Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole"

Transkript

1 Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål om dig og din uddannelse. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Hvis ikke andet er angivet, bedes du sætte ét kryds ud for hvert spørgsmål. Der er desuden flere steder mulighed for at uddybe svaret eller komme med kommentarer eller idéer. Det er af stor betydning, at alle spørgsmål besvares. Skulle der være enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan de springes over. Spørgeskemaet vil indgå i undersøgelsen under alle omstændigheder. Samlet oversigt over besvarelserne: Svarende er anført nedenfor med pigernes andel før skråstregen og drengenes efter. 1

2 1. Er du pige eller dreng? 69 piger / 55 drenge 2. Hvor gammel er du? Skriv alder i hele år n/t 3. Hvor godt eller dårligt, syntes du selv, du klarer dig på de forskellige hold? Jeg er en af de bedste: 9/13 Der er nogle få, der er bedre end mig: 42/37 Der er mange, der er bedre end mig: 12/17 4. Hvis du samlet set skulle give efterskolen som helhed karakter, hvilken karakter ville du så give? Skriv en karakter 4: 1/0 7:10/4 10: 39/40 12: 18/13 Psykisk undervisningsmiljø Det psykiske miljø handler om, hvordan du har det med dine holdkammerater og lærere og hvordan stemningen er på holdene. Det handler også om kvaliteten af undervisningen og om der er et stort arbejdspres, så du oplever stress. 5. Vi beder dig tage stilling til i hvilken grad, du er enig i flg. udsagn : Min skolegang er meningsfuld for mig Samlet set lærer jeg nok på min uddannelse Jeg ved, hvad mine lærere forventer af mig som elev Der er behov for, at lærere og elever bliver bedre til at afklare deres forventninger til hinanden I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke 43/33 18/23 0/2 0/1 31/22 31/23 1/2 0/0 31/35 32/21 4/3 0/0 5/6 14/16 34/31 11/6 2

3 Jeg har oplevet at føle mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde sammen med andre 1/2 2/1 6/9 58/51 37/26 25/27 5/6 0/0 6. Hvornår syntes du, at du lærer mest på efterskolen? (Sæt op til 3 krydser) Når det er læreren, der underviser alene: 31/22 Når vi har gæstelærere: 2/6 Når vi har gruppearbejde: 45/35 Når vi har projekter i et fag: 37/35 Når vi har projekter på tværs af fag: 21/22 Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier: 25/19 Når vi laver praktiske øvelser: 31/28 7. Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med flg. forhold? Undervisningens indhold Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold Undervisningens form Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form Lærernes formidling i undervisningen Den daglige information fra efter- Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 13/15 49/41 5/2 1/0 0/0 3/8 31/24 34/20 2/4 0/1 7/7 37/41 15/8 2/0 0/0 3/5 26/23 29/27 6/3 0/0 12/8 40/41 13/6 1/1 0/0 30/25 28/21 7/10 1/1 0/0 3

4 skolen (f.eks. mindre ændringer og aflysninger) Information fra elevforum eller lignende Samarbejdet mellem dig og dine kammerater Skole og Studievejledningen De sociale aktiviteter på efterskolen 28/23 31/23 7/9 0/2 1/0 42/39 22/15 2/2 0/0 0/0 25/21 31/27 8/8 3/1 1/0 46/35 14/21 7/1 0/0 0/0 8. Har du oplevet at have brug for hjælp fra dine lærere udenfor den formelle undervisning? Ja, flere gange: 24/23 Ja, en enkelt gang: 34/22 Nej: 10/13 BEMÆRK: Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du har svaret til spørgsmål nr. 8, at du har haft brug for faglig hjælp fra lærerne en eller flere gange 9. Har det været let eller svært at få faglig hjælp fra lærerne? Meget let: 18/12 Let: 24/23 Hverken let eller svært: 9/7 Svært: 5/0 Meget svært: 0/0 10. Hvordan oplever du samlet set de faglige udfordringer på din uddannelse? De er for små: 4/2 De er passende: 60/53 De er for store: 2/0 11. Hvor ofte......føler du dig stresset p.g.a. skolearbejde?...sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt? Ofte Af og til Sjældent Aldrig 15/4 40/32 12/17 2/3 29/23 32/26 8/6 1/0 4

5 ...sker det, at du ikke får lavet lektier og opgaver til tiden? 2/2 22/14 37/28 10/ Hvis du tænker tilbage måned for måned. Har du indenfor den seneste periode i forbindelse med din uddannelse... ensom? glad og tilfreds? rolig og afslappet? veloplagt og haft overskud? nervøs? langt nede?...haft søvnbesvær?...haft mavepine/maveproblemer?...haft koncentrationsbesvær?...haft svært ved at huske?...haft svært ved at tænke klart? Ofte Af og til Sjældent Aldrig 1/0 17/3 28/24 23/28 56/51 12/4 1/1 0/0 34/35 27/19 7/3 1/0 26/25 35/28 7/4 1/0 6/2 25/15 33/29 6/11 1/0 11/2 28/26 28/28 9/5 10/11 23/11 25/28 3/0 14/3 19/14 32/39 10/0 25/22 28/26 6/7 7/2 14/8 25/27 23/19 1/2 13/9 38/29 15/ Hvis du tænker tilbage på det sidste halve år måned for måned. Er du blevet mobbet? Nej, jeg er ikke blevet mobbet: 64/55 Ja, det er sket en eller to gange: 3/1 Ja, to eller tre gange om måneden: 1/0 Ja, ca. en gang om ugen: 0/0 Ja, flere gange om ugen: 0/0 14. Hvis du tænker tilbage på det sidste halve år måned for måned. Har du været med til at mobbe andre på efterskolen? Nej, jeg har ikke mobbet andre: 67/54 Ja, det er sket en eller to gange: 2/2 Ja, to eller tre gange om måneden: 0/0 Ja, ca. en gang om ugen: 0/0 5

6 Ja, flere gange om ugen: 0/0 15. Føler du dig holdt udenfor på efterskolen? Ja, i høj grad: 0/0 Ja, i nogen grad: 0/0 Kun i mindre grad: 10/1 Nej, egentlig ikke: 58/ Hvor enig eller uenig er du alt i alt med flg. udsagn? Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig Vi har det godt 57/54 10/2 2/0 0/0 sammen på holdet Jeg har mange 54/51 14/4 1/0 0/0 venner på efterskolen Vi hjælper tit 55/44 13/11 0/1 0/0 hinanden Jeg er ofte sam- 49/41 13/11 6/4 1/0 men med mine skolekammerater i fritiden Mine skolekam- 55/50 8/6 1/0 0/0 merater kan lide mig som jeg er Vi har tit mange 32/18 29/34 7/4 1/0 lektier Jeg kan få hjælp af mine skolekammerater til lektier og lign. 43/33 21/19 3/3 2/1 17. Hvilken karakter vil du samlet set give det psykiske miljø på efterskolen? 4: 3/0 7:12/6 10: 36/29 12: 19/ Har du idéer eller forslag til, hvordan det psykiske miljø kan forbedres på efterskolen, er du velkommen til at skrive dem her: En fast, men rar tone mellem lærere & elever Flere blandende arrangementer Brede opgaver ud, så de ikke komer i bunker Mere gruppearbejde med forskellige Mere sport om aftenen Flere ture til forskellige steder Flere lejrture Færre lektier Snakke mere personligt tættere på hinanden Mere fritid om aftenen Færre forlængede weekender Ingen favorisering mellem de bedste og knap så gode elever 6

7 Fysisk undervisningsmiljø Det fysiske miljø handler om de fysiske rammer, du færdes i til daglig på efterskolen. Det er bl.a. lokalernes indretning, pladsforhold, indeklima, lyd- og lysforhold samt udstyr og inventar. 19. Hvor enig eller uenig er du samlet set med flg. udsagn? Der er god plads i klasse lokaler Der er relevant udstyr til rådighed (tavler, overhead, IT-udstyr m.v.) Jeg kan se, hvad der sker på tavlen Vi sidder godt på stolene Der er lys nok til at læse og skrive Der er god tilgang af dagslys i lokalerne Hvor jeg sidder, bliver jeg sommetider blændet af solen Jeg oplever et højt støjniveau i timerne Der bliver gjort godt rent i lokalerne Vi har gode steder til gruppearbejde Vi har mulighed for skiftende arbejdsstillinger i løbet af dagen Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig 39/24 28/25 1/5 1/0 58/37 10/17 0/0 0/0 50/41 18/10 1/2 0/1 16/14 30/23 21/16 11/2 55/43 9/9 3/1 0/0 52/37 16/15 0/0 0/0 4/5 28/14 25/22 12/13 1/0 14/16 42/27 11/11 49/37 21/17 1/2 0/0 27/27 35/23 5/3 2/0 20/15 33/28 11/7 3/3 7

8 20. Hvor ofte oplever du flg.? Det trækker fra vinduerne Det er for varmt i klassen eller andre steder Der er for koldt i klassen eller andre steder Der lugter meget i klassen eller andre steder Vi lufter selv ud i klasselokalet ved at åbne vinduer/døre Ofte Af og til Sjældent Aldrig 12/12 29/16 22/24 6/2 1/5 24/22 34/21 9/6 19/8 40/30 8/12 1/4 5/0 17/5 38/22 9/17 23/18 30/27 14/8 1/1 21. Hvordan bedømmer du generelt dit helbred? Fremragende 18/21 Vældig godt 37/20 Godt10/12 Mindre godt 3/1 Dårligt Hvilken karakter vil du samlet set give efterskolens fysiske miljø? 4: 1/0 7:21/11 10: 37/35 12: 8/7 23. Har du idéer eller forslag til, hvordan efterskolens fysiske miljø kan forbedres, er du velkommen til at skrive dem her: Jævnere varme Nyt tæppe i kl. 3 Der er koldt i Buen Der er mørkt i Sydfløjen Vi skal have mere luft Renovér Sydfløjen Flere linjefag i sport Lavere lyd, når vi ser film eller hører musik 8

9 Æstetisk undervisningsmiljø Bliver der undervist i inspirerende rammer? Er det rart at være i efterskolens bygninger og skaber de en god atmosfære for de sociale aktiviteter, undervisningen og det daglige liv på efterskolen? Materialer, lys og farver kan f.eks. have indflydelse på bygningens atmosfære. Aktiviteter i praktiske og kreative projekter og opgaver er også en del af det æstetiske miljø. 24. Er der rum, der særligt tiltaler dig? (f.eks. p.g.a. stemningen, farverne eller indretningen)...rum, der ikke tiltaler dig særligt meget? (f.eks. p.g.a. stemningen, farverne eller indretningen) Ja Nej 46/43 17/10 25/30 36/ Hvor enig eller uenig er du samlet set med flg. udsagn? Der er en god atmosfære på efterskolen Efterskolens gangarealer er kedelige Vi har gode fællesområder med aktivitet og liv Undervisningslokalerne er generelt triste Jeg kan finde et rart sted, hvor jeg kan få ro til at fordybe mig Jeg syntes der mangler udsmykning på efterskolen Der er generelt for meget støj på efterskolen Der er generelt et godt dagslys på efterskolen Meget enig Lidt enig Lidt uenig 62/52 7/1 0/0 2/1 25/18 42/34 53/41 12/10 3/2 5/4 40/19 23/30 30/31 31/16 7/6 4/2 25/18 40/33 2/0 13/21 54/32 54/41 15/12 jeg syntes der 34/33 32/19 3/1 9

10 bliver gjort nok ud af omgivelserne på efterskolen Efterskolen er generelt godt vedligeholdt 54/40 15/10 0/3 26. Hvordan vurderer du efterskolens arealer og områder, hvor man kan slappe af? Meget tilfreds 19/23 Tilfreds: 47/24 Hverken tilfreds eller utilfreds: 1/2 Utilfreds: 1/0 Meget utilfreds: 1/0 27. Hvilken karakter vil du samlet give efterskolens æstetiske miljø? 4: 2/0 7:11/10 10: 39/29 12: 16/ Har du idéer eller forslag til, hvordan efterskolens æstetiske miljø kan forbedres, er du velkommen til at skrive dem her: Mere dekoration, som vi selv har lavet Her er altid hyggeligt Måske en gynge Flere blomster At eleverne selv må dekorere væggene Flere sofaer Flere af gangene ligner mere kældergange end beboelse Større fællesområde på drengegangen Tak fordi du udfyldte skemaet 10

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

DEL 2 - Hvorfor valgte du Solgården?

DEL 2 - Hvorfor valgte du Solgården? DEL 2 - Hvorfor valgte du Solgården? Del 2 af selvevalueringen 2009/10 Målgruppen for undersøgelsen var elever i 09X, 9Y, 10A, 10B Undersøgelsesperiode: 05-01-2010 til 29-01-2010 Antal besvarelser ialt:

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere