Vi skaber fremtidens multikulturelle skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skaber fremtidens multikulturelle skole"

Transkript

1 Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Rapport vedrørende øget trivsel for elever og medarbejdere gennem lydmaskering i spiseområdet i kantinen på Søndervangskolen i Aarhus FREMTIDENS MULTIKULTURELLE SKOLE Arbejdsgruppe LYDLANDSKAB Støjmåling Spørgeskema LYDLOGO OG ANIMATIONSFILM ØGET TRIVSEL SKOLEN SOM KRAFTCENTER ê Stress ê Sygefravær Bedre image Øget tilgang

2 Kort om Søndervangskolen Søndervangskolen er en moderne, ambitiøs og udviklingsorienteret folkeskole, som ligger i det sydlige Aarhus med 340 børn fordelt på klassetrin - og 65 medarbejdere. Søndervangskolen har været heldagsskole siden Det betyder, at alle børn er på skolen hver dag fra kl (onsdag 8-14). Med heldagsskolen er der skabt en hverdag for eleverne og medarbejderne, hvor: Der er fokus på trivsel, fællesskab og faglighed Der er en meget tæt dialog med forældrene Medarbejdere og ledere trives i et tværfagligt og innovativt miljø Der er et intensivt samarbejde med andre faggrupper omkring det enkelte barn Heldagsskolen har givet gode resultater i forhold til elevernes faglige udvikling, tilfredsheden blandt elever, forældre og medarbejdere samt en stigning i antallet af nye elever. Hvorfor arbejde med trivsel og arbejdsmiljø samt helt specifikt med at nedbringe støjgener i kantinen? For at Søndervangskolen kan nå sine mål, er det afgørende, at såvel elever som medarbejdere trives og befinder sig i et sundt, lærende og udviklende miljø. Derfor har skolens MED udvalg udarbejdet en handlingsplan med det formål at beskrive, hvordan Søndervangskolen følger op på resultaterne af kommunens trivselsundersøgelser. Af dette fremgår blandt andet at det er Søndervangskolens mål at skabe et positivt, sundt og udviklende arbejdsmiljø for skolens elever og ansatte. Støj er en stor arbejdsmæssig udfordring ikke kun på Søndervangskolen. Det er belastende at være i støjfyldte miljøer både fysisk og psykisk. Kigger vi på undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ser vi at pædagoger og folkeskolelærere tilhører de jobgrupper, der oftest er udsat for forstyrrende støj. Og når dette er en kendt viden må konklusionen jo også være, at de andre i disse støjplagede miljøer nemlig børnene også plages af forstyrrende støj. Spørger man blandt de medarbejdere, der har deres daglige gang i kantinen og spiseområdet på skolen, supplerer deres erfaringer fint ovenstående undersøgelse: Larmen har en tendens til at accelerere. Når man taler, er man nødt til at hæve stemmen højere end baggrundsstøjen, hvis den man taler med skal forstå det hele. På den måde er man selv med til at øge støjniveauet, da de andre personer i spiseområdet også er nødt til at hæve stemmen, når de taler. Til sidst bliver det vanskeligt at tale sammen, selv om man sidder tæt sammen. Hvordan påvirker forstyrrende støj os? Støj er en lyd, der ikke giver mening. Nærmest som et billede, der uklart og virker som flimmer på en tv skærm. Dette kaotiske billede har hjernen meget svært ved at finde mening med, og derfor bliver det til støj. Støj opstår ofte, hvor der er mennesker, mange aktiviteter og mange diffuse lyde. Tale bliver mudret, utydelig og anstrengende at høre på. Man kommer til at skulle råbe hinanden i hovedet uden egentligt at kunne tyde hinandens ord. I sådanne miljøer bliver hjernen hurtigt træt, fordi den er på overarbejde og virkelig skal koncentrere sig. Derfor gør rum med megen støj os stressede man kan ligefrem måle forhøjet udskillelse af stresshormon samt højere blodtryk, når vi er i sådanne miljøer. Trætheden påvirker koncentrationsevnen og kan gøre os uoplagte, irritable og rastløse. Med manglende evne til at falde i søvn om aftenen som en negativ effekt. 2

3 Udover dette er det også væsentligt, at hørelsen er tæt forbundet til de områder i hjernen, der har med følelser at gøre. Det gør det svært at adskille det at høre en lyd og det at have en følelse. Derfor kan støj også påvirke os mere eller mindre afhængigt af vort humør og mentale tilstand. Men det betyder også at vi gennem emotionelle lydstimuli kan påvirke vor grundlæggende følelse af velbefindende og ro. Lyd kan skabe stemninger og er essentiel for vores evne til at reflektere. Træthed TRIVSEL Dette understøttes med den nyeste forskning, der viser, at man ved at bruge den nyeste teknologi kombineret med specielt designede lydmiljøer kan påvirke adfærd og ikke mindst velfærd hos mennesker. Støj Gene Forstyrrelse Stress Nedsat motivation Nedsat tilfredsed Sygefravær Tilbagetrækning Indsats og proces Vi skaber fremtidens mltikulturelle skole Øget trivsel Skolen som kraftcenter Hvorfor? Forbedret APV Lavere fravær blandt elever Bedre lydmiljø Bedre læringsmiljø Øget tilgang Øget brug af digital kommunikation Forbedret image Hvordan? Lydlandskab Facilitering af arbejdsgruppe Lydlogo og Animationsfilm Støjmåling Spørgeskema ergoacoustic har i samarbejde med skolens ledelse udarbejdet ovenstående strategiske målhieraki som overordnet plan for processen frem mod et bedre lydmiljø på skolen. Målhierakiet er en visualisering af sammenhængene mellem formål og delmål i denne indsats. Derudover viser det koblinger til indsatsens leverancer. Det skal endvidere hjælpe til at konkretisere og prioritere de grundlæggende formål, vigtigste mål og leverancer. Formål: Delmål: Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Øget trivsel Skolen som kraftcenter Konkrete mål: Forbedret APV Lavere fravær blandt elever og medarbejdere Bedre lydmiljø Øget tilgang Øget brug af digital kommunikation Forbedret image 3

4 Leverancer: Lydforbedring i spiseområdet (Støjmåling/spørgeskema) Facilitering af arbejdsgruppe Lydlogo og animationsfilm Indsatsen indeholder to spor: Lydforbedring i spiseområdet i kantinen samt lydlogo og animationsfilm til skolen. Faseinddeling af processen September 14 Indsats og proces : Præsentation for og dialog med medarbejdergruppen Nedsættelse af arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter Oktober/november 14 November/december Januar 15 Februar/marts Marts/april Maj Juni Juli Møder i arbejdsgruppen Lyd samt film produceres (se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=hqpl12kz1rw) Møder i arbejdsgruppen Stop op møde med medarbejdergruppen: Status Den kommende proces Støjmåling Kompositioner Opsætning af systemet i spiseområdet i kantinen Første undersøgelse gennem SuveyMonkey Systemet kører og justeres løbende i dialog med brugerne Anden undersøgelse Tredje undersøgelse Afsluttende rapport udarbejdes Arbejdsgruppen - den metodiske tilgang ergoacoustic har som projektledere fungeret som facilitatorer ved møderne i arbejdsgruppen. Detektiver: Vi udforsker mål, mission og værdigrundlag Design: Vi designer og komponerer Facilitering: Vi faciliterer proces frem mod produkt Implementering: Vi proces- og produktafslutter og guider ind i den videre implementering 4

5 Medarbejdernes mange konstruktive synspunkter, perspektiver, erfaringer og ideer har været potentielt vigtige bidrag til processen og opgaveløsningen som helhed. Medarbejderne har ligeledes givet vigtig feedback i forbindelse med komposition af klangfladerne til spiseområdet. Lydmaskering i kantinen Der er tale om et teknologibaseret lydmaskeringssystem (ergoacoustic ), hvor stimuli til lydmaskering kombineres med ambiente klangflader. Processen tilføjer miljøet i spiseområdet et lavt niveau af diskret jævnt fordelt baggrundslyd udviklet til at værne om fortrolige samtaler samt reducere forstyrrelser ved at mindske forståeligheden af tale. Målet er at give ensartet lyd i dette støjplagede miljø og dermed gøre det akustiske miljø mere behageligt at være i. Hvordan virker de to løsninger i kantinen: QtPRO PRODUCT Cambridge Sound Qt Emittere Optimalt distribueret lyd stimuli Ingen støj maskering Systemets kerne er et digitalt signal processerings system. Fra emmittere kommer en behagelig, kontinuerlig ikke distraherende lyd målrettet spiseområdet. Målet er, at rummet skal synes mere stille. Dette sker fordi, den ekstra lyd reducerer dynamikken af menneskelig tale. Når man ikke klart kan høre, hvad andre siger virker deres ord mindre distraherende ofte vil man ikke engang lægge mærke til dem. Man kan forklare det med dette lille eksempel på lydmaskering i hverdagen: Forestil dig en samtale med en anden person I dit køkken, mens du er ved at vaske op. Når vandet ikke løber fra vandhanen, kan du høre hvad den anden siger ganske klart og tydeligt. Når vandet derimod løber fra vandhanen bliver meget sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Ikke fordi personen taler mere sagte, men fordi, det lyder sådan. Dette skyldes i al sin enkelthed, at det rindende vand maskerer lyden af de talte ord. Lydmaskering efterligner dette fænomen på en langt mere sofistikeret og effektiv skala. Ved at tilføje lydstimuli til miljøet i kantinen maskeres andre lyde i miljøet, hvilket gør dem mindre distraherende. Lydmaskeringen fjerner ikke alle lyde i et miljø, men reducerer det areal, hvor menneskelig tale er forståelig og distraherende. Dette område benævnes radius af distraktion. Se I øvrigt bilag på sidste side med nærmere detaljer for installationene. Systemet blev sat op i spiseområdet - således var gangen ikke omfattet af lydmaskeringen. 5

6 Klangflader som emotionel stimuli Som det er nævnt tidligere påvirker lyd mennesket både fysiologisk og psykologisk. En anden vigtig viden vi har i dag er, at musik berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi. Musikkens positive virkning I forhold til for eksempel stress er gennem mere en 10 år blevet dokumenteret gennem kontrollerede kliniske studier i Norden og USA. Forskningsresultaterne viste at brug af klangflader og musik betyder for såvel børn som voksne: Signifikant oplevelse af beroligende effekt Nedsat produktion af stresshormonet cortisol Forøget produktion af hormonet oxytocin Nedsættelse af angst, stress og smerte niveau I en dansk kontekst viste det store projekt Musikken helbreder tilbage i 2003 det samme. Her blev særligt komponeret musik testet på flere end patienter, sygehuspersonale og pårørende. Ifølge undersøgelsen kunne 70 pct. af deltagerne dokumentere, at de fandt musikken behagelig, og at der var en tendens til et formindsket behov for smertestillende og beroligende medicin samt en kortere indlæggelsestid. Virkningerne af musik kan med andre ord anvendes til at forbedre trivsel ved at stimulere kognition, affektive tilstande og fysiologi aktivt. Og som den danske læge og hjerneforsker, Kjeld Fredens udtrykker det: Jo før børn stimuleres med musik, jo bedre forudsætning har de for at kommunikere og lære i samspil med andre resten af livet. På baggrund af dette er der evidens for at arbejde med- og bruge musik som en væsentlig faktor i forbindelse med nedbringelse af stressfremmende faktorer, larm, støj med videre. Men forskningen understreger også, at musik er såvel kulturelt som individuelt betinget. Det betyder, at vi som selvstændige individer har klare præferencer i forhold til, hvilken musik og hvilke genre, vi foretrækker at lytte til. Derfor spiller personlighed, opvækst, følelser og alder en stor rolle i forhold til vort musikvalg. Så når mange mennesker er samlet et sted, er det helt centralt, at musikken er neutral. Den skal opleves positivt af alle uagtet kulturel baggrund, alder og personlig smag. Ellers kommer det til at virke som støj. Med dette som udgangspunkt komponerer ergoacoustic ambiente klangflader og emotionelle stimuli, der understøtter det teknologibaserede lydmaskeringssystem og som alle brugere af lokalet bryder sig om. Specialkomponerede lydlandskaber og klangflader til spiseområdet Denne proces har taget afsæt i den samlede støj, der opstår i spiseområdet I kantinen. ergoacoustic har gennemført optagelser af støjen i dette område på skolen. Støjen dannede grundlag for at komponere lydlandskaber, som skulle højne maskering af støjen i kombination af auditiv emotionel stimuli. På den måde har vi udviklet lyd som ikke skal skrues højt op, men derimod modsvare de frekvenser der udgør støjen. Den målte støj: For at kunne udføre de ambiente lydlandskaber, blev der udført en digital lydoptagelse og en støjmåling. Støjen blev målt til at ligge på en spændevidde fra ca decibel i spiseområdet, ca decibel på de områder på gangene der havde akustisk dæmpning i form af plader. Til slut målte vi ca decibel på gangen ved bordtennis. 6

7 Udfra støjmålingerne blev det tydeligt, at det var en god beslutning, at gribe fat i udfordringen omkring spiseområdet som det første. Processen De digitale optagelser blev lagt ind i en lydapplikation, hvor lydlandskaberne blev komponeret op mod støjen fra optagelserne. Efter kompositionernes færdiggørelse, blev et færdigt mix klargjort som en stereo-fil til mastering. Endelig mastering blev igen målt udfra støjens frekvenskurve hvorefter det endelige output af kompositionerne blev mastered i en frekvenskurve til at gå modsat, så der kunne opstå en modarbejdelse af de målte frekvenser fra støjen. Derudover blev lydlandskabernes lave frekvenser tilpasset i forhold til strømbesparelse på de små højtalere. Dette giver længere levetid for systemet. 7

8 Undersøgelse Der gennemførtes en SurveyMonkey undersøgelse af den oplevede støj i spiseområdet både før, under og efter lydlanskaberne kom i drift. Formål med undersøgelserne var at: få viden om brugernes oplevelse af støjniveauet i spiseområdet få viden om indsatsen virker få mulighed for løbende forbedring og korrektion give brugerne i spiseområdet mulighed for indflydelse Metodebeskrivelse 1. Tilrettelæggelse, målgruppe og design 2. Dataindsamling 3. Dataanalyse og afrapportering 1. Tilrettelæggelse, målgruppe og design Spørgsmålene blev udarbejdet i samarbejde med den af skolens ledelse nedsatte arbejdsgruppe med medarbejder repræsentanter. Der arbejdes med et meget enkelt spørgeskema med 6 spørgsmål med 6 svarmuligheder: I meget høj grad/i høj grad/i nogen grad/både/og/i mindre grad/i ringe grad/slet ikke alt sammen på 1 side. Målgruppen er brugeren i spiseområdet elever på 4-6- årgang samt medarbejdere: pædagoger og lærere. Spørgeskemaet er sat op i online værktøjet Survey Monkey. Spørgsmålene er designet på følgende måde: Tre spørgsmål, der fokuserer på brugenes adfærd Et spørgsmål der relaterer sig til larm fra det tilstødende køkken To spørgsmål der mere overordnet forholder sig til den fysiske og mentale konsekvens af larm og støj på skolen 2. Dataindsamling Det har været central at spørge alle brugere i spiseområdet i kantinen. Det vil sige såvel elever som medarbejdere. Det drejer sig dagligt om ca. 71 elever og 13 medarbejdere. 3. Dataanalyse og afrapportering Svar fra såvel elever som medarbejdere understreger vigtigheden af, at arbejde med lydmaskering i støjfyldte rum. Ingen tvivl om, at støjen i spiseområdet opleves som generende af såvel elever som lærere. Begge adspurgte gruppe oplever, at der råbes. Eleverne mener så til gengæld ikke, at de skal snakke højt modsat medarbejderne, der er meget enige i, at de ofte skal hæve stemmen og irettesætte eleverne og bede dem dæmpe sig. Larm og støj påvirker medarbejderne mere end eleverne, der heller ikke oplever ondt i hovedet i så stor grad som medarbejderne. Ser vi specifikt på medarbejdernes besvarelser tyder det på, at der er skabt en bevægelse mod et bedre lydmiljø i kantinen. Det ses både i forhold til den generelle larm i kantinen det at skulle irettesætte elever samt den generelle råben. Også en afskærmning i forhold til service og maskiner i køkkenet ser ud til at virke. 8

9 Medarbejdere: Første undersøgelse 2/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg synes, elever der og er megen bede dem larm dæmpe i kantinen sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg elever synes, og der bede er mange, dem dæmpe der råber sig i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget mindre høj grad/i grad/i ringe høj grad/slet grad/i nogen ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er megen støj fra Jeg service synes, samt der maskiner er mange, i køkkenet der råber Jeg synes, der er megen støj fra Larm service og støj samt påvirker maskiner mig i køkkenet negativt Jeg får fysiske problemer Larm så som og støj ondt påvirker i hovedet mig på negativt skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen Tredje undersøgelse 26/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg synes, elever der og er megen bede dem larm dæmpe i kantinen sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg elever synes, og der bede er mange, dem dæmpe der råber sig i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget mindre høj grad/i grad/i ringe høj grad/slet grad/i nogen ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er megen støj fra Jeg service synes, samt der maskiner er mange, i køkkenet der råber Jeg synes, der er megen støj fra Larm service og støj samt påvirker maskiner mig i køkkenet negativt Jeg får fysiske problemer Larm så som og støj ondt påvirker i hovedet mig på negativt skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen

10 Elever: Første undersøgelse 2/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal snakke højt for at andre kan høre mig Jeg synes, jeg skal snakke højt for at andre kan høre mig Jeg synes, der er mange, der råber i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er mange, der råber Jeg synes, der er megen støj fra maskiner i køkkenet Jeg synes, der er megen støj fra maskiner i køkkenet Larm og støj påvirker mig negativt Larm og støj påvirker mig negativt Jeg får ondt i hovedet på skolen Jeg får ondt i hovedet på skolen Tredje undersøgelse 26/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte elever og bede dem dæmpe sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte elever og bede dem dæmpe sig Jeg synes, der er mange, der råber i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er mange, der råber Jeg synes, der er megen støj fra service samt maskiner i køkkenet Jeg synes, der er megen støj fra service samt maskiner i køkkenet Larm og støj påvirker mig negativt Larm og støj påvirker mig negativt Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen De resterende elever/medarbejdere i undersøgelserne har svaret i kategorien både/og. Konklusion Der er på svarerne fra såvel elever som lærere ingen tvivl om, at de oplever spiseområdet som et støjfyldt område, hvor de skal ofte tale højt/råbe for at kunne kommunikere. Ligeledes fremgår det også, at såvel elever som medarbejdere påvirkes af larm. Især hos medarbejderne ses denne negative effekt af det støjfyldte miljø, de befinder sig i. Herudover er der skabt en bevægelse hos især medarbejderne mod at opleve spiseområdet mere roligt og mindre stresfuldt. Anbefaling Det anbefales at: Systemet udbygges således, at hele kantinen har QtPRO PRODUCT Cambridge Sound installeret. Der indføres en abonnementsordning med klangflader således, der er en kontinuerlig variation 10

11 Kilder Kolofon Rapporten er udarbejdet af Mina Iranzad, ergoacoustic. Layout og opsætning: Johnny Kühn, ergoacoustic. 11

12 Orig. Rev. Rev Drawn by: Scala: Claus Hansen Layer: Drawing, floor plan Layer: Layer: 1:50 All units in Metric Meters. A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C-3 C-4 Metal Beams carrying the ceiling panels Hun profil i metal lofts plader vender mod vinduer. Cat5 kabler for højtalere er markeret: A-1o > A-2i, A-2o > A3i, osv. Det er vigtigt at A-1i er i Input stikket og A-1o er i output stikket. Folding Doors. A-5 A-6 B-5 B-6 C-5 C-6 A-7 B-7 C-7 12

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Videnskabelig baggrund Virkninger af dårlige akustiske forhold: Læreren taler

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet

LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet LYDMASKERING A-Z Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Arousal kontinium. Trussel. Stress. Ro- balance Moderat pres. Pres. Neocortex Cortex. Mellemhjerne Hjernestamm e. Hjernestamme. Limbisk Mellemhjerne

Arousal kontinium. Trussel. Stress. Ro- balance Moderat pres. Pres. Neocortex Cortex. Mellemhjerne Hjernestamm e. Hjernestamme. Limbisk Mellemhjerne Arousal kontinium (inspireret af Bruce Perry s Neurosequential Model of Therapeutics) Ro- balance Moderat pres På vagt Pres Frys Stress Flugt Trussel Kamp Neocortex Cortex Cortex Limbisk Limbisk Mellemhjerne

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Personalesituationen

Personalesituationen Personalesituationen Status pr. d.d.: Antal opsigelser lærere: 1.1.2014-31.7. 2014 14 Antal opsigelser pædagoger: 1.1.2014-31.7. 2014 0 Velkommen til informationsmøde Aftenens program Velkomst & Præsentation

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017 Dato: xx.xx.2017 INDHOLD Faglig standard for segregerede tilbud i Horsens Kommune/ maj 2017 2 Introduktion til den faglig standard for segregerede tilbud 2 Formål 2 Baggrund 2 1. Udmøntning af et fælles

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær

Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær Patientinformation Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær I mange år har nogle kræftpatienter været

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Stress som et kollektivt fænomen

Stress som et kollektivt fænomen Stress som et kollektivt fænomen Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest Universitetsklinik Den nuværende stressforskning Arbejdsmiljøorienteret tilgang Individualistisk

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Tinnitus. Hvad er tinnitus?

Tinnitus. Hvad er tinnitus? Tinnitus Hvad er tinnitus? Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af kilder fra omgivelserne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity Forår 2017 APV Genie Corp. & BrandCity Det psykiske arbejdsmiljø Er du glad for at gå på arbejde Føler du dig motiveret Føler du, at dine tanker og ideer bliver hørt Har du mulighed for udtrykke dine ideer

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

3. Glostrups skoleelever skal trives National trivselsmåling

3. Glostrups skoleelever skal trives National trivselsmåling 1. behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2016 HOVEDMÅL 1. Glostrups skoleelever skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen HOVEDINDIKATOR Afgangskarakterer DELMÅL 1.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN CSA GÅ-HJEM-MØDE 26. MAJ 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG UNIVERSITET, INSTITUT FOR ØKONOMI OG LEDELSE Forskningsmæssige udgangspunkter Forskning om kerneopgaven har blandt andet udgangspunkt

Læs mere

Retning og mål for folkeskolen i Solrød

Retning og mål for folkeskolen i Solrød Retning og mål for folkeskolen i Solrød Status på arbejdet arbejdspapir/råtekster Til brug for fortsatte drøftelser på mødet i familieog uddannelsesudvalget den 13. marts 2017 Opsamling hvad har vi af

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

Beroligende miljø til ECT

Beroligende miljø til ECT Beroligende miljø til ECT 1 / 1 Behovsanalyse 1 / 2 Hvor inddrages brugerne? Vision og plan Identificere en vision og udarbejde projekthandleplan Research Analyse Forstå udfordringen og lære brugerne at

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere