DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ..."

Transkript

1 DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8

2 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 827 Højbjerg, tlf Århus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 826 Viby J., tlf. 89 Undersøgelsen er af udarbejdet for Århus Kommune af UdviklingsForum v/ John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Udgivet i Århus 8 Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Kan downloades på ISBN Det talende Spørgeskema er udarbejdet i samarbejde med 16 afdelinger i Århus Kommune (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagplejeafdelinger) i forbindelse med projekt Børnemiljøvurderinger for Børn og Unge, Århus Kommune 7 8. Det talende Spørgeskema er inspireret af DCUM s netbaserede udgave. Idé og manuskript til Det talende Spørgeskema: UdviklingsForum, IT udvikling: Kram Consult, speak: Sacha World, melodi: Mikkel Jakobsen, lydstudie: Henrik Winther Hansen. UdviklingsForum side 2

3 Indhold Sammenfatning... 4 Lov om børnemiljø... 6 At tage børnenes perspektiv... 6 Om Det Talende Spørgeskema... 6 Børnenes besvarelser Referencer UdviklingsForum side 3

4 Sammenfatning Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 747 børn heraf 388 drenge og 359 piger i 79 børnehaver og integrerede institutioner i Århus Kommune. Her gennemgås i kort form børnenes svar: Er der rart at være i børnehaven? 79 af børnene svarer Ja, tit 14 svarer Nogle gange 7 svarer Nej. Næsten dobbelt så mange drenge som piger svarer Nej. Leger du sjove og spændende ting i børnehaven? 76 af børnene svarer, at de leger sjove og spændende ting i børnehaven. Har du en god ven i børnehaven? 92 af børnene svarer, at de har en god ven i børnehaven hvilket af både dem selv, deres forældre, de ansatte og af mange børneforskere vurderes til at være vigtigt måske det vigtigste for det enkelte barn. Imidlertid er der 4 af alle børn og flere drenge end piger, der svarer, at de ikke har en god ven i børnehaven. 4 svarer Nogle gange. Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? af alle svarer Ja, tit til at blive drillet af andre børn, og svarer Nogle gange. Det vækker til eftertanke, at kun ca. af børnene svarer Nej til, om de bliver drillet i børnehaven. Driller du de andre børn i børnehaven? 11 svarer Ja, tit til, at de driller de andre børn. Af de børn, der svarer nej, er forskellen mellem piger og drenge på procentpoint. Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? 84 svarer, at de voksne hjælper, hvis der er nogle, der driller. Cirka 6 svarer nej til, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller, og svarer Nogle gange. Synes du, de voksne er søde ved børnene i børnehaven? Der er her forskel mellem piger og drenge: 83 af pigerne svarer, at det er de voksne tit, og det samme gælder 75 af drengene. Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? Her ses en meget markant forskel mellem drenge og piger: 23 af drengene svarer Ja, tit imod 15 af pigerne. UdviklingsForum side 4

5 Af dem, der svarer nej, er forskellen på procentpoint: 49 af pigerne og 29 af drengene. Kan du lide at lege alene i børnehaven? Her er der ca. 56 af børnene, der svarer nej. Kan du lide at lege i tumlerummet? Et meget stort flertal af børnene 88 kan lide at lege i tumlerummet. Kan du lide at være ude på legepladsen? 8 af børnene svarer Ja, tit til, at de kan lide at være på legepladsen. Kan du lide at være på tur med børnehaven? Ca. 25 svarer nogle gange eller nej til dette spørgsmål Om Det talende Spørgeskema Det talende Spørgeskema er en metode, der har været anvendt i forbindelse med gennemførelse af første runde af børnemiljøvurderingen. Det er et IT baseret program, hvor det enkelte barn selv svarer på spørgsmål, som læses højt for det i programmet. Barnet svarer ved at klikke med musen på én af tre svarmuligheder (ja, tit nogle gange nej). Det er nemt for 5 6 årige børn at bruge programmet, og det er en styrke, at man direkte fra børnene selv således kan få svar om børnemiljøet. Pointen ved spørgsmål og svar er, at de ansatte får en lang række informationer fra børnene selv som kan bruges til at overveje, hvordan man kan gøre børnemiljøet endnu bedre. Det talende Spørgeskema kan videreudvikles til at kunne anvendes på andre emner, hvor man ønsker at høre børnenes egne, selvstændige meninger. UdviklingsForum side 5

6 Lov om børnemiljø Dagtilbudsloven fastslår, at børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring, og at alle dagtilbud i Danmark skal lave en skriftlig børnemiljøvurdering. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang, det er muligt, skal børnenes egen oplevelse af deres miljø inddrages i vurderingen. Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen. I Århus Kommune fik alle 6 års afdelinger i december 7 til opgave i løbet af første kvartal 8 at udarbejde en børnemiljøvurdering. Alle fik derfor i december 7 tilsendt materiale til deres børnemiljøvurdering, som UdviklingsForum og Århus Kommune i fællesskab havde udviklet, ligesom der blev afholdt informationsmøder. For at støtte og styrke den del af opgaven, som handler om at vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv, blev der samtidig udviklet et redskab (blandt flere) til dette: Det talende Spørgeskema. De øvrige redskaber, der blev bragt i spil, var blandt andet børneinterview og praksisfortællinger samt fotodokumentation. Samtidig med materialet til selve børnemiljøvurderingen blev Det talende Spørgeskema i form at et ITprogram på en USB pen uddelt til alle århusianske 3 6 års institutioner i december 7. Denne rapport sætter fokus på børnenes besvarelser. At tage børnenes perspektiv Efter Dagtilbudsloven skal børnenes perspektiv være et afgørende omdrejningspunkt i udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen. At inddrage børneperspektivet er ikke en metode i sig selv. Det er en særlig måde at anskue sine indsamlede resultater på resultater, der kan indsamles, så det er mere eller mindre let at anlægge et børneperspektiv. Det centrale er, at der er tale om en stræben efter at tage børnenes perspektiv. Det vil sige at lægge et bestemt perspektiv børnenes ind over en situation eller problemstilling. Det er ligeledes et alment menneskeligt perspektiv, som vi kan lægge til grund for vores indlevelse i et enkelt barns eller børnegruppes særlige oplevelser i en bestemt situation. Om Det talende spørgeskema Det talende Spørgeskema kan anvendes af 5 7 årige børn. Det er IT baseret og henvender sig til det enkelte barn. Det er i praksis et spørgeskema på pc skærmen med lyd fra hovedtelefoner. Barnet bliver først bedt om at svare på, om det er en dreng eller en pige, skrive sit navn samt at krydse sin alder af. Derefter får det enkelte barn stillet 13 spørgsmål om dets vurdering af børnemiljøet. Barnet har tre svarmuligheder. Barnet krydser af ved hjælp af museklik. I princippet medvirker den voksne ikke og vil endda oftest være helt ude af rummet, men er i nærheden, hvis barnet har praktiske problemer, det skal have hjælp til. Efterfølgende kan de voksne se, hvad hele børnegruppen har svaret opdelt på piger og drenge. Det kan ikke ses, hvad det enkelte barn har svaret. Det enkelte barns besvarelse er således anonym. Det talende Spørgeskema er udviklet sammen med otte børnehaver og integrerede institutioner, og erfaringerne viser, at stort set alle børn i aldersgruppen 5 6 årige ret hurtigt kan finde ud af UdviklingsForum side 6

7 fremgangsmåden. De er vant til computere og til at bruge en mus, og under alle omstændigheder er det enkelt og let at lære fremgangsmåden. Målgruppe Målgruppen er de 5 7 årige børn i børnehaven. Afprøvninger viser, at yngre børn næppe kan overskue, hvad spørgeskemaet går ud på. USB pennen Når en institution skal bruge Det talende Spørgeskema, får de spørgeskemaet tilsendt på en USB pen. Programmet ligger på USB pennen. Programmet afvikles via USB pennen, og alle data gemmes på USB pennen. Pc en skal have en USB port, og den skal kunne afspille lyd i hovedtelefoner. Programmets afvikling Hver gang barnet har svaret på et spørgsmål, skal det klikke på et gå videre ikon. Derefter kommer næste spørgsmål. I bunden af skærmen er der et lokomotiv med togvogne. Hver gang et spørgsmål er besvaret, farves én vogn mere med en tydelig farve. Når barnet er helt færdigt, fløjter toget fornøjet og kører ud af skærmen. Man er færdig, og skærmbilledet vender tilbage til starten af programmet, klar til næste barn. Barnet bliver i starten af instruktionen bedt om at skrive sit navn og alder. Dette er udelukkende af pædagogiske årsager for at knytte barnet og programmet til hinanden. Det er dig, Janni, vi spørger og ikke en hvem som helst. De voksne kan ikke efterfølgende taste sig frem til barnet i programmet og finde ud af, hvad det har svaret. Institutionerne kan se deres egne besvarelser Når alle de børn, der kan og vil medvirke i besvarelserne, er igennem disse, kan den eller de voksne gennemgå resultaterne. Fordele og begrænsninger ved Det talende Spørgeskema Det talende Spørgeskema har samme fordele og begrænsninger som spørgeskemaundersøgelser i almindelighed. For eksempel er spørgsmålene givne på forhånd, og det samme er svarmulighederne. Fordele Fordelene er, at barnet svarer på de enkelte spørgsmål uafhængigt af en umiddelbar personlig relation som for eksempel det personlige interview, i hvilket barnet ofte vil søge at aflæse, hvilke svar den voksne eller andre børn finder ønskelige. Barnet er alene med sine spørgsmål og skal svare uafhængigt af den voksnes implicitte vurderinger af barnets svarmuligheder. Institutionen får svar fra det enkelte barn på, hvordan det oplever hele dagligdagen i børnehaven. Spørgsmål som Bliver du drillet af de andre børn? svarer barnet på, uden at personalet skal høre eller se på det, og uden at nogen kan kommentere det. Metoden har også sin styrke i, at der er tale om afprøvede, standardiserede spørgsmål, der giver mulighed for, at alle 5 7 årige børn i institutionen deltager med hver sin individuelle stemme. Barnet er anonymt, og de samlede svar kan efterfølgende let aflæses i en tabel. UdviklingsForum side 7

8 En yderligere fordel er, at man i princippet kan nå omkring alle børn. Erfaringer viser, at tæt på op mod af børn i de angivne aldre er villige til dette, og de synes faktisk, det er sjovt og spændende at være med. De oplever også, at de voksne tager dem alvorligt. De vil vide, hvad jeg mener om. Personalet på stuen eller i institutionen får syn for sagn på, hvordan børnene selv ser deres egen dagligdag i børnehaven. De svar, børnene har givet, kan bagefter printes ud, så man kan se for eksempel, hvor mange af børnene der svarer, at de bliver drillet. Man kan se, om det mest er pigerne, der har det sådan, eller om det mest er drengene. Personalet får med andre ord en oversigt over livet i børnegruppen, som de udover ved deres udarbejdelse af børnemiljøvurderingen kan bruge i relation til pædagogiske debatter og/eller i relation til for eksempel forældremøder. En sidste fordel, der kan fremhæves, er, at programmet kan videreudvikles til brug i andre sammenhænge. Der kan lægges spørgsmål ind, som handler om for eksempel pædagogiske læreplaner, børnenes vurdering af aktuelle forløb, ønske til ny legeplads osv. I den nuværende version kan den enkelte institution ikke redigere i spørgsmålene. Begrænsninger Begrænsningerne er, at et spørgeskema ikke kan indfange de mange vigtige nuancer, som er styrken ved for eksempel det personlige interview, iagttagelser o.l. Der er også mulighed for, at barnet laver tastefejl og for, at barnets svar lader sig farve overdrevent af en stemning, som er opstået kort før han/hun skal besvare Det talende Spørgeskema. Barnet kan kun svare på det, der bliver spurgt om, og skal følge den måde, som spørgeskemaundersøgelsen er tilrettelagt på, idet spørgsmål og svarmuligheder er givne på forhånd. Barnets egne frie kommentarer i form af Yderligere kommentarer: skriv her, som man kender det fra gængse spørgeskemaer, kan selvsagt ikke anvendes her, idet børnene endnu ikke mestrer skriftsproget. Man får at vide, at så og så mange børn føler sig drillet, men ikke hvad de bliver drillet med, eller om det mest er bestemte børn, eller om det er noget, der er sket for nylig eller for nogle uger siden. Dette illustrerer, at resultaterne fra Det talende Spørgeskema ikke kan stå alene, men bør suppleres med andre kvalitative metoder som for eksempel af iagttagelser, samtaler og andet. Metodeanvisninger For at komme i gang med at bruge Det talende Spørgeskema, er der udformet en instruktion til den voksne, der står for det. Sådan skal du gøre, når du gør klar til, at børnene skal bruge Det talende Spørgeskema: Pc en skal stå i et særligt rum. Inden børnene introduceres til spørgeskemaet, skal den voksne selv foretage en prøvebesvarelse. De deltagende børn skal introduceres til programmet og pc en. Ved selve besvarelsen er det vigtigt at følge denne fremgangsmåde: Når det enkelte barn sidder med pc en og svarer, er det kun de 2 3 børn, der har tur efterfølgende, der skal være i lokalet eventuelt sammen med en voksen. Den voksne skal placere sig neutralt bag barnet, så barnet ikke kan se den voksnes ansigt, når barnet svarer på spørgsmålene. De eventuelt andre børn i lokalet skal også være placeret ude af svar barnets synsfelt. Hvis barnet spørger den voksne til råds om, hvad han/hun skal svare på et spørgsmål, så skal den voksne svare at det må du helt selv bestemme. UdviklingsForum side 8

9 Den voksne kan vejlede børnene i, hvad de tre svarkategorier hedder på skærmen, og hvor man skal klikke for at bekræfte og komme videre. Benyt ikke pc ens højttalere. Barnet skal lytte til instruktionen og til spørgsmål i hovedtelefonen. Derved sikrer man sig, at barnet hører spørgsmålene, og at barnet ikke lader sig forstyrre. Barnet skal bruge skærm og mus. Tastaturet skal kun benyttes til at taste navn og alder. Der er tre svarkategorier: Ja, tit Nogle gange Nej Hvis barnet svarer Ja,tit, så skal barnet klikke på den blå firkant, Nogle gange på gul trekant og Nej på hvid cirkel. Udsagn og spørgsmål i Det talende Spørgeskema Programmet starter med musik og et lille tog kører ind. Herefter starter en kort instruktion, og så kommer spørgsmålene. Efter musikken vil barnet høre en instruktion idet den næste instruks naturligvis først kommer, når barnet har skrevet eller krydset af. Her følger den speak, som barnet hører i hovedtelefonerne: Hej. Dav med dig. Det er godt, at du vil være med til at svare på nogle spørgsmål om, hvordan det er at gå i børnehaven. Hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så bare spørg en af de voksne. Først skal jeg høre, hvad du hedder. Skriv dit navn i firkanten. Hvor gammel er du? Skriv din alder i firkanten. Er du en pige eller en dreng? Klik på det, der passer. Nu skal du høre, hvad det går ud på. Først kommer der et spørgsmål, som jeg læser op. Bare svar så godt du kan. Hvis du svarer ja til spørgsmålet, så skal du klikke på den blå firkant. Altså Ja, tit blå firkant. Hvis du svarer Nogle gange til spørgsmålet, så skal du klikke på den gule trekant. Altså Nogle gange gul trekant. Hvis du svarer Nej til spørgsmålet, så skal du klikke på den hvide cirkel. Altså Nej hvid cirkel. Nu kommer det første spørgsmål. UdviklingsForum side 9

10 1. Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? 2. Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? 3. Kan du lide at være ude på legepladsen? 4. Driller du de andre børn i børnehaven? 5. Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? 6a. Kan du lide at lege i tumlerummet? 1 6b. Kan du lide at lege i puderummet? 2 6c. Kan du lide at lege i tumleren? 3 7. Kan du lide at lege alene i børnehaven? 8. Har du en god ven i børnehaven? 9. Leger du spændende og sjove ting i børnehaven?. Kan du lide at være på tur med børnehaven? 11. Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? 12. Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? 13. Er det rart at være i børnehaven? Nu er det slut. Klik på den lille mand nede i hjørnet. 1 Pædagogen skal, inden programmet sættes i gang, vælge enten spørgsmål 6a, 6b eller 6c 2 Samme 3 Samme UdviklingsForum side

11 Børnenes besvarelser I september 8 udsendte Århus Kommune, Børn og Unge, en mail til alle 3 6 års afdelinger med anmodning om at sende deres USB pen til UdviklingsForum med henblik på at indsamle data fra Det talende Spørgeskema. UdviklingsForum indlæste data og returnerede USB pennen til afdelingerne. Nedenstående oversigt bygger på besvarelser fra 747 børn. Heraf 388 drenge og 359 piger. De er fra 79 børnehaver og integrerede institutioner i Århus Kommune. I det følgende vil vi kommentere ret grundigt på den første tabel for at tydeliggøre, hvordan man læser disse, hvorimod vi kommenterer kortere på de følgende tabeller. Diagram 1 Er det rart at være i børnehaven? Er der rart at være i børnehaven? 78,6 74,2 83,3 14,3 16,8 7,1 9, 11,7 5, Som det fremgår af søjlen yderst til højre har 5 af pigerne svaret nej til, at det er rart at være i børnehaven. 11,7 af pigerne svarer Nogen gange. 83,3 af pigerne svarer Ja, tit. De samme tal for drengene fremgår af de midterste søjler: 9 svarer Nej, 16,8 svarer Nogle gange og 74,2 svarer Ja, tit. Den venstre søjle er gennemsnitlig for alle: 7,1 svarer Nej. 14,3 svarer Nogle gange og 78,6 svarer Ja, tit. UdviklingsForum side 11

12 Disse tal kan læses med mange slags briller på. Man kan med glæde sig over, at så mange børn synes, der er rart i børnehaven. Man kan være bekymret over, at 7,1 ikke synes, der er rart, og at 14,3 kun siger nogen gange. Det vil sige, at hvert femte barn svarer ikke rart eller kun rart nogle gange. Man kan også hæfte sig ved, at der er næsten dobbelt så mange drenge som piger, der ikke synes, det er rart. Under alle omstændigheder er der tale om et stort antal børn. Resultaterne både de positive og de problematiske bør derfor ikke ignoreres eller bagatelliseres. UdviklingsForum side 12

13 Diagram 2 Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? ,3 73,5 79,4 16,2 17,3 15, 7,5 9,3 5,6 Disse tal følger som tendens tallene fra diagram 1. 76,3 af børnene synes, de leger sjove og spændende ting. Bemærk også, at forskellen mellem drenge og piger følger samme mønster. UdviklingsForum side 13

14 Diagram 3 Har du en god ven i børnehaven? Har du en god ven i børnehaven? 5 92,5 91,8 93,3 3,9 3,6 3,9 4,4 3,9 2,8 Her skifter resultatet karakter. Over 9 af børnene svarer, at de har en god ven i børnehaven hvilket af både dem selv, deres forældre, de ansatte og af mange børneforskere vurderes til at være vigtigt måske det vigtigste for det enkelte barn. Imidlertid er der 3,6 af alle børn og flere drenge end piger, der svarer, at de ikke har en god ven i børnehaven. 3,9 svarer Nogle gange. UdviklingsForum side 14

15 Diagram 4 Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? ,4,8,2 39,4 38,4 42, ,8,4 19,2 5 Her ses et nyt mønster. 19,8 af alle svarer Ja, tit til, at de bliver drillet af andre børn, og 39,4 svarer Nogle gange. Forskellen mellem drenge og piger er her ikke markant. Det vækker til eftertanke, at kun ca. af børnene svarer nej til, om de bliver drillet i børnehaven. Set i lyset af det stærke fokus på drilleri og mobning er der tankevækkende mange, der svarer Ja, tit. UdviklingsForum side 15

16 Diagram 5 Driller du de andre børn i børnehaven? Driller du de andre børn i børnehaven? ,5 56,7 74,9 32, 23,6 11, 11,3,6 14,5 Svarene i diagram 4 viser, at der er ca., der svarer Ja, tit. Så kunne man forvente, at der også er, der svarer, at de driller de andre børn. Imidlertid viser børnenes svar, at det kun er 11, der svarer Ja, tit til, at de driller de andre børn. Dette kan hænge sammen med, at der er forskel på, hvordan børn inde i sig selv registrerer at blive drillet og det at drille. Det er to meget forskellige processer, oplevelsesmæssigt. Det kan også have den sammenhæng, at der er færre børn, der driller, men at de driller flere børn. Forskellen mellem piger og drenge er her på næsten procentpoint. Populært sagt er det ifølge pigerne mest drengene, der driller. UdviklingsForum side 16

17 Diagram 6 Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller? ,8 82,7 85, 9,9,8 8,9 6,3 6,4 6,1 Mange i alt 83,8 svarer heldigvis, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller. Cirka 6 svarer nej til, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller, og 9,9 svarer Nogle gange. Hvis de voksne hertil svarer: Det kan ikke passe vi hjælper altid, så fortæller tallene: Måske, men sådan opfatter (nogle af) børnene det ikke og det er, hvad børneperspektiv handler om. Svarene erindrer os også om, at der foregår mange ting i en børnehave, som de ansatte både af pædagogiske og praktiske grunde hverken kan eller skal have indsigt i. UdviklingsForum side 17

18 Diagram 7 Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? ,7 75,3 82,5 17, 19,8 13,9 4,3 4,9 3,6 Her ses en forskel mellem piger og drenge. 82,5 af pigerne svarer, at de voksne tit er søde ved børnene, det samme gælder kun 75,3 af drengene. UdviklingsForum side 18

19 Diagram 8 Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? , 38,7 47,9 29,1 35,7 49, 5 19,3 22,9 15,3 Her kan man se en meget markant forskel mellem drenge og piger. 22,9 af drengene svarer Ja, tit mod 15,3 af pigerne, og 49 af pigerne og 29,1 af drengene svarer nej. Svarene her kan give anledning til pædagogiske drøftelser blandt personalet. Opfatter personalet drenges adfærd så meget mere skæld ud berettiget, eller er det de voksne, der skælder mere ud, fordi drenges adfærd af personalet opfattes som mere skæld ud vækkende? Svarene aktualiserer også diskussionerne om drenges opvækst i det feminine univers. UdviklingsForum side 19

20 Diagram 9 Kan du lide at lege alene i børnehaven? Kan du lide at lege alene i børnehaven? 55,8 56,2 55,4 28,4 28,9 27,9 15,8 14,9 16,7 Her ses ikke nogen markant forskel mellem piger ogdrenge. Dog ses et temmeligt stort antal i begge grupper, der ikke kan lide at lege alene. Hvorfor nu ikke det? Er de ikke gode til det, eller lægger miljøet ikke op til det? Og er det i det hele taget godt, at man kan lide at lege alene? Måske forstår børnene det at lege alene som at være isoleret fra kammeraterne? UdviklingsForum side

21 Diagram Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? ,5 69,1 69,9 22,5 22,9 22, 8, 8, 8,1 Spørgsmålet her kan ses som børnenes vurdering af, om der er rod eller organisering i børnehaven og måske også, om man i børnehaven har vænnet børnene til at være gode eftersøgere. UdviklingsForum side 21

22 Diagram 11 Kan du lide at lege i tumlerummet? Kan du lide at lege i tumlerummet? 5 88, 89,7 86,1 7,9 4,1 6,2 4,1 9,7 4,2 Blandt en del medarbejdere bliver tumlerummet betragtet som et usikkert sted for mange børn specielt dem, der har det vanskeligt med at være sammen med urolige børn og have kropslig udfoldelse tæt omkring sig. Svarene viser, at dette ikke gælder mange børn. Under 5 svarer nej til, at de kan lide at være i tumlerummet. Når man sammenholder svarene på dette spørgsmål om tumlerummet med svarene på de to efterfølgende spørgsmål om henholdsvis at være på legepladsen og at være på tur, så er det tumlerummet, der har den højeste score det vil sige den største popularitet blandt de børn, der har svaret. UdviklingsForum side 22

23 Diagram 12 Kan du lide at være ude på legepladsen? Kan du lide at være ude på legepladsen? 79,7 78,9 8,5 11,4,3 12,5 9,,8 7, Mange, cirka 8 ud af børn, kan lide at være på legepladsen. Ofte formoder voksne, at børn altid er glade for eller bør være glade for at være udendørs. svarer, at de enten ikke kan lide det eller kun nogle gange kan lide at være på legepladsen. UdviklingsForum side 23

24 Diagram 13 Kan du lide at være på tur med børnehaven? Kan du lide at være på tur med børnehaven? 74,2 7,9 77,7 13,9 11,9 15,2 13,9 12,5 9,7 Og som med ophold på legepladsen er det måske med ture ude af huset. Mange medarbejdere går måske ud fra, at dette altid er populært. Når man lægger Nogle gange og Nej sammen, så viser tabellen, at der er mellem, der har det noget blandet med dette. Herunder er det lidt mindre populært hos drengene end hos pigerne. UdviklingsForum side 24

25 Referencer Dagtilbudsloven Analyse og evaluering af børnemiljøvurderinger i dagtilbud i Århus Kommune. UdviklingsForum. Udgivet af Århus Kommune 8. UdviklingsForum side 25

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune Pædagogisk handleplan Hillerød kommune Pædagogisk handleplan for 0-6 års dagtilbud i Hillerød kommune Indhold 1.1. Indledning 2 1.2. Børnesyn 2 2.0. Science didaktik 3 2.1. Den professionelle pædagog 3

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 1 Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 1-3 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina Sanden Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Baggrunden for Klassetrivsel.dk skal findes i det arbejde, som de to folkeskolelærere Jakob Skjødt og Lars du Jardin Nielsen lavede på Mølleskolen i Ry.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere