UMV spørgeskema 2005 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV spørgeskema 2005 final"

Transkript

1 UMV spørgeskema 2005 final 1 Baggrundsspørgsmål Er du kvinde eller mand? Abs. Pct. Kvinde % Mand 82 30% Ubesvaret 0 0% Basis 270 Lodret procentberegning 2 Hvilket semester er du tilmeldt? Abs. Pct % % % % % % % % % % Ubesvaret 0 0% Basis 270 Lodret procentberegning 3 Hvilken bygninger på skolen opholder du dig mest i? (Klik her for at se kort over skolen) Bygning: Abs. Pct. A 4 1% B % C 2 1% D 92 34% E 40 15% F 0 0% G 24 9% Ubesvaret 0 0% Basis 268 Lodret procentberegning UMV 2005 Rapport 1

2 4 Hvor mange timer om ugen bruger du typisk på dit studium?: 5 timer eller mindre 6-10 timer Mere end 30 timer Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Ubs. På skolen 12 5% 15 6% 22 8% 33 12% 47 18% 50 19% 86 32% 1 0% Hvor ofte er du på Danmarks Designskole? Abs. Pct. Dagligt % Flere gange i ugen 72 27% Af og til 17 6% Ubesvaret 0 0% Basis 264 Lodret procentberegning 6 Funktionalitet Hvordan vurderer du den praktiske funktion (fx indretning, pladsforhold m.m.) af:: Undervisningslokaler og auditorier? Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 1 0% 44 17% 65 25% % 40 15% 0 0% 263 Gruppe- og læserum? 1 0% 20 8% 85 32% 94 36% 63 24% 0 0% 263 Kantine? 1 0% 45 17% 60 23% 93 35% 64 24% 0 0% 263 Studiepladser? 4 2% 44 17% 81 31% 87 33% 47 18% 0 0% 263 IT-faciliteter? 12 5% % 82 31% 37 14% 17 6% 0 0% 263 Toiletter? 2 1% 58 22% 98 37% 66 25% 39 15% 0 0% 263 Sekretariater? 13 5% % % 12 5% 0 0% 0 0% 263 Bibliotek? 71 27% % 31 12% 3 1% 0 0% 0 0% 263 Værksteder? 31 12% % 68 26% 16 6% 2 1% 0 0% 263 UMV 2005 Rapport 2

3 7 Faciliteter Hvordan vurderer du generelt adgangen til følgende faciliteter på dit studie?: Computere med internet? Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 43 16% % 52 20% 18 7% 4 2% 1 0% 263 Print? 7 3% 90 34% 66 25% 74 28% 25 10% 1 0% 263 IT-hjælp? 6 2% 39 15% % 56 21% 26 10% 1 0% 263 Grupperum? 0 0% 27 10% % 80 30% 39 15% 1 0% 263 Værksteder? 13 5% % 84 32% 28 11% 11 4% 1 0% 263 Studiepladser? 11 4% 76 29% % 62 24% 13 5% 1 0% 263 Kantine? 5 2% 89 34% 98 37% 48 18% 22 8% 1 0% 263 Undervisningslokaler og auditorier? 0 0% 73 28% % 56 21% 10 4% 2 1% 263 Sekretariater? 11 4% % % 9 3% 0 0% 2 1% Æstetik Hvordan Særdeles Hverken Særdeles Godt Dårligt vurderer du godt eller dårligt Ubs. bygningerne med hensyn til:: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Arkitektur? 10 4% 90 34% 80 31% 62 24% 19 7% 0 0% 261 Atmosfære? 5 2% 83 32% 55 21% 82 31% 36 14% 0 0% 261 Indretning? 0 0% 14 5% 54 21% % 70 27% 0 0% 261 Udsmykning (kunstværker, planter m.m.)? 1 0% 14 5% 28 11% % % 0 0% 261 Vedligeholdelse? 0 0% 25 10% 67 26% % 68 26% 0 0% 261 Rengøringsstandard? 0 0% 32 12% 86 33% 83 32% 60 23% 0 0% 261 Rydelighed? 1 0% 26 10% 87 33% 91 35% 56 21% 0 0% 261 UMV 2005 Rapport 3

4 9 Undervisningens indhold, omfang og form samt udbytte Spørgsmål om undervisning i indeværende semester på dit studium. Synes du generelt at:: Antallet af vejledningstimer er? Meget stort Stort Passende Lille Meget lille Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 3 1% 4 2% 80 31% % 53 20% 2 1% 261 Andelen af kurser er? 3 1% 12 5% 98 38% % 46 18% 2 1% 261 Andelen af projektarbejde er? Studiets generelle sværhedsgrad er? Andelen af introducerende værkstedskurser er? 21 8% 78 30% % 14 5% 3 1% 2 1% % 35 13% % 67 26% 10 4% 2 1% % 2 1% 41 16% 90 34% % 2 1% Spørgsmål om undervisning i indeværende semester på dit studium. Hvordan oplever du generelt det indlæringsmæssige udbytte af:: Meget stort Stort Passende Lille Meget lille Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Forelæsninger? 10 4% 46 18% % 66 26% 23 9% 1 0% 256 Holdundervisning? 9 4% 61 24% 98 38% 67 26% 20 8% 1 0% 256 Gruppearbejde? 15 6% 70 27% % 39 15% 24 9% 1 0% 256 Vejledning? 10 4% 45 18% 93 36% 79 31% 28 11% 1 0% 256 Dit studium som sådan? 6 2% 62 24% 96 38% 78 30% 13 5% 1 0% 256 Introducerende værkstedskurser? 9 4% 36 14% 65 25% 73 29% 72 28% 1 0% 256 UMV 2005 Rapport 4

5 11 Psykosociale forhold Spørgsmål om mening, information, planlægning og indflydelse på dit studie:: Alt i alt synes du så, at din uddannelse er meningsfuld for dig personligt? Er det klart for dig hvilke forventninger der stilles til dig i dit studie? Får du på dit speciale tilstrækkelig information om fx vigtige beslutninger og praktiske forhold i god tid? Får du al den praktiske information, du behøver, for at klare dit studium godt? Lægger undervisere, studieledelse og institutledelse på dit studium op til diskussion af undervisningens kvalitet? Er undervisere, studieledelse og institutledelse på dit studium gode til at planlægge studiet? Synes du, at du via de relevante kanaler (fx studienævnet) kan opnå indflydelse på beslutninger om dit studiums struktur og indhold? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 60 24% % 76 30% 10 4% 0 0% 0 0% % 56 22% % 54 21% 19 7% 0 0% % 19 7% % 69 27% 38 15% 0 0% % 27 11% % 65 25% 28 11% 0 0% % 37 15% 98 38% 78 31% 40 16% 0 0% % 51 20% % 62 24% 27 11% 0 0% % 24 9% % 49 19% 19 7% 0 0% Spørgsmål om introduktionen til dit nuværende semester:: Hvor tilfreds er du med introduktionen til specialet i sin helhed? Hvor tilfreds er du med introduktionen til det speciale du læser nu? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis 3 1% % 78 31% 22 9% 1 0% % % 68 27% 18 7% 1 0% 254 Hvor tilfreds er du med semesterets 11 4% % 64 25% 17 7% 1 0% 254 UMV 2005 Rapport 5

6 13 Spørgsmål om situationer, hvor du har brug for hjælp eller støtte af medstuderende, lærere og vejledere i dit studium:: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine medstuderende i dit studium? Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine lærere og vejledere? Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din studievejleder? Er der et godt samarbejde blandt de studerende på dit studium? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 52 21% % 62 25% 19 8% 3 1% 1 0% % 58 23% % 69 27% 4 2% 1 0% % 12 5% 59 23% 67 26% % 1 0% % 93 37% 75 30% 21 8% 3 1% 1 0% Spørgsmål om situationer, hvor du har brug for særlig professionel hjælp eller støtte i dit studium:: Hvor ofte har du haft brug for professionel hjælp (fx fra studievejledningen eller lignende) til personlige og faglige problemer i forbindelse med dit studium? Hvor ofte har du i givet fald haft mulighed for at få professionel hjælp til personlige og faglige Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 4 2% 34 13% 81 32% 75 30% 58 23% 0 0% % 34 13% 80 32% 63 25% 57 23% 0 0% Hvor tilfreds er du i almindelighed med:: Dine fremtidsudsigter i studieforløbet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis 25 10% % 66 26% 14 6% 0 0% 252 Dit studium som helhed, alt taget i 16 6% % 73 29% 12 5% 0 0% 252 UMV 2005 Rapport 6

7 Ja Nej Ubs. 16 Er du bekymret for, om du som færdiguddannet:: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Bliver arbejdsløs? % % 0 0% 252 Har fået en relevant uddannelse i forhold til de aktuelle krav % 88 35% 1 0% Gener og symptomer Har du Ja, flere Ja, af og inden for de sidste 4 uger været Nej gange om til generet af et eller flere af ugen Ja, dagligt Ubs. følgende symptomer under ophold på din skole?: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Tørhed eller irritation i øjne eller næse? % 66 26% 17 7% 8 3% 0 0% 250 Stoppet eller løbende næse? % 77 31% 23 9% 5 2% 0 0% 250 Koncentrationsbesvær? 46 18% % 46 18% 32 13% 1 0% 250 Svimmelhed? % 37 15% 6 2% 1 0% 1 0% 250 Tørhed eller irritation i svælget? % 49 20% 10 4% 2 1% 1 0% 250 Hæshed? % 23 9% 4 2% 1 0% 1 0% 250 Tør hud på hænder eller arme? % 60 24% 18 7% 20 8% 1 0% 250 Tør eller blussende hud i ansigtet? % 34 14% 15 6% 8 3% 1 0% 250 Unaturlig træthed? 98 39% 97 39% 41 16% 13 5% 1 0% 250 Hovedpine? % % 23 9% 9 4% 1 0% Indeklima Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de følgende forhold under ophold på dit fag? Husk!!! At besvare alle spørgsmålene - også spørgsmål, du vil svare "nej" til.: Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis For høj temperatur? % 54 22% 8 3% 7 3% 0 0% 249 For lav temperatur? 85 34% 87 35% 44 18% 33 13% 0 0% 249 Træk? % 71 29% 43 17% 27 11% 0 0% 249 Fodkulde? % 66 27% 28 11% 22 9% 0 0% 249 Indelukket "dårlig" lugt? 26 10% 95 38% 66 27% 62 25% 0 0% 249 Tør luft? % 77 31% 26 10% 23 9% 0 0% 249 Statisk elektricitet/"stød"? % 14 6% 3 1% 3 1% 0 0% 249 Støv og snavs? 67 27% 88 35% 31 12% 63 25% 0 0% 249 UMV 2005 Rapport 7

8 19 Indretning Spørgsmål om indretning af Altid Sommetider Sjældent Aldrig Ubs. undervisningslokaler:: Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Er der stole nok? 68 27% % 44 18% 24 10% 0 0% 249 Er der borde nok? 93 37% % 36 14% 7 3% 0 0% 249 Er der plads til materialer, m.v.? 27 11% 98 39% 92 37% 32 13% 0 0% 249 Er der plads til deltagerne? 58 23% % 49 20% 11 4% 0 0% 249 Er der støj fra andre lokaler? 40 16% 98 39% 70 28% 41 16% 0 0% 249 Er der dårlig belysning? % % 29 12% 9 4% 0 0% 249 Kan man se tavlen/lærred? 60 24% % 24 10% 22 9% 0 0% 249 Kan man høre? 76 31% % 22 9% 4 2% 0 0% 249 Kan man åbne/lukke vinduer? % % 13 5% 1 0% 0 0% Ergonomiske forhold Hvordan synes du generelt, stolene er at sidde på?: Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Ubs. I auditorierne? 0 0% 33 13% 60 24% 75 30% 79 32% 2 1% 0 0% 249 I undervisningslokalerne? 0 0% 46 18% 82 33% 74 30% 45 18% 2 1% 0 0% 249 I grupperummene? 0 0% 26 10% % 54 22% 31 12% 36 14% 0 0% 249 Ved computerpladserne? 0 0% 45 18% 89 36% 67 27% 47 19% 1 0% 0 0% 249 I biblioteket? 5 2% 76 31% % 26 10% 7 3% 29 12% 0 0% Hvordan synes du generelt, bordene er at sidde ved?: Særdeles gode Gode Hverken eller Dårlige Særdeles dårlige Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis I auditorierne? 0 0% 21 8% % 14 6% 10 4% % 0 0% 248 I undervisningslokalerne? 6 2% 84 34% 91 37% 46 19% 13 5% 8 3% 0 0% 248 I grupperummene? 0 0% 48 19% % 30 12% 12 5% 53 21% 0 0% 248 Ved computerpladserne? 1 0% 79 32% % 36 15% 17 7% 2 1% 0 0% 248 UMV 2005 Rapport 8

9 22 Har du nogle yderligere kommentarer, så skriv dem nedenfor: Svar der mangler i høøøøj grad bedre rum til udveksling af arbejder og work-in-progress mellem elever, og jeg tror ikke det er tilstrækkeligt med en digital løsning - man mangler en følelse af at ens arbejde bliver taget seriøst af såvel skole som medstuderende. der er ikke et godt forum som det ser ud i øjeblikket - måske burde der være flere obligatoriske udstillinger så man føler sig motiveret til at opnå resultater i forbindelse med sit projektarbejde. det er for nemt at komme igennem eksaminerne. det stiller en anden slags krav at vise sine projekter på udstillinger eller i publikationer. jeg tror det ville være godt for skolen at sende nogle flere tryksager og udstillinger ud til omverdenen, hvis man vil opretholde sit gode rygte og reelle faglige niveau. det ville måske også hjælpe til at vi kunne få noget mere op på væggene. En anden idé er at betale nogle elever for at udsmykke skolen, evt efter vi er flyttet - det fysiske miljø er meget klinisk og uinspirerende. Der mangler voldsomt computer kompetance på produkt.der mangler fysisk rum.der mangler samarbejdeder mangler hyggegeneralt mangler der menneskelig forståelse på DKDS for hvad der skal til for at lave et ordentlig lærings miljø. jeg ser skolens styrke i den mangfoldighed af kreative mennesker der befinder sig her på skolen, det er et væsentligt element i den daglige gang på skolen at have kontakten til sine studiekammerater, og det er ofte her at meget læres. Derudover er skolens værksteder et fantastisk gode og en uundværlighed, det er her produkterne formes og kommer til live. jeg mener at det er af aller største nødvendighed at beholde kontakten til materialet bearbejdet med hænderne, selvom så meget kan udføres på computere og tegninger. jeg oplever for min egen linie Beklædning at underviserne er særdeles ukompetente i designproces, kreativitet, kunstneriske forhold, kontakten med "virkeligheden" og selve driften af afdelingen, kun de teknisk faglige lærer og værkstedsassistenter opfylder deres job godt. Der mangler klare linier og vissioner for faget. Promoveringen af liniens studernede i relevante medier og konkurrencer, er set i forhold til hvad skoler gør i udlandet ufattelig ringe. Jeg er generelt rigtig glad for de rammer som skolen giver mig, men synes slet ikke at fagligheden er god nok. (på Digital Design)Man kunne godt ønske sig mere energi fra ens medstuderende. Efter at have kæmpet imod i flere år har jeg efterhånden adopteret en liggyldighed over for de krav og tilbud som skolen byder os, hvilket man må sige er meget beklagelig. Tycker som bekædningstuderande på grundudannelsen att det varit för lite undervisning som varit relevant för beklædningsstuderande och textilstuderande, det handlar nästan alltid om kommunikation, industri elller möbler och rum, mer för oss tack! I övrigt tycker jag att vi har många bra undervisare men att man ibland ser som för sällan. Samt att det läggs för mycket vikt vid teorin iblan, det skulle i alla fall kunna finnas fler valbara kurser som rör teorin allt efter eget intresse... Workshops som vi haft i teorin denna semester har däremot varit väldigt bra. P.g.a. att inte alla har samma möjligheter socialt kan jag känna att det ibland varit svårt med grupparbeten då vissa elever alltid vill arbeta tillsammans och vissa så att säga blir över, detta påverkar i vissa fall stämningen negativt i klassen och på semestern. hvad menes med sekretariatet?hvad er forskellen på grupperum og undervisningsrum? Vi har jo ingen steder at lave gruppearbejde andet end på vores studiesale..jeg synes, der er blevet strammet meget op på undervisningen i år i forhold til sidste år. Meget mere struktur og planlægning. Godt at designteori og projekter nu samarbejder i stedet for at arbejde mod hinanden. Meget lidt praktisk undervisning! De tilbudte kurser (f.eks HTML) bør ligge enten om morgenen, eller endnu bedre - i en mere koncentreret klynge a-la 4-5 timer dagligt, i løbet af en uge. Fokuseret undervisning giver bedre resultater. Computerkurser lagt kl 14 eller 15 om eftermiddagen og et par timer frem, en enkelt gang om ugen, rykker ikke stort ved noget. Slet ikke oveni et andet projektforløb, som fra morgenstunden og i løbet af dagen, har krævet al koncentration og energi.af samme grund er det et rigtig godt tiltag med teori-workshop dagene.det er i det hele taget rart at få lov at fokusere. Syns vi generelt har fået for lidt information om selve studiet og dets faciliteter. Derudover er der alt for dårlig kommunikation mellem lærere og elever mht feks indretningen af lokaler (vi har været lovet bordlamper i snart 4 mdr men intet er sket..) Jeg oplevede flere gange at kunne have haft en rubrik, som hed "ved ikke" i de første spørgsmål, idet jeg er ny på skolen og ikke føler jeg havde nok viden om de forskellige spørgsmål jeg blev stillet overfor. send flere folk på udveksling o gi praktik!!! På mit semester har vi lige været i gang med et projekt, der indeholdt en brugerundersøgelse. Til forelæsningen blev der talt meget om, hvor vigtigt det var at snakke med - og forstå brugerne, så man kunne designe og tilrette sine produkter, således at det passede indtil brugerens præcise behov og evt. arbejdsrytme.på baggrund af dette imødekommer jeg dette skema, for jeg har efterfølgende tænkt: Hvornår kommer der nogle og laver en reel brugerundersøgelse med os studerende, for at finde ud af, om vi egentlig har de rette arbejdsvilkår, og hvilke andre behov vi har for at udvikle os. Hvis der bliver taget højde for disse UMV 2005 Rapport 9

10 krav, er jeg næsten sikker på at det vil højne standarden af vores processer og vores design. Der var en del af spørgsmålene der ikke var relevante for mig.. da jeg endu ikke har haft kontakt med mit speciale. Jeg synes det er mærkeligt, at hvert rum er udstyret med så tung en dør, at det er umuligt at komme ind og ud, når man næsten altid har et eller andet i favnen. Vi bevæger os jo mellem værkstederne og klasseværelserne med materialer i favnen. (Jeg ved godt det handler om brandsikkerhed), men kunne en bred skydedør ikke være en idé?jeg synes det ville være en vildt god idé, hvis vi i hver bygning kunne have et stort fælleskøkken, hvor det kunne være muligt under gode forhold at lave varmt mad til mange mennesker. Vi er mange, som meget gerne ville bruge det, fordi vi gerne vil opholde os så meget på skolen som muligt. Men det ville nok koste en løn til rengøring af køkkenet, da det ikke rigtigt ville fungere med studerendes ansvar herfor..det var det.. Der er brug for mere vejledning og klarhed i forhold til de stillede opgaver. Der skal være helt tydelige, og ensrettede, afleveringsdatoer og tider, for alle hold på et semester.eleverne er for alt for ofte overladt til sig selv og de svageste bliver svigtet i kraft af manglende, kompetente vejledere.tempoet på skolen er ellers fint men pga. de manglende praktiske informationer og den manglende vejledning, er der for stor usikkerhed omkring arbejdet med de forskellige projekter. Og det bevirker at mange kommer i klemme tidsmæssigt. jeg savner tættere kontakt til lærere. Eller en vejleder, der følger en gennem studiet, som ved hvor man er som man føler sig tryg ved at tale med, samt private rum tilrådighed ved samtaler med lærer. private rum til gruppe arbejde og fra starten faste siddepladser med plads og ro. Jeg er ikke igang med at skrive speciale, så jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på til de spørgsmål.hvad undervisning angår, undre det mig meget at, der ikke er et eneste tilbud med fx webdesign det her semester, som digital designer der ikke vil arbejde med gamedesign, er det meget fustrerende at opleve, at ens linje bare lukkes ned for noget, der føles som en popbølge, der er jo for fanden ikke plads til så mange der kan 3Dmax i danmark. Det er ikke denne skole men udlandsophold, praktikplads og egen vilje, der gør at jeg forventer at få arbejde efter denne skole som digital designer. Hvis det ikke var fordi at Koldig Designskole ligger på en pløjemark var jeg flygtet til deres digitallinje for længst.jeg er meget glad for NN og NN som vejledere og jeg føler altid at jeg kan gå til dem, men jeg er meget skuffet over hvordan ting går med digital design, og udbudet af relevante kurser. Ender tit med flere spørgsmål end svar, i næsten alle sammenhænge, på nær selve undervisningen. NN er ikke en optimal læreinde, da hun sjældent tager sig tid til den enkelte elev. Jeg synes at tegnesalene er under al kritik..der er virkelig forskel på de forskellige lokaler.. Lokalet rum og møbel over træværkstedet er virkeligt et dårligt sted at sidde, da det fungere som gennemgang-lokal...så det er svært at koncentere sig med konstant trafik. Kunne man evt. arrangere nogle frokost-lokaler til medbragt mad, da det tit flyder med borde med madrester på tegnesalen mellem modeller og tegninger, og det er ikke sjovt at møde op til. Så en slags "frokost-stue" kunne være et godt initiativ. Jeg det er en meget negativ besvarelse af spørgeskemaet, men skole har på de fleste områder skuffet mig. Tanken om at undervisning, vejledere og rektor er så dårlige at jeg ikke føler bare lidt at jeg er istand til at begå mig inden for mit fag, når jeg til sommer måske består min bachelor. Jeg derfor er nød til at udvide min horisont på anden måde ved at tage en anden supplerende uddannelse. Studiet er elendigt struktureret. Jeg begynder på 6. sem om 2 mdr. uden at vide,hvad der skal ske -hvordan 6. sem.eks. foregår,hvilke kriterier stilles etc. Spm 10:kategorien 'forelæsninger' burde deles i to,for os som har designteori.forelæsninger i forb. m projekter er oftest af ringere kvalitet og udbyttet tilsvarende lavere.svarmuligheden "passende" er upassende.. kommer jo an på forventninger og indstilling. Jeg vil gerne have meget ud af en forelæsning,og derfor ligger svaret "passende" meget højt på min skala,hvorimod det her bliver brugt midt-på-skalaen.spm 11: det er min erfaring, at info her på sk. er noget, du indhenter -og ikke noget,du får.-det går stille og roligt fremad.spm 13 d r min opfattelse, at studievejlederen giver støtte, men ikke hjælp.trøst, men ikke løsning.spm 15 Overordnet r jeg utilfreds m studiet -her er mange sager at arb for.men når det r sagt,får jeg et pænt udbytte af at være her -intet bliver serveret på sølvfade,men vi lærer at blive selvstændige. Undersøgelsen måtte gerne have været lidt mere konsistent, i betegnelsen af lokalerne. For eksempel er studiepladserne nævne i starten men ikke i slutningen. Og det er mærkeligt at undersøgelsen omfatter auditorier, sådan nogle har vi jo ikke. er gået ud fra at der menes festsalen. Studiepladserne på Visuel kommunikation er særdeles dårlige. De store lokaler (eller UFATTELIG små), opfordrer ikke til et rart og hyggeligt klima hverken som gruppe eller enkeltperson. I de store rum, er der ikke mulighed for koncentration og ro, da det er alt for åbent. Opslagstavler som rumfordeler, eller som funktionen opslagstavle findes der ikke mange af. Man skal desuden hele tiden etablere sig et nyt sted, når man starter et nyt kursus, hvilket kan være en af problemerne i, at man ikke har et stort tilhørsforhold på skolen. Man når ganske enkelt aldrig rigtig at "slå sig til ro" et sted, før man igen skal flytte og skifte studie"kammerater". Alt dette er noget man foruden studiet i sig selv også må forholde sig til, og praktisk løse i de muligheder der nu engang findes. Kurser på skolen er til tider så store og uoverskuelige for vejleder, at man aldrig rigtig når at få nogen intensiv undervisning, hvor man føler man rykker sig, og kommer helt igennem alt det relevante stof. Hel generelt er der et utroligt dårligt studiemiljø på DKDS både fysisk og psykisk. Stort set alle lokaler ligner UMV 2005 Rapport 10

11 (jeg ved ikke hvad - et gammelt hospital måske?) og ikke en designskole... De fleste (på tværds af årgangene) er negative, energien og produktiviteten er lav. der er utrolig meget angst og stress!!! Der er aldeles al for lidt faglig og PERSONLIG vejledning! OG en utrolig dårlig kommunikation som kun er blevet lidt bedre med intranettet. Savner i høj grad et fast tilhørs sted, studieplads. Flytter 1-2 gange pr. semester. Giver ingen ro og stabilitet i arbejdsproces. Flere reoler og skabe til opbevaring. Projekter og redskaber er ofte svære at have med sig på cyklen. Forlængerledninger og lamper der virker er en mangelvare generelt på skolen. Justerbare borde og stole ville være en fordel. Sunes ofte jeg kommer til at sidde for lavt. Jeg har den bedste klasse i verden, og så er jeg optimist, det hjælper mig meget. Det er dejligt med disse anonyme evalueringer. Det kan dog synes lidt svært at få svaret som man gerne vil. Helt generelt og meget kort vil jeg gerne efterlyse noget mere vejledning og en bedre kommunikationsform fra undervisere til de studerende. For mange, siger for meget forskelligt i forhold til de samme ting. Måske vi alle skal blive bedre til at forholde os til, hvad vi har på skrift. Det må være fælles udgangspunkt i forhold til kommunikationen og vejledningen i projekter/opgaver. Jeg synes nogle gange der kan opstå for meget og unødig forvirring, fordi man modtager forskellige udmeldinger. Indretningsmæssigt kan man godt mærke, at vi bor i et gammelt hospital. Vi er ikke særlig "fælles." Menings/holdnings konflikterne og splittelses tendensen (som vi studerende mærker lidt for kraftigt! vær venligst professionelle!) bliver helt fysisk understreget af de faktiske forhold. Jeg tror det er positivt at skolen flytter, pas på værkstederne DE ER UNIKKE og mange misunder os dem. Udbudet af IT-relaterede kurser er alt for ringe for dem på den gamle studieordning ( sem.)de fælles computerlokaler er fulstændigt håbløse i forhold til stole, bord, generel arbejdsmiljø. En dag i lokale E211 og man skal bruge en kiropraktor for at overhuved kunde komme hjem...i øvrigt synes jeg at det er forfærdligt mange danskere (studerende OG personale) der ikke kan læse, verken tekst eller pictogramer;der ER RYGEFORBUD PÅ HELE SKOLEN! FAT DET DOG!!! Skab en hårdere linje for de studerende, så skolen ikke gør dem en bjørnetjæneste ved at lade dem aflevere opgaver/ løsninger som i virkeligheden ikke er gode nok. Heller få det at vide imens man studere og har plads til det, end når man står ude i den virkelige verden og får høvl..langt større samarbejde med industrien.langt bedre værkstedskurser og i mere end 5 dage. Jeg kender for mange som hvis de har kørekort til værkstederne, aldrig bruger dem, fordi de i virkeligheden ikke ved hvordan de skal anvendes. Man lære ikke at anvende store maskiner ved en 10 min introduktion. Det er ved håndværket at vi kan overleve som designere. Jeg synes generelt at vi har alt for lidt undervisning. Jeg vil snarere betegne skolen som et åbent værksted. Jeg synes det er at fralægge sig ansvaret som skole. når man siger at vi som studerende har ansvaret for egen lærring. Det er sgu for nemt. Hvad mener skolen at vi har brug for at lære? vi ved det jo ikke før vi kommer ud i virkeligheden. Det eneste ansatte på skolen jeg virkelig bruger og som altid er søde og hjælpsomme, er værkstedsassistenterne. Uden dem kunne jeg ikke gennemføre mit studie. Undervisningslokaler og studie pladser, er alt for nedslidte. Man føler næsten at man sidder på en losseplads. Det gør det jo heller ikke bedre at rengøringen er yderst sparsom. Må bare få den examen og så se at komme ud herfra! stolene i audoritorerne er generelt ikke behagelige at sidde på i længere tid, man glider og får ikke ordentlig støtte i ryggen!det er utroligt at vi i vores klasselokale ikke har fået nok belysning til den enkelte elev endnu. Der er alt alt alt for dårlig rengøring i værkstederne. Eleverne skulle komme på et rengørings kursus halvårligt for at få tilladelse til at arbejde i værkstæderne. Man bliver jo syg af at arbejde der!!!!! Glas værkstedet er dårligt drevet. Det minder om en aftenskole hvor man kan lære at blæse en bobel. Folk klager hele tiden og broker sig konstant hvilket naturligvis skaber en dårlig stemning. Rektor burde virkelig snart tage hånd om det, for det er ødelæggende for de elever der virkeligt interessere sig for glasset. Jeg ved ikke hvad der skal gøres men kun at der virkeligt skal gøres noget og at det kunne være et fantastisk værksted!!!!!!!! Det som stikker mest i øjnene på Danmarks designskole er den manglende kommunikation lærene/direktionen/ skolens ansatte i mellem. Fra et intranet som indene for komunikation og overskuelighed er en katastrofe, vejleder og lærere som informere i øst og vest, til en overordnet holdning/uddannelses strategi som helt mangler - det virker som om ingen taler med hinanden og hvad værre er ingen fra skolens ledelse tør tage ansvar for selve uddannelsen, eleverne og skolens daglige drift. Skolen gør in dyd ud af at vise sig i design-verdene, at blive et navn inden for verdens design skoler - men hvad med skolens indhold, det bliver der ikke brugt så mange kræfter på FORM UDEN INDHOLD. Det endelige bevis fik jeg meget tidligt i mit skole forløb - første dag i cirkus bygningen. Rektors svar på alle de overraskende klager fra skolens elever, var "at de skulle huske at feje for egen dør". Magen til disrespekt og ligegladhed skal man lede længe efter. UDEN ELEVER INGEN SKOLE - husk på det for dårlig lys i klasserommet. Der er i høje grad, et dåligt kommunication fra lærer til lærer, som påvirker deres evner til at oplyse os om vores studieforløb. - jeg synes det er et super fint initiativ der længe har manglet på skolen.- Det kan være svært at svare på enkelte spørgsmål, da der i mine øjne på de sidste årgange, hersker ren selvjustits - og hvor undevisningen UMV 2005 Rapport 11

12 er mere elller midre udmanet.- Der er et stort behov for at samle skolen socialt - det gælder både de fysiske rum / undervisnings- og erfaringsmæssigt.- Den pædagogiske vejledning der afslutter semesteret er ikke nævnt. Den kunne med en indsats blive de studerendes logbog over udd. forløbet. og dermed få en funktion.- Udveksling af viden mellem studerende er også et område der har dårlige vilkår - men som en forbedring af det fysiske rum samt udbyggelse af intranettets funktioner kunne hjælpe på. stöj i kantinenmere kurser og hurtigere tempo tak Der er blevet strammet væsentligt op på strukturen på vores semester, i forhold til sidste år, hvilket har været positivt. Strukturen er med til at danne nogle rammer, som kan påvirke kreativiteten i den rigtige retning. Jeg synes dog fordelingen af gruppearbejde og individuelt arbejde er skævt. På alle kanter har der stort set kun været gruppearbejde, som har bevirket i en ubalance. Jeg har indtil videre kun haft 2 uger på egen linie (hvilket var en ualmindelig dårlig introduktion) sidste år. Jeg har derfor ikke engang snuset til det jeg virkelig brænder for. At man derfor har skullet tænke på gruppearbejde hele tiden i alle sammenhænge har derfor været et stort pres, som kunne været undgået ved at lave en balance mellem individuelt og gruppe, og derved have gjort processen endnu mere spændende og lærerig. Årets lektie har igen været at man selv er den vigtigste medspiller i uddannelsen som designer. Man bør ikke vente på at undervisningen kommer, men derimod være eksperimenterende, innovativ og have masser af gåpåmod for at klare sig. at højne niveauet over hele linjen ville nok gøre at flere blev og arbejdede på skolen efter undervisningen var afsluttet. i efterspørger det (at vi er mere på skolen) men vi mangler et sted hvor vi trives! Enkelte af spørgsmålene har været svære at svare på, da jeg lige nu er heldig med mit undervisningslokale, men tidligere har jeg været udsat for bordpladser der var mildest talt elendige. Ligeledes er det svært at udtale sig om værkstedsforholdene, da jeg kun har KENDSKAB til 3 værksteder. Vedr. auditorier: stolesamlingen er god, fest- og glassalen knap så gode. Hvad er et grupperum?det er en KÆMPE fordel at være placeret i samme lokale og ved samme bord hele semesteret (forhåbentligt hele året). De første 2 år af studiet er blevet delvist forpurret ved at vi konstant har skullet flytte rundt imellem forskellige bygninger og lokaler, der har været mere eller mindre velegnede som arbejdsrum. Dette har haft en meget stor indvirkning på koncentrationsevnen samt på det sociale netværk, som er vigtigt for hvordan den faglige del af studiet udvikler sig.godt priserne i printcenteret er dalet. Trådløst netværk?jeg benytter lejligheden til at gentage at NN=fiasko. Generelt er omgivelserne ikke særlig inspirerende at arbejde i. Meget upersonlige. For lidt vægt på farver og former m.v. Er det nu Danmarks designsskole skal renoveres eller skal man vente 2-3 år til Kødbyen? Hvilke erfaringer har man fra andre skoler? eksempelvis Århus Arkitektskole, hvordan fungerer de forskellige dele af skolen der? Hvem er det der har ansvaret for at Danmarks Designskole er et godt sted at være? Hvordan kan skolen og dens elever i fællesskab skabe en skole, som udstråler kreativitet, innovation og etik? hvordan begynder processen?disse spørgsmål dukkede op på grund af at jeg oplever mangel på et synligt udforderende studiemiljø både fra de studerende og fra lærersiden - Det viser sig delvist og ofte på et individuelt initiativ, hvilket er rigtigt godt, men kunne det engang imellem være et kollegtivt ansvar at "pynte" skolen (skabe en nærværende, interessevækkende og udviklende atmosfære) - kunne det ligefrem være en forpligtigelse, som måske var en del af studiet? Håber at der sker noget med Danmarks designskole enten her eller i kødbyen Jeg syntes det er trist, at danmarks designskole ikke tilbyder:- trådløst internet.- ordenlige borde samt stole. (man kunne evt. sem medbringe privat, men da vi flytter rundt er dette ikke muligt)- at de studerende har en fast base og ikke er tvunget til at flytte rundt fra sem. til sem. - Herved kunne man opnå et bedre studiemiljø.- mulighed for at kunne tjekke skol i private postprogrammer samt maile via postprogrammer.- længerevarende workshops, som omhandler specifikke emner - typogafi, flash eller lign. - Typisk for danmark designskole er kurser introduserende, hvilket giver et ringe udbytte (personlig mening)positive tiltag: - at der endelig er kommet mat. vedr. teori-opgave skrivning som er brugbare - takket være NN & NN (designtoeri). Endelig føler man at teori er spændende. Jeg har personeligt haft stoerst glede af at kunne side i et mindre klasserom med noen medelever. Den private og priveligerede arbejds situation som afgengerne har, hadde det vaert dejligt om man hadde haft hele tiden! Det hadde nok ogsaa vaert nyttigt fra foerste skole dag at laerene oppfordret og la mere opp til at elevene kritiserede hinandes arbejder. (paa basis aaret var dette naermest et tabu)i de siste aarene paa skolen er det ihvertfall det jeg har faaed mest ud af. Med tilbageblikk paa alle aarene paa instituttet har de stoerste frustrationer kommet fra en eneste vejleder time om ugen, og at man igen og igen opplevede at man skulle bruge professionell hjelp i loebet af ugen (saerlig naar man arbejdede paa semesterprosjektet) men blev noed til at samle opp til mandagene. Paa den maaden blev tingene hurtigere udskyt og arbejdsrytmen / hastigheden forskutt.jeg er i oevrigt meget glad for at endelig blive spurt om forholdene paa skolen. Jeg vil bare sige at jeg er utrolig positiv over den måde som intranettet er begyndt at fungere på! Og at der er den store opmærksomhed omkring at vi får informationerne via mail, men der er stadig missere!!! Men jeg er desvære meget nervøs for fremtiden! både det at vi skal flytte, for hvad sker der så med værkstederne? kan En som arbejder i glas, tage afgang i glas med mulighed for at fordybe sig i materialet? men også, hvor er fremtidens designere i en verden hvor alle kalder sig designere! UMV 2005 Rapport 12

13 ang. rengøring er der næsten aldrig fyldt sæbe op. meget klamt! og toiletterne er meget kolde. ang. internet: der burde simpelthen være trådløst internet, eller i det mindste flere stikbokse. ang. print: det er så problematisk at man sjældent kan regne med at printcenteret fungere. desuden burde der stilles flere sort/hvid printere til rådighed. opsamling: en skole i forfald. og det er meget uinspirerende at arbejde her. især fordi man ved der ikke gøres noget ved det fordi skolen planlægger at flytte. Jeg vil gerne sige at det er ikke godt nok at forstå sommetiders hvad man skal aflevere. Fordi en lærer siger et og en anden lærer siger noget andet, og så står der helt andet på intranetet. Jeg vil gerne få mere og bedre oplysninger om hvert opgave og hvad det er man skal aflevere. i det store hele er jeg meget tilfrids med at gå her på skolen. det er rart at færdes i et miljø med kreativt tænkende folk.der er dog også nogle ting som der kunne gøres anderledes:-der burde være en anden kommunikationsform udover intranettet. en tavle hvor beskederne løbende blev hængt op -ikke alle der har internet hjemme!-for at få større udbytte af designteori burde det som fag hænge mere sammen med vores kreatove opgaver, ellers giver det ikke mening. Jeg kunne samtidig godt savne en form for klasseundervisning-(ligesom de workshops der har værret afholdt), så det hele ikke forgår nede i festsalen. Jeg er p.t. udvekslingsstuderende, så mine besvarelser beror på mine erfainger fra de seneste 6 semestre. Generelt synes jeg ikke uddannelsen har været sammenhængende for mig, men jeg har dog lært en masse. Det har bare været svært at se retningen det hele skulle bære hen mod. Arbejdsforholdene er virkeligt dårlige på DKDS. I vinterperioden er det meget svært at arbejde på skolen fordi forholdene er dårlige og jeg har aldrig nogensinde været syg så ofte som de seneste 3 år. Der har de seneste par år bl.a. været stor diskussion omkring elevernes arbejdsmoral. Jeg tror dog aldrig arbejdsmoralen kan ændres hvis ikke lærerne engagerer sig mere, bliver mere personlige og vedkommende samt højner niveauet. Man har forberedt sig i en del år inden man søger ind på DKDS, og vi kunne en masse da vi startede, men skulle alligevel startede vi med basis træning i et meget lavt tempo. Og derfra gik det alt for langsomt fremad med for få kunstneriske udfordringer indenfor deisgn. Det er min generelle opfattelse at der på Danmarks Designskole bliver brugt meget få midler på de studerende, på undervisning og miljø. Som overbygningsstuderende på "den gamle ordning" føler jeg mig overset og dårligt behandlet til fordel for nye studerende på "den nye ordning" og til fordel for politiske interesser i forbindelse med oprettelsen af et nyt "Designuniversitet".Det virker som om omstruktureringerne har fordele for ledelsen og kontakten til politikerne, men i meget lille grad har fordele af overvejende karakter for den enkelte studerende.vi, de studerende, ønsker: Mere og bedre undervisningbedre studiepladser og undervisnigslokalerbedre undervisningsfaciliterbedre intern kommunikation (intranettet er ikke den eneste løsningsmulighed...)samarbejde og kommunikation mellem linierne (istedet for kamp og bagtalen...)mvh. En del af jeres spørgsmål forstår jeg ikke helt, feks: synes du at introduktionen til dit speciale var tilfredstillende... : Hvilken introduktion? Vi har ikke fået nogen, ikke på Vis. Kom. Stolene er ok at sidde på HVIS DE VIRKER. Graden af nedslidning af inventaret er hvad i burde havde spurgt om...vi mangler køkken faciliteter, rengøring, sæbe og papir på toiletterne. Der har endnu ikke været sæbe på toilettet i år... vi venter spændt! (2sal, byg. D)Hvorfor spørg i ikke om man har invisteret i en bærbar computer. Det ville give jer et realistisk billed af hvorfor nogen vælger at arbejde hjemmme: - de ikke har en bærbar og ikke gider skolens udstyr.hvorfor spørg i ikke om adgang til skolens it netværk. Det er håbløst! der er ca. 4 stik til 20 studerende på min tegnesal og som følge deraf et spindelvæv af hubs og kabler over alt. Hvad med et trådløst netværk ligesom alle andre univesiteter. Da det meste af tiden på overbygningen på ID foregår ved studiepladserne kan det være svært at være præcis med nogle af svarerne. Synes desværre at 3. semester er lidt kedeligt. Muligvis meget lærerigt, når man ser tilbage senere, men for øjeblikket kedeligt. Det er ok at lave dørgreb og arbejde m. Nordjylland, men 2 så "lokale" opgaver i træk rettet mod en hel årgang, synes jeg er ærgerligt. Jeg så hellere, at vi havde haft stor fokus på mere vedkommende, presserende emner såsom miljøet, den 3. verden, Index 2005 el.lign. Og at DKDS tog et stærkere standpunkt om ansvar i design. Jeg glæder mig til at se skolen i nye lokaler, tror det vil gøre en stor forskel at starte forfra, indrette det som en designskole fra starten. Håber I vil tage eleverne med i dette.der sjuskes ofte med helt basale forhold omkr. vedligeholdelse af toiletter. Mangler ofte sæbe i toilet ved kantinen (ærgerligt ikke at kunne vaske hænder der hvor man spiser), generelt lidt sur lugt på mange af skolens toiletter. Vandhaner der ikke kommer vand ud af. En toiletdør der har manglet lås i min. et år. Pærer der ikke bliver skiftet... jeg savner mere kontakt på tværs af årgangene fx bedre information vedr. fremlæggelser, udstillinger mv på de andre optag. Vi, de nyere studerende, kan sikkert lære meget af de 'gamle'. Det er også lidt kedeligt kun at udstille for sin egen årgang. OBS: vi, på 1.semester, oplevede at skulle udstille vores første rigtige 'produkt' i festsalen en fredag eftermiddag. udstillingen varede i knap to timer. så skulle den tages ned igen, fordi der var undervisning i festsalen mandag morgen. Kedeligt! Mit forslag går på at vi en anden gang kan udstille i kantine området, eksempeltvis bare i ikke-ryger-kantinen. Luk færre studerende ind og giv de resterende flere undervisnigs- og vejledningstimer! Jeg syntes at Gl. Ordning er delvis glemt til fordel for Ny Ordning.Jeg syntes ikke at der bliver stillet nok krav til os som studerende, hvilket i nogle perioder kan afstedkomme at man bliver noget lad. For meget "laden stå til".jeg har svært ved at finde den struktur som skolens ledelse insisterer på at der er i studiet. Jeg ved at UMV 2005 Rapport 13

14 Ny Ordning er blevet tilrettelagt så studiet er lang mere struktureret end Gl. Ordning, men det kan jeg jo ikke drage meget fordel af på 9. sem.sidst men ikke mindst og det er bestemt ikke ment som et kompliment: grunden til at jeg føler mig godt udstyret til at gå ud i den virkelige verden og finde et job, er ikke pga. Danmarks Designskole helt og holdent. Selvfølgelig har jeg også fået masser med mig mig fra DKDS, men størstedelen af den gode og positive indlæring jeg har modtaget, den har jeg fået i forbindelse med udveksling på andre skoler og i forbindelse med praktik ophold. Jeg er meget skuffet over udbudet at fag-relevante kurser på DKDS. Fagundervisningen lader, som i de foregående år, meget tilbage at ønske. Det er nærmest ikke fokus på håndværksmæssige (i mit tilfælde grafiske) kunnen, hvilket virker meget mærkeligt, i forhold til at alle med branchekendskab fortæller, at faglig kompetence er essentielt for at få arbejde, efter endt uddannelse. Fra en studerendes synspunkt, kan det virke absurd, at der fortsat bliver ansat forskere og fyret faglærere, når der blandt så godt som alle andre end ledelsen og teoriunderviserne er enighed om, at skolen har et stort fagligt underskud. At teoriundervisningen stadig mest af alt er alment dannende, gør ikke situationen bedre. Teoriforelæsningerne er spændende og lærerige, men når der ikke gøres bestræbelser på at lade teorien finde anvendelse i designprocessen, virker det ukonstruktivt. Kombinationen af fag- og teoriundervisning i dette semester på Visuel Kommunikation er dog et tiltrængt og vellykket begyndende forsøg på at integrere teori og praksis. Jeg synes det er et problem, at vi har lærekrafter der ikke har trit med, hvad der sker ud i den virkelige verden. Jeg føler ikke jeg får noget ud af min vejledning, hvor imod jeg får en masse ud af værkstedsasistenderne. jeg føler lidt at lærene mere er her for at holde øje med at jeg lave min ting end at hjælpe mig med at blive fagligt dygtigere.jeg så meget gerne flere kurser, hvor undervisningen blev styret af folk fra branchen. med venlig hilsen en studerene på 5. sem visuel -Ved spørgsmålet om hvor mange timer, jeg bruger "på skolen" har jeg valgt at skrive det antal, jeg bruger dels på Filmskolen og DKDS. -Mht. fysiske mén: siden jeg startede på DKDS, har jeg hvert semester lidt af kronisk seneskedehindebetændelse i armen pga. der ikke er borde i audiotorierne og vi ikke har plads til alle at kunne sidde ved bord i vores undervisningslokale. Ergo sidder man i alt for mange situationer med notesblokken på skødet, hvilket jeg synes er meget utilfredsstillende!! Jeg bruger nu 600 kr om måneden på massage!!-dette semester har vi ikke haft "gruppedannelsesprocesser". -Hist og her har jeg savnet en "ved ikke"-kategori i spørgeskemaet. Det har været lidt blandet fra semester til semester med forholdene. Sidste år var totalt katastrofalt, lige nu går det bedre. Vejledning er ikke udbytterig nok. Der mangler mere målrettethed. Flere oplysninger om arbejdslivet efter skolen. Jeg vil sige, at jeg generelt er tilfreds med mit studie. Men nu hvor I spørger, får I lige et par småting - og der er jo ikke noget bedre (og nemmere) end at brokke sig så En ting der genere mig meget, er den manglende respekt for rygeforbudet her på skolen. Så kan jeg godt blive lidt bange, når mørket i denne tid falder på, når jeg går på de mørke gange og trappeopgange, hvor belysningen ikke fungerer. Så er jeg lidt træt af printcenterets mekaniske ustabilitet (det er jo ikke skolens skyld, men man skal jo starte et sted). Det eneste jeg føler, jeg mangler rent fagligt her i mit studies efterår er - Nu har jeg lært at designe produkter, men jeg har ikke lært at sælge dem. Hvor skal jeg gå hen med min super-smarte byggehjelm, min pille-dispenser og min rum-divider?altså et grundigt kursus i salg, opstart af virksomhed etc.»hvornår skulle vi ha tid til det?«spørger du. Hvad med 7. eller 8. semester? På baggrund af den undersøgelserne der, var i henhold til tilgange til diværse lokaler, har jeg besvaret i forhold til mine egne behov. Tilgang til de diværse lokaler, bygninger, er umuligt da jeg ikke kan nå selve kortaflæserne og kode aflæserne.( Jeg er 1,20 høj)jeg har længe undret mig over, hvis skolen ville få en elev, der er kørerstolsbruger. Hvad ville man gøre?? Der er elevatorer, men funktionel vil det være en kamp at komme rundt på skolen. Indgange til flere af bygningerne er med trappetrin, og hvis man skal ind med kørerstol, skal man af en omvej for at komme ind. Der er man socialt afskåret som studerende, da det på længdere sigt vil være for besværligt, bare at tage et smut ned i Kantinen sammen med sine medstuderende.det er en ting der har undret mig? NN er fantastisk.mere undervisning i 3d tegning Intranettet er en katastrofe. Det er vigtigt der bliver kikket på det - samt at der bliver åbnet op for POP3 muligheder for skol en. hvis jeg ikke gik på production design ville mine svar nok være meget anderledes, mange spørgsmål synes jeg ikke at have kompetancer til at svare på. F.eks. har jeg ikke adgang eller bruger ikke særlige mange værksteder andet end printcenter en gang imellem NN på produkt har endnu ikke lavet curriculum for overbygningsuddannelsen. På Institutmødet oplyses det at det ikke har første prioritet... Kan det virkelig passe? Der er et semester til at overbygningen for mit og mine medstuderendevedkommende starter. Dette må nødvendigvis betyde at de studerende ikke får noget at skulle have sagt! Det er simpelt hen for ringe! Vi får ikke noget ud af introducerende it kurser hvis de ikke følges op af stillede opgaver. Vi lærer ikke at bruge computerprogrammer ved at se en introduktion på fremviser. Det er learning by doing der virker! Det er svært at skelne mellem undervisnings lokaler og gruppe rum i denne undersøgelse, da det på vores semester (3.) er samme rum.introduktionen til institutet er svært at have en holdning til, da vi ikke er på UMV 2005 Rapport 14

15 institutet på 3. semester.vores semester har haft en fanastisk start, med spændende opgaver, der er rigtig godt planlagt, men det er meget presset rent tidsmæssigt. (1 ugentlig dag til frit arbejde er nok at fortrække). Skolen er slidt, beskidt, har for gamle møbler, væggene er ikke blevet malet, det flyder med gammelt lort på studiepladserne, toiletterne bliver ikke gjort rent, kantinen ligner et hul i jorden, der hænger rammer med 7 år gamle skitser fra RUM, hvem gider kigge på dem mere?, der mangler stikkontakter og opslagstavler, der mangler en butik der sælger papir etc. der mangler reolplads til at stille sine bøger på -der mangler rum hvor man har lyst til at indrette sig og hygge sig i de mange timer man som studerende bruger på sin skole! Jeg synes ærlig talt at skolen ser herrens ud, og jeg har levet med det i snart fem år og glæder mig til at blive færdig -så jeg kan komme væk, for jeg græmmer mig over hvor ussel den ser ud!jeg håber for kommende studerende at der bliver gjort noget ved disse usle kår, for det ville helt sikkert give et bedre studiemiljø!måske melder jeg Danmarks Designskole til et fucking boligprogram..-se det ville være en ægte udfordring for dem! Bland annat så röker folk fortfarande inomhus, trots att det är rökförbud. Både lärare och elever. Appropå om man har sjukdomssymptom eller reagerar på skolmiljön, så luktar det mögel i hela skolan. Vad innebär frågan "om man har haft brug för professionell hjälp i sitt studie"? Det är väl därför man söker in på en högskola! För att få relevant, profesionell och konstruktiv kritik och hjälp! Om man inte får det på sin skola kan man ju lika gärna sitta hemma. Jag tycker det är oklart vad vill skolan med utbildningen? Och varför säger rektorn att skolan inte har några pengar, samtidigt som han köper 40 nya stolar till kantinen för ? Varför målar man om de lokaler som det ska va konferens i, de som syns utåt, men inte de vardagliga miljöer som eleverna arbetar i! Det är fel sätt att se på sin skola på. Snedfördelning på skolan är stor. Lärarna har fungerande lokaler, möbler etc. Men eleverna det stora flertalet sitter med överblivna stolar och gamla lampor. Skolan är eleverna. Til spørgsmål 17, det kan være fordi jeg pt er forkølet, men ved ikke om det kan have sammenhæng indeklimaet på skolen. så vil jeg mene at man burde høre mere på hvad eleverne har brug, f.eks. i kantine sammenhæng, at vi gerne vil have noget som er hyggeligt, og ikke supersimpelt, hvidt og alt for klassisk, det skal indbyde entil at være der, og man skal føle at det er hyggeligt. så lyt til eleverne. studieordningen forny grunduddannelse burde være klar, det er meget problematisk at vi ikke ved hvad vi skal og hvad det indebærer. og så kommunikationen, i burde kommunikere bedre og meget tidligere ud til elverne om hvad der skal foregå, vi ved stadg hvordan vores 6. semester eksamen skal tage sige ud, der er fustration i luften, hvilket skaber dårlig stemning. skolen indbyder for mit vedkommende ikke til at sidde der, der alt for meget larm, og det er ikke muligt t opbevare materialer. så når de skal bruges til at løse en opgave med er hjemme, hvilket er en af grundene til at sidde hj Nu har der været mange spørgsmål rettet arbejdsmiljøet, og dertil vil jeg sige, at jeg håber skolen flytter til noget meget bedre. De ringe lokaler, og dårlig indrettede rum, hvor alt for mange studerende sidder på lidt plads, går ud over motivationen.jeg føler aldrig der der plads til at brede sig ud.. har klasselokale oppe under taget i bygn. b i et hjørne, hvor der er mug på væggen og der siler vand ned på gulvet fra vinduet når det regner, det er koldt og virkelig dårligt belyst, har tilgengæld fået god polstret stol - til trods for den, sidder jeg der næsten aldrig desværre, men søger andre steder hen, til kantinen bl.a især pga gruppearbejde, men den er desværre også virkelig trist - synes dog at planerne for kantinen lyder super, håber der sker noget! Jeg synes generelt at have savnet en bedre opbygning af mit studie. At nogen har tilrettelagt et studieforløb med en progration. Hvis jeg skal beskrive mit uddannelsesforløb, så har jeg følelesen af at blive pumpet i i et kæmpe stort bassin og hvert semester blive bedt om at svømme over til den modsatte kant i bassinet. Det lykkedes mig hvert semester, men jeg er overbevist om at jeg kunne ankomme både hurtigere og mere elegant, hvis jeg ikke skulle gøre ALT arbejdet selv. Takke være utallige samarbejdsprojekter har jeg alligevel udviklet mig - men arbejdet er mit. Ikke skolens!jeg har været særdeles tilfreds med min vejleder (NN), men synes generelt der er langt mellem de gode lærerkræfter. Det er først på min overbygning at jeg har modtaget pædagogisk vejledning. jeg syntes det er en sær beslutning, at afskaffe en ryger kantine. Hvis rygerne er samlet der, og bliver indenfor de rammer og ryger, kan de da ikke være til gene for andre!jeg holder selv af at have min smøg og min kaffe når jeg sidder og arbejder, og hvis jeg slet ikke kan ryge nogen steder på skolen mere, så giver det mig da klart lyst til at blive hjemme i hyggelige omgivelser. Der skal være en tydeligere mission med at vi går på skolen! Ikke på 'en skole', men på 'Danmarks Designskole'! Ellers kunne vi jo lige så godt gå på en anden skole... Jeg føler ikke at jeg har lært særlig meget siden jeg startede på skolen, når man tager i betragtning at jeg går på 5. semester og egentligt i teorien er halvt færdig med min uddannelse. Der mangler virkelig noget mere power i undervisningen. Mere internationalt og fremad-sigtet. Også mere fest og farver! Det er jo trods alt en Designskole og ikke et tørt universitet. Tænk på at de folk der søger ind på skolen er kreative mennesker!design Teori har også virket lidt "meningsløst". Det er fint at vi får mulighed for at gå til nogle forelæsninger om historien i vores fag, men hvad med at gi os noget mere brugbart teori, som f.eks. "Sådan skaber du kontakt, sådan søger du støtte, sådan beskytter du dine ideer" osv. Det er for mig og mange andre mere relevant for vores fremtid end den teori undervisning, som kører nu! vejleder i klasserne, burde samtale mere med de mennesker der står bag ved de forskellige projekter, så man ikke bliver i tvivl om hvem man skal følge vejledning fra. UMV 2005 Rapport 15

16 Jeg kunne godt tænke mig, at der er mulighed for at uddybe ens svar under de punkter, som de optræder ved. Jeg tror, at det ville give en mere sammenhængende undersøgelse, i stedet for at skulle uddybe her til slut. som mulig effekt af omlægningen til mere akademisk uddannelse kan folk i større omfang nu sidde hjemme og arbejde( og ikke samme grad har brug for værkstederne), hvilket giver en tom og fraværende atmosfære. lidt besynderlig "hysteri" omkring besøg udefra på skolen, at der nærmest skal være klinisk ryddet. vi er en kreativ uddannelse, ro er en del af det. (her menes ikke pizzabakker og lignende!) det ville være dejligt med mere miljø i kantine, kan det evt. være en opgave på rum? jeg ved godt at der er opmærksomhed på problemet med den undersøgelse/arbejdsgruppe der er nedsat. måske kunne det gøres samtidigt med at sharkhouse trækker sig... Det er en sundhedsfare at spare in både på rengøring og undervisning ogtvinge assistenterne til at arbejde mer for samme løn. Mange studerende ved ikke hvordan man gør ordentlig rent i f eks keramik og Glas lokalerne og der kommer ikke nogen og gør noget for os. Der er mængder af kvartsstøv der flyder over det hele og der er også tungmetaller som kobolt, eller andre farlige stoffer som barium og nickel. Mer penge og tid til assistenterne eller proffessionel rengøring udefra, før vi får skader for livet, tak. Dårlig holdning fra noget af det personale der skal hjælpe og betjene de studerende. Man mister lysten til at bruge faciliteterne når man møder spydige kommentarer og himlende øjne. det synes at forekomme i foto og på træværkstedet og man bliver sgu træt af at skulle møde dem med paraderne oppe. Derudover ville det være rart med nogle netværksstik der fungerede eller indførelse af et trådløst netværk så man kan tjekke sine mails og intranettet nu hvor det er kommet så godt igang. Det er jo en visionær skole vi går på. Et decideret cafemiljø vil også kunne sætte gang i hjulende på et socialt plan. Vi er designere. Giv os da mulighed for at drikke designerkaffe og ikke bare den lunkne kaffe i en plastikkop til en 5'er. Skab de indbydende rammer og gør os til glade kunder af en branded helhedsoplevelse. Nemlig DANMARKS DESIGNSKOLE. Jeg synes at det er misforstået ledelse fra skolens side, at forbyde køleskabe til vores madpakker på der hvor vi har vores arbejdspladser på tegnesalene... det er simpelt hen så ulækkert at spise lunkne madpakker. Jeg vil bare fremhæve, at varmen spiller en stor rolle i det gode indendørs miljø på netop denne årstid. Især i kantinen, når man kommer for at holde pause, kan det være irriterende, hvis der er iskoldt.de sensorer -, der er tilsluttet belysningen, har selvfølgelig en funktion, - at spare på strømmen. Kunne man ikke forestille sig, at installere stikkontakter udover lysnettet, så man ikke behøvede panikke over, at de bærbare gik ned hele tiden. Desuden er det ikke hensigtsmæssigt at skulle vifte med armene en hel aften, når man sidder på skolen og arbejder.når man kommer på skolen for tiden, har man lidt en følelse af, at alt er lukket ned for vinteren. Det skyldes selvfølgelig mange ting: et ringe fremmøde, at kantinen kører på lavblus osv. Men at man så oven i købet skal taste sin fulde indgangskode ved hver dør, man skal ind ad, gør ikke følelsen mindre. Førhen plejede vi da først at skulle taste kode efter kl , det virker på mig, som skolen er lukket. Ja det er mht. træværkstedet... Det er ærgeligt at der hverken er materialer eller værktøj fremme, at man skal bestille og låne. det gør f.eks. at jeg tit ender på det fantastiske metalværksted. Det kunne være fint med få materialer der egner sig til modelbyggeri, og hvis man så skal lave større projekter kan der bestilles.det er også lidt fustrerende at man min. skal indbetale 500,- på den orange bog. Jeg har længe ikke kunne gøre det, da jeg simpelthen ikke har så mange penge at give ud på en gang.er som besvaret ok tilfreds med studiet, men mangler den frie udformning og mere tid til eksperimenter generelt. Måske der kan differenteres mere mht. interessen for den teoretiske vej, ikke at det skal undværes, men bare ikke fylde så meget i hver projekt! Synes det er for dårligt at der ikke er et eneste sted indendørs på skolen man kan ryge - er selv ikke-ryger, men synes alligevel det er en latterlig beslutning. Vi er kreative mennesker - der skal da være plads til alle inden for i varmen! Og synes også det er trist at fredagsbaren siden jeg startede på skolen er blevet skåret ned til at slutte kl pinligt at fortælle om sin egen skole til studerende på andre studier - og lidt trist for det sociale...måske små ting - men det betyder alligevel en del i hvor meget man føler sig hjemme på skolen. Der mangler et godt arbejdsmiljø, for at man kan fungerer på skolen. Der er mug på væggen i mit gruppelokale og ingen af toiletterne på salen virker. (På det ene virker vasken ikke, på det andet kan man ikke trække ud osv). Skolen indbyder ikke til at man bliver der og arbejder - selvom det oftest kan være det man får mest ud af. Der er simpelthen ikke rart at være, pga disse dårlige fysiske forhold. Det er ærgeligt. 1 Hvis man satte computere ud i de lokaler hvor vi arbejder kunne det måske hjælpe på studiemiljøet. Folk bliver hjemme og arbejder hvis de har brug for computer og ikke har bærbar fordi computerlokalerne ikke fungerer / ikke har et miljø.2 Det er et problem at man for ofte rykker rundt, på grund af kurserne. Jeg har endnu ikke haft den samme plads gennem et helt semester. Man mangler et tilhørsforhold. Daglig tømning af skraldespande er nødvendigt ud over almindelig oprydning på værksteder, gruppelokaler og undervisningslokeler.det er uklart med hvilket formål skolen kort tid før en flytning (?) til Den Hvide Kødby, foretager en undersøgelse af miljøet, når lokaler og struktur vil være anderledes efter en flytning. - vores værksted er blevet opdelt til to lokaler og der bruges meget tid på at løbe frem og tilbage fra den ene bygning til den anden. - vores ellers så travle værkstedsassistent skal nu også oveni være metalværksteds assistent - det kan ikke undgå at give problemer sidst i semestrerne hvor vi alle skal lave modeller og UMV 2005 Rapport 16

17 behøver hjælp på samme tid. Jeg oplever, at der mangler en hyggelig kantine, hvor vi studerne kan mødes om til frokost og om eftermiddagen til drikke en kop kaffe. Jeg oplever at vi har mangel på plads i undervisningslokalerne.hvad angår vejledning- er det op til en selv at søge en god vejledning. jeg har tidligere oplevet at der mangler konstruktiv respons, men det er ikke generalt. Planlægningen af projekter og krav fra vejleder kan opleves som svævende. Skolen mangler nogle sociale samlingspunkter, en anden måde at mødes på( bløde møbler til diskussion af projekter og gruppearbejde)generalt har jeg en fornemmelse af hospital på skolen. Der er så mange gange, som opleves som om skolen er tom. forslag: Nye skole, ny beliggenhed.skolen rummer så mange muligheder, der ikke kommer til sin ret.jeg er glad for skolen generalt, og selvom grunduddannelsen har været forvirrende for 5 semester, så har vi fået enmasse med. Et studie skal i lige så høj grad indeholde undervisning, som selvstændighed og initiativ. fra den enkelte studerende. På Dkds er det ikke tilfældet. Som studerende på 7 semester har jeg indtil flere gange haft det meget svært ved at udvikle mig og bibeholde min begejstring for studiet grundet manglende og kompetent vejledning. Derudover er det for mig en stor fejl og misforståelse at værksstedskurser, mere eller mindre er forsvundet i den blå luft! For at kunne udvide sine tilgange til nye projekter så vidt muligt er det simpelthen en nødvendighed. Det daglige fremmøde på mit hold er under al kritik. Kun cirka 1/3 af holdet ses dagligt på skolen og dette afspejles tydeligt i stadigt større niveauforskelle. vissa svårigheter att forstå allt då jag inte kan språket så bra...jag vet att många av mina tveksamheter och mitt missnøje beror till stor del på mina språksvarigheter.kanns inte alltid som larare orkar ta sig tid att forstå och undviker hellre att svara. Jag har sjalv valt den har skolan da jag hort mckt bra om den och jag har fortfarande hoga forvantningar som jag hoppas kommer att uppfyllas. Man kanner sig ganska anonym på skolan, vet inte om min handledare ens vet mitt namn... Jeg er særdeles utilfreds med vores klasselokale. Nu er jeg paa 1. semester og vi har lokale paa 1. sal i bygning B. Der har vi rigtig daarlig belysning og næsten ikke noget plads til vores materiale og ejendele. Det er en stor del af "stemningen" i klassen at vi har gode arbejdspladse.jeg har ogsaa faaet nogle til et skab, som har et specielt nummer paa. Men jeg kan simpelthen ikke finde den, fordi nummerne paa skabene giver slet ikke nogen mening! Det synes jeg er utroligt...saa jeg har stadig ikke noget sted for mine ting... Ellers er jeg meget glad for skolen... ;) Upraktiske bygninger, for små lærerkrafter, ingen intensiv IT unndervisning, beskitte lokaler og tilrøgede gangarealer. Jeg er generalt tilfreds med skolens fysiske rammer. Undervisningen er minimal, men det giver også mulighed for at rettet projekterne i de enkeltes retning, som jeg bl.a. nyder godt af.lider af præstationsangst, som jeg kæmper en "ensom" kamp med. Der er ikke meget fokus på det psykiske pres og den psykiske process, de fleste af os gennemgår i løbet af denne type uddannelse, som i høj grad handler om personligudvikling, - at krænge sit indre liv og udtryk ud! Det kunne jeg have brug for støtte og hjælp til. Skolen og dens brugere mangler generelt en fællesskabsfølelse. Hvor manglen på denne stammer fra, er svært at svare på, men resultatet er i alle tilfælde ansatte og studerende der ikke anser sig selv som problemløsere i daglige situationer. Skolens brugere har efter mange års erfarring på en dårligt fungerende uddannelse valgt at koncentrere sig om sig selv for at undgå de daglige konfrontationer. Kommunikationen er særdeles ringe og mange ender med at modarbejde hinanden. Det positive er, at de sammenhold der opstår rundt omkring på gangene er fantastisk stærke, men det sørgelige er, at de er opstået lidt på trods med den store stygge skole som fælles 'fjende'. Der er en 'skuffet stemning' på skolen, der resulterer i, at god energi bliver brugt på brok og på at konstatere, at det er alle de andres skyld... Danmarks Design Skole danner ikke rammen for et kreativt forum og lever desværre ikke op til branchens krav. Jeg har mange kritikpunkter til hvordan jeg har oplevet mit uddannelsesforløb her på skolen og de kommer ikke til syne i dette spørgeskema. Jeg ved heller ikke hvor relevante de er da jeg er på den gamle ordning og vel egentlig ikke betyder så meget i den samlede helhed. Grunden til jeg for eksempel ikke er bekymret for om jeg kan det jeg skal kunne når jeg kommer ud herfra, er ikke skolens fortjeneste. Og dog, undervisningen har været så mangelfuld at jeg har følt mig nødsaget til at finde faglig vejledning andre steder. Det betyder at jeg blevet meget selvstændig i mit arbejde og det kan jeg jo faktisk takke skolens form for. Generelt er studiepladserne ret dårlige. Ikke nok væg/tavleplads, ingen bordlamper og sjældent skabe.kabelsystemet er latterligt ud fra et æstetisk synspunkt. Når man nu endelig har nogle højloftede rum, hvorfor har man så valgt at forsænke det ved at placere metal-skinner overalt! Idioti! Og lamperne er elendige. Der er alt for dårlig information omkring studerende optaget på gl. ordning, men følger den nye ordning. Mangler klare retningslinier i god tid. Der gik eksempelvis en måned af dette semester før vi blev informeret om hvordan vi skulle forholde os til designteori og da var der stort set for sent at leve op til mødeprocenten! Desuden er jeg rystet over hvor lidt undervisning der er på skolen. Hele uddannelsen er op til mig selv hvad jeg gör den til. At jeg går der giver mig mulighed at få hjelp fra andre fra andre steder som at jeg kan ta på praktik og udveksling. Jeg er meget skuffed over de vejleder jeg har haft fordi de har ikke varet tillpassede de projekter jeg har valgt utan mere bliver givne udfra vilke kurser UMV 2005 Rapport 17

18 jeg har gået för. Det värste er dog miljöet på skolen. Jeg spenderer nesten ingen tid på skolen når det ska bli noget resultat utan gör det hjemme. På sklen er jeg kun för at gå på förelesnigner og träffa de andre studerende. Man har ikke noget stede at sidde og slappe af, man har ikke nogen fölelse af at man hör hjemme et eller andet stedet. Det er meget dårligt! Det er dårligt, at der ikke er bedre ligefordeling af klasselokaler og inventar ml holdene. Det er som om, alle ikke har fået en lige stor del af kagen. Nogle af elverne sidder med lamper, store borde, et skab og en skuffe til eget forbrug mens andre ingen af delene har. Rigtig gode foredragsholdere. Kaffe/sodavands maskine? man kan godt gå sukker kaffe kold efter halv 2:) frem over vil jeg gerne havde mulighed for at modtage vejleder for første skole dag.rådgivning angående kontakt personer til kunkurrancer er dårlig, den findes ikke? Jeg føler, at der er sket en forbedring af mit studie i år set i forhold til sidste studieår. Dette kan være pga. spørgeskemaet før sommerferien - eller også kan det være pga. en tilfældighed. Ikke desto mindre er jeg langt mere engageret som studerende i dette semester, og jeg arbejder med positive energier for at det skal fortsætte ind i de næste semestre - på trods af mange forskelligartede mangler på skolen som helhed.jeg mangler fagspecifik reference til mit speciale (digital design) i de forskellige projekter og i designteori. Indtil videre synes jeg generelt kun at have arbejdet i projekter med og have haft designteoretiske forelæsninger om emner vedrørende produkt- og beklædningsdesign. Stolene i festsalen er virkelig uergonomiske - jeg tager konsekvent altid en anden type stol med ind i festsalen og bliver således nødt til at sidde bagest i lokalet. De studerende selv er meget dårlige til at rydde op efter sig selv - der er stort set altid rodet på studiesalene, og der ligger stort set altid beskidt service og skrald i computerlokalerne og på studiesalene. nogle af spørgsmålene er svære at besvare med et kryds, da man gerne vil uddybe sit svar. Og nu kan jeg ikke huske hvilke spørsmål jeg skal skrive en kommentar til. I forhold til den matriale, budegetering og logistik krav som stilles som ny-unddannet, har skolen bekymringsværdig få resurser. Skolen promoverer heller ikke sine elverer for branschen. det er ikke en god måde at undersøge forholdene på!!jeg er bange for at tolkningen bliver for unuanceret.de studerendes gennerelle indflydelse er utrolig vigtig...men det er nærmest umuligt for os! Det kan være meget svært at få fat i værkstedsassistenterne. Hvilket er en skam da de har en stor viden at give af. med dårlige auditorie stole menes dem i festsalen... stolesamling (d109) og aud. i B (B212?) er udemærekede (A. Jacobsen 7'eren).Generelt har skolen mange positive sider (såsom værkstederne), men lider bla. af 'kommunikationsbrister' - f.eks. tilsyneladende dårlig sammanhæng mellem teori- og praksis undervisere.det er også frustrerende at det ikke virker som om der egentligt bliver lyttet til elever om hvad DE kunne tænke sig at lære (mangel på kurser og praktisk undervisning). Jeg synes ikke dette spørgeskema har nødvendige svarmuligheder. Jeg har f.eks. lige svaret på hvad jeg synes om borde, stole, belysning m.m. i grupperum, som jeg slet ikke ved eksisterer. Det i sig selv antyder for dårlig information om forholdene. Derudover et meget besværligt spørgmål om hvorvidt jeg er bange for at blive arbejdsløs, eller om jeg er i tvivl om jeg får de nødvendige kompetencer... TIL HVAD? I mine øjne prøver skolen at sammensmelte en handelsskoleuddannelse med en kunstnerisk/håndværksmæssig uddannelse. MAN KAN IKKE NÅ DET HELE PÅ DEN HALVE TID, så man må splitte skolen op, hvis det er det der skal til!!! Synes generelt at studiet og studiemiljøet er blevet væsentligt bedre set i forhold til 1. og 2. semester. I år virker det som om at skolen ønsker at vi lærer noget. Sidste år følte man sig ofte som "Palle alene i Verden". Ofte virkede det som om det ikke betød noget om man deltog i undervisningen(?), som der i øvrigt ikke var meget af. Opgaverne var ofte meget uklart formuleret og alt for frie for tolkning af de enkelte vejledere. Det er der kommet (nogenlunde) skik på i dette semester. Vi har indtil nu konstant været holdt til ilden. De forskellige forløb synes generelt at være velforberedte og kompetente. Dog har det seneste projekt "Nordjylland" været for diffust og svært gennemskueligt i introduktionsfasen, hvilket har affødt mange frustrationerdet har været RIGTIG godt at der i de seneste forløb har været samarbejde med forskellige virksomhedersidste år var studiet medvirkende årsag til at jeg blev ramt af en depression som nu er ovre, især fordi studiet er blevet meget bedre Intranettet fungerer virkelig godt som informationskilde. Det største problem på skolen er synlighed og udveksling mellem elever. skolen ligner et nedlagt fritidshjem med bras på gangene istedet for alle de fantastiske ting laver. det ville være meget mere motiverende at ankomme på en skole, der stråler af gode ideer og værker, man kan føle man er en del af noget istedet for at skynde sig ind bag sin lukkede dør. udstillinger på gangene kunne også fungere som kontakt ml. folk der er arbejder med noget beslægtet.desuden gør rodet at man ikke har lyst til at holde møder o.lign her men bliver nødt til at rykke andre steder hen. Generelt er jeg meget glad for lærere og værkstedsassistenters hjælpsomhed. Undrer mig som afgangsstuderende på 9. semester at blive bedt om at svare på udbuddet af kurser mm uden at få svarmuligheden "hverken eller". D giver jer et upræcist billede. Savner i det hele taget bedre svarmuligheder, f.eks en linie til fritekst under de angivne svarmuligheder.kommentar t belysning/strømforhold: relæet slår dagligt fra p.g.a. overbelastning. D er et stort problem, at forholdene ikke kan bære den UMV 2005 Rapport 18

19 anvendelse, man har valgt. Komm. kræver computere mm.upraktisk, at lyset går ud hvert kvarter tillige m strømmen t computere mm.desuden er d en stor tidssluger, at printerforholdene er så ringe. Eks.: kursus i et af 2 mulige it-lokaler = printeren ikke kan benyttes. Printeren i d andet it-lokale er t reperation = ingen print-mulighed i rimelig radius.uholdbart, at d kræver min. ti minutter f at få printet farveprøve p.g.a. afstanden t printcenteret + kø, sygefravær el. printerprobl. Burde være lettere adgang t farveprint, print er et væsentligt produkter på komm. Hold c, har virkelig nogle dårlige lokaler. Vi sidder alt for tæt. og mange er generede af at folk hele tiden går forbi dem, og bliver nød til at skubbe til dem, for at komme forbi. Derfor begynder de at arbejde hjemme fordi arbejdsforholdene på skolen er for dårlige. Vi har heller ikke fået tilladelse til at bruge værkstederne endnu, og det er vild ærgeligt, hvornå r får vi det. vi venter meget på det!!!i det hele taget synes jeg informationen er virkelig dårlig på skolen. hvor får man overblikket???? det er svært på intranettet, og hvem skal man så spørge.. det er ofte, at jeg føler, at jeg ikke helt er informeret godt nok.. og står lidt alene med det hele. Heldig vis har jeg så min klasse.. men det burde vieklig være bedre.. Skolens pæne facader svarer slet ikke til indholdet. Det er meget dårlig standard af lokaler indenfor, hvor murene flere steder er ved at skalle af, specielt toiletterne trænger til en kærlig hånd! Det er ikke inspirerende at gå rundt i et miljø, der er under forfald (føler man), og når der samtidig er koldt til vinter, er det absolut ikke de optimale arbejdsvilkår. Der mangler også ofte sæbe i dispenserne på toiletterne. Skolen skulle bruge mere energi på at finde ud af hvordan forholde rent faktisk er i praksis for de studerende..istedet for at der bliver fokuseret på hvordan skolen image er udadtil..her mener jeg at der altid bliver sminket på overfladen uden at det kommer de studerende til gode..skolen påstår at den er en af verdens førende designskoler...måske skulle rektor sendes på studietur..?vi er årtier bag ud når det gælder praktiske forhold og undervisning..det er en skam..!! De fysiske forhold er ekstremt dårlige. Små, mørke og nedslidte lokaler uden brugbare stole og borde. Jeg vil gerne sætte en flaske snaps på højkant til vedkommende, der kan finde en polstret stol til en studerende eller for den sags skyld et bord, der er højt nok/kan justeres eller bare til vedkommende, der kan finde en studerende på skolen en søndag. Kontakten til ledelsen er ringe der svares som regel aldrig på mails og telefonhenvendelser. Studiemiljøet lider også under det der mangler miljø, fællesskab og en følelse af, at institutionen interesserer sig for de studerende. Kantinen?... suk! Jeg er i øjeblikket i udveksling, og har svaret i forhold til før jeg tog afsted, men jeg syntes skolens miljø og indretning er bedre i Danmark end hvor jeg er nu. Men det jeg savner ved Danmark, som der er herovre på min udvekslingsskole er at der mangler et fast bord man kan sidde ved uden at flytte rundt, hvor man kan have alle sine ting og de samme mennesker omkring sig (en klasse), det gør at man føler sig mere tryk, har lyst til at komme og giver i større grad et socialt netværk. det negative først:der er ofte for dårlig eller helt manglende rengøring på toiletterne. på treide sal bygning b, er der intet vand på toiletterne!på anden sal bygning b, lugter og smager vandet i vandhanerne på toilettet underligt!der er ofte meget koldt i festsalen om vinteren.så det positive:er meget glad for udearealerne. dejligt med borde og bænke runt om på matrikken, så man ofte kan finde en solplads.dejligt at kantinen nu igen har åbent det meste af dagen.den nye metal man er meget hjælpsom, det er folk på værkstederne generelt, selv om at de har travlt. Jeg synes at det mest grelle ved skolen, som den er idag, er studiepladserne. De er simpelthen så triste, hvilket smitter af på arbejdsmiljøet generelt. Jeg sidder selv i D 208, som er et meget stort lokale, og uanset hvor meget vi som elever forsøger at indrette os med mindre bordgrupper og personlige 'hygge' ting, så forbliver det bare en rodebutik. Nogle skillevægge/ store opslagstavler kunne hjælpe lidt på det. På gangene hænger der sindssygt gamle billeder/skitser etc. som blot giver indtryk af, at skolen er gået stå en gang for længe siden.. Det er i hvertfald ikke noget som virker særlig befordrende for kreativiteten og udvikling af nyskabende designideer.hele studiet igennem har jeg desuden savnet et større udbud af kurser med undervisning i div. computerprogrammer. Det har besværliggjort mit studie og til tider begrænset mig, at jeg har måttet bruge så meget tid og energi på selv at tilegne mig den nødvendige tekniske kunnen for at udføre mine designløsninger i praksis. Jeg opfatter de fysiske rammer på skolen som. gabende tomme og lokaler, helt scannet for aktivitet.en perlerække af låste døre og ekko af fjerne skridt fra mennesker,man ikke kan se, er det atldominerende billede af denne skole. Det er svært at forestille sig, at det er her kreativiteten og fagligheden skal blomstre og udklække nye designere til glæde for det pulserende liv udenfor murerne! De fysiske rammer symboliserer i høj grad ånden og niveauet her på skolen - så ingen grund til at formulere videre på det. At nogle af de studerende " bliver til noget " efter endt uddannelse, er ikke skolens fortjeneste...det må være deres naturlige talent for design og formgivning, som ikke kan stækkes. Rengøringsniveauet er for lavt. Der mangler lamper. Det skal være lettere at få værkstedskurser. Hvad er et grupperum?i henviser hele tiden til det i undersøgelsen, men jeg aner ikke hvad det er.er der nogen på DKDS?Hvor? flera kurser, mer lärarnärvaro. MER UNDERVISNING. Ordentligare uppläg från lärarna som också förverkligas och inte glöms bort. Lite mera energi i lärarna. Läraren måste vara som en mentor, en person som eleverna har förtroende för. En person som kan motivera och inspirera. FLER KURSER FLER KURSER FLER KURSER...Ordentlig genomgång efterföljd av utställning. Mer diskussion omkring arbeten. MER TEMPO MER UMV 2005 Rapport 19

20 TEMPO MER TEMPO För långa projekt. Eller för få korta projekt. ALLTFÖR LITE FRI FÄRG OCH FORM. FRI FÄRG OCH FORM OCH ANDRA EXPERIMENT ÄR BRA FÖR ATT FRÄMJA KREATIVITET OCH GLÄDJE I ARBETET. FLER KORTA INSLAG AV FRIA FÄRG OCH FORM EXPERIMENT. SKAPA KURSER SOM TRÄNAR DEN STUDERANDE ATT PASERA SINA EGNA GRÄNSER. TRÄNA FOLK I ATT GÅ AMOK. DET ÄR VIKTIGT ATT KUNNA GÖRA DET. MAN KAN FÅ MASSOR AV IDEER AV ATT PASERA GRÄNSEN FÖR VAD MAN TRODDE MAN KUNDE. Jeg synes på en måde, der er for lidt "skole". Det er meget selvstudie det hele. Jeg føler ikke skolen har lært mig særlig meget. Den har bare været rammen for de år, hvor jeg har udviklet mig. Værkstederne giver selvfølgelig en konkret faglig kunnen, man kan tage med sig. Men det har været små-tilfældigt, at jeg i sin tid afprøvede dem, til mit held. Surt at de er så nedprioriteret. For lidt struktur og skoling, samt for meget "frihed", dræber kreativiteten og lysten til at "bryde rammer". UMV 2005 Rapport 20

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene.

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene. Undervisningsmiljøvurdering Resultat efterår 2006 Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende

Læs mere

Grundskoleevaluering spørgsmål 3

Grundskoleevaluering spørgsmål 3 Grundskoleevaluering spørgsmål 3 3 Er du en pige eller en dreng? 9 10 10it Andel i % Piger 3 19 6 37% Drenge 11 26 10 63% Grundskoleevaluering spørgsmål 4 4 Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

HOVEDRAPPORT UNDERVISNINGS MILJØ VURDERING DESIGNSKOLEN KOLDING 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING ÅGADE 10 DK-6000 KOLDING

HOVEDRAPPORT UNDERVISNINGS MILJØ VURDERING DESIGNSKOLEN KOLDING 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING ÅGADE 10 DK-6000 KOLDING : HOVEDRAPPORT UNDERVISNINGS MILJØ VURDERING DESIGNSKOLEN KOLDING 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING ÅGADE 10 DK-6000 KOLDING dk@designskolenkolding.dk www.designskolenkolding.dk BS5020207 TEL +45 76 30 11 00 FAX

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet Kortlægning af Undervisningsmiljøet på Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved August 2008 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011. Åbne kommentarer. Læreruddannelsen i Skive

Tilfredshedsundersøgelse 2011. Åbne kommentarer. Læreruddannelsen i Skive Tilfredshedsundersøgelse 2011 Åbne kommentarer Læreruddannelsen i Skive Hvis du har konkrete bemærkninger til det fysiske miljø kan du anføre dem her. Du bedes være så specifik i din beskrivelse som muligt.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5:

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Selvevaluering 2015 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 12 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere