Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed"

Transkript

1 Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Med fokus på øget vækst og større konkurrencekraft FORMÅL: Dette spørgeskema har til hensigt at identificere virksomhedens modenhed indenfor vigtige parametre, når virksomheden skal skabe øget vækst og større konkurrencekraft. Resultatet vil give virksomheden et indblik i sin nuværende modenhed og hvordan virksomheden fremadrettet kan udvikle sig. VEJLEDNING: Spørgeskemaet er opdelt i 6 kategorier: Strategi, proces, performance måling, kultur & mennesker, informationsstyring og økonomi. Til hver kategori stilles 0 spørgsmål, hvor du max må sætte kryds per spørgsmål. Til hvert spørgsmål er der defineret et emne. Herefter er der opsat svarmuligheder, hvor du skal afkrydse den beskrivelse der passer bedst på virksomheden. Kan du ikke svare på spørgsmålet bedes du undlade at sætte et kryds. Emne for spørgsmålet Kategori Spørgsmål: Emne: Vision og Mission Strategi ikke defineret defineret defineret og bruges aktivt i dagligdagen kendt af udvalgte interessenter alment kendt af omgivelserne Afkrydsningsfelt Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side af 4

2 Indledende spørgsmål Virksomhed Svar person og jobtitel Dato Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 2 af 4

3 Strategiske spørgsmål Spørgsmål: Emne: Vision og Mission Strategi ikke defineret defineret og er delvist kendt af medarbejderne defineret, kendt af hele virksomheden og bruges aktivt i dagligdagen kendt af udvalgte alment kendt af omgivelserne Spørgsmål: 2 Emne: Strategiske målsætninger Strategi Der er ikke opsat formelle strategiske mål økonomiske mål, som er delvist forstået og accepteret økonomiske og ikkeøkonomiske mål, som er forstået og accepteret strategiske mål med strategiske mål for Spørgsmål: 3 Emne: Anvendelse Strategi Strategien anvendes sporadisk Strategien anvendes hovedsageligt af ledere og af nogle få medarbejdere Strategien anvendes overvejende af alle i virksomheden Strategien anvendes aktivt i samarbejde og Strategien anvendes aktivt i Spørgsmål: 4 Emne: Handlingsplaner Strategi Der er ikke opsat konkrete handlingsplaner på strategien konkrete handlingsplaner for nøgle funktioner konkrete handlingsplaner for alle funktioner og processer konkrete handlingsplaner med konkrete handlingsplaner med flere medlemmer i Spørgsmål: Emne: Udførelse Strategi Strategien udføres ad hoc og uden handlingsplaner Handlingsplanerne udføres delvist og er ofte forsinket Handlingsplanerne udføres til tiden og tilpasses løbende Handlingsplanerne udføres i samarbejde Handlingsplanerne udføres med flere medlemmer i Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 3 af 4

4 Spørgsmål: 6 Emne: Udvikling Strategi Strategien er ikke formelt udviklet og er kortsigtet, samt mulighedsdrevet Strategien er udpræget baseret på intuition Strategien er baseret på en balance mellem intuition og analyser Strategiske elementer er udviklet i Strategiske elementer er udviklet i Spørgsmål: 7 Emne: Ressourcer Strategi Der er ikke afsat ressourcer til at drive og udvikle strategien Menneskelige ressourcer er afsat til udvikling og eksekvering af strategien Menneskelige og økonomiske ressourcer er afsat til udvikling og eksekvering af strategien Ressourcer er afsat til strategisk samarbejde og Ressourcer er afsat til strategisk samarbejde med s medlemmer Spørgsmål: 8 Emne: Opfølgning Strategi Der er ingen opfølgning på strategiske aktiviteter Der er kvartals, halveller helårlig opfølgning på handlingsplanerne Der er løbende opfølgning på handlingsplanerne med rettige korrigerende handlinger Der er opfølgning på strategiske aktiviteter og Der er opfølgning på strategiske aktiviteter med Spørgsmål: 9 Emne: Ansvar Strategi Der er ikke afsat ansvar på strategiske projekter Der er afsat strategisk ansvar på handlingsplanerne Der er strategisk ansvar på handlingsplanerne med tilhørende aktivitetsplan (fx Gant diagram) Der er fordelt ansvarsopgaver til udvalgte strategiske Der er fordelt ansvarsopgaver til s medlemmer Spørgsmål: 0 Emne: Indhold Strategi Strategien har begrænset og sporadisk indhold Strategien har begrænset indhold, men sikrer virksomheden en bestemt retning Strategien differentierer sig ved en konkurrencedygtig strategi på marked, produkt og service Strategien differentierer sig i Strategien differentierer sig i Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 4 af 4

5 Proces mæssige spørgsmål Spørgsmål: Emne: Definition Proces Kerne processerne er ikke defineret Kerneprocesser er defineret Kerne-, supplerendeog ledelses processer er defineret Kerne processer er defineret med Kerne processer er defineret i Spørgsmål: 2 Emne: Dokumentation Proces Processer er ikke dokumenteret Kerneprocesser er dokumenteret Kerne-, supplerendeog ledelses processer er dokumenteret Kerne processer er dokumenteret med Kerne processerne i er dokumenteret Spørgsmål: 3 Emne: Integration Proces Processerne er ikke kordineret Processerne er kordineret afdelingsvis Processerne koordineres på tværs i virksomhedens funktioner Processerne er integreret med Processerne går på tværs af flere tiers i Spørgsmål: 4 Emne: Ejerskab Proces Der er ikke påsat ansvar over processerne Der er udpeget ansvar på processerne Der er ejerskab på processerne Der er delt ansvar på fælles processer mellem virksomheden og Der tages ejerskab på processer der vedrører hele Spørgsmål: Emne: Udvikling Proces Processerne udvikles ikke Processerne udvikles når behovet opstår Processerne udvikles holistisk og systematisk Processerne udvikles i Processerne udvikles i Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side af 4

6 Spørgsmål: 6 Emne: Standardisering Proces Processerne er ikke standardiseret Processerne er standardiseret afdelingsvis Processerne er ens standardiseret i hele organisationen Processerne er standardiseret i Processerne er standardiseret i Spørgsmål: 7 Emne: Proces mapping 2 3 Proces 4 Der er ikke mappet nogle processer Processerne er mappet afdelingsvis Processerne er mappet afdelingsvis og på tværs af funktionerne Processerne med er mappet Processerne gennem er mappet Spørgsmål: 8 Emne: Ressourcer Proces Der er ikke tildelt ressourcer til at vedligeholde processerne Der er tildelt ressourcer til at vedligeholde processerne Der er tildelt ressourcer til vedligeholdelse og udvikling af processerne Der er tildelt ressourcer til at forbinde processer og Der er tildelt ressourcer til at forbinde processer i hele Spørgsmål: 9 Emne: Efterlevelse Proces Processerne efterleves ikke eller i begrænset grad Det forventes at de beskrevne processer efterleves Det er dokumenteret at de beskrevne processerne efterleves Det er dokumenteret at processerne efterleves af udvalgte Det er dokumenteret at processerne efterleves i Spørgsmål: 0 Emne: Synlighed Proces Processerne er ikke synlige Processerne er synlige på afdelings niveau De tværfunktionelle processer er synlig internt i organisationen De interorganisatoriske processer er synlige for virksomheden og for De interorganisatoriske processer er synlige for virksomheden og for Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 6 af 4

7 Performance styrings spørgsmål Spørgsmål: Emne: KPI struktur Performance måling Der er ingen opsatte KPI'er Der opsat flest økonomiske KPI'er flest ikkeøkonomiske KPI'er De opsatte KPI'er måler udvalgte kunder og s performance De opsatte KPI'er måler s performance Spørgsmål: 2 Emne: Opfølgning Performance måling Der er ingen eller sporadisk opfølgning på KPI'erne Der er opfølgning på udvalgte KPI'er Der er opfølgning på alle KPI'er Der er opfølgning på KPI'er for udvalgte Der er opfølgning på KPI'er for Spørgsmål: 3 Emne: Ansvar Performance måling Der er ikke påsat ansvar over KPI'erne Der er udpeget ansvar på KPI'erne Der er ejerskab på KPI'erne Der er ejerskab på de KPI'er der er tildelt Der tages ejerskab på KPI'er der vedrøre hele Spørgsmål: 4 Emne: KPI tilpasning 2 3 Performance måling 4 KPI'erne tilpasses ikke løbende KPI'erne tilpasses afdelingsvis efter behov KPI'erne tilpasses løbende, tværfunktionelt og systematisk KPI'erne tilpasses i KPI'erne tilpasses i Spørgsmål: Emne: Strategiske KPI'er Performance måling Opsætningen af KPI'er er ikke et strategisk anliggende Afdelingerne sætter deres egne strategiske KPI'er Opsætningen af KPI'er er et tværfunktionelt strategisk anliggende strategiske KPI'er i strategiske KPI'er for s samlede performance Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 7 af 4

8 Spørgsmål: 6 Emne: Handlingsplaner Performance måling Der er ikke opsat handlingsplaner for KPI'erne Der er handlingsplaner for nogle udvalgte afvigende KPI'er Der er handlingsplaner samt opfølgning for alle afvigelser Der er handlingsplaner for afvigelser i Der er handlingsplaner for afvigende KPI'er for Spørgsmål: 7 Emne: Ambition Performance måling Målsætningen er ikke specificeret eller den samme som sidste år KPI'ernes target er realistiske at nå Der er en balance mellem KPI'er med stetch-target (Høj ambition) og KPI'er som er realistiske at nå Der sættes i fælles målsætninger Der stilles fælles ambitioner for s performance Spørgsmål: 8 Emne: Synlighed Performance måling KPI'erne er ikke synlige KPI'erne er synlige på afdelings niveau De tværfunktionelle KPI'er er synlig internt i hele organisationen De interorganisatoriske KPI'er er synlige for virksomheden og De interorganisatoriske KPI'er er synlige for virksomheden og Spørgsmål: 9 Emne: Projekt måling Performance måling Der er ikke opsat KPI'er på de enkelte projekter KPI'er på udvalgte projekter KPI'er på alle projekter KPI'er på interorganisatoriske projekter med kunder og KPI'er på projekter for Spørgsmål: 0 Emne: SMARTE mål Performance måling Målene er ikke specificeret Målene er subjektivt opsat Målene er: Specifikke, Målbare Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte & Evaluerebare Målene er SMARTE og Målene er SMARTE med Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 8 af 4

9 Kultur og menneskelige spørgsmål Spørgsmål: Emne: Faglig diversitet Kultur og mennesker Der er faglig ensartethed med forskellig fagligt niveau Der er en udpræget faglig diversitet til at løse driftsmæssige opgaver Der en en udpræget faglig diversietet, hvor man aktivt og bevidst anvender diversiteten til at styre virksomheden. Der er faglig diversitet til at håndtere forskellige Der er en faglig diversitet til at forbedre Spørgsmål: 2 Emne: Menneskelig diversitet Kultur og mennesker Der er ensartet personligheder blandt ledelse og medarbejdere Der er en udpræget menneskelig diversitet i de forskellige afdelinger Der er en udpræget menneskelig diversitet, som bruges til at skabe synergi i afdelinger og projekter Der er kulturel diversitet med baggrund i udvalgte s nationalitet Der er et multikulturelt miljø i virksomheden som skaber stor diversitet Spørgsmål: 3 Emne: Kompetenceudvikling Kultur og mennesker Der er lovpligtlig kompetence udvikling af medarbejderne Medarbejderne udvikler målrettet sine kompetencer inden for fagspecifikke områder Medarbejderne udvikler målrettet sine kompetencer som giver forståelse for en holistisk forbedring af organisationen Medarbejderne udvikler kompetencer der fordrer Medarbejderne udvikler kompetencer for forståelse for s sammenhæng Spørgsmål: 4 Emne: Synlige værdier Kultur og mennesker Der er ingen synlige værdier Værdierne er synlige for funktionærer og ledelsen Værdierne er synlige og kommunikeret til alle medarbejdere og bruges aktivt i dagligdagen til at styre virksomheden Værdierne er synlige og efterleves over for Værdierne er synlige, forstået og alment kendt af omgivelserne Spørgsmål: Emne: Engagement Kultur og mennesker Medarbejderne er i begrænset grad eller ikke engageret i udviklingen af virksomheden Der udføres tilfredshedsmålinger, som en indikator på medarbejdernes engagement Der udføres engagements og tilfredshedmålinger med tilhørende handlinger og opfølgning Der udføres tilfredsheds undersøgelser på Undersøgelser af viser den samlede tilfredshed for Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 9 af 4

10 Spørgsmål: 6 Emne: Samarbejde Kultur og mennesker Der udstedes og modtages ordrer og samarbejdet er begrænset Der samarbejdes internt i funktionen, men i begrænset grad med andre funktioner Der samarbejdes internt i funktionen og tværfunktionelt, samt i flere hierarkiske niveauer med henblik på drift og udvikling Der samarbejdes med Der samarbejdes med Spørgsmål: 7 Emne: Sikkerhed Kultur og mennesker Det lovmæssige sikkerheds udstyr er til rådighed Der er opfølgning om hvorvidt sikkerheds reglementet overholdes Der udføres proaktive handlinger til at forebygge uheld og helbredsmæssige problemer Der udføres sikkerheds audit på udvalgte Der udføres sikkerheds audit på til at sikre at de opsatte sikkerheds værdier overholdes Spørgsmål: 8 Emne: Problemløsnings kultur Kultur og mennesker Problemer skaber løbende interne og negative konflikter Det er op til den enkelte at løse de opstående problemer og konflikter Kulturen sikrer identificeringen af kerne årsagen til problemet og løses med handlingsplaner og opfølgning Spørgsmål: 9 Emne: Dialog Kultur og mennesker Der forekommer oftest envejs kommunikation og medarbejderne har dialog med nære kollegaer Der er en åben dialog hvor medarbejder fra alle niveauer trygt bidrager med inputs både vertikalt og horisontalt Der er en åben dialog på tværs af virksomheden som bygger på tillid og respekt, med opfølgning og handling Problemerne løses i Der en åben dialog og Problemer løses i så flaskehalsen elimineres og ikke videresendes Der er en åben dialog med, også omkring fortrolige emner Spørgsmål: 0 Emne: Forandringsparathed Kultur og mennesker Den enkelte medarbejder føler sig bedst tilpas og tryg i vante omgivelser Den enkelte medarbejder føler sig tryk veg større eller mindre jobrotation inden for den enkelte funktion Den enkelte medarbejder føler forandringsglæde og skaber forandringen med liv, energi og motivation Der er en klar omstillingsparathed i forhold til krav og ønsker fra udvalgte Der er en klar omstillingsparathed i forhold til krav og ønsker fra Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 0 af 4

11 Spørgsmål til informationsdeling Spørgsmål: Emne: IT/ERP system Systemet er gammel, ikke stabil, mangler funktionalitet og dyr at udvikle Systemet er godt administrativt, men ressource tung Systemet har stor funktionalitet og tilpasset virksomhedens behov, som skaber proaktiv handlekraft Systemet er integreret med Informationsdeling Systemet er integreret med Spørgsmål: 2 Emne: Gennemsigtbarhed Informationsdeling Medarbejderen kan ikke trække data ud af systemet Medarbejderen kan se data vedrørende drift Medarbejderen kan se data vedrørende drift og kan skabe datasæt til videre analyse Medarbejderen kan se udvalgte data fra Medarbejderen kan se udvalgte data fra den samlede forsyningskæde Spørgsmål: 3 Emne: Brugervenlighed 2 3 Systemet er kompliceret at forstå og bruge Systemet er standardiseret fordelt på funktioner Systemet er tilpasset den enkelte brugers behov og brugeren kan selv lave system ændringer uden brug af ekstern leverandør Informationsdeling 4 Systemet giver nem adgang til eksterne data og informationer blandt udvalgte interessenter Systemet giver nem adgang til eksterne data, informationer og viden i Spørgsmål: 4 Emne: Stamdata kvalitet Informationsdeling Data'erne er ofte misvisende Data'erne er retvisende og der er ikke opsat procedurer for data vedligeholdelse procedurer for data vedligeholdelse hvor proceduren opdateres og efterleves De modtagne data fra er retvisende De modtagne data fra er retvisende Spørgsmål: Emne: Drift informationer Informationsdeling Der er et begrænset antal drift informationer Drift informationer er svært tilgængelige og ofte ikke modtaget i rette tid Drift informationer er let tilgængelige og modtaget i rette tid til korrigerende handling De modtagne data fra giver værdi til driftsmæssige beslutninger De modtagne data fra giver værdi til driftsmæssige beslutninger Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side af 4

12 Spørgsmål: 6 Emne: Udviklings informationer Informationsdeling Der indhentes få og relativt usikre informationer til udvikling af virksomheden Der indhentes valide informationer som kan være med til at udvikle virksomhedens funktioner Der er valide informationer som kan være med til at udvikle virksomheden tværfunktionelt Der indhentes informationer til at forbedre udviklingen og Der indhentes informationer til at forbedre udvikling med Spørgsmål: 7 Emne: Procedurer Informationsdeling Der er ikke opsat procedurer for informationsdeling procedurer for informations-delingen i funktionerne procedurer for informations-delingen i funktionerne og tværfunktionelt procedurer for informations-delingen og procedurer for informations-delingen med Spørgsmål: 8 Emne: Stamdata politik Informationsdeling Der er ikke procedurer for opretning og ændring af stamdata Der er procedurer for opretning og ændring af stamdata Der er procedurer som efterleves for opretning og ændring af stamdata, samt revurdering af proceduren. Der er procedurer der sikrer god stamdatakvalitet fra Der er procedurer der sikrer god stamdatakvalitet fra Spørgsmål: 9 Emne: Ressourcer Informationsdeling Det kræver mange ressourcer at dele data, informationer og viden Det er let at dele data, informationer og viden i funktionerne, men ikke mellem funktionerne Det er let at dele data, informationer og viden på tværs af funktioner og op/ned gennem hierarkierne Det er let at dele data, informationer og viden og Det er let at dele data, informationer og viden med Spørgsmål: 0 Emne: Mødestruktur Informationsdeling Der foregår ikke møder der har til formål at informationsdele eller skabe dialog Der foregår løbende møder der sikrer informationsdeling i funktionerne Der foregår systematisk møder der sikrer tværfunktionel informationsdeling med tilgængelige mødereferater Der foregår løbende dialog med udvalgte for at informationsdele Der foregår løbende dialog med for at informationsdele (fx forksnings og netværksmøder) Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 2 af 4

13 Økonomiske spørgsmål Spørgsmål: Emne: Likviditet Økonomi Der er likviditets udfordringer bundet op i lagre, debitorer og maskiner Der er periodisk likviditets udfordringer fordi forudsætningerne ofte ikke holder for budgettet Der er likviditetsbudgetter og likviditets beredskab til at møde uforudsete problemer og muligheder Der er et samarbejde og når likviditets udfordringer opstår Der er et samarbejde i når likviditets udfordringer opstår Spørgsmål: 2 Emne: Produktmix Økonomi Virksomheden er økonomisk afhængig af et produkt Virksomheden er økonomisk afhængig af få produkter Der er flere produktlinjer indeholdende flere produkt varianter, som har en balanceret efterspørgsel Produktmixet afstemmes med Produktmixet afstemmes med medlemmer af Spørgsmål: 3 Emne: Risikostyring Økonomi Virksomheden afdækker sine risici gennem lovpligtlige forsikringer Der foretages risiko vurderinger ved større beslutninger, primært baseret på subjektive analyser Der er kalkuleret risikoanalyser til at træffe beslutninger baseret på kvantitative og kvalitative analyser Der udføres risiko analyser på udvalgte Der udføres risikoanalyser på, der er kordineret gennem strategimøder Spørgsmål: 4 Emne: Rapportering Økonomi Der forligger ingen eller begrænset rapportering, som er svær at benytte Der er økonomisk rapportering på få udvalgte områder Der er rapportering på økonomiske og ikkeøkonomiske områder med kommentarer, konklusion og handlinger Der er rapportering på og fra udvalgte kunder og Der er rapportering på og fra Spørgsmål: 2 Der er et retvisende og pålideligt resultatopgørelse med begrænset detaljegrad Der er et retvisende og pålideligt resultatopgørelse og balance med tilstrækkeligt deltajeringsgrad Emne: Regnskab Økonomi 3 4 Der er et hierarkisk opbygget regnskab med høj detaljeringsgrad (fx Activity based costing) Der holdes en åben dialog med udvalgte om regnskaberne Der holdes en åben dialog med forsyningkæden om regnskaberne Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 3 af 4

14 Spørgsmål: 6 Emne: Analyser Økonomi Der er hovedsageligt subjektive økonomiske analyser Der foretages økonomiske analyser ved større investeringer og ved nye produkter og markeder Der foretages 360 graders økonomiske analyser på både investerings- og driftsmæssige områder Der udføres økonomiske analyser på Der udføres økonomiske analyser på hele Spørgsmål: 7 Der er en stor sårbarhed på virksomheden inden for flere parametre Emne: Sårbarhed Økonomi Der er sårbarhed på få områder men fundamentet for virksomheden er tilfredsstillende Der er en begrænset sårbarhed som er bundet op i kvalificeret risikoberegning Sårbarheden er formindsket gennem sammenarbejde med Sårbarheden er mere eller mindre ellimineret gennem sammenarbejde og stærk opsætning af Spørgsmål: 8 Emne: Finansiering til vækst Økonomi Alt vækst finansierse gennem lån og kassekredit uden økonomisk overblik Det er muligt at skaffe den nødvendige finansiering for at skabe vækst En detaljeret gæld/egenkapitals analyse har defineret den bedste finansieringsmulighed Der er kontakt til enkelte interessenter der kan levere den nødvendige finansiering til vækst Der er mange muligheder i omgivelserne til at finansiere væksten. Spørgsmål: 9 Emne: Procedurer Økonomi Der er ikke opsat procedurer for styringen af økonomien procedurer for enkelte udvalgte områder Der er rapporterings procedurer for alle væsentlige økonomiske handlinger. Der er økonomiske procedure i forbindelse med samarbejdet med økonomiske procedurer for samarbejdet i Spørgsmål: 0 Emne: Budget Økonomi Budgettet er subjektivt udarbejdet og indeholder udelukkende forventet omsætning og profit Udarbejdelsen af budgettet er på udvalgte områder baseret på analyser af muligheder og trusler, men mangler detaljegrad Budgettet er gennemarbejdet med kvantitative og kvalitative analyser Budgettet er afstemt og Budgettet er afstemt med Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 4 af 4

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Strategi i bestyrelseslokalet

Strategi i bestyrelseslokalet DANSKE ADVOKATER, Fagdage, 20-21. September 2012 Strategi i bestyrelseslokalet Danske Bestyrelsesadvokater; Søren Elmann Ingerslev, Advokatfirmaet Elmann og Carl Erik Skovgaard Sørensen, DELACOUR DANIA

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning. Direktør Jens Andersen

Strategisk Energiplanlægning. Direktør Jens Andersen Strategisk Energiplanlægning Direktør Jens Andersen Strategiplan Formål: Strategien skal beskrive hvilke veje organisationen skal følge for at nå visionen. Virksomhedens skaktræk for at kunne drive en

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling 1. Forslag: Stakeholder Management Styrkelse af relationerne mellem Udvikling Fyn og vores mange interessenter / samarbejdspartnere, så vi sammen med dem kan udvikle og skærpe en professionel tilgang til

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Medarbejderudvikling Lederudvikling Organisationsplan for Retten i Holstebro Vi sætter fokus på organisationens menneskelige ressourcer, og igennem kompetenceudvikling

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere