Evaluering af DesignMatch 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af DesignMatch 2007"

Transkript

1 Evaluering af DesignMatch 2007 INDLEDNING METODEVALG DELTAGERE OG AKTØRER I PROJEKTET KONCEPTET PRESSEDÆKNING VIRKSOMHEDERNES TILBAGEMELDINGER...6 KONKLUSION...9 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Randers Business & Development Council Erhvervenes Hus / Tørvebryggen 12 Telefon DK-8900 Randers Telefax

2 Indledning Hovedsigtet med denne evaluering er en måling af de 24 deltagende virksomheders tilfredshed med projektet og i forlængelse heraf en vurdering af, om virksomhederne er interesseret i at deltage i et lignende projekt, hvis det gentages i Derudover vil evalueringen indeholde en kort beskrivelse af projektet, samt en sammenfatning af den medieomtale, som projektet løbende har fået. Der er mange ting ved projektet, som ikke afdækkes ved denne evaluering. Eksempelvis kunne man undersøge de studerendes oplevelse/tilfredshed eller hele planlægningsprocessen, hvor mange aktører har spillet sammen for at få projektet til at lykkes. Formålet er ikke en procesevaluering, men fortrinsvis en afdækning af virksomhedernes tilfredshedshedsgrad. Supplerende til denne evaluering vil der efterfølgende blive foretaget mere kvalitative interviews af udvalgte virksomheder og studerende. Dette tillæg udarbejdes af Martabolette Stecher og forventes færdig i januar Evalueringen foretages af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd v. Allan Holst med konstruktive input og sparring fra både moldeq train v. Martabolette Stecher og Den Skandinaviske Designhøjskole v. Jeppe Nørager. 1. Metodevalg Der er valgt en kvantitativ metode med et simpelt spørgeskema bestående af 8 spørgsmål til hver virksomhed. Syv af spørgsmålene er lukkede, mens det sidste er åbent og giver mulighed for at kommentere. Designet med få spørgsmål og kun et enkelt åbent spørgsmål sikrer erfaringsmæssigt en høj svarprocent, hvilket er afgørende for at kunne vurdere tilfredsheden hos virksomhederne. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail til virksomhederne med en uges svarfrist. Derefter er virksomheder, som ikke har svaret blevet rykket med fornyet svarfrist på endnu en uge. Herefter skrives evalueringen. De 24 deltagende virksomheder (eller rettere 23 forskellige virksomheder, hvoraf 1 virksomhed deltog med 2 projekter) er blevet kontaktet pr. mail med et kort spørgeskema med 8 spørgsmål. Spørgsmålene retter sig mod en måling af tilfredsheden med forskellige aspekter af projektet og en pejling af, om virksomheden er interesseret i at deltage i en eventuel DesignMatch

3 2. Deltagere og aktører i projektet Projektet er gennemført i samarbejde mellem en række aktører. Her skal rollefordelingen blot skitseres kort. Følgende aktører har været involveret i projektet enten i forberedelsen eller i gennemførelsen af selve projektet: Randers Kommune Århus Amt moldeq train Den Skandinaviske Designhøjskole Aalborg Universitet, Institut for design & arkitektur Arkitektskolen i Aarhus Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Danske Designere Randers Kommune er bevilgende myndighed og har støttet projektet med kr. Århus Amt har støttet med kr. Tilskuddet har sammen med deltagerbetalingen på kr. pr. virksomhed været det økonomiske fundament for projektet. Projektet er en idé af Martabolette Stecher, moldeq train, som har været initiativtager og projektleder, mens selve konceptet er udviklet af Martabolette og direktøren for Danske Designere, Steinar Valade-Amland. Martabolette har således været med i forløbet både mht. forberedelse og gennemførelse af projektet samt aktiv i forhold til rekruttering af virksomheder og som tovholder på den praktiske planlægning af projektets gennemførelse. Derudover har Martabolette været sparringspartner på evalueringen og gennemfører desuden efterfølgende interviews med udvalgte virksomheder og studerende. Den Skandinaviske Designhøjskole har været Designercamp for de 120 studerende og forestået meget af den praktiske del. Såvel i forhold til aktiv deltagelse i arrangørgruppen og den praktiske gennemførelse af projektet har Designhøjskolen haft afgørende betydning for, at projektet kunne gennemføres. Projektkoordinator Camilla Stoksted Krogh fra Aalborg Universitet leverede ligeledes en stor indsats hertil. Derudover har forstander Jeppe Nørager været sparringspartner på evalueringen. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd har ligeledes været aktiv deltager i arrangørgruppen. Derudover har REU medvirket ved rekrutteringen af virksomheder og markedsføringen af projektet. REU har været sekretariat for projektet, samt deltaget løbende i forbindelse med virksomhedskontakten og desuden været tovholder for evalueringen. 3

4 Undervisere fra henholdsvis Aalborg Universitet og Arkitektskolen (primært Louise Møller Nielsen og Birgitte Geert Jensen) deltog som repræsentanter fra de respektive uddannelser i hele projektforberedelsen og gennemførelsen på Designhøjskolen. Det har også primært været dem, der har sikret, at der har været så højt et deltagerantal fra de respektive to uddannelser. Deltagerne i projektet består af studerende og virksomheder: Designstuderende I alt 120 designstuderende har deltaget. De studerende kommer fra følgende uddannelsessteder: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Århus og Den Skandinaviske Designhøjskole. Deltagende virksomheder Der er stor variation mht. størrelse og brancher blandt de deltagende virksomheder. En enkelt virksomhed valgte at deltage med to projekter. Følgende virksomheder deltog i projektet: 1. 5th Avenue 2. A/S Chr. Boldsen 3. Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S 4. Connect Personalebureau A/S 5. Danish Crown Amba 6. Excel Furniture A/S 7. G9 Udventar Aps 8. Green Comfort A/S 9. Green Comfort A/S 10. Innovation A/S 11. J.N. Bech A/S 12. Jokan A/S 13. Fussingø Fysioterapi og Træning 14. Lyngsøe Carporte A/S 15. Multi-Tek A/S 16. Peterson Packaging A/S 17. Ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S 18. ProInfo A/S 19. Randers Bibliotek 20. Randers Regnskov 21. Ingersoll Rand Security Technologies A/S 22. Regionshospitalet Randers 23. SCA Packaging 24. Phoenix Design Aid 4

5 3. Konceptet Konceptet bag DesignMatch indeholder idéen om at etablere nye typer af innovationsnetværk med afsæt i design som kilde til innovation. 120 designstuderende fra henholdsvis Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Århus og Den Skandinaviske Designhøjskole bliver på tværs af uddannelserne matchet i 24 virksomheder for at løse en innovationsopgave. Opgaven er udarbejdet på forhånd af de 24 virksomheder og skal løses i perioden den september. De studerende blev i teams på 4-6 studerende matchet til at udarbejde konkrete bud på, hvordan virksomhedernes produkter, ydelser og koncepter ser ud i henholdsvis 2009 og Alle studerende ankom til en designercamp etableret på Brusgård, Den Skandinaviske Designhøjskole, søndag d. 9. september og mødte op til briefing i virksomhederne mandag morgen den 10. september. I løbet af ugen har der været afholdt en innovationsaften (12. september) og en afsluttende fernisering (15. sept.). Ved den afsluttende udstillingsreception præsenterede de studerende deres bud på innovationsopgaven for de deltagende virksomheder samt for alle øvrige fremmødte. Projektet blev således gennemført i løbet af en uge. Projektets realiseringsfase blev varetaget af Den Skandinaviske Designhøjskole i samarbejde med de øvrige involverede parter i projektet. Forstander Jeppe Nørager stod for koordinering og organisering af ugens aktiviteter i samarbejde med projektkoordinator Camilla Stoksted Krogh, mens Louise Møller Nielsen og Nicola Morelli fra Aalborg Universitet, Birgitte Geert Jensen fra Arkitektskolen og Hugo Schmidt ligeledes fra Arkitektskolen samt Tina-Henriette Pedersen fra Den Skandinaviske Designhøjskole deltog i vejlederteamet og var på højskolen i løbet af projektets gennemførelse. Ugen blev afviklet som et højskoleophold hvor alle studerende og undervisere tog del i højskolens daglige liv og aktiviteter, hvorfor alle ansatte på Designhøjskolen var med til at løfte opgaven med forplejning og indkvartering. Den faglige introduktion til workshoppen varetog Louise Møller Nielsen fra Aalborg Universitet og Max Munniche fra Danmarks Tekniske Universitet. Det primære formål med projektet har været at skabe netværk blandt forskellige designstuderende ved at give dem muligheden for at arbejde med konkrete innovationsopgaver, ligesom det har været at skabe grundlag for, at virksomheder i Randers stimulerer deres evne til at tænke nyt og mulighederne ved at arbejde med designere. 4. Pressedækning DesignMatch 2007 var et intensivt forløb, der også blev omtalt i pressen. Projektet har sin egen hjemmeside og ligeledes er det løbende opdateret på Den Skandinaviske Designhøjskoles hjemmeside og på Randers Erhvervs- & Udviklingsråds hjemmeside Både lokale og landsdækkende medier har dækket projektet og fortalt om konceptet og forløbet i de 5

6 enkelte virksomheder. Omtalen har været positiv og fokuseret på det nye koncept bag projektet, skabelse af innovation og eksempler fra forløbet i de deltagende virksomheder. Eksempelvis har Erhvervsbladet (10/9-07) under overskriften Virksomheder får hjælp til innovation af designstuderende beskrevet konceptet og brobygningen mellem virksomheder og designstuderende. Randers Amtsavis havde foromtale af projektet allerede 9/1 ( De skal lære at bruge design ), 16/1 ( Design-besøg skal udvikle virksomheder ), 12/5 ( Virksomhederne skal lære at tænke nyt ) og 5/7 ( Et designløft til en god snes Randers-virksomheder ) og fulgte op med dækning undervejs. Randers Amtsavis bragte således et overblik over projektet samt interview med projektleder Martabolette Stecher (17/9-07). Søndagsavisen lavede en historie om Green Comfort Fremtidens sikkerhedssko og også Randers Amtsavis (17/9-2007) har med eksempler beskrevet, hvilke konkrete idéer virksomhederne har fået ud af samarbejdet med de studerende. Virksomhederne ProInfo, Randers Bibliotek ( Designerspirer vil revolutionere bogbus ), Regionshospitalet Randers ( En anderledes åben indgang til hospitalet ), SCA Packaging ( Emballage kan være med til at få børn til at spise mere frugt ) og Green Comfort ( Der er lagt nogle frø ) var i Randers Amtsavis. TV2 Østjylland lavede en historie om J.N. Bech ligesom Radio ABC lavede to korte interviews med forstanderen og en elev fra Designhøjskolen. Også Danske Designeres blad Inform nr. 09/07 havde en større artikel, som dækkede projektets koncept med Randers Bibliotek som case. Artiklen har overskriften Den forunderlige bogbus og kommer også omkring forskelle i de studerendes uddannelsesniveau, de studerendes oplevelse og berører spørgsmålet, om der er et marked for designere i det offentlige. Sammenfattende kan man sige, at medieomtalen har givet fin profilering af både projektet, de tre uddannelsesinstitutioner og de deltagende virksomheder. Derudover gav den afsluttende fernisering et mere samlet billede af, hvilken spændvidde der var mellem de deltagende projekter. 5. Virksomhedernes tilbagemeldinger Generelt om besvarelserne kan konstateres, at 20 af de 24 adspurgte virksomheder har svaret på spørgeskemaet. Virksomhederne er kontaktet pr. mail og de, som ikke svarede i første omgang er blevet kontaktet igen. En svarprocent på 83 anses som et tilstrækkeligt grundlag for evalueringens konklusioner. De otte spørgsmål er fordelt på syv lukkede spørgsmål med afkrydsning og et åbent spørgsmål til sidst, med mulighed for at kommentere. Spm. 1-4 og 6 indeholder 5 svarmuligheder (meget tilfreds, tilfreds, middel, utilfreds og meget utilfreds). Spm. 5 vedr. projektets varighed indeholder tre svarmuligheder (passende tid, for lang tid, for 6

7 kort tid), mens spm. 7 vedr. eventuel deltagelse i en eventuel DesignMatch 2008 indeholder to svarmuligheder (ja eller nej). Spm. 1: Hvor tilfreds har du overordnet set været med Designmatch 2007 i forhold til dine forventninger på forhånd? På en skala, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds er gennemsnittet 4,25 på dette spørgsmål. 2 svarer middel, og resten er enten tilfredse eller meget tilfredse. Spm. 2: Hvor tilfreds har du været med de designstuderendes arbejde? Gennemsnittet er her 4,45. Svarene er koncentreret i den høje ende af skalaen. Dog er en enkelt utilfreds, mens hele 13 topper med at svare meget tilfreds. Spm. 3: Hvor tilfreds har du været med formen af Designmatch 2007? Gennemsnittet er her 4,2 og alle svar fordeler sig på middel, tilfreds og meget tilfreds. Spm. 4: Hvor tilfreds har du været med det konkrete udbytte? Her adskiller svarene sig en anelse fra billedet på de andre spørgsmål. Gennemsnittet er kun 3,95 og svarene fordeler sig på samtlige fem kategorier. En enkelt er meget utilfreds og en utilfreds, mens de resterende 18 bekræfter det overordnede positive billede. Spm. 5: Var en uge til projektet passende tid, for lang tid, eller for kort tid? 17 svarer passende. 3 svarer for kort. Ingen svarer for lang tid. Spm. 6: Hvor tilfreds har du været med den overordnede styring af projektet? Gennemsnittet er her 4,25, hvor broderparten svarer tilfreds, og ingen er utilfredse eller meget utilfredse. Spm. 7: Ønsker du at deltage i en eventuel DesignMatch 2008? 15 virksomheder svarer ja. 5 virksomheder svarer nej. Selvom et par stykker tilføjer måske, er signalet er klart positivt. Spm. 8: Øvrige kommentarer og forslag til forbedringer De fleste virksomheder svarede ikke på dette. Med et så åbent spørgsmål er det typisk, at folk kun svarer, hvis de har stor ros eller specifikke punkter, hvor de er utilfredse. Dette mønster bekræftes. Følgende svar er modtaget: Vi er meget interesserede i at blive kontaktet til næste år. 7

8 Samtidigt med at de skulle forholde sig til noget så ukonkret som et strategisk design, hvilket var nyt for flere af dem, blev de studerendes arbejde vanskeliggjort, af at kommunikationen skulle foregå på engelsk, på grund af en udenlandsk deltager. Desuden fik jeg indtryk af, at de studerende skulle bruge en del tid på andre aktiviteter i løbet af ugen, hvilket fik dem til at føle at de ikke fik nok tid til at arbejde med projektet - måske også p.g.a. sprogudfordringen. Og så tillader jeg mig at tale på vegne af den udenlandske deltager: Når I inviterer udenlandske studerende, er det urimeligt overfor dem at al undervisning/inspiration, foregår på dansk - det må kunne gøres bedre. Desuden ville det som virksomhed, have været rart at være forhåndsorienteret om at der ville deltage udenlandske studerende, så jeg kunne have muligheden for at forberede informationer og andet materiale på eks. engelsk, og dermed give pågældende person(er) en endnu bedre start. Et par enkelte "øv er", på en ellers generel god oplevelse, med masser af spændende meningsudvekslinger med nogle engagerede mennesker. Jeg synes, det var et rigtig godt projekt, godt initiativ, rigtig godt og professionelt gennemført, MEN personligt var jeg ikke tilfreds. Mine studerende havde lavet et forslag, som jeg udtrykkelig havde frabedt mig fra start. De havde således ikke forstået opgaven, eller vejlederen havde fået dem ind på et forkert spor, hun havde nemlig vendt alt på hovedet midt i ugen. Når hun gør sådan noget burde hun måske have sat sig bedre ind i opgaven eller researchet lidt på min virksomhed. Jeg synes til gengæld, det var spændende at deltage og mange af de andre deltagere havde fået nogle fantastisk gode projekter og ideer. Det har været en fornøjelse at deltage i dette projekt sammen med så mange engagerede og kreative unge mennesker Virksomhed X vil være åben over for at deltage i Designmatch Sammenfattende kan det konstateres, at virksomhederne overvejende er meget tilfredse med projektets indhold og varighed samt at hovedparten erklærer sig parat til at deltage i en eventuel ny DesignMatch allerede i Virksomhederne er anonyme i forhold til besvarelserne. 8

9 Konklusion DesignMatch 2007 blev afviklet i Randers fra september Med Designercamp på Den Skandinaviske Designhøjskole havde 120 designstuderende en uge til at arbejde for 24 virksomheder i og omkring Randers. Virksomhederne havde hver især stillet en konkret udfordring til de designstuderende. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem en række aktører. Finansieringen er kommet fra Randers Kommune og Århus Amt kombineret med en betaling fra de deltagende virksomheder. Martabolette Stecher fra moldeq train er initiativtager og projektleder. Den Skandinaviske Designhøjskole var Designercamp for de 120 studerende fra henholdsvis Arkitektskolen i Århus, Aalborg Universitet og Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd har været sekretariat, medvirket til virksomhedskontakten og evalueringen. Projektet fik en del omtale undervejs både via internettet, lokale og nationale medier. Fokus var især på cases fra virksomhederne samt projektets idé og koncept. Sammenfattende kan man sige, at medieomtalen har givet fin profilering af både projektet, de tre uddannelsesinstitutioner og de deltagende virksomheder. På baggrund af responsen fra virksomhederne kan det konkluderes, at der generelt var stor tilfredshed med projektet. 20 af de 24 virksomheder svarede på et kort spørgeskema med 7 lukkede og et åbent spørgsmål. Såvel hvad angår indfrielse af forventninger hos virksomhederne, de designstuderendes arbejde, projektets form, det konkrete udbytte som den overordnede styring af projektet var der høj grad af tilfredshed. Spørgeskemaet indeholder svarkategorierne meget tilfreds, tilfreds, middel, utilfreds og meget utilfreds. Således havde næsten alle svaret tilfreds eller meget tilfreds på disse spørgsmål. Kun vedrørende det konkrete udbytte var der enkelte utilfredse miner, ligesom blot en enkelt var utilfreds med de designstuderendes arbejde. Det rykker ikke på det samlede billede: At virksomhederne over en bred front tilkendegiver stor tilfredshed med alle aspekter af projektet. Det bakkes op af ønsket om deltagelse i en eventuel DesignMatch 2008 fra 15 ud af de 20 virksomheder, som har svaret. 17 vurderer en uge som passende tid til projektet, mens 3 mener, at en uge var for lang tid. Det åbne spørgsmål opfordrede til kommentarer og forslag til forbedringer. Kun fem virksomheder svarede her. Tre svar var en generel ros til projektet, mens to havde konstruktiv kritik på nogle konkrete punkter, hvor de efterlyste bedre kommunikation. Sammenfattende kan det konkluderes, at projektet har ramt virksomhedernes ønsker og behov rigtig godt, og at mødet med de studerendes tilgang har givet inspiration til innovation i en række meget forskelligartede virksomheder. 9

10 Ligeledes viser svarene, at der fra virksomhederne er god opbakning til at gentage et lignende projekt i nær fremtid. 10

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Projekt Skejby verdens sundeste erhvervsområde

Projekt Skejby verdens sundeste erhvervsområde Baggrund Skejby erhvervsområde har i løbet af få år ca. 25.000 vidensmedarbejdere og studerende på et relativt lille geografisk område. Som uddannelsesinstitution med beliggenhed midt i dette område giver

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere