Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær"

Transkript

1 December 2012 Bladet Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Side 1 Vinder af rebuskonkurrencen + redaktionsmøde som telemøde Side 2 Herning Nordea løb Side 2 Om patientsikkerhed Side 3 Julehilsen fra afdelingsledelsen Side 4 Picc-line kateter Side 5-8 Internationalt symposium i Indien Side 9 Europæisk gynækologisk, endoskopisk kongres i Paris Side 10 Kongres fortsat + årets julekonkurrence Side 11 Personalia God læselyst og rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til alle fra redaktionsgruppen. Redaktøren Og vinderen blev. I sidste nummer af Bladet var der en konkurrence i form af en rebus. Der blev trukket lod blandt de indkomne, rigtige løsningsforslag, og vinderen kan hermed offentliggøres: Marianne Larsen fra ITA i Herning blev den heldige vinder af en gavepakke: Biograftur for to = To biografbilletter + to bægre popcorn + to sodavand. Den rigtige løsning var: Den attraktive organisation. Vi siger hjertelig tillykke til vinderen. Redaktionsmøde foretaget som telemøde Af Kirsten Trankjær Den 3. december skulle vi holde et planlagt redaktionsmøde, som på grund af snekaos i regionen var nær ved at ryge i vasken. Heldigvis kom Anita i tanker om vores udstyr til telemøder, og Jane fik hurtigt installeret udstyret, så vi alligevel kunne afvikle vores redaktionsmøde. Det fungerede super fint. Eneste minus eller... er, at man ikke kan snakke i munden på hinanden, for så er der ingen, der kan høre noget. Det er værd at tage med i overvejelserne næste gang, I skal holde et møde, der kunne egne sig til et telemøde. Det er oplagt at gøre brug af i en afdeling som vores, hvor vi residerer på flere matrikler. Henvendelse til afdelingsledelsens sekretær Jane på lokal Redaktion: Ledende oversygeplejerske Else Folmer, Overlæge Michael L. Rasmussen, Overlæge Hans Henrik Christensen, Afdelingssygeplejerske Anita Døfler, Assisterende Afdelingssygeplejerske Eva Hansen, Sekretær for afdelingsledelsen Jane Østergård, Sygeplejerske Alma Jensen, Ledende lægesekretær Kirsten Trankjær (redaktør).

2 Operations teamet vest Af Kirsten Isager-Nielsen på vegne af Operations Teamet Vest. Lørdag den 15. september var Operations Teamet Vest igen i aktion, hvor de for 6. gang deltog i Herning Nordea løb. Forberedelserne til årets løb startede allerede i foråret, hvor nogle havde været så letsindige at udfordre deres kollegaer. Dette har været til stor morskab for andre kollegaer. En af vores nye kollegaer har fortalt, at hun, inden hun startede på operationsgangen, aldrig havde deltaget i et motionsløb. Nu er hun blevet en ihærdig løber og var selvfølgelig en del af vores hold til Herning Nordea løbet. Herning Nordea løbet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som mange af os ser frem til med længsel. Det er blevet en fast tradition at stille med et hold til løbet. Efter løbet går vi tilbage til sygehuset og klæder om, hvorefter vi slutter af med spisning og hyggeligt samvær på Restaurant Karma. Der er allerede nu planer om et forårsløb, så ja, forberedelserne er allerede startet til næste års Herning Nordea løb. Der er ingen tvivl om, at det at være aktiv og dyrke motion, fylder meget på operationsgangen i Herning. Det har helt bestemt været med til at styrke det sociale fællesskab og netværket på vores arbejdsplads. Om patientsikkerhed: Af Edel Haislund, kvalitetskoordinator Hændelsessted Opdagelsessted To begreber, man skal forholde sig til, og som kan volde vanskeligheder, når man skal rapportere en utilsigtet hændelse. Hændelsessted udtrykker hvem, der har forårsaget hændelsen. Opdagelsessted udtrykker hvem, der rapporterer hændelsen. Tænkt eksempel: En urolog henvender sig til og informerer en forkert patient på opvågningsstuen på Dagkirurgisk Enhed, og hændelsen rapporteres af en sygeplejerske på Dagkirurgisk Enhed. I dette tilfælde er hændelsessted = Urologisk afdeling, fordi det er den afdeling, der skal forholde sig til og agere på hændelsen. Opdagelsessted er Anæstesiologisk afdeling, fordi rapportøren er fra Dagkirurgisk Enhed, som hører under Anæstesiologisk Afdeling. Hændelsessted handler ikke om, hvor hændelsen fysisk er foregået men om, hvem der var årsag til den. I en del hændelser er flere personer fra forskellige afdelinger involveret. Da kan man kun anføre den ene afdeling. Hændelsen bliver, inden den afsluttes og indsendes til Sundhedsstyrelsen, vurderet i forhold til, om der er behov for at inddrage flere afdelinger. Det er altid muligt at hente hjælp til indrapportering hos sin patientsikkerhedsnøgleperson. 2

3 Julehilsen 2012 Af afdelingsledelsen Endnu et år rinder ud. Det er tid at stoppe op og gøre status - nåede vi det, vi havde forventet? Og hvad mon det nye år vil bringe? Vi overkom mange store udfordringer i 2011, men også 2012 bød på turbulente perioder. Præhospitalet har gennemgået store ændringer med udskiftning af medarbejdere på nøgleposter. Tak for indsatsen til de, der er stoppet, og tak til de nye, der tager over. En akutbil er nedlagt, og en akutlægebil er opstået i en ny form. Vi håber, der snarest i det nye år træffes politisk beslutning om den endelige løsning. En afklaring, et positivt samarbejde og arbejdsro i den præhospitale enhed er tiltrængt. Nåede vi det vi skulle? Med afsæt i Budget og Udviklingsaftalen - indgået mellem afdelingen og Hospitalsledelsen - kan vi konkludere, at vi kom i hus med et godt regnskab, vi lever op til vores mål på kvalitetsområdet, og vi får gode tilbagemeldinger på vores indsats på uddannelsesområdet. Hospitalsledelsen anerkender især vores arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, så helt overordnet må vi siges at være nået i mål. Men vi hviler ikke på laurbærrene, vi sætter os nye mål og arbejder videre frem mod udflytningen til DNV Gødstrup. Social kapital og relationel koordinering har været på dagsordenen i hele 2012, uden at det på nogen måde står klart for alle, hvordan vi konkret arbejder med begreberne. Ledelsesgruppen indgår i et projekt, hvor der er sat fokus på betydningen af strategisk ledelse, og hele afdelingen vil i løbet af 2013 blive involveret i processen. Hver afsnitsledelse har valgt et fokusområde, som I kan læse mere om på afdelingens hjemmeside: +den+attraktive+organisation Mange medarbejdere har været involveret i at projektere en ny Anæstesiologisk Afdeling i DNV. Der er i klyngegruppen for intensiv terapiafsnittet såvel som i klyngegruppen for operationsgangen udvist stor kreativitet og stort engagement. Tegningerne tager form, og det ser godt ud for fremtiden. Når tegningen med rammerne for en ny afdeling er på plads, starter en ny runde, hvor indretningen af rummene bliver central. I denne fase vil endnu flere medarbejdere blive involveret, for vi er helt klar over, at indretningen bliver bedst, når de, der skal arbejde der, er med i beslutningen. De næste trin med at flytte ind i huset, når det står færdigt, har vi endnu ikke taget fat på. Måske åbner vi så småt denne debat i Ledelsesstrukturen i HEV er gennemanalyseret i løbet af 2012, og der er et forslag til en ny struktur i høring. Analysearbejdet er landet på en model uden store ændringer. For Anæstesiologisk Afdeling ser der ikke ud til at ske forandringer. Der er andre afdelinger som undergår små justeringer, men som grundregel bygges et nyt sygehus på den eksisterende ledelsesstruktur. Vi ser således tilbage på et år med en del forandringer, og et fremadrettet skue viser også forandringer. At kunne agere i forandring er og bliver en central basiskompetence hos alle medarbejdere. Heldigvis er vi mange i Anæstesiologisk Afdeling, som trives med forandringer, og som selv initierer forandring. Tak til alle for et godt og konstruktivt samarbejde i året der gik. Vi ser frem til at tage hul på 2013 og i fællesskab løse nye udfordringer. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. En særlig hilsen til de af Jer, der tager sig af patienterne i julen og i nytåret. TAK! 3

4 PICC-LINE KATETER Af Lone Skov Larsen og Birgit Poulsen I efteråret 2011 startede vi på Herning Sygehus med at anlægge PICC-line kateter, og der er, siden vi startede, blevet anlagt ca. 130 katetere i alt. HVAD ER PICC-LINE KATETER? Et picc-line kateter er et perifert anlagt centralt venekateter, som bliver lagt ind i en vene i overarmen. Kateteret føres via venen (som oftest vena bacilica) ned til den nederste tredjedel af vena cava superior, hvor det ender. Under anlæggelsen anvendes ultralyd for at finde det optimale indstikssted og placering. Processen er helt steril. Kateteret fikseres med et specielt plaster, som holder kateteret fast, så det ikke skal sys fast. Kateteret kan bruges til kemoterapi, antibiotisk behandling, TPN ernæring osv., så det er en ideel løsning til patienter med behov for længere tids intravenøs behandling. HVEM FÅR PICC-LINE KATETER? PÅ nuværende tidspunkt er det patienter med cancer mammae, der får anlagt kateterne. Som oftest er det de patienter, som skal have en adjuverende kemobehandling for deres kræftsygdom og dermed 6 behandlinger. HVEM ANLÆGGER PICC-LINE KATETER? På Herning Sygehus er vi 3 operationssygeplejersker (Birgit Poulsen, Bianca Søby og Lone Skov Larsen), der anlægger piccline kateter, og den 4. sygeplejerske (Kirsten Isager) bliver oplært i december måned. Kateteret kan anlægges af både læger og sygeplejersker, så vi har i Herning valgt, at det er en ideel opgave for operationssygeplejersker, da vi er vant til at håndtere den sterile teknik og anvende røntgenudstyr. Lars Blom (anæstesiologisk overlæge) kontrollerer for hver anlæggelse via røntgenbilledet på stuen, at kateteret er vel placeret. Det svenske firma BARD har stået for vores oplæring. Vi har været på kursus i Sverige, som er langt fremme med brugen af picc-line kateter, og flere gange har vi haft besøg af en svensk sygeplejerske, som er superbruger af picc-line kateter. 4

5 Internationalt symposium i Indien Af Nilanjan Dey, overlæge Det var i november 2011, da jeg sammen med min overlægekollega Robert Winding, professor Erik Sloth fra Skejby Sygehus og overlæge Thomas Brendtsen fra Århus Universitetshospital, blev inviteret af sygehus i Indien (INSCOL Hospital, Chandigarh, Indien) til at deltage og levere gæsteforelæsninger, chair sessioner og afholde workshops om ultralydsvejledte nerveblokader, FATE og CRRT. Det var et International Symposium i Perioperativ Medicin og Critical Care afholdt den 20. november En tur til Indien er altid nostalgisk og rutine hjemkomst for mig, men denne gang havde jeg også besøg af tre af mine danske kolleger. For mig var det en blanding af glæde, ære, spænding og angst oplevelsen, da jeg således var ansvarlig for deres sikker rejse, turisme, ophold og deltagelse i det internationale symposium. Det var også en stolthed for mig at vise mine indiske kolleger de højeste faglige standarder Det Danske Sundhedsvæsen sætter ind. Med undtagelse af prof. Sloth, som allerede var der efter sin vinterferie sammen med sin kone, var vi alle nået til New Delhi den 18. nov via forskellige flyruter og tidspunkter. Det blev arrangeret sådan, at vi alle mødtes på det samme hotel i New Delhi om aftenen den 18. november, og efter overnatning fortsatte rejsen til Chandigarh, (vores Symposium sted). Fortsættes s. 6 5

6 Fortsat fra side 5 Chandigarh er en by i Indien, der tjener som hovedstad for to stater, Haryana og Punjab. Chandigarh ligger 300 km nord for New Delhi. Det er også omtalt som The City Beautiful på grund af sine smukke omgivelser, centralt gitter af haver, hver dedikeret til forskellige arter af flora. Byen Chandigarh var den første planlagte by i Indien efter uafhængigheden i 1947 og er internationalt kendt for sin arkitektur og byplanlægning. Byen har projekter af arkitekter som Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Jane Drew, og Maxwell Fry. Byen topper listen over indiske stater med den højeste per capita-indkomst i landet. Byen har 2 universiteter, 2 store multi-specialicerede offentlige sygehuse, 4 små regionale sygehuse foruden en lang række private multi specielle hospitaler til at tage sig af en befolkning på Mig og min kone boede og arbejdede i næsten 7 år som anæstesiologisk overlæge & intensivist og biokemiker henholdsvis i et af de store offentlige multispecialicerede sygehuse, før vi kom til Danmark i Med vejret så perfekt som muligt for november måned i Indien, og efter vi havde fået vores morgenmad, startede vi mod Chandigarh med bil rejsen ca. kl Forventet rejsetid var 5 timer. Vi havde bevidst taget en rute, hvor igennem vi kunne få nogle glimt af steder af interesse i New Delhi. Det var lykkedes nogenlunde, men på grund af den kaotiske trafik, tidspres med videre, foretrak vi at se, hvad vi kunne fra sædet af vores bil. Trafikken er altid kaotisk i Indien, og så var det naturligvis også en stor frygtfaktor, og mine danske kolleger var chokerede. Jeg selv havde opholdt mig i et civiliseret trafikområde /verden som Danmark og kunne identificere og forstå deres følelser og frygt. Vi fortsatte kørsel mod Chandigarh med få pauser. Da vi nærmede os Chandigarh, blev trafikken lidt mere civiliseret. Der kunne jeg fornemme en følelse af afslappethed i mine kollegers ansigter. Vi nåede endelig hotellet i Chandigarh omkring kl Vi var udkørte, men vi blev varmt modtaget og hilst velkommen af meget entusiastiske indiske kolleger, som havde ventet lige siden vores planlagte ankomst tid. Vi havde chek-in på hotellet, og efter et kort hvil var vi igen klar til det middagsarrangement, som arrangøren af det Internationale Symposium stod for. Varmt mødt af prof K.K.Gombar og hr. Daljit Singh, chef arrangører af Symposiet. Efter en god middag ledsaget af traditionel indisk musik kom vi tilbage til hotellet og gik i seng med den samme for at være forberedt på næste dags begivenheder. Fortsættes s. 7 6

7 Fortsat fra s. 6 Næste morgen ved 8.00-tiden, efter vi havde vores morgenmad, rejste vi til mødested. Mødested organiseret i kongrescenteret var få km væk fra vores hotel. Arrangementet startede ved 9-tiden. Prof. Erik Sloth indledte sammen med andre honoratiores symposiet i traditionel indisk stil efterfulgt af sang sunget af sygeplejersker fra de tilknyttede hospitaler. Efter en kort velkomst leverede prof. Erik Sloth sin åbningstale på Anvendelse af ultralyd i Hæmodynamiske Optimering i Critical Care, godt anerkendt og værdsat af de deltagende delegerede. De efterfølgende temaer for dagen var videnskabelighed planlagt efter de indiske specialisters krav og behov. Med deltagelse af mere end 200 delegerede, var symposiet velbesøgt af unge og erfarne fagfolk fra forskellige fagområder og specialer i sundhedsvæsenet fra hele Indien. Overlæge Robert Winding som Chairpersonen startede dagen med Hot Topics, herunder akut blødning i obstretics, væsketerapi mv. Der var 4-5 forskellige foredrag i det tema. Der var god interaktion og meningsfuld diskussion. Ved slutningen af det tema opsummerede overlæge Robert Winding sessionen med en kommentar om sin egen personlige erfaring om væsketerapi. Værdsat af alle deltagende delegerede. Senere på dagen leverede jeg sammen med professor Erik Sloth foredrag om Introduktion til FATE og FATE og kliniske applikationer. Vi fik god respons med god interaktion blandt deltagende delegerede. På grund af tidspres og logistik kunne Hands-on FATE workshop ikke gennemføres. Om eftermiddagen leverede jeg sammen med overlæge Robert Winding et foredrag på Basic af CRRT og CRRT vs IHD i Critical Care. Der fik vi også en god positiv respons fra deltagende delegerede med livlig interaktiv diskussion. Der var meget positiv feedback respons om den måde, vi forvalter vores akut nyresvigt patienter med behov for CRRT. Fortsættes s. 8 7

8 Fortsat fra s. 7 I mellemtiden gennemførte overlæge Thomas Brendtsen én dags workshop om ultralydsvejledt nerveblokade. Der var 35 deltagere tilstede. Den workshop var en storslået succes med god positiv feedback påskønnelse. Symposiet sluttede på en høj tone med mediedækning på National radio, TV og aviserne. Alle talere, herunder mine danske kollegaer, fik god runde af bifald, påskønnelse, bevis og medaljer. Vi fik yderligere invitation til at besøge og deltage i deres forskellige andre symposier. Workshops om FATE, CRRT og Nerve Blocks blev hilst meget velkommen. Alle mine indiske kollegaer blev overvældet og imponeret over den danske professionalisme og standard. De var endda også imponerede over mine danske kollegers indstilling og ydmyghed. Samme aften, da vi var afslappede og opsummede vores tur og drøftede de positive og negative ting over et glas vin i hotellets bar, blev vi lige pludselig inviteret til middag hos prof. Gombar på en indisk restaurant. Vi accepterede hans tilbud. Vi nåede stedet, en meget traditionel nordindisk Barbeque restaurant. Fødevarer var fremragende. Efter lækker mad og en hyggelig aften, som vi alle havde nydt, takkede vi prof. Gombar for hans varme gestus. Vi vendte tilbage til vores hotel for en tidlig afgang næste morgen til New Delhi. Næste dag lige efter morgenmaden steg vi om bord i vores bil og kørte mod New Delhi. Det var planlagt at besøge Taj Mahal, Agra, men da vi nærmede os New Delhi, begyndte den kaotiske New Delhi trafik igen at genere. Da vores chauffører blev rådgivet imod kørsel til Agra via Delhi, og da alle havde fly tilbage samme aften, blev turen til at besøge Det ottende vidunder i verden The Taj Mahal udskudt til næste gang. I mens havde jeg planlagt aften middag på en restaurant nær lufthavnen. På vej til den restaurant, fik vi lige tid til at besøge nogle butikker i New Delhi for hurtig shopping for Robert og hans ven. Omkring midnat, efter at have sagt farvel til alle mine danske kolleger i lufthavnen, vendte jeg hjem. Jeg var meget udmattet, men dog klar til at fortsætte min planlagte vinterferie med masser af gode minder at værne om, og jeg håber, jeg levede op til alles forventninger. Verden bliver langsomt en civiliseret, global landsby. Udviklingslandene er altid på udkig efter udvikling af deres lande, for støtte, specielt i forbindelse med videnskabsbaseret støtte og professionalisme. En sjov bemærkning, næste workshop 2013: Trafik regler og regulering i Indien. 8

9 Rapport fra 21th Annual Congress ESGE 2012 Af specialeansvarlig sygeplejerske Kirsten Hauberg-Lund DagKirurgisk Enhed, Regionshospitalet Herning Den september 2012 havde jeg mulighed for at deltage i en europæisk gynækologisk, endoskopisk kongres i Paris. Det kunne lade sig gøre ved hjælp af legater og økonomisk støtte fra firmaer. Fra sygehuset fik jeg tjenestefri med løn ifm. deltagelsen. Vi indlogerede os på et af de hoteller, som kongressen anbefalede, og som lå i nærheden af Kongrescentret. Det var i La Defense området, som er et nyt forretningskvarter i Paris. Ikke særligt charmerende, men praktisk. Det var dejligt, vi ikke skulle bruge lang tid på transport. Et par aftener var vi dog inde i selve Paris, så vi fik lidt af pariserstemningen med. Kongressen var tværfaglig for læger og sygeplejersker. Jeg fulgtes med 4 læger fra gynækologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, som jeg arbejder sammen med. Det var rigtig fint og udbytterigt at være sammen med dem, så jeg også ved, hvad der rører sig ude i verden og kan være med til at følge op på eventuelle nye tiltag. Desuden fik jeg meget ud af at møde og tale med andre sygeplejersker. Et godt forum for erfaringsudveksling. Pauserne foregik i det spændende udstillingsområde. Der var mange store stande, der alle var bemandet med venlige repræsentanter, der på kyndig vis præsenterede deres udstyr og instrumenter. Jeg fik lavet flere aftaler om besøg og tilsendelse af prøver/ materiale. Der var rigtig mange foredrag, og jeg fik hørt en masse spændende ting og fik gode ideer og tips med hjem. På tilsvarende kongres sidste år hørte jeg om bipolare resektoskopier, som vi nu har implementeret herhjemme. Der var flere foredrag og film om disse indgreb, og nu kunne jeg så følge op på det og reflektere over, hvad vi kan gøre endnu bedre i forhold til det indgreb. Vi blev fx. bekræftet i, at det er en god ide at lave flere resektoskopier i lokalbedøvelse. I det hele taget blev vi inspireret til at være mere opmærksomme på, om der kan laves endnu mere/andre indgreb i lokalanæstesi. Der blev talt en del om betydningen af vocal-local, som vi i forvejen arbejder meget med, og lægerne var også fokuseret på vigtigheden af godt teamsamarbejde også i forhold til forløb i lokalanæstesi. Samarbejdet på operationsstuerne var også et tema. Jeg blev bekræftet i, at det er til gavn for alle, at der arbejdes med specialeteams. Anvendelse af operationsteknikere var også til diskussion. Holdningen var, at de kan bruges til visse operationer, men at man ikke kan undvære operationssygeplejersker. Oplæring og træning af både læger og sygeplejersker er et område, der tales meget om. Der blev talt om, at man skulle lave særlige undervisningsdage på operationsstuerne, operationslaboratorier og ITundervisning. Et tema, der fylder meget, også i de andre europæiske lande. Fortsættes s. 10 9

10 Fortsat fra s. 9 En formiddag var der Nurses-course. EORNA blev præsenteret. Bl.a. hørte vi om deres uddannelsesprogram for operationssygeplejersker. Vi var omkring Dedicated teams on the OR. Videreuddannelse til op-assistent (til mindre indgreb). Et spændende indlæg om sikkerhed på operationsstuen. Der var skræmmende billeder med ødelagte ledninger, utætheder i teknisk udstyr og udbrændt operationsstue på grund af utæt O2 udstyr. Hvor ofte tjekkes fx. vores loftophængte søjler? Guidelines i forhold til arbejdsstillinger var udarbejdet efter et hollandsk studie. Fx. stå max. en time, derefter en lille siddepause microbreaks, jobrotation, move more, reduce standing time og avoid poor body. Så kom vi frem til at høre om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det var rigtig spændende at høre en ingeniør fortælle om de tanker, der rører sig og om, hvordan de tænker. De kalder det den 3. industrielle revolution. Der kommer endnu tyndere skoper og mindre lyskilder. Fleksible laparoskopiinstrumenter, der kan føle, selv navigere omkring forhindringer hen til operationsstedet ved hjælp af en chip. Et nyt begreb: plasma-kirurgi. Plasma kan fx. anvendes til desinfektion af hænder og operationsfeltet. Det var en meget indholdsrig og inspirerende kongres, som jeg var meget glad for at deltage i. Jeg kommer alligevel hjem med en fornemmelse af, at vi er helt godt med herhjemme, og det er jo ikke så dårligt. Det fremmer det i forvejen gode samarbejde at få sådan en fin tur sammen med lægerne, både fagligt og socialt. Det bliver for omfattende at referere fra alle indlæggene, men her var et udpluk fra programmet. Tusind tak for legater og økonomisk støtte. Deltag i årets julekonkurrence Rundt omkring i Bladet er I stødt på en sød, lille julenisse som den, I ser her, og hvis I skriver det præcise antal af julenisser til mig på senest mandag den 21. januar 2013, deltager I i årets julekonkurrence. Der bliver trukket lod blandt de rigtige svar. Næste nummer af Bladet Næste nummer af Bladet er på gaden i marts måned Alle medarbejdere er meget velkomne til at sende indlæg til Bladet til Deadline for indlæg til forårsnummeret er mandag den 25. februar Redaktøren 10

11 Personalia Jubilæer 25-års jubilæum Sygeplejerske Lise Krogh Kjeldsen, AN RHE Sygeplejerske Anne Rosa Hedegaard Nielsen, ITA RHL Sygeplejerske Berith Strandgaard Midtiby, ITA RHE Stort tillykke til de 3 jubilarer. Personaletilgang Introduktionsreservelæge Gitte Swaminathan RHE Sygeplejerske Marianne Gade Maagensen OP, RHE Introduktionsreservelæge Jacob Hauge, RHE Sygeplejerske Emma Kirkeby Kallesøe, DKE, RHL Introduktionsreservelæge Jesper Bo Weile, RHL Hoveduddannelseslæge Thomas Dahl Nielsen, RHE Introduktionsreservelæge Maja Kjer Nielsen, RHE Sygeplejerske Linda Krogsgaard, AN, RHE Introduktionsreservelæge Mikeal Meldgaard, RHE Social- og sundhedsassistent Ann Bak Kristensen, SC, RHL Social- og sundhedsassistent Linda Juhl Nielsen, SC, RHL Personaleafgang Hjertelig velkommen til de nye i Anæstesiologisk Afdeling Introduktionsreservelæge Gitte Swaminathan, RHL Introduktionsreservelæge Jesper Bo Weile, RHE Sygeplejerske Emma Kirkeby Kallesøe, AN,, RHL Hoveduddannelseslæge Niels Franzen, RHE Hoveduddannelseslæge Thomas Schacht Revenfeld, RHE Overlæge Hans Arnim Witterland, RHL Sygeplejerske Bibi Grastved, ITA RHL Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes alle i Anæstesiologisk Afdeling Redaktionen 11

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form Nr. 38 3. november 2014 INDHOLD: Strategien Fokus og Forenkling tager form Fokus og Forenkling på programmet hos VMU Lederkonference og lederpris Plan for området ved Nyt Hospital Nordsjælland Lisbeth

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Vitha Jørgensen, afd.spl. Birthe Vestergaard, afd.spl. Ruth Ramsing, afd.spl. Helle Skovbjerg, afd.spl. OP Kirsten Sørensen, afd.spl.

Vitha Jørgensen, afd.spl. Birthe Vestergaard, afd.spl. Ruth Ramsing, afd.spl. Helle Skovbjerg, afd.spl. OP Kirsten Sørensen, afd.spl. På de næste sider følger skemaer fra alle sikkerhedsgrupper i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest med arbejdsmiljøproblemstillinger fra APV til Lokal MEDudvalg (LMU) i 2009. På møde mellem

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere