Spørgsmålsformulering og måling af svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålsformulering og måling af svar"

Transkript

1 Spørgsmålsformulering og måling af svar Design af spørgeskema NFBi Kristina Risom Jespersen 1

2 Spørgsmålsformulering Det allersværeste!! Det mest kritiske!! Det undervurderede!! NFBi Kristina Risom Jespersen 2

3 Operationalisering Mærkeloyalitet Adfærd Holdning/præference Genkøb W.O.M Positiv Foretrækker Spm.15 Spm.16 Spm.17 Spm.18 NFBi Kristina Risom Jespersen 3

4 Spørgsmålshierarkiet Ledelsesspørgsmål (Dilemma question): Problemformuleringens overordnede indgang til emnet. Problemformulering (Research question): Et fakta-orienteret, informationssøgende spørgsmål. Undersøgelsesspørgsmål (Investigative questions): Specifikke spørgsmål, som den der foretager undersøgelsen må have svar på for at kunne give tilstrækkelige svar på problemformuleringen Informationssamlende spørgsmål (Measurement questions): De spørgsmål som en respondenter skal besvare, hvis undersøgeren skal kunne indsamle de nødvendige informationer til besvarelse af hypoteserne og undersøgelsesspørgsmålene NFBi Kristina Risom Jespersen 4

5 Adgangen til informationerne Eksplorative undersøgelser (spørgerammer baseret på en disposition) versus strukturerede spørgsmål (spørgerammer med fast struktur) Spørgsmålstyper: Administrative spørgsmål Klassifikationsspørgsmål Spørgsmål vedrørende måldimensionen Viden, holdning og adfærd Informationer: pålidelighed og tilgængelighed: Villig til at svare og bevidst om emnet Modvillig til at svare men bevidst om emnet Viden men begrænset bevidsthed om emnet Søge indsigt i det ubevidst niveau af viden om emnet NFBi Kristina Risom Jespersen 5

6 Typer af spørgsmål Open-end spørgsmål Aided/Un-aided spørgsmål Lukkede spørgsmål simple dikotomi spørgsmål spørgsmål til bestemmelse (1 afkrydsning) spørgsmål til bestemmelse af frekvenser Attitude-/holdningsspørgsmål Check-liste spørgsmål NFBi Kristina Risom Jespersen 6

7 - Eksempler Typer af spørgsmål Beskriv hvorledes du mener FDC bidrager til bedre lønninger for medlemmer: (open-end) Nævn de bilmærker, der vil indgå i dine overvejelser ved dit næste bilkøb? (un-aided) Hvilke af følgende bilmærker vil indgå i dine overvejelser ved dit næste bilkøb? (aided) VW, MAZDA, FIAT, SKODA, Har du egen bil i øjeblikket? (Dikotomi) JA / NEJ Hvilken bil har du i øjeblikket? (bestemmelse) VW, MAZDA, FIAT, SKODA, Hvor mange gange om ugen bruger du din bil på arbejde(frekvens)? Hvor tilfreds er du med din bil? Meget, Middel, Utilfreds? (holdning) Har du fyldt olien på bilen for nylig? Checket dæktryk? Checket frostvæske? (check-liste spørgsmål) NFBi Kristina Risom Jespersen 7

8 Experience survey - Erfaringer Elementer/spørgsmål i denne type undersøgelser: Hvad gøres der? Hvad har været prøver med og uden succes? Hvilke ændringer er der sket? Hvad er det der skaber ændringer i situationen? Hvem er involveret i beslutningen? Hvilke roller har de enkelte personer? Hvilke problemer og barrierer kan ses? Hvilke omkostninger er involveret i processen? Hvem kan vi regne med der vil hjælpe/deltager i undersøgelsen? Hvilke områder er prioriteret? NFBi Kristina Risom Jespersen 8

9 Krav til spørgsmålsformulering Der er ingen generel regler, men en række gode råd Spørgsmål skal være så korte som muligt Undgå ladede/ledende spørgsmål ladede spørgsmål kan øge den social ønskværdige dimension ledende spørgsmål peger på et bestemt svar på spørgsmålet brug split-ballot teknik (formuler spørgsmålet i 2 udgaver, således at nogle svarer på det ene spørgsmål og andre svarer på det andet spørgsmål) Formuler spørgsmål specifikt og konkret spørgsmål der ikke er tilstrækkelig specifikke kan lede til tvivl om svar (lav reliabilitet og validitet) (reduktion i fremmeddimensionen) Undgå dobbelt-spørgsmål. Undgå dobbelt-negationer Undgå spørgsmål med forudsætninger Undgå at stille spørgsmål, der kræver at respondenter har en god hukommelse, eller skal bruge meget tid på at finde et korrekt svar. NFBi Kristina Risom Jespersen 9

10 Eksempler - Krav til spørgsmålsformulering - I lyset af de mange miljøproblemer svinefarme skaber i Danmark, vil det så ikke være i landets interesse, at Folketinget stimulerede importen af udenlandsk svinekød? (ladet spørgsmål) Når du betragter miljøproblemer ved svinefarme, synes du så regeringen skal?: 1.Gøre mere for at løse problemerne 2. Føre uændret politik 3. Lade de frie markedskræfter råde (ledende spørgsmål) SPLIT-BALLOT: Mener du flygtningepolitikken bør skærpes? Mener du flygtningepolitikken bør lempes? Vil du stemme til kommunal- eller Folketingvalg? (dobbelt-spm) Er det ikke hensigtsmæssigt at udlændingepolitikken ikke ændres? (dobbelt-neg) Når du ser på den høje skat, du betaler, synes du så den offentlige burde spare? Hvor mange gange har du stemt til kommunalvalg? (for krævende for en person på 65) NFBi Kristina Risom Jespersen 10

11 Det enkelte spørgsmål Ordvalget skal passe til målgruppen Enkelthed Udgå dobbelttydighed Brug præcise angivelser Undgå ledende forhistorie Er spørgsmålet dækkende? Kan spørgsmålet besvares tilfredsstillende? NFBi Kristina Risom Jespersen 11

12 Jeg køber altid svinekød på tilbud. Alle i min familie kan lide svinekød. Det svinekød jeg kan lide at bruge kan fås i de fleste butikker. Moderne mad er bedre end gammeldags mad, fordi det holder længere og er letter at tilberede. Man skal drikke tilstrækkeligt for at holde kroppen i balance. Produktinformation er vigtig for mig. Jeg vil vide, hvad der er i de madvarer, vi spiser. Jeg har andet at bruge tiden til end at købe ind og lave mad. Spisning er for mig et spørgsmål om smag, lugt, udseende og følelse alle sanser er med. Det er en virkelig spændende oplevelse. NFBi Kristina Risom Jespersen 12

13 Særlige problemspørgsmål Hypotetiske spørgsmål Hvis., vil du så? Forestil dig.., kunne du så..? Genkaldsspørgsmål: Hvilke reklamer kender du for læskedrikke? Kender du? (hjælp) Hvilke af produkterne har du set reklamer for på tv? Ledende spørgsmål Er indvandrer eller samfundet skyld i den høje arbejdsløshed for denne gruppe? Følsomme spørgsmål Den personlige sfære Socialt acceptable svar Ja-sigere, de kontrære og de usikre Påvirkning fra egne NU-situation NFBi Kristina Risom Jespersen 13

14 Spørgsmål og ords forståelighed og entydighed Hvad synes du om servicen i cafeen? (ord med flere meninger) Hvorledes vurderer du servicekvaliteten på sygehus XX? (videnskabelige jargon) Forekommer det ikke rimeligt at kræve en god service på biblioteket? Alt. Hvor stor betydning har service for dig ved brug af biblioteket Til pensionist: er du gammel, ældre, ældst? (gradbøjningen) Hvis du var leder i Danske Bank, hvad vil du så gøre for at sikre medarbejderne i de bedst mulige arbejdsforhold? (hypotetisk) NFBi Kristina Risom Jespersen 14

15 Spørgsmål og ords forståelighed og entydighed Korte ord er bedre end lange Undgå anvendelse af fag- og/eller videnskabelig jargon Undgå overflødige ord og vendinger Sætningsopbygningen bør sikre mod tvetydige svar Specifikke begreber frem for vage Undgå hypotetiske spørgsmål Max. 20 ord per spørgsmål NFBi Kristina Risom Jespersen 15

16 Spørgsmålsrækkefølgen Det første spørgsmål: lukket, nemt, ukontroversielt Dernæst: lette spørgsmål på emnet Efterfulgt af: Emnespecifikke spørgsmål Til sidste: Demografiske spørgsmål Til (aller)sidst: kontroversielle spørgsmål NFBi Kristina Risom Jespersen 16

17 Opbygning af spørgeskemaet gør det interessant, kort og simpelt! indled med lette og relevante spørgsmål placer evt. følsomme spørgsmål sent i spørgeskemaet anvend evt. filter -spørgsmål undgå vanskelige spring spørgsmåls rækkefølge naturlig for problemstilling / for respondenten grupper relaterede spørgsmål undgå at spørgsmål kan påvirke svar på efterfølgende spørgsmål NFBi Kristina Risom Jespersen 17

18 Spørgsmålsrækkefølgen Tænk på: Træthedsfaktoren Det logiske flow gennem skemaet Overgangen mellem delemner Filterspørgsmål og gå til spørgsmål NFBi Kristina Risom Jespersen 18

19 Måling og skalering (Measurement and scales, brm, p.370 ) Måling Tildeling af talværdier eller andre symboler til egenskaber ved personer eller andre objekter ud fra fastsatte regler NFBi Kristina Risom Jespersen 19

20 Eksempler på målevariable (I) NFBi Kristina Risom Jespersen 20

21 Eksempler på målevariable (II) NFBi Kristina Risom Jespersen 21

22 En skitse SPØRGSMÅLET - Fokus på spørgsmålet - Krav til formulering af spørgsmålet SVARMULIGHEDERNE - Svarkategorierne må ikke fjerne fokus fra spørgsmålet - Svarkategorierne skal være i en naturlig forlængelse af spørgsmålet NFBi Kristina Risom Jespersen 22

23 Forhold, der skal overvejes ved en skala til måling Det der studeres Måle egenskaber ved den der svarer Bruge respondenterne som dommere i forhold til objekter eller begivenheder Formen på svarer Rating respondenter laves ikke direkte sammenligning med andre objekter eller begivenheder Rangordning respondenten foretager en sammenligning med andre objekter eller begivenheder Kategorisering egenskaber ved respondenten beskrives ved den anvendte skala Præference/ikke præference måling De analytiske muligheder Antal dimensioner: En eller flere? NFBi Kristina Risom Jespersen 23

24 Svarmuligheder Tag stilling til: Ved ikke Ingen mening/ ønsker ikke at svarer Midterkategorien Antal svar muligheder Svarmulighedernes påvirkning Vælger første svar / første skalatrin Vælger de sidste svar Vælger i midten Svarer for at svare NFBi Kristina Risom Jespersen 24

25 Målingsskala skalering?? Den måde hvorpå vi giver svarene på et spørgsmål en talværdi. NFBi Kristina Risom Jespersen 25

26 Svarform: Rating RATING: Simpel holdningsmåling. Ex: FOR; IMOD; VED IKKE Kategoriskala. Ex: ALDRIG; SJÆLDENT; NOGEN GANGE; OFTE; ALTID Multichoice: Et respons: Ex.: Uddannelsesretning: HA-alm HA-dat HA-int HA-jur BScB HD-aften HD-lørdag Flere respons: Fag:Hvilke fag følger du på HD-studiet i dette efterår: Erhvervsøkonomi Statistik IT & økonomi Samfundsøkonomi Erhvervsret Andre fag på HD Likert skala: En opdeling, der går fra meget positiv til meget negativ. Ex: (1) meget uenig og (5) meget enig. Semantisk differens skala. Ex: Moderne Gammeldags Numerisk skala. Ex: Moderne Gammeldags NFBi Kristina Risom Jespersen 26

27 Svarform: Rating Multipel rating skala: EX: 10. Du bedes med et kryds anføre dit faglige niveau i følgende fag: (af de fag du har) Under middel Lidt under Middel Lidt over Over middel.matematik.statistik.erhvervsøkonomi.nationaløkonomi.informatik Konstant-sum skala. Ex: Hvorledes er din holdning til følgende 3 bilmærker. Du har 20 point, som du kan fordele: VW: 14; Volvo: 4; LADA: 2 Stabel skala. Ex: Hvor god en politiker er Anders Fogh? Grafisk rating skala. Ex: hvor god en politiker er Anders Fogh: NFBi Kristina Risom Jespersen 27

28 Svarform: Rangordning Parvis sammenligning. Ex: Foretrækker du VW frem for Volvo: JA; NEJ Foretrækker du Volvo frem for SKODA: JA; NEJ. Foretrækker du VW frem for SKODA: JA; NEJ. Tvungen rangordning Ex:Når du skal læse HD 2. del,v. HHÅ, hvordan vil du rangordne HD 2. dels studierne i forhold til dine interesser 1- gives til den mest foretrukne 2- næstmest foretrukne 6- mindst foretrukne: HD 2. del i Afsætningsøkonomi HD 2. del i Finansiering HD 2. del i Organisation HD 2. del i Regnskab/Øk.styring HD 2. del i Informatik HD 2. del i Logistik NFBi Kristina Risom Jespersen 28

29 Svarform: Rangordning Sammenlignende skala EX: rating omfang af brug Efterfulgt af sammenlignende rangordning NFBi Kristina Risom Jespersen 29

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Intet spørgeskema uden en spørgeramme

Intet spørgeskema uden en spørgeramme Intet spørgeskema uden en spørgeramme Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser Susanne Fjeldsted @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere