Velkommen til Gå-Hjem møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Gå-Hjem møde"

Transkript

1 Velkommen til Gå-Hjem møde

2 Plan for dette møde Introduktion High Level Structure og ISO 9001 / ISO standardernes hovedafsnit Risikobaseret tænkning, leadership og management Standardernes enkelte afsnit Introduktionsplaner og konvertering for certificerede virksomheder Q & A Pause kl. ca. 14:30 Tak for i dag kl. ca. 16:00

3 Beredskabsinformation Alarmering Ring Kontakt underviser eller receptionen Brand/evakuering Nærmeste samlingsplads (meld dig til underviser) Nærmeste flugtveje Brandslukkere Personskade Hjertestarter Førstehjælpsudstyr FORCE Technology

4 FORCE Technology er: Blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder på det internationale marked. Vi: Er selvejende Er uvildige Er almennyttige Har et udviklingsbudget > 200 MDKK Vi omsætter højt specialiseret ingeniørmæssig viden til praktiske og værdiskabende løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. En GTS-virksomhed Som GTS-virksomhed er vi dedikeret til at udvikle og anvende nye teknologier og ny viden til gavn for de danske virksomheder og det danske samfund. forcetechnology.com

5 Norge Hvalstad 9 kontorer Sverige Västerås 23 kontorer USA Houston Danmark Brøndby (Hovedkontor) 13 kontorer Rusland Skt. Petersborg Kina Beijing Singapore

6 Industri & samfund System- & ledelsesudvikling Integrity management & vedligeholdsoptimering Inspektion, prøvning, verifikation & certificering Optimering af design, produkter, processer & produktion Undervisning & formidling Proces & automation Materialeteknologi Prøvningsteknologi Sensorer & måleteknik Hydro- & aerodynamik Simulerings -teknologi Energi & miljø Structural integrity

7 Bent Møller FORCE Technology Chefkonsulent, Audit & Forretningsudvikling Bygge/anlægsingeniør Kvalitetssikring og kvalitetsledelse siden 1981 Konsulent Servicevirksomheder Entreprenørvirksomheder Produktionsvirksomheder Selvstændig FORCE Technology DS S216 Kvalitetsledelsessystemer ISO TC176 SC2 WG24, revision af ISO 9001 IRCA certificeret Lead Auditor QMS

8 Jan Støttrup Andersen FORCE Technology Konsulent, Audit & Forretningsudvikling Maskiningeniør Arbejdet med miljø, arbejdsmiljø og ledelsessystemer siden 1988 Tilsynsførende, rådgiver, auditor, selvstændig, systemansvarlig, HSE-konsulent og KMA-ansvarlig Underviser, rådgiver og auditerer indenfor miljø og arbejdsmiljø (og lidt kvalitet og risikoledelse) FORCE Technology 2013 DS S283 Miljøledelse ISO DS S803 Arbejdsmiljøledelse ISO LA hos Force Certification (miljø, arbejdsmiljø og CO2)

9 Historien om ISO 9001 Kvalitetssikring Kvalitetsstyring Kvalitetsledelse Management Leadership

10 Antal ISO 9001 certifikater globalt

11 Historien om ISO Miljøstyring Miljøledelse Management Leadership

12 Hvorfor nye standarder Systematisk gennemgang af standarder Standarder der rækker år frem Omverdenen har og vil forandre sig Flere service virksomheder Globalisering og komplekse forsyningskæder Større fokus fra virksomhedens interessenter Udviklingen af informations teknologi

13 Væsentlige ændringer High Level Structure (HLS) Forbedret anvendelse i f.t. service virksomheder Krav om fastlæggelse af systemets rammer Definition af organisationens kontekst Øget krav til lederskab (leadership) Risikobaseret tænkning Mindre vægt på dokumenterede procedurer

14 Væsentlige ændringer Forhold til interessenter Livs Cyklus tænkning Outsourcede processer

15 Øget fokus på Proces orientering Plan-Do-Check-Act cirklen Risikobaseret tænkning Sammenhæng med andre ledelsesstandarder

16 High level structure and text (HLS) Stort ønske om ens struktur Fælles tekster i ledelsessystem standarder Fælles krav Nemmere at etablere ledelsessystem i virksomheden Gælder alle ledelsessystem standarder

17 Indhold 1. Emne 2. Normative referencer 3. Termer og definitioner 4. Virksomhedens rammer 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Støtteaktiviteter 8. Drift 9. Præstationsevaluering 10. Forbedringer

18 High Level Structure FORCE Technology 2014

19 Standarder med ny struktur Standarder udgivet Standarder under revision Nye standarder ISO Videreførelse af virksomhedens drift ISO 9001 Kvalitetsledelse ISO Arbejdsmiljøledelse ISO Bæredygtige events ISO Miljøledelse ISO Informationssikkerhed Konverteres ved revision ISO Trafiksikkerhed ISO Fødevaresikkerhed ISO Energiledelse

20 Ændringer i terminologi Produkt og ydelser Dokumenteret information Proces miljø Eksternt leverede produkter og ydelser Ekstern leverandør

21 Termer og definitioner Risiko (risk) effekt af usikkerhed på målsætninger Proces (process) sæt af aktiviteter, som omdanner input til output (procedure) KPI (key performance indicator) OPI (Operational Performance indicators) MPI (Management Performance indicators) EPI (Environmental Performance Indicators) Livscyklus (life cycle) vugge til grav Interessenter Person eller organisation, der kan blive påvirket af beslutninger og/eller aktiviteter

22 ISO 9000 Principper og ordforklaring Revideres parallelt med ISO 9001 udgives samme tid Indhold Forord Introduktion 1. Omfang 2. Kvalitetsledelses principper og fundamentale koncepter 3. Terminologi og definitioner Anneks A Bibliografi Alfabetisk indeks

23 LEDELSESPRINCIPPERNE

24 Ledelsesprincipperne

25 Kvalitetsledelsesprincipperne 1. Kunde fokus 2. Lederskab 3. Involvering af medarbejdere 4. Procesorientering 5. Forbedring 6. Faktuel beslutningstagning 7. Relationsledelse

26 HVAD OG HVORFOR ET KVALITETSLEDELSESSYSTEM

27 Kvalitetsledelsessystem Et kvalitetsledelsessystem styrer de sammenhængende processer, subsystemer, procedure og ressourcer der er nødvendige for at: skabe værdi til alle relevante interessenter, og realisere resultater af processer samt det totale resultat for virksomheden Kendskab til forventede virkning af resultater (outcomes) er vigtig for at kunne styre virksomheden Kvalitetsledelsessystemet giver et værktøj til at styre kvalitetsomkostninger. Bevidsthed om disse omkostninger gør virksomheden i stand til at handle og optimere tildelingen af ressourcer.

28 Formål med et QMS Hvis virksomheden har behov for at demonstrere sin formåen til konsekvent at levere produkter eller ydelser, der opfylder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav Hvis virksomheden stiler efter at styrke kundetilfredshed ved den effektive anvendelse af systemet, herunder processer til løbende forbedring af systemet og sikring af overensstemmelse med kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav.

29 Hvorfor miljøledelse? Lovgivere Myndigheder Aktionærer Naboer VIRKSOMHED Finansiering Miljøorganisationer Ansatte Kunder Forsikring Forretningskrav Interessenter

30 Indhold 1. Emne 2. Normative referencer 3. Termer og definitioner 4. Virksomhedens rammer 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Støtteaktiviteter 8. Drift 9. Præstationsevaluering 10.Forbedringer

31 4. Virksomhedens rammer 4.1 Forståelse af virksomheden og dens rammer Eksterne og interne relevante forhold som kan påvirke resultater i f.t. opfyldelsen af krav og kundetilfredsheden. 4.2 Forståelse af interessenters behov/ forventninger Relevant interessenter og krav relateret til dem 4.3 Fastlæggelse af ledelsessystemets omfang Afgrænsning og anvendelse af system i relation til interessenter og krav Aktiviteter, produkter og services, som kan have væsentlig indflydelse på miljøet, skal være inkluderet

32 Interessenter Politik og Lovgivning Kunder Eksterne forhold Interne forhold ORGANISATION Teknologisk udvikling Leverandører Konkurrenter Naboer Økonomisk udvikling Miljø

33 Relevante krav Alle mulige interessenter Interessenter Relevante interessenter Relevante interessenters krav Relevante krav

34 4.4. Ledelsessystemet og dets processer Virksomheden skal: Etablere, implementere, vedligeholde og fortsat forbedre et ledelsessystem, inklusiv de nødvendige processer og deres samspil, i overensstemmelse med kravene i denne internationale standard

35 4.4. QMS og dets processer Krævet input Forventet output PROCES

36 4.4. QMS og dets processer Kriterier/ metoder In PROCES O/I O/I O/I PROCES PROCES PROCES Out Ressourcer

37 4.4. QMS og dets processer Kriterier/ metoder Ansvar/beføjelser In PROCES O/I O/I O/I PROCES PROCES PROCES Out Ressourcer

38 4.4. QMS og dets processer Kriterier/ metoder Ansvar/beføjelser In PROCES O/I O/I O/I PROCES PROCES PROCES Out Ressourcer Risici/muligheder

39 4.4. QMS og dets processer Krævet input PROCES Forventet output Plan Act Do Check

40 4.4. Ledelsessystemet og dets processer Virksomheden skal: Udarbejde dokumenteret information i nødvendigt omfang for at understøtte gennemførelsen af processerne, Opbevare nødvendig dokumenteret information for at have tillid til, at processerne er gennemført som planlagt

41 Lederskab

42 5. Lederskab

43 Lederskab/leadership Definerer mission og vision Definerer mål og retning Skaber rammerne Motiverer og inspirerer

44 Lederskab/leadership Definerer mission og vision Definerer mål og retning Skaber rammerne Motiverer og inspirerer

45 Ledelse/management Arbejder med og følger op på definerede mål Organiserer og styrer Skaber struktur og forudsigelighed Gennemfører handlingsplaner Realiserer vision Management is doing the things right; leadership is doing the right things. Peter Drucker

46 5. Lederskab 5.1 Lederskab og engagement 5.2 Politik 5.3 Roller, ansvar og beføjelser i virksomheden

47 5.1 Lederskab og engagement Demonstrere lederskab og engagement ved at: Tage ansvar for effektiviteten af ledelsessystemet Sikre politik og mål er etableret og i overensstemmelse med strategi og det etablerede ledelsessystem Ledelsessystemet skal være integreret i virksomhedens forretningsprocesser Sikre nødvendige ressourcer

48 5.1 Lederskab og engagement Kommunikere vigtighed et effektivt ledelsessystem samt overholdelse af krav Sikre at det etablerede system opnår de besluttede resultater Coache og støtte medarbejdere til at bidrage til opnåelse af et effektivt ledelsessystem Promovere løbende forbedring Støtte andre vigtige lederroller for at underbygge deres lederskab inden for deres ansvarsområdet

49 5.2 Kundefokus Demonstrere lederskab og engagement med hensyn til kundefokus ved at sikre: Kundekrav, lov- og myndighedskrav er besluttet forstået og opfyldt Muligheder og risici der kan påvirke overensstemmelse med produkter og ydelser Fokus på øget kundetilfredshed

50 5.3 Politik Etablere en politik der er: Passende for formålet med virksomheden Giver rammen for at opsætte mål Indeholder en forpligtelse til opfyldelse af krav Indeholder en forpligtelse til løbende forbedring af systemet

51 5.3 Politik Politikken skal: Være tilgængelig som dokumenteret information Kommunikeret i virksomheden Være forstået Være tilgængelig for interessenter

52 5.4 Roller, ansvar og beføjelser Ansvar og beføjelser er tildelt og kommunikeret Ansvar og beføjelser skal tildeles for: Sikre at ledelsessystemet er i overensstemmelse med krav Rapportering af ydeevnen af systemet

53 Planlægning

54 6. Planlægning 6.1 Aktiviteter til at håndtere risici og muligheder 6.2 Ledelsessystemets mål og plan for at nå mål

55 6.1 Handlinger til at håndtere risici og muligheder Ved planlægning skal risiko og muligheder bestemmes med hensyn til identificerede issues og krav og følgende skal adresseres: Sikre at ledelsessystemet kan opnå forventede resultater Forebyg eller reducere uønskede effekt Skabe forbedring Virksomheden skal planlægge: Handlinger til at adressere denne risiko og de muligheder Hvordan Integrere og implementeres aktioner ind i ledelsessystemets processer Evaluer effektiviteten af disse aktioner

56 Specifikt for ISO Virksomheden skal identificere risici og muligheder i forhold til de væsentlige miljøforhold, lovkrav, andre krav og andre virksomheds risici for at: Sikre, at ledelsessystemet giver de ønskede resultater Forebygge eller reducere uønskede effekter Sikre løbende forbedringer Indføre styringsmetoder (fjernelse af risiko, nedsætte risikoen, acceptere risikoen eller løbe risikoen) Fokus på: Miljøforhold Væsentlige miljøforhold Lovkrav og andre krav Risici forbundet med trusler og muligheder målopfyldelse forebyggelse og/eller reduktion af uønskede effekter opnåelse af løbende forbedringer

57 6.2 Ledelsessystemets mål og plan for at nå mål Der skal etableres mål for relevante funktioner og niveauer Mål skal være: Konsistente med politikken Målbare Tage hensyn til krav Være relevante Overvåges Kommunikeres Opdaterede

58 6.2 Ledelsessystemets mål og plan for at nå mål Der skal opretholdes dokumenteret dokumentation Planlægning af hvordan mål opnås: Hvad vil blive gjort Hvilke ressourcer kræves Hvem er ansvarlig Hvornår er det udført (komplet) Hvordan skal resultatet evalueres. Handlingsplaner (hvad, hvilke, hvem, hvornår, hvordan)

59 6.3 Planlægning af ændringer Følgende skal ovevejes: Formål med ændring og mulige konsekvenser Intrigiteten af ledelsessystemet Tilgængelige ressourcer Fordeling og omfordeling af ansvar og beføjelser

60 7. Støtteaktiviteter 7.1 Ressourcer 7.2 Kompetencer 7.3 Bevidsthed 7.4 Kommunikation 7.5 Dokumenteret information Generelt Udarbejdelse og vedligehold Styring af dokumenteret information

61 7.1 Ressourcer Virksomheden skal beslutte og levere nødvendige ressourcer til at etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre ledelsessystemet

62 7.1.6 Virksomhedens viden Nyt krav Fastlæg nødvendig viden Sikre tilgængelighed af viden Ved ændringer sikre at viden vurderes

63 7.2 Kompetencer Virksomheden skal: Beslutte nødvendige kompetencer for personer der arbejder under dens styring som har indflydelse på system (produkt) formåen. Sikre at disse personer er kompetente på basis af passende uddannelse, træning og erfaring Hvor nødvendigt tage aktion til at opnå nødvendig kompetence og evaluer effektiviteten af gennemført aktion. Opsamle passende dokumenteret information som bevis på kompetence.

64 7.3 Bevidsthed Personer der udfører arbejde under virksomhedens styring skal være bevidste om: Politikken Deres bidrag til effektiviteten samt fordelene ved løbende at forbedre resultater Ulempen ved ikke at opfylde ledelsessystemets krav

65 7.4 Kommunikation Virksomheden skal beslutte behov for intern og ekstern kommunikation i relation til det etablerede ledelsessystem og kommunikationen skal omfatte: Hvad der skal kommunikeres Hvornår der kommunikeres Til hvem der kommunikeres Der skal føres passende dokumenteret information som bevis for kommunikation

66 7.5 Dokumenteret information Generelt Udarbejdelse og vedligehold Styring af dokumenteret information

67 7.5.1 Generelt En virksomheds ledelsessystem skal indeholde: Dokumenteret information krævet i denne standard Dokumenteret information besluttet af virksomheden som værende nødvendig for effektiviteten af ledelsessystemet

68 Dokumentationskrav Nyt i 14001: Kriterier for fastlæggelse af væsentlige miljøforhold Forpligtelser i forhold til krav Risici knyttet til trusler og muligheder Kommunikation

69 7.5.2 Udarbejdelse og vedligehold Ved udarbejdelse og opdatering af dokumenteret information skal virksomheden sikre passende: Identifikation og beskrivelse Format Gennemgang og godkendelse for at den er passende og nøjagtig.

70 7.5.3 Styring af dokumenteret information Dokumenteret information skal styres for at sikre: At den er tilgængelig og anvendelig til brug hvor og hvornår der er behov At den er passende beskyttet For styring af dokumenteret information virksomheden skal adressere følgende aktiviteter hvor nødvendigt: Distribution, adgang, fremskaffelse og brug Arkivering og beskyttelse herunder myndighedsbestemt arkivering Styring af ændringer Tilbagetrækning og bortskaffelse Nødvendige eksterne dokumenter skal styres

71 8 Drift 8.1 Operationel planlægning 8.2 Fastlæggelse af krav til produkt og ydelse 8.3 Udvikling og konstruktion af produkt og ydelse 8.4 Styring af ekstern leverede produkter og ydelser 8.5 Produktion og levering af ydelser 8.6 Frigivelse af produkter og ydelser 8.7 Styring af afvigende processer, produkter og ydelser

72 8.1 Driftsplanlægning og -styring Fokus områder i 14001: Normal og anormal drift Ændringer Outsourcede processer Overvejelser vedr. livs cyklus perspektivet

73 9. Præstationsevaluering 9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering 9.2 Intern audit 9.3 Ledelsens evaluering

74 9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering Virksomheden skal fastlægge: Hvad der er behov for at måle Metoder for overvågning, måling, analyse og evaluering Hvornår måling skal foretages Hvornår resultater skal analyseres og evalueres Der skal etableres processer der sikre overensstemmelse med krav. Evaluere formåen og effektivitet.

75 9.2 Intern audit Virksomheden skal: Gennemføre interne audit med planlagte intervaller Overensstemmelse (egne krav og standard) Effektivt implementeret og vedligeholdt Planlægge, etablere, implementere og vedligeholde et auditprogram Definere auditkriterier og omfang for hver audit Vælge auditorer og udføre audits Rapportere resultatet Opbevare dokumenteret information som bevis for auditprogrammet implementering og audit resultater.

76 9.3 Ledelsens evaluering Topledelsen skal gennemgå ledelsessystemet med planlagte intervallet for at sikre at det løbende er egnet, passer og er effektivt. Ledelsesevalueringen skal indeholde overvejelser om: Status og aktion fra foregående LE Ændringer i eksterne og interne forhold der er relevante for ledelsessystemet Information om formåen af ledelsessystemet Outputtet skal indeholde Resultatet af LE skal opretholdes som dokumenteret information

77 9.3 Ledelsens evaluering Output: Konklusioner i relation til egnethed og effektivitet af ledelsessystemet Beslutninger i relation til mulighederne for løbende forbedringer Betydning for virksomhedens strategiske retning

78 10. Forbedringer 10.1 Afvigelse og korrigerende handling 10.2 Løbende forbedring

79 10.1 Afvigelse og korrigerende handling Når en afvigelse opstår skal virksomheden: Reagere på afvigelsen og om nødvendigt: Iværksætte handlinger til at styre eller afhjælpe (korrigere) afvigelsen Forholde sig til konsekvenserne Evaluere behov for handling for at eliminere årsagen til afvigelsen således den ikke opstår igen andetsteds ved: Gennemgå afvigelsen Fastlægge årsagen til afvigelsen Fastlæg om lignende afvigelser eksisterer og potentielt kunne opstå Indfør nødvendige handlinger Gennemgå effektiviteten af gennemførte korrigerende handlinger Gennemfør ændringer i ledelsessystemet om nødvendigt

80 10.1 Afvigelse og korrigerende handling Korrigerende handling skal være passende til den effekt en afvigelse rejser. Virksomheden skal opretholde dokumenteret information som bevis på: Karakteren af afvigelsen og den efterfølgende gennemførte handling Resultatet af korrigerende handlinger

81 10.2 Løbende forbedring Virksomheden skal løbende forbedre ledelsessystemet så det er passende, tilstrækkeligt og effektivt.

82 Tidslinje Nye standarder June 2013 CD Committee Draft Juli 2014 DIS Draft International Standard Juli 2015 FDIS Final Draft International Standard September 2015 International Standard

83 Certificering - Overgangsperiode September 2015 International Standard September 2015 start på 3 år overgangs periode til september 2018

84 ISO TS 9002

85 Behov for mere viden Kurser: ISO 9001:2015 Tolkning ISO 9001:2015 Auditor kurser ISO 14001:2015 Tolkning ISO 14001:2015 Auditor kurser Andre tilbud: GAP analyse Individuel rådgivning Interne audits i f.t. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 Seminarer om leadership

86 Behov for mere viden? Bent Møller Tlf: Jan Støttrup Andersen Tlf:

87 Uforpligtende møde Salgschef Anne Husted Tlf:

88 Behov for mere viden? LinkedIn

89 Behov for mere viden? LinkedIn

90 Spørgsmål?

91

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder Begge med efternavnet 2015 8. november 2016 Agenda Præsentation Lidt om standarder En ny standard bliver til High Levels Structure (Fælles

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder BUSINESS ASSURANCE Bæredygtighed i de nye ISO-standarder De nye ISO 9001- og ISO 14001-standarder Kåre Appel Weng, Steen Christian Larsen, Jens Peter Høiseth 13. marts og 27. marts 1 01 SAFER, SMARTER,

Læs mere

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder BUSINESS ASSURANCE Bæredygtighed i de nye ISO-standarder De nye ISO 9001- og ISO 14001-standarder Kåre Appel Weng, Steen Christian Larsen, Jens Peter Høiseth 13. marts og 27. marts 1 01 SAFER, SMARTER,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 2. december 2014 17:51 1 17:51 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 17:51 3 17:51 4 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 2 den enkeltes spidskompetencer. 17:51

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Introduktion til modulet Formål At præsentere forskellige typer

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

ISO 14001:2015 MILJØLEDELSESSYSTEMER KRAV Vejledning

ISO 14001:2015 MILJØLEDELSESSYSTEMER KRAV Vejledning ISO 14001:2015 MILJØLEDELSESSYSTEMER KRAV Vejledning Indledning Hvordan kan vi hjælpe Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende overblik over de ændringer, der er foretaget i ISO 14001 efter

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

INDLEDNING. Hvordan vi kan hjælpe:

INDLEDNING. Hvordan vi kan hjælpe: Vejledning INDLEDNING Denne vejledning giver overblik over de ændringer, der er foretaget i ISO 9001:2015 efter revisionen af 2008 standarden. Det er ikke hensigten med denne vejledning at give en udtømmende

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Lead Auditor-Uddannelse. LIVE AUDIT

Lead Auditor-Uddannelse. LIVE AUDIT Uddannelsesplan 5 dgs IRCA Certificeret Lead Auditor-Uddannelse. ISO9001:2015 LIVE AUDIT Nedre Strandvej 55 9500 Hobro Tlf. 70 26 18 00 www.iso-academy.dk Lead auditor uddannelse Kursusprogram ISO9001:2015

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg Velkommen Introduktion til ISO 13 485:2016 Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 53 år, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsledelse,

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

DS/EN ISO/IEC 27001:2017-standarden og dens opbygning og indhold

DS/EN ISO/IEC 27001:2017-standarden og dens opbygning og indhold DS/EN ISO/IEC 27001:2017-standarden og dens opbygning og indhold Af Torben Abildgaard Pedersen Titel Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for informationssikkerhed Krav Anvendelsesområde

Læs mere

Den nye ISO 9001:2015

Den nye ISO 9001:2015 Den nye ISO 9001:2015 Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS http://www.tapfreelance.dk tap@tapfreelance.dk telefon 25 123 840 Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling PDCA = Plan, Do,

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse Dansk standard DS 49001 1. udgave 2011-06-01 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse Social responsibility management system Dansk Standard Eftertryk uden tilladelse forbudt DS 49001

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

VELKOMMEN. Introduktion til den nye ISO SAFER, SMARTER, GREENER

VELKOMMEN. Introduktion til den nye ISO SAFER, SMARTER, GREENER VELKOMMEN Introduktion til den nye ISO 45001 1 SAFER, SMARTER, GREENER Hvad stiller jeres ledelse af spørgsmål? Hvordan beskytter vi vores virksomheds værdi gennem vores nuværende risikoledelse? Hvordan

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Danish Subsea Network. 16. September 2014. Besøg os på forcetechnology.com

Danish Subsea Network. 16. September 2014. Besøg os på forcetechnology.com Danish Subsea Network 16. September 2014 Besøg os på forcetechnology.com FORCE Technology er: Blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder på det internationale marked. Vi: Er selvejende

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi

Læs mere

Nordjysk Fødevare Erhverv

Nordjysk Fødevare Erhverv Nordjysk Fødevare Erhverv PROGRAM: Kl. 14.00 Velkomst v. Hans Henrik Bruhn Kl. 14.10 Introduktion til Dansk Standard Kl. 14.25 Offensiv brug af standarder, mærkninger og ledelsessystemer: ISO BRC SQF CE

Læs mere

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S for Olet Industrigummi A/S Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse... 2 2. Ledelsessystemets formål og omfang... 3 3. Kvalitets- miljø og arbejdsmiljøpolitik... 4 4. Målsætning... 5 5. Ledelsessystemets

Læs mere

De 8 kvalitetsstyringsprincipper

De 8 kvalitetsstyringsprincipper Lektion 2 Grundliggende principper Indhold: De 8 kvalitetsstyringsprincipper De 3 ledelseselementer Kvalitetscirklen ( PDSA) 1 De 8 kvalitetsstyringsprincipper Generelle betragtninger: For succesfuldt

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Dansk standard DS 8001 1. udgave 2005-07-11 Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Integrated management systems DS 8001 København DS projekt: M202624 ICS: 03.120.10; 13.020.10;

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag den 22. september 2016 17.01 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 14.15 Velkomst ved

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. januar 2017 (OR. en) 5386/17 ADD 1 ENV 31 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. januar 2017 til: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Denne sammenfatning giver en samlet oversigt over Per Aarsleff A/S ledelsessystemer og de politikker og målsætninger inden for kvalitet, miljø

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

FORCE Technology Fra viden til værdi

FORCE Technology Fra viden til værdi Velkommen til FORCE Technology Fra viden til værdi FORCE Technology - fakta 60-års erfaring med innovation og anvendelse af viden og teknologi Omsætning ca. 800 mio. kr. 35% af omsætningen genereres i

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere