UDEVA - Set med andre øjne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEVA - Set med andre øjne"

Transkript

1 UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut

2 Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes resultaterne til praksis? Design og metode

3 Lidt om tilfredshedsmålinger Måling alene evaluering! Tilfredshed = oplevet kvalitet (når skemaet udfyldes) (hvis skemaet er godt!) Oplevet kvalitet = faglig kvalitet? Vel oftest ikke! Tilfredshedsmålinger kan indgå i en evaluering. En evaluering forudsætter at der indgår vurdering.

4 Hvad er evaluering? En kvalificeret vurdering af noget der er hændt, det vil sige: er kvalificeret i betydningen baseret på dokumentation som er indsamlet og bearbejdet på en systematisk måde. Er retrospektivt Indeholder en vurdering.

5 Hvad er formålet med at evaluere? Eksempelvis at give input til ledelsens indsats for at nedbringe frafaldet blandt de studerende. Facilitere en løbende refleksion og erfaringsdannelse om projektets metodeudvikling og tværinstitutionelle samarbejde. identificere succeshistorierne og afdække udfordringerne ved uddannelsen for elever, virksomheder og uddannelsesstedet. indgå i beslutningen om, hvorvidt vi bevarer eller nedlægger faget. anvendes til at forbedre uddannelserne, så de kan imødekomme de behov, der er i sundhedsvæsenet nu og i fremtiden gennem systematisk viden om de sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevernes oplevelser af deres uddannelsesforløb i klinikken

6 Klassisk sondring mellem to typer af evalueringsformål Summativ (kontrol ) Evalueringsformål: at vurdere værdien af en indsats Lever aktiviteten op til de krav der er sat til den? Hvad er effekterne af aktiviteten? Giver aktiviteten value for money? Skal vi fortsætte, nedlægge eller opskalere aktiviteten? Formativ (læring ) Evalueringsformål: at forbedre indsatsen mm. Hvad er styrker og svaghederne ved aktiviteten? Hvordan kan vi få flere deltagere? Hvordan kan vi forbedre deltagernes udbytte? Hvordan kan indsatsen gennemføres billigere?

7 Suppe eksemplet Når kokken smager på suppen er det evaluering Når gæsten smager på suppen er det evaluering

8 Forskellige formål med evaluering 4. Evaluering af organisationen herunder benchmarking. Samme formål som 3 eller opfyldelse af eksterne krav 3. Evaluering mhp. ledelsesinformation og som baggrund for at skabe dialog og fælles sprog på institutionen Ledelse Undervisere Mellemleder Mellemleder Mellemleder 2. Evaluering med fokus på udvikling af undervisning, herunder teamsamarbejde og kollegial støtte Studerend e/elever 1. Evaluering som en proces, der kan anvendes til at a) skabe dialog og forståelse for de studerendes ansvar for egen læring, b) styrke læringsmiljøet.

9 Hvordan arbejde med kvalitet? 4) Vurdering af praksis og målene - Tage konsekvensen og sætte nye mål? 1) Klare mål - Hvad er kvalitet? 3) Evaluering -I hvilken grad opnås den ønskede kvalitet? 2) Tegn - Hvad er tegn på kvalitet i den daglige praksis?

10 En evaluering er et valg af perspektiv Evalueringsdesignet har betydning for, hvad en evaluering er i stand til at se og hvad den kan skabe opmærksomhed omkring og sætte på dagsordenen i det politiske og organisatoriske felt Det en evaluering er i stand til at se afhænger blandt andet af dataindsamlingsmetoderne og de valgte vurderingskriterier

11 Kvantitativ metode Kvantitative metoder er generelt gode til Forklarende formål: At afdække vægten og styrken bag allerede identificerede muligheder At besvare spørgsmål der har et kendt eller begrænset antal svarmuligheder At angive fordelinger (hvor mange % mener ) Kvantitative metoder er generelt dårlige til Lav-interesseområde Når viden og erfaring er begrænset Eksplorative formål: udforskning af ukendte områder, identifikation af holdningsområder

12 Kvalitativ metode Kvalitative metoder er generelt gode til Eksplorative formål: udforskning af ukendte områder, identifikation af holdningsområder Eksplanative formål: forklaringer, uddybninger og identifikation af eksisterende holdninger At identificere den maksimale variation /spændvidder. Kvalitative metoder er generelt dårlige til At besvare spørgsmål der har et kendt eller begrænset antal svarmuligheder At angive fordelinger (hvor mange % mener ).

13 Den gode spørgeskemaundersøgelse - en tjekliste Er der skelnet mellem need to know og nice to know? Er det klart hvilke evalueringsspørgsmål data fra spørgeskemaundersøgelsen skal belyse? Er der spurgt så konkret som muligt Er der balancerede svarkategorier Er svarkategorier gensidigt udelukkende? Er der spurgt om noget som respondenterne kan svare på? Er der taget udgangspunkt i respondenternes sprog? Er det undgået at stille to spørgsmål i ét? Er der spurgt neutralt?

14 Den gode spørgeskemaundersøgelse (fortsat) Er skemaet pilottestet? Totalundersøgelse eller stikprøve Når undersøgelsespopulationen er et par hundrede eller mere, er det værd at overveje at trække en stikprøve. Stikprøver reducerer sliddet på respondenterne (og dermed evalueringstræthed) og giver os mulighed for at koncentrere vores indsats for at sikre en høj svarprocent. Stikprøvebaserede undersøgelser med høje svarprocenter er mere præcise end totalundersøgelser med middelgode svarprocenter. Stikprøvebaserede undersøgelser kræver viden om konfidensintervaller, signifikanstest mm. for at resultaterne kan tolkes korrekt.

15 Er der foretaget totalundersøgelse eller stikprøve? Når undersøgelsespopulationen er et par hundrede eller mere, er det værd at overveje at trække en stikprøve. Stikprøver reducerer sliddet på respondenterne (og dermed evalueringstræthed) og giver os mulighed for at koncentrere vores indsats for at sikre en høj svarprocent. Stikprøvebaserede undersøgelser med høje svarprocenter er mere præcise end totalundersøgelser med middelgode svarprocenter.

16 Hvor stort er bortfaldet? Principielt set skal vi have en svarprocent på 100%. I praksis er den altid lavere. Problem: skævt bortfald. Dem der svarer, ligner ikke de andre. Er der foretaget en bortfaldsanalyse? En bortfaldsanalyse = et argument for at der ikke er skævt bortfald I bortfaldsanalysen sammenligner vi fordelingerne på udvalgte variable ved de indkomne svar med populationen/stikprøven (f.eks. køn)

17 Opsamling Jeg er blevet meget nysgerrig på Giver spørgeskemaerne et retvisende billede? Får I det optimale udbytte af at kombinere kvalitativ og kvantitativ metode? Hvilke andre perspektiver kunne indtænkes i en evalueringsproces? Hvordan bruges tilfredshedsmålingerne forskellige steder i organisationen hvem foretager vurderingerne? I hvilken grad formår I at lukke cirklen?

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation VUC Vingsted kursus Onsdag d. 11. August 2010 Christina Laugesen, Evalueringskonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvem er jeg? Christina Laugesen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

EEvaluering af. Fælles Mål for idræt. Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis?

EEvaluering af. Fælles Mål for idræt. Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis? EEvaluering af Fælles Mål for idræt Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis? Af Karsten Sørensen, Videncenter for Sundhedsfremme, og Dorthe Carlsen, Videncenter

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere