Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø"

Transkript

1 Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode Resultater Kommentarer til de enkelte spørgsmål...4 Hvad er dit behov i forhold til en konsultation?...4 Hvor mange timer per nat anvender du dit apparat?...4 Hudlæsioner...5 Uacceptabel utæthed...5 Tæthed i næsen...5 At du skal af med vandet om natten...6 Ufrivillige bevægelser under søvn...6 Uro i benene...6 Hvor mange gange vågner du om natten i gennemsnit?...6 Har du haft brug for at ligge ned og hvile i løbet af dagen?...7 Har du haft ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen?...7 Impotens...7 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? Semistrukturerede interviews...8 Relevans af spørgsmål...8 Manglende emner...8 Andre kommentarer Svarfordeling Konklusion Anbefalinger Referencer

3 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne fra pilottesten af spørgeskemaet Opfølgning på behandling for søvnapnø. Testen blev gennemført i perioden marts - april 2014 på Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital. Formålet med en pilottest er at undersøge anvendeligheden af spørgeskemaet inden det tages i brug. Pilottesten foretages blandt personen som repræsenterer målgruppen for spørgeskemaet, og indebærer bl.a. en afdækning af forståelsesproblemer i de valgte spørgsmål samt en vurdering af svarenes fordeling. Pilottestningen er således en del af valideringsprocessen. (1, 2) 1.1 Metode Der blev udvalgt en tilfældig stikprøve på ni personer, som følges ved Respirationscenter Vest pga. søvnapnø og er i behandling med CPAP. Deltagerne blev udvalgt i forbindelse med at de kom til konsultation i ambulatoriet. Sammenlagt deltog tre kvinder og seks mænd i alderen 52 til 71 år i pilottesten, se tabel 1. Nogle af deltagerne kom i ambulatoriet pga. manglende effekt af den aktuelle behandling, mens de fleste kom til almindelig kontrol. Deltagerne blev informeret om formålet med pilottesten og anonymisering af data. Herefter blev de introduceret til Tænk højt -metoden, dvs. at deltagerne blev instrueret i at sige alt hvad de tænkte, mens de udfyldte spørgeskemaet. Deltagerne blev bedt om at stoppe op undervejs, hvis der var noget de var i tvivl om, fx spørgsmål som var svære at forstå. Intervieweren stillede uddybende spørgsmål undervejs. (3, 4) Testen blev afsluttet med et kort semistruktureret interview ud fra emnerne: Svære spørgsmål, svært forståelige spørgsmål, relevans, mangler og andre kommentarer til spørgeskemaet. Det blev registreret, hvor meget tid deltagerne brugte på besvarelsen, men det er dog ikke et udtryk for den egentlige svartid, da der blev snakket undervejs. Testen blev optaget efter samtykke fra deltageren, og efterfølgende transskriberet. I analysen blev deltagernes udsagn kategoriseret ud fra hvilket spørgsmål eller emne det drejede sig om, og indholdet blev efterfølgende opsummeret. Tabel 1. Karakteristika ved deltagerne i pilottesten Nr. Køn Alder Svartid Bemærkninger 1 Mand 52 8:19 2 Kvinde 67 9:59 Fik hjælp af ægtefælle 3 Mand 71 9:29 4 Mand 60 19:48 5 Kvinde 56 8:10 6 Kvinde 66 12:37 7 Mand 70 7:20 8 Mand 61 20:10 9 Mand 69 15:21 Fik hjælp af kæreste 3

4 2. Resultater Deltagerne besvarede spørgeskemaet uden større problemer. Der var en tendens til, at det var de samme spørgsmål, som gav anledning til, at deltagerne stoppede op. Flere deltagere havde forslag til andre emner, som kan inddrages i spørgeskemaet. Generelt blev spørgsmålene oplevet som relevante. Herunder gennemgås deltagernes kommentarer til de enkelte spørgsmål og efterfølgende resultaterne fra de semistrukturerede interviews. Hvert punkt understøttes af eksempler på citater fra deltagerne 1. Afsnittet afsluttes med en kort vurdering af spørgsmålenes svarfordeling. 2.1 Kommentarer til de enkelte spørgsmål Hvad er dit behov i forhold til en konsultation? Tre deltagere var i tvivl om, hvad de skulle svare, og en enkelt mente, at det var bedst, hvis han bare fik en tid, og ikke selv skulle tage stilling.»må man svare to? Der er den med telefonkonsultation.. Jeg vil også gerne have tid i ambulatoriet, men der vil jeg så sige telefonkonsultation i første omgang.«kvinde, 67 år»jeg synes jo også det er lidt mærkeligt med telefonisk konsultationer, så jeg tror da, sådan lige pt., at jeg godt vil have den med ambulatoriet - for det virker lidt mærkeligt at skrive ved ikke. Det kan godt være, jeg har et andet syn på det om et halvt år. Det ved jeg jo ikke..«kvinde 66 år»jeg synes det er fedt, hvis I bare sender en tid, for nu skal jeg til kontrol.«mand, 52 år Hvor mange timer per nat anvender du dit apparat? Fire deltagere kommenterede på spørgsmålet, da de havde svært ved at angive et præcist tal. Enkelte mente, at det ville være lettere, hvis der var angivet forskellige svarmuligheder eller blot ja/nej.»nogle nætter bliver det kun til fire timer, men det er nu sjældent - andre gange bliver det til ti timer. Måske skulle der være to muligheder her, så jeg kunne skrive fra fire til ti..ja, det var lige de der timer Nu sad jeg lige at tænkte på.. han sagde 6,5 timer. Jeg synes, jeg plejer at sove mere Vi skriver syv.og så den der med antal timer med apparat... Anvender du dit apparat, når du sover ja eller nej - For jeg kan sgu ikke lige så sover jeg fem timer den ene nat og syv den næste.. Ja, altså jeg bruger mit apparat hver nat - færdig slut.«mand, 52 år 1 I citaterne anvendes flere steder forkortelserne P og I. P = patienten og I = interviewer 4

5 Hudlæsioner Det var inden pilottesten vurderet, at ordet hudlæsion kunne være svært at forstå. Der var dog ingen af deltagerne, der stoppede op ved spørgsmålet. Der blev spurgt ind til deltagernes forståelse af ordet hudlæsioner, og ordet dækkede for deltagerne over trykgener, eksem og sår i forskellige grader.» Jeg ved ikke, hvad man ellers skulle skrive.. sår, tryksår? - men det er også trykgener ikke - hudlæsioner kan også være andet. Du kan også få eksem af masken. Det er også en form for læsion, vil jeg kalde det.det forstår jeg godt, hvad der menes med. Jeg havde bl.a. i går morges, da jeg stod op - jeg var helt rød Det kunne være blevet til noget værre. En hudlæsion kan jo være mild eller kraftig..«kvinde, 56 år»jamen, det er jo hul på dansk at der er hul på huden et eller andet sted.«kvinde, 66 år Uacceptabel utæthed En enkelt deltager dvælede ved spørgsmålet pga. ordet uacceptabel.»det ved jeg så ikke lige, hvad du mener med - uacceptabel utæthed? alle utætheder er vel uacceptable..«tæthed i næsen Fem deltagere stoppede op ved dette spørgsmål. Mange forstod ikke, hvad der mentes med tæthed. Generelt var det lettere for deltagerne at forstå stoppet i næsen.»tæthed i næsen det ved jeg ikke lige, hvordan det skal forstås «Mand, 69 år»p: Tæthed, hvad betyder det? I: Ville det være bedre, hvis man skrev stoppet i næsen? P: Ja, men det har jeg altså i forvejen «Mand, 70 år»tæthed i næsen, jeg ved ikke om det er stoppet, der menes. Det døjer jeg en del med.«5

6 At du skal af med vandet om natten Fem deltagere mente ikke, at spørgsmålet havde nogen relation til søvnapnø, og undrede sig over, at de skulle svare på det.»jamen det har vel ikke noget med det at gøre når jeg skal på toilet...«kvinde, 67 år»det har ikke noget med maskinen at gøre, det er min alder.«mand, 70 år»det er de her aldersrelaterede ting toiletbesøg om natten.«mand, 61 år Ufrivillige bevægelser under søvn Seks deltagere kommenterede dette spørgsmål, da de ikke vidste, om de havde ufrivillige bevægelser under søvn. De fleste kom selvstændigt frem til, at de derfor ikke var plaget af ufrivillige bevægelser. Nogle gav udtryk for, at deres ægtefælle måske ikke havde den samme oplevelse.»man ligger jo og spjætter uden at vide af det. Det kan man ikke vide.«kvinde, 66 år»ufrivillige bevægelser det aner jeg ikke noget om. Jeg sover bare Jo, altså der er noget, får jeg at vide af hende der ligger ved siden af.«mand, 52 år Uro i benene Et par deltagere undrede sig over, hvad uro i benene havde med søvnapnø at gøre.»det har jo ikke noget med det at gøre det er noget andet medicin, jeg får.«kvinde, 67 år»den der uro i benene, hvordan kommer det ind i billedet?«mand, 61 år Hvor mange gange vågner du om natten i gennemsnit? Tre deltagere syntes, det var vanskeligt at angive et tal for, hvor mange gange de vågnede om natten, da det varierede meget inden for den fire ugers periode, der spørges til.»hvor mange gange jeg er vågen om natten i gennemsnit? Der kunne man jo godt sætte op, fordi det er jo svært. Men nogle gange så vågner jeg måske kort, og nogen gange gør jeg slet ikke. Der kunne man godt dele det op: 0-5, 5-10 og mere «Mand, 52 år»det ved jeg ikke.. Jeg kan skrive en, men det er nok lige i overkanten. Nogle gange vågner jeg slet ikke. Det er i hvert fald ikke mere end en. Nogle gange kan det så også være, at jeg vågner tre gange.«6

7 Har du haft brug for at ligge ned og hvile i løbet af dagen? Deltagerne som kommenterede på dette spørgsmål, mente ikke, at det havde med deres søvnapnø at gøre, men derimod var aldersrelateret. En enkelt kommenterede på formuleringen, da han egentlig havde brug for at hvile, men ikke gjorde det.»det kan godt være, jeg har brug for det, men jeg gør det ikke, for så kan jeg ikke sove om natten.. - så om jeg har brug for det. Jeg har egentlig haft lyst til det, fordi jeg er træt, men jeg gør det ikke, fordi så ved jeg, at så går det endnu værre med at falde i søvn om aftenen Er det ikke lovligt, at tage et kvarter på øjet i min alder?«mand, 70 år Har du haft ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen? Over halvdelen af deltagerne havde svært ved at forstå formuleringen af spørgsmålet. Det var vanskeligt for flere deltagere at læse ordet - nogle læste det som perioder, og ikke episoder. Andre deltagere stoppede op for at få bekræftet deres forståelse af spørgsmålet.»haft ufrivillige søvnperioder i løbet af dagen Er det det med, at man sidder og falder i søvn, mens man sidder ved computeren fx? - det har jeg hver dag.p: Nå, episoder, jeg synes, der stod perioder I: Kunne man sige ufrivilligt at falde i søvn? P: Er det det, der menes med det? At man falder i søvn lige pludselig? P: Har du haft ufrivillige søvn episoder i løbet af dagen.. At jeg falder i søvn uden at ville det? Nej I: Kunne vi formulere det på en anden måde? P: Jeg ville bare skrive: Risikerer du at falde i søvn i løbet af dagen?«mand, 70 år Impotens Mændene i undersøgelsen syntes det var helt i orden, at der blev spurgt til impotens. Flere af kvinderne stoppede op, og konstaterede, at de vist ikke skulle besvare spørgsmålet. Ingen af de kvindelige deltagere brugte selvstændigt svarmuligheden ikke relevant.»det er et okay spørgsmål. Det kan være et kæmpe problem.«mand, 52 år»det generer ikke mig, og det har jo noget med det at gøre. Når man sover så dårligt, så sker der også noget på den front.«7

8 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? En enkelt deltager havde vanskeligt ved at forstå, hvad der blev spurgt om. To deltagere havde andre helbredsproblemer, som betød, at deres helbred nu er ringere end det var for et år siden. Den ene ønskede, at kunne skrive, at han lider af andre sygdomme, som har større betydning for hans generelle helbred.»nej, jeg må sige væsentligt ringere.. Jeg har fået hjerteflimmer. Jeg kan næsten ikke få vejret, når jeg går en tur.«mand, 70 år»det er noget dårligere. Jeg har været indlagt med hjertet. Det ville være fint, hvis der blev spurgt om man døjer med andet end søvnapnøen.«mand, 69 år 2.2 Semistrukturerede interviews Relevans af spørgsmål Deltagerne gav overordnet udtryk for, at spørgsmålene i spørgeskemaet var relevante. Som nævnt under de enkelte spørgsmål, var der dog flere deltagere, som undervejs studsede over spørgsmål omkring fx natlig vandladning og behov for hvil, da de ikke kunne se relation til søvnapnø.»jeg synes sådan set det hele er relevant - også fordi, meget af det relaterer sig til de spørgsmål man får, når man kommer i ambulatoriet første gang - inden man i det hele taget kommer i behandling. Jeg synes egentlig, det er relevant det hele.«kvinde, 56 år»jeg synes, det er ramt meget godt.«manglende emner Der fremkom flere forslag til vigtige emner, der manglede i spørgeskemaet: Indflydelse på arbejdsdag, problemer med kondensvand i apparatet, blodtryk, mulighed for at afkrydse om man manglede reservedele. Derudover udtrykte to patienter ønske om, at kortet i apparatet kan aflæses hjemmefra. En enkelt patient ønskede, at der i forbindelse med spørgeskemaet bliver oplyst om patientforeningen.»øh, måske spørgsmål om hvilken indflydelse det har på din arbejdsdag. Det er der slet ikke noget om - fordi, hvis behandlingen ikke er ordentlig eller ikke virker, så har det stor indflydelse, så det kunne måske være godt nok at have med, bare sådan en simpel linje.«mand, 52 år»ja, det var måske en god idé at spørge til, om man får vandsprøjt i næsen - Om man får kondensvand i slangen eller i næsepropperne - Problemer med kondensvand.«8

9 »Måske noget omkring blodtryk - man kan jo gå ind og måle blodtryk, - for det kan godt have indvirkning på blodtrykket Jeg kan i hvert fald se på mit eget, at det er faldet.«kvinde, 56 år»det med reservedelene, det bliver der ikke spurgt ind til, det ville jeg tænke var en god idé.«kvinde, 66 år»muligvis kunne de gøre det, at de åbner for muligheden for at sætte sit kort i sin computer, og så sende aflæsning af kortet.jeg synes, man kunne lægge en lille folder med om søvnapnø-patientforeningen der findes en patientforening, der støtter op omkring det.«mand, 61 år Andre kommentarer Deltagerne var generelt positive overfor skemaet, og oplevede, at det var nemt at gå til. Der var ingen af deltagerne, der syntes skemaet var for langt eller tidskrævende.»det er dejligt, at I interesserer jer for det; Det kan vi gøre lidt bedre. Lidt mere viden om den enkelte.«mand, 69 år»altså generelt, så synes jeg, det er til at have med at gøre.«kvinde, 67 år»det var sådan set godt nok Jeg tror det er en god idé.nej det er ikke for langt, for du kommer rundt omkring nogle ting, som man ikke kan undvære, hvis det skal have nogen effekt.«mand, 61 år Deltagerne gav udtryk for, at de godt kunne forestille sig at bruge spørgeskemaet i forbindelse med deres forløb i Respirationscenter Vest. Flere mente, at skemaet gav et dybere indblik i deres liv med søvnapnø end en kort konsultation, og at de ville være trygge ved at anvende det.»det kunne godt være, at det var så godt det her CPAP, at jeg kunne afblæse kontrollen om et år - hvis det nu kører, så er der ingen grund til at køre herud, og alle reservedelene kan jeg bestille og så kommer de med posten.«kvinde, 66 år»p: Det vil nok give et dybere indblik i hvordan patienten jeg, har det, som helhed. End en halv time med en læge eller sygeplejerske det I: Ville det være okay, at du selv i højere grad kan tage stilling til dit behov for en konsultation? P: Ja, det synes jeg da. Men altså indenfor et år eller to.«9

10 »Det der spørgeskema kan lukke op for nogle ting «Mand, 61 år»det kunne være udmærket, - for mig er det ikke så vigtigt, for hvis der er noget galt, vil jeg selv henvende mig.«2.3 Svarfordeling Generelt var der ikke nogen stærkt skævfordelte svar. Fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål var i store træk spredt over svarkategorierne. Der var dog ingen deltagere, som anvendte feltet særdeles meget i spørgsmålsbatteriet omkring gener ved apparatet eller i spørgsmålsbatteriet om søvn på side 2. Der vurderes ikke at være behov for spørgsmålsændringer pga. svarfordeling. Alle patienterne angav, at de anvendte apparatet syv nætter om ugen. Syv af patienterne ønskede at besvare et kommende spørgeskema på internettet, mens to ønskede papirversion. 10

11 3. Konklusion De fleste deltagere besvarede spørgeskemaet uden væsentlige problemer, men enkelte spørgsmål bør omformuleres på baggrund af deltagernes forståelsesproblemer. Enkelte deltagere havde forslag til yderligere emner, som kan inddrages i spørgeskemaet. Deltagerne oplevede spørgeskemaet som relevant, og de fleste var positive overfor at anvende skemaet i forbindelse med forløbet i Respirationscenter Vest. Pilottesten gav således værdifulde inputs fra deltagerperspektivet, som kan anvendes til at lave relevante forbedringer af spørgeskemaet. Deltagerne i pilottesten vurderes at repræsentere et bredt udsnit af de personer med søvnapnø, der følges i Respirationscenter Vest. Det skal dog bemærkes, at der ikke indgik personer med anden etnisk baggrund eller personer over 71 år. 3.1 Anbefalinger Som resultat af pilottesten bør det overvejes at: Ændre i spørgsmålet om hvor mange timer apparatet anvendes per nat, se patienternes kommentarer s. 4. Slette Uacceptabel i spørgsmålet om utæthed ved masken Omformulere spørgsmålet om tæthed i næsen Forslag til ny formulering: At være stoppet i næsen. Ændre spørgsmålet om hvor mange gange personen vågner om natten Forslag til ændring: Slette det som selvstændigt spørgsmål, og i stedet tilføje det som et spørgsmål i spørgsmålsbatteriet s. 2 med teksten: Afbrudt søvn. Omformulere spørgsmålet om ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen Forslag til ny formulering: Er du uønsket faldet i søvn i løbet af dagen de sidste 4 uger? Tilføje spørgsmål om hvorvidt personen har andre sygdomme, som i højere grad påvirker helbredet end søvnapnø Tilføje yderligere spørgsmål jf. deltagernes forslag, fx: - Kondensvand i slangen - Indflydelse på arbejdsdag - Blodtryk Udforme informationsmateriale om søvnapnø indeholdende forklaring på, hvorfor de enkelte spørgsmål stilles eller henvisning til relevante hjemmesider 11

12 4. Referencer 1. Fayers PM, Machin D. Quality of life: The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; Olesen F, Mainz J. Hvorledes udarbejdes et spørgeskema? Månedsskrift for praktisk lægegerning. 1994;Årg. 72, nr. 11 (1994): Drennan J. Cognitive interviewing: Verbal data in the design and pretesting of questionnaires. J Adv Nurs Apr;42(1): Beatty PC, Willis GB. The practice of cognitive interviewing. The Public Opinion Quarterly. 2007;71(2):

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014

EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014 EVALUERING AF GRAVID-APP EN Komiteen for sundhedsoplysning 2014 Indhold 1.0 Indledning... 2 1.1 Gravid-app en... 2 2.0 Evalueringens formål... 2 3.0 Evalueringens metoder og materialer... 3 3.1 Datagrundlaget

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere