis knappen 'Egenskaber' er deaktiveret, betyder det, at skærmen er korrekt konfigureret. Stands installationen. - Hvis knappen 'Egenskaber' er aktiv. Klik på knappen 'Egenskaber'. Følg nedenstående trin. 6. Klik på 'Driver', derefter på 'Opdater Driver...' og derefter på 'Næste'. 7. Vælg ' Vise en liste over kendte drivere til denne enhed, så der kan vælges en specifik driver.', klik derefter på 'Næste' og derefter på 'Har Diskette...'. 8. Klik på 'Gennemse...' vælg det rigtige drevbogstav for CD-ROM-drevet. 9. Klik på knappen 'Åbn', derefter på 'OK'. 10. Marker din skærmmodel og klik derefter på 'Næste'. 11. Klik på 'Gennemfør', derefter på 'Luk'. Hvis du kan se vinduet 'Digital signatur blev ikke fundet', skal du klikke på 'Ja'. Windows ME 1. Start Windows Me 2. Klik på 'Start'-knappen, peg på 'Indstillinger', og klik derefter på 'Kontrolpanel'. 3. Dobbeltklik på ikonet 'Skærm'. 4. Vælg fanen 'Indstillinger', og klik derefter på 'Avanceret...'. 5. Vælg knappen 'Skærm', klik derefter på knappen 'Skift...'. 6. Marker 'Angive driverens placering (Avanceret)' og klik på 'Næste'. 7. Vælg ' Vise en liste med alle drivere på en bestemt placering, så du kan vælge den driver, du vil bruge', klik derefter på 'Næste' og derefter på 'Har diskette...'. 8. Klik på 'Gennemse...' vælg det rigtige drevbogstav for CD-ROM-drevet og klik derefter på 'OK'. 9. Klik på 'OK'-knappen, vælg derefter din skærmmodel og klik på 'Næste'. 10. Klik på 'Gennemfør', derefter på 'Luk'. 35

36 Windows XP Start Windows XP. 2. Klik på "Start" og derefter på "Kontrolpanel". 3. Vælg og klik på kategorien 'Udseende og temaer". 4. Klik på "Skærm". 36

37 5. Vælg "Indstillinger" og klik derefter på "Avanceret". 6. Vælg "Skærm" fanen - Hvis "Egenskaber" knappen er inaktiv, betyder det, at skærmen er korrekt konfigureret. Stop installationen. - Hvis "Egenskaber" knappen er aktiv, skal du klikke på "Egenskaber". Gør som følger. 7. Klik på "Driver" fanen og derefter på "Opdater driver...". 37

38 8. Vælg "Installer fra en liste eller fra et specifikt sted [avanceret]"-radioknappen og klik derefterpå "Næste". 9. Vælg "Søg ikke. Jeg vil vælge driveren, der skal installeres"-radioknappen. Klik derefter på "Næste". 10. Klik på knappen 'Har diskette...', klik derefter på 'Gennemse...' og vælg det korrekte drevbogstav for CD-ROM-drevet. 11. Klik på knappen 'Åbn', derefter på 'OK'. 12. Marker din skærmmodel og klik derefter på 'Næste'. - Hvis du kan se meddelelsen ' har ikke bestået testen til kontrol af kompatibiliteten med Windows XP ', skal du klikke på knappen 'Fortsæt alligevel'. 13. Klik på 'Gennemfør', derefter på 'Luk'. 14. Klik på 'OK' og derefter på 'OK' igen for at lukke dialogboksen Egenskaber for skærm. 38

39 Windows Vista 1. Klik på "Start " og "Kontrolpanel". Dobbeltklik derefter på "Udseende og personalisering". 2. Klik på "Personalisering" og derefter på "Skærmindstillinger". 3. Klik på "Avancerede indstillinger...".. 39

40 4. Klik på "Egenskaber" på "Skærm" fanen. Hvis "Egenskaber" knappen er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af monitoren er fuldført. Skærmen kan bruges, som den er. Hvis meddelelsen "Windows behøver..." ses som nedenfor vist, skal du klikke på "Fortsæt". 5. Klik på "Opdater driver" på "Skærm" fanen. 6. Afkryds "Gennemse computeren for driver-software"-afmærkningsfeltet og klik på "Lad mig vælge fra en liste med enhedsdrivere på min computer". 7. Klik på "Har disk..." og klik derefter på "Gennemse..." og vælg derefter det passende drev F:\Driver (cd-rom drev). 8. Vælg din skærmmodel og klik på "Næste". 9. Klik på "Luk" "Luk" "OK" "OK" på nedenstående skærme vist i rækkefølge. 40

41 Windows 7 1.Start Windows 7 2.Klik på knappen 'Start' og klik derefter på 'Kontrolpanel'. 3. Klik på ikonet 'Skærm'. 4.Klik på knappen Skift skærmindstillinger. 41

42 5.Klik på knappen Avancerede indstillinger. 6.Klik på fanen Skærm og klik derefter på knappen Egenskaber. 7.Klik på fanen Driver. 42

43 8. Åbn vinduet "Opdater driversoftware - Standard PnP-skærm" ved at klikke på Opdater driver..., klik derefter på knappen "Gennemse computeren for driversoftware". 9. Vælg "Lad mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren". 10. Klik på knappen Hav disk. Klik på knappen Browse og naviger frem til følgende mappe: X:\Driver\module name (hvor X er bogstavsbetegnelsen for cd-rom-drevet). 11. Vælg filen "xxx.inf" og klik på knappen Åbn. Klik på knappen OK. 12. Vælg skærmmodellen og klik på knappen Næste. Filerne kopieres fra cd en til harddiskdrevet. 13. Luk alle de åbne vinduer og tag cd en ud. 14. Genstart systemet. Systemet vælger automatisk den maksimale opdateringshastighed og de modsvarende farvekorrigeringsprofiler. 43

44 i-menu Velkommen til "i-menu" softwaret fra AOC. Med menuer på skærmen i stedet for med en OSD-knap på skærmen, gør i-menu det lettere at indstille skærmbilledet. Klik her for at installere softwaret. Følg installations-guiden for at fuldføre installationen. 44

45 e-saver Velkommen til AOC e-saver software til styring af skærmens strømforbrug! AOC e-saver har smart-nedlukningsfunktioner til dine skærme, som muliggør tidsmæssig korrekt nedlukning af skærmen i en hvilken som helst pc-status (tændt, slukket, hvile eller pauseskærm). Det faktiske nedlukningstidspunkt afhænger af, hvad du foretrækker (se nedenstående eksempel). Klik på driver/e-saver/setup.exe" for at begynde installationen af e-saver softwaret og følg installationsguiden, indtil softwaret er fuldt installeret. Under hver af de fire pc-statusser kan du vælge det ønskede tidspunkt, der skal gå (i minutter), inden skærmen automatisk skal slukke. Ovenstående eksempel illustreret: 1) Skærmen slukker aldrig, når pc'en er tændt. 2) Skærmen slukker automatisk 5 minutter efter, at der er slukket for pc'en. 3) Skærmen slukker automatisk 10 minutter efter, at pc'en er gået i hvile-/stand-by tilstand. 4) Skærmen slukker automatisk 20 minutter efter, at pauseskærmen ses. Tryk på RESET ( NULSTIL ) for at stille e-saver tilbage til standardindstillingerne som nedenfor vist. 45

46 Screen+ Velkommen til "Screen+" softwaret fra AOC, Screen+ softwaret er et opdelingsværktøj til skrivebordet, der opdeler skrivebordet I forskellige ruder, hvor hver rude viser et forskelligt vindue. Når du vil have adgang til et vindue, skal du blot trække vinduet til den tilsvarende rude. Softwaren understøtter visning med flere skærme for at gøre dit arbejde lettere. Følg vejledningerne i installationsprogrammet for at installere softwaren. 46

47 Fejlfinding Problem & spørgsmål Power LED er ikke TÆNDT Intet billede på skærmen Billedet er uskarpt & har spøgelsesagtige skyggeproblemer Billedet hopper, flimrer eller der ses et bølgemønster på billedet Skærmen er frosset fast i "Aktiv-fra-modus" En af de primære farver mangler (RØD, GRØN, eller BLÅ) Skærmbilledet er ikke centreret eller skaleret ordentligt Billedet har farvedefekter (hvid ser ikke ud som hvid) Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen Mulig løsning Forvis dig om at effektknappen er TÆNDTog at effektledningen er ordentlig forbubndet til en jordet stikkontakt og til skærmen. Er netledningen korrekt forbundet? Tjek netledningens forbindelse og strømforsyningen. Er kablet korrekt forbundet? (Forbundet med D-sub kablet) Tjek DB-15 kabelforbindelsen. Hvis der er tændt for strømmen, genstart computeren for at se startskærmen (log-ind-skærmen), som kan ses. Hvis begyndelsesskærmen (login skærmen) vises, genstartes computeren i fejlsikker tilstand (sikker tilstand for Windows ME/XP/2000) og derefter ændres frekvensen på videokortet. (Se venligst Indstil den optimale opløsning) Hvis begyndelsesskærmen (login skærmen) ikke vises, kontakt dit Service Center, eller din forhandler. Ser du "Indgang ikke understøttet" på skærmen? Du kan se denne meddelelse, når signalet fra videokortet overstiger den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan gengive ordentligt. Juster den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan gengive ordentligt. Forvis dig om at AOC skærmdriver er installeret (AOC skærmdrivere kan findes på : her) Juster kontrast og lysstyrke kontrollerne. Tryk for autom. indstilling. Forvis dig om at du ikke bruger et forlængerkabel eller swtch boks. Vi anbefaler, at du forbinder skærmen direkte til videokort-udgangsstikket på bagsiden. Flyt elektriske enheder, der forårsager elektrisk interferens så langt væk som muligt fra skærmen. Brug den højeste opdateringsfrekvens, som din skærm kan klare ved den opløsning, som du bruger. Computerens effektknap skal stå i TÆNDT position. Computerens videokort skal være korrekt anbragt i indstikket. Forvis dig om at skærmens videokabel er ordentligt forbundet til computeren. Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Forvis dig om at din computer er operationel, ved at trykke på CAPS LOCK tasten på tastaturet mens du iagtager CAPS LOCK LED. LED skal enten TÆNDE eller SLUKKE, efter at du har tryket på CAPS LOCK tasten. Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Forvis dig om at skærmens videokabel er ordentligt forbundet til computeren. Juster H-Position og V-Position eller tryk på genvejstasten (AUTO). Juster RGB farve eller vælg ønsket farvetemperatur. Brug Windows 95/98/2000/ME/XP nedluknings-tilstand. Indstil KLOKKE og FOKUS. Tryk for autom. indstilling. 47

48 Specifikationer Generelle Specifikationer LCD Panel Model nummer Driversystem Billedstørrelse Pixelafstand I2757F M TFT farve LCD mm diagonalt *RGB mm(h) x mm(v) Video R, G, B Analog grænseflade,hdmi Separat Sync. H/V TTL Skærmfarve 16.7M farver Dot frekvens 170 MHz Horisontal skanneområde 30 khz - 83 khz Opløsning Horisontal skanning Størrelse(Maksimum) Vertikalt skanneområde Vertikal skannestørrelse (Makimum) Optimal forudindstillet opløsning Plug & Play Ingangstik Indgangsvideosignal Effektforsyning Strømforbrug Deaktiver Timer Stiktype mm 50 Hz - 76 Hz mm 1920 x 1080 (60 Hz) VESA DDC2B/C1 VGA, Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive, HDMI,MHL V~, 50/60Hz Mindre end 36W (typisk) under normal betjening Standby < 0.5 W 0~24 timer HDMI1/MHL, HDMI2 VGA, HDMIx2 Signalkabel type Kan afmonteres Fysiske mål Dimensioner & vægt Højde (med base) Bredde Dybde 449mm 622mm 130mm Vægt (kun skærm) 5. 7kg Temperatur Drift 0 til 40 Ikke-drift -25 til 55 Miljø Fugtighed Drift Ikke-drift 10% til 85% (ikke kondenserende) 5% til 93% (ikke kondenserende) Altitude Drift Ikke-drift 0~ 2000 m (0~ 6562 ft) 0~ 12192m (0~ ft) 48

49 Forudindstillede skærmmodus STAND RESOLUTION HORIZONTAL FREQUENCY(kHz) VERTICAL FREQUENCY(Hz) VGA VGA VGA SVGA SVGA SVGA SVGA XGA XGA XGA SXGA SXGA WXGA WSXGA HD *** IBM-MODE DOS MAC MODE VGA MAC MODE SVGA MAC MODE XGA

50 Pind-fordelinger Ben-nummer 15-bens side af signalkablet 1 Video-Rød 2 Video-Grøn 3 Video-Blå 4 Jord 5 Find kabel 6 GND-R 7 GND-G 8 GND-B 9 +5V 10 Jord 11 Jord 12 DDC-Serial data 13 H-sync 14 V-sync 15 DDC-Serial ur 50

51 Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn 1 TMDS Data 2+ 9 TMDS Data 0 17 DDC/CEC jord 2 TMDS Data 2 skærmet 10 TMDS Clock V effekt 3 TMDS Data 2 11 TMDS Clock skærmet 19 Hot Plug 4 TMDS Data TMDS Clock 5 TMDS Data 1 skærmet 13 CEC 6 TMDS Data 1 14 Reserveret (ingen forbindelse på enhed) 7 TMDS Data SCL 8 TMDS Data 0 skærmet 16 SDA Plug and Play Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B facillitet i overensstemmelse med VESA DDC STANDARD. Det tillader skærmen at informere værtscomputeren om dens facilliteter, afhængig af det niveau af DDC der anvendes, og kommunikere yderligere information om skærmens egenskaber. DDC2B is a bi-direktionel data kanal baseret på I2C protokollen. Værtssystemet kan indhente EDID information over DDC2B kanalen. 51

52 Lovgivning FCC erklæring FCC klasse B radio frekvens interferens ADVARSEL: (FOR FCC CERTIFICEREDE MODELER) NOTE:Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for klasse B digitale enheder, i overenstemmelse med del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet til at levere rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overenstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, gives der ingen garanti for at interferens ikke vil optræde i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmodtagelsen,som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, tilskyndes brugeren til at prøve at korrigere interferencen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Reorienter eller omplacer modtagerantennen. Forøg seperationen mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end den modtageren er forbundet til. Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. NOTE : Ændringer eller modifikationer der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige myndighed for opfyldelse, kan ødelægge brugerens ret til at betjene udstyret. Skærmede grænsefladekabler og AC effektledninger, hvis de findes, skal anvendes for at kunne opfylde udstrålingsgrænserne. Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller TV interferens forårasaget af uaftoriseret modifikation af dette udstyr. Det er brugerens ansvar at korrigere sådan interferens. Det er brugerens ansvar at korrigere en sådan interferens. 52

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHED ----------------------------------------------- 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER -------------------------------- 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME ----- 3 INDEN DU BRUGER

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning August 2011 VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt. INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger til LCD-skærme... 1 Oplysninger om sikkerhed og en let betjening... 2 Udpakning... 5 Montering/fjernelse af fodstøtten... 6 Justering af skærmens stilling...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere