Nr. 6 december Så er svampesæsonen (næsten) slut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 december 2014. Så er svampesæsonen (næsten) slut"

Transkript

1 Nr. 6 december 2014 Så er svampesæsonen (næsten) slut men den varede længe i år, fordi vi fik det næstvarmeste efterår i over hundrede år med mere end 50% ekstra nedbør. Der kom lidt nattefrost nogle få steder omkring 1. december, men her ved starten af juleugen er temperaturen stadig mellem 5 og 10 grader. Den sidste måned har været forbavsende svamperig, og det er ikke forbi endnu. Årets sidste arrangerede svampetur i Hareskoven ved København den 21. december gav et pænt udbytte (se næste side). Det er heller ikke ret tit, at man på en svampetur i midten af november kan samle 30 unge Karl-Johan i skoven, men det lykkedes i år for Jørn Gry i Teglstrup Hegn i Nordsjælland. Formanden måtte nøjes med en tilsvarende høst af uspiselige Karbol-Champignon i sin forhave (se nedenfor). Foreningens bestyrelse har afholdt sit årlige efterårsmøde (22. november), hvorfra der refereres en del her i nyhedsbrevet. Myceliet sendes denne gang til ca. 65 medlemmer. Det vil sammen med de foregående 5 numre af Myceliet i det nye år blive lagt på foreningens hjemmeside (men det sendes også fremover ud pr. e- mail). Nye navne til mailinglisten modtages gerne. Med tak for en brav indsats i det forløbne år sendes de bedste ønsker om en god jul og et godt nytår. Flemming Rune, formand Sen svampehøst: masser af Karbol-Champignon skyder op i formandens have, 8. november De er uskællede som unge, men kraftigt skællede ved modenhed. Har kun en svag duft af blæk og er svagt gulnende ved berøring, bliver skriggule under opvarmning og får en forunderlig klistret konsistens ved tilberedning og metallisk smag, så der er ikke noget at tage fejl af. Indeholder bl.a. nogle fenol-lignende forbindelser, som kan give voldsomme mavetilfælde. Foto: Thomas Rune. MYCELIET nr. 6 december 2014 side 1

2 51 svampeture i Hareskoven 51 annoncerede svampeture i den samme skov i løbet af fire år nogle med næsten 120 deltagere er vist ikke set før i Danmark. Når de fleste fundne svampe tilmed bliver fotograferet og billederne lagt på internettet i slutningen af hver måned, fra januar til december, bliver det endnu mere imponerende. Den 21. december 2014 var der inviteret til 50-turs jubilæum i regnvejr i Hareskoven ved København med glögg og varme æbleskiver. 19 deltagere mødte op og fandt over 50 svampearter. Arrangør af samtlige ture har været Ole Terney, den flittige redaktør af Bionyt (www.bionyt.dk) og aktivt medlem af foreningen i 35 år. Siden begyndelsen af 2011 har han hver måned sammen med bl.a. Jørn Kofod, Jørn Gry og Andrew Daneman afholdt den samme svampetur i skoven, plus et par ekstra rekognosceringsture, med afgang fra bordet i skoven ved Hareskov Station kl. 13. Turene fortsætter også i 2015, den tredje søndag i måneden. Nogle ture har været rene tilløbsstykker, andre sparsomt besøgt hvis regnen var for kraftig, eller vinterfrosten havde bidt sig fast. Men der er altid fundet svampe, og svampeårets gang i naturen er blevet dokumenteret i hidtil uset grad. Projektet er en del af Ole Terneys natur-netværksprojekt Uglesiden på internettet (www.uglesiden.wikispaces.com). Wikispaces er et gratis hjemmeside-system, hvortil alle kan bidrage og dele deres viden. Det er målrettet til alle fra børnehave til videregående uddannelser. Prøv at klikke dig ind på Uglesiden, find de flere tusind svampebilleder fra Hareskoven, og overvej hvad du kan bidrage med. Svampe i skoven ved juletid: Henrik Mathiassen undersøger en 3-årig rigtbevokset bøgekævle, og Ole Terney funderer over både Kløvblad og Kliddet Fnughat i Hareskoven 21. dec sammen med 19 deltagere. Fotos: Flemming Rune. MYCELIET nr. 6 december 2014 side 2

3 Kontaktpersoner til betalingsture Foreningen bliver adskillige gange hvert år kontaktet af firmaer og andre, som gerne vil have anvist en kyndig svampeguide til en tur i skoven. Forespørgslerne rettes ofte til foreningens boks, som tømmes af Steen Elborne. Bestyrelsen har vedtaget, at disse henvendelser om ture videresendes til formænd eller (ledende) kontaktpersoner i lokalafdelingerne, da disse har lokalkendskabet til egnede ledere. De enkelte lokalafdelinger har frie hænder til selv at vedtage en fordelingsprocedure for turene blandt interesserede ledere. I Sjællands lokalafdeling har været anvendt forskellige principper for fordeling. Bl.a. har man forsøgt at give førsteprioritet til ledere, som inden for en bestemt periode har været aktive som (ulønnede) ledere for lokalafdelingens egne ture bare til inspiration Der må naturligvis kun anvises turledere, som har foreningens diplom eller et tilsvarende svampekendskab, da de kommer til at repræsentere foreningen udadtil. Som vejledende takst anbefales det at tage kr. i honorar, som turlederen kan få udbetalt direkte fra arrangøren, men honoraret kan tilpasses efter turens art og deltagerantal. Revision af krav til diplomprøven Bestyrelsen er i gang med at foretage en lettere revision af kravene til foreningens diplomprøve. Anne Storgaard indarbejder de seneste ændringer i danske svampenavne i listen over artskendskab til diplomprøven, og Jørn Gry opdaterer diplomprøvens tolkning af spiselighed og giftighed. Det anbefales at holde sig løbende orienteret om diplomprøvekravene, som står anført på foreningens hjemmeside: Der arbejdes for øvrigt på at fremstille et nyt diplom i ændret layout, da de hidtidige, fortrykte diplomer nu er næsten sluppet op. De har været anvendt siden diplomprøvens indførelse i 1982, men efter at vi har rundet 200 diplomtagere er der brug for et nyt oplag i moderne design. Æ Skurrehat har mistet en af sine støtter Foreningens vestjyske lokalafdeling mistede den 4. august en af sine initiativtagere, Poul Borup, der døde efter kort tids sygdom. Han var med til at starte den arbejdsgruppe, som i 2009 blev til Æ Skurrehat, og han deltog aktivt i lokalafdelingens organisering og opbygning. Som turleder og medleder på de fleste ture engagerede han sig fuldt ud i at udbrede svampekendskabet og fik ikke mindst slået et slag for svampenes store kulinariske værdi. I lokalbestyrelsen formulerede han oplægget til vedtægter, var med til at organisere kurser, og som sekretær og kasserer fik han den direkte kontakt med hele Æ Skurrehats hastigt voksende medlemsskare. Efter svampeturene var han selv opsøgende over for nye, potentielle medlemmer og fik udviklet medlemstallet mere i Vestjylland end nogensinde før i foreningens historie. Også forbindelsen til hovedforeningen varetog han entusiastisk. I formandens indbakke ligger stadig 65 mails fra Poul Æret være hans minde. Poul Borup i sit es i Dejbjerg Plantage, august Foto: Flemming Rune. MYCELIET nr. 6 december 2014 side 3

4 Samarbejde med giftlinjen Foreningen samarbejder med Giftlinjen på Bispebjerg Hospital om håndtering af svampeforgiftninger i hele landet. Jørn Gry er kontaktperson, og i 2015 vil foreningen revidere den liste over potentielle svampebestemmere i hele landet, som Giftlinjen kan anvende ved akut opståede forgiftninger eller mistanke om sådanne. Det planlægges også at udarbejde et spørgeskema til brug i forbindelse med uheldige oplevelser med svampe, så vores viden om svampeforgiftninger kan blive større. Nyt værk om spisesvampe Jørn Gry og Bente Fabech fra Fødevarestyrelsen har været hoved mænd i et stort, fællesnordisk projekt om vilde spisesvampe, der sælges i butikker og på markeder i Skandinavien. Projektet er omtalt i Svampe 68, på side 38-43, og handler om både fødevaresikkerhed, retningslinjer for og kontrol med handel af spisesvampe og ikke mindst en meget veldokumenteret risikovurdering. De to store, engelsksprogede baggrundsrapporter for risikovurderingen på hhv. 117 og 471 sider er særdeles læsværdige og bygger på et hav af referencer til den nyeste toksikologiske litteratur. De kan købes trykt for hhv. 262,50 kr. og 475,00 kr. fra Nordisk Ministerråd. Men fra hhv. 4. marts og 10. juli 2014 har de også kunnet læses ganske gratis hér: Svampedagen, lørdag 28. februar 2015 Traditionen tro afholdes foreningens generalforsamling med tilhørende foredragsdag den sidste lørdag i februar, kl Vi forventer igen at være i Geologisk Museums auditorium, Øster Voldgade 5-7, 1350 København V, og som formiddagstema er valgt begrebet citizen science jeg plejer at kalde det folkeforskning på dansk. Det drejer sig om, hvordan man inddrager borgerne/amatørerne i forskningen hvilket Danmarks Svampeatlas er et præmieeksempel på. Men der er mere i det end det. Et nyt projekt, Biowide, er ved at starte op, og Facebook-gruppen, der er udsprunget af svampeatlasset (https://www.facebook.com/groups/svampeatlas/) har fået flere medlemmer end svampeforeningen og med en ganske anden aldersprofil. Kom til svampedagen og generalforsamlingen og vær med til at diskutere, hvordan du kan få mest muligt ud af at være med, og hvordan du bedst kan bidrage. MYCELIET nr. 6 december 2014 side 4

5 Fredningsudvalget Foreningens tre udvalg Fredningsudvalget, Navneudvalget (for danske navne på svampe), og det udvalg, der bedømmer ansøgninger til foreningens fonde, mødes jævnligt i løbet af året, tager de nødvendige beslutninger og initiativer, og har en ret stabil personbesætning (se tredjesidste side i programmet). Bestyrelsen fastlægger og godkender udvalgenes sammensætning, og senest er stud.mag. (i historie og dansk) Tobias Bøllingtoft blevet optaget i Fredningsudvalget. Tobias tog svampeforeningens diplom 6. oktober 2014, men har interesseret sig brændende for svampe i adskillige år. Han er aktiv i Sjællands Lokalafdeling og har bl.a. Jægersborg Dyrehave som en af sine foretrukne jagtmarker. Tobias bydes velkommen i Fredningsudvalget. Foreningens udvalg er altid åbne for nye, interesserede medlemmer. Tobias Bøllingtoft Foreningens fonde Der er ansøgningsfrist for foreningens fonde den 1. november og den 1. april. Læs mere om fondenes formål og funktion i Svampe 31 og på foreningens hjemmeside. Ansøgningsfristen den 1. november er indført for to år siden for at give en længere forberedelsesperiode (mulighed for indkøb af billige billetter mv.) inden sæsonen det følgende år. Der indkom dog ingen ansøgninger til fristen den 1. november 2014, og derfor afsættes dobbelt beløb til udbetaling den 1. april. På grund af den lave rentefod i disse år begrænser udbetalingen sig dog til kr. i alt. Den gyldne svampekurv uddeles fra 2015 og frem på generalforsamlingen som en hæderspris til en svampesamler, der i særlig grad har udmærket sig fagligt, socialt eller organisatorisk i foreningen. I forrige nummer af Myceliet indkaldtes forslag til prismodtagere, og formanden modtog flere velargumenterede indstillinger. I modsætning til de oprindelige planer har bestyrelsen ikke udvalgt en prismodtager, men lagt valget i hænderne på formanden. Det betyder, at alle i foreningen nu kan drømme om at modtage den store hæder ved generalforsamlingen undtagen formanden. Glæden ved at kunne give er dog også et privilegium i sig selv Stor svampekurv og lille pige i Pedersker Plantage, Bornholm. Foto: Flemming Rune. Medlemstallet har det fint. I modsætning til mange andre grønne foreninger kan vi ikke klage i Svampeforeningen. Vi er nær de medlemmer, heraf 198 udenlandske. Om vi sætter en ny rekord ved årsskiftet afsløres på generalforsamlingen. Det er tæt på Næste bestyrelsesmøde i hovedforeningen er lørdag den 17. januar Da fastlægges de sidste detaljer vedr. Svampedagen og generalforsamlingen. Lokalforeningerne er velkomne til at sende forslag til dagsordenen for bestyrelsesmøderne. MYCELIET nr. 6 december 2014 side 5

Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang

Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang Nr. 3 januar 2013 Et nyt svampeår er i gang Foreningen er gået i gang med sit 108. år. De mere end 2000 medlemmer kan traditionen tro se frem til over 150 arrangementer i løbet af 2013, heraf mindst 100

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere