Introduktion til webanalyser.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til webanalyser.dk"

Transkript

1 Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema, og du har forberedt en , som kan udsendes med link til spørgeskemaet. 1. Gå til siden 2. Log på via linket i øverste højre hjørne af skærmbilledet eller: a. Klik på linket med teksten Opret ny bruger. b. Skriv din -adresse. c. Tryk på knappen med teksten Send adgangskode Skriv skemanavnet på det skema du ønsker at oprette. Skriv f.eks. skemanavnet Mit testskema, og tryk på knappen med teksten Opret skema. 1

2 Et pop op-vindue åbner med en velkomsttekst samt en oversigt over de spørgsmålstyper, der kan oprettes. Vigtig bemærkning om pop op-blokkere Hvis der ikke åbner et vindue med en velkomsttekst samt en oversigt over de spørgsmålstyper der kan oprettes, skal du give tilladelse til at der vises pop op vinduer for webstedet. Det gøres ved at klikke på den gule linie øverst på siden med teksten: Et pop op-vindue blev blokeret. Hvis du vil se dette pop op-vindue eller se yderligere indstillinger, skal du klikke her... På den menu der kommer frem, vælges Tillad altid pop op-vinduer fra dette websted. 2

3 Rediger spørgeskemaet Hvis din browser tillader pop op-vinduer fra webstedet, vil du se vinduet med en oversigt over de spørgsmålstyper, der kan oprettes. Du kan se et eksempel for hver spørgsmålstype ved at klikke på radioknappen ud for spørgsmålstypens navn. Senere i dette dokument forklares, hvordan man opretter spørgsmålstyper, som ikke umiddelbart fremgår af listen. Man kan således oprette spørgsmål, som kun accepterer en gyldig adresse som besvarelse, og man kan oprette spørgsmål, som skal besvares med en dato eller med et tal inden for et bestemt interval. Vælg spørgsmålstypen Beskrivelse (tekst) på den næstnederste linie i listen. En beskrivelse (tekst) benyttes, når man ønsker at skrive en forklaring i starten af et spørgeskema. 3

4 Du kan lade feltet Sekundær tekst (valgfri) være blank, eller du kan skrive en uddybende tekst her. Klik på Vis knappen for at se hvordan teksten bliver vist i spørgeskemaet. Luk eksempel-vinduet og klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte teksten i spørgeskemaet. Du kan nu vælge en anden spørgsmålstype for det næste spørgsmål, som skal oprettes. Vælg spørgsmålstypen Enkelt-svar. Skriv i feltet Spørgsmålstekst: Har du planlagt at rejse i år? I feltet med ledeteksten Svartekster skrives følgende tre linier: Ja Nej Ved ikke Marker i boksen ud for teksten Obligatorisk svar, således at respondenterne ikke kan undlade at besvare spørgsmålet. Klik på Vis knappen for at se hvordan spørgsmålet bliver vist i skemaet. 4

5 Luk eksempel-vinduet og klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte spørgsmålet i skemaet. Når spørgsmålet er oprettet, kan du vælge spørgsmålstypen for det næste spørgsmål. Vælg spørgsmålstypen Fler-svar med tekst. Skriv spørgsmålsteksten Hvilke lande vil du besøge i år? Skriv svarteksterne: Frankrig Tyskland England Andre, skriv venligst hvilke(t) Marker i boksen ud for teksten Obligatorisk svar, således at respondenterne ikke kan undlade at besvare spørgsmålet. Klik på Vis knappen for at se hvordan spørgsmålet bliver vist i skemaet. 5

6 Luk eksempel-vinduet. Ved at vælge en anden type i feltet med ledeteksten Tekstboks indstillinger og klikke på Flere indstillinger, kan man knytte validering til respondenternes svar og f.eks. sikre at brugeren besvarer med et tal imellem 0 og Hvis man vælger som type, vil kun gyldige -adresser blive accepteret som besvarelse. Hvis man vælger Dato som type, vil kun gyldige datoer blive accepteret som besvarelse. Klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte spørgsmålet i skemaet. Vælg spørgsmålstypen Matrixspørgsmål. 6

7 Skriv i feltet Overskrift: Hvor tilfreds er du med følgende på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er bedst? Skriv svarteksterne: 1 = Særdeles utilfreds = Særdeles tilfreds Ved ikke/ Vil ikke svare Skriv følgende i feltet med ledeteksten Spørgsmålstekster (rækker): Åbningstider Personale Parkering Udvalg Priser Marker i boksen ud for teksten Obligatorisk svar, for at sikre at alle respondenter besvarer spørgsmålet. Klik på Vis knappen for at se hvordan spørgsmålet bliver vist i skemaet. Luk eksempel-vinduet og klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte spørgsmålet i skemaet. Klik på Afslut knappen for at afslutte oprettelsen af spørgsmål. 7

8 Du ser nu hovedsiden for redigering af spørgeskemaet. De spørgsmål, som du netop har oprettet, ses i venstre side af vinduet. Hvis du klikker på ikonen med teksten Ny forneden på venstre side af vinduet, åbnes den dialog for oprettelse af spørgsmål, som du allerede kender. Hvis du klikker på de andre ikoner, kan du redigere, kopiere, flytte eller slette spørgsmålene i skemaet. 8

9 Mere om spørgsmålstyper På startsiden for oprettelse af spørgsmål findes en oversigt over de grundlæggende spørgsmålstyper. Andre spørgsmålstyper kan oprettes ved at konfigurere en af de grundlæggende typer. I det følgende forklares, hvordan spørgsmålstyper, der ikke umiddelbart kan ses på listen, dannes ud fra en af de grundlæggende typer. Skalerede svar Et spørgsmål med skalerede svar oprettes som ethvert andet spørgsmål. I et tidligere eksempel oprettedes spørgsmålet Hvor tilfreds er du med følgende på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er bedst? med svarteksterne: 1 = Særdeles utilfreds = Særdeles tilfreds Ved ikke/ Vil ikke svare Når data for spørgsmålet skal analyseres, er det let at beregne den gennemsnitlige score på en skala fra 1 til 10. Skalaværdierne (1 til 10 i dette eksempel) indtastes i analysemodulet, når den gennemsnitlige score skal beregnes. Senere i dette dokument findes et eksempel der viser hvordan den gennemsnitlige score beregnes på en skala fra 1 til 10. Åbne spørgsmål (tekstsvar) I et tidligere eksempel oprettedes et åbent spørgsmål, hvor respondenterne kan skrive en tekst. Et åbent spørgsmål oprettes ved at vælge en af de grundlæggende spørgsmålstyper Singlesvar med tekst, Multisvar med tekst eller Åbent spørgsmål (tekstsvar). 9

10 Hvis man klikker på Flere indstillinger, kan man angive størrelsen af den tekstboks, der skrives i, og man kan angive hvor meget tekst der højst må skrives. Validering af svar Med validering af svar kan man f.eks. sikre, at respondenterne kun indtaster gyldige -adresser, eller at der kun svares med heltal imellem 0 og 9999) Validering af svar opnås ved at vælge den relevante Tekstboks type for et åbent spørgsmål. Der kan vælges imellem typerne Tekst, adresse, Decimaltal, Heltal og Dato. Programmet vil kun acceptere svar af den valgte type. Hvis man klikker på Flere indstillinger, kan man angive yderligere betingelser for gyldigheden af svarene. Hvis typen er heltal, kan man for eksempel angive et interval, som tallet skal være inden for. Numeriske svar Hvis et spørgsmål skal besvares med et tal, oprettes det som Åbent spm (tekst, tal, dato) og Tekstboks typen Heltal eller Decimal vælges. Hvis man klikker på Flere indstillinger, kan man angive hvilke talværdier der accepteres (for eksempel heltal imellem 0 og 9999). -adresser Hvis respondenterne skal skrive en -adresse, vælges Åbent spm (tekst, tal, dato) og Tekstboks typen vælges. Programmet vil så kun acceptere gyldige adresser som svar. Datoer Hvis respondenterne skal svare en dato, vælges Åbent spm (tekst, tal, dato) og Tekstboks typen Dato vælges. Programmet vil så kun acceptere gyldige datoer som svar. Indstillinger for svar Hvis man klikker på Flere indstillinger under Indstillinger for svar, kan man angive en række egenskaber for det spørgsmål man er ved at oprette. Værdierne Min og Max (antal tilladte svar) kan ændres, således at man for eksempel kan sikre, respondenterne besvarer med mindst 3 og højst 5 afkrydsninger på et spørgsmål. Hvis man vælger Roteret eller Randomiseret (rækkefølge), vil svarmulighederne for spørgsmålet blive præsenteret forskelligt for hver ny respondent. Hvis der vælges roteret, beholdes rækkefølgen af svarene, men hver respondent præsenteres for et nyt svar som det første på listen. Hvis der vælges randomiseret, bliver svarmulighederne præsenteret i helt tilfældig rækkefølge. Valget af Lodret eller Vandret (retning) bestemmer hvordan rækken af svartekster præsenteres på skærmen. Matrixspørgsmål (blokspørgsmål) og Dobbelt matrixspørgsmål Når man opretter et matrix spørgsmål eller et dobbelt matrix spørgsmål (det vil sige to matrix spørgsmål sat sammen til ét), oprettes spørgsmålene med radioknapper, således at der højst kan afgives ét svar på hver linie. Dette kan ændres ved at vælge Flere indstillinger og ændre Max til et tal som er større end 1. 10

11 Forgreninger i spørgeskemaet I et tidligere eksempel oprettede vi spørgsmålet Hvilke lande vil du besøge i år?. Vi kan springe dette spørgsmål over for de respondenter, som svarer Nej til spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år?. Det gøres med rutedefinitioner. Et spring i spørgeskemaet indføres i to trin: 1) Først oprettes sideskift i skemaet, således at de spørgsmål der skal springes over, er placeret på separate sider i spørgeskemaet (således at disse sider kan springes over). 2) Dernæst oprettes rutedefinitionen, som indeholder betingelsen for at en eller flere sider springes over (for eksempel hvis man har svaret Nej til spørgsmål 2). I de følgende eksempler vil vi opdele spørgeskemaet i en række sider, og vi vil oprette en rutedefinition, som medfører, at kun respondenter der svarer Ja til spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år? stilles spørgsmålet Hvilke lande vil du besøge i år?. Klik på fanen med teksten Sider i øverste venstre del af vinduet. Klik på ikonen med teksten Ny forneden i nederste venstre del af vinduet. En linie vises under ikonerne. Vælg linien med teksten efter (2) Har du planlagt at rejse i år? og klik på Tilføj ny. Der er nu indsat et sideskift efter spørgsmål nr. 2. Klik igen på ikonen med teksten Ny. Vælg linien med teksten efter (3) Hvilke lande vil du besøge i år? og klik på Tilføj ny. 11

12 Der er nu indsat et sideskift efter spørgsmål nr. 3, hvorefter spørgeskemaet er opdelt på 3 sider. Nu hvor spørgeskemaet er opdelt på flere sider, kan vi sikre, at kun de respondenter der svarer Ja til spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år? stilles spørgsmålet Hvilke lande vil du besøge i år?. Klik på fanen med teksten Rutedefinitioner i øverste venstre del af vinduet. Klik på ikonen med teksten Ny i nederste venstre del af vinduet. 12

13 På venstre side af vinduet ses spørgsmålsteksterne samt de sideskift der er oprettet for spørgeskemaet. På højre side af vinduet kan man angive hvilken type rutedefinition man vil oprette. Standardvalget er et Betinget hop. Vælg Hop fra side Side 1 og Betingelse: Spørgsmål Har du planlagt at rejse i år? og er besvaret Nej og Hop til side Side 3 Klik på Tilføj rutedefinition. Der er nu oprettet et betinget hop, som betyder, at respondenter der svarer Nej på spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år?, fortsætter besvarelsen fra side tre, når spørgsmålene på side ét er besvaret. Klik på Retur. 13

14 Afprøv online skemaet Klik på linket Vis skema foroven på højre side af vinduet og besvar skemaet. Som det vil fremgå, er spørgeskemaet opdelt på flere sider, og man springer over side 2, hvis man svarer Nej til det første spørgsmål. Luk vinduet med spørgeskemaet og klik på Afslut foroven på højre side af vinduet for at afslutte redigeringen af spørgeskemaet. Du skulle nu se nedenstående skærmbillede. Ikonen med teksten Rediger spørgeskema genåbner vinduet med programmet for redigering af spørgeskemaet. Ikonen med teksten Indstillinger for spørgeskema åbner en side hvor der blandt andet kan vælges sprog for spørgeskemaets knapper samt eventuelle fejlmeddelelser. 14

15 Aktivering af undersøgelsen Besvarelser for spørgeskemaet gemmes kun i databasen, når spørgeskemaet er aktiveret. Når du beslutter dig for at begynde indsamlingen af data, må du derfor aktivere skemaet ved at klikke på ikonen med teksten Aktivering på venstre side af vinduet og dernæst klikke på knappen med teksten Aktiver undersøgelsen. Vi sender en faktura på kr. (eller kampagneprisen 950 kr. for nye brugere), når du aktiverer et skema. Når skemaet er aktiveret, kan der kun oprettes nye spørgsmål eller ændres i de eksisterende spørgsmål, hvis undersøgelsen nulstilles først. Nulstilling af undersøgelsen indebærer imidlertid at alle besvarelser der er registreret slettes! Når undersøgelsen er aktiveret, vil der blive registreret besvarelser for skemaet, indtil dataindsamlingen stopper automatisk efter 3 måneder. Dataindsamlingen kan dog forlænges ved at trykke på knappen med teksten Forlæng dataindsamlingen en måned. Vi sender en faktura på 350 kr. for hver måned dataindsamlingen forlænges udover de første 3 måneder efter aktiveringen. 15

16 Forbered med link til webskemaet Klik på ikonen i venstre side af skærmen med teksten og klik på ikonen med teksten -administration. Der åbnes en dialog, som giver mulighed for at forberede og udsende s med link til skemaet. Du kan sende s med det samme eller du kan notere et tidspunkt, som de skal sendes på. 16

17 Klik på ikonen med teksten Forbered og send invitation. Gennemfør de 5 trin, som er beskrevet på siden, for at forberede en -invitation med et link til spørgeskemaet. Under trin 2 indsættes de adresser, som der skal sendes til. Punktet kan springes over nu, idet adresserne kan indsættes på et senere tidspunkt. TIP: Det er en god ide at skrive din egen -adresse som den sidste adresse i distributionslisten, når du sender s. Hvis du gør dette, vil du vide, at e- mailen er sendt til alle øvrige respondenter, når du modtager en selv. 17

18 Vælg Gem som kladde og afslut nederst på siden. Du har nu gemt en som kladde, således at du kan åbne den igen og sende den på et senere tidspunkt. Når du vil afsende en, skal du blot trykke på Fortsæt knappen i stedet for at gemme e- mailen som kladde. Hvis du prøver at afsende s inden skemaet er aktiveret, vil du blive bedt om at aktivere skemaet først. Det hængers sammen med at besvarelser for et skema ikke vil blive gemt, såfremt skemaet ikke er aktiveret. Udsendelse af påmindelser Du kan få systemet til at sende en påmindelse til respondenter, som på et tidspunkt endnu ikke har besvaret skemaet. Det sker ved at klikke på ikonen med teksten Forbered og send påmindelse. Visning af status for hver -adresse Hvis du klikker på Vis sendte s ikonen, åbner et vindue med en liste indeholdende alle de -adresser, der er blevet sendt til. For hver , kan du se, hvornår den blev sendt, og, hvis respondenten har besvaret skemaet, kan du se, hvornår det er sket. Genfremsendelse af s og blokering for påmindelser Hvis du klikker på Vis sendte s ikonen, kan du genfremsende s til respondenter, som har slettet mailen ved en fejl. Det er også muligt at blokere for at afsendelse af påmindelser til bestemte adresser på listen. Dette er nyttigt, for eksempel hvis respondenter, som har modtaget en invitation, giver udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i undersøgelsen. Fletning af variabelværdier i tekster Variabelværdier (f.eks respondenternes navne) kan indsættes i teksten. Vælg Hjælp fra -administration siden for at se et eksempel, der viser, hvordan du kan importere variabelværdier sammen med -adresserne og indsætte værdierne i mail-teksten. Historik Hvis du klikker på ikonen i venstre side af skærmen og klikker på Historik ikonen, vises en oversigt over antallet af sendte s samt antallet af svar og svarprocenten dag for dag. 18

19 Analyse af svarene Du kan analysere de indkomne svar, selvom dataindsamlingen stadig pågår. Tabeller og grafer kan åbnes i Word, Excel og PowerPoint ved et enkelt klik med musen. Du kan vælge imellem at analysere besvarelserne med de indbyggede analysefunktioner, eller du kan downloade data og analysere resultaterne med Excel eller DeskTopIntegrator. DeskTopIntegrator er et professionelt analyseværktøj, som kan installeres gratis fra Download siden. Klik på ikonen i venstre side af skærmen med teksten Analyse og klik på ikonen med teksten Tabeller og grafer. Der åbnes en dialog, som giver adgang til at analysere de indkomne svar. 19

20 Spørgsmålet (eller spørgsmålene), som man ønsker at analysere, markeres på højre side af dialogen. Vælg en kombination af valgmulighederne, og tryk på knappen Dan tabel (evt. Dan graf) for at se resultatet. Der er formentlig ikke registreret besvarelser, for det skema du arbejder med. De grafer du danner, vil derfor kun vise akserne, og tabellerne vil indeholde 0 (nul) svar. Klik på den relevante ikon for at åbne tabellen eller grafen i Word, Excel eller PowerPoint. Totalrapport En totalrapport med frekvenstabeller for alle spørgsmål i skemaet dannes ved at klikke på linket med teksten Klik her for totalrapport: 20

21 Tabeller for matrixspørgsmål (blokspørgsmål) Spørgsmålene, som indgår i et matrixspørgsmål (og i øvrigt enhver samling af spørgsmål, som har de samme svarmuligheder), kan analyseres samlet i én tabel ved at vælge Bloktabel med flere spørgsmål. Delspørgsmålene i matrixspørgsmålet vælges fra spørgsmålslisten i højre side af dialogen. Kontrol-tasten (Ctrl) holdes nede medens der klikkes med musen på de forskellige spørgsmål, som skal medtages i tabellen. Skalerede tabeller Det er ofte relevant at beregne en gennemsnitlig score for spørgsmål, der måler respondenternes holdninger ved at spørge om i hvilket omfang de er enige eller uenige med et bestemt udsagn. Et typisk eksempel kunne have svarmuligheder fra "1 = Meget uenig" til "5 = Meget enig". En tabel med beregning af en gennemsnitlig score for et sådant spørgsmål dannes ved at vælge Skaleret gennemsnit som tabelindhold. Ved beregningen af den gennemsnitlige score skal der angives et sæt skalaværdier for svarmulighederne. Programmet vil foreslå heltal fra 1 til N, hvor N er det samlede antal svarmuligheder, men man kan tildele andre skalaværdier til svarmulighederne, førend den gennemsnitlige score beregnes. Listning af fritekstsvar Besvarelser fra spørgsmål, hvor respondenterne kan svare enten med en tekst eller et tal kan downloades til Excel ved at klikke på ikonen med teksten List fritekstsvar. Hvis svarene skal indgå i et Word-dokument, kan de let kopieres fra Excel til Word. 21

22 Download Download-siden giver mulighed for at hente programmet DeskTopIntegrator samt for at downloade filer med spørgeskemadefinition og besvarelser for skemaet. Du kommer til Download-siden ved at klikke på ikonen med teksten Download på venstre side af skærmbilledet. De gennemgåede eksempler dækker alt du behøver at vide, før du benytter systemet til dit første spørgeskema. Programmet DeskTopIntegrator, som beskrives til sidst i dette dokument, er et professionelt analyseprogram med en række effektive funktioner til at manipulere data og udskrive rapporter. DeskTopIntegrator programmet er din garanti for, at du også kan løse mere komplicerede problemstillinger, når disse opstår, men det er ikke nødvendigt at du sætter dig ind i alle disse muligheder, før du går i gang. 22

23 Om DeskTopIntegrator DeskTopIntegrator indeholder en lang række funktioner, som sikrer løsningen af ethvert problem der kan opstå i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser. DeskTopIntegrator programmet indeholder blandt andet følgende funktioner: Dataudveksling med andre systemer som SPSS, SAS, Excel og Access Direkte import af skemadefinition og data fra filer eksporteret fra SPSS. Effektiv indtastning af data fra papirskemaer Integration med programmet TeleMark til telefoninterviews og mødebooking Listning af svar for udvalgte respondenter (med filter) og listning af svar for udvalgte spørgsmål Effektiv redigering af data med flytning og sletning af svar for grupper af respondenter Sammenlægning af svaralternativer til færre kategorier, der indeholder flere svar i hver kategori Kodning af fritekstsvar (dvs. gruppering af svarene således at disse kan tabuleres) Korrigering af "ubesvarede" Fletning med baggrundsdata eller med data fra tidligere undersøgelser Mulighed for opsætning af komplicerede filterbetingelser for udvælgelse af de respondenter, der medtages i analyserne Lynhurtig definition og kørsel af rapporter med hundredevis af tabeller og grafer Rapporterne dannes automatisk som Word-, Excel- og HTML- dokumenter, eller tabeller og grafer overføres automatisk som slides til en PowerPoint præsentation På download-siden findes et link til dokumentet "Introduktion til DeskTop-Integrator". Klik på linket for at downloade en beskrivelse af de omfattende muligheder for at manipulere og analysere data med DeskTop-Integrator programmet. Med venlig hilsen Webanalyser.dk v/ Feldborg Informatik Retortvej Valby Tlf

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard Introduktion til SurveyXact Gitte Damgaard Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Log på SurveyXact og opret din egen måling... 2 2 OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA... 4 2.1

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Oversigt over spørgsmålstyper

Oversigt over spørgsmålstyper Du indsætter spørgsmål i prøven ved at klikke på +-tegnet ved spørgsmålene, eller ved at trække dem ind på prøven (med venstre museknap) Klik herefter på spørgsmålet for at åbne det for redigering Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere