Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte hos hotellerne, mens tre ud af fire (74%) typisk bruger bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og/eller bestiller pakkerejser. Uanset hvilke bestillingsvej respondenterne foretrækker, er de tre parametre som hotelbrugerne lægger mest vægt på hotellets beliggenhed, den samlede pris for opholdet og om morgenmad er inkluderet heri. Samfunds- og klimaansvarlige parametre som om hotellet har en grøn profil, og om hotellets ansattes har ordentlige arbejdsforhold, er kun en af de vigtigste parametre for mindre end hver tiende respondent (9%). Adspurgt om hvor vigtigt respondenterne mener det er, at hoteller, de vælger, overholder en række samfundsansvarlige aspekter, vægter de ansattes arbejdsforhold og fravalget af miljøskadelige kemikalier højst, og hotellets bidrag til dets lokalsamfund som mindst vigtigt. Flertallet, næsten hver anden (46%), er dog ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere samfundsansvarlige krav, og yderligere hver tredje respondent (33%) er kun villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger. Selvom hotelbrugerne ikke finder de samfunds- og klimaansvarlige elementer meget vigtige, og kun i begrænset omfang er villig til at betale for deres opretholdelse, generer det dem dog ikke at skulle undvære diverse services, så hotellerne generelt bliver mere grønne. I omegnen af fire ud af fem ( 85%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor aircondition kun virker, n de selv er på værelset, hvor sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Hotelbrugerne er altså forholdsvis ligeglade med om et hotel har en klima- eller samfundsansvarlighedspolitik, men føler sig ikke generet at tiltag, der følger af at have disse profiler. At så relativt mange ikke finder det meget vigtigt, om hoteller har en dissideret politik for deres klima- og samfundsansvar kan skyldes, at godt hver anden (50%) forventer, at hotelformidlere hvorigennem flertallet bestiller hotel, udelukkende formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver mere end hver tredje (ca. 35%%), at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle en nogle samfundsmæssig krav. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 989 danske forbrugere i alderen Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, ligesom der er beregnet usikkerheder på data, for at sikre at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du bestilt et hotelophold inden for de seneste fem? Alle hotelophold er relevante, uanset om de er bestilt direkte hos hotellet, via en bookingside (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) eller som en del af en pakkerejse (hvor også fly eller togrejse blev bestilt samtidig) Flertallet af respondenterne har erfaring med at bestille hotel. Fire ud af fem (82%) har gjort det inden for de seneste fem, mens det for hver tiende (10%) dog er mere end fem siden. De resterende 8% af respondenterne, som aldrig har bestilt et hotel, er i høj grad personer fra en husstand med en relativt lav indkomst (under kr.), jf. tabel 1 herunder. Tabel 1: Har du bestilt et hotelophold inden for de seneste fem? x Alder / geografi / husstandsindkomst Over Hovedstaden & øerne Jylland kr kr kr. Sjælland Under Over 65 Ja 82% 80% 85% 76% 86% 78% 78% 68% 80% 94% Nej, det er mere end fem siden Nej, jeg har aldrig booket et hotel 8% 8% 9% 16% 8% 11% 12% 18% 10% 4% 10% 11% 5% 8% 6% 11% 9% 14% 9% 2% Ved ikke / husker ikke - 1% 1% - 0% - 1% - 1% 0% Kilde: Forbrugerrådet Alder Geografi Husstandsindkomst Af tabellen fremg endvidere, at personer bosat i hovedstadsområdet hyppigere bestiller hoteller, ligesom også husstandsindkomst har betydning for hyppigheden hvormed dette sker; jo højere husstandsindkomst, des hyppigere bestilles der hoteller. Kvinder og mænd er bestiller hoteller med nogenlunde samme frekvens, og er derfor ikke vist særskilt. Til gengæld er mænd mere tilbøjelige til at bestille direkte hos hotellerne, mens kvinderne i højere grad foretrækker bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og pakkerejser, jf. tabel 2 på næste side. 2

3 Figur 2 ALLE, SOM NOGENSINDE HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvordan bestiller du / har du typisk bestilt hoteller? Knap hver anden respondent (48%) bestiller typisk deres hotel via en såkaldt bookingside, mens to ud af fem (39%) typisk (også) vælger at booke direkte hos hotellet. Hver tredje respondent (33%) bestiller typisk hotel via en pakkerejse, og jo ældre respondenten bliver, des mere udbredt er dette, jf. tabel 2 herunder, mens de ældre til gengæld er betydeligt sjældnere brugere af bookingsider til bestilling af hotel. Tabel 2: Hvordan bestiller du / har du typisk bestilt hoteller? x Alder / Køn / Husstandsindkomst Bestiller selv direkte hos hotellet Over 65 Kvinder Mænd Under kr kr. Over kr. 30% 37% 42% 44% 35% 45% 35% 39% 42% Bestiller via bookingside 60% 51% 50% 30% 50% 45% 37% 44% 58% Bestiller som oftest pakkerejser Alder Husstandsindkomst 28% 32% 31% 42% 35% 30% 38% 36% 27% Ved ikke / husker ikke 6% 4% 3% 4% 3% 4% 8% 4% 1% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da respondenterne har kunne angive mere end én typisk kilde til bestilling af hotel. Kilde: Forbrugerrådet Bookingsiderne er derimod hyppigt i brug i det mere bemidlede husstande, idet op mod to ud af tre (58%) husstande med en samlet indkomst på over kr., angiver denne kilde som hyppig til hotelbestilling, mens det kun er godt hver tredje (37%) af respondenter fra en husstand med en indkomst på under kr. Isoleret set angiver godt hver femte respondent (23%), at de primært bestiller direkte hos hotellerne, mens tre ud af fire (74%) typisk bruger bookingsider og/eller bestiller pakkerejser. Køn 3

4 Uanset hvilke bestillingsvej respondenterne foretrækker, er de blevet bedt om at angive op til tre parametre, de lægger mest vægt på, n de vælger et hotel. Som figur 3 nedenfor viser, lægger respondenterne primært vægt på deres bekvemmeligheds (beliggenhed og officiel vurdering) og økonomiske aspekter (samlet pris og om morgenmad er inkluderet heri). Figur 3 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvilke højst tre parametre lægger du vægt på, n du vælger hotel? Om hotellet har en grøn profil, prioriteres kun som en af de tre vigtigste ting ved valg af hotel af knap én ud af tyve (6%), og kun halvt så mange prioriterer de ansattes arbejdsforhold. Blandt respondenter der vægter, at hotellet har en grøn profil er en lille overvægt af; kvinder respondenter over 50 respondenter bosat i hovedstadsområdet respondenter med en husstandsindkomst over kr. Blandt respondenter der vægter, at hotellets ansatte har ordentlige arbejdsforhold er en lille overvægt af; kvinder respondenter over 65 respondenter med en husstandsindkomst under kr. De få respondenter, der lægger vægt på, at hotellet anvender så mange økologiske produkter som muligt adskiller sig ikke fra de øvrige respondenter. 4

5 Uanset hvilke tre parametre respondenterne har angivet at lægge mest vægt på, er de efterfølgende blevet bedt om at angive, hvor vigtigt de synes det er, at hoteller, de vælger, overholdet en række samfundsansvarlige aspekter. På baggrund af respondenternes angivelse af om de finder disse aspekter meget, lidt eller slet ikke vigtige, er der opstillet en skala fra 1 3, hvor 3 er meget vigtigt, og 1 er slet ikke vigtigt, for at kunne sammenholde deres overordnede vurdering af parametrene 1. Figur 4 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; De samfundsansvarlige aspekter, som vægtes højst blandt den gennemsnitlige hotelgæst, er at ansatte har ordentlige arbejdsforhold og at der ikke anvendes miljøskadelige kemikalier. Af de seks samfundsansvarlige parametre vurderes hotellets bidrag til dets lokalsamfund overordnet som mindst vigtigt blandt respondenterne. På de følgende sider er respondenternes svar til hver enkelt af de seks samfundsansvarlige aspekter. 1 Skalaen er konstrueret så svar Meget vigtigt vægter med 2, svaret Lidt vigtigt vægter med 1 og Slet ikke vigtigt vægter med 0. 5

6 Figur 4.1 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver tredje (32%) hotelbruger finder det meget vigtigt, at hotellet sikrer ordentlige arbejdsforhold for dets ansatte, og hver fjerde (25%), at det er meget vigtigt, at hotellet ikke anvender skadelige kemikalier. Figur 4.2 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver femte hotelbruger (20%) synes slet ikke, at det er vigtigt, at et hotel forsøger at mindske sit vand- og elforbrug, og hver fjerde (24%) finder det sket ikke vigtigt, at hotellet har en politik om at genbruge så meget som muligt. 6

7 Figur 4.3 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver tredje hotelbruger (34%) finder det ikke slet ikke vigtigt, at et hotel har gode forhold for handicappede gæster og en tilsvarende andel (32%) mener slet ikke, at det er vigtigt, at hotellet bidrager positivt il lokalsamfundet. Endelig finder blot hver femte hotelbruger (19%) det meget vigtigt, at et hotel oplyser om hvad de gør, hvis noget, i forhold til de seks nævnte samfundsansvarlige områder. Figur 4.4 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt oplyser om, hvad de gør i forhold til de ovenfor nævnte samfundsansvarlige områder? Hver anden (48%) finder det dog lidt vigtigt, at et hotel oplyser om, hvad det gør i forhold til de ovenfor nævnte samfundsansvarlige områder. Og flertallet, næsten hver anden (46%) er da heller ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere af de nævnte samfundsansvarlige krav, jf. figur 5 på næste side. 7

8 Figur 5 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor meget ekstra, hvis noget, er du villig til at betale for at bo på et hotel, der kan garantere, at de f.eks. har ordentlige forhold for deres ansatte, miljørigtig vask/rengøring, m.m.? Hver tredje respondent (33%) er dog villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger. Som tabel 3 nedenfor viser, er de yngre respondenter (18-30 ), og respondenter bosat i hovedstadsområdet mest åbne overfor at betale ekstra for at bo på et hotel, som garanterer at have en samfundsansvarlig profil. Tabel 3: Hvor meget ekstra, hvis noget, er du villig til at betale for at bo på et hotel, der kan garantere, at de f.eks. har ordentlige forhold for deres ansatte, miljørigtig vask/rengøring, m.m.? x Alder / Geografi / Køn Vil ikke betale ekstra for at dette er overholdt Vil betale op til 10 % mere for at dette er overholdt Vil betale ml % mere for at dette er overholdt Alder Geografi Køn Over 65 Hovedstaden Sjælland & øerne Jylland Kvinde Mand 39% 50% 46% 46% 43% 47% 51% 42% 52% 41% 32% 33% 28% 35% 30% 31% 33% 32% 5% 4% 5% 4% 6% 6% 2% 5% 4% Ved ikke / vil ikke oplyse 14% 14% 16% 22% 16% 17% 16% 20% 12% Anm.: Da kun tre respondenter ud af 902 vil betale 51-75% mere, eller ubegrænset, er de ikke gengivet i tabellen. Kilde: Forbrugerrådet Hver anden mand (52%) er afvisende overfor at betale ekstra, mens kvinderne er mere i tvivl. Hver femte kvinde (20%) ved ikke, hvor stor deres betalingsvilje er i relation hertil. 8

9 Selvom hotelbrugerne ikke finder de samfunds- og klimaansvarlige elementer meget vigtige, og kun i begrænset omfang er villig til at betale for deres opretholdelse, generer det dem dog ikke at skulle undvære services, så hotellerne generelt bliver mere grønne. Tre ud af fire (76%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor air condition kun virker, n de selv er på værelset, mens fire ud af fem (81%) (heller ikke) finder det generende, at sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag. Figur 6 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Vil det genere dig, at bo på et hotel, hvor; De respondenter, som oplever disse fire tiltag (figur 6 og 6.1) lidt eller meget generende, er i højere grad mænd end kvinder, de ældre frem for yngre respondenter og de bedrebemidlede, dvs. respondenter med en husstandsindkomst over kr. Figur 6.1 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Vil det genere dig, at bo på et hotel, hvor; Næsten ni ud af ti (85-87%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Det til 9

10 trods for, at hver femte (20%) tidligere angav slet ikke at finde det vigtigt, at hoteller prøver at mindske deres el- og vandforbrug, jf. figur 4.2 ovenfor. Hotelbrugerne er altså forholdsvis ligeglade med om hotellerne har en klima- eller samfundsansvarlighedspolitik, men føler sig ikke generet at tiltag, der ligger i at have disse profiler. At så relativt mange ikke finder det meget vigtigt, om hoteller har en politik for deres klimaog samfundsansvar kan skyldes, godt tre ud af fire typisk bestiller hotel via en bookingside eller bestiller pakkerejser, og blandt disse er det hver anden (50%) som forventer, at disse hotelformidlere formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. Figur 7 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL VIA BOOKINGSIDE / PAKKEREJSE Forventer du, at de hoteller bookingsiderne og rejsebureauerne formidler overnatning på, har en samfundsansvarlig profil, dvs. garanterer ordentlig arbejdsforhold for deres ansatte, miljørigtig rengøring/vask, genbrugspolitik, m.m.? Knap hver tredje forventer dog ikke, at formidlerne tager højde for samfundsansvar i deres valg af hoteller, og som tabel 4 nedenfor viser, er det især unge ml der ikke forventer, at formidlerne har dette med i deres overvejelser. Respondenter i hovedstadsområdet har ligeledes mindre forventning herom end respondenter bosat i det øvrige Danmark. Tabel 4: Forventer du, at de hoteller bookingsiderne og rejsebureauerne formidler overnatning på, har en samfundsansvarlig profil? x Alder / Geografi / Køn Alder Geografi Køn Over 65 Hovedstaden & øerne Jylland Sjælland Kvinder Mænd Ja 41% 45% 56% 53% 45% 55% 55% 51% 49% Nej 43% 38% 24% 27% 36% 26% 27% 28% 34% Ved ikke 16% 17% 20% 20% 19% 19% 18% 21% 17% Kilde: Forbrugerrådet 10

11 Figur 8 ALLE Vil du fremover forsøge at vælge hoteller eller kræve at bo på hoteller, der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, fx at ansatte har ordentlige arbejdsforhold, miljøvenlig vask/rengøring, bidrager til lokalsamfundet, m.m.? I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver knap hver anden (46%) af de erfarne hotelbrugere, at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle en nogle samfundsmæssig krav. Blandt de respondenter, som endnu aldrig har prøvet at bestille et hotel, er det knap hver tredje (30%) der vil vælge ligeledes, n de engang skal bestille et hotel. De mandlige hotelbrugere er mere afvisende overfor prioritere samfundsansvar ved deres hotelvalg end kvinderne, idet knap hver tredje mand (30%) afviser dette, mens det kun er knap hver femte kvinde (18%) der afviser at lægge vægt på samfundsansvar. Tabel 5: Vil du fremover forsøge at vælge hoteller eller kræve at bo på hoteller, der lever op til et ller flere samfundsansvarlige krav x Alder / Husstandsindkomst / Køn Vælge hoteller, som overholder stort set alle krav Vælge hoteller, som overholder nogle krav Over 65 Under kr kr. Over kr. Kvinde Mand 6% 8% 15% 14% 10% 13% 10% 10% 13% 25% 31% 32% 40% 29% 33% 37% 34% 32% Nej 24% 29% 22% 17% 18% 23% 26% 30% 18% Forventer ikke, at skulle overnatte på hotel Alder Husstandsindkomst 26% 17% 16% 16% 27% 18% 10% 16% 19% Ved ikke 19% 15% 15% 13% 16% 13% 17% 10% 18% Anm.: Angivelserne fra erfarne og ikke-erfarne hotelbrugere er slået sammen i ovenstående tabel. Kilde: Forbrugerrådet Køn 11

12 APPENDIKS: Respondenternes uopfordrede kommentarer til emnet Alt det der med at hoteller også skal være miljøvenlige er vist et relativt nyt spørgsmål. Jeg har ikke rigtig tænkt over det før. - [af kvinde, 18-30, husstandsindkomst: kr., som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Bor videst muligt på Scandic hotel, da jeg ved at de opfylder mine krav til økologiske vare samt andre forhold personale m.m. - [af mand, 51-65, som vil betale op til % mere for hotel med visse Bruger stort set altid Danhostel - fin standard! ca. 6x/ligt kan anbefales! - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Da jeg har lige bliven folkepentionist er det ikke sandsynlig at jeg komme ud at rejse så meget mer, men jeg vil altid fortrække at miljø messig ting er i orden. kan saktens undvære overflod og luksus. - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det burde være en selvfølge at der tages hensyn til de angivne ting, - [af kvinde, 31-50, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Det er en god oplevelse at se at virksomheder begynder at interessere sig for samfunds- og miljømæssige forhold Det er op til virksomhederne at sælge disse parametre til kunderne - [af mand, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Det er helt fint med alle miljømæssige forhold og arbejdsforhold genereelt - jeg tror bare kontrollen er for svag til at det reelt overholdes. Hotellet er jo business og et er hvad de siger noget andet hvad de gør. Nogle hoteller er dog meget troværdige med hensyn til det miljømæssige - kan ses på genbrugssæbe anmodning om at spare på energi mv. findes i opslag på værelset. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Der er stor forskel på om det er et europæisk hotel eller det er et hotel i nepal. I europa forventer vi at der er ordentlige arbejdsforhold og at man beskytter miljøet.i østen ude på de små steder er det vigtigere at vi sparer på vandet og sørger for at bestille lokale madvare.ikke bede om rent sengetøj og håndklæder hver dag.vi skal foregå med et godt eksempel bla ved ikke at smide affald - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det er rart n rejsebureau el lign kan informere, hvis ansatte på et hotel fx næsten udelukkende lever af drikkepengene. Så kan man disponere efter det. - [af kvinde, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse 12

13 Det vigtigste ved en hotelovernatning, er om sengen er god at ligge i, og om det er en god morgenmad, der tilbydes. - [af mand, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det ville være super, om alle hoteller skulle oplyse det samme f.eks på internettet/deres hjemmeside - og på en ens og overskuelig måde. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse En energi besparende sevice, skulle ikke give en større omkostning for hotellerne, snarer tvært imod, ellers er der ingen formål i effektiviser arbejdsprocesserne og brugen af kemikalier og energi. - [af kvinde, 31-50, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse For mig er rejsemålet vigtigere end hotellet - [af kvinde, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse For rejser, der foretages via mit arbejde og fx i forbindelse med møder og kongresser, er valgmuligheder for hotel ofte begrænset af beliggenhed og økonomi. - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Generelt har jeg ikke den store tiltro til at det et hotel eller bureau beskriver som gældende "vilk" på det enkelte hotel er særligt troværdigt. Såfemt man kan konstatere en sikkerhed for at hoteller overholder det der beskrives, så er det sandsynligt, at jeg vil tage større hensyn til disse forhold - kræver og betale for dem. - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse G faktisk ud fra annerkendte rejseselskaber tænker over hvilke hoteller de bruger - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Har aldrig tænkt over dette før nu, hvor I bringer det op. Er kun stødt på det med ikke at få skiftet håndklæde hver dag. Vidste ikke, at der var en valgmulighed. Men det vil da ligge i baghovedet fra nu af. - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Har mest brugt hoteller i udlandet. Singapore, Australien, Kina, Japan mm. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Hoteller bør opføre sig som andre virksomheder, hverken værre eller bedre. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Hvis personalet har orntlige forhold er de glade og tilfrese - [af mand, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse 13

14 N jeg booker - både arbejdsmæssigt og privat, er det væsentligeste for mig, at hotellet er rent, morgenmaden er ok, sengene ikke giver dlig ryg, værelserne har en ordentlig størrelse og at personalet giver ordentlig service. Alt det andet I spørger om, er i min verden en selvfølge. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Hotellet beliggenhed kommer i første række, da vi kun benytter hoteller til og fra vores lige ferie til Provence i Frankrig, og da det kun er for 1 nat, bruger vi overnatningshoteller langs motorvejen. - [af mand, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Hotelovernatninger er som regel i forbindelse med videre fly-rejse, week-end ophold el. lign. Der kigger jeg mest på location - har aldrig rigtig spekuleret over spørgsmålene i undersøgelsen. Iøvrigt: jeg g som hovedregel ud fra, at de ansatte har ordnede forhold - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Hvis et hotel eks.skriver, de genbruger, at vask er miljø rigtig o.s.v., har det jo vist sig, at man ikke kan regne med det. Så derfor syntes jeg det er overflødigt, at skrive det. Hvis de bruger en underleverandør, har man jo set flere gange, at der ikke er hold i de "fine" odr. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse I spørgsmålet om, hvorvidt jeg er villig til at betale ekstra for hotelophold, som overholder samtlige krav, mangler jeg en svarmulighed: 'betragter det som givet, at alle overholder kravene'. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Ift. hotel bor jeg ikke så tit på hotel, men generelt er det prisen der har en stor betydning - [af kvinde, 18-30, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg / vi benytter hovesageligt udenlandske hoteller, derfor ved man ikke noget om disse faktorer! - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Jeg bor ikke så tit på hotel. Prisen kigger jeg meget efter, n jeg bor på hotel så bruger jeg det normalt kun til at sove. - [af mand, 18-30, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Jeg forventer at det hotel jeg vælger er proper, ordentlig, god/sund mad, god service. I modsat fald bliver er der et problem med betaling. Det er ikke mit problem hvis personalet ikke behandles ordentlig. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg tror ikke det er relevant, at tage stilling til ansatte har ordentlige arbejdsforhold, har de ikke det, siger de deres job op - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse 14

15 Jeg forventer, at hoteller i min interessekategori nehandler deres ansatte ordentligt med den pris, jeg betaler for hotellet, opfører sig miljømæssigt forsvarligt ved at anmode mig om at genbruge håndklæder etc.jeg opfører mig ligeledes ansvarligt ved at slukke for a/c, lys med videre, n jeg ikke opholder mig på værelset m.m.men jeg søger ikke aktivt efter disse hoteller og forventer ikke, at det fremg af booking.com m.fl.' s hjemmesider. - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Jeg har slet ikke været opmærksom på, at jeg evt. kunne se hotellets grønne profil på nettet. Jeg har kun været glad, n jeg på hotelværelset har set, at de tænker på miljøet. Jeg vil holde øje med hotellernes grønne profil ved kommende bestillinger. - [af kvinde, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Jeg synes at det kan give nogle misvisende svar n man svarer på generne ved at f.eks. air-condition kun kører n man er på værelset, det har f,eks, mest betydning n det er meget varmt, men jeg rejser f.eks. meget i UK og IRL, hvor det ikke betyder så meget, men hvis jeg skal på ferie, hvor det er meget vart, så vil det være mere væsenligt. - [af mand, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg synes kravene er forskellige til hoteller afhængig af landet, da ansættelsesforhold, miljøkrav, o.lign. er forskellige fra land til land. Men man kan selv gøre noget også, fx at sætte "do not disturb"-skilt på døren de dage, hvor man ikke vil have skiftet håndklæder, sengetøj, osv. - det plejer vi at gøre, da vi synes det er frås at få alt skiftet hver dag, og vi kan jo selv rede en seng. ;-) - [af kvinde, 31-50, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Lægger megen vægt på hygiejne - derfor daglig skift af håndklæder og sengetøj - [af mand, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Mange af spørgsmålene har jeg ikke været opmærksom på at skulle tage stilling til. Det er kun n Holtellet reklamerer med feks. miljø bevidsthed m.m., at jeg bliver obs. på at stedet gør en ekstra indsats. M en klart noget jeg vil tænke over. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Mht. hoteller, har det aldrig faldet mig ind at kigge efter disse ting der nævnes. N man skal på ferie vælger man som regel bare det billigste n man er i mon situation, og et der har fået fine vurderinger af andre. Har aldrig oplevet at et hostel/hotel skilter med deres miljø- og personaleprofil. Hvis ét gjorde, ville jeg nok tænke mere over det og vælge ud fra det. - [af kvinde, 18-30, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Sidste del om hoteller var meget sort/hvid. - [af kvinde, 18-30, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse 15

16 Selvom jeg gerne ser at en samfundsvenlig profil er en faktor hos rejsebureauer og hotelportaler må jeg samtidig med skam i stemmen indrømme, som det også fremg af mine svar, at jeg ikke vil betale ekstra for det. Et simpelt spørgsmål om økonomi - hvis jeg vil rejse, er det på spareblus og så er der ikke råd til samfundsvenlige tiltag. Desværre. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Sorry, men jeg vælger mest efter pengene - [af mand, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Spørgerækken om hoteller er for generel til at give mening. Jeg har cirka 120 hotelovernatninger om et - men taler vi om, hvad man prioriterer i Paris eller i Khartoum? - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Valg af hotel afhænger for mit vedkommende af beliggenhed i forhold til det, jeg skal og ikke kun i en feriemæssig sammenhæng. Jeg betaler gerne for at miljøkrav og krav om ordnede forhold for personalet er opfyldte. - [af kvinde, over 65, som vil betale op til % mere for hotel med visse Ved en pakkeløsning kan det være svært at se om hotellerne overholder kravene - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Vi vælger vort hotel ud fra beliggenhed og stjerner og ikke om de er økologiske - det er lige inden det vil være tvært imod, for hotellerne er som os alle, vi tager hensyn til miljø og medarbejdere så vidt det er muligt inden for det økonomiske mulige, selv om samfundet nok mener det modsatte - vi er selv landmænd!!! og vi tager også hensyn til vore omgivelser, selv om der er mange meninger om dette - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse 16

GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse

GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse GRØN TURISME Forudsætninger & Analyse Indhold Indledning s. 3 Sammenfatning s. 4 1. Folketingets og EU s fokus på grøn turisme s. 7 1.1 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer

FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Op mod to ud af tre (60%) respondenter har købt brugte varer inden for de seneste 3, og flertallet flere gange, mens det kun er mindre end halvdelen (40%),

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

1. Resumé og konklusioner

1. Resumé og konklusioner Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 3 2. Delundersøgelser 4 2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 4 2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 4 2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af e-supermarkeder

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere