Vi skaber fremtidens multikulturelle skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skaber fremtidens multikulturelle skole"

Transkript

1 Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Rapport vedrørende øget trivsel for elever og medarbejdere gennem lydmaskering i spiseområdet i kantinen på Søndervangskolen i Aarhus FREMTIDENS MULTIKULTURELLE SKOLE Arbejdsgruppe LYDLANDSKAB Støjmåling Spørgeskema LYDLOGO OG ANIMATIONSFILM ØGET TRIVSEL SKOLEN SOM KRAFTCENTER ê Stress ê Sygefravær Bedre image Øget tilgang

2 Kort om Søndervangskolen Søndervangskolen er en moderne, ambitiøs og udviklingsorienteret folkeskole, som ligger i det sydlige Aarhus med 340 børn fordelt på klassetrin - og 65 medarbejdere. Søndervangskolen har været heldagsskole siden Det betyder, at alle børn er på skolen hver dag fra kl (onsdag 8-14). Med heldagsskolen er der skabt en hverdag for eleverne og medarbejderne, hvor: Der er fokus på trivsel, fællesskab og faglighed Der er en meget tæt dialog med forældrene Medarbejdere og ledere trives i et tværfagligt og innovativt miljø Der er et intensivt samarbejde med andre faggrupper omkring det enkelte barn Heldagsskolen har givet gode resultater i forhold til elevernes faglige udvikling, tilfredsheden blandt elever, forældre og medarbejdere samt en stigning i antallet af nye elever. Hvorfor arbejde med trivsel og arbejdsmiljø samt helt specifikt med at nedbringe støjgener i kantinen? For at Søndervangskolen kan nå sine mål, er det afgørende, at såvel elever som medarbejdere trives og befinder sig i et sundt, lærende og udviklende miljø. Derfor har skolens MED udvalg udarbejdet en handlingsplan med det formål at beskrive, hvordan Søndervangskolen følger op på resultaterne af kommunens trivselsundersøgelser. Af dette fremgår blandt andet at det er Søndervangskolens mål at skabe et positivt, sundt og udviklende arbejdsmiljø for skolens elever og ansatte. Støj er en stor arbejdsmæssig udfordring ikke kun på Søndervangskolen. Det er belastende at være i støjfyldte miljøer både fysisk og psykisk. Kigger vi på undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ser vi at pædagoger og folkeskolelærere tilhører de jobgrupper, der oftest er udsat for forstyrrende støj. Og når dette er en kendt viden må konklusionen jo også være, at de andre i disse støjplagede miljøer nemlig børnene også plages af forstyrrende støj. Spørger man blandt de medarbejdere, der har deres daglige gang i kantinen og spiseområdet på skolen, supplerer deres erfaringer fint ovenstående undersøgelse: Larmen har en tendens til at accelerere. Når man taler, er man nødt til at hæve stemmen højere end baggrundsstøjen, hvis den man taler med skal forstå det hele. På den måde er man selv med til at øge støjniveauet, da de andre personer i spiseområdet også er nødt til at hæve stemmen, når de taler. Til sidst bliver det vanskeligt at tale sammen, selv om man sidder tæt sammen. Hvordan påvirker forstyrrende støj os? Støj er en lyd, der ikke giver mening. Nærmest som et billede, der uklart og virker som flimmer på en tv skærm. Dette kaotiske billede har hjernen meget svært ved at finde mening med, og derfor bliver det til støj. Støj opstår ofte, hvor der er mennesker, mange aktiviteter og mange diffuse lyde. Tale bliver mudret, utydelig og anstrengende at høre på. Man kommer til at skulle råbe hinanden i hovedet uden egentligt at kunne tyde hinandens ord. I sådanne miljøer bliver hjernen hurtigt træt, fordi den er på overarbejde og virkelig skal koncentrere sig. Derfor gør rum med megen støj os stressede man kan ligefrem måle forhøjet udskillelse af stresshormon samt højere blodtryk, når vi er i sådanne miljøer. Trætheden påvirker koncentrationsevnen og kan gøre os uoplagte, irritable og rastløse. Med manglende evne til at falde i søvn om aftenen som en negativ effekt. 2

3 Udover dette er det også væsentligt, at hørelsen er tæt forbundet til de områder i hjernen, der har med følelser at gøre. Det gør det svært at adskille det at høre en lyd og det at have en følelse. Derfor kan støj også påvirke os mere eller mindre afhængigt af vort humør og mentale tilstand. Men det betyder også at vi gennem emotionelle lydstimuli kan påvirke vor grundlæggende følelse af velbefindende og ro. Lyd kan skabe stemninger og er essentiel for vores evne til at reflektere. Træthed TRIVSEL Dette understøttes med den nyeste forskning, der viser, at man ved at bruge den nyeste teknologi kombineret med specielt designede lydmiljøer kan påvirke adfærd og ikke mindst velfærd hos mennesker. Støj Gene Forstyrrelse Stress Nedsat motivation Nedsat tilfredsed Sygefravær Tilbagetrækning Indsats og proces Vi skaber fremtidens mltikulturelle skole Øget trivsel Skolen som kraftcenter Hvorfor? Forbedret APV Lavere fravær blandt elever Bedre lydmiljø Bedre læringsmiljø Øget tilgang Øget brug af digital kommunikation Forbedret image Hvordan? Lydlandskab Facilitering af arbejdsgruppe Lydlogo og Animationsfilm Støjmåling Spørgeskema ergoacoustic har i samarbejde med skolens ledelse udarbejdet ovenstående strategiske målhieraki som overordnet plan for processen frem mod et bedre lydmiljø på skolen. Målhierakiet er en visualisering af sammenhængene mellem formål og delmål i denne indsats. Derudover viser det koblinger til indsatsens leverancer. Det skal endvidere hjælpe til at konkretisere og prioritere de grundlæggende formål, vigtigste mål og leverancer. Formål: Delmål: Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Øget trivsel Skolen som kraftcenter Konkrete mål: Forbedret APV Lavere fravær blandt elever og medarbejdere Bedre lydmiljø Øget tilgang Øget brug af digital kommunikation Forbedret image 3

4 Leverancer: Lydforbedring i spiseområdet (Støjmåling/spørgeskema) Facilitering af arbejdsgruppe Lydlogo og animationsfilm Indsatsen indeholder to spor: Lydforbedring i spiseområdet i kantinen samt lydlogo og animationsfilm til skolen. Faseinddeling af processen September 14 Indsats og proces : Præsentation for og dialog med medarbejdergruppen Nedsættelse af arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter Oktober/november 14 November/december Januar 15 Februar/marts Marts/april Maj Juni Juli Møder i arbejdsgruppen Lyd samt film produceres (se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=hqpl12kz1rw) Møder i arbejdsgruppen Stop op møde med medarbejdergruppen: Status Den kommende proces Støjmåling Kompositioner Opsætning af systemet i spiseområdet i kantinen Første undersøgelse gennem SuveyMonkey Systemet kører og justeres løbende i dialog med brugerne Anden undersøgelse Tredje undersøgelse Afsluttende rapport udarbejdes Arbejdsgruppen - den metodiske tilgang ergoacoustic har som projektledere fungeret som facilitatorer ved møderne i arbejdsgruppen. Detektiver: Vi udforsker mål, mission og værdigrundlag Design: Vi designer og komponerer Facilitering: Vi faciliterer proces frem mod produkt Implementering: Vi proces- og produktafslutter og guider ind i den videre implementering 4

5 Medarbejdernes mange konstruktive synspunkter, perspektiver, erfaringer og ideer har været potentielt vigtige bidrag til processen og opgaveløsningen som helhed. Medarbejderne har ligeledes givet vigtig feedback i forbindelse med komposition af klangfladerne til spiseområdet. Lydmaskering i kantinen Der er tale om et teknologibaseret lydmaskeringssystem (ergoacoustic ), hvor stimuli til lydmaskering kombineres med ambiente klangflader. Processen tilføjer miljøet i spiseområdet et lavt niveau af diskret jævnt fordelt baggrundslyd udviklet til at værne om fortrolige samtaler samt reducere forstyrrelser ved at mindske forståeligheden af tale. Målet er at give ensartet lyd i dette støjplagede miljø og dermed gøre det akustiske miljø mere behageligt at være i. Hvordan virker de to løsninger i kantinen: QtPRO PRODUCT Cambridge Sound Qt Emittere Optimalt distribueret lyd stimuli Ingen støj maskering Systemets kerne er et digitalt signal processerings system. Fra emmittere kommer en behagelig, kontinuerlig ikke distraherende lyd målrettet spiseområdet. Målet er, at rummet skal synes mere stille. Dette sker fordi, den ekstra lyd reducerer dynamikken af menneskelig tale. Når man ikke klart kan høre, hvad andre siger virker deres ord mindre distraherende ofte vil man ikke engang lægge mærke til dem. Man kan forklare det med dette lille eksempel på lydmaskering i hverdagen: Forestil dig en samtale med en anden person I dit køkken, mens du er ved at vaske op. Når vandet ikke løber fra vandhanen, kan du høre hvad den anden siger ganske klart og tydeligt. Når vandet derimod løber fra vandhanen bliver meget sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Ikke fordi personen taler mere sagte, men fordi, det lyder sådan. Dette skyldes i al sin enkelthed, at det rindende vand maskerer lyden af de talte ord. Lydmaskering efterligner dette fænomen på en langt mere sofistikeret og effektiv skala. Ved at tilføje lydstimuli til miljøet i kantinen maskeres andre lyde i miljøet, hvilket gør dem mindre distraherende. Lydmaskeringen fjerner ikke alle lyde i et miljø, men reducerer det areal, hvor menneskelig tale er forståelig og distraherende. Dette område benævnes radius af distraktion. Se I øvrigt bilag på sidste side med nærmere detaljer for installationene. Systemet blev sat op i spiseområdet - således var gangen ikke omfattet af lydmaskeringen. 5

6 Klangflader som emotionel stimuli Som det er nævnt tidligere påvirker lyd mennesket både fysiologisk og psykologisk. En anden vigtig viden vi har i dag er, at musik berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi. Musikkens positive virkning I forhold til for eksempel stress er gennem mere en 10 år blevet dokumenteret gennem kontrollerede kliniske studier i Norden og USA. Forskningsresultaterne viste at brug af klangflader og musik betyder for såvel børn som voksne: Signifikant oplevelse af beroligende effekt Nedsat produktion af stresshormonet cortisol Forøget produktion af hormonet oxytocin Nedsættelse af angst, stress og smerte niveau I en dansk kontekst viste det store projekt Musikken helbreder tilbage i 2003 det samme. Her blev særligt komponeret musik testet på flere end patienter, sygehuspersonale og pårørende. Ifølge undersøgelsen kunne 70 pct. af deltagerne dokumentere, at de fandt musikken behagelig, og at der var en tendens til et formindsket behov for smertestillende og beroligende medicin samt en kortere indlæggelsestid. Virkningerne af musik kan med andre ord anvendes til at forbedre trivsel ved at stimulere kognition, affektive tilstande og fysiologi aktivt. Og som den danske læge og hjerneforsker, Kjeld Fredens udtrykker det: Jo før børn stimuleres med musik, jo bedre forudsætning har de for at kommunikere og lære i samspil med andre resten af livet. På baggrund af dette er der evidens for at arbejde med- og bruge musik som en væsentlig faktor i forbindelse med nedbringelse af stressfremmende faktorer, larm, støj med videre. Men forskningen understreger også, at musik er såvel kulturelt som individuelt betinget. Det betyder, at vi som selvstændige individer har klare præferencer i forhold til, hvilken musik og hvilke genre, vi foretrækker at lytte til. Derfor spiller personlighed, opvækst, følelser og alder en stor rolle i forhold til vort musikvalg. Så når mange mennesker er samlet et sted, er det helt centralt, at musikken er neutral. Den skal opleves positivt af alle uagtet kulturel baggrund, alder og personlig smag. Ellers kommer det til at virke som støj. Med dette som udgangspunkt komponerer ergoacoustic ambiente klangflader og emotionelle stimuli, der understøtter det teknologibaserede lydmaskeringssystem og som alle brugere af lokalet bryder sig om. Specialkomponerede lydlandskaber og klangflader til spiseområdet Denne proces har taget afsæt i den samlede støj, der opstår i spiseområdet I kantinen. ergoacoustic har gennemført optagelser af støjen i dette område på skolen. Støjen dannede grundlag for at komponere lydlandskaber, som skulle højne maskering af støjen i kombination af auditiv emotionel stimuli. På den måde har vi udviklet lyd som ikke skal skrues højt op, men derimod modsvare de frekvenser der udgør støjen. Den målte støj: For at kunne udføre de ambiente lydlandskaber, blev der udført en digital lydoptagelse og en støjmåling. Støjen blev målt til at ligge på en spændevidde fra ca decibel i spiseområdet, ca decibel på de områder på gangene der havde akustisk dæmpning i form af plader. Til slut målte vi ca decibel på gangen ved bordtennis. 6

7 Udfra støjmålingerne blev det tydeligt, at det var en god beslutning, at gribe fat i udfordringen omkring spiseområdet som det første. Processen De digitale optagelser blev lagt ind i en lydapplikation, hvor lydlandskaberne blev komponeret op mod støjen fra optagelserne. Efter kompositionernes færdiggørelse, blev et færdigt mix klargjort som en stereo-fil til mastering. Endelig mastering blev igen målt udfra støjens frekvenskurve hvorefter det endelige output af kompositionerne blev mastered i en frekvenskurve til at gå modsat, så der kunne opstå en modarbejdelse af de målte frekvenser fra støjen. Derudover blev lydlandskabernes lave frekvenser tilpasset i forhold til strømbesparelse på de små højtalere. Dette giver længere levetid for systemet. 7

8 Undersøgelse Der gennemførtes en SurveyMonkey undersøgelse af den oplevede støj i spiseområdet både før, under og efter lydlanskaberne kom i drift. Formål med undersøgelserne var at: få viden om brugernes oplevelse af støjniveauet i spiseområdet få viden om indsatsen virker få mulighed for løbende forbedring og korrektion give brugerne i spiseområdet mulighed for indflydelse Metodebeskrivelse 1. Tilrettelæggelse, målgruppe og design 2. Dataindsamling 3. Dataanalyse og afrapportering 1. Tilrettelæggelse, målgruppe og design Spørgsmålene blev udarbejdet i samarbejde med den af skolens ledelse nedsatte arbejdsgruppe med medarbejder repræsentanter. Der arbejdes med et meget enkelt spørgeskema med 6 spørgsmål med 6 svarmuligheder: I meget høj grad/i høj grad/i nogen grad/både/og/i mindre grad/i ringe grad/slet ikke alt sammen på 1 side. Målgruppen er brugeren i spiseområdet elever på 4-6- årgang samt medarbejdere: pædagoger og lærere. Spørgeskemaet er sat op i online værktøjet Survey Monkey. Spørgsmålene er designet på følgende måde: Tre spørgsmål, der fokuserer på brugenes adfærd Et spørgsmål der relaterer sig til larm fra det tilstødende køkken To spørgsmål der mere overordnet forholder sig til den fysiske og mentale konsekvens af larm og støj på skolen 2. Dataindsamling Det har været central at spørge alle brugere i spiseområdet i kantinen. Det vil sige såvel elever som medarbejdere. Det drejer sig dagligt om ca. 71 elever og 13 medarbejdere. 3. Dataanalyse og afrapportering Svar fra såvel elever som medarbejdere understreger vigtigheden af, at arbejde med lydmaskering i støjfyldte rum. Ingen tvivl om, at støjen i spiseområdet opleves som generende af såvel elever som lærere. Begge adspurgte gruppe oplever, at der råbes. Eleverne mener så til gengæld ikke, at de skal snakke højt modsat medarbejderne, der er meget enige i, at de ofte skal hæve stemmen og irettesætte eleverne og bede dem dæmpe sig. Larm og støj påvirker medarbejderne mere end eleverne, der heller ikke oplever ondt i hovedet i så stor grad som medarbejderne. Ser vi specifikt på medarbejdernes besvarelser tyder det på, at der er skabt en bevægelse mod et bedre lydmiljø i kantinen. Det ses både i forhold til den generelle larm i kantinen det at skulle irettesætte elever samt den generelle råben. Også en afskærmning i forhold til service og maskiner i køkkenet ser ud til at virke. 8

9 Medarbejdere: Første undersøgelse 2/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg synes, elever der og er megen bede dem larm dæmpe i kantinen sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg elever synes, og der bede er mange, dem dæmpe der råber sig i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget mindre høj grad/i grad/i ringe høj grad/slet grad/i nogen ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er megen støj fra Jeg service synes, samt der maskiner er mange, i køkkenet der råber Jeg synes, der er megen støj fra Larm service og støj samt påvirker maskiner mig i køkkenet negativt Jeg får fysiske problemer Larm så som og støj ondt påvirker i hovedet mig på negativt skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen Tredje undersøgelse 26/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg synes, elever der og er megen bede dem larm dæmpe i kantinen sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg elever synes, og der bede er mange, dem dæmpe der råber sig i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget mindre høj grad/i grad/i ringe høj grad/slet grad/i nogen ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er megen støj fra Jeg service synes, samt der maskiner er mange, i køkkenet der råber Jeg synes, der er megen støj fra Larm service og støj samt påvirker maskiner mig i køkkenet negativt Jeg får fysiske problemer Larm så som og støj ondt påvirker i hovedet mig på negativt skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen

10 Elever: Første undersøgelse 2/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal snakke højt for at andre kan høre mig Jeg synes, jeg skal snakke højt for at andre kan høre mig Jeg synes, der er mange, der råber i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er mange, der råber Jeg synes, der er megen støj fra maskiner i køkkenet Jeg synes, der er megen støj fra maskiner i køkkenet Larm og støj påvirker mig negativt Larm og støj påvirker mig negativt Jeg får ondt i hovedet på skolen Jeg får ondt i hovedet på skolen Tredje undersøgelse 26/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte elever og bede dem dæmpe sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte elever og bede dem dæmpe sig Jeg synes, der er mange, der råber i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er mange, der råber Jeg synes, der er megen støj fra service samt maskiner i køkkenet Jeg synes, der er megen støj fra service samt maskiner i køkkenet Larm og støj påvirker mig negativt Larm og støj påvirker mig negativt Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen De resterende elever/medarbejdere i undersøgelserne har svaret i kategorien både/og. Konklusion Der er på svarerne fra såvel elever som lærere ingen tvivl om, at de oplever spiseområdet som et støjfyldt område, hvor de skal ofte tale højt/råbe for at kunne kommunikere. Ligeledes fremgår det også, at såvel elever som medarbejdere påvirkes af larm. Især hos medarbejderne ses denne negative effekt af det støjfyldte miljø, de befinder sig i. Herudover er der skabt en bevægelse hos især medarbejderne mod at opleve spiseområdet mere roligt og mindre stresfuldt. Anbefaling Det anbefales at: Systemet udbygges således, at hele kantinen har QtPRO PRODUCT Cambridge Sound installeret. Der indføres en abonnementsordning med klangflader således, der er en kontinuerlig variation 10

11 Kilder Kolofon Rapporten er udarbejdet af Mina Iranzad, ergoacoustic. Layout og opsætning: Johnny Kühn, ergoacoustic. 11

12 Orig. Rev. Rev Drawn by: Scala: Claus Hansen Layer: Drawing, floor plan Layer: Layer: 1:50 All units in Metric Meters. A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C-3 C-4 Metal Beams carrying the ceiling panels Hun profil i metal lofts plader vender mod vinduer. Cat5 kabler for højtalere er markeret: A-1o > A-2i, A-2o > A3i, osv. Det er vigtigt at A-1i er i Input stikket og A-1o er i output stikket. Folding Doors. A-5 A-6 B-5 B-6 C-5 C-6 A-7 B-7 C-7 12

LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet

LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet LYDMASKERING A-Z Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Det gode og udviklende arbejdsliv Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Steen Hildebrandt: Det drejer sig ikke om ord, men om at ændre det levede liv på fabrikken, på kontoret,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN CSA GÅ-HJEM-MØDE 26. MAJ 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG UNIVERSITET, INSTITUT FOR ØKONOMI OG LEDELSE Forskningsmæssige udgangspunkter Forskning om kerneopgaven har blandt andet udgangspunkt

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere