Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler"

Transkript

1 Rygning blandt. klasse elever på. klasse centre og i folkeskoler Rygningens udbredelse, årsager til rygning og implementering af forebyggelse Pædagogisk Diplom Afgangsprojekt CVU-Vest Udarbejdet af Jytte Friis, december 24 Vejleder: Finn Mogensen

2 Indholdsfortegnelse. Indledning og problemformulering. Læsevejledning og definitioner.2 Undersøgelsens problemstilling, formål og afgrænsning 2.3 Undersøgelsens metoder 2.4 Udformning af spørgeskema 3.5 Deskriptiv analyse af undersøgelsen 4.6 Analyse og diskussion af undersøgelsesresultaterne 5.7 Delkonklusion 7 2. Årsager til rygeadfærd blandt unge 8 2. Teoretiske overvejelser Valg af undersøgelser og empirisk litteratur 2.3 Rygeadfærd 2.4 Forskelle i rygeadfærd mellem klasser Unges viden om og holdning til rygning Trivsel og sundhedsadfærd Delkonklusion 6 3. Implementering af rygeforebyggende tiltag i skolen 8 3. Forskellige organisationsteorier og forandringsperspektiver Skolen og skoleudvikling i et organisationsteoretisk perspektiv Organisatorisk læring Folkeskolens og sundhedsundervisningens formål Delkonklusion Konklusion Perspektivering 25 Litteratur Bilag : Oversigt over deltagende skoler i undersøgelsen Bilag 2: Følgebrev til skoleledelse Bilag 3: Følgebrev til. klasselærer Bilag 4: Spørgeskema Bilag 5: Undersøgelsen i absolutte tal Bilag 6: Opgørelse af undersøgelse

3 Litteratur Bøger: Dalin, Per: Skoleutvikling. Teorier for forandring. Universitetsforlaget. Oslo. 994 Erling, Ann og Whang, Philip (red.): Ungdomspsykologi. Udvikling og livsvilkår. Gads Forlag 22. Faghæfte 2, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Undervisningsministeriet 995. Folkeskolens Formål, Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 57 af 23. juni 23. Undervisningsministeriet. Jensen, Bente: Sundhed og sårbarhed. Store børns beretninger om sundhed og hverdagsliv. Hans Reitzels forlag 22. Jensen,Torben Bechmann: Fra viden til handlingsændring. En undersøgelse af unge, tobak og sundhedsoplysning. Ph.D-afhandling, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Amager, marts 2. Jensen, Torben K. og Johansen, Tommy J.: Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia 2, 2. udgave, 3. oplag. Jørgensen, Per Schultz, Holstein, Bjørn E. og Due, Pernille (red.): Sundhed på vippen. En undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd. Hans Reitzels forlag, 23. Larsen, Anne-Lise Salling og Vejleskov, Hans: Videnskab og forskning. En lærebog til proffessionsuddannelser. Gads Forlag 22. Lund, Karl Erik og Rise, Jostein: En gjennomgang av forskningslitteraturen om tiltak for å redusere røykning blant ungdom. Sosial- og helsedirektoratet, Oslo 22. Mogensen, Finn: Faglig pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Kompendium. Vejledning for faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningsministeriet 23. Artikler: Elkjær, Bente: Videnstilegnelse, deltagelse i praksis og amerikansk pragmatisme læringsteorier om organisatorisk læring og den lærende organisation, i: Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. Larsen, Henrik Holt og Svabo, Connie (red.) Jurist- og økonomforbundets forlag 22.

4 Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer en verden til forskel. Kap. 6. Dansk Psykologisk Forlag 24. Iversen, Lars: Forebyggelse og sundhedsfremme, i: Medicinsk sociologi - samfund, sundhed og sygdom Iversen, Lars m.fl. (red.) Munksgaard Danmark 23 Jensen, Bjarne Bruun: Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden, i: Læring i sundhedsvæsenet Hounsgaard, Lise og Eriksen, John Juul (red.) Munksgaard Danmark 23. Lennéer-Axelson og Thylefors, Ingela: Arbejdsgruppens psykologi, s Hans Reitzels Forlag 993, 2. udgave, 9. oplag. Moos, Lejf, Illeris, Knud, Kryger, Niels, Thomassen, Johnny: Pædagogisk udviklingsarbejde skoleudvikling Dafolo Forlag 998. Nørgaard, Britta: Thomas Ziehe aftraditionalisering og subjektivitet, i: Olesen, Søren Gytz og Pedersen, Peter Møller: Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, Viborg-Seminariet 23. Rasmussen, Jens: Læring og læringsteorier, i: Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Knudsen, Anne og Jensen, Carsten Nejst (red.) Billesø og Baltzer 22, 2. udgave, 2. oplag. Rasmussen, Mette og Damsgaard, Mogens T: Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser, i: Ugeskrift for læger, december, 22. Saugstad, Tone og Mach-Zagal, Ruth: Sundhedspædagogik for praktikere, kap. 5: Handlingens logik. Munksgaard Danmark 23, 2. udgave,. oplag. Wahlgren, Bjarne, Høyrup, Steen, Pedersen, Kim, Rattleff, Pernille: Refleksion og læring. Kompetenceudvikling i arbejdslivet. Kap. -8. Samfundslitteratur 22. Undersøgelser: Muld-rapport nr.. Unges livsstil og dagligdag 2. Forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 22. Muld-rapport nr. 2. Unges livsstil og dagligdag 2. Geografiske forskelle og ligheder. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 23. Muld-rapport nr. 3. Unges livsstil og dagligdag 22. Aldersforskelle i sundhedsvaner og trivsel. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 24.

5 Skolebørnsundersøgelsen 22. Health Behaviour in School-aged Children. Due, Pernille og Holstein, Bjørn E., red. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet reviderede udgave.

6 Bilag Oversigt over skoler, der har medvirket i undersøgelsen Centerskoler:. Bramming Kommune. 89 elever. Linje, Bakkevejens Skole. 2. Esbjerg Kommune. 96 elever. Fourfeldtskolen:.a: fotek-klasse (erhvervsfaglig). 24 elever..b: fotek-klasse (erhvervsfaglig). 23 elever..c: medielinje. 25 elever..d: idrætslinje. 24 elever. Folkeskoler:. Varde Kommune. 7 elever. Brorsonskolen. 2 elever. Lykkesgårdsskolen. 2 elever. Sct. Jacobi skolen. 29 elever. 2. Ribe Kommune. 6 elever. Vittenbergskolen. 8 elever. Valdemarskolen. 43 elever..a: medielinje. 3 elever..b: erhvervslinje. 3 elever..c: idrætslinje. 7 elever.

7 Ribe Amt den Efter aftale sendes hermed spørgeskema til skolens. klasse(r) samt følgebrev til klasselæreren. Desuden er vedlagt en svarkuvert til returnering af skemaerne. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om et skoleskift til et. klasse center kan have indflydelse på elevernes rygeadfærd og medvirke til, at elever ryger i et større omfang end de elever, der fortsætter med. klasse på deres folkeskole. I undersøgelsen medvirker elever fra to. klassecentre i Amtet samt elever fra. klasserne på fem folkeskoler. Skolen vil få svarresultaterne tilsendt så snart disse er gjort op. Tak, fordi I vil medvirke. Med venlig hilsen Jytte Friis

8 Ribe Amt den Kære. klasse lærer Efter aftale med skolens ledelse vil vi gerne have dig til at medvirke med din klasse i en lokal undersøgelse omkring unges rygning. Undersøgelsen går ud på at belyse, om et skoleskift til et. klasse center kan have indflydelse på elevernes rygning og medvirke til, at flere elever ryger her end i. klasser i folkeskoler. For at belyse spørgsmålet har vi bedt to. klassecentre og. klasserne på fem folkeskoler i Ribe Amt besvare vedlagte spørgeskema. Følgende vejledning bedes fulgt: Skemaerne besvares om muligt i løbet af uge (d sep.) Med ordet Linje i spørgeskemaets hoved tænkes der på evt. faglinjer, som fx idrætslinje, boglig linje etc. Hvis skolen ikke tilbyder linjer, besvares spørgsmålet ikke. Ved den type spørgsmål, hvor besvarelsen skal vælges mellem flere mulige, fx spørgsmål 6, svares der ved at sætte x på linjen ved det aktuelle svar. Øvrige svarmuligheder udfyldes ikke. Eleverne bør læse alle svarmuligheder igennem, inden de besvarer de enkelte spørgsmål. Gennemgå den røde tekst øverst side 2 i spørgeguiden med eleverne, inden de starter besvarelsen. Når eleverne besvarer spørgsmålene, må de gerne få hjælp, hvis de har problemer af forståelsesmæssig karakter, fx Hvad står der her, Hvad betyder. eller Hvad mener de med... Derimod må eleverne ikke få hjælp til at besvare spørgsmålene eller til at formulere svarene. Besvarelserne bedes returneret senest d til undertegnede. Svarkuvert er tilsendt skolens kontor. Alle deltagende klasser vil få svarresultaterne tilsendt, så snart disse er opgjort. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede via tlf. eller . Med venlig hilsen Jytte Friis

9 SPØRGESKEMA J Spørgsmål - 7 besvares af alle. Skole: 2. Klasse: 3. Linje: 4. Din alder 5. Dreng Pige 6. Er du glad for at gå i din klasse? Ja, meget Ja, noget Ja, lidt Nej 7. Er der rygere i dit hjem? mor/papmor far/papfar én eller flere søskende ingen

10 Spørgsmål 8-2 handler om dine cigaretrygevaner. Spørgsmålene er delt op i kategorier med hver sin overskrift ( 8, 9,, og 2). Læs overskrifterne og find den kategori, der passer på dig. Besvar kategorien. Du skal ikke besvare spørgsmålene i de fire andre kategorier. 8. Har aldrig prøvet at ryge 9. Har prøvet at ryge nogle få gange, men ryger ikke mere Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse. Har røget fast, men ryger ikke mere Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse. engang imellem, men sjældnere end hver dag Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse 2. dagligt a. Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse J tak for hjælpen J

11 Opgørelser i absolutte tal Fig. numrene i parentes referer til Resultat af spørgeskemaundersøgelse, sep. 24. Fig. (2) Kønsfordeling på skoleform Køn Centerskole Folkeskole Drenge Piger Total 85 3 Fig. 2 (3) Aldersfordeling på skoleform Fig. 3 (4) Røg i hjemmet fordelt på skoleform Fig. 4 (5) Trivsel i klassen fordelt på skoleform Alder Centerskole Folkeskole Total 85 3 Røg i hjemmet? Centerskole Folkeskole Ja Nej Total 85 3 Trivsel i klassen Centerskole Folkeskole Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen Er lidt glad for at gå i klassen 22 Er ikke glad for at gå i klassen 3 Total 85 3 Fig. 5 (6) Fordelingen af elever på linjefag på hver skoleform Linje Centerskole Folkeskole Erhverv/Fotek Idræt Medie Blandet Total 85 3

12 Fig. 6 (7) /ikke ryger fordelt på skoleform /ikke ryger Centerskole Folkeskole Total 85 3 Fig. 7 (9) Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus Centerskole Folkeskole Har aldrig røget Har prøvet at ryge/har røget fast, men er stoppet Lejlighedsryger 22 7 Daglig ryger 5 22 Total 85 3 Fig. 8 () Eksperimenteret med rygning eller ej fordelt på skoleform Fig. 9 (2) nes rygedebut fordelt på skoleform Fig. (3) Trivsel fordelt på ryger/ikkeryger Eksperimenteret med rygning? Centerskole Folkeskole Har aldrig prøvet at ryge Har eksperimenteret med rygning Total 85 3 Rygedebut Centerskole Folkeskole Før. klasse I løbet af. klasse Total Trivsel Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen Er lidt glad for at gå i klassen Er ikke glad for at gå i klassen Total 2 23

13 Fig. (4) /ikkeryger fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Total Fig. 2 (5) /ikkeryger på centerskole fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Total Fig. 3 (6) Fordeling af rygere og ikkerygere på skolerne Skole /ikkeryger Bakkevejen Fourfeldt Sct. Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg Jacobi Total Fig. 4 (7) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på skolerne Skole Bakkevejen Fourfeldt Sct. Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg Jacobi Lejlighedsryger Daglig ryger Total

14 Fig. 5 (8) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne Bakkevejens Fourfeldt A Daglig ryger 59 Lejlighedsryger 2 Total Fourfeldt B Fourfeldt C Fourfeldt D 7 7 Sct. Jacobi Daglig ryger Lejlighedsryger Brorson Lykkegård Valdemar A Valdemar B 7 6 Valdemar C 5 Vittenber g Total Fig. 6 (2) Fordeling af rygere og ikke rygere på kommunerne status Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 3 59 Total Fig. 7 (2) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på kommunerne status Lejlighedsryger Daglig ryger Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 59 2 Total

15 Resultat af spørgeskemaundersøgelse, september 24. Opgørelser, krydsninger og diagrammer Fig. Respondenternes fordeling på skoleform Skoleform antal procent Centerskoler 85 58,5 Folkeskoler 3 4,5 Total 36 % Fig. 2 Kønsfordeling på skoleform Køn Centerskole Folkeskole Drenge Piger 55,38 44,62 58,2 4,98 Total % % Fig. 3 Aldersfordeling på skoleform Alder Centerskole Folkeskole ,34 72,4,6, 22,4 74,5 3,5,76 Total % % Fig. 4 Røg i hjemmet fordelt på skoleform Røg i hjemmet? Centerskole Folkeskole Ja Nej 63,45 36,56 65,65 34,35 Total % %

16 Fig. 5 Trivsel I klassen fordelt på skoleform Trivsel i klassen Centerskole Folkeskole Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen 6,29 26,88 57,69 32,3 Er lidt glad for at gå i klassen,83 7,69 Er ikke glad for at gå i klassen, 2,3 Total % % Fig. 6 Fordelingen af elever på linjefag på hver skoleform Linje Centerskole Folkeskole Erhverv/Fotek Idræt Medie Blandet 25,27 2,9 3,44 48,39 9,92 2,98 9,92 67,8 Total % % Fig. 7 /ikke ryger fordelt på skoleform /ikke ryger Centerskole Folkeskole 6,54 39,46 77,86 22,4 Total % % Fig. 8 /ikke ryger fordelt på skoleform a. /ikke ryger fordelt på de to skoleformer 8 Procent % Centerskole Skoleform Folkeskole

17 b. /ikke ryger fordelt på de to skoleformer Procent% Centerskole Folkeskole /ikke ryger Fig. 9 Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus Centerskole Folkeskole Har aldrig røget 29,9 37,4 Har prøvet at ryge/har røget fast, men er stoppet 3,35 4,46 Lejlighedsryger,89 5,34 Daglig ryger 27,57 6,79 Total % % Fig. Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus fordelt på skoleform Aldrig røget Har prøvet at ryge/ har røget fast, men er stoppet Lejlighedsryger Daglig ryger Procent % Centerskole Folkeskole Rygestatus

18 Fig. Eksperimenteret med rygning eller ej fordelt på skoleform Eksperimenteret med rygning? Centerskole Folkeskole Har aldrig prøvet at ryge Har eksperimenteret med rygning 29,9 7,8 37,4 62,6 Total % % Fig. 2 nes rygedebut fordelt på skoleform Rygedebut Centerskole Folkeskole Før. klasse I løbet af. klasse 97,26 2,74 96,55 3,45 Total % % Fig. 3 Trivsel fordelt på ryger/ikkeryger Er du glad for at Ikkeryger gå i klassen? Ja, meget Ja, noget 58,82 29,4 6,9 29, Ja, lidt,78 9,86 Nej, slet ikke,98,94 Total % % Fig. 4 /ikkeryger fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Ikkeryger 45, 55, 39,2 6,98 23,68 76,32 28,25 7,75 Total % % % %

19 Fig. 5 /ikkeryger på centerskole fordelt på linje /ikkeryger Erhverv/Fotek Idræt Medie 44,68 58,33 32, Ikkeryger 55,32 4,67 68, Total % % % Fig. 6 Fordeling af rygere og ikkerygere på skolerne /ikkeryger Skole Bakkevejen Fourfeldt Sct. Jacobi Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg 33,64 44,79 2,43 3, 22,73 2,93 6,67 Ikkeryger 66,29 55,2 78,57 7, 77,27 79,7 83,33 Total % % % % % % % Fig. 7 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på skolerne

20 Fig. 8 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne Daglig ryger Lejlighedsryger Total Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Bakkevejens A B C D Sct. Jacobi 22,47 4,67 34,78 24, 29,7 7,86,24 4,7 8,7 8, 29,7 3,57 66,29 54,7 56,52 68, 4,67 78,57 Daglig ryger Lejlighedsryger Total Brorson Lykkegård Valdemar A 2,, 7, 22,73, 77,27, 7,69 92,3 Valdemar B 46,5, 53,85 Valdemar C 5,88 5,88 88,24 Vittenberg 5,56, 83,33 Fig. 9 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne

21 Fig. 2 Fordeling af rygere og ikke rygere på kommunerne status Ikkeryger Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 33,64 66,29 44,79 55,2 24,29 75,7 9,67 8,33 Total % % % % Fig. 2 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på kommunerne Den enkelte kommunes fordeling af de 3 rygegrupper % Procent % 8% 6% 4% 2% Lejlighedsryger Daglig ryger % Bramming Esbjerg Varde Ribe Kommune Daglig ryger Lejlighedsryger Total Bakkevejen Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt s A B C D Sct. Jacobi 22,47 4,67 34, ,7 7,86,24 4,7 8,7 8 29,7 3,57 66,29 54,7 56, ,67 78,57 Daglig ryger Lejlighedsryger Total Brorson Lykkegård Valdemar A ,73 77,27 7,69 92,3 Valdemar B 46,5 53,85 Valdemar C 5,88 5,88 88,24 Vittenberg 5,56, 83,33

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

SUNDHEDSFREMME I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

SUNDHEDSFREMME I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING FORSKNINGSCENTER FOR SUNDHEDSFREMMENDE BÆREDYGTIG SKOLEUDVIKLING INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET SEMINAR I NETVÆRK FOR VIDENSUDVEKSLING, VISSENBJERG SKOLE TEMA: SKOLEREFORMEN

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Børnehavebarnets trivsel v/ Anette Boye Koch 1

Børnehavebarnets trivsel v/ Anette Boye Koch 1 Børnehavebarnets trivsel v/ Anette Boye Koch 1 Design Formål: Feltstudie gennem 2 måneder i en Spørgeskemaundersøgelse enkelt børnehave med fokus på: af fbørns trivsel ti li43 børnehaver Kropskultur Børns

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

KOMMUNERNES ARBEJDE MED SUNDHEDSFREMME OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I RELATION TIL FOLKESKOLEN EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ KOMMUNALT NIVEAU

KOMMUNERNES ARBEJDE MED SUNDHEDSFREMME OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I RELATION TIL FOLKESKOLEN EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ KOMMUNALT NIVEAU KOMMUNERNES ARBEJDE MED SUNDHEDSFREMME OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I RELATION TIL EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ KOMMUNALT NIVEAU Lone Lindegaard Nordin, Katrine Dahl Madsen, Tanja Thinggaard Andersen, Venka

Læs mere

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Helle Schnor Ph.d. Studerende, cand.cur., sygeplejerske Danmarks pædagogiske Universitetsskole Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Hvorfor skal patienter uddannes? Hvad

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken sum point antal deltagelser Sum af Birdie Følbæk, Poul 89 13 3 Olesen, Bjarne Schmidt 60 10 3 Olesen, Hans Peder 49 12 3 Schou, Nicki Rye 48 5 25 Skovbakke,

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst. UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-26 28 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-26 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 1 Undervisningsplan for Hverdagen i skolen skolen i hverdagen Hold erg513 Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 7.10 Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian Toft

Læs mere

- HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

- HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? PROJEKT STYR PÅ SUNDHEDEN SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Efteråret 2014 jytte@friisinnovation.com friisinnovation.com Præsentation 2 Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent lærer,

Læs mere

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges?

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? SKA 04.03.2015 Marie Lavesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Samarbejde med sundhedsprofessionelle (akut) Generelt

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune

Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune HELLE SIMONSEN SUNDHEDSPLEJERSKE FAVRSKOV KOMMUNE JUNI 2017 Sundhedsplejen i Favrskov 16 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 sekretær 6 skolesundhedsplejersker 7 spæd-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel:

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel: Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere