DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA"

Transkript

1 sion sionrefleksion e Tale Refleksion le Lytte DIALOG TALE Dialog g Dialog RefleksionR TERefleksion R efleksiontale DI Dialog Refleksion Tale DIA Dialog Lærervejledning til BuildToExpress LEGOeducation.com LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group.

2 Indhold Elever bygger sig til bedre kommunikation Processen BuildToExpress sættene BuildToExpress udfordringskortene Reglerne De første lektioner Andre vigtige ting at huske på

3 Elever bygger sig til bedre kommunikation LEGO Education BuildToExpress kan bruges til en lang række emner og temaer i undervisningen, når du vil inspirere til refleksion og diskussion blandt eleverne og hjælpe dem med at udtrykke deres tanker og idéer. Med BuildToExpress kan du anvende de færdiglavede undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt med henblik på bestemte undervisningsmål, eller du kan redigere dem, så de passer til et hvilket som helst emne og klassens specifikke behov. BuildToExpress er et fantastisk værktøj til emner, hvor der er mere end ét svar på et spørgsmål, eller hvor du gerne vil have eleverne til at udtrykke forskellige synspunkter. Med BuildToExpress er der ingen rigtige eller forkerte svar, og du vil opdage, at BuildToExpress er et værktøj, der opfordrer eleverne til at tænke kreativt. BuildToExpress er udviklet af lærere og undervisningseksperter. Det er et veldokumenteret undervisningsværktøj, der kan udvikle den måde, du underviser på, samt den måde eleverne udtrykker sig på. Undersøgelser har vist, at når eleverne bruger BuildToExpress, oplever de en høj grad af "flow" i hver lektion, deres motivation og engagement øges, og værktøjet har en positiv indvirkning på deres evne til problemløsning. I denne lærervejledning kan du finde detaljerede oplysninger om undervisningsprocessen og de regler, der styrer den, samt idéer til, hvordan processen kan fremmes. 3

4 Processen Processen LEGO Education BuildToExpress processen består altid af fire byggeudfordringer. Eleverne bygger konkrete løsningsforslag til disse udfordringer ved at bruge LEGO klodser. Eleverne arbejder i grupper på 4-6 personer. Hvert kort beskriver en byggeudfordring og opfordrer dernæst hver elev til at bygge en model, der er hans eller hendes løsningsforslag til den pågældende udfordring. Til sidst deler alle eleverne deres idéer ved at snakke om de ting, de har bygget, i grupperne. Hvor lang tid hele processen tager afhænger af emnets kompleksitet, elevernes alder, og hvor meget erfaring eleverne har med at bruge BuildToExpress. Giv eleverne 3-5 minutter til at bygge og 5-7 minutter til at udveksle idéer/diskutere hvert af de fire udfordringskort i sættet. Det vil tage ca. 1-2 lektioner a minutter for eleverne at arbejde sig gennem et sæt med fire kort. geudfordringerne er beskrevet på udfordringskortene, og der er én udfordring på hvert kort. De fire byggeudfordringer i hvert sæt opfordrer eleverne til at reflektere over det valgte tema fra flere perspektiver: 1. Tænk over: Hver elev fastlægger sin generelle mening om emnet 2. Husk: Et tilbageblik baseret på tidligere erfaringer 3. Forestil dig: Et kig til fremtiden eller noget forestillet 4. Konkluder: Eleverne opsummerer og drager konklusioner. Emne: Demokrati Emne: Demokrati Emne: Demokrati Brug de næste fire byggeudfordringer til at udforske, hvad du ved og tænker om demokrati. Udfordringerne giver dig mulighed for at se nærmere på konceptet demokrati fra forskellige synsvinkler. Nu skal du bruge din fantasi! Emne: Demokrati Forestil dig, at du bor i det perfekte Tænk på demokrati, og på hvordan du demokratiske samfund. en model, har oplevet demokratiet. der viser, hvad du synes, der skal til for at skabe et perfekt demokratisk en model, der viser, hvad du samfund. Sørg for, at du får den mener "demokrati" betyder. enkeltes rolle i dette perfekte Denne sidste byggeudfordring skal en model, der repræsenterer et demokratiske samfund med. bruges til samle op på din gruppes tanker getid: 3 minutter eksempel på, hvordan demokratiet om, hvad et demokrati er, og konkludere. påvirker din dagligdag. Din model skal getid: 3 minutter hjælpe dig med at forklare andre, hvordan du oplever demokratiet i din Når byggetiden er udløbet, skal dagligdag. I skiftes Se på modellerne på byggepladerne. Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Tænk på alt det, der er blevet sagt. getid: 3 minutter en model, der samler op på, hvad demokrati er, og hvad det betyder for de mennesker, der lever i et Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes demokratisk samfund. getid: 3 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Samfundsfag, Demokrati, 10+ Samfundsfag, Demokrati, 10+ Samfundsfag, Demokrati, 10+ Samfundsfag, Demokrati, 10+ 4

5 LEGO Education BuildToExpress sættene LEGO Education BuildToExpress sættene Eleverne arbejder med hvert deres LEGO Education BuildToExpress sæt, der består af LEGO klodser og en Hver elev laver en individuel besvarelse af spørgsmålene i byggeudfordringerne og bruger byggepladen til at fremvise sin model. LEGO klodserne er altafgørende for BuildToExpress processen, da eleverne anvender dem til at gøre deres tanker og idéer synlige og håndgribelige i form af 3D-modeller. Klodserne gør det muligt for eleverne at konstruere noget konkret uden for dem selv og derved lære mere om emnet. LEGO klodserne i hvert BuildToExpress sæt er omhyggeligt udvalgt, så de kan bruges til at bygge en lang række "færdige metaforer". Udvalget af klodser, farver og minifigurer inspirerer eleverne og stimulerer deres kreativitet og fantasi. De kan med andre ord anvende sættet som et værktøj til at udtrykke sig. Klodserne alene er dog ikke nok. Det er hele BuildToExpress processen og den måde, klodserne bruges på i processen, der er vigtig. BuildToExpress udfordringskortene Udfordringskortene er endnu et meget vigtigt element i BuildToExpress processen. De er udviklet og testet i samarbejde med erfarne BuildToExpress lærere. Kortene definerer emnet og sikrer, at alle eleverne har samme udgangspunkt. Udfordringskortene fungerer også som en trinvis vejledning til eleverne, hvilket hjælper med at få processen til at køre gnidningsløst. Hvis du vil se og udskrive udfordringskortene, skal du gå ind under afsnittet "Udfordringskort" på BuildToExpress dvd en med vejledning og aktivtetspakke. Reglerne Følgende regler er beregnet til at skabe en ramme for, hvordan BuildToExpress processen gennemføres med succes. 1. Alle i gruppen læser udfordringskortene op på skift. Start med den yngste elev, og fortsæt med uret hele gruppen rundt. Alternativt kan læreren vælge at læse det næste udfordringskort højt for hele klassen. 2. Sørg for at løse udfordringerne på alle fire kort i sættet. Hver gang en elev tager det næste kort i sættet, skal hele kortet læses højt. Når gruppen er færdig med at arbejde med kortet, lægges det til side. 3. Den, der læser kortet højt, har også ansvaret for at sikre, at A. alt på kortet bliver læst højt. B. alle instruktionerne på kortet følges. C. tidsfristerne anvendes i byggefasen. D. alle får mulighed for at forklare de modeller, de har E. alle i gruppen hører efter, hvad der bliver sagt. F. kortet lægges til side, når alle udfordringerne er blevet løst, så den næste elev kan starte med det næste kort. 4. Hver person i gruppen skal "bygge sine tanker", hver gang en byggeudfordring læses højt. 5. Når byggetiden er slut, skal alle lægge de klodser, de ikke har brugt til at bygge deres model, i deres BuildToExpress sæt og sætte låget på. Derefter er hver elev klar til at fortælle om sin model. 6. Hver enkelt elev forklarer de tanker, han/hun gjorde sig i forbindelse med bygning af modellen. 7. Den eneste, der må udtale sig om en model eller de tanker, som ligger bag den, er den person, der har bygget den. 5

6 De første lektioner 8. Hjælp hinanden med at forklare modellerne ved at stille åbne og anerkendende spørgsmål til dem. 9. Hold styr på jeres LEGO klodser, og lån ikke klodser til hinanden. 10. Modellerne skal blive stående på byggepladen, til læreren siger, at de må lægges væk. De første lektioner Vi foreslår, at din første lektion (eller to lektioner, hvis der er behov for mere tid) består af seks trin. Ideelt set skal alle seks trin gennemføres uden afbrydelser. 1. Introducer LEGO Education BuildToExpress. Fortæl eleverne, at de skal bruge LEGO Education BuildToExpress sættene til at tænke og dele deres idéer og tanker. 2. Introducer BuildToExpress sættene. Lad eleverne lave et "frit byggeri" eller to for at blive fortrolige med klodserne i BuildToExpress sættet. De må bygge lige det, de har lyst til. 3. Introducer udfordringskortene. Vis eleverne, hvad der er på kortene. 4. Præsenter "reglerne" for lektionerne. 5. Du kan eventuelt gennemgå den indledende øvelse "Metaforøvelser" i støttematerialet. 6. Brug sættet med introduktionskort til en øvelektion. Hver gruppe elever skal arbejde ud fra et sæt udfordringskort og arbejde sig gennem et kort ad gangen. Eleverne skal dele deres tanker om deres modeller parvist eller i grupper. Du kan se gode råd og idéer fra erfarne BuildToExpress lærere i undervisningseksemplerne og på listen med ofte stillede spørgsmål. Når du introducerer BuildToExpress metoden, skal du sørge for, at eleverne er klar over følgende: Dette er en proces, der hjælper dem med at sætte ord på deres egne tanker og idéer og med at kommunikere med hinanden. Understreg, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte løsninger; det handler om at diskutere og dele idéer og tanker. Udfordringskortene fortæller eleverne, hvad de skal gøre. Hvis nogle elever endnu ikke kan læse, kan du udskrive procesoversigten fra støttematerialet for at illustrere, hvordan arbejdsprocessen foregår med et sæt udfordringskort. Der er et enkelt regelsæt, der vil guide eleverne gennem processen. Sørg for, at eleverne har adgang til reglerne gennem hele processen. Udskriv dem fra støttematerialet, eller vis dem på en skærm. LEGO klodserne kan bruges til at lave fysiske metaforer for elevernes tanker og idéer. Metaforøvelserne i støttematerialet kan bruges til at hjælpe eleverne med at forstå formålet med byggefasen. 6

7 Andre vigtige ting at huske på Andre vigtige ting at huske på Læs et udfordringskort ad gangen for eleverne. Ældre elever kan selv læse kortene højt i grupperne. Sørg for, at de løser udfordringen samtidig og inden for den foreslåede tidsramme. Når du har brugt sættet med introduktionskort sammen med eleverne, skal du vælge ét af de temabaserede sæt udfordringskort til de efterfølgende lektioner. Vælg relevante sæt udfordringskort fra udvalget af temaer, der passer til din undervisningsplan. Når du har fået mere erfaring med at bruge materialerne, kan du lave dine egne sæt ved at bruge kortbyggeren. Ældre elever kan arbejde selvstændigt i grupper ved at følge udfordringskortene. Yngre elever kan have brug for mere øvelse og vejledning, inden de bliver fortrolige med metoden. Udskriv de relevante sæt udfordringskort til hver gruppe elever, så de kan se dem, mens de arbejder. Når LEGO Education BuildToExpress anvendes til at reflektere over og diskutere et emne (når du har gennemgået introduktionskortene), er det vigtigt, at du sikrer dig, at eleverne forstår, hvorfor BuildToExpress anvendes. Sæt processen i relation til det emne, der undervises i, og spørg eleverne, hvorfor refleksion og diskussion er vigtige for dette specifikke emne. Sørg for at afstemme dine forventninger i forhold til elevernes alder og udviklingstrin. Jo yngre eleverne er, jo mere fokus bliver der på refleksion og på, at eleverne fortæller deres egne historier. Ældre elever er bedre til at fokusere på at lytte til andre og får noget ud af at høre deres klassekammeraters refleksioner. Der bør være en grundig introduktion til hver BuildToExpress lektion. Yngre elever har sandsynligvis brug for mere lærerstyring for at fremme processen, f.eks. til at læse udfordringskortene højt og holde øje med tiden under bygge- og diskussionsprocessen. I alle aldersgrupper er det vigtigt, at alle eleverne diskuterer deres egne modeller i grupperne. Brug reglerne som rettesnor i processen, og sørg for, at eleverne følger dem. Vær særlig opmærksom på den del af lektionen, hvor eleverne skal diskutere deres egne modeller. Refleksion og diskussion er hovedformålene med BuildToExpress, men disse mål mister deres værdi, hvis læreren eller andre elever kommenterer eller kritiserer en model. Hvis en elevs forklaring af sin egen model er uklar, kan du hjælpe processen på vej ved at stille åbne spørgsmål (se mere om, hvordan du stiller åbne spørgsmål, i "Trinvis vejledning i, hvordan du laver dine egne udfordringskort"). Afslutning af en BuildToExpress lektion Vi foreslår, at du på forhånd gør dig klart, hvordan du vil lave opfølgning på en BuildToExpress lektion. Du kan vælge at følge op på elevernes indsigt og diskussioner ved at bruge deres tanker og idéer i den videre undervisning om emnet. Det kan have betydning for, hvordan du ønsker at konkludere på arbejdet efter den sidste udfordring i sættet. 7

8 LEGOeducation.com Trinvis vejledning i, hvordan du laver dine egne udfordringskort 1. Vælg et emne Eksempel: Miljøet 2. Fastlæg det overordnede mål med processen. Hvad ønsker du, at eleverne skal opnå? Hvad ønsker du, de skal reflektere over og diskutere? Eksempel: Det valgte emne for processen er miljøet, og målgruppen er en 5. klasse. LEGO Education BuildToExpress bruges som et procesværktøj til at præsentere emnet og få eleverne til at udtrykke deres egne tanker og viden om miljøet. Ved hjælp af BuildToExpress processen opdager eleverne, hvor vigtigt det er, at de gør noget for at beskytte miljøet. De diskuterer, hvad det betyder at være miljøbevidst, og hvad de som enkeltpersoner kan gøre for at beskytte miljøet. Processen vil også fremme en generel diskussion om, hvorfor det er vigtigt at beskytte miljøet. 3. Udarbejd en liste med spørgsmål, som du ønsker, eleverne skal reflektere over og diskutere spørgsmål, som styrer eleverne mod processens overordnede mål. Sørg for, at listen ikke bliver for lang i forhold til den afsatte tid. Det kan være nødvendigt at skrive en lang liste med spørgsmål for derefter at vælge de mest nyttige og velegnede. 1

9 Andre overvejelser ved udarbejdelse af egne udfordringskort. Eksempel: Hvordan kan vi beskytte miljøet? Hvad mener vi, når vi siger, at vi bør beskytte miljøet og være mere miljøbevidste? Hvilken betydning har et godt miljø for os til dagligt? Hvad kan vi som enkeltpersoner gøre for at beskytte miljøet? 4. Tænk over, hvordan disse spørgsmål kan implementeres i LEGO Education BuildToExpress processen, hvor hvert enkelt procestrin skal hjælpe eleverne med at se på emnet fra forskellige vinkler. 1. Tænk over: Hver elev når frem til sin generelle mening om emnet. 2. Husk: Et tilbageblik på tidligere erfaringer. 3. Forestil dig: Et kig til fremtiden eller noget forestillet. 4. Konkluder: Eleverne opsummerer og drager konklusioner. Eksempel: Tænk over: Hvad betyder det at være miljøbevidst? Husk: Hvordan har miljøet påvirket dit liv? Hvilken betydning har et godt miljø for dig til dagligt? Hvad gør du for at beskytte miljøet? Forestil dig: Hvordan vil du beskytte miljøet i fremtiden? Hvad kan vi alle sammen gøre for bedre at beskytte miljøet? 5. Lav spørgsmålene om til byggeudfordringer, og brug kortbyggeren til at lave udfordringskortene. Husk at medtage introduktioner og beskrivelser til bygge- og diskussionsfaserne. Yderligere overvejelser ved udarbejdelse af egne udfordringskort Praktiske retningslinjer Kortene skal altid indeholde instruktioner, som hjælper eleverne med følgende: Eleverne skal altid bygge deres egne modeller som løsningsforslag til byggeudfordringen. Dermed sikres det, at alle har mulighed for at reflektere over udfordringen og udtrykke deres egne tanker og idéer. Når eleverne er færdige med deres modeller til byggeudfordringen, skal hver elev altid have mulighed for at forklare sin egen model. Eleverne skal mindes om, at de ikke må forklare eller kommentere hinandens modeller. De skal opmuntres til at stille spørgsmål til hinanden for at få mere at vide om de andres modeller, og hvilke tanker der ligger bag dem. Sørg for at fremme refleksion, selvudfoldelse og diskussion. Gode udfordringskort stiller spørgsmål, som fremmer refleksion. Formålet er at opmuntre eleverne til at reflektere over et givent tema ved at stille åbne spørgsmål (se nedenfor). Udfordringskort skal udarbejdes til en bestemt aldersgruppe geudfordringer skal passe til den aldersgruppe, de er beregnet til, og du skal bruge din erfaring med undervisning af elever i den pågældende alder, når du laver kortene. Jo yngre eleverne er, i jo højere grad kan du forvente, at de kun tænker i konkrete baner og ud fra deres egne oplevelser i hverdagen. Eksempel: 1. klasse og 5. klasse arbejder med temaet respekt. Målet er at få eleverne til at tænke over begrebet respekt. Et spørgsmål på et udfordringskort såsom "Hvad tror du ordet 'respekt' betyder?" kan være passende i 5. klasse og udløse refleksion og diskussion i klassen. Den samme formulering er dog ikke velegnet til de yngre elever i 1. klasse. Hvis du vil have yngre elever til at reflektere over, hvad respekt betyder, kan du udarbejde en række byggeudfordringer, som de kan relatere til. Det vil hjælpe dem med at nå frem til en konklusion via refleksion og diskussion. En sådan byggeudfordring kan være: en model, du kan bruge til at forklare, hvordan det føles, når en anden person viser dig respekt. 2

10 Andre overvejelser ved udarbejdelse af egne udfordringskort. Stil åbne spørgsmål. Gode spørgsmål på udfordringskortene er spørgsmål, som ikke kun har ét korrekt svar. Åbne spørgsmål er formuleret sådan, at de hjælper eleverne med at fortælle mest muligt om, hvad de tænker. De får eleverne til at udtrykke deres egne tanker i stedet for at give et "korrekt" standardsvar. Åbne spørgsmål er også formuleret sådan, at de opmuntrer til uddybning og ikke bare til at svare "ja" eller "nej". Eksempel: Der er også forskel på at spørge "Er hovedpersonen en god person?" og "Hvordan ser du hovedpersonen?". Det første spørgsmål udløser svaret "ja" eller "nej", mens det andet spørgsmål udløser en kvalitativ og detaljeret beskrivelse af hovedpersonens karaktertræk. Der er forskel på at spørge "Hvordan er hovedpersonen?" og "Hvordan ser du hovedpersonen?". Den første version af spørgsmålet antyder, at der er en korrekt måde at beskrive hovedpersonen på. I den anden version bliver eleven bedt om selv at reflektere over, hvordan han eller hun opfatter hovedpersonen. Det åbner op for muligheden, at der er mange forskellige måder at opfatte ham eller hende på, og det opmuntrer eleven til at give udtryk for nogle af disse synspunkter. Gør det uhåndgribelige håndgribeligt. I gode byggeudfordringer udnyttes LEGO Education BuildToExpress processen fuldt ud ved at få eleverne til at bygge modeller, som illustrerer deres tanker og overvejelser vedrørende emner, der ellers er abstrakte og svære at sætte ord på. Eksempel: Efter et museumsbesøg vil en lærer have eleverne til at reflektere over deres indtryk og oplevelser. Hvis byggeudfordringen er ", hvad du så på museet", bliver eleverne bedt om at bygge de konkrete fysiske ting, de så på museet, og opgaven fremmer ikke refleksion. geudfordringen kan i stedet udtrykkes som " en model, som forklarer din oplevelse af, hvad du så på museet. Hvordan mener du, at besøget er relevant for vores arbejde med industrialiseringen som en historisk periode?". I denne udfordring bliver eleverne spurgt om deres oplevelse af besøget, og den får dem til at reflektere over det i forhold til et aktuelt historisk tema. Det giver eleverne mulighed for at bruge deres model til at forklare noget, som ellers er svært at forklare, og som ikke kan vises ved at bygge konkrete modeller. Undgå at sammenblande forskellige fokusområder i samme proces. Koncentrer dig om at konstruere en proces, som giver eleverne mulighed for at undersøge ét emne og lære mere om deres egne og andres tanker om det pågældende emne. Styr eleverne hen mod processens læringsmål gennem de udfordringer, du laver. Det er vigtigt, at du er bevidst om dine mål for en bestemt proces, og at du vurderer dine byggeudfordringer i forhold til, hvor gode de er til at styre eleverne hen mod de mål, du har opstillet. Udfordringer skal være baseret på en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. En sådan tilgang betyder, at formålet med byggeudfordringerne er at få eleverne til at dele deres tanker, idéer, holdninger og refleksioner. Elevernes egne idéer er i centrum i denne proces. geudfordringerne er bekræftende på den måde, at hver eneste persons bidrag til diskussionen er uvurderlig. Selve diskussionen er det ønskede "produkt" i modsætning til et bestemt korrekt svar eller et svar, der er ren udenadslære. geudfordringerne fokuserer også på at udbygge den viden og de færdigheder, eleverne allerede har. En byggeudfordring, hvor man forsøger at finde "huller" i elevernes færdigheder eller viden er ikke ressourceorienteret. Derved bygger man ikke videre på de ressourcer, eleverne har, men forsøger i stedet på at finde ud af, hvilke ressourcer de mangler. Den ressourceorienterede tilgang er især vigtig, hvis man vil give eleverne den holdning, at alle har noget vigtigt at bidrage med til læringsprocessen. Den anerkendende og ressourceorienterede tilgang påvirker også formuleringen af byggeudfordringerne. Med anerkendende og ressourceorienterede byggeudfordringer forsøger man at få eleverne til at komme med refleksioner, som de kan bruge i den efterfølgende diskussion, hvilket illustreres i følgende eksempel. 3

11 Andre overvejelser ved udarbejdelse af egne udfordringskort. Eksempel: En 6. klasse arbejder med begrebet respekt i dansk i forbindelse med læsning af en roman med dette tema. Læreren vil have eleverne til at reflektere over, hvordan de kan behandle andre mennesker med respekt. Målet med byggeudfordringen på kortet "Husk" er at få eleverne til at tænke over og tale om deres egne erfaringer med begrebet respekt. geudfordringen er formuleret på følgende måde: "Tænk på et tidspunkt, hvor en anden person behandlede dig respektløst. en model, som illustrerer, hvad der skete, og hvordan du havde det." Denne byggeudfordring virker som om, den er formuleret i overensstemmelse med kriterierne for en god byggeudfordring. Den får ikke desto mindre eleverne til at tænke på alt det, de ikke skal gøre, hvis de ønsker at udvise respekt for andre, og den giver dem ikke mulighed for at tænke over, hvad begrebet "at udvise respekt" omfatter. Hvis byggeudfordringen i stedet har formuleringen "Tænk på et tidspunkt, hvor en anden person behandlede dig med respekt. en model, der viser, hvad der skete, og hvad du følte", får eleverne mulighed for at tænke over adfærd og handlinger, som viser respekt, og hvor rart det føles at blive respekteret af andre. 4

12 LEGOeducation.com 3x x x x x x x x x x x x pcs / pzs 2x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

13 LEGOeducation.com 1x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

14 LEGOeducation.com 1. geudfordring 1. geudfordring 2. og tænk 2. og tænk 3. og lyt 3. og lyt

15 LEGOeducation.com Reglerne 1. Alle i gruppen læser udfordringskortene op på skift. Start med den yngste elev, og fortsæt med uret hele gruppen rundt. Alternativt kan læreren vælge at læse det næste udfordringskort højt for hele klassen. 2. Sørg for at løse udfordringerne på alle fire kort i sættet. Hver gang en elev tager det næste kort i sættet, skal hele kortet læses højt. Når gruppen er færdig med at arbejde med kortet, lægges det til side. 3. Den, der læser kortet højt, har også ansvaret for at sikre, at A. alt på kortet bliver læst højt B. alle instruktionerne på kortet følges C. tidsbegrænsningerne anvendes i byggefasen D. alle får mulighed for at forklare de modeller, de har bygget E. alle i gruppen hører efter, hvad der bliver sagt F. kortet lægges til side, når alle udfordringerne er blevet løst, så den næste elev kan starte med det næste kort. 4. Hver person i gruppen skal "bygge sine tanker", hver gang en byggeudfordring læses højt. 5. Når byggetiden er slut, skal alle lægge de klodser, de ikke har brugt til at bygge deres model, i deres BuildToExpress sæt og sætte låget på. Derefter er hver elev klar til at fortælle om sin model. 6. Hver enkelt forklarer de tanker, han/hun gjorde sig i forbindelse med modelbygningen. 7. Den eneste, der må udtale sig om en model eller de tanker, der ligger bag den, er den person, der har bygget den. 8. Hjælp hinanden med at forklare modellerne ved at stille åbne og anerkendende spørgsmål om dem. 9. Hold styr på jeres LEGO klodser, og lån ikke klodser til hinanden. 10. Modellerne skal blive stående på byggepladen, til læreren siger, at de må lægges væk.

16 LEGOeducation.com Metaforøvelser Øvelse 1: Vis eleverne nedenstående billeder af samme LEGO model med forskellige fortolkninger under. Bed eleverne forklare, hvordan modellen kan repræsentere hver af de forskellige fortolkninger. Modig Genert

17 Øvelse 2: Vis eleverne billeder af forskellige LEGO modeller med samme fortolkning. Bed eleverne forklare, hvordan modellerne symboliserer det samme, selvom de er meget forskellige. Glæde Glæde Glæde Glæde

18 Øvelse 3: Vis eleverne forskellige billeder af LEGO modeller (uden at angive mulige fortolkninger eller "titler"). Bed dem forklare, hvad de mener, de forskellige modeller kan betyde eller tyde på. Bed eleverne forklare, hvad det er ved hver model, som får dem til at fortolke den sådan.

19 Øvelse 4: Vis eleverne tre eller fire forskellige billeder af LEGO modeller, og bed dem fortælle, hvordan den enkelte model påvirker dem personligt (følelse eller stemning). Husk eleverne på, at der ikke er nogen rigtig eller forkert fortolkning af modellerne. Det vigtige er den individuelle oplevelse og det individuelle udtryk.

20 LEGOeducation.com Samfundsfag Demokrati Emne: Demokrati Emne: Demokrati Emne: Demokrati Emne: Demokrati Nu skal du bruge din fantasi! Undervisningsbeskrivelse Klassetrin 8. klasse (14 år) Antal elever 24 elever Fag Samfundsfag Emne Demokrati Brug de næste fire byggeudfordringer til at udforske, hvad du ved og tænker om demokrati. Udfordringerne giver dig mulighed for at se nærmere på konceptet Tænk på demokrati, og på hvordan du demokrati fra forskellige synsvinkler. har oplevet demokratiet. en model, der viser, hvad du en model, der repræsenterer et mener "demokrati" betyder. eksempel på, hvordan demokratiet påvirker din dagligdag. Din model skal getid: 3 minutter hjælpe dig med at forklare andre, hvordan du oplever demokratiet i din dagligdag. Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes getid: 3 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Forestil dig, at du bor i det perfekte demokratiske samfund. en model, der viser, hvad du synes, der skal til for at skabe et perfekt demokratisk samfund. Sørg for, at du får den enkeltes rolle i dette perfekte demokratiske samfund med. getid: 3 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Denne sidste byggeudfordring skal bruges til samle op på din gruppes tanker om, hvad et demokrati er, og konkludere. Se på modellerne på byggepladerne. Tænk på alt det, der er blevet sagt. en model, der samler op på, hvad demokrati er, og hvad det betyder for de mennesker, der lever i et demokratisk samfund. getid: 3 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Mål Formål med at bruge BuildToExpress Tid Anvendt sæt udfordringskort Lærerinformation Lær om demokrati Tilskynder eleverne til at dele deres tanker om, hvad demokrati er, og hvordan det påvirker et samfund som helhed/lokalsamfundet Hjælper eleverne med at forstå forskellige meninger om demokrati Hjælper eleverne med at forstå demokrati med konkrete og abstrakte begreber (LEGO Education BuildToExpress hjælper eleverne med at gøre det abstrakte mere konkret, så det er nemmere at forstå) Tilskynder eleverne til at deltage i en personlig, engageret diskussion om demokrati. Klassen arbejdede med emnet demokrati i 8 lektioner over en periode på 4 uger. BuildToExpress processen tog 2 lektioner. Demokrati Tale Tina Roland Berg. Underviser klasse i dansk og samfundsfag på Dagnæsskolen (Horsens). LYTTE Samfundsfag, Demokrati, 10+ Samfundsfag, Demokrati, 10+ Refleksion Refleksion LYTTE Tale Dialog Refleksion Tale Tale LytteDIALOG Dialog Samfundsfag, Demokrati, 10+ Samfundsfag, Demokrati, 10+ Tale Lytte Ly

21 LEGOeducation.com Jeg underviste min 8. klasse om demokrati i samfundsfag, og det viste sig hurtigt, at emnet var meget abstrakt for eleverne. Jeg indså, at for at få eleverne til at forstå hvad demokrati er, skulle de have mulighed for at udtrykke deres egne tanker om emnet og dele dem med hinanden. Det ville hjælpe dem med at relatere konkret til emnet, og de ville kunne lære af hinanden ved at udveksle idéer og meninger. Jeg besluttede derfor at bruge LEGO Education BuildToExpress processen med udfordringskortene om demokrati. Trin 1: Lektion 1. Introduktion til emnet Jeg startede med at lære alle eleverne om baggrunden for grundlovens tilblivelse, og vi undersøgte, hvad der står i den og dens formål. Trin 2: Lektion 2 og 3. Undervisning om rettigheder og forpligtelser Eleverne så en film om mennesker, der bor i et udemokratisk samfund. Vi diskuterede, hvilke rettigheder og forpligtelser de havde, og hvordan det adskilte sig fra de rettigheder og forpligtelser, vi har i et demokratisk samfund. Herefter gik vi videre til at identificere folks rettigheder og forpligtelser i et demokratisk samfund. Trin 3: Lektion 4. Research om emnet Eleverne læste forskellige eksempler på lov og lovgivning og diskuterede deres formål, og hvorfor de er skrevet som de er. Trin 4: Lektion 5 og 6. Personlig refleksion med LEGO Education BuildToExpress Eleverne arbejdede med BuildToExpress udfordringskortene "Demokrati" i grupper på fire. Derved så de demokrati fra et personligt perspektiv og fik alle sammen mulighed for at deltage aktivt i refleksionerne og diskussionerne om emnet. Efter BuildToExpress processen tog eleverne et billede af deres egen "Konkluder-model" og skrev notater til sig selv om, hvad de havde bygget og lært. Trin 7: Lektion 7. Udveksling af tanker vha. BuildToExpress Jeg valgte fire elever, som skulle fortælle resten af klassen om deres model af demokrati og demokratiets betydning for samfundet. Derefter havde vi en diskussion i hele klassen om demokrati med udgangspunkt i de oplysninger og tanker, der var blevet kommunikeret gennem hele processen. Jeg er overbevist om, at eleverne ikke rigtig havde forstået begrebet demokrati før denne proces. Det har afgjort hjulpet, at de havde mulighed for at dele deres idéer og meninger og har reflekteret over dem både i gruppen og fælles i klassen. Eleverne er meget bedre til at sætte ord på deres tanker og idéer når de bruger BuildToExpress. En synlig, konkret model, der illustrerer deres idéer, hjælper dem også med at udtrykke sig verbalt. Da vi brugte BuildToExpress i dette undervisningsforløb, ændrede eleverne holdning: De gik fra at have en forventning om passiv modtageundervisning til at blive aktive og engagerede elever, der ønskede, at deres mening om emnet blev hørt, set og diskuteret. Det er dejligt at opleve som lærer, fordi det ikke altid er nemt at gøre eleverne interesserede i at lære om abstrakte emner som demokrati.

22 LEGOeducation.com Samfundsfag og dansk Aviser som kommunikationsmiddel Emne: Medborgerskab Emne: Medborgerskab Emne: Medborgerskab Emne: Medborgerskab Nu skal du bruge din fantasi! Undervisningsbeskrivelse Klassetrin 7. klasse (13 år) Antal elever 24 elever Fag Tværfagligt: samfundsfag og dansk Emne Aviser som kommunikationsmiddel Brug de næste fire byggeudfordringer til at udforske, hvad du ved og tænker om medborgerskab. Udfordringerne giver dig mulighed for at udforske, hvordan andre opfatter begrebet medborgerskab. Tænk på forskellige mennesker, du har mødt eller hørt om, der er gode borgere. På hvilke måder er de gode borgere? en model, der viser, hvad du forstår ved at være en god borger. getid: 5 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes I denne byggeudfordring skal du tænke tilbage på, hvor og hvordan du har lært nogle ting, der gør, at du ved, hvad medborgerskab er. Tænk på, hvordan du og din familie allerede udviser godt medborgerskab. en model, der beskriver, hvordan du og din familie handler som gode borgere. getid: 3-4 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Forestil dig, at du kan se ind i fremtiden. Hvordan bliver du en god borger, når du bliver voksen? en model, der beskriver, hvad du vil gøre, når du bliver voksen, for at blive en god borger. getid: 3-5 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Denne sidste byggeudfordring skal bruges til at tænke over din gruppes idéer om medborgerskab. Se på modellerne på byggepladerne. Tænk på alt det, der er blevet sagt. en model, der viser de vigtigste ting, din gruppe har sagt om medborgerskab. getid: 3-5 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Mål Lær om aviser som kommunikationsmiddel. Skriv artikler, og forstå, hvordan artikler fungerer som et kommunikationsmiddel. Lær, hvordan man laver research til en artikel. Samfundsfag, Medborgerskab, 6+ Formål med at bruge BuildToExpress Tid Anvendt sæt udfordringskort Lærerinformation Hjælper eleverne med at forstå, hvordan artikler fungerer som et kommunikationsmiddel Giver eleverne en fælles forståelse af emnet, de skal skrive artikler om: Borgerrettigheder og forpligtelser Fremmer udviklingen af idéer og forbedrer researchfærdigheder Giver eleverne mulighed for at tage ansvaret for deres egen læring. LYTTE Refleksion Refleksion LYTTE Klassen arbejdede med emnet aviser i 10 lektioner over en periode Tale Tale Dialog på 4 uger. LEGO Education BuildToExpress processen tog 2 lektioner. Medborgerskab eget sæt udfordringskort: Udvikling af idéer til vores artikler om medborgerskab Thomas Rose. Underviser klasse i dansk og samfundsfag på Erritsø Centralskole (Fredericia) Samfundsfag, Medborgerskab, 6+ Samfundsfag, Medborgerskab, 6+ Refleksion Tale Tale LytteDIALOG Dialog Samfundsfag, Medborgerskab, 6+ Tale Lytte Ly

23 LEGOeducation.com Hvert år planlægger jeg sammen med skolens andre dansklærere et projekt i dansk for 7. klasse, hvor de laver en avis om et bestemt emne. Emnet er forskelligt fra år til år. I dette projekt skal eleverne gå i dybden med aviser og artikler som kommunikationsmidler. Vi vælger et relevant emne til de artikler, eleverne skal skrive. Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne indsigt i artikler og aviser som kommunikationsværktøjer. Til sidst i forløbet skriver eleverne artikler om det emne, de har fået. Det år var avisens emne "medborgerskab". Trin 1: Lektion 1. Introduktion af emnet Jeg begyndte med at præsentere projektet for eleverne. Jeg fortalte dem, at de skulle samarbejde om at lave en avis og skrive artikler til avisen. Jeg viste dem, hvad 7. klasse sidste år havde præsteret, og eleverne var imponerede over deres ældre skolekammeraters avis. Vi talte om, hvordan man laver en avis, og hvilke arbejdsområder der skal udfyldes for at lave en avis fra bunden, som nogen vil købe og læse. Eleverne identificerede adskillige arbejdsroller og ansvarsområder. Vi blev enige om, at de skulle inddeles i grupper senere for at sikre, at alle arbejds- og ansvarsområder blev dækket, mens klassens avis blev produceret. I slutningen af lektionen præsenterede jeg emnet for deres avis medborgerskab og jeg forklarede kort, hvad ordet betød, og hvorfor jeg synes, det er så vigtigt et emne at tale om. Trin 2: Lektion 2. Research af emnet med LEGO Education BuildToExpress Eleverne vidste, at de skulle indsamle oplysninger om det emne, deres avis skulle handle om. Som første led i deres research brugte de LEGO Education BuildToExpress og gennemgik udfordringskortene om medborgerskab. De delte deres tanker med hinanden i grupper på fire, og hver gruppe valgte én person, som skulle fortælle resten af klassen om sin egen "Konkluder-model". Formålet med at bruge dette sæt udfordringskort var at få alle eleverne til aktivt at tænke over emnet, de skulle arbejde med, men også at give dem en fornemmelse af, hvor de ville få brug for yderligere oplysninger for at kunne skrive informative og interessante artikler om emnet. Trin 3: Lektion 3. Brainstorm og idéudvikling med BuildToExpress Som tredje trin i processen gennemgik eleverne et sæt udfordringskort, jeg selv havde lavet. Dette sæt kort skulle hjælpe eleverne med at udvikle idéer til, hvad artikler om medborgerskab kunne handle om. Via byggeudfordringerne fik jeg også eleverne til at fokusere på, hvilke målgrupper deres artikler skulle appellere til. Trin 4: Lektion 4 og 5. Research Nu var eleverne klar til at foretage research af de artikelidéer, de havde fundet frem til. De fandt ud af, hvem de skulle interviewe, hvor de kunne finde statistiske oplysninger (tal, kurver osv.), der ville være informative, samt hvordan de bedst kunne informere læseren om emnet fra den journalistiske vinkel, de havde valgt. Eleverne indsamlede oplysninger og fakta, og nogle af eleverne interviewede folk til deres artikler. Trin 5: Lektion 6, 7 og 8. Udarbejdelse af artiklerne og udgivelse På baggrund af deres interviews, research og notater samt deres refleksioner var eleverne nu klar til at skrive artikler om medborgerskab ud fra forskellige vinkler og synspunkter. Eleverne skrev originale, interessante og informative artikler om emner såsom "Store borgere gennem tiden", "Sådan bliver man en bedre borger, "Tænker vi nok på med borgerskab?" og Kender du dine borgerrettigheder? Og hvad med dine forpligtelser?. Eleverne samarbejdede om layout, trykning og distribution af avisen. Eleverne og jeg selv havde det utroligt sjovt med dette projekt, og de så virkelig, hvordan aviser og artikler fungerer som kommunikationsmidler. Deres avis blev utrolig god. Det at lave en "rigtig" avis og skrive artikler gjorde en stor forskel for deres forståelse af, hvordan artikler fungerer som kommunikationsværktøjer, og hvordan man skriver en artikel. BuildToExpress processen var et meget effektivt undervisningsværktøj, da jeg ville have dem til at engagere sig i emnet og til at kaste sig ud i udviklingen af idéer. Det fik alle elever i klassen til at gøre sig deres egne tanker om emnet, og om hvad en artikel er. Det hjalp dem også med at bruge og udbygge hinandens viden om og indsigt i både emnet og udarbejdelsen af avisartiklerne. Dermed blev den producerede avis resultatet af en fælles indsats og et produkt, som alle var stolte af og følte ejerskab for.

24 LEGOeducation.com Fysik Newtons love om bevægelse Emne: Opstart af emne Emne: Opstart af emne Emne: Opstart af emne Undervisningsbeskrivelse Klassetrin 4. klasse (10 år) Antal elever 24 elever Fag Fysik Emne Newtons tre love om bevægelse Du kommer til at lære om [emne] de næste [tidsrum]. Brug disse fire byggeudfordringer til at forberede dig på dette. Tænk over [emne]. Hvad tror du, at I kommer til at lære? Hvad kommer du til at opleve? Hvad kommer du til at se? Hvordan tror du, det bliver at arbejde med dette emne? en model, der viser dine tanker om disse spørgsmål. getid: 5 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Emne: Opstart af emne Når du skal til at lære noget nyt, er det altid en god idé at bruge den viden, du allerede har. Tænk over [emne]. Hvilken erfaring har du med [emne]? en model, der kan bruges til at forklare, hvad du allerede ved om emnet. Husk at få med i din model, hvis du kommer i tanke om noget, som måske passer til emnet. getid: 3-4 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Denne byggeudfordring vil hjælpe dig med at bruge din fantasi, så du kan forberede dig på at arbejde med [emne]. Forestil dig, at du kunne undersøge dig selv, når du er færdig med at arbejde med [emne] i klassen. Hvad tror du, at du har lært? en model, der viser dine tanker om dette. getid: 3-4 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Denne sidste byggeudfordring skal bruges til at samle op på, hvad I har snakket med hinanden om, og konkludere. Se på modellerne på byggepladerne. Tænk på alt det, der er blevet sagt. en model, der viser, hvad du glæder dig til ved arbejdet med [emne] de næste [tidsrum]. getid: 5 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Mål Formål med at bruge BuildToExpress Tid Anvendt sæt udfordringskort Lærerinformation Lær om Newtons tre love om bevægelse Hjælper eleverne med at få en bedre forståelse for abstrakte begreber Giver eleverne mulighed for at tage ansvar for deres egen læring Hjælper eleverne med at reflektere over emnet Newtons tre love om bevægelse Hjælper eleverne med at tale med hinanden om emnet, så de kan dele deres indsigt i Newtons tre love om bevægelse og udbygge deres egen viden ud fra andres elevers viden. Klassen arbejdede med emnet i 8 lektioner over en periode på 3 uger. LEGO Education BuildToExpress processen tog 2 lektioner. LYTTE Refleksion Refleksion LYTTE Opstart af emne Emneafklaring (med små ændringer foretaget Tale Tale Dialog af læreren, så de passer til den specifikke kontekst) Eugene Wheeler. Klasselærer og underviser i alle fag op til 4. klasse på A.B. Combs Leadership Magnet Elementary School (North Carolina, USA). Tværfaglig, Opstart af emne, 6+, 10+ Tværfaglig, Opstart af emne, 6+, 10+ Refleksion Tale Tale LytteDIALOG Dialog Tværfaglig, Opstart af emne, 6+, 10+ Tværfaglig, Opstart af emne, 6+, 10+ Tale Lytte Ly

25 LEGOeducation.com Da jeg planlagde fysikundervisningen om Newtons tre love om bevægelse for eleverne i 4. klasse, tænkte jeg over, at det er et emne, som eleverne ofte har svært ved at forstå. Det er det første emne i fysik, hvor vi bevæger os ud over konkret læring om verden, og det kræver, at eleverne tænker over og forstår en ret abstrakt viden om den verden, der omgiver dem. Så jeg følte, at LEGO Education BuildToExpress ville være et meget vigtigt undervisningsværktøj i den sammenhæng. BuildToExpress hjælper eleverne med at gøre de abstrakte begreber til noget konkret, så de kan reflektere over dem og tale om dem. Når jeg bruger BuildToExpress og især når jeg bruger værktøjet i fysik er det nødvendigt, at eleverne får en grundlæggende viden om emnet, før de kan bruge BuildToExpress til at udbygge deres forståelse af begreberne og virkelig lære stoffet. Det betyder i sig selv, at de gør den tillærte viden til "deres egen", så de kan anvende den. Trin 1: Lektion 1 og 2. Introduktion til emnet med LEGO Education BuildToExpress Det første trin i læringsprocessen var at præsentere eleverne for emnet. Jeg præsenterede de tre love om bevægelse ved at fortælle, hvad de hed, og spurgte klassen, hvad de troede, disse love drejede sig om. Det diskuterede eleverne så i et stykke tid. Under denne diskussion fik jeg ubemærket indarbejdet svar og fakta i dialogen. Vi så også nogle videoer, som jeg havde downloadet fra en hjemmeside for fysiklærere, hvor eleverne så eksempler på de tre love om bevægelse. Som en del af introduktionen til emnet brugte vi BuildToExpress udfordringskortene "Emnestarter" i en 45 minutter lang lektion. Processen i dette sæt udfordringskort gav eleverne mulighed for at tænke over, hvad de allerede vidste om de tre love om bevægelse, og startede en dialog i grupperne, som gav eleverne mulighed for at lære af hinanden. Det var de første to lektioner. Trin 2: Lektion 3, 4 og 5. Indsamling af fakta Det næste trin i læringsprocessen var at give eleverne forskellige muligheder for at indsamle fakta og oplysninger om de tre love om bevægelse. Jeg havde planlagt et forløb, hvor eleverne kunne deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, som ville åbne deres øjne for fakta vedrørende de tre love. De skulle læse fagbøger, besøge hjemmesider, se nogle videoer og komme med eksempler på, hvordan de tre love om bevægelse gør sig gældende i deres egen dagligdag. Eleverne brugte to lektioner på at indsamle oplysninger og fakta om emnet. I den næste lektion gennemgik vi oplysningerne, eleverne havde indsamlet om de tre love. Hver gruppe holdt et foredrag for klassen. Vi diskuterede forskellige aspekter af de vigtigste fakta, de havde fundet frem til. Trin 3: Lektion 6 og 7. Refleksion over, hvad eleverne har lært vha. BuildToExpress Som det tredje trin i processen bad jeg eleverne gennemgå BuildToExpress kortsættet "Emnerefleksion", hvor jeg havde ændret ordlyden på udfordringskortene "Forestil dig". Formålet med at inddrage BuildToExpress på dette tidspunkt i læringsprocessen var, at jeg ville have dem til at udveksle deres tanker om de indsamlede oplysninger og den viden, de havde erhvervet sig, med hinanden. Jeg ville også have dem til at tænke over, hvordan denne viden kunne anvendes i deres egne liv og give dem en dybere forståelse for begreberne og oplysningerne, som emnet omfattede. Derfor foretog jeg følgende ændring af kortet "Forestil dig" i kortsættet "Emnerefleksion": De skulle forestille sig, at de var superhelte med hver deres egen superevne. De skulle forestille sig, at deres superevne var relateret til en af de tre love om bevægelse. geudfordringen var derefter at beskrive, hvordan de kunne gøre en positiv forskel i verden ved at bruge deres superevne. Denne proces tog to lektioner. Jeg besluttede at give eleverne ekstra byggetid, fordi jeg betragter deleaspektet som en meget vigtig del af læringsprocessen. Det er her, de indser, hvad de har lært, og får mulighed for at reflektere over den viden, de har erhvervet sig, og sætte den i perspektiv. Eleverne brugte det sidste kvarter af lektionen i deres grupper på at bygge en fælles superhelt. Trin 4: Lektion 8. Præsentation af superhelte I den 8. fysiklektion om Newtons love om bevægelse fortalte elevgrupperne deres historier om deres superhelte og deres superevner, og om hvordan de ville gøre en positiv forskel i verden. Eleverne var meget engagerede i denne opgave, og de udviste stor forståelse for lovene om bevægelse gennem de superhelte, de beskrev.

26 LEGOeducation.com Trin 5: Lektion 9. Test af viden I den sidste lektion om emnet fik eleverne en prøve med åbne spørgsmål om de tre love om bevægelse. De klarede prøven virkelig godt, fordi LEGO Education BuildToExpress metoden havde konkretiseret de abstrakte begreber om lovene om bevægelse og havde vist eleverne, hvordan de kunne gengive disse begreber. Jeg tror, at inddragelsen af BuildToExpress metoden i min undervisningsplan om de tre love om bevægelse hjalp eleverne med at få en dybere forståelse for abstrakte begreber og fakta, der ellers er meget svære at forklare. De fik mulighed for at udbygge deres egen viden ud fra andre elevers indsigt i emnet. Og som det altid er tilfældet uanset emnet, motiverede BuildToExpress eleverne og gav dem mulighed for selv at tage ansvaret for deres læring, hvilket medførte en bedre læringsproces, hvor eleverne lærte mere om Newtons tre love om bevægelse.

27 LEGOeducation.com Fysik og samfundsfag Red vores planet Emne: Miljø Emne: Miljø Emne: Miljø Undervisningsbeskrivelse Klassetrin 0. klasse (6 år) Antal elever 22 elever Fag Tværfagligt: fysik og samfundsfag Emne Miljøet Emne: Miljø Brug de fire byggeudfordringer, du skal i gang med, til at diskutere dine tanker om miljøet med andre og forberede dig på at arbejde med emnet. For at finde ud af, hvad du ellers ved om miljøet, er det vigtigt at høre om dine erfaringer med emnet. Hvorfor er det vigtigt, at vi passer på miljøet? en model, der viser dine tanker om, hvordan vi passer på Hvad gør du hver dag for at passe på miljøet. miljøet? en model, der viser et eksempel på dette. getid: 3-4 minutter getid: 3-4 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Nu skal du bruge din fantasi! Du skal gå lidt mere i dybden med dine egne tanker om miljøet. Forestil dig en fremtid, hvor alle passer på miljøet. Tænk over, hvilke job der eksisterer i fremtiden, eller hvilke opfindelser folk kan gøre, der kan hjælpe med at passe på miljøet. Hvad tror du, at du vil gøre til hverdag i fremtiden for at passe på miljøet? getid: 3-4 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Denne sidste byggeudfordring skal bruges til at opsummere dine idéer om miljøet og konkludere. Se på modellerne på byggepladerne. Tænk på alt det, der er blevet sagt. en model, der viser, hvad vi alle sammen kan gøre sammen for at passe på miljøet. getid: 3-4 minutter Når byggetiden er udløbet, skal I skiftes Mål Formål med at bruge BuildToExpress Tid Anvendt sæt udfordringskort Lærerinformation Lær om miljøproblemernes betydning, og tænk over, hvordan I kan være med til at passe bedre på vores planet. Giver eleverne en ramme, hvor de kan udtrykke abstrakte idéer Giver eleverne mulighed for at tage ansvaret for deres egen læring Hjælper eleverne med at reflektere over og forstå forskellige synspunkter vedrørende miljøproblemer Tilskynder eleverne til at diskutere miljøproblemer og udbygge deres viden ud fra de andre elevers viden. Klassen arbejdede med emnet i 8 lektioner over en periode på 12 uger. LEGO Education BuildToExpress processen tog 4 lektioner. Miljø Tale Chris Gower Hahner. Klasselærer for 0. og 2. klasse og underviser i alle fag på A.B. Combs Leadership Magnet Elementary School (North Carolina, USA). LYTTE Natur og Teknik & Biologi, Miljø, 6+, 10+ Natur og Teknik & Biologi, Miljø, 6+, 10+ Refleksion Refleksion LYTTE Tale Dialog Refleksion Tale Tale LytteDIALOG Dialog Natur og Teknik & Biologi, Miljø, 6+, 10+ Natur og Teknik & Biologi, Miljø, 6+, 10+ Tale Lytte Ly

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA sion sionrefleksion e Tale Refleksion le Lytte DIALOG TALE Dialog g Dialog RefleksionR TERefleksion R efleksiontale DI Dialog Refleksion Tale DIA Dialog Lærervejledning til BuildToExpress LEGOeducation.com

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål LEGOeducation.com Ofte stillede spørgsmål Konceptet Sp: Hvordan forklarer jeg LEGO Education BuildToExpress for mine ledere eller forældrene? De tror, at eleverne bare leger med LEGO klodser. Du kan bruge

Læs mere

Dialog. Dialog. Lytte. Tale. Tale. Tale. Refleksion. Refleksion. Tale. Dialog. Dialog. Dialog. Refleksion. Refleksion. Refleksion. Lytte. Lytte.

Dialog. Dialog. Lytte. Tale. Tale. Tale. Refleksion. Refleksion. Tale. Dialog. Dialog. Dialog. Refleksion. Refleksion. Refleksion. Lytte. Lytte. LEGO Education BuildToExpress Kommunikation Problemløsning Kreativitet Samarbejde Dit værktøj til refleksion og dialog efleksion Fremtiden tilhører de kreative Optimal læring for alle Optimal læring for

Læs mere

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning StoryGames lærervejledning Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE Vejledning 2016 Lærervejledning Til fremtidens historiefortællere Velkommen til StoryGames 2016 4 Temaet for

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Indledning. Målgruppe. Læringsmål. Pakkens indhold. Indledning

Indledning. Målgruppe. Læringsmål. Pakkens indhold. Indledning Indledning LEGO Education teamet er stolte af at præsentere LEGO MINDSTORMS Education EV3 fysikaktivitetspakken til folkeskolens ældste klasser samt gymnasiet. Disse innovative undervisnings- og læringsmaterialer

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

- Forskning! - Kognitiv kapacitet! - Evidens! - Eksempler

- Forskning! - Kognitiv kapacitet! - Evidens! - Eksempler Hvad vil jeg undervise i? - Forskning - Kognitiv kapacitet - Evidens - Eksempler - Pædagogikken - Elevcenteret undervisning - Bloom taksonomi - Konstruktivisme (Piaget) - akkomodation og assimilation.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

StoryStarter. Dansk som andetsprog. Undervisningsaktiviteter

StoryStarter. Dansk som andetsprog. Undervisningsaktiviteter StoryStarter Dansk som andetsprog Undervisningsaktiviteter INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Undervisningsaktiviteter 1. Hverdagsscenarie Min skoledag... 6 2. Lyt og byg Min

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

FIRST LEGO League Jr.: Tips og tricks til møder uge for uge

FIRST LEGO League Jr.: Tips og tricks til møder uge for uge FIRST LEGO League Jr.: Tips og tricks til møder uge for uge Her finder du et forslag til, hvordan man kan planlægge holdets møder gennem projektperioden. Du kan som vejleder også vælge at se bort fra denne

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Vi har alle en historie at fortælle... StoryStarter fra LEGO Education SKRIV DIG TIL LÆSNING KOMMUNIKATION SAMARBEJDE KREATIVITET

Vi har alle en historie at fortælle... StoryStarter fra LEGO Education SKRIV DIG TIL LÆSNING KOMMUNIKATION SAMARBEJDE KREATIVITET Vi har alle en historie at fortælle... StoryStarter fra LEGO Education SKRIV DIG TIL LÆSNING KOMMUNIKATION SAMARBEJDE KREATIVITET StoryStarter Dagens nyheder En sjov, praktisk og samarbejdsorienteret måde

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Romantikkens brevskrivning

Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education. Green City. Fremtiden tilhører de kreative. Problemløsning. Robotter og it Kreativitet. Samarbejde.

LEGO MINDSTORMS Education. Green City. Fremtiden tilhører de kreative. Problemløsning. Robotter og it Kreativitet. Samarbejde. LEGO MINDSTORMS Education Green City Robotter og it Kreativitet Samarbejde Problemløsning Fremtiden tilhører de kreative Mikro Værkstedet Læring for fremtiden LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

FA llesskab og inklusion E R D O MK A E T I

FA llesskab og inklusion E R D O MK A E T I FA Ellesskab og inklusion T D A O M K E R I Indhold Der arbejdes med forskellige vurderingsøvelser om fællesskab, inklusion og eksklusion. Det vil styrke fagligheden i opgaven, hvis eleverne først har

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. WeDo 2.0. Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative. WeDo 2.0. Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative WeDo 2.0 Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Åbn døren til en ny læringskorridor WeDo 2.0 åbner en ny korridor til læring

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere