FRA BOURGOGNE TIL ÎLE-DE-FRANCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA BOURGOGNE TIL ÎLE-DE-FRANCE"

Transkript

1 FRA BOURGOGNE TIL ÎLE-DE-FRANCE Rejseleder: Kunsthistoriker, lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen. Romanske klostre og gotiske katedraler. Spændende kunst- og kulturhistorisk Frankrigsrejse, hvor vi oplever en række af de allervæsentligste monumenter indenfor middelalderens franske arkitektur og billedkunst: romansk stil først og fremmenst i Bourgogne og gotik i landets nordlige del oktober 2014 (9 dage) Reims-katedralen og dens umiddelbare omgivelser. Tegning fra 17. årh. 1 På denne rejse oplever vi en række af de allervæsentligste monumenter inden for middelalderens franske arkitektur og billedkunst: Romansk stil først og fremmest i Bourgogne og gotik i landets nordlige del. Navnlig i århundrede var Bourgogne hjemsted for vigtige reformer inden for det internationale klostervæsen, og kirker og klostre opførtes i stort tal. Umiddelbart efter årtusindskiftet beskrev en krønikeskriver situationen med ordene: Hele verden kaster alderdommen af sig og iklæder sig kirkernes hvide skrud. O begyndte en ny stil at manifestere sig i arkitektur og kunst. I første omgang viste de nye tendenser sig især i det område omkring Paris, der kaldes Île-de-France. Længe blev stilen først og fremmest forbundet med det ekspanderende franske kongedømme, og samtidens betegnelse var opus francigenum, altså frankisk arbejde. Det var først langt senere, at italienske renæssancekunstnere og kunstteoretikere fandt på at kalde stilen gotisk, hvilket bestemt ikke var positivt ment. For de klassisk orienterede italienere var det nærmest synonymt med barbarisk. Af indlysende grunde har gotik-

2 at forsyne de store kirkers midtskibe med trælofter, men i Tournus eksperimenteredes igennem 1000-tallet med forskellige metoder til overhvælving: Tøndehvælv på langs og på tværs i midtskib og narthex samt grathvælv i sideskibe og mindre rum. Saint Philibert i Tournus er et relativt rustikt og overskueligt byggeri uden en mængde dekorative og billedkunstneriske detaljer; men helhedsvirkningen er på trods eller måske netop i kraft heraf mægtig og gribende. Hen på eftermiddagen kører vi igen langs Saône-floden lidt nordpå til vort hotel i Beaune. St. André porten, Autun ken for længst mistet denne negative klang, og for de fleste mennesker hører de katedraler, vi oplever på denne rejse, til blandt den europæiske kulturs allermest prægtige præstationer. 1. dag. Lørdag 11. oktober Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvor vort Air France fly afgår kl Vi lander i Paris kl og fortsætter - atter med Air France - kl vores flyvning mod Lyon. Hertil ankommer vi kl Efter bagageudleveringen kører vi frem til Villefranche-sur-Saône, hvor vi har vores første overnatning. 2. dag. Søndag 12. oktober Efter morgenmad forlader vi Villefranchesur-Saône og kører lidt nordpå langs Rhônefloden. Ved Mâcon drejer vi af mod nordvest og få kilometer fremme finder vi det berømte kloster i Cluny. Af den store romanske klosterkirke, der engang var kristenhedens største kirke, vil vi studere de ret beskedne rester, som skiftende tiders ødelæggelser har efterladt. Den femskibede kirke med to tværskibe påbegyndtes i 1088 og indviedes i 1130 af pave Innocens II. Dens øst-vestlige udstrækning var på ikke mindre end 187 meter! Fra dette sted udgik vigtige reformbestræbelser fra o. 910, og gennem og 1100-tallet var Cluny et af Europas allervæsentligste religiøse og kulturelle centre. Ved det 12. århundredes slutning stod således ca klostre rundt omkring i den kristne verden under abbeden i Cluny. Klosteret spillede en central rolle i forbindelse med organiseringen af valfarter til Santiago de Compostela, og herfra blev der taget initiativ til anlæggelse af veje, broer, hospitaler, klostre osv. Hele vejen gennem Frankrig og Nordspanien til det fjerne Galicien. Oplysningstidens og revolutionens ånd blev dødsstødet for mange kirker og klostre i Frankrig og ikke mindst for Cluny nedreves hele den gigantiske bygning med undtagelse af den sydlige arm af det vestlige tværskib. Foruden denne bygningsrest vil der blive lejlighed til at studere en del bevarede søjlekapitæler m.m., som til trods for deres fragmentariske tilstand vidner om den cluniacensiske kunsts høje standard. Efter frokostpause i Cluny søger vi igen mod den smukke Saône-flod, hvor vi finder den gamle og smukke by Tournus. I middelalderen var det ikke ualmindeligt, at byer opstod omkring klostre. Saint Philibert i Tournus er et eksempel herpå. Kirken, der stammer fra årene omkring det første årtusindskifte, er med sine mange forskellige hvælvtyper et meget vigtigt eksempel på tidlig romansk stil. Hidtil havde man brugt 3. dag. Mandag 13. oktober Hele mandagen er vi på udflugt til Bourgognes hovedby Dijon. Først besøger vi byens hovedkirke, Saint Bénigne-katedralen. Som bygningen fremtræder i dag, er den i burgundisk gotisk stil, hvilket skyldes en totalombygning o Af den tidligromanske kirke, som opførtes , er kun en del af krypten tilbage. Resten af kirkens østparti, der udgjordes af en mægtig rotunde i tre stokværk, blev revet ned i 1792; men krypten kastedes til med jord og murbrokker og anvendtes som fundament for en ny bygning. I 1843 påbegyndtes udgravningen af det underjordiske kirkerum, og skønt det kun udgør en lille del af den oprindelige arkitektur, er det et både imponerende og meget stemningsfuldt bygningsværk. Fra Saint Bénigne kører vi til Champmol i udkanten af Dijon, hvor vi ser resterne af karteuserklosteret La Chartreuse de Champmol. Middelalderens Burgunderhertuger af Capetinger-slægten blev begravet i cistercienserordenens moderkloster i Citeaux; men med Filip den Dristige af slægten Valois blev et nyt sted udset til at danne ramme om hertugkulten. Filip grundlagde i 1377 et kloster til munke fra den meget velrenommerede og strengt asketiske karteuserorden og udså den nye klosterkirkes kor til gravsted for sig selv og sine efterkommere. Det meste af klosteret er desværre for længst revet En kongelig bygherre i samtale med sin arkitekt. Tegning fra 13. århundrede. 2

3 Klosterkirken i Cluny - som den var. ned eller bygget om og fungerer i dag som psykiatrisk hospital; men endnu kan vi på stedet se et par af den store nederlandske billedhugger Claus Sluters fineste værker. Det drejer sig dels om kirkeportalen med dens skulpturelle fremstillinger af Filip den Dristige og hans gemalinde Margrethe af Flandern med deres skytshelgener omkring madonna med barnet og dels om den berømte Mosesbrønd, der i sin tid dannede fundament for en Kalvariegruppe midt i klosterets store fratergård. Claus Sluter har fremstillet seks af Det gamle Testamentes profeter i en bemærkelsesværdig sengotisk og meget realistisk, ja, psykologiserende stil. De gribende fremstillinger af Moses, David, Jeremias, Zakarias, Daniel og Esajas er meget velbevarede og endnu på deres originale pladser. Efter frokostpause i det centrale Dijon går vi til de burgundiske hertugers hovedresidens, Palais des Ducs de Bourgogne. I dag fremtræder paladset i klassisk stil skabt af den store franske arkitekt Hardouin Mansart i årene efter 1682; men i det indre rummer bygningen stadig den gamle residens fra årene. Her finder vi bl.a. La Salle des Gardes med en del af skattene fra den hertugelige gravkirke i Champmolklosteret, f.eks. Claus Sluters berømte gravmæle for Filip den Dristige skabt mellem 1385 og 1410 samt et andet gravmæle for Filips søn, Johan den Uforfærdede. Her skal vi også studere højaltertavlen fra Champmolklosteret, malet af Melchior Broederlam mellem 1390 og -99, Flémalle-Mesterens fødselsbillede fra 1420 og Roger van der Weydens portræt af Filip den Gode fra efter Efter lidt tid på egen hånd i Dijon kører vi tilbage til hotellet i Beaune. del af sin formue grundlagde hospitaler og andre stiftelser forskellige steder i Burgund. I hospitalet i Beaune skal vi se den 72 meter lange sygesal og det dertil hørende kapel, der engang rummede Roger van der Weydens fantastiske Dommedagsaltertavle fra Tavlen opbevares i dag i et andet rum i hospitalet, hvor det er muligt at komme tæt på den og studere dens overflod af detaljer. Roger van der Weydens Beaune-alter er et markant udtryk for de nederlandske rigsdeles store billedkunstneriske betydning. Kunstneren kom til verden i år 1400 i Tournai, hvor han fik sin kunstneriske uddannelse og arbejdede for Robert Campin etablerede han sig som selvstændig mester i Bruxelles. Hans værker er i dag spredt rundt på et stort antal kunstmuseer i Europa og USA, og det er således noget ganske særligt, når vi her i Beaune kan studere et af hans værker i den selv samme institution, som det i sin tid blev udført til. Det drejer sig om en triptykon, altså en trefløjet altertavle, der kan åbnes og lukkes alt efter den liturgiske sammenhæng. I den lukkede stand fremviser den kanslerparret Nicolas Rolin og Guigonde de Salins, der knælende ærer de to pesthelgener Sankt Sebastian og Sankt Antonius. Når tavlen åbnes, skilles fårene fra bukkene i en højdramatisk fremstilling af Dommedag. Omkring Kristus og ærkeenglen Mikael står menneskene ud af deres grave og går til enten frelse eller fortabelse.blandt de afbildede genkendes flere historiske personer som pave Eugen IV, hertug Filip den Gode og kansler Rolin. Efter frokostpause og lidt tid på egen hånd i Beaune tager vi på udflugt til den gamle romerby Autun, der endnu i dag har bevaret store dele af den antikke bymur. Vi aflægger besøg i domkirken, der i 1130 indviedes til Den hellige Lazarus, hvis relikvier var kommet hertil i slutningen af det 11. århundrede. I lighed med Maria Magdalenes kirke i Vézelay er Saint Lazare-katedralen rig på fremragende romanke skulpturer. I det store tympanonfelt over hovedindgangen læses billedhuggerens navn: Gislebertus. Portalens hovedmotiv er Dommedag. Fårene skilles fra bukkene, og nogle går ind til frelse, andre til fortabelse. Latinske sentenser forklarer meningen med det højdramatiske skue, og en mængde figurer danner forbilleder for de mennesker, der gerne vil begive sig ud på frelsens vej. Også kirkens mange kapitælskulpturer udgør et omfattende billedprogram. Enkelte af disse kapitæler er i dag erstattet med kopier, og originalerne er anbragt i et mindre rum, hvor vi kan komme helt tæt på dem og studere dem nøje. Især i det indre har katedralens arkitektur et umiskendeligt klassisk, næsten antikt præg. Dette hænger sammen med, 4. dag. Tirsdag 14. oktober Formiddagen tilbringer vi i Beaune, der er midtpunkt i det verdensberømte vinområde Cóte d Or og hjemsted for de årlige vinauktioner, der afholdes 3. søndag i november. Auktionerne finder sted i det ualmindeligt smukke og velbevarede hospital fra 1443, Hospice de Beaune. Bygherren var hertug Filip den Godes hovedrige kansler Nicolas Rolin (ca ), der for en betragtelig 3 Palais de Justice, Paris. I midten La Sainte Chapelle. 3

4 "Flugten til Ægypten", domkirken i Autun. at bygmestrene har ladet sig inspirere af bevarede romerske monumenter som f.eks. byportene i Autun. Denne brug af antikke elementer leder tankerne til apostlenes og Oldkirkens dage og må opfattes som en visuel kommentar til tidens kirkelige/klosterlige reformbestræbelser. Efter lidt tid på egen hånd i Autun returnerer vi til hotellet i Beaune. 5. dag. Onsdag 15. oktober Efter morgenmad forlader vi Beaune og kører mod nordvest til dagens første programpunkt, Maria Magdalenes valfartskirke i Vézelay. Benediktinerklosterets historie begynder i det 10. århundrede. Grundlæggeren, grev Girard de Roussillon, stiller klosteret direkte under pavestolen, hvorved munkene opnår uafhængighed af biskoppen i Autun og greven af Nevers. Fra midten af det 11. århundrede øges stedets betydning takket være de jordiske rester af Maria Magdalene, der tiltrækker pilgrimme i tusindvis. I begyndelsen af det 12. århundrede erstattes kirkens gamle skib af det nuværende i 4 romansk stil. Kort tid efter tilføjes narthex, den imponerende forhal, der står færdig o Det smukke og lysfyldte gotiske kor stammer fra samme århundredes slutning. Mange vigtige historiske begivenheder har udspillet sig i og omkring kirken. Bernard af Clairvaux prædikede det andet korstog, og Philippe Auguste og Richard Løvehjerte samlede deres hære her, før de drog afsted til Jerusalem. Sankt Thomas Becket, Ludvig den Hellige og mange andre kendte og ukendte har valfartet til Vézelay, der lå ved en af de vigtigste ruter til Santiago de Compostela i Spanien. I slutningen af det 13. århundrede opstod det rygte, at man i en hule i Sydfrankrig havde fundet Maria Magdalenes sande relikvier. Herefter gik det tilbage for kirken og klosteret i Vézelay. Klosteret blev næsten totalt ødelagt i 1796, men kirken fremstår endnu som et af den romanske stils væsentligste monumenter, både hvad angår arkitekturen og den skulpturelle udsmykning. Ikke mindst vil det imponerende skulpturprogram i forbindelse med portalerne i narthex have vores inte- 4 resse. Hovedmotivet er Kristi udsendelse af apostlene: Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple. I overensstemmelse hermed rummer reliefferne symboler for alverden så som land og hav, månedsbilleder og zodiactegn, fremmede folkeslag som pygmæer, hundehoveder og folk med kæmpeører! På søjlen midt i portalen står Johannes Døberen, da forhallen, der bl.a. anvendtes til dåbshandlinger, er hans kirke. Den skulpturelle udsmykning fortsætter inde i selve kirkerummet, idet de fleste af de mange søjler er forsynet med figurative kapitæler. Efter frokostpause i Vézelay køres til det smukt beliggende cistercienserkloster i Fontenay i det nordlige Bourgogne. Af alle de tidlige cistercienserklostre er Fontenay, der grundlagdes i 1118, det bedst bevarede. Medens mange andre klostre ødelagdes i kølvandet på den store franske revolution, blev dette reddet, da kirken og de øvrige bygninger indrettedes til papirfabrikation. Til dette formål fungerede stedet indtil 1906, da fabriksanlæggene flyttedes til andre lokaliteter, og restaureringen af det 800 år gamle kloster kunne påbegyndes. Endnu i dag er der gode muligheder for at fornemme noget af den spiritualitet, der kendetegner cistercienserordenen og dens berømteste repræsentant, Den Hellige Bernhard af Clairvaux. Herom vil vi høre, medens vi færdes i de rum, der dannede rammerne om munkelivet i Fontenay: Klosterkirken, kapitelsalen, skrivestuen, spisesalen, sovesalen, korsgangene, værkstederne etc. Efter besøget i Fontenay kører vi til vort hotel i Reims. 6. dag. Torsdag 16. oktober Hele torsdagen tilbringes i Reims. Vi starter dagens program i et af gotikkens allervigtigste monumenter, de franske kongers kroningskirke, Reims-katedralen. I romertiden var Reims en af Galliens vigtigste byer, og få årtier efter imperiets sammenbrud blev frankerkongen Clovis (eller Klodevig) døbt her i 496 af biskop Remigius (Saint Rémi). Dermed var grunden lagt til den tradition, at franske konger skulle krones i Reims, en tradition der blev fulgt helt frem til Karl X s kroning i Til de berømteste episoder i denne sammenhæng hører Karls VII s kroning i nærværelse af Jeanne d Arc den 17. juli Labyrinten i Chartres-katedralens gulv.

5 Forud for den nuværende katedral går Klodevigs kirke fra slutningen af 400-tallet, en karolingisk kirke fra 800-tallet og romansk katedral fra 1100-tallet. Sidstnævnte ødelagde ved en brand i 1210, og allerede året efter påbegyndtes opførelsen af den nuværende højgotiske domkirke. I 1918, under 1. verdenskrig, blev kirken ramt af adskillige granater, og meget ødelagdes. Først 20 år senere kunne den igen anvendes til gudstjenester, og restaureringsarbejderne er endnu ikke afsluttet. Først beskæftiger vi os med kirkens ydre, navnlig de fremragende portalskulpturer, der kan fremvise flere faser af den gotiske stils udviklingsforløb. Særligt berømt er den såkaldte smilende engel (L ange au sourire). Derpå bevæger vi os ind i kirken, der strækker sig 138 meter i øst-vestlig retning, og hvis hvælvinger når op i 38 meters højde. Udover selve arkitekturen tiltrækker især glasmalerierne sig opmærksomhed. Nogle af de middelalderlige ruder, bl.a. den pragtfulde vestrose, er intakte, og dertil kommer Marc Chagalls mosaikker fra 1974 i det østlige kapel. Så sent som i 2011 altså ved katedralens 800 års jubilæum - bidrog den tyske kunstner Imi Knoebel med fornemme abstrakte mosaikruder til erstatning for dem, hans landsmænd havde ødelagt næsten 100 år tidligere. Umiddelbart ved siden af katedralen finder vi Palais du Tau. I dette tidligere ærkebiskoppelige palads er der i dag indrettet et spændende domkirkemuseum, hvor vi navnlig vil interessere os for de mange skulpturer og skulpturfragmenter, der oprindeligt havde plads på katedralens eksterieur. Efter frokostpause ser vi den store basilika Saint Rémi i den sydlige del af Reims. Den tidligere benediktinerklosterkirke, der huser Saint Rémis relikvier, påbegyndtes i 1007 og indviedes af pave Leo IX i Af denne tidlige romanske kirke står det meste af hovedskib og tværskib tilbage. I anden halvdel af 100-tallet moderniseredes bygningen i gotisk stil: Det oprindelige flade træloft erstattedes af ribbehvælvinger, og en ny vestfacade samt et nyt kor med koromgang (ambulatorium) og radierende kapeller tilføjedes. En del af de middelalderlige glasmosaikker er intakte. Efter besøget i Saint Rémy er resten af dagen til fri disposition i Reims. 7. dag. Fredag 17. oktober Fredagen tilbringes i katedralbyerne Laon og Amiens. Laon ligger meget smukt på toppen af en ca. 100 meter høj klippeformation i et i øvrigt fladt slettelandskab. Den gotiske katedral ses med sine fem karakteristiske tårne på mange kilometers afstand. Bispedømmet Laon oprettedes allerede i 400-tallet af den tidligere omtalte Saint Rémy fra Reims. Fra den tidlige karolingertid i 700-tallet tiltog byens betydning. Kong Pipin den Lille giftede sig med en datter af Grev Colbert af Laon, og i år 800 påbegyndtes opførelsen af en ny domkirke i overværelse af Pipins søn Karl den Store. Under Capetingerne, der fra 987 fik magten efter karolingerne, opførtes en ny romansk kirke, der imidlertid ødelagdes ved en brand i Endelig i 1155 påbegyndtes opførelsen af den endnu eksisterende katedral, hvis hovedskib stod færdigt i Omkring 1240 var også de fem tårne færdige. Her som så mange andre steder i Frankrig 5 Chartres-katedralens vestfacade med "den kongelige portal". 5

6 Laon-katedralen set fra nord. ødelagdes umådeligt meget i oplysnings- og revolutionstiden, bl.a. de fleste glasmosaikker. Ikke desto mindre er der stadig meget at glæde sig over også i Laon, f.eks. de mange portalskulpturer og de figurer forestillende okser og andre dyr, der pryder tårnene. Efter besøget i domkirken bliver der tid til at slentre lidt omkring i byen og til at holde frokostpause, inden vi sætter kursen mod Amiens. Som så mange andre franske byer blev også Amiens stærkt beskadiget under begge verdenskrige; men Notre Dame-katedralen, der er en af Frankrigs allerstørste kirker, står der endnu. Dens øst-vestlige længde er 145 meter, og dens midtskibshvælvinger når op i en højde af 42 meter! Den nuværende katedral påbegyndtes i 1220, og i 1270 var den stort set færdig. Mod sædvane startede byggeriet i vest, så hovedportalen er med sit fantastiske skulpturelle billedprogram kirkens ældste parti. Figurerne her er hovedværker inden for højgotisk billedkunst. Med deres ret naturalistiske stil adskiller de sig tydeligt fra de omtrent samtidige tværskibsskulpturer på Chartres-katedralen, som vi stadig har til gode. Den centrale figur i midtportalen hører til de berømteste i Frankrig og kendes Rosenvinduerne i Chartres- og Reimskatedralen fra henholdsvis og 15. årh. 6 som Le Beau Dieu, Den smukke Gud. I det indre påkalder den avancerede arkitektur sig stor interesse tillige med et rigt inventar fra forskellige perioder, bl.a. de udsøgte træskårne korstole fra 1500-tallet. Efter besøget i Amiens går turen tilbage til vort hotel i Reims. 8. dag. Lørdag 18. oktober Efter morgenmad forlader vi Reims og kører til Chartres ca. 70 kilometer sydvest for Paris. Efter indkvartering på vort hotel og efter frokostpause begiver vi os til et af turens absolutte højdepunkter, Chartres-katedralen, der som de fleste franske domkirker er indviet til Vor Frue Notre Dame. Den ældste omtale af en bispekirke på dette sted er fra 743, da den sammen med en stor del af byen ødelagdes af hertug Hunald af Aquitanien. Den kirke, der derpå opførtes, og som blev indviet til Jomfru Maria, destrueredes af vikinger i 858, hvorefter den tredje katedral opførtes og indviedes i 876. Ved den lejlighed overdrog Karl den Stores sønnesøn, Karl den Skaldede, en fornem relikvie til kirken: Sancta Camisia, et stykke klæde, som Maria skal have båret, da hun fødte Jesus. Denne relikvie, der stadig er i kirkens 6 varetægt, skulle gøre Chartres til et af kristenhedens store pilgrimsmål og katedralen til en Maria-helligdom med internationalt ry. I 911 belejrede Rollo og hans danske vikinger byen, og biskop Gantelm bar relikvien frem på forsvarsmurene. Da Rollo flygtede (og siden blev indsat som hertug af Normandiet), fik Maria æren for sejren. Siden indtog Chartres en fremtrædende plads som lærdomscenter. Grunden hertil lagdes ved Fulberts ankomst i 990 Chartres-skolens ærværdige Sokrates. I hans bispetid ødelagdes katedralen ved en brand i Fire år senere var en ny og meget stor krypt, som findes endnu, færdig. Derpå fulgte opførelsen af den romanske kirke med økonomisk hjælp fra bl.a. den dansk/ engelske konge Knud den Store. I midten af 1100-tallet udvidedes denne bygning mod vest med to høje, slanke tårne og en pragtfuld skulptursmykket portal Den kongelige portal ødelagdes det meste af den romanske kirke ved endnu en brand. Kun krypten og vestfacaden med tårnene stod tilbage og kom til at indgå i den gotiske bygning, der påbegyndtes kort tid efter, og som endnu står. I første omgang koncentrerer vi os om kirkens ydre, navnlig de fremragende portalskulpturer, der tillader os at følge udviklingen inden for billedhuggerkunsten fra ca til ca. 1250: Vestportalen fra , nordportalen efter 1205 og sydportalen efter ca Det er en udvikling fra den romanske/gotiske overgangsstil til højgotik i fuldt flor. Det samlede billedprogram er meget omfattende og komplekst, så vi giver os god tid til studiet heraf. Derpå tager vi fat på kirkens indre først og fremmest arkitekturen og glasmosaikkerne. Med 4 ruder fra omkring 1150 og over 150 fra begyndelsen af 1200-tallet rummer Chartres-katedralen verdens største middelalderlige glasmosaiksamling. Vi studerer et udvalg heraf og navnlig i sideskibene og koromgangen, hvor vi kan komme forholdsvis tæt på. 9. dag. Søndag 19. oktober Vi forlader Chartres efter morgenmad og starter rejsens sidste dag med manér ved at køre direkte ind i hjertet af Paris, hvor vi på Île-de-la-Cité skal opleve et ualmindeligt helstøbt stykke gotisk arkitektur: kong Ludvig den Helliges hofkapel La Sainte Chapelle, opført i umiddelbar forbindelse med den kongelige residens Bygningen virker som et stort relikvieskrin, og det er på sin vis også, hvad den er. I 1239 havde kong Ludvig overtaget nogle særdeles kostbare relikvier fra Konstantinopel, først og fremmest Jesu tornekrone samt et stort stykke af det sande kors. I første omgang opbevaredes de i Saint Nicolas-kirken i Paris; men snart skabtes La Sainte Chapelle som en mere værdig og tidssvarende ramme om de højhellige mindelser om Jesu lidelse og død. Bygningen er i to etager: Nederst en sognekirke for de ansatte ved hoffet og derover det egentlige hofkapel med de hellige relikvier. Næsten mirakuløst er La Sainte Chapelle sluppet godt igennem såvel religionskrigene som oplysnings- og revolutionstiden. De fleste af de pragtfulde middelalderlige glasmosaikker er bevaret og fremviser glaskunst på allerhøjeste kongelige niveau. Efter frokostpause i hjertet af Paris kører vi

7 Amiens-katedralens indre. Stik fra 19. århundrede. til Saint Denis-klosteret i byens nordlige del. Den mægtige klosterkirke blev i mange århundreder anvendt som begravelsessted for de franske konger og dronninger. Klosterets deciderede storhedstid begyndte under den berømte abbed Suger, der lod den gamle 7 karolingiske kirke ombygge og udvide med et nyt to-tårnet indgangsparti mod vest i 1137 og et nyt kor med koromgang og radierende kapeller mod øst Dermed var en i flere henseender helt ny type arkitektur blevet til, og traditionelt regnes disse nybyg- 7 gerier da også for de tidligste eksempler på gotisk arkitektur. I to små bøger har Suger skrevet om sit elskede kloster og om sine omfattende byggeforetagender, og med et par citater herfra vil vi kunne danne os et indtryk af

8 abbedens intentioner med nybyggeriet. Det meste af Sugers vestparti samt koromgangen og kapellerne står der endnu; men ombyggedes det gamle hovedskib og sideskibene af arkitekten Pierre de Montereau (der formodentlig også stod for opførelsen af La Sainte Chapelle i Paris) i den modne højgotiske stil. I Saint Denis vil interessen samle sig om abbed Sugers bygningsdele og om et udvalg af de bevarede kongelige gravmonumenter, der i tid strækker sig fra 12. århundrede til slutningen af 1500-tallet. Siden Karl Martel, der døde i 761, er alle franske konger med undtagelse af tre (Ludvig VII, Filip I og Ludvig XI) blevet begravet i Saint Denis. Efter således at have afsluttet turens faglige program, hvor gotikken startede for snart 900 år siden, begiver vi os til Charles de Gaulle-lufthavnen, hvor vort Air France fly afgår kl med retning mod København. Vi lander i Kastrup Lufthavn kl Rejseleder: Hans Jørgen Frederiksen. Født 1950, mag.art. i kunsthistorie Er lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet og varetager desuden en omfattende foredragsvirksomhed. Er forfatter til en lang række tidsskriftsartikler og bøger, bl.a. Troens Billeder, bind 1 af Fogtdals Ny Dansk Kunst-historie, Det levende lys. Billeder af Hildegards visioner, Den katolske Kirke i kunstens spejl og "Kunst og religion fra Byzans til Per Kirkeby". Desuden forfatter til et meget stort antal St. Jakob som pilgrim med vandrestav, taske, pilgrimshat og -kappe. Træsnit fra artikler i Den Store Danske Encyklopædi. Hans Jørgen Frederiksen har ledet rejser til mange forskellige lande og har for EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL været rejseleder på rejser i Italien ( Fra Latium til Lombardiet, Sicilien, Firenze og Fra Venedig til Urbino ), Frankrig ( De nordfranske Katedraler ), Frankrig/Belgien ( Hertugernes Burgund og Flandern ), Spanien ( Madrid, Toledo, Avila og Segovia ), Grækenland ( Det byzantinske Grækenland ), Grækenland/Tyrkiet ( Det byzantinske Rige ), USA ( Verdenskunst i New York ) samt på rejserne Santiago de Compostella, Fra Lucca til Bilbao og Fra Canterbury til Rom. Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- Prisen inkluderer: Flyrejse København-Paris-Lyon/Paris-København. Halvpension - bestående af morgenmad og et hovedmåltid. Dog er dag 3, 4, 6, og 7 med kvartpension. Bemærk venligst at på 1. dagen serveres blot aftensmad og på 9. dagen kun morgenmad. Overnatning på 4-stjernede hoteller i delt dobbeltværelse med bad/toilet. De i programmet anførte transporter. Dragerservice på hotellerne. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk faglig rejseleder (Hans Jørgen Frederiksen). Dansk teknisk rejseleder. Drikkepenge til chaufføren. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt. PARK PARK ALLÉ ALLÉ 5 5 DK-8000 ÅRHUS C TLF. TLF Teknisk arrangør: IIS A/S Registreret (www.iis.dk) i Rejsegarantifonden - registreret i Rejsegarantifonden (nr. 1324) 12 8

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Lørdag,23/4 tirsdag,3/5 2016. Pris:kr.10.298,- Pilgrimme fra Portugal har i mange år fulgt denne rute hele vejen op gennem landet. Ruten går igennem forskellige

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Forkæl dig selv med udsøgte vine, gastronomiske oplevelser og besøg hos små vingårde i Barolo, Babaresco og Roeros bølgende bakker - En sansemæssig

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 Mageløse Malta 2 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 18. 27. september 2015 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris Tag med til

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Med Niels Blixenkrone-Møller som rejseleder Vi tilbyder nu en rejse til det skønne Syd-England, der oser af romantik, historie og flotte bygninger.

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER

FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER Rejseleder: Kunsthistoriker, Lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen En spændende kunst- og kulturhistorisk rejse gennem middelalderens England. 27. juni 5. juli 2015

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Vælger du at dit næste rejsemål skal være Kina, kan du være sikker på at få dit livs rejseoplevelse. Kina har altid fascineret rejsende

Læs mere

TILBUD PÉTANQUE-REJSE til Frankrig

TILBUD PÉTANQUE-REJSE til Frankrig TILBUD PÉTANQUE-REJSE til Frankrig "Få en oplevelse ud over det sædvanlige. Oplev Frankrig og franskmændene på en ny måde og få oven i dette en masse pétanquekampe i hyggeligt samvær med andre danske og

Læs mere

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk I Luthers fodspor Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen Aabenraa Sogn www.aabenraasogn.dk Luthers 95 teser på slotskirkens dør i Wittenberg. I 1517 slog Martin Luther

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Malerejse. til eventyrlige Udaipur. - Med kunstmaler Charlotte Farup Ohrt og dansk ekspertrejseleder

Malerejse. til eventyrlige Udaipur. - Med kunstmaler Charlotte Farup Ohrt og dansk ekspertrejseleder Malerejse til eventyrlige Udaipur - Med kunstmaler Charlotte Farup Ohrt og dansk ekspertrejseleder AFREJSE: d. 12. - 20. oktober 2015 & d. 8. - 16. februar 2016-9 dage Malerejse til eventyrlige Udaipur

Læs mere

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14 Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris 1 P A R I S ANDRE SEVÆRDIGHEDER Inspiration Gensynsglæde 2 Metroen En af de ældste nedgange til en

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011. Billedet er fra Yosemite National Park

DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011. Billedet er fra Yosemite National Park DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011 Billedet er fra Yosemite National Park Guds eget land eller mulighedernes land kært barn har mange navne, men USA er også landet fyldt med overraskelser om man så

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu Rejsenr.: 221-2015 Indien med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu 3.1-14.1 2015 En meget anderledes rejse i 2015! Det er en form for studierejse uden luksus. Veje og gader er ujævne, og vi skal

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Rejsen til Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Montevideo, Uruguay / 18. 21. Marts 2015 -med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Trine-K Travel Design

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly Norwegian København Paris Orly Paris Orly København 19:05 21:05 DY3638 21:35 23:35 DY3639 Hotel - Saint James & Albany ****+ 202 Rue de Rivoli Paris,

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa priser fra Billund 4.112, Kastrup 6.190, Stockholm 4.987,

Læs mere

RENÆSSANCEN I FIRENZE

RENÆSSANCEN I FIRENZE RENÆSSANCEN I FIRENZE Tværfagligt kursus for alle fag, især astronomi, billedkunst, dansk, design, filosofi, fysik, historie, italiensk, matematik, oldtidskundskab og religion Den italienske renæssance

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

New York Niagara Falls Washington, 24. september til 2. oktober 2010

New York Niagara Falls Washington, 24. september til 2. oktober 2010 New York Niagara Falls Washington, 24. september til 2. oktober 2010 Tag en bid af the big apple Oplev det brusende Niagara Falls Oplev Washington DC. En flot og interessant rundrejse Med rejseleder hele

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) Studieturen er planlagt, så den både har spændende faglige

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård Inde i et af de Franske vin hjerter ejer og driver Anne & Pascal Guignet en vingård på 9 hektar. Nærmere bestemt er vi i Juliénas en lille kommune med appellation, som et af de bedste vindistrikter i Beaujolais.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau. Tirsdag den 1. juni 2015 tirsdag den 8.

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau. Tirsdag den 1. juni 2015 tirsdag den 8. I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. juni 2015 tirsdag den 8. juni 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne langtursbus

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien For blot 30 år siden kostede de vinene fra Priorat området syd for

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Santiago-pilgrimmes fodspor ad Toulouse-vejen, Via Tolosana. Dog ikke

Santiago-pilgrimmes fodspor ad Toulouse-vejen, Via Tolosana. Dog ikke FRA LUCCA TIL BILBAO Rejseleder: Kunsthistoriker, lektor, mag. art. Hans Jørgen Frederiksen Ad den gamle pilgrimsvej fra Italien gennem Sydfrankrig til det nordlige Spanien. 14.-23. oktober 2011 (10 dage)

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 19. november - 30. november 2014

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 19. november - 30. november 2014 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 19. november - 30. november 2014 Mageløse Malta 4 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 19. november 30. november 2014 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana. Turen vil gå til Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige

Læs mere

Kanaløerne i efterårsferien 16. 23. oktober 2011

Kanaløerne i efterårsferien 16. 23. oktober 2011 Kanaløerne i efterårsferien 16. 23. oktober 2011 Disse britiske øer er fyldt med historie, atmosfære og et enestående tidevand. Her er forskellen på ebbe og flod hele 13-14 meter. Dette havets åndedrag

Læs mere

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 15-dages oplevelsestur til Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien 25. maj - 8.juni 2016 på rejsen 14. - 16. marts 2016 på højskolen Rundrejse til

Læs mere