Indledning. Inledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Inledning"

Transkript

1 Indledning Skagen, som er Danmarks nordligste punkt, har gennem årene tiltrukket mange kunstnere på grund af de særlige lysforhold og de maleriske motiver i landskab og befolkning. I årene fra ca var her en ganske særlig produktiv og dygtig 'Kunstnerkoloni' og mange af disse malere er stadig populære og kendt verden over. I Skagen fandt de mange malere og forfattere, trods fælles motivkreds og inspiration, hver sin stil og kolorit og skildrede forskellige nuancer af det farverige liv i det lille lokalsamfund. Kunstnerkolonien blev en base med et fælles grundlag i arbejdet og diskussionerne om de nye strømninger indenfor kunst og politik. Særligt gjorde impressionisterne en gruppe franske malere: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissaro m.fl. et stort indtryk på bl.a. Krøyer og Tuxen. Disse franskmænd gik imod det officielle kunstsyn og viste helt nye udtryk både i motiver og farveanvendelse. En kreds af skandinaviske kunstnere, som færdedes i Paris sidst i 1870'erne: Bl.a. P. S. Krøyer, Laurits Tuxen, Holger Drachmann, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Strindberg, Jonas Lie og Alexander Kielland bragte indtryk og tendenser med sig hjem til kredsen i Skagen, som siden 1875 havde været samlingssted for en lang række danske og udenlandske kunstnere her iblandt Christian Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Wilhelm von Gegerfelt Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg og Michael Ancher samt naturligvis Anna Ancher, som var født i Skagen og senere blev gift med Michael Ancher. Flere af de sidstnævnte ses på Krøyers maleri, hvor de skandinaviske kunstnere er samlet om frokostbordet på Brøndums hotel. Denne bog er ment som en introduktion en hurtig og let tilgængelig indføring i de betydeligste Skagensmaleres liv og værk. Kun et udvalg (markeret med kursiv) af de ovennævnte kunstnere, er dermed omtalt. Inledning Skagen, som är Danmarks nordligaste punkt, har genom åren dragit till sig många konstnärer på grund av de säregna ljusforhållandena och de malerimässiga motiven i landskap och befolkning. Ungefär kring fanns här en helt enastående produktiv och duktig konstnärskoloni, och många av de målare som ingick i den är fortfarande omtyckta och kända i hela varlden. I Skagen finner de många målarna och forfattarna, trots gemensam motivkrets och inspiration, var sin stil och kolorit. De skildrar olika nyanser i det färgstarka livet bland ortsbefolkningen och i konstnärskolonin, som blir en gemensam grund för arbete och diskussioner med utgangspunkt från de nya strömningarna inom konsten och politiken. I synnerhet gör impressionisterna en grupp franska målare: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissarro med flera, som opponerar sig mot den officiella konstsynen och med sina nya arbeten viser vägen for helt nya uttrycksformer både i motiv och färgsättning, stort intryck på Krøyer och Tuxen. En krets av skandinaviska konstnarer reser till Paris i slutet av 1870 tallet. Det gäller bland annat Krøyer, Tuxen, Drachmann, Carl Larsson, Ernst Josephson, August Strindberg, Jonas Lie och Alexander Kielland. De för intryck och tendenser med sig hem till kretsen i Skagen, som sedan 1875 har varit knutpunkt för en lång rad danska och utländska konstnärer. Hit hör Christian Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg, och Michael Ancher (samt naturligtvis Anna Ancher, som är född i Skagen och senare gifter sig med Michael Ancher). Flera av dem som senast raknats upp finns med på Krøyers tavla av de skandinaviska konstnärer samlat runt frukostbordet på Brøndums Hotel. Denna bok är avsedd som en snabb och lättillgänglig presentation av skagenmålarnas liv och verk. Därför kommer bara ett urval av de ovannämnda målarna att behandlas.

2 5 P. S. Krøyer: Skandinaviske kunstnere ved frokosten i Brøndums Hotel. Skandinaviska konstnäre vid lunchen i Brøndums Hotell. Frühstück des Skandinavische Künstlers im Brøndums Hotel. Scandinavian Artists at Lunch in Brøndums Hotel Skagens Museum. 7

3 Einleitung... Skagen, der nördlichste Punkt Dänemarks, hat wegen der besonderen Lichtverhältnisse und der malerischen Motive in der Landschaft und der Bevölkerung viele Künstler über die Jahre angezogen. In den Jahren gab es hier eine besonders produktive und talentierte 'Künstlersiedlung'. Viele dieser Maler sind immer noch beliebt und berühmt. In Skagen finden die vielen Maler und Autoren trotz des gemeinsamen Motivkreises und Inspiration jeder seinen eigenen Stil und sein eigenes Kolorit. Sie schildern die unterschiedlichen Nuancen des farbigen Lebens in der kleinen örtlichen Gemeinschaft und der Künstlersiedlung, die ein Stützpunkt mit gemeinsamer Arbeits- und Diskussionsgrundlage in den neuen Strömungen in Kunst und Politik bildet. Besonders die Impressionisten machen auf z.b. Krøyer und Tuxen einen großen Eindruck. Die Impressionisten: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissaro u.a., die in Opposition zur offiziellen Kunstansicht stehen, und mit ihren Arbeiten zeigen sie den Weg für ganz neue Ausdrücke sowohl in dem Motiv als in der Farbenanwendung. Eine Gruppe Skandinavische Künstler verkehrte am Ende der 1870 er in Paris. Dieses gilt für u.a. Krøyer, Tuxen, Drachmann, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Strindberg, Jonas Lie und Alexander Kielland. Sie bringen Eindrücke und Trends mit in die Gruppe in Skagen, die seit 1875 Treffpunkt für eine Reihe dänische und ausländische Künstler gewesen war, u.a. Chr. Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen und Michael Ancher (sowie natürlich Anna Ancher, die in Skagen geboren war und später Michael Ancher heiratete). Mehrere der zuletzt erwähnten Künstler sind im Krøyers Gemälde der Skandinavischen Künstler, die um den Frühstücktisch im Brøndums Hotel versammelt sind, zu sehen. Dieses Buch ist als eine schnelle und leicht verständliche Einführung in das Leben und Werk der bekanntesten Skagen-Maler gedacht. Nur eine Auswahl dieser Künstler (kursiv gesetz) können deshalb erwähnt werden. Introduction Skagen, the northernmost point of Denmark, has over the years attracted many artists because of its extraordinary light and the picturesque quality of its landscape and people. From roughly , it was home to an exceptional, productive and gifted community of artists. Many painters from this period are today internationally renowed. The painters of Skagen exhibited a unique style and sense of colour. Inspired by exiting new movements in art and politics, they chose as their subjects the life of peasants and common working people. Krøyer and Tuxen, in particular, were influenced by such groundbreaking French impressionists as Monet, Degas, Renoir, Sisley and Pissaro. Krøyer, Tuxen, Drachmann, Strindberg, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Jonas Lie and Alexander Kielland had all spent time in Paris in the late 1870 s. They brought new ideas home to Skagen, which, since 1875, had attracted such Danish and foreign artists as Chr. Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg and, finally, Michael Ancher and his wife Anna Ancher who herself was born in Skagen. Krøyer painted some of the latter gathered around the luncheon table at Brøndum's Hotel. This book provides a brief, accessible introduction to the life and work of the most famous (emphasized in italics) of these Skagen painters.

4 Holger Drachmann ( ) Drachmann var udover at være marinemaler også digter, og er vel i Danmark allermest kendt som ophavsmand til bl.a. eventyrspillet Der var engang (1885) med Midsommervisen. Efter studentereksamen i 1865 fik han tegneundervisning hos F. F. Helsted og var i perioden elev på Akademiet hos Wilhelm Marstrand, som han var en stor beundrer af. Derefter lærte han marinemaleri hos C. E. Baagøe og C. F. Sørensen. I denne periode fandt Drachmann især sine motiver på Bornholm (Christiansø) og debuterede da også i 1869 på Charlottenborg med et motiv fra Bornholms østkyst. I 1871 kom han til Skagen første gang. Drachmann helligede sig i en lang periode digterkarrieren og først i 1892 tog han igen fat på marinemaleriet, men blev alligevel en habil maler. Carl Locher citeres: 'Den understrøm af romantik, som sømaleriet må og skal have, som efter al sandsynlighed al kunst skal have, og som naturalismen forsøgte at skubbe til side, havde fået lov at blive i sømaleriet, hvis Drachmann ikke havde afbrudt sin virksomhed som maler'. På Skagens Museum og i Drachmanns Hus hænger diverse tegninger og oliemalerier, som bl.a. skildrer Skagens lys, havet og landskabet. 5 Holger Drachmann: Skagen, hvor Skagerrak og Kattegat mødes ved Grenen. Skagen där haven möts vid Grenen. Where the Seas meet at Grenen. Wo di Meere zusamen gehen auf Grenen Privat samling. S Drachmann var inte bara marinmålare utan också skald och är väl i hemlandet Danmark mest känd som upphovsman till bland annat sagospelet Det var en gång (1885) med Midsommarvisan. Efter studentexamen 1865 får han teckningsundervisning hos F. F. Helsted och var under perioden elev på Akademiet för Wilhelm Marstrand, som han var en stor beundrare av. Därefter lär han sig marinmåleri hos C. E. Baagøe och C. F. Sørensen. Drachmann blev en skicklig målare (for att citera Locher: 'Den underström af romantik som havsmåleriet kan och ska ha, som enligt all sannolikhet all konst ska ha, och som naturalismen forsökte knuffa undan, hade fått stanna kvar i havsmåleriet om inte Drachmann hade avbrutit sin verksamhet som målare'). Han vigde sig under en lang period åt diktarkarriären och började först 1892 åter ägna sig åt marinmåleriet. På Skagens Museum och i Drachmanns Hus hänger teckningar och förskelliga oljemålningar, som tillfullo demonstrerar Skagens klara ljus, hav och landskåp. 9

5 D Holger Drachmann war neben seiner Seegemälde auch als Dichter berühmt, weil er der Urheber zu u.a. dem Marchenschauspiel Es war einmal (1885) mit dem Mittsommerlied ist. Nachdem er im Jahr 1865 sein Abitur gemacht hat, nimmt er Zeichenunterricht bei F. F. Helsted, und von 1866 bis 1870 ist er Schüler an der Akademie bei Wilhelm Marstrand, den er sehr bewunderte. Bei C. E. Baagøe und C. F. Sørensen lernte er Marinemalerei. In dieser Zeit findet Drachmann seine Motive besonders auf Bornholm (Christiansø), und im Jahre 1869 debutierte er in Charlottenborg mit einem Motiv der Ostküste Bornholms kommt er zum erstenmal nach Skagen. Drachmann war ein fähiger Maler - wir zitieren Locher: 'Die Unterströmung von Romantik, die das Seegemälde haben muß, und die - aller Wahrscheinlichkeit nach - alle Arten von Kunst haben muß, und die der Naturalismus versucht hat, zur Seite zu schieben, wäre erlaubt im Seegemälde zu bleiben, hatte nicht Drachmann seine Tätigkeit als Maler unterbrochen'. Für eine lange Zeit widmete er sich seiner Dichterkariere, und erst im Jahre 1892 fing er wieder an Seegemälde zu malen. In Skagen-Museum und dem Haus von Drachmanns gibt es Zeichnungen und Ölgemalde, die völlig das Licht, das Meer und die Landschaft von Skagen schildern. GB Holger Drachmann was both a painter of seascapes and a poet. In Denmark he is well known for his literary works, Once upon a time (1885) and the Midsummer Ballad. After completing his secondary education in 1865, Drachmann studied drawing with F. F. Helsted. From , he attended the Academy in Copenhagen with Wilhelm Marstrand, whom he admired greatly. With C. E. Baagøe and C.F. Sørensen he learned to paint seascapes. Drachmann refined his technique in Bornholm (Christiansø), and in 1869 he made his debut at Charlottenborg with a painting of a scene of the east coast of Bornholm. In 1871 he arrived to Skagen. Locher described Drachmann as a competent painter: 'The undercurrent of romance, which the seascape must have, and which - in all probability - all kinds of art should have, and which naturalism tried to push aside, had been allowed to stay in the seascapes, if Drachmann had not interrupted his activity as a painter'. Yet for a long time Drachmann devoted him self to poetry, and did not resume painting seascapes until In Skagen Museum and in the former home of Drachmann hangs drawings and oilpaintings that describes perfectly the clear light, the sea and landscape of Skagen. 10

6 Karl Madsen ( ) Karl Madsen var søn af landskabsmaler A. P. Madsen og blomstermaler Sofie Thorsøe og som sådan født ind i kunstnermiljøet. Efter en sæson på C.V. Nielsens tegneskole, hvor han traf Michael Ancher, fortsatte han sin uddannelse hos Vilh. Kyhn på Akademiet og studerede derpå hos Léon Gérôme i Paris. Idet Karl Madsen ofte tilbragte sin ferie hos slægtninge i Frederikshavn, var han, i 1871, en af de første der kom til Skagen for at male. Karl Madsens foretrukne motivverden var landskaber og interiører og han arbejdede indtil begyndelsen af 80'erne med sit maleri, tydeligt inspireret af franske landskabsmalere som Corot og Lorrain. Karl Madsen blev i 1880 gift med en kusine til Anna Ancher, Henriette Møller, som døde i barselsseng i Han blev alene med den nyfødte søn, og måske var dette medvirkende til, at han lagde maleriet på hylden og herefter arbejdede som kunstanmelder bl.a. for Politiken (fra 1884). Karl Madsen fik stor betydning for udviklingen i dansk malerkunst ved formidlingen af tendenserne fra Frankrig. Fra var Karl Madsen direktør for Statens Museum for Kunst og fra 1928 leder af Skagens Museum. S Karl Madsen var son till landskapsmålaren A. P. Madsen och blomstermålarinnan Sofie (född Thorsøe) och sålunda född i konstnärsmiljö. Efter en period på C.V. Nielsens konstskola (där han träffar Michael Ancher) blev han elev hos Vilhelm Kyhn på Akademiet och studerade senare hos Léon Gérôme i Paris. 3Holger Drachmann: Kystparti ved Skagen. Kusten vid Skagen. The Shore at Skagen. Die Küste bei Skagen Privateje. Eftersom Karl Madsen ofta tillbragte semestern i Fredrikshamn var han en av de första som kom till Skagen för at måla (1871). Karl Madsen giftade sig i 1880 med en kusin till Anna Ancher, Henriette Møller, som dödda i barnsäng Han lämnas ensam med den nyfödde sonen, och kanske bidrog detta till att han la målandet på hyllan och sedan arbetade som konstrecensent för bland annat Politiken (från 1884). På detta sätt fick Karl Madsen stor betydelse för utvecklingen inom dansk målarkonst genom att förmedla tendenser från Frankrike. Åren var Karl Madsen direktör for Statens Museum for Kunst, och från 1928 intendent på Skagens Museum. D Karl Madsen war Sohn des Landschaftmalers A. P. Madsen und die Blumenmalerin Sofie Thorsøe, und war somit im Künstlermilieu geboren. Nach dem Besuch der C.V. Nielsen Kunsthochschule (wo er Michael Ancher kennenlernt), wurde er Schüler von Vilhelm Kyhn, und später studierte er bei Léon Gérôme in Paris. Da Karl Madsen seine Ferien öfter bei seinem Onkel in Frederikshavn verbringt, war er unter den ersten Künstlern, die nach Skagen kamen um zu malen (1871). Karl Madsens bevorzugte Motivwelt sind Landschaften und Interieur, und bis zu den frühen 80'er arbeitete er mit seiner Malerei, von den französischen Landschaftsmalern wie Corot und Lorrain deutlich inspiriert. Im Jahr 1880 heiratet Karl Madsen eine Cousine von Anna Ancher, Henriette Møller, die im Wochenbett im Jahr 1881 stirbt. Er ist allein mit dem neugeborenen Sohn, und dieses ist wahrscheinlich die Ursache, daß er die Malerei an den Nagel hängt und danach als Kunstkritiker für u.a. die Tageszeitung Politiken arbeitet (ab 1884). In dieser Zeit bekommt Karl Madsen große Bedeutung für die Entwicklung der dänischen Malerei, indem er Trends aus Frankreich vermittelt. In den Jahren war Karl Madsen Direktor an dem dänischen Staatsmuseum für Kunst, und ab 1928 ist er der Leiter des Skagen Museums. 11

7 GB Karl Madsen son of the landscape painter A. P. Madsen and the flower painter Sofie Thorsøe, was born into the artist milieu. He met Michael Ancher as they both attended the C.V. Nielsen School, and later became a pupil of Vilh. Kyhn at the Academy. Afterwards he went on studying with Léon Gérôme in Paris. Karl Madsen had frequently spent his holidays with relatives in Frederikshavn, and was, in 1871, among the first artists to paint in Skagen. Inspired by French landscape painters like Corot and Lorrain, Karl Madsen's dominant motifs are landscapes and interiors, which he painted until the early 1880 s. In 1880, Karl Madsen married a cousin of Anna Ancher, Henriette Møller, who died in childbirth in Left alone with his son, he gave up painting in 1884 to work as an art critic for the newspaper Politiken. In this new position Karl Madsen was able to communicate new ideas in art that had originated in France, thereby influencing the development of Danish painting. From , Karl Madsen was the Director of the National Art Gallery, and in 1928 he became Maneging Director of the Skagen Museum. Anna Ancher ( ) Som den eneste skagensmaler er Anna Ancher født i Skagen. Hun var datter af købmand og hotelejer Erik Brøndum og traf allerede som ung Karl Madsen og Michael Ancher, der opmuntrede og påvirkede hendes kunstneriske arbejde. I en tale ved Anna's konfirmation ønskede Michael Ancher hende 'Al lykke i livet og kunsten'. Det skulle vise sig, at han fik stor indflydelse på begge dele. Fra studerede hun på Vilh. Kyhn's Tegne skole i København. Kyhn havde dog ikke samme tillid til hendes kunstneriske evner debuterede Anna Brøndum på Charlottenborgs Efterårsudstilling med På hjemvejen fra Kirke (1878). Anna Ancher (hun giftede sig med Michael Ancher i 1880) fandt inspiration hos de hollandske 1600-tals malere (hvilket ses f.eks. i Pigen i køkkenet fra 1883/86) bl.a. Vermeer van Delft og Pieter de Hooch. Også nordmanden Chr. Krohg, der kom til Skagen i 1879, fik indflydelse på Anna Anchers malemåde og skærpede hendes blik for linjer og farveflader. Anna og Michael Ancher var udenlands i 1882 (Wien). I følgeskab med Krøyer og Viggo Johansen opholdt de sig i Paris, hvor Anna Ancher studerede hos Puvis de Chavannes. I 1891 (og igen i 1900) rejste de til Berlin, i 1896 til Holland og i 1887 samt 1924 til Italien. Anna Ancher havde en speciel brug af farve og lys, der sammen med den særlige iagttagelsesevne ofte gav billederne et lidt melankolsk anstrøg en stille indlevelse. Noget ganske specielt i dansk malerkunst. Motiverne er ofte indendørs, præget af stilhed og ro med en stemningsfuld belysning. Det kan være familien i hjemmet, som billedet Solskin i den blå stue (1891) af datteren Helga, der blev født i 1883, scener fra skagboernes hverdag som i Blå kjole sys til en kostumefest (1920), eller diverse portrætter. 3Anna Ancher: Pigen i køkkenet. Flickan i Köket. Das Mädchen in der Küche. The Girl in the Kitchen Den Hirschsprungske Samling, København. 12

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden Beckett-Fonden Direktør Bent Fredberg, Brøndums Hotel, Skagen Forord

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt. Velkommen til Berlin. Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt. Velkommen til Berlin. Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt Velkommen til Berlin Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 1 1. marts 2015 3 Lidt smil på læben Solskin to år i

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Innovation Days in Munich Clean energy focus

Innovation Days in Munich Clean energy focus Innovation Days in Munich Clean energy focus Meet the Danish Minister for Science, Technology and Innovation, Helge Sander, and Bavaria s Minister for Science, Dr. Goppel, and learn more about the respective

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS DANSK DEUTSCH 2014 Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS Tversted I bunden af Tannis Bugt ligger Tversted, en charmerende landsby ved Vesterhavet. Holder du ferie her,

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Sophisticated. design

Sophisticated. design Sophisticated design 2. 1. 3. 1. 79000/12 Vitrine/China cabinet/vitrine - 2. 79000/114 Reolsystem/Wall system/regalsystem - 3. 79083 Sofabord/Coffee table/couchtisch storage de luxe Tanken bag Quadra har

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland. Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende).

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland. Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62

Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62 Handmade in Denmark Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62 Prisgruppe 2 +10 % Strandbred = 54 Himmel & hav = 55 Østersø = 65 Nordlys

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2014

Ausgabe / Udgave 01-2014 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2014 Unser neuer Beisitzer / Det nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning 2 Lær tysk med zejt-ung danskere? Det tager zejt-ung fat på i artiklen»når det danske mindretal bliver multikulturelt«.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

Start und Landung, Ich hab meinen. in Berlin verloren.

Start und Landung, Ich hab meinen. in Berlin verloren. repetition Kapitel 1-2 Start und Landung, Ich hab meinen. in Berlin verloren. A Repetér de ord, du har lært fra tekstbogen. Hvilke ord kan du huske fra kapitel 1? Målet var 15 nye ord/udtryk. Hvilke ord

Læs mere

North Sea Beach Marathon

North Sea Beach Marathon Aalborg Herning Århus Hvide Sande North Sea Beach Marathon Verdens ubetinget hårdeste strandmarathon siden 2000! Der Welt garantiert härtester Strandmarathon seit 2000! Oden 1/1 marathon 1/2 marathon 1/5

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera VisitOdsherred.dk ODSHERRED Oplevelser mellem Lammefjord, Sjællands Odde og Rørvig 2013 Dragsholm Slot Kunsthåndværk SOMMERLAND Den Danske Riviera Zoo Kulturfestival Badestrande Familiesjov - Feel Like

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin?

Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin? Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin? De fleste blot lidt historisk interesserede kender den amerikanske præsident John F. Kennedys ord: "Ich bin ein Berliner" fra 26. juni 1963, hvor præsidenten

Læs mere

ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER

ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER www.finngrabowski.dk Dette katalog kan downloades fra web-sitet: www.finngrabowski.dk Bestillinger modtages på Portræt-malerier og andre kunstneriske special-opgaver. This catalogue may be downloaded from

Læs mere

skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17

skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17 skagen auction 111 skagen Malerier af Skagens malere Fra slutningen af 1870 erne og frem til århundredeskiftet var Skagen et mødested for en række nordiske friluftsmalere. Denne lysindhyllede nordlige

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Mare Balticum. Die Geschichte ist ein unerschöpflicher Quell, der. Inhalt/Indhold

Mare Balticum. Die Geschichte ist ein unerschöpflicher Quell, der. Inhalt/Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere

Omø Turistinformation

Omø Turistinformation 2012/13 Velkommen til Omø! Herzlich willkommen auf Omø! Det glæder os, at du har valgt at besøge Omø, og vi ønsker dig et spændende ophold på øen. Vi vil her give dig nogle praktiske oplysninger, som kan

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005

Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005 Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005 Indhold/Inhalt Så stil Søs - Dagture/Auf See Tagestörns...4 Ferie om bord/ferien an Bord...6 Charterture/Chartertörns...8 Fyn Rundt er det hele/rund Fünen

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis.

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. 1923-2013 Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. For kun 8,- euro pr. måned får du Flensborg Avis hver lørdag og mandag. Interesseret? Alt fra sporten i grænselandet! Udfyld nedenstående kupon

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere