Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter"

Transkript

1 Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget på rådsmøde den 28. marts 2012 Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter Holmens Kanal København K Telefon: Mail: Web:

2 1. Indledning Rådet for Etniske Minoriteter er et rådgivende organ, der har til opgave at rådgive social- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet for Etniske Minoriteter følger udviklingen på området nøje og holder sig orienteret om, hvad der sker i de kommunale integrationsråd. Rådet for Etniske Minoriteter består af 14 medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Medlemmerne er fra de kommunale integrationsråd og vælges hvert 4. år af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Nærværende strategidokument indeholder en overordnet strategisk retning for Rådets arbejde frem mod 2014 samt det strategiske fokus og den planlagte arbejdsmetode for Mission, vision og værdier Mission: Rådets mission er at rådgive social og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere i Danmark. Vision: Rådets vision er et dynamisk Danmark, hvor: - Alle er aktive medborgere med lige rettigheder - Der er plads til både fællesskab og forskellighed - Mangfoldighed skaber værdi og udvikling i et land med globalt udsyn - Alle mennesker bliver set som en ressource Værdier: Rummelighed Rådets arbejde afspejler respekt for, at mennesker skal behandles lige, selvom de ikke er ens. Vi er rummelige overfor hinanden og det samfund, vi er en del af, i både ord og handling. Engagement: Medlemmernes engagement er Rådets største ressource, og dette engagement skaber handling og positiv forvandling. Mangfoldighed: Rådets arbejde er kendetegnet ved mangfoldighed, og medlemmernes forskellighed bruges som en aktiv ressource, der udgør en styrke for Rådet. 2

3 3. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter Overordnede mål For at Rådet skal kunne leve op til sin vision og mission er det overordnede mål for Rådets arbejde at: Lokalisere og videreformidle de forhold og indsatser der lokalt bidrager til effektivt at fremme inklusionen af etniske minoriteter som aktive medborgere i Danmark. Rådets overordnede mål har et dobbelt fokus. (1) Først og fremmest er der fokus på at rådgive socialog integrationsministeren i spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. (2) Derudover er der også fokus på, at Rådet videreformidler kendskab til best practise til de lokale integrationsråd. Begge fokusområder vil blive uddybet i det følgende. (1) Rådets ekspertise og eksistensberettigelse som rådgiver for ministeren ligger i den unikke lokale viden, som Rådets medlemmer besidder ved både at tage aktivt del i udviklingen af den lokale integrationsindsats samt være en del af målgruppen for denne. Det overordnede mål med nærværende strategi er at skabe en ramme, der sikrer, at Rådet kontinuerligt indsamler viden om, hvilke integrationsindsatser der virker lokalt samt har et overblik over eksisterende lokale indsatser. En væsentlig forudsætning for, at dette kan opnås, er, at Rådets medlemmer gennem deres engagement i de lokale integrationsråd opnår indsigt i den kommunale indsats og også er opsøgende i forhold til at komme i dialog med de grupper, indsatsen omfatter. (2) Rådet består af 14 repræsentanter fra lokale integrationsråd, hvis rolle er at vejlede kommunalbestyrelserne om integration. Rådet vil i den kommende periode understøtte dette arbejde, ved at de enkelte medlemmer sikrer videreformidling af best practise til deres lokale integrationsråd. Dette vil give de lokale integrationsråd inspiration og bedre grundlag for rådgivning af kommunalbestyrelserne. 3.2 Principper for Rådets arbejde For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcer vil arbejdet i Rådet ske ud fra fire principper. Principperne skal danne grundlag for Rådets beslutninger, herunder også for igangsættelse af konkrete aktiviteter, deltagelse i styregrupper, deltagelse i konferencer etc.. - Rådet beskæftiger sig primært med emner, der er i overensstemmelse med de strategiske fokusområder. - Rådets møder er temabaserede ud fra strategiens fokusområder. - Indholdet af Rådets møder er fokuseret på at understøtte rådgivningen af ministeren. - Rådets rådgivning sker på baggrund af erfaringer med og indsigt i lokale forhold, der vedrører indvandrere og udlændinge. 3

4 3.3 Strategisk fokus Rådet lægger op til at fokusere på de fire nedenstående temaer det kommende år. Dette vil være styrende for indholdet af Rådets møder samt temaerne for ministermøderne. Rådet skal bidrage til social- og integrationsministerens arbejde med at koordinere integrationsindsatsen samt inspirere til igangsættelse af nye initiativer. Da udlændinge- og indvandrepolitiske spørgsmål hører under flere forskellige ressortministerier, lægger Rådet op til, at temaerne tilpasses i fællesskab med ministeren for sikre, at rådgivningen bliver relevant og givende. - Diskrimination og medborgerskab 46 pct. af indvandrere og efterkommere har oplevet at blive diskrimineret i deres hverdag 1. Rådet ønsker at sætte fokus på, hvordan man aktivt og effektivt kan arbejde med at forebygge diskrimination. - Uddannelse og særlige udfordringer for unge nydanske drenge Omkring en tredjedel af alle efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i alderen år har ikke gennemført anden uddannelse end grundskolen 2. Uddannelse er en central betingelse for unges livsmuligheder samt for en aktiv og positiv deltagelse i samfundet. Rådet ønsker at sætte særligt fokus på gruppen af unge nydanske drenge, som falder ud af uddannelsessystemet. - Beskæftigelse hvordan fremmes mangfoldighed i arbejdslivet? Arbejdsmarkedstilknytning er en central del af at være medborger i Danmark. Rådet ønsker at sætte fokus på, hvordan erhvervslivet kan aktivere de udnyttede ressourcer nydanskere besidder. - Kriminalitetsforebyggelse Kriminalitetsniveauet blandt unge nydanskere med ikke-vestlig baggrund er dobbelt så højt som for unge med dansk oprindelse 3. Rådet vil sætte fokus på, hvordan man aktivt kan arbejde for at forebygge denne tendens. Endvidere vil rådet i det kommende år forberede en særlig indsats i forbindelse med kommunalvalget i 2013: - Valgdeltagelse En undersøgelse foretaget i forbindelse med kommunalvalget i 2009 viste, at valgdeltagelsen blandt nydanskere var betydeligt lavere end blandt etniske danskere 4. Rådet vil med oplysningstiltag, der tydeliggør vigtigheden af og mulighederne for valgdeltagelse, forsøge at ændre denne tendens. Endelig følger Rådet udviklingen inden for udlændinge- og indvandrerområdet og vil løbende tage aktuelle sager op på ministermøderne 1 Medborgerskab i Danmark, Ministeriet for Flygtninge, Indvandre og Integration 2011, Fakta om Integration Status og udvikling, Social- og Integrationsministeriet 2011, side Indvandre i Danmark 2011, Dansk Statistik 2011, side Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata, Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen 2010: side 71. 4

5 3.4 Arbejdsform Rådet ønsker det kommende år at gennemføre: - Fire møder som forberedelse til ministermøderne. Hvert møde kan vare op til fem timer. - Fire formøder til ministermøderne. - Et repræsentantskabsmøde i maj måned. - Et internt seminar hvor årets strategiske prioriteter fastlægges. - En stor konference med deltagelse fra centrale kommunale aktører, lokale praktikere og de lokale integrationsråd. - Endeligt kan Rådet igangsætte kampagnetiltag indenfor strategiens fokusområder. Rådet arbejder primært med at rådgive ministeren på følgende måder: - Kvartalvise møder med social- og integrationsministeren. - Høringssvar på høringer vedrørende spørgsmål af interesse for udlændinge og indvandrere. Herudover deltager Rådet i: - Konferencer med relevans for strategiens fokusområder. - Arbejdsgrupper, styregrupper etc. med relevans for strategiens fokusområder (Bilag 1). 5

6 4. Årshjul: Marts marts Rådsmøde (Tema: Diskrimination og fremme af etnisk ligebehandling ) April april Formøde og møde med ministeren (Tema: Diskrimination og fremme af etnisk ligebehandling ) Maj maj Repræsentantskabsmøde Juni juni Rådsmøde (Tema: Uddannelse unge drenge ) Juli 2012 Sommerferie August 2012 Sommerferie September 2012 Rådsmøde (Tema: Beskæftigelse det rumlige arbejdsmarked ) Oktober 2012 Formøde og møde med ministeren (Tema: Uddannelse unge drenge og Beskæftigelse det rumlige arbejdsmarked ) November 2012 Rådsmøde (Tema: Kriminalitetsforebyggelse ) December 2012 Formøde og møde med ministeren (Tema: Kriminalitetsforebyggelse ) Januar 2012 Internt seminar (Tema: Planlægning af 2013 og fastlæggelse af fokusområder) 6

7 Bilag 1 Liste over eksterne repræsentationer Diskrimination og medborgerskab - Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Institut for Menneskerettigheder: Repræsentant: Cecilia Soque Suppleant: - Ligebehandlingsudvalget (Institut for Menneskerettigheder) Repræsentant: Abdul Samir Abdul Qadir Suppleant: Cecilia Soque Beskæftigelse det rumlige arbejdsmarked - Styregruppen for Kvinder på vej Repræsentant: Hakima Lakhrissi Suppleant: Cecilia Soque Kriminalitetsforebyggelse - Kontaktudvalget for Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter Repræsentant: Sami Gökdemir Demokratisk deltagelse - Tænketanken for beboerdemokrati (Boligernes landsforening) Repræsentant: Sami Gökdemir Suppleant: Bayram Yüksel Generelle repræsentationer: - Formandskabet for European Integration Forum: Repræsentant: Ayse Kosar Suppleant: - Dommerkomitéen bag Integrationsprisen Repræsentant: Bayram Yüksel - Styregruppen for det tidligere Integrationsministeriums projekt Viden der virker Repræsentant: Muhsin Türkyilmaz - SPAIS Repræsentant: Hakima Lakhrissi 7

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,. RÅDSMØDE. Dato: 07.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: MAL Referat af 12. rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 26. oktober kl.

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012 Indhold Årsberetning 2012 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Mødeoversigt 2012 7 Ministermøder 2012

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. REFERAT 18. RÅDSMØDE. Dato: 21. november 2012 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2012-51 Sagsbeh.: MNS Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 15-18.

Læs mere

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736 Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/29736 Referat af 9. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 2. maj 2011 kl. 15 18. Tilstedeværende:

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,13. RÅDSMØDE. Dato: 14.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: FGI Referat af 13. rådsmøde Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 14. december

Læs mere

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT 26. RÅDSMØDE Dato: 7. februar 2014 Kontor: Sagsbeh.: Sekretariatet MNS Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: onsdag d. 11. december 2013 kl. 15-18,

Læs mere

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga REFERAT 17. RÅDSMØDE. Dato: 13. september 2012 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2012-51 Sagsbeh.: MNS Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Torsdag den 13. september 2012 kl.

Læs mere

Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli J.nr.: 11/ Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli J.nr.: 11/ Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/40167 Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: tirsdag d. 21.06.11 kl. 15.45-18.00

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011 Indhold Årsberetning 2011 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Mødeoversigt 2011 7 Ministermøder 2011

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde REFERAT Dato: 21. oktober 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/19758 Sagsbeh.: MKO Referat af 4. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 11. oktober kl.15.45-18.45

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2013

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2013 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2013 Indhold Årsberetning 2013 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Råds -og ministermøder 2013 7 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 3. RÅDSMØDE Dato: 29. september 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/13161 Sagsbeh.: MKO Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 3. september 2010 kl.

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 17. RÅDSMØDE. Dato: 25. maj 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-509 Sagsbeh.: HIT Fil-navn: Referat, 17. rådsmøde Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 97 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integration og Demokrati J.nr. 2012-8641 mns 15. november 2013 Notat

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 9. RÅDSMØDE. Dato: 14. maj 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-475 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat, 9. rådsmøde Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag

Læs mere

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 19. RÅDSMØDE. Dato: 2.9. 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 09/04798 Sagsbeh.: HIT Fil-navn: Referat, 19. rådsmøde Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010 Indhold Årsberetning 2010 Rådet for Etniske Minoriteter S. 3 Forord 4 Mindeord om Issmat Mohamed 6 Medlemmer af rådet 8 Mødeoversigt 10 Arbejdsweekend 11

Læs mere

ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade københavn k tlf

ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade københavn k tlf ÅRSBERETNING 2007 Årsberetning 2007 Rådet for etniske minoriteter Rådet for etniske minoriteter ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade 6 1057 københavn k tlf. 33 92 27 90 e-mail

Læs mere

R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r

R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r Årsberetning 2006 R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 Rådet for Etniske Minoriteter, april 2007

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Allan Christensen @journallan Onsdag den 3. februar 2016, 05:00 Del: Både i Folketinget, regionsrådene og

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 16. RÅDSMØDE. Dato: 25. februar 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-509 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat, 16. rådsmøde Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 12. november

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra ministeriets tilforordnede.

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra ministeriets tilforordnede. Referat ordinært Rådsmøde Dato: Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: mandag d. 15. juni kl. 12-17.30, Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Integrationsrådets årsberetning for 2014

Integrationsrådets årsberetning for 2014 Integrationsrådets årsberetning for 2014 MERN SAFDE INDLEDNING I denne årsberetning beskrives Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Konference Indvandrere / flygtninge i erhvervsuddannelser. Samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder

Konference Indvandrere / flygtninge i erhvervsuddannelser. Samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder Konference Indvandrere / flygtninge i erhvervsuddannelser Samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder Oversigtsdias Baggrund Idé, formål & målgrupper Tid & sted Konferencens form & elementer Konferencens

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Inddragelse af etniske minoriteter

Inddragelse af etniske minoriteter Til Medborgerskabsudvalget Inddragelse af etniske minoriteter Baggrund 18. december 2013 besluttede Byrådet at nedlægge Integrationsrådet. Med beslutningen lægges op til at gentænke borgerinddragelsen

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere.

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

ÅRSBERETNING Rådet For Etniske Minoriteter

ÅRSBERETNING Rådet For Etniske Minoriteter ÅRSBERETNING 2014 Rådet For Etniske Minoriteter FORORD 2014 var igen et forandringens år for Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet har i de seneste mange år haft en funktionsperiode, der fulgte kommunalvalget,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Integrationsrådets beretning 2014

Integrationsrådets beretning 2014 Beretning 2014 Integrationsrådets beretning 2014 FORORD I slutningen af 2013 sagde vi farvel til gamle medlemmer, og i starten af 2014 sagde vi velkommen til nye. Mange medlemmer er fortsat, og andre har

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 18. RÅDSMØDE. Dato: 20. august 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-519 Sagsbeh.: MJB / MCS Fil-navn: Referat, 18. rådsmøde Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET HVAD VIRKER?

INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET HVAD VIRKER? NOTAT 2008/3-8 Jnr. 03.004-077 /UV J.nr. 218-006 15. maj 2008 Projektbeskrivelse INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET HVAD VIRKER? Arbejdsløsheden blandt nydanskere 1 er væsentlig højere end blandt

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012.

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Årsberetning 2012 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora...

Læs mere