Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter"

Transkript

1 Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter Side 1

2 Jysk børneforsorg/fredehjem Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har igennem mere end 100 år arbejdet for udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Vi samarbejder bl.a. med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af faglig og etisk kvalitet. Det kristne menneskesyn samt et folkeligt idégrundlag er det bærende fundament for foreningens arbejde, der udmønter sig gennem vore kerneværdier: Værdighed Fællesskab Livsudfoldelse Tillidsfulde relationer Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem er en medlemsbaseret organisation, hvilket vil sige at alle interesserede kan melde sig ind i foreningen. Vi sætter stor pris på ethvert engagement og medleven i foreningens arbejde. Det er nemt at melde sig ind, det sker via forsiden på foreningens hjemmeside hvor du ligeledes kan læse mere om foreningen, vore projekter og meget andet. Side 2

3 Hovedbestyrelse Formand Jette Hansen, socialrådgiver Madegårdsvej Rynkeby Tlf / Næstformand Jens Maibom Pedersen, forstander Lyseng Allé Højbjerg Tlf / Knud-Erik Bager Jensen, provst Ny Moesgårdvej Højbjerg Tlf / Aksel Holst Nielsen, advokat Bredhøjsvinget Silkeborg Tlf / Lars Mandrup, fhv. sognepræst Skæringvej Lystrup Tlf / Henning Lyngsbo, advokat Kannikegade Århus Tlf / mobil: Side 3

4 Ellen Østergaard, fhv. lærer Lynggårdsvej 24, Svejbæk 8600 Silkeborg Tlf / Hans Skou, seniorinvesteringsrådgiver Grumstolsvej Højbjerg Tlf / Karen Elisabeth Brix Roed, sygeplejerske Hobrovej Randers NV Tlf / Poul Jørgensen, souschef Elmevej Hammel Tlf / Lene Tanggaard, professor Torvegade 5B 9631 Gedsted Tlf Mette Lindhardt, advokat Bredgade Pandrup Tlf Side 4

5 Flemming Lehm (forstanderrepræsentant) Solbakken Randlevvej 4A 8300 Odder Tlf / Jane Eggers (medarbejderrepræsentant) Elmelund Nørreallé Thisted Tlf / Lone Svenningsen (medarbejderrepræsentant) Birkebakken Hejredalsvej Brabrand Tlf / Side 5

6 Institutioner/projekter Opholdsstedet Havmågen (Opstart 1998) Åsendrupvej Løkken Tlf.: Hjemmeside: Forstandere: Anni og Ole Glarkrog (fra 1998) Formand: Sognepræst Annelise Søndengaard, Lystrup, tlf , mail: Børn/unge i alderen 7-18 år, som har været udsat for omsorgssvigt i den tidlige barndom med deraf følgende følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kontaktmæssige vanskeligheder. Side 6

7 Opholdsstedet Fjorden (Opstart 2000) Ravndalvej 2 Nørlem 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstandere: Jacobina og Hans Dahl (fra 2000) Formand: Sognepræst Poul Erik Knudsen, Lemvig, tlf , mobil , mail: Fjorden har plads til 7 børn i alderen 5-14 år. Børn, som i en længere periode har behov for at bo i trygge og stabile rammer med socialpædagogisk støtte. Børn, der er observeret og "udredt" inden anbringelsen, og hvor der er tale om en planlagt anbringelse. Fjorden modtager ikke akut kortvarige anbringelser. Fjorden modtager ikke børn med ADHD, autisme eller børn med diagnostiske psykiatriske lidelser. Side 7

8 Nørresø Børnepension (Opstart 1988) Sct. Knudsvej Viborg Tlf.: Fax: Forstander: Finn Bonnichsen (fra 2006) Formand: Sognepræst Marianne Koch, Viborg, tlf , mobil , mail: Børn med sociale, følelsesmæssige eller familiemæssige problemer. Børnene / de unge har været udsat for omsorgssvigt i den tidlige barndom og har følelsesmæssige skader. Begavelsesmæssigt er de inden for normalområdet. Børnene har ofte været udsat for overgreb fysisk eller psykisk, og har også ofte forliste plejefamilieanbringelser bag sig. Det er børn i den skolepligtige alder 5-13 år ved indskrivningen, og som har brug for en længerevarende anbringelse, ofte resten af deres opvækst Side 8

9 ElevKollegiet (Opstart 2000) Høvej Lystrup Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Morten Sophus Clausen (fra 2010) Formand: Socialpædagog Joan Fuglsang, Odder, tlf , mobil , mail: Unge i alderen år, fortrinsvis drenge, der ikke er klar til en selvstændig boform, men i en overgangsperiode har brug for en boform med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk behandling. ElevKollegiet retter sig specielt mod unge, der er faldet fra skole, arbejdsprøvning eller praktik, og som har brug for et mere intensivt forløb, hvor målet er at klargøre den unge i forhold til at gennemføre praktik, skole eller få et regulært arbejde. Side 9

10 Ungdomshjemmet Holmstrupgård (Opstart 1975) Holmstrupgårdvej Brabrand Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Knud Byskov (fra 1994) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Jette Hansen, Rynkeby, tlf , mobil , mail: Holmstrupgård er et pædagogisk og terapeutisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14 til 23 år. De unge kan have psykiske lidelser af skizofren karakter, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller kontaktforstyrrelser, der indebærer, at de unge har vanskeligt ved at skabe og fastholde en kontakt til andre mennesker. Der kan også være tale om unge med tvangslidelser eller unge med hjerneorganiske vanskeligheder som f.eks. Asperger syndrom og ADHD. Herudover er der oprettet individuelle pladser til ældre spiseforstyrrede mellem år. Holmstrupgård er endvidere leverandør af rådgivningsydelser til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Side 10

11 Basen Thisted (Opstart 2005) Kastet Thisted Tlf.: Hjemmeside: Leder: Helle Odder (fra 2008) Formand: Wagner Fonseca, Thisted, tlf , mobil , mail: Basen er et dag- og botilbud for unge ml. 16 og 25 år med ADHD eller andre lign. psykiatriske lidelser. Unge over 18 år modtager tilbud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsestilbud. Unge under 18 år indskrives i forhold til Lov om social service.. Side 11

12 Ude-Bo (Opstart 1993) Fabrikvej 11A 8700 Horsens Tlf.: / Hjemmeside: Forstander: Britta Schmidt (fra 2005) Formand: David Stenvang, Løsning, tlf , mobil , mail: Ude-Bo s målgruppe er unge i alderen år med følelsesmæssige og sociale problemer, herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidligt skadet og/eller har udviklingsforstyrrelser. n er unge, der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. De unge har også en erkendelse af, at de har brug for voksenstøtte til positivt at udvikle og forandre deres egen tilværelse. Unge med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt unge med voldelig adfærd er ikke i målgruppen. De unge har egen indtægt i form af løn, SU, sygedagpenge, pension eller kontanthjælp. Side 12

13 Café Husrum (Opstart tidl. Café Lytten) Karupvej 6, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: Hjemmeside: Leder: Conni Stenstrup Hagensen (fra 2009) Formand: Ruth Wegeberg, Århus, tlf , mobil , mail: Café Husrum er et tilbud til sårbare og selvmordstruede unge mellem 16 og 30 år. Der er tale om individuelle samtaler og deltagelse i samtalegrupper med terapeutisk støtte. Der foruden caféaftener med "frivillige unge". Café Husrum råder over en lejlighed, hvor det er muligt for 2-3unge at bo med støtte. Side 13

14 Havredal praktiske Landbrugsskole (Opstart 1993) Smedevej 4, Havredal 7470 Karup Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Poul Erik Clausen (fra 2001) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Jens Maibom Pedersen, Højbjerg, tlf , mobil , mail: Havredal Praktiske Landbrugsskole er et bo- og uddannelsessted for unge i alderen år, som har lyst til landbruget, og som har læseeller indlæringsvanskeligheder. Side 14

15 Randers Bo- og Erhvervstræning (Opstart 1996) Adelgade Randers Tlf Fax: Hjemmeside: Forstander: Kim Blach Pedersen (fra 1999) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Karen Brix Roed, Randers, tlf / , mail: Randers Bo- og Erhvervstræning er et helhedsorienteret uddannelsestilbud, hvor uddannelse og jobtræning skal ses i sammenhæng med oplæring og træning på det sociale og bomæssige område. Tilbuddet retter sig mod unge mellem 17 og 25 år med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Side 15

16 Elmelund (Opstart 1995) Nørreallé Thisted Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Alice Andersen (fra 1996) Formand: Verner Jensen, Thisted, tlf , mobil , mail: Ophold i job- og boprojektet og botræningskollegiet henvender sig til unge i alderen 18 til ca. 25 år - unge, der er sent udviklede/ bogligt svage, og som derfor ikke uden træning og støtte kan opnå en plads på arbejdsmarkedet, og som også behøver træning og støtte for at blive i stand til at klare sig i egen bolig. Forudsætningen for optagelse i Elmelunds uddannelsestilbud er således, at der eksisterer et sådant støttebehov, samt at det vurderes, at den unge har en vis erhvervsevne. Side 16

17 Bo/Skole/Job (Opstart 1991) Stavangervej Silkeborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Jelva Fiskbæk (fra 2000) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Ellen Østergaard, Silkeborg, tlf , mobil , mail: Bo/skole/Job er et helhedsorienteret bo- og erhvervstræningstilbud for unge over 18 år, der har svært ved at klare de ordinære uddannelser. Et ophold hos Bo/Skole/Job er baseret på individuelle forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Eleverne bliver vejledt og styrket både personligt, socialt og fagligt. Side 17

18 Bo- og Jobuddannelsen Horsens (Opstart: 2009) Nørrebrogade Horsens Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Mona Gaarsdal (fra 2009) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Henning Lyngsbo, Århus, tlf , mobil: , mail: Bo- og Jobuddannelsen Horsens er et helhedstilbud om erhvervs- og botræning for unge mellem 18 og 29 år med primært generelle indlæringsvanskeligheder og behov for styrkelse af de sociale kompetencer. Side 18

19 Gødvad Efterskole Stavangervej Silkeborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Jacob Thorning (fra 2011) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Knud-Erik Bager Jensen, Højbjerg, tlf , mobil , mail: På Gødvad Efterskole er undervisningen tilrettelagt med særligt sigte på sent udviklede unge - bogligt svage Side 19

20 Solbakken (Opstart 2010 efter fusion mellem de to selvejende institutioner Solbakkens Døgntilbud og Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap) Randlevvej 4A 8300 Odder Tlf Fax: Forstander: Flemming Lehm (fra 2006) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Poul Jørgensen, Hammel, tlf , mobil , mail: Unge i alderen ca år med betydelig og varig nedsat fysisk (og evt. psykisk) funktionsevne. Afd. Rådgivningscenteret Egebæksvej Højbjerg Tlf.: Side 20

21 Birkebakken (Opstart 1984) Hejredalsvej Brabrand Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Mona Engelbrecht (fra 1999) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Lars Mandrup, Lystrup, mobil , mail: Aldersgruppe: 0-18 år. Børnene og de unge har alle en betydelig og varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. Side 21

22 Birkebo (Opstart 1993) Hejredalsvej Brabrand Tlf.: Forstander: Mona Engelbrecht (fra 1993) Formand: Hovedbestyrelsesmedlem Lars Mandrup, Lystrup, mobil , mail: Bofællesskabet Birkebo er et bofællesskab med plads til 10 unge over 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Birkebo er driftsmæssigt en del af den selvejende institution Birkebakken, og en del af beboerne har været beboere på Birkebakken, før de fyldte 18 år. Birkedalen (Opstart 2007) Hejredalsvej Brabrand Tlf.: Forstander: Mona Engelbrecht (fra 2007) Formand: Henning Møller, Risskov, tlf , mobil , mail: Bofællesskabet Birkedalen er et bofællesskab med plads til 12 unge og voksne over 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Birkedalen er driftsmæssigt en del af den selvejende institution Birkebakken, og en del af beboerne har været beboere på Birkebakken, før de fyldte 18 år. Side 22

23 Bostedet Ellengården - botilbud for familier og enlige kvinder (Opstart 1993) Bethesdavej Århus N Tlf.: Forstander: Jacob Thiesen (fra 2010) Formand: Jacob Holm, Viby, tlf , mobil: , mail: Bostedet Ellengården tilbyder midlertidigt ophold til familier med hjemmeboende børn under 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, samt enlige kvinder uden børn med samme problemstilling. Side 23

24 Familiebo (Opstart 1991) Jellingvej Vejle Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forstander: Kirsten Sejer Pedersen (fra 2004) Formand: Peter Haahr, Børkop, tlf , mobil , mail: Familiebo henvender sig til socialt- og følelsesmæssigt belastede familier, herunder unge forældre og gravide. Familiebo kan tilbyde en individuelt tilrettelagt indsats til både forældre og børn og kan modtage familier, der har brug for massiv socialpædagogisk støtte til forældrerollen. Familiebo er ikke egnet til familier, der har et aktivt stof- og alkoholmisbrug. Familiebo indskriver ikke familier, der er behandlingskrævende p.g.a. svære psykiske lidelser. Side 24

25 Dagtilbuddet Riisvangen (Opstart 2007 efter fusion mellem de to selvejende institutioner Riisvangen og Ellengårdens Børnehus) Afd. Ellengården Ellengården Bethesdavej Århus N Tlf.: Afd. Riisvangen Risvang Allé 27A 8200 Århus N Tlf.: Leder: Thorkild Hjøllund ( den selvejende inst. Riisvangen og fra 2007 leder af Dagtilbuddet Riisvangen) Formand: Louise Bro, Århus, tlf , mail: Side 25

26 Jobkollegiet (Opstart 2009) Skovbakkevej Brabrand Tlf.: Hjemmeside: Leder: Sanne Thybo (fra 2010) Formand: Sognepræst Esben Andersen, Brabrand, mobil , mail: Et helhedstilbud for unge med særlige behov, der vurderes at kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Helhedstilbuddet omfatter såvel botræning som styrkelse af de sociale kompetencer og erhvervsoplæring. Side 26

27 Bo- og integrationstilbud til afghanske flygtningedrenge (Opstart december 2009) Ellekonebakken Viborg Formand for projektets følgegruppe: Lars Bundgaard, tlf , mobil , mail: Bo og integrationstilbud er oprettet af Jysk børneforsorg/fredehjem efter aftale med Viborg Kommune og drives med forstander Finn Bonnichsen, Nørresø børnepension (tlf , mail: som overordnet ansvarlig. AktivitetsGården i Sorring (Opstart 2009) Klintrupvej Sorring Tlf.: Hjemmeside: Forstander: Thomas Storm Formand for projektets følgegruppe: Lars Bundgaard, tlf , mobil: , mail: AktivitetsGården i Sorring drives via en samarbejdsaftale med foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem. Der er tale om et undervisnings og dagtilbud oprettet i henhold til lov om særligt tilrettelagt undervisning (STU). AktivitetsGården råder p.t. også over et lille botilbud i Sorring. Side 27

28 Jysk børneforsorg/fredehjems sekretariat Jysk børneforsorg/fredehjem Ellengården Bethesdavej Århus N Tlf Fax: Mail: Generalsekretær Lars Bundgaard Mobil: Mail: Forretningsfører Pia Thomasen Mobil: Mail: Økonomi Hanne Vestergaard, mail: Louise Lobdrup, mail: Lærke Rasmussen (elev), mail: Sekretærer Rikke Hansen, mail: (udlånt til 1/9 2013) Susanne Borup Nielsen, mail: Grethe Jessen, mail: Praktisk personale Michael Gregersen, Pedel Side 28

29 Lars Bundgaard Pia Thomasen Hanne Vestergaard Louise Jensen Lærke Rasmussen Michael Gregersen Susanne B. Nielsen Grethe Jessen Rikke Hansen Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Jysk børneforsorg/fredehjem Bethesdavej 81, 8200 Århus N Tlf Side 32

Jysk børneforsorg/fredehjems GENERALFORSAMLING 2010

Jysk børneforsorg/fredehjems GENERALFORSAMLING 2010 Jysk børneforsorg/fredehjems GENERALFORSAMLING 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har afholdt generalforsamling lørdag den, kl. 15.00 i Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg

Læs mere

Jobkollegiet på egne ben. Det innovative Holmstrupgård. Udvikling på tværs. Nye beboere på Smedeløkke. Havredal all inclusive?

Jobkollegiet på egne ben. Det innovative Holmstrupgård. Udvikling på tværs. Nye beboere på Smedeløkke. Havredal all inclusive? Jobkollegiet på egne ben Det nye Jobkollegium i Brabrand et tilbud til unge udviklingshæmmede med bo- og jobtræning er nu på vej til en mere selvstændig status. 1. januar 2012 forventes det godkendt, at

Læs mere

Jysk børneforsorg/ og drift af socialpædagogiske alternativer.

Jysk børneforsorg/ og drift af socialpædagogiske alternativer. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2006 Esben Kullberg Olie på lærred, 150x150 cm, "Uden titel" Forsiden: Maleri af Susanne Schneekloth. Acryl på lærred, 140x160cm, titel:" I festligt lag" ÅRSSKRIFT

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Årsskrift 2005. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift 2005. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2005 Jysk børneforsorg/fredehjem Julehygge på Elev Børnehjem i 1950 erne Forside: Børnemusikanter i Antananarivo, Madagaskar Bagside: Rapelling på sommerlejr i Tjekkiet ÅRSSKRIFT 2005: Foreningen

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2000 Jysk børneforsorg/fredehjem Leder Jens Erik Hougesen fra projekt Træ & Byg, der har modtaget årets Børnesagspris fra Børnesagens Fællesråd 2 Forsidebillede: Billeder af nogle af foreningens

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2008 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør) Susanne B. Nielsen Forsidefotos

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac Navn Født Klub 100m 200m 300m Opnået Status

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac Navn Født Klub 100m 200m 300m Opnået Status Side: 1 Dato: 15 november 2016 Tid: 08:42:29 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Vest DK Masters Stævne by: Aalborg Arrangør: Dansk Svømmeunion og Aalborg Svømmeklub Overdommer:

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering JM Veteraner ude 0 (Horsens) Damedouble +5 og +50-5 til 9-6-0 Horsens Tina Bagai Anni Michelsen ALTS 6 N750 Nina Løchte Silkeborg N7956 Henriette Malcolm LøvborSilkeborg N6869 0-06 kl. :0 Susanne Wiese

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen 10. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Birkebakken

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

%&'!()! *!#! +!%!#!*!!+* * (!,!! *%*%! #*! * %% -, +*,. #!*% %. /*,!!* %!#!!%!,!!1 2 %* 3*)%!!!# 42 %%!,!! *% * #!%!

%&'!()! *!#! +!%!#!*!!+* * (!,!! *%*%! #*! * %% -, +*,. #!*% %. /*,!!* %!#!!%!,!!1 2 %* 3*)%!!!# 42 %%!,!! *% * #!%! %&'() """ * # +%#* +* * (, *%*% #* * %% -, +*,. #*% /*%(*.+*&'()0 %. /*, * %# %,1 2 %* 3*)% # 42 %%, *% * #% %#*.. %#* %#*. + (0 #, *%* #5 % ( * %.,13,0%#.( 0 # % #, /*%#**%#** 30 %4*0* %#..) 0#, #%*%

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Årsskrift 2001. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift 2001. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2001 Jysk børneforsorg/fredehjem Hovedkontorets administration: Lars Bundgaard, Hanne Vestergaard, Grethe Jessen, Susanne Nielsen, Ellen Johnsen, Pia Thomasen. Indhold: Jysk børneforsorg/ Fredehjem

Læs mere

Århus Kommune Socialforvaltningen

Århus Kommune Socialforvaltningen !" 1 ! # $ " % 2 3 " # $! %&&' &'$ %(" "" " )"& %&&( *+ $ ( "$( 4 )! # * +!,( (, - +!,. %% % % - /012 5 ,! # - 013 ( ( ( % ( $ $! *!./0&&#./01& 2 * % 3 4 45-6 17(.50&&#.501&+ 658 9 1+$ 98 95 15.601&#.50/&+

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

PRÆSENTATION AF BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK.

PRÆSENTATION AF BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK. PRÆSENTATION AF BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK. Herunder kan Du særskilt visualiseret danne dig et indtryk af de tilbud, som vi aktuelt har indenfor rammerne af Behandlingsstederne Søbæk Jyderup Holbæk og Mørkøv

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond SUF SYD SUF SYD s vision er at udvikle og arbejde med metoder og indhold som gør den afgørende forskel for unge og familier»med betydelige personlige

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2012

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2012 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2012 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2012 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Rikke Hansen Bent Ulrikkeholm

Læs mere

Junior Holdturnering Spilleplan. JYLLANDSSERIE RÆKKER: 1. runde 29/5 kl Brabrand - Kolding Århus 1900 I - Århus 1900 II

Junior Holdturnering Spilleplan. JYLLANDSSERIE RÆKKER: 1. runde 29/5 kl Brabrand - Kolding Århus 1900 I - Århus 1900 II Junior Holdturnering 2011 - Spilleplan. JYLLANDSSERIE RÆKKER: Pulje 29: U14 Jyllandsserien 1. runde 29/5 kl. 10.00 Brabrand - Kolding Århus 1900 I - Århus 1900 II 2. runde 19/6 kl. 10.00 Århus 1900 II

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Kvinde 090793-xxxx MGH. Ansøger om STU i foråret 2011. MGH bliver den 20 juni 2011 vurderet ved STU-visitationsmøde at være omfattet af målgruppen

Kvinde 090793-xxxx MGH. Ansøger om STU i foråret 2011. MGH bliver den 20 juni 2011 vurderet ved STU-visitationsmøde at være omfattet af målgruppen Eksempler på STU-forløb for unge med særlige behov Lov 564 om STU blev vedtaget i 2007 og iværksat fra 1. august 2007 Case 1. Kvinde 090793-xxxx MGH. Ansøger om STU i foråret 2011. MGH bliver den 20 juni

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 Handicap- og Ældrerådgivningen Fax:

Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 Handicap- og Ældrerådgivningen Fax: Åbningstider: Mandag - onsdag 10.00-15.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-13.00 Telefontræffetid: er,ergoterapeuter og socialrådgivere: kl. 8.30 9.30 Telefontræffetid: Rådgivningsteam hovednummer: 7629

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Telefontræffetid: Visitatorer,ergoterapeuter og socialrådgivere: kl Arbejdsopgaver: Funktion: Navn: Telefon:

Telefontræffetid: Visitatorer,ergoterapeuter og socialrådgivere: kl Arbejdsopgaver: Funktion: Navn: Telefon: Åbningstider: Mandag - onsdag 10.00-15.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-13.00 Telefontræffetid: er,ergoterapeuter og socialrådgivere: kl. 8.30 9.30 Telefontræffetid: Rådgivningsteam hovednummer: 7629

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 Taskforcens formål 1. Vi skal overholde budget 2017 2. Vi skal overholde aftalte serviceniveau som forudsætter, at det er klart

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

John Tranums Vej 25 6705 Esbjerg Ø akl@jlbr.dk. Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev ehs@landbonord.dk

John Tranums Vej 25 6705 Esbjerg Ø akl@jlbr.dk. Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev ehs@landbonord.dk SEGES Deltagerliste 22. januar 2016 Titel: Erfaringsudveksling for budgetsæsonen Nummer Kode: Dato: Kursusleder: K5091, Ø90-100 28. januar 2016 Tilmeldt antal: 45 Sted: LMO I/S Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 Handicap- og Ældrerådgivningen Fax: 75 60 28 48 E-mail:myndighed@horsens.dk www.horsenskom.dk

Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 Handicap- og Ældrerådgivningen Fax: 75 60 28 48 E-mail:myndighed@horsens.dk www.horsenskom.dk Åbningstider: Mandag - onsdag 10.00-15.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-13.00 Telefontræffetid: er,ergoterapeuter og socialrådgivere: kl. 8.30 9.30 Telefontræffetid: Rådgivningsteam hovednummer: 7629

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Specialiserede sociale tilbud for børn og unge

Specialiserede sociale tilbud for børn og unge Specialiserede sociale tilbud for børn og unge - samt specialrådgivning for børn, unge og voksne Region Midtjylland Psykiatri & Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning 2 Forord...3 Den sikrede

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Hovmosegaard - læring for livet

Hovmosegaard - læring for livet Om os Velkommen til Hovmosegaard - Vi er optaget af det, der virker i Allerød og i Farum er stiftet af og ejes af tidligere tømrermester Ole Hjort Jensen. Begge tilbud drives ud fra et socialøkonomisk

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 1999 Jysk børneforsorg/fredehjem Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse 1999 2 Forsidebillede: Jyskbørneforsorg/Fredehjems bestyrelse gennem tiderne Bagsidebillede: Projektleder

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Ydelseskatalog MARTS 2015

Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Årsberetning for Handicaprådet 2015

Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsrapport 2015 Handicapråds medlemmer: Formand: Næstformand: Tilforordnede: Sekretær: Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund Ellen T Schmidt, Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere