Analyse 19. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 19. august 2013"

Transkript

1 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig på kommuner. Desuden undersøges, hvordan koncentrationen af millionærer har udviklet sig fra 1990 og frem til Hovedkonklusioner I 2010 var der personer i aldersgruppen år, som tjente over 1 mio. kr. Ikke overraskende er der flest millionærer i de forholdsvist velstående kommuner nord for København, hvor boligpriserne også er høje. Særligt skiller Hørsholm, Gentofte og Rudersdal sig ud. Her var andelen af millionærer i gennemsnit otte gange større end i de øvrige kommuner i De kommuner, der havde den laveste andel millionærer i 2010, finder man især i Vestog Sydsjælland. Otte ud af de ti kommuner, der havde den laveste andel millionærer, finder man således på Sjælland. Dermed er der især på Sjælland stor forskel på andelen af millionærer på tværs af kommuner. I 1990 var indkomsterne målt i kronebeløb selvsagt langt mindre end i Der var derfor væsentligt færre, der havde en indtægt på over 1 mio. kr. i Dengang var 1 mio. kr. også mere værd end i dag. Det man kan sige er imidlertid, at hvis indkomstfordelingen i 1990 var præcis som i 2010, så skulle man i 1990 have en indkomst på kr. for at ligge lige så højt i indkomstfordelingen, som hvis man tjente 1 mio. kr. i Derfor opgøres antallet af millionærer i 1990, som alle dem, der tjente mere end kr. Opgjort på denne måde var der millionærer blandt de årige i Det svarer til, at andelen af millionærer blandt de årige steg fra 1,1 pct. i 1990 til 1,2 pct Dermed steg indkomsterne i den absolutte top af indkomstfordelingen marginalt mere end i den øvrige del af indkomstfordelingen fra 1990 til Det er primært kommuner i og omkring hovedstaden, som har opnået de største stigninger i andelen af millionærer fra 1990 til Omvendt har en række Vest- og Sydsjællandske kommuner (inkl. Guldborgsund og Lolland) oplevet et fald i andelen af millionærer i samme periode. På Sjælland er der dermed sket en øget koncentration af millionærer omkring hovedstadsområdet, særligt nord for København. Kontakt Forskningschef Esben Anton Schultz Tlf FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Indledning Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig på kommuner. Desuden undersøges, hvordan koncentrationen af millionærer har udviklet sig fra 1990 og frem til I beregningerne er indkomst opgjort på personniveau og som indkomstmål anvendes bruttoindkomst, som er defineret af Danmarks Statistik. Bruttoindkomst er den indkomst, der kommer til almindelig indkomstbeskatning og er opgjort som summen af personlige A-skattepligtige indkomster (løn, pensioner, indkomstoverførsler mv.), indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skat. Der fokuseres således på den årlige indkomst og ikke på formuer. For at identificere udviklingen i andelen af millionærer siden 1990, er det vigtigt at være præcis i forhold til, hvad man ønsker at måle. I denne analyse er det lagt til grund, at 1 mio. kr. i 2010 svarer til kr. i 1990, jf. tabel 1. Udviklingen eller normeringen er fastlagt med udgangspunkt i udviklingen medianindkomsten, dvs. indkomsten for den person som er lige præcis midt i den samlede indkomstfordeling (50 pct. tjener mere og 50 pct. tjener mindre). Det betyder konkret, at hvis indkomstfordelingen i 2010 er præcis den samme som i 1990, så vil man måle den samme andel millionærer i de to år på landsplan. Dvs. at evt. ændringer i andelen af millionærer dermed er en konsekvens af ændret indkomstfordeling i toppen af indkomstfordelingen. Antallet af millionærer påvirkes derudover af befolkningsudviklingen. Det fremgår af tabel 1, at andelen af millionærer på landsplan stort set ikke har ændret sig siden Således udgjorde gruppen 1,1 pct. af de årige i 1990, mens den udgjorde 1,2 pct. i Den marginale stigning i andelen af millionærer er et udtryk for, at indkomsterne i den absolutte top af indkomstfordelingen i gennemsnit er steget en smule mere end i den øvrige del af indkomstfordelingen siden Tabel 1: Personer med indkomst på over 1 mio. kr Antal personer Andel af de årige 1,1 1,2 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Stor forskel i andel millionærer på tværs af kommuner Tabel 2 viser de 10 kommuner, der havde hhv. den højeste og laveste andel millionærer i Blandt kommunerne med den højeste andel millionærer skiller Hørsholm, Gentofte og Rudersdal sig ud, fordi de har en væsentligt højere andel millionærer end andre kommuner. I disse tre kommuner havde omkring 8 pct. af de årige en indkomst på 2

3 over 1 mio. kr. i Lige efter kommer Lyngby-Taarbæk, Furesø, Dragør og Allerød, hvor ca. 4 pct. af befolkningen var millionærer i Alle de 10 kommuner, som havde den største andel millionærer i 2010, ligger i og omkring hovedstadsområdet. Blandt de 10 kommuner med færrest millionærer, lå millionærandelen på omkring ½ pct. i Dvs. at der er ca. 16 gange så mange millionærer i Hørsholm, Gentofte og Rudersdal som i kommunerne med den laveste andel millionærer. Kommunerne med færrest millionærer omfatter bl.a. Albertslund, Brøndby og Ishøj, samt Vest- og Sydsjællandske kommuner, Langeland og Norddjurs. Det er således 8 ud af de 10 kommuner med lavest millionærandel, der ligger på Sjælland. Det viser, at der især på Sjælland er stor forskel på andelen af millionærer på tværs af kommuner. Tabel 2: Kommuner med højeste og laveste andel millionærer i 2010 Top 10 kommuner Pct. Bund 10 kommuner Pct. Hørsholm 8,05 Ishøj 0,46 Gentofte 7,67 Albertslund 0,48 Rudersdal 7,50 Langeland 0,48 Lyngby-Taarbæk 4,18 Halsnæs 0,50 Furesø 3,94 Brøndby 0,54 Dragør 3,62 Odsherred 0,54 Allerød 3,58 Slagelse 0,59 Fredensborg 2,99 Kalundborg 0,61 Solrød 2,32 Norddjurs 0,61 Frederiksberg 2,22 Vordingborg 0,63 Simpelt gennemsnit 4,61 Simpelt gennemsnit 0,54 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Figur 1 viser andelen af millionærer fordelt på alle landets kommuner i Kommunerne med den mørkeblå farve er den ¼ af kommunerne, der har den højeste andel millionærer. Tilsvarende er kommunerne med den råhvide farve den ¼ af kommunerne med lavest millionærandel. Ud af de 24 kommuner i gruppen med den højeste millionærandel, ligger kun tre uden for Sjælland. Det drejer sig om Fanø, Skanderborg og Middelfart. Der er dog en række Jyske kommuner, der ligger lige under grænsen for gruppen med den højeste andel millionærer. Det drejer sig bl.a. om Aarhus, Vejle, Kolding og Odder. De øvrige 21 kommuner i gruppen med den højeste millionærandel ligger omkring hovedstadsområdet, især nord for København. 3

4 Figur 1 viser samtidigt, at mange Vest- og Sydsjællandske kommuner er blandt de kommuner, som havde den laveste andel millionærer i Figur 1 bekræfter således, at der er stor forskel på andelen af millionærer på tværs af de Sjællandske kommuner. Selvom der selvfølgelig også er regionale forskelle i andelen af millionærer på Fyn og i Jylland, så er forskellene væsentligt mindre udtalte end på Sjælland. Figur 1: Andelen af millionærer fordelt på kommuner i 2010 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Større geografisk spredning af millionærer i 1990 Tabel 3 viser de 10 kommuner, der havde hhv. størst og mindst andel millionærer i Som nævnt bliver millionærer her opgjort som dem, der har indkomster over kr. i 1990, fordi de dermed ville ligge ligeså højt i indkomstfordelingen som personer med en indkomst på 1 mio. kr. i 2010 (ved uændret indkomstfordeling). 4

5 Det ses, at Hørsholm, Rudersdal og Gentofte også var de tre kommuner, der havde den klart største andel millionærer i Faktisk er ni af kommunerne med de 10 højeste millionærandele på top 10-listen i både 1990 og Det er således kun Hillerød, der var på top 10-listen i 1990, som er blevet skiftet ud med Frederiksberg i Blandt kommunerne med de 10 laveste millionærandele er det derimod kun Brøndby, Ishøj og Halsnæs, der optræder på listen i både 1990 og Dvs. at der er større udskiftning i gruppen med de laveste millionærandele end i gruppen med de højeste millionærandele. Spredningen mellem kommunerne med de højeste og laveste millionærandele var lidt mindre i 1990 end i I 1990 boede der således i gennemsnit godt 7,5 gange så mange millionærer i de 10 kommuner, som havde den højeste andel millionærer, i forhold til de 10 kommuner, der havde den laveste andel millionærer. I 2010 var dette tal steget til godt 8,5. Endeligt fremgår det, at København i 1990 var den kommune, som havde den anden laveste andel millionærer ud af de 98 kommuner. Siden 1990 har København imidlertid oplevet en væsentlig stigning i andelen af millionærer, og i 2010 var der kun 39 kommuner, der havde en højere millionærandel end København. Tabel 3: Kommuner med højeste og laveste andel millionærer i 1990, målt i 2010-niveau Top 10 kommuner Pct. Bund 10 kommuner Pct. Hørsholm 7,69 Samsø 0,42 Rudersdal 6,97 København 0,47 Gentofte 6,55 Hvidovre 0,49 Furesø 3,46 Tårnby 0,51 Dragør 3,39 Ærø 0,53 Lyngby-Taarbæk 3,29 Halsnæs 0,55 Allerød 3,05 Brøndby 0,55 Fredensborg 2,38 Læsø 0,55 Solrød 1,86 Rødovre 0,59 Hillerød 1,79 Ishøj 0,60 Simpelt gennemsnit 4,04 Simpelt gennemsnit 0,53 Anm.: Som indkomstmål anvendes bruttoindkomst og omfatter personlige A-skattepligtige indkomster, indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Figur 2 viser andelen af millionærer fordelt på kommuner i Det fremgår af figuren, at seks af de 24 kommuner, som i 1990 lå i gruppen med de højeste 5

6 millionærandele, var Jyske kommuner (Kolding, Aarhus, Odder, Herning, Ringkøbing- Skjern og Lemvig). I 2010 var der som nævnt kun tre Jyske kommuner i gruppen med de højeste andele millionærer. Denne tilbagegang dækker bl.a. over, at Herning, Lemvig og Ringkøbing-Skjern har oplevet et egentligt fald i millionærandelen siden 1990 på trods af, at andelen af millionærer på landsplan er steget svagt i perioden. De resterende 18 kommuner med de højeste millionærandele i 1990 lå i hovedstadsområdet, særligt i Nordsjælland. Figur 2: Andelen af millionærer fordelt på kommuner, 1990 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Den geografiske koncentration af millionærer er steget fra 1990 til 2010 Alle de 10 kommuner, som i 1990 var på top 10-listen med den højeste millionærandel, har oplevet en stigning i andelen af millionærer siden Størst har stigningen været i Gentofte, hvor millionandelen er steget fra 6,6 pct. i 1990 til 7,7 i Blandt de 10 kommuner, der i 1990 var på top 10-listen med den laveste andel millionærer, er billedet mere blandet. Eksempelvis er millionærandelen omtrent fordoblet i København fra 1990 til Omvendt er andelen af millionærer faldet yderligere i Ishøj, 6

7 Brøndby og Halsnæs, som jo netop er de tre kommuner, der optræder på top 10-listen med den laveste andel millionærer i både 1990 og Samlet set er andelen af millionærer steget næsten fire gange så meget i de 10 kommuner med de højeste millionærandele i 1990, end i de 10 kommuner, der i 1990 havde de laveste millionærandele. Der er således et tegn på, at den geografiske koncentration af millionærer er blevet forøget de seneste to årtier. Tabel 4: Ændring i andel millionærer fra 1990 til 2010 blandt kommuner med højeste og laveste andel millionærer i 1990 Top 10 kommuner Pct.-point Bund 10 kommuner Pct.-point Hørsholm 0,36 Samsø 0,25 Rudersdal 0,53 København 0,48 Gentofte 1,12 Hvidovre 0,22 Furesø 0,48 Tårnby 0,30 Dragør 0,23 Ærø 0,14 Lyngby-Taarbæk 0,89 Halsnæs -0,05 Allerød 0,53 Brøndby -0,01 Fredensborg 0,61 Læsø 0,27 Solrød 0,46 Rødovre 0,08 Hillerød 0,28 Ishøj -0,14 Simpelt gennemsnit 0,55 Simpelt gennemsnit 0,15 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Figur 3 viser udviklingen i andelen af millionærer i perioden for alle landets kommuner. Kommunerne med den mørkeblå farve er den ¼ af kommunerne, der har opnået den største stigning i andel millionærer. Tilsvarende er kommunerne med den råhvide farve den ¼ af kommunerne, der har oplevet det største fald i andelen af millionærer. Det er primært kommuner i og omkring hovedstaden, som har opnået de største stigninger i andelen af millionærer siden Omvendt har en række Vest- og Sydsjællandske kommuner oplevet et fald i andelen af millionærer siden Det drejer sig bl.a. om Kalundborg, Faxe, Ringsted og Vordingborg. Hertil kommer, at der også i Guldborgsund og Lolland kommune er sket et væsentligt fald i andelen af millionærer siden Det tegner samlet set et billede af, at der især på Sjælland (inkl. Lolland- Falster) er sket en øget koncentration af millionærer fra 1990 og frem til Det 7

8 bekræfter billedet af en stadig større koncentration af millionærer på Sjælland, særligt nord for København. Der er ligeledes en række kommuner i Midt- og Nordjylland, som har oplevet væsentlige fald i andelen af millionærer siden Det gælder ikke mindst Ikast-Brande, Herning, Thisted og Frederikshavn, hvor andelen af millionærer er faldet med mere end 0,2 pct.point i perioden Figur 3: Ændringen i andelen af millionærer, indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Den øgede geografiske koncentration af millionærer kan også belyses ved at sammenholde andelen af millionærer i 1990 med ændringen i millionærandelen fra 1990 til Dette er vist i figur 4. Overordnet set er der en vis positiv sammenhæng mellem millionærandelen i 1990 og ændringen i andelen i perioden Der er således en tendens til, at de kommuner, som i forvejen havde en relativ stor andel millionærer i 1990, i gennemsnit har oplevet en større absolut stigning i andelen af millionærer fra 8

9 1990 til 2010, end de kommuner, som i 1990 havde en relativt lille andel millionærer. Figur 4 bekræfter med andre ord, at der er sket en øget geografisk koncentration af millionærer i perioden Figur 4: Sammenhæng mellem andel millionærer i 1990 og ændringen i denne andel fra 1990 til Ændring i andel , pct.-point 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 Anm.: Andel 1990, pct. Som indkomstmål anvendes bruttoindkomst og omfatter personlige A-skattepligtige indkomster, indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i 9

10 Bilag: Millionærer fordelt på kommuner 1990 (pct.) 2010 (pct.) Ændring (pct.-point) 1990 (pct.) 2010 (pct.) Ændring (pct.-point) Hørsholm 7,69 8,05 0,36 Svendborg 0,77 0,87 0,10 Gentofte 6,55 7,67 1,12 Haderslev 0,80 0,86 0,06 Rudersdal 6,97 7,50 0,53 Odense 0,86 0,86 0,00 Lyngby-Taarbæk 3,29 4,18 0,89 Sorø 0,84 0,85 0,01 Furesø 3,46 3,94 0,48 Høje-Taastrup 0,86 0,83-0,03 Dragør 3,39 3,62 0,23 Læsø 0,55 0,82 0,27 Allerød 3,05 3,58 0,53 Tønder 0,74 0,82 0,08 Fredensborg 2,38 2,99 0,61 Assens 0,75 0,82 0,07 Solrød 1,86 2,32 0,46 Brønderslev 0,78 0,82 0,04 Frederiksberg 1,62 2,22 0,60 Herlev 0,81 0,82 0,01 Hillerød 1,79 2,07 0,28 Hedensted 0,92 0,82-0,10 Roskilde 1,55 2,03 0,48 Tårnby 0,51 0,81 0,30 Greve 1,75 1,83 0,08 Morsø 0,78 0,81 0,03 Helsingør 1,64 1,80 0,16 Horsens 0,89 0,81-0,08 Egedal 1,51 1,78 0,27 Hjørring 0,94 0,80-0,14 Lejre 1,41 1,72 0,31 Aabenraa 0,86 0,79-0,07 Vallensbæk 1,52 1,56 0,04 Vejen 0,87 0,79-0,08 Gladsaxe 1,09 1,54 0,45 Faxe 0,91 0,79-0,12 Fanø 0,72 1,34 0,62 Mariagerfjord 0,78 0,76-0,02 Middelfart 0,83 1,28 0,45 Thisted 0,99 0,76-0,23 Skanderborg 1,04 1,25 0,21 Ringsted 1,05 0,76-0,29 Gribskov 1,25 1,24-0,01 Næstved 0,74 0,74 0,00 Ballerup 0,86 1,19 0,33 Jammerbugt 0,76 0,73-0,03 Frederikssund 1,05 1,19 0,14 Ikast-Brande 0,98 0,73-0,25 Vejle 1,02 1,16 0,14 Randers 0,81 0,72-0,09 Kolding 1,12 1,16 0,04 Frederikshavn 0,94 0,72-0,22 Århus 1,12 1,15 0,03 Hvidovre 0,49 0,71 0,22 Odder 1,12 1,13 0,01 Nordfyns 0,80 0,71-0,09 Lemvig 1,21 1,12-0,09 Vesthimmerlands 0,88 0,71-0,17 Rebild 0,95 1,08 0,13 Faaborg-Midtfyn 0,79 0,70-0,09 Stevns 1,10 1,06-0,04 Struer 0,74 0,69-0,05 Køge 1,07 1,05-0,02 Nyborg 0,67 0,68 0,01 Ringkøbing-Skjern 1,13 1,04-0,09 Samsø 0,42 0,67 0,25 Silkeborg 1,10 1,03-0,07 Ærø 0,53 0,67 0,14 Kerteminde 0,80 1,01 0,21 Rødovre 0,59 0,67 0,08 Holbæk 0,86 1,00 0,14 Lolland 0,89 0,67-0,22 Favrskov 1,02 1,00-0,02 Skive 0,80 0,65-0,15 Esbjerg 1,00 0,97-0,03 Bornholm 0,79 0,64-0,15 Sønderborg 0,78 0,96 0,18 Guldborgsund 1,04 0,64-0,40 København 0,47 0,95 0,48 Vordingborg 0,82 0,63-0,19 Syddjurs 0,93 0,95 0,02 Norddjurs 0,75 0,61-0,14 Glostrup 0,71 0,94 0,23 Kalundborg 0,80 0,61-0,19 Viborg 0,82 0,92 0,10 Slagelse 0,66 0,59-0,07 Varde 0,83 0,92 0,09 Brøndby 0,55 0,54-0,01 Holstebro 0,92 0,92 0,00 Odsherred 0,69 0,54-0,15 Herning 1,13 0,92-0,21 Halsnæs 0,55 0,50-0,05 Billund 0,75 0,90 0,15 Albertslund 0,62 0,48-0,14 Aalborg 0,84 0,90 0,06 Langeland 0,72 0,48-0,24 Fredericia 0,81 0,89 0,08 Ishøj 0,60 0,46-0,14 Anm.: Som indkomstmål anvendes bruttoindkomst og omfatter personlige A-skattepligtige indkomster, indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i 10

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere