Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed"

Transkript

1 Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Med fokus på øget vækst og større konkurrencekraft FORMÅL: Dette spørgeskema har til hensigt at identificere virksomhedens modenhed indenfor vigtige parametre, når virksomheden skal skabe øget vækst og større konkurrencekraft. Resultatet vil give virksomheden et indblik i sin nuværende modenhed og hvordan virksomheden fremadrettet kan udvikle sig. VEJLEDNING: Spørgeskemaet er opdelt i 6 kategorier: Strategi, proces, performance måling, kultur & mennesker, informationsstyring og økonomi. Til hver kategori stilles 0 spørgsmål, hvor du max må sætte kryds per spørgsmål. Til hvert spørgsmål er der defineret et emne. Herefter er der opsat svarmuligheder, hvor du skal afkrydse den beskrivelse der passer bedst på virksomheden. Kan du ikke svare på spørgsmålet bedes du undlade at sætte et kryds. Emne for spørgsmålet Kategori Spørgsmål: Emne: Vision og Mission Strategi ikke defineret defineret defineret og bruges aktivt i dagligdagen kendt af udvalgte interessenter alment kendt af omgivelserne Afkrydsningsfelt Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side af 4

2 Indledende spørgsmål Virksomhed Svar person og jobtitel Dato Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 2 af 4

3 Strategiske spørgsmål Spørgsmål: Emne: Vision og Mission Strategi ikke defineret defineret og er delvist kendt af medarbejderne defineret, kendt af hele virksomheden og bruges aktivt i dagligdagen kendt af udvalgte alment kendt af omgivelserne Spørgsmål: 2 Emne: Strategiske målsætninger Strategi Der er ikke opsat formelle strategiske mål økonomiske mål, som er delvist forstået og accepteret økonomiske og ikkeøkonomiske mål, som er forstået og accepteret strategiske mål med strategiske mål for Spørgsmål: 3 Emne: Anvendelse Strategi Strategien anvendes sporadisk Strategien anvendes hovedsageligt af ledere og af nogle få medarbejdere Strategien anvendes overvejende af alle i virksomheden Strategien anvendes aktivt i samarbejde og Strategien anvendes aktivt i Spørgsmål: 4 Emne: Handlingsplaner Strategi Der er ikke opsat konkrete handlingsplaner på strategien konkrete handlingsplaner for nøgle funktioner konkrete handlingsplaner for alle funktioner og processer konkrete handlingsplaner med konkrete handlingsplaner med flere medlemmer i Spørgsmål: Emne: Udførelse Strategi Strategien udføres ad hoc og uden handlingsplaner Handlingsplanerne udføres delvist og er ofte forsinket Handlingsplanerne udføres til tiden og tilpasses løbende Handlingsplanerne udføres i samarbejde Handlingsplanerne udføres med flere medlemmer i Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 3 af 4

4 Spørgsmål: 6 Emne: Udvikling Strategi Strategien er ikke formelt udviklet og er kortsigtet, samt mulighedsdrevet Strategien er udpræget baseret på intuition Strategien er baseret på en balance mellem intuition og analyser Strategiske elementer er udviklet i Strategiske elementer er udviklet i Spørgsmål: 7 Emne: Ressourcer Strategi Der er ikke afsat ressourcer til at drive og udvikle strategien Menneskelige ressourcer er afsat til udvikling og eksekvering af strategien Menneskelige og økonomiske ressourcer er afsat til udvikling og eksekvering af strategien Ressourcer er afsat til strategisk samarbejde og Ressourcer er afsat til strategisk samarbejde med s medlemmer Spørgsmål: 8 Emne: Opfølgning Strategi Der er ingen opfølgning på strategiske aktiviteter Der er kvartals, halveller helårlig opfølgning på handlingsplanerne Der er løbende opfølgning på handlingsplanerne med rettige korrigerende handlinger Der er opfølgning på strategiske aktiviteter og Der er opfølgning på strategiske aktiviteter med Spørgsmål: 9 Emne: Ansvar Strategi Der er ikke afsat ansvar på strategiske projekter Der er afsat strategisk ansvar på handlingsplanerne Der er strategisk ansvar på handlingsplanerne med tilhørende aktivitetsplan (fx Gant diagram) Der er fordelt ansvarsopgaver til udvalgte strategiske Der er fordelt ansvarsopgaver til s medlemmer Spørgsmål: 0 Emne: Indhold Strategi Strategien har begrænset og sporadisk indhold Strategien har begrænset indhold, men sikrer virksomheden en bestemt retning Strategien differentierer sig ved en konkurrencedygtig strategi på marked, produkt og service Strategien differentierer sig i Strategien differentierer sig i Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 4 af 4

5 Proces mæssige spørgsmål Spørgsmål: Emne: Definition Proces Kerne processerne er ikke defineret Kerneprocesser er defineret Kerne-, supplerendeog ledelses processer er defineret Kerne processer er defineret med Kerne processer er defineret i Spørgsmål: 2 Emne: Dokumentation Proces Processer er ikke dokumenteret Kerneprocesser er dokumenteret Kerne-, supplerendeog ledelses processer er dokumenteret Kerne processer er dokumenteret med Kerne processerne i er dokumenteret Spørgsmål: 3 Emne: Integration Proces Processerne er ikke kordineret Processerne er kordineret afdelingsvis Processerne koordineres på tværs i virksomhedens funktioner Processerne er integreret med Processerne går på tværs af flere tiers i Spørgsmål: 4 Emne: Ejerskab Proces Der er ikke påsat ansvar over processerne Der er udpeget ansvar på processerne Der er ejerskab på processerne Der er delt ansvar på fælles processer mellem virksomheden og Der tages ejerskab på processer der vedrører hele Spørgsmål: Emne: Udvikling Proces Processerne udvikles ikke Processerne udvikles når behovet opstår Processerne udvikles holistisk og systematisk Processerne udvikles i Processerne udvikles i Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side af 4

6 Spørgsmål: 6 Emne: Standardisering Proces Processerne er ikke standardiseret Processerne er standardiseret afdelingsvis Processerne er ens standardiseret i hele organisationen Processerne er standardiseret i Processerne er standardiseret i Spørgsmål: 7 Emne: Proces mapping 2 3 Proces 4 Der er ikke mappet nogle processer Processerne er mappet afdelingsvis Processerne er mappet afdelingsvis og på tværs af funktionerne Processerne med er mappet Processerne gennem er mappet Spørgsmål: 8 Emne: Ressourcer Proces Der er ikke tildelt ressourcer til at vedligeholde processerne Der er tildelt ressourcer til at vedligeholde processerne Der er tildelt ressourcer til vedligeholdelse og udvikling af processerne Der er tildelt ressourcer til at forbinde processer og Der er tildelt ressourcer til at forbinde processer i hele Spørgsmål: 9 Emne: Efterlevelse Proces Processerne efterleves ikke eller i begrænset grad Det forventes at de beskrevne processer efterleves Det er dokumenteret at de beskrevne processerne efterleves Det er dokumenteret at processerne efterleves af udvalgte Det er dokumenteret at processerne efterleves i Spørgsmål: 0 Emne: Synlighed Proces Processerne er ikke synlige Processerne er synlige på afdelings niveau De tværfunktionelle processer er synlig internt i organisationen De interorganisatoriske processer er synlige for virksomheden og for De interorganisatoriske processer er synlige for virksomheden og for Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 6 af 4

7 Performance styrings spørgsmål Spørgsmål: Emne: KPI struktur Performance måling Der er ingen opsatte KPI'er Der opsat flest økonomiske KPI'er flest ikkeøkonomiske KPI'er De opsatte KPI'er måler udvalgte kunder og s performance De opsatte KPI'er måler s performance Spørgsmål: 2 Emne: Opfølgning Performance måling Der er ingen eller sporadisk opfølgning på KPI'erne Der er opfølgning på udvalgte KPI'er Der er opfølgning på alle KPI'er Der er opfølgning på KPI'er for udvalgte Der er opfølgning på KPI'er for Spørgsmål: 3 Emne: Ansvar Performance måling Der er ikke påsat ansvar over KPI'erne Der er udpeget ansvar på KPI'erne Der er ejerskab på KPI'erne Der er ejerskab på de KPI'er der er tildelt Der tages ejerskab på KPI'er der vedrøre hele Spørgsmål: 4 Emne: KPI tilpasning 2 3 Performance måling 4 KPI'erne tilpasses ikke løbende KPI'erne tilpasses afdelingsvis efter behov KPI'erne tilpasses løbende, tværfunktionelt og systematisk KPI'erne tilpasses i KPI'erne tilpasses i Spørgsmål: Emne: Strategiske KPI'er Performance måling Opsætningen af KPI'er er ikke et strategisk anliggende Afdelingerne sætter deres egne strategiske KPI'er Opsætningen af KPI'er er et tværfunktionelt strategisk anliggende strategiske KPI'er i strategiske KPI'er for s samlede performance Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 7 af 4

8 Spørgsmål: 6 Emne: Handlingsplaner Performance måling Der er ikke opsat handlingsplaner for KPI'erne Der er handlingsplaner for nogle udvalgte afvigende KPI'er Der er handlingsplaner samt opfølgning for alle afvigelser Der er handlingsplaner for afvigelser i Der er handlingsplaner for afvigende KPI'er for Spørgsmål: 7 Emne: Ambition Performance måling Målsætningen er ikke specificeret eller den samme som sidste år KPI'ernes target er realistiske at nå Der er en balance mellem KPI'er med stetch-target (Høj ambition) og KPI'er som er realistiske at nå Der sættes i fælles målsætninger Der stilles fælles ambitioner for s performance Spørgsmål: 8 Emne: Synlighed Performance måling KPI'erne er ikke synlige KPI'erne er synlige på afdelings niveau De tværfunktionelle KPI'er er synlig internt i hele organisationen De interorganisatoriske KPI'er er synlige for virksomheden og De interorganisatoriske KPI'er er synlige for virksomheden og Spørgsmål: 9 Emne: Projekt måling Performance måling Der er ikke opsat KPI'er på de enkelte projekter KPI'er på udvalgte projekter KPI'er på alle projekter KPI'er på interorganisatoriske projekter med kunder og KPI'er på projekter for Spørgsmål: 0 Emne: SMARTE mål Performance måling Målene er ikke specificeret Målene er subjektivt opsat Målene er: Specifikke, Målbare Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte & Evaluerebare Målene er SMARTE og Målene er SMARTE med Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 8 af 4

9 Kultur og menneskelige spørgsmål Spørgsmål: Emne: Faglig diversitet Kultur og mennesker Der er faglig ensartethed med forskellig fagligt niveau Der er en udpræget faglig diversitet til at løse driftsmæssige opgaver Der en en udpræget faglig diversietet, hvor man aktivt og bevidst anvender diversiteten til at styre virksomheden. Der er faglig diversitet til at håndtere forskellige Der er en faglig diversitet til at forbedre Spørgsmål: 2 Emne: Menneskelig diversitet Kultur og mennesker Der er ensartet personligheder blandt ledelse og medarbejdere Der er en udpræget menneskelig diversitet i de forskellige afdelinger Der er en udpræget menneskelig diversitet, som bruges til at skabe synergi i afdelinger og projekter Der er kulturel diversitet med baggrund i udvalgte s nationalitet Der er et multikulturelt miljø i virksomheden som skaber stor diversitet Spørgsmål: 3 Emne: Kompetenceudvikling Kultur og mennesker Der er lovpligtlig kompetence udvikling af medarbejderne Medarbejderne udvikler målrettet sine kompetencer inden for fagspecifikke områder Medarbejderne udvikler målrettet sine kompetencer som giver forståelse for en holistisk forbedring af organisationen Medarbejderne udvikler kompetencer der fordrer Medarbejderne udvikler kompetencer for forståelse for s sammenhæng Spørgsmål: 4 Emne: Synlige værdier Kultur og mennesker Der er ingen synlige værdier Værdierne er synlige for funktionærer og ledelsen Værdierne er synlige og kommunikeret til alle medarbejdere og bruges aktivt i dagligdagen til at styre virksomheden Værdierne er synlige og efterleves over for Værdierne er synlige, forstået og alment kendt af omgivelserne Spørgsmål: Emne: Engagement Kultur og mennesker Medarbejderne er i begrænset grad eller ikke engageret i udviklingen af virksomheden Der udføres tilfredshedsmålinger, som en indikator på medarbejdernes engagement Der udføres engagements og tilfredshedmålinger med tilhørende handlinger og opfølgning Der udføres tilfredsheds undersøgelser på Undersøgelser af viser den samlede tilfredshed for Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 9 af 4

10 Spørgsmål: 6 Emne: Samarbejde Kultur og mennesker Der udstedes og modtages ordrer og samarbejdet er begrænset Der samarbejdes internt i funktionen, men i begrænset grad med andre funktioner Der samarbejdes internt i funktionen og tværfunktionelt, samt i flere hierarkiske niveauer med henblik på drift og udvikling Der samarbejdes med Der samarbejdes med Spørgsmål: 7 Emne: Sikkerhed Kultur og mennesker Det lovmæssige sikkerheds udstyr er til rådighed Der er opfølgning om hvorvidt sikkerheds reglementet overholdes Der udføres proaktive handlinger til at forebygge uheld og helbredsmæssige problemer Der udføres sikkerheds audit på udvalgte Der udføres sikkerheds audit på til at sikre at de opsatte sikkerheds værdier overholdes Spørgsmål: 8 Emne: Problemløsnings kultur Kultur og mennesker Problemer skaber løbende interne og negative konflikter Det er op til den enkelte at løse de opstående problemer og konflikter Kulturen sikrer identificeringen af kerne årsagen til problemet og løses med handlingsplaner og opfølgning Spørgsmål: 9 Emne: Dialog Kultur og mennesker Der forekommer oftest envejs kommunikation og medarbejderne har dialog med nære kollegaer Der er en åben dialog hvor medarbejder fra alle niveauer trygt bidrager med inputs både vertikalt og horisontalt Der er en åben dialog på tværs af virksomheden som bygger på tillid og respekt, med opfølgning og handling Problemerne løses i Der en åben dialog og Problemer løses i så flaskehalsen elimineres og ikke videresendes Der er en åben dialog med, også omkring fortrolige emner Spørgsmål: 0 Emne: Forandringsparathed Kultur og mennesker Den enkelte medarbejder føler sig bedst tilpas og tryg i vante omgivelser Den enkelte medarbejder føler sig tryk veg større eller mindre jobrotation inden for den enkelte funktion Den enkelte medarbejder føler forandringsglæde og skaber forandringen med liv, energi og motivation Der er en klar omstillingsparathed i forhold til krav og ønsker fra udvalgte Der er en klar omstillingsparathed i forhold til krav og ønsker fra Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 0 af 4

11 Spørgsmål til informationsdeling Spørgsmål: Emne: IT/ERP system Systemet er gammel, ikke stabil, mangler funktionalitet og dyr at udvikle Systemet er godt administrativt, men ressource tung Systemet har stor funktionalitet og tilpasset virksomhedens behov, som skaber proaktiv handlekraft Systemet er integreret med Informationsdeling Systemet er integreret med Spørgsmål: 2 Emne: Gennemsigtbarhed Informationsdeling Medarbejderen kan ikke trække data ud af systemet Medarbejderen kan se data vedrørende drift Medarbejderen kan se data vedrørende drift og kan skabe datasæt til videre analyse Medarbejderen kan se udvalgte data fra Medarbejderen kan se udvalgte data fra den samlede forsyningskæde Spørgsmål: 3 Emne: Brugervenlighed 2 3 Systemet er kompliceret at forstå og bruge Systemet er standardiseret fordelt på funktioner Systemet er tilpasset den enkelte brugers behov og brugeren kan selv lave system ændringer uden brug af ekstern leverandør Informationsdeling 4 Systemet giver nem adgang til eksterne data og informationer blandt udvalgte interessenter Systemet giver nem adgang til eksterne data, informationer og viden i Spørgsmål: 4 Emne: Stamdata kvalitet Informationsdeling Data'erne er ofte misvisende Data'erne er retvisende og der er ikke opsat procedurer for data vedligeholdelse procedurer for data vedligeholdelse hvor proceduren opdateres og efterleves De modtagne data fra er retvisende De modtagne data fra er retvisende Spørgsmål: Emne: Drift informationer Informationsdeling Der er et begrænset antal drift informationer Drift informationer er svært tilgængelige og ofte ikke modtaget i rette tid Drift informationer er let tilgængelige og modtaget i rette tid til korrigerende handling De modtagne data fra giver værdi til driftsmæssige beslutninger De modtagne data fra giver værdi til driftsmæssige beslutninger Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side af 4

12 Spørgsmål: 6 Emne: Udviklings informationer Informationsdeling Der indhentes få og relativt usikre informationer til udvikling af virksomheden Der indhentes valide informationer som kan være med til at udvikle virksomhedens funktioner Der er valide informationer som kan være med til at udvikle virksomheden tværfunktionelt Der indhentes informationer til at forbedre udviklingen og Der indhentes informationer til at forbedre udvikling med Spørgsmål: 7 Emne: Procedurer Informationsdeling Der er ikke opsat procedurer for informationsdeling procedurer for informations-delingen i funktionerne procedurer for informations-delingen i funktionerne og tværfunktionelt procedurer for informations-delingen og procedurer for informations-delingen med Spørgsmål: 8 Emne: Stamdata politik Informationsdeling Der er ikke procedurer for opretning og ændring af stamdata Der er procedurer for opretning og ændring af stamdata Der er procedurer som efterleves for opretning og ændring af stamdata, samt revurdering af proceduren. Der er procedurer der sikrer god stamdatakvalitet fra Der er procedurer der sikrer god stamdatakvalitet fra Spørgsmål: 9 Emne: Ressourcer Informationsdeling Det kræver mange ressourcer at dele data, informationer og viden Det er let at dele data, informationer og viden i funktionerne, men ikke mellem funktionerne Det er let at dele data, informationer og viden på tværs af funktioner og op/ned gennem hierarkierne Det er let at dele data, informationer og viden og Det er let at dele data, informationer og viden med Spørgsmål: 0 Emne: Mødestruktur Informationsdeling Der foregår ikke møder der har til formål at informationsdele eller skabe dialog Der foregår løbende møder der sikrer informationsdeling i funktionerne Der foregår systematisk møder der sikrer tværfunktionel informationsdeling med tilgængelige mødereferater Der foregår løbende dialog med udvalgte for at informationsdele Der foregår løbende dialog med for at informationsdele (fx forksnings og netværksmøder) Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 2 af 4

13 Økonomiske spørgsmål Spørgsmål: Emne: Likviditet Økonomi Der er likviditets udfordringer bundet op i lagre, debitorer og maskiner Der er periodisk likviditets udfordringer fordi forudsætningerne ofte ikke holder for budgettet Der er likviditetsbudgetter og likviditets beredskab til at møde uforudsete problemer og muligheder Der er et samarbejde og når likviditets udfordringer opstår Der er et samarbejde i når likviditets udfordringer opstår Spørgsmål: 2 Emne: Produktmix Økonomi Virksomheden er økonomisk afhængig af et produkt Virksomheden er økonomisk afhængig af få produkter Der er flere produktlinjer indeholdende flere produkt varianter, som har en balanceret efterspørgsel Produktmixet afstemmes med Produktmixet afstemmes med medlemmer af Spørgsmål: 3 Emne: Risikostyring Økonomi Virksomheden afdækker sine risici gennem lovpligtlige forsikringer Der foretages risiko vurderinger ved større beslutninger, primært baseret på subjektive analyser Der er kalkuleret risikoanalyser til at træffe beslutninger baseret på kvantitative og kvalitative analyser Der udføres risiko analyser på udvalgte Der udføres risikoanalyser på, der er kordineret gennem strategimøder Spørgsmål: 4 Emne: Rapportering Økonomi Der forligger ingen eller begrænset rapportering, som er svær at benytte Der er økonomisk rapportering på få udvalgte områder Der er rapportering på økonomiske og ikkeøkonomiske områder med kommentarer, konklusion og handlinger Der er rapportering på og fra udvalgte kunder og Der er rapportering på og fra Spørgsmål: 2 Der er et retvisende og pålideligt resultatopgørelse med begrænset detaljegrad Der er et retvisende og pålideligt resultatopgørelse og balance med tilstrækkeligt deltajeringsgrad Emne: Regnskab Økonomi 3 4 Der er et hierarkisk opbygget regnskab med høj detaljeringsgrad (fx Activity based costing) Der holdes en åben dialog med udvalgte om regnskaberne Der holdes en åben dialog med forsyningkæden om regnskaberne Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 3 af 4

14 Spørgsmål: 6 Emne: Analyser Økonomi Der er hovedsageligt subjektive økonomiske analyser Der foretages økonomiske analyser ved større investeringer og ved nye produkter og markeder Der foretages 360 graders økonomiske analyser på både investerings- og driftsmæssige områder Der udføres økonomiske analyser på Der udføres økonomiske analyser på hele Spørgsmål: 7 Der er en stor sårbarhed på virksomheden inden for flere parametre Emne: Sårbarhed Økonomi Der er sårbarhed på få områder men fundamentet for virksomheden er tilfredsstillende Der er en begrænset sårbarhed som er bundet op i kvalificeret risikoberegning Sårbarheden er formindsket gennem sammenarbejde med Sårbarheden er mere eller mindre ellimineret gennem sammenarbejde og stærk opsætning af Spørgsmål: 8 Emne: Finansiering til vækst Økonomi Alt vækst finansierse gennem lån og kassekredit uden økonomisk overblik Det er muligt at skaffe den nødvendige finansiering for at skabe vækst En detaljeret gæld/egenkapitals analyse har defineret den bedste finansieringsmulighed Der er kontakt til enkelte interessenter der kan levere den nødvendige finansiering til vækst Der er mange muligheder i omgivelserne til at finansiere væksten. Spørgsmål: 9 Emne: Procedurer Økonomi Der er ikke opsat procedurer for styringen af økonomien procedurer for enkelte udvalgte områder Der er rapporterings procedurer for alle væsentlige økonomiske handlinger. Der er økonomiske procedure i forbindelse med samarbejdet med økonomiske procedurer for samarbejdet i Spørgsmål: 0 Emne: Budget Økonomi Budgettet er subjektivt udarbejdet og indeholder udelukkende forventet omsætning og profit Udarbejdelsen af budgettet er på udvalgte områder baseret på analyser af muligheder og trusler, men mangler detaljegrad Budgettet er gennemarbejdet med kvantitative og kvalitative analyser Budgettet er afstemt og Budgettet er afstemt med Thorsten Søgaard og Morten Brinch Side 4 af 4

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Bestyrelsens håndtering af risici

Bestyrelsens håndtering af risici Bestyrelsens håndtering af risici Risikolandskabet ændrer sig og der opstår hele tiden nye risici Side 2 Ændringer i risikolandskabet medfører flere udfordringer og det er tid til at se risikostyring efter

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning. Struktur overblik - gennemsigtighed

PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning. Struktur overblik - gennemsigtighed PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning Struktur overblik - gennemsigtighed Agenda 1. Kort præsentation af PJ Management Karsten Per Vestergaard Per 2. Kort om de to indlæg 3. Præsentation af case 4. Strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov.

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov. Intern Budgettering Koncept for intern budgettering skal understøtte jeres budgetlægning og opfølgning. Det indeholder materiale om budgetprocesser, den interne kontoplan, ledelsesinformation og systemunderstøttelse.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ARBEJDET MED STRATEGI

ARBEJDET MED STRATEGI GØR DET BEDRE ARBEJDET MED STRATEGI Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE arbejdet med strategi er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på

Læs mere

ARBEJDET MED STRATEGI

ARBEJDET MED STRATEGI GØR DET BEDRE ARBEJDET MED STRATEGI Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE arbejdet med strategi er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

LEAN i stor skala. Patientoplevet kvalitet DSKS 10 01 2015

LEAN i stor skala. Patientoplevet kvalitet DSKS 10 01 2015 LEAN i stor skala Patientoplevet kvalitet DSKS 10 01 2015 Baggrund Driftsledelse Budgetoverholdelse Fagligledelse Høj Kvalitet Høj Produktivitet Begrænset ledelsesrum Andre sætter dagsorden Defensiv adfærd

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune StyringsAgenda 2014 Session 1: Eksekvering Torsdag 18. september 2014 Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Reformtid i den offentlige sektor Udgangspunktet Reformerne er vigtige og nødvendige

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden Bilag 2 til 6.1 Sikkerheds Element Metoden 1 Bilag 2 Begrebsforklaring Tiltag og idéer er præsenteret i hovedtabellen og bilagstabellerne. Nogle af de begreber som er benyttet, kan det være nødvendigt

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Risikostyring og sikring af informationsaktiver og systemer 5 Overvågning af risici og regionens IT-sikkerhedsniveau

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Kan suboptimering undgås?

Kan suboptimering undgås? 1 Kan suboptimering undgås? Hvordan du kan bruge procesmodellen til at overskue de nødvendige forandringer. Tiderne er ved at skifte. Igennem lang tid har vi været vant til at høre om vækst, optimisme,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

management.nu fokuserer på: Den Balancerede Bestyrelse

management.nu fokuserer på: Den Balancerede Bestyrelse Ejerens Behov Bestyrelses arbejde arbejde Strategi Figur 1 Forventningsafstemning // Stig Nilsson DBB er dels nye tiltage omkring struktureret og værdibaseret arbejde på det strategiske niveau og dels

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE KL s Ledertræf 10. september 2014 Chefkonsulent Nicolai Vædelse, Kombit Chefkonsulent, Peter Bogh, KLK Disposition for Masterclass Hvad er styrings-

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere