Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø"

Transkript

1 Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode Resultater Kommentarer til de enkelte spørgsmål...4 Hvad er dit behov i forhold til en konsultation?...4 Hvor mange timer per nat anvender du dit apparat?...4 Hudlæsioner...5 Uacceptabel utæthed...5 Tæthed i næsen...5 At du skal af med vandet om natten...6 Ufrivillige bevægelser under søvn...6 Uro i benene...6 Hvor mange gange vågner du om natten i gennemsnit?...6 Har du haft brug for at ligge ned og hvile i løbet af dagen?...7 Har du haft ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen?...7 Impotens...7 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? Semistrukturerede interviews...8 Relevans af spørgsmål...8 Manglende emner...8 Andre kommentarer Svarfordeling Konklusion Anbefalinger Referencer

3 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne fra pilottesten af spørgeskemaet Opfølgning på behandling for søvnapnø. Testen blev gennemført i perioden marts - april 2014 på Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital. Formålet med en pilottest er at undersøge anvendeligheden af spørgeskemaet inden det tages i brug. Pilottesten foretages blandt personen som repræsenterer målgruppen for spørgeskemaet, og indebærer bl.a. en afdækning af forståelsesproblemer i de valgte spørgsmål samt en vurdering af svarenes fordeling. Pilottestningen er således en del af valideringsprocessen. (1, 2) 1.1 Metode Der blev udvalgt en tilfældig stikprøve på ni personer, som følges ved Respirationscenter Vest pga. søvnapnø og er i behandling med CPAP. Deltagerne blev udvalgt i forbindelse med at de kom til konsultation i ambulatoriet. Sammenlagt deltog tre kvinder og seks mænd i alderen 52 til 71 år i pilottesten, se tabel 1. Nogle af deltagerne kom i ambulatoriet pga. manglende effekt af den aktuelle behandling, mens de fleste kom til almindelig kontrol. Deltagerne blev informeret om formålet med pilottesten og anonymisering af data. Herefter blev de introduceret til Tænk højt -metoden, dvs. at deltagerne blev instrueret i at sige alt hvad de tænkte, mens de udfyldte spørgeskemaet. Deltagerne blev bedt om at stoppe op undervejs, hvis der var noget de var i tvivl om, fx spørgsmål som var svære at forstå. Intervieweren stillede uddybende spørgsmål undervejs. (3, 4) Testen blev afsluttet med et kort semistruktureret interview ud fra emnerne: Svære spørgsmål, svært forståelige spørgsmål, relevans, mangler og andre kommentarer til spørgeskemaet. Det blev registreret, hvor meget tid deltagerne brugte på besvarelsen, men det er dog ikke et udtryk for den egentlige svartid, da der blev snakket undervejs. Testen blev optaget efter samtykke fra deltageren, og efterfølgende transskriberet. I analysen blev deltagernes udsagn kategoriseret ud fra hvilket spørgsmål eller emne det drejede sig om, og indholdet blev efterfølgende opsummeret. Tabel 1. Karakteristika ved deltagerne i pilottesten Nr. Køn Alder Svartid Bemærkninger 1 Mand 52 8:19 2 Kvinde 67 9:59 Fik hjælp af ægtefælle 3 Mand 71 9:29 4 Mand 60 19:48 5 Kvinde 56 8:10 6 Kvinde 66 12:37 7 Mand 70 7:20 8 Mand 61 20:10 9 Mand 69 15:21 Fik hjælp af kæreste 3

4 2. Resultater Deltagerne besvarede spørgeskemaet uden større problemer. Der var en tendens til, at det var de samme spørgsmål, som gav anledning til, at deltagerne stoppede op. Flere deltagere havde forslag til andre emner, som kan inddrages i spørgeskemaet. Generelt blev spørgsmålene oplevet som relevante. Herunder gennemgås deltagernes kommentarer til de enkelte spørgsmål og efterfølgende resultaterne fra de semistrukturerede interviews. Hvert punkt understøttes af eksempler på citater fra deltagerne 1. Afsnittet afsluttes med en kort vurdering af spørgsmålenes svarfordeling. 2.1 Kommentarer til de enkelte spørgsmål Hvad er dit behov i forhold til en konsultation? Tre deltagere var i tvivl om, hvad de skulle svare, og en enkelt mente, at det var bedst, hvis han bare fik en tid, og ikke selv skulle tage stilling.»må man svare to? Der er den med telefonkonsultation.. Jeg vil også gerne have tid i ambulatoriet, men der vil jeg så sige telefonkonsultation i første omgang.«kvinde, 67 år»jeg synes jo også det er lidt mærkeligt med telefonisk konsultationer, så jeg tror da, sådan lige pt., at jeg godt vil have den med ambulatoriet - for det virker lidt mærkeligt at skrive ved ikke. Det kan godt være, jeg har et andet syn på det om et halvt år. Det ved jeg jo ikke..«kvinde 66 år»jeg synes det er fedt, hvis I bare sender en tid, for nu skal jeg til kontrol.«mand, 52 år Hvor mange timer per nat anvender du dit apparat? Fire deltagere kommenterede på spørgsmålet, da de havde svært ved at angive et præcist tal. Enkelte mente, at det ville være lettere, hvis der var angivet forskellige svarmuligheder eller blot ja/nej.»nogle nætter bliver det kun til fire timer, men det er nu sjældent - andre gange bliver det til ti timer. Måske skulle der være to muligheder her, så jeg kunne skrive fra fire til ti..ja, det var lige de der timer Nu sad jeg lige at tænkte på.. han sagde 6,5 timer. Jeg synes, jeg plejer at sove mere Vi skriver syv.og så den der med antal timer med apparat... Anvender du dit apparat, når du sover ja eller nej - For jeg kan sgu ikke lige så sover jeg fem timer den ene nat og syv den næste.. Ja, altså jeg bruger mit apparat hver nat - færdig slut.«mand, 52 år 1 I citaterne anvendes flere steder forkortelserne P og I. P = patienten og I = interviewer 4

5 Hudlæsioner Det var inden pilottesten vurderet, at ordet hudlæsion kunne være svært at forstå. Der var dog ingen af deltagerne, der stoppede op ved spørgsmålet. Der blev spurgt ind til deltagernes forståelse af ordet hudlæsioner, og ordet dækkede for deltagerne over trykgener, eksem og sår i forskellige grader.» Jeg ved ikke, hvad man ellers skulle skrive.. sår, tryksår? - men det er også trykgener ikke - hudlæsioner kan også være andet. Du kan også få eksem af masken. Det er også en form for læsion, vil jeg kalde det.det forstår jeg godt, hvad der menes med. Jeg havde bl.a. i går morges, da jeg stod op - jeg var helt rød Det kunne være blevet til noget værre. En hudlæsion kan jo være mild eller kraftig..«kvinde, 56 år»jamen, det er jo hul på dansk at der er hul på huden et eller andet sted.«kvinde, 66 år Uacceptabel utæthed En enkelt deltager dvælede ved spørgsmålet pga. ordet uacceptabel.»det ved jeg så ikke lige, hvad du mener med - uacceptabel utæthed? alle utætheder er vel uacceptable..«tæthed i næsen Fem deltagere stoppede op ved dette spørgsmål. Mange forstod ikke, hvad der mentes med tæthed. Generelt var det lettere for deltagerne at forstå stoppet i næsen.»tæthed i næsen det ved jeg ikke lige, hvordan det skal forstås «Mand, 69 år»p: Tæthed, hvad betyder det? I: Ville det være bedre, hvis man skrev stoppet i næsen? P: Ja, men det har jeg altså i forvejen «Mand, 70 år»tæthed i næsen, jeg ved ikke om det er stoppet, der menes. Det døjer jeg en del med.«5

6 At du skal af med vandet om natten Fem deltagere mente ikke, at spørgsmålet havde nogen relation til søvnapnø, og undrede sig over, at de skulle svare på det.»jamen det har vel ikke noget med det at gøre når jeg skal på toilet...«kvinde, 67 år»det har ikke noget med maskinen at gøre, det er min alder.«mand, 70 år»det er de her aldersrelaterede ting toiletbesøg om natten.«mand, 61 år Ufrivillige bevægelser under søvn Seks deltagere kommenterede dette spørgsmål, da de ikke vidste, om de havde ufrivillige bevægelser under søvn. De fleste kom selvstændigt frem til, at de derfor ikke var plaget af ufrivillige bevægelser. Nogle gav udtryk for, at deres ægtefælle måske ikke havde den samme oplevelse.»man ligger jo og spjætter uden at vide af det. Det kan man ikke vide.«kvinde, 66 år»ufrivillige bevægelser det aner jeg ikke noget om. Jeg sover bare Jo, altså der er noget, får jeg at vide af hende der ligger ved siden af.«mand, 52 år Uro i benene Et par deltagere undrede sig over, hvad uro i benene havde med søvnapnø at gøre.»det har jo ikke noget med det at gøre det er noget andet medicin, jeg får.«kvinde, 67 år»den der uro i benene, hvordan kommer det ind i billedet?«mand, 61 år Hvor mange gange vågner du om natten i gennemsnit? Tre deltagere syntes, det var vanskeligt at angive et tal for, hvor mange gange de vågnede om natten, da det varierede meget inden for den fire ugers periode, der spørges til.»hvor mange gange jeg er vågen om natten i gennemsnit? Der kunne man jo godt sætte op, fordi det er jo svært. Men nogle gange så vågner jeg måske kort, og nogen gange gør jeg slet ikke. Der kunne man godt dele det op: 0-5, 5-10 og mere «Mand, 52 år»det ved jeg ikke.. Jeg kan skrive en, men det er nok lige i overkanten. Nogle gange vågner jeg slet ikke. Det er i hvert fald ikke mere end en. Nogle gange kan det så også være, at jeg vågner tre gange.«6

7 Har du haft brug for at ligge ned og hvile i løbet af dagen? Deltagerne som kommenterede på dette spørgsmål, mente ikke, at det havde med deres søvnapnø at gøre, men derimod var aldersrelateret. En enkelt kommenterede på formuleringen, da han egentlig havde brug for at hvile, men ikke gjorde det.»det kan godt være, jeg har brug for det, men jeg gør det ikke, for så kan jeg ikke sove om natten.. - så om jeg har brug for det. Jeg har egentlig haft lyst til det, fordi jeg er træt, men jeg gør det ikke, fordi så ved jeg, at så går det endnu værre med at falde i søvn om aftenen Er det ikke lovligt, at tage et kvarter på øjet i min alder?«mand, 70 år Har du haft ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen? Over halvdelen af deltagerne havde svært ved at forstå formuleringen af spørgsmålet. Det var vanskeligt for flere deltagere at læse ordet - nogle læste det som perioder, og ikke episoder. Andre deltagere stoppede op for at få bekræftet deres forståelse af spørgsmålet.»haft ufrivillige søvnperioder i løbet af dagen Er det det med, at man sidder og falder i søvn, mens man sidder ved computeren fx? - det har jeg hver dag.p: Nå, episoder, jeg synes, der stod perioder I: Kunne man sige ufrivilligt at falde i søvn? P: Er det det, der menes med det? At man falder i søvn lige pludselig? P: Har du haft ufrivillige søvn episoder i løbet af dagen.. At jeg falder i søvn uden at ville det? Nej I: Kunne vi formulere det på en anden måde? P: Jeg ville bare skrive: Risikerer du at falde i søvn i løbet af dagen?«mand, 70 år Impotens Mændene i undersøgelsen syntes det var helt i orden, at der blev spurgt til impotens. Flere af kvinderne stoppede op, og konstaterede, at de vist ikke skulle besvare spørgsmålet. Ingen af de kvindelige deltagere brugte selvstændigt svarmuligheden ikke relevant.»det er et okay spørgsmål. Det kan være et kæmpe problem.«mand, 52 år»det generer ikke mig, og det har jo noget med det at gøre. Når man sover så dårligt, så sker der også noget på den front.«7

8 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? En enkelt deltager havde vanskeligt ved at forstå, hvad der blev spurgt om. To deltagere havde andre helbredsproblemer, som betød, at deres helbred nu er ringere end det var for et år siden. Den ene ønskede, at kunne skrive, at han lider af andre sygdomme, som har større betydning for hans generelle helbred.»nej, jeg må sige væsentligt ringere.. Jeg har fået hjerteflimmer. Jeg kan næsten ikke få vejret, når jeg går en tur.«mand, 70 år»det er noget dårligere. Jeg har været indlagt med hjertet. Det ville være fint, hvis der blev spurgt om man døjer med andet end søvnapnøen.«mand, 69 år 2.2 Semistrukturerede interviews Relevans af spørgsmål Deltagerne gav overordnet udtryk for, at spørgsmålene i spørgeskemaet var relevante. Som nævnt under de enkelte spørgsmål, var der dog flere deltagere, som undervejs studsede over spørgsmål omkring fx natlig vandladning og behov for hvil, da de ikke kunne se relation til søvnapnø.»jeg synes sådan set det hele er relevant - også fordi, meget af det relaterer sig til de spørgsmål man får, når man kommer i ambulatoriet første gang - inden man i det hele taget kommer i behandling. Jeg synes egentlig, det er relevant det hele.«kvinde, 56 år»jeg synes, det er ramt meget godt.«manglende emner Der fremkom flere forslag til vigtige emner, der manglede i spørgeskemaet: Indflydelse på arbejdsdag, problemer med kondensvand i apparatet, blodtryk, mulighed for at afkrydse om man manglede reservedele. Derudover udtrykte to patienter ønske om, at kortet i apparatet kan aflæses hjemmefra. En enkelt patient ønskede, at der i forbindelse med spørgeskemaet bliver oplyst om patientforeningen.»øh, måske spørgsmål om hvilken indflydelse det har på din arbejdsdag. Det er der slet ikke noget om - fordi, hvis behandlingen ikke er ordentlig eller ikke virker, så har det stor indflydelse, så det kunne måske være godt nok at have med, bare sådan en simpel linje.«mand, 52 år»ja, det var måske en god idé at spørge til, om man får vandsprøjt i næsen - Om man får kondensvand i slangen eller i næsepropperne - Problemer med kondensvand.«8

9 »Måske noget omkring blodtryk - man kan jo gå ind og måle blodtryk, - for det kan godt have indvirkning på blodtrykket Jeg kan i hvert fald se på mit eget, at det er faldet.«kvinde, 56 år»det med reservedelene, det bliver der ikke spurgt ind til, det ville jeg tænke var en god idé.«kvinde, 66 år»muligvis kunne de gøre det, at de åbner for muligheden for at sætte sit kort i sin computer, og så sende aflæsning af kortet.jeg synes, man kunne lægge en lille folder med om søvnapnø-patientforeningen der findes en patientforening, der støtter op omkring det.«mand, 61 år Andre kommentarer Deltagerne var generelt positive overfor skemaet, og oplevede, at det var nemt at gå til. Der var ingen af deltagerne, der syntes skemaet var for langt eller tidskrævende.»det er dejligt, at I interesserer jer for det; Det kan vi gøre lidt bedre. Lidt mere viden om den enkelte.«mand, 69 år»altså generelt, så synes jeg, det er til at have med at gøre.«kvinde, 67 år»det var sådan set godt nok Jeg tror det er en god idé.nej det er ikke for langt, for du kommer rundt omkring nogle ting, som man ikke kan undvære, hvis det skal have nogen effekt.«mand, 61 år Deltagerne gav udtryk for, at de godt kunne forestille sig at bruge spørgeskemaet i forbindelse med deres forløb i Respirationscenter Vest. Flere mente, at skemaet gav et dybere indblik i deres liv med søvnapnø end en kort konsultation, og at de ville være trygge ved at anvende det.»det kunne godt være, at det var så godt det her CPAP, at jeg kunne afblæse kontrollen om et år - hvis det nu kører, så er der ingen grund til at køre herud, og alle reservedelene kan jeg bestille og så kommer de med posten.«kvinde, 66 år»p: Det vil nok give et dybere indblik i hvordan patienten jeg, har det, som helhed. End en halv time med en læge eller sygeplejerske det I: Ville det være okay, at du selv i højere grad kan tage stilling til dit behov for en konsultation? P: Ja, det synes jeg da. Men altså indenfor et år eller to.«9

10 »Det der spørgeskema kan lukke op for nogle ting «Mand, 61 år»det kunne være udmærket, - for mig er det ikke så vigtigt, for hvis der er noget galt, vil jeg selv henvende mig.«2.3 Svarfordeling Generelt var der ikke nogen stærkt skævfordelte svar. Fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål var i store træk spredt over svarkategorierne. Der var dog ingen deltagere, som anvendte feltet særdeles meget i spørgsmålsbatteriet omkring gener ved apparatet eller i spørgsmålsbatteriet om søvn på side 2. Der vurderes ikke at være behov for spørgsmålsændringer pga. svarfordeling. Alle patienterne angav, at de anvendte apparatet syv nætter om ugen. Syv af patienterne ønskede at besvare et kommende spørgeskema på internettet, mens to ønskede papirversion. 10

11 3. Konklusion De fleste deltagere besvarede spørgeskemaet uden væsentlige problemer, men enkelte spørgsmål bør omformuleres på baggrund af deltagernes forståelsesproblemer. Enkelte deltagere havde forslag til yderligere emner, som kan inddrages i spørgeskemaet. Deltagerne oplevede spørgeskemaet som relevant, og de fleste var positive overfor at anvende skemaet i forbindelse med forløbet i Respirationscenter Vest. Pilottesten gav således værdifulde inputs fra deltagerperspektivet, som kan anvendes til at lave relevante forbedringer af spørgeskemaet. Deltagerne i pilottesten vurderes at repræsentere et bredt udsnit af de personer med søvnapnø, der følges i Respirationscenter Vest. Det skal dog bemærkes, at der ikke indgik personer med anden etnisk baggrund eller personer over 71 år. 3.1 Anbefalinger Som resultat af pilottesten bør det overvejes at: Ændre i spørgsmålet om hvor mange timer apparatet anvendes per nat, se patienternes kommentarer s. 4. Slette Uacceptabel i spørgsmålet om utæthed ved masken Omformulere spørgsmålet om tæthed i næsen Forslag til ny formulering: At være stoppet i næsen. Ændre spørgsmålet om hvor mange gange personen vågner om natten Forslag til ændring: Slette det som selvstændigt spørgsmål, og i stedet tilføje det som et spørgsmål i spørgsmålsbatteriet s. 2 med teksten: Afbrudt søvn. Omformulere spørgsmålet om ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen Forslag til ny formulering: Er du uønsket faldet i søvn i løbet af dagen de sidste 4 uger? Tilføje spørgsmål om hvorvidt personen har andre sygdomme, som i højere grad påvirker helbredet end søvnapnø Tilføje yderligere spørgsmål jf. deltagernes forslag, fx: - Kondensvand i slangen - Indflydelse på arbejdsdag - Blodtryk Udforme informationsmateriale om søvnapnø indeholdende forklaring på, hvorfor de enkelte spørgsmål stilles eller henvisning til relevante hjemmesider 11

12 4. Referencer 1. Fayers PM, Machin D. Quality of life: The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; Olesen F, Mainz J. Hvorledes udarbejdes et spørgeskema? Månedsskrift for praktisk lægegerning. 1994;Årg. 72, nr. 11 (1994): Drennan J. Cognitive interviewing: Verbal data in the design and pretesting of questionnaires. J Adv Nurs Apr;42(1): Beatty PC, Willis GB. The practice of cognitive interviewing. The Public Opinion Quarterly. 2007;71(2):

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

De længste apnøperioder forekommer under REM-søvnen, det vil sige drømmesøvnen.

De længste apnøperioder forekommer under REM-søvnen, det vil sige drømmesøvnen. Obstruktiv søvnapnø Hvad er obstruktiv søvnapnø? Hvis der er vejrtrækningspauser i eller over 10 sekunders varighed under søvn efterfulgt af snorken, har du formentlig søvnapnø. APNØ betyder vejrtrækningspause.

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Obstruktiv søvnapnø. Regionshospitalet Silkeborg. Friklinik Silkeborg Søvnklinikken

Obstruktiv søvnapnø. Regionshospitalet Silkeborg. Friklinik Silkeborg Søvnklinikken Obstruktiv søvnapnø Regionshospitalet Silkeborg Friklinik Silkeborg Søvnklinikken HVAD ER OBSTUKTIV SØVNAPNØ? Hvis der er vejrtrækningspauser i eller over 10 sekunders varighed under søvn efterfulgt af

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere