Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø"

Transkript

1 Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode Resultater Kommentarer til de enkelte spørgsmål...4 Hvad er dit behov i forhold til en konsultation?...4 Hvor mange timer per nat anvender du dit apparat?...4 Hudlæsioner...5 Uacceptabel utæthed...5 Tæthed i næsen...5 At du skal af med vandet om natten...6 Ufrivillige bevægelser under søvn...6 Uro i benene...6 Hvor mange gange vågner du om natten i gennemsnit?...6 Har du haft brug for at ligge ned og hvile i løbet af dagen?...7 Har du haft ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen?...7 Impotens...7 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? Semistrukturerede interviews...8 Relevans af spørgsmål...8 Manglende emner...8 Andre kommentarer Svarfordeling Konklusion Anbefalinger Referencer

3 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne fra pilottesten af spørgeskemaet Opfølgning på behandling for søvnapnø. Testen blev gennemført i perioden marts - april 2014 på Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital. Formålet med en pilottest er at undersøge anvendeligheden af spørgeskemaet inden det tages i brug. Pilottesten foretages blandt personen som repræsenterer målgruppen for spørgeskemaet, og indebærer bl.a. en afdækning af forståelsesproblemer i de valgte spørgsmål samt en vurdering af svarenes fordeling. Pilottestningen er således en del af valideringsprocessen. (1, 2) 1.1 Metode Der blev udvalgt en tilfældig stikprøve på ni personer, som følges ved Respirationscenter Vest pga. søvnapnø og er i behandling med CPAP. Deltagerne blev udvalgt i forbindelse med at de kom til konsultation i ambulatoriet. Sammenlagt deltog tre kvinder og seks mænd i alderen 52 til 71 år i pilottesten, se tabel 1. Nogle af deltagerne kom i ambulatoriet pga. manglende effekt af den aktuelle behandling, mens de fleste kom til almindelig kontrol. Deltagerne blev informeret om formålet med pilottesten og anonymisering af data. Herefter blev de introduceret til Tænk højt -metoden, dvs. at deltagerne blev instrueret i at sige alt hvad de tænkte, mens de udfyldte spørgeskemaet. Deltagerne blev bedt om at stoppe op undervejs, hvis der var noget de var i tvivl om, fx spørgsmål som var svære at forstå. Intervieweren stillede uddybende spørgsmål undervejs. (3, 4) Testen blev afsluttet med et kort semistruktureret interview ud fra emnerne: Svære spørgsmål, svært forståelige spørgsmål, relevans, mangler og andre kommentarer til spørgeskemaet. Det blev registreret, hvor meget tid deltagerne brugte på besvarelsen, men det er dog ikke et udtryk for den egentlige svartid, da der blev snakket undervejs. Testen blev optaget efter samtykke fra deltageren, og efterfølgende transskriberet. I analysen blev deltagernes udsagn kategoriseret ud fra hvilket spørgsmål eller emne det drejede sig om, og indholdet blev efterfølgende opsummeret. Tabel 1. Karakteristika ved deltagerne i pilottesten Nr. Køn Alder Svartid Bemærkninger 1 Mand 52 8:19 2 Kvinde 67 9:59 Fik hjælp af ægtefælle 3 Mand 71 9:29 4 Mand 60 19:48 5 Kvinde 56 8:10 6 Kvinde 66 12:37 7 Mand 70 7:20 8 Mand 61 20:10 9 Mand 69 15:21 Fik hjælp af kæreste 3

4 2. Resultater Deltagerne besvarede spørgeskemaet uden større problemer. Der var en tendens til, at det var de samme spørgsmål, som gav anledning til, at deltagerne stoppede op. Flere deltagere havde forslag til andre emner, som kan inddrages i spørgeskemaet. Generelt blev spørgsmålene oplevet som relevante. Herunder gennemgås deltagernes kommentarer til de enkelte spørgsmål og efterfølgende resultaterne fra de semistrukturerede interviews. Hvert punkt understøttes af eksempler på citater fra deltagerne 1. Afsnittet afsluttes med en kort vurdering af spørgsmålenes svarfordeling. 2.1 Kommentarer til de enkelte spørgsmål Hvad er dit behov i forhold til en konsultation? Tre deltagere var i tvivl om, hvad de skulle svare, og en enkelt mente, at det var bedst, hvis han bare fik en tid, og ikke selv skulle tage stilling.»må man svare to? Der er den med telefonkonsultation.. Jeg vil også gerne have tid i ambulatoriet, men der vil jeg så sige telefonkonsultation i første omgang.«kvinde, 67 år»jeg synes jo også det er lidt mærkeligt med telefonisk konsultationer, så jeg tror da, sådan lige pt., at jeg godt vil have den med ambulatoriet - for det virker lidt mærkeligt at skrive ved ikke. Det kan godt være, jeg har et andet syn på det om et halvt år. Det ved jeg jo ikke..«kvinde 66 år»jeg synes det er fedt, hvis I bare sender en tid, for nu skal jeg til kontrol.«mand, 52 år Hvor mange timer per nat anvender du dit apparat? Fire deltagere kommenterede på spørgsmålet, da de havde svært ved at angive et præcist tal. Enkelte mente, at det ville være lettere, hvis der var angivet forskellige svarmuligheder eller blot ja/nej.»nogle nætter bliver det kun til fire timer, men det er nu sjældent - andre gange bliver det til ti timer. Måske skulle der være to muligheder her, så jeg kunne skrive fra fire til ti..ja, det var lige de der timer Nu sad jeg lige at tænkte på.. han sagde 6,5 timer. Jeg synes, jeg plejer at sove mere Vi skriver syv.og så den der med antal timer med apparat... Anvender du dit apparat, når du sover ja eller nej - For jeg kan sgu ikke lige så sover jeg fem timer den ene nat og syv den næste.. Ja, altså jeg bruger mit apparat hver nat - færdig slut.«mand, 52 år 1 I citaterne anvendes flere steder forkortelserne P og I. P = patienten og I = interviewer 4

5 Hudlæsioner Det var inden pilottesten vurderet, at ordet hudlæsion kunne være svært at forstå. Der var dog ingen af deltagerne, der stoppede op ved spørgsmålet. Der blev spurgt ind til deltagernes forståelse af ordet hudlæsioner, og ordet dækkede for deltagerne over trykgener, eksem og sår i forskellige grader.» Jeg ved ikke, hvad man ellers skulle skrive.. sår, tryksår? - men det er også trykgener ikke - hudlæsioner kan også være andet. Du kan også få eksem af masken. Det er også en form for læsion, vil jeg kalde det.det forstår jeg godt, hvad der menes med. Jeg havde bl.a. i går morges, da jeg stod op - jeg var helt rød Det kunne være blevet til noget værre. En hudlæsion kan jo være mild eller kraftig..«kvinde, 56 år»jamen, det er jo hul på dansk at der er hul på huden et eller andet sted.«kvinde, 66 år Uacceptabel utæthed En enkelt deltager dvælede ved spørgsmålet pga. ordet uacceptabel.»det ved jeg så ikke lige, hvad du mener med - uacceptabel utæthed? alle utætheder er vel uacceptable..«tæthed i næsen Fem deltagere stoppede op ved dette spørgsmål. Mange forstod ikke, hvad der mentes med tæthed. Generelt var det lettere for deltagerne at forstå stoppet i næsen.»tæthed i næsen det ved jeg ikke lige, hvordan det skal forstås «Mand, 69 år»p: Tæthed, hvad betyder det? I: Ville det være bedre, hvis man skrev stoppet i næsen? P: Ja, men det har jeg altså i forvejen «Mand, 70 år»tæthed i næsen, jeg ved ikke om det er stoppet, der menes. Det døjer jeg en del med.«5

6 At du skal af med vandet om natten Fem deltagere mente ikke, at spørgsmålet havde nogen relation til søvnapnø, og undrede sig over, at de skulle svare på det.»jamen det har vel ikke noget med det at gøre når jeg skal på toilet...«kvinde, 67 år»det har ikke noget med maskinen at gøre, det er min alder.«mand, 70 år»det er de her aldersrelaterede ting toiletbesøg om natten.«mand, 61 år Ufrivillige bevægelser under søvn Seks deltagere kommenterede dette spørgsmål, da de ikke vidste, om de havde ufrivillige bevægelser under søvn. De fleste kom selvstændigt frem til, at de derfor ikke var plaget af ufrivillige bevægelser. Nogle gav udtryk for, at deres ægtefælle måske ikke havde den samme oplevelse.»man ligger jo og spjætter uden at vide af det. Det kan man ikke vide.«kvinde, 66 år»ufrivillige bevægelser det aner jeg ikke noget om. Jeg sover bare Jo, altså der er noget, får jeg at vide af hende der ligger ved siden af.«mand, 52 år Uro i benene Et par deltagere undrede sig over, hvad uro i benene havde med søvnapnø at gøre.»det har jo ikke noget med det at gøre det er noget andet medicin, jeg får.«kvinde, 67 år»den der uro i benene, hvordan kommer det ind i billedet?«mand, 61 år Hvor mange gange vågner du om natten i gennemsnit? Tre deltagere syntes, det var vanskeligt at angive et tal for, hvor mange gange de vågnede om natten, da det varierede meget inden for den fire ugers periode, der spørges til.»hvor mange gange jeg er vågen om natten i gennemsnit? Der kunne man jo godt sætte op, fordi det er jo svært. Men nogle gange så vågner jeg måske kort, og nogen gange gør jeg slet ikke. Der kunne man godt dele det op: 0-5, 5-10 og mere «Mand, 52 år»det ved jeg ikke.. Jeg kan skrive en, men det er nok lige i overkanten. Nogle gange vågner jeg slet ikke. Det er i hvert fald ikke mere end en. Nogle gange kan det så også være, at jeg vågner tre gange.«6

7 Har du haft brug for at ligge ned og hvile i løbet af dagen? Deltagerne som kommenterede på dette spørgsmål, mente ikke, at det havde med deres søvnapnø at gøre, men derimod var aldersrelateret. En enkelt kommenterede på formuleringen, da han egentlig havde brug for at hvile, men ikke gjorde det.»det kan godt være, jeg har brug for det, men jeg gør det ikke, for så kan jeg ikke sove om natten.. - så om jeg har brug for det. Jeg har egentlig haft lyst til det, fordi jeg er træt, men jeg gør det ikke, fordi så ved jeg, at så går det endnu værre med at falde i søvn om aftenen Er det ikke lovligt, at tage et kvarter på øjet i min alder?«mand, 70 år Har du haft ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen? Over halvdelen af deltagerne havde svært ved at forstå formuleringen af spørgsmålet. Det var vanskeligt for flere deltagere at læse ordet - nogle læste det som perioder, og ikke episoder. Andre deltagere stoppede op for at få bekræftet deres forståelse af spørgsmålet.»haft ufrivillige søvnperioder i løbet af dagen Er det det med, at man sidder og falder i søvn, mens man sidder ved computeren fx? - det har jeg hver dag.p: Nå, episoder, jeg synes, der stod perioder I: Kunne man sige ufrivilligt at falde i søvn? P: Er det det, der menes med det? At man falder i søvn lige pludselig? P: Har du haft ufrivillige søvn episoder i løbet af dagen.. At jeg falder i søvn uden at ville det? Nej I: Kunne vi formulere det på en anden måde? P: Jeg ville bare skrive: Risikerer du at falde i søvn i løbet af dagen?«mand, 70 år Impotens Mændene i undersøgelsen syntes det var helt i orden, at der blev spurgt til impotens. Flere af kvinderne stoppede op, og konstaterede, at de vist ikke skulle besvare spørgsmålet. Ingen af de kvindelige deltagere brugte selvstændigt svarmuligheden ikke relevant.»det er et okay spørgsmål. Det kan være et kæmpe problem.«mand, 52 år»det generer ikke mig, og det har jo noget med det at gøre. Når man sover så dårligt, så sker der også noget på den front.«7

8 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? En enkelt deltager havde vanskeligt ved at forstå, hvad der blev spurgt om. To deltagere havde andre helbredsproblemer, som betød, at deres helbred nu er ringere end det var for et år siden. Den ene ønskede, at kunne skrive, at han lider af andre sygdomme, som har større betydning for hans generelle helbred.»nej, jeg må sige væsentligt ringere.. Jeg har fået hjerteflimmer. Jeg kan næsten ikke få vejret, når jeg går en tur.«mand, 70 år»det er noget dårligere. Jeg har været indlagt med hjertet. Det ville være fint, hvis der blev spurgt om man døjer med andet end søvnapnøen.«mand, 69 år 2.2 Semistrukturerede interviews Relevans af spørgsmål Deltagerne gav overordnet udtryk for, at spørgsmålene i spørgeskemaet var relevante. Som nævnt under de enkelte spørgsmål, var der dog flere deltagere, som undervejs studsede over spørgsmål omkring fx natlig vandladning og behov for hvil, da de ikke kunne se relation til søvnapnø.»jeg synes sådan set det hele er relevant - også fordi, meget af det relaterer sig til de spørgsmål man får, når man kommer i ambulatoriet første gang - inden man i det hele taget kommer i behandling. Jeg synes egentlig, det er relevant det hele.«kvinde, 56 år»jeg synes, det er ramt meget godt.«manglende emner Der fremkom flere forslag til vigtige emner, der manglede i spørgeskemaet: Indflydelse på arbejdsdag, problemer med kondensvand i apparatet, blodtryk, mulighed for at afkrydse om man manglede reservedele. Derudover udtrykte to patienter ønske om, at kortet i apparatet kan aflæses hjemmefra. En enkelt patient ønskede, at der i forbindelse med spørgeskemaet bliver oplyst om patientforeningen.»øh, måske spørgsmål om hvilken indflydelse det har på din arbejdsdag. Det er der slet ikke noget om - fordi, hvis behandlingen ikke er ordentlig eller ikke virker, så har det stor indflydelse, så det kunne måske være godt nok at have med, bare sådan en simpel linje.«mand, 52 år»ja, det var måske en god idé at spørge til, om man får vandsprøjt i næsen - Om man får kondensvand i slangen eller i næsepropperne - Problemer med kondensvand.«8

9 »Måske noget omkring blodtryk - man kan jo gå ind og måle blodtryk, - for det kan godt have indvirkning på blodtrykket Jeg kan i hvert fald se på mit eget, at det er faldet.«kvinde, 56 år»det med reservedelene, det bliver der ikke spurgt ind til, det ville jeg tænke var en god idé.«kvinde, 66 år»muligvis kunne de gøre det, at de åbner for muligheden for at sætte sit kort i sin computer, og så sende aflæsning af kortet.jeg synes, man kunne lægge en lille folder med om søvnapnø-patientforeningen der findes en patientforening, der støtter op omkring det.«mand, 61 år Andre kommentarer Deltagerne var generelt positive overfor skemaet, og oplevede, at det var nemt at gå til. Der var ingen af deltagerne, der syntes skemaet var for langt eller tidskrævende.»det er dejligt, at I interesserer jer for det; Det kan vi gøre lidt bedre. Lidt mere viden om den enkelte.«mand, 69 år»altså generelt, så synes jeg, det er til at have med at gøre.«kvinde, 67 år»det var sådan set godt nok Jeg tror det er en god idé.nej det er ikke for langt, for du kommer rundt omkring nogle ting, som man ikke kan undvære, hvis det skal have nogen effekt.«mand, 61 år Deltagerne gav udtryk for, at de godt kunne forestille sig at bruge spørgeskemaet i forbindelse med deres forløb i Respirationscenter Vest. Flere mente, at skemaet gav et dybere indblik i deres liv med søvnapnø end en kort konsultation, og at de ville være trygge ved at anvende det.»det kunne godt være, at det var så godt det her CPAP, at jeg kunne afblæse kontrollen om et år - hvis det nu kører, så er der ingen grund til at køre herud, og alle reservedelene kan jeg bestille og så kommer de med posten.«kvinde, 66 år»p: Det vil nok give et dybere indblik i hvordan patienten jeg, har det, som helhed. End en halv time med en læge eller sygeplejerske det I: Ville det være okay, at du selv i højere grad kan tage stilling til dit behov for en konsultation? P: Ja, det synes jeg da. Men altså indenfor et år eller to.«9

10 »Det der spørgeskema kan lukke op for nogle ting «Mand, 61 år»det kunne være udmærket, - for mig er det ikke så vigtigt, for hvis der er noget galt, vil jeg selv henvende mig.«2.3 Svarfordeling Generelt var der ikke nogen stærkt skævfordelte svar. Fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål var i store træk spredt over svarkategorierne. Der var dog ingen deltagere, som anvendte feltet særdeles meget i spørgsmålsbatteriet omkring gener ved apparatet eller i spørgsmålsbatteriet om søvn på side 2. Der vurderes ikke at være behov for spørgsmålsændringer pga. svarfordeling. Alle patienterne angav, at de anvendte apparatet syv nætter om ugen. Syv af patienterne ønskede at besvare et kommende spørgeskema på internettet, mens to ønskede papirversion. 10

11 3. Konklusion De fleste deltagere besvarede spørgeskemaet uden væsentlige problemer, men enkelte spørgsmål bør omformuleres på baggrund af deltagernes forståelsesproblemer. Enkelte deltagere havde forslag til yderligere emner, som kan inddrages i spørgeskemaet. Deltagerne oplevede spørgeskemaet som relevant, og de fleste var positive overfor at anvende skemaet i forbindelse med forløbet i Respirationscenter Vest. Pilottesten gav således værdifulde inputs fra deltagerperspektivet, som kan anvendes til at lave relevante forbedringer af spørgeskemaet. Deltagerne i pilottesten vurderes at repræsentere et bredt udsnit af de personer med søvnapnø, der følges i Respirationscenter Vest. Det skal dog bemærkes, at der ikke indgik personer med anden etnisk baggrund eller personer over 71 år. 3.1 Anbefalinger Som resultat af pilottesten bør det overvejes at: Ændre i spørgsmålet om hvor mange timer apparatet anvendes per nat, se patienternes kommentarer s. 4. Slette Uacceptabel i spørgsmålet om utæthed ved masken Omformulere spørgsmålet om tæthed i næsen Forslag til ny formulering: At være stoppet i næsen. Ændre spørgsmålet om hvor mange gange personen vågner om natten Forslag til ændring: Slette det som selvstændigt spørgsmål, og i stedet tilføje det som et spørgsmål i spørgsmålsbatteriet s. 2 med teksten: Afbrudt søvn. Omformulere spørgsmålet om ufrivillige søvnepisoder i løbet af dagen Forslag til ny formulering: Er du uønsket faldet i søvn i løbet af dagen de sidste 4 uger? Tilføje spørgsmål om hvorvidt personen har andre sygdomme, som i højere grad påvirker helbredet end søvnapnø Tilføje yderligere spørgsmål jf. deltagernes forslag, fx: - Kondensvand i slangen - Indflydelse på arbejdsdag - Blodtryk Udforme informationsmateriale om søvnapnø indeholdende forklaring på, hvorfor de enkelte spørgsmål stilles eller henvisning til relevante hjemmesider 11

12 4. Referencer 1. Fayers PM, Machin D. Quality of life: The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; Olesen F, Mainz J. Hvorledes udarbejdes et spørgeskema? Månedsskrift for praktisk lægegerning. 1994;Årg. 72, nr. 11 (1994): Drennan J. Cognitive interviewing: Verbal data in the design and pretesting of questionnaires. J Adv Nurs Apr;42(1): Beatty PC, Willis GB. The practice of cognitive interviewing. The Public Opinion Quarterly. 2007;71(2):

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Pilottest. Spørgeskema inden behandling, Kræftafdelingen AUH. Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex

Pilottest. Spørgeskema inden behandling, Kræftafdelingen AUH. Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex Pilottest Spørgeskema inden behandling, Kræftafdelingen AUH Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Metode... 3 2. Resultater.4 2.1 Kommentarer

Læs mere

Pilottest HIV-HELBREDSSKEMA. Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex

Pilottest HIV-HELBREDSSKEMA. Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex Pilottest HIV-HELBREDSSKEMA Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2.1 Kommentarer til de enkelte spørgsmål...4 Svær træthed...4 Har du

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med muskelsygdom

Pilottest af spørgeskema. til patienter med muskelsygdom Pilottest af spørgeskema til patienter med muskelsygdom AmbuFlex VestKronik Maj 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med en klinisk ekspertgruppe ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema BILAG 2 Pilottest af epilepsispørgeskema Region Midtjylland December 2011 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk sengeafsnit T10-1 Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest Patientoplevet fejl Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk Patientoplevet fejl-baggrunden for undersøgelsen Datamaterialet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere