Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner."

Transkript

1 Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om Ungeprofil...3 Kriminalitet...6 Resume kriminalitet:...6 Alkohol...19 Resume om alkohol:...19 Rygning...34 Resume af rygning:...34 Euforiserende stoffer...41 Resume af euforiserende stoffer:...41 Chat, sms og seksualitet...52 Resume af chat, sms og seksualitet:...52 Sundhed...62 Resume af sundhed:...62 Trivsel i skolen...77 Resume af trivsel:...77 Livsvilkår for de hårdest ramte...94 Resume af livsvilkår for de hårdest ramte:

3 Baggrundsoplysninger om Ungeprofil Kort om undersøgelsen Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner, som tilsammen udgør Sydøstjyllands Politikreds og SSP-samråd, og er gået sammen om denne livsstilsundersøgelse for at skabe et fælles grundlag for vurdering af diverse kriminalpræventive indsatser. Formålet med undersøgelsen er, at kommunerne kan blive bedre til at vælge de metoder, som har størst effekt mht. forebyggelse af kriminalitet, misbrug og mistrivsel. Respondent-base Alle elever på 7., 8. og 9. årgang på de kommunale skoler og i de i kommunen beliggende privat- og friskoler har været potentielle respondenter. Enkelte specialskoler med handicappede børn har ikke deltaget i undersøgelsen, da den enkelte kommune har vurderet, at de unges funktionsniveau ikke har været tilstrækkeligt i forhold til meningsfuld deltagelse i undersøgelsen. Spørgeskemaet Spørgeskemaet er udarbejdet af SSP-medarbejderne i de deltagende kommuner. Spørgeskemaet trækker både på spørgsmål fra Kræftens Bekæmpelses MULD (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag)-undersøgelse (se og på spørgsmål fra professor Flemming Balvigs Den Ungdom -undersøgelse, ligesom spørgeskemaet indeholder spørgsmål, som den samlede gruppe af SSP-medarbejdere har fundet relevant at medtage. Inspirationen fra MULD og Den Ungdom er med til at øge undersøgelsens validitet, idet undersøgelsens spørgsmål om bl.a. livsstil og kriminalitet er velgennemtestede. Med henblik på at øge reliabiliteten er spørgeskemaet testet på en gruppe ungdomsskoleelever, der efterfølgende har medvirket i en gennemgang af spørgeskemaet med henblik på at rette uklarheder og mulige kilder til misforståelser. Dataindsamling Dataindsamlingen er foregået i perioden november-december Respondenterne har udfyldt et elektronisk spørgeskema via Internettet. Alle respondenter har fået udleveret hver sin unikke kode, der har givet adgang til spørgeskemaet. Dette er sket for at sikre, at ingen respondenter har haft mulighed for at svare mere end én gang. Udfyldelsen er sket i undervisningstiden. Dette er sket for at øge svarprocenten. Samtidig har eleverne haft mulighed for at spørge den tilstedeværende lærer til råds, hvis der var spørgsmål, eleverne var i tvivl om betydningen af, hvilket er med til at øge reliabiliteten. Test-spørgsmål 3

4 I spørgeskemaet er der indsat et testspørgsmål, der omhandler hvorvidt den unge har prøvet rusmidlet Rotamin, som ikke findes. Spørgsmålet er indsat med henblik på at kunne identificere de unge, der angiver et helt urealistisk forbrug af rusmidler og derved ikke har interesse i at bidrage konstruktivt til undersøgelsen. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er der i alt 110 respondenter, der har svaret, at de har prøvet Rotamin. Tabel 1: Respondenter, der har prøvet Rotamin fordelt på kommuner og klassetrin 7. klasse 8. klasse 9. klasse I alt antal % antal % antal % antal % Skanderborg 7 1,0 8 1,1 3 0,5 18 1,0 Horsens 9 1,2 19 2,6 10 1,7 38 1,8 Hedensted 4 0,7 19 4,1 7 2,4 30 2,3 Billund 1 0,5 4 2,3 2 1,5 7 1,4 Kolding 7 1,1 6 0,6 4 0,7 17 0,9 I alt 28 1,0 56 2,0 26 1, ,4 Der er ikke grundlag for en fuldstændig eksklusion af gruppen i hele undersøgelsen. Derfor er de 110 respondenter gennemgået enkeltvis. Gennemgangen viser, at de respondenter, der har prøvet Rotamin, generelt udviser et urealistisk forbrug af stoffer og alkohol. Derfor indgår de 110 respondenter ikke i de delanalyser, der involverer eget brug af stoffer, alkohol, cigaretter og vandpibe. Der bør være særlig opmærksomhed om konklusionerne på disse områder, idet man ved eksklusionen formentlig har fjernet nogle respondenter, der trods alt har et forbrug af stoffer og alkohol på et eller andet niveau. Det er derfor muligt, at nogle brugere ikke er med i undersøgelsen, hvilket vil give en pejling på et mindre forbrug end tilfældet er. Det er ikke på samme måde muligt at se et mønster i de øvrige svar (der ikke omhandler eget forbrug af diverse rusmidler) hos de enkelte respondenter, hvorfor de indgår i de øvrige delanalyser. Rotamin-brugerne udgør dog en relativt lille andel (1,4 % af dem, der har deltaget i undersøgelsen), hvorfor deres betydning i det samlede billede også er relativt lille. Svarprocent og bortfald Som det fremgår af tabel 2 nedenfor er den samlede svarprocent for undersøgelsen 72,3 %. Der er ikke stor variation på tværs af årgangene. Derimod er der stor variation på tværs af kommunerne, hvor Billund og Kolding Kommuner skiller sig ud med relativt lave svarprocenter. Tabel 2: Svarprocent fordelt på kommuner og klassetrin 7. klasse 8. klasse 9. klasse I alt svar elever % svar elever % svar elever % svar elever % Skanderborg , , , ,2 Horsens , , , ,5 Hedensted , , , ,1 Billund , , , ,0 Kolding , , , ,6 I alt , , , ,3 4

5 Der er tale om populationsdata og dermed ikke en repræsentativ udvalgt respondentgruppe. Idet dataindsamlingen er foregået i skoletiden, er de 7., 8. og 9. klasser, der ikke deltager i undersøgelsen, dem, der ikke har været i skole. Det giver en mulig skævhed i datamaterialet, idet unge, der ikke er i skole, kunne repræsentere en anden livsstil, end de, der er i skole. Det skal dog understreges, at dataindsamlingen for en stor dels vedkommende er sket under Influenza A-pandemien, hvorfor det er mere tilfældigt, hvem der ikke har været i skole og dermed hvilke unge, der ikke indgår i datamaterialet. Samtidig er det ikke muligt at undersøge, hvorvidt der er størst bortfald hos piger eller hos drenge. Opsummering Ungeprofilundersøgelsen er baseret på populationsdata, hvilket betyder, at der må tages et generelt forbehold for skævheder i datamaterialet. Samtidig er der ikke en fuldstændig viden om, hvilke grupper det er, at undersøgelsen ikke rammer. Dette gælder særligt gælder for Billund og Kolding Kommuner, hvor den lave svarprocent gør, at der må tages større forbehold. For begge kommuner gælder imidlertid, at der er tale om fravær af hele skoler, hvorfor undersøgelsen er troværdig i de inddragne dele af kommunerne. Samtidig skal resultater i analyser med få respondenter (som følge af udskilningsspørgsmål ) anvendes med en særlig forsigtighed. I sammenligninger med MULD-undersøgelsen og Den Ungdom er der behov for at være særlig opmærksom, idet disse to undersøgelser baserer sig på en repræsentativ stikprøve. En direkte sammenligning skal altså gennemføres med forbehold grundet de forskellige dataindsamlingsmetoder. Det vil dog fortsat være plausibelt at sammenligne pejlinger og tendenser. Undersøgelsens resultater kan således ikke anvendes til at lave skråsikre konklusioner om de unges livsstil, men undersøgelsens resultater vil i høj grad være anvendelige til at give en retvisende pejling på de unges livsstil og holdninger i de fem kommuner. 5

6 Kriminalitet Resume kriminalitet: Tyveri - Mere end hver femte har stjålet øl, vin eller spiritus derhjemme de seneste 12 måneder. - 11,8 % af eleverne i 9. klasse har alene eller sammen med andre stjålet en cykel inden for de seneste 12 måneder. - 2,1 % af de unge har alene eller sammen med andre stjålet en bil inden for de seneste 12 måneder. - Det er mere udbredt blandt de unge at stjæle varer i butikker end fra stativer uden for forretninger eller i omklædningsrum. - Mere end hver tiende dreng har taget imod noget, som han vidste eller troede var stjålet. Indbrud - Omkring 2 % har alene eller sammen med andre begået indbrud indenfor de seneste 12 måneder. - De unge i 8. klasse har i højere grad end de øvrige unge været med til eller alene begået indbrud de seneste 12 måneder. Konflikt med politiet - 15,4 % har været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af færdselsloven. - 6,6 % har været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af straffeloven. - Andelen af unge, som én gang har været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af færdsels- eller straffeloven stiger med klassetrin. Andelen som har været i konflikt med politiet mere end en gang er derimod størst i 8. klasse. - Unge med ulovlige knallerter er mere tilbøjelige til at have været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af færdsels- og straffeloven end unge med lovlige knallerter. - De unge, som mobber og de som bliver mobbet mest, er mest tilbøjelige til at have været i konflikt med politiet. 6

7 Tyveri Omkring hver femte har de seneste 12 måneder stjålet øl, vin eller spiritus derhjemme (21,2 %) samt penge (19,6 %), mens 9,8 % har stjålet cigaretter. Forskellen mellem kønnene er begrænset, dog er drengene lidt mere tilbøjelige end pigerne til at have stjålet øl, vin eller spiritus. Tabel 3: Stjålet derhjemme seneste 12 måneder fordelt på køn Drenge Piger I alt Stjålet cigaretter derhjemme 9,8% 9,9% 9,8% Stjålet øl, vin eller spiritus derhjemme 22,2% 20,2% 21,2% Stjålet penge derhjemme 19,7% 19,5% 19,6% Antal respondenter Procentdelen af unge, som har stjålet penge, cigaretter, øl, vin eller spiritus derhjemme, stiger med klassetrin. Særligt øl, vin og spiritus stiger mellem klassetrinene, hvor der er en forskel på 9,8 procentpoint fra 7. (14,1 %) til 8. klasse (23,9 %). De unge i Horsens Kommune har i højere grad end de unge i de øvrige kommuner stjålet cigaretter og penge derhjemme. De unge i Skanderborg Kommune har i højere grad stjålet øl, vin eller spiritus. 7

8 8,6 % af de unge har alene eller sammen med andre stjålet en cykel de seneste 12 måneder. 3,2 % og 2,1 % af de unge har hhv. stjålet en knallert eller scooter eller stjålet en bil. Procentdelen af drenge, som har begået disse typer af kriminalitet, er over dobbelt så stor som procentdelen af piger. 8

9 Procentdelen af de unge, som har stjålet en cykel stiger med klassetrin. I 7. klasse havde 6,2 % stjålet en cykel, mens det tilsvarende tal var 8,7 % og 11,8 % i hhv. 8. og 9. klasse. Fra 7. til 8. klasse er der desuden en lille stigning i procentdelen af unge, som har stjålet en scooter eller knallert, mens andelen er nogenlunde konstant til og med 9. klasse. De unge i Horsens Kommune har de største procentdele af unge, som alene eller sammen med andre har stjålet en cykel, knallert eller scooter eller en bil. Billund Kommune har også en stor procentdel, som har stjålet cykler, mens Hedensted Kommune har den næsthøjeste andel af unge, som har stjålet hhv. knallert eller scootere eller biler. Hvis man ser nærmere på tallene fordelt på kommuner og klassetrin, så er der forskel mellem kommunerne på tværs af klassetrinnene. Horsens Kommune ligger over kreds- 9

10 gennemsnittet på alle tre forseelser for samtlige klassetrin, mens der ikke er nogen af kommunerne, som ligger under kredsgennemsnittet for samtlige klassetrin på alle tre forseelser. Tabel 4: Procentdel af unge som har stjålet cykel, knallert eller scooter samt bil de seneste 12 måneder fordelt på klassetrin og kommuner Stjålet en cykel Stjålet en knallert eller scooter Stjålet en bil 7. kl 8. kl 9. kl 7. kl 8. kl 9. kl 7. kl 8. kl 9. kl Skanderborg 4,1% 7,6% 12,7% 1,1% 2,0% 2,3% 1,2% 1,6% 1,4% Horsens 8,7% 11,5% 12,7% 3,2% 6,6% 5,7% 2,5% 4,4% 3,3% Hedensted 4,2% 7,8% 13,9% 2,4% 4,6% 4,2% 1,7% 3,7% 2,8% Billund 7,1% 11,1% 13,3% 2,0% 1,2% 3,1% 1,0% 0,6% 2,4% Kolding 7,3% 6,7% 8,8% 2,0% 2,6% 3,7% 1,8% 1,5% 1,3% Kreds 6,2% 8,7% 11,8% 2,2% 3,8% 3,9% 1,8% 2,0% 2,2% Der er en lidt større procentdel af 8. klasserne, som har stjålet varer i en butik eller fra stativer eller udstillinger uden for butikker de seneste 12 måneder. Der er kun 0,5 procentpoints forskel mellem de tre klassetrin ift. unge, som har stjålet tøj, penge eller mobiltelefoner fra garderober eller omklædningsrum. Horsens Kommune har de største andele af unge som har stjålet i butik, udenfor eller fra et omklædningsrum. Billund Kommune har lavere procentdele end de øvrige bortset fra Kolding ift. at stjæle i omklædningsrum. 10

11 Fordelt på klassetrin har Horsens Kommuner lidt højere andele af unge, som har begået tyveri end kredsgennemsnittet. De øvrige kommuner ligger ikke konsekvent over eller under kredsgennemsnittet, når der tages højde for klassetrin. Tabel 5: Typer af tyveri de seneste 12 måneder fordelt på klassetrin og kommuner. Stjålet varer i en butik Stjålet varer fra stativer eller udstillinger udenfor en butik Stjålet tøj, penge eller mobiltelefon fra garderober eller omklædningsrum 7. klasse 8. klasse 9. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Skanderborg 6,0% 8,7% 9,9% 1,7% 2,2% 2,5% 2,1% 2,3% 3,5% Horsens 8,1% 13,1% 10,2% 3,1% 4,4% 3,4% 3,8% 4,8% 4,7% Hedensted 5,3% 7,8% 10,2% 1,8% 4,1% 2,8% 2,3% 4,8% 3,2% Billund 4,1% 4,2% 6,2% 1,5% 0,6% 3,2% 2,0% 1,2% 3,2% Kolding 7,8% 7,7% 6,3% 2,9% 2,1% 1,3% 2,6% 1,5% 1,7% Kreds 6,7% 9,2% 8,6% 2,4% 3,1% 2,5% 2,7% 3,2% 3,2% 8,2 % af de unge har taget imod noget, som de vidste eller troede var stjålet, mens 3,3 % har truet sig til noget, som ikke tilhørte dem. Drengene tager i højere grad end pigerne imod stjålne varer og tiltvinger sig ting, som ikke tilhører dem. 11

12 Procentdelen af unge, som har taget imod noget de vidste eller troede var stjålet, stiger med klassetrin. Procentdelen, som har truet eller ved tvang taget eller forsøgt at tage noget som ikke tilhørte dem, er størst i 8. klasse (3,8 %), men forskellen mellem klassetrinene ligger inden for 1,3 procentpoint. Horsens Kommune har de største procenter af unge, som har taget imod noget de vidste eller troede var stjålet samt truet eller ved tvang taget noget, der ikke tilhørte dem. Skanderborg og Hedensted Kommuner har de næsthøjeste andele, og Billund og Kolding Kommuner ligger lavest. 12

13 Indbrud Omkring 2 % af de unge har inden for de seneste 12 måneder alene eller sammen med andre begået indbrud. Procentdelen er størst for drengenes vedkommende, mens det for pigernes vedkommende er lidt over 1 %. Tabel 6: Typer af indbrud de seneste 12 måneder fordelt på køn Drenge Piger I alt Brudt ind i en forretning, virksomhed, lager eller lignende 2,8% 1,2% 2,0% Brudt ind i et sommerhus, pulterrum eller kolonihavehus 3,3% 1,1% 2,1% Brudt ind i et hus eller en lejlighed 2,9% 1,2% 2,0% Antal respondenter klasserne har i lidt højere grad end 7. og 9. klasserne brudt ind i forretninger, sommerhus og lejligheder etc. Forskellen er størst mellem 7. og 8. klasse. Forskellen mellem klassetrinene er dog meget lille. 13

14 Kurverne for de forskellige typer af indbrud følger samme tendens. Horsens Kommune ligger højest efterfulgt af Hedensted Kommune. Billund Kommune ligger lavest. Der er dog kun ca. 2 procentpoints forskel mellem højeste og laveste andele. 14

15 Skanderborg Kommune ligger under kredsgennemsnittet for alle tre forseelser for alle tre klassetrin, mens Horsens Kommune omvendt ligger over. Tabel 7: Procentdel af unge som har brudt ind i forretninger, sommerhuse samt huse eller lejligheder fordelt på klassetrin og kommuner Brudt ind i forretning, virksomhed, lager eller lignende Brudt ind i sommerhus, pulterrum eller kolonihavehus Brudt ind i hus eller lejlighed 7. kl 8. kl 9. kl 7. kl 8. kl 9. kl 7. kl 8. kl 9. kl Skanderborg 0,8% 2,1% 1,8% 0,8% 1,7% 1,2% 0,9% 2,0% 1,3% Horsens 2,7% 3,7% 3,0% 2,8% 4,1% 3,8% 2,6% 3,7% 3,2% Hedensted 1,3% 3,9% 2,0% 2,1% 3,7% 2,1% 1,3% 3,5% 2,1% Billund 0,5% 0,6% 1,6% 1,5% 0,6% 1,6% 1,0% 0,6% 2,4% Kolding 1,3% 1,3% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 1,7% 1,0% 1,4% Kreds 1,6% 2,6% 1,9% 1,8% 2,6% 2,0% 1,6% 2,3% 2,0% Konflikt med politiet 15,4 % og 6,6 % af de unge har været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af hhv. færdselsloven og straffeloven. Drengene har i højere grad end pigerne været i konflikt med politiet det gælder både ift. overtrædelser af færdsels- og straffeloven. Tabel 8: Konflikt med politiet pga. overtrædelser af loven fordelt på køn Været i konflikt med færdselsloven Været i konflikt med straffeloven Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Nej 81,8% 87,3% 84,6% 91,0% 95,8% 93,4% En gang 10,4% 8,3% 9,4% 6,3% 3,1% 4,7% Mere end en gang 7,7% 4,4% 6,0% 2,7% 1,1% 1,9% I alt 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Andelen af unge, som én gang har været i konflikt med politiet pga. overtrædelse af enten straffeloven eller færdselsloven er stigende med klassetrin. Kurven for dem, som har været i konflikt med politiet mere end én gang knækker i 8. klasse, hvor den topper. Det gælder både for overtrædelser af straffeloven og færdselsloven. 15

16 Der er en markant større andel af unge i Billund Kommune (23,5 %), som har været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af færdselsloven, mens Horsens Kommune har den største procentdel, som har været i konflikt med straffeloven. 16

17 9,5 % af de unge har en knallert og over halvdelen af knallerterne er ulovlige (56,1 %). Hedensted Kommune har de største andele af unge som har knallerter og ulovlige knallerter. Skanderborg Kommune har de tilsvarende laveste andele. Tabel 9: Procentdel af unge, som har en knallert fordelt på kommune og om de er lovlige Skanderborg Horsens Hedensted Billund Kolding Kreds Har en knallert 6,7% 11,2% 11,8% 10,7% 8,5% 9,5% - ulovlig knallert 46,9% 53,9% 64,2% 54,7% 59,5% 56,1% - lovlig knallert 53,1% 46,1% 35,8% 45,3% 40,5% 43,9% Unge, som har en ulovlig knallert, er mere tilbøjelige end dem med lovlige knallerter til at have været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af færdselsloven (48,7%) og straffeloven (19,9 %). Andelen af unge, som en eller flere gange har været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af straffe- og færdselsloven, er størst blandt dem, som mobbes mest. Blandt de unge, som er blevet mobbet flere gange om ugen den seneste måned har 32,1 % og 20,3 % været i konflikt med politiet pga. overtrædelse af hhv. færdsels- og straffeloven. For dem, som ikke er blevet mobbet den seneste måned er de tilsvarende tal hhv. 15,2 % og 6,3 %. 17

18 Der er desuden en klar sammenhæng mellem at udøve mobning og have været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af loven. Jo oftere de unge har mobbet andre, des mere tilbøjelige til at have været i konflikt med politiet. Det gælder både for overtrædelser af færdsels- og straffeloven. Blandt dem, som har mobbet andre i skolen flere gange om ugen, har 44,7 % været i konflikt med politiet pga. overtrædelser af straffeloven. 18

19 Alkohol Resume om alkohol: Alkoholforbrug - Hver tredje unge drikker aldrig alkohol. Blandt de unge, som drikker, er det mest almindeligt at drikke 2 gange om måneden. - Alkoholforbruget stiger med klassetrin. - De fleste unge drikker deres første genstand som 13-årig og er fuld for første gang som 14-årig. - Unge drikker sig primært fulde for at komme i feststemning, og fordi det er sjovt. Flertalsmisforståelser - De unge tror, at de jævnaldrende i kommunen og særligt de unge i København er fulde markant oftere end deres venner. Hvem drikker? - Unge, som bor hos mor og far, er mindre tilbøjelige til at have drukket alkohol end særligt dem, som bor hos faren. - Unge, hvis forældre har eller har haft et stort alkoholforbrug, er mere tilbøjelige til at drikke alkohol. - Unge, som ikke må drikke for deres forældre, er langt mindre tilbøjelige til at have drukket alkohol end unge, som gerne må. - Unge, hvis forældre er uenige, drikker næsten lige så meget, som de unge der har fået lov til at drikke alkohol. 19

20 Alkoholforbrug Ca. hver tredje unge drikker aldrig alkohol (32,4 %). Over halvdelen drikker aldrig eller sjældnere end 1 gang om måneden. Af dem, som drikker, er det mest hyppige svar 2-4 gange om måneden (23,6 %). Under 10 % af de unge drikker 2 eller flere gange om ugen. Der er en større andel blandt pigerne, som aldrig har drukket alkohol. Tabel 10: Alkoholforbrug: Hvor ofte drikker du alkohol? Fordelt på køn Drenge Piger I alt Aldrig 29,1% 35,6% 32,4% Sjældnere end 1 gang om måneden 22,7% 21,8% 22,3% Højst 1 gang om måneden 13,4% 13,7% 13,5% 2-4 gange om måneden 24,7% 22,6% 23,6% 2-3 gange om ugen 8,3% 5,5% 6,8% 4 gange om ugen eller oftere 1,8% 0,8% 1,3% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Nedenstående tabel viser, hvor stor en procentdel af årige, som drikker alkohol fordelt på de enkelte kommuner. Pga. meget få 17-årige respondenter bør tallene for de 17-årige ikke tillægges nogen betydning. Tabel 11: Procentdel af unge, som drikker alkohol fordelt på alder og kommune. 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år I alt Skanderborg 46,1% 47,8% 67,3% 85,5% 82,8% 100,0% 66,5% Horsens 53,9% 47,3% 69,0% 83,0% 77,5% 40,0% 66,3% Hedensted 57,7% 53,6% 71,5% 89,9% 76,6% 100,0% 69,4% Billund 57,2% 60,1% 83,6% 89,2% 80,0% 0,0% 75,9% Kolding 44,8% 49,2% 66,3% 83,4% 75,4% 0,0% 66,6% Kreds 51,4% 50,0% 69,2% 85,1% 78,1% 50,0% 67,5% Note: Der er meget få respondenter, som er 17 år, hvorfor tallene for de 17-årige skal tages med forbehold. Billund Kommune har den mindste andel af unge, som ikke har drukket alkohol (24,1 %). Dette er særligt bemærkelsesværdigt eftersom Billund har et forholdsvist stort antal af 7. klasser blandt deres respondenter. Skanderborg Kommune har den mindste andel af unge, som drikker flere gange om ugen (6 %). De øvrige fire kommuner har en lidt større andel, hvor forskellen imellem dem er begrænset til højest 2 procentpoint. 20

21 Figuren på næste side viser alkoholforbruget fordelt på kommuner og klassetrin. Figuren giver en bedre mulighed for sammenligning på tværs af kommunerne, da den tager højde for klassetrin. Figuren viser, at Billund Kommune har den mindste andel af unge, som aldrig har drukket for 7. og 8. klasse, mens Hedensted Kommune har den mindste andel i 9. klasse. 21

22

23 I forhold til alder for første drukket genstand så har næsten 2 ud af 3 af de unge aldrig drukket alkohol (32,4 %), og herudover har 9,7 % ikke drukket en hel genstand. Den mest hyppige debutalder er 13 år (18,4 %) og dernæst 14 og 12 for hhv. piger og drenge. Tabel 12: Debutantalder for drukket genstand fordelt på køn Drenge Piger I alt Aldrig drukket alkohol 29,1% 35,6% 32,4% Har ikke drukket en HEL øl, et glas vin eller et glas spiritus 8,1% 11,2% 9,7% Yngre end 12 år 13,2% 6,9% 10,0% 12 år 14,4% 11,4% 12,9% 13 år 19,1% 17,7% 18,4% 14 år 11,9% 13,9% 12,9% 15 år 3,8% 3,2% 3,5% 16 år 0,3% 0,1% 0,2% 17 år 0,0% 0,0% 0,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Note: Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen. Drikker aldrig alkohol referer til de unge, som tidligere har svaret, at de aldrig har drukket alkohol. Skanderborg Kommune har den mindste andel af unge, som var yngre end 12 (7,8 %), mens Horsens og Hedensted Kommune har de tilsvarende største andele (hhv. 11,4 % og 12,0 %). Billund Kommune har en relativ stor andel af unge, som havde deres debutalder for drukket genstand som 12-årig (18,2 %).

24 6 ud af 10 af de unge (59,2 %) har aldrig været fulde. Af dem, som har været fulde, havde de fleste deres debut som 14-årig (13,2 %). En stor andel har prøvet at drikke, men aldrig været fuld (26,8 %). Drengene har i højere grad og tidligere været fulde end pigerne. Tabel 13: Debutantalder for fuld første gang fordelt på køn Drenge Piger I alt Aldrig drukket alkohol 29,1% 35,6% 32,4% Drikker, men har aldrig været fuld 27,5% 26,1% 26,8% Yngre end 12 år 5,1% 2,6% 3,8% 12 år 5,8% 5,2% 5,5% 13 år 13,8% 11,8% 12,8% 14 år 13,0% 13,4% 13,2% 15 år 5,3% 5,0% 5,1% 16 år 0,4% 0,1% 0,3% 17 år eller ældre 0,1% 0,1% 0,1% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Note: Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen. Drikker aldrig alkohol referer til de unge, som har svaret, at de aldrig har drukket alkohol. Jeg har aldrig været fuld referer til de unge, som har drukket alkohol men ikke været fulde. 24

25 Langt flere har været fulde i 9. klasse (70,3 %) end hhv. 8. klasse (41,8 %) og 7. klasse (17,2 %). Samtidig falder andelen af unge, som drikker men aldrig har været fulde, når årgangene stiger. Tabel 14: Procentdel af unge som har været fulde fordelt på klassetrin 7. klasse 8. klasse 9. klasse I alt Været fuld 17,2% 41,8% 70,3% 40,8% Drikker, men har aldrig været fuld 33,9% 27,8% 16,2% 26,8% Drikker aldrig alkohol 48,9% 30,4% 13,5% 32,4% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Fordelt på alder er der som forventet en gradvis stigning i andelen af unge, som har prøvet at være fulde. Overraskende har en større andel af 15-årige end 16-årige prøvet at være fuld (gælder også for 17-årige, men her er meget få respondenter, hvilket betyder stor usikkerhed om tallene). Denne sammenhæng skal ses i lyset af, at der er relativt få respondenter, som er fyldt 16 for Billund er det f.eks. 10 respondenter. Forskellen på kredsniveau mellem 15- og 16-årige må dog menes at være valid (heri indgår årige), mens sammenligning af kommunerne ift. 16-årige skal gøres med forbehold. Det samme gør sig i øvrigt gældende ift. 12-årige. Tabel 15: Procentdel af unge, som har været fulde fordelt på alder og kommuner. 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år I alt Skanderborg 7,7% 14,7% 39,6% 67,8% 50,0% 100,0% 40,2% Horsens 15,4% 18,3% 39,2% 66,1% 64,3% 40,0% 41,2% Hedensted 11,5% 17,3% 45,2% 69,3% 66,7% 100,0% 42,9% Billund 14,3% 19,9% 49,4% 68,5% 60,0% 0,0% 43,1% Kolding 10,3% 14,0% 38,6% 61,9% 59,0% 0,0% 38,9% Kreds 11,9% 16,3% 40,8% 67,3% 63,8% 50,0% 40,8% Note: Der er meget få respondenter, som er fyldt 17 år, hvorfor tallene for de 17-årige skal tages med forbehold. Få respondenter for enkelte kommuner ift. hhv. 12- og 16-årige, gør sammenligning mellem kommunerne for hhv. 12- og 16-årige skal tages med forbehold. I nedenstående graf ses, hvornår 9. klasserne i de fem kommuner var fulde for første gang. I samtlige kommuner har størstedelen af 9. klasserne deres debut som 14-årig (grafen stiger mest). Hedensted Kommune (82,3 %) ligger over kredsgennemsnittet (70,3 %) mht. andel af 9. klasserne, som har prøvet at være fulde, mens de resterende kommuner ligger lige omkring eller lidt under kredsgennemsnittet (Kolding Kommune: 65,4 %). Den aftagende effekt efter 15 år skal ses i lyset af, at de fleste af 9. klasserne endnu ikke er fyldt 16 eller

26 Note: Den akkumulerede graf viser, hvor mange procent af 9. klasserne, som har prøvet at være fulde ved forskellige aldre. De unge drikker hovedsageligt, fordi det er sjovt (66,6 % af dem, som drikker angiver det som en årsag) og for at komme i feststemning (60,9 %). En stor andel af de unge - hver fjerde dreng og hver tredje pige - angiver andre årsager end de nævnte. Drengene angiver generelt flere årsager til at drikke sig fuld end pigerne gør. Tabel 16: Unge som drikker sig fulde: Årsager til at drikke sig fuld fordelt på køn Drenge Piger I alt Fordi mine venner gør det 13,8% 11,9% 12,9% Fordi det er sjovt 67,4% 65,6% 66,6% Fordi jeg keder mig 5,5% 2,8% 4,2% For at komme i feststemning 60,3% 61,6% 60,9% Fordi det er sejt 3,8% 1,6% 2,7% For bedre at kunne komme i kontakt med det modsatte køn 16,7% 12,8% 14,8% Andre årsager 25,5% 33,6% 29,3% Antal respondenter

27 7. klasserne drikker sig i højere grad end de øvrige fulde pga. andre årsager (38,3 %). Der sker en gradvis, men tydelig ændring mod i højere grad at drikke sig fuld for at komme i kontakt med det modsatte køn, fordi det er sjovt og for at komme i feststemning i de ældre årgange. NB: Spørgsmålet er kun stillet til de unge, som drikker. Derfor henviser procenttallene til, hvor mange procent blandt unge som drikker, som har angivet de enkelte årsager. Eleverne i de fem kommuner drikker stort set på baggrund af de samme årsager, men der er dog enkelte mindre forskelle. Eleverne i Horsens Kommune drikker i lidt højere grad, fordi det sjovt end eleverne i de øvrige kommuner (69,6 %). Eleverne i Hedensted Kommune drikker i højere grad for at komme i feststemning og komme i kontakt med det modsatte køn. Eleverne i Skanderborg Kommune drikker i højere grad pga. andre årsager end de nævnte (31,1 %). 27

28 Note: Den sammenlagte procent overstiger 100 %, fordi det var muligt at vælge flere årsager på en gang. Drengene drikker sig lidt oftere fulde end pigerne, hvilket bl.a. skyldes, at der er en større andel af drengene end pigerne, som drikker. Både blandt drenge og piger er der under 1 %, som har været fulde 10 gange eller flere de seneste 30 dage. Tabel 17: Antal gange de unge har været fulde de seneste 30 dage fordelt på køn Drenge Piger I alt Drikker aldrig alkohol 29,1% 35,6% 32,4% Drikker, men har aldrig været fuld 27,5% 26,1% 26,8% 0 gange 18,0% 15,2% 16,6% 1-2 gange 16,7% 16,7% 16,7% 3-5 gange 6,4% 4,8% 5,6% 6-9- gange 1,4% 0,9% 1,2% 10 gange eller flere 0,8% 0,5% 0,7% I alt 100,1% 99,8% 100,0% Antal respondenter Antallet af gange de unge har været fulde de seneste 30 dage stiger i nogen grad med alderen. Meget få (1,9 %) har været fulde mere end 5 gange i tidsrummet, dog har 4,6 % af de 16-årige været det. Tabel 18: Antal af gange de unge har været fulde de seneste 30 dage fordelt på alder. Fuld de seneste 30 dage 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år I alt 28

29 0 gange 10,4% 10,2% 19,7% 19,9% 20,6% 12,5% 16,6% 1-2 gange 0,7% 4,6% 15,9% 31,2% 26,8% 25,0% 16,7% 3-5 gange 0,7% 1,1% 3,6% 12,6% 11,7% 12,5% 5,6% 6-9- gange 0,0% 0,1% 1,0% 2,5% 2,7% 0,0% 1,2% 10 gange eller flere 0,0% 0,3% 0,6% 1,1% 1,9% 0,0% 0,7% Drikker aldrig 48,5% 50,0% 30,8% 14,9% 21,8% 50,0% 32,4% Drikker, men har aldrig været fuld 39,6% 33,7% 28,4% 17,8% 14,4% 0,0% 26,8% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Note: 0 gange henviser til unge, som på et tidspunkt har været fulde, men ikke de seneste 30 dage. Drikker aldrig henviser til unge, som aldrig drikker. Drikker men har aldrig været fuld henviser til unge, som drikker men aldrig har været fulde. Flertalsmisforståelser De unge tror, at de jævnaldrende i København bliver fulde oftere end de tilsvarende i egen kommune og betydeligt oftere end deres egne venner. Der må være tale om en flertalsmisforståelse. 10 % tror, at næsten alle af deres venner er fulde mindst én gang om måneden, mens det tilsvarende tal for jævnaldrende i kommunen og København er 14,2 % og 23,4 %. Tabel 19: Flertalsmisforståelse: Procentdel som tror, at jævnaldrende (blandt venner, egen kommune og København) er fulde mindst én gang om måneden Venner Kommune København Næsten alle 10,0% 14,2% 23,4% De fleste 13,6% 21,2% 24,7% Omkring halvdelen 10,8% 18,2% 18,3% En del 17,3% 23,7% 17,9% Næsten ingen 25,9% 13,0% 6,9% Ingen 22,4% 9,7% 8,8% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Antal respondenter Samme tendens fremgår fordelt på årgangene. De højere procentandele, når årgangen stiger, er et udtryk for, at de unge drikker sig oftere fulde i 8. og 9. klasse, som tidligere vist. 29

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune

Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie Riishøj, Det

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune Ungeprofil 2014 Aabenraa kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Ungeprofil 2014. Varde kommune

Ungeprofil 2014. Varde kommune Ungeprofil 2014 Varde kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere