Evaluering af DesignMatch 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af DesignMatch 2007"

Transkript

1 Evaluering af DesignMatch 2007 INDLEDNING METODEVALG DELTAGERE OG AKTØRER I PROJEKTET KONCEPTET PRESSEDÆKNING VIRKSOMHEDERNES TILBAGEMELDINGER...6 KONKLUSION...9 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Randers Business & Development Council Erhvervenes Hus / Tørvebryggen 12 Telefon DK-8900 Randers Telefax

2 Indledning Hovedsigtet med denne evaluering er en måling af de 24 deltagende virksomheders tilfredshed med projektet og i forlængelse heraf en vurdering af, om virksomhederne er interesseret i at deltage i et lignende projekt, hvis det gentages i Derudover vil evalueringen indeholde en kort beskrivelse af projektet, samt en sammenfatning af den medieomtale, som projektet løbende har fået. Der er mange ting ved projektet, som ikke afdækkes ved denne evaluering. Eksempelvis kunne man undersøge de studerendes oplevelse/tilfredshed eller hele planlægningsprocessen, hvor mange aktører har spillet sammen for at få projektet til at lykkes. Formålet er ikke en procesevaluering, men fortrinsvis en afdækning af virksomhedernes tilfredshedshedsgrad. Supplerende til denne evaluering vil der efterfølgende blive foretaget mere kvalitative interviews af udvalgte virksomheder og studerende. Dette tillæg udarbejdes af Martabolette Stecher og forventes færdig i januar Evalueringen foretages af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd v. Allan Holst med konstruktive input og sparring fra både moldeq train v. Martabolette Stecher og Den Skandinaviske Designhøjskole v. Jeppe Nørager. 1. Metodevalg Der er valgt en kvantitativ metode med et simpelt spørgeskema bestående af 8 spørgsmål til hver virksomhed. Syv af spørgsmålene er lukkede, mens det sidste er åbent og giver mulighed for at kommentere. Designet med få spørgsmål og kun et enkelt åbent spørgsmål sikrer erfaringsmæssigt en høj svarprocent, hvilket er afgørende for at kunne vurdere tilfredsheden hos virksomhederne. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail til virksomhederne med en uges svarfrist. Derefter er virksomheder, som ikke har svaret blevet rykket med fornyet svarfrist på endnu en uge. Herefter skrives evalueringen. De 24 deltagende virksomheder (eller rettere 23 forskellige virksomheder, hvoraf 1 virksomhed deltog med 2 projekter) er blevet kontaktet pr. mail med et kort spørgeskema med 8 spørgsmål. Spørgsmålene retter sig mod en måling af tilfredsheden med forskellige aspekter af projektet og en pejling af, om virksomheden er interesseret i at deltage i en eventuel DesignMatch

3 2. Deltagere og aktører i projektet Projektet er gennemført i samarbejde mellem en række aktører. Her skal rollefordelingen blot skitseres kort. Følgende aktører har været involveret i projektet enten i forberedelsen eller i gennemførelsen af selve projektet: Randers Kommune Århus Amt moldeq train Den Skandinaviske Designhøjskole Aalborg Universitet, Institut for design & arkitektur Arkitektskolen i Aarhus Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Danske Designere Randers Kommune er bevilgende myndighed og har støttet projektet med kr. Århus Amt har støttet med kr. Tilskuddet har sammen med deltagerbetalingen på kr. pr. virksomhed været det økonomiske fundament for projektet. Projektet er en idé af Martabolette Stecher, moldeq train, som har været initiativtager og projektleder, mens selve konceptet er udviklet af Martabolette og direktøren for Danske Designere, Steinar Valade-Amland. Martabolette har således været med i forløbet både mht. forberedelse og gennemførelse af projektet samt aktiv i forhold til rekruttering af virksomheder og som tovholder på den praktiske planlægning af projektets gennemførelse. Derudover har Martabolette været sparringspartner på evalueringen og gennemfører desuden efterfølgende interviews med udvalgte virksomheder og studerende. Den Skandinaviske Designhøjskole har været Designercamp for de 120 studerende og forestået meget af den praktiske del. Såvel i forhold til aktiv deltagelse i arrangørgruppen og den praktiske gennemførelse af projektet har Designhøjskolen haft afgørende betydning for, at projektet kunne gennemføres. Projektkoordinator Camilla Stoksted Krogh fra Aalborg Universitet leverede ligeledes en stor indsats hertil. Derudover har forstander Jeppe Nørager været sparringspartner på evalueringen. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd har ligeledes været aktiv deltager i arrangørgruppen. Derudover har REU medvirket ved rekrutteringen af virksomheder og markedsføringen af projektet. REU har været sekretariat for projektet, samt deltaget løbende i forbindelse med virksomhedskontakten og desuden været tovholder for evalueringen. 3

4 Undervisere fra henholdsvis Aalborg Universitet og Arkitektskolen (primært Louise Møller Nielsen og Birgitte Geert Jensen) deltog som repræsentanter fra de respektive uddannelser i hele projektforberedelsen og gennemførelsen på Designhøjskolen. Det har også primært været dem, der har sikret, at der har været så højt et deltagerantal fra de respektive to uddannelser. Deltagerne i projektet består af studerende og virksomheder: Designstuderende I alt 120 designstuderende har deltaget. De studerende kommer fra følgende uddannelsessteder: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Århus og Den Skandinaviske Designhøjskole. Deltagende virksomheder Der er stor variation mht. størrelse og brancher blandt de deltagende virksomheder. En enkelt virksomhed valgte at deltage med to projekter. Følgende virksomheder deltog i projektet: 1. 5th Avenue 2. A/S Chr. Boldsen 3. Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S 4. Connect Personalebureau A/S 5. Danish Crown Amba 6. Excel Furniture A/S 7. G9 Udventar Aps 8. Green Comfort A/S 9. Green Comfort A/S 10. Innovation A/S 11. J.N. Bech A/S 12. Jokan A/S 13. Fussingø Fysioterapi og Træning 14. Lyngsøe Carporte A/S 15. Multi-Tek A/S 16. Peterson Packaging A/S 17. Ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S 18. ProInfo A/S 19. Randers Bibliotek 20. Randers Regnskov 21. Ingersoll Rand Security Technologies A/S 22. Regionshospitalet Randers 23. SCA Packaging 24. Phoenix Design Aid 4

5 3. Konceptet Konceptet bag DesignMatch indeholder idéen om at etablere nye typer af innovationsnetværk med afsæt i design som kilde til innovation. 120 designstuderende fra henholdsvis Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Århus og Den Skandinaviske Designhøjskole bliver på tværs af uddannelserne matchet i 24 virksomheder for at løse en innovationsopgave. Opgaven er udarbejdet på forhånd af de 24 virksomheder og skal løses i perioden den september. De studerende blev i teams på 4-6 studerende matchet til at udarbejde konkrete bud på, hvordan virksomhedernes produkter, ydelser og koncepter ser ud i henholdsvis 2009 og Alle studerende ankom til en designercamp etableret på Brusgård, Den Skandinaviske Designhøjskole, søndag d. 9. september og mødte op til briefing i virksomhederne mandag morgen den 10. september. I løbet af ugen har der været afholdt en innovationsaften (12. september) og en afsluttende fernisering (15. sept.). Ved den afsluttende udstillingsreception præsenterede de studerende deres bud på innovationsopgaven for de deltagende virksomheder samt for alle øvrige fremmødte. Projektet blev således gennemført i løbet af en uge. Projektets realiseringsfase blev varetaget af Den Skandinaviske Designhøjskole i samarbejde med de øvrige involverede parter i projektet. Forstander Jeppe Nørager stod for koordinering og organisering af ugens aktiviteter i samarbejde med projektkoordinator Camilla Stoksted Krogh, mens Louise Møller Nielsen og Nicola Morelli fra Aalborg Universitet, Birgitte Geert Jensen fra Arkitektskolen og Hugo Schmidt ligeledes fra Arkitektskolen samt Tina-Henriette Pedersen fra Den Skandinaviske Designhøjskole deltog i vejlederteamet og var på højskolen i løbet af projektets gennemførelse. Ugen blev afviklet som et højskoleophold hvor alle studerende og undervisere tog del i højskolens daglige liv og aktiviteter, hvorfor alle ansatte på Designhøjskolen var med til at løfte opgaven med forplejning og indkvartering. Den faglige introduktion til workshoppen varetog Louise Møller Nielsen fra Aalborg Universitet og Max Munniche fra Danmarks Tekniske Universitet. Det primære formål med projektet har været at skabe netværk blandt forskellige designstuderende ved at give dem muligheden for at arbejde med konkrete innovationsopgaver, ligesom det har været at skabe grundlag for, at virksomheder i Randers stimulerer deres evne til at tænke nyt og mulighederne ved at arbejde med designere. 4. Pressedækning DesignMatch 2007 var et intensivt forløb, der også blev omtalt i pressen. Projektet har sin egen hjemmeside og ligeledes er det løbende opdateret på Den Skandinaviske Designhøjskoles hjemmeside og på Randers Erhvervs- & Udviklingsråds hjemmeside Både lokale og landsdækkende medier har dækket projektet og fortalt om konceptet og forløbet i de 5

6 enkelte virksomheder. Omtalen har været positiv og fokuseret på det nye koncept bag projektet, skabelse af innovation og eksempler fra forløbet i de deltagende virksomheder. Eksempelvis har Erhvervsbladet (10/9-07) under overskriften Virksomheder får hjælp til innovation af designstuderende beskrevet konceptet og brobygningen mellem virksomheder og designstuderende. Randers Amtsavis havde foromtale af projektet allerede 9/1 ( De skal lære at bruge design ), 16/1 ( Design-besøg skal udvikle virksomheder ), 12/5 ( Virksomhederne skal lære at tænke nyt ) og 5/7 ( Et designløft til en god snes Randers-virksomheder ) og fulgte op med dækning undervejs. Randers Amtsavis bragte således et overblik over projektet samt interview med projektleder Martabolette Stecher (17/9-07). Søndagsavisen lavede en historie om Green Comfort Fremtidens sikkerhedssko og også Randers Amtsavis (17/9-2007) har med eksempler beskrevet, hvilke konkrete idéer virksomhederne har fået ud af samarbejdet med de studerende. Virksomhederne ProInfo, Randers Bibliotek ( Designerspirer vil revolutionere bogbus ), Regionshospitalet Randers ( En anderledes åben indgang til hospitalet ), SCA Packaging ( Emballage kan være med til at få børn til at spise mere frugt ) og Green Comfort ( Der er lagt nogle frø ) var i Randers Amtsavis. TV2 Østjylland lavede en historie om J.N. Bech ligesom Radio ABC lavede to korte interviews med forstanderen og en elev fra Designhøjskolen. Også Danske Designeres blad Inform nr. 09/07 havde en større artikel, som dækkede projektets koncept med Randers Bibliotek som case. Artiklen har overskriften Den forunderlige bogbus og kommer også omkring forskelle i de studerendes uddannelsesniveau, de studerendes oplevelse og berører spørgsmålet, om der er et marked for designere i det offentlige. Sammenfattende kan man sige, at medieomtalen har givet fin profilering af både projektet, de tre uddannelsesinstitutioner og de deltagende virksomheder. Derudover gav den afsluttende fernisering et mere samlet billede af, hvilken spændvidde der var mellem de deltagende projekter. 5. Virksomhedernes tilbagemeldinger Generelt om besvarelserne kan konstateres, at 20 af de 24 adspurgte virksomheder har svaret på spørgeskemaet. Virksomhederne er kontaktet pr. mail og de, som ikke svarede i første omgang er blevet kontaktet igen. En svarprocent på 83 anses som et tilstrækkeligt grundlag for evalueringens konklusioner. De otte spørgsmål er fordelt på syv lukkede spørgsmål med afkrydsning og et åbent spørgsmål til sidst, med mulighed for at kommentere. Spm. 1-4 og 6 indeholder 5 svarmuligheder (meget tilfreds, tilfreds, middel, utilfreds og meget utilfreds). Spm. 5 vedr. projektets varighed indeholder tre svarmuligheder (passende tid, for lang tid, for 6

7 kort tid), mens spm. 7 vedr. eventuel deltagelse i en eventuel DesignMatch 2008 indeholder to svarmuligheder (ja eller nej). Spm. 1: Hvor tilfreds har du overordnet set været med Designmatch 2007 i forhold til dine forventninger på forhånd? På en skala, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds er gennemsnittet 4,25 på dette spørgsmål. 2 svarer middel, og resten er enten tilfredse eller meget tilfredse. Spm. 2: Hvor tilfreds har du været med de designstuderendes arbejde? Gennemsnittet er her 4,45. Svarene er koncentreret i den høje ende af skalaen. Dog er en enkelt utilfreds, mens hele 13 topper med at svare meget tilfreds. Spm. 3: Hvor tilfreds har du været med formen af Designmatch 2007? Gennemsnittet er her 4,2 og alle svar fordeler sig på middel, tilfreds og meget tilfreds. Spm. 4: Hvor tilfreds har du været med det konkrete udbytte? Her adskiller svarene sig en anelse fra billedet på de andre spørgsmål. Gennemsnittet er kun 3,95 og svarene fordeler sig på samtlige fem kategorier. En enkelt er meget utilfreds og en utilfreds, mens de resterende 18 bekræfter det overordnede positive billede. Spm. 5: Var en uge til projektet passende tid, for lang tid, eller for kort tid? 17 svarer passende. 3 svarer for kort. Ingen svarer for lang tid. Spm. 6: Hvor tilfreds har du været med den overordnede styring af projektet? Gennemsnittet er her 4,25, hvor broderparten svarer tilfreds, og ingen er utilfredse eller meget utilfredse. Spm. 7: Ønsker du at deltage i en eventuel DesignMatch 2008? 15 virksomheder svarer ja. 5 virksomheder svarer nej. Selvom et par stykker tilføjer måske, er signalet er klart positivt. Spm. 8: Øvrige kommentarer og forslag til forbedringer De fleste virksomheder svarede ikke på dette. Med et så åbent spørgsmål er det typisk, at folk kun svarer, hvis de har stor ros eller specifikke punkter, hvor de er utilfredse. Dette mønster bekræftes. Følgende svar er modtaget: Vi er meget interesserede i at blive kontaktet til næste år. 7

8 Samtidigt med at de skulle forholde sig til noget så ukonkret som et strategisk design, hvilket var nyt for flere af dem, blev de studerendes arbejde vanskeliggjort, af at kommunikationen skulle foregå på engelsk, på grund af en udenlandsk deltager. Desuden fik jeg indtryk af, at de studerende skulle bruge en del tid på andre aktiviteter i løbet af ugen, hvilket fik dem til at føle at de ikke fik nok tid til at arbejde med projektet - måske også p.g.a. sprogudfordringen. Og så tillader jeg mig at tale på vegne af den udenlandske deltager: Når I inviterer udenlandske studerende, er det urimeligt overfor dem at al undervisning/inspiration, foregår på dansk - det må kunne gøres bedre. Desuden ville det som virksomhed, have været rart at være forhåndsorienteret om at der ville deltage udenlandske studerende, så jeg kunne have muligheden for at forberede informationer og andet materiale på eks. engelsk, og dermed give pågældende person(er) en endnu bedre start. Et par enkelte "øv er", på en ellers generel god oplevelse, med masser af spændende meningsudvekslinger med nogle engagerede mennesker. Jeg synes, det var et rigtig godt projekt, godt initiativ, rigtig godt og professionelt gennemført, MEN personligt var jeg ikke tilfreds. Mine studerende havde lavet et forslag, som jeg udtrykkelig havde frabedt mig fra start. De havde således ikke forstået opgaven, eller vejlederen havde fået dem ind på et forkert spor, hun havde nemlig vendt alt på hovedet midt i ugen. Når hun gør sådan noget burde hun måske have sat sig bedre ind i opgaven eller researchet lidt på min virksomhed. Jeg synes til gengæld, det var spændende at deltage og mange af de andre deltagere havde fået nogle fantastisk gode projekter og ideer. Det har været en fornøjelse at deltage i dette projekt sammen med så mange engagerede og kreative unge mennesker Virksomhed X vil være åben over for at deltage i Designmatch Sammenfattende kan det konstateres, at virksomhederne overvejende er meget tilfredse med projektets indhold og varighed samt at hovedparten erklærer sig parat til at deltage i en eventuel ny DesignMatch allerede i Virksomhederne er anonyme i forhold til besvarelserne. 8

9 Konklusion DesignMatch 2007 blev afviklet i Randers fra september Med Designercamp på Den Skandinaviske Designhøjskole havde 120 designstuderende en uge til at arbejde for 24 virksomheder i og omkring Randers. Virksomhederne havde hver især stillet en konkret udfordring til de designstuderende. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem en række aktører. Finansieringen er kommet fra Randers Kommune og Århus Amt kombineret med en betaling fra de deltagende virksomheder. Martabolette Stecher fra moldeq train er initiativtager og projektleder. Den Skandinaviske Designhøjskole var Designercamp for de 120 studerende fra henholdsvis Arkitektskolen i Århus, Aalborg Universitet og Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd har været sekretariat, medvirket til virksomhedskontakten og evalueringen. Projektet fik en del omtale undervejs både via internettet, lokale og nationale medier. Fokus var især på cases fra virksomhederne samt projektets idé og koncept. Sammenfattende kan man sige, at medieomtalen har givet fin profilering af både projektet, de tre uddannelsesinstitutioner og de deltagende virksomheder. På baggrund af responsen fra virksomhederne kan det konkluderes, at der generelt var stor tilfredshed med projektet. 20 af de 24 virksomheder svarede på et kort spørgeskema med 7 lukkede og et åbent spørgsmål. Såvel hvad angår indfrielse af forventninger hos virksomhederne, de designstuderendes arbejde, projektets form, det konkrete udbytte som den overordnede styring af projektet var der høj grad af tilfredshed. Spørgeskemaet indeholder svarkategorierne meget tilfreds, tilfreds, middel, utilfreds og meget utilfreds. Således havde næsten alle svaret tilfreds eller meget tilfreds på disse spørgsmål. Kun vedrørende det konkrete udbytte var der enkelte utilfredse miner, ligesom blot en enkelt var utilfreds med de designstuderendes arbejde. Det rykker ikke på det samlede billede: At virksomhederne over en bred front tilkendegiver stor tilfredshed med alle aspekter af projektet. Det bakkes op af ønsket om deltagelse i en eventuel DesignMatch 2008 fra 15 ud af de 20 virksomheder, som har svaret. 17 vurderer en uge som passende tid til projektet, mens 3 mener, at en uge var for lang tid. Det åbne spørgsmål opfordrede til kommentarer og forslag til forbedringer. Kun fem virksomheder svarede her. Tre svar var en generel ros til projektet, mens to havde konstruktiv kritik på nogle konkrete punkter, hvor de efterlyste bedre kommunikation. Sammenfattende kan det konkluderes, at projektet har ramt virksomhedernes ønsker og behov rigtig godt, og at mødet med de studerendes tilgang har givet inspiration til innovation i en række meget forskelligartede virksomheder. 9

10 Ligeledes viser svarene, at der fra virksomhederne er god opbakning til at gentage et lignende projekt i nær fremtid. 10

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato)

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato) BILAG 3: Skema over erfaringer brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Hvor meget er de brugt (antal) og til hvad? Analysen anvendes ved revisionen Agendaplanen

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere