Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014"

Transkript

1 Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014 Tisvilde Bio gennemførte i perioden torsdag den til og med mandag den 21.4 (2. påskedag) en publikumsundersøgelse med det formål at få mere at vide om publikumssammensætningen på alder, køn og filmpræferencer. Der blev endvidere spurgt til respondenternes mening om spilletidspunkt og prispolitik Perioden omfattede almindelige ugedage op til påske og hen over påsken for at belyse evt. forskelle i forhold til skoleferier og normale uger. Undersøgelsen omfatter kun voksenfilm. Dvs. ikke opera og børnefilm. Rent praktisk kom det til at omfatte 4 film - søndage markeret med hvidt. April Tid The Grand x x x x Budapest Hotel Monica Z x x x x X x Påsken Dallas Buyers Club x x x x Monumenternes mænd x x x x Metoden bestod i at lade biografgængerne udfylde et spørgeskema før de gik ind til filmen. De 398 udfyldte spørgeskemaer omfattede 304, der svarede kl. 20, 73 der svarede kl og 21 svarede kl. 11 (babybio). Dækning af svar i forhold til solgte billetter ses i skemaet neden for. Film Responde nter Solgte billetter The Budapest Hotel % Monica Z % Dallas Buyers Club % Monumenternes mænd % Total % Responspr ocent Fordelingen af svarene på alder og køn ses neden for. Når der ikke er 398 svar i skemaerne, skyldes det at nogle respondenter har svaret blank på det pågældende spørgsmål. Mand Kvinde Total fra 61 og op Total Respondenter

2 Metodiske kommentarer Den samlede svarprocent for undersøgelsen ligger på 52%, hvilket skal ses i lyset af, at indsamlingen af data jo foregik få minutter før forestillingen. Det har også krævet en betydelig indsats for dem, som samtidig ekspederede billetter. For at motivere lidt ekstra udlovede vi 2 billetter til biografen blandt dem der svarede og ville deltage i lodtrækningen. Det ville halvdelen og der blev derfor på grund af engagementet udloddet 3*2 billetter. Vinderne er blevet adviseret. 52% er formentlig nok til at få et vist indblik i publikums baggrund, men det siger sig selv, at alle resultater skal tolkes med varsomhed. Dels mangler jo de 48%, dels vil publikumssammensætningen naturligt være præget af den aktuelle film. Da der således er genren drama indeholdt i alle 4 film, må man forvente at den andel, der sætter kryds for præference for drama, også er større end årets gennemsnit. Der er stor forskel på de fire films billetsalg. Dallas Buyers Club har kun 41 svar i forhold til de to med 150 svar. Om det så skyldes filmen eller det faktum, at den kun spiller 4 gange kl , er det umuligt at sige noget helt sikkert om. Det fremgår også umiddelbart, at gruppen med de årige er meget lille i forhold til ældregruppen, og det derfor kan være tvivlsomt at tolke denne lille gruppe som repræsentativ for de helt unge. Det var i flere sammenhænge muligt at skrive kommentarer, hvad rigtig mange gjorde. Listen af svar udgør bilag 2-6. Skemaerne nedenfor viser alle svarene fordelt på køn og på alder og samtidig - hvor det er relevant - også rangorden af svarmulighederne. Resume. Undersøgelsen viste: 1. 25% af biografens gæster kommer fra Græsted og Gilleleje, og yderlige 15% fra Helsinge. Det vil udgøre en af de større udfordringer at tackle tabet at solgte billetter, når den nye biograf i Gilleleje med to sale starter op. 2. Det ser ud til, at der er basis for at sætte en kampagne i gang for at hverve medlemmer til Støtteforeningen dels er der kun ca. 15%, der er medlem, dels er opbakningen generelt meget stor, når man læser kommentarerne. 3. At der er lidt overvægt af kvinder i kundegruppen, men ikke store forskelle mellem mænd og kvinders ønsker. 4. At der ikke er mange biografgængere i de unge årgange i perioden, og deres primære filmvalg ikke er væsentlig anderledes end de ældres. 5. At det tilsyneladende er filmens genre, der trækker en kendis på rollelisten trækker ikke i sig selv. 6. At markedsføringen til den ældre gruppe stadig er baseret på traditionelle medier, så markedsføringen kan ikke blive digital med et snuptag. 7. At der er en stor minoritet, der lægger vægt på billetprisen. 8. At spilletiderne er ok. 9. At der er en massiv opbakning til biografen og dens frivillige Tak for det. 2

3 Gennemgang af spørgsmålene Afstand til Tisvildeleje Der blev spurgt til, hvor publikum kom fra. Skemaet viser de fem områder med over 10 svar: Bopæl pr. aldersgruppe fra 61 og op Total I Procent af alle svar 3220 Tisvildeleje % 3210 Vejby % 3250 Gilleleje % 3200 Helsinge % 3230 Græsted % Total antal respondenter % De 271 af spørgeskemaets samlede svar af 398 mulige svar udgør 68%. Der er dog næppe tvivl om, at disse 5 viste postnumre udgør biografens primære opland, idet ingen andre steder markerede sig. Oplandet er særlig interessant, da der er byggeri i gang af en ny biograf med to sale i Gilleleje. Det ses af skemaet, at Græsted og Gilleje med 68 ud af 271 svar udgør 24%. Tabet af en større andel til Græsted og Gilleleje plus evt. en del af biografgængerne fra Helsinge er en strategisk udfordring, som må tackles i de kommende år. 3

4 Støttemedlemsskab Spørgsmålet handlede om, hvorvidt respondenten var støttemedlem, for evt. at kunne vurdere muligheder for at øge medlemskredsen. Køn vs. medlemskab Ja - Medlem Nej ikke medlem Total Mand Kvinde Total antal respondenter FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total antal respondenter Det fremgår, at medlemmerne helt overvejende findes i gruppen 61 år og op. 61 (ca. 15%), fortæller, at de er medlemmer, og 56 ud af dem er i aldersgruppen fra 61 og op. Medlemsprocenten hos kvinderne er 17% (39/226) og for mænd 15% (22/146) altså ingen væsentlig forskel. Tallene for medlemmer er ikke så stort, så det ser umiddelbart ud til, at der er potentiale til et fremstød, der kan skaffe flere medlemmer. 4

5 Primær motivation for en biograftur Spørgsmålet handlede om, hvad der motiverede for en tur i biografen. Det kan have stor betydning for valg af repertoire, at vi kender gæsternes motivation. Motivation for en biografur Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Total Mand Kvinde Total antal respondenter FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total antal respondenter HITLISTE Rækkefølgen for motivationsfaktorer Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Mand Kvinde FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op

6 Det var tilladt at vælge flere af de foreslåede muligheder totalerne er derfor ikke sammenlignelige med summen af respondenter. Skema 1 viser de samlede registreringer fordelt på køn og alder og skema nummer to viser, hvilken rækkefølge svarmulighederne prioriteres i. Der er ikke de store forskelle i prioriteringsrækkefølgen, hverken på alder eller på køn. Det er filmens genre og tema, der krydses af i størst omfang. Til gengæld får biografvejr ikke mange afkrydsninger. Det kan man godt undre sig lidt over, da alle, der arbejder med biografen jo ved af erfaring, at sol og varme trækker mod skov og strand, medens gråvejr og regn bringer mange flere i biografen. Man kan også bemærke, at kendte skuespillere og instruktør kommer langt nede i rækkefølgen. Det er måske de flestes erfaring, at selv en god kendt skuespiller ikke kan redde et dårligt manuskript. Der er skrevet 32 kommentarer, som er gengivet i bilag nævner gode film 9 nævner den hyggelige atmosfære 7 anfører at deres motivation er hygge med familie og venner 6

7 Foretrukne genrer Det er naturligvis af største vigtighed for bookingen, at vi kender publikums foretrukne filmgenrer. Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra Total HITLISTE Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Mand Kvinde FORDELT PÅ ALDER fra

8 . Ranglisten belyser, at der ikke er nogen forskel mellem de unge og gamle i første og andet valg nyere danske film og drama trækker bedst. De får årige i undersøgelsen har Thriller og Romantisk komedie på førstepladsen. Forskellene kommer frem i de næsthøjest prioriterede genrer, hvor historiske, biografiske og dokumentariske film særlig appellerer til de ældre biografgængere, mens de yngre respondenter vælger romantiske komedier. Der er skrevet 27 kommentarer, der er gengivet i bilag 3 4 nævner genren opera (som ikke var medtaget i spørgeskemaet) 3 nævner gode film 3 nævner engelske film Hvor fik du information om filmen Dagblade Ugeavisen s omtale Ugeavisen s annonce månedsprogram, der ligger mange steder fra biografen Biografens facadereklamer Facebook Biografens App. til billetbestilling Tisvilde Bios hjemmeside Personlig anbefaling Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra Total Biografen bruger mange penge på markedsføring specielt på løsbladet med ca. en måneds program og på annoncering i Ugeposten. Svarene her viser, at der blandt gæsterne stadig er en meget stor andel dagbladslæsere og/ eller læsere af Ugeavisen. 48% (192) af alle respondenter nævner dagblade som kilde til information og godt 28% (112) nævner 8

9 ugeavisen. Den lille flyer nævnes i 23% af alle besvarelser (95). Det kunne tyde på, at der er behov for forsigtighed med nedtrapning af de udgifter, der knytter sig til netop de gamle medier. Der er 47 kommentarer, som det fremgår at bilag 4. De bemærkes, at der er en del, der henviser til TV og radio programmer om film. Der er også mange, der anfører, at de går på nettet som kilde til information om filmen. Når det gælder nye medier er internettet og specifikt hjemmesiden meget relevant. Biografens App. er ikke kendt endnu kun 24 krydser den af, men den er også ganske ny. Til gengæld ser det ikke ud, som om facebook giver noget bidrag med kun 13 markeringer. Hvordan påvirker prisen dig? Det tænker jeg ikke på Lidt - Jeg ser først efter en specifik film og alt andet lige, så tager jeg derefter den billigste biograf Noget - Jeg ser først, hvad der går i Tisvilde, fordi jeg ved den er billig Meget jeg vil altid vælge Tisvilde Bio pga. prisen. Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Biografens politik har været, at holde et meget lavt prisniveau i forhold til konkurrerende i de nærmeste større byer. Som det fremgår, er der 63% (220/348) som mener, at prisen ikke påvirker dem. Resten mener den påvirker i varierende omfang. Det er trods alt ikke så lidt. Der er 46 kommentarer i bilag 5, som næsten alle fokuserer på, at biografen er særlig hyggelig, og at prisen derfor er af mindre betydning. Der er kun 6 svar der omhandler priser, hvoraf to nævner, at de ikke havde været opmærksomme på, at det var billigt. 9

10 De øvrige svar handler om andre ting og er derfor medtaget under Afsluttende kommentarer. Spørgsmålet om spilletider Fortrukne spilletider Jeg ville foretrække kl Kl. 20 passer fint for mig Jeg ville foretrække kl Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Variable spilletider Ja Nej jeg foretrækker et fast tidspunkt året rundt Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total

11 Der er en markant tilslutning til at bibeholde et bestemt tidspunkt hele året og ligeledes stor tilslutning til at holde fast i kl. 20. Det afgør yderligere spekulation i spilletider. De mange kommentarer Antal supplerende slut-bemærkninger Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Der er skrevet 100 afsluttende kommentarer. Næsten samtlige kommentarer indeholder ros og opbakning til biografen og de frivillige. Mange fremhæver det gode repertoirevalg, de gode sæder med god plads; men ikke mindst den stemning og atmosfære, som skabes før forestillingen af Svens indledning, de to lys, og af de frivillige i billetsalg og café. Derudover er der en række gode konstruktive forslag, som de relevante frivillige vil se på. Hvis man medtager de 40 kommentarer til spørgsmålet om billetprisen og grupperer dem i ensartede kategorier fås: 34 nævner den hyggelige atmosfære, herunder 5, der specielt nævner Svens introduktion. 27 nævner glæde og tilfredshed uden at angive hvorfor. 21 nævner gode film. 17 at det er en lokal bio. 12 den gode plads og de gode sæder. 7 angiver den venlige betjening. Blandt de enlige kommentarer med forslag til forbedringer kan nævnes: Eftermiddagsfilm om vinteren Senere film om sommeren 11

12 Nogle få forslag til forbedringer af de fysiske rammer og Forslag om, at slik kommes i bægre eller poser, der ikke knitrer. Konkurrencen og tilladelsen Deltage i konkurrence Reklamer ja tak Total Mænd Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Der blev indhentet tilladelse til at maile månedsprogrammet til ca Vi håber det giver flere solgte billetter. Ca. 200 deltog i konkurrencen om to billetter. Der er trukket tre vindere à 2 billetter. Afslutning Biografen takker for den dejlige opbakning. 12

13 Bilag 1 Spørgeskemaet HVEM BESØGER TISVILDE BIO? Biografdrift kræver løbende valg af film ofte længe før de er kommet til Danmark. Det er faktisk ikke så nemt. Det sker, at vi vurderer forkert enten ved at satse på en fuser eller overse en blockbuster. Jo mere vi ved jo bedre kan vi gøre det for publikum. Derfor har vi brug for din hjælp. Vi vil i forskellige perioder måle hvem publikum er. Så vi beder dig bruge et par minutter på at udfylde skemet nedenfor, hver gang du går i biografen i analyseperioderne. På forhånd tak - Tisvilde Bio 1. Hvem er du? 1.1 Postnummer (hvor du kommer fra i dag for at se filmen): 1.2 Alder fra 16 til 24, fra 25 til 45, fra 46 til 60 fra 61 og op 1.3 Køn Mand: Kvinde: 1.4 Støttemedlem Ja Nej 2. Hvad kan friste dig til en tur i biografen? 2.1 Hvad får dig til at gå i biografen? (gerne flere kryds) Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Andet Skriv evt. hvad 2.2 Hvis du krydsede Filmens genre - Hvilke genrer forretrækker du? (gerne flere kryds) Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Andet Skriv evt. hvad: VEND TIL BAGSIDEN 13

14 3. Hvor bliver du opmærksom på film, du vil se? Dine kilder til film (gerne flere kryds) Dagblade Ugeavisens omtale Ugeavisens annonce Flyers (Vores månedsprogram, der ligger mange steder rundt omkring). fra biografen Biografens facadereklamer Facebook Biografens App. til billetbestilling Tisvilde Bios hjemmeside Personlig anbefaling Andet skriv evt. hvad: 4. Hvad betyder vores lave priser for dit biografvalg? 4.1 Tisvilde Bio har holdt billetprisen stabil i mange år. I hvor høj grad indgik den - efterhånden noget lavere pris i forhold til andre biografer - i dine overvejelser om valg af biograf? Det tænker jeg ikke på Lidt - Jeg ser først efter en specifik film og alt andet lige, så tager jeg derefter den billigste biograf Noget - Jeg ser først, hvad der går i Tisvilde, fordi jeg ved den er billig Meget jeg vil altid vælge Tisvilde Bio pga. prisen. Evt. din kommentar 5. Er du tilfreds med spille-tidspunktet? 5.1 Vi bruger året rundt kl. 20 som spille-tidspunkt Jeg ville foretrække kl Kl. 20 passer fint for mig Jeg ville foretrække kl Ville det passe dig bedre hvis vi spillede tidligt om vinteren og senere om sommeren Ja Nej jeg foretrækker et fast tidspunkt året rundt 6. Skriv evt. en kommentar til inspiration for Tisvilde Bio vi værdsætter din feedback: Hvis du skriver navn og , deltager du i lodtrækning om to fribilletter Hvis du skriver navn og og krydser her, sender vi dig info om film på mail Tak for din hjælp 14

15 Bilag 2 Friste til en biograftur Kommentarerne fra spørgsmålet om motivationen (spm. 2.1) Altid klar på en god tur i bio Atmosfæren Besøg hos en veninde Charmen og servicen i Tisvilde bio Danske film En film, jeg vil se en god film En god film Et dejligt sted at komme Familietur Film jeg har lyst til at se Film med en mening og et budskab Først og fremmest film jeg har ført og læst om God bio-stemning-pldser (er næsten nabo) Gøre noget andet end sidde foran TV Her er så hyggeligt Hygge Hygge med familie og venner Hyggelig biograf og fin service Hyggetur med veninder I er fantastiske til at vælge supergode film. Interesse for netop den film, der vises Kedsomhed min kæreste Omtale i filmland på P1 15

16 Premierefilm Samvær og hygge med familie Samvær, hygge, skønt at se en god film Støtter gerne det lokale Tisvilde Bio er en hyggelig biograf og tæt på bopælen Tisvilde Bio er et rart sted at komme, fin foyer, bar og venligt personale Trænger til at slappe af 16

17 Bilag 3 Kommentarer til genrevalg Kommentarerne fra spørgsmålet om filmgenren (spm. 2.2) Biografklub DK Børnefilm Den gode historie + gode skuespillere -En af mine bedste operaoplevelser var Tosca i Tisvilde bio. Gerne mere opera. Michael Quium-fukmen var også en stor oplevelse. En god film Engelske- italienske-franske English English Familiefilm Forskellige film af god kvalitet Franske film Gerne smalle film - f.eks. Grands repertoire i København Gode anmeldelser, ser ofte forskellige film Hvad der fænger. Ikke afgørende krigsfilm. Politiske film Moderne udenlandske film Moderne udenlandske film Musikfilm Opera Opera Opera Operafilm Psykologiske film Repriser af klassikere Sleepers Smalle film. Guldbjørn i Berlin, Cannes 17

18 Bilag 4 Markedsføringsmedier Kommentarerne fra spørgsmålet om hvor respondenten har fået information om filmen(spm. 3) Biografklub Biografklub Danmark DR DR Filmland - Weekendavisen - Radio DR Filmland - WeekendavisenBørsen - Radio EKKO Facaderklamerne er ikke tydeligenok. HVilken af filmene spiller i aften? Ikke lige til at se, når man kører forbi Filmanmeldelser via avis - TV Fordi vi er i sommerhus Forfilm Google Internet Internetet IMDB.COM Radio/TV Internettet Internettet Især flyers Kino.dk Læser altid anmeldelser i dagblade eller på nettet Min kone min mand Morgen TV Netaviser + kino.dk Netaviser + reklamer + kino.dk Nettet Nettet Nettet Nyhedsbrev fra scope.dk Nyhedsmedier 18

19 P1 radioens anbefaling P1's filmland Radio Radio og TV Radio og TV K Radio TV programmer om film Reklamerne Ser bioens plakat, når man kører forbi Skøn atmosfære og hyggelig betjening Smagsdommerne Tisvilde Nyt Tisvilde Nyt Tisvilde nyt TV TV TV omtale TV's Filmselskabet Youtube Youtube 19

20 Bilag 5 Priskommentarer Kommentarerne fra spørgsmålet om prispåvirkning (spm. 4) Betyder meget at de nye film kommer så hurtigt Biografklub Danmark Bruger biografen fordi jeg bor i Tisvilde Bruger Tisvilde Bio pga. beliggenheden og charmen Derudover vælger mest Tisvilde pga at det er den hyggeligste, - og venter gerne til filmen kommer her. Det er dejligt, det ikke er så dyrt Det er filmen vi går efter Det er også et pluds at det er hyggeligt Det koster det samme som i byen (senior) Eneste biograf i kommunen Går kun i biffen her! Går mest i Tisvilde Bio og det er rart at billetterne ikke er alt for dyre Her er så hyggeligt Hyggeligt med biffen i Tisvilde Hyggen betyder mere end prisen. I viser som regel kvalitetsfilm ud over over børne- og ungdomsfilm/actionfilm Ikke fordi den er billig Jeg går efter filmen og hvor tæt på mig den er. Jeg går her fordi det er verdens bedste biograf Jeg har ikke bemærket at det er billigt Jeg holder af at komme i Tisvilde Bio - god atmosfære - hyggeligt - godt filmvalg Jeg holder meget af den intime stemning og atmosfære i Tisvilde Bio, samt de skønne komfortable sæder og mulighed for at medbringe kaffe mm fra caféen i salen Jeg kan godt lide Tisvilde Bio Jeg kommer i Tisvilde bio fordi det er tæt på og jeg kan lide den hyggelige atmosfære. Jeg mener man bør støtte en lokal biograf Jeg ser først efter en specifk film Jeg var ikke opmærksom på jeres lave priser før, men bestemt et aktiv ift.at vælge andre alternativer Jeg vælger TB fordi den er tæt på, hvor jeg bor og her er rart 20

21 Jeg vælger Tisvilde fordi jeg gerne vil støtte lokalt og synes her er hyggeligt Jeg vælger Tisvilde, da jeg bor her Kommer generelt kun i bio når jeg er i sommerhuset men Tisvilde er altid hyggelig :-) Når der er mange gode film i træk betyder prisen mere Prisen betyder noget, men det betyder også meget at bio er hyggelig Stemnngen i Tisvilde Bio er vigtigere end prisen Støtter gerne den lokale bio Tænker ikke den er specielt lav. :-) Utrolig dejlig io - gode sæder - skønne og meget varierede film Ved at mange af de film, som interesserer mig kommer op i Tisvilde Bio. Tak Vi kommer meget gerne her især pga det lokale islet og hyggen :-) Vi vil gerne støtte - elsker at være her Vi vil gerne støtte den lokale bio Vil gerne støtte det lokale initiativ + der er "langt" til Hillerød Vælger helst Tisvilde Bio pga. hyggen Vælger helst Tisvilde for at støtte det lokale 21

22 Bilag 6 Afsluttende kommentarer Kommentarerne fra afsluttende rubrik (spm. 6) Altid gode film. God plads i salen. Altid venlig betjening. Atmosfæren + det kvalitetsmæssige niveau Atmosfæren og miljøet omkring biografen er et stort aktiv og medvirkende årsag til at komme. Et godt sted at vende tilbage til Behold endelig det nuværende koncept Benpladsen og stemningen - 2 lys på et bord. Bevar den uhøjtidelige og afslappende stemning. Den er helt unik og guld værd. Fantastisk biograf. Caffeinfri kaffe Dejlig bio - fungerer fint for os Dejlig bio, personlig og hyggelig Dejlig biograf med mange nye/nyere film. Cadeau! Tak Dejlig biograf. Holder meget af Svens intro til filmene Dejlige sæder med god benplads - hyggeligt miljø Dejligt at vi har en biograf med et godt repertoire. Dejligt med en hyggelig og venlig nærbiograf, som viser mange skønne og spændende film. Tak Dejligt med introduktion til filmen. Der er altid en hyggelig og intim atmosfære ved besøget. Biografen byder på mange gode og aktuelle film, samt ballet og opera. Altid et besøg værd. Der finds ikke en mere dejlig biograf I hele Danmark Det er en hyggelig bio. Gode sæder. En god stemning inden filmen. Det er et meget hyggeligt bio. Måske skal der være mere plads til parkering Det er godt med en god local biograf Det eren skøn biograf med god plads og godt humør. Det hyggelige miljø er afgørende for valg af biograf Det ville være dejligt med klassike film søndag eftermiddag om vinteren - eller temafilm (Renoux/Tati/Stephen Friares) Elsker den lille bio. Kunne godt ønske mig bedre sæder dog Elsker jer En fantastisk biograf. God benplads, god atmosfære, lokal. En Søndag eftermiddagsfilm forestilling om vinteren vil være hyggeligt Et udmærket repertoire.måske der også var et publikum til ældre klassikere. Tak for altid en hyggelig oplevelse I en god atmosfære 22

23 Et venligt smil - mulighed for en kop kaffe eller en drink Fedt med local biograf Fin biograf Fint I har en app, Den er downloaded Flere chokolader og is! Flere film :-) Flere P-pladser, Pensionist-rabat! Fornem Biograf Frivilligt personale fortjener meget ros! Gerne diverse aktiviteter i foyeren - lødige som vanligt Gerne en hverdagsaften om vinteren Gerne også eftermiddagsfilm Glæder mig til dette 1. besøg (Nyinstalleret i Nordsjælland) Gode pladsforhold, men elendig kaffe. Gode stole hyggeligt sted. Ærgerligt at der ikke fåes Cappocino. Hyggeligt med kommentarer inden filmen Gode sæder, super betjening. Godt I har fået aktuelle film. Hygeligt sted Har kun været her til baby bio Har kun været til baby bio Helst kl. 20 om vinteren. Mangler at kunne købe Irish Coffe Her er altid hyggeligt at komme. Når Wichman puster lyset ud er man klar til en god oplevelse I de gode sæder Her er rart at komme - ingen lugt af popcorn. Sød betjening - man sidder godt og det er hyggeligt at blive budt velkommen. Holder meget af biffen, men sæderne er vel nok svære at komme op af, når man ikke er helt ok fysisk Hvad med flere eftermiddagsforestillinger? Hyggelig Hyggelig bio. Nem service Hyggeligt sted Hyggeligt til seniorfilm tidligt I forhold til køb af slik vil jeg foreslå at vi får en lille frrysepose og hælder vores slik over I, De andre poser larmer I gør det godt - ikke noget jeg kan forbedre I love movies 23

24 I love you Jeg er bare glad for at vi har et dejligt liv. Jeg er meget tilfreds og en god betjening og prisværdigt med alle de frivilligesom jeg støtter ved at komme her ofte Jeg foretrækker Tisvilde Bio frem for andre biografer. Behagelige sæder. Ingen lugt af popkorn. Passende mængde reklamer, der er uhøjtidelige og lokale. Fri for en lang række trailere. Svens velkomst ved stearinlys gør også Tisvilde bio til noget særligt. Jeg kan lide jeres repertoire Jeg synes bare I gør det så fantastisk Jeg synes Tisvilde bio gør det rigtig godt. Spiller tidligt med mange gode film Jeg ville foretrække eftermiddag kl. 16 og/eller kl. 19 Jeg ønsker meget kofeinfri kaffe Kan godt lide betjeningen. Dejligt Kl e et godt tidspunkt Meget tilfreds Mere kultur og orera og ballet. Tak. NB Også for børn More American films More American films Nærmeste biograf. Om sommeren kl.21. Alt er perfekt - elsker Tisvilde Bio. Positive folk, god idé Lyden af poser irriterer. Gi' folk et papkrus og held det derover Senere spilletidspunkt de lyse nætter Skønt at Sven byder velkommen Skønt I viser nogle lidt anderledes film, bl.a. dokumentar. Synes her er høj kvalitet Sætter pris på I spiller populære film og film med gode anmeldelser Søde piger bag disken Ta for altid spændende filmvalg/program Tak til alle de frivillige, der holder bio i live Tisvilde Bio er en hyggelig bio, som viser kvalitetsfilm.nogle gange er det film, man ikke kender i forvejen - og man er aldrig skuffet. I vælger rigtig gode film. Jeg er også glad for personale og den gode service. Noget jeg mangler: popcorn ved aftenens visning. Tisvilde bio har dejlig siddeplads Udmærket spørgeskema Verdens bedste biograf 24

25 Vi elsker at komme her, der er hyggeligt og venligt Vi elsker at komme her. Dejligt med nye film. Tak for jeres store arbejde = derfor Vi elsker jeres hyggelige "bio" Vi er glade for at I er her. Vi er tilfredse med alt. Vi er glade for jer Vi er meget tilfredse med alt Vi kan godt lide at se gode film Vi synes der er så hygeliget Vi synes det er dejligt at have bio på landet Vi synes det er dejligt at have bio på landet Vi sætter stor pris på biogafen Vi værdsætter jeres bio Vi værdsætter jeres bio Vil gerne se film om eftermiddagen Vil gerne se film om eftermiddagen 25

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Nykøbing F Bridgeklub

Nykøbing F Bridgeklub Medlemsmåling Nykøbing F. Bridgeklub Nykøbing F Bridgeklub Totalrapport Antal besvarelser: 107 Denne rapport indeholder besvarelser for 107 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 66,9% af

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 24. oktober 2011 kl. 19.30 i foyeren.

Bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 24. oktober 2011 kl. 19.30 i foyeren. Bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 24. oktober 2011 kl. 19.30 i foyeren. Til stede: Sven, Carl Christian, Steen, Henning, Mette, Peter, Anders og Finn (De med rødt anførte navne

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl wrote:

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl <MALL@frederikshavn.dk> wrote: From:Johan Nüchel Hesselholt To:Marianne Qvist Lessèl Subject:Re: Frederikshavn & Zulu Sommerbio. Hej Marianne Her er præsentationen, mange tak for hjælpen. Mvh. Johan Nüchel Hesselholt On 25 Feb 2015,

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Resultater af spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har opstillet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i tre tabeller. Den første viser antallet af respondenter fordelt på de forskellige spørgsmål. Den næste

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Donorundersøgelsen 2010

Donorundersøgelsen 2010 Donorundersøgelsen 2010 1.500 breve blev i maj sendt ud til tilfældigt udvalgte donorer i hele landet med invitation til at deltage i undersøgelsen Deltagelsesprocent 2010: 45,4 % (~ 674) forklaring: forkert

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere