Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)"

Transkript

1 nr.03/2011

2 Så lykkedes det endelig igen at få startet et uddannelsesprogram indenfor dukke og animationsteaterområdet i Danmark. Fundamentet i projekter består af hele to tilskud fra Scenekunstudvalget og en utrolig arbejdsindsats fra Scenekunstens Udviklingscenter (SUC). Antallet af ansøgere var meget stort og på den baggrund optog SUC hele 12 elever. Disse startede i september og her i december bliver det 3. gang de skal på internat i Odsherred. I det næste nummer af Nyhedsbrevet skal jeg komme nærmere ind på undervisningen og de studerende, men som nogle af de opmærksomme læsere sikkert allerede har regnet ud ved at studere SUC undervisningstilbud, så er nogle af kurserne koblet sammen med de udenlandske lærerkræfter, der bruges i forbindelse med uddannelsen. For at UNIMA medlemmerne også kan få glæde af denne nye uddannelse, så tilbydes alle medlemmer af UNIMA i % reduktion i prisen på kurser på SUC, der afholdes indenfor dukke og animationsafdelingen. Så : GOD JUL OG GODT NYTÅR Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

3 *Ny bestyrelse *Stemningsbilleder fra Workshop i Silkeborg * Interview med formanden *Og meget mere... * Profilbank på hjemmesiden * Dukketeater på Charlottenborg * GOD JUL *Bådteateret M.O.J.N * * * HÅNDDUKKER m. Carl Press * Nye kurser på Odsherred

4 Ny bestyrelse 2011 UNIMAs bestyrelse fra 3. september 2011 Bestyrelsen Formand: Hans Hartvich-Madsen blev valgt for en ny 2 års periode. Vi byder velkommen til Ida Marie Tjalve som er ny som suppleant i bestyrelsen. Her er en lille præsentation af Ida: Rådsmedlemmer: Hans Hartvich-Madsen, Astrid Kjær Jensen og Sif Jessen Hymøller blev valgt for en 4 års periode. Bestyrelsesmedlemmer: Martin Elung og Morten Aagaard Borg (næstformand) blev valgt til bestyrelsen for en 2 års periode. Sune Aske Jørgensen og Stine Q. Pagh blev valgt i 2010 og var ikke på valg. Revisor: Karen Marie Demuth blev valgt. Bestyrelsen (excl. revisor) består af i alt 7 medlemmer. Suppleanter: Jette Klit, Ida Hamre og Ida Marie Tjalve blev valgt som suppleanter. Ida Marie Tjalve er leder af Bornholms Dukketeaterfestival. Hun har studeret dukketeater på London School of Puppetry og Little Angel Theatre. Som dukkespiller arbejder Ida udenlands for bl.a. Little Angel Theatre, Puppetellers og Wild Theatre. Indenlands arbejder Ida som dragepasser i Den Røde Drage, som huskunstner, som underviser i skyggeteater på Scenekunstens Udviklingscenter og med sit eget teaterkompagni Theatrum Elasticum. Kompagniet Clogless Lobster ledes i samarbejde med Tratincica Slavicek.

5 Stemings-billeder fra Workshop med Stephen Mottram Af Charlotte Grum I forbindelse med Årets Festival of Wonder i Silkeborg blev der afholdt en workshop over to dage med dukkemager og dukkespiller Stephen Mottram fra England.

6 Stemings-billeder fra Workshop med Stephen Mottram Af Charlotte Grum

7 Interview med Hans Hartvich- Madsen af Carsten Jensen Carsten Jensen fra Børneteateravisen stillede følgende spørgsmål som Hans Hartvich- Madsen besvarede og som senere indgik i en artikel der kom udkom før Festivalen i Silkeborg. Carsten:- Hvad er der af prægnante kunstneriske/tekniske forskelle på international og dansk dukketeater? Hans: Danmark er en lille del af en stor verden, det er ikke et spørgsmål om dem og os men nærmere om os som en del af en verdensomspændende teaterform, der er i en rivende udvikling. Og udviklingen er også flerstrenget afhængig af den verdensdel vi taler om, landets udviklingsniveau og i sidste instans den eller de kunstneres udviklingsniveau, der har skabt forestillingerne. For når det kommer til stykket bliver det nødvendigvis enkelte forestillinger vi taler om og de kan som nævnt blive skabt ud fra nogle nationale specielle kunstneriske udgangspunkter, men de kan i lige så høj grad være skabt ud fra internationale sammenhæng. Når alt dette er sagt, er det indlysende at vi her i landet ikke adskiller os fra de lande. Og primært tror jeg at det skyldes den meget stærke udvikling indenfor børne og ungdomsteatret i Danmark i de sidste 40 år, dette har været en væsentlig og positiv grund til det høje udviklingsniveau det moderne danske dukke og animationsteater i dag har. Vi har dog i en over 10 år haft en tendens til at koncentrere os om at være udøvende i Danmark, og denne udvikling har selvfølgelig været med til at betyde, at vi er blevet mindre repræsenteret på de betydningsfulde festivaler i udlandet, hvad der er meget beklageligt. Tiderne skifter og vi har fået en ny regering, og jeg håber at dukke og animationsteatret med hjælp fra den nye kulturminister kan komme til at spille en vigtig rolle både i Danmark og i udlandet. CJ:- I givet fald: Hvad kan de, som vi ikke kan eller omvendt? HHM: Jeg vil besvare spørgsmålet ved at forsøge at kaste et blik ind i fremtiden, og der er den mest fremtrædende faktor i forhold til udviklingen på dukkespillerområde, det er uddannelsesspørgsmålet. For en år siden var der 30 skoler på universitetsniveau fordelt over hele verdenen, men i dag er tallet 60 uddannelsesinstitutioner igen fordelt over hele jorden. Og uddannelsesinstitutionerne er alle på universitetsniveau og af en 3 5 års længde. På kan man under skoler se en liste over de omtalte organisationer som jeg har været med til at udarbejde som medlem af UNIMAs Professional Training Commission. Det er en rivende udvikling, der i disse år finder sted, og denne udvikling medfører, at de unge der i dag bliver uddannet, har en skuespiller og dukkespillermæssig kunnen det kan blive svært at spille op mod, hvis ikke man har de samme grundlæggende professionelle udviklingsmuligheder. Dette er efter min mening vor tids største udfordring og det bliver superspændende at se hvordan vi for løst opgaven og får stillet vore kommende unge i en ligeværdig international uddannelsesmæssig situation. CJ:- Hvordan kan det være, at animationsteater for voksne aldrig er slået igennem i Danmark. Godt nok har Refleksion med held forsøgt sig med voksen-dukkeforestillinger, men der er jo ikke mange bud? HHM: Som før nævnt har opblomstringen af det postmodernistiske dukke og animationsteater her i landet sine rødder i børne og ungdomsteatret. Derfor er det ikke så mærkeligt at det fortrinsvis er blevet

8 fortrinsvis er blevet populært og indlysende er på lige præcis dette område at den mest intense udvikling har fundet sted. Og denne udvikling har bragt nogle af de omtalte teatre helt til tops hvad angår priser med mere. Yderligere er dette sket på trods af en meget stor og intens modvilje mod dukke og animationsteaterområdet, en modvilje, der var udbredt for en år siden. Denne modvilje, er i dag blevet vendt om og brugen af dukker, animationsobjekter, figurer eller hvad man nu kalder det, er blevet et værktøj som mange teatre i dag benytter sig af. Dette har dog ikke medført at teatre i de fleste tilfælde - har turdet kalde sige et dukketeater navn, (bortset fra de mest standhaftige dukketeatre). Når dette er sagt synes jeg at antallet af voksen dukke og animationsteaterforestillinger har været rigtig mange, men igen, man har ikke turde bruge ordet dukke eller andre lignende ord, og derfor er forestillingerne ikke blevet lanceret på det spilletekniske niveau, men ud fra almindelige salgsprincipper. Og dette er jo i sig selv også det måske mest optimale. CJ:- Er animationsbegrebet som sådan ikke blevet for vidtspændende - efterhånden er et teaterstykke med bare den mindste brug af håndholdte rekvisitter eller bevægelige objekter jo karakteriseret som dukketeater? HHM: Spørgsmålet bringer mig hen til det centrale spørgsmål om hvad dukke og animationsteater er, og om hvad en dukkespiller skal kunne for at kunne beherske og udtrykke ovenfornævnte kunstform. Og så kaster jeg mig skrigende ud i et forsøg på at forklare denne kunstform, dukke og animationsteater er, at kunne spille med ting. Alle har på et eller andet tidspunkt i deres barndom haft behov far at bruge det, at spille med ting, og mange kan også huske at de har gjort det. Desværre er vi alle på et eller andet tidspunkt blevet vænnet fra, så der skal for mange en ah ha oplevelse til for at fange det man i sin tid lige var i gang med, og som sagt blev afbrudt i. Denne oplevelse var dog en privat dukkespiller oplevelse for en selv, men vi har den som sagt alle dybt begravet et sted. Hvis man i dag skal kalde sig dukkespiller, skal man som nævnt tidligere være både dukkespiller samt skuespiller. Eller med andre ord, man skal kunne spille med sit objekt eller objekter og man skal kunne bestemme og påvirke publikums blikretning og koncentrationsretning efter egen vilje, som f.eks. en tryllekunstner. Tingene man spiller med skal man kunne styre som en violinist spiller sit instrument, og endelig skal man selv kunne spille mod sit eller sammen med sit objekt. Hvis der er flere spillere på scenen, så skal de alle hver for sig beherske omtalte teknikker for at kunne spille sammen. Med andre ord er der tale om veluddannede kunstnere, der hver for sig vil kunne videreudvikle og berige kunstformen. Afslutningsvis kan dit spørgsmål besvares med, det afhænger af hvordan forestillinger er tænkt og udarbejdet er der tale om en dukketeaterforestilling eller ej. Har indfaldsvinklen været en dukke og animationsteaterforestilling eller ej. Så enkelt kan det besvares. CJ:- Der findes p.t blot en anerkendt dukketeateruddannelse i Finland, mens man har nedlagt den i Norge og der jo ikke p.t. er nogen i Sverige og Finland. Og det forlyder, at der ikke er specielt meget run på de etablerede dukkemager-/dukketeateruddannelser i vores nærmeste nabolande. Er det også din opfattelse - og derfor: ER der virkelig brug for en dansk dukkemager-/dukketeateruddannelse og vil den flytte noget?

9 Det er rigtigt at dukketeateruddannelsen i Turku i Finland har været ude i og stadig er i en stor krise. Det skyldes primært Finlands ret snævre dukketeaterområde og de alt for mange, der i årenes løb er blevet uddannet i Finland. Yderligere er det eneste naboland, der har brugt uddannelsesstedet været Estland, der ikke selv har en uddannelse. Man har yderligere håbet, at man kunne tiltrække andre nordiske kommende dukkespillere, men dette er slået fejl. Danske unge har i stedet primært valgt Berlin som uddannelsessted. Mange danskere er blevet uddannet på Hochschule Ernst Busch i Berlin, det er ikke langt væk, og det er ikke svært at finde et sted at bo. Men der er mange der søger ind hvert år, så man skal være god og motiveret i forvejen. Der er nu to uddannelser i Tyskland og den anden ligger i Stuttgart. I Polen er der også to uddannelser både med dukkespillere og dukketeaterinstruktører, I Sankt Petersborg er der en berømt en med hele 3 linjer dukkespillere, dukkeinstruktører og dukketeknikere. I Frankrig er skole i Charleville-Mézieres ved at blive ændret fra en treårs uddannelse til en fem års uddannelse og med optag hvert andet år. En meget kraftig udvidelse. I London er der en skole, som har stort internationalt ry. Dette er de tætteste skoler i forhold til Danmark. Fælles for dem alle er at de har mange ansøgere hvert år og de også har været med til at videreudvikle kunstformen. Så efter mine forudsætninger, så går det fint for skolerne i nabolandene. Hvis vi ikke skal komme bagud i Danmark, så er det helt nødvendigt, at vi i Danmark også snart får en uddannelsesplatform for Dukke og animationsteater. Det er muligt, at det ikke vil være muligt, at etablere en skole alene for Dukke- og animationsteater, men man kunne forestille sig, på linje med anbefalingen i Teaterrapporten fra 2010 og Redegørelsen om børneteater fra 2008, at der kunne etableres en skole for skabende scenekunstnere baseret på den tværkunstneriske forståelse i modsætning til vore nuværende teater- og skuespillerskoler, der arbejder tværfagligt. Man kunne endvidere forestille sig, at de studerende selv kunne få mulighed for at vælge de scenekunstneriske områder, som de ville arbejde med samt at scenekunstnerskolen kunne udvikle et tæt samarbejde med internationale skoler, så de studerende, der f.eks. ville beskæftige sig med Dukke- og animationsteater, i deres uddannelsesforløb ville kunne knyttes til skoler som f.eks. Ernst Busch i Berlin og skolen i Charleville-Mézieres. CJ:- Hvad betyder UNIMA for dukketeaterbranchen? HHM: UNIMA Danmark er en del af den internationale organisation UNIMA, der igen er en del af UNESCO. Vi har i UNIMA Danmark modtaget støtte til vort internationale arbejde i de sidste 14 år. Vort internationale arbejde består delvis af at holde fast i kontakter og udbygge netværk med andre lande og nationalt at støtte op om projekter og festivaler samt at iværksætte og synliggøre områder indenfor vores område. Vores organisation består af ca. 100 medlemmer både private medlemmer og teatre. Men selvfølgelig er vi interesserede i at betjene så mange som muligt og det gør vi ved at ha åben tilgang til vore meddelelser og åben tilgang til Nyhedsbrevet som kan downloades via vores hjemmeside Prøv også at tjekke UNIMAprojektet Downstairs

10 CJ:- Hvad har din egen indsats her afstedkommet og er du stadig aktiv i det internationale organisationsarbejde? HHM: Som nævnt er jeg stadig formand for UNIMA Danmark og er yderligere rådsmedlem og medlem af UNIMAs The Professional Training Commission. Dette arbejde har igen medført at jeg er blevet tilknyttet Scenekunstens Udviklingscenter som leder af Dukke og animationsteaterafdelingen. snak med kunstnerne efter nogle af forestillingerne. Men nej jeg vil undlade at gi råd om hvad jeg mener, jeg har bestilt billetter, og nogle gange var jeg allerede for sent ude, så mit eneste råd er, at man skal skynde sig og endelig at både danske og internationale forestillinger er af en høj kvalitet, så god fornøjelse. Endelig som noget meget nyt og som en meget stor ting, har vi med midler fra Scenekunstområdet nu i september 2011 startet en to års efteruddannelses for skabende scenekunstnere på dukke og animationsteaterområdet. Det bliver meget spændende at se hvordan denne platform vil udvikle sig, og hvilke resultater den kommer til at medføre. CJ:- Hvilke forestillinger i Silkeborg ser du især frem til? Og hvorfor? Tre store festival i Danmark på lidt over et halvt år, det ret utroligt. Og de er meget forskellige. Copenhagen Puppet Festival med sin intense blanding af forestillinger og workshop og symposier var en stor oplevelse på alle niveauer, og festivalen satte igen fokus på væsentlige uddannelsesmæssige problematikker. Bornholms Dukketeaterfestival var en ekstrem pågående festival med høje kunstneriske profiler der arbejde helt jordnært på gadeniveau i åbningsforestillingerne. Det var fantastisk at opleve det store lokale engagement, der var over hele øen og som var med til at gøre festivalen til en stor og varm oplevelse. Og nu kommer så Silkeborg igen. Det er den største og ældste dukketeaterfestival i Danmark. Den har sin egen stil og ud over forestillingerne er der film og udstillinger samt

11 I skyggernes lys Af Morten Aagaard Efter frokost blev der igen arbejdet med en bunden opgave. Her var der tale om et stykke klassisk musik fra balletten Romeo og Julie det var voldsomt, lyrisk, høj og stille. Der var mange forskellige inspirationsmuligheder i de fem minutter musikken varede. Spillene blev igen vidt forskellige, fra små episke fortællinger til rene eksperimenter over skyggernes muligheder i rummet. The Downstairs Puppet Cabaret havde søndag den 30. oktober skiftet scenen ud med en sand legeplads for skyggeteater. Cabareten var blevet til en workshop og 12 modige deltagere dukkede op for at vise hvad skyggeteatret kan og hvad det er. Skyggeworkshoppen fandt sted i Kulturanstaltens skønne og interaktive udstilling Skyggeleg, som siden marts har været åben for Københavns børn og voksne. Udstillingen har otte forskellige skyggeteater opstillinger og dertil kommer et utal af andre muligheder på vægge, lofter, gulve og selvgjorte skærme. Det er Maria Suh, der har skabt udstillingen i samarbejde med Ida Marie Tjalve. Da publikum endelig kom var der nerver på bag skyggeskærmene. Meget skulle lige rettes til og snakkes igennem en sidste gang. Men det var en positiv respons der kom på dagens arbejde. Inden vi lukkede og slukkede i skygge-land inviterede vi publikum ind bag skærmen så de selv kunne lege lidt med lyskilderne og skyggerne. Det kriblede ligefrem i fingrene. Deltagerne var alle meget glade for The Downstairs Puppet Cabarets arrangement og opfordrede cabareten til at gentage succesen gerne hver anden måned. Nu får vi se Men allerede nu er der workshop og cabaret på programmet den januar Fotos af Morten Aagaard Skyggedeltagerne blev kastet ud i to vidt forskellige opgaver. Den ene var en sætning, som skulle virke som inspirationsmateriale. Dr. Døds selvmordsmaskine skal under hammeren, Nogen gange trækker jeg vejret gennem din skygge og Det blev svært at være sangerinde er eksempler på de oplæg deltagerne fik. Der blev arbejdet hårdt, og allerede efter en time så vi de første seks spil. Det var meget forskelligt, hvad der var kommet ud af en lyskilde og en skygge. Alt var rigtig flot og spændende at se på.

12 Stenmingsbilleder fra Skyggeworkshoppen af Morten Aagaard

13 Arbejdsprogram 2011/12 Arbejdsprogram for UNIMA Danmark 2011/2012 Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde for: At styrke kendskabet til UNIMA Danmark ved At være arrangement skabende vi skal være en aktiv og synlig medspiller i forhold til dukke og animationsteater miljøet. At være netværks skabende vi skal være en aktiv medspiller i at samle dukke og animationsteater miljøet og vi skal arbejde for et åbent miljø for professionelle og amatører samt andre samt for andre dele af UNIMAs områder. Vi skal arbejde for at skabe bedre og mere tydelige kommunikationsveje samt udarbejde en klar ansvars- og myndighedsfordeling. At styrke det internationale arbejde Invitere internationale samarbejdspartnere til danske festivaler med dukkeog animationsteatre og bidrage til at arrangere seminarer, workshops med international deltagelse. Være opsøgende i forhold nye kontakter i udlandet. Styrke aktiviteter i Danmark gennem UNIMA Danmarks egne og andres publikationer. Prioritere dansk engagement i UNIMA s Internationale kommissioner. Formidle oversættelse af nyt materiale om dansk dukke- og animationsteater. Støtte oprettelse af dukke- og animationsteaterteateruddannelser og - efteruddannelser Arbejde for oprettelse af professionelle uddannelser i Danmark på dukke og animationsteaterområdet. Udbygge og opretholde kontakten til udenlandske uddannelsesinstitutioner. Påvirke politikere og kulturpersonligheder til at støtte disse uddannelsestiltag. Rådgive og hjælpe nyuddannede danske dukke og animationskunstnere fra skolerne i udlandet i forhold til danske kolleger og et danskt publikum Redigeret efter GF 2011 ved Hans Hartvich-Madsen og Morten Aagaaard At styrke det danske og nordiske UNIMA forhold Arbejde for oprettelse af fælles nordiske internetplatform (ved nordisk skal forstås: de nordiske lande samt landene, der grænser op til Østersøen). Udbrede kendskabet til samtlige nordiske UNIMA centres publikationer.

14 UNIMA Danmark -Budget 2011/2012 Indtægter Medlemskontingent, grupper og institutioner Medlemskontingent, enkeltmedlemmer Medlemskontingent, studerende/pensionister Tilskud fra Kunststyrelsen (Internationalt arbejde) , , , ,00 Indtægter i alt: ,00 Udgifter Aktivitetsomkostninger (Internationalt): Kontingent, Internationalt Unima Nordiske møder og udvalgsarbejde International kongres Udviklingsarbejde International kommissionsmøder Nordisk blad Aktivitetsomkostninger (Nationalt): Temaweekend Tryksager Fotokopi inkl. 3-4 Nyhedsbreve Porto Internet Kontorartikler Repræsentation 3.000, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 500, , , ,00 Administrationsomkostninger: Mødeudgifter Rejseudgifter, bestyrelsen Gebyrer Udgifter i alt: Resultat: 1.500, ,00 500, , ,00 0,00

15 Referat Generalforsamling 2011 af Sune Aske Jørgensen Referat af Generalforsamling i UNIMA Danmark, lørdag den 3/ på Svanekegården. Velkomst ved formand Hans Hartvich-Madsen. Tilstede 6 personer: Hans Hartvich-Madsen, Morten Aagaard Borg, Jette Klit, Mette Steiner, Ole Bruun-Rasmussen og Sune Aske Jørgensen. 1: Valg af dirigent og referent Jette Klit blev valgt til dirigent. Sune Aske Jørgensen blev valgt til referent. 2: Formandens årsberetning Formandens årsberetning for UNIMA Danmark 2010/11 er udgivet i Nyhedsbrev August Hans Hartvich-Madsen skal afholde et møde med Scenekunstudvalget, hvor Hans Hartvich-Madsen vil fremføre, hvorfor UNIMA Danmark bør få flere penge til det internationale arbejde. Hans gennemgik årsberetningen og tilføjede kommentarer til enkelte punkter som følgende: Nyhedsbrevet er nu elektronisk og i farver. Bladet er ikke bedre end dem der skriver i det jo mere des bedre, og der er ikke længere nogen loft på antallet af sider. Hjemmesiden skal videreudvikles og gøres bedre. Der er en del festivals såsom Silkeborg Dukketeaterfestival, Copenhagen Puppet Festival, Puppet Junior og Bornholm. Bornholm vil lægge sig op af Puppet Junior, så udenlandske grupper kan deltage i begge. Der starter en diplom uddannelser på dukketeaterområdet på Scenekunstens Udviklingscenter og der var 45 ansøgere til 12 pladser. Formandens årsberetning blev godkendt. 3: Rådsmedlemmernes årsberetning Ida Hamres beretning er udsendt i Nyhedsbrev August Rådsmedlemmernes årsberetning blev godkendt. 4: Årsberetning fra diverse udvalg Amatørudvalget: Temaweekenden i vinterhalvåret blev ikke til noget af flere forskellige grunde. Der vil arbejdes med, at der kommer en temaweekend til januar/februar Det blev forslået at temaet til næste års generalforsamling kommer til at omhandle amatørernes vilkår. Arrangements udvalg: The Downstairs Puppet Cabaret havde 150 tilskuere pr. dag i de 3 dage på Copenhagen Puppet Festival. Århus arrangementet af The Downstairs Puppet Cabaret foråret 2011 blev aflyst grundet manglende forestillinger. Arrangementet den 28/8 i København blev også aflyst grundet manglende forestillinger, mens arrangementet i Århus den 11/9 bliver afholdt. Skyggeteater workshop er fuldt booket. The Downstairs Puppet Cabaret s blog er velbesøgt. Der vil til de kommende cabaret være workshops. Ideen med cabareten er spredt sig til Stockholm og Island. Årsberetning fra diverse udvalg blev godkendt. 5: Godkendelse af regnskab Gennemgang af regnskab ved Sune Aske Jørgensen.

16 Regnskabet blev godkendt. 6: Indkomne forslag Bestyrelsesmøder kan evt. tages som telefonmøder. Nordisk råd børnekultur 3 mill. kr som evt. vil være muligt at få del i. Tæller på hjemmesiden Mette Steiner ønskede workshops med pædagogisk vinkel. Mette opfordredes til at sende opfordring ud. Temamøder af 2-3 timers varighed Synliggøre, hvad medlemmerne har fået ud af deres medlemskab. Forslag til ærespris modtager blev diskuteret. 7: Arbejdsprogram Kommentar fra Morten Aagaard Borg at det er bedre at invitere udenlandske gæster til Danmark end at bestyrelsen rejser ud. Det giver mere til vore medlemmer. Morten Aagaard Borg kom med 3 punkter angående Danmark og disse blev vedtaget. De andre punkter omkring Danmark bliver taget ud. International og uddannelse bibeholdes. Hans Hartvich-Madsen redigerer arbejdsprogrammet til. Arbejdsprogram blev godkendt. 8: Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget Der er ikke noget ønske om ændring af kontingenterne, så kontingenterne forsætter uændret. Mulighed for inviteret medlemskaber af max et års varighed. Budgettet blev rettet på den internationale del. Revideret budget vedlagt Hans Hartvich-Madsen er på valg og blev valgt for en ny 2 årig periode. Hans Hartvich-Madsen, Astrid Kjær Jensen og Sif Jessen Hymøller blev valgt for en 4 årig periode som UNIMA rådsmedlemmer. Martin Elung og Morten Aagaard Borg blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. Sune Aske Jørgensen og Stine Q. Pagh var ikke på valg og fortsætter. Karen Marie Demuth blev valgt som revisor. 10: Valg af suppleanter Jette Klit, Ida Hamre og Ida Marie Tjalve blev valgt ind som suppleanter. 11: Evt Sif Jessen Hymøller har sendt et forslag om at næste års generalforsamling afholdes i Århus på Teater Refleksion. Hvis der kan laves en samlet pakke, hvor der er overnatning, arrangementer og mad for omkring 500 kr, så vil vi gerne lægge generalforsamling i Århus til næste år ellers bliver generalforsamlingen afholdt på Scenekunstens Udviklingscenter. Knud Brodersen vil gerne have UNIMA medlemmer kommer til forestilling på Det Blå Hus i Roskilde. Der er gratis adgang for UNIMA medlemmer + ledsager til forestillingen den 2. oktober. Budget blev godkendt. 9: Valg af formand og bestyrelse

17 Referat bestyrelsesmøde af Sif Jessen Hymøller NOTE: Referat fra mødet den 14. august er desværre bortkommet og kan derfor ikke bringes. Referat af Unima bestyrelsesmøde d.25/ Tilstede: Hans, Morten, Sune og Sif 1) Ordstyrer: Sune Referant: Sif 2) Valg af næstformand og regnskabsfører: Morten fortsætter som næsteformand og vil fokusere på det praktiske såsom at arrangere udflugter, cabaret etc. Sune fortsætter som regnskabsfører. 3) Godkendelse af Jettes referat fra bestyrelsesmødet den 14. august Der er endnu ikke kommet referat fra Jette. Hans rykker for det. Hans påpeger, at en bestyrelse ikke alene kan godkende referat fra en generalforsamling. Fremover skal referatet godkendes ved mødets slutning af de fremmødte. 4) Diskussion ang. fordeling af ansvarsområder. Hans påbyder, at rådsmedlemmerne skal være mere obs! på deres arbejde. Sif og Morten nævner, at der nok er mange i bestyrelsen, der ikke ved præcis hvad deres arbejde indebærer. Sif foreslår, at man laver en oversigt over hvad de forskellige poster indebærer og sender det ud. Det foreslåes, at man holder separate møder i de forskellige grupper, så alle ting ikke skal besluttes på bestyrelsesmøder. Hans og Sif aftaler at holde et internationalt rådsmedlemsmøde med Astrid snarest. Hans spørger, hvad vi brænder for indenfor bestyrelsesarbejdet? Lysten driver arbejdet. Sune vil stadig gerne stå for temaweekenderne og foreslår at denne bliver holdt i forbindelse med cabareten, så deltagerne på temaweekendernes workshops kan optræde her. Dette er der god stemning for. Morten og Sif brænder for det praktiske såsom cabareten og andre arrangagementer. Morten foreslår, at de studerende på dukke oganimationslinjen på Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred, får et års gratis medlemskab af Unima. Dette er der stemning for. Sif spørger hvad præcis det internationale arbejde indebærer. Hans svarer, at det handler om at skabe kontakter og at holde kontakter ved lige samt evt. at gøre opmærksom på dygtige undervisere mht. uddannelsen i Odsherred. Vi taler om, hvor vidt Unima skal have en rolle i forbindelse med festivallerne i Danmark. Hans foreslår, at der dannes en festivalgruppe, som vil arbejde med dette. Hans og Morten vil danne festivalgruppe og spørge Astrid om hun vil være med. Morten vil ringe til Ulla Dengsøe og spørge, om vi må lægge Unima materiale et sted på festivalen i Silkeborg. Sif foreslår, at Unima medlemmer kunne mødes og se forestillinger sammen. Sif nævner, at vi alle må huske at sende info om dukkeforestillinger til Sune, så han kan sende dem ud til medlemmerne. Nogle gange smutter det og det er synd. Morten vil hjælpe Astrid med hjemmesiden - kopiere det der står på hjemmesiden over i et nyt hjemmeside design. Morten har søgt fotos af dukker til en billedbase, så der kommer mere at se på på hjemmesiden. Sune viser statistik for hjemmesiden. Der er i gennemsnit 60 personer, der har klikket sig ind på siden om dagen. Vi er positivt overraskede. Hjemmesiden skal optimeres og det kan den, påpeger Morten og nævner, at det vil koste ca. 350 kr at købe nye sider. Sune vil hellere opdatere siden og det vil han gøre hurtigst muligt. Sune husker os på hjemmesidens profilbank, hvor alle kan lægge deres profil ind. Disse sendes til Sune. Temaweekend: Hvad skal denne handle om? Morten foreslår hånddukker. Efter forskellige forslag til undervisere, bliver der enighed om, at Sif spørger Carl Press, om han har lyst. Lønnen bliver fastsat til 1000 kr om dagen samt 1000 kr. i forberedelse. Morten vil spørge Barnaby og Maria, om vi kan holde workshoppen på 3. sal i Kulturhuset. Temaweekenden bliver fastlagt til d januar. Morten nævner, at vi alle skal huske at trykke reply all, når vi svarer på mails, så der ikke kommer huller i samtalerne. Hans vil finde en dato for næste generalforsamling i Odsherred. Det bliver vedtaget, at denne skal ligge en fredag og lørdag, hvor der vil være en workshop lørdag.

18 5) Referat fra mødet med Scenekunststyrelsen den 5. september. Positivt møde. Vi har desværre ikke midler til at støtte økonomisk op om de vigtige ting, såsom festivalen på Bornholm og i Puppet festivalen i København. Hans vil søge flere penge næste år. 6) Evaluering af nyhedsbrevet. Der er ikke sket noget siden sidst. Hans foreslår, at farven på forsiden i nyhedsbrevet ændrer sig, så man kan se forskel på hvert nummer. Det tunge stof skal bagerst i bladet. Redaktionsmøde med Astrid efterlyses. Morten vil aftale en dato med Astrid. 7) Bestyrelsens meddelelser. De fleste punkter blev taget under punkt 4, men vi vil alle 4 gerne råbe hurra for hvad der sker i Odsherred!!! 8) Mødedatoer for næste bestyrelsesmøder: Søndag d.27/ Hans finder sted. Søndag d.8. Januar 2012 Søndag d.18. marts 2012 Referat bestyrelsesmøde Fortsat af Sif Jessen Hymøller

19 UNIMA samler ind til en UNIMA-profilbank, over dukkespillere, dukkemagere, dukkeinteresserede o.s.v. Så send dit C.V. eller en beskrivelse af dig selv og dit arbejde til WEB-master Sune Aske Jørgensen ( gerne med billeder, så lægger han det ud på hjemmesiden. ALLE UNIMA medlemmer er inviterede til at benytte sig af dette tilbud Dukketeaterforestillinger i Kunsthal Charlottenborg, København: Forestillingen spiller som del af en udstilling med Simon Starlings værker. Ekspeditionen følger en uheldig eventyrer i hans forsøg på at nå New York med skib, en rejse der forfølges af uheld, og hvor han møder mange forskellige figurer som for eksempel et zebrastribet dyr og en ond undervandsbåd. Stykket bygger på fire af Starlings tidligere værker som alle drejer sig om at bygge, destruere og rejse i både og som her er samlet i en enkelt farcekomisk fortælling, oven i købet udstyret med en dukkeudgave af kunstneren. Stykket varer 25 minutter og er egnet for børn fra tre år og opefter. Der er gratis adgang for børn under 16. Voksne i følge med børn har gratis adgang (andre voksne betaler den normale adgangsbillet til Charlottenborg: 60 DKK / 40 DKK nedsat pris ). Forestillingerne begynder kl hver søndag fra 16. oktober 2011 til 15. januar (Med undtagelse af søndag den 25. december og den 1. januar NB. søndag den 22. januar opføres forestillingen kl ) **************************************************************************************** *GOD JUL*

Opslagstavlen 3 Formandens Introduktion 4 Editorial summary 5 Puppet Slam

Opslagstavlen 3 Formandens Introduktion 4 Editorial summary 5 Puppet Slam Opslagstavlen 3 Formandens Introduktion 4 Editorial summary 5 Puppet Slam Omkring bestyrelsen 6 Referat af generalforsamlingen 22/8-2014 8 Arbejdsprogram 9 Regnskab -13/2014 og balance 10 Budget -14/2015

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud NORDLYS Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012 Nordlys Forum Nordlys RAB Mødedato Søndag d. 11. marts 2012 Tid kl. 16.00 21.00 Sted Nordlyscentret Silkeborg Tilstede Philip,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.01/2012 Puppet Road, som jeg har omtalt i mine årsrapporter, har nu åbnet op for internetportalen Road Of Puppetry. Alle, der falder ind under følgende grupperinger, kan deltage i denne portal: teatre,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes.

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes. Referat 18.03-2015 Generalforsamling Film 6000 kl. 19:30 i studiet, 2. sal, Nicolai Biograf. Formand Søren Nielsen byder velkommen Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby.

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.01/2010 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, www.unima.dk og det var Sune Aske Jørgensen der stod

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere