Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter"

Transkript

1 Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter Side 1

2 Jysk børneforsorg/fredehjem Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har igennem mere end 100 år arbejdet for udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Vi samarbejder bl.a. med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af faglig og etisk kvalitet. Det kristne menneskesyn samt et folkeligt idégrundlag er det bærende fundament for foreningens arbejde, der udmønter sig gennem vore kerneværdier: Værdighed Fællesskab Livsudfoldelse Tillidsfulde relationer Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem er en medlemsbaseret organisation, hvilket vil sige at alle interesserede kan melde sig ind i foreningen. Vi sætter stor pris på ethvert engagement og medleven i foreningens arbejde. Det er nemt at melde sig ind, det sker via forsiden på foreningens hjemmeside hvor du ligeledes kan læse mere om foreningen, vore projekter og meget andet. Side 2

3 Hovedbestyrelse Formand Jette Hansen, socialrådgiver Madegårdsvej Rynkeby Tlf / Næstformand Jens Maibom Pedersen, forstander Lyseng Allé Højbjerg Tlf / Knud-Erik Bager Jensen, provst Ny Moesgårdvej Højbjerg Tlf / Aksel Holst Nielsen, advokat Bredhøjsvinget Silkeborg Tlf / Lars Mandrup, fhv. sognepræst Skæringvej Lystrup Tlf / Henning Lyngsbo, advokat Kannikegade Århus Tlf / mobil: Side 3

4 Ellen Østergaard, fhv. lærer Lynggårdsvej 24, Svejbæk 8600 Silkeborg Tlf / Hans Skou, seniorinvesteringsrådgiver Grumstolsvej Højbjerg Tlf / Karen Elisabeth Brix Roed, sygeplejerske Hobrovej Randers NV Tlf / Poul Jørgensen, souschef Elmevej Hammel Tlf / Lene Tanggaard, professor Torvegade 5B 9631 Gedsted Tlf Mette Lindhardt, advokat Bredgade Pandrup Tlf Side 4

5 Flemming Lehm (forstanderrepræsentant) Solbakken Randlevvej 4A 8300 Odder Tlf / Jane Eggers (medarbejderrepræsentant) Elmelund Nørreallé Thisted Tlf / Lone Svenningsen (medarbejderrepræsentant) Birkebakken Hejredalsvej Brabrand Tlf / Side 5

6 Institutioner/projekter Opholdsstedet Havmågen (Opstart 1998) Åsendrupvej Løkken Tlf.: Hjemmeside: Forstandere: Anni og Ole Glarkrog (fra 1998) Formand: Sognepræst Annelise Søndengaard, Lystrup, tlf , mail: Børn/unge i alderen 7-18 år, som har været udsat for omsorgssvigt i den tidlige barndom med deraf følgende følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kontaktmæssige vanskeligheder. Side 6

7 Opholdsstedet Fjorden (Opstart 2000) Ravndalvej 2 Nørlem 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstandere: Jacobina og Hans Dahl (fra 2000) Formand: Sognepræst Poul Erik Knudsen, Lemvig, tlf , mobil , mail: Fjorden har plads til 7 børn i alderen 5-14 år. Børn, som i en længere periode har behov for at bo i trygge og stabile rammer med socialpædagogisk støtte. Børn, der er observeret og "udredt" inden anbringelsen, og hvor der er tale om en planlagt anbringelse. Fjorden modtager ikke akut kortvarige anbringelser. Fjorden modtager ikke børn med ADHD, autisme eller børn med diagnostiske psykiatriske lidelser. Side 7

8 Nørresø Børnepension (Opstart 1988) Sct. Knudsvej Viborg Tlf.: Fax: Forstander: Finn Bonnichsen (fra 2006) Formand: Sognepræst Marianne Koch, Viborg, tlf , mobil , mail: Børn med sociale, følelsesmæssige eller familiemæssige problemer. Børnene / de unge har været udsat for omsorgssvigt i den tidlige barndom og har følelsesmæssige skader. Begavelsesmæssigt er de inden for normalområdet. Børnene har ofte været udsat for overgreb fysisk eller psykisk, og har også ofte forliste plejefamilieanbringelser bag sig. Det er børn i den skolepligtige alder 5-13 år ved indskrivningen, og som har brug for en længerevarende anbringelse, ofte resten af deres opvækst Side 8

9 ElevKollegiet (Opstart 2000) Høvej Lystrup Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Morten Sophus Clausen (fra 2010) Formand: Socialpædagog Joan Fuglsang, Odder, tlf , mobil , mail: Unge i alderen år, fortrinsvis drenge, der ikke er klar til en selvstændig boform, men i en overgangsperiode har brug for en boform med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk behandling. ElevKollegiet retter sig specielt mod unge, der er faldet fra skole, arbejdsprøvning eller praktik, og som har brug for et mere intensivt forløb, hvor målet er at klargøre den unge i forhold til at gennemføre praktik, skole eller få et regulært arbejde. Side 9

10 Ungdomshjemmet Holmstrupgård (Opstart 1975) Holmstrupgårdvej Brabrand Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Knud Byskov (fra 1994) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Jette Hansen, Rynkeby, tlf , mobil , mail: Holmstrupgård er et pædagogisk og terapeutisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14 til 23 år. De unge kan have psykiske lidelser af skizofren karakter, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller kontaktforstyrrelser, der indebærer, at de unge har vanskeligt ved at skabe og fastholde en kontakt til andre mennesker. Der kan også være tale om unge med tvangslidelser eller unge med hjerneorganiske vanskeligheder som f.eks. Asperger syndrom og ADHD. Herudover er der oprettet individuelle pladser til ældre spiseforstyrrede mellem år. Holmstrupgård er endvidere leverandør af rådgivningsydelser til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Side 10

11 Basen Thisted (Opstart 2005) Kastet Thisted Tlf.: Hjemmeside: Leder: Helle Odder (fra 2008) Formand: Wagner Fonseca, Thisted, tlf , mobil , mail: Basen er et dag- og botilbud for unge ml. 16 og 25 år med ADHD eller andre lign. psykiatriske lidelser. Unge over 18 år modtager tilbud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsestilbud. Unge under 18 år indskrives i forhold til Lov om social service.. Side 11

12 Ude-Bo (Opstart 1993) Fabrikvej 11A 8700 Horsens Tlf.: / Hjemmeside: Forstander: Britta Schmidt (fra 2005) Formand: David Stenvang, Løsning, tlf , mobil , mail: Ude-Bo s målgruppe er unge i alderen år med følelsesmæssige og sociale problemer, herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidligt skadet og/eller har udviklingsforstyrrelser. n er unge, der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. De unge har også en erkendelse af, at de har brug for voksenstøtte til positivt at udvikle og forandre deres egen tilværelse. Unge med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt unge med voldelig adfærd er ikke i målgruppen. De unge har egen indtægt i form af løn, SU, sygedagpenge, pension eller kontanthjælp. Side 12

13 Café Husrum (Opstart tidl. Café Lytten) Karupvej 6, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: Hjemmeside: Leder: Conni Stenstrup Hagensen (fra 2009) Formand: Ruth Wegeberg, Århus, tlf , mobil , mail: Café Husrum er et tilbud til sårbare og selvmordstruede unge mellem 16 og 30 år. Der er tale om individuelle samtaler og deltagelse i samtalegrupper med terapeutisk støtte. Der foruden caféaftener med "frivillige unge". Café Husrum råder over en lejlighed, hvor det er muligt for 2-3unge at bo med støtte. Side 13

14 Havredal praktiske Landbrugsskole (Opstart 1993) Smedevej 4, Havredal 7470 Karup Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Poul Erik Clausen (fra 2001) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Jens Maibom Pedersen, Højbjerg, tlf , mobil , mail: Havredal Praktiske Landbrugsskole er et bo- og uddannelsessted for unge i alderen år, som har lyst til landbruget, og som har læseeller indlæringsvanskeligheder. Side 14

15 Randers Bo- og Erhvervstræning (Opstart 1996) Adelgade Randers Tlf Fax: Hjemmeside: Forstander: Kim Blach Pedersen (fra 1999) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Karen Brix Roed, Randers, tlf / , mail: Randers Bo- og Erhvervstræning er et helhedsorienteret uddannelsestilbud, hvor uddannelse og jobtræning skal ses i sammenhæng med oplæring og træning på det sociale og bomæssige område. Tilbuddet retter sig mod unge mellem 17 og 25 år med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Side 15

16 Elmelund (Opstart 1995) Nørreallé Thisted Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Alice Andersen (fra 1996) Formand: Verner Jensen, Thisted, tlf , mobil , mail: Ophold i job- og boprojektet og botræningskollegiet henvender sig til unge i alderen 18 til ca. 25 år - unge, der er sent udviklede/ bogligt svage, og som derfor ikke uden træning og støtte kan opnå en plads på arbejdsmarkedet, og som også behøver træning og støtte for at blive i stand til at klare sig i egen bolig. Forudsætningen for optagelse i Elmelunds uddannelsestilbud er således, at der eksisterer et sådant støttebehov, samt at det vurderes, at den unge har en vis erhvervsevne. Side 16

17 Bo/Skole/Job (Opstart 1991) Stavangervej Silkeborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Jelva Fiskbæk (fra 2000) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Ellen Østergaard, Silkeborg, tlf , mobil , mail: Bo/skole/Job er et helhedsorienteret bo- og erhvervstræningstilbud for unge over 18 år, der har svært ved at klare de ordinære uddannelser. Et ophold hos Bo/Skole/Job er baseret på individuelle forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Eleverne bliver vejledt og styrket både personligt, socialt og fagligt. Side 17

18 Bo- og Jobuddannelsen Horsens (Opstart: 2009) Nørrebrogade Horsens Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Mona Gaarsdal (fra 2009) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Henning Lyngsbo, Århus, tlf , mobil: , mail: Bo- og Jobuddannelsen Horsens er et helhedstilbud om erhvervs- og botræning for unge mellem 18 og 29 år med primært generelle indlæringsvanskeligheder og behov for styrkelse af de sociale kompetencer. Side 18

19 Gødvad Efterskole Stavangervej Silkeborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Jacob Thorning (fra 2011) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Knud-Erik Bager Jensen, Højbjerg, tlf , mobil , mail: På Gødvad Efterskole er undervisningen tilrettelagt med særligt sigte på sent udviklede unge - bogligt svage Side 19

20 Solbakken (Opstart 2010 efter fusion mellem de to selvejende institutioner Solbakkens Døgntilbud og Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap) Randlevvej 4A 8300 Odder Tlf Fax: Forstander: Flemming Lehm (fra 2006) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Poul Jørgensen, Hammel, tlf , mobil , mail: Unge i alderen ca år med betydelig og varig nedsat fysisk (og evt. psykisk) funktionsevne. Afd. Rådgivningscenteret Egebæksvej Højbjerg Tlf.: Side 20

21 Birkebakken (Opstart 1984) Hejredalsvej Brabrand Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Mona Engelbrecht (fra 1999) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Lars Mandrup, Lystrup, mobil , mail: Aldersgruppe: 0-18 år. Børnene og de unge har alle en betydelig og varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. Side 21

22 Birkebo (Opstart 1993) Hejredalsvej Brabrand Tlf.: Forstander: Mona Engelbrecht (fra 1993) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Lars Mandrup, Lystrup, mobil , mail: Bofællesskabet Birkebo er et bofællesskab med plads til 10 unge over 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Birkebo er driftsmæssigt en del af den selvejende institution Birkebakken, og en del af beboerne har været beboere på Birkebakken, før de fyldte 18 år. Birkedalen (Opstart 2007) Hejredalsvej Brabrand Tlf.: Forstander: Mona Engelbrecht (fra 2007) Formand: Henning Møller, Risskov, tlf , mobil , mail: Bofællesskabet Birkedalen er et bofællesskab med plads til 12 unge og voksne over 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Birkedalen er driftsmæssigt en del af den selvejende institution Birkebakken, og en del af beboerne har været beboere på Birkebakken, før de fyldte 18 år. Side 22

23 Bostedet Ellengården - botilbud for familier og enlige kvinder (Opstart 1993) Bethesdavej Århus N Tlf.: Forstander: Jacob Thiesen (fra 2010) Formand: Jacob Holm, Viby, tlf , mobil: , mail: Bostedet Ellengården tilbyder midlertidigt ophold til familier med hjemmeboende børn under 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, samt enlige kvinder uden børn med samme problemstilling. Side 23

24 Familiebo (Opstart 1991) Jellingvej Vejle Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Kirsten Sejer Pedersen (fra 2004) Formand: Peter Haahr, Børkop, tlf , mobil , mail: Familiebo henvender sig til socialt- og følelsesmæssigt belastede familier, herunder unge forældre og gravide. Familiebo kan tilbyde en individuelt tilrettelagt indsats til både forældre og børn og kan modtage familier, der har brug for massiv socialpædagogisk støtte til forældrerollen. Familiebo er ikke egnet til familier, der har et aktivt stof- og alkoholmisbrug. Familiebo indskriver ikke familier, der er behandlingskrævende p.g.a. svære psykiske lidelser. Side 24

25 Dagtilbuddet Riisvangen (Opstart 2007 efter fusion mellem de to selvejende institutioner Riisvangen og Ellengårdens Børnehus) Afd. Ellengården Ellengården Bethesdavej Århus N Tlf.: Afd. Riisvangen Risvang Allé 27A 8200 Århus N Tlf.: Leder: Thorkild Hjøllund ( den selvejende inst. Riisvangen og fra 2007 leder af Dagtilbuddet Riisvangen) Formand: Louise Bro, Århus, tlf , mail: Side 25

26 Jobkollegiet (Opstart 2009) Skovbakkevej Brabrand Tlf.: Hjemmeside: Leder: Sanne Thybo (fra 2010) Formand: Sognepræst Esben Andersen, Brabrand, mobil , mail: Et helhedstilbud for unge med særlige behov, der vurderes at kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Helhedstilbuddet omfatter såvel botræning som styrkelse af de sociale kompetencer og erhvervsoplæring. Side 26

27 Bo- og integrationstilbud til afghanske flygtningedrenge (Opstart december 2009) Ellekonebakken Viborg Formand for projektets følgegruppe: Lars Bundgaard, tlf , mobil , mail: Bo og integrationstilbud er oprettet af Jysk børneforsorg/fredehjem efter aftale med Viborg Kommune og drives med forstander Finn Bonnichsen, Nørresø børnepension (tlf , mail: som overordnet ansvarlig. AktivitetsGården i Sorring (Opstart 2009) Klintrupvej Sorring Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Thomas Storm Formand for projektets følgegruppe: Lars Bundgaard, tlf , mobil: , mail: AktivitetsGården i Sorring drives via en samarbejdsaftale med foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem. Der er tale om et undervisnings og dagtilbud oprettet i henhold til lov om særligt tilrettelagt undervisning (STU). AktivitetsGården råder p.t. også over et lille botilbud i Sorring. Side 27

28 Jysk børneforsorg/fredehjems sekretariat Jysk børneforsorg/fredehjem Ellengården Bethesdavej Århus N Tlf Fax: Mail: Generalsekretær Lars Bundgaard Mobil: Mail: Forretningsfører Pia Thomasen Mobil: Mail: Økonomi Hanne Vestergaard, mail: Louise Lobdrup, mail: Lærke Rasmussen (elev), mail: Sekretærer Rikke Hansen, mail: (udlånt til 1/9 2013) Susanne Borup Nielsen, mail: Grethe Jessen, mail: Praktisk personale Michael Gregersen, Pedel Side 28

29 Lars Bundgaard Pia Thomasen Hanne Vestergaard Louise Jensen Lærke Rasmussen Michael Gregersen Susanne B. Nielsen Grethe Jessen Rikke Hansen Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Jysk børneforsorg/fredehjem Bethesdavej 81, 8200 Århus N Tlf Side 32

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2008 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør) Susanne B. Nielsen Forsidefotos

Læs mere

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2000 Jysk børneforsorg/fredehjem Leder Jens Erik Hougesen fra projekt Træ & Byg, der har modtaget årets Børnesagspris fra Børnesagens Fællesråd 2 Forsidebillede: Billeder af nogle af foreningens

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere

Årsskrift 2002. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift 2002. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2002 Jysk børneforsorg/fredehjem 2 Foreningens»klaphatte«til landskamp i Parken. Mona Engelbrecht (længst til venstre) fik sin billet i jubilæumsgave. De øvrige på billedet er Kim Blach Pedersen

Læs mere

Et ekstraordinært travlt år

Et ekstraordinært travlt år Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde 2013 Et ekstraordinært travlt år Man kan ikke sige, at vi keder os i KFUM s Sociale Arbejde. Det tror jeg sådan set aldrig, at man har gjort, for et ordentligt diakonalt

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé

Indholdsfortegnelse. SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé Indholdsfortegnelse 1.. Indholdsfortegnelse 3.. Århus Kommune, Socialforvaltningen, Driftsområdet for Socialpsykiatri 4... Lokalpsykiatrierne i Århus Kommune DAGTILBUD 5.. Fontæne Huset 5.. Appetitten

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN

DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN Alvorligt syge skal alligevel aktiveres KORT NYT ET TILBUD I AFTEN OG NATTETIMERNE NYE BØGER HÅNDBOG OM FUNKTIONS- EVNEMETODEN KONFLIKTHÅNDTERING FANTASI OG VIRKELIGHED KORT

Læs mere

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Begrebsarbejde til Tilbudsportalen Manual Marts 2007 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Manual Marts 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Vi advarede POLITIKERNE

Vi advarede POLITIKERNE Vi advarede POLITIKERNE hurtige 3 UNGE FRA PROVINSEN KØRER SPRITKØRSEL FLERE NYDANSKERE I KOMMUNALT JOB NYE BØGER ETIK OG MORAL DE UNDSEELIGE KVINDER MODERNE FORBRUGERIDENTITET KUN 135 LEDIGE TILBAGE HALVDELEN

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

En forstander i skudlinjen

En forstander i skudlinjen En forstander i skudlinjen Bostedet ELLENGÅRDEN 25 ÅR Bostedet ELLENGÅRDEN Bostedet Ellengården ligger i det nordlige Aarhus og tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 Grennessminde Birkerød Grennessminde er et specialundervisnings og dagbehandlingstilbud

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne. Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne. Økonomisk afdeling, juni 2005 Indledning. Den administrative styregruppe mellem Århus Amt

Læs mere

8/09 UDDANNELSESKATALOG

8/09 UDDANNELSESKATALOG 8/09 UDDANNELSESKATALOG DANMARKSKORT 24 87 65 8 82 88 71 48 7 66 83 47 11 37 12 62 21 64 40 74 75 92 76 43 96 31 59 53 77 91 15 46 90 69 20 51 32 86 60 13 33 67 84 44 79 10 25 56 70 95 97 6 49 73 34 42

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere