VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program"

Transkript

1 VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program? Hvordan installerer jeg programmet? Opdateringer Vejledning i brugen af programmet Kort oversigt over vejen igennem den elektroniske APV Log på og log af Stamdata Oversigt over og tilpasning af spørgeskemaer Tilpasning af et eksisterende spørgeskema Oprette et helt nyt spørgeskema Opret afdelinger Oprette og redigere medarbejdere Oprette en medarbejder Redigere en medarbejder Slette en medarbejder Anonym spørgeskemaundersøgelse Fælles spørgeskema til en afdeling Tildele skemaer til medarbejderne og starte en ny kortlægning Printe logonkoder til medarbejderne Se kortlægningsresultat og svarprocent i statistikmodulet Opsamling og prioritering Åbne et opsamlings- og prioriteringsskema Vurdere og prioritere i opsamlings- og prioriteringsskemaet Handlingsplaner Åbne et handlingsplanskema Udfylde et handlingsplanskema Medarbejderniveauet Velkommen Besvarelse af Mit spørgeskema Se på Opsamlings- og prioriteringsskema Se på handlingsplaner Særlige spørgsmål Kan jeg oprette en ny medarbejder i en afdeling, selv om de andre medarbejdere er i gang med eller har besvaret deres spørgeskema? Kan jeg slette en medarbejder, som har besvaret spørgeskema? Jeg vil gerne se en oversigt over de spørgeskemaer, jeg har tildelt i afdelingerne Kan jeg åbne flere skemaer på én gang og skrive i dem? Kan jeg hjælpe en medarbejder, der har skrevet forkert i sit spørgeskema? Jeg oplever en fejl i programmet, hvad skal jeg gøre?... 20

3 1 Download, installation og opdateringer 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APVprogram? Programmet downloades fra Klik ind på det særlige APV-site og klik her på download af programmet. 1.2 Hvordan installerer jeg programmet? Når du har downloadet programmet, åbner/dobbeltklikker du på setup-filen og følger anvisningerne. Du kan enten vælge at installere programmet på én PC, eller du kan vælge at installere programmet på din virksomheds server og et antal opkoblede PC er efter eget valg. Programmet installeres altså både på serveren og hver af de opkoblede PC er, der skal anvendes. Disse PC er vil kommunikere med serveren, således at data opdateres her. Med andre ord: Installation på 1 PC Vælg løsningen med 1 PC, hvis alle skal taste ind på denne PC. Dvs. både den APV-ansvarlige og alle øvrige medarbejdere, der skal svare på spørgeskemaer og følge med i APV-handlingsplanerne. Installation på server og flere opkoblede PC er Vælg løsningen med server og flere PC er på jeres intranet, hvis du vil give mulighed for, at medarbejderne kan få adgang fra flere PC er. (Det er ligegyldigt, hvilken PC der vælges, idet man logger på programmet med egne koder.) Åbning af programmet Programmet åbnes på den enkelte PC ved at klikke på programikonet. Lav evt. en genvej på PC ens skrivebord. 1.3 Opdateringer Frem til sommer 2010 vil der kunne komme enkelte opdateringer, som du kan hente samme sted som programmet. Opdateringerne vil afhjælpe eventuelle mindre programmeringsfejl.

4 2 Vejledning i brugen af programmet Du kan åbne denne vejledning i et nyt vindue ved at klikke på ikonet med luppen under menupunktet Vejledning. Herved kan den stå åben, mens du arbejder i programmet. 2.1 Kort oversigt over vejen igennem den elektroniske APV Oprettelse af afdelinger og medarbejdere Som det første opretter du de afdelinger, jeres arbejdsplads består af. Herefter opretter du medarbejderne i hver af disse afdelinger og tildeler dem det spørgeskema, de skal svare på. Koder til logon printes og udleveres til de enkelte medarbejdere, så de kan logge på deres egen side og besvare spørgeskemaet. Hvis I ikke vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse oprettes blot et enkelt APV-skema, som udfyldes på baggrund af f.eks. et dialogforløb. APV-spørgeskemaer lige til at bruge Programmet indeholder spørgeskemaer til de forskellige brancher under BAR Service og Tjenesteydelser. Skemaerne kan bruges, som de er. Du kan dog også tilpasse teksten i spørgsmålene, føje nye spørgsmål til eller slette spørgsmål, således at du kan målrette de enkelte skemaer lige til jeres egen arbejdsplads. Endelig er det muligt at opbygge et skema helt fra bunden. Der svares ved at afmærke i én af 4 smileyer eller ikke relevant. Der kan ligeledes ud for hvert spørgsmål skrives bemærkninger, der f.eks. belyser et problem nærmere. Opsamlings- og prioriteringsskema Alle besvarelser bliver talt sammen i Opsamlings- og prioriteringsskemaet. Man kan her se fordelingen af svar, ligesom man samlet kan se bemærkningerne knyttet til de enkelte spørgsmål (f.eks. alle bemærkninger vedr. temperatur samlet i én liste). Efter jeres vurdering og prioritering afkrydses de arbejdsmiljøforhold i skemaet, som I vil løse gennem en handlingsplan. Der oprettes herved automatisk en handlingsplan for hvert forhold.

5 Ligeledes afkrydses de arbejdsmiljøforhold, som afventer løsning, og de forhold, som I ikke vil prioritere til løsning. Når en handlingsplan på et senere tidspunkt markeres som løst, vil programmet automatisk indføre dette i Opsamlings- og prioriteringsskemaet med en dato. Skemaet kommer herved også til at fungere som et oversigtsskema, I kan bruge til planlægning og formidling af resultater. Statistik Programmet indeholder et statistikmodul, således at du kan se og præsentere kortlægningsresultat og besvarelsesprocent for hver afdeling på arbejdspladsen. Statistikken baserer sig på spørgeskematype. Dvs., at du f.eks. kan se resultatet af besvarelsen af Kontor og administrationsskemaet på tværs af afdelinger. Handlingsplan og opfølgning Til brug for udarbejdelse af løsninger og vurdering af effekt indeholder værktøjet et APV-handlingsplanskema. Hvert handlingsplanskema oprettes automatisk gennem afkrydsning i Opsamlings- og prioriteringsskemaet. Der oprettes ét skema for hvert arbejdsmiljøproblem, man vil løse. I skemaet kan en uddybende beskrivelse af problemets årsager, konsekvenser, mv. anføres. Ligeledes kan du sætte en tydelig rækkefølge af aktiviteter op, der skal føre til problemets løsning. Her angives, hvad der skal foretages, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter. Endelig er der et felt til opfølgningsdelen i APV en. Her anføres aktiviteter til vurdering af løsningernes effekt.

6 2.2 Log på og log af Når du logger på første gang, skal du bruge følgende koder: Brugernavn: Elektronisk APV Adgangskode: BAR service Du kan ændre disse koder i menupunkt: Stamdata. Du logger af ved at klikke på knappen Log af i øverste højre hjørne. 2.3 Stamdata Klik på menupunktet: Stamdata. Udfyld felterne. Du bør ændre koderne til at logge på med ved at skrive nye koder i felterne Brugernavn og Adgangskode. Dette er af sikkerhedshensyn for at beskytte medarbejdernes data. Glem ikke de nye koder, - ellers kan du ikke logge på programmet længere! Klik nu på knappen GEM. 2.4 Oversigt over og tilpasning af spørgeskemaer Du skal nu afklare, om du kan bruge et eller flere af de spørgeskemaer, der er tilgængelige i programmet. Klik på menupunktet: Oversigt og tilpasning af spørgeskemaer. Du ser nu en liste over spørgeskemaer, der kan tildeles til medarbejdere. Du åbner det enkelte spørgeskema ved at klikke på ikonet med luppen ud for skemaet. Hvis du ikke kan bruge skemaerne som de er, skal du i gang med at tilpasse dine egne spørgeskemaer:

7 2.4.1 Tilpasning af et eksisterende spørgeskema Du kan gøre dette på 2 måder: 1. Fjern fluebenet i oversigtens Aktiv-søjle ud for det pågældende spørgeskema. Åbn spørgeskemaet ved klik på lup-ikonet og foretag dine ændringer. Klik på ikonet GEM, når du er færdig og sæt flueben i Aktiv-søjlen igen. Spørgeskemaet kan nu tildeles. (Du har nu ikke længere originalskemaet, idet du har overskrevet dette skema.) 2. Udfyld de tomme felter nederst: Skemanavn og Beskrivelse. Vælg herefter hvilket skema du vil basere dit eget skema på ved at vælge det fra dropdownlisten nederst ud for Baseret på (her står alle de tilgængelige skemaer). Klik nu på knappen GEM og skemaet vil nu være oprettet og kan ses i oversigtslisten Herefter åbner du dit nye skema fra listen som beskrevet under pkt. 1. (Ved at bruge denne metode vil du bevare originalskemaet.) Tilpasningerne i skemaet udføres på følgende måde: Teksten kan ændres, slettes, tilføjes og flyttes rundt med ligesom i almindelig tekstbehandling. Du kan tilføje eller slette spørgsmål sidst i hvert af de 6 emner spørgeskemaet består af. Hvis du f.eks. står i emnet: Fysiske forhold slettes eller tilføjes spørgsmål her. Klik på ikonerne med plus eller minus i bunden af skemaet til højre for at tilføje eller slette sidste spørgsmålsfelt Oprette et helt nyt spørgeskema Du kan også lave et spørgeskema helt fra bunden. Udfyld de tomme felter nederst og vælg <tomt skema> fra dropdownlisten ud for Baseret på. Klik på GEM og åbn herefter skemaet fra oversigtslisten. Husk til sidst at sætte flueben i Aktiv-søjlen ud for skemaet. Ellers vil medarbejderne ikke kunne besvare skemaet.

8 2.5 Opret afdelinger Du skal nu have inddelt din virksomhed og besluttet, om alle medarbejdere hver især skal udfylde et spørgeskema. Du kan også vælge, at hver afdeling/enhed udfylder et samlet skema, der gælder hele afdelingen. Klik på menupunktet: Afdelinger. Her opretter du de afdelinger eller enheder i jeres virksomhed, som du vil have virksomheden inddelt i. Du bestemmer selv denne struktur. (Hvis alle medarbejdere skal udfylde et spørgeskema, skal du senere fylde medarbejdere ind i hver af dine oprettede afdelinger, og disse medarbejdere skal herefter have tildelt et spørgeskema, de skal svare på. Hvis afdelingen skal have ét fælles skema, opretter du bare en enkelt medarbejder senere og tildeler ét skema. Dette beskrives nedenfor under pkt ) Opret også afdelingerne således, at alle medarbejdere i en afdeling skal besvare den samme type spørgeskema. Udfyld felterne og klik på knappen Opret afdeling. Afdelingen vil nu stå i oversigtslisten over afdelinger. Hvis du vil ændre noget i teksten i felterne eller slette afdelingen igen, klikker du på afdelingen i listen, og foretager dine rettelser i felterne til højre. OBS! OBS! Pas på med at slette afdelinger!!! Senere vil der ligge mange data i form af udfyldte skemaer handlingsplaner, mv. i hver afdeling. Hvis du sletter afdelingen går alle disse data tabt og kan ikke genskabes igen!!! Der kommer en advarsel op, når du klikker på knappen: Slet afdeling. Her kan du nå at fortryde ved klik på knappen NEJ.

9 2.6 Oprette og redigere medarbejdere Du skal nu fylde medarbejdere ind i hver af dine oprettede afdelinger. Klik på menupunktet: Opret/rediger medarbejdere Oprette en medarbejder Udfyld minimum de 3 stjernemarkerede felter, som er: Fornavn, Efternavn og Afdeling. Vær meget opmærksom på, at du vælger den rigtige afdeling at komme medarbejderen ind i! Systemet tildeler automatisk koder til medarbejderen, men du kan også selv skrive koder i disse to felter. (Koden for brugernavne er unik, - der kan ikke anvendes samme kode til 2 personer her.) Klik til sidst på knappen Opret medarbejder Redigere en medarbejder Du kan senere redigere den enkelte medarbejders data ved at klikke på dropdownlisten over afdelingerne, der ligger øverst lige over feltet Medarbejdere. Vælg afdeling og klik på medarbejderens navn. Foretag dine ændringer i felterne til højre og klik på knappen Gem ændringer Slette en medarbejder Du kan slette en medarbejder ved at klikke på dropdownlisten over afdelingerne, der ligger øverst lige over feltet Medarbejdere. Vælg afdeling og klik på medarbejderens navn. Klik nu på knappen Slet medarbejder. Vær opmærksom på, at herved slettes alle data for denne medarbejder både igangværende og arkiverede skemaer Anonym spørgeskemaundersøgelse Hvis du vil lave en anonym spørgeskemaundersøgelse, indtaster du tal i stedet for for- og efternavn i disse felter. Når du har printet logon-koderne (se pkt. 2.8) tager medarbejderne et tilfældigt ark fra stakken.

10 2.6.5 Fælles spørgeskema til en afdeling Hvis I f.eks. vil bruge en dialogbaseret APV-metode, kan du nøjes med at oprette én skema-medarbejder. Senere tildeler du et fælles spørgeskema til denne medarbejder = afdelingen (se pkt. 2.7). Vælg afdelingen og opret medarbejderen ved f.eks. at skrive Fælles i fornavnsfeltet og skema i efternavnsfeltet. Print evt. skemaet ud, når du har tildelt det (i pkt. 2.7) og tag det med på møde, hvor det fyldes ud i hånden. Tast besvarelserne ind i programmet bagefter ved at bruge logonkoderne til Fælles skema medarbejderen. I kan også logge på programmet og udfylde skemaet under mødet. Skemaet ligger under menupunktet: Spørgeskemaer under menupunktet: Skemaer. Marker afdelingen foroven til venstre i feltet: Afdelinger, klik på knappen Filtrer og klik herefter på ikonet med luppen ud for skemaet i oversigten. Klik på printikonet i skemaet, hvis det skal skrives ud.

11 2.7 Tildele skemaer til medarbejderne og starte en ny kortlægning Nu er de spørgeskemaer, du skal bruge, parate og gjort aktive. Afdelingerne er oprettet, og medarbejderne er fyldt ind i deres afdelinger. Klik nu på menupunktet: Tildel skema og start ny kortlægning. Mærk først den afdeling af i feltet til venstre, hvor du vil starte en ny kortlægning. (Du kan vælge flere afdelinger, hvis de skal besvare det samme spørgeskema alle sammen.) Vælg herefter fra dropdownlisten Skema til kortlægning til højre det skema, der skal besvares. Klik endelig på knappen: Start kortlægning. Der kommer en dialogboks op med tekst om, at du har valgt at starte en ny kortlægning og at eksisterende skemaer fra en tidligere kortlægning sendes i arkiv ( den gamle APV ). Du vil stadigvæk kunne se disse arkiverede skemaer, men ikke længere redigere i dem. (Hvis det er første gang du starter en kortlægning, klikker du bare på knappen: Ja.) Endvidere står der at et opsamlings- og prioriteringsskema til den nye kortlægning vil blive oprettet. Dette skema vil tælle besvarelserne sammen. Hvis alt er OK, og du er sikker på at ville starte en ny kortlægning (som sender evt. gammelt APV-materiale fra en tidligere kortlægning i arkiv) klikker du på knappen: Ja. Der kommer nu en dialogboks med teksten: Medarbejdere kan nu besvare deres tildelte skema. 2.8 Printe logonkoder til medarbejderne For at medarbejderne kan få deres koder til at logge på systemet, gør du følgende: Klik på menupunktet: Print logonkoder til medarbejdere. Vælg afdeling i dropdownlisten øverst til venstre og klik på printikonet nederst til højre. Der printes nu et ark til hver, som fordeles.

12 2.9 Se kortlægningsresultat og svarprocent i statistikmodulet Svarene fra medarbejderne i de forskellige afdelinger bliver talt op i programmet efterhånden som de løber ind. Du kan se tallene ved at klikke på menupunkterne: Kortlægning spørgeskema og Besvarelsesprocent spørgeskemaer, der ligger under Statistik. Når du har klikket på Kortlægning spørgeskema, skal du først i feltet Afdelinger vælge hvilken eller hvilke afdelinger, du vil se resultater fra. Herefter vælger du i dropdownlisten under Skemaer det spørgeskema, som er blevet besvaret i den eller de valgte afdelinger. Statistikken knytter sig altså til det enkelte spørgeskema. Man kan ikke se statistik på tværs af forskellige spørgeskemaer. Resultaterne vises i søjler. Tallet over den enkelte søjle viser antallet af medarbejdere, der har markeret dette svar. Du kan gemme resultaterne, som en excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet øverst til højre. Herved kan du præsentere dataene gennem Excel-programmet. Du kan også printe søjlerne fra dette program ved at klikke på print-ikonet øverst til højre. Besvarelsesprocenten ser du let ved at klikke på menupunktet: Besvarelsesprocent spørgeskemaer.

13 2.10 Opsamling og prioritering Når kortlægningsrunden er overstået med en forhåbentlig høj besvarelsesprocent, er du klar til at vurdere besvarelserne og prioritere de forhold, der skal på en handlingsplan for at løses Åbne et opsamlings- og prioriteringsskema Klik på menupunktet: Opsamlings- og prioriteringsskemaer, der ligger under menupunkt: Skemaer. For nu at få skemaet eller skemaerne frem i en oversigt i det store felt afmærker du først den afdeling eller de afdelinger, du vil se, i feltet øverst til venstre. Feltet øverst i midten (Skemaer) viser hvilke skemaer der er aktive nu, men også de der er arkiverede fra tidligere runder kortlægning. I feltet til højre (Status) lader du de 4 flueben stå og markerer evt. i feltet Arkiveret, hvis du også vil se de arkiverede opsamlings- og prioriteringsskemaer. Klik nu på knappen: Filtrer. Nu kan du se oversigten i det store felt. Klik på ikonet med luppen ud for det skema du vil se. Af oversigten fremgår det, hvilken afdeling det hører til og hvilket spørgeskema, det er baseret på. Status Ikke udfyldt betyder, at du ikke har foretaget nogen prioriteringer i skemaet endnu. Status Aktiv betyder, at du har foretaget prioriteringer Vurdere og prioritere i opsamlings- og prioriteringsskemaet Skemaet viser dig samlet, hvordan svarene fra medarbejderne fordeler sig under de 4 smileys og feltet Ikke relevant. Øverst kan du lige tjekke, før du går videre, at du er inde i det rigtige skema for den afdeling, du ønsker. Du skal nu i gang med at vælge ud, hvilke forhold/problemer, der skal løses nu, hvilke der skal vente til senere, og hvilke forhold der slet ikke skal gøres noget ved. Dette gør du ved at afmærke i de forskellige felter.

14 Skemaet vil herved også give dig en samlet oversigt over vurdering, prioritering og løsning af problemer, som kan vises internt i virksomheden og til Arbejdstilsynet. Bemærkninger Men inden du krydser af, skal du se på hvilke bemærkninger, medarbejderne har skrevet i deres besvarelser. Klik på knappen Vis bemærkninger øverst til højre. Der åbner nu et skema, som du kan scrolle igennem. Du kan se hvilke medarbejdere, der har skrevet hvad ud for de forskellige spørgsmål. Dette kan være en stor hjælp til prioriteringen. Det vil også være fint om medarbejderne har beskrevet gode ideer til løsninger. (Husk at sige dette til medarbejderne i din virksomhed, før I starter kortlægningen.) Prioritering De forhold, du vælger, skal løses, mærker du af med et flueben ud for forholdet i søjlen: Prioriteret. Der kommer nu en dato frem i feltet, og det betyder, at der automatisk er dannet et tomt handlingsplanskema, som du senere skal åbne under menupunktet: Handlingsplaner og udfylde. Der dannes altså 1 handlingsplanskema for hvert forhold/problem. De forhold, der skal afvente, og de forhold, der ikke skal gøres noget ved, afmærker du i de relevante søjler. Søjlen: Løst I den sidste søjle Løst vil der komme datoer frem ud for de forhold, hvor du har gennemført handlingsplanen og løst problemet. Datoen kommer frem, efter at du har markeret i handlingsplanens opfølgningsfelt (se nedenfor i 2.11 Handlingsplaner). HUSK at klikke på GEM-ikonet før du forlader skemaet!

15 2.11 Handlingsplaner Du skal nu ind i dine oprettede handlingsplaner og beskrive vejen frem til løsning af problemerne. Klik på menupunktet: Handlingsplaner, der ligger under Skemaer Åbne et handlingsplanskema For at få handlingsplanskemaerne frem i en oversigt i det store felt mærker du først den afdeling eller de afdelinger af, du vil se, i feltet øverst til venstre. Feltet øverst i midten (Skemaer) viser hvilke opsamlingsskemaer der er aktive nu, men også de, der er arkiverede fra tidligere runder kortlægning. I feltet til højre (Status) lader du de 4 flueben stå og markerer evt. i feltet Arkiveret, hvis du også vil se arkiverede handlingsplaner. Klik nu på knappen: Filtrer. Nu kan du se oversigten i det store felt. Klik på ikonet med luppen ud for det skema, du vil se. Af oversigten fremgår det, hvilken afdeling det hører til, og hvilket opsamlingsskema, det er baseret på. Status Ikke udfyldt betyder, at du ikke har skrevet noget i skemaet endnu. Status Aktiv betyder, at du har skrevet tekst i skemaet. Status Færdig betyder, at du har løst problemet og har markeret i feltet: Gennemført under rubrikken: Opfølgning nederst til højre Udfylde et handlingsplanskema Øverst skriver du, hvem handlingsplanen er udarbejdet af og evt. en dato i feltet ved siden af. Senere kan en godkender og en dato skrives på. I feltet: Uddybende beskrivelse af problemet kan du beskrive problemet nærmere. Hvilket problem er der tale om, hvor er det henne, hvor farligt er det, hvor mange er berørt, osv. Skriv i et letforståeligt sprog, således at alle medarbejdere kan forstå det. De kan se handlingsplanerne fra deres egen APV-side og følge med i løsningen af problemet.

16 Under feltet: Hvordan løses problemet klikker du nu på knappen: Tilføj aktivitet. Der er nu kommet et felt, hvor du til venstre beskriver hvad der skal gøres. I midten skriver du, hvem der er ansvarlig for at denne handling bliver udført, og i det tredje felt fastlægger du en dato/deadline for hvornår det skal være gjort. Du klikker lige så mange gange på Tilføj aktivitet, som du har behov for. Tænk at du her beskriver kapitlerne frem til en løsning. I første aktivitets felt: Først gør vi sådan. I næste aktivitets felt: Så gør vi sådan., osv. Efterhånden som de enkelte aktiviteter udføres, afmærker du feltet i søjlen Gennemført ud for aktiviteten. Programmet kvitterer med en dato, som altså viser, at nu er aktiviteten udført. Herved holder du styr på fremdriften. Når løsningen på et tidspunkt er gennemført, skal du efter en tid sørge for at lave en opfølgning, for at se om løsningen virker og bliver ved med at virke. Nederst i feltet Opfølgning beskriver du de aktiviteter, I vil udføre for at sikre løsningen, hvem der er ansvarlig, og hvornår I vil gøre det. Når I har gennemført aktiviteterne, og alt er OK, mærker du af i Gennemført. Nu er handlingsplanen løst, og det vil også fremgå inde i Opsamlings- og prioriteringsskemaet, hvor datoen nu vil stå under søjlen Løst ud for det løste forhold. Husk ikke at skrive personfølsomme ting i handlingsplanerne, da alle medarbejderne i afdelingen kan se dem. HUSK at klikke på GEM-ikonet før du lukker skemaet!

17 2.12 Medarbejderniveauet For at den enkelte medarbejder kan logge på sin egen APV-side skal han have et sæt logonkoder til logonfelterne Brugernavn og Adgangskode. Medarbejderen logger på fra den samme startside, som du gør. Se pkt. 2.8 Printe logonkoder til medarbejderne, om hvordan medarbejderne får koderne fra dig. Når medarbejderne er logget på, er det første, de ser, en velkomsttekst, der kort beskriver, hvad de skal gøre, og hvad de kan se på deres egen side Velkommen Her starter man og kan læse velkomstteksten. Ved klik på Velkommen, vil man altid kunne se velkomstteksten Besvarelse af Mit spørgeskema Ved klik på dette punkt kommer spørgeskemaet frem i oversigtsfeltet, og det åbnes ved at klikke på ikonet med luppen til venstre. Medarbejderen fylder ud ved at klikke på svarmulighederne og kan skrive bemærkninger til de enkelte forhold i rubrikken til højre. (Husk at fortælle medarbejderne om vigtigheden af dette!) Der bladres frem og tilbage med pilene i bunden, eller ved at bruge musens scroll-hjul. Man kan se hvilken side, man er på, i feltet mellem pilene. Alle spørgsmål skal besvares. Hvis medarbejderen undlader at besvare spørgsmål, kommer der et skema frem med de spørgsmål, der ikke er besvaret. Når alle spørgsmål er besvaret, klikkes på ikonet med flaget på sidste side, der betyder Gem og afslut. Skemaet vil nu stå med betegnelsen Færdig i statuslinjen, og medarbejderen kan ikke længere skrive i skemaet. Skemaet kan printes ud, ved at medarbejderen klikker på printikonet nederst. Medarbejderen kan gemme skemaet midlertidigt ved at trykke på gem-ikonet i bunden af skemaet. Han kan så udfylde resten en anden gang. I statusfeltet vil skemaet stå med betegnelsen: Aktiv.

18 Når skemaet ikke har været åbnet er status: Ikke udfyldt Se på Opsamlings- og prioriteringsskema Ved klik på menupunktet kommer statuslinjen med opsamlingsskemaet frem. Ved at klikke på ikonet med luppen åbnes skemaet, og medarbejderen kan se antallet af afkrydsninger i de forskellige felter og den prioritering, der er foretaget. Medarbejderen kan ikke se sine kollegers Bemærkninger. Det kan kun du som APV-ansvarlig Se på handlingsplaner Ved klik på menupunktet fremkommer der en oversigt over de handlingsplaner, du har dannet for denne afdeling, som medarbejderen er en del af. Hver handlingsplan kan åbnes ved at klikke på ikonet med luppen. OBS! - Husk ikke at skrive personfølsomme ting i handlingsplanerne, da alle medarbejderne i afdelingen kan se dem.

19 3 Særlige spørgsmål 3.1 Kan jeg oprette en ny medarbejder i en afdeling, selv om de andre medarbejdere er i gang med eller har besvaret deres spørgeskema? Ja. Følg pkt Oprette en medarbejder. Når medarbejderen er oprettet, har programmet automatisk tildelt medarbejderen det samme skema, som de øvrige medarbejdere i afdelingen har. Medarbejderen kan nu besvare sit skema, efter at du har givet ham logonkoderne (pkt. 2.8). 3.2 Kan jeg slette en medarbejder, som har besvaret spørgeskema? Ja. Klik på menupunktet: Opret/rediger medarbejdere og følg pkt Vær opmærksom på, at alle dataene fra denne medarbejder slettes fra systemet. 3.3 Jeg vil gerne se en oversigt over de spørgeskemaer, jeg har tildelt i afdelingerne Klik på menupunktet Spørgeskemaer under Skemaer. Vælg alle afdelinger i feltet Afdelinger og klik på knappen Filtrer. Du kan nu se alle spørgeskemaer i oversigten, og hvem der har fået dem i de forskellige afdelinger. 3.4 Kan jeg åbne flere skemaer på én gang og skrive i dem? Nej. Der kan godt åbnes flere skemaer på én gang, men programmet kan ikke opdatere frem og tilbage mellem flere åbne skemaer.

20 Så nøjes med at have ét skema åbent ad gangen, hvis der skal skrives nye data ind. 3.5 Kan jeg hjælpe en medarbejder, der har skrevet forkert i sit spørgeskema? Ja. Klik på menupunktet Spørgeskemaer under Skemaer. Vælg den afdeling medarbejderen er i ved at mærke af i feltet Afdelinger og klik på knappen Filtrer. Klik nu på ikonet med luppen ud for medarbejderens skema og foretag rettelsen i skemaet. Klik på ikonet med flaget Gem og afslut på skemaets sidste side. 3.6 Jeg oplever en fejl i programmet, hvad skal jeg gøre? Gå ind på BAR service og tjenesteydelsers hjemmeside: Find siden, hvor man kan downloade det elektroniske APV-program, og klik her på mailadressen. Beskriv fejlen nøjagtigt i din mail. Mailen vil ikke blive besvaret bortset fra, at den er modtaget. Derimod vil der ske en retning af fejlen, hvis det er en generel fejl, der forekommer i programmet. En opdateringsfil vil herefter blive lagt ud på hjemmesiden til download.

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere