Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011"

Transkript

1 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1

2 Indhold Baggrund Mål side 3 Målgrupper side 3 Metode side 4-5 Opsummering Undersøgelsens hovedresultater side 6 Modeller med kommentarer Del 1: Familie- og arbejdssituation side 7-10 Del 2: Pasning af børn i uge 29 og 30 side Del 3: Holdninger til ferielukningen inkl. citater side Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 2

3 Formål og målgrupper Formål At undersøge hvordan forældre til børn i Københavns Kommunes institutioner oplevede dette års sommerferielukning i uge 29 og 30. At give flest mulige københavnske forældre mulighed for at give deres mening til kende om sommerferielukningen. At indsamle forældrenes erfaringer med og holdninger til sommerferielukningen til gavn for den fremtidige debat om lukkedage. Målgruppe Forældre med børn i alderen 0-9 år i Københavns Kommunes institutioner. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 3

4 Rekruttering af respondenter Metode Online spørgeskemaundersøgelse blev udsendt til forældre, der modtager KFO s online nyhedsbrev, samt til forældre der selv henvendte sig til KFO om deltagelse efter at have hørt om undersøgelsen på KFO s stormøde den 28/9, set opslag i institutionerne eller på KFO s hjemmeside og facebook-profil. Deltagerne fik tilsendt et password, de skulle indtaste for at kunne deltage i undersøgelsen. Det var kun muligt at udfylde et online spørgeskema per computer. Forældre, der ikke modtog KFO s nyhedsbrev, kunne henvende sig til KFO for at få tilsendt link og password til undersøgelsen. I alt påbegyndte 1760 forældre undersøgelsen, hvoraf 1724 forældre gennemførte besvarelsen (98 %). Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 4

5 Spørgeguide Metode (fortsat) Spørgeguiden er struktureret i tre temaer: 1. Fire spørgsmål har til formål at undersøge sammenhængen mellem deltagerens arbejdssituation, familiesituation og behov for pasning. 2. Tre spørgsmål handler om, hvem der passede deltagerens børn, da institutionerne var lukkede i uge 29 og 30, Tre spørgsmål handler om deltagerens holdning til ferielukningen, og hvordan lukningen påvirkede deltageren og dennes familie. Svarene er betingede af hinanden. Det var ikke muligt at undlade at besvare et spørgsmål, hvis man ville gennemføre undersøgelsen. Dog kunne respondenten på et hvilket som helst tidspunkt lukke browseren. Dette skete i 36 ud af 1760 tilfælde svarende til 2 %. Varighed Undersøgelsen løb fra den 21. september til den 2. oktober Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 5

6 Opsummering af analyseresultater 75 % af forældrene i undersøgelsen er utilfredse med Københavns Kommunes sommerferielukning i uge 29 og 30. 2/3 af forældrene oplevede det som begrænsende ikke selv at kunne bestemme deres ferie. Kun 5 % af forældrene valgte at benytte sig af Københavns Kommunes tilbud om alternativ pasning. 90 % af forældrene passede selv deres børn i hele eller dele af lukkeperioden. 2/3 af forældrene var utilfredse med det alternative tilbud, fordi de ikke ønskede, at deres børn skulle passes i fremmede omgivelser af pædagoger, de ikke kendte. 80 % af forældrene er lønmodtagere og afhængige af at kunne få fri under ferielukkeordningen. For hver sjette forælder betød ferielukningen, at de og deres partner måtte holde ferie med børnene hver for sig. For hver syvende forælder betyder ferielukningen, at de ikke kan holde ferie i de berørte uger i Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 6

7 Del 1: Familie- og arbejdssituation 1. Hvor mange børn havde du, som gik i vuggestue, børnehave og/eller fritidshjem/kkfo i Københavns Kommune i uge 29 og 30? 1 barn 46,5% 2 børn 46,4% 3 børn 6,4% 4 eller flere børn 0,6% Over 90 % af forældrene har 1 eller 2 børn. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 7

8 Del 1: Familie- og arbejdssituation 2. I hvor mange forskellige institutioner i Københavns Kommune bliver dine børn passet? 1 institution 61,9% 2 institutioner 35,9% 3 institutioner 2,1% 4 eller flere institutioner 0,2% Næsten 40 % af forældrene har deres børn i to eller flere institutioner. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 8

9 Del 1: Familie- og arbejdssituation 3. Hvad var din civilstand i uge 29 og 30? Eneforsørger 13,2% Samboende 86,8% Langt størstedelen af forældrene er samboende. Tallet dækker både over familier med fælles og sammenbragte børn. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 9

10 Del 1: Familie- og arbejdssituation 4. Hvad var din beskæftigelse i uge 29 og 30? Ansat i den offentlige sektor 40,8% Ansat i den private sektor 38,8% Selvstændig 6,1% Studerende 3,4% Arbejdsløs 4,5% Andet (på barsel, hjemmegående mv.) 6,4% Ca. 80 % af forældrene er lønmodtagere ansat i den offentlige eller private sektor. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 10

11 Del 2: Pasning i uge 29 og Meldte du dit barn/børn til Københavns Kommunes alternative pasningstilbud (nødpasningen) i uge 29 og 30 inden tilmeldingsfristen den 1. marts 2011? Nej 89,6% Ja, jeg/vi benyttede Københavns Kommunes alternative pasningstilbud 5,1% Ja, men sprang fra igen, da det alligevel viste sig, at jeg/vi kunne få ferie i uge 29 og 30 2,5% Ja, men sprang fra igen, fordi jeg/vi fandt anden pasningsmulighed 2,9% Ca. 90 % af forældrene har ikke meldt deres barn/børn til Københavns Kommunes alternative pasningstilbud. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 11

12 Del 2: Pasning i uge 29 og Hvem passede dit barn/børn i uge 29 og 30? (sæt gerne flere kryds) Du og/eller din partner 90,6% Familie og netværk 21,9% Jeg/vi benyttede Københavns Kommunes tilbud om alternativ pasning (nødpasningen) 5,2% Mere end 90 % af forældrene passede selv deres børn i hele eller dele af lukkeperioden. Godt 5 % af forældrene benyttede tilbuddet om alternativ pasning i hele eller dele af lukkeperioden. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 12

13 Del 2: Pasning i uge 29 og Hvis du eller din partner selv passede jeres barn/børn i uge 29 og 30, hvordan sørgede du/i så for det? (sæt gerne flere kryds) Jeg/vi tog fri eller holdt ferie 91,8% Jeg/vi meldte mig/os syg(e) 2,2% Jeg/vi meldte barn sygt 0,6% Jeg/vi tog en omsorgsdag 3,7% Jeg/vi passede ikke selv vores barn/børn 14,3% Langt størstedelen af forældrene tog fri eller holdt ferie under hele eller dele af ferielukningen. Ca. 14 % af forældrene havde ikke mulighed for selv at passe deres barn/børn under hele eller dele af ferielukningen. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 13

14 Del 3: Holdninger til ferielukningen i uge 29 og Hvad synes du om den alternative pasning (nødpasningen), som Københavns Kommune tilbød i uge 29 og 30 i stedet for den normale pasning? (sæt gerne flere kryds) Jeg/vi var tilfredse med tilbuddet 11,0% Jeg/vi var utilfredse med tilbuddet, fordi vi ikke ønsker, at vores børn skal passes i fremmede omgivelser og/eller af personale, vi 66,2% ikke kender Andet (angiv venligst) 29,7% Ca. 2/3 af forældrene var utilfredse med Københavns Kommunes tilbud om alternativ pasning. 11 % af forældrene var tilfredse med Københavns Kommunes tilbud om alternativ pasning. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 14

15 Del 3: Holdninger til Københavns Kommunes alternative pasningstilbud (spm. 8) Vi benyttede den ikke, men jeg vil meget nødig sende mit barn i alternativ pasning. Så vil jeg hellere melde mig syg fra arbejde eller andet. Som mor til et lille barn i vuggestue, der stadig var utryg ved nye steder og pædagoger, er det meget utilfredsstillende at være nødt til at aflevere hende et fremmed sted, hvor den kendte pædagog naturligvis ikke kunne være til stede i hele åbningstiden. Jeg er tilfreds med, at der overhovedet er et tilbud, men jeg ønsker ikke, at min søn skal passes for så forholdsvis kort tid i fremmede omgivelser og af personale, han ikke kender. Det var problematisk, at de forskellige personaler ikke kendte hinanden og de forskellige børn. Det skabte tydelig utryghed for vores barn. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 15

16 Del 3: Holdninger til ferielukningen i uge 29 og Hvad synes du generelt om, at dit barns institution var lukket i uge 29 og 30? Meget godt 3,1% Godt 4,3% Hverken godt eller dårligt 17,4% Dårligt 27,7% Meget dårligt 47,4% Ca. 75 % af forældrene synes, at ferielukningen var dårlig eller meget dårlig. Ca. 7 % af forældrene synes, at ferielukningen var godt eller meget godt. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 16

17 Del 3: Holdninger til ferielukningen i uge 29 og 30 Hvordan har sommerferielukningen i uge 29 og 30 påvirket din families sommerferie? (sæt gerne flere kryds) Det havde ingen betydning 19,4% Det føltes begrænsende ikke selv at kunne bestemme sin ferie 66,1% Det betød, at min partner og jeg holdt ferie hver for sig 17,7% Jeg/vi kan ikke få ferie fra min/vores arbejdsplads i uge 29 og 30 i ,1% Andet (angiv venligst) 25,5% Ca. 2/3 af forældrene oplevede det som begrænsende ikke selv at kunne bestemme, hvornår de kunne holde ferie. Knap 20 % af forældrene var ikke påvirket af ferielukningen. For ca. hver syvende forælder betyder ferielukningen, at de ikke kan holde ferie i de berørte uger i For ca. hver sjette forælder betød ferielukningen, at de og deres partner måtte holde ferie hver for sig. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 17

18 Del 3: Holdninger til Københavns Kommunes alternative pasningstilbud (spm. 10) Bryder mig ikke om, at Københavns Kommune skal diktere, hvornår mig og min familie skal holde ferie. Især når det er midt i industriferien, som det er mere end svært at få fri i, da alle børnefamilier skal have fri. Vi har været heldige i år at få fri i uge 29 og 30, men det er ikke sikkert, at det også lykkes næste år, idet der er mange på min arbejdsplads med børn i institution i Københavns Kommune. Denne usikkerhed, muligvis ikke at kunne holde ferie samtidig med ens partner, er belastende. Jeg holdt fri i uge 30 med børnene, mens min mand måtte arbejde. Dette betyder selvfølgelig, at han så må holde en uges ferie på et andet tidspunkt uden mig, og det er ikke specielt tilfredsstillende. Som familie bør man kunne vælge sin ferie selv. Jeg arbejder i DSB, og der skal sommerferien ligge mellem , så at få ferie i uge 29 og 30 kan ca. lade sig gøre hvert 7. år, da vi tegner efter tur på ferielister. Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 18

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere