DugaBase Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DugaBase Brugermanual 02.01.2014"

Transkript

1 DugaBase Brugermanual

2 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette forløb... 9 Koblede forløb Adm Oplysninger A Patientskema B Forundersøgelse Operation A Patientskema B Efterundersøgelse Figuroversigt Stikordsregister Adgang til databasen DugaBase er en forløbsorienteret produktionsdatabase. Et forløb består af: skema 1A: før spørgeskema til patienten skema 1B: forundersøgelsesskema til undersøgeren skema 2: operationsskema til operatøren skema 3A: efter spørgeskema til patienten skema 3B : efterundersøgelsesskema til undersøgeren Efterundersøgelsen bør ligge min 3 måneder efter operationen. Det er muligt at oprette et uendeligt antal 3a og 3b skemaer ved fortsat behov for undersøgelser / behandlinger. Tilgang til databasen skal ske ved brug af Internet Explorer, idet alternative browsere kan give problemer! Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen. For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen kontakte DugaBase-sekretariatet ved: Line Thorn, Gynækologisk Sekretariat, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Side 2 af 26

3 Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, Telefon Træffetid onsdag Mail: OBS HUSK AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR O.LIGN. Følgende oplysninger skal fremsendes: Stilling, Navn, Afdeling og -adresse Efter aftale med sekretariatet kan den enkelte bruger oprettes som: 1. Udvidet bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere, lukke og åbne allerede lukkede forløb. 2. Standard bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere og lukke forløb. 3. Regions bruger med rettigheder som standard bruger samt rettighed til at lukke forløb oprettet på andre afdelinger i samme region Efter oprettelse fremsendes en med adgangskode til databasen. Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet. Benyt følgende adresser: Brugere på offentlige sygehus: Øvrige brugere (f.eks. privathospitaler opkoblet via de administrative systemer): Login Figur 1, Login Indtast det tilsendte brugernavn samt adgangskoden Hvad skal registreres? Side 3 af 26

4 DugaBase har som formål at monitorere urogynækologisk operationsaktivitet og kvalitet i Danmark. Derfor skal alle patienter som opereres med en urogynækologisk operation registreres i databasen. Herudover skal alle patienter henvist med komplikationer eller andet behandlingsbehov (f.eks. mangelfuld effekt som må formodes at stamme fra en urogynækologisk operation) også registreres selvom behandlingen ikke nødvendigvis medfører operation. Det er altså et krav til det samlede forløb, at det skal indeholde mindst én urogynækologisk operation. Hvis patientens oprindelige forløb er åbent, og hun behandles på samme sygehus, kan der blot oprettes flere efterundersøgelser, og evt. komplikationsbehandling kan anføres i efterundersøgelsesskemaet (3b). Hvis patientens tidligere forløb er lukket, eller hvis hun er henvist til et andet sygehus, skal der oprettes et nyt forløb. (Det tidligere forløb skal lukkes, hvis det stadig er åbent.) Et nyt forløb knyttes til det forløb (den operation som har udløst komplikationen eller behandlingsbehovet) i skema 0, hvor man bliver bedt om at anføre dato for den tilgrundliggende operation. Hvis den tilgrundliggende operation ikke er registeret i DugaBase kan DugaBase desværre ikke bruges til at registre evt. komplikationer. Husk under alle omstændigheder at indberette evt. komplikationer efter operationer med implantater til Sundhedsstyrelsen på Der vil være mange patienter, som bliver oprettet i DugaBase men ikke behandles med operation. Dette forhold skyldes, at det mange steder praktiseres at oprette patienten og indtaste data fra forundersøgelser inden der er truffet beslutning om behandlingsform. Disse patienter vil stadig figurere i DugaBase, selv om de er afsluttede uden operation, men de vil i så fald ikke indgå i årsrapporter og andre opgørelser. Side 4 af 26

5 Skærmbilledes generelle opbygning Figur 2, Skærmbilledes opbygning Det blå sidehoved med rullemenuer findes på alle sider. Herunder ses selve formularen. I designet er der lagt vægt på at minimere brug af scroll-funktion og derfor optræder der en række faneblade. For at lette indtastning fra papirskemaer er det forsøgt at opnå størst mulig lighed mellem papir skemaer og skærmbillede overalt hvor det har været teknisk muligt. Obligatoriske felter er markeret med to asterisker** F. Siden kan ikke gemmes, hvis disse ikke er udfyldt. Felter som er nødvendige for beregning af indikatorer er markeret med en asterisk *. Det er muligt at gemme data uden disse er udfyldt, men, der vises en påmindelse når formularen gemmes. Enkelte felter er forsynet med advarsler, hvor det har været meningsfuldt. F.eks. advares ved angivelse af højde under 120 eller over 220 cm. Der er muligt at gemme alle værdier. A: Aktuelle bruger B: Aktuelle brugers afdelingstilknytning C: Aktuelle patient D: Venstre margen med oversigt over patientens forløb. Menuen kan foldes ind eller ud efter behov og skillelinjen kan flyttes. E: Aktuelle forløb med forløbsejerens navn. En rød dato betyder at forløbet er lukket. En grøn dato efter formularen betyder, at data er komplet. En gul dato betyder manglende data i formularen. Den angivne dato er henholdsvis datoen for oprettelsen af forløbet / undersøgelsens / operationens / spørgeskemaets udførelse. Når en inkomplet formular åbnes, vil den altid blive åbnet med visning af de felter som mangler data og ikke nødvendigvis første fane. Nye formularer oprettes ved klik på Opret under hver formular-type. OBS: der er mulighed for at oprette et uendeligt antal 3A og 3B ved behov. Side 5 af 26

6 G: Alle datofelter udfyldes automatisk med dags dato ved indtastning af d +/- X angiver dagsdato +/- X H: Gem og luk-knappen gemmer og lukker aktuelle formular I: Gem-knappen gemmer aktuelle formular uden at lukke Side 6 af 26

7 Startside Figur 3, Startside På startsiden kan man se sin organisatoriske tilknytning A. Rullemenuen vil indeholde eventuelle valgmuligheder som er relevante for brugeren. Man kan også læse relevante nyheder af generel interesse. B Menupunkter Figur 4, menupunkter Start-menuen giver adgang til logge ud eller skifte adgangskode. Side 7 af 26

8 Patient-menuen giver adgang til at søge eller oprette patienter. Det samme kan opnås fra startsiden (figur 2, C). Oprette patient Første gang en patient indgår i databasen skal hun oprettes ved indtastning af stamdata i opret patient under patientmenu: Figur 5, Oprette patient Det vil i fremtiden være muligt at koble til centrale registre, således at stamdata bliver hentet og indsat direkte. Når patienten er oprettet, fremkommer nedenstående skærm. Hvis patienten allerede findes i databasen, vil denne skærm vise evt. tidligere forløb. Figur 6, Oprette patient 2 Side 8 af 26

9 Oprette forløb Figur 7, Oprette forløb Et nyt forløb skal oprettes, hvis der træffes beslutning om kirurgisk behandling med en urogynækologisk operation eller hvis patienten er henvist med komplikationer eller andre følger efter behandling med en urogynækologisk operation, men i sådanne tilfælde er der tale om et såkaldt koblet forløb (se koblede forløb ). Mange steder praktiseres det at oprette et nyt forløb straks når en patient henvises med en urogynækologisk lidelse. Når et nyt forløb oprettes vises brugerens organisatoriske tilknytning A. Det er muligt at vælge enhed i rullemenuen, hvis brugeren er tilknyttet flere enheder. Figur 8, Oprette forløb 2 Side 9 af 26

10 Når et forløb er oprettet vises menuen i venstre margen. Nogle patienter vil have flere forløb i databasen. DET ER IKKE MULIGT AT OPRETTE ET NYT FORLØB, HVIS DER EKSISTERER ET ÅBENT FORLØB PÅ PATIENTEN. I SÅ FALD MÅ MAN KONTAKTE EJEREN AF DET ÅBNE FORLØB OG BEDE OM AT FÅ DET LUKKET, INDEN ET NYT FORLØB KAN ÅBNES. Koblede forløb Et forløb skal kobles til et tidligere forløb, hvis der efter en urogynækologisk operation 1. fortsat er eller opstår behandlingsbehov. (F.eks. denovo stressinkontinens efter en cystocele operation eller persisterende inkontinens efter slyngoperation) 2. er opstået komplikationer som udredes eller behandles på et andet sygehus. Et forløb kobles til et tidligere via skema 0 administrative oplysninger, se figur 9. Når forløb kobles, sker der en automatisk overførsel af nogle data fra det tidligere forløb til det aktuelle. Hvis 1A spørgeskema ikke allerede er oprettet, oprettes det med data fra det SENESTE 1A og 3A spørgeskema. Hvis 1B forundersøgelse ikke allerede er oprettet, oprettes den med data fra det SENESTE 3B efterundersøgelsesskema. Det er vigtigt at gennemgå de overførte data for at sikre, at de er fuldstændige og opdaterede. Side 10 af 26

11 0 Adm Oplysninger Selvforklarende felter og rullemenuer. Obs: vigtigt at tage stilling til om forløbet evt. er koblet til et tidligere forløb. Angående udskrivelsesdato så vil den automatisk blive overført fra skema 2 Operation, hvis den er udfyldt i dette skema eller hvis der er krydset af for ambulant operation hvorved operationsdag og udskrivelsesdag bliver den samme. Figur 9, Skema 0 Administrative oplysninger Side 11 af 26

12 1A Patientskema Data fra skema 1A Patientskema indtastes / udfyldes. Hvis der indtastes direkte ved samtidig patientinterview uden brug af papirskema, kan man åbne infobokse, som viser svarmuligheder under fanerne Nedsynkningssymptomer og Urininkontinens. Dette gøres ved at klikke på de blå ikoner ved siden af svarfeltet Se figur 11 Figur 10, Skema 1A anamnese Side 12 af 26

13 Figur 11, Skema 1A inkontinens 1B Forundersøgelse Indledes med dato og stillingtagen til, om patienten ses på grund af en komplikation til et tidligere forløb. Det er vigtigt, at lægen tager stilling til dette da det har stor betydning for hvordan data indgår i databasen. Der vil være patientforløb, hvor det er et skønsspørgsmål, om et symptom regnes som en komplikation til en tidligere behandling eller en persisterende eller nyopstået klage. Som en generel retningslinje må det siges, at et symptom som var eksisterende før en behandling (og som behandlingen ikke rettede sig imod), IKKE kan regnes som en komplikation, hvis det fortsat eksisterer efter behandling. Derimod må et nyopstået symptom regnes som en komplikation. (Forud eksisterende stressinkontinens som persisterer efter en cystoceleoperation er ikke en komplikation, hvorimod de novo stressinkontinens efter cystoceleoperation må regnes som en komplikation.) Side 13 af 26

14 Figur 12, Skema 1B generelt Under fanen Nedsynkning vurderes prolapsgrad for alle tre kompartments, enten ved undersøgerscore (klinisk vurdering) eller ved POP-Q. Af beregningsteksniske grunde er det nødvendigt at taste et minustegn i feltet D, hvis patienten er hysterektomeret. Figur 13, skema 1B nedsynkning Fanerne Vandladning og Urin-inkontinens udfyldes med relevante målinger. Hvis der foreligger flere målinger af samme parameter gælder følgende: Hvis der er udført flere uroflow, skal der anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere urodynamiske undersøgelser anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere Bindvejningstest anføres: Værdi fra den mest repræsentative undersøgelse eller den højeste værdi, hvis flere tests er lige repræsentative. VVS værdier: gennemsnit af tre døgns målinger. Men hvis der er lavet flere tre-døgns målinger anføres: Værdier fra den mest repræsentative undersøgelse. Side 14 af 26

15 *Den mest repræsentative undersøgelse er: den med det største Q-max, det største volumen og den mindste residualurin. Endelig skal ASA score og behandlingsbehov vurderes begge angives via rullemenuer. Figur 14, Skema 1B Konklusioner 2 Operation Under fanen Generelt anføres relevante datoer samt operatør og assistent erfaring. Ved afkrydsning i feltet ambulant operation regnes operationsdag og udskrivelsesdag som den samme, og det er ikke nødvendig at angive en udskrivelsesdato. Det er vigtigt at huske at rette dette, hvis udskrivelsen udsættes. Datoen overføres automatisk til formular 0 Adm oplysninger. Figur 15, Skema 2 Generelt Side 15 af 26

16 Under fanen Bækkenbundsoperationer kan der anføres op til 7 samtidige bækkenbundsoperationer. Operationskode vælges fra en rullemenu (Figur 16). Afhængig af valget fremkommer der relevante felter vedrørende brug af mesh eller slynge. Udover firmanavn og produktnavn for anvendt mesh, skal implantat / mesh-type angives via rullemenu ( Figur 17) Figur 16, Skema 2 Bækkenbundsoperationer operationskoder Figur 17, Skema 2 Bækkenbundsoperationer mesh Ved andre operationer angives evt. samtidige ikke- urogynækologiske operationer. Det er muligt at vælge alle eksisterende operationskoder. En søgefunktion fremkommer ved klik på søgeknappen. Side 16 af 26

17 Figur 18, Skema 2 Andre operationer Anæstesiform og brug af antibiotika angives under fanen Anæstesi. Under fanen Komplikationer findes mulighed for afkrydsning af ingen operative komplikationer Herefter følger mulighed for angivelse af komplikationer opdelt på Blødning, Organperforation, Infektion, Blæretømningsbesvær og Andre. For hver komplikationstype skal der angives en aktionsdiagnose og et indgreb. Aktionsdiagnoserne vælges via rullemenu. Indgreb vælges fra rullemenu, eller relevant operationskode skrives i feltet Andet. Side 17 af 26

18 Figur 19, Skema 2 Komplikationer Side 18 af 26

19 3A Patientskema Figur 20, Skema 3A Supplerende spørgsmål I Skema 3A angives patientens svar ved kontrolundersøgelse eller interview min. 3 måneder efter operation. Ud over fanen Supplerende spørgsmål, indeholder formularen fanerne Nedsynkningssymptomer og Her er på samme måde som ved skema 1A mulighed for at se svarmuligheder ved at klikke på de blå ikoner ud for svarfeltet. Under fanen Konklusioner svarer patienten bl.a. på om hun har behov for yderligere kontrolbesøg. Dette spørgsmål er ment som en hjælp for behandleren, og det anbefales at indkalde patienter, som ikke er tilbudt klinisk kontrol postoperativt, hvis de har markeret ja i dette felt. Side 19 af 26

20 Figur 21, Skema 3A Konklusioner 3B Efterundersøgelse Under fanen Generelt angives behandlingssted for evt. komplikationer siden sidst. Hvis der vælges Anden afdeling, skal denne markeres fra en rullemenu. Figur 22, Skema 3B Generelt Side 20 af 26

21 Fanen Komplikationer / Diagnoser efter udskrivelsen ligner fanen Komplikationer i skema 2 Operation. Der kan angives om implantat-relateret komplikation er indberettet til Sundhedsstyrelsen og herefter angives komplikationer fordelt på Blødning, Organperforation, Infektion, Blæretømningsbesvær og Andre. For hver komplikationstype skal der angives en aktionsdiagnose og et indgreb. Aktionsdiagnoserne vælges via rullemenu. Indgreb vælges fra rullemenu eller relevant operationskode skrives i feltet Andet. Figur 23, Skema 3B Komplikationer De følgende faner Nedsynkning, Vandladning og Urin-Inkontinens følger samme regler som angivet for skema 1B: Under fanen Nedsynkning vurderes prolapsgrad for alle tre kompartments enten ved undersøgerscore (klinisk vurdering) eller ved POP-Q. Af beregningsteksniske grunde er det nødvendigt at taste et minustegn i feltet D, hvis patienten er hysterektomeret. Fanerne Vandladning og Urininkontinens udfyldes med relevante målinger. Hvis der foreligger flere målinger af samme parameter gælder følgende: Hvis der er udført flere uroflow skal der anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere urodynamiske undersøgelser anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Side 21 af 26

22 Hvis der er udført flere Bindvejningstest anføres: Værdi fra den mest repræsentative undersøgelse eller den højeste værdi, hvis flere tests er lige repræsentative. VVS værdier: gennemsnit af tre døgns målinger. Men hvis der er lavet flere tre døgns målinger anføres: Værdier fra den mest repræsentative undersøgelse. *Den mest repræsentative undersøgelse er: den med det største Q-max, det største volumen og den mindste residualurin. Konklusioner indeholder ASA score samt lægens vurdering af behandlingsbehov for inkontinens og prolaps. Endelig besvares om patienten skal inkontinens- eller prolaps-opereres på ny eller om hun skal henvises til an anden afdeling til videre udredning eller behandling. (fig. 24) Hvis patienten henvises til en anden afdeling skal denne vælges fra rullemenuen. (fig. 25) I alle tilfælde vil der blive oprette et koblet forløb, som vil ejes af den afdeling som skal varetage patientens fremtidige behandling. Se et eksempel på hvordan forløbet kan ses i ve. margen på fig. 26. Figur 24, Skema 3B Konklusioner Side 22 af 26

23 Figur 25, Skema 3B Konklusioner andet sygehus Hvis patienten skal gennem yderligere udredning / kontrol eller behandling som IKKE er en inkontinenseller prolaps-operation eller hvis man ønsker at afvente en ny kontrol inden en beslutning tages så er der mulighed for at oprette flere skemaer 3A og 3B ved de følgende konsultationer. Side 23 af 26

24 Figur 26, Forløbsoversigt Figuroversigt Figur 1, Login 3 Figur 2, Skærmbilledes opbygning 5 Figur 3, Startside 7 Figur 4, menupunkter 7 Figur 5, Oprette patient 8 Figur 6, Oprette patient 2 8 Figur 7, Oprette forløb 9 Figur 8, Oprette forløb 2 9 Figur 9, Skema 0 Administrative oplysninger 11 Figur 10, Skema 1A anamnese 12 Figur 11, Skema 1A inkontinens 13 Figur 12, Skema 1B generelt 14 Figur 13, skema 1B nedsynkning 14 Figur 14, Skema 1B Konklusioner 15 Figur 15, Skema 2 Generelt 15 Figur 16, Skema 2 Bækkenbundsoperationer operationskoder 16 Side 24 af 26

25 Figur 17, Skema 2 Bækkenbundsoperationer mesh 16 Figur 18, Skema 2 Andre operationer Figur 19, Skema 2 Komplikationer 18 Figur 20, Skema 3A Supplerende spørgsmål 19 Figur 21, Skema 3A Konklusioner 20 Figur 22, Skema 3B Generelt 20 Figur 23, Skema 3B Komplikationer 21 Figur 24, Skema 3B Konklusioner 22 Figur 25, Skema 3B Konklusioner andet sygehus 23 Figur 26, Forløbsoversigt 24 Stikordsregister 1A... 10; 12; 13; 19; 24 1B... 10; 13; 14; 15; 21; 24 3a A... 5; 10; 19; 20; 23; 25 3b B... 5 Adgang... 2 adgangskode... 3 Adm Oplysninger afdelingstilknytning... 5 Aktuelle bruger... 5 ambulant operation... 11; 15 anden afdeling Anæstesi Bindvejningstest... 14; 22 blå ikoner... 12; 19 browsere... 2 bruger... 3 bækkenbundsoperationer centrale registre... 8 datofelter... 6 DugaBase-sekretariatet... 2 Efterundersøgelsen... 2 efterundersøgelser... 4 forløb... 4; 5 forløbsejerens... 5 Forløbsoversigt formål... 4 Forundersøgelse Gem og luk-knappen... 6 Gem-knappen... 6 grøn dato... 5 gul dato... 5 inkomplet... 5 Internet Explorer,... 2 Koblede forløb Side 25 af 26

26 koblet forløb... 9; 22 kompartments... 14; 21 komplikation... 13; 21 komplikationer... 4 Komplikationer... 17; 18; 21; 25 Konklusioner... 15; 20; 22; 23; 24; 25 Login... 3 Menupunkter... 7 mesh-type Nedsynkning... 14; 21 Nedsynkningssymptomer... 12; 19 Operation... 11; 15; 21 operationskoder... 16; 24 oprette... 4 Oprette patient... 8; 24 POP-Q Q-max... 15; 22 rød dato... 5 skema 1A... 2 skema 1B... 2 skema skema 3A... 2 skema 3B... 2 stamdata... 8 Standard bruger... 3 Startside... 7 startsiden... 7; 8 udskrivelsesdato... 11; 15 Udvidet bruger... 3 undersøger-score Urininkontinens Urin-inkontinens Urin-inkontinens urodynamiske undersøgelser... 14; 21 uroflow... 14; 21 urogynækologisk operation... 4; 9; 10 Vandladning... 14; 21 VVS værdier årsrapporter... 4 Side 26 af 26

DugaBase Brugermanual

DugaBase Brugermanual DugaBase Brugermanual 26.01.2016 Side 1 af 25 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 4 Hvad skal registreres?... 4 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 6 Menupunkter... 7 Oprette patient...

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

DugaBase, Skema 3B, Lægeskema; Efterundersøgelse. Udfyldt af: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke. Anden reoperation:

DugaBase, Skema 3B, Lægeskema; Efterundersøgelse. Udfyldt af: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke. Anden reoperation: CPR nr. Alder Efternavn(e) Fornavn(e) Generelt: Dato for undersøgelse: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke Anden reoperation: ASA score: Komplikationer / diag. efter udskr. Ingen

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 3, 10. august 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 4 Startbilleder efter login (forsiderapport)... 5 Generelt om formularer og felter

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Brugervejledning 1. udgave, juli 2005 Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Side 1 af 6 Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003, som et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer med diabetes

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Emply Hire. Kandidathåndtering. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Kandidathåndtering. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Kandidathåndtering Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at håndtere

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere