Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot""

Transkript

1 Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge på din vurdering af [Vurderet leder] ud fra dit nuværende kendskab - hovedsagelig indenfor det seneste år. I enkelte tilfælde har du måske ikke selv personligt oplevet lederen handle ud fra. Fx. hvis du ikke har selv har oplevet, at [Vurderet leder] "har taget fat i ubehagelige og kritiske ting på en ordentlig måde" overfor dig. I sådanne situationer skal du bedømme lederen ud fra, hvordan du synes, han/hun handler i forhold til hele personalegruppen. Kompetencerne er beskrevet i 49 udsagn, og du skal - på en skala med fem svarmuligheder vurdere, om lederen udøver : I meget høj, i høj, i middel, i lav eller. Der er også mulighed for at svare "". Denne mulighed skal du kun benytte, hvis spørgsmålet ikke giver mening for dig. Sidst i dette spørgeskema indgår tre fritekstfelter til opsamling, hvor du kan give [Vurderet leder] korte anbefalinger/gode råd. Besvarelserne af spørgeskemaet skal bruges som baggrundsmateriale og inspiration til et dialogmøde mellem [Vurderet leder] og jer, der har besvaret skemaet. Jeres svar sammenfattes i en "360-ers rapport" for [Vurderet leder], som sender rapporten til dig forud for dialogmødet. Sammenlagt bør du forvente, at besvarelsen tager ca. 30 minutter. Hver gang du trykker på næste -knappen gemmes dine svar. Du kan forlade spørgeskemaet, selvom du ikke er færdig, ved at lukke vinduet. 0% 9% 100% A. Læser og forstår menneskelige relationer i høj i middel i lav 1. Ser og hører den enkelte. 2. Har en veludviklet forståelse for andres styrker og svagheder. 3. Opfanger intentioner og behov hos andre. 4. Har en god fornemmelse for stemninger mellem mennesker. 5. Kan tilsidesætte egne følelser og synspunkter, når andre har problemer. 6. Har nemt ved at samarbejde med alle både opad, nedad og til siden i organisationen. 7. Har brugernes (alle typer) respekt og tillid.

2 Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 2 af 6 0% 18% 100% B. Indgyder tillid og indbyder til sparring i høj i middel i lav 8. Viser tillid til medarbejderne. 9. Prioriterer at være til rådighed for medarbejderne. 10. Har altid tid til en snak. 11. Forstår at lytte med indlevelse. 12. Følger op på aftaler og samtaler. 13. Hjælper gerne med at finde løsninger på problemer. 14. Bruger energi og tid på planlægning, når vigtige opgaver skal løses. 15. Drøfter tingene med andre fx lederkolleger og medarbejdere forud for vigtige beslutninger. 16. Går foran med det gode eksempel og er rollemodel for resten af organisationen. 17. Sætter dagsorden for sin del af organisationen. 18. Tænker på helheden, og orienterer sig ikke kun mod eget ansvarsområde. 19. Fremstår velforberedt eksempelvis til møder. 0% 27% 100% C. Opsøger aktivt uløste problemer og medvirker til hurtig afklaring i høj i middel i lav 20. Skaber tydelige mål og retning for arbejdet. 21. Giver udtryk for sine værdier. 22. Tager fat i kritiske ting på en ordentlig måde. 23. Bevarer kontrollen og overblikket i pressede situationer 24. Giver konstruktiv og præcis tilbagemelding på den enkeltes indsats. 25. Sørger for at folk taler sammen. 26. Er fokuseret på, hvad der virkelig tæller.

3 Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 3 af Bruger humor til at skabe arbejdsglæde og trivsel. 0% 36% 100% D. Delegerer ansvar og opgaver i høj i middel i lav 28. Udtrykker klart sine forventninger til den enkelte medarbejder. 29. Er opmærksom på, at medarbejderne får udfordrende opgaver. 30. Sikrer at medarbejderne tager ansvar. 31. Er god til at få den enkelte til at føle, at opgaven er vigtig. 32. Afstemmer gensidige forventninger til løsning af opgaver. 33. Handler aktivt, hvis en opgave ikke bliver løst eller en aftale ikke opfyldes. 34. Tager selv ansvar for vanskelige opgaver. 35. Sørger for at medarbejdere deler viden på tværs i organisationen. 36. Kommunikerer klart om fordelingen mellem eget og andres ansvar. 0% 45% 100% E. Holder fast i personlige grundværdier - også når de udfordres i høj middel i lav 37. Tør tale lige ud af posen om det, der er problemfyldt. 38. Holder fast i målsætninger og trufne beslutninger. 39. Står fast på vigtige principper og holdninger over for såvel medarbejdere som politikere, overordnede og andre 40. Er ikke bange for at handle, når det er nødvendigt selvom det kan opfattes negativt.

4 Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 4 af Bakker medarbejdere op på trods af modstand fra fx politikere og overordnede. 0% 54% 100% F. Ledelseskompetencer i relation til innovation i høj i middel i lav 42. Handler aktivt på fremtidige udfordringer 43. Fortæller hvor organisationen er på vej hen 44. Er åben overfor at medarbejderne afprøver nye idéer 45. Evner at se nye vinkler på opgaveløsningen 46. Fremmer udvikling af nye løsninger på tværs i organisationen 47. Anvender forskellige værktøjer til idéudvikling 48. Afvikler opgaver, når nye sættes i gang 49. Ansporer til nytænkning i hverdagen 0% 63% 100% Lederevaluering - opsamlingsskema Du er nu færdig med spørgeskemaet, hvor du har evalueret lederen. I nedenstående skema får du mulighed for at give nogle konkrete råd til [Vurderet leder]. Rådene kan benyttes på dialogmødet. Du skal samle op på spørgeskemaet i forhold til: Hvilke kompetencer skal [Vurderet leder] med fordel holde fast i? Hvilke kompetencer [Vurderet leder] med fordel kan udvikle? Og endelig hvad [Vurderet leder] helt kan holde op med at gøre? Vær opmærksom på, at de råd, du her giver til [Vurderet leder] vil fremstå i den rapport, der tilsendes alle deltagere i dialogmødet med [Vurderet leder], i uredigeret form og med dit navn på.

5 Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 5 af 6 0% 72% 100% Dette kan [Vurderet leder] med fordel holde fast i. Gerne flere linjer 0% 81% 100% Dette kan [Vurderet leder] med fordel udvikle. Gerne flere linjer

6 Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 6 af 6 0% 90% 100% Dette kan [Vurderet leder] med fordel holde op med. Gerne flere linjer 0% 100% 100% Afslutning på spørgeskema Du har nu besvaret alle spørgsmål i 360-ers ledervurderingen for [Vurderet leder]. Tak for dine svar! Du går ud af spørgeskemaet ved at trykke på knappen Afslut, dermed åbnes automatisk en side med dine besvarelser. Denne printvenlige side kan få dig til at tro, at du er startet forfra med spørgeskemaet, det er ikke tilfældet! Vi anbefaler, at du printer dine svar, så du kan have dem med til dialogmødet med [Vurderet leder]. Det kan gøres ved at trykke på Ctrl P eller ved at scrolle ned i bunden og trykke på 'Udskriv'. Ryd felter Vis svar < Tilbage Afslut > :35:44 surveyid( ) Åbn i MS Word Udskriv

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere