Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014"

Transkript

1 Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014 Tisvilde Bio gennemførte i perioden torsdag den til og med mandag den 21.4 (2. påskedag) en publikumsundersøgelse med det formål at få mere at vide om publikumssammensætningen på alder, køn og filmpræferencer. Der blev endvidere spurgt til respondenternes mening om spilletidspunkt og prispolitik Perioden omfattede almindelige ugedage op til påske og hen over påsken for at belyse evt. forskelle i forhold til skoleferier og normale uger. Undersøgelsen omfatter kun voksenfilm. Dvs. ikke opera og børnefilm. Rent praktisk kom det til at omfatte 4 film - søndage markeret med hvidt. April Tid The Grand x x x x Budapest Hotel Monica Z x x x x X x Påsken Dallas Buyers Club x x x x Monumenternes mænd x x x x Metoden bestod i at lade biografgængerne udfylde et spørgeskema før de gik ind til filmen. De 398 udfyldte spørgeskemaer omfattede 304, der svarede kl. 20, 73 der svarede kl og 21 svarede kl. 11 (babybio). Dækning af svar i forhold til solgte billetter ses i skemaet neden for. Film Responde nter Solgte billetter The Budapest Hotel % Monica Z % Dallas Buyers Club % Monumenternes mænd % Total % Responspr ocent Fordelingen af svarene på alder og køn ses neden for. Når der ikke er 398 svar i skemaerne, skyldes det at nogle respondenter har svaret blank på det pågældende spørgsmål. Mand Kvinde Total fra 61 og op Total Respondenter

2 Metodiske kommentarer Den samlede svarprocent for undersøgelsen ligger på 52%, hvilket skal ses i lyset af, at indsamlingen af data jo foregik få minutter før forestillingen. Det har også krævet en betydelig indsats for dem, som samtidig ekspederede billetter. For at motivere lidt ekstra udlovede vi 2 billetter til biografen blandt dem der svarede og ville deltage i lodtrækningen. Det ville halvdelen og der blev derfor på grund af engagementet udloddet 3*2 billetter. Vinderne er blevet adviseret. 52% er formentlig nok til at få et vist indblik i publikums baggrund, men det siger sig selv, at alle resultater skal tolkes med varsomhed. Dels mangler jo de 48%, dels vil publikumssammensætningen naturligt være præget af den aktuelle film. Da der således er genren drama indeholdt i alle 4 film, må man forvente at den andel, der sætter kryds for præference for drama, også er større end årets gennemsnit. Der er stor forskel på de fire films billetsalg. Dallas Buyers Club har kun 41 svar i forhold til de to med 150 svar. Om det så skyldes filmen eller det faktum, at den kun spiller 4 gange kl , er det umuligt at sige noget helt sikkert om. Det fremgår også umiddelbart, at gruppen med de årige er meget lille i forhold til ældregruppen, og det derfor kan være tvivlsomt at tolke denne lille gruppe som repræsentativ for de helt unge. Det var i flere sammenhænge muligt at skrive kommentarer, hvad rigtig mange gjorde. Listen af svar udgør bilag 2-6. Skemaerne nedenfor viser alle svarene fordelt på køn og på alder og samtidig - hvor det er relevant - også rangorden af svarmulighederne. Resume. Undersøgelsen viste: 1. 25% af biografens gæster kommer fra Græsted og Gilleleje, og yderlige 15% fra Helsinge. Det vil udgøre en af de større udfordringer at tackle tabet at solgte billetter, når den nye biograf i Gilleleje med to sale starter op. 2. Det ser ud til, at der er basis for at sætte en kampagne i gang for at hverve medlemmer til Støtteforeningen dels er der kun ca. 15%, der er medlem, dels er opbakningen generelt meget stor, når man læser kommentarerne. 3. At der er lidt overvægt af kvinder i kundegruppen, men ikke store forskelle mellem mænd og kvinders ønsker. 4. At der ikke er mange biografgængere i de unge årgange i perioden, og deres primære filmvalg ikke er væsentlig anderledes end de ældres. 5. At det tilsyneladende er filmens genre, der trækker en kendis på rollelisten trækker ikke i sig selv. 6. At markedsføringen til den ældre gruppe stadig er baseret på traditionelle medier, så markedsføringen kan ikke blive digital med et snuptag. 7. At der er en stor minoritet, der lægger vægt på billetprisen. 8. At spilletiderne er ok. 9. At der er en massiv opbakning til biografen og dens frivillige Tak for det. 2

3 Gennemgang af spørgsmålene Afstand til Tisvildeleje Der blev spurgt til, hvor publikum kom fra. Skemaet viser de fem områder med over 10 svar: Bopæl pr. aldersgruppe fra 61 og op Total I Procent af alle svar 3220 Tisvildeleje % 3210 Vejby % 3250 Gilleleje % 3200 Helsinge % 3230 Græsted % Total antal respondenter % De 271 af spørgeskemaets samlede svar af 398 mulige svar udgør 68%. Der er dog næppe tvivl om, at disse 5 viste postnumre udgør biografens primære opland, idet ingen andre steder markerede sig. Oplandet er særlig interessant, da der er byggeri i gang af en ny biograf med to sale i Gilleleje. Det ses af skemaet, at Græsted og Gilleje med 68 ud af 271 svar udgør 24%. Tabet af en større andel til Græsted og Gilleleje plus evt. en del af biografgængerne fra Helsinge er en strategisk udfordring, som må tackles i de kommende år. 3

4 Støttemedlemsskab Spørgsmålet handlede om, hvorvidt respondenten var støttemedlem, for evt. at kunne vurdere muligheder for at øge medlemskredsen. Køn vs. medlemskab Ja - Medlem Nej ikke medlem Total Mand Kvinde Total antal respondenter FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total antal respondenter Det fremgår, at medlemmerne helt overvejende findes i gruppen 61 år og op. 61 (ca. 15%), fortæller, at de er medlemmer, og 56 ud af dem er i aldersgruppen fra 61 og op. Medlemsprocenten hos kvinderne er 17% (39/226) og for mænd 15% (22/146) altså ingen væsentlig forskel. Tallene for medlemmer er ikke så stort, så det ser umiddelbart ud til, at der er potentiale til et fremstød, der kan skaffe flere medlemmer. 4

5 Primær motivation for en biograftur Spørgsmålet handlede om, hvad der motiverede for en tur i biografen. Det kan have stor betydning for valg af repertoire, at vi kender gæsternes motivation. Motivation for en biografur Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Total Mand Kvinde Total antal respondenter FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total antal respondenter HITLISTE Rækkefølgen for motivationsfaktorer Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Mand Kvinde FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op

6 Det var tilladt at vælge flere af de foreslåede muligheder totalerne er derfor ikke sammenlignelige med summen af respondenter. Skema 1 viser de samlede registreringer fordelt på køn og alder og skema nummer to viser, hvilken rækkefølge svarmulighederne prioriteres i. Der er ikke de store forskelle i prioriteringsrækkefølgen, hverken på alder eller på køn. Det er filmens genre og tema, der krydses af i størst omfang. Til gengæld får biografvejr ikke mange afkrydsninger. Det kan man godt undre sig lidt over, da alle, der arbejder med biografen jo ved af erfaring, at sol og varme trækker mod skov og strand, medens gråvejr og regn bringer mange flere i biografen. Man kan også bemærke, at kendte skuespillere og instruktør kommer langt nede i rækkefølgen. Det er måske de flestes erfaring, at selv en god kendt skuespiller ikke kan redde et dårligt manuskript. Der er skrevet 32 kommentarer, som er gengivet i bilag nævner gode film 9 nævner den hyggelige atmosfære 7 anfører at deres motivation er hygge med familie og venner 6

7 Foretrukne genrer Det er naturligvis af største vigtighed for bookingen, at vi kender publikums foretrukne filmgenrer. Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra Total HITLISTE Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Mand Kvinde FORDELT PÅ ALDER fra

8 . Ranglisten belyser, at der ikke er nogen forskel mellem de unge og gamle i første og andet valg nyere danske film og drama trækker bedst. De får årige i undersøgelsen har Thriller og Romantisk komedie på førstepladsen. Forskellene kommer frem i de næsthøjest prioriterede genrer, hvor historiske, biografiske og dokumentariske film særlig appellerer til de ældre biografgængere, mens de yngre respondenter vælger romantiske komedier. Der er skrevet 27 kommentarer, der er gengivet i bilag 3 4 nævner genren opera (som ikke var medtaget i spørgeskemaet) 3 nævner gode film 3 nævner engelske film Hvor fik du information om filmen Dagblade Ugeavisen s omtale Ugeavisen s annonce månedsprogram, der ligger mange steder fra biografen Biografens facadereklamer Facebook Biografens App. til billetbestilling Tisvilde Bios hjemmeside Personlig anbefaling Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra Total Biografen bruger mange penge på markedsføring specielt på løsbladet med ca. en måneds program og på annoncering i Ugeposten. Svarene her viser, at der blandt gæsterne stadig er en meget stor andel dagbladslæsere og/ eller læsere af Ugeavisen. 48% (192) af alle respondenter nævner dagblade som kilde til information og godt 28% (112) nævner 8

9 ugeavisen. Den lille flyer nævnes i 23% af alle besvarelser (95). Det kunne tyde på, at der er behov for forsigtighed med nedtrapning af de udgifter, der knytter sig til netop de gamle medier. Der er 47 kommentarer, som det fremgår at bilag 4. De bemærkes, at der er en del, der henviser til TV og radio programmer om film. Der er også mange, der anfører, at de går på nettet som kilde til information om filmen. Når det gælder nye medier er internettet og specifikt hjemmesiden meget relevant. Biografens App. er ikke kendt endnu kun 24 krydser den af, men den er også ganske ny. Til gengæld ser det ikke ud, som om facebook giver noget bidrag med kun 13 markeringer. Hvordan påvirker prisen dig? Det tænker jeg ikke på Lidt - Jeg ser først efter en specifik film og alt andet lige, så tager jeg derefter den billigste biograf Noget - Jeg ser først, hvad der går i Tisvilde, fordi jeg ved den er billig Meget jeg vil altid vælge Tisvilde Bio pga. prisen. Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Biografens politik har været, at holde et meget lavt prisniveau i forhold til konkurrerende i de nærmeste større byer. Som det fremgår, er der 63% (220/348) som mener, at prisen ikke påvirker dem. Resten mener den påvirker i varierende omfang. Det er trods alt ikke så lidt. Der er 46 kommentarer i bilag 5, som næsten alle fokuserer på, at biografen er særlig hyggelig, og at prisen derfor er af mindre betydning. Der er kun 6 svar der omhandler priser, hvoraf to nævner, at de ikke havde været opmærksomme på, at det var billigt. 9

10 De øvrige svar handler om andre ting og er derfor medtaget under Afsluttende kommentarer. Spørgsmålet om spilletider Fortrukne spilletider Jeg ville foretrække kl Kl. 20 passer fint for mig Jeg ville foretrække kl Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Variable spilletider Ja Nej jeg foretrækker et fast tidspunkt året rundt Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total

11 Der er en markant tilslutning til at bibeholde et bestemt tidspunkt hele året og ligeledes stor tilslutning til at holde fast i kl. 20. Det afgør yderligere spekulation i spilletider. De mange kommentarer Antal supplerende slut-bemærkninger Total Mand Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Der er skrevet 100 afsluttende kommentarer. Næsten samtlige kommentarer indeholder ros og opbakning til biografen og de frivillige. Mange fremhæver det gode repertoirevalg, de gode sæder med god plads; men ikke mindst den stemning og atmosfære, som skabes før forestillingen af Svens indledning, de to lys, og af de frivillige i billetsalg og café. Derudover er der en række gode konstruktive forslag, som de relevante frivillige vil se på. Hvis man medtager de 40 kommentarer til spørgsmålet om billetprisen og grupperer dem i ensartede kategorier fås: 34 nævner den hyggelige atmosfære, herunder 5, der specielt nævner Svens introduktion. 27 nævner glæde og tilfredshed uden at angive hvorfor. 21 nævner gode film. 17 at det er en lokal bio. 12 den gode plads og de gode sæder. 7 angiver den venlige betjening. Blandt de enlige kommentarer med forslag til forbedringer kan nævnes: Eftermiddagsfilm om vinteren Senere film om sommeren 11

12 Nogle få forslag til forbedringer af de fysiske rammer og Forslag om, at slik kommes i bægre eller poser, der ikke knitrer. Konkurrencen og tilladelsen Deltage i konkurrence Reklamer ja tak Total Mænd Kvinde Total FORDELT PÅ ALDER fra 61 og op Total Der blev indhentet tilladelse til at maile månedsprogrammet til ca Vi håber det giver flere solgte billetter. Ca. 200 deltog i konkurrencen om to billetter. Der er trukket tre vindere à 2 billetter. Afslutning Biografen takker for den dejlige opbakning. 12

13 Bilag 1 Spørgeskemaet HVEM BESØGER TISVILDE BIO? Biografdrift kræver løbende valg af film ofte længe før de er kommet til Danmark. Det er faktisk ikke så nemt. Det sker, at vi vurderer forkert enten ved at satse på en fuser eller overse en blockbuster. Jo mere vi ved jo bedre kan vi gøre det for publikum. Derfor har vi brug for din hjælp. Vi vil i forskellige perioder måle hvem publikum er. Så vi beder dig bruge et par minutter på at udfylde skemet nedenfor, hver gang du går i biografen i analyseperioderne. På forhånd tak - Tisvilde Bio 1. Hvem er du? 1.1 Postnummer (hvor du kommer fra i dag for at se filmen): 1.2 Alder fra 16 til 24, fra 25 til 45, fra 46 til 60 fra 61 og op 1.3 Køn Mand: Kvinde: 1.4 Støttemedlem Ja Nej 2. Hvad kan friste dig til en tur i biografen? 2.1 Hvad får dig til at gå i biografen? (gerne flere kryds) Filmgenren Filmens tema (Kendte) skuespillere (Kendt) instruktør Anbefaling fra andre Anmeldelserne Biografvejr Andet Skriv evt. hvad 2.2 Hvis du krydsede Filmens genre - Hvilke genrer forretrækker du? (gerne flere kryds) Ny dansk film Action Thriller Horror Kriminalfilm Historisk Dokumentar Biografisk Science Fiction Fantasy Western Komedie Folkekomedie Romantisk komedie Drama Musical Tegne-, dukkefilm Andet Skriv evt. hvad: VEND TIL BAGSIDEN 13

14 3. Hvor bliver du opmærksom på film, du vil se? Dine kilder til film (gerne flere kryds) Dagblade Ugeavisens omtale Ugeavisens annonce Flyers (Vores månedsprogram, der ligger mange steder rundt omkring). fra biografen Biografens facadereklamer Facebook Biografens App. til billetbestilling Tisvilde Bios hjemmeside Personlig anbefaling Andet skriv evt. hvad: 4. Hvad betyder vores lave priser for dit biografvalg? 4.1 Tisvilde Bio har holdt billetprisen stabil i mange år. I hvor høj grad indgik den - efterhånden noget lavere pris i forhold til andre biografer - i dine overvejelser om valg af biograf? Det tænker jeg ikke på Lidt - Jeg ser først efter en specifik film og alt andet lige, så tager jeg derefter den billigste biograf Noget - Jeg ser først, hvad der går i Tisvilde, fordi jeg ved den er billig Meget jeg vil altid vælge Tisvilde Bio pga. prisen. Evt. din kommentar 5. Er du tilfreds med spille-tidspunktet? 5.1 Vi bruger året rundt kl. 20 som spille-tidspunkt Jeg ville foretrække kl Kl. 20 passer fint for mig Jeg ville foretrække kl Ville det passe dig bedre hvis vi spillede tidligt om vinteren og senere om sommeren Ja Nej jeg foretrækker et fast tidspunkt året rundt 6. Skriv evt. en kommentar til inspiration for Tisvilde Bio vi værdsætter din feedback: Hvis du skriver navn og , deltager du i lodtrækning om to fribilletter Hvis du skriver navn og og krydser her, sender vi dig info om film på mail Tak for din hjælp 14

15 Bilag 2 Friste til en biograftur Kommentarerne fra spørgsmålet om motivationen (spm. 2.1) Altid klar på en god tur i bio Atmosfæren Besøg hos en veninde Charmen og servicen i Tisvilde bio Danske film En film, jeg vil se en god film En god film Et dejligt sted at komme Familietur Film jeg har lyst til at se Film med en mening og et budskab Først og fremmest film jeg har ført og læst om God bio-stemning-pldser (er næsten nabo) Gøre noget andet end sidde foran TV Her er så hyggeligt Hygge Hygge med familie og venner Hyggelig biograf og fin service Hyggetur med veninder I er fantastiske til at vælge supergode film. Interesse for netop den film, der vises Kedsomhed min kæreste Omtale i filmland på P1 15

16 Premierefilm Samvær og hygge med familie Samvær, hygge, skønt at se en god film Støtter gerne det lokale Tisvilde Bio er en hyggelig biograf og tæt på bopælen Tisvilde Bio er et rart sted at komme, fin foyer, bar og venligt personale Trænger til at slappe af 16

17 Bilag 3 Kommentarer til genrevalg Kommentarerne fra spørgsmålet om filmgenren (spm. 2.2) Biografklub DK Børnefilm Den gode historie + gode skuespillere -En af mine bedste operaoplevelser var Tosca i Tisvilde bio. Gerne mere opera. Michael Quium-fukmen var også en stor oplevelse. En god film Engelske- italienske-franske English English Familiefilm Forskellige film af god kvalitet Franske film Gerne smalle film - f.eks. Grands repertoire i København Gode anmeldelser, ser ofte forskellige film Hvad der fænger. Ikke afgørende krigsfilm. Politiske film Moderne udenlandske film Moderne udenlandske film Musikfilm Opera Opera Opera Operafilm Psykologiske film Repriser af klassikere Sleepers Smalle film. Guldbjørn i Berlin, Cannes 17

18 Bilag 4 Markedsføringsmedier Kommentarerne fra spørgsmålet om hvor respondenten har fået information om filmen(spm. 3) Biografklub Biografklub Danmark DR DR Filmland - Weekendavisen - Radio DR Filmland - WeekendavisenBørsen - Radio EKKO Facaderklamerne er ikke tydeligenok. HVilken af filmene spiller i aften? Ikke lige til at se, når man kører forbi Filmanmeldelser via avis - TV Fordi vi er i sommerhus Forfilm Google Internet Internetet IMDB.COM Radio/TV Internettet Internettet Især flyers Kino.dk Læser altid anmeldelser i dagblade eller på nettet Min kone min mand Morgen TV Netaviser + kino.dk Netaviser + reklamer + kino.dk Nettet Nettet Nettet Nyhedsbrev fra scope.dk Nyhedsmedier 18

19 P1 radioens anbefaling P1's filmland Radio Radio og TV Radio og TV K Radio TV programmer om film Reklamerne Ser bioens plakat, når man kører forbi Skøn atmosfære og hyggelig betjening Smagsdommerne Tisvilde Nyt Tisvilde Nyt Tisvilde nyt TV TV TV omtale TV's Filmselskabet Youtube Youtube 19

20 Bilag 5 Priskommentarer Kommentarerne fra spørgsmålet om prispåvirkning (spm. 4) Betyder meget at de nye film kommer så hurtigt Biografklub Danmark Bruger biografen fordi jeg bor i Tisvilde Bruger Tisvilde Bio pga. beliggenheden og charmen Derudover vælger mest Tisvilde pga at det er den hyggeligste, - og venter gerne til filmen kommer her. Det er dejligt, det ikke er så dyrt Det er filmen vi går efter Det er også et pluds at det er hyggeligt Det koster det samme som i byen (senior) Eneste biograf i kommunen Går kun i biffen her! Går mest i Tisvilde Bio og det er rart at billetterne ikke er alt for dyre Her er så hyggeligt Hyggeligt med biffen i Tisvilde Hyggen betyder mere end prisen. I viser som regel kvalitetsfilm ud over over børne- og ungdomsfilm/actionfilm Ikke fordi den er billig Jeg går efter filmen og hvor tæt på mig den er. Jeg går her fordi det er verdens bedste biograf Jeg har ikke bemærket at det er billigt Jeg holder af at komme i Tisvilde Bio - god atmosfære - hyggeligt - godt filmvalg Jeg holder meget af den intime stemning og atmosfære i Tisvilde Bio, samt de skønne komfortable sæder og mulighed for at medbringe kaffe mm fra caféen i salen Jeg kan godt lide Tisvilde Bio Jeg kommer i Tisvilde bio fordi det er tæt på og jeg kan lide den hyggelige atmosfære. Jeg mener man bør støtte en lokal biograf Jeg ser først efter en specifk film Jeg var ikke opmærksom på jeres lave priser før, men bestemt et aktiv ift.at vælge andre alternativer Jeg vælger TB fordi den er tæt på, hvor jeg bor og her er rart 20

21 Jeg vælger Tisvilde fordi jeg gerne vil støtte lokalt og synes her er hyggeligt Jeg vælger Tisvilde, da jeg bor her Kommer generelt kun i bio når jeg er i sommerhuset men Tisvilde er altid hyggelig :-) Når der er mange gode film i træk betyder prisen mere Prisen betyder noget, men det betyder også meget at bio er hyggelig Stemnngen i Tisvilde Bio er vigtigere end prisen Støtter gerne den lokale bio Tænker ikke den er specielt lav. :-) Utrolig dejlig io - gode sæder - skønne og meget varierede film Ved at mange af de film, som interesserer mig kommer op i Tisvilde Bio. Tak Vi kommer meget gerne her især pga det lokale islet og hyggen :-) Vi vil gerne støtte - elsker at være her Vi vil gerne støtte den lokale bio Vil gerne støtte det lokale initiativ + der er "langt" til Hillerød Vælger helst Tisvilde Bio pga. hyggen Vælger helst Tisvilde for at støtte det lokale 21

22 Bilag 6 Afsluttende kommentarer Kommentarerne fra afsluttende rubrik (spm. 6) Altid gode film. God plads i salen. Altid venlig betjening. Atmosfæren + det kvalitetsmæssige niveau Atmosfæren og miljøet omkring biografen er et stort aktiv og medvirkende årsag til at komme. Et godt sted at vende tilbage til Behold endelig det nuværende koncept Benpladsen og stemningen - 2 lys på et bord. Bevar den uhøjtidelige og afslappende stemning. Den er helt unik og guld værd. Fantastisk biograf. Caffeinfri kaffe Dejlig bio - fungerer fint for os Dejlig bio, personlig og hyggelig Dejlig biograf med mange nye/nyere film. Cadeau! Tak Dejlig biograf. Holder meget af Svens intro til filmene Dejlige sæder med god benplads - hyggeligt miljø Dejligt at vi har en biograf med et godt repertoire. Dejligt med en hyggelig og venlig nærbiograf, som viser mange skønne og spændende film. Tak Dejligt med introduktion til filmen. Der er altid en hyggelig og intim atmosfære ved besøget. Biografen byder på mange gode og aktuelle film, samt ballet og opera. Altid et besøg værd. Der finds ikke en mere dejlig biograf I hele Danmark Det er en hyggelig bio. Gode sæder. En god stemning inden filmen. Det er et meget hyggeligt bio. Måske skal der være mere plads til parkering Det er godt med en god local biograf Det eren skøn biograf med god plads og godt humør. Det hyggelige miljø er afgørende for valg af biograf Det ville være dejligt med klassike film søndag eftermiddag om vinteren - eller temafilm (Renoux/Tati/Stephen Friares) Elsker den lille bio. Kunne godt ønske mig bedre sæder dog Elsker jer En fantastisk biograf. God benplads, god atmosfære, lokal. En Søndag eftermiddagsfilm forestilling om vinteren vil være hyggeligt Et udmærket repertoire.måske der også var et publikum til ældre klassikere. Tak for altid en hyggelig oplevelse I en god atmosfære 22

23 Et venligt smil - mulighed for en kop kaffe eller en drink Fedt med local biograf Fin biograf Fint I har en app, Den er downloaded Flere chokolader og is! Flere film :-) Flere P-pladser, Pensionist-rabat! Fornem Biograf Frivilligt personale fortjener meget ros! Gerne diverse aktiviteter i foyeren - lødige som vanligt Gerne en hverdagsaften om vinteren Gerne også eftermiddagsfilm Glæder mig til dette 1. besøg (Nyinstalleret i Nordsjælland) Gode pladsforhold, men elendig kaffe. Gode stole hyggeligt sted. Ærgerligt at der ikke fåes Cappocino. Hyggeligt med kommentarer inden filmen Gode sæder, super betjening. Godt I har fået aktuelle film. Hygeligt sted Har kun været her til baby bio Har kun været til baby bio Helst kl. 20 om vinteren. Mangler at kunne købe Irish Coffe Her er altid hyggeligt at komme. Når Wichman puster lyset ud er man klar til en god oplevelse I de gode sæder Her er rart at komme - ingen lugt af popcorn. Sød betjening - man sidder godt og det er hyggeligt at blive budt velkommen. Holder meget af biffen, men sæderne er vel nok svære at komme op af, når man ikke er helt ok fysisk Hvad med flere eftermiddagsforestillinger? Hyggelig Hyggelig bio. Nem service Hyggeligt sted Hyggeligt til seniorfilm tidligt I forhold til køb af slik vil jeg foreslå at vi får en lille frrysepose og hælder vores slik over I, De andre poser larmer I gør det godt - ikke noget jeg kan forbedre I love movies 23

24 I love you Jeg er bare glad for at vi har et dejligt liv. Jeg er meget tilfreds og en god betjening og prisværdigt med alle de frivilligesom jeg støtter ved at komme her ofte Jeg foretrækker Tisvilde Bio frem for andre biografer. Behagelige sæder. Ingen lugt af popkorn. Passende mængde reklamer, der er uhøjtidelige og lokale. Fri for en lang række trailere. Svens velkomst ved stearinlys gør også Tisvilde bio til noget særligt. Jeg kan lide jeres repertoire Jeg synes bare I gør det så fantastisk Jeg synes Tisvilde bio gør det rigtig godt. Spiller tidligt med mange gode film Jeg ville foretrække eftermiddag kl. 16 og/eller kl. 19 Jeg ønsker meget kofeinfri kaffe Kan godt lide betjeningen. Dejligt Kl e et godt tidspunkt Meget tilfreds Mere kultur og orera og ballet. Tak. NB Også for børn More American films More American films Nærmeste biograf. Om sommeren kl.21. Alt er perfekt - elsker Tisvilde Bio. Positive folk, god idé Lyden af poser irriterer. Gi' folk et papkrus og held det derover Senere spilletidspunkt de lyse nætter Skønt at Sven byder velkommen Skønt I viser nogle lidt anderledes film, bl.a. dokumentar. Synes her er høj kvalitet Sætter pris på I spiller populære film og film med gode anmeldelser Søde piger bag disken Ta for altid spændende filmvalg/program Tak til alle de frivillige, der holder bio i live Tisvilde Bio er en hyggelig bio, som viser kvalitetsfilm.nogle gange er det film, man ikke kender i forvejen - og man er aldrig skuffet. I vælger rigtig gode film. Jeg er også glad for personale og den gode service. Noget jeg mangler: popcorn ved aftenens visning. Tisvilde bio har dejlig siddeplads Udmærket spørgeskema Verdens bedste biograf 24

25 Vi elsker at komme her, der er hyggeligt og venligt Vi elsker at komme her. Dejligt med nye film. Tak for jeres store arbejde = derfor Vi elsker jeres hyggelige "bio" Vi er glade for at I er her. Vi er tilfredse med alt. Vi er glade for jer Vi er meget tilfredse med alt Vi kan godt lide at se gode film Vi synes der er så hygeliget Vi synes det er dejligt at have bio på landet Vi synes det er dejligt at have bio på landet Vi sætter stor pris på biogafen Vi værdsætter jeres bio Vi værdsætter jeres bio Vil gerne se film om eftermiddagen Vil gerne se film om eftermiddagen 25

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse. Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum

Kvantitativ undersøgelse. Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum Kvantitativ undersøgelse Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum Februar 2001 CA/MiB/VV/ViC Februar 2001 Job no. 2000.236 Indhold Indledning... s. 1 Konklusioner... s. 5 Resultater...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Biografen. Teknisk kvalitet

Biografen. Teknisk kvalitet Biografen Teknisk kvalitet For underholdningen 12% For personlige berigelse 2% For filmoplevelsen 24% For at have et hyggeligt samvær 54% For at have det sjovt 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Læs mere

1 time - 1 dag 25% 1-2 dage 17%

1 time - 1 dag 25% 1-2 dage 17% Beslutningsprocesser Beslutningsadfærd Planlægning første kendskab til filmen (Base N = 1206) Respondenternes orientering om udviklingen på markedet for biograffilm sker som en søgeproces gennem forskellige

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Biografklub Danmark Rapport

Biografklub Danmark Rapport Biografklub Danmark Rapport Profil af Biografklub Danmark medlemmer alder Alder 15-20 21-25 26-30 31-35 4% Biografklub Danmarks medlemmer er betydelig ældre end gennemsnittet af biografgængere. 36-40 5%

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Generalforsamling Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, lørdag den 30. maj 2015

Generalforsamling Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, lørdag den 30. maj 2015 Referat Generalforsamling 2015 - Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, lørdag den 30. maj 2015 1. Valg af dirigent og referent. Claus Arup blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum DFI FILMBASEN en status på det danske publikum 2 BAGGRUND DFI FILMBASEN er udarbejdet i samarbejde med Dansk Reklamefilm. Data er indsamlet af YouGov Zapera via et on-line danmarkspanel. Målgruppen for

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56 1 af 10 15-03-2013 12:56 86 responses Oversigt 1. a Hvor tilfreds er du med maden, er der grøntsager og salat? 1 - tilfreds 16 19% 2 38 44% 3 23 27% 4 9 10% 5-0 0% tilfreds 1. b. uddyb For varriation Der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4 Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker Bilag 4 Profil Skal være målrettet småbørnsfamilier, børn og ældre Skal have en målrettet materialebestand og indkøbsramme med fokus på målgruppen

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne I forbindelse med Frivilligmessen den 28. september i Arden Hallerne er der sendt et spørgeskema ud til de deltagende frivillige foreninger.

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Indtast dit brugernavn samt adgangskode: Når du er logget ind vil du se denne side: 1 I menuen Programplan kan du se de tidspunkter (Tidsslots) som din Tvstation har

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015 Dokumentarfilm Publikumsanalyse Det Danske Filminstitut Juni 2015 HVEM SER DOKUMENTARFILM I BIOGRAFEN? Eksisterer der et kernepublikum til dokumentarfilm, eller henvender vi os til nye målgrupper for hver

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds)

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds) BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 DÅRLIG GOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit SIDE Sp. Hvor tilfreds er du med..4..8..4..8 Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit Aktiviteterne i dagligdagen 9,% 8,%,%,%,%, Omfanget af natur og skov

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Universbeskrivelse. Upmarket pr. definition er respondenter, der angiver, at teatret giver en bedre oplevelse end biografen.

Universbeskrivelse. Upmarket pr. definition er respondenter, der angiver, at teatret giver en bedre oplevelse end biografen. Universbeskrivelse På baggrund af den kvalitative undersøgelse, der påviste forskel i tilgang til og adfærd i forbindelse med biografbesøg, er der foretaget en segmentering af respondenterne i tre markeder.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Studiestartsapp og medievaner på Science

Studiestartsapp og medievaner på Science Studiestartsapp og medievaner på Science Marts 2014 Ane Sloth Nørgaard Baggrund I foråret og sommeren 2013 fik Vejledning og studieinformation (VEST) udviklet en studiestarts app til de nye studerende.

Læs mere

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger"

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger" AfAlessandraDigsmed/Wrem,marts/april2013. Abstract Uddragafstatistikomhandlende414danskeresskønlitterærelæsevanermed fokuspåe/bøger.idatasætteterderenovervægtafunge,studerendeogkvinder,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 74 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 57% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen?

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 BAGGRUND: Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer,

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 68 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Afhængig

Læs mere