Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 1 af 19. Spørgeskema-manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning jhts@syddjurs.dk - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: 15.1..2015 - Side 1 af 19. Spørgeskema-manual"

Transkript

1 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 1 af 19 Spørgeskema-manual Vejledning til elektroniske spørgeskemaundersøgelser Formål Tidskrav Respondent er Udsendelse 1. Design undersøgelsen Design kladde Nummereri ng Spring Sideskift Figurer Video Tast/kopier spørgsmål 2. Opret sporgeskema Vejledning Google Docs Afprøv 3. Afprøv Evt. rettelse 4. Udsend /indsaml! Udsend Følg op Stop indsamling! Pivot-tabel? Statistisk analyse? 5. Vurder resulltater Publicer resultater Indholdsfortegnelse FORORD/LÆRINGSMÅL DESIGN SPØRGSMÅLENE FORMÅL? TIDSKRAV? RESPONDENTER UDSENDELSE MAIL-TEKST DESIGN KLADDE NUMMERERING SPRING SIDESKIFT FIGURER VIDEO OPRET SPØRGESKEMA TAST/KOPIER SPØRGSMÅL FRA KLADDE VEJLEDNING: SÅDAN OPRETTER DU ET SPØRGESKEMA... 5 A. Vælg Google Drev B. Vælg Ny / Flere / Google Analyse... 5 C. Velkomstbillede... 6 D. Selve formularen til oprettelse af en undersøgelse... 6 E. Spørgeskemaets enkelte elementer... 7 F. Confirmation page / Bekræftelsesside... 8 G. Send form... 9

2 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 2 af AFPRØV AFPRØV EVT. RETTELSE UDSEND /INDSAML! UDSEND FØLG OP! STOP INDSAMLING! VURDER RESULTATER PIVOT-TABEL? STATISTISK ANALYSE? PUBLICER RESULTATER Eksempel på 'skrabet' rapport APPENDIX...13 APPENDIX A. MULIGHEDER PR. SPØRGSMÅL (GOOGLE DOCS) APPENDIX B. SPRING I SPØRGSMÅL (GOOGLE DOCS OG SURVEYMONKEY) APPENDIX C: CHECKLISTE TIL SPØRGSMÅL Selve spørgsmålet, anbefalinger Svarkategorier (Option). Anbefalinger APPENDIX D. CHI-I-ANDEN TEST, Χ 2, FREMGANGSMÅDE (EXCEL) Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer pr. kategori Opstil - beregn - nulhypotesen: Ingen sammenhæng mellem alder og holdning Beregn chi-i-anden via Excel-funktion Konkluder om signifikans KILDER/EMPIRI...19 LITTERATUR OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Hansen. Henrik S. ( ). - Hypotesetest og spørgeskemaer Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler Merete Watt Boolsen (2008). Spørgeskemaundersøgelser GENNEMFØRTE ELLER BEARBEJDEDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af pjece og hjemmeside for 'Sommerferieaktiviteter for børn' Syddjurs Kommune ( ). - Indsamling af fritidsguide-kompetencer Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af Landsbytræf Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Livet som mormon Forord/læringsmål Denne manual er defineret som et læringsmål i min praktik i Syddjurs Kommune, Kulturafd., i perioden Manualens anbefalinger er et resultat af en række erfaringer opsamlet i og før praktikperioden. Manualen er at betragte som en kvittering over for praktikstedet af den læring, der er foregået i praktikperioden.

3 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 3 af Design spørgsmålene 1.1 Formål? Tidskrav? Formål Beskriv formål og problemstilling med undersøgelsen. Er fokus handlinger og/eller holdninger? Hvilket behov er der for baggrundsvariable(køn, alder, uddannelse etc.) Resultat Hvad skal undersøgelsen resultere i? Fx: - Simpel tilmelding til et arrangement - En rapport - Eller skal den indgå i større opgave som empiri Hvad har jeg brug for at vide? Få overblik over hele undersøgelsen og bestem, hvilke data, der er brug for, når undersøgelsens problemstillinger, hypoteser og spørgsmål skal besvares. Hypotese Opstil en hypotese, - fx Der er ingen sammenhæng mellem respondenternes alder og deres holdning til mormoner.. Data Skal der indsamles både kvalitative data, der kan grupperes ud fra svarene og kvalitative data i form af tekstsvar som kræver stort manuelt analysearbejde? Tidskrav i alt Hvilke krav er der til selve undersøgelsen fra start til rapportering? Responsetid Hvor lang tid skal undersøgelsen løbe fra udsendelse til der lukkes for at svare 1.2 Respondenter Det gælder ikke om at interviewe så mange som muligt det gælder om at foretage bevidste valg af respondenter i forlængelse af undersøgelsens formål og problem. Undersøgelser af dårlig kvalitet er overflødige. Hvem Mail-liste Hvem skal modtage spørgsmålene? - Specifikke personer? - En gruppe? Fx en Facebook-gruppe. - Tilfældige personer? Gør liste klar med s på respondenter 1.3 Udsendelse Mail-tekst Ændre svar? Skal respondenterne ha tilladelse til at ændre besvarelsen? Mail-tekst Klargør tekst til mail. Teksten skal motivere respondenterne til at besvare 1.4 Design kladde Formål: Skemaet er klar til oprettelse når du er færdig med kladden. Design en kladde, så tekst nemt kan kopieres over i selve spørgeskemaet ved oprettelse. Vurder pr. spørgsmål Spørgsmåltekst incl. evt. obligatorisk svar og evt. Hjælpetekst Svarene (husk nummerering). Medtag også overvejelser om svarnummerering og figurer (se neden for). Spørgsmålenes kvalitet: Se appendix C.

4 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 4 af Nummerering Skal svarene indgå i statistisk analyse fx via Pivot-tabel - er det fornuftigt med en nummerering, da svarene ellers vises sorteret i svartekstorden: 1) Ikke kun: Negativt / Lidt negativt / Neutralt / Lidt positivt / Positivt. Sorteres: Lidt negativt 2 / Lidt positivt 4 /Negativt 1 /Neutralt 3 /Positivt 5 2) men i stedet med nummer: 1 Negativt / 2 Lidt negativt / 3 Neutralt / 4 Lidt positivt / 5 Positivt Vil blive sorteret korrekt, da nr. er forrest. 1.6 Spring Sideskift For at opnå helt entydige svar, kan spring mellem spørgsmål være nyttig. Eksempelvis kan svar på fx spørgsmål 1 betyde at det er irrelevant at besvare efterfølgende spørgsmål 2. Her specificere så ved svaret, at der skal fortsættes ved spørgsmål 3, Se eksempel i appendix. B. 1.5 Figurer Video Vurder om spørgeskemaet skal suppleres med figurer og videoer. Skal der i undersøgelsen tages stilling til baggrundsmateriale, fx en figur, kan denne integreres i skemaet. Er dette tilfældet klargøres dette materiale

5 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 5 af Opret spørgeskema 2.1 Tast/kopier spørgsmål fra kladde Inden du går i gang, er det vigtigt at du har et overblik over skemaets struktur og de enkelte spørgsmål og svar. Jfr. punkt 1.4 Design kladde tidligere 2.2 Vejledning: Sådan opretter du et spørgeskema Forudsætning: Du skal ha en google-konto (mail: via https://mail.google.com) Du skal logge på google drev, herefter vælge formulartype Analyse. A. Vælg Google Drev. B. Vælg Ny / Flere / Google Analyse

6 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 6 af 19 C. Velkomstbillede D. Selve formularen til oprettelse af en undersøgelse

7 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 7 af 19 E. Spørgeskemaets enkelte elementer Nr. Hovedpunkt Element Forklaring 1 Form settings (Indstillinger) Show progress bar at the bottom of form pages Progress bar: - Er progres bar nederst på skemaet. - Check kun, hvis skema på mere ned 1 side. - Only allow one response per person (requires login) One response: Check kræver, at 1) du sender til specifikke s og 2) at respondenten har en gmail-konto. - Shuffle question order Shuffle: Medfører, at spørgsmål placeres tilfældigt. 2,3 Untitled form Navngiv spørgeskemaet Efterfølgende pr. spørgsmål 4.5 Question Title Selve spørgsmålet. Help Text Hjælpetekst til respondent 6 Question Type Se vejledning i appendix A. 7 Go to page based on answer Checkes her så gives der spring -mulighed pr. svar (se 8a). Se eksempel i appendix B. 8-9 Svarmuligheder Option 1 Svarmuligheder. 8a - Kun relevant hvis du opererer med sideskift. Påsættes normalt først efter hele skemaet er designet (med relevante sideskift). 10 Advanced settings Forskellige muligheder, afhængig af spørgsmålstypen. 11 Required question Check = obligatorisk besvarelse. Anbefales 13 Add item

8 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 8 af 19 F. Confirmation page / Bekræftelsesside 14 Confirmation Page Forklaring 15 Your response has been recorded. Det er den standarstekst respondenten får, når skema besvaret. Kan justeres. 16 Show link to submit another response Uncheck! Respondenten skal normalt ikke besvare mere end en gang. Publish and show a public link to form results Uncheck! Respondenten skal normalt ikke ha adgang til besvarelserne. Allow responders to edit responses after Uncheck! Respondenten skal normalt ikke ha adgang til submitting at rette i besvarelsen 17 Send form Sender form

9 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 9 af 19 G. Send form Link Link to share Link til kopiering, fx til mail. - Ex.: https://docs.google.com/forms/d/14xyh... Short Url Link forkortet Ex.: Share link via: Share via g+, Facebook og Twitter. Send form via (Indtast/vælg s) Include form in Uncheck! Anbefales ikke checket, da form kun vises I e- mail og kan ikke udfyldes. Send me a copy Customize message and subject Subject: (Note: The form description is always included in the .) Custom message: Add collaborators. Looking to invite other editors to this form? Done Done/Udfør Selve undersøgelsens navn - The form description er altid inkluderet i selve mailen Tilføj personer der også skal ha edit-muligheden. Afslutter

10 3. Afprøv Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 10 af Afprøv Få andre til at forhåndsevaluere skemaet i en test-version. Vigtigt: Gives der mulighed for at afslutte testen med Send skal undersøgelsen kopieres til endelig version til udsendelse, for at undgå sammenblanding af test- og endelige resultater. 3.2 Evt. rettelse. Skemaet justeres på grundlag af evalueringen.. Husk at kopiere til nyt skema inden udsendelse (jfr. ovenfor). 4. Udsend /indsaml! 4.1 Udsend Jfr. mulighederne for udsendelse 4.2 Følg op! Check efter udsendelse, at der kommer svar ind. Hvis ikke kan der være fejl i udsendelse. 4.2 Stop indsamling! Vælg Edit Form Klik på Responses. Vælg Accepting responses. Og systemet kvitterer med This form has been turned of

11 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 11 af Vurder resultater Afhængig af undersøgelsens karakter og svarenes type er der her flere valgmuligheder. a. Summary: Et sted at starte er at gennemgå Summary of responses : b. Regnearket: Næste trin vil være regnearket, hvor alle svar findes. c. Pivot: Kan svarene kategoriseres i minimum 2 dimensioner, er det muligt at vælge Pivot-tabel (forudsættes kendt fra Excel). Pivot-tabel kan genereres fra regnearket i Google Docs. Eneste ulempe er at testen χ2 ikke kan genereres fra Google Docs, men kun i Excel. 5.1 Pivot-tabel? Statistisk analyse? Excel: Data kan kopieres til regneark til statistiske test, fx χ2 test for signifikans, Se appendix D.

12 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 12 af Publicer resultater Resultatet af spørgeundersøgelsen kan publiceres på mange måder og er afhængig af mange faktorer, fx 1. Formål. Hvad skal resultaterne bruges til? - Skal de indgå i en fremtidig fondsansøgning? - Er formålet et forsøg på kvalitetsforbedring af et aktuelt produkt eller et aktuelt tiltag? Formålet med en undersøgelse kan også være alle de nævnte i forening. 2. Form. Skal resultaterne indgå i en rapport? - Hvis dette er tilfældet kan der være krav til resultaternes formidlingsform. 3. 'Skrabet eller forkromet'. Skal det blot være en sammenfatning af svarene i form af grafer og evt. tekstsvar eller skal det være en mere 'forkromet' rapport, hvor der tilkobles signifikans-analyser? 4. Modtageren. Hvem er modtageren? - Er modtageren ikke bekendt med problemfeltet, kan dette kræve, at feltet 'foldes ud'. 5. Statistik. Medtages statistiske test, fx chi-i-anden test, skal det vurderes om modtagen har kendskab til dette værktøj. Hvis ikke bør der udarbejdes et notat, der forklarer testen. Eksempel på 'skrabet' rapport Neden for vises et udsnit med besvarelsen af 2 spørgsmål. Fremgangsmåde: Alt 'klippet' direkte fra Google Docs-grafik. Litteratur: Syddjurs Kommune ( ).- Evaluering af Landsbytræf.

13 Appendix Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 13 af 19 Appendix A. Muligheder pr. spørgsmål (Google Docs) Bemærkninger/fordele *) I Overordnet a. Pr. spørgsmål 1) titel og 2) Hjælpetekst 3) Datavalidering: Numerisk/interval/mm. b. Skal besvares (required quistion) Faciliteten sikrer at et givent spørgsmål besvares og mere homogene data. Alle respondenter besvarer et givent spørgsmål. c. Spring Se eksempel neden for. Spring muliggør mere præcise spørgsmål og besvarelser. II Objekter Til lille tekst Til numerisk analyse? Ja, hvis et tal. Til større tekst. Nej (Nominal skala, klassifikation)) Ja (Dikotom skala, 2 valg: Ex. Køn) Ja (Dikotom skala, 2 valg: Ex. Køn) Ja (Ordinal skala, rangorden) (Interval skala), klassifikation) Ja

14 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 14 af 19 (Ordinal skala, rangorden) (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja III Specielle effekter Knap og tekst, der styrer besvarelsen. Sektion og sideskift er anvendelige for at skabe struktur i større spørgeskemaer. 1) Skaber liv i skemaet. 2) Tekst kan også indsættes, hvis besvarelser skal inspireres af teksten. 1) Skaber liv i skemaet. 2) Video kan også indsættes, hvis besvarelser skal inspireres af teksten eller hvis videoen fx skal evalueres. 15. Knapper, der styrer besvarelsen. Påsættes automatisk. *) Vedr. skala-definition: Litteratur: Merete Watt Boolsen (2008). - Spørgeskemaundersøgelser.

15 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 15 af 19 Appendix B. Spring i spørgsmål (Google Docs og SurveyMonkey) Mode= edit. Formål med spring i spørgsmål: At kun relevante spørgsmål besvares. I særdeleshed ved tekstsvar, hvis tekstsvar ikke ønskes ved alle svarmuligheder eller hvis tekstsvar ønskes givet en overordnet karakter. Eksempel Case: Det ønskes at undersøge, hvorfor folk er utilfredse. Kun hvis respondenten er utilfreds, ønskes en beskrivelse af hvorfor. Side 1 Spørgsmål-1: Tilfreds med? * Skal besvares Svar-1 Ja! (gå til side 3) Svar-2 Nej! (gå til side 2) Sideskift Side 2 Spørgsmål-2: Hvorfor er du ikke tilfreds * Skal besvares Hjælpetekst Skriv hvorfor: Tekstboks Sideskift Side 3 Hvis respondenten i spørgsmål-1 er utilfreds, - svarer nej til tilfreds - så kommer side 2 frem, hvor årsager kan skrives. Hvis respondenten er tilfreds, fortsætter denne direkte til side 3.

16 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 16 af 19 Appendix C: Checkliste til spørgsmål Litteratur: Delvis og bearbejdet efter: Merete Watt Boolsen (2008). - Spørgeskemaundersøgelser. Det skal du undgå: Det gode råd Eksempel på dårligt eksempel Bemærkninger 1. Undgå tvetydige spørgsmål og tvetydige ord. Synes du, dit skattebidrag til kunst og kultur er givet godt ud? 2. Undgå lange spørgsmål. Hvor meget er der tilbage af husstandens indtægt pr. måned, når skatten er trukket? Jeg vil gerne høre lidt om størrelsen af deres folkepension, invalidepension, førtidspension, understøttelse, tjenestemandspension, privat pension, ATPpension, osv. 3. Undgå følelsesmæssige spørgsmål. Eller placér dem til sidst i spørgeskemaet) 4. Undgå hypotetiske spørgsmål. Hvordan ville De helst have tilbragt de sidste fem år af Deres liv? 5. Undgå meget generelle Hvad er Deres holdning til fagforeninger? spørgsmål. 6. Undgå ledende spørgsmål. Hvornår opdagede du, at du havde skæve tænder? 7. Undgå tekniske udtryk. På trods af sine mangler er liberalt demokrati alligevel den bedste styreform? (enig/ uenig) 8. Undgå spørgsmål, der forudsætter særlig viden. Hvilken betydning tror du Danmarks deltagelse i Irak-krigen får for dansk eksport? 9. Undgå negationer. Ordet IKKE ændrer betydningen af et spørgsmål, så det kan blive uklart, hvad der er spurgt om. 10. Tænk også på - Skemaets andre spørgsmål - Spørgsmålenes placering - Spørgemåde - Målgruppen for undersøgelsen (kvinder/ mænd; børn / voksne; etnicitet, o.a.) Selve spørgsmålet, anbefalinger Klart sprog Korte ord Positive formuleringer Få sætninger Tydelige begrebsdefinitioner Svarkategorier (Option). Anbefalinger Eksempel Enkle skalaer med få svarkategorier En neutral/ved ikke kategori Nummerer skalaen, hvis resultatet skal viderebearbejdes i regneark og pivot-tabel Inkluder: De særlige forhold, som undersøgelsen handler om Spørgsmål om handlinger og holdninger Baggrundsforhold Skalaeksempel: 1) Ikke kun: Negativt / Lidt negativt / Neutralt / Lidt positivt / Positivt. - 2) men i stedet med nummer: 1 Negativt / 2 Lidt negativt / 3 Neutralt / 4 Lidt positivt / 5 Positivt

17 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 17 af 19 Appendix D. Chi-i-anden test, χ 2, fremgangsmåde (Excel) Testen består i at observerede værdier sammenlignes med forventede værdier (= nul-hypotesen). Den beregnede χ 2 værdi = 0, hvis det forventede antal ikke kan forventes. Den beregnede χ 2 værdi = 1, hvis det forventede kan forventes. Fremgangsmåden falder i 4 trin 1. Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer i hver gruppe? Er der ikke dette skal grupper summeres inden trin Opstil - beregn - nulhypotesen, der forudsætter, at forskelle i observationer kun skyldes tilfældigheder. 3. Beregn χ 2 via Excel-funktion 4. Konkluder om signifikans 1. Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer pr. kategori 1.a Eksempel på besvarelse, - de rå data: Holdning (antal observationer) Alder Negativt Lidt negativt Neutralt Lidt positivt Positivt Under Over Sum Litteratur: Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Forudsætning for en χ 2- test er, at der minimum er 5 observationer i hver gruppe, da testen ellers ikke er troværdig. I eksemplet ovenfor er grupper med færre end 5 observationer markeret med rødt. For at få nok observationer (der skal som sagt være minimum 5 i hver gruppe) er - alder 'under 20' slået sammen med '20-30' og alt over '30' slået sammen. - holdning 'lidt pos.' og 'positiv' slået sammen. Hvorfor må vi ikke lave χ 2 -test, når den forventede værdi er mindre end 5? Chi-i-anden teststørrelsen fås ved at beregne (observeret forventet)2/forventet for hver eneste celle og så lægge dem sammen. Der er meget stor forskel på at dividere med 1 eller med 2, f.eks. (6-1)2/1 = 25 mens (6-2)2/2 = 8. Hvis der derimod er 11 og 12 i nævneren (som er den forventede værdi), så er (16-11)2/11 = 2,27 mens (16-12)2/12 = 1,33, så her er forskellen ikke så stor, selv om forskellen mellem de to nævnere stadig er 1. Ud fra erfaring er man så kommet til, at det giver brugelige resultater, bare de forventede værdier er større end 5. Litteratur: Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler sum

18 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 18 af 19 1.b observationer manipuleret Vi får herefter følgende observationer: Alder Negativt Holdning (antal observationer) Lidt negativt Neutralt Lidt positivt /pos Sum < > sum Opstil - beregn - nulhypotesen: Ingen sammenhæng mellem alder og holdning 2. Nul-hypotesen Alder Negativt Lidt negativt Holdning Neutralt Lidt positivt /pos Sum < 30 21,27 37,22 46,33 15, >30 6,73 11,78 14,67 4,81 38 sum Beregning: Tallene i tabellen beregnes ved at sige, at antallet i de enkelte kategorier skal forholde sig til kategori-sum (fx 28) ligesom rækkesum (fx 120 i første række) til sum i alt (her 158). Altså: x forholder sig til 28 ligesom 120 til 158. Svarer til: x/28 = 120/158. x derfor = 120/158 * 28 = 21,57 2. Beregn chi-i-anden via Excel-funktion Hvis værdi = 1 (100%), så ingen sammenhæng og nul-hypotesen sand. Hvis værdi = 0,05 (5%) eller mindre så er nul-hypotesen falsk og der er en signifikant sammenhæng mellem alder og holdning. Excel: Vælg Formler / Flere funktioner / Statistik / Vælg CHI2.TEST. χ 2 beregnes til = 0,014, i procent = 1,4 %. 3. Konkluder om signifikans Da χ 2 -værdi er mindre end 0,05 er der en signifikant sammenhæng mellem alder og holdning. - nul hypotesen kan forkastes Eller sagt på en anden måde: Sandsynligheden for at observationerne skyldes tilfældigheder er 1,4 % Rent fagligt vil det sige, at respondenter over 30 år har et mere positivt syn på mormoner.

19 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 19 af 19 Kilder/empiri Litteratur om spørgeskemaundersøgelser Hansen. Henrik S. ( ). - Hypotesetest og spørgeskemaer. Egen ref.: intranet.sctknud-gym.dk/idrev/hs/noter/hypotesetest.docx Sct. Knud Gymnasium. Supplement til "Vejen til Matematik B2" (χ2) Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler Egen ref.: \uvmat.dk/mabimasa/statistik_historier_og_eksempler.pdf Merete Watt Boolsen (2008). Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 1. udgave, 1. oplag. ISBN: Merete Watt Boolsen og Hans Reitzels Forlag. Gennemførte eller bearbejdede spørgeskemaundersøgelser Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af pjece og hjemmeside for 'Sommerferieaktiviteter for børn' Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ sommeraktiviteter\ Formål: Evalueringen skal danne baggrund for tiltag omkring 2015-aktiviteter. Værktøj: SurveyMonkey. Syddjurs Kommune ( ). - Indsamling af fritidsguide-kompetencer. Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ support-fx.ulla\ Formål: Indsamling af fritidsguide-kompetencer til 'databank' med hvem der har været på kursus. Værktøj: SurveyMonkey. Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af Landsbytræf. Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ landsbytræf Formål: 1) Evaluering af besøgende og foredragsholderes udbytte af eventen. 2) Udarbejde rapport på baggrund af resultaterne, hvor rapport skulle være baggrundsmateriale ved fondsansøgninger til Landsbytræf Værktøj: Google Docs. Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Livet som mormon. Opgavetekst: Livet som mormon. Et feltarbejde i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ mormon-spørgsmål\ Formål: Afprøvning af χ2 test på en større datamængde. Værktøj: Excel incl. χ2 test.

Forside til bacheloropgave

Forside til bacheloropgave Jørgen H. Tscherning: Digitale spørgeundersøgelser - Side 1 af 64 Forside til bacheloropgave VIA University College, Pb i Kristendom, Kultur og Kommunikation Titel: Digitale spørgeundersøgelser Navn: Jørgen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Intet spørgeskema uden en spørgeramme

Intet spørgeskema uden en spørgeramme Intet spørgeskema uden en spørgeramme Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser Susanne Fjeldsted @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen Overblik over lediges aktiviteter, struktur og tilfreds i hverdagen En spørgeskemaundersøgelse blandt ledige i Danmark Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning: Bachelor Udarbejdet af Bachelorgruppe

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere