Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores"

Transkript

1 Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores organisationsteoretiske udgangspunkt...9 Det naturlige åbne perspektiv...9 Nyinstitutionel teori...11 Stakeholders...12 SWOT og Porter...12 Empirisk afgrænsning...13 Kritik af teori og empiri...14 Kritik af vores brug af SWOT og Porters five forces...14 Kritik af stakeholder teori...16 Kritik af nyinstitutionel teori...16 Kritik af vores brug af empiri...17 Operationalisering af teori...18 DR...19 Præsentation af DR...19 Model 1; Brugerloyalitetens udvikling...20 DRs organisation og virke...21 Licens og public servicekrav...22 Noget for alle...24 Afklaring af begrebet public service...24 Nytænkningen af public service...25 Public service i en markedsøkonomisk sammenhæng...25 DR i forhold til markedet...26 Det danske TV marked...27 TV TV2 som primær konkurrent...29 TV2s strategi og værdier...30 Sammenligning og delkonklusion...31 Model 2; DR i forhold til sine primære og sekundære konkurrenter...31 Analyse...34 Porters five forces ) Truslen om nytilkomne ) Brugernes forhandlingsstyrke ) Leverandørernes forhandlingsstyrke ) Truslen fra substituerende produkter ) Intensiteten i rivaliseringen mellem konkurrenterne...37 Overvejelser i forbindelse med vores brug af Porters five forces...38 Model 3; Det danske mediemarked ud fra Porters five forces...39 SWOT analyse af DR...39 Corperate level...41 Financial level...44 Legal level...46 Delkonklusion...48 Opsamling på Porters five forces og SWOT analysen...48

2 DRs stakeholders...49 Stakeholders og deres krav...50 Brugere / interessegrupper...50 Politiske påvirkere...52 Medarbejdere...53 Konkurrenter og samarbejdspartnere...54 Pressen...54 Kort over DRs vigtigste stakeholders...55 Model 4, Stakeholder-kort...56 Delkonklusion...56 DR i forhold til institutionel og nyinstitutionel teori...58 Institutionelle omgivelser...58 De tre søjler i forhold til legitimitet...59 DRs institutionelle rammer...60 DRs regulative træk...60 DRs normative træk...61 DRs kognitive træk...62 Isomorfi...62 DRs isomorfiske dilemma...64 Sociale myter...65 Myte 1: Paternalisme-myten...66 Myte 2: Public service...67 Myte 3: Licens...67 Delkonklusion...68 Diskussion...70 På hvilken måde er DR legitim?...70 DRs legitimitet i forhold til brugerne...71 DRs legitimitet i forhold til de politiske påvirkere...73 DRs legitimitet i forhold til deres medarbejdere...73 DRs legitimitet i forhold til deres konkurrenter / samarbejdspartnere...73 Delkonklusion...74 Hvordan udfordres DRs legitimitet?...75 Medielicens...75 Øget konkurrence / medieforlig...76 Yngre generationer af brugere...77 Delkonklusion...79 På hvilket grundlag bør DR søge sin legitimitet?...80 Model 5; Udvidet brugerloyalitetsmodel...81 Scenarie 1: Konkurrencen høj, brugerloyaliteten høj...81 Anbefalinger til DR i scenarie Scenarie 2: Konkurrencen høj, loyaliteten moderat...83 Anbefalinger til DR i scenarie Scenarie 3: Konkurrencen høj, loyaliteten lav...84 Anbefalinger til DR i scenarie Diskussion af anbefalingerne til DR...85 Kritisk vurdering...85 DRs position på markedet...86 Model 6; Positioneringskort for det danske mediemarked

3 Grundlaget for DRs fremtidige legitimitet...89 Konklusion...92 Perspektivering...95 Litteraturliste...97 DR og TV2 Publikationer...98 Internet...99 Bilag Bilag Bilag

4 Indledende problemstilling! $ %&' $ %&' %&' ( '))* +, - ' +. + & /!01 ( /

5 $. $ & $ $ /2 /2 / 2 $ $ '))9+'))3 ( (!( 5

6 ! & '2 & & 1 & & 6

7 Metode % : ; + ; + & & 7

8 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt Socialkonstruktivisme &! < + ') ==! ==/> ')))1(+02 % ====/> ')))192 : / 2 /> ')))1 2 ; ==$ / 2? /> ')))1 2 $ == /> '))) &! & 8

9 Teori & & 5 & / 2! /'))(2 $ /'))(2? % Vores organisationsteoretiske udgangspunkt Det naturlige åbne perspektiv & >! 8 ;<!3'))(! )) 3 4 / 2 0 &! 13 % A % 1BCA /! '))(1) 2! A ))/A'))D

10 !!! %! 33! % 9) E + % + /A'))D102% &! % E % E + C % 3 3/A'))D102 10

11 Nyinstitutionel teori,! /A'))D10'2 > > 5 4 5FA 3/2 ; == < /A'))D10'+0(2 ; /A'))D10'2 /; 1D2%, D ==< C /2 < 6? /A'))D10D2 /! D10D2 < 11

12 /! D1092C /A'))D10(25+ /; 1D2 Stakeholders!! G + / F'))'1D2? :? 3!A8B! B 3$ F/'))'2 & + SWOT og Porter : $5!> <% H 12

13 SWOT &!> <% &!> <%+ /B ')))1*D2!> <%+ /B ')))1*D2 Porters five forces A5 E5 =? I? = +. 6 H5 + & 5 &!> <% 5 5!> <%!> <% 5 55!> <%!> <% Empirisk afgrænsning! & * JK 13

14 &6+ +! + 5 Kritik af teori og empiri < LC? Kritik af vores brug af SWOT og Porters five forces H!> <% 5 14

15 ? :!> <% 8 < 8 1(02 5!> <% 5 5 A

16 ? Kritik af stakeholder teori!!> <% 5 & + +? + /B > D1((2 & F + + A Kritik af nyinstitutionel teori :! 5 4 /A'))D10'2 16

17 . : : A 4! EM!!!!!!!!3/! '))(1' 0+' D2 /A'))D1002 Kritik af vores brug af empiri : 6 & 33 7 & % $!/ 2 5 E3+ 3/02! ==$ /?(1)+2, 9 '))98')) '))0$%&' '))0 5'))0 17

18 == /?(12 < Operationalisering af teori ; & + 5!> <% + $ Opgavedesign1 Præsentation af DR og det marked organisationen agerer på Analysedel 1: Situationsanalyse; SWOT og Porters five forces Analysedel 2: Legitimitet i forhold til DRs stakeholders Analysedel 3: Legitimitet i forhold til nyinstitutionel teori Diskussion Anbefalinger Konklusion. 18

19 DR & : %&' %&' B Præsentation af DR 'D=! = 5D () + + %&'C%&' 3! 3/F'))01D2 /!0102! 13!! 3/!01'2!,! 1-- ''--N 19

20 + E Model 1; Brugerloyalitetens udvikling: )! 3! & G*'))*' %&'! /H2 A )O / O')O') O')O') 2 10 Se vores analyse i afsnittet om Portes five forces. 20

21 $%& 3/!01'2B /2 /! A HHI *' ' /> 19+2 % + - == ==/> 12 DRs organisation og virke 0 '+ 5+0 %+ == ' == (*)). 8?.5 ; 5 '))DI!; 5'))* + E / '))*2 21

22 Licens og public servicekrav +-+ C ++ C'))0 O(0 C +? P)1!!'$ $ ( ' ( $ 3 /H + 8C D)*) '))02 < () 13) 3*+/> A 1,! $ $ ( $ $, $ $ 22

23 ( & '))05'))0!'))0+)9 3 3/ '))D2 '))9+')) C 3! 3 3 3/3 3'))D102! 33/(23! $! 3/2 33/02 3 3/D2 3 3/*2 3 3/ 2 3 3/2 E3/!!3/'2 3 $ 3/'2B J JJ'))D 23

24 Noget for alle 33 ' 3 '))0+')) = = 1 A 3 3 & L / 2 & /2? Afklaring af begrebet public service 53 3/! D1 2! E2 '2 (2 /!D1)2B 33 5!!! /!1'2 ' '))D 24

25 Nytænkningen af public service A. 3! 3/!1'(2! /%&' 2 /!1'(2 Public service i en markedsøkonomisk sammenhæng 5! /! 1' 2! E30 $!!' 0 25

26 3/!1' 2? %&' DR i forhold til markedet + + %& &E? %& + ( & + +? & + $ + ( + 26

27 Det danske TV marked &+ %&'&/%&( %&(Q2 %&/0 D2 &G*'))* 0 + %& DO +/G*2 -?.' D + + *.0.0.D C < < 6 < + 9!/DO '2.DC *%*OO D+D)+! C < + %&( %&(Q 0!'1G8 D 444 * - /.PD0' + C D)*)'))

28 ;!/;!%&(Q R%&2 /63 : 32 ;! %&( %&( &*)O ')O D+D) TV2 %&' %&' 5%&''))0*9'$ + %&'' 0%&' %&'- + + '))0 %&'- $%&'- '))0+ %&'- '))0 '))0%&'- %&'- '))0 9) %&' / 2 ') %&' '))0 %&' '))0 ') %&'S'))0*0(O ()9 *O/D 2 '))( %&'S %&'S 2004 udgjorde 8,2 mio. 28

29 TV2 som primær konkurrent % + %&' E %&' %&' %&' %&'*(O (DO D+D)% *(O ')OD+ D)/G*'))*2 %&' %&' %&'- + %&'- /? %&'-B-!10'2 %&'-/H + P)2 %&'5!+ )O %&'/%&' '))02 29

30 TV2s strategi og værdier %&' 1 3 (1'! (1!!3 1. %&' & ! (1' 3 $ $! 4 $ (1'! $ 5 /(1'! 6 $ '3 '' %&' %&' - ' 1-- ''--NT0*'9** '' 1-- ''--NT0*'99) 30

31 Sammenligning og delkonklusion Model 2; DR i forhold til sine primære og sekundære konkurrenter 23 : '( $ '))(19' 31

32 A & + A & %& %&'!%&' E%&' 'O*'))* 9O C %&' A & 6 +, 32

33 (

34 Analyse Porters five forces? 5 A! : 5 & % '2./2 (2 C 02% D2 /$ '))(190+9D2 &+ 1) Truslen om nytilkomne ; '0 %&' 'D & : %&' '0 B! == 'D 1-- ''--NT0*'0'0 34

35 %&'6%&'R %&'I A()()* / 2' 6%&( A %&' B A / 2 / ) Brugernes forhandlingsstyrke H %&' + +? / %&'2.? 13!! 3/$ '))(19 2 : $+ B+ %&'! B 35

36 5 3) Leverandørernes forhandlingsstyrke C+& $ : %&' A & %& %+ %&'. & %, L & + $ + ; 4) Truslen fra substituerende produkter % =, % 36

37 /$ '))(192 % + ;? 5 % 5) Intensiteten i rivaliseringen mellem konkurrenterne + C '* %&'. H& %& <.! %&' '* $6? $ /'))(2 37

38 Overvejelser i forbindelse med vores brug af Porters five forces & 5 + % E+ A =4 = 5 /2 E! 5 & 1 5 A %&' 38

39 Model 3; Det danske mediemarked ud fra Porters five forces:? + SWOT analyse af DR!> <% E3 3/'))D2 '))& 39

40 &13I 3 3C 3 3?3 & / 2 40

41 Styrker Corperate level Svagheder DR har stor faglig dygtighed og mange års erfaring. DR har en status på markedet, der betyder, at deres produkter opfattes som kvalitetsprodukter. DR opfattes generelt som troværdige. DR har god brugerkontakt, bl.a. via deres debatforum på nettet. DR er gode til at brede sig over flere medie platforme. Ørestadsbyggeriet samler hele organisationen på et sted og betyder fx bedre vidensdeling afdelinger imellem Muligheder TV2s privatisering kan medvirke til at genskabe en særstatus for DR på det danske tv-marked. Det er rent lovgivningsmæssigt svært for nye konkurrenter at trænge ind på det danske tv-marked. DR har en tung organisation, og deres organisationsstruktur er derfor mindre effektiv end deres konkurrenters. DR er en offentlig virksomhed på et privat marked. Derfor kan de ikke konkurrere på lige vilkår med deres konkurrenter. DR ligger som public service-kanal under for politiske krav og forpligtelser. DR differentierer sig ikke nok fra deres konkurrenter. Derfor udnytter de ikke til fulde den særstatus og de muligheder de har som public service virksomhed. Trusler Generationsskifte blandt brugerne. Manglende legitimitet blandt de nye generationer. DR får flere konkurrenter via internettet og udenlandske tv kanaler. Skiftende politiske dagsordner skaber ustabilitet i lovkrav og forpligtelser. Reklamefinansierede konkurrenter kan agere mere frit på markedet end DR DRs dilemma: Hvis DR bliver for kommercialiserede kan de miste legitimitet. Hvis DR i for lille grad følger seernes ønsker og behov kan de miste seere 41

42 Forklaring - Corperate level $ %& %& ; /3 3'))D1)2 6 E3!!! 7 8! 7!!!! 7! 9/$ '))(1'9)2 6 / /50 22 D * %&'! %&'/ / 2 %%&'

43 : %&' 3 3 == == %G $ /2 : 190,4 % &% ' : ; &9/3 3'))D192 $ %&. $ / %&2 /2 13<!! / 3/3 3 '))D1*2 43

44 Styrker Financial level Svagheder DRs finansieringsform betyder, at de er uafhængige af reklameindtægter og andre kommercielle interesser. DRs finansieringsgrundlag er relativt stabilt, da deres årsomsætning ikke er direkte afhængig af markedskræfterne. DRs finansieringsform betyder, at de i princippet er ejet af hele Danmark. Dette kan øge licensbetalernes engagement i virksomheden. Muligheder Kulturministeriet har offentliggjort deres udspil til et kommende medieforlig, hvor en medielicens skal overtage den nuværende licens. Medielicensen kan hjælpe DR til økonomisk at klare de udfordringer som brancheudviklingen skaber. En anden mulighed kan være at gøre DR skattefinansieret Skæv konkurrence betyder, at DRs konkurrenter er mindre bundet af regler og forpligtelser. DRs indtægt er afhængig af hvor mange der betaler licens samt af den politiske beslutning om DRs andel af denne. Den politiske indflydelse betyder, at DR ikke, som andre virksomheder kan hæve deres priser, når deres udgifter stiger. Trusler Den løbende debat om DR fortsatte licensfinansiering betyder, at der bliver sat spørgsmålstegn ved DRs ret til at modtage licenspenge. En manglende teknologisk og produktmæssig udvikling kan betyde mistet integritet og legitimitet, og vil true deres nuværende finansieringsgrundlag. DRs nye ledelse kan være en mulighed for at effektivisere organisationen. Forklaring Financial level $ 33 & 44

45 / 2 / /)O2 /2 /2 %: & 3!!8!!!! 3/3 32! 45

46 33 /3 32 %$ / 2 $ Styrker Legal level Svagheder Mærkatet public service virksomhed skaber troværdighed, og derved legitimitet for DR. Deres public service forpligtelser betyder, at er lovpligtigt for DR at holde en tæt kontakt til deres brugere. Public service forpligtelserne betyder, at det er lovpligtigt for DR at prioritere mange kræfter på de områder hvor de er stærke. Muligheder Den politiske styring giver mulighed for at nogle af DRs public service krav kan ændres, strammes, slækkes eller helt eftergives. Desuden ligger der også legitimitet for DR i at reglerne forbliver som de er. Tv for alle er (eller kan risikere at blive) tv for ingen. DRs påkrævede saglighed kan medføre frygt for at gribe tingene anderledes an og forny sig for ikke at fremstå usaglig. Public service forpligtelserne betyder, at DR ikke kan bevæge sig frit på markedet. Trusler Økonomiske sanktioner mod DR kan betyde, at DR vil få svært ved at leve op til, eller gå på kompromis med deres public servicekrav. Dette kan betyde et legitimitetstab for DR. En politisk accept af at kravene til DR mindskes, kan betyde legitimitetstab for DR. 46

47 Forklaring Legal level $5 ' + ' % : %$ $ '9 B '))D/7, B2 + 6R4 47

48 Delkonklusion Opsamling på Porters five forces og SWOT analysen! 5!> <%!> <% 5! / 2 C? % /5 2 1 E. 33!> <% E / 2/2 /2! U /2 E 48

49 DRs stakeholders!> <% A +C> F 3 ' 3/ F'))'1D2 + '! +3 3/ F'))'1D2 & F F! & A F + ' + C> +3$ 3/> '))*2 $> ' / F'))'1D2 ' EA / F'))'

50 Stakeholders og deres krav A 3 3/3!'))0+)932 F + 3 3/ F'))'1)2, + 3! 3/2 /2 & / 2, +? E - - Brugere / interessegrupper DRs ejere/brugere! > E3 3/> '))*2 + 50

51 3 + '))9+'))& 3 3/G.5'D-08'))*2 $ == ; / 2 / 3!> <%32 Interessegrupper > + /E.V!CB +? /> '))*2 / 2 $.V 51

52 ! +E- : < + Politiske påvirkere Politikere 5 +./ 2> 3W /23 3; 3/> '))*2?! 5? + P) + + /332 H - 52

53 /2 P) Radio- og tv-nævnet C $ + Medarbejdere A /F B I 2> 33/> '))*2 5/'D-0 8'))*2E3' 3A! / 2? +? 53

54 $ Konkurrenter og samarbejdspartnere. $ %&' %&' $ %&' EBU (European Broadcasting Union) :H, + :,5:H, :H, Pressen 5 $? 5 / 2 54

55 Kort over DRs vigtigste stakeholders! + 5 F + + F + + / F'))'1'0(2 + C> & + 55

56 Model 4, Stakeholder-kort 30 : Delkonklusion & + I + () <

57 + A /2B & &! F + % > +1H- & + 57

58 DR i forhold til institutionel og nyinstitutionel teori /A'))D1(2 /2! : < - /A'))D102 /A'))D1 '2 Institutionelle omgivelser /A'))D102 /A'))D1 '2! E M0!!!!! 0!=!! = $! 3/! D1((2 58

59 /! D1(02! Overblik over de tre institutionsstrukturer, opstillet i tre søjler: /! D1(D2 De tre søjler i forhold til legitimitet < /! D1092 C : /A'))D1*2 : 59

60 & DRs institutionelle rammer!! E /! D10D2! A /! D10*2 $ DRs regulative træk! 1 M3!!!! 7 >!!! =7 =! 3/! D1(D2 :? C + P) + / 332 %&'-5 P 60

61 ) A /P)2 : E9 9 / + P)2 5 : /A'))D10'+0(2, C DRs normative træk $ /! D1(92&! ; ; /2 /332 P) == == 61

62 /!01 (2!! /! 01'2 + + / & DRs kognitive træk Isomorfi? HHI HHI H HHID0 % /%&25 H %&' 62

63 )= HHI /.X+!')))1 92 H HHI? HHI HHI! HHI C /2! HHI )= BHHI! 3 31M? 77! 3/! D10D2 5 4 /1* ) % 2) A 3) ; ( %&'! HHI? %&' HHI )= %&' /!01'25 4 C! ( /5 4 19)2 63

64 /5 4 19)2 HHIA + %&' + + %&'! :H,! :,$ : : A DRs isomorfiske dilemma < / $6 %&' C HHI % & 64

65 $! $. $ /!01'2 Sociale myter : A /A'))D1002? < '2 5+ (2 C ! 6 65

66 3/H 4'1(; 1*D2! 5 Myte 1: Paternalisme-myten : A! 133! /, :!01D2 ; 33! 6! - /!01 )2A! E3 $!!'! /!

67 ! B Myte 2: Public service!! :? ('! (( H Myte 3: Licens :?? '))9+')) 3 3 (0 (' B 3!'))0+)93 1 /332 ((. I!;'))* (0 3 8 '))9+'))3/'))D2 67

68 !? A ; /! D100+0D2! Delkonklusion &! C : C A &! 13 4 $ 3/A 499A'))D10(2 HHI 68

69 A + %&' $?! / 2!!! &! %! 69

70 Diskussion? E 1 & På hvilken måde er DR legitim??!! &!!! 5 + & E+ + 70

71 DRs legitimitet i forhold til brugerne &!!! / '2 (D 5?? ! (D :3 3 71

72 ! +33 / /2 / 2 %&' +! + ++ & (* / 2 36?6 72

73 DRs legitimitet i forhold til de politiske påvirkere +! DRs legitimitet i forhold til deres medarbejdere &! 5 DRs legitimitet i forhold til deres konkurrenter / samarbejdspartnere & $ 73

74 & :H,! Delkonklusion 5 + +&! +?6 & 74

75 : & + A ?6 & : Hvordan udfordres DRs legitimitet? : + 5!> <% '))9+')) Medielicens + 8 =! 75

76 $ :+ %& 37 $ Øget konkurrence / medieforlig % 5 ( : + + H 3 3 '))9+')) & + B 9D 37 B D))) /,D'))*2 38 $ 5+ ' %&'R 76

77 + %&' %&'. 13!! $ ' ' ! A : Yngre generationer af brugere +? %&' J J%&-AO')'))9+ '))-O') O')O') O') 77

78 A ! /3!> <%32 B $ 5 A /3A 1H 32 % 1 78

79 30!! 3/3 32 B /2 Delkonklusion $ E5 5 :! /!019)2$ 1, 5 + /2A $ H A : 79

80 På hvilket grundlag bør DR søge sin legitimitet? + %E?! /332! & & 80

81 Model 5; Udvidet brugerloyalitetsmodel: Scenarie 1: Konkurrencen høj, brugerloyaliteten høj! H 33 B 81

82 E/ 2 / 2 33! +, Anbefalinger til DR i scenarie 1 $! = = +, A3 3 82

83 & + +? == %&' + & : Scenarie 2: Konkurrencen høj, loyaliteten moderat C %&'? /2 'D)) 83

84 E 3 3 Anbefalinger til DR i scenarie 2?? H / 2 $ + 33 / 6 2 Scenarie 3: Konkurrencen høj, loyaliteten lav %? - 84

85 % LD) Anbefalinger til DR i scenarie 3? & A +.? - Diskussion af anbefalingerne til DR Kritisk vurdering &! 33 / 2 & 85

86 !> <% & + & + & DRs position på markedet %&' %&'! $ 86

87 87

88 Model 6; Positioneringskort for det danske mediemarked 0) : 40 5 / 2 '*O %&'& EB E! 88

89 . %&'! %&' %&'%&' $ %&' Grundlaget for DRs fremtidige legitimitet! 5 1 ' Udvikling8? $ + $ 89

90 0 (' H % & 5 )' Kvalitet8 + 0 : / 3H

91 : $ & & - 91

92 Konklusion G + &? + & 5 1 & %! 5 4VA /A'))D10'+0(2A! & 1! + $ + 92

93 1 2 Udvikling '2 TraditionE (2 Kvalitet & 3 3 ')) 33? & & % $ 93

94 : $ 94

95 Perspektivering Opgavens generaliserbarhed! & 5!> <%! +. & 3 43!! 95

96 ! N 96

97 Litteraturliste B% > B1M5! % 3- /!=2 /7 0D B F :$< C$13G 3F+ 7?.')))!!$137 3B.'))0? FI13! Y3H.'))'?H13! 8 N3B B ( $!13A 35$:6'))( F5/213? + 3A U'))0.X+!C13HHII;;8A 3 C '))) A5 < 3!'))D CF 13!!8% 4 35$: ;F A13C8 3!5,I 97

98 5 4> > A 5F13%4 3%, I! > 13 3! I D! > 8 ;<35$;4F '))(!$13+ 3.!0!$1358 3A GZ, >!H 13! 8 3!'))) > 5/213%& , DR og TV2 Publikationer 8 '))9+')) '))D '))D +'))0 '))0!'))0+'))9'))0 %&' '))0 '))D '))* H + 8C D)*)'))0 98

99 Internet 1444 %&'1444'

100 Bilag 1 Analyse niveauer Lukkede Systemer Rationelle modeller Naturlige modeller Åbne Systemer Rationelle modeller Naturlige modeller Organisationen en maskine til at opnå på forhånd fastlagte mål. Formel struktur. Fokus på implementeringen af processerne og struktur internt i organisationen. Omverdenen uden betydning. Organisationen et mål i sig selv, selvstændig organisme. Uformel struktur. Fokus på adfærd og motivation. Omverdenen eksisterende, men kun som en uforsonlig faktor. Organisationer skal forsøge at reducere transaktionsomkost ninger mellem organisation og omverden. Begrænset rationalitet hos individet. Struktur skal matche omverdenens krav. Organisationen et socialt system. Struktur: løse koblinger Omverden kompleks. Omverdenen nødvendig for overlevelse. Social-psykologiske niveau Teorier der går på at effektivisere arbejdsprocesserne i organisationen. Interpersonelle teorier. Omgivelser skaber komplikationer. De interne beslutninger skal afstemmes efter omgivelserne. Teorier der omhandler løst koblede aktører, individet er med til at skabe omverden, frem for at forstå den. Strukturelt niveau Administrative specialiseringsteorier (Fayol) og bureaukratiske (Weber) teorier. Adfærdsteorier med henblik på at forbedre administrative teorier. Struktur spiller en rolle. De interne strukturer kan variere, skal afpasses efter omgivelser. Teori der undersøger relationen mellem humane og ikke humane systemer. Økologisk/ samfundsmæssigt niveau Da omverdenen er uden betydning, findes der ingen teorier. Stadig ikke nok fokus på omverden. Åbne systemovervejelser med økonomisk præget rationalitet. Overvægten af teorier. Omverdenen i fokus, fx ressourceafhængighed s-perspektiv og institutionel teori. 100

101 Bilag 2 *!+ *( ')%& ' D 9))+'0))!D+D)!%&/!,2 '%&!, 1%&(%&(Q.D Sendetid Hele døgnet, alle Kl , alle år, DSU Timer t min pct t min pct t min pct 165t 43min 6t 18min 34 4t 32min 35 5t 19min t 02min 0t 26min 2 0t 14min 2 0t 49min 4 94t 01min 0t 22min 2 0t 18min 2 0t 15min 1 168t 38min 0t 09min 1 0t 06min 1 0t 14min 1 126t 57min 4t 44min 26 3t 47min 29 3t 02min 17 90t 58min 0t 55min 5 0t 46min 6 0t 34min 3 158t 09min 1t 00min 5 0t 43min 6 2t 03min t 09min 0t 56min 5 0t 41min 5 1t 40min 9 142t 23min 0t 03min 0 0t 01min 0 0t 04min 0 160t 03min 0t 25min 2 0t 17min 2 0t 47min 4 165t 45min 0t 40min 4 0t 23min 3 0t 52min 5 0t 14min 1 0t 07min 1 0t 29min 3 Andre 2t 00min 11 1t 00min 8 2t 08min 12 I alt 18t 20min t 59min t 21min

102 Bilag 3 102

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Folkeoplysning i forandring. Vejen Idrætscenter 24/05/2016. Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET. En organisation mange virkeligheder

Folkeoplysning i forandring. Vejen Idrætscenter 24/05/2016. Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET. En organisation mange virkeligheder Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 24/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET En organisation mange virkeligheder BAGGRUND FOR RAPPORTEN Vifo s formål: Skabe overblik over og

Læs mere

Rapport Cupcake Projekt

Rapport Cupcake Projekt Rapport Cupcake Projekt af Henriette Klindt Mul-B Vi fik en opgave. Lav en webside om cupcakes til en kunde, som ønsker at professionalisere sin cupcake blog. Branchen skal analyseres og processen dokumenteres

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Organisationsteori Forelæsning 6: Det åbne perspektiv v/ Knud Erik Jørgensen

Organisationsteori Forelæsning 6: Det åbne perspektiv v/ Knud Erik Jørgensen Organisationsteori Forelæsning 6: Det åbne perspektiv v/ Knud Erik Jørgensen Næste gang: Forelæsning 7: Elementer i det åbne perspektiv og perspekrivet socialpsyko-logisk set Læs side 114-127 i Mejlby

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2014 - juni 2015 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Erhvervsøkonomi C Emilie Hjorth Ceylan 3 EØ/Valgfag Oversigt

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Tilgængelighed på Kanalhovedstaden

Tilgængelighed på Kanalhovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Tilgængelighed på Kanalhovedstaden Sendesamvirket Hovedstaden Reventlowsgade 14, 4. mf. 1651 København V www.kanalhovedstaden.dk Jørgen Christiansen, formand Tlf. 2424 8387 Email:

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur. et merc.jur. Juridisk Institut Love og regler Ny offentlighedslov med den meget omstridte ministerbetjeningsregel

Læs mere

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet - Der er intet så praktisk som en god teori Grane Gregaard Rasmussen Rikke Seim Liv Starheim DTU s Masteruddannelse i Miljøog arbejdsmiljøledelse Formål At udforske

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER GRUPPE 9 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 4 2. 1 PESTEL ANALYSE ( ALLE ) 4 2. 2 SWOT ANALYSE ( ALLE ) 6 2. 3 TOWS ANALYSE ( ALLE ) 9 2. 4 INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE

Læs mere

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Hvad er felttogets mission? På hvilken slagmark skal slaget stå? Hvad er fjendens styrke? Hvilke stridskræfter skal benyttes? Hvorledes sikres forsyningslinierne?

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Deleøkonomi Potentialer og problemer Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Oversigt Deleøkonomiens rødder Velfærdsstatens storhed og fald Nyliberalismen og finanskrisen Deleøkonomi:

Læs mere

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet.

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet. ET SCENARIO FRA SLRTV SLRTVs holdning til et scenario for hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

DR skal have kommercielle indtægter for at overleve

DR skal have kommercielle indtægter for at overleve MEDIER DR skal have kommercielle indtægter for at overleve Oplæg til medieforhandlinger efter nytår tager slet ikke højde for omvæltningerne på tv-markedet - Public service-stationer står over for voldsomt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION

AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION Indhold Forord.................................... 13 Del 1 AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION 1.1 Rådgiver, håndværker og alt-mulig-m/k............. 17 Del 2 TRIN FOR TRIN PRAKTISK KOMMUNIKATION 2.1 Strategisk

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 22.1 Projekttitel: Offentlighed i TV2 - et spørgsmål om legitimitet Projektvejleder: Carina Saxlund Bischoff Gruppenr.: 2 Studerende:

Læs mere

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23.

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. C Y P E R V I E W Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. marts 2010 Konceptbeskrivelse Navnet CyberView henviser til et koncept,

Læs mere