VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program"

Transkript

1 VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program? Hvordan installerer jeg programmet? Opdateringer Vejledning i brugen af programmet Kort oversigt over vejen igennem den elektroniske APV Log på og log af Stamdata Oversigt over og tilpasning af spørgeskemaer Tilpasning af et eksisterende spørgeskema Oprette et helt nyt spørgeskema Opret afdelinger Oprette og redigere medarbejdere Oprette en medarbejder Redigere en medarbejder Slette en medarbejder Anonym spørgeskemaundersøgelse Fælles spørgeskema til en afdeling Tildele skemaer til medarbejderne og starte en ny kortlægning Printe logonkoder til medarbejderne Se kortlægningsresultat og svarprocent i statistikmodulet Opsamling og prioritering Åbne et opsamlings- og prioriteringsskema Vurdere og prioritere i opsamlings- og prioriteringsskemaet Handlingsplaner Åbne et handlingsplanskema Udfylde et handlingsplanskema Medarbejderniveauet Velkommen Besvarelse af Mit spørgeskema Se på Opsamlings- og prioriteringsskema Se på handlingsplaner Særlige spørgsmål Kan jeg oprette en ny medarbejder i en afdeling, selv om de andre medarbejdere er i gang med eller har besvaret deres spørgeskema? Kan jeg slette en medarbejder, som har besvaret spørgeskema? Jeg vil gerne se en oversigt over de spørgeskemaer, jeg har tildelt i afdelingerne Kan jeg åbne flere skemaer på én gang og skrive i dem? Kan jeg hjælpe en medarbejder, der har skrevet forkert i sit spørgeskema? Jeg oplever en fejl i programmet, hvad skal jeg gøre?... 20

3 1 Download, installation og opdateringer 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APVprogram? Programmet downloades fra Klik ind på det særlige APV-site og klik her på download af programmet. 1.2 Hvordan installerer jeg programmet? Når du har downloadet programmet, åbner/dobbeltklikker du på setup-filen og følger anvisningerne. Du kan enten vælge at installere programmet på én PC, eller du kan vælge at installere programmet på din virksomheds server og et antal opkoblede PC er efter eget valg. Programmet installeres altså både på serveren og hver af de opkoblede PC er, der skal anvendes. Disse PC er vil kommunikere med serveren, således at data opdateres her. Med andre ord: Installation på 1 PC Vælg løsningen med 1 PC, hvis alle skal taste ind på denne PC. Dvs. både den APV-ansvarlige og alle øvrige medarbejdere, der skal svare på spørgeskemaer og følge med i APV-handlingsplanerne. Installation på server og flere opkoblede PC er Vælg løsningen med server og flere PC er på jeres intranet, hvis du vil give mulighed for, at medarbejderne kan få adgang fra flere PC er. (Det er ligegyldigt, hvilken PC der vælges, idet man logger på programmet med egne koder.) Åbning af programmet Programmet åbnes på den enkelte PC ved at klikke på programikonet. Lav evt. en genvej på PC ens skrivebord. 1.3 Opdateringer Frem til sommer 2010 vil der kunne komme enkelte opdateringer, som du kan hente samme sted som programmet. Opdateringerne vil afhjælpe eventuelle mindre programmeringsfejl.

4 2 Vejledning i brugen af programmet Du kan åbne denne vejledning i et nyt vindue ved at klikke på ikonet med luppen under menupunktet Vejledning. Herved kan den stå åben, mens du arbejder i programmet. 2.1 Kort oversigt over vejen igennem den elektroniske APV Oprettelse af afdelinger og medarbejdere Som det første opretter du de afdelinger, jeres arbejdsplads består af. Herefter opretter du medarbejderne i hver af disse afdelinger og tildeler dem det spørgeskema, de skal svare på. Koder til logon printes og udleveres til de enkelte medarbejdere, så de kan logge på deres egen side og besvare spørgeskemaet. Hvis I ikke vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse oprettes blot et enkelt APV-skema, som udfyldes på baggrund af f.eks. et dialogforløb. APV-spørgeskemaer lige til at bruge Programmet indeholder spørgeskemaer til de forskellige brancher under BAR Service og Tjenesteydelser. Skemaerne kan bruges, som de er. Du kan dog også tilpasse teksten i spørgsmålene, føje nye spørgsmål til eller slette spørgsmål, således at du kan målrette de enkelte skemaer lige til jeres egen arbejdsplads. Endelig er det muligt at opbygge et skema helt fra bunden. Der svares ved at afmærke i én af 4 smileyer eller ikke relevant. Der kan ligeledes ud for hvert spørgsmål skrives bemærkninger, der f.eks. belyser et problem nærmere. Opsamlings- og prioriteringsskema Alle besvarelser bliver talt sammen i Opsamlings- og prioriteringsskemaet. Man kan her se fordelingen af svar, ligesom man samlet kan se bemærkningerne knyttet til de enkelte spørgsmål (f.eks. alle bemærkninger vedr. temperatur samlet i én liste). Efter jeres vurdering og prioritering afkrydses de arbejdsmiljøforhold i skemaet, som I vil løse gennem en handlingsplan. Der oprettes herved automatisk en handlingsplan for hvert forhold.

5 Ligeledes afkrydses de arbejdsmiljøforhold, som afventer løsning, og de forhold, som I ikke vil prioritere til løsning. Når en handlingsplan på et senere tidspunkt markeres som løst, vil programmet automatisk indføre dette i Opsamlings- og prioriteringsskemaet med en dato. Skemaet kommer herved også til at fungere som et oversigtsskema, I kan bruge til planlægning og formidling af resultater. Statistik Programmet indeholder et statistikmodul, således at du kan se og præsentere kortlægningsresultat og besvarelsesprocent for hver afdeling på arbejdspladsen. Statistikken baserer sig på spørgeskematype. Dvs., at du f.eks. kan se resultatet af besvarelsen af Kontor og administrationsskemaet på tværs af afdelinger. Handlingsplan og opfølgning Til brug for udarbejdelse af løsninger og vurdering af effekt indeholder værktøjet et APV-handlingsplanskema. Hvert handlingsplanskema oprettes automatisk gennem afkrydsning i Opsamlings- og prioriteringsskemaet. Der oprettes ét skema for hvert arbejdsmiljøproblem, man vil løse. I skemaet kan en uddybende beskrivelse af problemets årsager, konsekvenser, mv. anføres. Ligeledes kan du sætte en tydelig rækkefølge af aktiviteter op, der skal føre til problemets løsning. Her angives, hvad der skal foretages, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter. Endelig er der et felt til opfølgningsdelen i APV en. Her anføres aktiviteter til vurdering af løsningernes effekt.

6 2.2 Log på og log af Når du logger på første gang, skal du bruge følgende koder: Brugernavn: Elektronisk APV Adgangskode: BAR service Du kan ændre disse koder i menupunkt: Stamdata. Du logger af ved at klikke på knappen Log af i øverste højre hjørne. 2.3 Stamdata Klik på menupunktet: Stamdata. Udfyld felterne. Du bør ændre koderne til at logge på med ved at skrive nye koder i felterne Brugernavn og Adgangskode. Dette er af sikkerhedshensyn for at beskytte medarbejdernes data. Glem ikke de nye koder, - ellers kan du ikke logge på programmet længere! Klik nu på knappen GEM. 2.4 Oversigt over og tilpasning af spørgeskemaer Du skal nu afklare, om du kan bruge et eller flere af de spørgeskemaer, der er tilgængelige i programmet. Klik på menupunktet: Oversigt og tilpasning af spørgeskemaer. Du ser nu en liste over spørgeskemaer, der kan tildeles til medarbejdere. Du åbner det enkelte spørgeskema ved at klikke på ikonet med luppen ud for skemaet. Hvis du ikke kan bruge skemaerne som de er, skal du i gang med at tilpasse dine egne spørgeskemaer:

7 2.4.1 Tilpasning af et eksisterende spørgeskema Du kan gøre dette på 2 måder: 1. Fjern fluebenet i oversigtens Aktiv-søjle ud for det pågældende spørgeskema. Åbn spørgeskemaet ved klik på lup-ikonet og foretag dine ændringer. Klik på ikonet GEM, når du er færdig og sæt flueben i Aktiv-søjlen igen. Spørgeskemaet kan nu tildeles. (Du har nu ikke længere originalskemaet, idet du har overskrevet dette skema.) 2. Udfyld de tomme felter nederst: Skemanavn og Beskrivelse. Vælg herefter hvilket skema du vil basere dit eget skema på ved at vælge det fra dropdownlisten nederst ud for Baseret på (her står alle de tilgængelige skemaer). Klik nu på knappen GEM og skemaet vil nu være oprettet og kan ses i oversigtslisten Herefter åbner du dit nye skema fra listen som beskrevet under pkt. 1. (Ved at bruge denne metode vil du bevare originalskemaet.) Tilpasningerne i skemaet udføres på følgende måde: Teksten kan ændres, slettes, tilføjes og flyttes rundt med ligesom i almindelig tekstbehandling. Du kan tilføje eller slette spørgsmål sidst i hvert af de 6 emner spørgeskemaet består af. Hvis du f.eks. står i emnet: Fysiske forhold slettes eller tilføjes spørgsmål her. Klik på ikonerne med plus eller minus i bunden af skemaet til højre for at tilføje eller slette sidste spørgsmålsfelt Oprette et helt nyt spørgeskema Du kan også lave et spørgeskema helt fra bunden. Udfyld de tomme felter nederst og vælg <tomt skema> fra dropdownlisten ud for Baseret på. Klik på GEM og åbn herefter skemaet fra oversigtslisten. Husk til sidst at sætte flueben i Aktiv-søjlen ud for skemaet. Ellers vil medarbejderne ikke kunne besvare skemaet.

8 2.5 Opret afdelinger Du skal nu have inddelt din virksomhed og besluttet, om alle medarbejdere hver især skal udfylde et spørgeskema. Du kan også vælge, at hver afdeling/enhed udfylder et samlet skema, der gælder hele afdelingen. Klik på menupunktet: Afdelinger. Her opretter du de afdelinger eller enheder i jeres virksomhed, som du vil have virksomheden inddelt i. Du bestemmer selv denne struktur. (Hvis alle medarbejdere skal udfylde et spørgeskema, skal du senere fylde medarbejdere ind i hver af dine oprettede afdelinger, og disse medarbejdere skal herefter have tildelt et spørgeskema, de skal svare på. Hvis afdelingen skal have ét fælles skema, opretter du bare en enkelt medarbejder senere og tildeler ét skema. Dette beskrives nedenfor under pkt ) Opret også afdelingerne således, at alle medarbejdere i en afdeling skal besvare den samme type spørgeskema. Udfyld felterne og klik på knappen Opret afdeling. Afdelingen vil nu stå i oversigtslisten over afdelinger. Hvis du vil ændre noget i teksten i felterne eller slette afdelingen igen, klikker du på afdelingen i listen, og foretager dine rettelser i felterne til højre. OBS! OBS! Pas på med at slette afdelinger!!! Senere vil der ligge mange data i form af udfyldte skemaer handlingsplaner, mv. i hver afdeling. Hvis du sletter afdelingen går alle disse data tabt og kan ikke genskabes igen!!! Der kommer en advarsel op, når du klikker på knappen: Slet afdeling. Her kan du nå at fortryde ved klik på knappen NEJ.

9 2.6 Oprette og redigere medarbejdere Du skal nu fylde medarbejdere ind i hver af dine oprettede afdelinger. Klik på menupunktet: Opret/rediger medarbejdere Oprette en medarbejder Udfyld minimum de 3 stjernemarkerede felter, som er: Fornavn, Efternavn og Afdeling. Vær meget opmærksom på, at du vælger den rigtige afdeling at komme medarbejderen ind i! Systemet tildeler automatisk koder til medarbejderen, men du kan også selv skrive koder i disse to felter. (Koden for brugernavne er unik, - der kan ikke anvendes samme kode til 2 personer her.) Klik til sidst på knappen Opret medarbejder Redigere en medarbejder Du kan senere redigere den enkelte medarbejders data ved at klikke på dropdownlisten over afdelingerne, der ligger øverst lige over feltet Medarbejdere. Vælg afdeling og klik på medarbejderens navn. Foretag dine ændringer i felterne til højre og klik på knappen Gem ændringer Slette en medarbejder Du kan slette en medarbejder ved at klikke på dropdownlisten over afdelingerne, der ligger øverst lige over feltet Medarbejdere. Vælg afdeling og klik på medarbejderens navn. Klik nu på knappen Slet medarbejder. Vær opmærksom på, at herved slettes alle data for denne medarbejder både igangværende og arkiverede skemaer Anonym spørgeskemaundersøgelse Hvis du vil lave en anonym spørgeskemaundersøgelse, indtaster du tal i stedet for for- og efternavn i disse felter. Når du har printet logon-koderne (se pkt. 2.8) tager medarbejderne et tilfældigt ark fra stakken.

10 2.6.5 Fælles spørgeskema til en afdeling Hvis I f.eks. vil bruge en dialogbaseret APV-metode, kan du nøjes med at oprette én skema-medarbejder. Senere tildeler du et fælles spørgeskema til denne medarbejder = afdelingen (se pkt. 2.7). Vælg afdelingen og opret medarbejderen ved f.eks. at skrive Fælles i fornavnsfeltet og skema i efternavnsfeltet. Print evt. skemaet ud, når du har tildelt det (i pkt. 2.7) og tag det med på møde, hvor det fyldes ud i hånden. Tast besvarelserne ind i programmet bagefter ved at bruge logonkoderne til Fælles skema medarbejderen. I kan også logge på programmet og udfylde skemaet under mødet. Skemaet ligger under menupunktet: Spørgeskemaer under menupunktet: Skemaer. Marker afdelingen foroven til venstre i feltet: Afdelinger, klik på knappen Filtrer og klik herefter på ikonet med luppen ud for skemaet i oversigten. Klik på printikonet i skemaet, hvis det skal skrives ud.

11 2.7 Tildele skemaer til medarbejderne og starte en ny kortlægning Nu er de spørgeskemaer, du skal bruge, parate og gjort aktive. Afdelingerne er oprettet, og medarbejderne er fyldt ind i deres afdelinger. Klik nu på menupunktet: Tildel skema og start ny kortlægning. Mærk først den afdeling af i feltet til venstre, hvor du vil starte en ny kortlægning. (Du kan vælge flere afdelinger, hvis de skal besvare det samme spørgeskema alle sammen.) Vælg herefter fra dropdownlisten Skema til kortlægning til højre det skema, der skal besvares. Klik endelig på knappen: Start kortlægning. Der kommer en dialogboks op med tekst om, at du har valgt at starte en ny kortlægning og at eksisterende skemaer fra en tidligere kortlægning sendes i arkiv ( den gamle APV ). Du vil stadigvæk kunne se disse arkiverede skemaer, men ikke længere redigere i dem. (Hvis det er første gang du starter en kortlægning, klikker du bare på knappen: Ja.) Endvidere står der at et opsamlings- og prioriteringsskema til den nye kortlægning vil blive oprettet. Dette skema vil tælle besvarelserne sammen. Hvis alt er OK, og du er sikker på at ville starte en ny kortlægning (som sender evt. gammelt APV-materiale fra en tidligere kortlægning i arkiv) klikker du på knappen: Ja. Der kommer nu en dialogboks med teksten: Medarbejdere kan nu besvare deres tildelte skema. 2.8 Printe logonkoder til medarbejderne For at medarbejderne kan få deres koder til at logge på systemet, gør du følgende: Klik på menupunktet: Print logonkoder til medarbejdere. Vælg afdeling i dropdownlisten øverst til venstre og klik på printikonet nederst til højre. Der printes nu et ark til hver, som fordeles.

12 2.9 Se kortlægningsresultat og svarprocent i statistikmodulet Svarene fra medarbejderne i de forskellige afdelinger bliver talt op i programmet efterhånden som de løber ind. Du kan se tallene ved at klikke på menupunkterne: Kortlægning spørgeskema og Besvarelsesprocent spørgeskemaer, der ligger under Statistik. Når du har klikket på Kortlægning spørgeskema, skal du først i feltet Afdelinger vælge hvilken eller hvilke afdelinger, du vil se resultater fra. Herefter vælger du i dropdownlisten under Skemaer det spørgeskema, som er blevet besvaret i den eller de valgte afdelinger. Statistikken knytter sig altså til det enkelte spørgeskema. Man kan ikke se statistik på tværs af forskellige spørgeskemaer. Resultaterne vises i søjler. Tallet over den enkelte søjle viser antallet af medarbejdere, der har markeret dette svar. Du kan gemme resultaterne, som en excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet øverst til højre. Herved kan du præsentere dataene gennem Excel-programmet. Du kan også printe søjlerne fra dette program ved at klikke på print-ikonet øverst til højre. Besvarelsesprocenten ser du let ved at klikke på menupunktet: Besvarelsesprocent spørgeskemaer.

13 2.10 Opsamling og prioritering Når kortlægningsrunden er overstået med en forhåbentlig høj besvarelsesprocent, er du klar til at vurdere besvarelserne og prioritere de forhold, der skal på en handlingsplan for at løses Åbne et opsamlings- og prioriteringsskema Klik på menupunktet: Opsamlings- og prioriteringsskemaer, der ligger under menupunkt: Skemaer. For nu at få skemaet eller skemaerne frem i en oversigt i det store felt afmærker du først den afdeling eller de afdelinger, du vil se, i feltet øverst til venstre. Feltet øverst i midten (Skemaer) viser hvilke skemaer der er aktive nu, men også de der er arkiverede fra tidligere runder kortlægning. I feltet til højre (Status) lader du de 4 flueben stå og markerer evt. i feltet Arkiveret, hvis du også vil se de arkiverede opsamlings- og prioriteringsskemaer. Klik nu på knappen: Filtrer. Nu kan du se oversigten i det store felt. Klik på ikonet med luppen ud for det skema du vil se. Af oversigten fremgår det, hvilken afdeling det hører til og hvilket spørgeskema, det er baseret på. Status Ikke udfyldt betyder, at du ikke har foretaget nogen prioriteringer i skemaet endnu. Status Aktiv betyder, at du har foretaget prioriteringer Vurdere og prioritere i opsamlings- og prioriteringsskemaet Skemaet viser dig samlet, hvordan svarene fra medarbejderne fordeler sig under de 4 smileys og feltet Ikke relevant. Øverst kan du lige tjekke, før du går videre, at du er inde i det rigtige skema for den afdeling, du ønsker. Du skal nu i gang med at vælge ud, hvilke forhold/problemer, der skal løses nu, hvilke der skal vente til senere, og hvilke forhold der slet ikke skal gøres noget ved. Dette gør du ved at afmærke i de forskellige felter.

14 Skemaet vil herved også give dig en samlet oversigt over vurdering, prioritering og løsning af problemer, som kan vises internt i virksomheden og til Arbejdstilsynet. Bemærkninger Men inden du krydser af, skal du se på hvilke bemærkninger, medarbejderne har skrevet i deres besvarelser. Klik på knappen Vis bemærkninger øverst til højre. Der åbner nu et skema, som du kan scrolle igennem. Du kan se hvilke medarbejdere, der har skrevet hvad ud for de forskellige spørgsmål. Dette kan være en stor hjælp til prioriteringen. Det vil også være fint om medarbejderne har beskrevet gode ideer til løsninger. (Husk at sige dette til medarbejderne i din virksomhed, før I starter kortlægningen.) Prioritering De forhold, du vælger, skal løses, mærker du af med et flueben ud for forholdet i søjlen: Prioriteret. Der kommer nu en dato frem i feltet, og det betyder, at der automatisk er dannet et tomt handlingsplanskema, som du senere skal åbne under menupunktet: Handlingsplaner og udfylde. Der dannes altså 1 handlingsplanskema for hvert forhold/problem. De forhold, der skal afvente, og de forhold, der ikke skal gøres noget ved, afmærker du i de relevante søjler. Søjlen: Løst I den sidste søjle Løst vil der komme datoer frem ud for de forhold, hvor du har gennemført handlingsplanen og løst problemet. Datoen kommer frem, efter at du har markeret i handlingsplanens opfølgningsfelt (se nedenfor i 2.11 Handlingsplaner). HUSK at klikke på GEM-ikonet før du forlader skemaet!

15 2.11 Handlingsplaner Du skal nu ind i dine oprettede handlingsplaner og beskrive vejen frem til løsning af problemerne. Klik på menupunktet: Handlingsplaner, der ligger under Skemaer Åbne et handlingsplanskema For at få handlingsplanskemaerne frem i en oversigt i det store felt mærker du først den afdeling eller de afdelinger af, du vil se, i feltet øverst til venstre. Feltet øverst i midten (Skemaer) viser hvilke opsamlingsskemaer der er aktive nu, men også de, der er arkiverede fra tidligere runder kortlægning. I feltet til højre (Status) lader du de 4 flueben stå og markerer evt. i feltet Arkiveret, hvis du også vil se arkiverede handlingsplaner. Klik nu på knappen: Filtrer. Nu kan du se oversigten i det store felt. Klik på ikonet med luppen ud for det skema, du vil se. Af oversigten fremgår det, hvilken afdeling det hører til, og hvilket opsamlingsskema, det er baseret på. Status Ikke udfyldt betyder, at du ikke har skrevet noget i skemaet endnu. Status Aktiv betyder, at du har skrevet tekst i skemaet. Status Færdig betyder, at du har løst problemet og har markeret i feltet: Gennemført under rubrikken: Opfølgning nederst til højre Udfylde et handlingsplanskema Øverst skriver du, hvem handlingsplanen er udarbejdet af og evt. en dato i feltet ved siden af. Senere kan en godkender og en dato skrives på. I feltet: Uddybende beskrivelse af problemet kan du beskrive problemet nærmere. Hvilket problem er der tale om, hvor er det henne, hvor farligt er det, hvor mange er berørt, osv. Skriv i et letforståeligt sprog, således at alle medarbejdere kan forstå det. De kan se handlingsplanerne fra deres egen APV-side og følge med i løsningen af problemet.

16 Under feltet: Hvordan løses problemet klikker du nu på knappen: Tilføj aktivitet. Der er nu kommet et felt, hvor du til venstre beskriver hvad der skal gøres. I midten skriver du, hvem der er ansvarlig for at denne handling bliver udført, og i det tredje felt fastlægger du en dato/deadline for hvornår det skal være gjort. Du klikker lige så mange gange på Tilføj aktivitet, som du har behov for. Tænk at du her beskriver kapitlerne frem til en løsning. I første aktivitets felt: Først gør vi sådan. I næste aktivitets felt: Så gør vi sådan., osv. Efterhånden som de enkelte aktiviteter udføres, afmærker du feltet i søjlen Gennemført ud for aktiviteten. Programmet kvitterer med en dato, som altså viser, at nu er aktiviteten udført. Herved holder du styr på fremdriften. Når løsningen på et tidspunkt er gennemført, skal du efter en tid sørge for at lave en opfølgning, for at se om løsningen virker og bliver ved med at virke. Nederst i feltet Opfølgning beskriver du de aktiviteter, I vil udføre for at sikre løsningen, hvem der er ansvarlig, og hvornår I vil gøre det. Når I har gennemført aktiviteterne, og alt er OK, mærker du af i Gennemført. Nu er handlingsplanen løst, og det vil også fremgå inde i Opsamlings- og prioriteringsskemaet, hvor datoen nu vil stå under søjlen Løst ud for det løste forhold. Husk ikke at skrive personfølsomme ting i handlingsplanerne, da alle medarbejderne i afdelingen kan se dem. HUSK at klikke på GEM-ikonet før du lukker skemaet!

17 2.12 Medarbejderniveauet For at den enkelte medarbejder kan logge på sin egen APV-side skal han have et sæt logonkoder til logonfelterne Brugernavn og Adgangskode. Medarbejderen logger på fra den samme startside, som du gør. Se pkt. 2.8 Printe logonkoder til medarbejderne, om hvordan medarbejderne får koderne fra dig. Når medarbejderne er logget på, er det første, de ser, en velkomsttekst, der kort beskriver, hvad de skal gøre, og hvad de kan se på deres egen side Velkommen Her starter man og kan læse velkomstteksten. Ved klik på Velkommen, vil man altid kunne se velkomstteksten Besvarelse af Mit spørgeskema Ved klik på dette punkt kommer spørgeskemaet frem i oversigtsfeltet, og det åbnes ved at klikke på ikonet med luppen til venstre. Medarbejderen fylder ud ved at klikke på svarmulighederne og kan skrive bemærkninger til de enkelte forhold i rubrikken til højre. (Husk at fortælle medarbejderne om vigtigheden af dette!) Der bladres frem og tilbage med pilene i bunden, eller ved at bruge musens scroll-hjul. Man kan se hvilken side, man er på, i feltet mellem pilene. Alle spørgsmål skal besvares. Hvis medarbejderen undlader at besvare spørgsmål, kommer der et skema frem med de spørgsmål, der ikke er besvaret. Når alle spørgsmål er besvaret, klikkes på ikonet med flaget på sidste side, der betyder Gem og afslut. Skemaet vil nu stå med betegnelsen Færdig i statuslinjen, og medarbejderen kan ikke længere skrive i skemaet. Skemaet kan printes ud, ved at medarbejderen klikker på printikonet nederst. Medarbejderen kan gemme skemaet midlertidigt ved at trykke på gem-ikonet i bunden af skemaet. Han kan så udfylde resten en anden gang. I statusfeltet vil skemaet stå med betegnelsen: Aktiv.

18 Når skemaet ikke har været åbnet er status: Ikke udfyldt Se på Opsamlings- og prioriteringsskema Ved klik på menupunktet kommer statuslinjen med opsamlingsskemaet frem. Ved at klikke på ikonet med luppen åbnes skemaet, og medarbejderen kan se antallet af afkrydsninger i de forskellige felter og den prioritering, der er foretaget. Medarbejderen kan ikke se sine kollegers Bemærkninger. Det kan kun du som APV-ansvarlig Se på handlingsplaner Ved klik på menupunktet fremkommer der en oversigt over de handlingsplaner, du har dannet for denne afdeling, som medarbejderen er en del af. Hver handlingsplan kan åbnes ved at klikke på ikonet med luppen. OBS! - Husk ikke at skrive personfølsomme ting i handlingsplanerne, da alle medarbejderne i afdelingen kan se dem.

19 3 Særlige spørgsmål 3.1 Kan jeg oprette en ny medarbejder i en afdeling, selv om de andre medarbejdere er i gang med eller har besvaret deres spørgeskema? Ja. Følg pkt Oprette en medarbejder. Når medarbejderen er oprettet, har programmet automatisk tildelt medarbejderen det samme skema, som de øvrige medarbejdere i afdelingen har. Medarbejderen kan nu besvare sit skema, efter at du har givet ham logonkoderne (pkt. 2.8). 3.2 Kan jeg slette en medarbejder, som har besvaret spørgeskema? Ja. Klik på menupunktet: Opret/rediger medarbejdere og følg pkt Vær opmærksom på, at alle dataene fra denne medarbejder slettes fra systemet. 3.3 Jeg vil gerne se en oversigt over de spørgeskemaer, jeg har tildelt i afdelingerne Klik på menupunktet Spørgeskemaer under Skemaer. Vælg alle afdelinger i feltet Afdelinger og klik på knappen Filtrer. Du kan nu se alle spørgeskemaer i oversigten, og hvem der har fået dem i de forskellige afdelinger. 3.4 Kan jeg åbne flere skemaer på én gang og skrive i dem? Nej. Der kan godt åbnes flere skemaer på én gang, men programmet kan ikke opdatere frem og tilbage mellem flere åbne skemaer.

20 Så nøjes med at have ét skema åbent ad gangen, hvis der skal skrives nye data ind. 3.5 Kan jeg hjælpe en medarbejder, der har skrevet forkert i sit spørgeskema? Ja. Klik på menupunktet Spørgeskemaer under Skemaer. Vælg den afdeling medarbejderen er i ved at mærke af i feltet Afdelinger og klik på knappen Filtrer. Klik nu på ikonet med luppen ud for medarbejderens skema og foretag rettelsen i skemaet. Klik på ikonet med flaget Gem og afslut på skemaets sidste side. 3.6 Jeg oplever en fejl i programmet, hvad skal jeg gøre? Gå ind på BAR service og tjenesteydelsers hjemmeside: Find siden, hvor man kan downloade det elektroniske APV-program, og klik her på mailadressen. Beskriv fejlen nøjagtigt i din mail. Mailen vil ikke blive besvaret bortset fra, at den er modtaget. Derimod vil der ske en retning af fejlen, hvis det er en generel fejl, der forekommer i programmet. En opdateringsfil vil herefter blive lagt ud på hjemmesiden til download.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Manual til IPL Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Adgang Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data. Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Kultur og Fritid August 2014 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye titler... 8 6. Tildel

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Kultur & Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør... 7

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

KOM I GANG MED IPAD MINI

KOM I GANG MED IPAD MINI Tryk pilen mod højre 1 Tryk på den nedadgående pilespids 2 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Dansk og tryk på Dansk 3 Tryk på Vis mere 4 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Danmark

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere