Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores"

Transkript

1 Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores organisationsteoretiske udgangspunkt...9 Det naturlige åbne perspektiv...9 Nyinstitutionel teori...11 Stakeholders...12 SWOT og Porter...12 Empirisk afgrænsning...13 Kritik af teori og empiri...14 Kritik af vores brug af SWOT og Porters five forces...14 Kritik af stakeholder teori...16 Kritik af nyinstitutionel teori...16 Kritik af vores brug af empiri...17 Operationalisering af teori...18 DR...19 Præsentation af DR...19 Model 1; Brugerloyalitetens udvikling...20 DRs organisation og virke...21 Licens og public servicekrav...22 Noget for alle...24 Afklaring af begrebet public service...24 Nytænkningen af public service...25 Public service i en markedsøkonomisk sammenhæng...25 DR i forhold til markedet...26 Det danske TV marked...27 TV TV2 som primær konkurrent...29 TV2s strategi og værdier...30 Sammenligning og delkonklusion...31 Model 2; DR i forhold til sine primære og sekundære konkurrenter...31 Analyse...34 Porters five forces ) Truslen om nytilkomne ) Brugernes forhandlingsstyrke ) Leverandørernes forhandlingsstyrke ) Truslen fra substituerende produkter ) Intensiteten i rivaliseringen mellem konkurrenterne...37 Overvejelser i forbindelse med vores brug af Porters five forces...38 Model 3; Det danske mediemarked ud fra Porters five forces...39 SWOT analyse af DR...39 Corperate level...41 Financial level...44 Legal level...46 Delkonklusion...48 Opsamling på Porters five forces og SWOT analysen...48

2 DRs stakeholders...49 Stakeholders og deres krav...50 Brugere / interessegrupper...50 Politiske påvirkere...52 Medarbejdere...53 Konkurrenter og samarbejdspartnere...54 Pressen...54 Kort over DRs vigtigste stakeholders...55 Model 4, Stakeholder-kort...56 Delkonklusion...56 DR i forhold til institutionel og nyinstitutionel teori...58 Institutionelle omgivelser...58 De tre søjler i forhold til legitimitet...59 DRs institutionelle rammer...60 DRs regulative træk...60 DRs normative træk...61 DRs kognitive træk...62 Isomorfi...62 DRs isomorfiske dilemma...64 Sociale myter...65 Myte 1: Paternalisme-myten...66 Myte 2: Public service...67 Myte 3: Licens...67 Delkonklusion...68 Diskussion...70 På hvilken måde er DR legitim?...70 DRs legitimitet i forhold til brugerne...71 DRs legitimitet i forhold til de politiske påvirkere...73 DRs legitimitet i forhold til deres medarbejdere...73 DRs legitimitet i forhold til deres konkurrenter / samarbejdspartnere...73 Delkonklusion...74 Hvordan udfordres DRs legitimitet?...75 Medielicens...75 Øget konkurrence / medieforlig...76 Yngre generationer af brugere...77 Delkonklusion...79 På hvilket grundlag bør DR søge sin legitimitet?...80 Model 5; Udvidet brugerloyalitetsmodel...81 Scenarie 1: Konkurrencen høj, brugerloyaliteten høj...81 Anbefalinger til DR i scenarie Scenarie 2: Konkurrencen høj, loyaliteten moderat...83 Anbefalinger til DR i scenarie Scenarie 3: Konkurrencen høj, loyaliteten lav...84 Anbefalinger til DR i scenarie Diskussion af anbefalingerne til DR...85 Kritisk vurdering...85 DRs position på markedet...86 Model 6; Positioneringskort for det danske mediemarked

3 Grundlaget for DRs fremtidige legitimitet...89 Konklusion...92 Perspektivering...95 Litteraturliste...97 DR og TV2 Publikationer...98 Internet...99 Bilag Bilag Bilag

4 Indledende problemstilling! $ %&' $ %&' %&' ( '))* +, - ' +. + & /!01 ( /

5 $. $ & $ $ /2 /2 / 2 $ $ '))9+'))3 ( (!( 5

6 ! & '2 & & 1 & & 6

7 Metode % : ; + ; + & & 7

8 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt Socialkonstruktivisme &! < + ') ==! ==/> ')))1(+02 % ====/> ')))192 : / 2 /> ')))1 2 ; ==$ / 2? /> ')))1 2 $ == /> '))) &! & 8

9 Teori & & 5 & / 2! /'))(2 $ /'))(2? % Vores organisationsteoretiske udgangspunkt Det naturlige åbne perspektiv & >! 8 ;<!3'))(! )) 3 4 / 2 0 &! 13 % A % 1BCA /! '))(1) 2! A ))/A'))D

10 !!! %! 33! % 9) E + % + /A'))D102% &! % E % E + C % 3 3/A'))D102 10

11 Nyinstitutionel teori,! /A'))D10'2 > > 5 4 5FA 3/2 ; == < /A'))D10'+0(2 ; /A'))D10'2 /; 1D2%, D ==< C /2 < 6? /A'))D10D2 /! D10D2 < 11

12 /! D1092C /A'))D10(25+ /; 1D2 Stakeholders!! G + / F'))'1D2? :? 3!A8B! B 3$ F/'))'2 & + SWOT og Porter : $5!> <% H 12

13 SWOT &!> <% &!> <%+ /B ')))1*D2!> <%+ /B ')))1*D2 Porters five forces A5 E5 =? I? = +. 6 H5 + & 5 &!> <% 5 5!> <%!> <% 5 55!> <%!> <% Empirisk afgrænsning! & * JK 13

14 &6+ +! + 5 Kritik af teori og empiri < LC? Kritik af vores brug af SWOT og Porters five forces H!> <% 5 14

15 ? :!> <% 8 < 8 1(02 5!> <% 5 5 A

16 ? Kritik af stakeholder teori!!> <% 5 & + +? + /B > D1((2 & F + + A Kritik af nyinstitutionel teori :! 5 4 /A'))D10'2 16

17 . : : A 4! EM!!!!!!!!3/! '))(1' 0+' D2 /A'))D1002 Kritik af vores brug af empiri : 6 & 33 7 & % $!/ 2 5 E3+ 3/02! ==$ /?(1)+2, 9 '))98')) '))0$%&' '))0 5'))0 17

18 == /?(12 < Operationalisering af teori ; & + 5!> <% + $ Opgavedesign1 Præsentation af DR og det marked organisationen agerer på Analysedel 1: Situationsanalyse; SWOT og Porters five forces Analysedel 2: Legitimitet i forhold til DRs stakeholders Analysedel 3: Legitimitet i forhold til nyinstitutionel teori Diskussion Anbefalinger Konklusion. 18

19 DR & : %&' %&' B Præsentation af DR 'D=! = 5D () + + %&'C%&' 3! 3/F'))01D2 /!0102! 13!! 3/!01'2!,! 1-- ''--N 19

20 + E Model 1; Brugerloyalitetens udvikling: )! 3! & G*'))*' %&'! /H2 A )O / O')O') O')O') 2 10 Se vores analyse i afsnittet om Portes five forces. 20

21 $%& 3/!01'2B /2 /! A HHI *' ' /> 19+2 % + - == ==/> 12 DRs organisation og virke 0 '+ 5+0 %+ == ' == (*)). 8?.5 ; 5 '))DI!; 5'))* + E / '))*2 21

22 Licens og public servicekrav +-+ C ++ C'))0 O(0 C +? P)1!!'$ $ ( ' ( $ 3 /H + 8C D)*) '))02 < () 13) 3*+/> A 1,! $ $ ( $ $, $ $ 22

23 ( & '))05'))0!'))0+)9 3 3/ '))D2 '))9+')) C 3! 3 3 3/3 3'))D102! 33/(23! $! 3/2 33/02 3 3/D2 3 3/*2 3 3/ 2 3 3/2 E3/!!3/'2 3 $ 3/'2B J JJ'))D 23

24 Noget for alle 33 ' 3 '))0+')) = = 1 A 3 3 & L / 2 & /2? Afklaring af begrebet public service 53 3/! D1 2! E2 '2 (2 /!D1)2B 33 5!!! /!1'2 ' '))D 24

25 Nytænkningen af public service A. 3! 3/!1'(2! /%&' 2 /!1'(2 Public service i en markedsøkonomisk sammenhæng 5! /! 1' 2! E30 $!!' 0 25

26 3/!1' 2? %&' DR i forhold til markedet + + %& &E? %& + ( & + +? & + $ + ( + 26

27 Det danske TV marked &+ %&'&/%&( %&(Q2 %&/0 D2 &G*'))* 0 + %& DO +/G*2 -?.' D + + *.0.0.D C < < 6 < + 9!/DO '2.DC *%*OO D+D)+! C < + %&( %&(Q 0!'1G8 D 444 * - /.PD0' + C D)*)'))

28 ;!/;!%&(Q R%&2 /63 : 32 ;! %&( %&( &*)O ')O D+D) TV2 %&' %&' 5%&''))0*9'$ + %&'' 0%&' %&'- + + '))0 %&'- $%&'- '))0+ %&'- '))0 '))0%&'- %&'- '))0 9) %&' / 2 ') %&' '))0 %&' '))0 ') %&'S'))0*0(O ()9 *O/D 2 '))( %&'S %&'S 2004 udgjorde 8,2 mio. 28

29 TV2 som primær konkurrent % + %&' E %&' %&' %&' %&'*(O (DO D+D)% *(O ')OD+ D)/G*'))*2 %&' %&' %&'- + %&'- /? %&'-B-!10'2 %&'-/H + P)2 %&'5!+ )O %&'/%&' '))02 29

30 TV2s strategi og værdier %&' 1 3 (1'! (1!!3 1. %&' & ! (1' 3 $ $! 4 $ (1'! $ 5 /(1'! 6 $ '3 '' %&' %&' - ' 1-- ''--NT0*'9** '' 1-- ''--NT0*'99) 30

31 Sammenligning og delkonklusion Model 2; DR i forhold til sine primære og sekundære konkurrenter 23 : '( $ '))(19' 31

32 A & + A & %& %&'!%&' E%&' 'O*'))* 9O C %&' A & 6 +, 32

33 (

34 Analyse Porters five forces? 5 A! : 5 & % '2./2 (2 C 02% D2 /$ '))(190+9D2 &+ 1) Truslen om nytilkomne ; '0 %&' 'D & : %&' '0 B! == 'D 1-- ''--NT0*'0'0 34

35 %&'6%&'R %&'I A()()* / 2' 6%&( A %&' B A / 2 / ) Brugernes forhandlingsstyrke H %&' + +? / %&'2.? 13!! 3/$ '))(19 2 : $+ B+ %&'! B 35

36 5 3) Leverandørernes forhandlingsstyrke C+& $ : %&' A & %& %+ %&'. & %, L & + $ + ; 4) Truslen fra substituerende produkter % =, % 36

37 /$ '))(192 % + ;? 5 % 5) Intensiteten i rivaliseringen mellem konkurrenterne + C '* %&'. H& %& <.! %&' '* $6? $ /'))(2 37

38 Overvejelser i forbindelse med vores brug af Porters five forces & 5 + % E+ A =4 = 5 /2 E! 5 & 1 5 A %&' 38

39 Model 3; Det danske mediemarked ud fra Porters five forces:? + SWOT analyse af DR!> <% E3 3/'))D2 '))& 39

40 &13I 3 3C 3 3?3 & / 2 40

41 Styrker Corperate level Svagheder DR har stor faglig dygtighed og mange års erfaring. DR har en status på markedet, der betyder, at deres produkter opfattes som kvalitetsprodukter. DR opfattes generelt som troværdige. DR har god brugerkontakt, bl.a. via deres debatforum på nettet. DR er gode til at brede sig over flere medie platforme. Ørestadsbyggeriet samler hele organisationen på et sted og betyder fx bedre vidensdeling afdelinger imellem Muligheder TV2s privatisering kan medvirke til at genskabe en særstatus for DR på det danske tv-marked. Det er rent lovgivningsmæssigt svært for nye konkurrenter at trænge ind på det danske tv-marked. DR har en tung organisation, og deres organisationsstruktur er derfor mindre effektiv end deres konkurrenters. DR er en offentlig virksomhed på et privat marked. Derfor kan de ikke konkurrere på lige vilkår med deres konkurrenter. DR ligger som public service-kanal under for politiske krav og forpligtelser. DR differentierer sig ikke nok fra deres konkurrenter. Derfor udnytter de ikke til fulde den særstatus og de muligheder de har som public service virksomhed. Trusler Generationsskifte blandt brugerne. Manglende legitimitet blandt de nye generationer. DR får flere konkurrenter via internettet og udenlandske tv kanaler. Skiftende politiske dagsordner skaber ustabilitet i lovkrav og forpligtelser. Reklamefinansierede konkurrenter kan agere mere frit på markedet end DR DRs dilemma: Hvis DR bliver for kommercialiserede kan de miste legitimitet. Hvis DR i for lille grad følger seernes ønsker og behov kan de miste seere 41

42 Forklaring - Corperate level $ %& %& ; /3 3'))D1)2 6 E3!!! 7 8! 7!!!! 7! 9/$ '))(1'9)2 6 / /50 22 D * %&'! %&'/ / 2 %%&'

43 : %&' 3 3 == == %G $ /2 : 190,4 % &% ' : ; &9/3 3'))D192 $ %&. $ / %&2 /2 13<!! / 3/3 3 '))D1*2 43

44 Styrker Financial level Svagheder DRs finansieringsform betyder, at de er uafhængige af reklameindtægter og andre kommercielle interesser. DRs finansieringsgrundlag er relativt stabilt, da deres årsomsætning ikke er direkte afhængig af markedskræfterne. DRs finansieringsform betyder, at de i princippet er ejet af hele Danmark. Dette kan øge licensbetalernes engagement i virksomheden. Muligheder Kulturministeriet har offentliggjort deres udspil til et kommende medieforlig, hvor en medielicens skal overtage den nuværende licens. Medielicensen kan hjælpe DR til økonomisk at klare de udfordringer som brancheudviklingen skaber. En anden mulighed kan være at gøre DR skattefinansieret Skæv konkurrence betyder, at DRs konkurrenter er mindre bundet af regler og forpligtelser. DRs indtægt er afhængig af hvor mange der betaler licens samt af den politiske beslutning om DRs andel af denne. Den politiske indflydelse betyder, at DR ikke, som andre virksomheder kan hæve deres priser, når deres udgifter stiger. Trusler Den løbende debat om DR fortsatte licensfinansiering betyder, at der bliver sat spørgsmålstegn ved DRs ret til at modtage licenspenge. En manglende teknologisk og produktmæssig udvikling kan betyde mistet integritet og legitimitet, og vil true deres nuværende finansieringsgrundlag. DRs nye ledelse kan være en mulighed for at effektivisere organisationen. Forklaring Financial level $ 33 & 44

45 / 2 / /)O2 /2 /2 %: & 3!!8!!!! 3/3 32! 45

46 33 /3 32 %$ / 2 $ Styrker Legal level Svagheder Mærkatet public service virksomhed skaber troværdighed, og derved legitimitet for DR. Deres public service forpligtelser betyder, at er lovpligtigt for DR at holde en tæt kontakt til deres brugere. Public service forpligtelserne betyder, at det er lovpligtigt for DR at prioritere mange kræfter på de områder hvor de er stærke. Muligheder Den politiske styring giver mulighed for at nogle af DRs public service krav kan ændres, strammes, slækkes eller helt eftergives. Desuden ligger der også legitimitet for DR i at reglerne forbliver som de er. Tv for alle er (eller kan risikere at blive) tv for ingen. DRs påkrævede saglighed kan medføre frygt for at gribe tingene anderledes an og forny sig for ikke at fremstå usaglig. Public service forpligtelserne betyder, at DR ikke kan bevæge sig frit på markedet. Trusler Økonomiske sanktioner mod DR kan betyde, at DR vil få svært ved at leve op til, eller gå på kompromis med deres public servicekrav. Dette kan betyde et legitimitetstab for DR. En politisk accept af at kravene til DR mindskes, kan betyde legitimitetstab for DR. 46

47 Forklaring Legal level $5 ' + ' % : %$ $ '9 B '))D/7, B2 + 6R4 47

48 Delkonklusion Opsamling på Porters five forces og SWOT analysen! 5!> <%!> <% 5! / 2 C? % /5 2 1 E. 33!> <% E / 2/2 /2! U /2 E 48

49 DRs stakeholders!> <% A +C> F 3 ' 3/ F'))'1D2 + '! +3 3/ F'))'1D2 & F F! & A F + ' + C> +3$ 3/> '))*2 $> ' / F'))'1D2 ' EA / F'))'

50 Stakeholders og deres krav A 3 3/3!'))0+)932 F + 3 3/ F'))'1)2, + 3! 3/2 /2 & / 2, +? E - - Brugere / interessegrupper DRs ejere/brugere! > E3 3/> '))*2 + 50

51 3 + '))9+'))& 3 3/G.5'D-08'))*2 $ == ; / 2 / 3!> <%32 Interessegrupper > + /E.V!CB +? /> '))*2 / 2 $.V 51

52 ! +E- : < + Politiske påvirkere Politikere 5 +./ 2> 3W /23 3; 3/> '))*2?! 5? + P) + + /332 H - 52

53 /2 P) Radio- og tv-nævnet C $ + Medarbejdere A /F B I 2> 33/> '))*2 5/'D-0 8'))*2E3' 3A! / 2? +? 53

54 $ Konkurrenter og samarbejdspartnere. $ %&' %&' $ %&' EBU (European Broadcasting Union) :H, + :,5:H, :H, Pressen 5 $? 5 / 2 54

55 Kort over DRs vigtigste stakeholders! + 5 F + + F + + / F'))'1'0(2 + C> & + 55

56 Model 4, Stakeholder-kort 30 : Delkonklusion & + I + () <

57 + A /2B & &! F + % > +1H- & + 57

58 DR i forhold til institutionel og nyinstitutionel teori /A'))D1(2 /2! : < - /A'))D102 /A'))D1 '2 Institutionelle omgivelser /A'))D102 /A'))D1 '2! E M0!!!!! 0!=!! = $! 3/! D1((2 58

59 /! D1(02! Overblik over de tre institutionsstrukturer, opstillet i tre søjler: /! D1(D2 De tre søjler i forhold til legitimitet < /! D1092 C : /A'))D1*2 : 59

60 & DRs institutionelle rammer!! E /! D10D2! A /! D10*2 $ DRs regulative træk! 1 M3!!!! 7 >!!! =7 =! 3/! D1(D2 :? C + P) + / 332 %&'-5 P 60

61 ) A /P)2 : E9 9 / + P)2 5 : /A'))D10'+0(2, C DRs normative træk $ /! D1(92&! ; ; /2 /332 P) == == 61

62 /!01 (2!! /! 01'2 + + / & DRs kognitive træk Isomorfi? HHI HHI H HHID0 % /%&25 H %&' 62

63 )= HHI /.X+!')))1 92 H HHI? HHI HHI! HHI C /2! HHI )= BHHI! 3 31M? 77! 3/! D10D2 5 4 /1* ) % 2) A 3) ; ( %&'! HHI? %&' HHI )= %&' /!01'25 4 C! ( /5 4 19)2 63

64 /5 4 19)2 HHIA + %&' + + %&'! :H,! :,$ : : A DRs isomorfiske dilemma < / $6 %&' C HHI % & 64

65 $! $. $ /!01'2 Sociale myter : A /A'))D1002? < '2 5+ (2 C ! 6 65

66 3/H 4'1(; 1*D2! 5 Myte 1: Paternalisme-myten : A! 133! /, :!01D2 ; 33! 6! - /!01 )2A! E3 $!!'! /!

67 ! B Myte 2: Public service!! :? ('! (( H Myte 3: Licens :?? '))9+')) 3 3 (0 (' B 3!'))0+)93 1 /332 ((. I!;'))* (0 3 8 '))9+'))3/'))D2 67

68 !? A ; /! D100+0D2! Delkonklusion &! C : C A &! 13 4 $ 3/A 499A'))D10(2 HHI 68

69 A + %&' $?! / 2!!! &! %! 69

70 Diskussion? E 1 & På hvilken måde er DR legitim??!! &!!! 5 + & E+ + 70

71 DRs legitimitet i forhold til brugerne &!!! / '2 (D 5?? ! (D :3 3 71

72 ! +33 / /2 / 2 %&' +! + ++ & (* / 2 36?6 72

73 DRs legitimitet i forhold til de politiske påvirkere +! DRs legitimitet i forhold til deres medarbejdere &! 5 DRs legitimitet i forhold til deres konkurrenter / samarbejdspartnere & $ 73

74 & :H,! Delkonklusion 5 + +&! +?6 & 74

75 : & + A ?6 & : Hvordan udfordres DRs legitimitet? : + 5!> <% '))9+')) Medielicens + 8 =! 75

76 $ :+ %& 37 $ Øget konkurrence / medieforlig % 5 ( : + + H 3 3 '))9+')) & + B 9D 37 B D))) /,D'))*2 38 $ 5+ ' %&'R 76

77 + %&' %&'. 13!! $ ' ' ! A : Yngre generationer af brugere +? %&' J J%&-AO')'))9+ '))-O') O')O') O') 77

78 A ! /3!> <%32 B $ 5 A /3A 1H 32 % 1 78

79 30!! 3/3 32 B /2 Delkonklusion $ E5 5 :! /!019)2$ 1, 5 + /2A $ H A : 79

80 På hvilket grundlag bør DR søge sin legitimitet? + %E?! /332! & & 80

81 Model 5; Udvidet brugerloyalitetsmodel: Scenarie 1: Konkurrencen høj, brugerloyaliteten høj! H 33 B 81

82 E/ 2 / 2 33! +, Anbefalinger til DR i scenarie 1 $! = = +, A3 3 82

83 & + +? == %&' + & : Scenarie 2: Konkurrencen høj, loyaliteten moderat C %&'? /2 'D)) 83

84 E 3 3 Anbefalinger til DR i scenarie 2?? H / 2 $ + 33 / 6 2 Scenarie 3: Konkurrencen høj, loyaliteten lav %? - 84

85 % LD) Anbefalinger til DR i scenarie 3? & A +.? - Diskussion af anbefalingerne til DR Kritisk vurdering &! 33 / 2 & 85

86 !> <% & + & + & DRs position på markedet %&' %&'! $ 86

87 87

88 Model 6; Positioneringskort for det danske mediemarked 0) : 40 5 / 2 '*O %&'& EB E! 88

89 . %&'! %&' %&'%&' $ %&' Grundlaget for DRs fremtidige legitimitet! 5 1 ' Udvikling8? $ + $ 89

90 0 (' H % & 5 )' Kvalitet8 + 0 : / 3H

91 : $ & & - 91

92 Konklusion G + &? + & 5 1 & %! 5 4VA /A'))D10'+0(2A! & 1! + $ + 92

93 1 2 Udvikling '2 TraditionE (2 Kvalitet & 3 3 ')) 33? & & % $ 93

94 : $ 94

95 Perspektivering Opgavens generaliserbarhed! & 5!> <%! +. & 3 43!! 95

96 ! N 96

97 Litteraturliste B% > B1M5! % 3- /!=2 /7 0D B F :$< C$13G 3F+ 7?.')))!!$137 3B.'))0? FI13! Y3H.'))'?H13! 8 N3B B ( $!13A 35$:6'))( F5/213? + 3A U'))0.X+!C13HHII;;8A 3 C '))) A5 < 3!'))D CF 13!!8% 4 35$: ;F A13C8 3!5,I 97

98 5 4> > A 5F13%4 3%, I! > 13 3! I D! > 8 ;<35$;4F '))(!$13+ 3.!0!$1358 3A GZ, >!H 13! 8 3!'))) > 5/213%& , DR og TV2 Publikationer 8 '))9+')) '))D '))D +'))0 '))0!'))0+'))9'))0 %&' '))0 '))D '))* H + 8C D)*)'))0 98

99 Internet 1444 %&'1444'

100 Bilag 1 Analyse niveauer Lukkede Systemer Rationelle modeller Naturlige modeller Åbne Systemer Rationelle modeller Naturlige modeller Organisationen en maskine til at opnå på forhånd fastlagte mål. Formel struktur. Fokus på implementeringen af processerne og struktur internt i organisationen. Omverdenen uden betydning. Organisationen et mål i sig selv, selvstændig organisme. Uformel struktur. Fokus på adfærd og motivation. Omverdenen eksisterende, men kun som en uforsonlig faktor. Organisationer skal forsøge at reducere transaktionsomkost ninger mellem organisation og omverden. Begrænset rationalitet hos individet. Struktur skal matche omverdenens krav. Organisationen et socialt system. Struktur: løse koblinger Omverden kompleks. Omverdenen nødvendig for overlevelse. Social-psykologiske niveau Teorier der går på at effektivisere arbejdsprocesserne i organisationen. Interpersonelle teorier. Omgivelser skaber komplikationer. De interne beslutninger skal afstemmes efter omgivelserne. Teorier der omhandler løst koblede aktører, individet er med til at skabe omverden, frem for at forstå den. Strukturelt niveau Administrative specialiseringsteorier (Fayol) og bureaukratiske (Weber) teorier. Adfærdsteorier med henblik på at forbedre administrative teorier. Struktur spiller en rolle. De interne strukturer kan variere, skal afpasses efter omgivelser. Teori der undersøger relationen mellem humane og ikke humane systemer. Økologisk/ samfundsmæssigt niveau Da omverdenen er uden betydning, findes der ingen teorier. Stadig ikke nok fokus på omverden. Åbne systemovervejelser med økonomisk præget rationalitet. Overvægten af teorier. Omverdenen i fokus, fx ressourceafhængighed s-perspektiv og institutionel teori. 100

101 Bilag 2 *!+ *( ')%& ' D 9))+'0))!D+D)!%&/!,2 '%&!, 1%&(%&(Q.D Sendetid Hele døgnet, alle Kl , alle år, DSU Timer t min pct t min pct t min pct 165t 43min 6t 18min 34 4t 32min 35 5t 19min t 02min 0t 26min 2 0t 14min 2 0t 49min 4 94t 01min 0t 22min 2 0t 18min 2 0t 15min 1 168t 38min 0t 09min 1 0t 06min 1 0t 14min 1 126t 57min 4t 44min 26 3t 47min 29 3t 02min 17 90t 58min 0t 55min 5 0t 46min 6 0t 34min 3 158t 09min 1t 00min 5 0t 43min 6 2t 03min t 09min 0t 56min 5 0t 41min 5 1t 40min 9 142t 23min 0t 03min 0 0t 01min 0 0t 04min 0 160t 03min 0t 25min 2 0t 17min 2 0t 47min 4 165t 45min 0t 40min 4 0t 23min 3 0t 52min 5 0t 14min 1 0t 07min 1 0t 29min 3 Andre 2t 00min 11 1t 00min 8 2t 08min 12 I alt 18t 20min t 59min t 21min

102 Bilag 3 102

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21.

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21. 1: Problem-opdeling MECE? Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski Løsninger?? 2: MECE tankegang ikke- MECE del- problem 1 del- problem 4 Mutually Exclusive Collec9vely Exhaus9ve MECE del-

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Rønde HHX Organisation

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Strukturreformen og kommunikationscentrene Forandringer og konsekvenser

Strukturreformen og kommunikationscentrene Forandringer og konsekvenser Strukturreformen og kommunikationscentrene Forandringer og konsekvenser Af Per Nielsen & Agnete Selvejer Masterafhandling, MPA-uddannelsen, Copenhagen Business School, CBS, 2010 Først lidt om MASTER ens

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring Organisatorisk læring Kan organisationer lære? Kan de lade være? Kultur Proces Struktur 2 Beskriv den situation hvor der sidst skete læring på din arbejdsplads? Skriv ordet på karton og gå rundt og diskutér

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside.

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Presseteam Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Hvorfor har KLF et presse-team i mit netværksområde? Vi ønsker at synliggøre KLF

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Public Service Rådets Beretning 2001-2002

Public Service Rådets Beretning 2001-2002 PUBLIC SERVICE RÅDET Public Service Rådets Beretning 2001-2002 J.nr.: - 2 - Forord Public Service Rådet fik et kort liv, det blev ikke et år gammelt. Derfor nåede Rådet ikke at udføre sin hovedopgave,

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

RADIKALISERING PÅ NETTET

RADIKALISERING PÅ NETTET Rapporter på diis.dk: Online-radikalisering: et uafklaret begreb Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen RADIKALISERING PÅ NETTET -hvordan anvendes de sociale medier af ekstremistiske

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere