Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade)"

Transkript

1 Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) (BEK 36, 2, stk. 1-3) Her svares på behov for og forventet forbrug af tilbud samt udviklingstendenser og indholdsmæssige krav til målgruppen som et hele. 63. Kommunens generelle bemærkninger til det forventede forbrug og behov for pladser til målgruppen. Bemærk, at dette spørgsmål er inkluderet for at give kommunen mulighed for at angive konkrete tal, hvis kommunen har dette behov. Skriv bemærkninger i det hvide felt Væsentlige ændringer på kort sigt (2010) 64. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget af brugen af tilbud udenfor regionen? JA (gå til spørgsmål 65) NEJ (gå til spørgsmål 66) Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen, hvilke/hvilket tilbud, der er tale om og ændringen er i opadgående eller nedadgående retning 66. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i forbrugsmønster i forhold til tilbuddene i regionen? JA (gå til spørgsmål 67) NEJ (gå til spørgsmål 68) Hvis JA i spørgsmål Beskriv den væsentlige ændring herunder hvilke/hvilket tilbud, det drejer sig om.

2 68. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget i brugen af tilbud indenfor regionen? JA (gå til spørgsmål 69) NEJ (gå til spørgsmål 70), dette skete i 2008 hvor kommunen i langt højere grad selv hjemtog opgaver Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppe og ændringen er i op- eller nedadgående retning. 70. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget i brugen af private opholdssteder? JA (gå til spørgsmål 71) NEJ (gå til spørgsmål 72) nej Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om ændringen er i op- eller nedadgående retning, og om der er tale om brug af opholdssteder til konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen

3 72. Laver eller planlægger kommunen forebyggende tiltag (f.eks. hjemmevejledning, aflastning eller andet), der kan have betydning for behovet for tilbud til målgruppen? JA, (gå til spørgsmål 73) NEJ (gå til spørgsmål 74) Ja, der ydes hjemmevejledning og aktiverende tilbud ligesom der er aflastningsmuligheder på plejecentrene allerede. Der opleves langt tidligere udskrivelser fra hospitalerne hvilket gør at der er sat et udviklingstiltag i gang som handler om kompetenceudvikling, øget normering, udgående sygepleje i aften/nat og uddannelse af specialsygeplejersker. Dette sker for at imødekomme den øgede kompleksitet på bl.a. senhjerneskadeområdet. Der er ansat hjerneskadekoordinator mhp at have én indgang til kommunen og mhp at koordinere tilbuddene. Hvis JA i spørgsmål Beskriv tiltagene og den forventede betydning for behovet for tilbud. Der er lavet en beskrivelse af tilbuddene til senhjerneskadede borgere i kommunen med forslag til fremtidige indsatser for at sikre koordinerede og sammenhængende tilbud. Ligeledes er der ønske om at anvende Regionens tilbud eller private tilbud i situationer hvor kommunen ikke har kompetencerne, ex. Høskov,Vejlefjord. 74. Har kommunen andre planer, som kan påvirke behovet for pladser og tilbud til målgruppen? JA (gå til spørgsmål 75) NEJ (gå til spørgsmål 76) Dette afhænger af hvordan beskrivelsen af fremtidige tilbud modtages og prioriteres ledelsesmæssigt og politisk. Hvis JA i spørgsmål Beskriv planerne og den forventede betydning for behovet for tilbud. Målet er helt klart at lave sammenhængende, kvalitative og koordinerede forløb på tværs af kommunens afdelinger.

4 Væsentlige ændringer på langt sigt ( ) 76. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget af brugen af tilbud udenfor regionen? JA (gå til spørgsmål 77) NEJ (gå til spørgsmål 78) nej Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen, hvilke/hvilket tilbud, der er tale om og ændringen er i opadgående eller nedadgående retning 78. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i forbrugsmønster i forhold til tilbuddene i regionen? JA (gå til spørgsmål 79) NEJ (gå til spørgsmål 80) nej Hvis JA i spørgsmål Beskriv den væsentlige ændring herunder hvilke/hvilket tilbud, det drejer sig om.

5 80. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget i brugen af tilbud indenfor regionen? JA (gå til spørgsmål 81) NEJ (gå til spørgsmål 82) nej Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppe og ændringen er i op- eller nedadgående retning. 82. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget i brugen af private opholdssteder? JA (gå til spørgsmål 83) NEJ (gå til spørgsmål 84) nej Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om ændringen er i op- eller nedadgående retning, og om der er tale om brug af opholdssteder til konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen

6 84. Laver eller planlægger kommunen forebyggende tiltag (f.eks. hjemmevejledning, aflastning eller andet), der kan have betydning for behovet for tilbud til målgruppen? JA, (gå til spørgsmål 85) NEJ (gå til spørgsmål 86) Ikke yderligere kommentarer Hvis JA i spørgsmål Beskriv tiltagene og den forventede betydning for behovet for tilbud. 86. Har kommunen andre planer, som kan påvirke behovet for pladser og tilbud til målgruppen? JA (gå til spørgsmål 87) NEJ (gå til spørgsmål 88) Der er planer om at udvide døgngenoptræningspladser til det dobbelte antal, 20 stk. Hvis JA i spørgsmål Beskriv planerne og den forventede betydning for behovet for tilbud. Skal politisk prioriteres og bevilges.

7 Indholdsmæssige krav og udviklingstendenser på kort og langt sigt (BEK 36, 2, stk. 1, litra 1 og stk. 3) 88. Oplever kommunen tendenser indenfor målgruppen, der kræver nye typer af tilbud? JA (gå til spørgsmål 89) NEJ (gå til spørgsmål 90) De tidligere udskrivelser, flere genoptræningsplaner Hvis JA i spørgsmål Beskriv hvilke tendenser og tilbud Kræver andre kompetencer, anden normering, andre hjælpemidler, andre rammer til yngre senhjerneskadede. 90. Har kommunen i øvrigt indholdsmæssige krav til målgruppens tilbud? JA (gå til spørgsmål 91) NEJ (gå til spørgsmål 92). Hvis JA i spørgsmål Beskriv hvilke Målgruppen voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) er afsluttet.

8 Hjælpemiddelområdet Høreområdet. Det ældreafdeling tidl. købte af ydelser var kun i relation til voksne hørehandicappede og bestod alene i - grundundervisning i brug af Høreapparat (HA) - råd og vejledning til brugere af HA - justering af HA Det var den ydelse Hjælpemiddelsektionen hjemtog i 2008 og selv ansatte hørekonsulenter. De andre ydelser vedr. voksne ligger i handicapafdelingen - som jeg ikke kan vurdere udviklingen på. Derfor har Hjælpemiddelsektionen hverken op- eller nedadgående forbrug hos regionen i den sammenhæng. Synsområdet Her hjemtog vi i 2008 tilsvarende sagsbehandlingen af synstekniske hjælpemidler og ansatte egne synskonsulenter. I 2008 købte Hjælpemiddelsektionen dog fortsat ydelser fra Center for Syn og kommunikation ved regionen. Da denne institution er overgået til Århus Kommune pr er det der Hjælpemiddelsektionen nu køber de relevante ydelser. Tilsvarende gælder også de få ydelser Hjælpemiddelsektionen i 2008 købte i forbindelse med kommunikationstekniske hjælpemidler ved Taleinstituttet. Disse ydelser købes nu også ved Århus Kommune for at have tilbuddene samlet. Hjælpemiddelsektionen forventer, at det er hertil (Århus Kommune) vi skal angive fremtidige behov i 2010 og årene fremover. Hjælpemiddelområdet Her hjemtog Hjælpemiddelsektionen al rådgivning fra Regionen i 2008 og ansatte terapeuter med specialist viden hertil.

9 Personer med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet (BEK 36, 2, stk. 1-3). Her svares på behov for og forventet forbrug af tilbud samt udviklingstendenser og indholdsmæssige krav til målgruppen som et hele Kommunens generelle bemærkninger til det forventede forbrug til målgruppen. Bemærk, at dette spørgsmål er inkluderet for at give kommunen mulighed for at angive konkrete tal, hvis kommunen har dette behov. Skriv bemærkninger i det hvide felt Væsentlige ændringer på kort sigt (2010) 209. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget af brugen af tilbud udenfor regionen? JA, (gå til spørgsmål 210) NEJ (gå til spørgsmål 211) Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen, hvilke/hvilket tilbud, der er tale om og ændringen er i opadgående eller nedadgående retning 211. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i forbrugsmønster i forhold til tilbuddene i regionen? JA (gå til spørgsmål 212) NEJ (gå til spørgsmål 213) Hvis JA i spørgsmål Beskriv den væsentlige ændring herunder hvilke/hvilket tilbud, det drejer sig om

10 213. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget i brugen af tilbud indenfor regionen? JA (gå til spørgsmål 214) NEJ (gå til spørgsmål 215) Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen, hvilke/hvilket tilbud, der er tale om og ændringen er i opadgående eller nedadgående retning 215. Laver eller planlægger kommunen forebyggende tiltag (f.eks. hjemmevejledning, aflastning eller andet), der kan have betydning for behovet for tilbud til målgruppen? JA, (gå til spørgsmål 216) NEJ (gå til spørgsmål 217) Hvis JA i spørgsmål Beskriv tiltagene og den forventede betydning for behovet for tilbud.

11 217. Har kommunen andre planer, som kan påvirke behovet for pladser og tilbud til målgruppen? Svarmuligheder JA (gå til spørgsmål 218) NEJ (gå til spørgsmål 219) Hvis JA i spørgsmål Beskriv planerne og den forventede betydning for behovet for tilbud. Væsentlige ændringer på langt sigt ( ) 219. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget af brugen af tilbud udenfor regionen? JA, (gå til spørgsmål 220) NEJ (gå til spørgsmål 221) Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen, hvilke/hvilket tilbud, der er tale om og ændringen er i opadgående eller nedadgående retning

12 221. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i forbrugsmønster i forhold til tilbuddene i regionen? JA (gå til spørgsmål 222) NEJ (gå til spørgsmål 223) Hvis JA i spørgsmål Beskriv den væsentlige ændring herunder hvilke/hvilket tilbud, det drejer sig om 223. Har kommunen planer om at ændre væsentligt i omfanget i brugen af tilbud indenfor regionen? JA (gå til spørgsmål 224) NEJ (gå til spørgsmål 225) Hvis JA i spørgsmål Uddybende bemærkninger til den væsentlige ændring herunder om der er tale om konkrete diagnoser/handicap indenfor målgruppen, hvilke/hvilket tilbud, der er tale om og ændringen er i opadgående eller nedadgående retning

13 225. Laver eller planlægger kommunen forebyggende tiltag (f.eks. hjemmevejledning, aflastning eller andet), der kan have betydning for behovet for tilbud til målgruppen? JA, (gå til spørgsmål 226) NEJ (gå til spørgsmål 227) Hvis JA i spørgsmål Beskriv tiltagene og den forventede betydning for behovet for tilbud Har kommunen andre planer, som kan påvirke behovet for pladser og tilbud til målgruppen? JA (gå til spørgsmål 228) NEJ (gå til spørgsmål 229) Hvis JA i spørgsmål Beskriv planerne og den forventede betydning for behovet for tilbud.

14 Indholdsmæssige krav og udviklingstendenser på kort og langt sigt (BEK 36, 2, litra 1 og stk. 3) 229. Oplever kommunen tendenser indenfor målgruppen, der kræver nye typer af tilbud? JA (gå til spørgsmål 230) NEJ (gå til spørgsmål 231) Hvis JA i spørgsmål Beskriv hvilke tendenser og tilbud 231. Har kommunen i øvrigt indholdsmæssige krav til målgruppens tilbud? JA (gå til spørgsmål 232) NEJ (gå til spørgsmål 233) Hvis JA i spørgsmål Beskriv hvilke Målgruppen personer med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet er afsluttet.

15

16

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere