Indledning. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Inledning"

Transkript

1 Indledning Skagen, som er Danmarks nordligste punkt, har gennem årene tiltrukket mange kunstnere på grund af de særlige lysforhold og de maleriske motiver i landskab og befolkning. I årene fra ca var her en ganske særlig produktiv og dygtig 'Kunstnerkoloni' og mange af disse malere er stadig populære og kendt verden over. I Skagen fandt de mange malere og forfattere, trods fælles motivkreds og inspiration, hver sin stil og kolorit og skildrede forskellige nuancer af det farverige liv i det lille lokalsamfund. Kunstnerkolonien blev en base med et fælles grundlag i arbejdet og diskussionerne om de nye strømninger indenfor kunst og politik. Særligt gjorde impressionisterne en gruppe franske malere: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissaro m.fl. et stort indtryk på bl.a. Krøyer og Tuxen. Disse franskmænd gik imod det officielle kunstsyn og viste helt nye udtryk både i motiver og farveanvendelse. En kreds af skandinaviske kunstnere, som færdedes i Paris sidst i 1870'erne: Bl.a. P. S. Krøyer, Laurits Tuxen, Holger Drachmann, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Strindberg, Jonas Lie og Alexander Kielland bragte indtryk og tendenser med sig hjem til kredsen i Skagen, som siden 1875 havde været samlingssted for en lang række danske og udenlandske kunstnere her iblandt Christian Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Wilhelm von Gegerfelt Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg og Michael Ancher samt naturligvis Anna Ancher, som var født i Skagen og senere blev gift med Michael Ancher. Flere af de sidstnævnte ses på Krøyers maleri, hvor de skandinaviske kunstnere er samlet om frokostbordet på Brøndums hotel. Denne bog er ment som en introduktion en hurtig og let tilgængelig indføring i de betydeligste Skagensmaleres liv og værk. Kun et udvalg (markeret med kursiv) af de ovennævnte kunstnere, er dermed omtalt. Inledning Skagen, som är Danmarks nordligaste punkt, har genom åren dragit till sig många konstnärer på grund av de säregna ljusforhållandena och de malerimässiga motiven i landskap och befolkning. Ungefär kring fanns här en helt enastående produktiv och duktig konstnärskoloni, och många av de målare som ingick i den är fortfarande omtyckta och kända i hela varlden. I Skagen finner de många målarna och forfattarna, trots gemensam motivkrets och inspiration, var sin stil och kolorit. De skildrar olika nyanser i det färgstarka livet bland ortsbefolkningen och i konstnärskolonin, som blir en gemensam grund för arbete och diskussioner med utgangspunkt från de nya strömningarna inom konsten och politiken. I synnerhet gör impressionisterna en grupp franska målare: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissarro med flera, som opponerar sig mot den officiella konstsynen och med sina nya arbeten viser vägen for helt nya uttrycksformer både i motiv och färgsättning, stort intryck på Krøyer och Tuxen. En krets av skandinaviska konstnarer reser till Paris i slutet av 1870 tallet. Det gäller bland annat Krøyer, Tuxen, Drachmann, Carl Larsson, Ernst Josephson, August Strindberg, Jonas Lie och Alexander Kielland. De för intryck och tendenser med sig hem till kretsen i Skagen, som sedan 1875 har varit knutpunkt för en lång rad danska och utländska konstnärer. Hit hör Christian Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg, och Michael Ancher (samt naturligtvis Anna Ancher, som är född i Skagen och senare gifter sig med Michael Ancher). Flera av dem som senast raknats upp finns med på Krøyers tavla av de skandinaviska konstnärer samlat runt frukostbordet på Brøndums Hotel. Denna bok är avsedd som en snabb och lättillgänglig presentation av skagenmålarnas liv och verk. Därför kommer bara ett urval av de ovannämnda målarna att behandlas.

2 5 P. S. Krøyer: Skandinaviske kunstnere ved frokosten i Brøndums Hotel. Skandinaviska konstnäre vid lunchen i Brøndums Hotell. Frühstück des Skandinavische Künstlers im Brøndums Hotel. Scandinavian Artists at Lunch in Brøndums Hotel Skagens Museum. 7

3 Einleitung... Skagen, der nördlichste Punkt Dänemarks, hat wegen der besonderen Lichtverhältnisse und der malerischen Motive in der Landschaft und der Bevölkerung viele Künstler über die Jahre angezogen. In den Jahren gab es hier eine besonders produktive und talentierte 'Künstlersiedlung'. Viele dieser Maler sind immer noch beliebt und berühmt. In Skagen finden die vielen Maler und Autoren trotz des gemeinsamen Motivkreises und Inspiration jeder seinen eigenen Stil und sein eigenes Kolorit. Sie schildern die unterschiedlichen Nuancen des farbigen Lebens in der kleinen örtlichen Gemeinschaft und der Künstlersiedlung, die ein Stützpunkt mit gemeinsamer Arbeits- und Diskussionsgrundlage in den neuen Strömungen in Kunst und Politik bildet. Besonders die Impressionisten machen auf z.b. Krøyer und Tuxen einen großen Eindruck. Die Impressionisten: Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissaro u.a., die in Opposition zur offiziellen Kunstansicht stehen, und mit ihren Arbeiten zeigen sie den Weg für ganz neue Ausdrücke sowohl in dem Motiv als in der Farbenanwendung. Eine Gruppe Skandinavische Künstler verkehrte am Ende der 1870 er in Paris. Dieses gilt für u.a. Krøyer, Tuxen, Drachmann, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Strindberg, Jonas Lie und Alexander Kielland. Sie bringen Eindrücke und Trends mit in die Gruppe in Skagen, die seit 1875 Treffpunkt für eine Reihe dänische und ausländische Künstler gewesen war, u.a. Chr. Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen und Michael Ancher (sowie natürlich Anna Ancher, die in Skagen geboren war und später Michael Ancher heiratete). Mehrere der zuletzt erwähnten Künstler sind im Krøyers Gemälde der Skandinavischen Künstler, die um den Frühstücktisch im Brøndums Hotel versammelt sind, zu sehen. Dieses Buch ist als eine schnelle und leicht verständliche Einführung in das Leben und Werk der bekanntesten Skagen-Maler gedacht. Nur eine Auswahl dieser Künstler (kursiv gesetz) können deshalb erwähnt werden. Introduction Skagen, the northernmost point of Denmark, has over the years attracted many artists because of its extraordinary light and the picturesque quality of its landscape and people. From roughly , it was home to an exceptional, productive and gifted community of artists. Many painters from this period are today internationally renowed. The painters of Skagen exhibited a unique style and sense of colour. Inspired by exiting new movements in art and politics, they chose as their subjects the life of peasants and common working people. Krøyer and Tuxen, in particular, were influenced by such groundbreaking French impressionists as Monet, Degas, Renoir, Sisley and Pissaro. Krøyer, Tuxen, Drachmann, Strindberg, Carl Larsson, Richard Berg, Ernst Josephsson, Jonas Lie and Alexander Kielland had all spent time in Paris in the late 1870 s. They brought new ideas home to Skagen, which, since 1875, had attracted such Danish and foreign artists as Chr. Skredsvig, Vilhelm Kyhn, Carl Neumann, Hans Friis, Anton Thorenfeld, Vilhelm Rosenstrand, Fritz Thaulow, Wilhelm Peters, Carl Locher, Charles Lundh, Eilif Peterssen, Johan Krouthén, Karl Madsen, Viggo Johansen, Oscar Björck, Christian Krohg and, finally, Michael Ancher and his wife Anna Ancher who herself was born in Skagen. Krøyer painted some of the latter gathered around the luncheon table at Brøndum's Hotel. This book provides a brief, accessible introduction to the life and work of the most famous (emphasized in italics) of these Skagen painters.

4 Holger Drachmann ( ) Drachmann var udover at være marinemaler også digter, og er vel i Danmark allermest kendt som ophavsmand til bl.a. eventyrspillet Der var engang (1885) med Midsommervisen. Efter studentereksamen i 1865 fik han tegneundervisning hos F. F. Helsted og var i perioden elev på Akademiet hos Wilhelm Marstrand, som han var en stor beundrer af. Derefter lærte han marinemaleri hos C. E. Baagøe og C. F. Sørensen. I denne periode fandt Drachmann især sine motiver på Bornholm (Christiansø) og debuterede da også i 1869 på Charlottenborg med et motiv fra Bornholms østkyst. I 1871 kom han til Skagen første gang. Drachmann helligede sig i en lang periode digterkarrieren og først i 1892 tog han igen fat på marinemaleriet, men blev alligevel en habil maler. Carl Locher citeres: 'Den understrøm af romantik, som sømaleriet må og skal have, som efter al sandsynlighed al kunst skal have, og som naturalismen forsøgte at skubbe til side, havde fået lov at blive i sømaleriet, hvis Drachmann ikke havde afbrudt sin virksomhed som maler'. På Skagens Museum og i Drachmanns Hus hænger diverse tegninger og oliemalerier, som bl.a. skildrer Skagens lys, havet og landskabet. 5 Holger Drachmann: Skagen, hvor Skagerrak og Kattegat mødes ved Grenen. Skagen där haven möts vid Grenen. Where the Seas meet at Grenen. Wo di Meere zusamen gehen auf Grenen Privat samling. S Drachmann var inte bara marinmålare utan också skald och är väl i hemlandet Danmark mest känd som upphovsman till bland annat sagospelet Det var en gång (1885) med Midsommarvisan. Efter studentexamen 1865 får han teckningsundervisning hos F. F. Helsted och var under perioden elev på Akademiet för Wilhelm Marstrand, som han var en stor beundrare av. Därefter lär han sig marinmåleri hos C. E. Baagøe och C. F. Sørensen. Drachmann blev en skicklig målare (for att citera Locher: 'Den underström af romantik som havsmåleriet kan och ska ha, som enligt all sannolikhet all konst ska ha, och som naturalismen forsökte knuffa undan, hade fått stanna kvar i havsmåleriet om inte Drachmann hade avbrutit sin verksamhet som målare'). Han vigde sig under en lang period åt diktarkarriären och började först 1892 åter ägna sig åt marinmåleriet. På Skagens Museum och i Drachmanns Hus hänger teckningar och förskelliga oljemålningar, som tillfullo demonstrerar Skagens klara ljus, hav och landskåp. 9

5 D Holger Drachmann war neben seiner Seegemälde auch als Dichter berühmt, weil er der Urheber zu u.a. dem Marchenschauspiel Es war einmal (1885) mit dem Mittsommerlied ist. Nachdem er im Jahr 1865 sein Abitur gemacht hat, nimmt er Zeichenunterricht bei F. F. Helsted, und von 1866 bis 1870 ist er Schüler an der Akademie bei Wilhelm Marstrand, den er sehr bewunderte. Bei C. E. Baagøe und C. F. Sørensen lernte er Marinemalerei. In dieser Zeit findet Drachmann seine Motive besonders auf Bornholm (Christiansø), und im Jahre 1869 debutierte er in Charlottenborg mit einem Motiv der Ostküste Bornholms kommt er zum erstenmal nach Skagen. Drachmann war ein fähiger Maler - wir zitieren Locher: 'Die Unterströmung von Romantik, die das Seegemälde haben muß, und die - aller Wahrscheinlichkeit nach - alle Arten von Kunst haben muß, und die der Naturalismus versucht hat, zur Seite zu schieben, wäre erlaubt im Seegemälde zu bleiben, hatte nicht Drachmann seine Tätigkeit als Maler unterbrochen'. Für eine lange Zeit widmete er sich seiner Dichterkariere, und erst im Jahre 1892 fing er wieder an Seegemälde zu malen. In Skagen-Museum und dem Haus von Drachmanns gibt es Zeichnungen und Ölgemalde, die völlig das Licht, das Meer und die Landschaft von Skagen schildern. GB Holger Drachmann was both a painter of seascapes and a poet. In Denmark he is well known for his literary works, Once upon a time (1885) and the Midsummer Ballad. After completing his secondary education in 1865, Drachmann studied drawing with F. F. Helsted. From , he attended the Academy in Copenhagen with Wilhelm Marstrand, whom he admired greatly. With C. E. Baagøe and C.F. Sørensen he learned to paint seascapes. Drachmann refined his technique in Bornholm (Christiansø), and in 1869 he made his debut at Charlottenborg with a painting of a scene of the east coast of Bornholm. In 1871 he arrived to Skagen. Locher described Drachmann as a competent painter: 'The undercurrent of romance, which the seascape must have, and which - in all probability - all kinds of art should have, and which naturalism tried to push aside, had been allowed to stay in the seascapes, if Drachmann had not interrupted his activity as a painter'. Yet for a long time Drachmann devoted him self to poetry, and did not resume painting seascapes until In Skagen Museum and in the former home of Drachmann hangs drawings and oilpaintings that describes perfectly the clear light, the sea and landscape of Skagen. 10

6 Karl Madsen ( ) Karl Madsen var søn af landskabsmaler A. P. Madsen og blomstermaler Sofie Thorsøe og som sådan født ind i kunstnermiljøet. Efter en sæson på C.V. Nielsens tegneskole, hvor han traf Michael Ancher, fortsatte han sin uddannelse hos Vilh. Kyhn på Akademiet og studerede derpå hos Léon Gérôme i Paris. Idet Karl Madsen ofte tilbragte sin ferie hos slægtninge i Frederikshavn, var han, i 1871, en af de første der kom til Skagen for at male. Karl Madsens foretrukne motivverden var landskaber og interiører og han arbejdede indtil begyndelsen af 80'erne med sit maleri, tydeligt inspireret af franske landskabsmalere som Corot og Lorrain. Karl Madsen blev i 1880 gift med en kusine til Anna Ancher, Henriette Møller, som døde i barselsseng i Han blev alene med den nyfødte søn, og måske var dette medvirkende til, at han lagde maleriet på hylden og herefter arbejdede som kunstanmelder bl.a. for Politiken (fra 1884). Karl Madsen fik stor betydning for udviklingen i dansk malerkunst ved formidlingen af tendenserne fra Frankrig. Fra var Karl Madsen direktør for Statens Museum for Kunst og fra 1928 leder af Skagens Museum. S Karl Madsen var son till landskapsmålaren A. P. Madsen och blomstermålarinnan Sofie (född Thorsøe) och sålunda född i konstnärsmiljö. Efter en period på C.V. Nielsens konstskola (där han träffar Michael Ancher) blev han elev hos Vilhelm Kyhn på Akademiet och studerade senare hos Léon Gérôme i Paris. 3Holger Drachmann: Kystparti ved Skagen. Kusten vid Skagen. The Shore at Skagen. Die Küste bei Skagen Privateje. Eftersom Karl Madsen ofta tillbragte semestern i Fredrikshamn var han en av de första som kom till Skagen för at måla (1871). Karl Madsen giftade sig i 1880 med en kusin till Anna Ancher, Henriette Møller, som dödda i barnsäng Han lämnas ensam med den nyfödde sonen, och kanske bidrog detta till att han la målandet på hyllan och sedan arbetade som konstrecensent för bland annat Politiken (från 1884). På detta sätt fick Karl Madsen stor betydelse för utvecklingen inom dansk målarkonst genom att förmedla tendenser från Frankrike. Åren var Karl Madsen direktör for Statens Museum for Kunst, och från 1928 intendent på Skagens Museum. D Karl Madsen war Sohn des Landschaftmalers A. P. Madsen und die Blumenmalerin Sofie Thorsøe, und war somit im Künstlermilieu geboren. Nach dem Besuch der C.V. Nielsen Kunsthochschule (wo er Michael Ancher kennenlernt), wurde er Schüler von Vilhelm Kyhn, und später studierte er bei Léon Gérôme in Paris. Da Karl Madsen seine Ferien öfter bei seinem Onkel in Frederikshavn verbringt, war er unter den ersten Künstlern, die nach Skagen kamen um zu malen (1871). Karl Madsens bevorzugte Motivwelt sind Landschaften und Interieur, und bis zu den frühen 80'er arbeitete er mit seiner Malerei, von den französischen Landschaftsmalern wie Corot und Lorrain deutlich inspiriert. Im Jahr 1880 heiratet Karl Madsen eine Cousine von Anna Ancher, Henriette Møller, die im Wochenbett im Jahr 1881 stirbt. Er ist allein mit dem neugeborenen Sohn, und dieses ist wahrscheinlich die Ursache, daß er die Malerei an den Nagel hängt und danach als Kunstkritiker für u.a. die Tageszeitung Politiken arbeitet (ab 1884). In dieser Zeit bekommt Karl Madsen große Bedeutung für die Entwicklung der dänischen Malerei, indem er Trends aus Frankreich vermittelt. In den Jahren war Karl Madsen Direktor an dem dänischen Staatsmuseum für Kunst, und ab 1928 ist er der Leiter des Skagen Museums. 11

7 GB Karl Madsen son of the landscape painter A. P. Madsen and the flower painter Sofie Thorsøe, was born into the artist milieu. He met Michael Ancher as they both attended the C.V. Nielsen School, and later became a pupil of Vilh. Kyhn at the Academy. Afterwards he went on studying with Léon Gérôme in Paris. Karl Madsen had frequently spent his holidays with relatives in Frederikshavn, and was, in 1871, among the first artists to paint in Skagen. Inspired by French landscape painters like Corot and Lorrain, Karl Madsen's dominant motifs are landscapes and interiors, which he painted until the early 1880 s. In 1880, Karl Madsen married a cousin of Anna Ancher, Henriette Møller, who died in childbirth in Left alone with his son, he gave up painting in 1884 to work as an art critic for the newspaper Politiken. In this new position Karl Madsen was able to communicate new ideas in art that had originated in France, thereby influencing the development of Danish painting. From , Karl Madsen was the Director of the National Art Gallery, and in 1928 he became Maneging Director of the Skagen Museum. Anna Ancher ( ) Som den eneste skagensmaler er Anna Ancher født i Skagen. Hun var datter af købmand og hotelejer Erik Brøndum og traf allerede som ung Karl Madsen og Michael Ancher, der opmuntrede og påvirkede hendes kunstneriske arbejde. I en tale ved Anna's konfirmation ønskede Michael Ancher hende 'Al lykke i livet og kunsten'. Det skulle vise sig, at han fik stor indflydelse på begge dele. Fra studerede hun på Vilh. Kyhn's Tegne skole i København. Kyhn havde dog ikke samme tillid til hendes kunstneriske evner debuterede Anna Brøndum på Charlottenborgs Efterårsudstilling med På hjemvejen fra Kirke (1878). Anna Ancher (hun giftede sig med Michael Ancher i 1880) fandt inspiration hos de hollandske 1600-tals malere (hvilket ses f.eks. i Pigen i køkkenet fra 1883/86) bl.a. Vermeer van Delft og Pieter de Hooch. Også nordmanden Chr. Krohg, der kom til Skagen i 1879, fik indflydelse på Anna Anchers malemåde og skærpede hendes blik for linjer og farveflader. Anna og Michael Ancher var udenlands i 1882 (Wien). I følgeskab med Krøyer og Viggo Johansen opholdt de sig i Paris, hvor Anna Ancher studerede hos Puvis de Chavannes. I 1891 (og igen i 1900) rejste de til Berlin, i 1896 til Holland og i 1887 samt 1924 til Italien. Anna Ancher havde en speciel brug af farve og lys, der sammen med den særlige iagttagelsesevne ofte gav billederne et lidt melankolsk anstrøg en stille indlevelse. Noget ganske specielt i dansk malerkunst. Motiverne er ofte indendørs, præget af stilhed og ro med en stemningsfuld belysning. Det kan være familien i hjemmet, som billedet Solskin i den blå stue (1891) af datteren Helga, der blev født i 1883, scener fra skagboernes hverdag som i Blå kjole sys til en kostumefest (1920), eller diverse portrætter. 3Anna Ancher: Pigen i køkkenet. Flickan i Köket. Das Mädchen in der Küche. The Girl in the Kitchen Den Hirschsprungske Samling, København. 12

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Camping på Danmarks skønneste småøer!

Camping på Danmarks skønneste småøer! Camping på Danmarks skønneste småøer! VI HAR KUN BOGSTAVET Ø TILFÆLLES... Øcamp er hverken en forening eller organisation, men et nyt markedsføringssamarbejde fra 2015 mellem 8 godkendte campingpladser,

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11.

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11. PRESSEMAPPE 2015 CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015 Unge musiktalenter med en kriblende komponist i maven kan som noget nyt få undervisning i at sætte klange sammen på forårets SPOR-festival

Læs mere

Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober. Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning.

Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober. Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning. Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober Ca. kl.1900 Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning. 2000-2100 Ankomst danskere. Indkvartering. 2100-2200 Gruppeinddeling,

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch

Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch VORWORT Eine kleine grammatische Anmerkung: Im Professor Dr. ABC Projekt soll es Spaß machen und leicht sein Sprachen zu lernen. Wir möchten die Schüler am Anfang nicht

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tysk valgfag HF Tysk fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Ty fortsætter b Kristian

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk,

Læs mere

Ulrike Fellien. Abstrakte Kunst / abstrakt kunst / abstract art

Ulrike Fellien. Abstrakte Kunst / abstrakt kunst / abstract art Ulrike Fellien Abstrakte Kunst / abstrakt kunst / abstract art Es ist Nacht. Alles schläft. Wenn andere träumen, greife ich zum Pinsel und versinke in meiner (Traum-)Welt. Völlig stressfrei gebe ich mich

Læs mere

www.vadehavscentret.dk

www.vadehavscentret.dk layout NY farve 04/04/06 14:49 Side 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 10-16 Se åbningstider i vinterhalvåret på Åben for grupper efter aftale Entré Eintritt Admission Voksne Erwachsene Adults...Dkk.

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden Beckett-Fonden Direktør Bent Fredberg, Brøndums Hotel, Skagen Forord

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz Grußtexte Dänisch-Dänisch

bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz Grußtexte Dänisch-Dänisch Grußtexte : Hochzeit Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tysk valgfag HF Tysk fortsættersprog

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

ASGER JORN. Et nyt Museum Jorn: Ministeriet for Forstyrrelser. A new Museum Jorn: The Ministry for Disturbance

ASGER JORN. Et nyt Museum Jorn: Ministeriet for Forstyrrelser. A new Museum Jorn: The Ministry for Disturbance ASGER JORN Et nyt Museum Jorn: Ministeriet for Forstyrrelser A new Museum Jorn: The Ministry for Disturbance JORNS LIV THE LIFE OF JORN Radikal Brugte 8 tons ler til det store relief på Statsgymnasiet

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere