UMV spørgeskema 2005 final

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV spørgeskema 2005 final"

Transkript

1 UMV spørgeskema 2005 final 1 Baggrundsspørgsmål Er du kvinde eller mand? Abs. Pct. Kvinde % Mand 82 30% Ubesvaret 0 0% Basis 270 Lodret procentberegning 2 Hvilket semester er du tilmeldt? Abs. Pct % % % % % % % % % % Ubesvaret 0 0% Basis 270 Lodret procentberegning 3 Hvilken bygninger på skolen opholder du dig mest i? (Klik her for at se kort over skolen) Bygning: Abs. Pct. A 4 1% B % C 2 1% D 92 34% E 40 15% F 0 0% G 24 9% Ubesvaret 0 0% Basis 268 Lodret procentberegning UMV 2005 Rapport 1

2 4 Hvor mange timer om ugen bruger du typisk på dit studium?: 5 timer eller mindre 6-10 timer Mere end 30 timer Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Ubs. På skolen 12 5% 15 6% 22 8% 33 12% 47 18% 50 19% 86 32% 1 0% Hvor ofte er du på Danmarks Designskole? Abs. Pct. Dagligt % Flere gange i ugen 72 27% Af og til 17 6% Ubesvaret 0 0% Basis 264 Lodret procentberegning 6 Funktionalitet Hvordan vurderer du den praktiske funktion (fx indretning, pladsforhold m.m.) af:: Undervisningslokaler og auditorier? Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 1 0% 44 17% 65 25% % 40 15% 0 0% 263 Gruppe- og læserum? 1 0% 20 8% 85 32% 94 36% 63 24% 0 0% 263 Kantine? 1 0% 45 17% 60 23% 93 35% 64 24% 0 0% 263 Studiepladser? 4 2% 44 17% 81 31% 87 33% 47 18% 0 0% 263 IT-faciliteter? 12 5% % 82 31% 37 14% 17 6% 0 0% 263 Toiletter? 2 1% 58 22% 98 37% 66 25% 39 15% 0 0% 263 Sekretariater? 13 5% % % 12 5% 0 0% 0 0% 263 Bibliotek? 71 27% % 31 12% 3 1% 0 0% 0 0% 263 Værksteder? 31 12% % 68 26% 16 6% 2 1% 0 0% 263 UMV 2005 Rapport 2

3 7 Faciliteter Hvordan vurderer du generelt adgangen til følgende faciliteter på dit studie?: Computere med internet? Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 43 16% % 52 20% 18 7% 4 2% 1 0% 263 Print? 7 3% 90 34% 66 25% 74 28% 25 10% 1 0% 263 IT-hjælp? 6 2% 39 15% % 56 21% 26 10% 1 0% 263 Grupperum? 0 0% 27 10% % 80 30% 39 15% 1 0% 263 Værksteder? 13 5% % 84 32% 28 11% 11 4% 1 0% 263 Studiepladser? 11 4% 76 29% % 62 24% 13 5% 1 0% 263 Kantine? 5 2% 89 34% 98 37% 48 18% 22 8% 1 0% 263 Undervisningslokaler og auditorier? 0 0% 73 28% % 56 21% 10 4% 2 1% 263 Sekretariater? 11 4% % % 9 3% 0 0% 2 1% Æstetik Hvordan Særdeles Hverken Særdeles Godt Dårligt vurderer du godt eller dårligt Ubs. bygningerne med hensyn til:: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Arkitektur? 10 4% 90 34% 80 31% 62 24% 19 7% 0 0% 261 Atmosfære? 5 2% 83 32% 55 21% 82 31% 36 14% 0 0% 261 Indretning? 0 0% 14 5% 54 21% % 70 27% 0 0% 261 Udsmykning (kunstværker, planter m.m.)? 1 0% 14 5% 28 11% % % 0 0% 261 Vedligeholdelse? 0 0% 25 10% 67 26% % 68 26% 0 0% 261 Rengøringsstandard? 0 0% 32 12% 86 33% 83 32% 60 23% 0 0% 261 Rydelighed? 1 0% 26 10% 87 33% 91 35% 56 21% 0 0% 261 UMV 2005 Rapport 3

4 9 Undervisningens indhold, omfang og form samt udbytte Spørgsmål om undervisning i indeværende semester på dit studium. Synes du generelt at:: Antallet af vejledningstimer er? Meget stort Stort Passende Lille Meget lille Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 3 1% 4 2% 80 31% % 53 20% 2 1% 261 Andelen af kurser er? 3 1% 12 5% 98 38% % 46 18% 2 1% 261 Andelen af projektarbejde er? Studiets generelle sværhedsgrad er? Andelen af introducerende værkstedskurser er? 21 8% 78 30% % 14 5% 3 1% 2 1% % 35 13% % 67 26% 10 4% 2 1% % 2 1% 41 16% 90 34% % 2 1% Spørgsmål om undervisning i indeværende semester på dit studium. Hvordan oplever du generelt det indlæringsmæssige udbytte af:: Meget stort Stort Passende Lille Meget lille Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Forelæsninger? 10 4% 46 18% % 66 26% 23 9% 1 0% 256 Holdundervisning? 9 4% 61 24% 98 38% 67 26% 20 8% 1 0% 256 Gruppearbejde? 15 6% 70 27% % 39 15% 24 9% 1 0% 256 Vejledning? 10 4% 45 18% 93 36% 79 31% 28 11% 1 0% 256 Dit studium som sådan? 6 2% 62 24% 96 38% 78 30% 13 5% 1 0% 256 Introducerende værkstedskurser? 9 4% 36 14% 65 25% 73 29% 72 28% 1 0% 256 UMV 2005 Rapport 4

5 11 Psykosociale forhold Spørgsmål om mening, information, planlægning og indflydelse på dit studie:: Alt i alt synes du så, at din uddannelse er meningsfuld for dig personligt? Er det klart for dig hvilke forventninger der stilles til dig i dit studie? Får du på dit speciale tilstrækkelig information om fx vigtige beslutninger og praktiske forhold i god tid? Får du al den praktiske information, du behøver, for at klare dit studium godt? Lægger undervisere, studieledelse og institutledelse på dit studium op til diskussion af undervisningens kvalitet? Er undervisere, studieledelse og institutledelse på dit studium gode til at planlægge studiet? Synes du, at du via de relevante kanaler (fx studienævnet) kan opnå indflydelse på beslutninger om dit studiums struktur og indhold? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 60 24% % 76 30% 10 4% 0 0% 0 0% % 56 22% % 54 21% 19 7% 0 0% % 19 7% % 69 27% 38 15% 0 0% % 27 11% % 65 25% 28 11% 0 0% % 37 15% 98 38% 78 31% 40 16% 0 0% % 51 20% % 62 24% 27 11% 0 0% % 24 9% % 49 19% 19 7% 0 0% Spørgsmål om introduktionen til dit nuværende semester:: Hvor tilfreds er du med introduktionen til specialet i sin helhed? Hvor tilfreds er du med introduktionen til det speciale du læser nu? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis 3 1% % 78 31% 22 9% 1 0% % % 68 27% 18 7% 1 0% 254 Hvor tilfreds er du med semesterets 11 4% % 64 25% 17 7% 1 0% 254 UMV 2005 Rapport 5

6 13 Spørgsmål om situationer, hvor du har brug for hjælp eller støtte af medstuderende, lærere og vejledere i dit studium:: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine medstuderende i dit studium? Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine lærere og vejledere? Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din studievejleder? Er der et godt samarbejde blandt de studerende på dit studium? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 52 21% % 62 25% 19 8% 3 1% 1 0% % 58 23% % 69 27% 4 2% 1 0% % 12 5% 59 23% 67 26% % 1 0% % 93 37% 75 30% 21 8% 3 1% 1 0% Spørgsmål om situationer, hvor du har brug for særlig professionel hjælp eller støtte i dit studium:: Hvor ofte har du haft brug for professionel hjælp (fx fra studievejledningen eller lignende) til personlige og faglige problemer i forbindelse med dit studium? Hvor ofte har du i givet fald haft mulighed for at få professionel hjælp til personlige og faglige Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 4 2% 34 13% 81 32% 75 30% 58 23% 0 0% % 34 13% 80 32% 63 25% 57 23% 0 0% Hvor tilfreds er du i almindelighed med:: Dine fremtidsudsigter i studieforløbet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis 25 10% % 66 26% 14 6% 0 0% 252 Dit studium som helhed, alt taget i 16 6% % 73 29% 12 5% 0 0% 252 UMV 2005 Rapport 6

7 Ja Nej Ubs. 16 Er du bekymret for, om du som færdiguddannet:: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Bliver arbejdsløs? % % 0 0% 252 Har fået en relevant uddannelse i forhold til de aktuelle krav % 88 35% 1 0% Gener og symptomer Har du Ja, flere Ja, af og inden for de sidste 4 uger været Nej gange om til generet af et eller flere af ugen Ja, dagligt Ubs. følgende symptomer under ophold på din skole?: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Tørhed eller irritation i øjne eller næse? % 66 26% 17 7% 8 3% 0 0% 250 Stoppet eller løbende næse? % 77 31% 23 9% 5 2% 0 0% 250 Koncentrationsbesvær? 46 18% % 46 18% 32 13% 1 0% 250 Svimmelhed? % 37 15% 6 2% 1 0% 1 0% 250 Tørhed eller irritation i svælget? % 49 20% 10 4% 2 1% 1 0% 250 Hæshed? % 23 9% 4 2% 1 0% 1 0% 250 Tør hud på hænder eller arme? % 60 24% 18 7% 20 8% 1 0% 250 Tør eller blussende hud i ansigtet? % 34 14% 15 6% 8 3% 1 0% 250 Unaturlig træthed? 98 39% 97 39% 41 16% 13 5% 1 0% 250 Hovedpine? % % 23 9% 9 4% 1 0% Indeklima Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de følgende forhold under ophold på dit fag? Husk!!! At besvare alle spørgsmålene - også spørgsmål, du vil svare "nej" til.: Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis For høj temperatur? % 54 22% 8 3% 7 3% 0 0% 249 For lav temperatur? 85 34% 87 35% 44 18% 33 13% 0 0% 249 Træk? % 71 29% 43 17% 27 11% 0 0% 249 Fodkulde? % 66 27% 28 11% 22 9% 0 0% 249 Indelukket "dårlig" lugt? 26 10% 95 38% 66 27% 62 25% 0 0% 249 Tør luft? % 77 31% 26 10% 23 9% 0 0% 249 Statisk elektricitet/"stød"? % 14 6% 3 1% 3 1% 0 0% 249 Støv og snavs? 67 27% 88 35% 31 12% 63 25% 0 0% 249 UMV 2005 Rapport 7

8 19 Indretning Spørgsmål om indretning af Altid Sommetider Sjældent Aldrig Ubs. undervisningslokaler:: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Er der stole nok? 68 27% % 44 18% 24 10% 0 0% 249 Er der borde nok? 93 37% % 36 14% 7 3% 0 0% 249 Er der plads til materialer, m.v.? 27 11% 98 39% 92 37% 32 13% 0 0% 249 Er der plads til deltagerne? 58 23% % 49 20% 11 4% 0 0% 249 Er der støj fra andre lokaler? 40 16% 98 39% 70 28% 41 16% 0 0% 249 Er der dårlig belysning? % % 29 12% 9 4% 0 0% 249 Kan man se tavlen/lærred? 60 24% % 24 10% 22 9% 0 0% 249 Kan man høre? 76 31% % 22 9% 4 2% 0 0% 249 Kan man åbne/lukke vinduer? % % 13 5% 1 0% 0 0% Ergonomiske forhold Hvordan synes du generelt, stolene er at sidde på?: Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Ubs. I auditorierne? 0 0% 33 13% 60 24% 75 30% 79 32% 2 1% 0 0% 249 I undervisningslokalerne? 0 0% 46 18% 82 33% 74 30% 45 18% 2 1% 0 0% 249 I grupperummene? 0 0% 26 10% % 54 22% 31 12% 36 14% 0 0% 249 Ved computerpladserne? 0 0% 45 18% 89 36% 67 27% 47 19% 1 0% 0 0% 249 I biblioteket? 5 2% 76 31% % 26 10% 7 3% 29 12% 0 0% Hvordan synes du generelt, bordene er at sidde ved?: Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis I auditorierne? 0 0% 21 8% % 14 6% 10 4% % 0 0% 248 I undervisningslokalerne? 6 2% 84 34% 91 37% 46 19% 13 5% 8 3% 0 0% 248 I grupperummene? 0 0% 48 19% % 30 12% 12 5% 53 21% 0 0% 248 Ved computerpladserne? 1 0% 79 32% % 36 15% 17 7% 2 1% 0 0% 248 UMV 2005 Rapport 8

9 22 Har du nogle yderligere kommentarer, så skriv dem nedenfor: Svar der mangler i høøøøj grad bedre rum til udveksling af arbejder og work-in-progress mellem elever, og jeg tror ikke det er tilstrækkeligt med en digital løsning - man mangler en følelse af at ens arbejde bliver taget seriøst af såvel skole som medstuderende. der er ikke et godt forum som det ser ud i øjeblikket - måske burde der være flere obligatoriske udstillinger så man føler sig motiveret til at opnå resultater i forbindelse med sit projektarbejde. det er for nemt at komme igennem eksaminerne. det stiller en anden slags krav at vise sine projekter på udstillinger eller i publikationer. jeg tror det ville være godt for skolen at sende nogle flere tryksager og udstillinger ud til omverdenen, hvis man vil opretholde sit gode rygte og reelle faglige niveau. det ville måske også hjælpe til at vi kunne få noget mere op på væggene. En anden idé er at betale nogle elever for at udsmykke skolen, evt efter vi er flyttet - det fysiske miljø er meget klinisk og uinspirerende. Der mangler voldsomt computer kompetance på produkt.der mangler fysisk rum.der mangler samarbejdeder mangler hyggegeneralt mangler der menneskelig forståelse på DKDS for hvad der skal til for at lave et ordentlig lærings miljø. jeg ser skolens styrke i den mangfoldighed af kreative mennesker der befinder sig her på skolen, det er et væsentligt element i den daglige gang på skolen at have kontakten til sine studiekammerater, og det er ofte her at meget læres. Derudover er skolens værksteder et fantastisk gode og en uundværlighed, det er her produkterne formes og kommer til live. jeg mener at det er af aller største nødvendighed at beholde kontakten til materialet bearbejdet med hænderne, selvom så meget kan udføres på computere og tegninger. jeg oplever for min egen linie Beklædning at underviserne er særdeles ukompetente i designproces, kreativitet, kunstneriske forhold, kontakten med "virkeligheden" og selve driften af afdelingen, kun de teknisk faglige lærer og værkstedsassistenter opfylder deres job godt. Der mangler klare linier og vissioner for faget. Promoveringen af liniens studernede i relevante medier og konkurrencer, er set i forhold til hvad skoler gør i udlandet ufattelig ringe. Jeg er generelt rigtig glad for de rammer som skolen giver mig, men synes slet ikke at fagligheden er god nok. (på Digital Design)Man kunne godt ønske sig mere energi fra ens medstuderende. Efter at have kæmpet imod i flere år har jeg efterhånden adopteret en liggyldighed over for de krav og tilbud som skolen byder os, hvilket man må sige er meget beklagelig. Tycker som bekædningstuderande på grundudannelsen att det varit för lite undervisning som varit relevant för beklædningsstuderande och textilstuderande, det handlar nästan alltid om kommunikation, industri elller möbler och rum, mer för oss tack! I övrigt tycker jag att vi har många bra undervisare men att man ibland ser som för sällan. Samt att det läggs för mycket vikt vid teorin iblan, det skulle i alla fall kunna finnas fler valbara kurser som rör teorin allt efter eget intresse... Workshops som vi haft i teorin denna semester har däremot varit väldigt bra. P.g.a. att inte alla har samma möjligheter socialt kan jag känna att det ibland varit svårt med grupparbeten då vissa elever alltid vill arbeta tillsammans och vissa så att säga blir över, detta påverkar i vissa fall stämningen negativt i klassen och på semestern. hvad menes med sekretariatet?hvad er forskellen på grupperum og undervisningsrum? Vi har jo ingen steder at lave gruppearbejde andet end på vores studiesale..jeg synes, der er blevet strammet meget op på undervisningen i år i forhold til sidste år. Meget mere struktur og planlægning. Godt at designteori og projekter nu samarbejder i stedet for at arbejde mod hinanden. Meget lidt praktisk undervisning! De tilbudte kurser (f.eks HTML) bør ligge enten om morgenen, eller endnu bedre - i en mere koncentreret klynge a-la 4-5 timer dagligt, i løbet af en uge. Fokuseret undervisning giver bedre resultater. Computerkurser lagt kl 14 eller 15 om eftermiddagen og et par timer frem, en enkelt gang om ugen, rykker ikke stort ved noget. Slet ikke oveni et andet projektforløb, som fra morgenstunden og i løbet af dagen, har krævet al koncentration og energi.af samme grund er det et rigtig godt tiltag med teori-workshop dagene.det er i det hele taget rart at få lov at fokusere. Syns vi generelt har fået for lidt information om selve studiet og dets faciliteter. Derudover er der alt for dårlig kommunikation mellem lærere og elever mht feks indretningen af lokaler (vi har været lovet bordlamper i snart 4 mdr men intet er sket..) Jeg oplevede flere gange at kunne have haft en rubrik, som hed "ved ikke" i de første spørgsmål, idet jeg er ny på skolen og ikke føler jeg havde nok viden om de forskellige spørgsmål jeg blev stillet overfor. send flere folk på udveksling o gi praktik!!! På mit semester har vi lige været i gang med et projekt, der indeholdt en brugerundersøgelse. Til forelæsningen blev der talt meget om, hvor vigtigt det var at snakke med - og forstå brugerne, så man kunne designe og tilrette sine produkter, således at det passede indtil brugerens præcise behov og evt. arbejdsrytme.på baggrund af dette imødekommer jeg dette skema, for jeg har efterfølgende tænkt: Hvornår kommer der nogle og laver en reel brugerundersøgelse med os studerende, for at finde ud af, om vi egentlig har de rette arbejdsvilkår, og hvilke andre behov vi har for at udvikle os. Hvis der bliver taget højde for disse UMV 2005 Rapport 9

10 krav, er jeg næsten sikker på at det vil højne standarden af vores processer og vores design. Der var en del af spørgsmålene der ikke var relevante for mig.. da jeg endu ikke har haft kontakt med mit speciale. Jeg synes det er mærkeligt, at hvert rum er udstyret med så tung en dør, at det er umuligt at komme ind og ud, når man næsten altid har et eller andet i favnen. Vi bevæger os jo mellem værkstederne og klasseværelserne med materialer i favnen. (Jeg ved godt det handler om brandsikkerhed), men kunne en bred skydedør ikke være en idé?jeg synes det ville være en vildt god idé, hvis vi i hver bygning kunne have et stort fælleskøkken, hvor det kunne være muligt under gode forhold at lave varmt mad til mange mennesker. Vi er mange, som meget gerne ville bruge det, fordi vi gerne vil opholde os så meget på skolen som muligt. Men det ville nok koste en løn til rengøring af køkkenet, da det ikke rigtigt ville fungere med studerendes ansvar herfor..det var det.. Der er brug for mere vejledning og klarhed i forhold til de stillede opgaver. Der skal være helt tydelige, og ensrettede, afleveringsdatoer og tider, for alle hold på et semester.eleverne er for alt for ofte overladt til sig selv og de svageste bliver svigtet i kraft af manglende, kompetente vejledere.tempoet på skolen er ellers fint men pga. de manglende praktiske informationer og den manglende vejledning, er der for stor usikkerhed omkring arbejdet med de forskellige projekter. Og det bevirker at mange kommer i klemme tidsmæssigt. jeg savner tættere kontakt til lærere. Eller en vejleder, der følger en gennem studiet, som ved hvor man er som man føler sig tryg ved at tale med, samt private rum tilrådighed ved samtaler med lærer. private rum til gruppe arbejde og fra starten faste siddepladser med plads og ro. Jeg er ikke igang med at skrive speciale, så jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på til de spørgsmål.hvad undervisning angår, undre det mig meget at, der ikke er et eneste tilbud med fx webdesign det her semester, som digital designer der ikke vil arbejde med gamedesign, er det meget fustrerende at opleve, at ens linje bare lukkes ned for noget, der føles som en popbølge, der er jo for fanden ikke plads til så mange der kan 3Dmax i danmark. Det er ikke denne skole men udlandsophold, praktikplads og egen vilje, der gør at jeg forventer at få arbejde efter denne skole som digital designer. Hvis det ikke var fordi at Koldig Designskole ligger på en pløjemark var jeg flygtet til deres digitallinje for længst.jeg er meget glad for NN og NN som vejledere og jeg føler altid at jeg kan gå til dem, men jeg er meget skuffet over hvordan ting går med digital design, og udbudet af relevante kurser. Ender tit med flere spørgsmål end svar, i næsten alle sammenhænge, på nær selve undervisningen. NN er ikke en optimal læreinde, da hun sjældent tager sig tid til den enkelte elev. Jeg synes at tegnesalene er under al kritik..der er virkelig forskel på de forskellige lokaler.. Lokalet rum og møbel over træværkstedet er virkeligt et dårligt sted at sidde, da det fungere som gennemgang-lokal...så det er svært at koncentere sig med konstant trafik. Kunne man evt. arrangere nogle frokost-lokaler til medbragt mad, da det tit flyder med borde med madrester på tegnesalen mellem modeller og tegninger, og det er ikke sjovt at møde op til. Så en slags "frokost-stue" kunne være et godt initiativ. Jeg det er en meget negativ besvarelse af spørgeskemaet, men skole har på de fleste områder skuffet mig. Tanken om at undervisning, vejledere og rektor er så dårlige at jeg ikke føler bare lidt at jeg er istand til at begå mig inden for mit fag, når jeg til sommer måske består min bachelor. Jeg derfor er nød til at udvide min horisont på anden måde ved at tage en anden supplerende uddannelse. Studiet er elendigt struktureret. Jeg begynder på 6. sem om 2 mdr. uden at vide,hvad der skal ske -hvordan 6. sem.eks. foregår,hvilke kriterier stilles etc. Spm 10:kategorien 'forelæsninger' burde deles i to,for os som har designteori.forelæsninger i forb. m projekter er oftest af ringere kvalitet og udbyttet tilsvarende lavere.svarmuligheden "passende" er upassende.. kommer jo an på forventninger og indstilling. Jeg vil gerne have meget ud af en forelæsning,og derfor ligger svaret "passende" meget højt på min skala,hvorimod det her bliver brugt midt-på-skalaen.spm 11: det er min erfaring, at info her på sk. er noget, du indhenter -og ikke noget,du får.-det går stille og roligt fremad.spm 13 d r min opfattelse, at studievejlederen giver støtte, men ikke hjælp.trøst, men ikke løsning.spm 15 Overordnet r jeg utilfreds m studiet -her er mange sager at arb for.men når det r sagt,får jeg et pænt udbytte af at være her -intet bliver serveret på sølvfade,men vi lærer at blive selvstændige. Undersøgelsen måtte gerne have været lidt mere konsistent, i betegnelsen af lokalerne. For eksempel er studiepladserne nævne i starten men ikke i slutningen. Og det er mærkeligt at undersøgelsen omfatter auditorier, sådan nogle har vi jo ikke. er gået ud fra at der menes festsalen. Studiepladserne på Visuel kommunikation er særdeles dårlige. De store lokaler (eller UFATTELIG små), opfordrer ikke til et rart og hyggeligt klima hverken som gruppe eller enkeltperson. I de store rum, er der ikke mulighed for koncentration og ro, da det er alt for åbent. Opslagstavler som rumfordeler, eller som funktionen opslagstavle findes der ikke mange af. Man skal desuden hele tiden etablere sig et nyt sted, når man starter et nyt kursus, hvilket kan være en af problemerne i, at man ikke har et stort tilhørsforhold på skolen. Man når ganske enkelt aldrig rigtig at "slå sig til ro" et sted, før man igen skal flytte og skifte studie"kammerater". Alt dette er noget man foruden studiet i sig selv også må forholde sig til, og praktisk løse i de muligheder der nu engang findes. Kurser på skolen er til tider så store og uoverskuelige for vejleder, at man aldrig rigtig når at få nogen intensiv undervisning, hvor man føler man rykker sig, og kommer helt igennem alt det relevante stof. Hel generelt er der et utroligt dårligt studiemiljø på DKDS både fysisk og psykisk. Stort set alle lokaler ligner UMV 2005 Rapport 10

11 (jeg ved ikke hvad - et gammelt hospital måske?) og ikke en designskole... De fleste (på tværds af årgangene) er negative, energien og produktiviteten er lav. der er utrolig meget angst og stress!!! Der er aldeles al for lidt faglig og PERSONLIG vejledning! OG en utrolig dårlig kommunikation som kun er blevet lidt bedre med intranettet. Savner i høj grad et fast tilhørs sted, studieplads. Flytter 1-2 gange pr. semester. Giver ingen ro og stabilitet i arbejdsproces. Flere reoler og skabe til opbevaring. Projekter og redskaber er ofte svære at have med sig på cyklen. Forlængerledninger og lamper der virker er en mangelvare generelt på skolen. Justerbare borde og stole ville være en fordel. Sunes ofte jeg kommer til at sidde for lavt. Jeg har den bedste klasse i verden, og så er jeg optimist, det hjælper mig meget. Det er dejligt med disse anonyme evalueringer. Det kan dog synes lidt svært at få svaret som man gerne vil. Helt generelt og meget kort vil jeg gerne efterlyse noget mere vejledning og en bedre kommunikationsform fra undervisere til de studerende. For mange, siger for meget forskelligt i forhold til de samme ting. Måske vi alle skal blive bedre til at forholde os til, hvad vi har på skrift. Det må være fælles udgangspunkt i forhold til kommunikationen og vejledningen i projekter/opgaver. Jeg synes nogle gange der kan opstå for meget og unødig forvirring, fordi man modtager forskellige udmeldinger. Indretningsmæssigt kan man godt mærke, at vi bor i et gammelt hospital. Vi er ikke særlig "fælles." Menings/holdnings konflikterne og splittelses tendensen (som vi studerende mærker lidt for kraftigt! vær venligst professionelle!) bliver helt fysisk understreget af de faktiske forhold. Jeg tror det er positivt at skolen flytter, pas på værkstederne DE ER UNIKKE og mange misunder os dem. Udbudet af IT-relaterede kurser er alt for ringe for dem på den gamle studieordning ( sem.)de fælles computerlokaler er fulstændigt håbløse i forhold til stole, bord, generel arbejdsmiljø. En dag i lokale E211 og man skal bruge en kiropraktor for at overhuved kunde komme hjem...i øvrigt synes jeg at det er forfærdligt mange danskere (studerende OG personale) der ikke kan læse, verken tekst eller pictogramer;der ER RYGEFORBUD PÅ HELE SKOLEN! FAT DET DOG!!! Skab en hårdere linje for de studerende, så skolen ikke gør dem en bjørnetjæneste ved at lade dem aflevere opgaver/ løsninger som i virkeligheden ikke er gode nok. Heller få det at vide imens man studere og har plads til det, end når man står ude i den virkelige verden og får høvl..langt større samarbejde med industrien.langt bedre værkstedskurser og i mere end 5 dage. Jeg kender for mange som hvis de har kørekort til værkstederne, aldrig bruger dem, fordi de i virkeligheden ikke ved hvordan de skal anvendes. Man lære ikke at anvende store maskiner ved en 10 min introduktion. Det er ved håndværket at vi kan overleve som designere. Jeg synes generelt at vi har alt for lidt undervisning. Jeg vil snarere betegne skolen som et åbent værksted. Jeg synes det er at fralægge sig ansvaret som skole. når man siger at vi som studerende har ansvaret for egen lærring. Det er sgu for nemt. Hvad mener skolen at vi har brug for at lære? vi ved det jo ikke før vi kommer ud i virkeligheden. Det eneste ansatte på skolen jeg virkelig bruger og som altid er søde og hjælpsomme, er værkstedsassistenterne. Uden dem kunne jeg ikke gennemføre mit studie. Undervisningslokaler og studie pladser, er alt for nedslidte. Man føler næsten at man sidder på en losseplads. Det gør det jo heller ikke bedre at rengøringen er yderst sparsom. Må bare få den examen og så se at komme ud herfra! stolene i audoritorerne er generelt ikke behagelige at sidde på i længere tid, man glider og får ikke ordentlig støtte i ryggen!det er utroligt at vi i vores klasselokale ikke har fået nok belysning til den enkelte elev endnu. Der er alt alt alt for dårlig rengøring i værkstederne. Eleverne skulle komme på et rengørings kursus halvårligt for at få tilladelse til at arbejde i værkstæderne. Man bliver jo syg af at arbejde der!!!!! Glas værkstedet er dårligt drevet. Det minder om en aftenskole hvor man kan lære at blæse en bobel. Folk klager hele tiden og broker sig konstant hvilket naturligvis skaber en dårlig stemning. Rektor burde virkelig snart tage hånd om det, for det er ødelæggende for de elever der virkeligt interessere sig for glasset. Jeg ved ikke hvad der skal gøres men kun at der virkeligt skal gøres noget og at det kunne være et fantastisk værksted!!!!!!!! Det som stikker mest i øjnene på Danmarks designskole er den manglende kommunikation lærene/direktionen/ skolens ansatte i mellem. Fra et intranet som indene for komunikation og overskuelighed er en katastrofe, vejleder og lærere som informere i øst og vest, til en overordnet holdning/uddannelses strategi som helt mangler - det virker som om ingen taler med hinanden og hvad værre er ingen fra skolens ledelse tør tage ansvar for selve uddannelsen, eleverne og skolens daglige drift. Skolen gør in dyd ud af at vise sig i design-verdene, at blive et navn inden for verdens design skoler - men hvad med skolens indhold, det bliver der ikke brugt så mange kræfter på FORM UDEN INDHOLD. Det endelige bevis fik jeg meget tidligt i mit skole forløb - første dag i cirkus bygningen. Rektors svar på alle de overraskende klager fra skolens elever, var "at de skulle huske at feje for egen dør". Magen til disrespekt og ligegladhed skal man lede længe efter. UDEN ELEVER INGEN SKOLE - husk på det for dårlig lys i klasserommet. Der er i høje grad, et dåligt kommunication fra lærer til lærer, som påvirker deres evner til at oplyse os om vores studieforløb. - jeg synes det er et super fint initiativ der længe har manglet på skolen.- Det kan være svært at svare på enkelte spørgsmål, da der i mine øjne på de sidste årgange, hersker ren selvjustits - og hvor undevisningen UMV 2005 Rapport 11

12 er mere elller midre udmanet.- Der er et stort behov for at samle skolen socialt - det gælder både de fysiske rum / undervisnings- og erfaringsmæssigt.- Den pædagogiske vejledning der afslutter semesteret er ikke nævnt. Den kunne med en indsats blive de studerendes logbog over udd. forløbet. og dermed få en funktion.- Udveksling af viden mellem studerende er også et område der har dårlige vilkår - men som en forbedring af det fysiske rum samt udbyggelse af intranettets funktioner kunne hjælpe på. stöj i kantinenmere kurser og hurtigere tempo tak Der er blevet strammet væsentligt op på strukturen på vores semester, i forhold til sidste år, hvilket har været positivt. Strukturen er med til at danne nogle rammer, som kan påvirke kreativiteten i den rigtige retning. Jeg synes dog fordelingen af gruppearbejde og individuelt arbejde er skævt. På alle kanter har der stort set kun været gruppearbejde, som har bevirket i en ubalance. Jeg har indtil videre kun haft 2 uger på egen linie (hvilket var en ualmindelig dårlig introduktion) sidste år. Jeg har derfor ikke engang snuset til det jeg virkelig brænder for. At man derfor har skullet tænke på gruppearbejde hele tiden i alle sammenhænge har derfor været et stort pres, som kunne været undgået ved at lave en balance mellem individuelt og gruppe, og derved have gjort processen endnu mere spændende og lærerig. Årets lektie har igen været at man selv er den vigtigste medspiller i uddannelsen som designer. Man bør ikke vente på at undervisningen kommer, men derimod være eksperimenterende, innovativ og have masser af gåpåmod for at klare sig. at højne niveauet over hele linjen ville nok gøre at flere blev og arbejdede på skolen efter undervisningen var afsluttet. i efterspørger det (at vi er mere på skolen) men vi mangler et sted hvor vi trives! Enkelte af spørgsmålene har været svære at svare på, da jeg lige nu er heldig med mit undervisningslokale, men tidligere har jeg været udsat for bordpladser der var mildest talt elendige. Ligeledes er det svært at udtale sig om værkstedsforholdene, da jeg kun har KENDSKAB til 3 værksteder. Vedr. auditorier: stolesamlingen er god, fest- og glassalen knap så gode. Hvad er et grupperum?det er en KÆMPE fordel at være placeret i samme lokale og ved samme bord hele semesteret (forhåbentligt hele året). De første 2 år af studiet er blevet delvist forpurret ved at vi konstant har skullet flytte rundt imellem forskellige bygninger og lokaler, der har været mere eller mindre velegnede som arbejdsrum. Dette har haft en meget stor indvirkning på koncentrationsevnen samt på det sociale netværk, som er vigtigt for hvordan den faglige del af studiet udvikler sig.godt priserne i printcenteret er dalet. Trådløst netværk?jeg benytter lejligheden til at gentage at NN=fiasko. Generelt er omgivelserne ikke særlig inspirerende at arbejde i. Meget upersonlige. For lidt vægt på farver og former m.v. Er det nu Danmarks designsskole skal renoveres eller skal man vente 2-3 år til Kødbyen? Hvilke erfaringer har man fra andre skoler? eksempelvis Århus Arkitektskole, hvordan fungerer de forskellige dele af skolen der? Hvem er det der har ansvaret for at Danmarks Designskole er et godt sted at være? Hvordan kan skolen og dens elever i fællesskab skabe en skole, som udstråler kreativitet, innovation og etik? hvordan begynder processen?disse spørgsmål dukkede op på grund af at jeg oplever mangel på et synligt udforderende studiemiljø både fra de studerende og fra lærersiden - Det viser sig delvist og ofte på et individuelt initiativ, hvilket er rigtigt godt, men kunne det engang imellem være et kollegtivt ansvar at "pynte" skolen (skabe en nærværende, interessevækkende og udviklende atmosfære) - kunne det ligefrem være en forpligtigelse, som måske var en del af studiet? Håber at der sker noget med Danmarks designskole enten her eller i kødbyen Jeg syntes det er trist, at danmarks designskole ikke tilbyder:- trådløst internet.- ordenlige borde samt stole. (man kunne evt. sem medbringe privat, men da vi flytter rundt er dette ikke muligt)- at de studerende har en fast base og ikke er tvunget til at flytte rundt fra sem. til sem. - Herved kunne man opnå et bedre studiemiljø.- mulighed for at kunne tjekke skol i private postprogrammer samt maile via postprogrammer.- længerevarende workshops, som omhandler specifikke emner - typogafi, flash eller lign. - Typisk for danmark designskole er kurser introduserende, hvilket giver et ringe udbytte (personlig mening)positive tiltag: - at der endelig er kommet mat. vedr. teori-opgave skrivning som er brugbare - takket være NN & NN (designtoeri). Endelig føler man at teori er spændende. Jeg har personeligt haft stoerst glede af at kunne side i et mindre klasserom med noen medelever. Den private og priveligerede arbejds situation som afgengerne har, hadde det vaert dejligt om man hadde haft hele tiden! Det hadde nok ogsaa vaert nyttigt fra foerste skole dag at laerene oppfordret og la mere opp til at elevene kritiserede hinandes arbejder. (paa basis aaret var dette naermest et tabu)i de siste aarene paa skolen er det ihvertfall det jeg har faaed mest ud af. Med tilbageblikk paa alle aarene paa instituttet har de stoerste frustrationer kommet fra en eneste vejleder time om ugen, og at man igen og igen opplevede at man skulle bruge professionell hjelp i loebet af ugen (saerlig naar man arbejdede paa semesterprosjektet) men blev noed til at samle opp til mandagene. Paa den maaden blev tingene hurtigere udskyt og arbejdsrytmen / hastigheden forskutt.jeg er i oevrigt meget glad for at endelig blive spurt om forholdene paa skolen. Jeg vil bare sige at jeg er utrolig positiv over den måde som intranettet er begyndt at fungere på! Og at der er den store opmærksomhed omkring at vi får informationerne via mail, men der er stadig missere!!! Men jeg er desvære meget nervøs for fremtiden! både det at vi skal flytte, for hvad sker der så med værkstederne? kan En som arbejder i glas, tage afgang i glas med mulighed for at fordybe sig i materialet? men også, hvor er fremtidens designere i en verden hvor alle kalder sig designere! UMV 2005 Rapport 12

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2 byggodn VVS og El Iatør: Stæhr Johansens Vej 5 2 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trivselsanalyse for byggodn... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Uddannelser byggodn...

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ Fra: Til: Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Dato: 05-12-2012 09:57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere