Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 1 af 19. Spørgeskema-manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning jhts@syddjurs.dk - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: 15.1..2015 - Side 1 af 19. Spørgeskema-manual"

Transkript

1 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 1 af 19 Spørgeskema-manual Vejledning til elektroniske spørgeskemaundersøgelser Formål Tidskrav Respondent er Udsendelse 1. Design undersøgelsen Design kladde Nummereri ng Spring Sideskift Figurer Video Tast/kopier spørgsmål 2. Opret sporgeskema Vejledning Google Docs Afprøv 3. Afprøv Evt. rettelse 4. Udsend /indsaml! Udsend Følg op Stop indsamling! Pivot-tabel? Statistisk analyse? 5. Vurder resulltater Publicer resultater Indholdsfortegnelse FORORD/LÆRINGSMÅL DESIGN SPØRGSMÅLENE FORMÅL? TIDSKRAV? RESPONDENTER UDSENDELSE MAIL-TEKST DESIGN KLADDE NUMMERERING SPRING SIDESKIFT FIGURER VIDEO OPRET SPØRGESKEMA TAST/KOPIER SPØRGSMÅL FRA KLADDE VEJLEDNING: SÅDAN OPRETTER DU ET SPØRGESKEMA... 5 A. Vælg Google Drev B. Vælg Ny / Flere / Google Analyse... 5 C. Velkomstbillede... 6 D. Selve formularen til oprettelse af en undersøgelse... 6 E. Spørgeskemaets enkelte elementer... 7 F. Confirmation page / Bekræftelsesside... 8 G. Send form... 9

2 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 2 af AFPRØV AFPRØV EVT. RETTELSE UDSEND /INDSAML! UDSEND FØLG OP! STOP INDSAMLING! VURDER RESULTATER PIVOT-TABEL? STATISTISK ANALYSE? PUBLICER RESULTATER Eksempel på 'skrabet' rapport APPENDIX...13 APPENDIX A. MULIGHEDER PR. SPØRGSMÅL (GOOGLE DOCS) APPENDIX B. SPRING I SPØRGSMÅL (GOOGLE DOCS OG SURVEYMONKEY) APPENDIX C: CHECKLISTE TIL SPØRGSMÅL Selve spørgsmålet, anbefalinger Svarkategorier (Option). Anbefalinger APPENDIX D. CHI-I-ANDEN TEST, Χ 2, FREMGANGSMÅDE (EXCEL) Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer pr. kategori Opstil - beregn - nulhypotesen: Ingen sammenhæng mellem alder og holdning Beregn chi-i-anden via Excel-funktion Konkluder om signifikans KILDER/EMPIRI...19 LITTERATUR OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Hansen. Henrik S. ( ). - Hypotesetest og spørgeskemaer Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler Merete Watt Boolsen (2008). Spørgeskemaundersøgelser GENNEMFØRTE ELLER BEARBEJDEDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af pjece og hjemmeside for 'Sommerferieaktiviteter for børn' Syddjurs Kommune ( ). - Indsamling af fritidsguide-kompetencer Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af Landsbytræf Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Livet som mormon Forord/læringsmål Denne manual er defineret som et læringsmål i min praktik i Syddjurs Kommune, Kulturafd., i perioden Manualens anbefalinger er et resultat af en række erfaringer opsamlet i og før praktikperioden. Manualen er at betragte som en kvittering over for praktikstedet af den læring, der er foregået i praktikperioden.

3 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 3 af Design spørgsmålene 1.1 Formål? Tidskrav? Formål Beskriv formål og problemstilling med undersøgelsen. Er fokus handlinger og/eller holdninger? Hvilket behov er der for baggrundsvariable(køn, alder, uddannelse etc.) Resultat Hvad skal undersøgelsen resultere i? Fx: - Simpel tilmelding til et arrangement - En rapport - Eller skal den indgå i større opgave som empiri Hvad har jeg brug for at vide? Få overblik over hele undersøgelsen og bestem, hvilke data, der er brug for, når undersøgelsens problemstillinger, hypoteser og spørgsmål skal besvares. Hypotese Opstil en hypotese, - fx Der er ingen sammenhæng mellem respondenternes alder og deres holdning til mormoner.. Data Skal der indsamles både kvalitative data, der kan grupperes ud fra svarene og kvalitative data i form af tekstsvar som kræver stort manuelt analysearbejde? Tidskrav i alt Hvilke krav er der til selve undersøgelsen fra start til rapportering? Responsetid Hvor lang tid skal undersøgelsen løbe fra udsendelse til der lukkes for at svare 1.2 Respondenter Det gælder ikke om at interviewe så mange som muligt det gælder om at foretage bevidste valg af respondenter i forlængelse af undersøgelsens formål og problem. Undersøgelser af dårlig kvalitet er overflødige. Hvem Mail-liste Hvem skal modtage spørgsmålene? - Specifikke personer? - En gruppe? Fx en Facebook-gruppe. - Tilfældige personer? Gør liste klar med s på respondenter 1.3 Udsendelse Mail-tekst Ændre svar? Skal respondenterne ha tilladelse til at ændre besvarelsen? Mail-tekst Klargør tekst til mail. Teksten skal motivere respondenterne til at besvare 1.4 Design kladde Formål: Skemaet er klar til oprettelse når du er færdig med kladden. Design en kladde, så tekst nemt kan kopieres over i selve spørgeskemaet ved oprettelse. Vurder pr. spørgsmål Spørgsmåltekst incl. evt. obligatorisk svar og evt. Hjælpetekst Svarene (husk nummerering). Medtag også overvejelser om svarnummerering og figurer (se neden for). Spørgsmålenes kvalitet: Se appendix C.

4 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 4 af Nummerering Skal svarene indgå i statistisk analyse fx via Pivot-tabel - er det fornuftigt med en nummerering, da svarene ellers vises sorteret i svartekstorden: 1) Ikke kun: Negativt / Lidt negativt / Neutralt / Lidt positivt / Positivt. Sorteres: Lidt negativt 2 / Lidt positivt 4 /Negativt 1 /Neutralt 3 /Positivt 5 2) men i stedet med nummer: 1 Negativt / 2 Lidt negativt / 3 Neutralt / 4 Lidt positivt / 5 Positivt Vil blive sorteret korrekt, da nr. er forrest. 1.6 Spring Sideskift For at opnå helt entydige svar, kan spring mellem spørgsmål være nyttig. Eksempelvis kan svar på fx spørgsmål 1 betyde at det er irrelevant at besvare efterfølgende spørgsmål 2. Her specificere så ved svaret, at der skal fortsættes ved spørgsmål 3, Se eksempel i appendix. B. 1.5 Figurer Video Vurder om spørgeskemaet skal suppleres med figurer og videoer. Skal der i undersøgelsen tages stilling til baggrundsmateriale, fx en figur, kan denne integreres i skemaet. Er dette tilfældet klargøres dette materiale

5 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 5 af Opret spørgeskema 2.1 Tast/kopier spørgsmål fra kladde Inden du går i gang, er det vigtigt at du har et overblik over skemaets struktur og de enkelte spørgsmål og svar. Jfr. punkt 1.4 Design kladde tidligere 2.2 Vejledning: Sådan opretter du et spørgeskema Forudsætning: Du skal ha en google-konto (mail: via https://mail.google.com) Du skal logge på google drev, herefter vælge formulartype Analyse. A. Vælg Google Drev. B. Vælg Ny / Flere / Google Analyse

6 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 6 af 19 C. Velkomstbillede D. Selve formularen til oprettelse af en undersøgelse

7 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 7 af 19 E. Spørgeskemaets enkelte elementer Nr. Hovedpunkt Element Forklaring 1 Form settings (Indstillinger) Show progress bar at the bottom of form pages Progress bar: - Er progres bar nederst på skemaet. - Check kun, hvis skema på mere ned 1 side. - Only allow one response per person (requires login) One response: Check kræver, at 1) du sender til specifikke s og 2) at respondenten har en gmail-konto. - Shuffle question order Shuffle: Medfører, at spørgsmål placeres tilfældigt. 2,3 Untitled form Navngiv spørgeskemaet Efterfølgende pr. spørgsmål 4.5 Question Title Selve spørgsmålet. Help Text Hjælpetekst til respondent 6 Question Type Se vejledning i appendix A. 7 Go to page based on answer Checkes her så gives der spring -mulighed pr. svar (se 8a). Se eksempel i appendix B. 8-9 Svarmuligheder Option 1 Svarmuligheder. 8a - Kun relevant hvis du opererer med sideskift. Påsættes normalt først efter hele skemaet er designet (med relevante sideskift). 10 Advanced settings Forskellige muligheder, afhængig af spørgsmålstypen. 11 Required question Check = obligatorisk besvarelse. Anbefales 13 Add item

8 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 8 af 19 F. Confirmation page / Bekræftelsesside 14 Confirmation Page Forklaring 15 Your response has been recorded. Det er den standarstekst respondenten får, når skema besvaret. Kan justeres. 16 Show link to submit another response Uncheck! Respondenten skal normalt ikke besvare mere end en gang. Publish and show a public link to form results Uncheck! Respondenten skal normalt ikke ha adgang til besvarelserne. Allow responders to edit responses after Uncheck! Respondenten skal normalt ikke ha adgang til submitting at rette i besvarelsen 17 Send form Sender form

9 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 9 af 19 G. Send form Link Link to share Link til kopiering, fx til mail. - Ex.: https://docs.google.com/forms/d/14xyh... Short Url Link forkortet Ex.: Share link via: Share via g+, Facebook og Twitter. Send form via (Indtast/vælg s) Include form in Uncheck! Anbefales ikke checket, da form kun vises I e- mail og kan ikke udfyldes. Send me a copy Customize message and subject Subject: (Note: The form description is always included in the .) Custom message: Add collaborators. Looking to invite other editors to this form? Done Done/Udfør Selve undersøgelsens navn - The form description er altid inkluderet i selve mailen Tilføj personer der også skal ha edit-muligheden. Afslutter

10 3. Afprøv Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 10 af Afprøv Få andre til at forhåndsevaluere skemaet i en test-version. Vigtigt: Gives der mulighed for at afslutte testen med Send skal undersøgelsen kopieres til endelig version til udsendelse, for at undgå sammenblanding af test- og endelige resultater. 3.2 Evt. rettelse. Skemaet justeres på grundlag af evalueringen.. Husk at kopiere til nyt skema inden udsendelse (jfr. ovenfor). 4. Udsend /indsaml! 4.1 Udsend Jfr. mulighederne for udsendelse 4.2 Følg op! Check efter udsendelse, at der kommer svar ind. Hvis ikke kan der være fejl i udsendelse. 4.2 Stop indsamling! Vælg Edit Form Klik på Responses. Vælg Accepting responses. Og systemet kvitterer med This form has been turned of

11 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 11 af Vurder resultater Afhængig af undersøgelsens karakter og svarenes type er der her flere valgmuligheder. a. Summary: Et sted at starte er at gennemgå Summary of responses : b. Regnearket: Næste trin vil være regnearket, hvor alle svar findes. c. Pivot: Kan svarene kategoriseres i minimum 2 dimensioner, er det muligt at vælge Pivot-tabel (forudsættes kendt fra Excel). Pivot-tabel kan genereres fra regnearket i Google Docs. Eneste ulempe er at testen χ2 ikke kan genereres fra Google Docs, men kun i Excel. 5.1 Pivot-tabel? Statistisk analyse? Excel: Data kan kopieres til regneark til statistiske test, fx χ2 test for signifikans, Se appendix D.

12 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 12 af Publicer resultater Resultatet af spørgeundersøgelsen kan publiceres på mange måder og er afhængig af mange faktorer, fx 1. Formål. Hvad skal resultaterne bruges til? - Skal de indgå i en fremtidig fondsansøgning? - Er formålet et forsøg på kvalitetsforbedring af et aktuelt produkt eller et aktuelt tiltag? Formålet med en undersøgelse kan også være alle de nævnte i forening. 2. Form. Skal resultaterne indgå i en rapport? - Hvis dette er tilfældet kan der være krav til resultaternes formidlingsform. 3. 'Skrabet eller forkromet'. Skal det blot være en sammenfatning af svarene i form af grafer og evt. tekstsvar eller skal det være en mere 'forkromet' rapport, hvor der tilkobles signifikans-analyser? 4. Modtageren. Hvem er modtageren? - Er modtageren ikke bekendt med problemfeltet, kan dette kræve, at feltet 'foldes ud'. 5. Statistik. Medtages statistiske test, fx chi-i-anden test, skal det vurderes om modtagen har kendskab til dette værktøj. Hvis ikke bør der udarbejdes et notat, der forklarer testen. Eksempel på 'skrabet' rapport Neden for vises et udsnit med besvarelsen af 2 spørgsmål. Fremgangsmåde: Alt 'klippet' direkte fra Google Docs-grafik. Litteratur: Syddjurs Kommune ( ).- Evaluering af Landsbytræf.

13 Appendix Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 13 af 19 Appendix A. Muligheder pr. spørgsmål (Google Docs) Bemærkninger/fordele *) I Overordnet a. Pr. spørgsmål 1) titel og 2) Hjælpetekst 3) Datavalidering: Numerisk/interval/mm. b. Skal besvares (required quistion) Faciliteten sikrer at et givent spørgsmål besvares og mere homogene data. Alle respondenter besvarer et givent spørgsmål. c. Spring Se eksempel neden for. Spring muliggør mere præcise spørgsmål og besvarelser. II Objekter Til lille tekst Til numerisk analyse? Ja, hvis et tal. Til større tekst. Nej (Nominal skala, klassifikation)) Ja (Dikotom skala, 2 valg: Ex. Køn) Ja (Dikotom skala, 2 valg: Ex. Køn) Ja (Ordinal skala, rangorden) (Interval skala), klassifikation) Ja

14 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 14 af 19 (Ordinal skala, rangorden) (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja III Specielle effekter Knap og tekst, der styrer besvarelsen. Sektion og sideskift er anvendelige for at skabe struktur i større spørgeskemaer. 1) Skaber liv i skemaet. 2) Tekst kan også indsættes, hvis besvarelser skal inspireres af teksten. 1) Skaber liv i skemaet. 2) Video kan også indsættes, hvis besvarelser skal inspireres af teksten eller hvis videoen fx skal evalueres. 15. Knapper, der styrer besvarelsen. Påsættes automatisk. *) Vedr. skala-definition: Litteratur: Merete Watt Boolsen (2008). - Spørgeskemaundersøgelser.

15 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 15 af 19 Appendix B. Spring i spørgsmål (Google Docs og SurveyMonkey) Mode= edit. Formål med spring i spørgsmål: At kun relevante spørgsmål besvares. I særdeleshed ved tekstsvar, hvis tekstsvar ikke ønskes ved alle svarmuligheder eller hvis tekstsvar ønskes givet en overordnet karakter. Eksempel Case: Det ønskes at undersøge, hvorfor folk er utilfredse. Kun hvis respondenten er utilfreds, ønskes en beskrivelse af hvorfor. Side 1 Spørgsmål-1: Tilfreds med? * Skal besvares Svar-1 Ja! (gå til side 3) Svar-2 Nej! (gå til side 2) Sideskift Side 2 Spørgsmål-2: Hvorfor er du ikke tilfreds * Skal besvares Hjælpetekst Skriv hvorfor: Tekstboks Sideskift Side 3 Hvis respondenten i spørgsmål-1 er utilfreds, - svarer nej til tilfreds - så kommer side 2 frem, hvor årsager kan skrives. Hvis respondenten er tilfreds, fortsætter denne direkte til side 3.

16 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 16 af 19 Appendix C: Checkliste til spørgsmål Litteratur: Delvis og bearbejdet efter: Merete Watt Boolsen (2008). - Spørgeskemaundersøgelser. Det skal du undgå: Det gode råd Eksempel på dårligt eksempel Bemærkninger 1. Undgå tvetydige spørgsmål og tvetydige ord. Synes du, dit skattebidrag til kunst og kultur er givet godt ud? 2. Undgå lange spørgsmål. Hvor meget er der tilbage af husstandens indtægt pr. måned, når skatten er trukket? Jeg vil gerne høre lidt om størrelsen af deres folkepension, invalidepension, førtidspension, understøttelse, tjenestemandspension, privat pension, ATPpension, osv. 3. Undgå følelsesmæssige spørgsmål. Eller placér dem til sidst i spørgeskemaet) 4. Undgå hypotetiske spørgsmål. Hvordan ville De helst have tilbragt de sidste fem år af Deres liv? 5. Undgå meget generelle Hvad er Deres holdning til fagforeninger? spørgsmål. 6. Undgå ledende spørgsmål. Hvornår opdagede du, at du havde skæve tænder? 7. Undgå tekniske udtryk. På trods af sine mangler er liberalt demokrati alligevel den bedste styreform? (enig/ uenig) 8. Undgå spørgsmål, der forudsætter særlig viden. Hvilken betydning tror du Danmarks deltagelse i Irak-krigen får for dansk eksport? 9. Undgå negationer. Ordet IKKE ændrer betydningen af et spørgsmål, så det kan blive uklart, hvad der er spurgt om. 10. Tænk også på - Skemaets andre spørgsmål - Spørgsmålenes placering - Spørgemåde - Målgruppen for undersøgelsen (kvinder/ mænd; børn / voksne; etnicitet, o.a.) Selve spørgsmålet, anbefalinger Klart sprog Korte ord Positive formuleringer Få sætninger Tydelige begrebsdefinitioner Svarkategorier (Option). Anbefalinger Eksempel Enkle skalaer med få svarkategorier En neutral/ved ikke kategori Nummerer skalaen, hvis resultatet skal viderebearbejdes i regneark og pivot-tabel Inkluder: De særlige forhold, som undersøgelsen handler om Spørgsmål om handlinger og holdninger Baggrundsforhold Skalaeksempel: 1) Ikke kun: Negativt / Lidt negativt / Neutralt / Lidt positivt / Positivt. - 2) men i stedet med nummer: 1 Negativt / 2 Lidt negativt / 3 Neutralt / 4 Lidt positivt / 5 Positivt

17 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 17 af 19 Appendix D. Chi-i-anden test, χ 2, fremgangsmåde (Excel) Testen består i at observerede værdier sammenlignes med forventede værdier (= nul-hypotesen). Den beregnede χ 2 værdi = 0, hvis det forventede antal ikke kan forventes. Den beregnede χ 2 værdi = 1, hvis det forventede kan forventes. Fremgangsmåden falder i 4 trin 1. Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer i hver gruppe? Er der ikke dette skal grupper summeres inden trin Opstil - beregn - nulhypotesen, der forudsætter, at forskelle i observationer kun skyldes tilfældigheder. 3. Beregn χ 2 via Excel-funktion 4. Konkluder om signifikans 1. Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer pr. kategori 1.a Eksempel på besvarelse, - de rå data: Holdning (antal observationer) Alder Negativt Lidt negativt Neutralt Lidt positivt Positivt Under Over Sum Litteratur: Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Forudsætning for en χ 2- test er, at der minimum er 5 observationer i hver gruppe, da testen ellers ikke er troværdig. I eksemplet ovenfor er grupper med færre end 5 observationer markeret med rødt. For at få nok observationer (der skal som sagt være minimum 5 i hver gruppe) er - alder 'under 20' slået sammen med '20-30' og alt over '30' slået sammen. - holdning 'lidt pos.' og 'positiv' slået sammen. Hvorfor må vi ikke lave χ 2 -test, når den forventede værdi er mindre end 5? Chi-i-anden teststørrelsen fås ved at beregne (observeret forventet)2/forventet for hver eneste celle og så lægge dem sammen. Der er meget stor forskel på at dividere med 1 eller med 2, f.eks. (6-1)2/1 = 25 mens (6-2)2/2 = 8. Hvis der derimod er 11 og 12 i nævneren (som er den forventede værdi), så er (16-11)2/11 = 2,27 mens (16-12)2/12 = 1,33, så her er forskellen ikke så stor, selv om forskellen mellem de to nævnere stadig er 1. Ud fra erfaring er man så kommet til, at det giver brugelige resultater, bare de forventede værdier er større end 5. Litteratur: Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler sum

18 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 18 af 19 1.b observationer manipuleret Vi får herefter følgende observationer: Alder Negativt Holdning (antal observationer) Lidt negativt Neutralt Lidt positivt /pos Sum < > sum Opstil - beregn - nulhypotesen: Ingen sammenhæng mellem alder og holdning 2. Nul-hypotesen Alder Negativt Lidt negativt Holdning Neutralt Lidt positivt /pos Sum < 30 21,27 37,22 46,33 15, >30 6,73 11,78 14,67 4,81 38 sum Beregning: Tallene i tabellen beregnes ved at sige, at antallet i de enkelte kategorier skal forholde sig til kategori-sum (fx 28) ligesom rækkesum (fx 120 i første række) til sum i alt (her 158). Altså: x forholder sig til 28 ligesom 120 til 158. Svarer til: x/28 = 120/158. x derfor = 120/158 * 28 = 21,57 2. Beregn chi-i-anden via Excel-funktion Hvis værdi = 1 (100%), så ingen sammenhæng og nul-hypotesen sand. Hvis værdi = 0,05 (5%) eller mindre så er nul-hypotesen falsk og der er en signifikant sammenhæng mellem alder og holdning. Excel: Vælg Formler / Flere funktioner / Statistik / Vælg CHI2.TEST. χ 2 beregnes til = 0,014, i procent = 1,4 %. 3. Konkluder om signifikans Da χ 2 -værdi er mindre end 0,05 er der en signifikant sammenhæng mellem alder og holdning. - nul hypotesen kan forkastes Eller sagt på en anden måde: Sandsynligheden for at observationerne skyldes tilfældigheder er 1,4 % Rent fagligt vil det sige, at respondenter over 30 år har et mere positivt syn på mormoner.

19 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 19 af 19 Kilder/empiri Litteratur om spørgeskemaundersøgelser Hansen. Henrik S. ( ). - Hypotesetest og spørgeskemaer. Egen ref.: intranet.sctknud-gym.dk/idrev/hs/noter/hypotesetest.docx Sct. Knud Gymnasium. Supplement til "Vejen til Matematik B2" (χ2) Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler Egen ref.: \uvmat.dk/mabimasa/statistik_historier_og_eksempler.pdf Merete Watt Boolsen (2008). Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 1. udgave, 1. oplag. ISBN: Merete Watt Boolsen og Hans Reitzels Forlag. Gennemførte eller bearbejdede spørgeskemaundersøgelser Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af pjece og hjemmeside for 'Sommerferieaktiviteter for børn' Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ sommeraktiviteter\ Formål: Evalueringen skal danne baggrund for tiltag omkring 2015-aktiviteter. Værktøj: SurveyMonkey. Syddjurs Kommune ( ). - Indsamling af fritidsguide-kompetencer. Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ support-fx.ulla\ Formål: Indsamling af fritidsguide-kompetencer til 'databank' med hvem der har været på kursus. Værktøj: SurveyMonkey. Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af Landsbytræf. Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ landsbytræf Formål: 1) Evaluering af besøgende og foredragsholderes udbytte af eventen. 2) Udarbejde rapport på baggrund af resultaterne, hvor rapport skulle være baggrundsmateriale ved fondsansøgninger til Landsbytræf Værktøj: Google Docs. Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Livet som mormon. Opgavetekst: Livet som mormon. Et feltarbejde i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ mormon-spørgsmål\ Formål: Afprøvning af χ2 test på en større datamængde. Værktøj: Excel incl. χ2 test.

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter Step 1 Besøg www.google.com eller opret en gratis konto Step 2 Tryk på ikonet Step 3 Tryk på Tryk på Step 4 Scroll ned på siden og klik på Step

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Quiz Creator - Faciliteter

Quiz Creator - Faciliteter - Faciliteter QuizCreator er et værktøj til at fremstille Flash-basered tests, som kan anvendes til online tests Quizcreator indeholder 9 forskellige spørgsmålstyper som: - multiple choice - udfyldning

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skolesektionen på www.ballerup.dk

Skolesektionen på www.ballerup.dk Skolesektionen på www.ballerup.dk Louise Callisen Dyhr (ldyh) Marie Louise Gottlieb Frederiksen (mgfr) Janus Askø Madsen (jaam) Nanna Petersen (nshy) Antal tegn: 28319 Afleveringsdato: 21. maj 2014 1 Indledning...

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007

Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007 Vejledning for brugere, der anvender Excel 007 Læsetestprogrammet er egentligt programmeret til brug i Excel 00, Excel 00 eller Excel 000 men kan også køres i Excel 007. Ved kørsel i Excel 007 er der enkelte

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Forside til bacheloropgave

Forside til bacheloropgave Jørgen H. Tscherning: Digitale spørgeundersøgelser - Side 1 af 64 Forside til bacheloropgave VIA University College, Pb i Kristendom, Kultur og Kommunikation Titel: Digitale spørgeundersøgelser Navn: Jørgen

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

OM MAILCHIMP. Mailchimp trænger igennem spamfiltre. Udvikling af grænseflader til andre systemer. Nyhedsbrevet vises rigtigt i alle mailklienter

OM MAILCHIMP. Mailchimp trænger igennem spamfiltre. Udvikling af grænseflader til andre systemer. Nyhedsbrevet vises rigtigt i alle mailklienter Det behøver ikke at være besværligt at sende effektive nyhedsbreve ud. I denne guide vil vi kort hjælpe dig igennem den første kampagne. Derudover er der tips til hvordan du vedligeholder din emneliste

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere