Hurtig brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig brugervejledning"

Transkript

1 Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet. Denne korte guide giver derfor kun de vigtigste anvisninger om, hvordan enheden bruges på en nem måde. Du kan finde yderligere oplysninger under rubrikken Support og downloads på vores hjemmeside komplet vejledning, FAQ, undervisningsprogrammer Advarsel Funktioner, som kræver længere opmærksomhed, må kun bruges, når bilen er standset. Din egen og de andre trafikanters sikkerhed har fortrinsret frem for telefonopkald, musik eller navigationsanvendelser. Vær ansvarlig: Kør forsigtigt og pas på dit omgivende miljø. Parrot frasiger sig ethvert ansvar, hvis du vælger at tilsidesætte denne advarsel. Opdatering Du kan downloade de sidste opdateringer til dit produkt gratis (og se fremgangsmåden for opdatering) på vores hjemmeside under rubrikken Support og downloads. Ved hjælp af disse opdateringer kan du drage fordel af nye funktioner og forbedre produktets kompatibilitet. Indhold USB / mini-usb kabel Cigartænderoplader Fastgørelse på solskærm Parrot MINIKIT+ 1

2 Første anvendelse Opladning af Parrot MINIKIT+ Inden første ibrugtagning skal Parrot MINIKIT+ være ladet helt op. Det gør man ved hjælp af bilens cigartænderstik og ved at forbinde USB / mini-usb kablet med opladeren og med kittet. Det er også muligt at forbinde Parrot MINIKIT+ med en PC ved hjælp af USB / mini-usb kablet. Lysdioden ved siden af mini USB-stikket lyser rødt for at angive, at opladningen er i gang. Lysdioden slukker, når opladningen er afsluttet Når batteriet er svagt, underretter Parrot MINIKIT+ dig om det med en stemmemeddelelse. Montering af Parrot MINIKIT+ Sæt det sorte bånd på bilens solskærm som vist op skemaet nedenfor. Glid dernæst klemmen bag på Parrot MINIKIT+ ind til det sted, der er forudset til det på båndet. Bemærk: Båndet har 2 steder, hvor man kan installere Parrot MINIKIT+, alt efter om solskærmen er slået op eller ned. Du kan således let installere Parrot MINIKIT+ igen, hvis du har brug for at bruge solskærmen under kørslen. Afhængig af din bilmodel kan du ligeledes bruge klemmen til at sætte Parrot MINIKIT+ direkte på solskærmen. Tænd & sluk af Parrot MINIKIT+ Tryk på den røde knap i 2 sekunder for at tænde Parrot MINIKIT+. Parrot MINIKIT+ i standby Hvis du efterlader Parrot MINIKIT+ i bilen uden at slukke for den, vil Parrot MINIKIT+ slå over på standby. I kraft af sin vibrationsdetektor vil Parrot MINIKIT+ automatisk vende tilbage til normal funktion, når du kommer tilbage til bilen. Hvis Bluetooth funktionen er aktiveret på din telefon, når du stiger ind i bilen, vil forbindelsen mellem de to enheder automatisk blive oprettet. 2

3 Få adgang til menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Naviger rundt i menuerne ved at benytte drejeknappen og godkend med den grønne knap eller ved at trykke på drejeknappen. Tryk på den røde knap eller vent i nogle sekunder for at forlade menuen. Forbind og tilslut en telefon med Bluetooth Inden Parrot MINIKIT+ bruges med din telefon, skal du forbinde de to enheder. Når de to enheder har registreret hinanden, er det ikke længere nødvendigt at fortsætte denne handling. Når sættet startes, forbindes der automatisk med Parrot MINIKIT+ afhængigt af telefonmodellen. 1. Start en periferisk Bluetooth søgning med din Bluetooth telefon (se telefonens brugsanvisning). 2. Vælg Parrot MINIKIT+. 3. Indtast 0000 på din telefon, når der anmodes om det. > Parrot MINIKIT+ meddeler Tilkobling udført, når de to enheder er tilsluttet. PIN code : 0000 Automatisk forbindelse Når telefonen er blevet parret med Parrot MINIKIT+, oprettes forbindelsen automatisk mellem de 2 enheder, hver gang de kommer i nærheden af hinanden og der er tændt for dem. Hvis du efterlader Parrot MINIKIT+ i standby i din bil, vil kittet automatisk forbinde sig med din telefon, når du vender tilbage til bilen i kraft af sin vibrationsdetektor. Det er muligt at forbinde to telefoner med Parrot MINIKIT+ samtidigt. For at gøre det, skal valgmuligheden Dual mode aktiveres. Når de to telefoner er forbundet med Parrot MINIKIT+, kan du modtage påkald fra de 2 telefoner på kittet. Til gengæld er det kun telefonlisten fra den telefon, der først blev forbundet med Parrot MINIKIT+, der er tilgængelig på kittet. Du kan dog let skifte mellem de to tilsluttede telefoner ved at trykke i 2 sekunder på drejeknappen. Sådan synkroniserer du telefonlisten For de fleste Bluetooth-telefoner synkroniseres telefonlisten automatisk med systemets hukommelse. Det er kun de kontaktpersoner, som er gemt i telefonens hukommelse, der synkroniseres. Hvis dine kontaktpersoner er gemt på SIM-kortet, skal de føres over i telefonens hukommelse. Læs telefonens brugervejledning for yderligere oplysninger.. Bemærk: Afhængig af din telefonmodel, kan din telefon bede dig om at bekræfte overføringen af telefonlisten. Hvis din telefon ikke foretager synkroniseringen automatisk, kan man også anvende telefonens funktion Object Push for at sende telefonens kontaktpersoner til Parrot MINIKIT+ med Bluetooth. For at gøre dette, Tryk på drejeknappen og vælg Modtag kontaktpersoner. Efter synkronisering eller fremsendelse via Bluetooth er alle dine kontaktpersoner tilgængelige med stemmegenkendelse uden indlæring. 3

4 Telefon Modtage et opkald Et indgående opkald angives ved en ringetone. Navnet på kontaktpersonen meddeles, hvis nummeret på denne kontaktperson er gemt i telefonlisten på den telefon, som er tilsluttet Parrot MINIKIT+. Med det magiske ord accepter kan du acceptere et indgående opkald. Med det magiske ord afvise kan du afvise et indgående opkald. For at bruge følgende magiske ord skal de magiske ord aktiveres. For at gøre dette tryk på drejeknappen og vælg Magiske ord. Tryk på drejeknappen for at aktivere/deaktivere de magiske ord. Foretag et opkald 1. Tryk på den grønne knap for at aktivere stemmestyringen. > Parrot MINIKIT+ beder om navnet på den kontaktperson, som du vil ringe til. 2. Sig navnet på den kontaktperson, som du vil ringe til, efterfulgt af typen af telefonnummer, hvis kontaktpersonen har flere numre. > Opkaldet til denne kontaktperson sker automatisk, hvis stemmekommandoen er opfattet korrekt. I modsat fald udsender det håndfrie sæt en bekræftelse. 3. Bekræft ved at sige Ja eller Ringe op eller præciser typen af telefonnummer (f.eks.: Hjem, kontor, mobil). > Der foretages således et opkald til denne kontaktperson. Brug under et opkald Brug drejeknappen for at indstille lydstyrken under en samtale. Lydstyrken gemmes til de efterfølgende samtaler. Tryk på den grønne knap for at omstille en igangværende samtale på din telefon. Med Parrot MINIKIT+ kan du sende DTMF-toner under en samtale for feks at styre din telefonsvarer. Det gør du ved at trykke på drejeknappen under samtalen. 4

5 Navigationsanvisninger Hvis du har en GPS funktion på din telefon og din telefon tillader at sende navigationsanvisninger via Bluetooth (profil A2DP), vil disse navigationsanvisninger blive meddelt på Parrot MINIKIT+. Bemærk: Navigationsanvisningerne udsendes ikke på Parrot MINIKIT+ højttaleren under et opkald. Hyppige problemer Parrot MINIKIT+ melder «Hukommelse fyldt» Du kan tilkoble op til 10 telefoner med Parrot MINIKIT+. Hvis du tilkobler en elvte telefon, vil sættet melde «Hukommelse fyldt». I så fald skal du slette hukommelsen i Parrot MINIKIT+ ved at trykke samtidigt på den røde og den grønne knap i 3 sekunder. Hermed slettes også alle kontaktpersonerne. Parrot MINIKIT+ virker blokeret I tilfælde af problemer kan du genstarte Parrot MINIKIT+. For at gøre dette: 1. Tryk samtidigt på drejeknappen og Reset-knappen bag på MINIKIT+. 2. Slip Reset-knappen. Slip dernæst drejeknappen. Min telefon kan ikke bruges sammen med sættet Kontroller din telefons kompatibilitet med Parrot MINIKIT+. Du finder listen over kompatible telefoner med Parrot MINIKIT+ på vores websted under Support & Downloads. Hvis din telefon er anført som kompatibel, skal du måske opdatere din Parrot MINIKIT+. Du finder fremgangsmåden for opdatering af Parrot MINIKIT+ på vores websted com, under Support & Downloads. Generelle oplysninger Garanti Parrot produkterne er dækket af en 1-års garanti fra købsdatoen, hvad angår reservedele og reparation, med mindre produktet er blevet ændret, og ved præsentation af et bevis for køb (dato og sted for køb samt produktets serienummer) hos forhandleren eller direkte hos Parrot. Garantien dækker ikke opdatering af software indbefattet i Parrot produkter med Bluetooth mobiltelefoner beregnet til regnskabsføring, indhentning af data, udvendig beskadigelse af produktet på grund af normal brug af produktet, enhver beskadigelse forårsaget af et uheld, en unormal brug eller en ikke autoriseret brug af produktet, et ikke Parrot produkt. Parrot er ikke ansvarlig for opbevaring, tab eller beskadigelse af data under transport eller reparation. Et produkt, der viser sig ikke at være fejlbehæftet, vil blive returneret til afsenderen, som vil få tilsendt en regning for udgifter til behandling, kontrol og transport. Reset 5

6 Ændringer Forklaringerne og specifikationerne i denne guide er kun vejledende og kan blive ændret uden forudgående varsel. De anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de bliver trykt. Denne guide er blevet udarbejdet med største omhu i den hensigt at give dig den mest nøjagtige information. Parrot kan dog ikke drages til ansvar for konsekvenserne af fejl eller udeladelser i denne guide, eller for beskadigelser eller utilsigtet tab af data, som direkte eller indirekte er et resultat af brugen af informationen heri. Parrot forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre produktets design eller brugervejledningen uden nogen form for begrænsning og uden forpligtigelse til at underrette brugerne herom. Da vi konstant bestræber os på at opgradere og forbedre vores produkter, kan det produkt, du har købt, være lidt forskellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det er tilfældet, kan der fås en senere udgave af denne guide i elektronisk format på Parrots website Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt(elektrisk og elektronisk udstyr) Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektro-nisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elek-tronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 6 FCC ID: RKXMYNOS4

Quick start guide Hurtig brugervejledning Hurtigstartguide Pikaopas Snabbmanual Rychlý návod k použití Skrócona instrukcja obsługi Hızlı kullanım

Quick start guide Hurtig brugervejledning Hurtigstartguide Pikaopas Snabbmanual Rychlý návod k použití Skrócona instrukcja obsługi Hızlı kullanım Quick start guide Hurtig brugervejledning Hurtigstartguide Pikaopas Snabbmanual Rychlý návod k použití Skrócona instrukcja obsługi Hızlı kullanım kılavuzu Краткое руководство по эксплуатации Parrot ASTEROID

Læs mere

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Rulning gennem menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Sættet siger navnet på den pågældende menu. Naviger rundt i menuerne ved at dreje

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere