Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær"

Transkript

1 December 2012 Bladet Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Side 1 Vinder af rebuskonkurrencen + redaktionsmøde som telemøde Side 2 Herning Nordea løb Side 2 Om patientsikkerhed Side 3 Julehilsen fra afdelingsledelsen Side 4 Picc-line kateter Side 5-8 Internationalt symposium i Indien Side 9 Europæisk gynækologisk, endoskopisk kongres i Paris Side 10 Kongres fortsat + årets julekonkurrence Side 11 Personalia God læselyst og rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til alle fra redaktionsgruppen. Redaktøren Og vinderen blev. I sidste nummer af Bladet var der en konkurrence i form af en rebus. Der blev trukket lod blandt de indkomne, rigtige løsningsforslag, og vinderen kan hermed offentliggøres: Marianne Larsen fra ITA i Herning blev den heldige vinder af en gavepakke: Biograftur for to = To biografbilletter + to bægre popcorn + to sodavand. Den rigtige løsning var: Den attraktive organisation. Vi siger hjertelig tillykke til vinderen. Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær Den 3. december skulle vi holde et planlagt redaktionsmøde, som på grund af snekaos i regionen var nær ved at ryge i vasken. Heldigvis kom Anita i tanker om vores udstyr til telemøder, og Jane fik hurtigt installeret udstyret, så vi alligevel kunne afvikle vores redaktionsmøde. Det fungerede super fint. Eneste minus eller... er, at man ikke kan snakke i munden på hinanden, for så er der ingen, der kan høre noget. Det er værd at tage med i overvejelserne næste gang, I skal holde et møde, der kunne egne sig til et telemøde. Det er oplagt at gøre brug af i en afdeling som vores, hvor vi residerer på flere matrikler. Henvendelse til afdelingsledelsens sekretær Jane på lokal Redaktion: Ledende oversygeplejerske Else Folmer, Overlæge Michael L. Rasmussen, Overlæge Hans Henrik Christensen, Afdelingssygeplejerske Anita Døfler, Assisterende Afdelingssygeplejerske Eva Hansen, Sekretær for afdelingsledelsen Jane Østergård, Sygeplejerske Alma Jensen, Ledende lægesekretær Kirsten Trankjær (redaktør).

2 Operations teamet vest Af Kirsten Isager-Nielsen på vegne af Operations Teamet Vest. Lørdag den 15. september var Operations Teamet Vest igen i aktion, hvor de for 6. gang deltog i Herning Nordea løb. Forberedelserne til årets løb startede allerede i foråret, hvor nogle havde været så letsindige at udfordre deres kollegaer. Dette har været til stor morskab for andre kollegaer. En af vores nye kollegaer har fortalt, at hun, inden hun startede på operationsgangen, aldrig havde deltaget i et motionsløb. Nu er hun blevet en ihærdig løber og var selvfølgelig en del af vores hold til Herning Nordea løbet. Herning Nordea løbet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som mange af os ser frem til med længsel. Det er blevet en fast tradition at stille med et hold til løbet. Efter løbet går vi tilbage til sygehuset og klæder om, hvorefter vi slutter af med spisning og hyggeligt samvær på Restaurant Karma. Der er allerede nu planer om et forårsløb, så ja, forberedelserne er allerede startet til næste års Herning Nordea løb. Der er ingen tvivl om, at det at være aktiv og dyrke motion, fylder meget på operationsgangen i Herning. Det har helt bestemt været med til at styrke det sociale fællesskab og netværket på vores arbejdsplads. Om patientsikkerhed: Af Edel Haislund, kvalitetskoordinator Hændelsessted Opdagelsessted To begreber, man skal forholde sig til, og som kan volde vanskeligheder, når man skal rapportere en utilsigtet hændelse. Hændelsessted udtrykker hvem, der har forårsaget hændelsen. Opdagelsessted udtrykker hvem, der rapporterer hændelsen. Tænkt eksempel: En urolog henvender sig til og informerer en forkert patient på opvågningsstuen på Dagkirurgisk Enhed, og hændelsen rapporteres af en sygeplejerske på Dagkirurgisk Enhed. I dette tilfælde er hændelsessted = Urologisk afdeling, fordi det er den afdeling, der skal forholde sig til og agere på hændelsen. Opdagelsessted er Anæstesiologisk afdeling, fordi rapportøren er fra Dagkirurgisk Enhed, som hører under Anæstesiologisk Afdeling. Hændelsessted handler ikke om, hvor hændelsen fysisk er foregået men om, hvem der var årsag til den. I en del hændelser er flere personer fra forskellige afdelinger involveret. Da kan man kun anføre den ene afdeling. Hændelsen bliver, inden den afsluttes og indsendes til Sundhedsstyrelsen, vurderet i forhold til, om der er behov for at inddrage flere afdelinger. Det er altid muligt at hente hjælp til indrapportering hos sin patientsikkerhedsnøgleperson. 2

3 Julehilsen 2012 Af afdelingsledelsen Endnu et år rinder ud. Det er tid at stoppe op og gøre status - nåede vi det, vi havde forventet? Og hvad mon det nye år vil bringe? Vi overkom mange store udfordringer i 2011, men også 2012 bød på turbulente perioder. Præhospitalet har gennemgået store ændringer med udskiftning af medarbejdere på nøgleposter. Tak for indsatsen til de, der er stoppet, og tak til de nye, der tager over. En akutbil er nedlagt, og en akutlægebil er opstået i en ny form. Vi håber, der snarest i det nye år træffes politisk beslutning om den endelige løsning. En afklaring, et positivt samarbejde og arbejdsro i den præhospitale enhed er tiltrængt. Nåede vi det vi skulle? Med afsæt i Budget og Udviklingsaftalen - indgået mellem afdelingen og Hospitalsledelsen - kan vi konkludere, at vi kom i hus med et godt regnskab, vi lever op til vores mål på kvalitetsområdet, og vi får gode tilbagemeldinger på vores indsats på uddannelsesområdet. Hospitalsledelsen anerkender især vores arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, så helt overordnet må vi siges at være nået i mål. Men vi hviler ikke på laurbærrene, vi sætter os nye mål og arbejder videre frem mod udflytningen til DNV Gødstrup. Social kapital og relationel koordinering har været på dagsordenen i hele 2012, uden at det på nogen måde står klart for alle, hvordan vi konkret arbejder med begreberne. Ledelsesgruppen indgår i et projekt, hvor der er sat fokus på betydningen af strategisk ledelse, og hele afdelingen vil i løbet af 2013 blive involveret i processen. Hver afsnitsledelse har valgt et fokusområde, som I kan læse mere om på afdelingens hjemmeside: +den+attraktive+organisation Mange medarbejdere har været involveret i at projektere en ny Anæstesiologisk Afdeling i DNV. Der er i klyngegruppen for intensiv terapiafsnittet såvel som i klyngegruppen for operationsgangen udvist stor kreativitet og stort engagement. Tegningerne tager form, og det ser godt ud for fremtiden. Når tegningen med rammerne for en ny afdeling er på plads, starter en ny runde, hvor indretningen af rummene bliver central. I denne fase vil endnu flere medarbejdere blive involveret, for vi er helt klar over, at indretningen bliver bedst, når de, der skal arbejde der, er med i beslutningen. De næste trin med at flytte ind i huset, når det står færdigt, har vi endnu ikke taget fat på. Måske åbner vi så småt denne debat i Ledelsesstrukturen i HEV er gennemanalyseret i løbet af 2012, og der er et forslag til en ny struktur i høring. Analysearbejdet er landet på en model uden store ændringer. For Anæstesiologisk Afdeling ser der ikke ud til at ske forandringer. Der er andre afdelinger som undergår små justeringer, men som grundregel bygges et nyt sygehus på den eksisterende ledelsesstruktur. Vi ser således tilbage på et år med en del forandringer, og et fremadrettet skue viser også forandringer. At kunne agere i forandring er og bliver en central basiskompetence hos alle medarbejdere. Heldigvis er vi mange i Anæstesiologisk Afdeling, som trives med forandringer, og som selv initierer forandring. Tak til alle for et godt og konstruktivt samarbejde i året der gik. Vi ser frem til at tage hul på 2013 og i fællesskab løse nye udfordringer. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. En særlig hilsen til de af Jer, der tager sig af patienterne i julen og i nytåret. TAK! 3

4 PICC-LINE KATETER Af Lone Skov Larsen og Birgit Poulsen I efteråret 2011 startede vi på Herning Sygehus med at anlægge PICC-line kateter, og der er, siden vi startede, blevet anlagt ca. 130 katetere i alt. HVAD ER PICC-LINE KATETER? Et picc-line kateter er et perifert anlagt centralt venekateter, som bliver lagt ind i en vene i overarmen. Kateteret føres via venen (som oftest vena bacilica) ned til den nederste tredjedel af vena cava superior, hvor det ender. Under anlæggelsen anvendes ultralyd for at finde det optimale indstikssted og placering. Processen er helt steril. Kateteret fikseres med et specielt plaster, som holder kateteret fast, så det ikke skal sys fast. Kateteret kan bruges til kemoterapi, antibiotisk behandling, TPN ernæring osv., så det er en ideel løsning til patienter med behov for længere tids intravenøs behandling. HVEM FÅR PICC-LINE KATETER? PÅ nuværende tidspunkt er det patienter med cancer mammae, der får anlagt kateterne. Som oftest er det de patienter, som skal have en adjuverende kemobehandling for deres kræftsygdom og dermed 6 behandlinger. HVEM ANLÆGGER PICC-LINE KATETER? På Herning Sygehus er vi 3 operationssygeplejersker (Birgit Poulsen, Bianca Søby og Lone Skov Larsen), der anlægger piccline kateter, og den 4. sygeplejerske (Kirsten Isager) bliver oplært i december måned. Kateteret kan anlægges af både læger og sygeplejersker, så vi har i Herning valgt, at det er en ideel opgave for operationssygeplejersker, da vi er vant til at håndtere den sterile teknik og anvende røntgenudstyr. Lars Blom (anæstesiologisk overlæge) kontrollerer for hver anlæggelse via røntgenbilledet på stuen, at kateteret er vel placeret. Det svenske firma BARD har stået for vores oplæring. Vi har været på kursus i Sverige, som er langt fremme med brugen af picc-line kateter, og flere gange har vi haft besøg af en svensk sygeplejerske, som er superbruger af picc-line kateter. 4

5 Internationalt symposium i Indien Af Nilanjan Dey, overlæge Det var i november 2011, da jeg sammen med min overlægekollega Robert Winding, professor Erik Sloth fra Skejby Sygehus og overlæge Thomas Brendtsen fra Århus Universitetshospital, blev inviteret af sygehus i Indien (INSCOL Hospital, Chandigarh, Indien) til at deltage og levere gæsteforelæsninger, chair sessioner og afholde workshops om ultralydsvejledte nerveblokader, FATE og CRRT. Det var et International Symposium i Perioperativ Medicin og Critical Care afholdt den 20. november En tur til Indien er altid nostalgisk og rutine hjemkomst for mig, men denne gang havde jeg også besøg af tre af mine danske kolleger. For mig var det en blanding af glæde, ære, spænding og angst oplevelsen, da jeg således var ansvarlig for deres sikker rejse, turisme, ophold og deltagelse i det internationale symposium. Det var også en stolthed for mig at vise mine indiske kolleger de højeste faglige standarder Det Danske Sundhedsvæsen sætter ind. Med undtagelse af prof. Sloth, som allerede var der efter sin vinterferie sammen med sin kone, var vi alle nået til New Delhi den 18. nov via forskellige flyruter og tidspunkter. Det blev arrangeret sådan, at vi alle mødtes på det samme hotel i New Delhi om aftenen den 18. november, og efter overnatning fortsatte rejsen til Chandigarh, (vores Symposium sted). Fortsættes s. 6 5

6 Fortsat fra side 5 Chandigarh er en by i Indien, der tjener som hovedstad for to stater, Haryana og Punjab. Chandigarh ligger 300 km nord for New Delhi. Det er også omtalt som The City Beautiful på grund af sine smukke omgivelser, centralt gitter af haver, hver dedikeret til forskellige arter af flora. Byen Chandigarh var den første planlagte by i Indien efter uafhængigheden i 1947 og er internationalt kendt for sin arkitektur og byplanlægning. Byen har projekter af arkitekter som Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Jane Drew, og Maxwell Fry. Byen topper listen over indiske stater med den højeste per capita-indkomst i landet. Byen har 2 universiteter, 2 store multi-specialicerede offentlige sygehuse, 4 små regionale sygehuse foruden en lang række private multi specielle hospitaler til at tage sig af en befolkning på Mig og min kone boede og arbejdede i næsten 7 år som anæstesiologisk overlæge & intensivist og biokemiker henholdsvis i et af de store offentlige multispecialicerede sygehuse, før vi kom til Danmark i Med vejret så perfekt som muligt for november måned i Indien, og efter vi havde fået vores morgenmad, startede vi mod Chandigarh med bil rejsen ca. kl Forventet rejsetid var 5 timer. Vi havde bevidst taget en rute, hvor igennem vi kunne få nogle glimt af steder af interesse i New Delhi. Det var lykkedes nogenlunde, men på grund af den kaotiske trafik, tidspres med videre, foretrak vi at se, hvad vi kunne fra sædet af vores bil. Trafikken er altid kaotisk i Indien, og så var det naturligvis også en stor frygtfaktor, og mine danske kolleger var chokerede. Jeg selv havde opholdt mig i et civiliseret trafikområde /verden som Danmark og kunne identificere og forstå deres følelser og frygt. Vi fortsatte kørsel mod Chandigarh med få pauser. Da vi nærmede os Chandigarh, blev trafikken lidt mere civiliseret. Der kunne jeg fornemme en følelse af afslappethed i mine kollegers ansigter. Vi nåede endelig hotellet i Chandigarh omkring kl Vi var udkørte, men vi blev varmt modtaget og hilst velkommen af meget entusiastiske indiske kolleger, som havde ventet lige siden vores planlagte ankomst tid. Vi havde chek-in på hotellet, og efter et kort hvil var vi igen klar til det middagsarrangement, som arrangøren af det Internationale Symposium stod for. Varmt mødt af prof K.K.Gombar og hr. Daljit Singh, chef arrangører af Symposiet. Efter en god middag ledsaget af traditionel indisk musik kom vi tilbage til hotellet og gik i seng med den samme for at være forberedt på næste dags begivenheder. Fortsættes s. 7 6

7 Fortsat fra s. 6 Næste morgen ved 8.00-tiden, efter vi havde vores morgenmad, rejste vi til mødested. Mødested organiseret i kongrescenteret var få km væk fra vores hotel. Arrangementet startede ved 9-tiden. Prof. Erik Sloth indledte sammen med andre honoratiores symposiet i traditionel indisk stil efterfulgt af sang sunget af sygeplejersker fra de tilknyttede hospitaler. Efter en kort velkomst leverede prof. Erik Sloth sin åbningstale på Anvendelse af ultralyd i Hæmodynamiske Optimering i Critical Care, godt anerkendt og værdsat af de deltagende delegerede. De efterfølgende temaer for dagen var videnskabelighed planlagt efter de indiske specialisters krav og behov. Med deltagelse af mere end 200 delegerede, var symposiet velbesøgt af unge og erfarne fagfolk fra forskellige fagområder og specialer i sundhedsvæsenet fra hele Indien. Overlæge Robert Winding som Chairpersonen startede dagen med Hot Topics, herunder akut blødning i obstretics, væsketerapi mv. Der var 4-5 forskellige foredrag i det tema. Der var god interaktion og meningsfuld diskussion. Ved slutningen af det tema opsummerede overlæge Robert Winding sessionen med en kommentar om sin egen personlige erfaring om væsketerapi. Værdsat af alle deltagende delegerede. Senere på dagen leverede jeg sammen med professor Erik Sloth foredrag om Introduktion til FATE og FATE og kliniske applikationer. Vi fik god respons med god interaktion blandt deltagende delegerede. På grund af tidspres og logistik kunne Hands-on FATE workshop ikke gennemføres. Om eftermiddagen leverede jeg sammen med overlæge Robert Winding et foredrag på Basic af CRRT og CRRT vs IHD i Critical Care. Der fik vi også en god positiv respons fra deltagende delegerede med livlig interaktiv diskussion. Der var meget positiv feedback respons om den måde, vi forvalter vores akut nyresvigt patienter med behov for CRRT. Fortsættes s. 8 7

8 Fortsat fra s. 7 I mellemtiden gennemførte overlæge Thomas Brendtsen én dags workshop om ultralydsvejledt nerveblokade. Der var 35 deltagere tilstede. Den workshop var en storslået succes med god positiv feedback påskønnelse. Symposiet sluttede på en høj tone med mediedækning på National radio, TV og aviserne. Alle talere, herunder mine danske kollegaer, fik god runde af bifald, påskønnelse, bevis og medaljer. Vi fik yderligere invitation til at besøge og deltage i deres forskellige andre symposier. Workshops om FATE, CRRT og Nerve Blocks blev hilst meget velkommen. Alle mine indiske kollegaer blev overvældet og imponeret over den danske professionalisme og standard. De var endda også imponerede over mine danske kollegers indstilling og ydmyghed. Samme aften, da vi var afslappede og opsummede vores tur og drøftede de positive og negative ting over et glas vin i hotellets bar, blev vi lige pludselig inviteret til middag hos prof. Gombar på en indisk restaurant. Vi accepterede hans tilbud. Vi nåede stedet, en meget traditionel nordindisk Barbeque restaurant. Fødevarer var fremragende. Efter lækker mad og en hyggelig aften, som vi alle havde nydt, takkede vi prof. Gombar for hans varme gestus. Vi vendte tilbage til vores hotel for en tidlig afgang næste morgen til New Delhi. Næste dag lige efter morgenmaden steg vi om bord i vores bil og kørte mod New Delhi. Det var planlagt at besøge Taj Mahal, Agra, men da vi nærmede os New Delhi, begyndte den kaotiske New Delhi trafik igen at genere. Da vores chauffører blev rådgivet imod kørsel til Agra via Delhi, og da alle havde fly tilbage samme aften, blev turen til at besøge Det ottende vidunder i verden The Taj Mahal udskudt til næste gang. I mens havde jeg planlagt aften middag på en restaurant nær lufthavnen. På vej til den restaurant, fik vi lige tid til at besøge nogle butikker i New Delhi for hurtig shopping for Robert og hans ven. Omkring midnat, efter at have sagt farvel til alle mine danske kolleger i lufthavnen, vendte jeg hjem. Jeg var meget udmattet, men dog klar til at fortsætte min planlagte vinterferie med masser af gode minder at værne om, og jeg håber, jeg levede op til alles forventninger. Verden bliver langsomt en civiliseret, global landsby. Udviklingslandene er altid på udkig efter udvikling af deres lande, for støtte, specielt i forbindelse med videnskabsbaseret støtte og professionalisme. En sjov bemærkning, næste workshop 2013: Trafik regler og regulering i Indien. 8

9 Rapport fra 21th Annual Congress ESGE 2012 Af specialeansvarlig sygeplejerske Kirsten Hauberg-Lund DagKirurgisk Enhed, Regionshospitalet Herning Den september 2012 havde jeg mulighed for at deltage i en europæisk gynækologisk, endoskopisk kongres i Paris. Det kunne lade sig gøre ved hjælp af legater og økonomisk støtte fra firmaer. Fra sygehuset fik jeg tjenestefri med løn ifm. deltagelsen. Vi indlogerede os på et af de hoteller, som kongressen anbefalede, og som lå i nærheden af Kongrescentret. Det var i La Defense området, som er et nyt forretningskvarter i Paris. Ikke særligt charmerende, men praktisk. Det var dejligt, vi ikke skulle bruge lang tid på transport. Et par aftener var vi dog inde i selve Paris, så vi fik lidt af pariserstemningen med. Kongressen var tværfaglig for læger og sygeplejersker. Jeg fulgtes med 4 læger fra gynækologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, som jeg arbejder sammen med. Det var rigtig fint og udbytterigt at være sammen med dem, så jeg også ved, hvad der rører sig ude i verden og kan være med til at følge op på eventuelle nye tiltag. Desuden fik jeg meget ud af at møde og tale med andre sygeplejersker. Et godt forum for erfaringsudveksling. Pauserne foregik i det spændende udstillingsområde. Der var mange store stande, der alle var bemandet med venlige repræsentanter, der på kyndig vis præsenterede deres udstyr og instrumenter. Jeg fik lavet flere aftaler om besøg og tilsendelse af prøver/ materiale. Der var rigtig mange foredrag, og jeg fik hørt en masse spændende ting og fik gode ideer og tips med hjem. På tilsvarende kongres sidste år hørte jeg om bipolare resektoskopier, som vi nu har implementeret herhjemme. Der var flere foredrag og film om disse indgreb, og nu kunne jeg så følge op på det og reflektere over, hvad vi kan gøre endnu bedre i forhold til det indgreb. Vi blev fx. bekræftet i, at det er en god ide at lave flere resektoskopier i lokalbedøvelse. I det hele taget blev vi inspireret til at være mere opmærksomme på, om der kan laves endnu mere/andre indgreb i lokalanæstesi. Der blev talt en del om betydningen af vocal-local, som vi i forvejen arbejder meget med, og lægerne var også fokuseret på vigtigheden af godt teamsamarbejde også i forhold til forløb i lokalanæstesi. Samarbejdet på operationsstuerne var også et tema. Jeg blev bekræftet i, at det er til gavn for alle, at der arbejdes med specialeteams. Anvendelse af operationsteknikere var også til diskussion. Holdningen var, at de kan bruges til visse operationer, men at man ikke kan undvære operationssygeplejersker. Oplæring og træning af både læger og sygeplejersker er et område, der tales meget om. Der blev talt om, at man skulle lave særlige undervisningsdage på operationsstuerne, operationslaboratorier og ITundervisning. Et tema, der fylder meget, også i de andre europæiske lande. Fortsættes s. 10 9

10 Fortsat fra s. 9 En formiddag var der Nurses-course. EORNA blev præsenteret. Bl.a. hørte vi om deres uddannelsesprogram for operationssygeplejersker. Vi var omkring Dedicated teams on the OR. Videreuddannelse til op-assistent (til mindre indgreb). Et spændende indlæg om sikkerhed på operationsstuen. Der var skræmmende billeder med ødelagte ledninger, utætheder i teknisk udstyr og udbrændt operationsstue på grund af utæt O2 udstyr. Hvor ofte tjekkes fx. vores loftophængte søjler? Guidelines i forhold til arbejdsstillinger var udarbejdet efter et hollandsk studie. Fx. stå max. en time, derefter en lille siddepause microbreaks, jobrotation, move more, reduce standing time og avoid poor body. Så kom vi frem til at høre om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det var rigtig spændende at høre en ingeniør fortælle om de tanker, der rører sig og om, hvordan de tænker. De kalder det den 3. industrielle revolution. Der kommer endnu tyndere skoper og mindre lyskilder. Fleksible laparoskopiinstrumenter, der kan føle, selv navigere omkring forhindringer hen til operationsstedet ved hjælp af en chip. Et nyt begreb: plasma-kirurgi. Plasma kan fx. anvendes til desinfektion af hænder og operationsfeltet. Det var en meget indholdsrig og inspirerende kongres, som jeg var meget glad for at deltage i. Jeg kommer alligevel hjem med en fornemmelse af, at vi er helt godt med herhjemme, og det er jo ikke så dårligt. Det fremmer det i forvejen gode samarbejde at få sådan en fin tur sammen med lægerne, både fagligt og socialt. Det bliver for omfattende at referere fra alle indlæggene, men her var et udpluk fra programmet. Tusind tak for legater og økonomisk støtte. Deltag i årets julekonkurrence Rundt omkring i Bladet er I stødt på en sød, lille julenisse som den, I ser her, og hvis I skriver det præcise antal af julenisser til mig på senest mandag den 21. januar 2013, deltager I i årets julekonkurrence. Der bliver trukket lod blandt de rigtige svar. Næste nummer af Bladet Næste nummer af Bladet er på gaden i marts måned Alle medarbejdere er meget velkomne til at sende indlæg til Bladet til Deadline for indlæg til forårsnummeret er mandag den 25. februar Redaktøren 10

11 Personalia Jubilæer 25-års jubilæum Sygeplejerske Lise Krogh Kjeldsen, AN RHE Sygeplejerske Anne Rosa Hedegaard Nielsen, ITA RHL Sygeplejerske Berith Strandgaard Midtiby, ITA RHE Stort tillykke til de 3 jubilarer. Personaletilgang Introduktionsreservelæge Gitte Swaminathan RHE Sygeplejerske Marianne Gade Maagensen OP, RHE Introduktionsreservelæge Jacob Hauge, RHE Sygeplejerske Emma Kirkeby Kallesøe, DKE, RHL Introduktionsreservelæge Jesper Bo Weile, RHL Hoveduddannelseslæge Thomas Dahl Nielsen, RHE Introduktionsreservelæge Maja Kjer Nielsen, RHE Sygeplejerske Linda Krogsgaard, AN, RHE Introduktionsreservelæge Mikeal Meldgaard, RHE Social- og sundhedsassistent Ann Bak Kristensen, SC, RHL Social- og sundhedsassistent Linda Juhl Nielsen, SC, RHL Personaleafgang Hjertelig velkommen til de nye i Anæstesiologisk Afdeling Introduktionsreservelæge Gitte Swaminathan, RHL Introduktionsreservelæge Jesper Bo Weile, RHE Sygeplejerske Emma Kirkeby Kallesøe, AN,, RHL Hoveduddannelseslæge Niels Franzen, RHE Hoveduddannelseslæge Thomas Schacht Revenfeld, RHE Overlæge Hans Arnim Witterland, RHL Sygeplejerske Bibi Grastved, ITA RHL Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes alle i Anæstesiologisk Afdeling Redaktionen 11

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Bladet Anæstesiologisk

Bladet Anæstesiologisk Sommeren 2015 Bladet Anæstesiologisk Afdeling Indholdsfortegnelse Side 1 Smiley-hjørnet + Happiness leads to succes Side 2 Retningsviseren Side 3 Retningsviseren fortsat, samt personaletilgang og afgang

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Binta Diallo. Rejsebrev fra Malaga modul 11. Perioden: 27 januar til den 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga

Binta Diallo. Rejsebrev fra Malaga modul 11. Perioden: 27 januar til den 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga Binta Diallo Rejsebrev fra Malaga modul 11 Perioden: 27 januar til den 28 april 2014 Rejsebrev fra Malaga -Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling i Malaga Jeg valgte at tage af sted fordi jeg elsker,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

DET TILTALENDE SYGEHUS PÅ NETTET

DET TILTALENDE SYGEHUS PÅ NETTET DET TILTALENDE SYGEHUS PÅ NETTET GODT PÅ VEJ FRA MEDDELELSE TIL INDDRAGELSE Christine Isager, ph.d., lektor i retorik Workshop 5: Få de pårørende med: Fra gæst til vigtig samarbejdspartner. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale ØSTENVINDEN Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale Nyt fra ledelsen Kære alle i Børneby Øster. Nu hvor året er ved at gå på hæld, er det tid til at skue tilbage på endnu et år med

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Landsmøde Ung kræft 11.-13. september DU ER INVITERET

Landsmøde Ung kræft 11.-13. september DU ER INVITERET Landsmøde Ung kræft 11.-13. september DU ER INVITERET Er du ung? Har du kræft? Det er noget lort Du er ikke alene! Så er det tid til Landsmøde Ung kræft 2015 Og DU er inviteret! Kom og få inspiration,

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Julehilsen fra Solh Julehilsen fra Solhverv Privatskole December 2016 Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Mit kalenderlys fortæller mig, at vi nærmer os afslutningen

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Hvad forventes der af mig i uge 13?

Hvad forventes der af mig i uge 13? Jeg er Jeg gør Hvorfor Rolle Opgaver Baggrund Ansat eller vikar i Hospitalsenheden Vest Du er sandsynligvis på arbejde. Du varetager de opgaver, som du normalt gør. Dog er du ekstra opmærksom på, at der

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere