Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores"

Transkript

1 Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores organisationsteoretiske udgangspunkt...9 Det naturlige åbne perspektiv...9 Nyinstitutionel teori...11 Stakeholders...12 SWOT og Porter...12 Empirisk afgrænsning...13 Kritik af teori og empiri...14 Kritik af vores brug af SWOT og Porters five forces...14 Kritik af stakeholder teori...16 Kritik af nyinstitutionel teori...16 Kritik af vores brug af empiri...17 Operationalisering af teori...18 DR...19 Præsentation af DR...19 Model 1; Brugerloyalitetens udvikling...20 DRs organisation og virke...21 Licens og public servicekrav...22 Noget for alle...24 Afklaring af begrebet public service...24 Nytænkningen af public service...25 Public service i en markedsøkonomisk sammenhæng...25 DR i forhold til markedet...26 Det danske TV marked...27 TV TV2 som primær konkurrent...29 TV2s strategi og værdier...30 Sammenligning og delkonklusion...31 Model 2; DR i forhold til sine primære og sekundære konkurrenter...31 Analyse...34 Porters five forces ) Truslen om nytilkomne ) Brugernes forhandlingsstyrke ) Leverandørernes forhandlingsstyrke ) Truslen fra substituerende produkter ) Intensiteten i rivaliseringen mellem konkurrenterne...37 Overvejelser i forbindelse med vores brug af Porters five forces...38 Model 3; Det danske mediemarked ud fra Porters five forces...39 SWOT analyse af DR...39 Corperate level...41 Financial level...44 Legal level...46 Delkonklusion...48 Opsamling på Porters five forces og SWOT analysen...48

2 DRs stakeholders...49 Stakeholders og deres krav...50 Brugere / interessegrupper...50 Politiske påvirkere...52 Medarbejdere...53 Konkurrenter og samarbejdspartnere...54 Pressen...54 Kort over DRs vigtigste stakeholders...55 Model 4, Stakeholder-kort...56 Delkonklusion...56 DR i forhold til institutionel og nyinstitutionel teori...58 Institutionelle omgivelser...58 De tre søjler i forhold til legitimitet...59 DRs institutionelle rammer...60 DRs regulative træk...60 DRs normative træk...61 DRs kognitive træk...62 Isomorfi...62 DRs isomorfiske dilemma...64 Sociale myter...65 Myte 1: Paternalisme-myten...66 Myte 2: Public service...67 Myte 3: Licens...67 Delkonklusion...68 Diskussion...70 På hvilken måde er DR legitim?...70 DRs legitimitet i forhold til brugerne...71 DRs legitimitet i forhold til de politiske påvirkere...73 DRs legitimitet i forhold til deres medarbejdere...73 DRs legitimitet i forhold til deres konkurrenter / samarbejdspartnere...73 Delkonklusion...74 Hvordan udfordres DRs legitimitet?...75 Medielicens...75 Øget konkurrence / medieforlig...76 Yngre generationer af brugere...77 Delkonklusion...79 På hvilket grundlag bør DR søge sin legitimitet?...80 Model 5; Udvidet brugerloyalitetsmodel...81 Scenarie 1: Konkurrencen høj, brugerloyaliteten høj...81 Anbefalinger til DR i scenarie Scenarie 2: Konkurrencen høj, loyaliteten moderat...83 Anbefalinger til DR i scenarie Scenarie 3: Konkurrencen høj, loyaliteten lav...84 Anbefalinger til DR i scenarie Diskussion af anbefalingerne til DR...85 Kritisk vurdering...85 DRs position på markedet...86 Model 6; Positioneringskort for det danske mediemarked

3 Grundlaget for DRs fremtidige legitimitet...89 Konklusion...92 Perspektivering...95 Litteraturliste...97 DR og TV2 Publikationer...98 Internet...99 Bilag Bilag Bilag

4 Indledende problemstilling! $ %&' $ %&' %&' ( '))* +, - ' +. + & /!01 ( /

5 $. $ & $ $ /2 /2 / 2 $ $ '))9+'))3 ( (!( 5

6 ! & '2 & & 1 & & 6

7 Metode % : ; + ; + & & 7

8 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt Socialkonstruktivisme &! < + ') ==! ==/> ')))1(+02 % ====/> ')))192 : / 2 /> ')))1 2 ; ==$ / 2? /> ')))1 2 $ == /> '))) &! & 8

9 Teori & & 5 & / 2! /'))(2 $ /'))(2? % Vores organisationsteoretiske udgangspunkt Det naturlige åbne perspektiv & >! 8 ;<!3'))(! )) 3 4 / 2 0 &! 13 % A % 1BCA /! '))(1) 2! A ))/A'))D

10 !!! %! 33! % 9) E + % + /A'))D102% &! % E % E + C % 3 3/A'))D102 10

11 Nyinstitutionel teori,! /A'))D10'2 > > 5 4 5FA 3/2 ; == < /A'))D10'+0(2 ; /A'))D10'2 /; 1D2%, D ==< C /2 < 6? /A'))D10D2 /! D10D2 < 11

12 /! D1092C /A'))D10(25+ /; 1D2 Stakeholders!! G + / F'))'1D2? :? 3!A8B! B 3$ F/'))'2 & + SWOT og Porter : $5!> <% H 12

13 SWOT &!> <% &!> <%+ /B ')))1*D2!> <%+ /B ')))1*D2 Porters five forces A5 E5 =? I? = +. 6 H5 + & 5 &!> <% 5 5!> <%!> <% 5 55!> <%!> <% Empirisk afgrænsning! & * JK 13

14 &6+ +! + 5 Kritik af teori og empiri < LC? Kritik af vores brug af SWOT og Porters five forces H!> <% 5 14

15 ? :!> <% 8 < 8 1(02 5!> <% 5 5 A

16 ? Kritik af stakeholder teori!!> <% 5 & + +? + /B > D1((2 & F + + A Kritik af nyinstitutionel teori :! 5 4 /A'))D10'2 16

17 . : : A 4! EM!!!!!!!!3/! '))(1' 0+' D2 /A'))D1002 Kritik af vores brug af empiri : 6 & 33 7 & % $!/ 2 5 E3+ 3/02! ==$ /?(1)+2, 9 '))98')) '))0$%&' '))0 5'))0 17

18 == /?(12 < Operationalisering af teori ; & + 5!> <% + $ Opgavedesign1 Præsentation af DR og det marked organisationen agerer på Analysedel 1: Situationsanalyse; SWOT og Porters five forces Analysedel 2: Legitimitet i forhold til DRs stakeholders Analysedel 3: Legitimitet i forhold til nyinstitutionel teori Diskussion Anbefalinger Konklusion. 18

19 DR & : %&' %&' B Præsentation af DR 'D=! = 5D () + + %&'C%&' 3! 3/F'))01D2 /!0102! 13!! 3/!01'2!,! 1-- ''--N 19

20 + E Model 1; Brugerloyalitetens udvikling: )! 3! & G*'))*' %&'! /H2 A )O / O')O') O')O') 2 10 Se vores analyse i afsnittet om Portes five forces. 20

21 $%& 3/!01'2B /2 /! A HHI *' ' /> 19+2 % + - == ==/> 12 DRs organisation og virke 0 '+ 5+0 %+ == ' == (*)). 8?.5 ; 5 '))DI!; 5'))* + E / '))*2 21

22 Licens og public servicekrav +-+ C ++ C'))0 O(0 C +? P)1!!'$ $ ( ' ( $ 3 /H + 8C D)*) '))02 < () 13) 3*+/> A 1,! $ $ ( $ $, $ $ 22

23 ( & '))05'))0!'))0+)9 3 3/ '))D2 '))9+')) C 3! 3 3 3/3 3'))D102! 33/(23! $! 3/2 33/02 3 3/D2 3 3/*2 3 3/ 2 3 3/2 E3/!!3/'2 3 $ 3/'2B J JJ'))D 23

24 Noget for alle 33 ' 3 '))0+')) = = 1 A 3 3 & L / 2 & /2? Afklaring af begrebet public service 53 3/! D1 2! E2 '2 (2 /!D1)2B 33 5!!! /!1'2 ' '))D 24

25 Nytænkningen af public service A. 3! 3/!1'(2! /%&' 2 /!1'(2 Public service i en markedsøkonomisk sammenhæng 5! /! 1' 2! E30 $!!' 0 25

26 3/!1' 2? %&' DR i forhold til markedet + + %& &E? %& + ( & + +? & + $ + ( + 26

27 Det danske TV marked &+ %&'&/%&( %&(Q2 %&/0 D2 &G*'))* 0 + %& DO +/G*2 -?.' D + + *.0.0.D C < < 6 < + 9!/DO '2.DC *%*OO D+D)+! C < + %&( %&(Q 0!'1G8 D 444 * - /.PD0' + C D)*)'))

28 ;!/;!%&(Q R%&2 /63 : 32 ;! %&( %&( &*)O ')O D+D) TV2 %&' %&' 5%&''))0*9'$ + %&'' 0%&' %&'- + + '))0 %&'- $%&'- '))0+ %&'- '))0 '))0%&'- %&'- '))0 9) %&' / 2 ') %&' '))0 %&' '))0 ') %&'S'))0*0(O ()9 *O/D 2 '))( %&'S %&'S 2004 udgjorde 8,2 mio. 28

29 TV2 som primær konkurrent % + %&' E %&' %&' %&' %&'*(O (DO D+D)% *(O ')OD+ D)/G*'))*2 %&' %&' %&'- + %&'- /? %&'-B-!10'2 %&'-/H + P)2 %&'5!+ )O %&'/%&' '))02 29

30 TV2s strategi og værdier %&' 1 3 (1'! (1!!3 1. %&' & ! (1' 3 $ $! 4 $ (1'! $ 5 /(1'! 6 $ '3 '' %&' %&' - ' 1-- ''--NT0*'9** '' 1-- ''--NT0*'99) 30

31 Sammenligning og delkonklusion Model 2; DR i forhold til sine primære og sekundære konkurrenter 23 : '( $ '))(19' 31

32 A & + A & %& %&'!%&' E%&' 'O*'))* 9O C %&' A & 6 +, 32

33 (

34 Analyse Porters five forces? 5 A! : 5 & % '2./2 (2 C 02% D2 /$ '))(190+9D2 &+ 1) Truslen om nytilkomne ; '0 %&' 'D & : %&' '0 B! == 'D 1-- ''--NT0*'0'0 34

35 %&'6%&'R %&'I A()()* / 2' 6%&( A %&' B A / 2 / ) Brugernes forhandlingsstyrke H %&' + +? / %&'2.? 13!! 3/$ '))(19 2 : $+ B+ %&'! B 35

36 5 3) Leverandørernes forhandlingsstyrke C+& $ : %&' A & %& %+ %&'. & %, L & + $ + ; 4) Truslen fra substituerende produkter % =, % 36

37 /$ '))(192 % + ;? 5 % 5) Intensiteten i rivaliseringen mellem konkurrenterne + C '* %&'. H& %& <.! %&' '* $6? $ /'))(2 37

38 Overvejelser i forbindelse med vores brug af Porters five forces & 5 + % E+ A =4 = 5 /2 E! 5 & 1 5 A %&' 38

39 Model 3; Det danske mediemarked ud fra Porters five forces:? + SWOT analyse af DR!> <% E3 3/'))D2 '))& 39

40 &13I 3 3C 3 3?3 & / 2 40

41 Styrker Corperate level Svagheder DR har stor faglig dygtighed og mange års erfaring. DR har en status på markedet, der betyder, at deres produkter opfattes som kvalitetsprodukter. DR opfattes generelt som troværdige. DR har god brugerkontakt, bl.a. via deres debatforum på nettet. DR er gode til at brede sig over flere medie platforme. Ørestadsbyggeriet samler hele organisationen på et sted og betyder fx bedre vidensdeling afdelinger imellem Muligheder TV2s privatisering kan medvirke til at genskabe en særstatus for DR på det danske tv-marked. Det er rent lovgivningsmæssigt svært for nye konkurrenter at trænge ind på det danske tv-marked. DR har en tung organisation, og deres organisationsstruktur er derfor mindre effektiv end deres konkurrenters. DR er en offentlig virksomhed på et privat marked. Derfor kan de ikke konkurrere på lige vilkår med deres konkurrenter. DR ligger som public service-kanal under for politiske krav og forpligtelser. DR differentierer sig ikke nok fra deres konkurrenter. Derfor udnytter de ikke til fulde den særstatus og de muligheder de har som public service virksomhed. Trusler Generationsskifte blandt brugerne. Manglende legitimitet blandt de nye generationer. DR får flere konkurrenter via internettet og udenlandske tv kanaler. Skiftende politiske dagsordner skaber ustabilitet i lovkrav og forpligtelser. Reklamefinansierede konkurrenter kan agere mere frit på markedet end DR DRs dilemma: Hvis DR bliver for kommercialiserede kan de miste legitimitet. Hvis DR i for lille grad følger seernes ønsker og behov kan de miste seere 41

42 Forklaring - Corperate level $ %& %& ; /3 3'))D1)2 6 E3!!! 7 8! 7!!!! 7! 9/$ '))(1'9)2 6 / /50 22 D * %&'! %&'/ / 2 %%&'

43 : %&' 3 3 == == %G $ /2 : 190,4 % &% ' : ; &9/3 3'))D192 $ %&. $ / %&2 /2 13<!! / 3/3 3 '))D1*2 43

44 Styrker Financial level Svagheder DRs finansieringsform betyder, at de er uafhængige af reklameindtægter og andre kommercielle interesser. DRs finansieringsgrundlag er relativt stabilt, da deres årsomsætning ikke er direkte afhængig af markedskræfterne. DRs finansieringsform betyder, at de i princippet er ejet af hele Danmark. Dette kan øge licensbetalernes engagement i virksomheden. Muligheder Kulturministeriet har offentliggjort deres udspil til et kommende medieforlig, hvor en medielicens skal overtage den nuværende licens. Medielicensen kan hjælpe DR til økonomisk at klare de udfordringer som brancheudviklingen skaber. En anden mulighed kan være at gøre DR skattefinansieret Skæv konkurrence betyder, at DRs konkurrenter er mindre bundet af regler og forpligtelser. DRs indtægt er afhængig af hvor mange der betaler licens samt af den politiske beslutning om DRs andel af denne. Den politiske indflydelse betyder, at DR ikke, som andre virksomheder kan hæve deres priser, når deres udgifter stiger. Trusler Den løbende debat om DR fortsatte licensfinansiering betyder, at der bliver sat spørgsmålstegn ved DRs ret til at modtage licenspenge. En manglende teknologisk og produktmæssig udvikling kan betyde mistet integritet og legitimitet, og vil true deres nuværende finansieringsgrundlag. DRs nye ledelse kan være en mulighed for at effektivisere organisationen. Forklaring Financial level $ 33 & 44

45 / 2 / /)O2 /2 /2 %: & 3!!8!!!! 3/3 32! 45

46 33 /3 32 %$ / 2 $ Styrker Legal level Svagheder Mærkatet public service virksomhed skaber troværdighed, og derved legitimitet for DR. Deres public service forpligtelser betyder, at er lovpligtigt for DR at holde en tæt kontakt til deres brugere. Public service forpligtelserne betyder, at det er lovpligtigt for DR at prioritere mange kræfter på de områder hvor de er stærke. Muligheder Den politiske styring giver mulighed for at nogle af DRs public service krav kan ændres, strammes, slækkes eller helt eftergives. Desuden ligger der også legitimitet for DR i at reglerne forbliver som de er. Tv for alle er (eller kan risikere at blive) tv for ingen. DRs påkrævede saglighed kan medføre frygt for at gribe tingene anderledes an og forny sig for ikke at fremstå usaglig. Public service forpligtelserne betyder, at DR ikke kan bevæge sig frit på markedet. Trusler Økonomiske sanktioner mod DR kan betyde, at DR vil få svært ved at leve op til, eller gå på kompromis med deres public servicekrav. Dette kan betyde et legitimitetstab for DR. En politisk accept af at kravene til DR mindskes, kan betyde legitimitetstab for DR. 46

47 Forklaring Legal level $5 ' + ' % : %$ $ '9 B '))D/7, B2 + 6R4 47

48 Delkonklusion Opsamling på Porters five forces og SWOT analysen! 5!> <%!> <% 5! / 2 C? % /5 2 1 E. 33!> <% E / 2/2 /2! U /2 E 48

49 DRs stakeholders!> <% A +C> F 3 ' 3/ F'))'1D2 + '! +3 3/ F'))'1D2 & F F! & A F + ' + C> +3$ 3/> '))*2 $> ' / F'))'1D2 ' EA / F'))'

50 Stakeholders og deres krav A 3 3/3!'))0+)932 F + 3 3/ F'))'1)2, + 3! 3/2 /2 & / 2, +? E - - Brugere / interessegrupper DRs ejere/brugere! > E3 3/> '))*2 + 50

51 3 + '))9+'))& 3 3/G.5'D-08'))*2 $ == ; / 2 / 3!> <%32 Interessegrupper > + /E.V!CB +? /> '))*2 / 2 $.V 51

52 ! +E- : < + Politiske påvirkere Politikere 5 +./ 2> 3W /23 3; 3/> '))*2?! 5? + P) + + /332 H - 52

53 /2 P) Radio- og tv-nævnet C $ + Medarbejdere A /F B I 2> 33/> '))*2 5/'D-0 8'))*2E3' 3A! / 2? +? 53

54 $ Konkurrenter og samarbejdspartnere. $ %&' %&' $ %&' EBU (European Broadcasting Union) :H, + :,5:H, :H, Pressen 5 $? 5 / 2 54

55 Kort over DRs vigtigste stakeholders! + 5 F + + F + + / F'))'1'0(2 + C> & + 55

56 Model 4, Stakeholder-kort 30 : Delkonklusion & + I + () <

57 + A /2B & &! F + % > +1H- & + 57

58 DR i forhold til institutionel og nyinstitutionel teori /A'))D1(2 /2! : < - /A'))D102 /A'))D1 '2 Institutionelle omgivelser /A'))D102 /A'))D1 '2! E M0!!!!! 0!=!! = $! 3/! D1((2 58

59 /! D1(02! Overblik over de tre institutionsstrukturer, opstillet i tre søjler: /! D1(D2 De tre søjler i forhold til legitimitet < /! D1092 C : /A'))D1*2 : 59

60 & DRs institutionelle rammer!! E /! D10D2! A /! D10*2 $ DRs regulative træk! 1 M3!!!! 7 >!!! =7 =! 3/! D1(D2 :? C + P) + / 332 %&'-5 P 60

61 ) A /P)2 : E9 9 / + P)2 5 : /A'))D10'+0(2, C DRs normative træk $ /! D1(92&! ; ; /2 /332 P) == == 61

62 /!01 (2!! /! 01'2 + + / & DRs kognitive træk Isomorfi? HHI HHI H HHID0 % /%&25 H %&' 62

63 )= HHI /.X+!')))1 92 H HHI? HHI HHI! HHI C /2! HHI )= BHHI! 3 31M? 77! 3/! D10D2 5 4 /1* ) % 2) A 3) ; ( %&'! HHI? %&' HHI )= %&' /!01'25 4 C! ( /5 4 19)2 63

64 /5 4 19)2 HHIA + %&' + + %&'! :H,! :,$ : : A DRs isomorfiske dilemma < / $6 %&' C HHI % & 64

65 $! $. $ /!01'2 Sociale myter : A /A'))D1002? < '2 5+ (2 C ! 6 65

66 3/H 4'1(; 1*D2! 5 Myte 1: Paternalisme-myten : A! 133! /, :!01D2 ; 33! 6! - /!01 )2A! E3 $!!'! /!

67 ! B Myte 2: Public service!! :? ('! (( H Myte 3: Licens :?? '))9+')) 3 3 (0 (' B 3!'))0+)93 1 /332 ((. I!;'))* (0 3 8 '))9+'))3/'))D2 67

68 !? A ; /! D100+0D2! Delkonklusion &! C : C A &! 13 4 $ 3/A 499A'))D10(2 HHI 68

69 A + %&' $?! / 2!!! &! %! 69

70 Diskussion? E 1 & På hvilken måde er DR legitim??!! &!!! 5 + & E+ + 70

71 DRs legitimitet i forhold til brugerne &!!! / '2 (D 5?? ! (D :3 3 71

72 ! +33 / /2 / 2 %&' +! + ++ & (* / 2 36?6 72

73 DRs legitimitet i forhold til de politiske påvirkere +! DRs legitimitet i forhold til deres medarbejdere &! 5 DRs legitimitet i forhold til deres konkurrenter / samarbejdspartnere & $ 73

74 & :H,! Delkonklusion 5 + +&! +?6 & 74

75 : & + A ?6 & : Hvordan udfordres DRs legitimitet? : + 5!> <% '))9+')) Medielicens + 8 =! 75

76 $ :+ %& 37 $ Øget konkurrence / medieforlig % 5 ( : + + H 3 3 '))9+')) & + B 9D 37 B D))) /,D'))*2 38 $ 5+ ' %&'R 76

77 + %&' %&'. 13!! $ ' ' ! A : Yngre generationer af brugere +? %&' J J%&-AO')'))9+ '))-O') O')O') O') 77

78 A ! /3!> <%32 B $ 5 A /3A 1H 32 % 1 78

79 30!! 3/3 32 B /2 Delkonklusion $ E5 5 :! /!019)2$ 1, 5 + /2A $ H A : 79

80 På hvilket grundlag bør DR søge sin legitimitet? + %E?! /332! & & 80

81 Model 5; Udvidet brugerloyalitetsmodel: Scenarie 1: Konkurrencen høj, brugerloyaliteten høj! H 33 B 81

82 E/ 2 / 2 33! +, Anbefalinger til DR i scenarie 1 $! = = +, A3 3 82

83 & + +? == %&' + & : Scenarie 2: Konkurrencen høj, loyaliteten moderat C %&'? /2 'D)) 83

84 E 3 3 Anbefalinger til DR i scenarie 2?? H / 2 $ + 33 / 6 2 Scenarie 3: Konkurrencen høj, loyaliteten lav %? - 84

85 % LD) Anbefalinger til DR i scenarie 3? & A +.? - Diskussion af anbefalingerne til DR Kritisk vurdering &! 33 / 2 & 85

86 !> <% & + & + & DRs position på markedet %&' %&'! $ 86

87 87

88 Model 6; Positioneringskort for det danske mediemarked 0) : 40 5 / 2 '*O %&'& EB E! 88

89 . %&'! %&' %&'%&' $ %&' Grundlaget for DRs fremtidige legitimitet! 5 1 ' Udvikling8? $ + $ 89

90 0 (' H % & 5 )' Kvalitet8 + 0 : / 3H

91 : $ & & - 91

92 Konklusion G + &? + & 5 1 & %! 5 4VA /A'))D10'+0(2A! & 1! + $ + 92

93 1 2 Udvikling '2 TraditionE (2 Kvalitet & 3 3 ')) 33? & & % $ 93

94 : $ 94

95 Perspektivering Opgavens generaliserbarhed! & 5!> <%! +. & 3 43!! 95

96 ! N 96

97 Litteraturliste B% > B1M5! % 3- /!=2 /7 0D B F :$< C$13G 3F+ 7?.')))!!$137 3B.'))0? FI13! Y3H.'))'?H13! 8 N3B B ( $!13A 35$:6'))( F5/213? + 3A U'))0.X+!C13HHII;;8A 3 C '))) A5 < 3!'))D CF 13!!8% 4 35$: ;F A13C8 3!5,I 97

98 5 4> > A 5F13%4 3%, I! > 13 3! I D! > 8 ;<35$;4F '))(!$13+ 3.!0!$1358 3A GZ, >!H 13! 8 3!'))) > 5/213%& , DR og TV2 Publikationer 8 '))9+')) '))D '))D +'))0 '))0!'))0+'))9'))0 %&' '))0 '))D '))* H + 8C D)*)'))0 98

99 Internet 1444 %&'1444'

100 Bilag 1 Analyse niveauer Lukkede Systemer Rationelle modeller Naturlige modeller Åbne Systemer Rationelle modeller Naturlige modeller Organisationen en maskine til at opnå på forhånd fastlagte mål. Formel struktur. Fokus på implementeringen af processerne og struktur internt i organisationen. Omverdenen uden betydning. Organisationen et mål i sig selv, selvstændig organisme. Uformel struktur. Fokus på adfærd og motivation. Omverdenen eksisterende, men kun som en uforsonlig faktor. Organisationer skal forsøge at reducere transaktionsomkost ninger mellem organisation og omverden. Begrænset rationalitet hos individet. Struktur skal matche omverdenens krav. Organisationen et socialt system. Struktur: løse koblinger Omverden kompleks. Omverdenen nødvendig for overlevelse. Social-psykologiske niveau Teorier der går på at effektivisere arbejdsprocesserne i organisationen. Interpersonelle teorier. Omgivelser skaber komplikationer. De interne beslutninger skal afstemmes efter omgivelserne. Teorier der omhandler løst koblede aktører, individet er med til at skabe omverden, frem for at forstå den. Strukturelt niveau Administrative specialiseringsteorier (Fayol) og bureaukratiske (Weber) teorier. Adfærdsteorier med henblik på at forbedre administrative teorier. Struktur spiller en rolle. De interne strukturer kan variere, skal afpasses efter omgivelser. Teori der undersøger relationen mellem humane og ikke humane systemer. Økologisk/ samfundsmæssigt niveau Da omverdenen er uden betydning, findes der ingen teorier. Stadig ikke nok fokus på omverden. Åbne systemovervejelser med økonomisk præget rationalitet. Overvægten af teorier. Omverdenen i fokus, fx ressourceafhængighed s-perspektiv og institutionel teori. 100

101 Bilag 2 *!+ *( ')%& ' D 9))+'0))!D+D)!%&/!,2 '%&!, 1%&(%&(Q.D Sendetid Hele døgnet, alle Kl , alle år, DSU Timer t min pct t min pct t min pct 165t 43min 6t 18min 34 4t 32min 35 5t 19min t 02min 0t 26min 2 0t 14min 2 0t 49min 4 94t 01min 0t 22min 2 0t 18min 2 0t 15min 1 168t 38min 0t 09min 1 0t 06min 1 0t 14min 1 126t 57min 4t 44min 26 3t 47min 29 3t 02min 17 90t 58min 0t 55min 5 0t 46min 6 0t 34min 3 158t 09min 1t 00min 5 0t 43min 6 2t 03min t 09min 0t 56min 5 0t 41min 5 1t 40min 9 142t 23min 0t 03min 0 0t 01min 0 0t 04min 0 160t 03min 0t 25min 2 0t 17min 2 0t 47min 4 165t 45min 0t 40min 4 0t 23min 3 0t 52min 5 0t 14min 1 0t 07min 1 0t 29min 3 Andre 2t 00min 11 1t 00min 8 2t 08min 12 I alt 18t 20min t 59min t 21min

102 Bilag 3 102

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Ledelse af frivilligt socialt arbejde

Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde af konsulent Henrik Frostholm, hf@frivillighed.dk og centerleder Klaus Majgaard, klm@frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Skulle det være noget særligt?

Skulle det være noget særligt? Side 1 af 13 Skulle det være noget særligt? Kurt Klaudi Klausen Strategi Forord Nogle vil hævde, at når det drejer sig om organisation og ledelse, så er forskellen mellem de offentlige og det private ikke

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen Carsten Greve, Copenhagen Business School & Niels Ejersbo, Syddansk Universitet Forord I vinter fik vi en

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere