Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014"

Transkript

1 Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014 Tisvilde Bio gennemførte i perioden torsdag den til og med mandag den 21.4 (2. påskedag) en publikumsundersøgelse med det formål at få mere at vide om publikumssammensætningen på alder, køn og filmpræferencer. Der blev endvidere spurgt til respondenternes mening om spilletidspunkt og prispolitik Perioden omfattede almindelige ugedage op til påske og hen over påsken for at belyse evt. forskelle i forhold til skoleferier og normale uger. Undersøgelsen omfatter kun voksenfilm. Dvs. ikke opera og børnefilm. Rent praktisk kom det til at omfatte 4 film - søndage markeret med hvidt. April Tid The Grand x x x x Budapest Hotel Monica Z x x x x X x Påsken Dallas Buyers Club x x x x Monumenternes mænd x x x x Metoden bestod i at lade biografgængerne udfylde et spørgeskema før de gik ind til filmen. De 398 udfyldte spørgeskemaer omfattede 304, der svarede kl. 20, 73 der svarede kl og 21 svarede kl. 11 (babybio). Dækning af svar i forhold til solgte billetter ses i skemaet neden for. Film Responde nter Solgte billetter The Budapest Hotel % Monica Z % Dallas Buyers Club % Monumenternes mænd % Total % Responspr ocent Fordelingen af svarene på alder og køn ses neden for. Når der ikke er 398 svar i skemaerne, skyldes det at nogle respondenter har svaret blank på det pågældende spørgsmål. Mand Kvinde Total fra 61 og op Total Respondenter

2 Metodiske kommentarer Den samlede svarprocent for undersøgelsen ligger på 52%, hvilket skal ses i lyset af, at indsamlingen af data jo foregik få minutter før forestillingen. Det har også krævet en betydelig indsats for dem, som samtidig ekspederede billetter. For at motivere lidt ekstra udlovede vi 2 billetter til biografen blandt dem der svarede og ville deltage i lodtrækningen. Det ville halvdelen og der blev derfor på grund af engagementet udloddet 3*2 billetter. Vinderne er blevet adviseret. 52% er formentlig nok til at få et vist indblik i publikums baggrund, men det siger sig selv, at alle resultater skal tolkes med varsomhed. Dels mangler jo de 48%, dels vil publikumssammensætningen naturligt være præget af den aktuelle film. Da der således er genren drama indeholdt i alle 4 film, må man forvente at den andel, der sætter kryds for præference for drama, også er større end årets gennemsnit. Der er stor forskel på de fire films billetsalg. Dallas Buyers Club har kun 41 svar i forhold til de to med 150 svar. Om det så skyldes filmen eller det faktum, at den kun spiller 4 gange kl , er det umuligt at sige noget helt sikkert om. Det fremgår også umiddelbart, at gruppen med de årige er meget lille i forhold til ældregruppen, og det derfor kan være tvivlsomt at tolke denne lille gruppe som repræsentativ for de helt unge. Det var i flere sammenhænge muligt at skrive kommentarer, hvad rigtig mange gjorde. Listen af svar udgør bilag 2-6. Skemaerne nedenfor viser alle svarene fordelt på køn og på alder og samtidig - hvor det er relevant - også rangorden af svarmulighederne. Resume. Undersøgelsen viste: 1. 25% af biografens gæster kommer fra Græsted og Gilleleje, og yderlige 15% fra Helsinge. Det vil udgøre en af de større udfordringer at tackle tabet at solgte billetter, når den nye biograf i Gilleleje med to sale starter op. 2. Det ser ud til, at der er basis for at sætte en kampagne i gang for at hverve medlemmer til Støtteforeningen dels er der kun ca. 15%, der er medlem, dels er opbakningen generelt meget stor, når man læser kommentarerne. 3. At der er lidt overvægt af kvinder i kundegruppen, men ikke store forskelle mellem mænd og kvinders ønsker. 4. At der ikke er mange biografgængere i de unge årgange i perioden, og deres primære filmvalg ikke er væsentlig anderledes end de ældres. 5. At det tilsyneladende er filmens genre, der trækker en kendis på rollelisten trækker ikke i sig selv. 6. At markedsføringen til den ældre gruppe stadig er baseret på traditionelle medier, så markedsføringen kan ikke blive digital med et snuptag. 7. At der er en stor minoritet, der lægger vægt på billetprisen. 8. At spilletiderne er ok. 9. At der er en massiv opbakning til biografen og dens frivillige Tak for det. 2

3 Gennemgang af spørgsmålene Afstand til Tisvildeleje Der blev spurgt til, hvor publikum kom fra. Skemaet viser de fem områder med over 10 svar: Bopæl pr. aldersgruppe fra 61 og op Total I Procent af alle svar 3220 Tisvildeleje % 3210 Vejby % 3250 Gilleleje % 3200 Helsinge % 3230 Græsted % Total antal respondenter % De 271 af spørgeskemaets samlede svar af 398 mulige svar udgør 68%. Der er dog næppe tvivl om, at disse 5 viste postnumre udgør biografens primære opland, idet ingen andre steder markerede sig. Oplandet er særlig interessant, da der er byggeri i gang af en ny biograf med to sale i Gilleleje. Det ses af skemaet, at Græsted og Gilleje med 68 ud af 271 svar udgør 24%. Tabet af en større andel til Græsted og Gilleleje plus evt. en del af biografgængerne fra Helsinge er en strategisk udfordring, som må tackles i de kommende år. 3

4 Støttemedlemsskab Spørgsmålet handlede om, hvorvidt respondenten var støttemedlem, for evt. at kunne vurdere muligheder for at øge medlemskredsen. Køn vs. medlemskab Ja - Medlem Nej ikke medlem Total Mand Kvinde Total antal respondenter FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total antal respondenter Det fremgår, at medlemmerne helt overvejende findes i gruppen 61 år og op. 61 (ca. 15%), fortæller, at de er medlemmer, og 56 ud af dem er i aldersgruppen fra 61 og op. Medlemsprocenten hos kvinderne er 17% (39/226) og for mænd 15% (22/146) altså ingen væsentlig forskel. Tallene for medlemmer er ikke så stort, så det ser umiddelbart ud til, at der er potentiale til et fremstød, der kan skaffe flere medlemmer. 4

5 Primær motivation for en biograftur Spørgsmålet handlede om, hvad der motiverede for en tur i biografen. Det kan have stor betydning for valg af repertoire, at vi kender gæsternes motivation. Motivation for en biografur Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Total Mand Kvinde Total antal respondenter FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total antal respondenter HITLISTE Rækkefølgen for motivationsfaktorer Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Mand Kvinde FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op

6 Det var tilladt at vælge flere af de foreslåede muligheder totalerne er derfor ikke sammenlignelige med summen af respondenter. Skema 1 viser de samlede registreringer fordelt på køn og alder og skema nummer to viser, hvilken rækkefølge svarmulighederne prioriteres i. Der er ikke de store forskelle i prioriteringsrækkefølgen, hverken på alder eller på køn. Det er filmens genre og tema, der krydses af i størst omfang. Til gengæld får biografvejr ikke mange afkrydsninger. Det kan man godt undre sig lidt over, da alle, der arbejder med biografen jo ved af erfaring, at sol og varme trækker mod skov og strand, medens gråvejr og regn bringer mange flere i biografen. Man kan også bemærke, at kendte skuespillere og instruktør kommer langt nede i rækkefølgen. Det er måske de flestes erfaring, at selv en god kendt skuespiller ikke kan redde et dårligt manuskript. Der er skrevet 32 kommentarer, som er gengivet i bilag nævner gode film 9 nævner den hyggelige atmosfære 7 anfører at deres motivation er hygge med familie og venner 6

7 Foretrukne genrer Det er naturligvis af største vigtighed for bookingen, at vi kender publikums foretrukne filmgenrer. Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra Total HITLISTE Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Mand Kvinde FORDELT PÅ ALDER fra

8 . Ranglisten belyser, at der ikke er nogen forskel mellem de unge og gamle i første og andet valg nyere danske film og drama trækker bedst. De får årige i undersøgelsen har Thriller og Romantisk komedie på førstepladsen. Forskellene kommer frem i de næsthøjest prioriterede genrer, hvor historiske, biografiske og dokumentariske film særlig appellerer til de ældre biografgængere, mens de yngre respondenter vælger romantiske komedier. Der er skrevet 27 kommentarer, der er gengivet i bilag 3 4 nævner genren opera (som ikke var medtaget i spørgeskemaet) 3 nævner gode film 3 nævner engelske film Hvor fik du information om filmen Dagblade Ugeavisen s omtale Ugeavisen s annonce månedsprogram, der ligger mange steder fra biografen Biografens facadereklamer Facebook Biografens App. til billetbestilling Tisvilde Bios hjemmeside Personlig anbefaling Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra Total Biografen bruger mange penge på markedsføring specielt på løsbladet med ca. en måneds program og på annoncering i Ugeposten. Svarene her viser, at der blandt gæsterne stadig er en meget stor andel dagbladslæsere og/ eller læsere af Ugeavisen. 48% (192) af alle respondenter nævner dagblade som kilde til information og godt 28% (112) nævner 8

9 ugeavisen. Den lille flyer nævnes i 23% af alle besvarelser (95). Det kunne tyde på, at der er behov for forsigtighed med nedtrapning af de udgifter, der knytter sig til netop de gamle medier. Der er 47 kommentarer, som det fremgår at bilag 4. De bemærkes, at der er en del, der henviser til TV og radio programmer om film. Der er også mange, der anfører, at de går på nettet som kilde til information om filmen. Når det gælder nye medier er internettet og specifikt hjemmesiden meget relevant. Biografens App. er ikke kendt endnu kun 24 krydser den af, men den er også ganske ny. Til gengæld ser det ikke ud, som om facebook giver noget bidrag med kun 13 markeringer. Hvordan påvirker prisen dig? Det tænker jeg ikke på Lidt - Jeg ser først efter en specifik film og alt andet lige, så tager jeg derefter den billigste biograf Noget - Jeg ser først, hvad der går i Tisvilde, fordi jeg ved den er billig Meget jeg vil altid vælge Tisvilde Bio pga. prisen. Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Biografens politik har været, at holde et meget lavt prisniveau i forhold til konkurrerende i de nærmeste større byer. Som det fremgår, er der 63% (220/348) som mener, at prisen ikke påvirker dem. Resten mener den påvirker i varierende omfang. Det er trods alt ikke så lidt. Der er 46 kommentarer i bilag 5, som næsten alle fokuserer på, at biografen er særlig hyggelig, og at prisen derfor er af mindre betydning. Der er kun 6 svar der omhandler priser, hvoraf to nævner, at de ikke havde været opmærksomme på, at det var billigt. 9

10 De øvrige svar handler om andre ting og er derfor medtaget under Afsluttende kommentarer. Spørgsmålet om spilletider Fortrukne spilletider Jeg ville foretrække kl Kl. 20 passer fint for mig Jeg ville foretrække kl Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Variable spilletider Ja Nej jeg foretrækker et fast tidspunkt året rundt Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total

11 Der er en markant tilslutning til at bibeholde et bestemt tidspunkt hele året og ligeledes stor tilslutning til at holde fast i kl. 20. Det afgør yderligere spekulation i spilletider. De mange kommentarer Antal supplerende slut-bemærkninger Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Der er skrevet 100 afsluttende kommentarer. Næsten samtlige kommentarer indeholder ros og opbakning til biografen og de frivillige. Mange fremhæver det gode repertoirevalg, de gode sæder med god plads; men ikke mindst den stemning og atmosfære, som skabes før forestillingen af Svens indledning, de to lys, og af de frivillige i billetsalg og café. Derudover er der en række gode konstruktive forslag, som de relevante frivillige vil se på. Hvis man medtager de 40 kommentarer til spørgsmålet om billetprisen og grupperer dem i ensartede kategorier fås: 34 nævner den hyggelige atmosfære, herunder 5, der specielt nævner Svens introduktion. 27 nævner glæde og tilfredshed uden at angive hvorfor. 21 nævner gode film. 17 at det er en lokal bio. 12 den gode plads og de gode sæder. 7 angiver den venlige betjening. Blandt de enlige kommentarer med forslag til forbedringer kan nævnes: Eftermiddagsfilm om vinteren Senere film om sommeren 11

12 Nogle få forslag til forbedringer af de fysiske rammer og Forslag om, at slik kommes i bægre eller poser, der ikke knitrer. Konkurrencen og tilladelsen Deltage i konkurrence Reklamer ja tak Total Mænd Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Der blev indhentet tilladelse til at maile månedsprogrammet til ca Vi håber det giver flere solgte billetter. Ca. 200 deltog i konkurrencen om to billetter. Der er trukket tre vindere à 2 billetter. Afslutning Biografen takker for den dejlige opbakning. 12

13 Bilag 1 Spørgeskemaet HVEM BESØGER TISVILDE BIO? Biografdrift kræver løbende valg af film ofte længe før de er kommet til Danmark. Det er faktisk ikke så nemt. Det sker, at vi vurderer forkert enten ved at satse på en fuser eller overse en blockbuster. Jo mere vi ved jo bedre kan vi gøre det for publikum. Derfor har vi brug for din hjælp. Vi vil i forskellige perioder måle hvem publikum er. Så vi beder dig bruge et par minutter på at udfylde skemet nedenfor, hver gang du går i biografen i analyseperioderne. På forhånd tak - Tisvilde Bio 1. Hvem er du? 1.1 Postnummer (hvor du kommer fra i dag for at se filmen): 1.2 Alder fra 16 til 24, fra 25 til 45, fra 46 til 60 fra 61 og op 1.3 Køn Mand: Kvinde: 1.4 Støttemedlem Ja Nej 2. Hvad kan friste dig til en tur i biografen? 2.1 Hvad får dig til at gå i biografen? (gerne flere kryds) Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Andet Skriv evt. hvad 2.2 Hvis du krydsede Filmens genre - Hvilke genrer forretrækker du? (gerne flere kryds) Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Andet Skriv evt. hvad: VEND TIL BAGSIDEN 13

14 3. Hvor bliver du opmærksom på film, du vil se? Dine kilder til film (gerne flere kryds) Dagblade Ugeavisens omtale Ugeavisens annonce Flyers (Vores månedsprogram, der ligger mange steder rundt omkring). fra biografen Biografens facadereklamer Facebook Biografens App. til billetbestilling Tisvilde Bios hjemmeside Personlig anbefaling Andet skriv evt. hvad: 4. Hvad betyder vores lave priser for dit biografvalg? 4.1 Tisvilde Bio har holdt billetprisen stabil i mange år. I hvor høj grad indgik den - efterhånden noget lavere pris i forhold til andre biografer - i dine overvejelser om valg af biograf? Det tænker jeg ikke på Lidt - Jeg ser først efter en specifik film og alt andet lige, så tager jeg derefter den billigste biograf Noget - Jeg ser først, hvad der går i Tisvilde, fordi jeg ved den er billig Meget jeg vil altid vælge Tisvilde Bio pga. prisen. Evt. din kommentar 5. Er du tilfreds med spille-tidspunktet? 5.1 Vi bruger året rundt kl. 20 som spille-tidspunkt Jeg ville foretrække kl Kl. 20 passer fint for mig Jeg ville foretrække kl Ville det passe dig bedre hvis vi spillede tidligt om vinteren og senere om sommeren Ja Nej jeg foretrækker et fast tidspunkt året rundt 6. Skriv evt. en kommentar til inspiration for Tisvilde Bio vi værdsætter din feedback: Hvis du skriver navn og , deltager du i lodtrækning om to fribilletter Hvis du skriver navn og og krydser her, sender vi dig info om film på mail Tak for din hjælp 14

15 Bilag 2 Friste til en biograftur Kommentarerne fra spørgsmålet om motivationen (spm. 2.1) Altid klar på en god tur i bio Atmosfæren Besøg hos en veninde Charmen og servicen i Tisvilde bio Danske film En film, jeg vil se en god film En god film Et dejligt sted at komme Familietur Film jeg har lyst til at se Film med en mening og et budskab Først og fremmest film jeg har ført og læst om God bio-stemning-pldser (er næsten nabo) Gøre noget andet end sidde foran TV Her er så hyggeligt Hygge Hygge med familie og venner Hyggelig biograf og fin service Hyggetur med veninder I er fantastiske til at vælge supergode film. Interesse for netop den film, der vises Kedsomhed min kæreste Omtale i filmland på P1 15

16 Premierefilm Samvær og hygge med familie Samvær, hygge, skønt at se en god film Støtter gerne det lokale Tisvilde Bio er en hyggelig biograf og tæt på bopælen Tisvilde Bio er et rart sted at komme, fin foyer, bar og venligt personale Trænger til at slappe af 16

17 Bilag 3 Kommentarer til genrevalg Kommentarerne fra spørgsmålet om filmgenren (spm. 2.2) Biografklub DK Børnefilm Den gode historie + gode skuespillere -En af mine bedste operaoplevelser var Tosca i Tisvilde bio. Gerne mere opera. Michael Quium-fukmen var også en stor oplevelse. En god film Engelske- italienske-franske English English Familiefilm Forskellige film af god kvalitet Franske film Gerne smalle film - f.eks. Grands repertoire i København Gode anmeldelser, ser ofte forskellige film Hvad der fænger. Ikke afgørende krigsfilm. Politiske film Moderne udenlandske film Moderne udenlandske film Musikfilm Opera Opera Opera Operafilm Psykologiske film Repriser af klassikere Sleepers Smalle film. Guldbjørn i Berlin, Cannes 17

18 Bilag 4 Markedsføringsmedier Kommentarerne fra spørgsmålet om hvor respondenten har fået information om filmen(spm. 3) Biografklub Biografklub Danmark DR DR Filmland - Weekendavisen - Radio DR Filmland - WeekendavisenBørsen - Radio EKKO Facaderklamerne er ikke tydeligenok. HVilken af filmene spiller i aften? Ikke lige til at se, når man kører forbi Filmanmeldelser via avis - TV Fordi vi er i sommerhus Forfilm Google Internet Internetet IMDB.COM Radio/TV Internettet Internettet Især flyers Kino.dk Læser altid anmeldelser i dagblade eller på nettet Min kone min mand Morgen TV Netaviser + kino.dk Netaviser + reklamer + kino.dk Nettet Nettet Nettet Nyhedsbrev fra scope.dk Nyhedsmedier 18

19 P1 radioens anbefaling P1's filmland Radio Radio og TV Radio og TV K Radio TV programmer om film Reklamerne Ser bioens plakat, når man kører forbi Skøn atmosfære og hyggelig betjening Smagsdommerne Tisvilde Nyt Tisvilde Nyt Tisvilde nyt TV TV TV omtale TV's Filmselskabet Youtube Youtube 19

20 Bilag 5 Priskommentarer Kommentarerne fra spørgsmålet om prispåvirkning (spm. 4) Betyder meget at de nye film kommer så hurtigt Biografklub Danmark Bruger biografen fordi jeg bor i Tisvilde Bruger Tisvilde Bio pga. beliggenheden og charmen Derudover vælger mest Tisvilde pga at det er den hyggeligste, - og venter gerne til filmen kommer her. Det er dejligt, det ikke er så dyrt Det er filmen vi går efter Det er også et pluds at det er hyggeligt Det koster det samme som i byen (senior) Eneste biograf i kommunen Går kun i biffen her! Går mest i Tisvilde Bio og det er rart at billetterne ikke er alt for dyre Her er så hyggeligt Hyggeligt med biffen i Tisvilde Hyggen betyder mere end prisen. I viser som regel kvalitetsfilm ud over over børne- og ungdomsfilm/actionfilm Ikke fordi den er billig Jeg går efter filmen og hvor tæt på mig den er. Jeg går her fordi det er verdens bedste biograf Jeg har ikke bemærket at det er billigt Jeg holder af at komme i Tisvilde Bio - god atmosfære - hyggeligt - godt filmvalg Jeg holder meget af den intime stemning og atmosfære i Tisvilde Bio, samt de skønne komfortable sæder og mulighed for at medbringe kaffe mm fra caféen i salen Jeg kan godt lide Tisvilde Bio Jeg kommer i Tisvilde bio fordi det er tæt på og jeg kan lide den hyggelige atmosfære. Jeg mener man bør støtte en lokal biograf Jeg ser først efter en specifk film Jeg var ikke opmærksom på jeres lave priser før, men bestemt et aktiv ift.at vælge andre alternativer Jeg vælger TB fordi den er tæt på, hvor jeg bor og her er rart 20

21 Jeg vælger Tisvilde fordi jeg gerne vil støtte lokalt og synes her er hyggeligt Jeg vælger Tisvilde, da jeg bor her Kommer generelt kun i bio når jeg er i sommerhuset men Tisvilde er altid hyggelig :-) Når der er mange gode film i træk betyder prisen mere Prisen betyder noget, men det betyder også meget at bio er hyggelig Stemnngen i Tisvilde Bio er vigtigere end prisen Støtter gerne den lokale bio Tænker ikke den er specielt lav. :-) Utrolig dejlig io - gode sæder - skønne og meget varierede film Ved at mange af de film, som interesserer mig kommer op i Tisvilde Bio. Tak Vi kommer meget gerne her især pga det lokale islet og hyggen :-) Vi vil gerne støtte - elsker at være her Vi vil gerne støtte den lokale bio Vil gerne støtte det lokale initiativ + der er "langt" til Hillerød Vælger helst Tisvilde Bio pga. hyggen Vælger helst Tisvilde for at støtte det lokale 21

22 Bilag 6 Afsluttende kommentarer Kommentarerne fra afsluttende rubrik (spm. 6) Altid gode film. God plads i salen. Altid venlig betjening. Atmosfæren + det kvalitetsmæssige niveau Atmosfæren og miljøet omkring biografen er et stort aktiv og medvirkende årsag til at komme. Et godt sted at vende tilbage til Behold endelig det nuværende koncept Benpladsen og stemningen - 2 lys på et bord. Bevar den uhøjtidelige og afslappende stemning. Den er helt unik og guld værd. Fantastisk biograf. Caffeinfri kaffe Dejlig bio - fungerer fint for os Dejlig bio, personlig og hyggelig Dejlig biograf med mange nye/nyere film. Cadeau! Tak Dejlig biograf. Holder meget af Svens intro til filmene Dejlige sæder med god benplads - hyggeligt miljø Dejligt at vi har en biograf med et godt repertoire. Dejligt med en hyggelig og venlig nærbiograf, som viser mange skønne og spændende film. Tak Dejligt med introduktion til filmen. Der er altid en hyggelig og intim atmosfære ved besøget. Biografen byder på mange gode og aktuelle film, samt ballet og opera. Altid et besøg værd. Der finds ikke en mere dejlig biograf I hele Danmark Det er en hyggelig bio. Gode sæder. En god stemning inden filmen. Det er et meget hyggeligt bio. Måske skal der være mere plads til parkering Det er godt med en god local biograf Det eren skøn biograf med god plads og godt humør. Det hyggelige miljø er afgørende for valg af biograf Det ville være dejligt med klassike film søndag eftermiddag om vinteren - eller temafilm (Renoux/Tati/Stephen Friares) Elsker den lille bio. Kunne godt ønske mig bedre sæder dog Elsker jer En fantastisk biograf. God benplads, god atmosfære, lokal. En Søndag eftermiddagsfilm forestilling om vinteren vil være hyggeligt Et udmærket repertoire.måske der også var et publikum til ældre klassikere. Tak for altid en hyggelig oplevelse I en god atmosfære 22

23 Et venligt smil - mulighed for en kop kaffe eller en drink Fedt med local biograf Fin biograf Fint I har en app, Den er downloaded Flere chokolader og is! Flere film :-) Flere P-pladser, Pensionist-rabat! Fornem Biograf Frivilligt personale fortjener meget ros! Gerne diverse aktiviteter i foyeren - lødige som vanligt Gerne en hverdagsaften om vinteren Gerne også eftermiddagsfilm Glæder mig til dette 1. besøg (Nyinstalleret i Nordsjælland) Gode pladsforhold, men elendig kaffe. Gode stole hyggeligt sted. Ærgerligt at der ikke fåes Cappocino. Hyggeligt med kommentarer inden filmen Gode sæder, super betjening. Godt I har fået aktuelle film. Hygeligt sted Har kun været her til baby bio Har kun været til baby bio Helst kl. 20 om vinteren. Mangler at kunne købe Irish Coffe Her er altid hyggeligt at komme. Når Wichman puster lyset ud er man klar til en god oplevelse I de gode sæder Her er rart at komme - ingen lugt af popcorn. Sød betjening - man sidder godt og det er hyggeligt at blive budt velkommen. Holder meget af biffen, men sæderne er vel nok svære at komme op af, når man ikke er helt ok fysisk Hvad med flere eftermiddagsforestillinger? Hyggelig Hyggelig bio. Nem service Hyggeligt sted Hyggeligt til seniorfilm tidligt I forhold til køb af slik vil jeg foreslå at vi får en lille frrysepose og hælder vores slik over I, De andre poser larmer I gør det godt - ikke noget jeg kan forbedre I love movies 23

24 I love you Jeg er bare glad for at vi har et dejligt liv. Jeg er meget tilfreds og en god betjening og prisværdigt med alle de frivilligesom jeg støtter ved at komme her ofte Jeg foretrækker Tisvilde Bio frem for andre biografer. Behagelige sæder. Ingen lugt af popkorn. Passende mængde reklamer, der er uhøjtidelige og lokale. Fri for en lang række trailere. Svens velkomst ved stearinlys gør også Tisvilde bio til noget særligt. Jeg kan lide jeres repertoire Jeg synes bare I gør det så fantastisk Jeg synes Tisvilde bio gør det rigtig godt. Spiller tidligt med mange gode film Jeg ville foretrække eftermiddag kl. 16 og/eller kl. 19 Jeg ønsker meget kofeinfri kaffe Kan godt lide betjeningen. Dejligt Kl e et godt tidspunkt Meget tilfreds Mere kultur og orera og ballet. Tak. NB Også for børn More American films More American films Nærmeste biograf. Om sommeren kl.21. Alt er perfekt - elsker Tisvilde Bio. Positive folk, god idé Lyden af poser irriterer. Gi' folk et papkrus og held det derover Senere spilletidspunkt de lyse nætter Skønt at Sven byder velkommen Skønt I viser nogle lidt anderledes film, bl.a. dokumentar. Synes her er høj kvalitet Sætter pris på I spiller populære film og film med gode anmeldelser Søde piger bag disken Ta for altid spændende filmvalg/program Tak til alle de frivillige, der holder bio i live Tisvilde Bio er en hyggelig bio, som viser kvalitetsfilm.nogle gange er det film, man ikke kender i forvejen - og man er aldrig skuffet. I vælger rigtig gode film. Jeg er også glad for personale og den gode service. Noget jeg mangler: popcorn ved aftenens visning. Tisvilde bio har dejlig siddeplads Udmærket spørgeskema Verdens bedste biograf 24

25 Vi elsker at komme her, der er hyggeligt og venligt Vi elsker at komme her. Dejligt med nye film. Tak for jeres store arbejde = derfor Vi elsker jeres hyggelige "bio" Vi er glade for at I er her. Vi er tilfredse med alt. Vi er glade for jer Vi er meget tilfredse med alt Vi kan godt lide at se gode film Vi synes der er så hygeliget Vi synes det er dejligt at have bio på landet Vi synes det er dejligt at have bio på landet Vi sætter stor pris på biogafen Vi værdsætter jeres bio Vi værdsætter jeres bio Vil gerne se film om eftermiddagen Vil gerne se film om eftermiddagen 25

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere