DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ..."

Transkript

1 DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8

2 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 827 Højbjerg, tlf Århus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 826 Viby J., tlf. 89 Undersøgelsen er af udarbejdet for Århus Kommune af UdviklingsForum v/ John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Udgivet i Århus 8 Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Kan downloades på ISBN Det talende Spørgeskema er udarbejdet i samarbejde med 16 afdelinger i Århus Kommune (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagplejeafdelinger) i forbindelse med projekt Børnemiljøvurderinger for Børn og Unge, Århus Kommune 7 8. Det talende Spørgeskema er inspireret af DCUM s netbaserede udgave. Idé og manuskript til Det talende Spørgeskema: UdviklingsForum, IT udvikling: Kram Consult, speak: Sacha World, melodi: Mikkel Jakobsen, lydstudie: Henrik Winther Hansen. UdviklingsForum side 2

3 Indhold Sammenfatning... 4 Lov om børnemiljø... 6 At tage børnenes perspektiv... 6 Om Det Talende Spørgeskema... 6 Børnenes besvarelser Referencer UdviklingsForum side 3

4 Sammenfatning Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 747 børn heraf 388 drenge og 359 piger i 79 børnehaver og integrerede institutioner i Århus Kommune. Her gennemgås i kort form børnenes svar: Er der rart at være i børnehaven? 79 af børnene svarer Ja, tit 14 svarer Nogle gange 7 svarer Nej. Næsten dobbelt så mange drenge som piger svarer Nej. Leger du sjove og spændende ting i børnehaven? 76 af børnene svarer, at de leger sjove og spændende ting i børnehaven. Har du en god ven i børnehaven? 92 af børnene svarer, at de har en god ven i børnehaven hvilket af både dem selv, deres forældre, de ansatte og af mange børneforskere vurderes til at være vigtigt måske det vigtigste for det enkelte barn. Imidlertid er der 4 af alle børn og flere drenge end piger, der svarer, at de ikke har en god ven i børnehaven. 4 svarer Nogle gange. Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? af alle svarer Ja, tit til at blive drillet af andre børn, og svarer Nogle gange. Det vækker til eftertanke, at kun ca. af børnene svarer Nej til, om de bliver drillet i børnehaven. Driller du de andre børn i børnehaven? 11 svarer Ja, tit til, at de driller de andre børn. Af de børn, der svarer nej, er forskellen mellem piger og drenge på procentpoint. Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? 84 svarer, at de voksne hjælper, hvis der er nogle, der driller. Cirka 6 svarer nej til, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller, og svarer Nogle gange. Synes du, de voksne er søde ved børnene i børnehaven? Der er her forskel mellem piger og drenge: 83 af pigerne svarer, at det er de voksne tit, og det samme gælder 75 af drengene. Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? Her ses en meget markant forskel mellem drenge og piger: 23 af drengene svarer Ja, tit imod 15 af pigerne. UdviklingsForum side 4

5 Af dem, der svarer nej, er forskellen på procentpoint: 49 af pigerne og 29 af drengene. Kan du lide at lege alene i børnehaven? Her er der ca. 56 af børnene, der svarer nej. Kan du lide at lege i tumlerummet? Et meget stort flertal af børnene 88 kan lide at lege i tumlerummet. Kan du lide at være ude på legepladsen? 8 af børnene svarer Ja, tit til, at de kan lide at være på legepladsen. Kan du lide at være på tur med børnehaven? Ca. 25 svarer nogle gange eller nej til dette spørgsmål Om Det talende Spørgeskema Det talende Spørgeskema er en metode, der har været anvendt i forbindelse med gennemførelse af første runde af børnemiljøvurderingen. Det er et IT baseret program, hvor det enkelte barn selv svarer på spørgsmål, som læses højt for det i programmet. Barnet svarer ved at klikke med musen på én af tre svarmuligheder (ja, tit nogle gange nej). Det er nemt for 5 6 årige børn at bruge programmet, og det er en styrke, at man direkte fra børnene selv således kan få svar om børnemiljøet. Pointen ved spørgsmål og svar er, at de ansatte får en lang række informationer fra børnene selv som kan bruges til at overveje, hvordan man kan gøre børnemiljøet endnu bedre. Det talende Spørgeskema kan videreudvikles til at kunne anvendes på andre emner, hvor man ønsker at høre børnenes egne, selvstændige meninger. UdviklingsForum side 5

6 Lov om børnemiljø Dagtilbudsloven fastslår, at børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring, og at alle dagtilbud i Danmark skal lave en skriftlig børnemiljøvurdering. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang, det er muligt, skal børnenes egen oplevelse af deres miljø inddrages i vurderingen. Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen. I Århus Kommune fik alle 6 års afdelinger i december 7 til opgave i løbet af første kvartal 8 at udarbejde en børnemiljøvurdering. Alle fik derfor i december 7 tilsendt materiale til deres børnemiljøvurdering, som UdviklingsForum og Århus Kommune i fællesskab havde udviklet, ligesom der blev afholdt informationsmøder. For at støtte og styrke den del af opgaven, som handler om at vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv, blev der samtidig udviklet et redskab (blandt flere) til dette: Det talende Spørgeskema. De øvrige redskaber, der blev bragt i spil, var blandt andet børneinterview og praksisfortællinger samt fotodokumentation. Samtidig med materialet til selve børnemiljøvurderingen blev Det talende Spørgeskema i form at et ITprogram på en USB pen uddelt til alle århusianske 3 6 års institutioner i december 7. Denne rapport sætter fokus på børnenes besvarelser. At tage børnenes perspektiv Efter Dagtilbudsloven skal børnenes perspektiv være et afgørende omdrejningspunkt i udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen. At inddrage børneperspektivet er ikke en metode i sig selv. Det er en særlig måde at anskue sine indsamlede resultater på resultater, der kan indsamles, så det er mere eller mindre let at anlægge et børneperspektiv. Det centrale er, at der er tale om en stræben efter at tage børnenes perspektiv. Det vil sige at lægge et bestemt perspektiv børnenes ind over en situation eller problemstilling. Det er ligeledes et alment menneskeligt perspektiv, som vi kan lægge til grund for vores indlevelse i et enkelt barns eller børnegruppes særlige oplevelser i en bestemt situation. Om Det talende spørgeskema Det talende Spørgeskema kan anvendes af 5 7 årige børn. Det er IT baseret og henvender sig til det enkelte barn. Det er i praksis et spørgeskema på pc skærmen med lyd fra hovedtelefoner. Barnet bliver først bedt om at svare på, om det er en dreng eller en pige, skrive sit navn samt at krydse sin alder af. Derefter får det enkelte barn stillet 13 spørgsmål om dets vurdering af børnemiljøet. Barnet har tre svarmuligheder. Barnet krydser af ved hjælp af museklik. I princippet medvirker den voksne ikke og vil endda oftest være helt ude af rummet, men er i nærheden, hvis barnet har praktiske problemer, det skal have hjælp til. Efterfølgende kan de voksne se, hvad hele børnegruppen har svaret opdelt på piger og drenge. Det kan ikke ses, hvad det enkelte barn har svaret. Det enkelte barns besvarelse er således anonym. Det talende Spørgeskema er udviklet sammen med otte børnehaver og integrerede institutioner, og erfaringerne viser, at stort set alle børn i aldersgruppen 5 6 årige ret hurtigt kan finde ud af UdviklingsForum side 6

7 fremgangsmåden. De er vant til computere og til at bruge en mus, og under alle omstændigheder er det enkelt og let at lære fremgangsmåden. Målgruppe Målgruppen er de 5 7 årige børn i børnehaven. Afprøvninger viser, at yngre børn næppe kan overskue, hvad spørgeskemaet går ud på. USB pennen Når en institution skal bruge Det talende Spørgeskema, får de spørgeskemaet tilsendt på en USB pen. Programmet ligger på USB pennen. Programmet afvikles via USB pennen, og alle data gemmes på USB pennen. Pc en skal have en USB port, og den skal kunne afspille lyd i hovedtelefoner. Programmets afvikling Hver gang barnet har svaret på et spørgsmål, skal det klikke på et gå videre ikon. Derefter kommer næste spørgsmål. I bunden af skærmen er der et lokomotiv med togvogne. Hver gang et spørgsmål er besvaret, farves én vogn mere med en tydelig farve. Når barnet er helt færdigt, fløjter toget fornøjet og kører ud af skærmen. Man er færdig, og skærmbilledet vender tilbage til starten af programmet, klar til næste barn. Barnet bliver i starten af instruktionen bedt om at skrive sit navn og alder. Dette er udelukkende af pædagogiske årsager for at knytte barnet og programmet til hinanden. Det er dig, Janni, vi spørger og ikke en hvem som helst. De voksne kan ikke efterfølgende taste sig frem til barnet i programmet og finde ud af, hvad det har svaret. Institutionerne kan se deres egne besvarelser Når alle de børn, der kan og vil medvirke i besvarelserne, er igennem disse, kan den eller de voksne gennemgå resultaterne. Fordele og begrænsninger ved Det talende Spørgeskema Det talende Spørgeskema har samme fordele og begrænsninger som spørgeskemaundersøgelser i almindelighed. For eksempel er spørgsmålene givne på forhånd, og det samme er svarmulighederne. Fordele Fordelene er, at barnet svarer på de enkelte spørgsmål uafhængigt af en umiddelbar personlig relation som for eksempel det personlige interview, i hvilket barnet ofte vil søge at aflæse, hvilke svar den voksne eller andre børn finder ønskelige. Barnet er alene med sine spørgsmål og skal svare uafhængigt af den voksnes implicitte vurderinger af barnets svarmuligheder. Institutionen får svar fra det enkelte barn på, hvordan det oplever hele dagligdagen i børnehaven. Spørgsmål som Bliver du drillet af de andre børn? svarer barnet på, uden at personalet skal høre eller se på det, og uden at nogen kan kommentere det. Metoden har også sin styrke i, at der er tale om afprøvede, standardiserede spørgsmål, der giver mulighed for, at alle 5 7 årige børn i institutionen deltager med hver sin individuelle stemme. Barnet er anonymt, og de samlede svar kan efterfølgende let aflæses i en tabel. UdviklingsForum side 7

8 En yderligere fordel er, at man i princippet kan nå omkring alle børn. Erfaringer viser, at tæt på op mod af børn i de angivne aldre er villige til dette, og de synes faktisk, det er sjovt og spændende at være med. De oplever også, at de voksne tager dem alvorligt. De vil vide, hvad jeg mener om. Personalet på stuen eller i institutionen får syn for sagn på, hvordan børnene selv ser deres egen dagligdag i børnehaven. De svar, børnene har givet, kan bagefter printes ud, så man kan se for eksempel, hvor mange af børnene der svarer, at de bliver drillet. Man kan se, om det mest er pigerne, der har det sådan, eller om det mest er drengene. Personalet får med andre ord en oversigt over livet i børnegruppen, som de udover ved deres udarbejdelse af børnemiljøvurderingen kan bruge i relation til pædagogiske debatter og/eller i relation til for eksempel forældremøder. En sidste fordel, der kan fremhæves, er, at programmet kan videreudvikles til brug i andre sammenhænge. Der kan lægges spørgsmål ind, som handler om for eksempel pædagogiske læreplaner, børnenes vurdering af aktuelle forløb, ønske til ny legeplads osv. I den nuværende version kan den enkelte institution ikke redigere i spørgsmålene. Begrænsninger Begrænsningerne er, at et spørgeskema ikke kan indfange de mange vigtige nuancer, som er styrken ved for eksempel det personlige interview, iagttagelser o.l. Der er også mulighed for, at barnet laver tastefejl og for, at barnets svar lader sig farve overdrevent af en stemning, som er opstået kort før han/hun skal besvare Det talende Spørgeskema. Barnet kan kun svare på det, der bliver spurgt om, og skal følge den måde, som spørgeskemaundersøgelsen er tilrettelagt på, idet spørgsmål og svarmuligheder er givne på forhånd. Barnets egne frie kommentarer i form af Yderligere kommentarer: skriv her, som man kender det fra gængse spørgeskemaer, kan selvsagt ikke anvendes her, idet børnene endnu ikke mestrer skriftsproget. Man får at vide, at så og så mange børn føler sig drillet, men ikke hvad de bliver drillet med, eller om det mest er bestemte børn, eller om det er noget, der er sket for nylig eller for nogle uger siden. Dette illustrerer, at resultaterne fra Det talende Spørgeskema ikke kan stå alene, men bør suppleres med andre kvalitative metoder som for eksempel af iagttagelser, samtaler og andet. Metodeanvisninger For at komme i gang med at bruge Det talende Spørgeskema, er der udformet en instruktion til den voksne, der står for det. Sådan skal du gøre, når du gør klar til, at børnene skal bruge Det talende Spørgeskema: Pc en skal stå i et særligt rum. Inden børnene introduceres til spørgeskemaet, skal den voksne selv foretage en prøvebesvarelse. De deltagende børn skal introduceres til programmet og pc en. Ved selve besvarelsen er det vigtigt at følge denne fremgangsmåde: Når det enkelte barn sidder med pc en og svarer, er det kun de 2 3 børn, der har tur efterfølgende, der skal være i lokalet eventuelt sammen med en voksen. Den voksne skal placere sig neutralt bag barnet, så barnet ikke kan se den voksnes ansigt, når barnet svarer på spørgsmålene. De eventuelt andre børn i lokalet skal også være placeret ude af svar barnets synsfelt. Hvis barnet spørger den voksne til råds om, hvad han/hun skal svare på et spørgsmål, så skal den voksne svare at det må du helt selv bestemme. UdviklingsForum side 8

9 Den voksne kan vejlede børnene i, hvad de tre svarkategorier hedder på skærmen, og hvor man skal klikke for at bekræfte og komme videre. Benyt ikke pc ens højttalere. Barnet skal lytte til instruktionen og til spørgsmål i hovedtelefonen. Derved sikrer man sig, at barnet hører spørgsmålene, og at barnet ikke lader sig forstyrre. Barnet skal bruge skærm og mus. Tastaturet skal kun benyttes til at taste navn og alder. Der er tre svarkategorier: Ja, tit Nogle gange Nej Hvis barnet svarer Ja,tit, så skal barnet klikke på den blå firkant, Nogle gange på gul trekant og Nej på hvid cirkel. Udsagn og spørgsmål i Det talende Spørgeskema Programmet starter med musik og et lille tog kører ind. Herefter starter en kort instruktion, og så kommer spørgsmålene. Efter musikken vil barnet høre en instruktion idet den næste instruks naturligvis først kommer, når barnet har skrevet eller krydset af. Her følger den speak, som barnet hører i hovedtelefonerne: Hej. Dav med dig. Det er godt, at du vil være med til at svare på nogle spørgsmål om, hvordan det er at gå i børnehaven. Hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så bare spørg en af de voksne. Først skal jeg høre, hvad du hedder. Skriv dit navn i firkanten. Hvor gammel er du? Skriv din alder i firkanten. Er du en pige eller en dreng? Klik på det, der passer. Nu skal du høre, hvad det går ud på. Først kommer der et spørgsmål, som jeg læser op. Bare svar så godt du kan. Hvis du svarer ja til spørgsmålet, så skal du klikke på den blå firkant. Altså Ja, tit blå firkant. Hvis du svarer Nogle gange til spørgsmålet, så skal du klikke på den gule trekant. Altså Nogle gange gul trekant. Hvis du svarer Nej til spørgsmålet, så skal du klikke på den hvide cirkel. Altså Nej hvid cirkel. Nu kommer det første spørgsmål. UdviklingsForum side 9

10 1. Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? 2. Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? 3. Kan du lide at være ude på legepladsen? 4. Driller du de andre børn i børnehaven? 5. Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? 6a. Kan du lide at lege i tumlerummet? 1 6b. Kan du lide at lege i puderummet? 2 6c. Kan du lide at lege i tumleren? 3 7. Kan du lide at lege alene i børnehaven? 8. Har du en god ven i børnehaven? 9. Leger du spændende og sjove ting i børnehaven?. Kan du lide at være på tur med børnehaven? 11. Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? 12. Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? 13. Er det rart at være i børnehaven? Nu er det slut. Klik på den lille mand nede i hjørnet. 1 Pædagogen skal, inden programmet sættes i gang, vælge enten spørgsmål 6a, 6b eller 6c 2 Samme 3 Samme UdviklingsForum side

11 Børnenes besvarelser I september 8 udsendte Århus Kommune, Børn og Unge, en mail til alle 3 6 års afdelinger med anmodning om at sende deres USB pen til UdviklingsForum med henblik på at indsamle data fra Det talende Spørgeskema. UdviklingsForum indlæste data og returnerede USB pennen til afdelingerne. Nedenstående oversigt bygger på besvarelser fra 747 børn. Heraf 388 drenge og 359 piger. De er fra 79 børnehaver og integrerede institutioner i Århus Kommune. I det følgende vil vi kommentere ret grundigt på den første tabel for at tydeliggøre, hvordan man læser disse, hvorimod vi kommenterer kortere på de følgende tabeller. Diagram 1 Er det rart at være i børnehaven? Er der rart at være i børnehaven? 78,6 74,2 83,3 14,3 16,8 7,1 9, 11,7 5, Som det fremgår af søjlen yderst til højre har 5 af pigerne svaret nej til, at det er rart at være i børnehaven. 11,7 af pigerne svarer Nogen gange. 83,3 af pigerne svarer Ja, tit. De samme tal for drengene fremgår af de midterste søjler: 9 svarer Nej, 16,8 svarer Nogle gange og 74,2 svarer Ja, tit. Den venstre søjle er gennemsnitlig for alle: 7,1 svarer Nej. 14,3 svarer Nogle gange og 78,6 svarer Ja, tit. UdviklingsForum side 11

12 Disse tal kan læses med mange slags briller på. Man kan med glæde sig over, at så mange børn synes, der er rart i børnehaven. Man kan være bekymret over, at 7,1 ikke synes, der er rart, og at 14,3 kun siger nogen gange. Det vil sige, at hvert femte barn svarer ikke rart eller kun rart nogle gange. Man kan også hæfte sig ved, at der er næsten dobbelt så mange drenge som piger, der ikke synes, det er rart. Under alle omstændigheder er der tale om et stort antal børn. Resultaterne både de positive og de problematiske bør derfor ikke ignoreres eller bagatelliseres. UdviklingsForum side 12

13 Diagram 2 Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? ,3 73,5 79,4 16,2 17,3 15, 7,5 9,3 5,6 Disse tal følger som tendens tallene fra diagram 1. 76,3 af børnene synes, de leger sjove og spændende ting. Bemærk også, at forskellen mellem drenge og piger følger samme mønster. UdviklingsForum side 13

14 Diagram 3 Har du en god ven i børnehaven? Har du en god ven i børnehaven? 5 92,5 91,8 93,3 3,9 3,6 3,9 4,4 3,9 2,8 Her skifter resultatet karakter. Over 9 af børnene svarer, at de har en god ven i børnehaven hvilket af både dem selv, deres forældre, de ansatte og af mange børneforskere vurderes til at være vigtigt måske det vigtigste for det enkelte barn. Imidlertid er der 3,6 af alle børn og flere drenge end piger, der svarer, at de ikke har en god ven i børnehaven. 3,9 svarer Nogle gange. UdviklingsForum side 14

15 Diagram 4 Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? ,4,8,2 39,4 38,4 42, ,8,4 19,2 5 Her ses et nyt mønster. 19,8 af alle svarer Ja, tit til, at de bliver drillet af andre børn, og 39,4 svarer Nogle gange. Forskellen mellem drenge og piger er her ikke markant. Det vækker til eftertanke, at kun ca. af børnene svarer nej til, om de bliver drillet i børnehaven. Set i lyset af det stærke fokus på drilleri og mobning er der tankevækkende mange, der svarer Ja, tit. UdviklingsForum side 15

16 Diagram 5 Driller du de andre børn i børnehaven? Driller du de andre børn i børnehaven? ,5 56,7 74,9 32, 23,6 11, 11,3,6 14,5 Svarene i diagram 4 viser, at der er ca., der svarer Ja, tit. Så kunne man forvente, at der også er, der svarer, at de driller de andre børn. Imidlertid viser børnenes svar, at det kun er 11, der svarer Ja, tit til, at de driller de andre børn. Dette kan hænge sammen med, at der er forskel på, hvordan børn inde i sig selv registrerer at blive drillet og det at drille. Det er to meget forskellige processer, oplevelsesmæssigt. Det kan også have den sammenhæng, at der er færre børn, der driller, men at de driller flere børn. Forskellen mellem piger og drenge er her på næsten procentpoint. Populært sagt er det ifølge pigerne mest drengene, der driller. UdviklingsForum side 16

17 Diagram 6 Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller? ,8 82,7 85, 9,9,8 8,9 6,3 6,4 6,1 Mange i alt 83,8 svarer heldigvis, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller. Cirka 6 svarer nej til, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller, og 9,9 svarer Nogle gange. Hvis de voksne hertil svarer: Det kan ikke passe vi hjælper altid, så fortæller tallene: Måske, men sådan opfatter (nogle af) børnene det ikke og det er, hvad børneperspektiv handler om. Svarene erindrer os også om, at der foregår mange ting i en børnehave, som de ansatte både af pædagogiske og praktiske grunde hverken kan eller skal have indsigt i. UdviklingsForum side 17

18 Diagram 7 Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? ,7 75,3 82,5 17, 19,8 13,9 4,3 4,9 3,6 Her ses en forskel mellem piger og drenge. 82,5 af pigerne svarer, at de voksne tit er søde ved børnene, det samme gælder kun 75,3 af drengene. UdviklingsForum side 18

19 Diagram 8 Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? , 38,7 47,9 29,1 35,7 49, 5 19,3 22,9 15,3 Her kan man se en meget markant forskel mellem drenge og piger. 22,9 af drengene svarer Ja, tit mod 15,3 af pigerne, og 49 af pigerne og 29,1 af drengene svarer nej. Svarene her kan give anledning til pædagogiske drøftelser blandt personalet. Opfatter personalet drenges adfærd så meget mere skæld ud berettiget, eller er det de voksne, der skælder mere ud, fordi drenges adfærd af personalet opfattes som mere skæld ud vækkende? Svarene aktualiserer også diskussionerne om drenges opvækst i det feminine univers. UdviklingsForum side 19

20 Diagram 9 Kan du lide at lege alene i børnehaven? Kan du lide at lege alene i børnehaven? 55,8 56,2 55,4 28,4 28,9 27,9 15,8 14,9 16,7 Her ses ikke nogen markant forskel mellem piger ogdrenge. Dog ses et temmeligt stort antal i begge grupper, der ikke kan lide at lege alene. Hvorfor nu ikke det? Er de ikke gode til det, eller lægger miljøet ikke op til det? Og er det i det hele taget godt, at man kan lide at lege alene? Måske forstår børnene det at lege alene som at være isoleret fra kammeraterne? UdviklingsForum side

21 Diagram Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? ,5 69,1 69,9 22,5 22,9 22, 8, 8, 8,1 Spørgsmålet her kan ses som børnenes vurdering af, om der er rod eller organisering i børnehaven og måske også, om man i børnehaven har vænnet børnene til at være gode eftersøgere. UdviklingsForum side 21

22 Diagram 11 Kan du lide at lege i tumlerummet? Kan du lide at lege i tumlerummet? 5 88, 89,7 86,1 7,9 4,1 6,2 4,1 9,7 4,2 Blandt en del medarbejdere bliver tumlerummet betragtet som et usikkert sted for mange børn specielt dem, der har det vanskeligt med at være sammen med urolige børn og have kropslig udfoldelse tæt omkring sig. Svarene viser, at dette ikke gælder mange børn. Under 5 svarer nej til, at de kan lide at være i tumlerummet. Når man sammenholder svarene på dette spørgsmål om tumlerummet med svarene på de to efterfølgende spørgsmål om henholdsvis at være på legepladsen og at være på tur, så er det tumlerummet, der har den højeste score det vil sige den største popularitet blandt de børn, der har svaret. UdviklingsForum side 22

23 Diagram 12 Kan du lide at være ude på legepladsen? Kan du lide at være ude på legepladsen? 79,7 78,9 8,5 11,4,3 12,5 9,,8 7, Mange, cirka 8 ud af børn, kan lide at være på legepladsen. Ofte formoder voksne, at børn altid er glade for eller bør være glade for at være udendørs. svarer, at de enten ikke kan lide det eller kun nogle gange kan lide at være på legepladsen. UdviklingsForum side 23

24 Diagram 13 Kan du lide at være på tur med børnehaven? Kan du lide at være på tur med børnehaven? 74,2 7,9 77,7 13,9 11,9 15,2 13,9 12,5 9,7 Og som med ophold på legepladsen er det måske med ture ude af huset. Mange medarbejdere går måske ud fra, at dette altid er populært. Når man lægger Nogle gange og Nej sammen, så viser tabellen, at der er mellem, der har det noget blandet med dette. Herunder er det lidt mindre populært hos drengene end hos pigerne. UdviklingsForum side 24

25 Referencer Dagtilbudsloven Analyse og evaluering af børnemiljøvurderinger i dagtilbud i Århus Kommune. UdviklingsForum. Udgivet af Århus Kommune 8. UdviklingsForum side 25

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnegården Solbjerg... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Børnehaven 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Sankt Nikolaj Private Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Filskov Friskoles Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn BH Efterår 2015... Resultater er opdelt på

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Lilleborg- den private børnehave... undersøgelser i rapporten 3... Undersøgelsernes navne,,... Resultater er opdelt på Opdeling

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bamsestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bjørnestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave?

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? Datarapportering med bemærkninger Trivselsmåling 2016 Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? - 89% eller 466 børn svarer ja, mens 6% svarer nej. o Herunder svarer 86% af drengene

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2014 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 BØRNEMILJØTERMOMETERET 2014 Termometeret 1 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 Udgivet:

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Rapportstatus. Dagtilbuddets navn Naturhuset Skovlykke. Antal undersøgelser i rapporten 1. Undersøgelsens navn skovhuggere

Rapportstatus. Dagtilbuddets navn Naturhuset Skovlykke. Antal undersøgelser i rapporten 1. Undersøgelsens navn skovhuggere Rapportstatus Dagtilbuddets navn Naturhuset Skovlykke undersøgelser i rapporten Undersøgelsens navn skovhuggere dcum. Resultater er opdelt på Køn Resultater er sammenlignet med Kommunen (fra dags dato

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Jetsmark børnehave. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: feb.10

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Jetsmark børnehave. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: feb.10 BMV Sådan! Dato 07.05.09 Børnemiljøvurdering for Jetsmark børnehave Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: feb.10 BMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel BMV: Fase 1: Kortlægning

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN, NØRLUNDVEJ 7, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, TLF:97175787. BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BMV - børnemiljøvurdering. 2009 På baggrund af regeringens krav om børnemiljøvurdering på børneinstitutionsområdet,

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole Dato: D. 1. juni 2010. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: Skoleåret 2012 BMV en indeholder de

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009 KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt oktober 2007 oktober 2009 KID 2 projektets formål Metoder der skaber bedre forståelse for det de udsatte børns perspektiv Sætte spot på det

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Evaluering af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Evaluering af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Evaluering af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Præsentation for bestyrelsen for DCUM, 26. marts 2012 Metodekonsulent Dorte Stage Petersen Evalueringens afsæt EVALUERINGENS DESIGN OG FOKUS Evalueringsdesign

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

UdviklingsForum og Kolding Kommune

UdviklingsForum og Kolding Kommune Det mener forældrene ved dagtilbud i Kolding Kommune. Pædagogik, åbningstider og tilkøbsydelser Udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum og Kolding

Læs mere

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden BørneMiljøVurdering Troelstrupgård fritidshjem i perioden 2010-2012 Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, i daglig tale en BMV, mindst hvert tredje år.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af trivselsundersøgelse i børnehaverne i Frederikssund Kommune 2 Baggrund Hvert år gennemføres en undersøgelse af børnenes trivsel i børnehaverne det samlede resultat

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

Tilsyn med private børnepassere

Tilsyn med private børnepassere Tilsyn med private børnepassere Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven 1. Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids-

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND 166 Værdier i børnehøjde Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune Fokus på børnenes perspektiv BAGGRUND Kort om metoden Dagtilbuddet

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Regnbuen 212 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 14 14 212 Børnenes

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Sammenfattet BMV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. Blommevej 40. DK -

Sammenfattet BMV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. Blommevej 40. DK - Sammenfattet MV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. lommevej 40. DK - 8900 Randers Ialt besvarelser 52 af 68 børn i fritidshjemsafdelingen Drenge 27 Piger 25 I hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige 9 6 2 Hvor gammel er du? 4 år 5 år 6 år 0 13 2 Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i børnehaven? 9 5 1 4 Hvordan har du med de voksne i børnehaven? Godt 11 2

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af mobning i dagtilbud. 23. november 2017

Forebyggelse af mobning i dagtilbud. 23. november 2017 Forebyggelse af mobning i dagtilbud 23. november 2017 Formål 1. Indblik i programmet Fri for Mobberi 2.Fakta om mobning Film Vis mod 3. Betydningen af forældresamarbejdet 4. Drøftelser på stuerne FAKTA

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. april 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, De voksne i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Indhold Indhold... 2 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Skolens udearealer... 4 Har skolen nogen gode legepladser?...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere