Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014"

Transkript

1 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014

2 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp os med at blive endnu bedre. 150 ud af 250 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 60. Vi har gennemført brugerundersøgelsen for at få kendskab til brugernes holdning til vores ydelser og services og for at afdække tilfredsheden blandt brugerne. Der skal lyde en stor tak til alle de brugere, som har brugt tid på at udfylde og indsende spørgeskemaet. Undersøgelsen viser at 94% af brugerne alt i alt er tilfredse med den hjælp de modtager fra DLS Service. Det er et rigtig godt resultat, som vi er stolte af. Samtidig viser undersøgelsen også at, 97% af brugerne er meget tilfredse med samarbejdet med deres assistent. De to resultater fortæller os, at vores værdi Kunden i centrum ikke bare er tomme ord. Det er en værdi vi udlever i vores daglige arbejde. God læselyst. Med venlig hilsen Mona Vedel Teamleder i DLS Service 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål og baggrund Metode Specifikation af resultaterne... 3 Opsummering af hovedresultatet... 7 Opfølgning på undersøgelsen... 7 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af DLS Service brugerundersøgelse. Brugerundersøgelsen og rapporten er gennemført og udarbejdet af DLS Service. Brugerundersøgelsen var ikke anonym det er et helt bevidst valg. Vi har oplyst i spørgeskemaet, at vi kontakter de brugere, som har svaret, at de ikke er tilfredse. Vi vil gerne kunne tilpasse det, som vores kunder ikke er tilfredse med. Formål og baggrund Brugerundersøgelsens formål er at klarlægge brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp som udføres af DLS Service indenfor fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Metode DLS Service har gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse, hvor vi i spørgeskemaerne stillede lukkede spørgsmål med et afgrænset sæt svarmuligheder for senere at kunne håndtere dataene sikkert. Dataindsamlingen blev gennemført i juni og juli måned Spørgeskemaet blev udsendt til 250 brugere. Vi har i alt modtaget 150 besvarelser, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 60%. DLS Service er ansvarlig for dataindsamlingen og udarbejdelsen af denne rapport. 2

4 Specifikation af resultater I dette kapitel præsenteres resultatet af hele brugerundersøgelsen. Brugerne har fået stillet spørgsmål om kontorets åbningstid, telefonbetjening, priser, udførelse af arbejdet, samarbejde og afløsning mm. Brugerne har ved de spørgsmål haft mulighed for at afkrydse Ikke tilfreds, Mindre tilfreds, Tilfreds og Meget tilfreds. Til de efterfølgende spørgsmål (9 12) har brugerne haft mulighed for at svare ja eller nej til spørgsmål om forståelsen af regningen, om assistenten møder til den aftalte tid, om brugeren vil anbefale DLS Service til andre og om brugerens samlede tilfredshed. Det sidste spørgsmål drejer som om, hvor brugerne har hørt om DLS Service, her er der 5 svarmuligheder. Den samlede tilfredshed med kontorets åbningstid fremgår af figur af brugerne svarede at de er meget tilfredse eller tilfredse med kontorets åbningstid. 30 har valgt ikke at svaret på det spørgsmål. 2 er mindre eller ikke tilfredse med vores åbningstider. Figur 1. Hvor tilfreds er du med åbningstiden på kontoret (procent) Figur 2 viser den samlede tilfredshed med telefonbetjeningen. Over halvdelen af brugerne er meget tilfredse med telefonbetjeningen og en fjerdedel er tilfredse med telefonbetjeningen. 3 er mindre tilfredse med telefonbetjeningen. 24 har undladt at svare på spørgsmålet. Figur 2. Hvor tilfreds er du med telefonbetjeningen (procent) Af figur 3 fremgår brugernes syn på breve fra DLS Service. 94 af brugerne er meget tilfredse eller tilfredse med de breve vi sender til dem. 1 enkelt bruger er ikke tilfreds og 55 har ikke svaret på spørgsmålet. Figur 3. Hvor tilfreds er du med skriftlig korrespondance (procent)

5 Figur 4 viser hvor tilfreds brugeren er med prisen i forhold til det udførte arbejde. 92 af brugerne har ikke besvaret dette spørgsmål, angiveligt fordi mange af vores brugere er visiteret til hjemmehjælp, og derfor ikke selv betaler for ydelsen. 27 er meget tilfredse og 29 er tilfredse med prisen på den ydelse den enkelte bruger modtager. En enkelt er ikke tilfreds med prisen. Figur 4. Hvor tilfreds er du med prisen på den leverede service (procent) Af figur 5 fremgår den samlede tilfredshed med arbejdets udførelse som brugerne synes er meget positiv. 114 brugere er meget tilfredse med arbejdets udførelse, 26 er tilfredse og kun en enkelt bruger er ikke tilfreds. 9 har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Figur 5. Hvor tilfreds er du med arbejdets udførelse (procent) Figur 6 viser hvor tilfreds brugeren er med samarbejdet med assistenten. Samarbejdet mellem brugerne og vores assistenter er meget positivt. Hele 145 brugere er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet. 5 har undladt at svare på spørgsmålet. Figur 6. Hvor tilfreds er du med samarbejdet med assistenten (procent) Tilfredsheden med mængden af opgaver som assistenten når, fremgår af figur brugere er meget tilfredse, 24 er tilfredse, 1 er ikke tilfreds og 9 brugere har ikke svaret på spørgsmålet. Figur 7. Hvor tilfreds er du med mængden af opgaver assistenten når (procent)

6 Af figur 8 fremgår det hvor tilfredse brugerne er med afløsning ved sygdom og ferie. 61 brugere er meget tilfredse, 47 er tilfredse, 9 er mindre tilfredse og 4 er ikke tilfredse med afløsningen. 29 har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Figur 8. Hvor tilfreds er du med afløsninger ved sygdom og ferie (procent) Figur 9 giver svar på om brugerne kan forstå regningerne fra DLS Service. Lidt over en tredjedel har svarret ja til, at regningerne er til at forstå. 93 brugere har undladt at svare på spørgsmålet. Det kan skyldes, at en meget lille del af brugerne tilkøber ydelser udover det, de er visiteret til. Figur 9. Er regningen til at forstå (procent) = ja = nej = ikke besvaret Af figur 10 fremgår det om assistenten møder til den aftalte tid. Det er meget positivt, at 144 brugere svarer ja til det. 6 brugere har ikke svaret på spørgsmålet. Figur 10. Kommer assistenten til aftalt tid (aftalt tid er +/- 0,5 time) (procent) = ja = nej = ikke besvaret 96 4 Af figur 11 fremgår det om brugerne vil anbefale DLS Service til andre. Det er den bedste feedback vi kan få da 142 af brugerne har sat kryds ved, at de vil anbefale DLS Service til andre. 8 har undladt at svare på spørgsmålet. Figur 11. Vil du anbefale DLS Service til andre (procent) = ja = nej = ikke besvaret 95 5 Den samlede tilfredshed med DLS Service fremgår af figur 12. Alt i alt er 141 af brugerne tilfredse med DLS Service og kun 9 har undladt at besvare spørgsmålet. Figur 12. Er du alt i alt tilfreds med DLS Service (procent) = ja = nej = ikke besvaret

7 Figur 13 viser hvor brugerne har hørt om DLS Service. 9 brugere har set en annonce for DLS Service. 35 er blevet informeret om DLS Service af deres visitator. 16 har fået DLS Service anbefalet af andre. 3 har hørt om DLS Service på anden måde, og 87 har ikke svaret på spørgsmålet. Figur 13. Hvor hørte du om DLS Service (procent) = annonce = visitator = anbefaling = andet = ikke besvaret Til slut i spørgeskemaet blev brugerne spurgt; Hvad kan vi gøre for dig, for at gøre vores service endnu bedre? Det var der 41 brugere svarende til 28% - der har givet en tilbagemelding på. 15% af brugerne vil gerne have at assistenterne er der længere end den tid de er visiteret til. 36% af brugerne er tilfredse med DLS Services ydelser. 5% af brugerne ønsker en bedre telefontid/betjening. 15% af brugerne ønsker ingen ændringer det fungerer godt. 17% af brugerne har ros til deres faste assistent 2% af brugerne ønsker at afløserne kommer på kursus 10% af brugerne har ingen konkrete ønsker da de er nye. Ud af ovenstående resultat, kan vi konkludere, at 68% af brugerne har givet udtryk for, at de er tilfredse med den måde, vi udfører opgaverne på. Kun en enkelt bruger udtalte sig negativt omkring telefonbetjeningen. 6

8 Opsummering af hovedresultater Nedenfor er en kort punktopstilling over hovedresultaterne: Undersøgelsen viser, at 94% af brugerne er tilfredse med den service som DLS Service udfører og de vil anbefale andre at benytte firmaet. Hele 97% af brugerne er meget tilfredse med samarbejdet med deres assistent. Brugerne er yderst tilfredse med deres faste assistent, idet over 90% er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet og måden arbejdet udføres på. 93% af brugerne er meget tilfredse med den mængde af opgaver som assistenten når. Afløsningen ved sygdom og ferie forløber tilfredsstillende, idet 72% af brugerne oplyser at de er tilfredse eller meget tilfredse med afløsningen. 96% af brugerne svarer at assistenterne møder til aftalt tid. Opfølgning på undersøgelsen Ledelse og assistenter i DLS Service har forholdt sig til undersøgelsens resultater. Ledelsen har drøftet med hver enkelt assistent, hvad hun gør godt, og hvad hun kan gøre mere af for at dække de ønsker som vores brugere har givet udtryk for i undersøgelsen. Vi ser frem til, at forsætte vores gode samarbejde med brugerne, for at sætte kunden endnu mere i centrum. 7

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere