NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 SIENAS FRED Bag de to øverste vinduer mellem de to træer i Pensione Chiusarelli i Siena sad Johannes Jørgensen fra og skrev værket om den hellige Katerina af Siena. På hotellet hæger man nidkært om den danske digters minde, og hans værelse, nr. 23, kalder man endnu Danskerens værelse. (Foto sh)

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf E- mail: Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Ved åbningen af Julemærkehjemmet i Svendborg i september 1914 skrev Johannes Jørgensen dette digt, som bragtes i en lille folder udgivet til lejligheden. Historien melder ikke noget om, hvorvidt der er skrevet en melodi til teksten. 2

3 Prof. em. W. Glyn Jones nyt æresmedlem. Bestyrelsen for Johannes Jørgensen Selskabet har udnævnt prof. em. W. Glyn Jones til æresmedlem af selskabet. Det sker i anerkendelse af det store arbejde prof. Glyn Jones gennem årene har ydet i forskningen omkring Johannes Jørgensens liv og forfatterskab. Glyn Jones første bog, Johannes Jørgensens modne år udkom på Gyldendal i 1963 og i 1969 udkom bogen Johannes Jörgensen i New York en gennemgang af J.J.s forfatterskab. Det var den seneste bog Johannes Jørgensen Selskabet i 2008 udgav på dansk under titlen Han blev aldrig italiener. I 2009 udgav selskabet en samling af artikler og essays fra årene af prof. Glyn Jones i bogen Omkring digteren Johannes Jørgensen. Desuden har prof. Jones, som er bosat i England, medvirket ved Johannes Jørgensen Selskabets sommermøder. STORE BOGDAG Årets STORE BOGDAG på Hald Hovedgård ved Viborg afholdes i år lørdag d. 13. august. Temaet i år Der er så dejligt ude på landet, der som bekendt er et H. C. Andersen-citat, men ikke desto mindre passer godt til at fremhæve Johannes Jørgensens kærlighed ikke mindst til den danske (læs fynske) natur. På trods af sine næsten 40 år i Italien, var hans kærlighed til Danmark og den danske natur usvækket. Det vil enhver, der er fortrolig med hans litteratur, kunne bekræfte. Derfor vil Johannes Jørgensen Selskabet være deltager ved årets Store Bogdag efter sidste år at have måttet svigte arrangementet. Programmet for STORE BOGDAG kan man læse om på arrangementets hjemmeside 3

4 JOHANNES JØRGENSEN og SIENA P. Alfredo Scarciglia sammen med selskabets formand, Stig Holsting, i Capelle delle Volte med det berømte billede af Katerina af Siena. Her holdt Johannes Jørgensen ofte af at sidde i stilhed. (Foto Andreas Holsting) 4 Under et forårsbesøg i den toscanske by Siena mødte repræsentanter for Johannes Jørgensen Selskabets bestyrelse den sienesiske dominikaner, p. Alfredo Scarciglia O.P., der har specialiseret sig i Johannes Jørgensens forhold til Siena og byens berømte helgen, den hellige Katerina af Siena. Det var pater Alfredo, der i 2006 tog initiativet til opsætningen af en mindeplade for den danske digter på det sted, hvor han boede under arbejdet med at skrive biografien over S. Katerina. Pater Alfredo har forsket meget i Johannes Jørgensens katerinastudier og har udtalt, at digterens bog om byens store helgenskikkelse er det vægtigste og smukkeste værk om hende fra det 20. årh. Vi har tidligere i Nyhedsbrevet bragt omtaler af p. Alfredos arbejde for Johannes Jørgensen og den konference over Johannes Jørgensens katerinaarbejder, som p. Alfredo i 2007 tog initiativet til. (Se Nyhedsbrevet 2006 nr. 2 og 4) Formålet med rejsen var at tilrettelægge og arrangere den planlagte grupperejse for fortrinsvis medlemmer af selskabet, som sker i begyndelsen af oktober. Det var derfor en stor glæde, men ikke nogen overraskelse at erfare, med hvilken veneration den danske digters navn endnu hædres i den smukke gamle toscanske by. Mindepladen for Johannes Jørgensen på Hotel Chiusarellis mur. (Foto A.H.)

5 SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN OG DEN HELLIGE KATERINA AF SIENA. af Stig Holsting Ordene over disse linjer Sienas fred La pace di Siena står på en mindeplade opsat for Johannes Jørgensen på muren ved indgangsdøren til Pensione Chiusarelli, hans logi i Siena under hans ophold i byen i årene , det såkaldte engelske pensionat. Betegnelsen Sienas Fred var hans egen men navnet må siges at være lidt af en tilsnigelse, idet stedet ind imellem på de indre planer kun gav ham ringe ro og fred. Dog kunne han siden erklære følgende: Der var en Tid i mit Liv, da ingen Magt i Verden kunde have faaet mig til, godvilligt at forlade Siena. Sådan indleder han nemlig en lille beretning, der egentlig handler om en af den hellige Katerina af Sienas discipele trobadouren Francesco Malavolti. Den står i bogen Italiensk, som udkom i Men hvad det var, der bandt den danske digter så stærkt til den toskanske by, skal vi senere vende tilbage til. Først skal vi følge ham til Paris i foråret og sommeren En aften i foråret 1914 sad Johannes Jørgensen som hædersgæst ved et selskab i Paris. Han skildrer episoden i sine erindringer og fortæller bl.a., at han på et tidspunkt under middagen diskret under bordet på sit bordkort skriver navnet Siena som et udtryk for sin længsel efter den toskanske by, han har måttet forlade for et stykke tid for at holde en række foredrag på Institut Catolique i Paris. Det var ikke godvilligt, han havde måttet tage afstikkeren til Paris, men det var et løfte givet året før, som nu skulle indfries. Når de tre måneder, som opholdet skulle vare, var forbi, måtte han tilmed en tur over Danmark, inden han atter kunne vende tilbage til Siena. Opholdet i Siena i var ikke hans første, men denne gang var det en nødløsning for ham, idet han på det nærmeste var blevet hjemløs. Tidligt på året 1913 indtraf det endelige og afgørende brud mellem ham og hans kone, Amalie. Hans rejse fra hjemmet og fra Danmark var da nærmest at ligne med en flugt. Et kort ophold ved det belgiske universitet i Louvain var ikke blevet en succes. Undervisning lå ikke til ham og resultatet var, at han også måtte forlade dette sted. Tanken om at skrive en bog om den hellige Katerina af Siena havde længe ligget og ulmet hos ham, efter at hans bog om den hellige Frans havde vist, at denne genre lå godt for ham. Allerede i 1906 havde han under et ophold i benediktinerklostret i Beuron gjort de første notater om Katerina, og i 1912 tog han under et ophold i byen arbejdet op igen men måtte snart afbryde det og rejse videre. Det var som sædvanlig jagten på penge, der drev ham videre, en Løntjener kalder han sig, og de familiære forhold havde som sagt også siden ændret sig drastisk. Han foretog i september 1913 en rejse til Weimar gennem 5

6 Goethes land en pilgrimsrejse i mindet om den store tysker, som havde beskæftiget ham siden hans drengeår hjemme i onkel Jørgens klassiske bibliotek i Svendborg. I Goethes liv kunne han også genfinde en del af sit eget dilemma og rastløse flakken rundt. Resultatet af denne rejse kom året efter i Goethebogen, som blev færdigskrevet i Koblenz. Han besluttede sig nu for at rejse tilbage til Siena for at gøre det påbegyndte arbejde færdigt dels, fordi Katerina kaldte på ham og dels for ved denne bog, som han mente måtte blive af samme størrelse og betydning som Fransbogen, at sikre sine børn økonomisk. Bogen skulle da også siden blive den af hans mange arbejder, han af flere grunde selv satte højst. Sin ankomst til byen skildrer han således i sin dagbog 8. november 1913 i toner, som er karakteristisk for ham: Kl. 4 i Toget til Empoli Siena. Svagt gylden Morgenrøde over blaa Bjærge. Markerne graa af Dug, Flodkløfter damper, Taage stiger. Det morgenklare rene kolde Siena. Gensyn med S. Domenico. I Pension Chiusarelli. Derpaa foran S. Kat s Kapel og gennem Byen til S. Francesco. Med noget besvær kom han i gang med arbejdet. Det påbegyndte manuskript havde han efterladt hos sin franciskanske ven fra La Rocca-tiden i 1894, franciskaneren p. Felice, som nu var gardian ved franciskanerklostret i Siena. Samtidig opholdt der sig i Siena en anden katerinaforsker nemlig franskmanden Robert Fawtier. De to mænd omgikkes hinanden en del, diskuterede flittigt Katerina og tog såmænd også på udflugter sammen i Sienas omegn. Men deres syn på helgeninden var forskelligt, hvilket Johannes Jørgensen åbent erkender i sin dagbog. Han fornemmer også, at Fawtier af og til er ved at miste lysten til at arbejde med helgeninden efter deres samtaler. Tanken på familien i Danmark og længslen efter børnene plagede Johannes Jørgensen meget og gjorde koncentrationsevnen vanskelig for ham at fastholde. At den unge danske student Peter Schindler var i Siena på samme tid betød lidt selskab og muligheden for at tale dansk. Men ellers var den første tid i byen præget af ensomhedsfølelse og vanskelighed med at falde til. Den ene dag skriver han i dagbogen: En stærk, tilfreds, kraftigt lykkelig Stemning. for dagen efter at give udtryk for et trist syn på livet her: Siena er saa borgerlig, saa prosaisk, saa stemningsløs. Da Schindler den 15. november forlod Siena for at tage til Rom for at påbegynde et præstestudium, blev ensomheden til tider kvælende. I denne ensomme tilværelse, som han ikke så nogen udvej på, flakkede hans aldrig svigtende fantasi omkring kvindeligt selskab rundt mellem smukke opvartningspiger eller unge veludstyrede sieneserinder. Tilsyneladende havde han et vist kvindetække, men måtte ustandseligt kæmpe med sin følsomme samvittighed, når han syntes, at han er gået for vidt. Men arbejdet med katerinabogen kom dog så småt i gang. På et tidspunkt kasserede han alt det tidligere skrevne, som han karakteriserer som blot et skelet til det, han egentlig ønskede at skrive. På Sienas kommunale bibliotek begyndte han at læse den store samling af breve, som helgeninden havde sendt ud i alle verdenshjørner til konger, fyrster, kardinaler, almindelige mennesker og til paven selv. Han måtte oversætte de middelalderlige tekster fra både italiensk og latin en ganske imponerende bedrift, som i sig selv sætter hans arbejde 6

7 i perspektiv. Spørgsmålet om hans italienskkundskaber allerede i var tilstrækkelige til at trænge ind i middelaldersprogets tankegang melder sig. I forordet til Katerinabogen takker han sine unge sienesiske venner, som: lyttede taalmodigt til Barbaren, der mishandlede Eders Sprog. Han havde siden sin første Italiensrejse i 1894 ofte været i landet. Da han 5. november 1913 kører mod syd, skriver han i dagbogen: Tiende Gang passerer jeg Brenner. Men det havde hidtil altid kun været for kortere besøg. Denne gang var det for at bosætte sig i Italien, selvom han på dette tidspunkt vel næppe var klar over, at det skulle være for de næste knap 40 år. 24. nov skriver han i dagbogen: Hjem i Regn, fulgt af Tozzi. Jeg forstaar saa lidt Italiensk og taler det saa daarligt. Men vi kender til hans eminente sprogøre, og at han altså alligevel har følt sig sprogligt rustet til at begynde den store opgave med de mange hundrede breve, Katerinas 400 sider store bog Dialogen og de mange fyldige samtidsberetninger om helgeninden, viser jo den omstændighed, at han fuldførte arbejdet. Vi må dog tro, at han af og til har rådført sig med en af sine italienske venner. At han ind imellem følte sig fristet til at opgive arbejdet var af mere personlige grunde. Ofte kunne han føle sig ganske blottet for inspiration og måtte så arbejde på rutinen. At han samtidig også påtog sig at undervise en ung dame på hotellet i italiensk skyldes lige så meget hans trang til kvindeligt selskab som behovet for at stive sine italienskkundskaber af. Katerinas ord i hendes skrifter gør imidlertid et voldsomt indtryk på ham, især da han selv føler, at hans liv er så langt fra det, han virkelig ønsker, og især fra hendes hårde og ultimative krav. I forordet til Katerinabogen skriver han lidt kryptisk, hvordan han i begyndelsen egentlig var bange for den strenge helgeninde så forskellig fra den blide umbrer, Frans af Assisi. I Johannes Jørgensens dagbøger fra denne tid følger vi kun hans arbejde sporadisk som på et sidespor fra hans daglige færden i byen. Men hendes ord rækker alligevel på et spand af 600 år frem og griber ham stærkt med sin intensitet af middelalderfromhed og absolutte religiøse krav. Der kan ikke herske tvivl om, at arbejdet med Katerinas breve i sidste ende er med til at redde hans katolske tro, men her og nu bragte de ham ofte i en religiøs konflikt, for han så sig ikke i stand til at leve op til idealet. Gang på gang udtaler han tvivl om, hvorvidt han vil være i stand til at gennemføre arbejdet med bogen. Hvad der i sidste ende alligevel bringer ham en vis sjælefred, skal vi vende tilbage til. Forklaringen på hans dilemma skal findes i hans eget splittede sind. Bogen om den hellige Frans blev skrevet ud fra hans idealistiske syn på det enkle og gudhengivne liv i pagt med Guds natur og det enkle og fattige liv, som Frans prædikede og selv levede i ydmyg kærlighed og blid forståelse for andres vanskeligheder. Katerina derimod var af en helt anden støbning. I sit forord til bogen om hende skriver han således: Der er i hendes viljestærke Væsen et Drag af Herskesyge, et Element af Tyranni, som var mig imod. Denne frygt for Katerina, som han giver udtryk for, bundede i hans egen situation. Efter opgøret med Amalie havde han som sagt måttet forlade hjemmet i Charlottenlund uden at vide, om han nogensinde ville se sine børn igen. 7

8 En tysk-amerikansk dame, der som han er pensionær på Hotel Chiusarelli, forelsker sig tilsyneladende i ham, og han bliver naturligvis påvirket deraf. De går lange ture i egnen omkring Siena, ind imellem med hinanden i hånden, men han er ikke egentlig forelsket i hende, blot betaget af hendes smukke udseende og vel også lidt forfængeligt stolt over hendes åbenbare følelser for ham. Hun efterlod da heller ikke noget savn hos ham, da hun i februar 1914 forlod Siena. Men da har en anden kvinde også allerede fanget hans opmærksomhed. Han forstod som nogen splittelsen mellem ånd og drift hans ungdomsromaner viser dette ganske tydeligt, og dagbøgerne er fulde af hårde selvanklager over hans mange nederlag. I Katerinabogen skriver han bl.a. følgende: Det er Augustins Lære om de to Stæder, det er Dominikanermystikerens [Heinrich Seuse] Lære om de to Kærligheder, det er Ignatius af Loyolas Lære om de to Bannere. (1. udg. S. 31) Johannes Jørgensen kredser ofte i sit forfatterskab om disse to Kærligheder den himmelske og den jordiske om splittelsen mellem ånd og kød drift og idealer. En overgang overvejede han at skrive en bog om den franciskanske mystiker, Jacopone da Todi, som i et stort værk behandler emnet om di to tilsyneladende modsatte kræfter, så emnet lå ham på sinde. I Siena kom han ind i kredsen af unge kunstnere, hvis forhold til religion var yderst overfladisk og nærmest kun bevægede sig på et æstetisk plan. Den sienesiske digter, Federigo Tozzi, opsøgte ham en dag og drog ham ind i denne kreds, hvor også den unge smukke forfatterinde Anita Renieri færdedes. Mødet med hende skulle komme til at bringe ham i en voldsom konflikt med sig selv og sin samvittighed, for han blev forelsket i hende med en styrke, som vel nærmest må karakteriseres som erotisk besættelse, der truede med at berøve ham ikke kun arbejdsevnen men også hans tro. Dette forhold er nærmere beskrevet i min indledning en litterær skæbne i bogen Fagerø fra Derfor skal det kun ganske kort berøres her. I sine dagbøger fra denne tid beskriver han ret indgående, hvordan hans og Anitas næsten daglige omgang med hinanden hurtigt udviklede sig til et nært erotisk præget forhold, Federigo Tozzi. Tegning af Johannes Jørgensen, men enten var det aldersforskellen, som greb forstyrrende ind, eller det var Anitas rastløse selvoptagethed, der fik ham til at svinge mellem fryd og fortvivlelse. Dagbogsoptegnelserne tydeliggør hans svingende sindstilstand og hans evigt nagende samvittighed. Samtidig så han i Tozzi en rival, som 8

9 også var betaget i Anita, skønt han var gift og havde barn. Men først og fremmest så Johannes Jørgensen i hende et stærkt modstykke til den hellige Katerina, hvis breve usminket lader ham se i sit eget flossede sjæleliv som i et spejl. Heri bestod først og fremmest det ambivalente forhold, som han fra første færd fik til helgeninden. Her var ingen relativeren eller smutveje. Hun er klar i mælet og gang på gang føler han, at hendes ord er rettet personligt mod ham, som når hun f.eks. skriver følgende til en af sine venner en vis Stefano Maconi: hvis Lidenskaben vil forlede dig ind i Egenkærlighedens Dag, eller Sjælen vil ind i Gudserkendelsens Dag uden at have gennemvandret Selverkendelsens Nat, saa vil den hurtig blive taget af sine Fjender Strax vil Overmod og Hovmod, Lidenskab og Verdens-Lyst, Djævlen og Kødet, alle vil faa den i deres Vold. Og derfor vil jeg, at du stadig hviler mellem Dag og Nat, det er, at du erkender dig selv i Gud og Gud i dig (Den hellige Katerina, 1.udg. s. 306) Katerinabogens mange og udførlige citater af helgenindens breve giver ikke alene læseren en klar fornemmelse af, hvilken styrke hun besad i sin kamp for at redde kirken gennem en hård forfaldsperiode men også et billede af, hvad Johannes Jørgensen selv havde brug for i sin kamp med egne vanskeligheder. Under opgøret mellem pave Urban VI og modpaven Klemens VII skriver Katerina til den letfærdige dronning Johanne af Neapel, som støttede modpaven, følgende ramsaltede svada om legemet der: er en Sæk, fuld af Raaddenskab, som stinker ud af alle Ender et Instrument, som ikke giver anden Lyd en Syndens (s. 303) Det er ord, som Johannes Jørgensen utvivlsomt har grundet en del over for at stive sit eget mod af, siden han bringer dette i citat i bogen. Efter at have grundet over en tekst som denne kunne Johannes Jørgensen skrive følgende i sin dagbog: Bliver om Eftm. på mit Værelse, læsende Sa. Caterina især N Og som sædvanlig omvender hun mig og jeg tilbringer omkring Kl. 5 en Time di consoldazione sopra. Johannes Jørgensen vidste naturligvis, at han var i stand til at skrive bogen om den hellige Katerina, han kendte sine evner og talentets rækkevidde, men de vilkår, under hvilke han kom til at skrive den selvforskyldt eller ej bragte ham i tvivl og gav endelig bogen en ekstra dimension, som den ellers ville have manglet. Hans egen personlige moralske og åndelige kamp bragte ham i et nært forhold til Katerinas absolutisme, som tvang ham til et selvopgør. Og så midt i alle hans kvaler kommer budskabet i januar 1913 om Mogens Ballins sygdom til døden. Fuld af skam skriver han i dagbogen: Og alt det, mens Mogens maaske ligger og døer i Danmark! Forholdet til Anita svingede som sagt næsten fra dag til dag hele året 1914 igennem. De tre måneder han tilbragte i Paris er præget af sort fortvivlelse og længsel efter hende men også af svær tvivl om hendes hensigter og endelig også om hans egne. Pludseligt stærkt Tungsind. Hjemlængsel Hjemløshed eller Hvad vil jeg skikkelige lille dansker med dette haarde Pigebarn er typiske udbrud i hans dagbøger i disse måneder. Men det var altså også hendes navn han skrev på det omtalte bordkort under middagen i Paris og ikke Sienas. Det vil være forkert at beskylde ham for forfalskning, for de to navne gik så at sige op i en højere enhed i hans bevidsthed. En overgang overvejede han tilmed at bosætte 9

10 10 Via dei Rossi i Siena, hvor Johannes Jørgensen kom meget. Nogle gader gav han symbolske navne, ikke for at sløre deres identitet, men efter den betydning, de havde for ham. (Foto S.H.) Lizzaen en promenade i Siena, hvor Johannes Jørgensen og hans venner yndede at gå aftentur. (Foto S.H.) sig permanent i Siena. Under gennemgangen af kilderne til Katerinas liv og historie stødte han på beretningen om den ovenfor nævnte Francesco Malavolti en ung sienesisk adelsmand og trobadour som blev en af helgenindens trofaste disciple og endte som abbed i et kloster uden for Siena. Men inden han nåede så vidt, levede han et sorgløst liv omgiven af kvinder, som nød hans gunst og vice versa. Da han kom i berøring med Katerina, gik det med ham som med så mange andre han blev fanget ind af hendes spirituelle karisma og sluttede sig til hendes kreds. Men fortiden indhentede ham ustandselig og gang på gang måtte han gå bodsgangen tilbage til Katerina og bekende, at han endnu engang havde ladet sig lokke af bløde pigearme. Mødet med Francesco Malavoltis historie kaldte på noget i Johannes Jørgensens samvittighed, for han kunne pludselig genkende træk i sit eget liv på tværs af århundrederne. I den ovenfor nævnte lille beskrivelse i Italiensk beretter han med stor indfølingsevne om Malavoltis dilemma, så levende og med detaljer, som kun kan være hentet ud af hans egen situation. Også han er fanget ind af Katerinas dragning også han glemmer i hede stunder helgenindens formaninger og lader sig lokke også han må gang på gang gå bodsgangen til pater Felices skriftestol i San Francescokirken og bekende og granske sit hjerte med ordene:

11 Om det virkelig var Sandt, at jeg kæmpede af Kærlighed til Gud mod de stadige Fristelser om det virkelig var saa, at jeg kæmpede den gamle Strid? Men som med Francesco Malavolti sejrede også helgeninden over Johannes Jørgensens dilemma. Få, der kom i berøring med Katerina, kom derfra uden at være mærket af hendes åndsstyrke. Og hjælpen kom i skikkelse af en kvinde af kød og blod. Beretningen om Johannes Jørgensens møde i Paris med den unge franske malerinde, Andrée Carof, er velkendt og bl.a. behandlet her i bladet (se Nyhedsbrevet Nr. 1, marts 2010). I sin bog Alvernerbjærget skildrer Johannes Jørgensen sine rejser til stedet for den hellige Frans af Assisis stigmatisering bl.a. i 1915 sammen med Andrée Carof. Ganske vist slører han hendes identitet og køn og kalder hende Fra Serafico. Men herved iklæder han på symbolsk vis Andrée den hellige Katerinas skikkelse eller i hvert fald Katerinas betydning for hans redning, idet Katerina i biografien omtales som den serafiske jomfru. Han indleder dette afsnit i sin bog om Alvernerbjerget med at skildre, hvordan hun, altså Andrée, som den barmhjertige samaritan frelser ham, da hans liv synes ødelagt. Symbolværdien er slående og ikke til at tage fejl af. Ved Andrées energiske mellemkomst forlader Johannes Jørgensen sit elskede Siena og mere eller mindre direkte fører vejen til Assisi. Denne artikel er i grunden kun ret summarisk, især taget i betragtning, at de to år i Siena var den måske mest betydningsfulde periode i Johannes Jørgensens liv. Emnet er da heller ikke færdigbehandlet endnu, men vil blive genstand for yderligere behandling efterhånden, som dagsbogsstudierne og de relevante korrespondancer er blevet gennemgået. Franciscanerkonventet i Siena, hvor pater Felice var Gardian. (Foto S.H.) 11

12 Golden Days festival TRO fortæller om, hvordan troen historisk set har påvirket vores kultur og historie, og hvordan troen viser sig som en ny kulturel tendens og en moderne subkultur i dag. Forestillingen om, at vi lever i et sekulariseret samfund har præget det 20. århundrede, men kigger man rundt i det moderne Danmark, er troen synlig overalt: Troen er en del af sproget vi taler, byen vi bor i og musikken vi hører. Gennem historien har tro vist sig som religiøsitet eller spiritualitet og lige nu taler man om, at troen former sig som en ny inderlighed inden for eksempelvis musik og billedkunst men også inden for de nye ledelsesfilosofier på direktionsgangene, hvor mindfullness og meditation er blevet konkrete værk tøjer til at skabe forretning. Med festivalen TRO sætter Golden Days fokus på tro som et fænomen, der rækker ud over de religiøse forestillinger. Tro som det aktive tilvalg af en større sandhed hvad enten det drejer sig om troen på ateisme eller Allah. Med disse ord præsenterer festivalledelsen årets Golden Days festival i København i dagene september Da temaet ligger lige for Johannes Jørgensen Selskabets formål, har man valgt at flytte årets sommermøde og slå det sammen med et arrangement under Golden Days. Det sker i Møstings Hus søndag den 11. september kl Læs i øvrigt nedenfor. Programmet ser således ud: Litteraturhistoriker, dr. phil. Pil Dahlerup: Før og efter. Johannes Jørgensens lyriske strategier før og efter konversionen Stig Holsting: Johannes Jørgensen og Italien. Sangeren Morten Kold vil til eget guitarakkompagnement synge sange af danske komponister til tekster af Johannes Jørgensen. Tilmelding er nødvendig p.g.a. pladsen i Møstings Hus. Det kan ske på tlf eller eller på mail: I øvrigt kan programmet læses på selskabets hjemmeside eller på programmet for Golden Days hjemmeside ISSN

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

JOHANNES JØRGENSEN SOM FRANS AF ASSISIS TROUBADUR OG FORSKER.

JOHANNES JØRGENSEN SOM FRANS AF ASSISIS TROUBADUR OG FORSKER. JOHANNES JØRGENSEN SOM FRANS AF ASSISIS TROUBADUR OG FORSKER. Et kortfattet overblik Enhver ved, at ingen person og intet tema betød mere for forfatteren Johannes Jørgensen end den middelalderlige helgen,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI et 100 års minde.

DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI et 100 års minde. DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI et 100 års minde. af STIG HOLSTING Foran i 1. udgaven af Johannes Jørgensens bog om den hellige Frans af Assisi har han noteret titlerne på tre af sine tidligere bøger, nemlig

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet efter døden Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet i den usynlige verden En kendis vender tilbage fra de døde og fortæller sin historie. Den bedste modgift

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere