DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ..."

Transkript

1 DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8

2 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 827 Højbjerg, tlf Århus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 826 Viby J., tlf. 89 Undersøgelsen er af udarbejdet for Århus Kommune af UdviklingsForum v/ John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Udgivet i Århus 8 Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Kan downloades på ISBN Det talende Spørgeskema er udarbejdet i samarbejde med 16 afdelinger i Århus Kommune (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagplejeafdelinger) i forbindelse med projekt Børnemiljøvurderinger for Børn og Unge, Århus Kommune 7 8. Det talende Spørgeskema er inspireret af DCUM s netbaserede udgave. Idé og manuskript til Det talende Spørgeskema: UdviklingsForum, IT udvikling: Kram Consult, speak: Sacha World, melodi: Mikkel Jakobsen, lydstudie: Henrik Winther Hansen. UdviklingsForum side 2

3 Indhold Sammenfatning... 4 Lov om børnemiljø... 6 At tage børnenes perspektiv... 6 Om Det Talende Spørgeskema... 6 Børnenes besvarelser Referencer UdviklingsForum side 3

4 Sammenfatning Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 747 børn heraf 388 drenge og 359 piger i 79 børnehaver og integrerede institutioner i Århus Kommune. Her gennemgås i kort form børnenes svar: Er der rart at være i børnehaven? 79 af børnene svarer Ja, tit 14 svarer Nogle gange 7 svarer Nej. Næsten dobbelt så mange drenge som piger svarer Nej. Leger du sjove og spændende ting i børnehaven? 76 af børnene svarer, at de leger sjove og spændende ting i børnehaven. Har du en god ven i børnehaven? 92 af børnene svarer, at de har en god ven i børnehaven hvilket af både dem selv, deres forældre, de ansatte og af mange børneforskere vurderes til at være vigtigt måske det vigtigste for det enkelte barn. Imidlertid er der 4 af alle børn og flere drenge end piger, der svarer, at de ikke har en god ven i børnehaven. 4 svarer Nogle gange. Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? af alle svarer Ja, tit til at blive drillet af andre børn, og svarer Nogle gange. Det vækker til eftertanke, at kun ca. af børnene svarer Nej til, om de bliver drillet i børnehaven. Driller du de andre børn i børnehaven? 11 svarer Ja, tit til, at de driller de andre børn. Af de børn, der svarer nej, er forskellen mellem piger og drenge på procentpoint. Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? 84 svarer, at de voksne hjælper, hvis der er nogle, der driller. Cirka 6 svarer nej til, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller, og svarer Nogle gange. Synes du, de voksne er søde ved børnene i børnehaven? Der er her forskel mellem piger og drenge: 83 af pigerne svarer, at det er de voksne tit, og det samme gælder 75 af drengene. Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? Her ses en meget markant forskel mellem drenge og piger: 23 af drengene svarer Ja, tit imod 15 af pigerne. UdviklingsForum side 4

5 Af dem, der svarer nej, er forskellen på procentpoint: 49 af pigerne og 29 af drengene. Kan du lide at lege alene i børnehaven? Her er der ca. 56 af børnene, der svarer nej. Kan du lide at lege i tumlerummet? Et meget stort flertal af børnene 88 kan lide at lege i tumlerummet. Kan du lide at være ude på legepladsen? 8 af børnene svarer Ja, tit til, at de kan lide at være på legepladsen. Kan du lide at være på tur med børnehaven? Ca. 25 svarer nogle gange eller nej til dette spørgsmål Om Det talende Spørgeskema Det talende Spørgeskema er en metode, der har været anvendt i forbindelse med gennemførelse af første runde af børnemiljøvurderingen. Det er et IT baseret program, hvor det enkelte barn selv svarer på spørgsmål, som læses højt for det i programmet. Barnet svarer ved at klikke med musen på én af tre svarmuligheder (ja, tit nogle gange nej). Det er nemt for 5 6 årige børn at bruge programmet, og det er en styrke, at man direkte fra børnene selv således kan få svar om børnemiljøet. Pointen ved spørgsmål og svar er, at de ansatte får en lang række informationer fra børnene selv som kan bruges til at overveje, hvordan man kan gøre børnemiljøet endnu bedre. Det talende Spørgeskema kan videreudvikles til at kunne anvendes på andre emner, hvor man ønsker at høre børnenes egne, selvstændige meninger. UdviklingsForum side 5

6 Lov om børnemiljø Dagtilbudsloven fastslår, at børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring, og at alle dagtilbud i Danmark skal lave en skriftlig børnemiljøvurdering. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang, det er muligt, skal børnenes egen oplevelse af deres miljø inddrages i vurderingen. Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen. I Århus Kommune fik alle 6 års afdelinger i december 7 til opgave i løbet af første kvartal 8 at udarbejde en børnemiljøvurdering. Alle fik derfor i december 7 tilsendt materiale til deres børnemiljøvurdering, som UdviklingsForum og Århus Kommune i fællesskab havde udviklet, ligesom der blev afholdt informationsmøder. For at støtte og styrke den del af opgaven, som handler om at vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv, blev der samtidig udviklet et redskab (blandt flere) til dette: Det talende Spørgeskema. De øvrige redskaber, der blev bragt i spil, var blandt andet børneinterview og praksisfortællinger samt fotodokumentation. Samtidig med materialet til selve børnemiljøvurderingen blev Det talende Spørgeskema i form at et ITprogram på en USB pen uddelt til alle århusianske 3 6 års institutioner i december 7. Denne rapport sætter fokus på børnenes besvarelser. At tage børnenes perspektiv Efter Dagtilbudsloven skal børnenes perspektiv være et afgørende omdrejningspunkt i udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen. At inddrage børneperspektivet er ikke en metode i sig selv. Det er en særlig måde at anskue sine indsamlede resultater på resultater, der kan indsamles, så det er mere eller mindre let at anlægge et børneperspektiv. Det centrale er, at der er tale om en stræben efter at tage børnenes perspektiv. Det vil sige at lægge et bestemt perspektiv børnenes ind over en situation eller problemstilling. Det er ligeledes et alment menneskeligt perspektiv, som vi kan lægge til grund for vores indlevelse i et enkelt barns eller børnegruppes særlige oplevelser i en bestemt situation. Om Det talende spørgeskema Det talende Spørgeskema kan anvendes af 5 7 årige børn. Det er IT baseret og henvender sig til det enkelte barn. Det er i praksis et spørgeskema på pc skærmen med lyd fra hovedtelefoner. Barnet bliver først bedt om at svare på, om det er en dreng eller en pige, skrive sit navn samt at krydse sin alder af. Derefter får det enkelte barn stillet 13 spørgsmål om dets vurdering af børnemiljøet. Barnet har tre svarmuligheder. Barnet krydser af ved hjælp af museklik. I princippet medvirker den voksne ikke og vil endda oftest være helt ude af rummet, men er i nærheden, hvis barnet har praktiske problemer, det skal have hjælp til. Efterfølgende kan de voksne se, hvad hele børnegruppen har svaret opdelt på piger og drenge. Det kan ikke ses, hvad det enkelte barn har svaret. Det enkelte barns besvarelse er således anonym. Det talende Spørgeskema er udviklet sammen med otte børnehaver og integrerede institutioner, og erfaringerne viser, at stort set alle børn i aldersgruppen 5 6 årige ret hurtigt kan finde ud af UdviklingsForum side 6

7 fremgangsmåden. De er vant til computere og til at bruge en mus, og under alle omstændigheder er det enkelt og let at lære fremgangsmåden. Målgruppe Målgruppen er de 5 7 årige børn i børnehaven. Afprøvninger viser, at yngre børn næppe kan overskue, hvad spørgeskemaet går ud på. USB pennen Når en institution skal bruge Det talende Spørgeskema, får de spørgeskemaet tilsendt på en USB pen. Programmet ligger på USB pennen. Programmet afvikles via USB pennen, og alle data gemmes på USB pennen. Pc en skal have en USB port, og den skal kunne afspille lyd i hovedtelefoner. Programmets afvikling Hver gang barnet har svaret på et spørgsmål, skal det klikke på et gå videre ikon. Derefter kommer næste spørgsmål. I bunden af skærmen er der et lokomotiv med togvogne. Hver gang et spørgsmål er besvaret, farves én vogn mere med en tydelig farve. Når barnet er helt færdigt, fløjter toget fornøjet og kører ud af skærmen. Man er færdig, og skærmbilledet vender tilbage til starten af programmet, klar til næste barn. Barnet bliver i starten af instruktionen bedt om at skrive sit navn og alder. Dette er udelukkende af pædagogiske årsager for at knytte barnet og programmet til hinanden. Det er dig, Janni, vi spørger og ikke en hvem som helst. De voksne kan ikke efterfølgende taste sig frem til barnet i programmet og finde ud af, hvad det har svaret. Institutionerne kan se deres egne besvarelser Når alle de børn, der kan og vil medvirke i besvarelserne, er igennem disse, kan den eller de voksne gennemgå resultaterne. Fordele og begrænsninger ved Det talende Spørgeskema Det talende Spørgeskema har samme fordele og begrænsninger som spørgeskemaundersøgelser i almindelighed. For eksempel er spørgsmålene givne på forhånd, og det samme er svarmulighederne. Fordele Fordelene er, at barnet svarer på de enkelte spørgsmål uafhængigt af en umiddelbar personlig relation som for eksempel det personlige interview, i hvilket barnet ofte vil søge at aflæse, hvilke svar den voksne eller andre børn finder ønskelige. Barnet er alene med sine spørgsmål og skal svare uafhængigt af den voksnes implicitte vurderinger af barnets svarmuligheder. Institutionen får svar fra det enkelte barn på, hvordan det oplever hele dagligdagen i børnehaven. Spørgsmål som Bliver du drillet af de andre børn? svarer barnet på, uden at personalet skal høre eller se på det, og uden at nogen kan kommentere det. Metoden har også sin styrke i, at der er tale om afprøvede, standardiserede spørgsmål, der giver mulighed for, at alle 5 7 årige børn i institutionen deltager med hver sin individuelle stemme. Barnet er anonymt, og de samlede svar kan efterfølgende let aflæses i en tabel. UdviklingsForum side 7

8 En yderligere fordel er, at man i princippet kan nå omkring alle børn. Erfaringer viser, at tæt på op mod af børn i de angivne aldre er villige til dette, og de synes faktisk, det er sjovt og spændende at være med. De oplever også, at de voksne tager dem alvorligt. De vil vide, hvad jeg mener om. Personalet på stuen eller i institutionen får syn for sagn på, hvordan børnene selv ser deres egen dagligdag i børnehaven. De svar, børnene har givet, kan bagefter printes ud, så man kan se for eksempel, hvor mange af børnene der svarer, at de bliver drillet. Man kan se, om det mest er pigerne, der har det sådan, eller om det mest er drengene. Personalet får med andre ord en oversigt over livet i børnegruppen, som de udover ved deres udarbejdelse af børnemiljøvurderingen kan bruge i relation til pædagogiske debatter og/eller i relation til for eksempel forældremøder. En sidste fordel, der kan fremhæves, er, at programmet kan videreudvikles til brug i andre sammenhænge. Der kan lægges spørgsmål ind, som handler om for eksempel pædagogiske læreplaner, børnenes vurdering af aktuelle forløb, ønske til ny legeplads osv. I den nuværende version kan den enkelte institution ikke redigere i spørgsmålene. Begrænsninger Begrænsningerne er, at et spørgeskema ikke kan indfange de mange vigtige nuancer, som er styrken ved for eksempel det personlige interview, iagttagelser o.l. Der er også mulighed for, at barnet laver tastefejl og for, at barnets svar lader sig farve overdrevent af en stemning, som er opstået kort før han/hun skal besvare Det talende Spørgeskema. Barnet kan kun svare på det, der bliver spurgt om, og skal følge den måde, som spørgeskemaundersøgelsen er tilrettelagt på, idet spørgsmål og svarmuligheder er givne på forhånd. Barnets egne frie kommentarer i form af Yderligere kommentarer: skriv her, som man kender det fra gængse spørgeskemaer, kan selvsagt ikke anvendes her, idet børnene endnu ikke mestrer skriftsproget. Man får at vide, at så og så mange børn føler sig drillet, men ikke hvad de bliver drillet med, eller om det mest er bestemte børn, eller om det er noget, der er sket for nylig eller for nogle uger siden. Dette illustrerer, at resultaterne fra Det talende Spørgeskema ikke kan stå alene, men bør suppleres med andre kvalitative metoder som for eksempel af iagttagelser, samtaler og andet. Metodeanvisninger For at komme i gang med at bruge Det talende Spørgeskema, er der udformet en instruktion til den voksne, der står for det. Sådan skal du gøre, når du gør klar til, at børnene skal bruge Det talende Spørgeskema: Pc en skal stå i et særligt rum. Inden børnene introduceres til spørgeskemaet, skal den voksne selv foretage en prøvebesvarelse. De deltagende børn skal introduceres til programmet og pc en. Ved selve besvarelsen er det vigtigt at følge denne fremgangsmåde: Når det enkelte barn sidder med pc en og svarer, er det kun de 2 3 børn, der har tur efterfølgende, der skal være i lokalet eventuelt sammen med en voksen. Den voksne skal placere sig neutralt bag barnet, så barnet ikke kan se den voksnes ansigt, når barnet svarer på spørgsmålene. De eventuelt andre børn i lokalet skal også være placeret ude af svar barnets synsfelt. Hvis barnet spørger den voksne til råds om, hvad han/hun skal svare på et spørgsmål, så skal den voksne svare at det må du helt selv bestemme. UdviklingsForum side 8

9 Den voksne kan vejlede børnene i, hvad de tre svarkategorier hedder på skærmen, og hvor man skal klikke for at bekræfte og komme videre. Benyt ikke pc ens højttalere. Barnet skal lytte til instruktionen og til spørgsmål i hovedtelefonen. Derved sikrer man sig, at barnet hører spørgsmålene, og at barnet ikke lader sig forstyrre. Barnet skal bruge skærm og mus. Tastaturet skal kun benyttes til at taste navn og alder. Der er tre svarkategorier: Ja, tit Nogle gange Nej Hvis barnet svarer Ja,tit, så skal barnet klikke på den blå firkant, Nogle gange på gul trekant og Nej på hvid cirkel. Udsagn og spørgsmål i Det talende Spørgeskema Programmet starter med musik og et lille tog kører ind. Herefter starter en kort instruktion, og så kommer spørgsmålene. Efter musikken vil barnet høre en instruktion idet den næste instruks naturligvis først kommer, når barnet har skrevet eller krydset af. Her følger den speak, som barnet hører i hovedtelefonerne: Hej. Dav med dig. Det er godt, at du vil være med til at svare på nogle spørgsmål om, hvordan det er at gå i børnehaven. Hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så bare spørg en af de voksne. Først skal jeg høre, hvad du hedder. Skriv dit navn i firkanten. Hvor gammel er du? Skriv din alder i firkanten. Er du en pige eller en dreng? Klik på det, der passer. Nu skal du høre, hvad det går ud på. Først kommer der et spørgsmål, som jeg læser op. Bare svar så godt du kan. Hvis du svarer ja til spørgsmålet, så skal du klikke på den blå firkant. Altså Ja, tit blå firkant. Hvis du svarer Nogle gange til spørgsmålet, så skal du klikke på den gule trekant. Altså Nogle gange gul trekant. Hvis du svarer Nej til spørgsmålet, så skal du klikke på den hvide cirkel. Altså Nej hvid cirkel. Nu kommer det første spørgsmål. UdviklingsForum side 9

10 1. Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? 2. Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? 3. Kan du lide at være ude på legepladsen? 4. Driller du de andre børn i børnehaven? 5. Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? 6a. Kan du lide at lege i tumlerummet? 1 6b. Kan du lide at lege i puderummet? 2 6c. Kan du lide at lege i tumleren? 3 7. Kan du lide at lege alene i børnehaven? 8. Har du en god ven i børnehaven? 9. Leger du spændende og sjove ting i børnehaven?. Kan du lide at være på tur med børnehaven? 11. Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? 12. Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? 13. Er det rart at være i børnehaven? Nu er det slut. Klik på den lille mand nede i hjørnet. 1 Pædagogen skal, inden programmet sættes i gang, vælge enten spørgsmål 6a, 6b eller 6c 2 Samme 3 Samme UdviklingsForum side

11 Børnenes besvarelser I september 8 udsendte Århus Kommune, Børn og Unge, en mail til alle 3 6 års afdelinger med anmodning om at sende deres USB pen til UdviklingsForum med henblik på at indsamle data fra Det talende Spørgeskema. UdviklingsForum indlæste data og returnerede USB pennen til afdelingerne. Nedenstående oversigt bygger på besvarelser fra 747 børn. Heraf 388 drenge og 359 piger. De er fra 79 børnehaver og integrerede institutioner i Århus Kommune. I det følgende vil vi kommentere ret grundigt på den første tabel for at tydeliggøre, hvordan man læser disse, hvorimod vi kommenterer kortere på de følgende tabeller. Diagram 1 Er det rart at være i børnehaven? Er der rart at være i børnehaven? 78,6 74,2 83,3 14,3 16,8 7,1 9, 11,7 5, Som det fremgår af søjlen yderst til højre har 5 af pigerne svaret nej til, at det er rart at være i børnehaven. 11,7 af pigerne svarer Nogen gange. 83,3 af pigerne svarer Ja, tit. De samme tal for drengene fremgår af de midterste søjler: 9 svarer Nej, 16,8 svarer Nogle gange og 74,2 svarer Ja, tit. Den venstre søjle er gennemsnitlig for alle: 7,1 svarer Nej. 14,3 svarer Nogle gange og 78,6 svarer Ja, tit. UdviklingsForum side 11

12 Disse tal kan læses med mange slags briller på. Man kan med glæde sig over, at så mange børn synes, der er rart i børnehaven. Man kan være bekymret over, at 7,1 ikke synes, der er rart, og at 14,3 kun siger nogen gange. Det vil sige, at hvert femte barn svarer ikke rart eller kun rart nogle gange. Man kan også hæfte sig ved, at der er næsten dobbelt så mange drenge som piger, der ikke synes, det er rart. Under alle omstændigheder er der tale om et stort antal børn. Resultaterne både de positive og de problematiske bør derfor ikke ignoreres eller bagatelliseres. UdviklingsForum side 12

13 Diagram 2 Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? ,3 73,5 79,4 16,2 17,3 15, 7,5 9,3 5,6 Disse tal følger som tendens tallene fra diagram 1. 76,3 af børnene synes, de leger sjove og spændende ting. Bemærk også, at forskellen mellem drenge og piger følger samme mønster. UdviklingsForum side 13

14 Diagram 3 Har du en god ven i børnehaven? Har du en god ven i børnehaven? 5 92,5 91,8 93,3 3,9 3,6 3,9 4,4 3,9 2,8 Her skifter resultatet karakter. Over 9 af børnene svarer, at de har en god ven i børnehaven hvilket af både dem selv, deres forældre, de ansatte og af mange børneforskere vurderes til at være vigtigt måske det vigtigste for det enkelte barn. Imidlertid er der 3,6 af alle børn og flere drenge end piger, der svarer, at de ikke har en god ven i børnehaven. 3,9 svarer Nogle gange. UdviklingsForum side 14

15 Diagram 4 Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? ,4,8,2 39,4 38,4 42, ,8,4 19,2 5 Her ses et nyt mønster. 19,8 af alle svarer Ja, tit til, at de bliver drillet af andre børn, og 39,4 svarer Nogle gange. Forskellen mellem drenge og piger er her ikke markant. Det vækker til eftertanke, at kun ca. af børnene svarer nej til, om de bliver drillet i børnehaven. Set i lyset af det stærke fokus på drilleri og mobning er der tankevækkende mange, der svarer Ja, tit. UdviklingsForum side 15

16 Diagram 5 Driller du de andre børn i børnehaven? Driller du de andre børn i børnehaven? ,5 56,7 74,9 32, 23,6 11, 11,3,6 14,5 Svarene i diagram 4 viser, at der er ca., der svarer Ja, tit. Så kunne man forvente, at der også er, der svarer, at de driller de andre børn. Imidlertid viser børnenes svar, at det kun er 11, der svarer Ja, tit til, at de driller de andre børn. Dette kan hænge sammen med, at der er forskel på, hvordan børn inde i sig selv registrerer at blive drillet og det at drille. Det er to meget forskellige processer, oplevelsesmæssigt. Det kan også have den sammenhæng, at der er færre børn, der driller, men at de driller flere børn. Forskellen mellem piger og drenge er her på næsten procentpoint. Populært sagt er det ifølge pigerne mest drengene, der driller. UdviklingsForum side 16

17 Diagram 6 Hjælper de voksne, hvis der er nogen, der driller? Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller? ,8 82,7 85, 9,9,8 8,9 6,3 6,4 6,1 Mange i alt 83,8 svarer heldigvis, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller. Cirka 6 svarer nej til, at de voksne hjælper, hvis der er nogen, der driller, og 9,9 svarer Nogle gange. Hvis de voksne hertil svarer: Det kan ikke passe vi hjælper altid, så fortæller tallene: Måske, men sådan opfatter (nogle af) børnene det ikke og det er, hvad børneperspektiv handler om. Svarene erindrer os også om, at der foregår mange ting i en børnehave, som de ansatte både af pædagogiske og praktiske grunde hverken kan eller skal have indsigt i. UdviklingsForum side 17

18 Diagram 7 Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? ,7 75,3 82,5 17, 19,8 13,9 4,3 4,9 3,6 Her ses en forskel mellem piger og drenge. 82,5 af pigerne svarer, at de voksne tit er søde ved børnene, det samme gælder kun 75,3 af drengene. UdviklingsForum side 18

19 Diagram 8 Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? , 38,7 47,9 29,1 35,7 49, 5 19,3 22,9 15,3 Her kan man se en meget markant forskel mellem drenge og piger. 22,9 af drengene svarer Ja, tit mod 15,3 af pigerne, og 49 af pigerne og 29,1 af drengene svarer nej. Svarene her kan give anledning til pædagogiske drøftelser blandt personalet. Opfatter personalet drenges adfærd så meget mere skæld ud berettiget, eller er det de voksne, der skælder mere ud, fordi drenges adfærd af personalet opfattes som mere skæld ud vækkende? Svarene aktualiserer også diskussionerne om drenges opvækst i det feminine univers. UdviklingsForum side 19

20 Diagram 9 Kan du lide at lege alene i børnehaven? Kan du lide at lege alene i børnehaven? 55,8 56,2 55,4 28,4 28,9 27,9 15,8 14,9 16,7 Her ses ikke nogen markant forskel mellem piger ogdrenge. Dog ses et temmeligt stort antal i begge grupper, der ikke kan lide at lege alene. Hvorfor nu ikke det? Er de ikke gode til det, eller lægger miljøet ikke op til det? Og er det i det hele taget godt, at man kan lide at lege alene? Måske forstår børnene det at lege alene som at være isoleret fra kammeraterne? UdviklingsForum side

21 Diagram Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? ,5 69,1 69,9 22,5 22,9 22, 8, 8, 8,1 Spørgsmålet her kan ses som børnenes vurdering af, om der er rod eller organisering i børnehaven og måske også, om man i børnehaven har vænnet børnene til at være gode eftersøgere. UdviklingsForum side 21

22 Diagram 11 Kan du lide at lege i tumlerummet? Kan du lide at lege i tumlerummet? 5 88, 89,7 86,1 7,9 4,1 6,2 4,1 9,7 4,2 Blandt en del medarbejdere bliver tumlerummet betragtet som et usikkert sted for mange børn specielt dem, der har det vanskeligt med at være sammen med urolige børn og have kropslig udfoldelse tæt omkring sig. Svarene viser, at dette ikke gælder mange børn. Under 5 svarer nej til, at de kan lide at være i tumlerummet. Når man sammenholder svarene på dette spørgsmål om tumlerummet med svarene på de to efterfølgende spørgsmål om henholdsvis at være på legepladsen og at være på tur, så er det tumlerummet, der har den højeste score det vil sige den største popularitet blandt de børn, der har svaret. UdviklingsForum side 22

23 Diagram 12 Kan du lide at være ude på legepladsen? Kan du lide at være ude på legepladsen? 79,7 78,9 8,5 11,4,3 12,5 9,,8 7, Mange, cirka 8 ud af børn, kan lide at være på legepladsen. Ofte formoder voksne, at børn altid er glade for eller bør være glade for at være udendørs. svarer, at de enten ikke kan lide det eller kun nogle gange kan lide at være på legepladsen. UdviklingsForum side 23

24 Diagram 13 Kan du lide at være på tur med børnehaven? Kan du lide at være på tur med børnehaven? 74,2 7,9 77,7 13,9 11,9 15,2 13,9 12,5 9,7 Og som med ophold på legepladsen er det måske med ture ude af huset. Mange medarbejdere går måske ud fra, at dette altid er populært. Når man lægger Nogle gange og Nej sammen, så viser tabellen, at der er mellem, der har det noget blandet med dette. Herunder er det lidt mindre populært hos drengene end hos pigerne. UdviklingsForum side 24

25 Referencer Dagtilbudsloven Analyse og evaluering af børnemiljøvurderinger i dagtilbud i Århus Kommune. UdviklingsForum. Udgivet af Århus Kommune 8. UdviklingsForum side 25

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Sankt Nikolaj Private Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Filskov Friskoles Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn BH Efterår 2015... Resultater er opdelt på

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bamsestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave?

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? Datarapportering med bemærkninger Trivselsmåling 2016 Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? - 89% eller 466 børn svarer ja, mens 6% svarer nej. o Herunder svarer 86% af drengene

Læs mere

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009 KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt oktober 2007 oktober 2009 KID 2 projektets formål Metoder der skaber bedre forståelse for det de udsatte børns perspektiv Sætte spot på det

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

UdviklingsForum og Kolding Kommune

UdviklingsForum og Kolding Kommune Det mener forældrene ved dagtilbud i Kolding Kommune. Pædagogik, åbningstider og tilkøbsydelser Udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum og Kolding

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN, NØRLUNDVEJ 7, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, TLF:97175787. BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BMV - børnemiljøvurdering. 2009 På baggrund af regeringens krav om børnemiljøvurdering på børneinstitutionsområdet,

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden BørneMiljøVurdering Troelstrupgård fritidshjem i perioden 2010-2012 Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, i daglig tale en BMV, mindst hvert tredje år.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Indhold Indhold... 2 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Skolens udearealer... 4 Har skolen nogen gode legepladser?...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND 166 Værdier i børnehøjde Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune Fokus på børnenes perspektiv BAGGRUND Kort om metoden Dagtilbuddet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 INKLUSION -forskellighed og fællesskab i dagtilbud FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 F O K U S P U N K T E R i en inkluderende pædagogik Et menneskesyn om de gensidige

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. april 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, De voksne i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Tilrettelagt leg med børnemøder

Tilrettelagt leg med børnemøder 98 Tilrettelagt leg med børnemøder Beskrevet med input fra pædagogerne Jane Leimbeck og Inge Nørgaard, Hald Ege børnehave, Viborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Tilrettelagt leg med børnemøder styrker

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige 9 6 2 Hvor gammel er du? 4 år 5 år 6 år 0 13 2 Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i børnehaven? 9 5 1 4 Hvordan har du med de voksne i børnehaven? Godt 11 2

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Børnemiljøvurdering (BMV) 2015-2017 Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Indholdsfortegnelse Formål.... 3 BMV handleplan 0-2,11 år.... 4 Resultat af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering:...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Sociale relationer...10 Science Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Sammenfattet BMV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. Blommevej 40. DK -

Sammenfattet BMV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. Blommevej 40. DK - Sammenfattet MV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. lommevej 40. DK - 8900 Randers Ialt besvarelser 52 af 68 børn i fritidshjemsafdelingen Drenge 27 Piger 25 I hvilken

Læs mere