Vi skaber fremtidens multikulturelle skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skaber fremtidens multikulturelle skole"

Transkript

1 Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Rapport vedrørende øget trivsel for elever og medarbejdere gennem lydmaskering i spiseområdet i kantinen på Søndervangskolen i Aarhus FREMTIDENS MULTIKULTURELLE SKOLE Arbejdsgruppe LYDLANDSKAB Støjmåling Spørgeskema LYDLOGO OG ANIMATIONSFILM ØGET TRIVSEL SKOLEN SOM KRAFTCENTER ê Stress ê Sygefravær Bedre image Øget tilgang

2 Kort om Søndervangskolen Søndervangskolen er en moderne, ambitiøs og udviklingsorienteret folkeskole, som ligger i det sydlige Aarhus med 340 børn fordelt på klassetrin - og 65 medarbejdere. Søndervangskolen har været heldagsskole siden Det betyder, at alle børn er på skolen hver dag fra kl (onsdag 8-14). Med heldagsskolen er der skabt en hverdag for eleverne og medarbejderne, hvor: Der er fokus på trivsel, fællesskab og faglighed Der er en meget tæt dialog med forældrene Medarbejdere og ledere trives i et tværfagligt og innovativt miljø Der er et intensivt samarbejde med andre faggrupper omkring det enkelte barn Heldagsskolen har givet gode resultater i forhold til elevernes faglige udvikling, tilfredsheden blandt elever, forældre og medarbejdere samt en stigning i antallet af nye elever. Hvorfor arbejde med trivsel og arbejdsmiljø samt helt specifikt med at nedbringe støjgener i kantinen? For at Søndervangskolen kan nå sine mål, er det afgørende, at såvel elever som medarbejdere trives og befinder sig i et sundt, lærende og udviklende miljø. Derfor har skolens MED udvalg udarbejdet en handlingsplan med det formål at beskrive, hvordan Søndervangskolen følger op på resultaterne af kommunens trivselsundersøgelser. Af dette fremgår blandt andet at det er Søndervangskolens mål at skabe et positivt, sundt og udviklende arbejdsmiljø for skolens elever og ansatte. Støj er en stor arbejdsmæssig udfordring ikke kun på Søndervangskolen. Det er belastende at være i støjfyldte miljøer både fysisk og psykisk. Kigger vi på undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ser vi at pædagoger og folkeskolelærere tilhører de jobgrupper, der oftest er udsat for forstyrrende støj. Og når dette er en kendt viden må konklusionen jo også være, at de andre i disse støjplagede miljøer nemlig børnene også plages af forstyrrende støj. Spørger man blandt de medarbejdere, der har deres daglige gang i kantinen og spiseområdet på skolen, supplerer deres erfaringer fint ovenstående undersøgelse: Larmen har en tendens til at accelerere. Når man taler, er man nødt til at hæve stemmen højere end baggrundsstøjen, hvis den man taler med skal forstå det hele. På den måde er man selv med til at øge støjniveauet, da de andre personer i spiseområdet også er nødt til at hæve stemmen, når de taler. Til sidst bliver det vanskeligt at tale sammen, selv om man sidder tæt sammen. Hvordan påvirker forstyrrende støj os? Støj er en lyd, der ikke giver mening. Nærmest som et billede, der uklart og virker som flimmer på en tv skærm. Dette kaotiske billede har hjernen meget svært ved at finde mening med, og derfor bliver det til støj. Støj opstår ofte, hvor der er mennesker, mange aktiviteter og mange diffuse lyde. Tale bliver mudret, utydelig og anstrengende at høre på. Man kommer til at skulle råbe hinanden i hovedet uden egentligt at kunne tyde hinandens ord. I sådanne miljøer bliver hjernen hurtigt træt, fordi den er på overarbejde og virkelig skal koncentrere sig. Derfor gør rum med megen støj os stressede man kan ligefrem måle forhøjet udskillelse af stresshormon samt højere blodtryk, når vi er i sådanne miljøer. Trætheden påvirker koncentrationsevnen og kan gøre os uoplagte, irritable og rastløse. Med manglende evne til at falde i søvn om aftenen som en negativ effekt. 2

3 Udover dette er det også væsentligt, at hørelsen er tæt forbundet til de områder i hjernen, der har med følelser at gøre. Det gør det svært at adskille det at høre en lyd og det at have en følelse. Derfor kan støj også påvirke os mere eller mindre afhængigt af vort humør og mentale tilstand. Men det betyder også at vi gennem emotionelle lydstimuli kan påvirke vor grundlæggende følelse af velbefindende og ro. Lyd kan skabe stemninger og er essentiel for vores evne til at reflektere. Træthed TRIVSEL Dette understøttes med den nyeste forskning, der viser, at man ved at bruge den nyeste teknologi kombineret med specielt designede lydmiljøer kan påvirke adfærd og ikke mindst velfærd hos mennesker. Støj Gene Forstyrrelse Stress Nedsat motivation Nedsat tilfredsed Sygefravær Tilbagetrækning Indsats og proces Vi skaber fremtidens mltikulturelle skole Øget trivsel Skolen som kraftcenter Hvorfor? Forbedret APV Lavere fravær blandt elever Bedre lydmiljø Bedre læringsmiljø Øget tilgang Øget brug af digital kommunikation Forbedret image Hvordan? Lydlandskab Facilitering af arbejdsgruppe Lydlogo og Animationsfilm Støjmåling Spørgeskema ergoacoustic har i samarbejde med skolens ledelse udarbejdet ovenstående strategiske målhieraki som overordnet plan for processen frem mod et bedre lydmiljø på skolen. Målhierakiet er en visualisering af sammenhængene mellem formål og delmål i denne indsats. Derudover viser det koblinger til indsatsens leverancer. Det skal endvidere hjælpe til at konkretisere og prioritere de grundlæggende formål, vigtigste mål og leverancer. Formål: Delmål: Vi skaber fremtidens multikulturelle skole Øget trivsel Skolen som kraftcenter Konkrete mål: Forbedret APV Lavere fravær blandt elever og medarbejdere Bedre lydmiljø Øget tilgang Øget brug af digital kommunikation Forbedret image 3

4 Leverancer: Lydforbedring i spiseområdet (Støjmåling/spørgeskema) Facilitering af arbejdsgruppe Lydlogo og animationsfilm Indsatsen indeholder to spor: Lydforbedring i spiseområdet i kantinen samt lydlogo og animationsfilm til skolen. Faseinddeling af processen September 14 Indsats og proces : Præsentation for og dialog med medarbejdergruppen Nedsættelse af arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter Oktober/november 14 November/december Januar 15 Februar/marts Marts/april Maj Juni Juli Møder i arbejdsgruppen Lyd samt film produceres (se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=hqpl12kz1rw) Møder i arbejdsgruppen Stop op møde med medarbejdergruppen: Status Den kommende proces Støjmåling Kompositioner Opsætning af systemet i spiseområdet i kantinen Første undersøgelse gennem SuveyMonkey Systemet kører og justeres løbende i dialog med brugerne Anden undersøgelse Tredje undersøgelse Afsluttende rapport udarbejdes Arbejdsgruppen - den metodiske tilgang ergoacoustic har som projektledere fungeret som facilitatorer ved møderne i arbejdsgruppen. Detektiver: Vi udforsker mål, mission og værdigrundlag Design: Vi designer og komponerer Facilitering: Vi faciliterer proces frem mod produkt Implementering: Vi proces- og produktafslutter og guider ind i den videre implementering 4

5 Medarbejdernes mange konstruktive synspunkter, perspektiver, erfaringer og ideer har været potentielt vigtige bidrag til processen og opgaveløsningen som helhed. Medarbejderne har ligeledes givet vigtig feedback i forbindelse med komposition af klangfladerne til spiseområdet. Lydmaskering i kantinen Der er tale om et teknologibaseret lydmaskeringssystem (ergoacoustic ), hvor stimuli til lydmaskering kombineres med ambiente klangflader. Processen tilføjer miljøet i spiseområdet et lavt niveau af diskret jævnt fordelt baggrundslyd udviklet til at værne om fortrolige samtaler samt reducere forstyrrelser ved at mindske forståeligheden af tale. Målet er at give ensartet lyd i dette støjplagede miljø og dermed gøre det akustiske miljø mere behageligt at være i. Hvordan virker de to løsninger i kantinen: QtPRO PRODUCT Cambridge Sound Qt Emittere Optimalt distribueret lyd stimuli Ingen støj maskering Systemets kerne er et digitalt signal processerings system. Fra emmittere kommer en behagelig, kontinuerlig ikke distraherende lyd målrettet spiseområdet. Målet er, at rummet skal synes mere stille. Dette sker fordi, den ekstra lyd reducerer dynamikken af menneskelig tale. Når man ikke klart kan høre, hvad andre siger virker deres ord mindre distraherende ofte vil man ikke engang lægge mærke til dem. Man kan forklare det med dette lille eksempel på lydmaskering i hverdagen: Forestil dig en samtale med en anden person I dit køkken, mens du er ved at vaske op. Når vandet ikke løber fra vandhanen, kan du høre hvad den anden siger ganske klart og tydeligt. Når vandet derimod løber fra vandhanen bliver meget sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Ikke fordi personen taler mere sagte, men fordi, det lyder sådan. Dette skyldes i al sin enkelthed, at det rindende vand maskerer lyden af de talte ord. Lydmaskering efterligner dette fænomen på en langt mere sofistikeret og effektiv skala. Ved at tilføje lydstimuli til miljøet i kantinen maskeres andre lyde i miljøet, hvilket gør dem mindre distraherende. Lydmaskeringen fjerner ikke alle lyde i et miljø, men reducerer det areal, hvor menneskelig tale er forståelig og distraherende. Dette område benævnes radius af distraktion. Se I øvrigt bilag på sidste side med nærmere detaljer for installationene. Systemet blev sat op i spiseområdet - således var gangen ikke omfattet af lydmaskeringen. 5

6 Klangflader som emotionel stimuli Som det er nævnt tidligere påvirker lyd mennesket både fysiologisk og psykologisk. En anden vigtig viden vi har i dag er, at musik berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi. Musikkens positive virkning I forhold til for eksempel stress er gennem mere en 10 år blevet dokumenteret gennem kontrollerede kliniske studier i Norden og USA. Forskningsresultaterne viste at brug af klangflader og musik betyder for såvel børn som voksne: Signifikant oplevelse af beroligende effekt Nedsat produktion af stresshormonet cortisol Forøget produktion af hormonet oxytocin Nedsættelse af angst, stress og smerte niveau I en dansk kontekst viste det store projekt Musikken helbreder tilbage i 2003 det samme. Her blev særligt komponeret musik testet på flere end patienter, sygehuspersonale og pårørende. Ifølge undersøgelsen kunne 70 pct. af deltagerne dokumentere, at de fandt musikken behagelig, og at der var en tendens til et formindsket behov for smertestillende og beroligende medicin samt en kortere indlæggelsestid. Virkningerne af musik kan med andre ord anvendes til at forbedre trivsel ved at stimulere kognition, affektive tilstande og fysiologi aktivt. Og som den danske læge og hjerneforsker, Kjeld Fredens udtrykker det: Jo før børn stimuleres med musik, jo bedre forudsætning har de for at kommunikere og lære i samspil med andre resten af livet. På baggrund af dette er der evidens for at arbejde med- og bruge musik som en væsentlig faktor i forbindelse med nedbringelse af stressfremmende faktorer, larm, støj med videre. Men forskningen understreger også, at musik er såvel kulturelt som individuelt betinget. Det betyder, at vi som selvstændige individer har klare præferencer i forhold til, hvilken musik og hvilke genre, vi foretrækker at lytte til. Derfor spiller personlighed, opvækst, følelser og alder en stor rolle i forhold til vort musikvalg. Så når mange mennesker er samlet et sted, er det helt centralt, at musikken er neutral. Den skal opleves positivt af alle uagtet kulturel baggrund, alder og personlig smag. Ellers kommer det til at virke som støj. Med dette som udgangspunkt komponerer ergoacoustic ambiente klangflader og emotionelle stimuli, der understøtter det teknologibaserede lydmaskeringssystem og som alle brugere af lokalet bryder sig om. Specialkomponerede lydlandskaber og klangflader til spiseområdet Denne proces har taget afsæt i den samlede støj, der opstår i spiseområdet I kantinen. ergoacoustic har gennemført optagelser af støjen i dette område på skolen. Støjen dannede grundlag for at komponere lydlandskaber, som skulle højne maskering af støjen i kombination af auditiv emotionel stimuli. På den måde har vi udviklet lyd som ikke skal skrues højt op, men derimod modsvare de frekvenser der udgør støjen. Den målte støj: For at kunne udføre de ambiente lydlandskaber, blev der udført en digital lydoptagelse og en støjmåling. Støjen blev målt til at ligge på en spændevidde fra ca decibel i spiseområdet, ca decibel på de områder på gangene der havde akustisk dæmpning i form af plader. Til slut målte vi ca decibel på gangen ved bordtennis. 6

7 Udfra støjmålingerne blev det tydeligt, at det var en god beslutning, at gribe fat i udfordringen omkring spiseområdet som det første. Processen De digitale optagelser blev lagt ind i en lydapplikation, hvor lydlandskaberne blev komponeret op mod støjen fra optagelserne. Efter kompositionernes færdiggørelse, blev et færdigt mix klargjort som en stereo-fil til mastering. Endelig mastering blev igen målt udfra støjens frekvenskurve hvorefter det endelige output af kompositionerne blev mastered i en frekvenskurve til at gå modsat, så der kunne opstå en modarbejdelse af de målte frekvenser fra støjen. Derudover blev lydlandskabernes lave frekvenser tilpasset i forhold til strømbesparelse på de små højtalere. Dette giver længere levetid for systemet. 7

8 Undersøgelse Der gennemførtes en SurveyMonkey undersøgelse af den oplevede støj i spiseområdet både før, under og efter lydlanskaberne kom i drift. Formål med undersøgelserne var at: få viden om brugernes oplevelse af støjniveauet i spiseområdet få viden om indsatsen virker få mulighed for løbende forbedring og korrektion give brugerne i spiseområdet mulighed for indflydelse Metodebeskrivelse 1. Tilrettelæggelse, målgruppe og design 2. Dataindsamling 3. Dataanalyse og afrapportering 1. Tilrettelæggelse, målgruppe og design Spørgsmålene blev udarbejdet i samarbejde med den af skolens ledelse nedsatte arbejdsgruppe med medarbejder repræsentanter. Der arbejdes med et meget enkelt spørgeskema med 6 spørgsmål med 6 svarmuligheder: I meget høj grad/i høj grad/i nogen grad/både/og/i mindre grad/i ringe grad/slet ikke alt sammen på 1 side. Målgruppen er brugeren i spiseområdet elever på 4-6- årgang samt medarbejdere: pædagoger og lærere. Spørgeskemaet er sat op i online værktøjet Survey Monkey. Spørgsmålene er designet på følgende måde: Tre spørgsmål, der fokuserer på brugenes adfærd Et spørgsmål der relaterer sig til larm fra det tilstødende køkken To spørgsmål der mere overordnet forholder sig til den fysiske og mentale konsekvens af larm og støj på skolen 2. Dataindsamling Det har været central at spørge alle brugere i spiseområdet i kantinen. Det vil sige såvel elever som medarbejdere. Det drejer sig dagligt om ca. 71 elever og 13 medarbejdere. 3. Dataanalyse og afrapportering Svar fra såvel elever som medarbejdere understreger vigtigheden af, at arbejde med lydmaskering i støjfyldte rum. Ingen tvivl om, at støjen i spiseområdet opleves som generende af såvel elever som lærere. Begge adspurgte gruppe oplever, at der råbes. Eleverne mener så til gengæld ikke, at de skal snakke højt modsat medarbejderne, der er meget enige i, at de ofte skal hæve stemmen og irettesætte eleverne og bede dem dæmpe sig. Larm og støj påvirker medarbejderne mere end eleverne, der heller ikke oplever ondt i hovedet i så stor grad som medarbejderne. Ser vi specifikt på medarbejdernes besvarelser tyder det på, at der er skabt en bevægelse mod et bedre lydmiljø i kantinen. Det ses både i forhold til den generelle larm i kantinen det at skulle irettesætte elever samt den generelle råben. Også en afskærmning i forhold til service og maskiner i køkkenet ser ud til at virke. 8

9 Medarbejdere: Første undersøgelse 2/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg synes, elever der og er megen bede dem larm dæmpe i kantinen sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg elever synes, og der bede er mange, dem dæmpe der råber sig i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget mindre høj grad/i grad/i ringe høj grad/slet grad/i nogen ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er megen støj fra Jeg service synes, samt der maskiner er mange, i køkkenet der råber Jeg synes, der er megen støj fra Larm service og støj samt påvirker maskiner mig i køkkenet negativt Jeg får fysiske problemer Larm så som og støj ondt påvirker i hovedet mig på negativt skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen Tredje undersøgelse 26/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg synes, elever der og er megen bede dem larm dæmpe i kantinen sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte Jeg elever synes, og der bede er mange, dem dæmpe der råber sig i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget mindre høj grad/i grad/i ringe høj grad/slet grad/i nogen ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er megen støj fra Jeg service synes, samt der maskiner er mange, i køkkenet der råber Jeg synes, der er megen støj fra Larm service og støj samt påvirker maskiner mig i køkkenet negativt Jeg får fysiske problemer Larm så som og støj ondt påvirker i hovedet mig på negativt skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen

10 Elever: Første undersøgelse 2/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal snakke højt for at andre kan høre mig Jeg synes, jeg skal snakke højt for at andre kan høre mig Jeg synes, der er mange, der råber i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er mange, der råber Jeg synes, der er megen støj fra maskiner i køkkenet Jeg synes, der er megen støj fra maskiner i køkkenet Larm og støj påvirker mig negativt Larm og støj påvirker mig negativt Jeg får ondt i hovedet på skolen Jeg får ondt i hovedet på skolen Tredje undersøgelse 26/ Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, der er megen larm i kantinen Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte elever og bede dem dæmpe sig Jeg synes, jeg skal hæve stemmen og irettesætte elever og bede dem dæmpe sig Jeg synes, der er mange, der råber i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i mindre grad/i ringe grad/slet ikke i meget høj grad/i høj grad/i nogen i meget høj grad/i høj grad/i nogen Jeg synes, der er mange, der råber Jeg synes, der er megen støj fra service samt maskiner i køkkenet Jeg synes, der er megen støj fra service samt maskiner i køkkenet Larm og støj påvirker mig negativt Larm og støj påvirker mig negativt Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen Jeg får fysiske problemer så som ondt i hovedet på skolen De resterende elever/medarbejdere i undersøgelserne har svaret i kategorien både/og. Konklusion Der er på svarerne fra såvel elever som lærere ingen tvivl om, at de oplever spiseområdet som et støjfyldt område, hvor de skal ofte tale højt/råbe for at kunne kommunikere. Ligeledes fremgår det også, at såvel elever som medarbejdere påvirkes af larm. Især hos medarbejderne ses denne negative effekt af det støjfyldte miljø, de befinder sig i. Herudover er der skabt en bevægelse hos især medarbejderne mod at opleve spiseområdet mere roligt og mindre stresfuldt. Anbefaling Det anbefales at: Systemet udbygges således, at hele kantinen har QtPRO PRODUCT Cambridge Sound installeret. Der indføres en abonnementsordning med klangflader således, der er en kontinuerlig variation 10

11 Kilder Kolofon Rapporten er udarbejdet af Mina Iranzad, ergoacoustic. Layout og opsætning: Johnny Kühn, ergoacoustic. 11

12 Orig. Rev. Rev Drawn by: Scala: Claus Hansen Layer: Drawing, floor plan Layer: Layer: 1:50 All units in Metric Meters. A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C-3 C-4 Metal Beams carrying the ceiling panels Hun profil i metal lofts plader vender mod vinduer. Cat5 kabler for højtalere er markeret: A-1o > A-2i, A-2o > A3i, osv. Det er vigtigt at A-1i er i Input stikket og A-1o er i output stikket. Folding Doors. A-5 A-6 B-5 B-6 C-5 C-6 A-7 B-7 C-7 12

LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet

LYDMASKERING A-Z. Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet LYDMASKERING A-Z Reducerer støj distraktioner Værner om private samtaler (diskretion) Forbedrer arbejdspladsens produktivitet cambridgesound.com ergoacoustic.com secdatacom.dk Næste generations lydmaskering

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Juni 2014 Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Indledning Der er mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod elevernes

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere