Introduktion til webanalyser.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til webanalyser.dk"

Transkript

1 Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema, og du har forberedt en , som kan udsendes med link til spørgeskemaet. 1. Gå til siden 2. Log på via linket i øverste højre hjørne af skærmbilledet eller: a. Klik på linket med teksten Opret ny bruger. b. Skriv din -adresse. c. Tryk på knappen med teksten Send adgangskode Skriv skemanavnet på det skema du ønsker at oprette. Skriv f.eks. skemanavnet Mit testskema, og tryk på knappen med teksten Opret skema. 1

2 Et pop op-vindue åbner med en velkomsttekst samt en oversigt over de spørgsmålstyper, der kan oprettes. Vigtig bemærkning om pop op-blokkere Hvis der ikke åbner et vindue med en velkomsttekst samt en oversigt over de spørgsmålstyper der kan oprettes, skal du give tilladelse til at der vises pop op vinduer for webstedet. Det gøres ved at klikke på den gule linie øverst på siden med teksten: Et pop op-vindue blev blokeret. Hvis du vil se dette pop op-vindue eller se yderligere indstillinger, skal du klikke her... På den menu der kommer frem, vælges Tillad altid pop op-vinduer fra dette websted. 2

3 Rediger spørgeskemaet Hvis din browser tillader pop op-vinduer fra webstedet, vil du se vinduet med en oversigt over de spørgsmålstyper, der kan oprettes. Du kan se et eksempel for hver spørgsmålstype ved at klikke på radioknappen ud for spørgsmålstypens navn. Senere i dette dokument forklares, hvordan man opretter spørgsmålstyper, som ikke umiddelbart fremgår af listen. Man kan således oprette spørgsmål, som kun accepterer en gyldig adresse som besvarelse, og man kan oprette spørgsmål, som skal besvares med en dato eller med et tal inden for et bestemt interval. Vælg spørgsmålstypen Beskrivelse (tekst) på den næstnederste linie i listen. En beskrivelse (tekst) benyttes, når man ønsker at skrive en forklaring i starten af et spørgeskema. 3

4 Du kan lade feltet Sekundær tekst (valgfri) være blank, eller du kan skrive en uddybende tekst her. Klik på Vis knappen for at se hvordan teksten bliver vist i spørgeskemaet. Luk eksempel-vinduet og klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte teksten i spørgeskemaet. Du kan nu vælge en anden spørgsmålstype for det næste spørgsmål, som skal oprettes. Vælg spørgsmålstypen Enkelt-svar. Skriv i feltet Spørgsmålstekst: Har du planlagt at rejse i år? I feltet med ledeteksten Svartekster skrives følgende tre linier: Ja Nej Ved ikke Marker i boksen ud for teksten Obligatorisk svar, således at respondenterne ikke kan undlade at besvare spørgsmålet. Klik på Vis knappen for at se hvordan spørgsmålet bliver vist i skemaet. 4

5 Luk eksempel-vinduet og klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte spørgsmålet i skemaet. Når spørgsmålet er oprettet, kan du vælge spørgsmålstypen for det næste spørgsmål. Vælg spørgsmålstypen Fler-svar med tekst. Skriv spørgsmålsteksten Hvilke lande vil du besøge i år? Skriv svarteksterne: Frankrig Tyskland England Andre, skriv venligst hvilke(t) Marker i boksen ud for teksten Obligatorisk svar, således at respondenterne ikke kan undlade at besvare spørgsmålet. Klik på Vis knappen for at se hvordan spørgsmålet bliver vist i skemaet. 5

6 Luk eksempel-vinduet. Ved at vælge en anden type i feltet med ledeteksten Tekstboks indstillinger og klikke på Flere indstillinger, kan man knytte validering til respondenternes svar og f.eks. sikre at brugeren besvarer med et tal imellem 0 og Hvis man vælger som type, vil kun gyldige -adresser blive accepteret som besvarelse. Hvis man vælger Dato som type, vil kun gyldige datoer blive accepteret som besvarelse. Klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte spørgsmålet i skemaet. Vælg spørgsmålstypen Matrixspørgsmål. 6

7 Skriv i feltet Overskrift: Hvor tilfreds er du med følgende på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er bedst? Skriv svarteksterne: 1 = Særdeles utilfreds = Særdeles tilfreds Ved ikke/ Vil ikke svare Skriv følgende i feltet med ledeteksten Spørgsmålstekster (rækker): Åbningstider Personale Parkering Udvalg Priser Marker i boksen ud for teksten Obligatorisk svar, for at sikre at alle respondenter besvarer spørgsmålet. Klik på Vis knappen for at se hvordan spørgsmålet bliver vist i skemaet. Luk eksempel-vinduet og klik på Indsæt spørgsmål knappen for at indsætte spørgsmålet i skemaet. Klik på Afslut knappen for at afslutte oprettelsen af spørgsmål. 7

8 Du ser nu hovedsiden for redigering af spørgeskemaet. De spørgsmål, som du netop har oprettet, ses i venstre side af vinduet. Hvis du klikker på ikonen med teksten Ny forneden på venstre side af vinduet, åbnes den dialog for oprettelse af spørgsmål, som du allerede kender. Hvis du klikker på de andre ikoner, kan du redigere, kopiere, flytte eller slette spørgsmålene i skemaet. 8

9 Mere om spørgsmålstyper På startsiden for oprettelse af spørgsmål findes en oversigt over de grundlæggende spørgsmålstyper. Andre spørgsmålstyper kan oprettes ved at konfigurere en af de grundlæggende typer. I det følgende forklares, hvordan spørgsmålstyper, der ikke umiddelbart kan ses på listen, dannes ud fra en af de grundlæggende typer. Skalerede svar Et spørgsmål med skalerede svar oprettes som ethvert andet spørgsmål. I et tidligere eksempel oprettedes spørgsmålet Hvor tilfreds er du med følgende på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er bedst? med svarteksterne: 1 = Særdeles utilfreds = Særdeles tilfreds Ved ikke/ Vil ikke svare Når data for spørgsmålet skal analyseres, er det let at beregne den gennemsnitlige score på en skala fra 1 til 10. Skalaværdierne (1 til 10 i dette eksempel) indtastes i analysemodulet, når den gennemsnitlige score skal beregnes. Senere i dette dokument findes et eksempel der viser hvordan den gennemsnitlige score beregnes på en skala fra 1 til 10. Åbne spørgsmål (tekstsvar) I et tidligere eksempel oprettedes et åbent spørgsmål, hvor respondenterne kan skrive en tekst. Et åbent spørgsmål oprettes ved at vælge en af de grundlæggende spørgsmålstyper Singlesvar med tekst, Multisvar med tekst eller Åbent spørgsmål (tekstsvar). 9

10 Hvis man klikker på Flere indstillinger, kan man angive størrelsen af den tekstboks, der skrives i, og man kan angive hvor meget tekst der højst må skrives. Validering af svar Med validering af svar kan man f.eks. sikre, at respondenterne kun indtaster gyldige -adresser, eller at der kun svares med heltal imellem 0 og 9999) Validering af svar opnås ved at vælge den relevante Tekstboks type for et åbent spørgsmål. Der kan vælges imellem typerne Tekst, adresse, Decimaltal, Heltal og Dato. Programmet vil kun acceptere svar af den valgte type. Hvis man klikker på Flere indstillinger, kan man angive yderligere betingelser for gyldigheden af svarene. Hvis typen er heltal, kan man for eksempel angive et interval, som tallet skal være inden for. Numeriske svar Hvis et spørgsmål skal besvares med et tal, oprettes det som Åbent spm (tekst, tal, dato) og Tekstboks typen Heltal eller Decimal vælges. Hvis man klikker på Flere indstillinger, kan man angive hvilke talværdier der accepteres (for eksempel heltal imellem 0 og 9999). -adresser Hvis respondenterne skal skrive en -adresse, vælges Åbent spm (tekst, tal, dato) og Tekstboks typen vælges. Programmet vil så kun acceptere gyldige adresser som svar. Datoer Hvis respondenterne skal svare en dato, vælges Åbent spm (tekst, tal, dato) og Tekstboks typen Dato vælges. Programmet vil så kun acceptere gyldige datoer som svar. Indstillinger for svar Hvis man klikker på Flere indstillinger under Indstillinger for svar, kan man angive en række egenskaber for det spørgsmål man er ved at oprette. Værdierne Min og Max (antal tilladte svar) kan ændres, således at man for eksempel kan sikre, respondenterne besvarer med mindst 3 og højst 5 afkrydsninger på et spørgsmål. Hvis man vælger Roteret eller Randomiseret (rækkefølge), vil svarmulighederne for spørgsmålet blive præsenteret forskelligt for hver ny respondent. Hvis der vælges roteret, beholdes rækkefølgen af svarene, men hver respondent præsenteres for et nyt svar som det første på listen. Hvis der vælges randomiseret, bliver svarmulighederne præsenteret i helt tilfældig rækkefølge. Valget af Lodret eller Vandret (retning) bestemmer hvordan rækken af svartekster præsenteres på skærmen. Matrixspørgsmål (blokspørgsmål) og Dobbelt matrixspørgsmål Når man opretter et matrix spørgsmål eller et dobbelt matrix spørgsmål (det vil sige to matrix spørgsmål sat sammen til ét), oprettes spørgsmålene med radioknapper, således at der højst kan afgives ét svar på hver linie. Dette kan ændres ved at vælge Flere indstillinger og ændre Max til et tal som er større end 1. 10

11 Forgreninger i spørgeskemaet I et tidligere eksempel oprettede vi spørgsmålet Hvilke lande vil du besøge i år?. Vi kan springe dette spørgsmål over for de respondenter, som svarer Nej til spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år?. Det gøres med rutedefinitioner. Et spring i spørgeskemaet indføres i to trin: 1) Først oprettes sideskift i skemaet, således at de spørgsmål der skal springes over, er placeret på separate sider i spørgeskemaet (således at disse sider kan springes over). 2) Dernæst oprettes rutedefinitionen, som indeholder betingelsen for at en eller flere sider springes over (for eksempel hvis man har svaret Nej til spørgsmål 2). I de følgende eksempler vil vi opdele spørgeskemaet i en række sider, og vi vil oprette en rutedefinition, som medfører, at kun respondenter der svarer Ja til spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år? stilles spørgsmålet Hvilke lande vil du besøge i år?. Klik på fanen med teksten Sider i øverste venstre del af vinduet. Klik på ikonen med teksten Ny forneden i nederste venstre del af vinduet. En linie vises under ikonerne. Vælg linien med teksten efter (2) Har du planlagt at rejse i år? og klik på Tilføj ny. Der er nu indsat et sideskift efter spørgsmål nr. 2. Klik igen på ikonen med teksten Ny. Vælg linien med teksten efter (3) Hvilke lande vil du besøge i år? og klik på Tilføj ny. 11

12 Der er nu indsat et sideskift efter spørgsmål nr. 3, hvorefter spørgeskemaet er opdelt på 3 sider. Nu hvor spørgeskemaet er opdelt på flere sider, kan vi sikre, at kun de respondenter der svarer Ja til spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år? stilles spørgsmålet Hvilke lande vil du besøge i år?. Klik på fanen med teksten Rutedefinitioner i øverste venstre del af vinduet. Klik på ikonen med teksten Ny i nederste venstre del af vinduet. 12

13 På venstre side af vinduet ses spørgsmålsteksterne samt de sideskift der er oprettet for spørgeskemaet. På højre side af vinduet kan man angive hvilken type rutedefinition man vil oprette. Standardvalget er et Betinget hop. Vælg Hop fra side Side 1 og Betingelse: Spørgsmål Har du planlagt at rejse i år? og er besvaret Nej og Hop til side Side 3 Klik på Tilføj rutedefinition. Der er nu oprettet et betinget hop, som betyder, at respondenter der svarer Nej på spørgsmålet Har du planlagt at rejse i år?, fortsætter besvarelsen fra side tre, når spørgsmålene på side ét er besvaret. Klik på Retur. 13

14 Afprøv online skemaet Klik på linket Vis skema foroven på højre side af vinduet og besvar skemaet. Som det vil fremgå, er spørgeskemaet opdelt på flere sider, og man springer over side 2, hvis man svarer Nej til det første spørgsmål. Luk vinduet med spørgeskemaet og klik på Afslut foroven på højre side af vinduet for at afslutte redigeringen af spørgeskemaet. Du skulle nu se nedenstående skærmbillede. Ikonen med teksten Rediger spørgeskema genåbner vinduet med programmet for redigering af spørgeskemaet. Ikonen med teksten Indstillinger for spørgeskema åbner en side hvor der blandt andet kan vælges sprog for spørgeskemaets knapper samt eventuelle fejlmeddelelser. 14

15 Aktivering af undersøgelsen Besvarelser for spørgeskemaet gemmes kun i databasen, når spørgeskemaet er aktiveret. Når du beslutter dig for at begynde indsamlingen af data, må du derfor aktivere skemaet ved at klikke på ikonen med teksten Aktivering på venstre side af vinduet og dernæst klikke på knappen med teksten Aktiver undersøgelsen. Vi sender en faktura på kr. (eller kampagneprisen 950 kr. for nye brugere), når du aktiverer et skema. Når skemaet er aktiveret, kan der kun oprettes nye spørgsmål eller ændres i de eksisterende spørgsmål, hvis undersøgelsen nulstilles først. Nulstilling af undersøgelsen indebærer imidlertid at alle besvarelser der er registreret slettes! Når undersøgelsen er aktiveret, vil der blive registreret besvarelser for skemaet, indtil dataindsamlingen stopper automatisk efter 3 måneder. Dataindsamlingen kan dog forlænges ved at trykke på knappen med teksten Forlæng dataindsamlingen en måned. Vi sender en faktura på 350 kr. for hver måned dataindsamlingen forlænges udover de første 3 måneder efter aktiveringen. 15

16 Forbered med link til webskemaet Klik på ikonen i venstre side af skærmen med teksten og klik på ikonen med teksten -administration. Der åbnes en dialog, som giver mulighed for at forberede og udsende s med link til skemaet. Du kan sende s med det samme eller du kan notere et tidspunkt, som de skal sendes på. 16

17 Klik på ikonen med teksten Forbered og send invitation. Gennemfør de 5 trin, som er beskrevet på siden, for at forberede en -invitation med et link til spørgeskemaet. Under trin 2 indsættes de adresser, som der skal sendes til. Punktet kan springes over nu, idet adresserne kan indsættes på et senere tidspunkt. TIP: Det er en god ide at skrive din egen -adresse som den sidste adresse i distributionslisten, når du sender s. Hvis du gør dette, vil du vide, at e- mailen er sendt til alle øvrige respondenter, når du modtager en selv. 17

18 Vælg Gem som kladde og afslut nederst på siden. Du har nu gemt en som kladde, således at du kan åbne den igen og sende den på et senere tidspunkt. Når du vil afsende en, skal du blot trykke på Fortsæt knappen i stedet for at gemme e- mailen som kladde. Hvis du prøver at afsende s inden skemaet er aktiveret, vil du blive bedt om at aktivere skemaet først. Det hængers sammen med at besvarelser for et skema ikke vil blive gemt, såfremt skemaet ikke er aktiveret. Udsendelse af påmindelser Du kan få systemet til at sende en påmindelse til respondenter, som på et tidspunkt endnu ikke har besvaret skemaet. Det sker ved at klikke på ikonen med teksten Forbered og send påmindelse. Visning af status for hver -adresse Hvis du klikker på Vis sendte s ikonen, åbner et vindue med en liste indeholdende alle de -adresser, der er blevet sendt til. For hver , kan du se, hvornår den blev sendt, og, hvis respondenten har besvaret skemaet, kan du se, hvornår det er sket. Genfremsendelse af s og blokering for påmindelser Hvis du klikker på Vis sendte s ikonen, kan du genfremsende s til respondenter, som har slettet mailen ved en fejl. Det er også muligt at blokere for at afsendelse af påmindelser til bestemte adresser på listen. Dette er nyttigt, for eksempel hvis respondenter, som har modtaget en invitation, giver udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i undersøgelsen. Fletning af variabelværdier i tekster Variabelværdier (f.eks respondenternes navne) kan indsættes i teksten. Vælg Hjælp fra -administration siden for at se et eksempel, der viser, hvordan du kan importere variabelværdier sammen med -adresserne og indsætte værdierne i mail-teksten. Historik Hvis du klikker på ikonen i venstre side af skærmen og klikker på Historik ikonen, vises en oversigt over antallet af sendte s samt antallet af svar og svarprocenten dag for dag. 18

19 Analyse af svarene Du kan analysere de indkomne svar, selvom dataindsamlingen stadig pågår. Tabeller og grafer kan åbnes i Word, Excel og PowerPoint ved et enkelt klik med musen. Du kan vælge imellem at analysere besvarelserne med de indbyggede analysefunktioner, eller du kan downloade data og analysere resultaterne med Excel eller DeskTopIntegrator. DeskTopIntegrator er et professionelt analyseværktøj, som kan installeres gratis fra Download siden. Klik på ikonen i venstre side af skærmen med teksten Analyse og klik på ikonen med teksten Tabeller og grafer. Der åbnes en dialog, som giver adgang til at analysere de indkomne svar. 19

20 Spørgsmålet (eller spørgsmålene), som man ønsker at analysere, markeres på højre side af dialogen. Vælg en kombination af valgmulighederne, og tryk på knappen Dan tabel (evt. Dan graf) for at se resultatet. Der er formentlig ikke registreret besvarelser, for det skema du arbejder med. De grafer du danner, vil derfor kun vise akserne, og tabellerne vil indeholde 0 (nul) svar. Klik på den relevante ikon for at åbne tabellen eller grafen i Word, Excel eller PowerPoint. Totalrapport En totalrapport med frekvenstabeller for alle spørgsmål i skemaet dannes ved at klikke på linket med teksten Klik her for totalrapport: 20

21 Tabeller for matrixspørgsmål (blokspørgsmål) Spørgsmålene, som indgår i et matrixspørgsmål (og i øvrigt enhver samling af spørgsmål, som har de samme svarmuligheder), kan analyseres samlet i én tabel ved at vælge Bloktabel med flere spørgsmål. Delspørgsmålene i matrixspørgsmålet vælges fra spørgsmålslisten i højre side af dialogen. Kontrol-tasten (Ctrl) holdes nede medens der klikkes med musen på de forskellige spørgsmål, som skal medtages i tabellen. Skalerede tabeller Det er ofte relevant at beregne en gennemsnitlig score for spørgsmål, der måler respondenternes holdninger ved at spørge om i hvilket omfang de er enige eller uenige med et bestemt udsagn. Et typisk eksempel kunne have svarmuligheder fra "1 = Meget uenig" til "5 = Meget enig". En tabel med beregning af en gennemsnitlig score for et sådant spørgsmål dannes ved at vælge Skaleret gennemsnit som tabelindhold. Ved beregningen af den gennemsnitlige score skal der angives et sæt skalaværdier for svarmulighederne. Programmet vil foreslå heltal fra 1 til N, hvor N er det samlede antal svarmuligheder, men man kan tildele andre skalaværdier til svarmulighederne, førend den gennemsnitlige score beregnes. Listning af fritekstsvar Besvarelser fra spørgsmål, hvor respondenterne kan svare enten med en tekst eller et tal kan downloades til Excel ved at klikke på ikonen med teksten List fritekstsvar. Hvis svarene skal indgå i et Word-dokument, kan de let kopieres fra Excel til Word. 21

22 Download Download-siden giver mulighed for at hente programmet DeskTopIntegrator samt for at downloade filer med spørgeskemadefinition og besvarelser for skemaet. Du kommer til Download-siden ved at klikke på ikonen med teksten Download på venstre side af skærmbilledet. De gennemgåede eksempler dækker alt du behøver at vide, før du benytter systemet til dit første spørgeskema. Programmet DeskTopIntegrator, som beskrives til sidst i dette dokument, er et professionelt analyseprogram med en række effektive funktioner til at manipulere data og udskrive rapporter. DeskTopIntegrator programmet er din garanti for, at du også kan løse mere komplicerede problemstillinger, når disse opstår, men det er ikke nødvendigt at du sætter dig ind i alle disse muligheder, før du går i gang. 22

23 Om DeskTopIntegrator DeskTopIntegrator indeholder en lang række funktioner, som sikrer løsningen af ethvert problem der kan opstå i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser. DeskTopIntegrator programmet indeholder blandt andet følgende funktioner: Dataudveksling med andre systemer som SPSS, SAS, Excel og Access Direkte import af skemadefinition og data fra filer eksporteret fra SPSS. Effektiv indtastning af data fra papirskemaer Integration med programmet TeleMark til telefoninterviews og mødebooking Listning af svar for udvalgte respondenter (med filter) og listning af svar for udvalgte spørgsmål Effektiv redigering af data med flytning og sletning af svar for grupper af respondenter Sammenlægning af svaralternativer til færre kategorier, der indeholder flere svar i hver kategori Kodning af fritekstsvar (dvs. gruppering af svarene således at disse kan tabuleres) Korrigering af "ubesvarede" Fletning med baggrundsdata eller med data fra tidligere undersøgelser Mulighed for opsætning af komplicerede filterbetingelser for udvælgelse af de respondenter, der medtages i analyserne Lynhurtig definition og kørsel af rapporter med hundredevis af tabeller og grafer Rapporterne dannes automatisk som Word-, Excel- og HTML- dokumenter, eller tabeller og grafer overføres automatisk som slides til en PowerPoint præsentation På download-siden findes et link til dokumentet "Introduktion til DeskTop-Integrator". Klik på linket for at downloade en beskrivelse af de omfattende muligheder for at manipulere og analysere data med DeskTop-Integrator programmet. Med venlig hilsen Webanalyser.dk v/ Feldborg Informatik Retortvej Valby Tlf

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter Step 1 Besøg www.google.com eller opret en gratis konto Step 2 Tryk på ikonet Step 3 Tryk på Tryk på Step 4 Scroll ned på siden og klik på Step

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere