SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4 Cpr.nummer... 4 Interviewer... 5 Udskrevet... 5 Udskrivningsdato... 5 Udskrivningsårsag... 6 Tilbagefaldsbehandling... 6 Botræning i udslusningsbolig... 7 Deltager i selvhjælpsgruppe KØN, ALDER, CIVILSTAND, BOLIG... 7 Boligforhold, nuværende... 7 Samlivsforhold... 8 Forældremyndighed og børn < Vurdering af nuværende boligsituation... 9 Vurdering af forhold til ægtefælle / fast partner / samlever... 9 Vurdering af forhold til barn/ børn OPLYSNINGER OM HENVISNINGER OG INDSKRIVNING Status: Behandlingsomfang Status: Behandlingstype FAMILIE Kontakt med forældre, bedsteforældre og søskende Vurdering af forhold til familie UDDANNELSE Nuværende uddannelsessituation Vurdering af ændringer vedr. uddannelse ARBEJDE / FORSØRGELSE Aktuel hovedbeskæftigelse og indtægtskilde Vurdering af ændringer vedr. arbejde Vurdering af ændringer vedr. økonomi SOCIALE FORHOLD Vurdering af ændringer vedr. venner / socialt liv KRIMINALITET Aktuelle afsoningsdomme Vurdering af ændringer vedr. kriminalitet MOTION Vurdering af ændringer vedr. fysisk form FYSISK HELBRED Vurdering af fysisk helbred PSYKISK HELBRED Vurdering af psykisk helbred RUSMIDLER Hovedstof, 1. og 2. sidestof ved indskrivningen? Indtagelsesmåde hovedstof, 1. og 2. sidestof Ændringer i forbrug af hovedstof, 1. sidestof, 2. sidestof? Ændring i forbrug af rusmidler generelt (Alkohol og tobak medregnes ikke)... 20

2 Side 2 af 20

3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling Generelt om gennemførelse af SAUL 3 SAUL-3 er tredje del af en struktureret interviewguide, der har til formål at registrere og behandle en række data om unge, der indskrives i U-turn. SAUL består af 4 spørgeskemaer, der besvares ved 4 interviews: SAUL 1 Personligt interview ved indskrivning SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling (undt. individuelle) SAUL 3 Telefonisk / personligt interview ved afslutning af (efter)behandling SAUL 4 Telefonisk interview 6 måneder efter afsluttet (efter)behandling Alle interviewguides foreligger online under Enalyzer Survey Solution. Det betyder, at man for at gennemføre interviewet skal have adgang til en computer med internetadgang. Adgang til SAUL sker gennem et link, placeret på en del af U-turns hjemmeside, som er lukket for almindelig adgang via et password. SAUL-3 kan gennemføres som et personligt interview eller evt. som et telefonisk interview. Spørgsmålene kan evt. reformuleres, hvis respondenten ikke forstår dem. Se i øvrigt vejledningen til SAUL-1 for nærmere oplysninger om gennemførelsen af interviews i SAUL. OBS! Vedr. Individuelle forløb. Når en respondent udskrives fra individuel behandling skal man påbegynde SAUL-2 interviewet og besvare det frem til og med spørgsmålet: Hvis nej hvad er årsagen til at respondenten ikke overføres til efterbehandling? Når dette spørgsmål er besvaret bliver interviewet afsluttet, hvorefter man kan gå i gang med dette interview (SAUL-3), som er det interview, der afslutter behandlingen. Side 3 af 20

4 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER Institutionsnummer Man indsætter blot nummeret ovenfor U-turns identifikation som institution i Københavns kommune. Kan evt. anvendes som sorteringskode, hvis man på et tidspunkt ønsker at udføre interviews med unge fra andre steder end U-turn. F.eks. ved sammenlignende undersøgelser. Journalnummer Journalnummeret er en fortløbende nummerering, som tildeles hver enkelt sag. Nummeret består af de to sidste cifre i indeværende år samt et trecifret unikt nummer. (F.eks. tildeles den første journal i 2008, nummeret ). Hvordan finder man det rigtige journalnummer? Til at holde styr på systemet finde en liste over journalnumre og labels med fortrykte journalnumre. Da der er angivet navne og cpr.nr. på listen skal den opbevares i det aflåste arkivskab, hvor også unge-mapperne opbevares. På unge-mappen sidder en label med samme nr. som på listen. Anvendes til sortering samt ved samkøring med ELIJAS Cpr.nummer Anfør den unges cpr-nummer Side 4 af 20

5 Interviewer Navn på den person, der foretager interviewet Anfør navnet på den, der udfører interviewet. Bør være den unges kontaktperson Anvendes ved evt. fejlfinding Udskrevet Udskrives respondenten? Ja Nej Svaret skal altid være Ja (I status- forskningssystemet anvendes de samme typer oplysninger også ved midtvejsstatus derfor dette spørgsmål) Udskrivningsdato Dato indtastes således: dd-mm-åååå. Hvis svaret f.eks. er 1. februar, 2008 indtastes: Hvis du skriver forkert vil systemet bede dig om at korrigere fejlen. Udskrivningsdatoen er den sidst aftalte mødedato med respondenten, uanset om vedkommende er mødt op eller ej. Udskrivningen bør foretages så snart det er konstateret, at respondenten ikke længere følger behandlingsforløbet. (Anvendes i Status- Forsknings systemet samt ved samkøring m. ELIJAS) Side 5 af 20

6 Udskrivningsårsag Hvordan afsluttes behandlingen? (Angiv kun ét svar) Planlagt Mod givet råd Udeblevet Bortvist p.g.a. aftalebrud Fængsel Udskrevet til anden behandling i Kbh. Kommune Udskrevet til egen læge Død Hospital / plejehjem Flytning til anden kommune Andet Marker det rigtige svar. De enkelte svarmuligheder forklares nedenstående: Planlagt dvs. færdigbehandlet. (Der kan evt. stadig være brug for social støtte). Mod givet råd afslutning sker på respondentens eget initiativ og U-turn her frarådet udskrivning Udeblevet udeblevet fra aftalt behandling Bortvist p.g.a. aftalebrud bortvist eller tvangsafsluttet ved brud på regler / aftaler Fængsel Indsat i fængsel, arresthus, varetægt. Visitationskompetence overgået til kriminalforsorgen Udskrevet til anden behandling i Kbh. Kommune f.eks. rådgivningscenter, døgnbehandling Udskrevet til egen læge - Død - Hospital / plejehjem - Flytning til anden kommune - Andet Uoplyst Anvendes i Status Forskningssystemet Tilbagefaldsbehandling Overgår respondenten til tilbagefaldsbehandling? Ja Nej Skal i U-turn altid være Nej. Side 6 af 20

7 Botræning i udslusningsbolig Overgår respondenten til botræning i udslusningsbolig? Ja Nej Skal i U-turn altid være Nej. Deltager i selvhjælpsgruppe Overgår respondenten til deltagelse i selvhjælpsgruppe? Ja Nej Skal i U-turn altid være Nej. 2. KØN, ALDER, CIVILSTAND, BOLIG Boligforhold, nuværende Hvilken af disse muligheder beskriver bedst dine nuværende boligforhold? (Angiv kun ét svar) Selvstændig bolig (egen lejlighed) Lejet værelse (hybel, værelse) Hos forældre Familie/Venner - ikke hos forældre Institutionsophold Støttebolig/bofællesskab Herberg/forsorgshjem Gaden/ingen bolig Familiepleje Hospital Fængsel eller institution under kriminalforsorgen Andet Der skal angives den unges aktuelle boligsituation. Indgår i Status- Forskningssystemet. Side 7 af 20

8 Samlivsforhold Samliv (Angiv kun ét svar) Enlig Fast partner og samboende Fast partner ikke samboende Bor du sammen med én (ægtefælle, kæreste, samlever, sambo), der bruger hash/stoffer regelmæssigt? (Angiv kun ét svar) Ja Nej Såfremt der svares enlig eller fast partner ikke samboende i første spørgsmål springes det næste automatisk over. Såfremt den unge bor sammen med forældre svares enlig i første spørgsmål. Forskellen på samlever og sambo: Man er samlevende, når man har mindst ét fælles barn boende i hjemmet - (eller har haft det d eller d et efterfølgende år). Man er samboende når man er to personer af hver sit køn, der bor sammen uden fælles børn (men evt. med særbørn). Man må ikke være i familie med hinanden og der må ikke bo andre voksne (16+) på adressen. Spørgsmålene indgår i Status- Forskningssystemet. Spørgsmål 1 anvendes endvidere til at beskrive boligforhold samt indgår i definition af socioøkonomisk status. Forældremyndighed og børn <18 Har du forældremyndighed over børn under 18 år? (Angiv kun ét svar) Ja Nej Hvor mange af dem er anbragte? (Angiv værdi) Hvor mange af dem er hjemmeboende? (Angiv værdi) Er du biologisk forælder til børn under 18? (Angiv kun ét svar) Ja Nej Hvor mange børn er du biologisk forælder til? (Angiv værdi) Bor du sammen med børn under 18 år? OBS: Ikke søskende. (Angiv kun ét svar) Ja Nej Hvor mange børn under 18 år bor du sammen med? (Angiv værdi) Side 8 af 20

9 Systemet springer selv over visse spørgsmål, hvis de er irrelevante. Svares f.eks. nej i det første spørgsmål, springes de to næste over. Bemærk! Spørgsmålet: Bor du sammen med børn under 18 år? skal KUN besvares bekræftende, hvis respondenten er voksen, udeboende, som bor i en husstand, hvor der er børn under 18. Ved en respondent, der er hjemmeboende i en husstand med mindre søskende skal svaret være Nej. Indgår i Status- Forskningssystemet. Anvendes i smh. m. civilstandsbeskrivelse Vurdering af nuværende boligsituation Hvordan synes dine boligforhold har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Vurdering af forhold til ægtefælle / fast partner / samlever Hvordan synes dit forhold til din ægtefælle / faste partner / samlever har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv irrelevant, hvis respondenten ikke har ægtefælle / fast partner eller samlever. Side 9 af 20

10 Vurdering af forhold til barn/ børn Hvordan synes dit forhold til dit barn / dine børn har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv irrelevant, hvis respondenten ikke har barn / børn 3. OPLYSNINGER OM HENVISNINGER OG INDSKRIVNING Status: Behandlingsomfang Hvilken behandling har du været indskrevet i: Ambulant behandling (individuel) Ambulant behandling (aftengruppe) Ambulant dagbehandling (daggruppe) Døgnbehandling Familiepleje Angiv den behandling, respondenten har været indskrevet i. Skal i U-turn altid være ambulant behandling eller ambulant dagbehandling (dvs. daggruppe) Her refereres til behandling af stofmisbrug jf. Servicelovens 101 (ambulant behandling) og Servicelovens 107 (midlertidigt botilbud) samt Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, vejledning af afsnit 6: Behandling af patienter for stofmisbrug. Side 10 af 20

11 Status: Behandlingstype Status: Behandlingstype Substitution: Metadon Substitution: LAAM Substitution: Buprenorphin Substitution: Andre opiater Stoffri Angiv den behandlingstype, respondenten har modtaget. Skal i U-turn altid være stoffri 4. FAMILIE Kontakt med forældre, bedsteforældre og søskende Afdækkes ved 4 spørgsmål med samme typer svarkategorier: Hvor tit har du kontakt med din:... (biol/adoptiv) far?... (biol/adoptiv) mor?... bedsteforældre? (Ca. oplysning både på fars og mors side samlet)... dine søskende? (Ca. oplysning - alle søskende - hel-, halv-, pap-) Dagligt Mindst 1 gang ugentligt Mindst 1 gang månedligt Mindre end 1 gang månedligt Slet ikke Ikke relevant (har ikke levende biol/adoptiv far) Spørgsmålene vedrører KUN biol/adoptiv forældre. (Dvs. ikke evt. plejeforældre) Spørgsmålene er kun ca. oplysninger. Hvor spørgsmålet vedrører flere personer (bedsteforældre og søskende) skal der bare angives ca. hvor ofte respondenten har kontakt med én eller flere af de nævnte personer. Besvarelserne skal indikere i hvilket omfang respondenten har kontakt med sin familie. Besvarelsen antages sammen med oplysninger om venner, omgangskreds m.v. at indikere i hvilket omfang respondenten har personlige ressourcepersoner at trække på ved evt. problemer samt omfanget af hans/hendes personlige netværk. Side 11 af 20

12 Vurdering af forhold til familie Hvordan synes dit forhold til din familie har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Der er tale om respondentens generelle, samlede indtryk af forholdet til familien. Er der f.eks. tale om et forværret forhold til f.eks. en mor, mens forholdet til far er forbedret vil det være op til respondenten at afveje betydningen heraf og give en samlet, overordnet vurdering. 5. UDDANNELSE Nuværende uddannelsessituation Hvad er din nuværende uddannelsessituation? (Angiv kun ét svar) Grundskole ( klasse) Efterskole (11. klasse) Almengymnasial uddannelse - (Gymnasium, HF, studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse - (Hhx, Htx) Erhvervsuddannelse (handel og kontor, bygge/anlæg, industri, jordbrug m.fl) Kort videregående uddannelse (politi, økonoma, teknisk ass. m.fl.) Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år; lærer, sygeplejerske m.v.) Lang videregående (5år+) Ikke under uddannelse Marker det rigtige svar Besvarelsen anvendes til sammenligning med respondenternes besvarelser fra SAUL-1 Side 12 af 20

13 Vurdering af ændringer vedr. uddannelse Hvordan synes dine uddannelsesmæssige forhold har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv irrelevant, hvis respondenten ikke er under uddannelse 6. ARBEJDE / FORSØRGELSE Aktuel hovedbeskæftigelse og indtægtskilde Hvad er din hovedbeskæftigelse for tiden (aktuelt)? (Angiv kun ét svar) Lønnet arbejde / selvstændig Arbejdstræning / revalidering Skole, kursus Ledig (modtager kontanthjælp eller a-kasse understøttelse) Udenfor arbejdsmarkedet (ledig og uden indtægt) Barsel / uddannelsesorlov eller anden orlov Andet Hvad er din væsentligste indtægtskilde for tiden? (Angiv kun ét svar) Lønindkomst / egen virksomhed Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension S.U. Aktiveringsydelse jf. LAS kap.4 16 (07) Revalideringsydelse jf. LAS kap.6 47 (08) Fleksjob jf. LAS kap.7 71 (09) Skånejob jf. LAS kap (10) Anden indtægt (f.eks. lommepenge) Marker de rigtige svar (Vær opmærksom på, at visse af de angivne indtægtskilder kun er medtaget fordi de findes i Status- Forskningssystemet. De er baseret på forældet lovgivning og findes ikke længere). Side 13 af 20

14 Anvendes i Status- Forskningssystemet Krydstabulering ml. de to spørgsmål anvendes til fastlæggelse af socioøkonomisk status. Vurdering af ændringer vedr. arbejde Hvordan synes dine arbejdsmæssige forhold har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv irrelevant hvis respondenten ikke er enten i arbejde eller arbejdssøgende (ledig) Vurdering af ændringer vedr. økonomi Hvordan synes dine økonomiske forhold har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv respondentens svar. Side 14 af 20

15 7. SOCIALE FORHOLD Vurdering af ændringer vedr. venner / socialt liv Hvordan synes dit forhold til dine venner og dit sociale liv har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv respondentens svar 8. KRIMINALITET Aktuelle afsoningsdomme Står du aktuelt overfor at skulle afsone en fængselsdom? (Angiv kun ét svar) Ingen domme til afsoning Under 1 md. 1-3 mdr. 4-6 mdr mdr. Et år og derover Markér det rigtige svar Indgår i Status- Forskningssystemet. Side 15 af 20

16 Vurdering af ændringer vedr. kriminalitet Hvordan synes dit forhold til kriminalitet har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv irrelevant hvis respondenten ikke tidligere har begået kriminalitet og heller ikke gør det nu. 9. MOTION Vurdering af ændringer vedr. fysisk form Hvordan synes din fysiske form har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angive respondentens svar Side 16 af 20

17 10. FYSISK HELBRED Vurdering af fysisk helbred Hvordan synes dit fysiske helbred har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv respondentens svar. 11. PSYKISK HELBRED Vurdering af psykisk helbred Hvordan synes dit psykiske helbred (tilstand) har udviklet sig i løbet af den tid, hvor du har været indskrevet i U-turn? (Angiv kun ét svar) / ved ikke Angiv respondentens svar. Side 17 af 20

18 12. RUSMIDLER Hovedstof, 1. og 2. sidestof ved indskrivningen? Hvilket stof... er respondentens væsentligste problemgivende stof? (Hovedstof)... efter hovedstoffet - er respondentens væsentligste problemgivende stof??... efter hovedstof og 1. sidestof - er respondentens væsentligste problemgivende stof? Alkohol Cannabis Heroin Metadon Buprenorphin LAAM Opiater Benzodiazepiner Dexofan Inhalater GHB / Fantasy LSD Psilocybinsvampe Meskalin Ketamin PCP Kokain Crack / freebase Amfetamin Ecstasy Dopingstoffer (steroider) Poppers Marker det rigtige svar for hovedstof samt (evt.) 1. og 2. sidestof. Under 1. og 2. sidestof kan evt. vælges følgende svarmuligheder: Har kun problemer med hovedstof Har kun problemer med hovedstof og 1. sidestof Anvendes til samkøring med oplysninger fra SAUL-1 Side 18 af 20

19 Indtagelsesmåde hovedstof, 1. og 2. sidestof Hvordan indtager du oftest stoffet? (Angiv kun ét svar) Jeg injicerer stoffet (bruger sprøjte) Jeg ryger stoffet Jeg spiser / drikker stoffet Jeg sniffer stoffet Anfør det svar, der passer bedst Anvendes i Status- Forskningssystemet. Ændringer i forbrug af hovedstof, 1. sidestof, 2. sidestof? Er der sket nogen ændringer i dit forbrug af hovedstof, 1. sidestof, 2. sidestof? Ja, ophørt Ja, forbruget reduceret væsentligt Ja, forbruget reduceret Nej, ingen ændringer Ja, forbruget øget Ja, forbruget øget væsentligt Ved ikke Uoplyst Anfør det svar, der passer bedst Anvendes til skalering af respondentens vurdering af sine rusmiddelvaner. Side 19 af 20

20 Ændring i forbrug af rusmidler generelt (Alkohol og tobak medregnes ikke) Hvis du tænker på dit forbrug af rusmidler generelt, hvordan synes du så det har udviklet sig mens du har været i U-turn? (Alkohol og tobak medregnes ikke) Ophørt alle stoffer Forbruget er reduceret væsentligt Forbruget er reduceret Ingen ændringer Forbruget er øget Forbruget er øget væsentligt Ved ikke Uoplyst Anfør det svar, der passer bedst Anvendes til skalering af respondentens vurdering af sine rusmiddelvaner. Side 20 af 20

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere