Indledning. Inledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Inledning"

Transkript

1 Indledning Skagen, som er Danmarks nordligste punkt, har gennem årene tiltrukket mange kunstnere på grund af de særlige lysforhold og de maleriske motiver i landskab og befolkning. I årene fra ca var her en ganske særlig produktiv og dygtig 'Kunstnerkoloni' og mange af disse malere er stadig populære og kendt verden over. I Skagen fandt de mange malere og forfattere, trods fælles motivkreds og inspiration, hver sin stil og kolorit og skildrede forskellige nuancer af det farverige liv i det lille lokalsamfund. Kunstnerkolonien blev en base med et fælles grundlag i arbejdet og diskussionerne om de nye strømninger indenfor kunst og politik. Særligt gjorde impressionisterne en gruppe franske malere: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissaro m.fl. et stort indtryk på bl.a. Krøyer og Tuxen. Disse franskmænd gik imod det officielle kunstsyn og viste helt nye udtryk både i motiver og farveanvendelse. En kreds af skandinaviske kunstnere, som færdedes i Paris sidst i 1870'erne: Bl.a. P. S. Krøyer, Laurits Tuxen, Holger Drachmann, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Strindberg, Jonas Lie og Alexander Kielland bragte indtryk og tendenser med sig hjem til kredsen i Skagen, som siden 1875 havde været samlingssted for en lang række danske og udenlandske kunstnere her iblandt Christian Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Wilhelm von Gegerfelt Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg og Michael Ancher samt naturligvis Anna Ancher, som var født i Skagen og senere blev gift med Michael Ancher. Flere af de sidstnævnte ses på Krøyers maleri, hvor de skandinaviske kunstnere er samlet om frokostbordet på Brøndums hotel. Denne bog er ment som en introduktion en hurtig og let tilgængelig indføring i de betydeligste Skagensmaleres liv og værk. Kun et udvalg (markeret med kursiv) af de ovennævnte kunstnere, er dermed omtalt. Inledning Skagen, som är Danmarks nordligaste punkt, har genom åren dragit till sig många konstnärer på grund av de säregna ljusforhållandena och de malerimässiga motiven i landskap och befolkning. Ungefär kring fanns här en helt enastående produktiv och duktig konstnärskoloni, och många av de målare som ingick i den är fortfarande omtyckta och kända i hela varlden. I Skagen finner de många målarna och forfattarna, trots gemensam motivkrets och inspiration, var sin stil och kolorit. De skildrar olika nyanser i det färgstarka livet bland ortsbefolkningen och i konstnärskolonin, som blir en gemensam grund för arbete och diskussioner med utgangspunkt från de nya strömningarna inom konsten och politiken. I synnerhet gör impressionisterna en grupp franska målare: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissarro med flera, som opponerar sig mot den officiella konstsynen och med sina nya arbeten viser vägen for helt nya uttrycksformer både i motiv och färgsättning, stort intryck på Krøyer och Tuxen. En krets av skandinaviska konstnarer reser till Paris i slutet av 1870 tallet. Det gäller bland annat Krøyer, Tuxen, Drachmann, Carl Larsson, Ernst Josephson, August Strindberg, Jonas Lie och Alexander Kielland. De för intryck och tendenser med sig hem till kretsen i Skagen, som sedan 1875 har varit knutpunkt för en lång rad danska och utländska konstnärer. Hit hör Christian Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg, och Michael Ancher (samt naturligtvis Anna Ancher, som är född i Skagen och senare gifter sig med Michael Ancher). Flera av dem som senast raknats upp finns med på Krøyers tavla av de skandinaviska konstnärer samlat runt frukostbordet på Brøndums Hotel. Denna bok är avsedd som en snabb och lättillgänglig presentation av skagenmålarnas liv och verk. Därför kommer bara ett urval av de ovannämnda målarna att behandlas.

2 5 P. S. Krøyer: Skandinaviske kunstnere ved frokosten i Brøndums Hotel. Skandinaviska konstnäre vid lunchen i Brøndums Hotell. Frühstück des Skandinavische Künstlers im Brøndums Hotel. Scandinavian Artists at Lunch in Brøndums Hotel Skagens Museum. 7

3 Einleitung... Skagen, der nördlichste Punkt Dänemarks, hat wegen der besonderen Lichtverhältnisse und der malerischen Motive in der Landschaft und der Bevölkerung viele Künstler über die Jahre angezogen. In den Jahren gab es hier eine besonders produktive und talentierte 'Künstlersiedlung'. Viele dieser Maler sind immer noch beliebt und berühmt. In Skagen finden die vielen Maler und Autoren trotz des gemeinsamen Motivkreises und Inspiration jeder seinen eigenen Stil und sein eigenes Kolorit. Sie schildern die unterschiedlichen Nuancen des farbigen Lebens in der kleinen örtlichen Gemeinschaft und der Künstlersiedlung, die ein Stützpunkt mit gemeinsamer Arbeits- und Diskussionsgrundlage in den neuen Strömungen in Kunst und Politik bildet. Besonders die Impressionisten machen auf z.b. Krøyer und Tuxen einen großen Eindruck. Die Impressionisten: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissaro u.a., die in Opposition zur offiziellen Kunstansicht stehen, und mit ihren Arbeiten zeigen sie den Weg für ganz neue Ausdrücke sowohl in dem Motiv als in der Farbenanwendung. Eine Gruppe Skandinavische Künstler verkehrte am Ende der 1870 er in Paris. Dieses gilt für u.a. Krøyer, Tuxen, Drachmann, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Strindberg, Jonas Lie und Alexander Kielland. Sie bringen Eindrücke und Trends mit in die Gruppe in Skagen, die seit 1875 Treffpunkt für eine Reihe dänische und ausländische Künstler gewesen war, u.a. Chr. Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen und Michael Ancher (sowie natürlich Anna Ancher, die in Skagen geboren war und später Michael Ancher heiratete). Mehrere der zuletzt erwähnten Künstler sind im Krøyers Gemälde der Skandinavischen Künstler, die um den Frühstücktisch im Brøndums Hotel versammelt sind, zu sehen. Dieses Buch ist als eine schnelle und leicht verständliche Einführung in das Leben und Werk der bekanntesten Skagen-Maler gedacht. Nur eine Auswahl dieser Künstler (kursiv gesetz) können deshalb erwähnt werden. Introduction Skagen, the northernmost point of Denmark, has over the years attracted many artists because of its extraordinary light and the picturesque quality of its landscape and people. From roughly , it was home to an exceptional, productive and gifted community of artists. Many painters from this period are today internationally renowed. The painters of Skagen exhibited a unique style and sense of colour. Inspired by exiting new movements in art and politics, they chose as their subjects the life of peasants and common working people. Krøyer and Tuxen, in particular, were influenced by such groundbreaking French impressionists as Monet, Degas, Renoir, Sisley and Pissaro. Krøyer, Tuxen, Drachmann, Strindberg, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Jonas Lie and Alexander Kielland had all spent time in Paris in the late 1870 s. They brought new ideas home to Skagen, which, since 1875, had attracted such Danish and foreign artists as Chr. Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg and, finally, Michael Ancher and his wife Anna Ancher who herself was born in Skagen. Krøyer painted some of the latter gathered around the luncheon table at Brøndum's Hotel. This book provides a brief, accessible introduction to the life and work of the most famous (emphasized in italics) of these Skagen painters.

4 Holger Drachmann ( ) Drachmann var udover at være marinemaler også digter, og er vel i Danmark allermest kendt som ophavsmand til bl.a. eventyrspillet Der var engang (1885) med Midsommervisen. Efter studentereksamen i 1865 fik han tegneundervisning hos F. F. Helsted og var i perioden elev på Akademiet hos Wilhelm Marstrand, som han var en stor beundrer af. Derefter lærte han marinemaleri hos C. E. Baagøe og C. F. Sørensen. I denne periode fandt Drachmann især sine motiver på Bornholm (Christiansø) og debuterede da også i 1869 på Charlottenborg med et motiv fra Bornholms østkyst. I 1871 kom han til Skagen første gang. Drachmann helligede sig i en lang periode digterkarrieren og først i 1892 tog han igen fat på marinemaleriet, men blev alligevel en habil maler. Carl Locher citeres: 'Den understrøm af romantik, som sømaleriet må og skal have, som efter al sandsynlighed al kunst skal have, og som naturalismen forsøgte at skubbe til side, havde fået lov at blive i sømaleriet, hvis Drachmann ikke havde afbrudt sin virksomhed som maler'. På Skagens Museum og i Drachmanns Hus hænger diverse tegninger og oliemalerier, som bl.a. skildrer Skagens lys, havet og landskabet. 5 Holger Drachmann: Skagen, hvor Skagerrak og Kattegat mødes ved Grenen. Skagen där haven möts vid Grenen. Where the Seas meet at Grenen. Wo di Meere zusamen gehen auf Grenen Privat samling. S Drachmann var inte bara marinmålare utan också skald och är väl i hemlandet Danmark mest känd som upphovsman till bland annat sagospelet Det var en gång (1885) med Midsommarvisan. Efter studentexamen 1865 får han teckningsundervisning hos F. F. Helsted och var under perioden elev på Akademiet för Wilhelm Marstrand, som han var en stor beundrare av. Därefter lär han sig marinmåleri hos C. E. Baagøe och C. F. Sørensen. Drachmann blev en skicklig målare (for att citera Locher: 'Den underström af romantik som havsmåleriet kan och ska ha, som enligt all sannolikhet all konst ska ha, och som naturalismen forsökte knuffa undan, hade fått stanna kvar i havsmåleriet om inte Drachmann hade avbrutit sin verksamhet som målare'). Han vigde sig under en lang period åt diktarkarriären och började först 1892 åter ägna sig åt marinmåleriet. På Skagens Museum och i Drachmanns Hus hänger teckningar och förskelliga oljemålningar, som tillfullo demonstrerar Skagens klara ljus, hav och landskåp. 9

5 D Holger Drachmann war neben seiner Seegemälde auch als Dichter berühmt, weil er der Urheber zu u.a. dem Marchenschauspiel Es war einmal (1885) mit dem Mittsommerlied ist. Nachdem er im Jahr 1865 sein Abitur gemacht hat, nimmt er Zeichenunterricht bei F. F. Helsted, und von 1866 bis 1870 ist er Schüler an der Akademie bei Wilhelm Marstrand, den er sehr bewunderte. Bei C. E. Baagøe und C. F. Sørensen lernte er Marinemalerei. In dieser Zeit findet Drachmann seine Motive besonders auf Bornholm (Christiansø), und im Jahre 1869 debutierte er in Charlottenborg mit einem Motiv der Ostküste Bornholms kommt er zum erstenmal nach Skagen. Drachmann war ein fähiger Maler - wir zitieren Locher: 'Die Unterströmung von Romantik, die das Seegemälde haben muß, und die - aller Wahrscheinlichkeit nach - alle Arten von Kunst haben muß, und die der Naturalismus versucht hat, zur Seite zu schieben, wäre erlaubt im Seegemälde zu bleiben, hatte nicht Drachmann seine Tätigkeit als Maler unterbrochen'. Für eine lange Zeit widmete er sich seiner Dichterkariere, und erst im Jahre 1892 fing er wieder an Seegemälde zu malen. In Skagen-Museum und dem Haus von Drachmanns gibt es Zeichnungen und Ölgemalde, die völlig das Licht, das Meer und die Landschaft von Skagen schildern. GB Holger Drachmann was both a painter of seascapes and a poet. In Denmark he is well known for his literary works, Once upon a time (1885) and the Midsummer Ballad. After completing his secondary education in 1865, Drachmann studied drawing with F. F. Helsted. From , he attended the Academy in Copenhagen with Wilhelm Marstrand, whom he admired greatly. With C. E. Baagøe and C.F. Sørensen he learned to paint seascapes. Drachmann refined his technique in Bornholm (Christiansø), and in 1869 he made his debut at Charlottenborg with a painting of a scene of the east coast of Bornholm. In 1871 he arrived to Skagen. Locher described Drachmann as a competent painter: 'The undercurrent of romance, which the seascape must have, and which - in all probability - all kinds of art should have, and which naturalism tried to push aside, had been allowed to stay in the seascapes, if Drachmann had not interrupted his activity as a painter'. Yet for a long time Drachmann devoted him self to poetry, and did not resume painting seascapes until In Skagen Museum and in the former home of Drachmann hangs drawings and oilpaintings that describes perfectly the clear light, the sea and landscape of Skagen. 10

6 Karl Madsen ( ) Karl Madsen var søn af landskabsmaler A. P. Madsen og blomstermaler Sofie Thorsøe og som sådan født ind i kunstnermiljøet. Efter en sæson på C.V. Nielsens tegneskole, hvor han traf Michael Ancher, fortsatte han sin uddannelse hos Vilh. Kyhn på Akademiet og studerede derpå hos Léon Gérôme i Paris. Idet Karl Madsen ofte tilbragte sin ferie hos slægtninge i Frederikshavn, var han, i 1871, en af de første der kom til Skagen for at male. Karl Madsens foretrukne motivverden var landskaber og interiører og han arbejdede indtil begyndelsen af 80'erne med sit maleri, tydeligt inspireret af franske landskabsmalere som Corot og Lorrain. Karl Madsen blev i 1880 gift med en kusine til Anna Ancher, Henriette Møller, som døde i barselsseng i Han blev alene med den nyfødte søn, og måske var dette medvirkende til, at han lagde maleriet på hylden og herefter arbejdede som kunstanmelder bl.a. for Politiken (fra 1884). Karl Madsen fik stor betydning for udviklingen i dansk malerkunst ved formidlingen af tendenserne fra Frankrig. Fra var Karl Madsen direktør for Statens Museum for Kunst og fra 1928 leder af Skagens Museum. S Karl Madsen var son till landskapsmålaren A. P. Madsen och blomstermålarinnan Sofie (född Thorsøe) och sålunda född i konstnärsmiljö. Efter en period på C.V. Nielsens konstskola (där han träffar Michael Ancher) blev han elev hos Vilhelm Kyhn på Akademiet och studerade senare hos Léon Gérôme i Paris. 3Holger Drachmann: Kystparti ved Skagen. Kusten vid Skagen. The Shore at Skagen. Die Küste bei Skagen Privateje. Eftersom Karl Madsen ofta tillbragte semestern i Fredrikshamn var han en av de första som kom till Skagen för at måla (1871). Karl Madsen giftade sig i 1880 med en kusin till Anna Ancher, Henriette Møller, som dödda i barnsäng Han lämnas ensam med den nyfödde sonen, och kanske bidrog detta till att han la målandet på hyllan och sedan arbetade som konstrecensent för bland annat Politiken (från 1884). På detta sätt fick Karl Madsen stor betydelse för utvecklingen inom dansk målarkonst genom att förmedla tendenser från Frankrike. Åren var Karl Madsen direktör for Statens Museum for Kunst, och från 1928 intendent på Skagens Museum. D Karl Madsen war Sohn des Landschaftmalers A. P. Madsen und die Blumenmalerin Sofie Thorsøe, und war somit im Künstlermilieu geboren. Nach dem Besuch der C.V. Nielsen Kunsthochschule (wo er Michael Ancher kennenlernt), wurde er Schüler von Vilhelm Kyhn, und später studierte er bei Léon Gérôme in Paris. Da Karl Madsen seine Ferien öfter bei seinem Onkel in Frederikshavn verbringt, war er unter den ersten Künstlern, die nach Skagen kamen um zu malen (1871). Karl Madsens bevorzugte Motivwelt sind Landschaften und Interieur, und bis zu den frühen 80'er arbeitete er mit seiner Malerei, von den französischen Landschaftsmalern wie Corot und Lorrain deutlich inspiriert. Im Jahr 1880 heiratet Karl Madsen eine Cousine von Anna Ancher, Henriette Møller, die im Wochenbett im Jahr 1881 stirbt. Er ist allein mit dem neugeborenen Sohn, und dieses ist wahrscheinlich die Ursache, daß er die Malerei an den Nagel hängt und danach als Kunstkritiker für u.a. die Tageszeitung Politiken arbeitet (ab 1884). In dieser Zeit bekommt Karl Madsen große Bedeutung für die Entwicklung der dänischen Malerei, indem er Trends aus Frankreich vermittelt. In den Jahren war Karl Madsen Direktor an dem dänischen Staatsmuseum für Kunst, und ab 1928 ist er der Leiter des Skagen Museums. 11

7 GB Karl Madsen son of the landscape painter A. P. Madsen and the flower painter Sofie Thorsøe, was born into the artist milieu. He met Michael Ancher as they both attended the C.V. Nielsen School, and later became a pupil of Vilh. Kyhn at the Academy. Afterwards he went on studying with Léon Gérôme in Paris. Karl Madsen had frequently spent his holidays with relatives in Frederikshavn, and was, in 1871, among the first artists to paint in Skagen. Inspired by French landscape painters like Corot and Lorrain, Karl Madsen's dominant motifs are landscapes and interiors, which he painted until the early 1880 s. In 1880, Karl Madsen married a cousin of Anna Ancher, Henriette Møller, who died in childbirth in Left alone with his son, he gave up painting in 1884 to work as an art critic for the newspaper Politiken. In this new position Karl Madsen was able to communicate new ideas in art that had originated in France, thereby influencing the development of Danish painting. From , Karl Madsen was the Director of the National Art Gallery, and in 1928 he became Maneging Director of the Skagen Museum. Anna Ancher ( ) Som den eneste skagensmaler er Anna Ancher født i Skagen. Hun var datter af købmand og hotelejer Erik Brøndum og traf allerede som ung Karl Madsen og Michael Ancher, der opmuntrede og påvirkede hendes kunstneriske arbejde. I en tale ved Anna's konfirmation ønskede Michael Ancher hende 'Al lykke i livet og kunsten'. Det skulle vise sig, at han fik stor indflydelse på begge dele. Fra studerede hun på Vilh. Kyhn's Tegne skole i København. Kyhn havde dog ikke samme tillid til hendes kunstneriske evner debuterede Anna Brøndum på Charlottenborgs Efterårsudstilling med På hjemvejen fra Kirke (1878). Anna Ancher (hun giftede sig med Michael Ancher i 1880) fandt inspiration hos de hollandske 1600-tals malere (hvilket ses f.eks. i Pigen i køkkenet fra 1883/86) bl.a. Vermeer van Delft og Pieter de Hooch. Også nordmanden Chr. Krohg, der kom til Skagen i 1879, fik indflydelse på Anna Anchers malemåde og skærpede hendes blik for linjer og farveflader. Anna og Michael Ancher var udenlands i 1882 (Wien). I følgeskab med Krøyer og Viggo Johansen opholdt de sig i Paris, hvor Anna Ancher studerede hos Puvis de Chavannes. I 1891 (og igen i 1900) rejste de til Berlin, i 1896 til Holland og i 1887 samt 1924 til Italien. Anna Ancher havde en speciel brug af farve og lys, der sammen med den særlige iagttagelsesevne ofte gav billederne et lidt melankolsk anstrøg en stille indlevelse. Noget ganske specielt i dansk malerkunst. Motiverne er ofte indendørs, præget af stilhed og ro med en stemningsfuld belysning. Det kan være familien i hjemmet, som billedet Solskin i den blå stue (1891) af datteren Helga, der blev født i 1883, scener fra skagboernes hverdag som i Blå kjole sys til en kostumefest (1920), eller diverse portrætter. 3Anna Ancher: Pigen i køkkenet. Flickan i Köket. Das Mädchen in der Küche. The Girl in the Kitchen Den Hirschsprungske Samling, København. 12

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera VisitOdsherred.dk ODSHERRED Oplevelser mellem Lammefjord, Sjællands Odde og Rørvig 2013 Dragsholm Slot Kunsthåndværk SOMMERLAND Den Danske Riviera Zoo Kulturfestival Badestrande Familiesjov - Feel Like

Læs mere

SORØ MAGAZINE DA FAR FIK BIL SMAG I SORØ 2013 / DK / GB / DE

SORØ MAGAZINE DA FAR FIK BIL SMAG I SORØ 2013 / DK / GB / DE SORØ MAGAZINE 2013 / DK / GB / DE Farmers market LÆS MERE / READ PAGE / Lesen Sie mehr 35 SMAG I SORØ Madmesse spændende kulinariske oplevelser Food Fair exciting culinary experiences Lebensmittel-Messe

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

Barrow tomb and temple

Barrow tomb and temple Dyssen grav og tempel Den 5500 år gamle langdysse ligger relativt lavt i landskabet, men man kan alligevel se den på lang afstand. De kæmpestore gavlsten rager op som et vartegn, der både kan ses fra de

Læs mere

Mare Balticum. Die Geschichte ist ein unerschöpflicher Quell, der. Inhalt/Indhold

Mare Balticum. Die Geschichte ist ein unerschöpflicher Quell, der. Inhalt/Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR.

ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR. ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR. Bidrag til udstillingskatalog: (Barbara Schaefer og Andrea Blühm red.): Künstlerpaare, Liebe. Kunst und Leidenschaft, Wallraf-Richartz-Museum und Fondation

Læs mere

Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ

Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ THE ANTHONITE ROUTE A HISTORICAL WALK AROUND PRÆSTØ Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND FREDERICIA 2014 Besøg byen med de historiske og sjove oplevelser MADSBY LEGEARK HISTORISK MINIBY TALLSHIS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND VOLDANLÆG SHOING

Læs mere

Model-teaternyt. Modelteater-nyt i 8 lande!

Model-teaternyt. Modelteater-nyt i 8 lande! fleste Modelteater-nyt Det europæiske web-modelteatermagasin Nr. 2. Februar 2015 Modelteater-nyt i 8 lande! Lanceringen af det nye modelteatermagasin Model-teaternyt har haft en overvældende respons blandt

Læs mere

Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo Indhold Contents Inhalt Kære gæst Dear visitor Liebe Gäste Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo INFORMATION Ribe Velkomstcenter Ribe Visitors' Centre Begrüßungscenter Ribe Visit Ribe slår i januar

Læs mere

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms Torsdag d. 23. juli kl. 20.00

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner.

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. GUIDEN 2015 Åbningstider: Man - tors 8-17.30 Fredag 8-18.00 Lørdag 8-13.00 Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. DRY AGED MEAT Alle unsere

Læs mere

Descendants of Karl Witt

Descendants of Karl Witt Descendants of Karl Witt Compiled by Per Juul Larsen Dec 2005 Contents Helga Zimmermann ( Witt )... 3 Anita Dorothea Larsen ( Witt )... 5 Svend Juul Larsen... 6 Per Juul Larsen... 8 Familien Witt... 9

Læs mere

velkommen til lønstrup

velkommen til lønstrup Lønstrup 2014 2 velkommen til lønstrup velkommen til lønstrup 3 Her er værnet om de originale miljøer, og byen emmer af idyl og stemning. Velkommen til Lønstrup INDHOLD Velkommen Welcome, Willkommen...3

Læs mere

Village of princes and gods

Village of princes and gods Fyrstens og gudernes landsby Her øst for Gudme By lå i 300-tallet den største bebyggelse med de største rigdomme i Danmark. I dette småkuperede landskab lå gårdene på små bakketoppe. I alt bestod bebyggel

Læs mere

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

Kong Asgers Høj. A megalithic chamber. en mægtig stenstue. eine mächtige steinkammer. Møn

Kong Asgers Høj. A megalithic chamber. en mægtig stenstue. eine mächtige steinkammer. Møn Kong Asgers Høj en mægtig stenstue Kong Asgers Høj er med sit 10 meter lange kammer en af Danmarks største jættestuer. gravhøjen troner stadig højt i det kuperede landskab nær Møns kyst. stenalderens grave

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

Bindslev. guiden 2015-2016 BINDSLEV UGGERBY Å. Sindal. Skagen. Kandestederne. Skiveren. Ålbæk. Tversted Tuen. Uggerby.

Bindslev. guiden 2015-2016 BINDSLEV UGGERBY Å. Sindal. Skagen. Kandestederne. Skiveren. Ålbæk. Tversted Tuen. Uggerby. Bindslev guiden 2015-2016 Skagen Kandestederne Skiveren Uggerby Tversted Tuen Ålbæk Sørig Mygdal BINDSLEV Mosbjerg Jerup www.bindslevguiden.dk Sindal UGGERBY Å Bindslevs vartegn Bindslevs Wahrzeichen Aksene

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk 2015 TOPPEN AF DANMARK LØKKEN 2015 LYSETS LAND Løkken Velkommen til Løkken Velkommen til nogle herlige, hyggelige, heftige eller bare stille og fredelige dage på Løkken-egnen. Gennem hundrede år har gæster

Læs mere

2015 VisitVestegnen 1

2015 VisitVestegnen 1 2015 VisitVestegnen 1 Velkommen Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen til den københavnske Vestegn Som borgmester i Ishøj vil jeg gerne byde velkommen til Vestegnen. Vestegnen er gæstfri og ukrukket,

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 Udstillinger kan opleves frem til d. 4. oktober 2014 FORTÆLLINGER BEVÆGELSE PERFORMANCE MUSIK LAND-ART SKULPTURER KUNSTOPLEVELSER LANGS VADEHAVET Vadehavsfestival 2014

Læs mere