Animerede spørgeskemaer for sikkerhedsbevidsthed. Theo Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Animerede spørgeskemaer for sikkerhedsbevidsthed. Theo Andersen"

Transkript

1 Animerede spørgeskemaer for sikkerhedsbevidsthed Theo Andersen Kongens Lyngby 2007

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 Resumé Brugen af simple tekstbaserede spørgeskemaer til undersøgelse af folks viden ved komplekse tekniske emner er problemfyldt, da folk ofte simpelthen ikke forstår emnerne beskrevet i spørgsmålene. Derfor kan det i disse tilfælde muligvis kun være muligt at udtrække folks viden ved at bruge forbedrede spørgeskemaer som præsenterer dem for de praktiske scenarier på den måde de er vant til. Dette emne bliver i denne rapport undersøgt med fokus på IT sikkerehedsbevidsthed. Idet en computer abstraherer dens indre teknikker grafisk for brugeren, har spørgeskemaer inden for sikkerhedsbevidsthed det samme problem. Løsningen er muligvis at benytte animerede spørgeskemaer, hvilket præsenterer brugerne for den samme grafiske abstraktion som vist på computeren. I denne rapport bliver IT sikkerhed samt den nuværende metodik inden for spørgeskemaer undersøgt for at beskrive forbedrede metodiker til udvikling af spørgeskemaer. Derved undersøges det endvidere hvorledes en realisering af animerede spørgeskemaer i programmet Adobe Captivate kan benyttes, og fra dette beskrives udviklingen af et sikkerhedssite, hvorved brugernes reaktioner til de animerede spørgeskemaer samt sikkerhedsbevidsthed er analyseret. Til sidst beskrives optimering af spørgeskemaudvikling ved hjælp af spørgeskemastyring. De afsluttende bemærkninger konkluderer at animerede spørgeskemaer gør det muligt at opfange brugernes reaktioner meget bedre end de simple, da de fremviser problemstillingen på en måde brugere direkte kan sammenligne med deres egne erfaringer. Desuden er Captivate blevet fundet til at være et udmærket værktøj til konstruktion af animerede spørgeskemaer, hvis man udelukkende benytter det til den animerede del af spørgeskemaerne.

4 ii

5 Abstract The use of simple questionnaire for investigating people s knowledge relating to technical topics is problematic, as the general public often simply does not understand the topics described. It may therefore only be possible to extract people s knowledge by using enhanced questionnaires, which present them to the practical scenario s in the way their used to. This subject is in this report investigated with focus on IT security awareness. Being that a computer abstracts its inner techniques graphically for the user; questionnaires for security awareness have the same problems. The solution may possibly be to use animated questionnaires, which present the users to the same graphical abstraction as shown on their computers. In this report IT security and present methodology for questioners is examined to describe enhanced methodologies for developing questionnaires. It s thereby also investigated how a possible realization of animated questionnaires in the program Adobe Captivate is usable and from this the development of a security website is described, in which the user s reactions are analyzed. Lastly the optimization of questionnaire development is described, by using questionnaire management. The finishing statements conclude that animated questionnaires does make it possible to record the users reactions much better than the simple, because they display the issue in a way the user can compare directly to their own experiences. In addition Captivate has been found to be a fairly good tool to the construction of animated questionnaires, if one uses it exclusively for the animated part of the questionnaires.

6 iv

7 Forord Dette eksamensprojekt er blevet udarbejdet hos instituttet for Informatik og Matematisk Modellering, ved Danmarks Tekniske Universitet som del af et større projekt i hvilket IMM arbejder i samarbejde med DK-CERT og DPU, for at undersøge IT sikkerhedsbevidstheden blandt den generelle befolkning i Danmark. Mange tak til min vejleder Robin Sharp for hans hjælp med dette projekt og til CERT for deres hjælp med Captivate spørgeskemaerne. Specielt mange tak til min kæreste Ciara, for at være tålmodig nok til at lytte til animerede spørgeskemaer gennem de sidste fem måneder. Charlottenlund, Juli 2007 Theo Andersen, s002025

8 vi

9 Indhold Resumé Abstract Forord i iii v 1 Indledning Problemformulering Rapporten Computer sikkerhed Angreb udefra Angreb indefra Generelt Opsummering Nuværende metodik ENISA Eksempel Udviklingsmetodik Simple Spørgeskemaer Opsummering Forbedret metodik Forbedret Spørgeskema Adobe Captivate Phishing Test Opsummering

10 viii INDHOLD 5 Website for Sikkerhedsbevidsthed Kravspecifikation Iterationsplan Iteration Iteration Brugeranalyse Opsummering Spørgeskemastyring Kampagne Spørgskemakampagneoprettelse Opsummering Konklusion 91 A Kildekode 93 A.1 ENISA - Simpelt Spørgeskema A.2 ENISA - Forbedret Spørgeskema A.3 Wireless Example A.4 Phishing Example A.5 Iteration 1 - Website for sikkerhedsbevidsthed A.6 Iteration 2 - Website for sikkerhedsbevidsthed

11 Kapitel 1 Indledning Idet internettets muligheder udvider sig og computere nu om dage er hvermands eje er der en enorm grobund for sikkerhedstrusler. Ved at computere kan kontakte hinanden ud over hele verden på et brøkdel af et sekund, kan andre også få kontakt den anden vej med samme lethed. Dette øger risikoen for sikkerhedstrusler til et punkt hvor det er vigtigt at computerbrugeren sætter sig ind i den sikkerhed der skal til for at sikre sin computere. Sikkerhedsbevidsthed eller Security Awareness på engelsk, er en betegnelse for hvad man forstår ved sikkerhed og hvor højt man prioriterer det. Idet udviklingen inden for computere går så hurtigt nu om dage, kan normale brugere have svært ved at følge med. Således bliver det lettere for ondsindede personer at få kontrol over brugernes computere, eller endnu værre få stjålet følsomme personlige oplysninger som cpr-nummer, hvilket kan lede til identitetsforfalskning og meget andet. Et fornuftigt niveau af sikkerhedsbevidsthed hos computerbrugeren, vil ikke blot forbedre sikkerheden og sænke risikoen for angreb på brugerens computer, men desuden også forbedre sikkerheden på arbejdspladsen, da færdighederne der gør sig gældende er de samme på alle computere. Computere er for os i grunden et værktøj til at abstrahere meget komplekse og tekniske opgaver ned til den mindst mulige abstrahering, hvorved opgavens parametre opfyldes samtidig med at opgaven bliver stillet så enkelt som muligt. De fleste brugere kender således oftest kun til det yderste lag af abstraktion

12 2 Indledning præsenteret af computeren, værende den grafiske fremstilling og kender derfor ofte ikke til de funktioner computeren udfører bag ved, men kun til konsekvenserne. På grund af dette kan mange brugere ikke forstå simple tekstbaserede spørgsmål, da de er vant til at få præsenteret langt de fleste valg grafisk. For at få alle med kan det derfor være nødvendigt at forbedre spørgeskemaerne grafisk, sådan at man kan analysere brugernes viden i relation til scenarier de kan genkende fra deres eget miljø. Derved vil brugerne blive præsenteret for det samme niveau af abstraktion de er vant til, hvilket muligvis vil forbedre deres evne til at kunne forstå og svare på spørgsmål med teknisk baggrund, som med sikkerhedsbevidshed. 1.1 Problemformulering Målet for dette eksamensprojekt kan summeres op til følgende: Undersøg problemerne ved spørgeskemaer med fokus på sikkerhedsbevidsthed, samt muligheden for at løse dette ved brug af animerede spørgeskemaer Der vil endvidere blive undersøgt følgende: Hvorvidt programmet Adobe Captivate kan bruges til udvikling af animerede spørgeskemaer (som forespurgt af CERT). Muligheden for at benytte styring af spørgeskemakampagner, for at optimere udviklingen. Til dette vil en internetside blive udviklet, for at teste brugernes reaktioner. 1.2 Rapporten Denne rapports struktur er som følger: Kapitel 2: De grundlæggende aspekter af computersikkerhed, samt sikkerhedsbevidstheden der kræves for at opretholde sikkerheden på sin computer. Kapitel 3: Den nuværende metodik der benyttes til at undersøge folks viden om sikkehedsbevidsthed. Kapitel 4: De metoder der kan forbedre den nuværende metodik. Heri bliver forbedrede, samt animerede spørgeskemaer lavet i Adobe Captivate, beskrevet.

13 1.2 Rapporten 3 Kapitel 5: Udvikling af en webløsning, til en forbedret undersøgelse af sikkehedsbevidsthed samt de animerede spørgeskemaer virkning, og en efterfølgende analyse af de registrerede data. Kapitel 6: Beskrivelse af et spørgeskemastyringsmodul. Kapitel 7: Konklusion.

14 4 Indledning

15 Kapitel 2 Computer sikkerhed At undgå sikkerhedsproblemer kræver viden om hvordan man indstiller sin computer, samt sig selv, på at være bevidste overfor potentielle sikkerhedstrusler. Dette kræver at man kender til de måder computeren kan blive angrebet på og hvordan man forebygger dem. Computer sikkerhed [10] kan deles op i følgende tre aspekter: Fortrolighed: Kun betroede personer kan tilgå fortroligt materiale. Integritet: Et emne er hvad det ser ud til og ikke er ændret eller mangelfuldt. Rådighed: Et emne er til rådighed når du har brug for det. Dette er de mål, der prøves at opnås ved computersikkerhed. Disse vil modvirke hinanden, som typisk ved at et højt niveau af fortrolighed eller integritet kan være på bekostning af rådigheden. F.eks. opholder en computer der er slukket aspektet for fortrolighed, men slet ikke rådighed da man så ikke selv kan benytte den. Derfor indeholder alt computersikkerhed en slags balance der skal opvejes inde for den valgte form, for at den passer til brugerens behov. Man vil sjældent benytte et så højt sikkerhedsniveau som praktisk muligt, da den maksimale udnyttelse af et aspekt så stærkt vil modvirke et andet.

16 6 Computer sikkerhed 2.1 Angreb udefra En side af computersikkerhed kan defineres som samlingen af trusler der kan angribe computeren udefra, som ved hvad der kan gøres for at modvirke hackerangreb 1. En grund til at hackere i disse dage er svære for myndighederne at spore og retsforfølge, er at de ofte slører sig over computere i flere nationer eller kontinenter med vidt forskellige lovgivninger inden for området Firewall Computere kontakter andre computere over et netværk, abstraheret via porte. Idet der findes mange porte, mange reserverede til specifikke programmer og protokoller, er det derfor vigtigt at kunne lukke de porte man ikke benytter, for at begrænse indtrængningsmulighederne gennem netværket. Dette gør en firewall. En firewall er et filter, beregnet til at blokere for alle de netværks-porte der ikke benyttes hvilket minimerer de veje hackere kan benytte til at kontakte computeren og forebygger derved angreb udefra. Figur 2.1: Firewall i større netværk På store netværk som på universiteter og i firmaer, er der næsten altid en dedikeret hardware-firewall (til tider sammenbygget med en router), der filtrerer 1 En hacker er i denne rapport generelt defineret som en ondsindet person der forsøger at ulovligt tilgå andres computere for sin egen vindings skyld.

17 2.1 Angreb udefra 7 alt trafik ind og ud af netværket (illustreret på figur 2.1), men i små hjemmenetværk kan det betale sig at benytte en personlig programbaseret firewall. Mange personlige firewalls er fra starten sat op til at blokere de fleste porte, og kører så i baggrunden på computeren og lytter, således at man får en besked når firewallen for første gang blokerer en pakke, sådan at man kan vælge om det blokerede program er lovligt eller ej Adgangskoder Mange brugere glemmer hvor vigtigt det er at have gode adgangskoder og det er kendt at nogle endda benytter sig af meget nemme koder, som husdyrs navne eller tegnkombinationer fra tastaturet (som asdf ). Dette gør det rigtig nemt for ondsindede personer som hackere at bryde ind på computeren, eller tilgå andre personlige informationer tilgængelige fra Internettet. Hackere benytter små programmer designet til at gætte sig frem til brugeres adgangskoder og på den måde bryde ind i andre folks computere. Disse programmer er i grunden simple programmer, som afprøver strengkombinationer på en givet login. Typisk bliver navne og ord først prøvet fra en intern database (som en ordbog), for derefter at gå til at prøve alle tegnkombinationer igennem (populært kaldet brute force ). Den første metode udføres ret hurtigt, hvor den anden tager mere tid. Dette især hvis man har et kodeord med et rimeligt antal karakterer. For at gøre det så svært som muligt for en hacker at gætte en adgangskode, skal denne helst opfylde så mange som muligt af de følgende krav [2]: Være på mindst 8 tegn Bruge både små og store bogstaver Brug specieltegn og tal Ikke have noget med brugernavnet at gøre Ikke være et kendt ord eller navn Ikke være en genbrugt adgangskode Idet alle nu om dage har mange forskellige kodeord, kan det ikke udelukkes at et par af disse regler bliver overtrådt. Dette blot for at brugeren kan huske kodeordet uden at være nød til at skrive det ned, hvilket så vil udgøre en sikkerhedsrisiko skulle dette blive tabt eller stjålet. Dog skal det gøres klart at det anbefales at overholde så mange af punkterne som muligt, for at holde sine adgangskoder mest effektive.

18 8 Computer sikkerhed Dette er et eksempel på hvordan en bruger vil vægte rådigheden lidt højere, dvs. hvor nemt det er at tilgå entiteten, og derved lade fortroligheden falde Trådløst Internet Trådløse netværk i hjemmet er en god måde at gøre det muligt at gå på nettet lige meget hvor man er i huset, men gør det også muligt for ubudne gæster at kigge med på de pakker der bliver transmiteret gennem luften. Alle trådløse accesspoints har en indbygget mulighed for kryptering og ved at kryptere og derved kode den information der bliver sendt over netværket, kan man forhindre at andre lytter med eller benytter netværket. Dette er en meget simpel måde for brugere at undgå at andre misbruger deres forbindelse, eller de transmitterede informationer. 2.2 Angreb indefra En anden side af computersikkerhed vedrører det programmel der findes som kan skade computeren eller åbne bagdøre til at tillade angreb udefra Virus En virus er et computerprogram som kopierer sig selv og har typisk den effekt at den ødelægger computeren, eller åbner sikkerhedshuller sådan at hackere har nemmere ved at angribe computeren. Det faktum af den spreder sig gør at mange computere hurtigt bliver smittet, og at den derved også kan være svær at finde. Ordet virus kommer fra den biologiske virus hvis kendetegn også er at den spreder sig. En af de mest kendte virusser var ILOVEYOU. Denne virus virkede ved at man fik en hvorved man blev snydt til at starte et vedhæftet program, der så startede virusen som så sendte sig selv videre til alle på den inficerede computers addresseliste, overskrev filer med bestemte filendelser, samt lavede en række sikkerhedshuller med mere. Den normale metode til at undgå viruser er at benytte et anti-virus program som genkender programmets signatur Adware og Spyware Idet der findes så mange gratis programmer der kan hentes og installeres fra internettet, er der også begyndt at komme megen Adware [13] og Spyware [14].

19 2.3 Generelt 9 Disse er små ekstraprogrammer der følger med et installeret program og derved installerer uventet indhold ud over det brugeren har bedt om. Ved Adware bliver et ekstra program installeret sammen med det der installeres, typisk som en slags annoncering, der tjener penge ind til det originale produkts ejere. Problemet med Adware er at det ofte tager sig i form af Spyware med hvilket brugerens informationer og aktioner bliver overvåget og optaget ulovligt. Dertil kan Spyware også blive benyttet til at overtage computeren eller indeholde en form for virus, som typisk en trojansk virus der åbner bagdøre ind i systemet. Det er typisk de små gratis programmer man kan hente fra uofficielt udseende sider der indeholder Adware og Spyware og for at undgå dem kan man holde øje med hvad man henter og installerer fra nettet. Desuden findes der gratis scannere som finder og sletter dem (antispyware eller adaware programmer). 2.3 Generelt Indtil nu er sikkerhedsproblemer i relation til specifikke angreb blevet beskrevet, men mange sikkerhedsproblemer har rod i den måde brugeren bruger computeren. Brugere kan, hvis de ikke er bevidste nok, komme til at installere ondsindet software, eller på anden måde selv forårsage sikkerhedsproblemer, hvilket gør at sikkerhedsforebyggende software ikke altid kan fange problemet. På grund af internettets enorme kommunikationsstyrke er det derved også let at distribuere fælder, til f.eks. at lokke brugere til at installere en virus på deres computer. Disse problemer skyldes brugerens egen uvidenhed, ved at han selv ubevidst kommer til at tillade ondsindet software til hans computer. I disse situationer vil sikkerhedsprogrammer som virusscannere ikke altid være i stand til at opdage truslen, da truslen selv er blevet lukket ind og det er derfor vigtigt at brugere er bevidste overfor de trusler der findes og tager sig de forbehold der skal til for at bevare sikkerheden på sin computer Opdateringer Som bekendt kører alt hardware og software i versioner, sådan at det fortløbende kan rettes ind og forbedres funktions og sikkerhedsmæssigt. For at opholde sikkerhedsniveauet på en computer, er det derfor nødvendigt at opdatere alle sikkerhedsrelevante programmer engang imellem. De vigtigste af disse er operativ systemet og anti-virus scannere. Ved at mange brugere ikke forstår sig nok på computere, får de ikke opdateret dem og kører derved håbløst uddaterede versioner, hvilket gør det meget nemt for hackere og viruser at virke på computeren.

20 10 Computer sikkerhed Et generelt problem er specielt at visse ondsindede personer ydnytter store producenters log til at finde huller i software. Da det typisk tager nogle dage for selv mere erfarne computerbrugere, fra en opdatering bliver udsendt til den bliver installeret på deres computere, kan disse personer udnytte denne tid til at lave et angreb specificeret udfra den log der beskriver rettelsen af programmet. Dette taler især for automatiske opdateringer som de fleste programmer har, sådan at deres versioner kan blive opdateret så hurtigt som muligt Internet Som beskrevet kan brugere selv udvidende komme til at hente og installere programmer der kan indeholde virus. Derudover findes der også internetsider der forsøger at lokke brugeren til at give sit brugernavn og kodeord på falsk grundlag. Denne form for svindel kaldes Phishing [5]. Phishing foregår ved at svindleren konstruerer et scenarie hvorved han angiver sig for at være en anden, for derved at få lokket fortrolige informationer som brugernavn og adgangskode, ud af offeret. En af de mest udbredte phishing metoder er på internetsider, hvor svindleren u- darbejder en webside der ligner en kendt side udefra, og så derpå snyder brugere til at indtaste deres brugernavn og kodeord, der så blive udnyttet af svindlerne. Det svarer på en måde til at en svindler laver en falsk bank-automat, der hugger både kort og pinkode når en person bruger den. Dette ville sjældent ske og meget hurtigt blive opdaget i virkeligheden, men på internettet er det så nemt at kopiere grafisk indhold, at der findes en del af denne slags svindel. En af de nemmeste måder at afsløre en phishet webside er at kigge oppe på adressebaren og se om addressen virkelig passer. Derudover skal man også sikre sig at protokollen er af den sikre variant https og at siden er certifikeret, hvilket er angivet af en lås. Hvad angår handel over internettet, som homebanking, er disses ansvarlige meget opmærksomme på dette område og denne slags forbindelser bliver normalt stærkt beskyttet. Samtidigt er der oprettet flere slags tekniske og juridiske sikkerhedsforanstaltninger som gør at brugeren kan føle sig sikker med at handle på nettet. Kryptering benyttes desuden til at oprette digitale signaturer, som det offentlige f.eks. benytter til at identificere borgere således at disse kan tilgå skatte informationer sikkert over internettet. Dog forhindrer alt dette ikke andre i at svindle brugeren ved at lave en phishet webside.

21 2.4 Opsummering Idet at en ikke koster noget af sende, er det en meget nem distributionskilde for uønskede reklamer og andet af mere alvorlig karakter som f.eks. phishing. Det meste phishingsvindel hænger sammen med s, ved at der først sendes en forfalsket phishet til brugeren, med et link til et phishet side. Fra denne mail bliver brugeren så ledt hen på en forkert internetadresse til en p- hishet internetside. Mange firmaer fortæller deres kunder at de aldrig vil spørge om adgangskoder eller pinkoder over , for at undgå at deres kunder bliver offer for denne slags svindel. 2.4 Opsummering Den fornødne viden der kræves for at en bruger kan beskytte sig selv og sin computer, kræver flere steder at han forstår lidt mere end det yderste abstraherede lag. Især den generelle sikkerhedsbevidsthed er kritisk, da brugere hurtigt kan træde forkert, hvis de ikke ved bare lidt om de faldgruber der findes. Ved enhver sikkerhedsovervejelse vil en bruger veje de tre sikkerhedsaspekter op og vælge derefter. Og da mennesker normalt er meget vaneprægede, vil brugere nok have en tendens til at vælge en sikkerhedskonfiguration der ikke sænker deres brug af computeren. Hvis den generelle bruger skal overbevises til at tilegne sig disse informationer og brugsmønstre om sikkerhedsbevidsthed, skal de helt kunne se det som god logik samtidigt med at de føler deres arbejdsrutiner ikke bliver synderlig sinkede af dem.

22 12 Computer sikkerhed

23 Kapitel 3 Nuværende metodik Spørgeskemaet er en meget benyttet metode ved brugeranalyser. Benyttet på internettet er de nemme at distribuere og opsamling af responsdata foregår automatisk. Normalt benyttes et simpelt tekstbaseret spørgeskema, som består af en række tekstspørgsmål i hvilke brugeren kan afkrydse sine svar. For at spørgeskemaet skal virke bedst muligt, er det vigtigt at alle modtagere nemt kan gå det igennem og svare på spørgsmålene, uden at synes at have spildt unødig tid på det. Alle spørgsmålene skal derfor være så klart formuleret som muligt, og det skal være nemt for modtageren at finde det korrekte svar uden at tænke videre over det. Dette er også typisk situationen, da de fleste brugeranalyser omhandler brugsmønstre eller meninger som brugeren nemt kan relatere til. Dog kan der fremkomme komplikationer ved brugeranalyser der omhandler tekniske emner som ved sikkerhedsbevidsthed, da ikke alle brugere nødvendigvis kan relatere til emnerne, hvilket så gør at disse brugere ikke forstår spørgsmålene og ikke kan besvare spørgeskemaet rigtigt. Disse problemer kan forklares ved at analysere nærmere hvordan den normale bruger benytter sin computer. En computer abstraherer som tidligere beskrevet komplekse teknikker således at mange lag af protokoller og teknikker bliver abstraheret til et enkelt grafisk interface, hvori brugeren med så få klik som muligt kan udføre den pågældende funktion. Idéen med dette er at brugeren ikke behøver at bekymre sig om de indre teknikker, eller forstå dem, og derved kan koncentrere sig om helheden i hvad programmet gør. En bruger behøver f.eks. ikke at vide hvordan en klient sender og modtager mails på det tekniske plan, men behøver blot vide hvad han skal gøre for at sende og modtage sine mails. På denne måde kræver

24 14 Nuværende metodik computeren så lidt som muligt af brugeren sådan at flere brugere kan bruge den. Dette gør at brugere til tider har deres eget billede af hvad der egentlig sker i en funktion og dette et grafisk abstraheret billede, idet de f.eks. ikke nødvendigvis forstår at de fører en synkroniserings transaktion med deres server, men blot at de trykker på send/modtag -knappen, hvorved de rigtige personer får deres mails. Nogle brugere kan endda blive forvirrede og usikre, hvis det grafiske design af deres program ændrer sig lidt ved en opdatering. Denne forskel i forståelsen af computerens funktioner leder til hypotesen at mange brugere ikke forstår begreber beskrevet med tekst i et spørgeskema og derved ikke vil kunne svare på det, eller endnu værre vil svare forkert. For at få så mange som muligt af brugerne til at forstå en brugeranalyse korrekt, kan det blive nødvendigt at udvide spørgeskemaerne grafisk, således at brugerne får vist den grafiske repræsentation de er vant til, så vidt muligt. Det gælder om at kunne relatere til det brugerne kender og få præsenteret/formuleret spørgsmålene på en nem og forståelig måde. Dette forbedrede spørgeskema kaldes et animeret spørgeskema og vil blive beskrevet i det næste kapitel. 3.1 ENISA Eksempel ENISA er The European Network and Information Security Agency [9] hvilket rådgiver og assisterer EUs medlemsstater i udviklingen af awareness-programmer og hjælper med at rådgive sikker brug af it-teknologier. I ENISA rapporten How to Raise Information Security Awareness [4] er det beskrevet hvordan man kan opbygge og håndtere en awareness kampagne. Deri er der også et eksempel på hvordan et således spørgeskema kunne se ud. Figur 3.1 viser spørgsmål syv fra ENISA spørgeskemaet. Figur 3.1: ENISA - Spørgeskema Selve spørgeskemaet er meget generelt, og indeholder kun tekst-spørgsmål. I spørgsmålet bliver der refereret til tekniske emner som firewall or anti-spam

25 3.2 Udviklingsmetodik 15 filtre, hvilke er navne ikke alle brugere kender til. Det er helt forståeligt at der i et spørgeskema for sikkerhedsbevidsthed bliver spurgt om f.eks. kryptering, men det vil mest sandsynligt ikke være alle brugerne der forstår hvad dette er. I at man kun kan vælge at afkrydse om man har installeret teknologien eller ej, kan det af de udtrukne data desuden ikke skelnes om en bruger ikke har installeret teknologien, eller ikke forstår hvad teknologien er. Hvis en bruger ikke afkrydser firewall kan det ikke siges om brugeren ikke ved hvad en firewall er, eller om han godt ved hvad det er men har valgt ikke at bruge en. Dette er en stor usikkerhed ved ENISA spørgeskemaet og vil lede til misvisende statistikker, hvor det vil forsage at statistikken læner sig mere mod at brugerne ikke er interesseret i at beskytte sig. Selvom de tekniske emner i spørgeskemaet fra ENISA er emner der er nødvendige at spørge om i en sådan forespørgsel, bliver man nød til at analysere hvordan man stiller spørgsmålet således at så mange brugere som muligt forstår det og sådan at de forskellige valg ikke er tvetydige som i det viste eksempel. Hvis spørgsmålene er tvetydige kan det ødelægge meningen i brugeranalysen og statistikken bliver misvisende. I dette tilfælde vil det være gavnligt at udvide spørgsmålet med en ekstra række afkrydsningsfelter, hvorfra brugeren kan vælge Ved ikke. På denne måde vil man både få udryddet tvetydigheden i at en bruger der ikke har installeret teknologien ikke afkrydser og man får desuden fanget brugerne som ikke ved hvad teknologien er. Det vil også forbedre besvarelserne hvis man tilføjer indlæring til spørgsmålet. En beskrivelse af hver teknologi vil få folk der godt kender teknologien men ikke navnet til at forstå spørgsmålet. Dog skal dette så præsenteres på en måde så det ikke forvirrer brugeren unødvendigt. 3.2 Udviklingsmetodik Ved udvikling af spørgeskemaer på internettet, er realiseringen mulig på flere måder. Disse måder begrænser alle spørgeskemaernes udforming på hver deres måde. Efterfølgende beskriver kort nogle af de mest benyttede metoder. Hyper Text Markup Language (html) er et script-agtig sprog som er kernen af alle internetsider. Disse sider beskriver opstillingen af tekst og billeder på internettet. Næsten alle andre metoder inden for webudvikling generer html-indhold eller er omkrandset af en htmlside. Html-sider beskriver statisk indhold godt og præcist, men har ikke direkte megen mulighed for mere animeret grafisk indhold. Hypertext Preprocessor (PHP) er et opensource serverside scriptsprog, der har en syntaks der minder meget om Java og C. PHP skrives inline i html

26 16 Nuværende metodik og udføres før html-siden tolkes, på serverens side. PHP-sider kan derved gøre html-sider meget dynamiske og giver mulighed for database tilgang. Et andet meget lignende scriptsprog er ASP eller Active Server Pages. Flash er et vektor-animations software, som indlejres i html-sider og danner visuelt forbedrede internetsider med stærke medietilslutninger. Denne vektorbaserede grafik er ideel på internettet da den fylder meget lidt, men gør det et større arbejde at gøre siderne mere dynamiske, da indholdet så er beskrevet vektorbaseret og ikke af tekst. Java eller.net er blandt alternativerne til scriptsprog som PHP og benyttes især til større og mere komplicerede websider eller webservices. Disse beskriver ikke det grafiske indhold af en webside, men former ligesom scriptsprogene det dynamiske som forbindelsen til database mm.. Dog performer disse meget bedre i præstationstunge sammenhæng, men dette er sjældent nødvendigt i spørgeskemasammenhæng. Langt de fleste internetsider fungerer ved at der bliver dannet en html-side med eller uden vektor-baseret grafik, som så beskriver sidens udseende for brugeren. Dette er næsten altid html eller flash. Ud over disse har alle teknologierne til fælles at de vises på en internetbrowser på en computer. Dette gør at man skal have størrelsen af spørgeskemaet i betragtning, samt browserens fortolkning af den valgte teknologi, da de forskellige browseres fortolkere ikke altid betragter siderne ens. 3.3 Simple Spørgeskemaer Figur 3.2 et eksempel på en realisering af ENISA spørgeskemaets spørgsmål 7 vist i en browser, og er implementeret i den mest basale form muligt med html. I en sådan realisering ville siden (bilag A enisasimpel.html) således være sat simpelt op grafisk, javascript ville validere formdata og der ville være benyttet en form for server side scripting (som php) til at lægge data op i databasen. Til forbedring af et spørgeskema som dette er de vigtigste aspekter de grundlæggende, som hvad man spørger om og hvordan brugeren skal svare. Som det blev beskrevet i analysen af ENISA spørgeskemaet var et vigtigt punkt at brugere ikke kunne markere om de ikke kendte til en af valgene og ydermere kunne det også være gavnligt med mulighed for forklaring af teknologierne.

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske heste som aflæser tastatur eller skærmen for at aflæse

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Nej. Ikke RUC koden, men nogle koder bliver delt. Kæresten kender koden til Netflix. Nej.

Nej. Ikke RUC koden, men nogle koder bliver delt. Kæresten kender koden til Netflix. Nej. Bilag 3: Interviewguide med svaroverblik Rød tekst: Interviewperson A Grøn tekst: Interviewperson B Blå tekst: Interviewperson C 1. Hvad er en sikker adgangskode? Noget med numre og forskellige tegn. Det

Læs mere

Sikkerhedskursus del 4. (opdateret 01.07.2013)

Sikkerhedskursus del 4. (opdateret 01.07.2013) Sikkerhedskursus del 4. (opdateret 01.07.2013) Din computersikkerhed består ikke kun af et antivirusprogram I del 4 skal vi finde en sikkerhedspakke, der passer til dig. Ikke et antivirus, men en samlet

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Det farlige Internet (?)

Det farlige Internet (?) Det farlige Internet (?) Farum Bibliotek 21. Oktober 2008 Peter Krüger 21-10-2008 Peter Krüger 1 Hvem og hvorfor? Trusler på internettet. Disposition Virus og orme Trojanske heste og bagdøre SPAM mail

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Kvikguide til McAfee Wireless Protection

Kvikguide til McAfee Wireless Protection Blokerer hackere, så de ikke kan angribe dit trådløse netværk McAfee Wireless Protection blokerer hackere, så de ikke kan angribe dit trådløse netværk. Wireless Protection kan konfigureres og åbnes i McAfee

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Sikker forretning i en digitaliseret tid!

Sikker forretning i en digitaliseret tid! Sikker forretning i en digitaliseret tid! St ar t Justin Det kan være svært at følge med udviklingen, der sker inden for sikkerhedsområdet, hvis man er en mindre virksomhed. Ikke mindst nu, hvor digitaliseringens

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Sikkerhedskursus del 8

Sikkerhedskursus del 8 Sikkerhedskursus del 8 I del 8 har vi mange ting på programmet. Overskriften er Hvad er de største sikkerhedsproblemer i dag? Lad mig først slå fast: Ingen behøver i dag at få malware ind på deres computer.

Læs mere

7 uundværlige IT-sikkerhedsråd. Minimer risikoen for, at din virksomhed bliver den næste, der bliver udsat for IT-kriminalitet

7 uundværlige IT-sikkerhedsråd. Minimer risikoen for, at din virksomhed bliver den næste, der bliver udsat for IT-kriminalitet 7 uundværlige IT-sikkerhedsråd Minimer risikoen for, at din virksomhed bliver den næste, der bliver udsat for IT-kriminalitet 01 Brug stærke passwords og to-faktor godkendelse Du har sikkert hørt det før.

Læs mere

EDUROAM windows XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM windows XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 EDUROAM windows XP Eduroam er det fortrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med Eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller

Læs mere

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen)

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) De væsentligste sikkerhedstiltag: Windows Update skal være slået til (hvis det ikke er advarer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til Mac Mail Det Kongelige Bibliotek 07-04-2014 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af Mac e-mail klienten, således at en arkivskaber

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Lidt om Virus og Spyware

Lidt om Virus og Spyware Lidt om Virus og Spyware INDHOLD Malware... 2 Hvordan virker det... 2 Hvad skal man gøre... 2 Spam... 3 Hvordan virker det... 3 Hvad skal man gøre... 3 Phishing... 4 Hvordan virker det... 4 Sårbarheder...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Installation af Wordpress

Installation af Wordpress Kræver et webhotel der kører PHP og database (MySQL) Installation af Wordpress Wordpress-grund-programmet downloades fra WordPress.org det er gratis Fra webhotellet skal man have 4 informationer som skal

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre universiteter

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere