NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 SIENAS FRED Bag de to øverste vinduer mellem de to træer i Pensione Chiusarelli i Siena sad Johannes Jørgensen fra og skrev værket om den hellige Katerina af Siena. På hotellet hæger man nidkært om den danske digters minde, og hans værelse, nr. 23, kalder man endnu Danskerens værelse. (Foto sh)

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf E- mail: Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Ved åbningen af Julemærkehjemmet i Svendborg i september 1914 skrev Johannes Jørgensen dette digt, som bragtes i en lille folder udgivet til lejligheden. Historien melder ikke noget om, hvorvidt der er skrevet en melodi til teksten. 2

3 Prof. em. W. Glyn Jones nyt æresmedlem. Bestyrelsen for Johannes Jørgensen Selskabet har udnævnt prof. em. W. Glyn Jones til æresmedlem af selskabet. Det sker i anerkendelse af det store arbejde prof. Glyn Jones gennem årene har ydet i forskningen omkring Johannes Jørgensens liv og forfatterskab. Glyn Jones første bog, Johannes Jørgensens modne år udkom på Gyldendal i 1963 og i 1969 udkom bogen Johannes Jörgensen i New York en gennemgang af J.J.s forfatterskab. Det var den seneste bog Johannes Jørgensen Selskabet i 2008 udgav på dansk under titlen Han blev aldrig italiener. I 2009 udgav selskabet en samling af artikler og essays fra årene af prof. Glyn Jones i bogen Omkring digteren Johannes Jørgensen. Desuden har prof. Jones, som er bosat i England, medvirket ved Johannes Jørgensen Selskabets sommermøder. STORE BOGDAG Årets STORE BOGDAG på Hald Hovedgård ved Viborg afholdes i år lørdag d. 13. august. Temaet i år Der er så dejligt ude på landet, der som bekendt er et H. C. Andersen-citat, men ikke desto mindre passer godt til at fremhæve Johannes Jørgensens kærlighed ikke mindst til den danske (læs fynske) natur. På trods af sine næsten 40 år i Italien, var hans kærlighed til Danmark og den danske natur usvækket. Det vil enhver, der er fortrolig med hans litteratur, kunne bekræfte. Derfor vil Johannes Jørgensen Selskabet være deltager ved årets Store Bogdag efter sidste år at have måttet svigte arrangementet. Programmet for STORE BOGDAG kan man læse om på arrangementets hjemmeside 3

4 JOHANNES JØRGENSEN og SIENA P. Alfredo Scarciglia sammen med selskabets formand, Stig Holsting, i Capelle delle Volte med det berømte billede af Katerina af Siena. Her holdt Johannes Jørgensen ofte af at sidde i stilhed. (Foto Andreas Holsting) 4 Under et forårsbesøg i den toscanske by Siena mødte repræsentanter for Johannes Jørgensen Selskabets bestyrelse den sienesiske dominikaner, p. Alfredo Scarciglia O.P., der har specialiseret sig i Johannes Jørgensens forhold til Siena og byens berømte helgen, den hellige Katerina af Siena. Det var pater Alfredo, der i 2006 tog initiativet til opsætningen af en mindeplade for den danske digter på det sted, hvor han boede under arbejdet med at skrive biografien over S. Katerina. Pater Alfredo har forsket meget i Johannes Jørgensens katerinastudier og har udtalt, at digterens bog om byens store helgenskikkelse er det vægtigste og smukkeste værk om hende fra det 20. årh. Vi har tidligere i Nyhedsbrevet bragt omtaler af p. Alfredos arbejde for Johannes Jørgensen og den konference over Johannes Jørgensens katerinaarbejder, som p. Alfredo i 2007 tog initiativet til. (Se Nyhedsbrevet 2006 nr. 2 og 4) Formålet med rejsen var at tilrettelægge og arrangere den planlagte grupperejse for fortrinsvis medlemmer af selskabet, som sker i begyndelsen af oktober. Det var derfor en stor glæde, men ikke nogen overraskelse at erfare, med hvilken veneration den danske digters navn endnu hædres i den smukke gamle toscanske by. Mindepladen for Johannes Jørgensen på Hotel Chiusarellis mur. (Foto A.H.)

5 SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN OG DEN HELLIGE KATERINA AF SIENA. af Stig Holsting Ordene over disse linjer Sienas fred La pace di Siena står på en mindeplade opsat for Johannes Jørgensen på muren ved indgangsdøren til Pensione Chiusarelli, hans logi i Siena under hans ophold i byen i årene , det såkaldte engelske pensionat. Betegnelsen Sienas Fred var hans egen men navnet må siges at være lidt af en tilsnigelse, idet stedet ind imellem på de indre planer kun gav ham ringe ro og fred. Dog kunne han siden erklære følgende: Der var en Tid i mit Liv, da ingen Magt i Verden kunde have faaet mig til, godvilligt at forlade Siena. Sådan indleder han nemlig en lille beretning, der egentlig handler om en af den hellige Katerina af Sienas discipele trobadouren Francesco Malavolti. Den står i bogen Italiensk, som udkom i Men hvad det var, der bandt den danske digter så stærkt til den toskanske by, skal vi senere vende tilbage til. Først skal vi følge ham til Paris i foråret og sommeren En aften i foråret 1914 sad Johannes Jørgensen som hædersgæst ved et selskab i Paris. Han skildrer episoden i sine erindringer og fortæller bl.a., at han på et tidspunkt under middagen diskret under bordet på sit bordkort skriver navnet Siena som et udtryk for sin længsel efter den toskanske by, han har måttet forlade for et stykke tid for at holde en række foredrag på Institut Catolique i Paris. Det var ikke godvilligt, han havde måttet tage afstikkeren til Paris, men det var et løfte givet året før, som nu skulle indfries. Når de tre måneder, som opholdet skulle vare, var forbi, måtte han tilmed en tur over Danmark, inden han atter kunne vende tilbage til Siena. Opholdet i Siena i var ikke hans første, men denne gang var det en nødløsning for ham, idet han på det nærmeste var blevet hjemløs. Tidligt på året 1913 indtraf det endelige og afgørende brud mellem ham og hans kone, Amalie. Hans rejse fra hjemmet og fra Danmark var da nærmest at ligne med en flugt. Et kort ophold ved det belgiske universitet i Louvain var ikke blevet en succes. Undervisning lå ikke til ham og resultatet var, at han også måtte forlade dette sted. Tanken om at skrive en bog om den hellige Katerina af Siena havde længe ligget og ulmet hos ham, efter at hans bog om den hellige Frans havde vist, at denne genre lå godt for ham. Allerede i 1906 havde han under et ophold i benediktinerklostret i Beuron gjort de første notater om Katerina, og i 1912 tog han under et ophold i byen arbejdet op igen men måtte snart afbryde det og rejse videre. Det var som sædvanlig jagten på penge, der drev ham videre, en Løntjener kalder han sig, og de familiære forhold havde som sagt også siden ændret sig drastisk. Han foretog i september 1913 en rejse til Weimar gennem 5

6 Goethes land en pilgrimsrejse i mindet om den store tysker, som havde beskæftiget ham siden hans drengeår hjemme i onkel Jørgens klassiske bibliotek i Svendborg. I Goethes liv kunne han også genfinde en del af sit eget dilemma og rastløse flakken rundt. Resultatet af denne rejse kom året efter i Goethebogen, som blev færdigskrevet i Koblenz. Han besluttede sig nu for at rejse tilbage til Siena for at gøre det påbegyndte arbejde færdigt dels, fordi Katerina kaldte på ham og dels for ved denne bog, som han mente måtte blive af samme størrelse og betydning som Fransbogen, at sikre sine børn økonomisk. Bogen skulle da også siden blive den af hans mange arbejder, han af flere grunde selv satte højst. Sin ankomst til byen skildrer han således i sin dagbog 8. november 1913 i toner, som er karakteristisk for ham: Kl. 4 i Toget til Empoli Siena. Svagt gylden Morgenrøde over blaa Bjærge. Markerne graa af Dug, Flodkløfter damper, Taage stiger. Det morgenklare rene kolde Siena. Gensyn med S. Domenico. I Pension Chiusarelli. Derpaa foran S. Kat s Kapel og gennem Byen til S. Francesco. Med noget besvær kom han i gang med arbejdet. Det påbegyndte manuskript havde han efterladt hos sin franciskanske ven fra La Rocca-tiden i 1894, franciskaneren p. Felice, som nu var gardian ved franciskanerklostret i Siena. Samtidig opholdt der sig i Siena en anden katerinaforsker nemlig franskmanden Robert Fawtier. De to mænd omgikkes hinanden en del, diskuterede flittigt Katerina og tog såmænd også på udflugter sammen i Sienas omegn. Men deres syn på helgeninden var forskelligt, hvilket Johannes Jørgensen åbent erkender i sin dagbog. Han fornemmer også, at Fawtier af og til er ved at miste lysten til at arbejde med helgeninden efter deres samtaler. Tanken på familien i Danmark og længslen efter børnene plagede Johannes Jørgensen meget og gjorde koncentrationsevnen vanskelig for ham at fastholde. At den unge danske student Peter Schindler var i Siena på samme tid betød lidt selskab og muligheden for at tale dansk. Men ellers var den første tid i byen præget af ensomhedsfølelse og vanskelighed med at falde til. Den ene dag skriver han i dagbogen: En stærk, tilfreds, kraftigt lykkelig Stemning. for dagen efter at give udtryk for et trist syn på livet her: Siena er saa borgerlig, saa prosaisk, saa stemningsløs. Da Schindler den 15. november forlod Siena for at tage til Rom for at påbegynde et præstestudium, blev ensomheden til tider kvælende. I denne ensomme tilværelse, som han ikke så nogen udvej på, flakkede hans aldrig svigtende fantasi omkring kvindeligt selskab rundt mellem smukke opvartningspiger eller unge veludstyrede sieneserinder. Tilsyneladende havde han et vist kvindetække, men måtte ustandseligt kæmpe med sin følsomme samvittighed, når han syntes, at han er gået for vidt. Men arbejdet med katerinabogen kom dog så småt i gang. På et tidspunkt kasserede han alt det tidligere skrevne, som han karakteriserer som blot et skelet til det, han egentlig ønskede at skrive. På Sienas kommunale bibliotek begyndte han at læse den store samling af breve, som helgeninden havde sendt ud i alle verdenshjørner til konger, fyrster, kardinaler, almindelige mennesker og til paven selv. Han måtte oversætte de middelalderlige tekster fra både italiensk og latin en ganske imponerende bedrift, som i sig selv sætter hans arbejde 6

7 i perspektiv. Spørgsmålet om hans italienskkundskaber allerede i var tilstrækkelige til at trænge ind i middelaldersprogets tankegang melder sig. I forordet til Katerinabogen takker han sine unge sienesiske venner, som: lyttede taalmodigt til Barbaren, der mishandlede Eders Sprog. Han havde siden sin første Italiensrejse i 1894 ofte været i landet. Da han 5. november 1913 kører mod syd, skriver han i dagbogen: Tiende Gang passerer jeg Brenner. Men det havde hidtil altid kun været for kortere besøg. Denne gang var det for at bosætte sig i Italien, selvom han på dette tidspunkt vel næppe var klar over, at det skulle være for de næste knap 40 år. 24. nov skriver han i dagbogen: Hjem i Regn, fulgt af Tozzi. Jeg forstaar saa lidt Italiensk og taler det saa daarligt. Men vi kender til hans eminente sprogøre, og at han altså alligevel har følt sig sprogligt rustet til at begynde den store opgave med de mange hundrede breve, Katerinas 400 sider store bog Dialogen og de mange fyldige samtidsberetninger om helgeninden, viser jo den omstændighed, at han fuldførte arbejdet. Vi må dog tro, at han af og til har rådført sig med en af sine italienske venner. At han ind imellem følte sig fristet til at opgive arbejdet var af mere personlige grunde. Ofte kunne han føle sig ganske blottet for inspiration og måtte så arbejde på rutinen. At han samtidig også påtog sig at undervise en ung dame på hotellet i italiensk skyldes lige så meget hans trang til kvindeligt selskab som behovet for at stive sine italienskkundskaber af. Katerinas ord i hendes skrifter gør imidlertid et voldsomt indtryk på ham, især da han selv føler, at hans liv er så langt fra det, han virkelig ønsker, og især fra hendes hårde og ultimative krav. I forordet til Katerinabogen skriver han lidt kryptisk, hvordan han i begyndelsen egentlig var bange for den strenge helgeninde så forskellig fra den blide umbrer, Frans af Assisi. I Johannes Jørgensens dagbøger fra denne tid følger vi kun hans arbejde sporadisk som på et sidespor fra hans daglige færden i byen. Men hendes ord rækker alligevel på et spand af 600 år frem og griber ham stærkt med sin intensitet af middelalderfromhed og absolutte religiøse krav. Der kan ikke herske tvivl om, at arbejdet med Katerinas breve i sidste ende er med til at redde hans katolske tro, men her og nu bragte de ham ofte i en religiøs konflikt, for han så sig ikke i stand til at leve op til idealet. Gang på gang udtaler han tvivl om, hvorvidt han vil være i stand til at gennemføre arbejdet med bogen. Hvad der i sidste ende alligevel bringer ham en vis sjælefred, skal vi vende tilbage til. Forklaringen på hans dilemma skal findes i hans eget splittede sind. Bogen om den hellige Frans blev skrevet ud fra hans idealistiske syn på det enkle og gudhengivne liv i pagt med Guds natur og det enkle og fattige liv, som Frans prædikede og selv levede i ydmyg kærlighed og blid forståelse for andres vanskeligheder. Katerina derimod var af en helt anden støbning. I sit forord til bogen om hende skriver han således: Der er i hendes viljestærke Væsen et Drag af Herskesyge, et Element af Tyranni, som var mig imod. Denne frygt for Katerina, som han giver udtryk for, bundede i hans egen situation. Efter opgøret med Amalie havde han som sagt måttet forlade hjemmet i Charlottenlund uden at vide, om han nogensinde ville se sine børn igen. 7

8 En tysk-amerikansk dame, der som han er pensionær på Hotel Chiusarelli, forelsker sig tilsyneladende i ham, og han bliver naturligvis påvirket deraf. De går lange ture i egnen omkring Siena, ind imellem med hinanden i hånden, men han er ikke egentlig forelsket i hende, blot betaget af hendes smukke udseende og vel også lidt forfængeligt stolt over hendes åbenbare følelser for ham. Hun efterlod da heller ikke noget savn hos ham, da hun i februar 1914 forlod Siena. Men da har en anden kvinde også allerede fanget hans opmærksomhed. Han forstod som nogen splittelsen mellem ånd og drift hans ungdomsromaner viser dette ganske tydeligt, og dagbøgerne er fulde af hårde selvanklager over hans mange nederlag. I Katerinabogen skriver han bl.a. følgende: Det er Augustins Lære om de to Stæder, det er Dominikanermystikerens [Heinrich Seuse] Lære om de to Kærligheder, det er Ignatius af Loyolas Lære om de to Bannere. (1. udg. S. 31) Johannes Jørgensen kredser ofte i sit forfatterskab om disse to Kærligheder den himmelske og den jordiske om splittelsen mellem ånd og kød drift og idealer. En overgang overvejede han at skrive en bog om den franciskanske mystiker, Jacopone da Todi, som i et stort værk behandler emnet om di to tilsyneladende modsatte kræfter, så emnet lå ham på sinde. I Siena kom han ind i kredsen af unge kunstnere, hvis forhold til religion var yderst overfladisk og nærmest kun bevægede sig på et æstetisk plan. Den sienesiske digter, Federigo Tozzi, opsøgte ham en dag og drog ham ind i denne kreds, hvor også den unge smukke forfatterinde Anita Renieri færdedes. Mødet med hende skulle komme til at bringe ham i en voldsom konflikt med sig selv og sin samvittighed, for han blev forelsket i hende med en styrke, som vel nærmest må karakteriseres som erotisk besættelse, der truede med at berøve ham ikke kun arbejdsevnen men også hans tro. Dette forhold er nærmere beskrevet i min indledning en litterær skæbne i bogen Fagerø fra Derfor skal det kun ganske kort berøres her. I sine dagbøger fra denne tid beskriver han ret indgående, hvordan hans og Anitas næsten daglige omgang med hinanden hurtigt udviklede sig til et nært erotisk præget forhold, Federigo Tozzi. Tegning af Johannes Jørgensen, men enten var det aldersforskellen, som greb forstyrrende ind, eller det var Anitas rastløse selvoptagethed, der fik ham til at svinge mellem fryd og fortvivlelse. Dagbogsoptegnelserne tydeliggør hans svingende sindstilstand og hans evigt nagende samvittighed. Samtidig så han i Tozzi en rival, som 8

9 også var betaget i Anita, skønt han var gift og havde barn. Men først og fremmest så Johannes Jørgensen i hende et stærkt modstykke til den hellige Katerina, hvis breve usminket lader ham se i sit eget flossede sjæleliv som i et spejl. Heri bestod først og fremmest det ambivalente forhold, som han fra første færd fik til helgeninden. Her var ingen relativeren eller smutveje. Hun er klar i mælet og gang på gang føler han, at hendes ord er rettet personligt mod ham, som når hun f.eks. skriver følgende til en af sine venner en vis Stefano Maconi: hvis Lidenskaben vil forlede dig ind i Egenkærlighedens Dag, eller Sjælen vil ind i Gudserkendelsens Dag uden at have gennemvandret Selverkendelsens Nat, saa vil den hurtig blive taget af sine Fjender Strax vil Overmod og Hovmod, Lidenskab og Verdens-Lyst, Djævlen og Kødet, alle vil faa den i deres Vold. Og derfor vil jeg, at du stadig hviler mellem Dag og Nat, det er, at du erkender dig selv i Gud og Gud i dig (Den hellige Katerina, 1.udg. s. 306) Katerinabogens mange og udførlige citater af helgenindens breve giver ikke alene læseren en klar fornemmelse af, hvilken styrke hun besad i sin kamp for at redde kirken gennem en hård forfaldsperiode men også et billede af, hvad Johannes Jørgensen selv havde brug for i sin kamp med egne vanskeligheder. Under opgøret mellem pave Urban VI og modpaven Klemens VII skriver Katerina til den letfærdige dronning Johanne af Neapel, som støttede modpaven, følgende ramsaltede svada om legemet der: er en Sæk, fuld af Raaddenskab, som stinker ud af alle Ender et Instrument, som ikke giver anden Lyd en Syndens (s. 303) Det er ord, som Johannes Jørgensen utvivlsomt har grundet en del over for at stive sit eget mod af, siden han bringer dette i citat i bogen. Efter at have grundet over en tekst som denne kunne Johannes Jørgensen skrive følgende i sin dagbog: Bliver om Eftm. på mit Værelse, læsende Sa. Caterina især N Og som sædvanlig omvender hun mig og jeg tilbringer omkring Kl. 5 en Time di consoldazione sopra. Johannes Jørgensen vidste naturligvis, at han var i stand til at skrive bogen om den hellige Katerina, han kendte sine evner og talentets rækkevidde, men de vilkår, under hvilke han kom til at skrive den selvforskyldt eller ej bragte ham i tvivl og gav endelig bogen en ekstra dimension, som den ellers ville have manglet. Hans egen personlige moralske og åndelige kamp bragte ham i et nært forhold til Katerinas absolutisme, som tvang ham til et selvopgør. Og så midt i alle hans kvaler kommer budskabet i januar 1913 om Mogens Ballins sygdom til døden. Fuld af skam skriver han i dagbogen: Og alt det, mens Mogens maaske ligger og døer i Danmark! Forholdet til Anita svingede som sagt næsten fra dag til dag hele året 1914 igennem. De tre måneder han tilbragte i Paris er præget af sort fortvivlelse og længsel efter hende men også af svær tvivl om hendes hensigter og endelig også om hans egne. Pludseligt stærkt Tungsind. Hjemlængsel Hjemløshed eller Hvad vil jeg skikkelige lille dansker med dette haarde Pigebarn er typiske udbrud i hans dagbøger i disse måneder. Men det var altså også hendes navn han skrev på det omtalte bordkort under middagen i Paris og ikke Sienas. Det vil være forkert at beskylde ham for forfalskning, for de to navne gik så at sige op i en højere enhed i hans bevidsthed. En overgang overvejede han tilmed at bosætte 9

10 10 Via dei Rossi i Siena, hvor Johannes Jørgensen kom meget. Nogle gader gav han symbolske navne, ikke for at sløre deres identitet, men efter den betydning, de havde for ham. (Foto S.H.) Lizzaen en promenade i Siena, hvor Johannes Jørgensen og hans venner yndede at gå aftentur. (Foto S.H.) sig permanent i Siena. Under gennemgangen af kilderne til Katerinas liv og historie stødte han på beretningen om den ovenfor nævnte Francesco Malavolti en ung sienesisk adelsmand og trobadour som blev en af helgenindens trofaste disciple og endte som abbed i et kloster uden for Siena. Men inden han nåede så vidt, levede han et sorgløst liv omgiven af kvinder, som nød hans gunst og vice versa. Da han kom i berøring med Katerina, gik det med ham som med så mange andre han blev fanget ind af hendes spirituelle karisma og sluttede sig til hendes kreds. Men fortiden indhentede ham ustandselig og gang på gang måtte han gå bodsgangen tilbage til Katerina og bekende, at han endnu engang havde ladet sig lokke af bløde pigearme. Mødet med Francesco Malavoltis historie kaldte på noget i Johannes Jørgensens samvittighed, for han kunne pludselig genkende træk i sit eget liv på tværs af århundrederne. I den ovenfor nævnte lille beskrivelse i Italiensk beretter han med stor indfølingsevne om Malavoltis dilemma, så levende og med detaljer, som kun kan være hentet ud af hans egen situation. Også han er fanget ind af Katerinas dragning også han glemmer i hede stunder helgenindens formaninger og lader sig lokke også han må gang på gang gå bodsgangen til pater Felices skriftestol i San Francescokirken og bekende og granske sit hjerte med ordene:

11 Om det virkelig var Sandt, at jeg kæmpede af Kærlighed til Gud mod de stadige Fristelser om det virkelig var saa, at jeg kæmpede den gamle Strid? Men som med Francesco Malavolti sejrede også helgeninden over Johannes Jørgensens dilemma. Få, der kom i berøring med Katerina, kom derfra uden at være mærket af hendes åndsstyrke. Og hjælpen kom i skikkelse af en kvinde af kød og blod. Beretningen om Johannes Jørgensens møde i Paris med den unge franske malerinde, Andrée Carof, er velkendt og bl.a. behandlet her i bladet (se Nyhedsbrevet Nr. 1, marts 2010). I sin bog Alvernerbjærget skildrer Johannes Jørgensen sine rejser til stedet for den hellige Frans af Assisis stigmatisering bl.a. i 1915 sammen med Andrée Carof. Ganske vist slører han hendes identitet og køn og kalder hende Fra Serafico. Men herved iklæder han på symbolsk vis Andrée den hellige Katerinas skikkelse eller i hvert fald Katerinas betydning for hans redning, idet Katerina i biografien omtales som den serafiske jomfru. Han indleder dette afsnit i sin bog om Alvernerbjerget med at skildre, hvordan hun, altså Andrée, som den barmhjertige samaritan frelser ham, da hans liv synes ødelagt. Symbolværdien er slående og ikke til at tage fejl af. Ved Andrées energiske mellemkomst forlader Johannes Jørgensen sit elskede Siena og mere eller mindre direkte fører vejen til Assisi. Denne artikel er i grunden kun ret summarisk, især taget i betragtning, at de to år i Siena var den måske mest betydningsfulde periode i Johannes Jørgensens liv. Emnet er da heller ikke færdigbehandlet endnu, men vil blive genstand for yderligere behandling efterhånden, som dagsbogsstudierne og de relevante korrespondancer er blevet gennemgået. Franciscanerkonventet i Siena, hvor pater Felice var Gardian. (Foto S.H.) 11

12 Golden Days festival TRO fortæller om, hvordan troen historisk set har påvirket vores kultur og historie, og hvordan troen viser sig som en ny kulturel tendens og en moderne subkultur i dag. Forestillingen om, at vi lever i et sekulariseret samfund har præget det 20. århundrede, men kigger man rundt i det moderne Danmark, er troen synlig overalt: Troen er en del af sproget vi taler, byen vi bor i og musikken vi hører. Gennem historien har tro vist sig som religiøsitet eller spiritualitet og lige nu taler man om, at troen former sig som en ny inderlighed inden for eksempelvis musik og billedkunst men også inden for de nye ledelsesfilosofier på direktionsgangene, hvor mindfullness og meditation er blevet konkrete værk tøjer til at skabe forretning. Med festivalen TRO sætter Golden Days fokus på tro som et fænomen, der rækker ud over de religiøse forestillinger. Tro som det aktive tilvalg af en større sandhed hvad enten det drejer sig om troen på ateisme eller Allah. Med disse ord præsenterer festivalledelsen årets Golden Days festival i København i dagene september Da temaet ligger lige for Johannes Jørgensen Selskabets formål, har man valgt at flytte årets sommermøde og slå det sammen med et arrangement under Golden Days. Det sker i Møstings Hus søndag den 11. september kl Læs i øvrigt nedenfor. Programmet ser således ud: Litteraturhistoriker, dr. phil. Pil Dahlerup: Før og efter. Johannes Jørgensens lyriske strategier før og efter konversionen Stig Holsting: Johannes Jørgensen og Italien. Sangeren Morten Kold vil til eget guitarakkompagnement synge sange af danske komponister til tekster af Johannes Jørgensen. Tilmelding er nødvendig p.g.a. pladsen i Møstings Hus. Det kan ske på tlf eller eller på mail: I øvrigt kan programmet læses på selskabets hjemmeside eller på programmet for Golden Days hjemmeside ISSN

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. La Rocca

JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. La Rocca JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Marts 2014 12. Årg. La Rocca Nr. 1 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL

JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni 2012 10. Årg. Nr. 2 DET GAMLE SPIL NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2 LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø Omslag og design: LS2 Smertefri /LS Når solen varmer, så man bliver helt afslappet Når man dufter blomsterne i haven Og smager det nyplukkede frugt Imens fuglene

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere