Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011"

Transkript

1 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Resumé Skovbogård Baggrund Formål Organisering af brugerundersøgelsen Resultater Konklusion Afslutning Præsentation af Skovbogård Baggrund for brugerundersøgelsen Formål med brugerundersøgelsen Organisering af brugerundersøgelsen Metode Spørgeskema Resultater Besvarelsesprocent Temaer Aktiviteter og udfordringer Samarbejde med pårørende Tryghed Fysiske rammer Det samlede indtryk Hvad har størst betydning for brugerne Diskussion Kriterier for diskussion af resultaterne Diskussion af resultater Besvarelsesprocent Aktiviteter og udfordringer Samarbejde med pårørende Tryghed Fysiske rammer Det samlede indtryk Størst betydning for brugerne Konklusion Afslutning Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Kommentarer

3 1. Forord Et af Direktionens strategiske mål for er, at der arbejdes med kvalitetsudvikling, dialog og måling af effekt, herunder at der gennemføres kontinuerlige brugerundersøgelser på alle forvaltningsområder. Sundhed & Omsorg har som strategisk mål, at der senest er gennemført fire brugerundersøgelser indenfor de tre driftsområder og på myndighedsområdet. I 2011 gennemføres der brugerundersøgelse i Autismecenter Syd, Visitationen i Sundhed & Forebyggelse, Træning & Forebyggelse og Hjemmeplejen. 2. Resumé 2.1 Skovbogård Skovbogård er et beskyttet værksted, der tilbyder såvel kreative aktiviteter som lettere produktion tilrettelagt på en måde, så brugeren kan overskue det. Målgruppen er kendetegnet ved i høj grad at have brug for overskuelighed og struktur for at kunne udvikle sig. Skovbogård har et tæt samarbejde med forældre og pårørende omkring den enkelte bruger. Der arbejdes tæt sammen med Autismecenter Syds boenheder for at sikre brugerne et ensartet tilbud. 2.2 Baggrund Det er i virksomhedsaftalen aftalt, at Autismecenter Syd forud for undersøgelsen opstiller indikatorer for et tilfredsstillende resultat. 2.3 Formål Formålet med undersøgelsen er, at: få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger afdække hvor der er behov for forbedringer bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Autismecenter Syd har besluttet, at målet er, at 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen. 2.4 Organisering af brugerundersøgelsen Spørgsmålene, der er anvendt til brugerundersøgelsen, er udviklet og afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling. Deltagere i undersøgelsen er pårørende til brugere af Skovbogård. 2.5 Resultater Brugerne havde på undersøgelsestidspunktet 30 pårørende, hvoraf de 27 har svaret på spørgeskemaet. Dette giver en besvarelsesprocent på 90 %. Resultaterne fremgår af diagram 1 og 2. 2

4 Diagram 1, tilfredshed Diagram 2, det samlede indtryk af Skovbogård 2.6 Konklusion Den flotte svarprocent på 90 % er nået, ved at genudsende spørgeskemaerne til de pårørende. Målet er nået, idet 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen indenfor de fire temaer aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. 3

5 Målet for det samlede indtryk af Skovbogård er nået med 96 %, der svarer enestående eller godt. Det, der har størst betydning for de pårørende er forudsigelighed og struktur i hverdagen, tryghed og at personalet har de rette kompetencer. 2.7 Afslutning Skovbogård vil forbedre indsatsen i forhold til information ved at tilbyde pårørende mere information og oftere. 4

6 3. Præsentation af Skovbogård Autismecenter Syd omsætter Servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til udvikling af færdigheder ( 85), beskyttet beskæftigelse ( 103), og aktivitets- og samværstilbud ( 104) til konkrete individuelle tilbud til voksne med diagnose indenfor autismespektret, eller voksne der af andre grunde kan profilere af et tilbud, der er kendetegnet ved en høj grad af struktur, overskuelighed og kommunikation. Skovbogård er et beskyttet værksted, der tilbyder såvel kreative aktiviteter som lettere produktion tilrettelagt på en måde, så brugeren kan overskue det. Målgruppen er kendetegnet ved i høj grad at have brug for overskuelighed og struktur for at kunne udvikle sig. Skovbogård har et tæt samarbejde med forældre og pårørende omkring den enkelte bruger. Der arbejdes tæt sammen med Autismecenter Syds boenheder for at sikre brugerne et ensartet tilbud. 4. Baggrund for brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er et af Sundhed & Omsorgs Strategiske mål for 2011 og er en del af virksomhedsaftalen for Autismecenter Syd i Det er i virksomhedsaftalen aftalt, at Autismecenter Syd forud for undersøgelsen opstiller indikatorer for et tilfredsstillende resultat. Brugerundersøgelsen for Autismecenter Syd er delt i tre. Denne pårørendeundersøgelse for Skovbogård, en brugerundersøgelse for Fristedet og en pårørendeundersøgelse på boafdelingerne Skovbo og Rhedersborg. 5. Formål med brugerundersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger afdække hvor der er behov for forbedringer bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. Autismecenter Syd har besluttet, at målet er, at 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen. 6. Organisering af brugerundersøgelsen 6.1 Metode Center for Kvalitetsudvikling har på vegne af Danske Regioner foretaget en landsdækkende pårørendeundersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Undersøgelsen hedder De pårørende har ordet. Center for Kvalitetsudvikling har til undersøgelsen udviklet og afprøvet et spørgeskema. Afdelingslederen for Skovbogård har ud fra den landsdækkende pårørendeundersøgelse valgt en række spørgsmål til denne undersøgelse. Spørgsmålene vil medvirke til udvikling af indsatsen på Skovbogård og give et øjebliksbillede af den generelle tilfredshed. Undersøgelsen og rapporten er gennemført i et samarbejde mellem Skovbogård og Sundhedssekretariatet. Deltagere i undersøgelsen Deltagere i undersøgelsen er pårørende til brugere af Skovbogård. Anonymitet 5

7 Deltagerne er orienteret om, at besvarelsen er anonym. Eksklusion og inklusion Alle pårørende har deltaget i undersøgelsen. Dataindsamling Skovbogård sendte spørgeskemaer til de pårørende i juni Ved svarfristens udløb d var der returneret 15 besvarelser ud af 30 mulige. En besvarelsesprocent på 50 % ville betyde lav gyldighed af undersøgelsesresultaterne. Afdelingslederen for Skovbogård og evaluatoren besluttede efterfølgende at genudsende spørgeskemaerne til alle pårørende i august. De, der ikke havde besvaret spørgeskemaet i første omgang, blev bedt om at besvare det. De besvarede spørgeskemaer er returneret til Ledelses- og Sundhedssekretariatet. Bearbejdning af data Data er efterfølgende bearbejdet i Defgo.net. Defgo.net er et netbaseret værktøj til dataindsamling og databearbejdning. Test af spørgeskema Spørgsmålene er afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling. Gyldighed Spørgsmålene er testet og valideret af Center for Kvalitetsudvikling. Det antages derfor, at gyldigheden er tilfredsstillende. 6.2 Spørgeskema Spørgeskemaet er delt i to temaer I det første tema er der følgende svarkategorier: Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ ej relevant. På spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af Skovbogård er svarmulighederne: Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt. Spørgeskemaet har i alt otte spørgsmål. Der er mulighed for at kommentere svarene tre steder i spørgeskemaet. Se spørgeskemaet i bilag 1. Undersøgelsen afdækker, hvordan brugerne opfatter temaerne aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. 7. Resultater Ikke alle pårørende har svaret på alle spørgsmål. Det er kun besvarelserne, der indgår som en del af resultaterne. Svarene er vist grafisk i diagram 1 og 2. 6

8 7.1 Besvarelsesprocent Brugerne havde på undersøgelsestidspunktet 30 pårørende, for hvem det var relevant at deltage i undersøgelsen. 27 pårørende har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 90 %. 7.2 Temaer Aktiviteter og udfordringer Aktiviteter og udfordringer er vigtige for brugeren, fordi alle borgere har brug for gode oplevelser. Aktiviteter kræver ofte én til én kontakt, og nye udfordringer kræver grundig forberedelse i forhold til beskrivelser, visualiseringssystemer, eventuelt rollespil eller lignende. At tilbyde aktiviteter og give udfordringer viser en anerkendende tilgang til beboeren. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Er der en passende mængde aktiviteter for din søn/datter på Skovbogård? 52 % (13) 44 % (11) 0 % 0 % 4 % (1) Får din søn datter støtte til at vedligeholde sine færdigheder? 60 % (15) 36 % (9) 4 % (1) 0 % 0 % Udvalgte kommentarer fra pårørende, se alle kommentarer i bilag 2 - i forhold til hans alder er tempoet passende - for ofte forhindringer i at gennemføre aktiviteter pga. personalemangel Samarbejde med pårørende I samarbejdet med pårørende er det vigtigt, at tilgodese det individuelle behov. Gennem samarbejdskontrakter aftales, hvordan de pårørende ønsker, at blive inddraget og i hvilket omfang. Dette er et vigtigt redskab for personalet, så vi sikre det bedst mulige samarbejde. Resultaterne fordeler sig således ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Er kontakten til Skovbogård tilfredsstillende? 68 % (17) 20 % (5) 12 % (3) 0 % 0 % Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig/jer? 44 % (11) 44 % (11) 12 % (3) 0 % 0 % Får du løbende information om, hvem der er ansat på Skovbogård? 29 % (7) 50 % (12) 21 % (5) 0 % 0 % 7

9 Udvalgte kommentarer fra pårørende - bliver altid godt modtaget - der skulle være mere kontakt til hjemmet Tryghed Det er vigtigt, at brugeren er tryg og har tillid til personalet og det fysiske miljø. Hvis brugeren har den fornødne tryghed giver det stabilitet i hverdagen og dermed mulighed for at arbejde med udvikling. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Er Skovbogård et trygt og godt sted at være? 88 % (22) 12 % (3) 0 % 0 % 0 % Fysiske rammer Fysiske rammer har stor betydning for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Gode fysiske rammer giver en høj grad af tryghed og minimere selvskadende og udadrettet adfærd. Brugere med udviklingsforstyrrelser har ofte brug for individuel indretning med særlig fokus på visualiserings- og støttesystemer. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Passer de fysiske rammer til jeres søn/datter? 50 % (12) 46 % (11) 4 % (1) 0 % 0 % Udvalgte kommentarer fra pårørende - meget lam for dem, der trænger til hvilepause under ophold i opholdsstuen, hvor brugere har deres faste stol - På grund af sit handicap ser vi frem til de nye fysiske rammer på det nye Skovbogård 7.3 Det samlede indtryk De pårørende er spurgt om, hvad deres samlede indtryk er af Skovbogård. Resultaterne fordeler sig således Svar Antal Enestående 7 26 % Godt % Både godt og dårligt 1 4 % Dårligt 0 Uacceptabelt 0 8

10 Udvalgte kommentarer fra pårørende - samarbejdet mellem hjem og Skovbogård betyder meget - vores søn har det rigtig godt på værkstedet og føler sig beskyttet. Hans behov er i centrum - synes personalet laver et kæmpe arbejde kan ikke roses nok - der mangler ro især for de ældre brugere - jeg får ikke meget at vide om min søn. For eksempel hvad han beskæftiger sig med. 7.4 Hvad har størst betydning for brugerne De pårørende har i undersøgelsen beskrevet, hvad der har størst betydning for dem i forhold til brugerne. Udtalelserne kan sammenfattes til nedenstående temaer: forudsigelighed og struktur i hverdagen personalet har de rette kompetencer tryghed. Samtlige kommentarer til spørgsmålene ses i bilag 3. Udvalgte kommentarer fra pårørende - mit barn har en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag - tryghed samt støtte og gode aktiviteter med den fornødne hjælp - trygge rammer plus personalets forståelse og respekt for brugerne + behov og særheder - at personalet har tid nok til at tilgodese hans behov, og at der er så få personaleskift som muligt. 9

11 Diagram 1, tilfredshed Diagram 2, det samlede indtryk af Skovbogård 8. Diskussion 8.1 Kriterier for diskussion af resultaterne Målet er at 75 % af de pårørende, der har svaret på spørgsmålene, vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen. 8.2 Diskussion af resultater Besvarelsesprocent Brugerundersøgelsen har en besvarelsesprocent på 90 %, hvilket er meget tilfredsstillende. 10

12 Ved svarfristens udløb var der returneret 15 besvarelser ud af 30 mulige. En besvarelsesprocent på 50 % ville betyde lav gyldighed. Efterfølgende blev der derfor udsendt nye spørgeskemaer til alle pårørende og de, der ikke havde besvaret spørgeskemaet blev bedt om at gøre det. Dette resulterede i 27 besvarelser Aktiviteter og udfordringer Målet er nået. For parameteren Er der en passende mængde aktiviteter for din søn/datter på Skovbogård er målet nået med 96 %, 4 % har svaret ved ikke/ej relevant. For parameteren Får din søn/datter støtte til at vedligeholde sine færdigheder er målet nået med 96 % Samarbejde med pårørende Målet er nået. For parametrene Er kontakten til Skovbogård tilfredsstillende og Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig/jer er målet nået med 88 %. For parameteren Får du løbende information om, hvem der er ansat på Skovbogård er målet nået med 79 % Tryghed Målet er nået. Alle pårørende er enige i parameteren Er Skovbogård et trygt og godt sted at være Fysiske rammer Målet er nået. For parameteren Passer de fysiske rammer til jeres søn/datter er målet nået med 96 %. Der er dog kommentarer om larm under hvilepause i opholdsstuen, og at de fysiske rammer ikke er passende. Et nyt beskyttet værksted er ved at blive bygget i nærheden af boenhederne. Det nye værksted er designet til voksne med diagnoser indenfor autismespektret Det samlede indtryk Målet er nået, i det 96 % af de pårørende har svaret At det samlede indtryk af Skovbogård er enestående eller godt Størst betydning for brugerne Det, der har størst betydning for de pårørende, er forudsigelighed og struktur i hverdagen, tryghed og at personalet har de rette kompetencer. 8.3 Konklusion Den flotte svarprocent på 90 % er nået ved at genudsende spørgeskemaerne til de pårørende. Målet er nået, idet 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen indenfor de fire temaer aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. Målet for det samlede indtryk af Skovbogård er nået med 96 %, der svarer Enestående eller Godt. Det, der har størst betydning for de pårørende er forudsigelighed og struktur i hverdagen, tryghed og at personalet har de rette kompetencer. 11

13 10. Afslutning Der vil i arbejdet med resultaterne blive sat fokus på information til pårørende. Skovbogård vil forbedre indsatsen i forhold til information ved oftere at tilbyde pårørende mere information. Medarbejdere orienteres om resultaterne ved personalemøder og gennem kvalitetsudvalgsmøder. De pårørende orienteres om resultaterne ved fællesarrangementer for pårørende og brugere. Skovbogård vil gentage undersøgelsen hvert andet år. Ved næste pårørendeundersøgelse er målet, at 85 % af respondenterne svarer Ja, i høj eller Ja, i nogen. 12

14 Bilag 1 Spørgeskema 13

15 14

16 Bilag 2 Kommentarer 2 Har du yderligere kommentarer til dine oplevelser som pårørende? Svar I forhold til hans alder er tempoet passende. På grund af sit handicap - ser vi frem til de nye fysiske rammer på det nye Skovbogård. Synes måske ikke spørgsmålet er særlig relevant lige før en flytning ifm. nybyggeri. Generelt godt tilfreds. For ofte forhindringer i at gennemføre aktiviteter pga. personalemangel. Bliver altid godt modtaget. Meget larm for dem der trænger til hvilepause under ophold i opholdsstuen, hvor brugere har deres faste stol. Der skulle være mere kontakt til hjemmet. Jeg oplever en stor grad af faglig viden og indsigt, samtidig mærker jeg en rar stemning, personale, brugere og pårørende imellem. Jeg vil gerne vide hvad Sundhed & Omsorg har med skemaet at gøre, og hvad det skal bruges til. Som borger er det vigtigt, at vide hvad formålet med skemaet er. Er der tale om en fyringsrunde, besparelse eller hvad? Hvilken målsætning har forvaltningen. Vi bliver altid godt modtaget. 4 Hvorfor gav du det antal stjerner? Svar Fordi jeg synes Skovbogård er et godt tilbud til mit barn. Samarbejdet mellem hjem og Skovbogård betyder meget. Ringe erfaring med tidligere beskæftigelse. Har valgt godt, da jeg synes det er rart både for brugere og pårørende. Vores søn har det rigtig godt på værkstedet og føler sig beskyttet. Hans behov er i centrum. God stemning på Skovbogård, positiv personale, dygtig stabil støtteperson/personale. Alt i alt et godt sted. Men - men "godt" kanaltid blive bedre. Min pårørende trives godt p Skovbogård. Synes personalet laver et kæmpe arbejde. Kan ikke roses nok. Det har jeg gjort, fordi der er gode ting at berette. Der mangler ro især for de ældre brugere. Jeg får ikke meget at vide om min søn. For eksempel hvad han beskæftiger sig med. Fordi jeg er yderst tilfreds med tilbuddet og ikke kunne ønske mig andet for min søn. Det gode samarbejde. Har indtryk af at det fungerer godt. Fordi jeg ikke ved om Rundetårn er højere end et tordenskrald. Spørger kommunen eller medarbejderne? Hvilke kvalifikationer har Lone B. R. og Lene M.H. til at vurdere svarerne. Vi synes det er rimeligt. 15

17 5 Hvad har størst betydning for din søn/datter på Skovbogård? Svar Fysiske rammer - afhængig af fast personale - strukturen. Tryghed samt støtte og gode aktiviteter med den fornødne hjælp. Den rette pædagogiske tilgang og forståelse. Rummelighed i forhold til de individulle udfordringer. Strukturen, Frihed til at gå ud og samle sten. Forudsigelighed - struktur. Tryghed, ro, forståelse Tryghed. Min søn trives og er meget for Skovbogård. Trygge rammer plus personalets forståelse og respekt for brugerne + behov og særheder. At det er et godt sted at være og at vi følger os trygge og hun har det godt og kan lide at være der. Mit barn har en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag. Trygheden og glæden ved at være sammen med nogle dygtige medarbejdere. At personalet har tid nok til at tilgodese hans behov, og at der er så få personaleskift som muligt. At min søn har det godt samt problemfri. Da der opstår mange ting, som gør han ikke vil retur igen. Han har det godt med sig selv. At de må have det godt og det har min søn. Betydningsfuldt for min søn at han bliver forstået og får tilbud der motiverer og udvikler ham. Samt at han er godt tilpas. At han har det godt og er godt tilpas. Min søn kan komme på Skovbogård. Det fortæller jeg lederne og personalet. Tryghed og forudsigelighed. 16

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

Brugerundersøgelse Fristedet, Autismecenter Syd 2011

Brugerundersøgelse Fristedet, Autismecenter Syd 2011 Brugerundersøgelse Fristedet, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762, dokument nr.84 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Fristedet... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4 Organisering

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold 1 2 3 4 5 Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer. HHX Nykøbing EUC Nordvest

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer. HHX Nykøbing EUC Nordvest Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer HHX Nykøbing EUC Nordvest EUC Nordvest værdier EUC Nordvests værdier betyder, at eleven og kursisten er i centrum. Alle elever og kursister på

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Pårørende tilfredshedsundersøgelse Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud December 2010 1 Forord I 2009 foretog Granhøjen den første pårørendeundersøgelse, hvor pårørende til beboere i Granhøjens regi blev

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

VoksenBøgen - Samarbejdspartnere

VoksenBøgen - Samarbejdspartnere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen - Samarbejdspartnere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Inklusion og deltagelse

Inklusion og deltagelse Inklusion og deltagelse Undersøgelse af Voksen-handicapområdet Spørgeskemaundersøgelse April-maj 2013 Forord Inklusion står højt på dagsordenen. Det gør den både blandt folketingspolitikere, meningsdannere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere