JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND"

Transkript

1 DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 15 JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND Jugendstilen omkring 1900 var en flygtig strømning. Det afspejler sig bl.a. i, at den rundt omkring i Europa fik forskellige navne og i lande som England og Danmark vandt den stort set ikke indpas. I 1800-tallets arkitektur var der to store frigørelser. Den første, o , var befrielsen fra klassicismens strenge græske og romerske dagsorden. I de europæiske lande begyndte man at diskutere, hvad der var den rette nationale stil f.eks. gotik eller renæssance i Tyskland eller Christian IV-stilen i Danmark. Men med konkurrencen mellem de store europæiske nationer om at være JUGENDSTIL I SØNDERJYLLAND 1

2 Hjørnet af Løngang og Brandtsgade, Sønderborg, opført Foto: Peter Dragsbo. civi lisationens højdepunkt blev målet imidlertid, med kunsthistorien som vejleder, at forme nationens ansigt, de offentlige bygninger, i størst mulig overensstemmelse med de store stilarter: den græske eller romerske, den italienske renæssance eller franske gotik. Denne brug af historiens mange stilarter, gengivet i fortidens ånd, kaldes for historicismen. Allerede fra 1880 erne var der imidlertid en ny frigørelse på vej. Det var en reformbevægelse, der både betød et opgør med industrialiseringens sociale og æstetiske bagsider og med den internationale historicisme. Det startede i England, hvor industrialiseringen havde været tidligst og værst. Her lancerede William Morris og John Ruskin drømmen om 2 et opgør med masseproduktionen og en tilbagevenden til middelalderen, hvor kunst og håndværk var ét afspejlet i det, der blev bevægelsens navn: Arts and Crafts. Andre inspirationer til frigørelsen fra den historiske korrekt hed var opdagelsen af den japanske kunst med dens anderledes normer for billeddannelse (bl.a. lanceret af kunsthandleren Samuel Bing i Paris) og den nye ingeniørkunst (f.eks. Eiffeltårnet, rejst på Verdensudstillingen i Paris 1889). Gennembruddet for den ny stil kom i 1890 erne. Et af arnestederne var Samuel Bings nye kunstsalon i Paris, Art Nouveau, der åbnede i 1895 og gav navn til stilen i Frankrig og i dag i det meste af Verden. Et andet arnested var Belgien med arkitek-

3 terne Victor Horta og Henry van der Velde. I Spanien startede Antonio Gaudí sin specielle udgave af den nye stil, der hed kom til at hedde Modernismo, og også Charles Rennie Mackintosh i Glasgow kom til at spille en vigtig rolle. I de tysktalende lande brød kunstnere mange steder ud af de gamle kunstforeninger og dannede Sezessioner (udbrud), bl.a. den berømte Wiener-Sezession Det nye budskab om en fri kunst blev formidlet af nye kunsttidskrifter; i England The Studio (1896 ff.), i Tyskland Pan (1895) og Jugend (1896), der lagde navn til bevægelsen, og i Wien Ver Sacrum (1898). Den nye stil var først og fremmest en dekorativ stil. I alt fra typografi og plakater til brugsgenstande, møbler og huse frigjorde man sig fra de historiske forbilleder og søgte inspiration fra naturen. Her tegnede sig i hvert fald to retninger: Den ene, som kom til at dominere Central- og Østeuropa var præget af kurvede og slyngede linjer med brug af motiver fra vilde planter og blomster. Mens Glasgowskolen og Wiener-Sezessionen også i høj grad brugte geo metriske motiver i fri opsætning. Men ud over det dekorative apparat skete der også i årene omkring 1900 en frigørelse af selve bygningskroppen. I stedet for facade og bagside opererede man nu med alle fire sider, med gavle, kviste, karnapper og tårne. Som arkitekten Ulrik Plesner sagde det i Danmark: Mine Herrer, tænkt på Klumpen, dvs. husets form Jugendstildetaljer, Kongevej 4-6, Sønderborg, opført af H. Naeve Foto: Peter Dragsbo. 3

4 Jugendhuse, Kastanie Allé, Sønderborg. Forrest det tidligere teater, Kaiserhalle. Foto: Peter Dragsbo. som helhed. Denne frie form gik sin sejrsgang over Verden, ikke mindst i det borgerlige villabyggeri. 4 Jugendstilen i Tyskland og Danmark Tyskland var i 1890 erne inde i en rivende økonomisk og industriel udvikling og havde i modsætning til England endnu intet problem med det moderne. Den nye stil, jugendstilen, brød derfor hurtigt igennem på mange fronter. Et centrum blev München med Münchener-Sezessionen 1897 og de samtidigt grundlagte Werkstätten für Kunst und Handwerk i München med pionerer som Otto Eckmann, Bernhard Pankok og Peter Behrens. Et andet centrum blev Darmstadt, hvor storhertugen af Hessen grundlagde en kunstnerkoloni, Mathildenhöhe, hvor andre pionerer fik lejligheder til at skabe en række huse som Gesamtkunstwerke, bl.a. Joseph Olbrich (der også byggede Sezessionsbygningen i Wien) og flensborgeren Hans Christiansen. Jugendstilen var også i Tyskland et opgør med de historiske stilarter. Men samtidig med opgøret udvikledes der også rundt om i riget former for regional nationalromantik, i Sydtyskland inspireret af barokken, i Nordtyskland af den hanseatiske gotik. Udviklet i den nye tids frie former blev disse strømninger kernen i tidens Neustil, der altså var andet end

5 Dør, Kastanie Allé 6, Sønderborg, opført ca Foto: Peter Dragsbo. 5

6 Wienerstil i Christian 2. Gade, Sønderborg, opført af H. Naeve Foto: Peter Dragsbo. jugendstil. Men i nationalromantikken lå også gemt en reaktion; ikke mindst med kejser Wilhelm II s personlige indgriben i den offentlige arkitekturpolitik vendte statsarkitekturen tilbage til historiske forbilleder: romansk Kaiserpfalz-stil eller Marienburg-stil (efter den tyske ordensborg i Østpreussen, som i marinestationerne i Sønderborg og Mürwik ved Flensborg ). Farligere for jugendstilen i Tyskland var en anden reaktion, der fra England bredte sig over hele Europa i årene efter : Reaktionen mod det moderne og internatio nale til fordel for en søgen bagud, til den førindustrielle arkitektur og den hjemlige, bodenständige byggeskik. Dette skete bl.a. i Tyskland gennem en genopdagelse af arkitekturen um 1800 og 1700-tallets arkitektur i Nord - europa. I Berlin var det bl.a. arkitekten August Messel, der lancerede et tilbage til barokken. I Slesvig-Holsten kom reaktionen først og fremmest i from af hjemstavnsstilen med inspiration fra den gamle vestslesvigske byggeskik. Udgangspunktet var stiftelsen i 1908 af Baupflege Tondern, foreningen for bygningspleje, dvs. både bevaring af gammel byggeskik og arbejde for en ny byggeskik med udgangspunkt i den hjemlige byggetradition. Baupflege Tondern blev en uhyre succes, og hurtigt byggede både lokale og statslige arkitekter i Møgeltønder-stilen. I Danmark havde man i årene o en helt anden dagsorden. 6

7 Her var arkitekturscenen gennem 1890 erne præget af opgøret mellem europæerne og den danske skole. Resultatet blev en stadigt mere dansk nationalromantik, der fra o videreudvikledes til en søgen efter rødderne i den anonyme, førindustrielle byggeskik det, der ledte til grundlæggelsen af Landsforeningen for Bedre Byggeskik Også i Danmark fandt man inspirationen i den gamle vestslesvigske byggeskik, i en grad så slagordet blev Ned med Italien, leve Møgeltønder. Parallelt hermed gik bestræbelserne inden for boligkultur og kunsthåndværk på at bygge på gammel dansk tradition og førindustriel håndværkskvalitet. Overskriften for denne bestræbelse blev skønvirke. Nogle forveksler af og til skønvirke med jugendstil. Det er helt forkert; Danmark hørte til de lande i Europa, der i modsætning til de centraleuropæiske lande, der dyrkede det nye og moderne, søgte tilbage mod traditionen og det nationale, først og fremmest England og flere af de nye østeuropæiske nationer. I Danmark fik jugendstilen desuden en klang af tysk. Kun ganske få danske arkitekter arbejdede med den nye stil, især Anton Rosen (Paladshotellet mfl. bygninger i København), og i 1915 kunne arkitek - ten Carl Brummer konkludere, at vi herhjemme heldigvis er blevet forskånet for den internationale knokkelstil. Helgolandsgade 11, Sønderborg, det tidligere Hotel Adalbert. Tegnet af G. Willrath og opført Foto: Peter Dragsbo. 7

8 Blad- og blomsterslyng på Helgolandsgade 37, Sønderborg, opført Foto: Peter Dragsbo. Jugendstilen i Sønderjylland Slesvig-Holsten var i det tyske rige både økonomisk og kunstnerisk en sent udviklet provins. Kun ét sted var man med i første række, nemlig med væveskolen i Skærbæk, der i et samvirke mellem direktøren for kunst industrimuseet i Hamburg, Justus Brinckmann, og den lokale pastor Johs. Jacobsen skabte de berømte Skærbæktæpper (gobelinvævninger i jugendstil) i et forsøg på at skabe en national tysk vævekunst efter norsk forbillede. Jugendstilen kom derfor først og fremmest til Nordslesvig som et dekorativt apparat. Muligheden og problemet ved den nye stil var, at den med sin karakteristiske ornamentik 8 egnede sig fortrinligt til masseproduktion. I løbet af få år oversvømmedes Tyskland og dets nabolande med varer i jugendstil: fajence (f.eks. Villeroy & Boch), metalvarer (f.eks. Kaiser-Zinn), glas og keramik, brugsgenstande og maskiner. Også i arkitekturen blev den nye stil i høj grad et spørgsmål om brug dels af motiver fra de kendte jugendbygninger (f.eks. Darmstadt og Wien), dels af færdigproducerede ornamenter i cement eller støbegods. Facader i den nye stil blev først og fremmest bygget i Flensborg, der o var den hurtigst voksende by i Slesvig. Her ses hele gadestrøg med blandinger af jugend og nationalromantik, f.eks. Toosbuystrasse og

9 Buegade 1, hjørnet af Aabenraavej i Haderslev, opført ca Foto: Peter Dragsbo. 9

10 Fornem jugendkunst. Smedejernsrækværk, Åstrupvej 31, tegnet af Walther Czygan Foto: Peter Dragsbo. Nikolaistrasse. I Nordslesvig er eksemplerne på bygninger helt i jugendstil mere spredte, bl.a. fordi den store byggeperiode i både købstæder og stationsbyer lå omkring 1900, hvor det almindelige byggeri endnu var præget af historicismen, ikke mindst den folkelige schweizerstil. 10

11 Indgang til Naffet 28 i Haderslev. Bygningen er tegnet af N. Jürgensen Foto: Peter Dragsbo. 11

12 Gåskærgade 1 i Haderslev, opført af N. Jürgensen Foto: Peter Dragsbo. 12

13 Bygningsdetalje i Hoptrup. Foto: Peter Dragsbo. Haderslev, Sønderborg og Tønder I Haderslev er der enkelte gode eksempler på jugendstilen. En flot og næsten intakt bevaret ejendom er købmand Sohls hovedsæde på Naffet 28, opført 1904 af byens store bygmester, N. Jürgensen med rig brug af jugendmotiver, inklusive den karakteristiske vekslen mellem blank mur, puds og glaserede sten. Et mere lystigt jugendhus er hjørneejendommen Gåskærgade 1 fra (også af N. Jürgensen), hvor de pudsede facader er brudt af jugend-motiver, bl.a. spiralborter og bølgelinjer. Men også mange andre steder i byen kan man se jugend-detaljer, bl.a. i indgangspartiet til et tidligere værtshus på hjørnet af Buegade og Aabenraavej, i mange af byens karakteristiske støbejernsaltaner (f.eks. Jomfrustien 9-11) og i enkelte villaer. Et meget fint, kunstnerisk udført smedejernsgelænder i ren jugendstil ses på den fornemme villa, Aastrupvej 31 (opført 1908 af ark. Walter Czygan), der ellers er præget af den kommende hjemstavnsstil. Den eneste by, der i større omfang har jugendstilfacader, er Sønderborg, hvor der gik et stort byggeri i gang efter placeringen af den tyske højsøflådes marinestation Et helt stilregister ses i gaden nærmest marinestationen, Helgolandsgade (indtil 1920 Prinz-Adalbert-Strasse), hvor der byggedes både boliger og hotel- 13

14 Dør til Storegade 7 i Aabenraa, tegnet af Jep Fink i Foto: Peter Dragsbo. 14

15 ler i tilknytning til marinestationen. Typiske for jugendstilens brug af slyngede naturmotiver er de to første huse i gaden, begge opført 1906 af byggeentreprenør Schmidt. Nr. 33 blev opført som Hotel Germania og har derfor på gavlpartiet et helt tysk egetræ i bemalet stuk. En anden karakteristisk jugendejendom i gaden er nr. 11, der blev opført af Sønderborg Bryggeri som Hotel Adalbert og som efter 1920 blev hovedkvarter for det tyske mindretal i byen. Også på byens fornemme villavej Kongevej (til 1920 Kaiser-Wilhelm-Allée) ses en række huse og villaer i jugendstil. Øverst i gaden har de fire gavlhuse 4-10 fine jugenddetaljer omkring dørene, mens villaen Kongevej 64 (1905) har solsikkedekorationer for fuld udblæsning. Et hus, der i højere grad er præget af Wienerjugendstilens elegante geometriske dekorationer er Christian 2. s Gade 3 (opført 1907 af bygmester H. Naeve). Men også i Sønderborg viste de efterfølgende strømninger sig hurtigt og blandede sig med jugendstilen. I 1908 tegnede marinestationens arkitekt, Eugen Fink, en haveby for marineofficerer på Jomfrustien, der i højere grad var præget af inspirationen fra de engelske havebyer, og i de fine villaer, Kongevej 34 og 63 (1909) kombinerede Eugen Fink wieneragtige jugend-detaljer med et barokt helhedspræg. Samtidigt byggede arkitekt Johann Theede i Kiel flere bygværker i byen, dels den imposante Sonderburger Bank, Perlegade 26, i nationalromantisk gra nitstil, men med fine jugenddetaljer, dels en ræk- Sen, men festlig jugendstil på Bov Skole, opført Foto: Peter Dragsbo. 15

16 Nystilens frie former. Vestergade 26 i Tønder, opført ca Foto: Peter Dragsbo. ke villaer, der kombinerede jugend og schwarzwaldstil. Også i Tønder er det smukkeste eksempel på tidens frie stil mere nybarok end jugendstil, nemlig det tidligere bibliotek, Storegade 23, opført 1904 som bank (senere i mange år bibliotek). Typisk for nybarokken er det knækkede tag og brugen af rødt murværk og granit, men gavldekorationen med den symbolske bikube er et smukt eksempel på tidens frie murdekoration. Også andre bygninger på hovedgaden i Tønder 16 som Vestergade 26 er præget af nystilens frie former, men der er ikke meget ægte jugend i byen. Det samme gælder Aabenraa, hvor der kun er jugendpræg over nogle af hovedgadens ejendomme, bl.a. Nørreport (12 fra 1907 i nærmest nygotisk nationalromantik, nr. 14 i sen historicisme) samt gavlpartiet på huset Vestergade 7 ved Store Torv. Jugendstilen i landbyggeriet Jugendstilen var en stil, der blev for-

17 Detaljer på Vestergade 19 i Tønder, opført 1904 af malerlavet i Tønder. Foto: Peter Dragsbo. 17

18 Detalje på Nørregade 23 i Højer, opført ca Foto: Peter Dragsbo. bundet med det moderne. Derfor blomstrede den især i byerne; i landbebyggelsen er det sjældent, man finder egentlig jugend. I Nordslesvig som i det øvrige Nordtyskland var det her blandinger af historicisme og schweizerstil, der var helt enerådende frem til o og derefter var det hjemstavnsstilen, der tog landboerne om hjertet. I nogle af de store gårde på Haderslevegnen ser man dog eksempler på nystilen med kombinationer af nationalromantik, jugend og villastil, f.eks. Lundsgård i Gl. Ladegård (1905), Kolsnapgård ved Vojens og hovedbygningerne på de tidligere preussiske domæner Nygård ved Øster Lindet (1904) og Stendetgård ved Haderslev (1908). Helt for sig selv står derfor et pragtfuldt lille jugend- 18 hus i Hjerpsted nord for Højer. Helhedspræget med blændinger i rødt murværk er hentet fra den officielle nationalromantik, men detaljerne, ikke mindst indgangsdøren, er ægte jugend. På landet og i stationsbyerne ses jugendstilen derfor mest i detaljerne, i en hoveddørs snitværk eller en cementfrise på facaden. I Skærbæk er der et par fine jugend-døre, dels i schweizervillaen Ribevej 13, dels i Skærbæk Museums hoveddør (Storegade 47). Museet blev bygget 1909 som købmandsgård, tegnet af en af de unge danske arkitekter, Kai Gottlob, der netop havde været med til at genopdage Møgeltønder. Bygningen er derfor udpræget hjemstavnsstil så man kan spørge sig, om jugenddøren er af lokal oprindelse? Jugendstilen var som et øjebliksbillede, et kortvarigt møde mellem et utal af linjer både alle de linjer, fra Morris til Japan, der samlede sig til Art Nouveau/ jugendstil og alle de linjer, fra nationalromantik over hjemstavnsstil og nybarok, som stilen blandede sig med. I Tyskland kom det endelige opgør med jugendstiltiden med grundlæggelsen 1907 af Deutsche Werkbund, hvor tyske kunstnere og arkitekter nu også samlede sig om at genskabe respekten for tradition og håndværk. Alligevel fik den frigørelse fra de bundne, historiske former, som skete med nystilen o. 1900, langtidsvirkninger for uden den kan man ikke tænke sig den østrigske arkitekt Adolf Loos opgør i Østrig med al dekoration ( Ornament ist Verbrechen 1908), grundlæggelse af De Stijl i Holland 1917 og Bauhaus i Tyskland 1918, Le Corbusier i Frankrig og konstruktivismen i Sovjetunionen osv.

19 Jugendperlen i Hjerpsted, opført ca Foto: Peter Dragsbo. Jugendportal i hjemstavnsstilsbygning, Skærbæk Museum, tegnet af Kai Gottlob Foto: Peter Dragsbo. 19

20 Pjecen er udgivet november 2010 af Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjyllands. Tekst: overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot. Redaktion: Kulturmiljørådet v/cand. mag. Kim Furdal, Museum Sønderjylland, ISL - Lokalhistorie. Pjecen er sat med Palatino og trykt hos Wind Grafisk, Haderslev. ISBN: Forsidebillede: Tysk egetræ på det tidligere Hotel Germania, Helgolandsgade 39, Sønderborg (opført 1906). Litteraturliste Inge Adriansen & Peter Dragsbo (red.): Sønderborg i 750 år tværsnit og perspektiver, Sønderborg Peter Dragsbo: Ud med Italien, leve Møgeltønder / Eksempler på hjemstavnsstilen i Sønderjylland. I: Sønderjysk Månedsskrift 2003, s Peter Dragsbo: En ubekvem kulturarv. Tysk og dansk arkitektur mod hinanden og med hinanden i Sønderjylland I: Kasper Lægring & Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet, København Henrik Fangel: Huse i Haderslev, 2. Haderslev Inger Lauridsen: Sønderjysk Arkitektur gennem 900 år, Sønderjyllands kulturmiljøer 12, Aabenraa: Kulturmiljørådet for Sønderjylland Frank Russell (ed.): Art Nouveau Architecture, London Villaer i jugendstil, pjece udgivet af Kulturarvsstyrelsen Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjyllands Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjylland er etableret under Museum Sønderjylland som en videreførelse af det kulturmiljøråd, der blev oprettet af Energiog Miljøministeriet i Kulturmiljørådets opgaver er at rådgive offentlige myndigheder, foreninger, institutioner og andre i Sønderjylland vedrørende fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistorie og kulturhistoriske sammenhænge. Kulturmiljøet i det åbne land og i byerne er en menneskeskabt billedbog, hvor vores historie er aflejret. Kan man læse bogen, er den tilgængelig, hvad enten vi færdes i bil på Als eller bruger ferien på Lakolk. Formålet med Kulturmiljørådets arbejde er derfor at åbne bogen om de mange kendte og de mere upåagtede bevaringsværdige kulturmiljøer i landsdelen, så den også kan læses af de kommende generationer. Med udgivelsen af dette hefte ønsker Kulturmiljørådet for Sønderjylland at fortælle historien bag nogle af Sønderjyllands mange bevaringsværdige kulturmiljøer. Henvendelse til Kulturmiljørådet vedrørende kulturmiljøer i Sønderjylland kan ske til dets formand, museumsinspektør cand.mag. Kim Furdal, Museum Sønderjylland, ISL- Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf.:

Art Nouveau 1890-1910

Art Nouveau 1890-1910 Art Nouveau 1890-1910 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse Historie og oprindelse... 1 Stilens kendetegn... 2 Arkitektur... 3 Castel Beranger... 4 Møbler og

Læs mere

Peter Dragsbo. En fælles kulturarv. Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 EN FÆLLES KULTURARV 1

Peter Dragsbo. En fælles kulturarv. Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 EN FÆLLES KULTURARV 1 Peter Dragsbo En fælles kulturarv Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 EN FÆLLES KULTURARV 1 Peter Dragsbo: En fælles kulturarv. Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 Udgivet

Læs mere

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Af Helge C. Jacobsen Blandt bygningsinteresserede er Haderslev mest kendt for bykernens middelalderlige gadenet og de mange gamle huse. Men byen burde også

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE T ERRASSER OG GÅRDHAVER Belægningstegl skaber miljø. I samråd med erfarne arkitekter danner den slidstærke og frostsikre tegl grundlag for uanede muligheder, når der etableres

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

BYGGESKIKKEN I DEN TYSKE TID 1864-1920

BYGGESKIKKEN I DEN TYSKE TID 1864-1920 BYGGESKIKKEN I DEN TYSKE TID 1864-1920 Nye materialer - nye planløsninger Selv om man ikke i samme grad som i resten af Danmark kan tale om "andelstid" i Sønderjylland, er der dog en lang række tekniske

Læs mere

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14 Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris 1 P A R I S ANDRE SEVÆRDIGHEDER Inspiration Gensynsglæde 2 Metroen En af de ældste nedgange til en

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

ART NOUVEAU, JUGENDSTIL OG SKØNVIRKE

ART NOUVEAU, JUGENDSTIL OG SKØNVIRKE ART NOUVEAU, JUGENDSTIL OG SKØNVIRKE Af Hanne, Leif og Rasmus Erhvervsakademi Dania, Skive Multimediedesignere, 1. semester Indhold De tre stile... 2 Skønvirke... 2 Håndarbejde... 2 Jugendstil... 3 Art

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd.

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd. Fag Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Billederne i denne vejledning er fra tv-udsendelserne. Titel Tysk kunst 1-3 (Produceret af BBC 2010, 3 x 55min) 1. Et delt land (DRK 2. januar

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Bygninger i Haderslev

Bygninger i Haderslev Bygninger i Haderslev Bygnings- og landskabskultur i Haderslev kommune - en kommenteret litteraturliste BY & LAND HADERSLEV Selskabet til bevarelse af gamle bygninger og landskabskultur i Haderslev Maj

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm Signe Jacobsen, kunsthistoriker, mag.art. Oversigt over foredrag frem til forår 2016 Som aftalt pr. 3.4.2015 Se yderligere www.kunstforedragogkunstguide.dk Forår 2016 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland

Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland Vojens, d. 16.3.2013 Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland Formanden Anker Ravn Knudsen bød velkommen til de 38 fremmødte og glædede sig over den overvældende tilslutning.

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Altanens historie - En uvidenskabelig redegørelse

Altanens historie - En uvidenskabelig redegørelse 7 Altanens historie - En uvidenskabelig redegørelse Kogende tjære og skønjomfruer Det er ikke muligt at sætte årstal på altanens eller balkonens oprindelse. I de store befæstede bysamfund i Mellemøstens

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

PRÆSTEGÅRDE I SØNDERJYLLAND

PRÆSTEGÅRDE I SØNDERJYLLAND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 14 PRÆSTEGÅRDE I SØNDERJYLLAND Næppe nogen bygning eller institution i sognet, udover kirken - og i de seneste 150 år skolen - har

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk Nyhedsbrev Nr. 2-2011: Med håret i postkassen! Pas godt på dit hus Sen-sommerturen 2011 Bygningskulturens Dag 2011 Støtte til bygningsrenovering Træer-ikke skilteskov! Kontakt til bestyrelsen 2 3 4 5 5

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BOLIGEJENDOMME - i centrum af Europas metropol BERLIN

BOLIGEJENDOMME - i centrum af Europas metropol BERLIN BOLIGEJENDOMME - i centrum af Europas metropol BERLIN Ibsen & Partners GmbH Ibsen & Partners GmbH (I&P) blev stiftet den 1. juni 2006 under navnet Ibsen & Strand GmbH. Som følge af en ændring i ejerkredsen

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION FARVEKORT KOMBINATIONER FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION UDENDØRS 7 3110 392869 Beckers Maling A/S, Kornmarksvej 26, DK-2605 Brøndby Tlf. 4363 1611, fax 4363 0098. www.beckers.dk ART NR 039286/2007

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Var det noget med en miniferie?

Var det noget med en miniferie? Var det noget med en miniferie? - Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 2013 WLT, Mogens Kattenhøj Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. Tyskland er et pragtfuldt

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere