Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte hos hotellerne, mens tre ud af fire (74%) typisk bruger bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og/eller bestiller pakkerejser. Uanset hvilke bestillingsvej respondenterne foretrækker, er de tre parametre som hotelbrugerne lægger mest vægt på hotellets beliggenhed, den samlede pris for opholdet og om morgenmad er inkluderet heri. Samfunds- og klimaansvarlige parametre som om hotellet har en grøn profil, og om hotellets ansattes har ordentlige arbejdsforhold, er kun en af de vigtigste parametre for mindre end hver tiende respondent (9%). Adspurgt om hvor vigtigt respondenterne mener det er, at hoteller, de vælger, overholder en række samfundsansvarlige aspekter, vægter de ansattes arbejdsforhold og fravalget af miljøskadelige kemikalier højst, og hotellets bidrag til dets lokalsamfund som mindst vigtigt. Flertallet, næsten hver anden (46%), er dog ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere samfundsansvarlige krav, og yderligere hver tredje respondent (33%) er kun villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger. Selvom hotelbrugerne ikke finder de samfunds- og klimaansvarlige elementer meget vigtige, og kun i begrænset omfang er villig til at betale for deres opretholdelse, generer det dem dog ikke at skulle undvære diverse services, så hotellerne generelt bliver mere grønne. I omegnen af fire ud af fem ( 85%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor aircondition kun virker, n de selv er på værelset, hvor sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Hotelbrugerne er altså forholdsvis ligeglade med om et hotel har en klima- eller samfundsansvarlighedspolitik, men føler sig ikke generet at tiltag, der følger af at have disse profiler. At så relativt mange ikke finder det meget vigtigt, om hoteller har en dissideret politik for deres klima- og samfundsansvar kan skyldes, at godt hver anden (50%) forventer, at hotelformidlere hvorigennem flertallet bestiller hotel, udelukkende formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver mere end hver tredje (ca. 35%%), at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle en nogle samfundsmæssig krav. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 989 danske forbrugere i alderen Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, ligesom der er beregnet usikkerheder på data, for at sikre at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du bestilt et hotelophold inden for de seneste fem? Alle hotelophold er relevante, uanset om de er bestilt direkte hos hotellet, via en bookingside (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) eller som en del af en pakkerejse (hvor også fly eller togrejse blev bestilt samtidig) Flertallet af respondenterne har erfaring med at bestille hotel. Fire ud af fem (82%) har gjort det inden for de seneste fem, mens det for hver tiende (10%) dog er mere end fem siden. De resterende 8% af respondenterne, som aldrig har bestilt et hotel, er i høj grad personer fra en husstand med en relativt lav indkomst (under kr.), jf. tabel 1 herunder. Tabel 1: Har du bestilt et hotelophold inden for de seneste fem? x Alder / geografi / husstandsindkomst Over Hovedstaden & øerne Jylland kr kr kr. Sjælland Under Over 65 Ja 82% 80% 85% 76% 86% 78% 78% 68% 80% 94% Nej, det er mere end fem siden Nej, jeg har aldrig booket et hotel 8% 8% 9% 16% 8% 11% 12% 18% 10% 4% 10% 11% 5% 8% 6% 11% 9% 14% 9% 2% Ved ikke / husker ikke - 1% 1% - 0% - 1% - 1% 0% Kilde: Forbrugerrådet Alder Geografi Husstandsindkomst Af tabellen fremg endvidere, at personer bosat i hovedstadsområdet hyppigere bestiller hoteller, ligesom også husstandsindkomst har betydning for hyppigheden hvormed dette sker; jo højere husstandsindkomst, des hyppigere bestilles der hoteller. Kvinder og mænd er bestiller hoteller med nogenlunde samme frekvens, og er derfor ikke vist særskilt. Til gengæld er mænd mere tilbøjelige til at bestille direkte hos hotellerne, mens kvinderne i højere grad foretrækker bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og pakkerejser, jf. tabel 2 på næste side. 2

3 Figur 2 ALLE, SOM NOGENSINDE HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvordan bestiller du / har du typisk bestilt hoteller? Knap hver anden respondent (48%) bestiller typisk deres hotel via en såkaldt bookingside, mens to ud af fem (39%) typisk (også) vælger at booke direkte hos hotellet. Hver tredje respondent (33%) bestiller typisk hotel via en pakkerejse, og jo ældre respondenten bliver, des mere udbredt er dette, jf. tabel 2 herunder, mens de ældre til gengæld er betydeligt sjældnere brugere af bookingsider til bestilling af hotel. Tabel 2: Hvordan bestiller du / har du typisk bestilt hoteller? x Alder / Køn / Husstandsindkomst Bestiller selv direkte hos hotellet Over 65 Kvinder Mænd Under kr kr. Over kr. 30% 37% 42% 44% 35% 45% 35% 39% 42% Bestiller via bookingside 60% 51% 50% 30% 50% 45% 37% 44% 58% Bestiller som oftest pakkerejser Alder Husstandsindkomst 28% 32% 31% 42% 35% 30% 38% 36% 27% Ved ikke / husker ikke 6% 4% 3% 4% 3% 4% 8% 4% 1% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da respondenterne har kunne angive mere end én typisk kilde til bestilling af hotel. Kilde: Forbrugerrådet Bookingsiderne er derimod hyppigt i brug i det mere bemidlede husstande, idet op mod to ud af tre (58%) husstande med en samlet indkomst på over kr., angiver denne kilde som hyppig til hotelbestilling, mens det kun er godt hver tredje (37%) af respondenter fra en husstand med en indkomst på under kr. Isoleret set angiver godt hver femte respondent (23%), at de primært bestiller direkte hos hotellerne, mens tre ud af fire (74%) typisk bruger bookingsider og/eller bestiller pakkerejser. Køn 3

4 Uanset hvilke bestillingsvej respondenterne foretrækker, er de blevet bedt om at angive op til tre parametre, de lægger mest vægt på, n de vælger et hotel. Som figur 3 nedenfor viser, lægger respondenterne primært vægt på deres bekvemmeligheds (beliggenhed og officiel vurdering) og økonomiske aspekter (samlet pris og om morgenmad er inkluderet heri). Figur 3 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvilke højst tre parametre lægger du vægt på, n du vælger hotel? Om hotellet har en grøn profil, prioriteres kun som en af de tre vigtigste ting ved valg af hotel af knap én ud af tyve (6%), og kun halvt så mange prioriterer de ansattes arbejdsforhold. Blandt respondenter der vægter, at hotellet har en grøn profil er en lille overvægt af; kvinder respondenter over 50 respondenter bosat i hovedstadsområdet respondenter med en husstandsindkomst over kr. Blandt respondenter der vægter, at hotellets ansatte har ordentlige arbejdsforhold er en lille overvægt af; kvinder respondenter over 65 respondenter med en husstandsindkomst under kr. De få respondenter, der lægger vægt på, at hotellet anvender så mange økologiske produkter som muligt adskiller sig ikke fra de øvrige respondenter. 4

5 Uanset hvilke tre parametre respondenterne har angivet at lægge mest vægt på, er de efterfølgende blevet bedt om at angive, hvor vigtigt de synes det er, at hoteller, de vælger, overholdet en række samfundsansvarlige aspekter. På baggrund af respondenternes angivelse af om de finder disse aspekter meget, lidt eller slet ikke vigtige, er der opstillet en skala fra 1 3, hvor 3 er meget vigtigt, og 1 er slet ikke vigtigt, for at kunne sammenholde deres overordnede vurdering af parametrene 1. Figur 4 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; De samfundsansvarlige aspekter, som vægtes højst blandt den gennemsnitlige hotelgæst, er at ansatte har ordentlige arbejdsforhold og at der ikke anvendes miljøskadelige kemikalier. Af de seks samfundsansvarlige parametre vurderes hotellets bidrag til dets lokalsamfund overordnet som mindst vigtigt blandt respondenterne. På de følgende sider er respondenternes svar til hver enkelt af de seks samfundsansvarlige aspekter. 1 Skalaen er konstrueret så svar Meget vigtigt vægter med 2, svaret Lidt vigtigt vægter med 1 og Slet ikke vigtigt vægter med 0. 5

6 Figur 4.1 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver tredje (32%) hotelbruger finder det meget vigtigt, at hotellet sikrer ordentlige arbejdsforhold for dets ansatte, og hver fjerde (25%), at det er meget vigtigt, at hotellet ikke anvender skadelige kemikalier. Figur 4.2 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver femte hotelbruger (20%) synes slet ikke, at det er vigtigt, at et hotel forsøger at mindske sit vand- og elforbrug, og hver fjerde (24%) finder det sket ikke vigtigt, at hotellet har en politik om at genbruge så meget som muligt. 6

7 Figur 4.3 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt; Hver tredje hotelbruger (34%) finder det ikke slet ikke vigtigt, at et hotel har gode forhold for handicappede gæster og en tilsvarende andel (32%) mener slet ikke, at det er vigtigt, at hotellet bidrager positivt il lokalsamfundet. Endelig finder blot hver femte hotelbruger (19%) det meget vigtigt, at et hotel oplyser om hvad de gør, hvis noget, i forhold til de seks nævnte samfundsansvarlige områder. Figur 4.4 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor vigtigt er det for dig, at det hotel du vælger / har valgt oplyser om, hvad de gør i forhold til de ovenfor nævnte samfundsansvarlige områder? Hver anden (48%) finder det dog lidt vigtigt, at et hotel oplyser om, hvad det gør i forhold til de ovenfor nævnte samfundsansvarlige områder. Og flertallet, næsten hver anden (46%) er da heller ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere af de nævnte samfundsansvarlige krav, jf. figur 5 på næste side. 7

8 Figur 5 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Hvor meget ekstra, hvis noget, er du villig til at betale for at bo på et hotel, der kan garantere, at de f.eks. har ordentlige forhold for deres ansatte, miljørigtig vask/rengøring, m.m.? Hver tredje respondent (33%) er dog villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger. Som tabel 3 nedenfor viser, er de yngre respondenter (18-30 ), og respondenter bosat i hovedstadsområdet mest åbne overfor at betale ekstra for at bo på et hotel, som garanterer at have en samfundsansvarlig profil. Tabel 3: Hvor meget ekstra, hvis noget, er du villig til at betale for at bo på et hotel, der kan garantere, at de f.eks. har ordentlige forhold for deres ansatte, miljørigtig vask/rengøring, m.m.? x Alder / Geografi / Køn Vil ikke betale ekstra for at dette er overholdt Vil betale op til 10 % mere for at dette er overholdt Vil betale ml % mere for at dette er overholdt Alder Geografi Køn Over 65 Hovedstaden Sjælland & øerne Jylland Kvinde Mand 39% 50% 46% 46% 43% 47% 51% 42% 52% 41% 32% 33% 28% 35% 30% 31% 33% 32% 5% 4% 5% 4% 6% 6% 2% 5% 4% Ved ikke / vil ikke oplyse 14% 14% 16% 22% 16% 17% 16% 20% 12% Anm.: Da kun tre respondenter ud af 902 vil betale 51-75% mere, eller ubegrænset, er de ikke gengivet i tabellen. Kilde: Forbrugerrådet Hver anden mand (52%) er afvisende overfor at betale ekstra, mens kvinderne er mere i tvivl. Hver femte kvinde (20%) ved ikke, hvor stor deres betalingsvilje er i relation hertil. 8

9 Selvom hotelbrugerne ikke finder de samfunds- og klimaansvarlige elementer meget vigtige, og kun i begrænset omfang er villig til at betale for deres opretholdelse, generer det dem dog ikke at skulle undvære services, så hotellerne generelt bliver mere grønne. Tre ud af fire (76%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor air condition kun virker, n de selv er på værelset, mens fire ud af fem (81%) (heller ikke) finder det generende, at sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag. Figur 6 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Vil det genere dig, at bo på et hotel, hvor; De respondenter, som oplever disse fire tiltag (figur 6 og 6.1) lidt eller meget generende, er i højere grad mænd end kvinder, de ældre frem for yngre respondenter og de bedrebemidlede, dvs. respondenter med en husstandsindkomst over kr. Figur 6.1 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL Vil det genere dig, at bo på et hotel, hvor; Næsten ni ud af ti (85-87%) finder det slet ikke generende, at skulle bo på et hotel, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Det til 9

10 trods for, at hver femte (20%) tidligere angav slet ikke at finde det vigtigt, at hoteller prøver at mindske deres el- og vandforbrug, jf. figur 4.2 ovenfor. Hotelbrugerne er altså forholdsvis ligeglade med om hotellerne har en klima- eller samfundsansvarlighedspolitik, men føler sig ikke generet at tiltag, der ligger i at have disse profiler. At så relativt mange ikke finder det meget vigtigt, om hoteller har en politik for deres klimaog samfundsansvar kan skyldes, godt tre ud af fire typisk bestiller hotel via en bookingside eller bestiller pakkerejser, og blandt disse er det hver anden (50%) som forventer, at disse hotelformidlere formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. Figur 7 ALLE, SOM HAR PRØVET AT BESTILLE HOTEL VIA BOOKINGSIDE / PAKKEREJSE Forventer du, at de hoteller bookingsiderne og rejsebureauerne formidler overnatning på, har en samfundsansvarlig profil, dvs. garanterer ordentlig arbejdsforhold for deres ansatte, miljørigtig rengøring/vask, genbrugspolitik, m.m.? Knap hver tredje forventer dog ikke, at formidlerne tager højde for samfundsansvar i deres valg af hoteller, og som tabel 4 nedenfor viser, er det især unge ml der ikke forventer, at formidlerne har dette med i deres overvejelser. Respondenter i hovedstadsområdet har ligeledes mindre forventning herom end respondenter bosat i det øvrige Danmark. Tabel 4: Forventer du, at de hoteller bookingsiderne og rejsebureauerne formidler overnatning på, har en samfundsansvarlig profil? x Alder / Geografi / Køn Alder Geografi Køn Over 65 Hovedstaden & øerne Jylland Sjælland Kvinder Mænd Ja 41% 45% 56% 53% 45% 55% 55% 51% 49% Nej 43% 38% 24% 27% 36% 26% 27% 28% 34% Ved ikke 16% 17% 20% 20% 19% 19% 18% 21% 17% Kilde: Forbrugerrådet 10

11 Figur 8 ALLE Vil du fremover forsøge at vælge hoteller eller kræve at bo på hoteller, der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, fx at ansatte har ordentlige arbejdsforhold, miljøvenlig vask/rengøring, bidrager til lokalsamfundet, m.m.? I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver knap hver anden (46%) af de erfarne hotelbrugere, at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle en nogle samfundsmæssig krav. Blandt de respondenter, som endnu aldrig har prøvet at bestille et hotel, er det knap hver tredje (30%) der vil vælge ligeledes, n de engang skal bestille et hotel. De mandlige hotelbrugere er mere afvisende overfor prioritere samfundsansvar ved deres hotelvalg end kvinderne, idet knap hver tredje mand (30%) afviser dette, mens det kun er knap hver femte kvinde (18%) der afviser at lægge vægt på samfundsansvar. Tabel 5: Vil du fremover forsøge at vælge hoteller eller kræve at bo på hoteller, der lever op til et ller flere samfundsansvarlige krav x Alder / Husstandsindkomst / Køn Vælge hoteller, som overholder stort set alle krav Vælge hoteller, som overholder nogle krav Over 65 Under kr kr. Over kr. Kvinde Mand 6% 8% 15% 14% 10% 13% 10% 10% 13% 25% 31% 32% 40% 29% 33% 37% 34% 32% Nej 24% 29% 22% 17% 18% 23% 26% 30% 18% Forventer ikke, at skulle overnatte på hotel Alder Husstandsindkomst 26% 17% 16% 16% 27% 18% 10% 16% 19% Ved ikke 19% 15% 15% 13% 16% 13% 17% 10% 18% Anm.: Angivelserne fra erfarne og ikke-erfarne hotelbrugere er slået sammen i ovenstående tabel. Kilde: Forbrugerrådet Køn 11

12 APPENDIKS: Respondenternes uopfordrede kommentarer til emnet Alt det der med at hoteller også skal være miljøvenlige er vist et relativt nyt spørgsmål. Jeg har ikke rigtig tænkt over det før. - [af kvinde, 18-30, husstandsindkomst: kr., som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Bor videst muligt på Scandic hotel, da jeg ved at de opfylder mine krav til økologiske vare samt andre forhold personale m.m. - [af mand, 51-65, som vil betale op til % mere for hotel med visse Bruger stort set altid Danhostel - fin standard! ca. 6x/ligt kan anbefales! - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Da jeg har lige bliven folkepentionist er det ikke sandsynlig at jeg komme ud at rejse så meget mer, men jeg vil altid fortrække at miljø messig ting er i orden. kan saktens undvære overflod og luksus. - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det burde være en selvfølge at der tages hensyn til de angivne ting, - [af kvinde, 31-50, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Det er en god oplevelse at se at virksomheder begynder at interessere sig for samfunds- og miljømæssige forhold Det er op til virksomhederne at sælge disse parametre til kunderne - [af mand, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Det er helt fint med alle miljømæssige forhold og arbejdsforhold genereelt - jeg tror bare kontrollen er for svag til at det reelt overholdes. Hotellet er jo business og et er hvad de siger noget andet hvad de gør. Nogle hoteller er dog meget troværdige med hensyn til det miljømæssige - kan ses på genbrugssæbe anmodning om at spare på energi mv. findes i opslag på værelset. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Der er stor forskel på om det er et europæisk hotel eller det er et hotel i nepal. I europa forventer vi at der er ordentlige arbejdsforhold og at man beskytter miljøet.i østen ude på de små steder er det vigtigere at vi sparer på vandet og sørger for at bestille lokale madvare.ikke bede om rent sengetøj og håndklæder hver dag.vi skal foregå med et godt eksempel bla ved ikke at smide affald - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det er rart n rejsebureau el lign kan informere, hvis ansatte på et hotel fx næsten udelukkende lever af drikkepengene. Så kan man disponere efter det. - [af kvinde, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse 12

13 Det vigtigste ved en hotelovernatning, er om sengen er god at ligge i, og om det er en god morgenmad, der tilbydes. - [af mand, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Det ville være super, om alle hoteller skulle oplyse det samme f.eks på internettet/deres hjemmeside - og på en ens og overskuelig måde. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse En energi besparende sevice, skulle ikke give en større omkostning for hotellerne, snarer tvært imod, ellers er der ingen formål i effektiviser arbejdsprocesserne og brugen af kemikalier og energi. - [af kvinde, 31-50, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse For mig er rejsemålet vigtigere end hotellet - [af kvinde, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse For rejser, der foretages via mit arbejde og fx i forbindelse med møder og kongresser, er valgmuligheder for hotel ofte begrænset af beliggenhed og økonomi. - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Generelt har jeg ikke den store tiltro til at det et hotel eller bureau beskriver som gældende "vilk" på det enkelte hotel er særligt troværdigt. Såfemt man kan konstatere en sikkerhed for at hoteller overholder det der beskrives, så er det sandsynligt, at jeg vil tage større hensyn til disse forhold - kræver og betale for dem. - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse G faktisk ud fra annerkendte rejseselskaber tænker over hvilke hoteller de bruger - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Har aldrig tænkt over dette før nu, hvor I bringer det op. Er kun stødt på det med ikke at få skiftet håndklæde hver dag. Vidste ikke, at der var en valgmulighed. Men det vil da ligge i baghovedet fra nu af. - [af kvinde, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Har mest brugt hoteller i udlandet. Singapore, Australien, Kina, Japan mm. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Hoteller bør opføre sig som andre virksomheder, hverken værre eller bedre. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Hvis personalet har orntlige forhold er de glade og tilfrese - [af mand, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse 13

14 N jeg booker - både arbejdsmæssigt og privat, er det væsentligeste for mig, at hotellet er rent, morgenmaden er ok, sengene ikke giver dlig ryg, værelserne har en ordentlig størrelse og at personalet giver ordentlig service. Alt det andet I spørger om, er i min verden en selvfølge. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Hotellet beliggenhed kommer i første række, da vi kun benytter hoteller til og fra vores lige ferie til Provence i Frankrig, og da det kun er for 1 nat, bruger vi overnatningshoteller langs motorvejen. - [af mand, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Hotelovernatninger er som regel i forbindelse med videre fly-rejse, week-end ophold el. lign. Der kigger jeg mest på location - har aldrig rigtig spekuleret over spørgsmålene i undersøgelsen. Iøvrigt: jeg g som hovedregel ud fra, at de ansatte har ordnede forhold - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Hvis et hotel eks.skriver, de genbruger, at vask er miljø rigtig o.s.v., har det jo vist sig, at man ikke kan regne med det. Så derfor syntes jeg det er overflødigt, at skrive det. Hvis de bruger en underleverandør, har man jo set flere gange, at der ikke er hold i de "fine" odr. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse I spørgsmålet om, hvorvidt jeg er villig til at betale ekstra for hotelophold, som overholder samtlige krav, mangler jeg en svarmulighed: 'betragter det som givet, at alle overholder kravene'. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Ift. hotel bor jeg ikke så tit på hotel, men generelt er det prisen der har en stor betydning - [af kvinde, 18-30, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg / vi benytter hovesageligt udenlandske hoteller, derfor ved man ikke noget om disse faktorer! - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Jeg bor ikke så tit på hotel. Prisen kigger jeg meget efter, n jeg bor på hotel så bruger jeg det normalt kun til at sove. - [af mand, 18-30, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Jeg forventer at det hotel jeg vælger er proper, ordentlig, god/sund mad, god service. I modsat fald bliver er der et problem med betaling. Det er ikke mit problem hvis personalet ikke behandles ordentlig. - [af mand, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg tror ikke det er relevant, at tage stilling til ansatte har ordentlige arbejdsforhold, har de ikke det, siger de deres job op - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse 14

15 Jeg forventer, at hoteller i min interessekategori nehandler deres ansatte ordentligt med den pris, jeg betaler for hotellet, opfører sig miljømæssigt forsvarligt ved at anmode mig om at genbruge håndklæder etc.jeg opfører mig ligeledes ansvarligt ved at slukke for a/c, lys med videre, n jeg ikke opholder mig på værelset m.m.men jeg søger ikke aktivt efter disse hoteller og forventer ikke, at det fremg af booking.com m.fl.' s hjemmesider. - [af mand, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Jeg har slet ikke været opmærksom på, at jeg evt. kunne se hotellets grønne profil på nettet. Jeg har kun været glad, n jeg på hotelværelset har set, at de tænker på miljøet. Jeg vil holde øje med hotellernes grønne profil ved kommende bestillinger. - [af kvinde, over 65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Jeg synes at det kan give nogle misvisende svar n man svarer på generne ved at f.eks. air-condition kun kører n man er på værelset, det har f,eks, mest betydning n det er meget varmt, men jeg rejser f.eks. meget i UK og IRL, hvor det ikke betyder så meget, men hvis jeg skal på ferie, hvor det er meget vart, så vil det være mere væsenligt. - [af mand, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Jeg synes kravene er forskellige til hoteller afhængig af landet, da ansættelsesforhold, miljøkrav, o.lign. er forskellige fra land til land. Men man kan selv gøre noget også, fx at sætte "do not disturb"-skilt på døren de dage, hvor man ikke vil have skiftet håndklæder, sengetøj, osv. - det plejer vi at gøre, da vi synes det er frås at få alt skiftet hver dag, og vi kan jo selv rede en seng. ;-) - [af kvinde, 31-50, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Lægger megen vægt på hygiejne - derfor daglig skift af håndklæder og sengetøj - [af mand, over 65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Mange af spørgsmålene har jeg ikke været opmærksom på at skulle tage stilling til. Det er kun n Holtellet reklamerer med feks. miljø bevidsthed m.m., at jeg bliver obs. på at stedet gør en ekstra indsats. M en klart noget jeg vil tænke over. - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse samfundsansvarlige tiltag] Mht. hoteller, har det aldrig faldet mig ind at kigge efter disse ting der nævnes. N man skal på ferie vælger man som regel bare det billigste n man er i mon situation, og et der har fået fine vurderinger af andre. Har aldrig oplevet at et hostel/hotel skilter med deres miljø- og personaleprofil. Hvis ét gjorde, ville jeg nok tænke mere over det og vælge ud fra det. - [af kvinde, 18-30, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Sidste del om hoteller var meget sort/hvid. - [af kvinde, 18-30, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse 15

16 Selvom jeg gerne ser at en samfundsvenlig profil er en faktor hos rejsebureauer og hotelportaler må jeg samtidig med skam i stemmen indrømme, som det også fremg af mine svar, at jeg ikke vil betale ekstra for det. Et simpelt spørgsmål om økonomi - hvis jeg vil rejse, er det på spareblus og så er der ikke råd til samfundsvenlige tiltag. Desværre. - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Sorry, men jeg vælger mest efter pengene - [af mand, 31-50, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse Spørgerækken om hoteller er for generel til at give mening. Jeg har cirka 120 hotelovernatninger om et - men taler vi om, hvad man prioriterer i Paris eller i Khartoum? - [af kvinde, 51-65, som ikke ved, om han/hun vil betale ekstra for hotel med visse Valg af hotel afhænger for mit vedkommende af beliggenhed i forhold til det, jeg skal og ikke kun i en feriemæssig sammenhæng. Jeg betaler gerne for at miljøkrav og krav om ordnede forhold for personalet er opfyldte. - [af kvinde, over 65, som vil betale op til % mere for hotel med visse Ved en pakkeløsning kan det være svært at se om hotellerne overholder kravene - [af kvinde, 51-65, som vil betale op til 10 % mere for hotel med visse Vi vælger vort hotel ud fra beliggenhed og stjerner og ikke om de er økologiske - det er lige inden det vil være tvært imod, for hotellerne er som os alle, vi tager hensyn til miljø og medarbejdere så vidt det er muligt inden for det økonomiske mulige, selv om samfundet nok mener det modsatte - vi er selv landmænd!!! og vi tager også hensyn til vore omgivelser, selv om der er mange meninger om dette - [af kvinde, 51-65, som ikke vil betale ekstra for hotel med visse 16

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Ni ud af ti respondenter (91%) spiser kød mindst hver anden dag. Folk bosat i Jylland spiser hyppigere kød til aftensmad end respondenter bosat

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Linking grøn udbud og efterspørgsel

Linking grøn udbud og efterspørgsel Linking grøn udbud og efterspørgsel Mikal Holt Jensen Miljøkonsulent i HORESTA Sekretariatsleder for Green Key HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET 1 Grøn Turisme Det er en god oplevelse at virksomheder

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Bilag 3, Interview med Göcke

Bilag 3, Interview med Göcke Bilag 3, Interview med Göcke 21 år Bosiddende i Hedehusene Studerende: KEA og salgsassistent i Vila Interviewer: Hvor længe har du arbejdet som salgsassistent? Respondent: Det har jeg i tre år. Jeg arbejder

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Airbnb i Danmark Et overblik

Airbnb i Danmark Et overblik Airbnb i Danmark Et overblik Airbnb i Danmark - Et overblik / 1 Hvem er vores værter og gæster? / 2 Et nærmere kig på København / 3 Definitioner / 4 Airbnb i Danmark - Et overblik Airbnb-værter i Danmark

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen For langt de fleste respondenter, er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt; kun for godt en ud af tyve (7%) er det mere

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 251/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 251/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 251/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alanya, Tyrkiet, 24.7. 7.8.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 10.794,- inkl. opredningsrabat

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND De selvkørende biler er på vej, og flertallet er positive Hvad der for få år siden

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0188 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER SM (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Alcudia, Mallorca.

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Knap ni ud af ti respondenter (89%) angiver, at de generelt ikke finder reklamer på diverse hjemmesider relevante for dem, og op mod hver anden (43%)

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner Økonomisk analyse 13. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen er fyldt med traditioner Til de omkring en million julemiddage,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker Forbrugerpanelet om apoteker Det typiske blandt respondenterne er, at de køber receptpligtige lægemidler på apoteket ca. en gang i kvartalet, hvilket 40% angiver, mens knap hver tredje (31%) gør det sjældnere.

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere