Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte hos hotellerne, mens tre ud af fire (74%) typisk bruger bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og/eller bestiller pakkerejser. Uanset hvilke bestillingsvej respondenterne foretrækker, er de tre parametre som hotelbrugerne lægger mest vægt på hotellets beliggenhed, den samlede pris for opholdet og om morgenmad er inkluderet heri. Samfunds- og klimaansvarlige parametre som om hotellet har en grøn profil, og om hotellets ansattes har ordentlige arbejdsforhold, er kun en af de vigtigste parametre for mindre end hver tiende respondent (9%). Adspurgt om hvor vigtigt respondenterne mener det er, at hoteller, de vælger, overholder en række samfundsansvarlige aspekter, vægter de ansattes arbejdsforhold og fravalget af miljøskadelige kemikalier højst, og hotellets bidrag til dets lokalsamfund som mindst vigtigt. Flertallet, næsten hver anden (46%), er dog ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere samfundsansvarlige krav, og yderligere hver tredje respondent (33%) er kun villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger. Selvom hotelbrugerne ikke finder de samfunds- og klimaansvarlige elementer meget vigtige, og kun i begrænset omfang er villig til at betale for deres opretholdelse, generer det dem dog ikke at skulle undvære diverse services, så hotellerne generelt bliver mere grønne. I omegnen af fire ud af fem ( 85%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor aircondition kun virker, n de selv er på værelset, hvor sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Hotelbrugerne er altså forholdsvis ligeglade med om et hotel har en klima- eller samfundsansvarlighedspolitik, men føler sig ikke generet at tiltag, der følger af at have disse profiler. At så relativt mange ikke finder det meget vigtigt, om hoteller har en dissideret politik for deres klima- og samfundsansvar kan skyldes, at godt hver anden (50%) forventer, at hotelformidlere hvorigennem flertallet bestiller hotel, udelukkende formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver mere end hver tredje (ca. 35%%), at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle en nogle samfundsmæssig krav. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 989 danske forbrugere i alderen Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, ligesom der er beregnet usikkerheder på data, for at sikre at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du bestilt et hotelophold inden for de seneste fem? Alle hotelophold er relevante, uanset om de er bestilt direkte hos hotellet, via en bookingside (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) eller som en del af en pakkerejse (hvor også fly eller togrejse blev bestilt samtidig) Flertallet af respondenterne har erfaring med at bestille hotel. Fire ud af fem (82%) har gjort det inden for de seneste fem, mens det for hver tiende (10%) dog er mere end fem siden. De resterende 8% af respondenterne, som aldrig har bestilt et hotel, er i høj grad personer fra en husstand med en relativt lav indkomst (under kr.), jf. tabel 1 herunder. Tabel 1: Har du bestilt et hotelophold inden for de seneste fem? x Alder / geografi / husstandsindkomst Over Hovedstaden & øerne Jylland kr kr kr. Sjælland Under Over 65 Ja 82% 80% 85% 76% 86% 78% 78% 68% 80% 94% Nej, det er mere end fem siden Nej, jeg har aldrig booket et hotel 8% 8% 9% 16% 8% 11% 12% 18% 10% 4% 10% 11% 5% 8% 6% 11% 9% 14% 9% 2% Ved ikke / husker ikke - 1% 1% - 0% - 1% - 1% 0% Kilde: Forbrugerrådet Alder Geografi Husstandsindkomst Af tabellen fremg endvidere, at personer bosat i hovedstadsområdet hyppigere bestiller hoteller, ligesom også husstandsindkomst har betydning for hyppigheden hvormed dette sker; jo højere husstandsindkomst, des hyppigere bestilles der hoteller. Kvinder og mænd er bestiller hoteller med nogenlunde samme frekvens, og er derfor ikke vist særskilt. Til gengæld er mænd mere tilbøjelige til at bestille direkte hos hotellerne, mens kvinderne i højere grad foretrækker bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og pakkerejser, jf. tabel 2 på næste side. 2

3 Figur 2 ALLE, SOM NOGENSINDE HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvordan bestiller du / har du typisk bestilt hoteller? Knap hver anden respondent (48%) bestiller typisk deres hotel via en såkaldt bookingside, mens to ud af fem (39%) typisk (også) vælger at booke direkte hos hotellet. Hver tredje respondent (33%) bestiller typisk hotel via en pakkerejse, og jo ældre respondenten bliver, des mere udbredt er dette, jf. tabel 2 herunder, mens de ældre til gengæld er betydeligt sjældnere brugere af bookingsider til bestilling af hotel. Tabel 2: Hvordan bestiller du / har du typisk bestilt hoteller? x Alder / Køn / Husstandsindkomst Bestiller selv direkte hos hotellet Over 65 Kvinder Mænd Under kr kr. Over kr. 30% 37% 42% 44% 35% 45% 35% 39% 42% Bestiller via bookingside 60% 51% 50% 30% 50% 45% 37% 44% 58% Bestiller som oftest pakkerejser Alder Husstandsindkomst 28% 32% 31% 42% 35% 30% 38% 36% 27% Ved ikke / husker ikke 6% 4% 3% 4% 3% 4% 8% 4% 1% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da respondenterne har kunne angive mere end én typisk kilde til bestilling af hotel. Kilde: Forbrugerrådet Bookingsiderne er derimod hyppigt i brug i det mere bemidlede husstande, idet op mod to ud af tre (58%) husstande med en samlet indkomst på over kr., angiver denne kilde som hyppig til hotelbestilling, mens det kun er godt hver tredje (37%) af respondenter fra en husstand med en indkomst på under kr. Isoleret set angiver godt hver femte respondent (23%), at de primært bestiller direkte hos hotellerne, mens tre ud af fire (74%) typisk bruger bookingsider og/eller bestiller pakkerejser. Køn 3

4 Uanset hvilke bestillingsvej respondenterne foretrækker, er de blevet bedt om at angive op til tre parametre, de lægger mest vægt på, n de vælger et hotel. Som figur 3 nedenfor viser, lægger respondenterne primært vægt på deres bekvemmeligheds (beliggenhed og officiel vurdering) og økonomiske aspekter (samlet pris og om morgenmad er inkluderet heri). Figur 3 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvilke højst tre parametre lægger du vægt på, n du vælger hotel? Om hotellet har en grøn profil, prioriteres kun som en af de tre vigtigste ting ved valg af hotel af knap én ud af tyve (6%), og kun halvt så mange prioriterer de ansattes arbejdsforhold. Blandt respondenter der vægter, at hotellet har en grøn profil er en lille overvægt af; kvinder respondenter over 50 respondenter bosat i hovedstadsområdet respondenter med en husstandsindkomst over kr. Blandt respondenter der vægter, at hotellets ansatte har ordentlige arbejdsforhold er en lille overvægt af; kvinder respondenter over 65 respondenter med en husstandsindkomst under kr. De få respondenter, der lægger vægt på, at hotellet anvender så mange økologiske produkter som muligt adskiller sig ikke fra de øvrige respondenter. 4

5 Uanset hvilke tre parametre respondenterne har angivet at lægge mest vægt på, er de efterfølgende blevet bedt om at angive, hvor vigtigt de synes det er, at hoteller, de vælger, overholdet en række samfundsansvarlige aspekter. På baggrund af respondenternes angivelse af om de finder disse aspekter meget, lidt eller slet ikke vigtige, er der opstillet en skala fra 1 3, hvor 3 er meget vigtigt, og 1 er slet ikke vigtigt, for at kunne sammenholde deres overordnede vurdering af parametrene 1. Figur 4 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; De samfundsansvarlige aspekter, som vægtes højst blandt den gennemsnitlige hotelgæst, er at ansatte har ordentlige arbejdsforhold og at der ikke anvendes miljøskadelige kemikalier. Af de seks samfundsansvarlige parametre vurderes hotellets bidrag til dets lokalsamfund overordnet som mindst vigtigt blandt respondenterne. På de følgende sider er respondenternes svar til hver enkelt af de seks samfundsansvarlige aspekter. 1 Skalaen er konstrueret så svar Meget vigtigt vægter med 2, svaret Lidt vigtigt vægter med 1 og Slet ikke vigtigt vægter med 0. 5

6 Figur 4.1 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver tredje (32%) hotelbruger finder det meget vigtigt, at hotellet sikrer ordentlige arbejdsforhold for dets ansatte, og hver fjerde (25%), at det er meget vigtigt, at hotellet ikke anvender skadelige kemikalier. Figur 4.2 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver femte hotelbruger (20%) synes slet ikke, at det er vigtigt, at et hotel forsøger at mindske sit vand- og elforbrug, og hver fjerde (24%) finder det sket ikke vigtigt, at hotellet har en politik om at genbruge så meget som muligt. 6

7 Figur 4.3 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver tredje hotelbruger (34%) finder det ikke slet ikke vigtigt, at et hotel har gode forhold for handicappede gæster og en tilsvarende andel (32%) mener slet ikke, at det er vigtigt, at hotellet bidrager positivt il lokalsamfundet. Endelig finder blot hver femte hotelbruger (19%) det meget vigtigt, at et hotel oplyser om hvad de gør, hvis noget, i forhold til de seks nævnte samfundsansvarlige områder. Figur 4.4 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt oplyser om, hvad de gør i forhold til de ovenfor nævnte samfundsansvarlige områder? Hver anden (48%) finder det dog lidt vigtigt, at et hotel oplyser om, hvad det gør i forhold til de ovenfor nævnte samfundsansvarlige områder. Og flertallet, næsten hver anden (46%) er da heller ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere af de nævnte samfundsansvarlige krav, jf. figur 5 på næste side. 7

8 Figur 5 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor meget ekstra, hvis noget, er du villig til at betale for at bo på et hotel, der kan garantere, at de f.eks. har ordentlige forhold for deres ansatte, miljørigtig vask/rengøring, m.m.? Hver tredje respondent (33%) er dog villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger. Som tabel 3 nedenfor viser, er de yngre respondenter (18-30 ), og respondenter bosat i hovedstadsområdet mest åbne overfor at betale ekstra for at bo på et hotel, som garanterer at have en samfundsansvarlig profil. Tabel 3: Hvor meget ekstra, hvis noget, er du villig til at betale for at bo på et hotel, der kan garantere, at de f.eks. har ordentlige forhold for deres ansatte, miljørigtig vask/rengøring, m.m.? x Alder / Geografi / Køn Vil ikke betale ekstra for at dette er overholdt Vil betale op til 10 % mere for at dette er overholdt Vil betale ml % mere for at dette er overholdt Alder Geografi Køn Over 65 Hovedstaden Sjælland & øerne Jylland Kvinde Mand 39% 50% 46% 46% 43% 47% 51% 42% 52% 41% 32% 33% 28% 35% 30% 31% 33% 32% 5% 4% 5% 4% 6% 6% 2% 5% 4% Ved ikke / vil ikke oplyse 14% 14% 16% 22% 16% 17% 16% 20% 12% Anm.: Da kun tre respondenter ud af 902 vil betale 51-75% mere, eller ubegrænset, er de ikke gengivet i tabellen. Kilde: Forbrugerrådet Hver anden mand (52%) er afvisende overfor at betale ekstra, mens kvinderne er mere i tvivl. Hver femte kvinde (20%) ved ikke, hvor stor deres betalingsvilje er i relation hertil. 8

9 Selvom hotelbrugerne ikke finder de samfunds- og klimaansvarlige elementer meget vigtige, og kun i begrænset omfang er villig til at betale for deres opretholdelse, generer det dem dog ikke at skulle undvære services, så hotellerne generelt bliver mere grønne. Tre ud af fire (76%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor air condition kun virker, n de selv er på værelset, mens fire ud af fem (81%) (heller ikke) finder det generende, at sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag. Figur 6 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Vil det genere dig, at bo på et hotel, hvor; De respondenter, som oplever disse fire tiltag (figur 6 og 6.1) lidt eller meget generende, er i højere grad mænd end kvinder, de ældre frem for yngre respondenter og de bedrebemidlede, dvs. respondenter med en husstandsindkomst over kr. Figur 6.1 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Vil det genere dig, at bo på et hotel, hvor; Næsten ni ud af ti (85-87%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Det til 9

10 trods for, at hver femte (20%) tidligere angav slet ikke at finde det vigtigt, at hoteller prøver at mindske deres el- og vandforbrug, jf. figur 4.2 ovenfor. Hotelbrugerne er altså forholdsvis ligeglade med om hotellerne har en klima- eller samfundsansvarlighedspolitik, men føler sig ikke generet at tiltag, der ligger i at have disse profiler. At så relativt mange ikke finder det meget vigtigt, om hoteller har en politik for deres klimaog samfundsansvar kan skyldes, godt tre ud af fire typisk bestiller hotel via en bookingside eller bestiller pakkerejser, og blandt disse er det hver anden (50%) som forventer, at disse hotelformidlere formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. Figur 7 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL VIA BOOKINGSIDE / PAKKEREJSE Forventer du, at de hoteller bookingsiderne og rejsebureauerne formidler overnatning på, har en samfundsansvarlig profil, dvs. garanterer ordentlig arbejdsforhold for deres ansatte, miljørigtig rengøring/vask, genbrugspolitik, m.m.? Knap hver tredje forventer dog ikke, at formidlerne tager højde for samfundsansvar i deres valg af hoteller, og som tabel 4 nedenfor viser, er det især unge ml der ikke forventer, at formidlerne har dette med i deres overvejelser. Respondenter i hovedstadsområdet har ligeledes mindre forventning herom end respondenter bosat i det øvrige Danmark. Tabel 4: Forventer du, at de hoteller bookingsiderne og rejsebureauerne formidler overnatning på, har en samfundsansvarlig profil? x Alder / Geografi / Køn Alder Geografi Køn Over 65 Hovedstaden & øerne Jylland Sjælland Kvinder Mænd Ja 41% 45% 56% 53% 45% 55% 55% 51% 49% Nej 43% 38% 24% 27% 36% 26% 27% 28% 34% Ved ikke 16% 17% 20% 20% 19% 19% 18% 21% 17% Kilde: Forbrugerrådet 10

11 Figur 8 ALLE Vil du fremover forsøge at vælge hoteller eller kræve at bo på hoteller, der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, fx at ansatte har ordentlige arbejdsforhold, miljøvenlig vask/rengøring, bidrager til lokalsamfundet, m.m.? I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver knap hver anden (46%) af de erfarne hotelbrugere, at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle en nogle samfundsmæssig krav. Blandt de respondenter, som endnu aldrig har prøvet at bestille et hotel, er det knap hver tredje (30%) der vil vælge ligeledes, n de engang skal bestille et hotel. De mandlige hotelbrugere er mere afvisende overfor prioritere samfundsansvar ved deres hotelvalg end kvinderne, idet knap hver tredje mand (30%) afviser dette, mens det kun er knap hver femte kvinde (18%) der afviser at lægge vægt på samfundsansvar. Tabel 5: Vil du fremover forsøge at vælge hoteller eller kræve at bo på hoteller, der lever op til et ller flere samfundsansvarlige krav x Alder / Husstandsindkomst / Køn Vælge hoteller, som overholder stort set alle krav Vælge hoteller, som overholder nogle krav Over 65 Under kr kr. Over kr. Kvinde Mand 6% 8% 15% 14% 10% 13% 10% 10% 13% 25% 31% 32% 40% 29% 33% 37% 34% 32% Nej 24% 29% 22% 17% 18% 23% 26% 30% 18% Forventer ikke, at skulle overnatte på hotel Alder Husstandsindkomst 26% 17% 16% 16% 27% 18% 10% 16% 19% Ved ikke 19% 15% 15% 13% 16% 13% 17% 10% 18% Anm.: Angivelserne fra erfarne og ikke-erfarne hotelbrugere er slået sammen i ovenstående tabel. Kilde: Forbrugerrådet Køn 11

12 APPENDIKS: Respondenternes uopfordrede kommentarer til emnet Alt det der med at hoteller også skal være miljøvenlige er vist et relativt nyt spørgsmål. Jeg har ikke rigtig tænkt over det før. - [af kvinde, 18-30, husstandsindkomst: kr., som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Bor videst muligt på Scandic hotel, da jeg ved at de opfylder mine krav til økologiske vare samt andre forhold personale m.m. - [af mand, 51-65, som vil betale op til % mere for hotel med visse Bruger stort set altid Danhostel - fin standard! ca. 6x/ligt kan anbefales! - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Da jeg har lige bliven folkepentionist er det ikke sandsynlig at jeg komme ud at rejse så meget mer, men jeg vil altid fortrække at miljø messig ting er i orden. kan saktens undvære overflod og luksus. - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det burde være en selvfølge at der tages hensyn til de angivne ting, - [af kvinde, 31-50, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Det er en god oplevelse at se at virksomheder begynder at interessere sig for samfunds- og miljømæssige forhold Det er op til virksomhederne at sælge disse parametre til kunderne - [af mand, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Det er helt fint med alle miljømæssige forhold og arbejdsforhold genereelt - jeg tror bare kontrollen er for svag til at det reelt overholdes. Hotellet er jo business og et er hvad de siger noget andet hvad de gør. Nogle hoteller er dog meget troværdige med hensyn til det miljømæssige - kan ses på genbrugssæbe anmodning om at spare på energi mv. findes i opslag på værelset. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Der er stor forskel på om det er et europæisk hotel eller det er et hotel i nepal. I europa forventer vi at der er ordentlige arbejdsforhold og at man beskytter miljøet.i østen ude på de små steder er det vigtigere at vi sparer på vandet og sørger for at bestille lokale madvare.ikke bede om rent sengetøj og håndklæder hver dag.vi skal foregå med et godt eksempel bla ved ikke at smide affald - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det er rart n rejsebureau el lign kan informere, hvis ansatte på et hotel fx næsten udelukkende lever af drikkepengene. Så kan man disponere efter det. - [af kvinde, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse 12

13 Det vigtigste ved en hotelovernatning, er om sengen er god at ligge i, og om det er en god morgenmad, der tilbydes. - [af mand, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det ville være super, om alle hoteller skulle oplyse det samme f.eks på internettet/deres hjemmeside - og på en ens og overskuelig måde. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse En energi besparende sevice, skulle ikke give en større omkostning for hotellerne, snarer tvært imod, ellers er der ingen formål i effektiviser arbejdsprocesserne og brugen af kemikalier og energi. - [af kvinde, 31-50, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse For mig er rejsemålet vigtigere end hotellet - [af kvinde, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse For rejser, der foretages via mit arbejde og fx i forbindelse med møder og kongresser, er valgmuligheder for hotel ofte begrænset af beliggenhed og økonomi. - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Generelt har jeg ikke den store tiltro til at det et hotel eller bureau beskriver som gældende "vilk" på det enkelte hotel er særligt troværdigt. Såfemt man kan konstatere en sikkerhed for at hoteller overholder det der beskrives, så er det sandsynligt, at jeg vil tage større hensyn til disse forhold - kræver og betale for dem. - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse G faktisk ud fra annerkendte rejseselskaber tænker over hvilke hoteller de bruger - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Har aldrig tænkt over dette før nu, hvor I bringer det op. Er kun stødt på det med ikke at få skiftet håndklæde hver dag. Vidste ikke, at der var en valgmulighed. Men det vil da ligge i baghovedet fra nu af. - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Har mest brugt hoteller i udlandet. Singapore, Australien, Kina, Japan mm. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Hoteller bør opføre sig som andre virksomheder, hverken værre eller bedre. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Hvis personalet har orntlige forhold er de glade og tilfrese - [af mand, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse 13

14 N jeg booker - både arbejdsmæssigt og privat, er det væsentligeste for mig, at hotellet er rent, morgenmaden er ok, sengene ikke giver dlig ryg, værelserne har en ordentlig størrelse og at personalet giver ordentlig service. Alt det andet I spørger om, er i min verden en selvfølge. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Hotellet beliggenhed kommer i første række, da vi kun benytter hoteller til og fra vores lige ferie til Provence i Frankrig, og da det kun er for 1 nat, bruger vi overnatningshoteller langs motorvejen. - [af mand, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Hotelovernatninger er som regel i forbindelse med videre fly-rejse, week-end ophold el. lign. Der kigger jeg mest på location - har aldrig rigtig spekuleret over spørgsmålene i undersøgelsen. Iøvrigt: jeg g som hovedregel ud fra, at de ansatte har ordnede forhold - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Hvis et hotel eks.skriver, de genbruger, at vask er miljø rigtig o.s.v., har det jo vist sig, at man ikke kan regne med det. Så derfor syntes jeg det er overflødigt, at skrive det. Hvis de bruger en underleverandør, har man jo set flere gange, at der ikke er hold i de "fine" odr. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse I spørgsmålet om, hvorvidt jeg er villig til at betale ekstra for hotelophold, som overholder samtlige krav, mangler jeg en svarmulighed: 'betragter det som givet, at alle overholder kravene'. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Ift. hotel bor jeg ikke så tit på hotel, men generelt er det prisen der har en stor betydning - [af kvinde, 18-30, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg / vi benytter hovesageligt udenlandske hoteller, derfor ved man ikke noget om disse faktorer! - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Jeg bor ikke så tit på hotel. Prisen kigger jeg meget efter, n jeg bor på hotel så bruger jeg det normalt kun til at sove. - [af mand, 18-30, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Jeg forventer at det hotel jeg vælger er proper, ordentlig, god/sund mad, god service. I modsat fald bliver er der et problem med betaling. Det er ikke mit problem hvis personalet ikke behandles ordentlig. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg tror ikke det er relevant, at tage stilling til ansatte har ordentlige arbejdsforhold, har de ikke det, siger de deres job op - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse 14

15 Jeg forventer, at hoteller i min interessekategori nehandler deres ansatte ordentligt med den pris, jeg betaler for hotellet, opfører sig miljømæssigt forsvarligt ved at anmode mig om at genbruge håndklæder etc.jeg opfører mig ligeledes ansvarligt ved at slukke for a/c, lys med videre, n jeg ikke opholder mig på værelset m.m.men jeg søger ikke aktivt efter disse hoteller og forventer ikke, at det fremg af booking.com m.fl.' s hjemmesider. - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Jeg har slet ikke været opmærksom på, at jeg evt. kunne se hotellets grønne profil på nettet. Jeg har kun været glad, n jeg på hotelværelset har set, at de tænker på miljøet. Jeg vil holde øje med hotellernes grønne profil ved kommende bestillinger. - [af kvinde, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Jeg synes at det kan give nogle misvisende svar n man svarer på generne ved at f.eks. air-condition kun kører n man er på værelset, det har f,eks, mest betydning n det er meget varmt, men jeg rejser f.eks. meget i UK og IRL, hvor det ikke betyder så meget, men hvis jeg skal på ferie, hvor det er meget vart, så vil det være mere væsenligt. - [af mand, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg synes kravene er forskellige til hoteller afhængig af landet, da ansættelsesforhold, miljøkrav, o.lign. er forskellige fra land til land. Men man kan selv gøre noget også, fx at sætte "do not disturb"-skilt på døren de dage, hvor man ikke vil have skiftet håndklæder, sengetøj, osv. - det plejer vi at gøre, da vi synes det er frås at få alt skiftet hver dag, og vi kan jo selv rede en seng. ;-) - [af kvinde, 31-50, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Lægger megen vægt på hygiejne - derfor daglig skift af håndklæder og sengetøj - [af mand, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Mange af spørgsmålene har jeg ikke været opmærksom på at skulle tage stilling til. Det er kun n Holtellet reklamerer med feks. miljø bevidsthed m.m., at jeg bliver obs. på at stedet gør en ekstra indsats. M en klart noget jeg vil tænke over. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Mht. hoteller, har det aldrig faldet mig ind at kigge efter disse ting der nævnes. N man skal på ferie vælger man som regel bare det billigste n man er i mon situation, og et der har fået fine vurderinger af andre. Har aldrig oplevet at et hostel/hotel skilter med deres miljø- og personaleprofil. Hvis ét gjorde, ville jeg nok tænke mere over det og vælge ud fra det. - [af kvinde, 18-30, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Sidste del om hoteller var meget sort/hvid. - [af kvinde, 18-30, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse 15

16 Selvom jeg gerne ser at en samfundsvenlig profil er en faktor hos rejsebureauer og hotelportaler må jeg samtidig med skam i stemmen indrømme, som det også fremg af mine svar, at jeg ikke vil betale ekstra for det. Et simpelt spørgsmål om økonomi - hvis jeg vil rejse, er det på spareblus og så er der ikke råd til samfundsvenlige tiltag. Desværre. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Sorry, men jeg vælger mest efter pengene - [af mand, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Spørgerækken om hoteller er for generel til at give mening. Jeg har cirka 120 hotelovernatninger om et - men taler vi om, hvad man prioriterer i Paris eller i Khartoum? - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Valg af hotel afhænger for mit vedkommende af beliggenhed i forhold til det, jeg skal og ikke kun i en feriemæssig sammenhæng. Jeg betaler gerne for at miljøkrav og krav om ordnede forhold for personalet er opfyldte. - [af kvinde, over 65, som vil betale op til % mere for hotel med visse Ved en pakkeløsning kan det være svært at se om hotellerne overholder kravene - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Vi vælger vort hotel ud fra beliggenhed og stjerner og ikke om de er økologiske - det er lige inden det vil være tvært imod, for hotellerne er som os alle, vi tager hensyn til miljø og medarbejdere så vidt det er muligt inden for det økonomiske mulige, selv om samfundet nok mener det modsatte - vi er selv landmænd!!! og vi tager også hensyn til vore omgivelser, selv om der er mange meninger om dette - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse 16

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen For langt de fleste respondenter, er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt; kun for godt en ud af tyve (7%) er det mere

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Knap ni ud af ti respondenter (89%) angiver, at de generelt ikke finder reklamer på diverse hjemmesider relevante for dem, og op mod hver anden (43%)

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2009/0169 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Palermo, Sicilien. 13.7.-27.7.2009 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 10.636 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0328 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER JF (3 personer) Vodskovvej 48 9310 Vodskov SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

...alle har ret til daydreams... Miniferie til drømmepriser

...alle har ret til daydreams... Miniferie til drømmepriser ...alle har ret til daydreams... Miniferie til drømmepriser Daydreams-princippet! Vælg hotel over 3000 muligheder. Se et udvalg på www.daydreams.dk! Tjek pris på morgen- og aftensmad inden afrejse.! Køb

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Jeresskirejse.dk Tlf.: +45 32 17 73 44 E-mail: info@jeresskirejse.dk Chat: www.jeresskirejse.dk

Jeresskirejse.dk Tlf.: +45 32 17 73 44 E-mail: info@jeresskirejse.dk Chat: www.jeresskirejse.dk Hoteller Jasna Der findes mange gode skihoteller i Jasna. Men ingen man beslutter sig for, hvor man vil bo, skal man vurdere hvad der er vigtigst for en. Jo, nærmere man kommer pisterne, jo højere bliver

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere