Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)"

Transkript

1 nr.03/2011

2 Så lykkedes det endelig igen at få startet et uddannelsesprogram indenfor dukke og animationsteaterområdet i Danmark. Fundamentet i projekter består af hele to tilskud fra Scenekunstudvalget og en utrolig arbejdsindsats fra Scenekunstens Udviklingscenter (SUC). Antallet af ansøgere var meget stort og på den baggrund optog SUC hele 12 elever. Disse startede i september og her i december bliver det 3. gang de skal på internat i Odsherred. I det næste nummer af Nyhedsbrevet skal jeg komme nærmere ind på undervisningen og de studerende, men som nogle af de opmærksomme læsere sikkert allerede har regnet ud ved at studere SUC undervisningstilbud, så er nogle af kurserne koblet sammen med de udenlandske lærerkræfter, der bruges i forbindelse med uddannelsen. For at UNIMA medlemmerne også kan få glæde af denne nye uddannelse, så tilbydes alle medlemmer af UNIMA i % reduktion i prisen på kurser på SUC, der afholdes indenfor dukke og animationsafdelingen. Så : GOD JUL OG GODT NYTÅR Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

3 *Ny bestyrelse *Stemningsbilleder fra Workshop i Silkeborg * Interview med formanden *Og meget mere... * Profilbank på hjemmesiden * Dukketeater på Charlottenborg * GOD JUL *Bådteateret M.O.J.N * * * HÅNDDUKKER m. Carl Press * Nye kurser på Odsherred

4 Ny bestyrelse 2011 UNIMAs bestyrelse fra 3. september 2011 Bestyrelsen Formand: Hans Hartvich-Madsen blev valgt for en ny 2 års periode. Vi byder velkommen til Ida Marie Tjalve som er ny som suppleant i bestyrelsen. Her er en lille præsentation af Ida: Rådsmedlemmer: Hans Hartvich-Madsen, Astrid Kjær Jensen og Sif Jessen Hymøller blev valgt for en 4 års periode. Bestyrelsesmedlemmer: Martin Elung og Morten Aagaard Borg (næstformand) blev valgt til bestyrelsen for en 2 års periode. Sune Aske Jørgensen og Stine Q. Pagh blev valgt i 2010 og var ikke på valg. Revisor: Karen Marie Demuth blev valgt. Bestyrelsen (excl. revisor) består af i alt 7 medlemmer. Suppleanter: Jette Klit, Ida Hamre og Ida Marie Tjalve blev valgt som suppleanter. Ida Marie Tjalve er leder af Bornholms Dukketeaterfestival. Hun har studeret dukketeater på London School of Puppetry og Little Angel Theatre. Som dukkespiller arbejder Ida udenlands for bl.a. Little Angel Theatre, Puppetellers og Wild Theatre. Indenlands arbejder Ida som dragepasser i Den Røde Drage, som huskunstner, som underviser i skyggeteater på Scenekunstens Udviklingscenter og med sit eget teaterkompagni Theatrum Elasticum. Kompagniet Clogless Lobster ledes i samarbejde med Tratincica Slavicek.

5 Stemings-billeder fra Workshop med Stephen Mottram Af Charlotte Grum I forbindelse med Årets Festival of Wonder i Silkeborg blev der afholdt en workshop over to dage med dukkemager og dukkespiller Stephen Mottram fra England.

6 Stemings-billeder fra Workshop med Stephen Mottram Af Charlotte Grum

7 Interview med Hans Hartvich- Madsen af Carsten Jensen Carsten Jensen fra Børneteateravisen stillede følgende spørgsmål som Hans Hartvich- Madsen besvarede og som senere indgik i en artikel der kom udkom før Festivalen i Silkeborg. Carsten:- Hvad er der af prægnante kunstneriske/tekniske forskelle på international og dansk dukketeater? Hans: Danmark er en lille del af en stor verden, det er ikke et spørgsmål om dem og os men nærmere om os som en del af en verdensomspændende teaterform, der er i en rivende udvikling. Og udviklingen er også flerstrenget afhængig af den verdensdel vi taler om, landets udviklingsniveau og i sidste instans den eller de kunstneres udviklingsniveau, der har skabt forestillingerne. For når det kommer til stykket bliver det nødvendigvis enkelte forestillinger vi taler om og de kan som nævnt blive skabt ud fra nogle nationale specielle kunstneriske udgangspunkter, men de kan i lige så høj grad være skabt ud fra internationale sammenhæng. Når alt dette er sagt, er det indlysende at vi her i landet ikke adskiller os fra de lande. Og primært tror jeg at det skyldes den meget stærke udvikling indenfor børne og ungdomsteatret i Danmark i de sidste 40 år, dette har været en væsentlig og positiv grund til det høje udviklingsniveau det moderne danske dukke og animationsteater i dag har. Vi har dog i en over 10 år haft en tendens til at koncentrere os om at være udøvende i Danmark, og denne udvikling har selvfølgelig været med til at betyde, at vi er blevet mindre repræsenteret på de betydningsfulde festivaler i udlandet, hvad der er meget beklageligt. Tiderne skifter og vi har fået en ny regering, og jeg håber at dukke og animationsteatret med hjælp fra den nye kulturminister kan komme til at spille en vigtig rolle både i Danmark og i udlandet. CJ:- I givet fald: Hvad kan de, som vi ikke kan eller omvendt? HHM: Jeg vil besvare spørgsmålet ved at forsøge at kaste et blik ind i fremtiden, og der er den mest fremtrædende faktor i forhold til udviklingen på dukkespillerområde, det er uddannelsesspørgsmålet. For en år siden var der 30 skoler på universitetsniveau fordelt over hele verdenen, men i dag er tallet 60 uddannelsesinstitutioner igen fordelt over hele jorden. Og uddannelsesinstitutionerne er alle på universitetsniveau og af en 3 5 års længde. På kan man under skoler se en liste over de omtalte organisationer som jeg har været med til at udarbejde som medlem af UNIMAs Professional Training Commission. Det er en rivende udvikling, der i disse år finder sted, og denne udvikling medfører, at de unge der i dag bliver uddannet, har en skuespiller og dukkespillermæssig kunnen det kan blive svært at spille op mod, hvis ikke man har de samme grundlæggende professionelle udviklingsmuligheder. Dette er efter min mening vor tids største udfordring og det bliver superspændende at se hvordan vi for løst opgaven og får stillet vore kommende unge i en ligeværdig international uddannelsesmæssig situation. CJ:- Hvordan kan det være, at animationsteater for voksne aldrig er slået igennem i Danmark. Godt nok har Refleksion med held forsøgt sig med voksen-dukkeforestillinger, men der er jo ikke mange bud? HHM: Som før nævnt har opblomstringen af det postmodernistiske dukke og animationsteater her i landet sine rødder i børne og ungdomsteatret. Derfor er det ikke så mærkeligt at det fortrinsvis er blevet

8 fortrinsvis er blevet populært og indlysende er på lige præcis dette område at den mest intense udvikling har fundet sted. Og denne udvikling har bragt nogle af de omtalte teatre helt til tops hvad angår priser med mere. Yderligere er dette sket på trods af en meget stor og intens modvilje mod dukke og animationsteaterområdet, en modvilje, der var udbredt for en år siden. Denne modvilje, er i dag blevet vendt om og brugen af dukker, animationsobjekter, figurer eller hvad man nu kalder det, er blevet et værktøj som mange teatre i dag benytter sig af. Dette har dog ikke medført at teatre i de fleste tilfælde - har turdet kalde sige et dukketeater navn, (bortset fra de mest standhaftige dukketeatre). Når dette er sagt synes jeg at antallet af voksen dukke og animationsteaterforestillinger har været rigtig mange, men igen, man har ikke turde bruge ordet dukke eller andre lignende ord, og derfor er forestillingerne ikke blevet lanceret på det spilletekniske niveau, men ud fra almindelige salgsprincipper. Og dette er jo i sig selv også det måske mest optimale. CJ:- Er animationsbegrebet som sådan ikke blevet for vidtspændende - efterhånden er et teaterstykke med bare den mindste brug af håndholdte rekvisitter eller bevægelige objekter jo karakteriseret som dukketeater? HHM: Spørgsmålet bringer mig hen til det centrale spørgsmål om hvad dukke og animationsteater er, og om hvad en dukkespiller skal kunne for at kunne beherske og udtrykke ovenfornævnte kunstform. Og så kaster jeg mig skrigende ud i et forsøg på at forklare denne kunstform, dukke og animationsteater er, at kunne spille med ting. Alle har på et eller andet tidspunkt i deres barndom haft behov far at bruge det, at spille med ting, og mange kan også huske at de har gjort det. Desværre er vi alle på et eller andet tidspunkt blevet vænnet fra, så der skal for mange en ah ha oplevelse til for at fange det man i sin tid lige var i gang med, og som sagt blev afbrudt i. Denne oplevelse var dog en privat dukkespiller oplevelse for en selv, men vi har den som sagt alle dybt begravet et sted. Hvis man i dag skal kalde sig dukkespiller, skal man som nævnt tidligere være både dukkespiller samt skuespiller. Eller med andre ord, man skal kunne spille med sit objekt eller objekter og man skal kunne bestemme og påvirke publikums blikretning og koncentrationsretning efter egen vilje, som f.eks. en tryllekunstner. Tingene man spiller med skal man kunne styre som en violinist spiller sit instrument, og endelig skal man selv kunne spille mod sit eller sammen med sit objekt. Hvis der er flere spillere på scenen, så skal de alle hver for sig beherske omtalte teknikker for at kunne spille sammen. Med andre ord er der tale om veluddannede kunstnere, der hver for sig vil kunne videreudvikle og berige kunstformen. Afslutningsvis kan dit spørgsmål besvares med, det afhænger af hvordan forestillinger er tænkt og udarbejdet er der tale om en dukketeaterforestilling eller ej. Har indfaldsvinklen været en dukke og animationsteaterforestilling eller ej. Så enkelt kan det besvares. CJ:- Der findes p.t blot en anerkendt dukketeateruddannelse i Finland, mens man har nedlagt den i Norge og der jo ikke p.t. er nogen i Sverige og Finland. Og det forlyder, at der ikke er specielt meget run på de etablerede dukkemager-/dukketeateruddannelser i vores nærmeste nabolande. Er det også din opfattelse - og derfor: ER der virkelig brug for en dansk dukkemager-/dukketeateruddannelse og vil den flytte noget?

9 Det er rigtigt at dukketeateruddannelsen i Turku i Finland har været ude i og stadig er i en stor krise. Det skyldes primært Finlands ret snævre dukketeaterområde og de alt for mange, der i årenes løb er blevet uddannet i Finland. Yderligere er det eneste naboland, der har brugt uddannelsesstedet været Estland, der ikke selv har en uddannelse. Man har yderligere håbet, at man kunne tiltrække andre nordiske kommende dukkespillere, men dette er slået fejl. Danske unge har i stedet primært valgt Berlin som uddannelsessted. Mange danskere er blevet uddannet på Hochschule Ernst Busch i Berlin, det er ikke langt væk, og det er ikke svært at finde et sted at bo. Men der er mange der søger ind hvert år, så man skal være god og motiveret i forvejen. Der er nu to uddannelser i Tyskland og den anden ligger i Stuttgart. I Polen er der også to uddannelser både med dukkespillere og dukketeaterinstruktører, I Sankt Petersborg er der en berømt en med hele 3 linjer dukkespillere, dukkeinstruktører og dukketeknikere. I Frankrig er skole i Charleville-Mézieres ved at blive ændret fra en treårs uddannelse til en fem års uddannelse og med optag hvert andet år. En meget kraftig udvidelse. I London er der en skole, som har stort internationalt ry. Dette er de tætteste skoler i forhold til Danmark. Fælles for dem alle er at de har mange ansøgere hvert år og de også har været med til at videreudvikle kunstformen. Så efter mine forudsætninger, så går det fint for skolerne i nabolandene. Hvis vi ikke skal komme bagud i Danmark, så er det helt nødvendigt, at vi i Danmark også snart får en uddannelsesplatform for Dukke og animationsteater. Det er muligt, at det ikke vil være muligt, at etablere en skole alene for Dukke- og animationsteater, men man kunne forestille sig, på linje med anbefalingen i Teaterrapporten fra 2010 og Redegørelsen om børneteater fra 2008, at der kunne etableres en skole for skabende scenekunstnere baseret på den tværkunstneriske forståelse i modsætning til vore nuværende teater- og skuespillerskoler, der arbejder tværfagligt. Man kunne endvidere forestille sig, at de studerende selv kunne få mulighed for at vælge de scenekunstneriske områder, som de ville arbejde med samt at scenekunstnerskolen kunne udvikle et tæt samarbejde med internationale skoler, så de studerende, der f.eks. ville beskæftige sig med Dukke- og animationsteater, i deres uddannelsesforløb ville kunne knyttes til skoler som f.eks. Ernst Busch i Berlin og skolen i Charleville-Mézieres. CJ:- Hvad betyder UNIMA for dukketeaterbranchen? HHM: UNIMA Danmark er en del af den internationale organisation UNIMA, der igen er en del af UNESCO. Vi har i UNIMA Danmark modtaget støtte til vort internationale arbejde i de sidste 14 år. Vort internationale arbejde består delvis af at holde fast i kontakter og udbygge netværk med andre lande og nationalt at støtte op om projekter og festivaler samt at iværksætte og synliggøre områder indenfor vores område. Vores organisation består af ca. 100 medlemmer både private medlemmer og teatre. Men selvfølgelig er vi interesserede i at betjene så mange som muligt og det gør vi ved at ha åben tilgang til vore meddelelser og åben tilgang til Nyhedsbrevet som kan downloades via vores hjemmeside Prøv også at tjekke UNIMAprojektet Downstairs

10 CJ:- Hvad har din egen indsats her afstedkommet og er du stadig aktiv i det internationale organisationsarbejde? HHM: Som nævnt er jeg stadig formand for UNIMA Danmark og er yderligere rådsmedlem og medlem af UNIMAs The Professional Training Commission. Dette arbejde har igen medført at jeg er blevet tilknyttet Scenekunstens Udviklingscenter som leder af Dukke og animationsteaterafdelingen. snak med kunstnerne efter nogle af forestillingerne. Men nej jeg vil undlade at gi råd om hvad jeg mener, jeg har bestilt billetter, og nogle gange var jeg allerede for sent ude, så mit eneste råd er, at man skal skynde sig og endelig at både danske og internationale forestillinger er af en høj kvalitet, så god fornøjelse. Endelig som noget meget nyt og som en meget stor ting, har vi med midler fra Scenekunstområdet nu i september 2011 startet en to års efteruddannelses for skabende scenekunstnere på dukke og animationsteaterområdet. Det bliver meget spændende at se hvordan denne platform vil udvikle sig, og hvilke resultater den kommer til at medføre. CJ:- Hvilke forestillinger i Silkeborg ser du især frem til? Og hvorfor? Tre store festival i Danmark på lidt over et halvt år, det ret utroligt. Og de er meget forskellige. Copenhagen Puppet Festival med sin intense blanding af forestillinger og workshop og symposier var en stor oplevelse på alle niveauer, og festivalen satte igen fokus på væsentlige uddannelsesmæssige problematikker. Bornholms Dukketeaterfestival var en ekstrem pågående festival med høje kunstneriske profiler der arbejde helt jordnært på gadeniveau i åbningsforestillingerne. Det var fantastisk at opleve det store lokale engagement, der var over hele øen og som var med til at gøre festivalen til en stor og varm oplevelse. Og nu kommer så Silkeborg igen. Det er den største og ældste dukketeaterfestival i Danmark. Den har sin egen stil og ud over forestillingerne er der film og udstillinger samt

11 I skyggernes lys Af Morten Aagaard Efter frokost blev der igen arbejdet med en bunden opgave. Her var der tale om et stykke klassisk musik fra balletten Romeo og Julie det var voldsomt, lyrisk, høj og stille. Der var mange forskellige inspirationsmuligheder i de fem minutter musikken varede. Spillene blev igen vidt forskellige, fra små episke fortællinger til rene eksperimenter over skyggernes muligheder i rummet. The Downstairs Puppet Cabaret havde søndag den 30. oktober skiftet scenen ud med en sand legeplads for skyggeteater. Cabareten var blevet til en workshop og 12 modige deltagere dukkede op for at vise hvad skyggeteatret kan og hvad det er. Skyggeworkshoppen fandt sted i Kulturanstaltens skønne og interaktive udstilling Skyggeleg, som siden marts har været åben for Københavns børn og voksne. Udstillingen har otte forskellige skyggeteater opstillinger og dertil kommer et utal af andre muligheder på vægge, lofter, gulve og selvgjorte skærme. Det er Maria Suh, der har skabt udstillingen i samarbejde med Ida Marie Tjalve. Da publikum endelig kom var der nerver på bag skyggeskærmene. Meget skulle lige rettes til og snakkes igennem en sidste gang. Men det var en positiv respons der kom på dagens arbejde. Inden vi lukkede og slukkede i skygge-land inviterede vi publikum ind bag skærmen så de selv kunne lege lidt med lyskilderne og skyggerne. Det kriblede ligefrem i fingrene. Deltagerne var alle meget glade for The Downstairs Puppet Cabarets arrangement og opfordrede cabareten til at gentage succesen gerne hver anden måned. Nu får vi se Men allerede nu er der workshop og cabaret på programmet den januar Fotos af Morten Aagaard Skyggedeltagerne blev kastet ud i to vidt forskellige opgaver. Den ene var en sætning, som skulle virke som inspirationsmateriale. Dr. Døds selvmordsmaskine skal under hammeren, Nogen gange trækker jeg vejret gennem din skygge og Det blev svært at være sangerinde er eksempler på de oplæg deltagerne fik. Der blev arbejdet hårdt, og allerede efter en time så vi de første seks spil. Det var meget forskelligt, hvad der var kommet ud af en lyskilde og en skygge. Alt var rigtig flot og spændende at se på.

12 Stenmingsbilleder fra Skyggeworkshoppen af Morten Aagaard

13 Arbejdsprogram 2011/12 Arbejdsprogram for UNIMA Danmark 2011/2012 Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde for: At styrke kendskabet til UNIMA Danmark ved At være arrangement skabende vi skal være en aktiv og synlig medspiller i forhold til dukke og animationsteater miljøet. At være netværks skabende vi skal være en aktiv medspiller i at samle dukke og animationsteater miljøet og vi skal arbejde for et åbent miljø for professionelle og amatører samt andre samt for andre dele af UNIMAs områder. Vi skal arbejde for at skabe bedre og mere tydelige kommunikationsveje samt udarbejde en klar ansvars- og myndighedsfordeling. At styrke det internationale arbejde Invitere internationale samarbejdspartnere til danske festivaler med dukkeog animationsteatre og bidrage til at arrangere seminarer, workshops med international deltagelse. Være opsøgende i forhold nye kontakter i udlandet. Styrke aktiviteter i Danmark gennem UNIMA Danmarks egne og andres publikationer. Prioritere dansk engagement i UNIMA s Internationale kommissioner. Formidle oversættelse af nyt materiale om dansk dukke- og animationsteater. Støtte oprettelse af dukke- og animationsteaterteateruddannelser og - efteruddannelser Arbejde for oprettelse af professionelle uddannelser i Danmark på dukke og animationsteaterområdet. Udbygge og opretholde kontakten til udenlandske uddannelsesinstitutioner. Påvirke politikere og kulturpersonligheder til at støtte disse uddannelsestiltag. Rådgive og hjælpe nyuddannede danske dukke og animationskunstnere fra skolerne i udlandet i forhold til danske kolleger og et danskt publikum Redigeret efter GF 2011 ved Hans Hartvich-Madsen og Morten Aagaaard At styrke det danske og nordiske UNIMA forhold Arbejde for oprettelse af fælles nordiske internetplatform (ved nordisk skal forstås: de nordiske lande samt landene, der grænser op til Østersøen). Udbrede kendskabet til samtlige nordiske UNIMA centres publikationer.

14 UNIMA Danmark -Budget 2011/2012 Indtægter Medlemskontingent, grupper og institutioner Medlemskontingent, enkeltmedlemmer Medlemskontingent, studerende/pensionister Tilskud fra Kunststyrelsen (Internationalt arbejde) , , , ,00 Indtægter i alt: ,00 Udgifter Aktivitetsomkostninger (Internationalt): Kontingent, Internationalt Unima Nordiske møder og udvalgsarbejde International kongres Udviklingsarbejde International kommissionsmøder Nordisk blad Aktivitetsomkostninger (Nationalt): Temaweekend Tryksager Fotokopi inkl. 3-4 Nyhedsbreve Porto Internet Kontorartikler Repræsentation 3.000, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 500, , , ,00 Administrationsomkostninger: Mødeudgifter Rejseudgifter, bestyrelsen Gebyrer Udgifter i alt: Resultat: 1.500, ,00 500, , ,00 0,00

15 Referat Generalforsamling 2011 af Sune Aske Jørgensen Referat af Generalforsamling i UNIMA Danmark, lørdag den 3/ på Svanekegården. Velkomst ved formand Hans Hartvich-Madsen. Tilstede 6 personer: Hans Hartvich-Madsen, Morten Aagaard Borg, Jette Klit, Mette Steiner, Ole Bruun-Rasmussen og Sune Aske Jørgensen. 1: Valg af dirigent og referent Jette Klit blev valgt til dirigent. Sune Aske Jørgensen blev valgt til referent. 2: Formandens årsberetning Formandens årsberetning for UNIMA Danmark 2010/11 er udgivet i Nyhedsbrev August Hans Hartvich-Madsen skal afholde et møde med Scenekunstudvalget, hvor Hans Hartvich-Madsen vil fremføre, hvorfor UNIMA Danmark bør få flere penge til det internationale arbejde. Hans gennemgik årsberetningen og tilføjede kommentarer til enkelte punkter som følgende: Nyhedsbrevet er nu elektronisk og i farver. Bladet er ikke bedre end dem der skriver i det jo mere des bedre, og der er ikke længere nogen loft på antallet af sider. Hjemmesiden skal videreudvikles og gøres bedre. Der er en del festivals såsom Silkeborg Dukketeaterfestival, Copenhagen Puppet Festival, Puppet Junior og Bornholm. Bornholm vil lægge sig op af Puppet Junior, så udenlandske grupper kan deltage i begge. Der starter en diplom uddannelser på dukketeaterområdet på Scenekunstens Udviklingscenter og der var 45 ansøgere til 12 pladser. Formandens årsberetning blev godkendt. 3: Rådsmedlemmernes årsberetning Ida Hamres beretning er udsendt i Nyhedsbrev August Rådsmedlemmernes årsberetning blev godkendt. 4: Årsberetning fra diverse udvalg Amatørudvalget: Temaweekenden i vinterhalvåret blev ikke til noget af flere forskellige grunde. Der vil arbejdes med, at der kommer en temaweekend til januar/februar Det blev forslået at temaet til næste års generalforsamling kommer til at omhandle amatørernes vilkår. Arrangements udvalg: The Downstairs Puppet Cabaret havde 150 tilskuere pr. dag i de 3 dage på Copenhagen Puppet Festival. Århus arrangementet af The Downstairs Puppet Cabaret foråret 2011 blev aflyst grundet manglende forestillinger. Arrangementet den 28/8 i København blev også aflyst grundet manglende forestillinger, mens arrangementet i Århus den 11/9 bliver afholdt. Skyggeteater workshop er fuldt booket. The Downstairs Puppet Cabaret s blog er velbesøgt. Der vil til de kommende cabaret være workshops. Ideen med cabareten er spredt sig til Stockholm og Island. Årsberetning fra diverse udvalg blev godkendt. 5: Godkendelse af regnskab Gennemgang af regnskab ved Sune Aske Jørgensen.

16 Regnskabet blev godkendt. 6: Indkomne forslag Bestyrelsesmøder kan evt. tages som telefonmøder. Nordisk råd børnekultur 3 mill. kr som evt. vil være muligt at få del i. Tæller på hjemmesiden Mette Steiner ønskede workshops med pædagogisk vinkel. Mette opfordredes til at sende opfordring ud. Temamøder af 2-3 timers varighed Synliggøre, hvad medlemmerne har fået ud af deres medlemskab. Forslag til ærespris modtager blev diskuteret. 7: Arbejdsprogram Kommentar fra Morten Aagaard Borg at det er bedre at invitere udenlandske gæster til Danmark end at bestyrelsen rejser ud. Det giver mere til vore medlemmer. Morten Aagaard Borg kom med 3 punkter angående Danmark og disse blev vedtaget. De andre punkter omkring Danmark bliver taget ud. International og uddannelse bibeholdes. Hans Hartvich-Madsen redigerer arbejdsprogrammet til. Arbejdsprogram blev godkendt. 8: Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget Der er ikke noget ønske om ændring af kontingenterne, så kontingenterne forsætter uændret. Mulighed for inviteret medlemskaber af max et års varighed. Budgettet blev rettet på den internationale del. Revideret budget vedlagt Hans Hartvich-Madsen er på valg og blev valgt for en ny 2 årig periode. Hans Hartvich-Madsen, Astrid Kjær Jensen og Sif Jessen Hymøller blev valgt for en 4 årig periode som UNIMA rådsmedlemmer. Martin Elung og Morten Aagaard Borg blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. Sune Aske Jørgensen og Stine Q. Pagh var ikke på valg og fortsætter. Karen Marie Demuth blev valgt som revisor. 10: Valg af suppleanter Jette Klit, Ida Hamre og Ida Marie Tjalve blev valgt ind som suppleanter. 11: Evt Sif Jessen Hymøller har sendt et forslag om at næste års generalforsamling afholdes i Århus på Teater Refleksion. Hvis der kan laves en samlet pakke, hvor der er overnatning, arrangementer og mad for omkring 500 kr, så vil vi gerne lægge generalforsamling i Århus til næste år ellers bliver generalforsamlingen afholdt på Scenekunstens Udviklingscenter. Knud Brodersen vil gerne have UNIMA medlemmer kommer til forestilling på Det Blå Hus i Roskilde. Der er gratis adgang for UNIMA medlemmer + ledsager til forestillingen den 2. oktober. Budget blev godkendt. 9: Valg af formand og bestyrelse

17 Referat bestyrelsesmøde af Sif Jessen Hymøller NOTE: Referat fra mødet den 14. august er desværre bortkommet og kan derfor ikke bringes. Referat af Unima bestyrelsesmøde d.25/ Tilstede: Hans, Morten, Sune og Sif 1) Ordstyrer: Sune Referant: Sif 2) Valg af næstformand og regnskabsfører: Morten fortsætter som næsteformand og vil fokusere på det praktiske såsom at arrangere udflugter, cabaret etc. Sune fortsætter som regnskabsfører. 3) Godkendelse af Jettes referat fra bestyrelsesmødet den 14. august Der er endnu ikke kommet referat fra Jette. Hans rykker for det. Hans påpeger, at en bestyrelse ikke alene kan godkende referat fra en generalforsamling. Fremover skal referatet godkendes ved mødets slutning af de fremmødte. 4) Diskussion ang. fordeling af ansvarsområder. Hans påbyder, at rådsmedlemmerne skal være mere obs! på deres arbejde. Sif og Morten nævner, at der nok er mange i bestyrelsen, der ikke ved præcis hvad deres arbejde indebærer. Sif foreslår, at man laver en oversigt over hvad de forskellige poster indebærer og sender det ud. Det foreslåes, at man holder separate møder i de forskellige grupper, så alle ting ikke skal besluttes på bestyrelsesmøder. Hans og Sif aftaler at holde et internationalt rådsmedlemsmøde med Astrid snarest. Hans spørger, hvad vi brænder for indenfor bestyrelsesarbejdet? Lysten driver arbejdet. Sune vil stadig gerne stå for temaweekenderne og foreslår at denne bliver holdt i forbindelse med cabareten, så deltagerne på temaweekendernes workshops kan optræde her. Dette er der god stemning for. Morten og Sif brænder for det praktiske såsom cabareten og andre arrangagementer. Morten foreslår, at de studerende på dukke oganimationslinjen på Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred, får et års gratis medlemskab af Unima. Dette er der stemning for. Sif spørger hvad præcis det internationale arbejde indebærer. Hans svarer, at det handler om at skabe kontakter og at holde kontakter ved lige samt evt. at gøre opmærksom på dygtige undervisere mht. uddannelsen i Odsherred. Vi taler om, hvor vidt Unima skal have en rolle i forbindelse med festivallerne i Danmark. Hans foreslår, at der dannes en festivalgruppe, som vil arbejde med dette. Hans og Morten vil danne festivalgruppe og spørge Astrid om hun vil være med. Morten vil ringe til Ulla Dengsøe og spørge, om vi må lægge Unima materiale et sted på festivalen i Silkeborg. Sif foreslår, at Unima medlemmer kunne mødes og se forestillinger sammen. Sif nævner, at vi alle må huske at sende info om dukkeforestillinger til Sune, så han kan sende dem ud til medlemmerne. Nogle gange smutter det og det er synd. Morten vil hjælpe Astrid med hjemmesiden - kopiere det der står på hjemmesiden over i et nyt hjemmeside design. Morten har søgt fotos af dukker til en billedbase, så der kommer mere at se på på hjemmesiden. Sune viser statistik for hjemmesiden. Der er i gennemsnit 60 personer, der har klikket sig ind på siden om dagen. Vi er positivt overraskede. Hjemmesiden skal optimeres og det kan den, påpeger Morten og nævner, at det vil koste ca. 350 kr at købe nye sider. Sune vil hellere opdatere siden og det vil han gøre hurtigst muligt. Sune husker os på hjemmesidens profilbank, hvor alle kan lægge deres profil ind. Disse sendes til Sune. Temaweekend: Hvad skal denne handle om? Morten foreslår hånddukker. Efter forskellige forslag til undervisere, bliver der enighed om, at Sif spørger Carl Press, om han har lyst. Lønnen bliver fastsat til 1000 kr om dagen samt 1000 kr. i forberedelse. Morten vil spørge Barnaby og Maria, om vi kan holde workshoppen på 3. sal i Kulturhuset. Temaweekenden bliver fastlagt til d januar. Morten nævner, at vi alle skal huske at trykke reply all, når vi svarer på mails, så der ikke kommer huller i samtalerne. Hans vil finde en dato for næste generalforsamling i Odsherred. Det bliver vedtaget, at denne skal ligge en fredag og lørdag, hvor der vil være en workshop lørdag.

18 5) Referat fra mødet med Scenekunststyrelsen den 5. september. Positivt møde. Vi har desværre ikke midler til at støtte økonomisk op om de vigtige ting, såsom festivalen på Bornholm og i Puppet festivalen i København. Hans vil søge flere penge næste år. 6) Evaluering af nyhedsbrevet. Der er ikke sket noget siden sidst. Hans foreslår, at farven på forsiden i nyhedsbrevet ændrer sig, så man kan se forskel på hvert nummer. Det tunge stof skal bagerst i bladet. Redaktionsmøde med Astrid efterlyses. Morten vil aftale en dato med Astrid. 7) Bestyrelsens meddelelser. De fleste punkter blev taget under punkt 4, men vi vil alle 4 gerne råbe hurra for hvad der sker i Odsherred!!! 8) Mødedatoer for næste bestyrelsesmøder: Søndag d.27/ Hans finder sted. Søndag d.8. Januar 2012 Søndag d.18. marts 2012 Referat bestyrelsesmøde Fortsat af Sif Jessen Hymøller

19 UNIMA samler ind til en UNIMA-profilbank, over dukkespillere, dukkemagere, dukkeinteresserede o.s.v. Så send dit C.V. eller en beskrivelse af dig selv og dit arbejde til WEB-master Sune Aske Jørgensen ( gerne med billeder, så lægger han det ud på hjemmesiden. ALLE UNIMA medlemmer er inviterede til at benytte sig af dette tilbud Dukketeaterforestillinger i Kunsthal Charlottenborg, København: Forestillingen spiller som del af en udstilling med Simon Starlings værker. Ekspeditionen følger en uheldig eventyrer i hans forsøg på at nå New York med skib, en rejse der forfølges af uheld, og hvor han møder mange forskellige figurer som for eksempel et zebrastribet dyr og en ond undervandsbåd. Stykket bygger på fire af Starlings tidligere værker som alle drejer sig om at bygge, destruere og rejse i både og som her er samlet i en enkelt farcekomisk fortælling, oven i købet udstyret med en dukkeudgave af kunstneren. Stykket varer 25 minutter og er egnet for børn fra tre år og opefter. Der er gratis adgang for børn under 16. Voksne i følge med børn har gratis adgang (andre voksne betaler den normale adgangsbillet til Charlottenborg: 60 DKK / 40 DKK nedsat pris ). Forestillingerne begynder kl hver søndag fra 16. oktober 2011 til 15. januar (Med undtagelse af søndag den 25. december og den 1. januar NB. søndag den 22. januar opføres forestillingen kl ) **************************************************************************************** *GOD JUL*

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.01/2010 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, www.unima.dk og det var Sune Aske Jørgensen der stod

Læs mere

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.02/2011 Dette UNIMA Nyhedsbrev er meget specielt. Jeg mindes ikke før at have set så mange danske dukketeater festivaller blive præsenteret og omtalt på en gang i samme Nyhedsbrev. Jeg tænker på Copenhagen

Læs mere

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.02/2010 Jeg har lyst til at fortælle jer om nogle bøger, som jeg her inden for den sidste måneds tid er faldet over. Det drejer sig om Making and Manipulating Marionettes (2004) og Puppets and Puppet

Læs mere

D A N S K U N I M A UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE NYHEDSBREV FEBRUAR 2005 INDHOLD: 2 UNIMA-info. 3 Hans Hartvich Madsen: Klumme

D A N S K U N I M A UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE NYHEDSBREV FEBRUAR 2005 INDHOLD: 2 UNIMA-info. 3 Hans Hartvich Madsen: Klumme - D A N S K U N I M A NYHEDSBREV FEBRUAR 2005 ISSN NR.: 1396 3406 INDHOLD: 2 UNIMA-info 3 Hans Hartvich Madsen: Klumme 4 Peter Jankovic: Dansk UNIMA - hvor står vi, og hvor skal vi hen? 5 Ida Hamre: 2.

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Indhold Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3 Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Als Revyen en lokal begivenhed for hele landsdelen af Kristina Asmussen

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

EN MÅNED I UDLANDET ER SOM ET HELT ÅRS FORANDRING BO MADVIG OM AT REJSE UD MED SIT FAG

EN MÅNED I UDLANDET ER SOM ET HELT ÅRS FORANDRING BO MADVIG OM AT REJSE UD MED SIT FAG Oktober 2011 #08 Magasinet Sang dans TEATER film / udgivet af Dansk SkuespillerForbund EN MÅNED I UDLANDET ER SOM ET HELT ÅRS FORANDRING BO MADVIG OM AT REJSE UD MED SIT FAG 2 Magasinet Sceneliv UDDANNELSES-

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 62 - marts 2013 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

81 job forsvinder på det kongelige teater #01 2012. DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST UFORMELT NETVÆRK GIV NYT INITIATIV ET NAVN DEN GODE BIOGRAFI

81 job forsvinder på det kongelige teater #01 2012. DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST UFORMELT NETVÆRK GIV NYT INITIATIV ET NAVN DEN GODE BIOGRAFI GIV NYT INITIATIV ET NAVN DSF er på vej med et nyt samlet uddannelsesinitiativ, som giver medlemmerne bedre mulighed for kuser, træning og netværk. DEN GODE BIOGRAFI Det kræver åbenhed og vilje til ikke

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE SEND FLERE PENGE Fra stort set alle dele af filmbranchen lyder ønsket om flere penge lige nu, hvor politikerne snart skal forhandle et nyt filmforlig på plads. TEATER IND I STUEN Teater, opera og ballet

Læs mere

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER TRÆNGT BØRNETEATER Kommunalreform, ny egnsteaterlovgivning og ændrede vilkår for refusion presser det danske børneteatermiljø, der i april mødes til festival i Næstved. FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER DSF arbejder

Læs mere

OVERVEJELSER om scenekunstens u d d a n n e l s e r i D a n m a r k, e n m a t e r i a l e s a m l i n g

OVERVEJELSER om scenekunstens u d d a n n e l s e r i D a n m a r k, e n m a t e r i a l e s a m l i n g OVERVEJELSER om scenekunstens u d d a n n e l s e r i D a n m a r k, e n m a t e r i a l e s a m l i n g Udgivet marts 2011 af Foreningen Uafhængige Scenekunstnere Indhold 5 Forord 6 Tak til - 7 Uafhængige

Læs mere

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER KRISEN KRADSER Flere teatre er gået konkurs eller kæmper for overlevelse. Kulturministeren bør træde hjælpende til, mener teaterlivet og Folketingets Kulturudvalg. KREATIV INDSTILLING Alle kender angsten

Læs mere

Velkommen til Rampelyset

Velkommen til Rampelyset 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 War and Lovecraft - af Jeppe Grinderslev 4 Det bliver i familien - af Peter Rafn Dahm 6 Som en høne uden hoved - af Christian Søgaard Hersker 8 Scenerummet som samarbejdsprojekt

Læs mere