Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 1 af 19. Spørgeskema-manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning jhts@syddjurs.dk - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: 15.1..2015 - Side 1 af 19. Spørgeskema-manual"

Transkript

1 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 1 af 19 Spørgeskema-manual Vejledning til elektroniske spørgeskemaundersøgelser Formål Tidskrav Respondent er Udsendelse 1. Design undersøgelsen Design kladde Nummereri ng Spring Sideskift Figurer Video Tast/kopier spørgsmål 2. Opret sporgeskema Vejledning Google Docs Afprøv 3. Afprøv Evt. rettelse 4. Udsend /indsaml! Udsend Følg op Stop indsamling! Pivot-tabel? Statistisk analyse? 5. Vurder resulltater Publicer resultater Indholdsfortegnelse FORORD/LÆRINGSMÅL DESIGN SPØRGSMÅLENE FORMÅL? TIDSKRAV? RESPONDENTER UDSENDELSE MAIL-TEKST DESIGN KLADDE NUMMERERING SPRING SIDESKIFT FIGURER VIDEO OPRET SPØRGESKEMA TAST/KOPIER SPØRGSMÅL FRA KLADDE VEJLEDNING: SÅDAN OPRETTER DU ET SPØRGESKEMA... 5 A. Vælg Google Drev B. Vælg Ny / Flere / Google Analyse... 5 C. Velkomstbillede... 6 D. Selve formularen til oprettelse af en undersøgelse... 6 E. Spørgeskemaets enkelte elementer... 7 F. Confirmation page / Bekræftelsesside... 8 G. Send form... 9

2 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 2 af AFPRØV AFPRØV EVT. RETTELSE UDSEND /INDSAML! UDSEND FØLG OP! STOP INDSAMLING! VURDER RESULTATER PIVOT-TABEL? STATISTISK ANALYSE? PUBLICER RESULTATER Eksempel på 'skrabet' rapport APPENDIX...13 APPENDIX A. MULIGHEDER PR. SPØRGSMÅL (GOOGLE DOCS) APPENDIX B. SPRING I SPØRGSMÅL (GOOGLE DOCS OG SURVEYMONKEY) APPENDIX C: CHECKLISTE TIL SPØRGSMÅL Selve spørgsmålet, anbefalinger Svarkategorier (Option). Anbefalinger APPENDIX D. CHI-I-ANDEN TEST, Χ 2, FREMGANGSMÅDE (EXCEL) Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer pr. kategori Opstil - beregn - nulhypotesen: Ingen sammenhæng mellem alder og holdning Beregn chi-i-anden via Excel-funktion Konkluder om signifikans KILDER/EMPIRI...19 LITTERATUR OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Hansen. Henrik S. ( ). - Hypotesetest og spørgeskemaer Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler Merete Watt Boolsen (2008). Spørgeskemaundersøgelser GENNEMFØRTE ELLER BEARBEJDEDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af pjece og hjemmeside for 'Sommerferieaktiviteter for børn' Syddjurs Kommune ( ). - Indsamling af fritidsguide-kompetencer Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af Landsbytræf Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Livet som mormon Forord/læringsmål Denne manual er defineret som et læringsmål i min praktik i Syddjurs Kommune, Kulturafd., i perioden Manualens anbefalinger er et resultat af en række erfaringer opsamlet i og før praktikperioden. Manualen er at betragte som en kvittering over for praktikstedet af den læring, der er foregået i praktikperioden.

3 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 3 af Design spørgsmålene 1.1 Formål? Tidskrav? Formål Beskriv formål og problemstilling med undersøgelsen. Er fokus handlinger og/eller holdninger? Hvilket behov er der for baggrundsvariable(køn, alder, uddannelse etc.) Resultat Hvad skal undersøgelsen resultere i? Fx: - Simpel tilmelding til et arrangement - En rapport - Eller skal den indgå i større opgave som empiri Hvad har jeg brug for at vide? Få overblik over hele undersøgelsen og bestem, hvilke data, der er brug for, når undersøgelsens problemstillinger, hypoteser og spørgsmål skal besvares. Hypotese Opstil en hypotese, - fx Der er ingen sammenhæng mellem respondenternes alder og deres holdning til mormoner.. Data Skal der indsamles både kvalitative data, der kan grupperes ud fra svarene og kvalitative data i form af tekstsvar som kræver stort manuelt analysearbejde? Tidskrav i alt Hvilke krav er der til selve undersøgelsen fra start til rapportering? Responsetid Hvor lang tid skal undersøgelsen løbe fra udsendelse til der lukkes for at svare 1.2 Respondenter Det gælder ikke om at interviewe så mange som muligt det gælder om at foretage bevidste valg af respondenter i forlængelse af undersøgelsens formål og problem. Undersøgelser af dårlig kvalitet er overflødige. Hvem Mail-liste Hvem skal modtage spørgsmålene? - Specifikke personer? - En gruppe? Fx en Facebook-gruppe. - Tilfældige personer? Gør liste klar med s på respondenter 1.3 Udsendelse Mail-tekst Ændre svar? Skal respondenterne ha tilladelse til at ændre besvarelsen? Mail-tekst Klargør tekst til mail. Teksten skal motivere respondenterne til at besvare 1.4 Design kladde Formål: Skemaet er klar til oprettelse når du er færdig med kladden. Design en kladde, så tekst nemt kan kopieres over i selve spørgeskemaet ved oprettelse. Vurder pr. spørgsmål Spørgsmåltekst incl. evt. obligatorisk svar og evt. Hjælpetekst Svarene (husk nummerering). Medtag også overvejelser om svarnummerering og figurer (se neden for). Spørgsmålenes kvalitet: Se appendix C.

4 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 4 af Nummerering Skal svarene indgå i statistisk analyse fx via Pivot-tabel - er det fornuftigt med en nummerering, da svarene ellers vises sorteret i svartekstorden: 1) Ikke kun: Negativt / Lidt negativt / Neutralt / Lidt positivt / Positivt. Sorteres: Lidt negativt 2 / Lidt positivt 4 /Negativt 1 /Neutralt 3 /Positivt 5 2) men i stedet med nummer: 1 Negativt / 2 Lidt negativt / 3 Neutralt / 4 Lidt positivt / 5 Positivt Vil blive sorteret korrekt, da nr. er forrest. 1.6 Spring Sideskift For at opnå helt entydige svar, kan spring mellem spørgsmål være nyttig. Eksempelvis kan svar på fx spørgsmål 1 betyde at det er irrelevant at besvare efterfølgende spørgsmål 2. Her specificere så ved svaret, at der skal fortsættes ved spørgsmål 3, Se eksempel i appendix. B. 1.5 Figurer Video Vurder om spørgeskemaet skal suppleres med figurer og videoer. Skal der i undersøgelsen tages stilling til baggrundsmateriale, fx en figur, kan denne integreres i skemaet. Er dette tilfældet klargøres dette materiale

5 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 5 af Opret spørgeskema 2.1 Tast/kopier spørgsmål fra kladde Inden du går i gang, er det vigtigt at du har et overblik over skemaets struktur og de enkelte spørgsmål og svar. Jfr. punkt 1.4 Design kladde tidligere 2.2 Vejledning: Sådan opretter du et spørgeskema Forudsætning: Du skal ha en google-konto (mail: via https://mail.google.com) Du skal logge på google drev, herefter vælge formulartype Analyse. A. Vælg Google Drev. B. Vælg Ny / Flere / Google Analyse

6 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 6 af 19 C. Velkomstbillede D. Selve formularen til oprettelse af en undersøgelse

7 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 7 af 19 E. Spørgeskemaets enkelte elementer Nr. Hovedpunkt Element Forklaring 1 Form settings (Indstillinger) Show progress bar at the bottom of form pages Progress bar: - Er progres bar nederst på skemaet. - Check kun, hvis skema på mere ned 1 side. - Only allow one response per person (requires login) One response: Check kræver, at 1) du sender til specifikke s og 2) at respondenten har en gmail-konto. - Shuffle question order Shuffle: Medfører, at spørgsmål placeres tilfældigt. 2,3 Untitled form Navngiv spørgeskemaet Efterfølgende pr. spørgsmål 4.5 Question Title Selve spørgsmålet. Help Text Hjælpetekst til respondent 6 Question Type Se vejledning i appendix A. 7 Go to page based on answer Checkes her så gives der spring -mulighed pr. svar (se 8a). Se eksempel i appendix B. 8-9 Svarmuligheder Option 1 Svarmuligheder. 8a - Kun relevant hvis du opererer med sideskift. Påsættes normalt først efter hele skemaet er designet (med relevante sideskift). 10 Advanced settings Forskellige muligheder, afhængig af spørgsmålstypen. 11 Required question Check = obligatorisk besvarelse. Anbefales 13 Add item

8 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 8 af 19 F. Confirmation page / Bekræftelsesside 14 Confirmation Page Forklaring 15 Your response has been recorded. Det er den standarstekst respondenten får, når skema besvaret. Kan justeres. 16 Show link to submit another response Uncheck! Respondenten skal normalt ikke besvare mere end en gang. Publish and show a public link to form results Uncheck! Respondenten skal normalt ikke ha adgang til besvarelserne. Allow responders to edit responses after Uncheck! Respondenten skal normalt ikke ha adgang til submitting at rette i besvarelsen 17 Send form Sender form

9 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 9 af 19 G. Send form Link Link to share Link til kopiering, fx til mail. - Ex.: https://docs.google.com/forms/d/14xyh... Short Url Link forkortet Ex.: Share link via: Share via g+, Facebook og Twitter. Send form via (Indtast/vælg s) Include form in Uncheck! Anbefales ikke checket, da form kun vises I e- mail og kan ikke udfyldes. Send me a copy Customize message and subject Subject: (Note: The form description is always included in the .) Custom message: Add collaborators. Looking to invite other editors to this form? Done Done/Udfør Selve undersøgelsens navn - The form description er altid inkluderet i selve mailen Tilføj personer der også skal ha edit-muligheden. Afslutter

10 3. Afprøv Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 10 af Afprøv Få andre til at forhåndsevaluere skemaet i en test-version. Vigtigt: Gives der mulighed for at afslutte testen med Send skal undersøgelsen kopieres til endelig version til udsendelse, for at undgå sammenblanding af test- og endelige resultater. 3.2 Evt. rettelse. Skemaet justeres på grundlag af evalueringen.. Husk at kopiere til nyt skema inden udsendelse (jfr. ovenfor). 4. Udsend /indsaml! 4.1 Udsend Jfr. mulighederne for udsendelse 4.2 Følg op! Check efter udsendelse, at der kommer svar ind. Hvis ikke kan der være fejl i udsendelse. 4.2 Stop indsamling! Vælg Edit Form Klik på Responses. Vælg Accepting responses. Og systemet kvitterer med This form has been turned of

11 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 11 af Vurder resultater Afhængig af undersøgelsens karakter og svarenes type er der her flere valgmuligheder. a. Summary: Et sted at starte er at gennemgå Summary of responses : b. Regnearket: Næste trin vil være regnearket, hvor alle svar findes. c. Pivot: Kan svarene kategoriseres i minimum 2 dimensioner, er det muligt at vælge Pivot-tabel (forudsættes kendt fra Excel). Pivot-tabel kan genereres fra regnearket i Google Docs. Eneste ulempe er at testen χ2 ikke kan genereres fra Google Docs, men kun i Excel. 5.1 Pivot-tabel? Statistisk analyse? Excel: Data kan kopieres til regneark til statistiske test, fx χ2 test for signifikans, Se appendix D.

12 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 12 af Publicer resultater Resultatet af spørgeundersøgelsen kan publiceres på mange måder og er afhængig af mange faktorer, fx 1. Formål. Hvad skal resultaterne bruges til? - Skal de indgå i en fremtidig fondsansøgning? - Er formålet et forsøg på kvalitetsforbedring af et aktuelt produkt eller et aktuelt tiltag? Formålet med en undersøgelse kan også være alle de nævnte i forening. 2. Form. Skal resultaterne indgå i en rapport? - Hvis dette er tilfældet kan der være krav til resultaternes formidlingsform. 3. 'Skrabet eller forkromet'. Skal det blot være en sammenfatning af svarene i form af grafer og evt. tekstsvar eller skal det være en mere 'forkromet' rapport, hvor der tilkobles signifikans-analyser? 4. Modtageren. Hvem er modtageren? - Er modtageren ikke bekendt med problemfeltet, kan dette kræve, at feltet 'foldes ud'. 5. Statistik. Medtages statistiske test, fx chi-i-anden test, skal det vurderes om modtagen har kendskab til dette værktøj. Hvis ikke bør der udarbejdes et notat, der forklarer testen. Eksempel på 'skrabet' rapport Neden for vises et udsnit med besvarelsen af 2 spørgsmål. Fremgangsmåde: Alt 'klippet' direkte fra Google Docs-grafik. Litteratur: Syddjurs Kommune ( ).- Evaluering af Landsbytræf.

13 Appendix Syddjurs Kommune Jørgen H. Tscherning - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 13 af 19 Appendix A. Muligheder pr. spørgsmål (Google Docs) Bemærkninger/fordele *) I Overordnet a. Pr. spørgsmål 1) titel og 2) Hjælpetekst 3) Datavalidering: Numerisk/interval/mm. b. Skal besvares (required quistion) Faciliteten sikrer at et givent spørgsmål besvares og mere homogene data. Alle respondenter besvarer et givent spørgsmål. c. Spring Se eksempel neden for. Spring muliggør mere præcise spørgsmål og besvarelser. II Objekter Til lille tekst Til numerisk analyse? Ja, hvis et tal. Til større tekst. Nej (Nominal skala, klassifikation)) Ja (Dikotom skala, 2 valg: Ex. Køn) Ja (Dikotom skala, 2 valg: Ex. Køn) Ja (Ordinal skala, rangorden) (Interval skala), klassifikation) Ja

14 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 14 af 19 (Ordinal skala, rangorden) (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja (Interval skala), klassifikation) (Ratio skala, rangordning) Ja III Specielle effekter Knap og tekst, der styrer besvarelsen. Sektion og sideskift er anvendelige for at skabe struktur i større spørgeskemaer. 1) Skaber liv i skemaet. 2) Tekst kan også indsættes, hvis besvarelser skal inspireres af teksten. 1) Skaber liv i skemaet. 2) Video kan også indsættes, hvis besvarelser skal inspireres af teksten eller hvis videoen fx skal evalueres. 15. Knapper, der styrer besvarelsen. Påsættes automatisk. *) Vedr. skala-definition: Litteratur: Merete Watt Boolsen (2008). - Spørgeskemaundersøgelser.

15 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 15 af 19 Appendix B. Spring i spørgsmål (Google Docs og SurveyMonkey) Mode= edit. Formål med spring i spørgsmål: At kun relevante spørgsmål besvares. I særdeleshed ved tekstsvar, hvis tekstsvar ikke ønskes ved alle svarmuligheder eller hvis tekstsvar ønskes givet en overordnet karakter. Eksempel Case: Det ønskes at undersøge, hvorfor folk er utilfredse. Kun hvis respondenten er utilfreds, ønskes en beskrivelse af hvorfor. Side 1 Spørgsmål-1: Tilfreds med? * Skal besvares Svar-1 Ja! (gå til side 3) Svar-2 Nej! (gå til side 2) Sideskift Side 2 Spørgsmål-2: Hvorfor er du ikke tilfreds * Skal besvares Hjælpetekst Skriv hvorfor: Tekstboks Sideskift Side 3 Hvis respondenten i spørgsmål-1 er utilfreds, - svarer nej til tilfreds - så kommer side 2 frem, hvor årsager kan skrives. Hvis respondenten er tilfreds, fortsætter denne direkte til side 3.

16 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 16 af 19 Appendix C: Checkliste til spørgsmål Litteratur: Delvis og bearbejdet efter: Merete Watt Boolsen (2008). - Spørgeskemaundersøgelser. Det skal du undgå: Det gode råd Eksempel på dårligt eksempel Bemærkninger 1. Undgå tvetydige spørgsmål og tvetydige ord. Synes du, dit skattebidrag til kunst og kultur er givet godt ud? 2. Undgå lange spørgsmål. Hvor meget er der tilbage af husstandens indtægt pr. måned, når skatten er trukket? Jeg vil gerne høre lidt om størrelsen af deres folkepension, invalidepension, førtidspension, understøttelse, tjenestemandspension, privat pension, ATPpension, osv. 3. Undgå følelsesmæssige spørgsmål. Eller placér dem til sidst i spørgeskemaet) 4. Undgå hypotetiske spørgsmål. Hvordan ville De helst have tilbragt de sidste fem år af Deres liv? 5. Undgå meget generelle Hvad er Deres holdning til fagforeninger? spørgsmål. 6. Undgå ledende spørgsmål. Hvornår opdagede du, at du havde skæve tænder? 7. Undgå tekniske udtryk. På trods af sine mangler er liberalt demokrati alligevel den bedste styreform? (enig/ uenig) 8. Undgå spørgsmål, der forudsætter særlig viden. Hvilken betydning tror du Danmarks deltagelse i Irak-krigen får for dansk eksport? 9. Undgå negationer. Ordet IKKE ændrer betydningen af et spørgsmål, så det kan blive uklart, hvad der er spurgt om. 10. Tænk også på - Skemaets andre spørgsmål - Spørgsmålenes placering - Spørgemåde - Målgruppen for undersøgelsen (kvinder/ mænd; børn / voksne; etnicitet, o.a.) Selve spørgsmålet, anbefalinger Klart sprog Korte ord Positive formuleringer Få sætninger Tydelige begrebsdefinitioner Svarkategorier (Option). Anbefalinger Eksempel Enkle skalaer med få svarkategorier En neutral/ved ikke kategori Nummerer skalaen, hvis resultatet skal viderebearbejdes i regneark og pivot-tabel Inkluder: De særlige forhold, som undersøgelsen handler om Spørgsmål om handlinger og holdninger Baggrundsforhold Skalaeksempel: 1) Ikke kun: Negativt / Lidt negativt / Neutralt / Lidt positivt / Positivt. - 2) men i stedet med nummer: 1 Negativt / 2 Lidt negativt / 3 Neutralt / 4 Lidt positivt / 5 Positivt

17 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 17 af 19 Appendix D. Chi-i-anden test, χ 2, fremgangsmåde (Excel) Testen består i at observerede værdier sammenlignes med forventede værdier (= nul-hypotesen). Den beregnede χ 2 værdi = 0, hvis det forventede antal ikke kan forventes. Den beregnede χ 2 værdi = 1, hvis det forventede kan forventes. Fremgangsmåden falder i 4 trin 1. Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer i hver gruppe? Er der ikke dette skal grupper summeres inden trin Opstil - beregn - nulhypotesen, der forudsætter, at forskelle i observationer kun skyldes tilfældigheder. 3. Beregn χ 2 via Excel-funktion 4. Konkluder om signifikans 1. Vurder resultaterne. Er der minimum 5 observationer pr. kategori 1.a Eksempel på besvarelse, - de rå data: Holdning (antal observationer) Alder Negativt Lidt negativt Neutralt Lidt positivt Positivt Under Over Sum Litteratur: Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Forudsætning for en χ 2- test er, at der minimum er 5 observationer i hver gruppe, da testen ellers ikke er troværdig. I eksemplet ovenfor er grupper med færre end 5 observationer markeret med rødt. For at få nok observationer (der skal som sagt være minimum 5 i hver gruppe) er - alder 'under 20' slået sammen med '20-30' og alt over '30' slået sammen. - holdning 'lidt pos.' og 'positiv' slået sammen. Hvorfor må vi ikke lave χ 2 -test, når den forventede værdi er mindre end 5? Chi-i-anden teststørrelsen fås ved at beregne (observeret forventet)2/forventet for hver eneste celle og så lægge dem sammen. Der er meget stor forskel på at dividere med 1 eller med 2, f.eks. (6-1)2/1 = 25 mens (6-2)2/2 = 8. Hvis der derimod er 11 og 12 i nævneren (som er den forventede værdi), så er (16-11)2/11 = 2,27 mens (16-12)2/12 = 1,33, så her er forskellen ikke så stor, selv om forskellen mellem de to nævnere stadig er 1. Ud fra erfaring er man så kommet til, at det giver brugelige resultater, bare de forventede værdier er større end 5. Litteratur: Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler sum

18 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 18 af 19 1.b observationer manipuleret Vi får herefter følgende observationer: Alder Negativt Holdning (antal observationer) Lidt negativt Neutralt Lidt positivt /pos Sum < > sum Opstil - beregn - nulhypotesen: Ingen sammenhæng mellem alder og holdning 2. Nul-hypotesen Alder Negativt Lidt negativt Holdning Neutralt Lidt positivt /pos Sum < 30 21,27 37,22 46,33 15, >30 6,73 11,78 14,67 4,81 38 sum Beregning: Tallene i tabellen beregnes ved at sige, at antallet i de enkelte kategorier skal forholde sig til kategori-sum (fx 28) ligesom rækkesum (fx 120 i første række) til sum i alt (her 158). Altså: x forholder sig til 28 ligesom 120 til 158. Svarer til: x/28 = 120/158. x derfor = 120/158 * 28 = 21,57 2. Beregn chi-i-anden via Excel-funktion Hvis værdi = 1 (100%), så ingen sammenhæng og nul-hypotesen sand. Hvis værdi = 0,05 (5%) eller mindre så er nul-hypotesen falsk og der er en signifikant sammenhæng mellem alder og holdning. Excel: Vælg Formler / Flere funktioner / Statistik / Vælg CHI2.TEST. χ 2 beregnes til = 0,014, i procent = 1,4 %. 3. Konkluder om signifikans Da χ 2 -værdi er mindre end 0,05 er der en signifikant sammenhæng mellem alder og holdning. - nul hypotesen kan forkastes Eller sagt på en anden måde: Sandsynligheden for at observationerne skyldes tilfældigheder er 1,4 % Rent fagligt vil det sige, at respondenter over 30 år har et mere positivt syn på mormoner.

19 - Fil: Tscherning-Praktikopgave-3K11-V2 Dato: Side 19 af 19 Kilder/empiri Litteratur om spørgeskemaundersøgelser Hansen. Henrik S. ( ). - Hypotesetest og spørgeskemaer. Egen ref.: intranet.sctknud-gym.dk/idrev/hs/noter/hypotesetest.docx Sct. Knud Gymnasium. Supplement til "Vejen til Matematik B2" (χ2) Hvitved. Helle ( ). - Statistik_Historier_Og_Eksempler Egen ref.: \uvmat.dk/mabimasa/statistik_historier_og_eksempler.pdf Merete Watt Boolsen (2008). Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 1. udgave, 1. oplag. ISBN: Merete Watt Boolsen og Hans Reitzels Forlag. Gennemførte eller bearbejdede spørgeskemaundersøgelser Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af pjece og hjemmeside for 'Sommerferieaktiviteter for børn' Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ sommeraktiviteter\ Formål: Evalueringen skal danne baggrund for tiltag omkring 2015-aktiviteter. Værktøj: SurveyMonkey. Syddjurs Kommune ( ). - Indsamling af fritidsguide-kompetencer. Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ support-fx.ulla\ Formål: Indsamling af fritidsguide-kompetencer til 'databank' med hvem der har været på kursus. Værktøj: SurveyMonkey. Syddjurs Kommune ( ). - Evaluering af Landsbytræf. Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ landsbytræf Formål: 1) Evaluering af besøgende og foredragsholderes udbytte af eventen. 2) Udarbejde rapport på baggrund af resultaterne, hvor rapport skulle være baggrundsmateriale ved fondsansøgninger til Landsbytræf Værktøj: Google Docs. Jensen. Maria Bach med flere ( ). - 3K-13 opgave. Livet som mormon. Opgavetekst: Livet som mormon. Et feltarbejde i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Egen ref.: c:\jht-3k-14\jht\ spmskemaer\ mormon-spørgsmål\ Formål: Afprøvning af χ2 test på en større datamængde. Værktøj: Excel incl. χ2 test.

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...1 2. EMPIRI/ GENSTAND FOR ANALYSEN...2 3. METODE...2 4. TEORI...2 5. ANALYSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...1 2. EMPIRI/ GENSTAND FOR ANALYSEN...2 3. METODE...2 4. TEORI...2 5. ANALYSE... Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-PædDidak-3K11-v2.docx - Side: 1 af 7-2.3.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...1 2. EMPIRI/ GENSTAND FOR ANALYSEN...2

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Googles formularer (Forms) er et stærkt reskab til at lave spørgeskemaer og quizzes. Efterfølgende kan formularens link sendes på mail,

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE Maja Maria Nielsen Arts Media Lab 1 S i d e Oversigt over oprettelse og basisfunktioner i Google Drive 1. TRIN: OPRETTELSE AF GOOGLE- KONTO 2. TRIN: LOGIN PÅ KONTO 3.

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Quiz Creator - Faciliteter

Quiz Creator - Faciliteter - Faciliteter QuizCreator er et værktøj til at fremstille Flash-basered tests, som kan anvendes til online tests Quizcreator indeholder 9 forskellige spørgsmålstyper som: - multiple choice - udfyldning

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter Step 1 Besøg www.google.com eller opret en gratis konto Step 2 Tryk på ikonet Step 3 Tryk på Tryk på Step 4 Scroll ned på siden og klik på Step

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014 Vejledning til udvalgte opgave fra Matematik B, sommer 2014 Opgave 7 Størrelsen og udbudsprisen på 100 fritidshuse på Rømø er indsamlet via boligsiden.dk. a) Grafisk præsentation, der beskriver fordelingen

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende:

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende: Peer-feedback og samarbejde GOOGLE DOCS GUIDE TIL GOOGLE DOCS 1 Google Docs kan fungere som et interaktionsredskab, eftersom de studerende har mulighed for at skrive i det samme dokument, herunder skrive

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 4: Videofiler (basis)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 4: Videofiler (basis) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 4: Videofiler (basis) Christoph Schepers Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal (punkt 1-2).. 3 Saml videoer i afspilningslister

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Maple 11 - Chi-i-anden test

Maple 11 - Chi-i-anden test Maple 11 - Chi-i-anden test Erik Vestergaard 2014 Indledning I dette dokument skal vi se hvordan Maple kan bruges til at løse opgaver indenfor χ 2 tests: χ 2 - Goodness of fit test samt χ 2 -uafhængighedstest.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Kapitel 4 Statistik & sandsynlighedsregning 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 75 50 5 016 Karsten Juul GRUPPEREDE DATA 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1. Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.1 Eksempel pä ugrupperede data...1 1. Eksempel

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 014 Karsten Juul TEST 1 StikprÅver... 1 1.1 Hvad er populationen?... 1 1. Hvad er stikpråven?... 1 1.3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.... 1 1.4 TilfÇldige fejl

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 3: Klik på COURSES i den øverste menu 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere 5: For

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Sagsnr. 27280 BILAG 3

Sagsnr. 27280 BILAG 3 Sagsnr. 27280 BILAG 3 1 Statistik overfladevand - vejledning Udtræk af statistikker på overfladevand forudsætter adgang til Citrix-server, hvilket fås ved henvendelse til supporten. 1. Opret ny mappe Opret

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

statstudio GUIDE Lav en flot survey med Typeform

statstudio GUIDE Lav en flot survey med Typeform GUIDE Lav en flot survey med Typeform Step 1 Besøg www.typeform.com eller opret en gratis konto Step 2 Oversigt Dette er typeforms My workspace, som er en oversigt over alle de surveys du har lavet. Skal

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 29 Indledning 1. z-test for ukorrelerede data 2. t-test for ukorrelerede data med ens

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Ritzau Livewire user guide

Ritzau Livewire user guide Ritzau Livewire user guide Events-menu Events-menuen ser således ud, når man er logget ind med sit medies specifikke login. Menuens forside viser en liste med alle de oprettede events. (Lange fortløbende

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

AppWriter Cloud Manual

AppWriter Cloud Manual AppWriter Cloud Manual Installation AppWriter Cloud installeres i en Google Chrome-browser. Værktøjet giver læse- og skrivestøtte, når du arbejder i Google Docs og i Chrome-browseren. Hvis AppWriter ikke

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen

Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen 1. Gå til EUSARFs hjemmeside: www.eusarf2014.org Tryk på Submit abstract i højre side af skærmen. 2. Tryk på knappen Submit your abstract. Du bliver

Læs mere

UDKAST - Evaluering af Sommeraktiviteter for børn. Indhold

UDKAST - Evaluering af Sommeraktiviteter for børn. Indhold jhts@syddjurs.dk - Fil: 141002-Sommerakt-data-vurdering.docx Dato: 20-10-2014 - Side 1 af 12 QR-koden til: http://www.sommeraktiviteterforboern.dk/ Generator: https://www.the-qrcode-generator.com/ UDKAST

Læs mere

Quick- guide til Campaign Monitor

Quick- guide til Campaign Monitor Quick- guide til Campaign Monitor Beskrivelse af grundlæggende funktionalitet i AU s nyhedsbrevssystem https://aucampaign.createsend.com Page 1 of 21 Campaign Monitors brugergrænseflade Når du er logget

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.10

Servicebrev BørneIntra version 2.10 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.10 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56

Læs mere