AARHUSCO 2030 C A V I. Klima.au.dk. Alexandra Instituttet A /S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUSCO 2030 C A V I. Klima.au.dk. Alexandra Instituttet A /S"

Transkript

1 AARHUSCO 2030?!

2 AARHUSCO 2030 Kontaktpersoner: Kollision: Tobias Løssing, projektleder Arkitektskolen Aarhus: Thomas Fabian Delman, PhD studerende Digital Urban Living: Rune Nielsen, adjunkt Klimasekretariatet: Henrik Dalgaard, projektleder Moesgaard Museum: Martin Brand Djupdræt, museumsinspektør/afdelingsleder Tekst, foto og illustration: Kollision November 2008 Alexandra Instituttet A /S C A V I Klima.au.dk MOESGÅRD MUSEUM Projektet AARHUSCO2030 er et bud på, hvordan Århus Kommune kan anvende klimakonferencen, Beyond Kyoto, i Århus i marts 2009 som udgangspunkt for lancering af en længerevarende kampagne, der skal inddrage kommunens borgere i opfyldelsen af målsætningen om Århus som CO2- neutralt samfund i Projektet har som sit første mål at udvikle et redskab, der kan danne udgangspunkt for borgerdeltagelse i forbindelse med klimaplan Samtidig er det vores målsætning at etablere aktiviteter, der kan forankre klimakonferencen, som en begivenhed for hele byen. På længere sigt er det vores hensigt at iværksætte yderligere aktiviteter og udvikle redskaber i samarbejde med byens virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og ikke mindst borgere, der kan være med til at sikre, at Århus Kommune bliver Danmarks første CO2-neutrale kommune. indhold: baggrunden Side 5 ideen Side 15 projektet Side 25 redskabet Side 37 udstillingen Side 55 3

3 AARHUSCO 2030 baggrunden

4 Århus i 2030 På globalt plan samles flere og flere mennesker i byerne og derfor vil effekterne af klimaforandringerne alt andet lige mærkes tydeligst og af flest mennesker netop i byområderne. Samtidig er det også i byerne, at ændringer af borgernes adfærd vil have størst effekt på det samlede CO2-udslip. Også Århus forventes at vokse i de kommende år: I en ny planstrategi giver Århus Kommune deres bud på, hvordan Århus kan vokse med indbyggere inden Samtidig har Århus Byråd vedtaget en målsætning om, at hele Århus Kommune som samfund skal være CO2-neutral i Det vil sige en 100% reduktion af CO2-udslippet inden for de næste 23 år! Udover de aktiviteter kommunen selv igangsætter, f.eks. lokalplaner for nye lavenergibyggerier, letbaner og energibesparelser vil det være nødvendigt, at byens borgere og virksomheder også gør en indsats, for at vi kan nå målet. LÆS MERE: Nye byer skyder op rundt om Århus Se artiklen på Århus Kommunes hjemmeside: Århus Kommune, 18. juni, 2007 Fremtidens CO2-neutrale Århus begynder nu Se artiklen på Århus Kommunes hjemmeside: Århus Kommune, 23. januar,

5 Argumenter for adfærdsændringer Tonen i klimadebatten er skærpet i de senere år. I takt med nye meldinger om lurende katastrofer, smeltende gletsjere, vigende indlandsis, hylende orkaner, tøende tundra og stigende vandstand har råbet om, at vi må da gøre noget! lydt stadig højere. Men effekten er stort set udeblevet. Danskerne og andre befolkninger i den vestlige verden har ikke ændret adfærd i nævneværdig grad: vi er stadig storforbrugere af energi og udleder enorme mængder CO2. Selvom dommedagsscenarierne endnu er i overtal møder vi efterhånden også argumenter om, at vores opførsel har konsekvenser for mennesker i andre lande, at mennesket tidligere har tilpasset sig klimaforandringer, at adfærdsændringer kan spare penge for os personligt, at udvikling af grøn teknologi kan give virksomhederne nye markeder, at der ikke er status i at forbruge meget energi og at højere energieffektivitet vil gøre os mere konkurrencedygtige. Samlet set er der mange rigtig gode argumenter for at ændre vores adfærd. inspiration: En Lille Guide til Overlevelse Bog af Jørgen Steen Nielsen, People s Press, World Changing change your thinking www. worldchanging.com 9

6 Klimakonferencen beyond kyoto Den marts 2009 er Aarhus Universitet vært for en international konference, Beyond Kyoto, med fokus på klimaforandringerne. Målsætningen er at tiltrække forskere, erhvervsfolk, NGOere, politikere og embedsmænd fra ind- og udland, der bl.a. skal debattere emner som klimapolitik, natur, produktion, teknologi og samfund. Konferencen vil naturligt sætte Århus Kommune samt områdets forskningsinstitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og organisationer på klimadebattens verdenskort. Derfor vil konferencen være et oplagt udgangspunkt for at iværksætte aktiviteter, der kan kædes sammen med kommunens målsætning om 100% CO2-neutralitet i Ved at knytte bånd mellem den konkrete begivenhed og den langsigtede målsætning, opnår vi at kommunen får sat CO2målsætningen på dagsordenen, at borgerne bliver inddraget i opfyldelsen af målet, at klimakonferencen forankres i byen og forhåbentlig giver vi de tilrejsende deltagere et varigt indtryk af Århus som en by, der på nye og innovative måder tager klimaudfordringen op. 11 link: Klimakonference 2009 i Århus,

7 Et fælles projekt Hvis målet om at skabe grobund for adfærdsændringer på langt sigt skal lykkes for os, kræver det en samlet indsats fra en række forskellige aktører. I første omgang er målsætningen at udvikle et dialogredskab samt en udstilling, som det konkrete startskud til indsatsen, der skal lanceres i forbindelse med klimakonferencen i På lidt længere sigt skal vi etablere samarbejdsrelationer mellem en række aktører, der alle kan bidrage til at holde debatten i gang og være med til at udvikle de nødvendige redskaber, services og systemer, der vil sikre, at CO2-neutralitet bliver et fælles mål for alle borgere, virksomheder og øvrige aktører. Indtil videre er projektet et samarbejde mellem Aarhus Universitet Klimasekretariatet, Tekne Produktion/Alexandra Instituttet A/S, CAVI Aarhus Universitet, Digital Urban Living Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Moesgaard Museum samt Kollision. Det er vores klare målsætning at involvere en langt bredere kreds af interessenter i såvel langsigtet idéudvikling som sponsorering af fremadrettede aktiviteter. links: Aktuelle partnere i projektet

8 AARHUS CO 2030 IDEEN

9 TRE FASER? AARHUS CO 2030! Projektet er delt op i tre faser, hvor første fase er baseret på værdidesign, dvs. vores formål er at få sat fokus på ændringer af værdier og adfærd, der kan understøtte målet om CO2- neutralitet. Anden fase frem til revision af klimaplan i 2010 vil være en strategisk designfase, mens tredje fase fokuserer på system-, service- og produktdesign efter Kernen i første fase vil være udviklingen af et dialogredskab, etablering af opmærksomhedsskabende aktiviteter samt en udstilling, der uddyber udfordringer og muligheder i forbindelse med målet om CO2-neutralitet. I projektets anden fase, fra marts og frem til 2010 er det vores hensigt at forankre projektet strategisk i en bredere kreds af interessenter, herunder ikke mindst forsyningsselskaber og virksomheder med fokus på klima og miljø. I denne fase vil målsætningen være at udvikle nye redskaber, undervisningsmaterialer og kampagneaktiviteter med særligt fokus på internetbaserede aktiviteter. I tredje fase fra 2010 og fremefter er det vores hensigt at omsætte resultaterne fra de første faser til konkrete services, systemer og produkter, der understøtter handling. Dette bør foregå i samarbejde med en bred kreds af aktører, herunder byens borgere, virksomheder og organisationer. Læs mere: Projektets hjemmeside Miljøhandlingsplan og klimaplan på vej i høring Se artiklen på Århus Kommunes hjemmeside: Århus Kommune, 22. september,

10 Eckersbergsgade Frederiks Allé Thorvaldsensgade uset MØLLEPARKEN området Åboulevarden Christiansgade J.M. Mørksgade Bissensgade Århus Kunstbyg. Østergade Retten i Århus Skovgaardsgade Godsbanegården Sonnesgade Aros Allé Aros Christiansgade Vester Allé Officers Bygningen Frederiksgade H.H. Seedoffs Stræ Klimakonferencen bliver afviklet i Århus midtby i henholdsvis Radisson SAS Scandinavia Hotel Aarhus, Musikhuset Aarhus, Rådhuset, Aros og Ridehuset. Den centrale placering i Århus gør det oplagt for os at etablere aktiviteter rettet mod borgerne, der kæder konferencens videnskabelige temaer sammen med en bredere forståelse af klimaforandringernes betydning i et lokalt, såvel som globalt perspektiv. Sonnesgade Radisson SAS Scandinavia Hotel Aarhus Valdemarsgade Musikhuset Aarhus Ridehuset RÅDHUSPARKEN Rådhuspladsen Rådhuset Sønder Allé Park Allé Placeringen i byens centrum gør det også oplagt at benytte konferencen og de tilknyttede aktiviteter som afsæt for en kampagne med henblik på at inddrage borgerne i byudviklingen hen i mod målsætningen om CO2-neutralitet. Gennem aktiviteter, foredrag og oplevelser vil vi skabe en synergieffekt mellem klimakonferencen som en aktuel og dagsordensættende begivenhed og den langsigtede målsætning om CO2-neutralitet. 19 LINKS: Bygningerne i området Sonnesgade Valdevmarsgade Frederiks Allé Banegårdsgade Banegårdspladsen Banegården

11 modellen OPMÆRKSOMHED HANDLING OPLEVELSE Det koncept- og kommunikationsmæssige udgangspunkt for projektet er en simpel og lidt støvet kommunikationsmodel, AIDA-modellen, fra Modellen blev udviklet af sælgeren Elias St. Elmo Lewis og handler grundlæggende om, hvordan man kan optimere salgsprocessen. Hans idé var, at hvis du skal sælge et produkt eller en idé, skal du have modtageren ind i en tragt, der svarer til de fire kognitive faser i købsprocessen. De fire faser i Lewis model var henholdsvis Attention, Interest, Desire og Action. Med afsæt i denne idé og nyere forskning inden for bl.a. borgerdeltagelse, strategiske designprocesser og interaktionsdesign, har vi valgt at basere projektet på en opdateret version af modellen, hvor formålet er at skabe opmærksomhed om projektet, give borgerne en oplevelse, der giver dem lyst til at lære mere og på sigt motiverer dem til at få indflydelse på målsætningen og i sidste ende selv handle altså en OOLIH-model. LÆs Mere: aida-modellen OOLIH/AELIA-modellen INDFLYDELSE OOLIH LÆRING 21

12 argumentet? Vi kæder ofte adfærdsændringer sammen med en øget bevidsthed om, at den enkeltes bidrag er vigtigt i det store hele, f.eks. ved at visualisere ECO-footprints i en global kontekst. Ofte med udgangspunkt i katastrofescenarier. Resultatet er nogle gange en opgivende holdning hos den enkelte, baseret på den opfattelse, at det alligevel ikke nytter at gøre noget som individ. Vi mener derfor, at det vil være relevant at se på en større palet af argumenter med særligt fokus på, hvad vi kalder et EGO-footprint, dvs. vi har fokus på den enkeltes adfærd og faktiske muligheder for og fordele ved at ændre adfærd.?!?...?!?...!...?...!...!......!???!!?!......??!!!......?......!......?!!...?!? Vores afsæt for dialogredskabet og udstillingen vil derfor bl.a. være argumenter for hvordan grønne valg kan give personlig status, hvordan vi kan forbedre konkurrenceevnen ved at øge energieffektiviteten, hvordan familierne kan spare penge ved at udlede mindre CO2, hvordan omlægninger af transportsektoren kan give en mindre stresset hverdag og hvordan mennesket gennem tiden har tilpasset sig klimaforandringer. LÆs Mere: ECO-footprint footprint.wwf.org.uk CO2-kortlægning Se artiklen på Århus Kommunes hjemmeside: Århus Kommune, 10. juli,

13 AARHUSCO 2030 projektet

14 opmærksomhed Ideen er at skabe opmærksomhed omkring AARHUSCO2030 gennem en række aktiviteter knyttet til konferencen Beyond Kyoto i marts, Udover traditionelle markedsføringstiltag, herunder plakater i byrummet i JC Decaux standere samt pressemateriale og evt. annoncering på web og i trykte medier, er det vores målsætning at igangsætte andre opmærksomhedsskabende aktiviteter i samarbejde med forskellige aktører. Det er vores mål at etablere en udstilling i Ridehuset med bidrag fra studerende på Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet, Klimasekretariatet og evt. andre af byens uddannelses- og forskningsinstitutioner. Samtidig er det hensigten at Moesgaard Museum udstiller dele af deres kommende udstilling om klimaforandringer gennem tiden, evt. i samarbejde med virksomheder. Projektet Digital Urban Living ved Aarhus Universitet vil samtidig etablere en række aktiviteter i og omkring Ridehuset. Derudover udarbejdes der udstillingsmateriale med afsæt i kommunens Klimaplan samt dialogredskabet. LINKS: SAMARBEJDSPARTNERE:

15 oplevelse Projektets oplevelsesorienterede dimension ligger i umiddelbar forlængelse af de opmærksomhedsskabende tiltag. Ved at anvende innovative teknologier og formidlingsformer, vil vi give byens borgere en positiv oplevelse, der smitter af på deres tilgang til selve borgerdeltagelsen i AARHUSCO2030-regi. Oplevelsesdimensionen vil dels være præget af selve dialogredskabet, dels Mediefacade-projektet under Digital Urban Living samt øvrige udstillere. Derudover vil oplevelsesdimensionen kunne styrkes væsentligt af de øvrige eksternt finansierede aktiviteter der planlægges i regi af Moesgaard Museum med fokus på menneskets tilpasning til klimaændringer gennem tiden samt opfindelser, der understøtter denne tilpasning. LINKS: SAMARBEJDSPARTNERE: 29

16 læring Projektets læringsdimension ligger dels i plancher og udstillingsmateriale, der beskriver forskellige projekter og strategier, dels i selve dialogredskabets scenariebaserede formidling. Ved hjælp af små fortællinger er det vores hensigt at beskrive en række forskellige bud på adfærdsændringer, der kan medføre en reduktion i den enkelte borgers CO2- udslip. Det er samtidig målsætningen på sigt at supplere udstilling og dialogredskab med konkrete læringsmaterialer, f.eks. rettet mod folkeskoler og gymnasier, herunder også onlineaktiviteter. Disse aktiviteter iværksættes i fase to af projektet, dvs. efter marts EKSEMPEL: Køge

17 INDFLYDELSE Et af målene med projektet er at give borgerne reel indflydelse på strategien for reduktion af CO2. I forbindelse med dialogredskabet vil denne indflydelse udmønte sig i en række kvalitative data fra dialogerne omkring redskabet, f.eks. forslag til indsatsområder, gode ideer til individuelle adfærdsændringer samt bud på, hvordan kommunen bedst får engageret alle borgere. Derudover er det vores hensigt at skabe et redskab, der kan opsamle brugernes valg i løbet af en session og udtrække simpel statistik fra disse data. Dvs. at vi kan danne os et overblik over, hvor mange borgere/deltagere, der foretrækker et givet scenarie frem for et andet. Disse data kan evt. benyttes som konkret input i den videre proces, f.eks. som udgangspunkt for en målrettet kommunikation til borgere, virksomheder og andre interessenter. EKSEMPEL: Byens stemmer 33

18 handling I første omgang er målsætningen på handlingsområdet, at skabe et solidt fundament for en tilpasning af Klimaplan baseret på borgernes input til kommunen i løbet af Kvalitative og kvantitative data vil kunne anvendes som udgangspunkt for justeringer og nye tiltag både hos kommunen og hos relevante samarbejdspartnere i projektet. Derudover er det også vores håb, at allerede de første skridt af kampagnen, lanceringen af dialogredskabet og udstillingen i forbindelse med klimakonferencen, kan være med til at inspirere byens borgere til adfærdsændringer ved at sætte fokus på målsætningen om CO2-neutralitet. På længere sigt vil det være oplagt at designe systemer og services samt implementere incitamentsstrukturer, der yderligere understøtter handling. LÆS MERE: Miljøhandlingsplan og klimaplan på vej i høring Se artiklen på Århus Kommunes hjemmeside: Århus Kommune, 22. september,

19 AARHUSCO 2030 redskabet

20 DIALOG Dialogredskabet forestiller vi os som interaktivt bord, der vha. scenarier og spørgsmål leder borgeren til at tage stilling til en række hypotetiske, men realistiske situationer. Borgeren skal så træffe et valg i relation til hver situation, der samlet set sigter mod CO2-neutralitet. Redskabet er i udgangspunktet rettet mod en bred målgruppe af interessenter fra skoleklasser på 8. klassetrin til ekspertinteressenter som f.eks. miljøgrupper. Fokus for redskabet er at understøtte debat og dialog mellem aktørerne samt at gøre deltagerne bevidste om de udfordringer, der er forbundet med at opnå målsætningen og de muligheder den enkelte har for at gøre en forskel. Redskabet kan dels fungere uden moderator, som en oplevelses- og læringsorienteret installation, dels som et indflydelsesorienteret dialogredskab, der kan danne rammen om strukturerede sessioner med fokus på indsamling af kvalitative data. Samtidig indsamler redskabet i begge tilfælde simple kvantitative data vedrørende brugernes valg. INSPIRATION: 6400:Kollision 0.2:Kollision Havnespillet 39

21 METODE Den grundlæggende metode har vi valgt at kalde Djævelens Advokat en titel der afspejler den rolle en moderator typisk har i borgerdeltagelsesprojekter. Oprindeligt stammer udtrykket fra den katolske kirke, hvor Pave Sextus V i 1587 indstiftede Advocatus Diaboli som den person, der skal tale imod en kanonisering eller helgenkåring for at sikre sig, at beslutningen træffes på et korrekt grundlag. I mange borgerdeltagelsesprocesser har moderatoren i rollen som Djævelens Advokat til opgave at sørge for, at deltagerne udfordres, at debatten foregår på et kvalificeret grundlag, at alle kommer til orde og at ingen får lov at forholde sig urealistisk eller passivt til de stillede opgaver. Ofte løses opgaven ved at være i opposition til deltagerne for at fremme debatten, eller ved at aktivere deltagerne gennem udfordrende spørgsmål. LÆS MERE: DJÆVLENS ADVOKAT 41

22 SCENARIER Målsætningen for deltagerne i strukturerede sessioner eller besøgende er at nå frem til adfærdsændringer på en række forskellige områder, der tilsammen sikrer den enkeltes CO2- neutralitet i For at sætte gang i debatten og inspirere deltagerne, præsenterer redskabet en række scenarier af forskellig kompleksitet. Scenarierne kan være inddelt i kategorier, f.eks. fødevarer, transport, fritid og bolig, med et antal scenarier i hver. Ideen er, at deltagerne dels skal forsøge at beskrive deres adfærd i dag, dels debattere og vælge en fremtidig adfærd, der understøtter målsætningen om at opnå CO2-neutralitet. Samtidig vil Djævelens Advokat udfordre spillerne med nye oplysninger, der ændrer forudsætningerne eller stiller kritiske spørgsmål til de valg, spillerne træffer. LÆS MERE: Scenarier 43

23 INTERAKTION Vi forestiller os, at redskabets brugergrænseflade består af et skærmbillede (projektion/storskærm) på et bord med plads til 4 aktive spillere eller hold af spillere. Ved hver spillers position findes et interaktionsredskab, der bruges til at vælge mellem forskellige muligheder relateret til informationerne i bordet. Når spillerne præsenteres for et scenarie og er færdige med at diskutere indholdet, skal hver enkelt spiller vælge og argumentere for sin egen fremtidige adfærd i relation til scenariet. Efter gennemspilning af scenarierne i en session regnes det samlede CO2-udslip for spillernes valg sammen. Den resterende mængde CO2 skal nu reduceres ved hjælp af enten aflad eller grøn teknologi. Deltagerne kan nu diskutere og vælge forskellige muligheder inden for disse kategorier for at opnå en 100% reduktion. læs mere: URBAN GAMES PlanLÆGNING PÅ SPIL 45

24 session med moderator De strukturerede sessioner varer 45 minutter til en time og involverer f.eks. fire inviterede borgere, der kan deltage i et spil med en moderator fra kommunen. Derudover kan andre borgere følge med i spillet ved hjælp af en tilknyttet storskærm, der viser information relateret til spillet på bordet. I et struktureret spil er det moderatorens rolle at agere Djævelens Advokat men det er dog muligt at lade funktionen være slået til, så bordet i et vist omfang er selvmodererende. Borgerne starter med at konfigurere deres eget aktuelle CO2-udslip gennem en række generelle valg. Når dette er gjort starter det egentlige spil. Deltagerne præsenteres nu for et scenarie inden for en kategori. Efter præsentationen skal hver deltager efter tur tage stilling til hvordan han eller hun vil ændre adfærd i fremtiden for at nedbringe sit personlige CO2-udslip. Den enkelte underbygger sit valg overfor de andre spillere og ender med at indstille sit valg ved hjælp af interaktionsredskabet. Turen går derefter videre til den næste spiller osv. indtil alle kategorier og scenarier er gennemspillet. læs mere: A mixed reality game for urban planning URBANE SPIL 47

25 session uden moderator Bordet vil være udformet således, at borgere også kan anvende de basale funktioner uden, at en repræsentant fra kommunen er til stede. En enkelt bruger kan således gå til bordet og aktivere en spilleplads, hvorefter han eller hun kan gennemspille sessionerne alene eller sammen med andre borgere. I dette tilfælde vil deltagerne aktivere deres spilplads ved f.eks. at trykke på interaktionsredskabet. Nu indstiller hver bruger deres eksisterende adfærd ligesom i det strukturerede spil. Derefter præsenterer Djævelens Advokat en kategori og et scenarie, hvorefter deltagerne efter tur indstiller deres fremtidige adfærd. Ekstreme eller urealistiske valg vil nu blive kommenteret af Djævelens Advokat for at sikre, at valgene er baseret på debat (flere deltagere) eller refleksion (enkelt deltager). Samtidig kan evt. tilskuere følge med i deltagernes valg på en storskærm tilknyttet bordet. læs mere: UTOPIATYPING URBANE SPIL 49

26 DATAOPSAMLING Udover den kvalitative dataopsamling der varetages af moderatoren ved de strukturerede sessioner, opsamler redskabet selv data omkring deltagernes valg. Efter hver session eller scenarie vælger deltagerne, ved hjælp af interaktionsredskabet, en endelig indstilling, der repræsenterer deres fremtidige adfærd. Dette valg bliver nu gemt som en enkelt deltagers bud på hvilke adfærdsændringer, der kan være med til at nedbringe CO2-udslippet. Det er også hensigten at gemme data for deltagernes valg af henholdsvis grøn teknologi og aflad, der f.eks. afspejler deres holdning til, om fokus skal være på offentligt eller privatfinansierede løsninger. Det vil eksempelvis være muligt at se data for deltagernes samlede indstillinger i forhold til en sessionstype, se data for alle deltageres samlede spil, dvs. alle sessioner lagt sammen samt se data for hver enkelt struktureret session og for andre brugere uafhængigt af sessionerne. EKSEMPEL: multimediehuset byens stemmer Rapport_fra_borgerinddragelse.pdf 51

27 TEKNOLOGI Redskabet er i vidt omfang baseret på standardkomponenter, herunder almindelige PC ere, to 52 fladskærme og kendte interaktionsredskaber. Vi har valgt denne løsning, dels for at skabe et robust redskab, dels for at kunne udskifte dele, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Teknologien er også valgt ud fra den forudsætning, at redskabet skal kunne flyttes relativt let. Programmering vil også primært være baseret på standardteknologier, f.eks. Flash til grænseflader, SQLdatabaser m.m. Det er målsætningen at almindelig opstart og betjening kan varetages af alle med et minimum af instruktion, ligesom teknologien vil have en karakter der gør, at borgerne i vidt omfang selv kan betjene bordet uden særlige forudsætninger. INSPIRATION: Køge2027 Byens Stemmer 53

28 AARHUSCO 2030 udstillingen

29 udstilling Udstillingen i forbindelse med lanceringen af dialogredskabet vil dels bestå af en række forklarende plancher i Ridehuset i Århus. Disse udarbejdes af Kollision. Aarhus Kommune bidrager desuden med relevant materiale om Klimaplan samt relaterede aktiviteter. Projektets forskningspartnere, Arkitektskolen Aarhus samt Aarhus Universitet, specifikt Digital Urban Living projektet (DUL), vil desuden udstille projekter fra studerende samt etablere og afprøve innovative opmærksomhedsskabende og oplevelsesorienterede installationer i tilknytning til konferencen og lanceringen. Tryk af forklarings- og projektplancher vil i et rimeligt omfang finansieres af udstillingsbudgettet til AARHUSCO2030, mens forskningstimer, materialer og udstyr herudover finansieres af forskningspartnerne selv. Derudover arbejder Moesgaard Museum og andre på lancering af dele af en kommende udstilling om klimaforandringer, bl.a. ved etablering af en innovationssti, der viser forskellige teknologier, der har hjulpet mennesket med at tilpasse sig klimaforandringer. Denne del af projektet afhænger af ekstern finansiering. LINK: Ridehuset i Århus: 57

30 kollision Kollision fungerer som kurator for den samlede udstilling, herunder indsamling, koordinering og i et vist omfang produktion af materiale. Derudover udarbejder Kollision materiale til udstillingen, der dels understøtter selve dialogredskabet, dels samler udstillingens øvrige bidrag gennem en fælles tematisering. Kollision er også ansvarlig for afvikling af udstillingen, herunder ophængning og koordinering med øvrige aktører samt udstillingsstedet og konferencens arrangører. Kollision koordinerer desuden, i samarbejde med Århus Kommune og Klimasekretariatet, anvendelsen af Ridehuset til aktiviteter som f.eks. foredrag, pressecenter, strukturerede sessioner osv. Link: KOllision: 59

31 arkitektskolen aarhus Som en del af udstillingen er det vores mål at udstille en række projekter fra studerende ved Arkitektskolen Aarhus med fokus på klima, grøn teknologi, bæredygtighed samt relaterede emner. Projekterne vil blive udstillet på A0- plancher og ophænges i Ridehuset. Trykning af disse plancher finansieres delvist af AARHUSCO2030 budgettet. Der vil evt. kunne blive tale om yderligere aktiviteter fra Arkitektskolens side som en del af planlagte semesterforløb om klima, forskningsprojekter med fokus på klima, borgerdeltagelse og relaterede emner. Elementer af disse kan evt. udstilles i forbindelse med konferencen. Finansiering af disse aktiviteter varetages af Arkitektskolen Aarhus ligesom forskningstimer i forbindelse med udvikling, afvikling og evaluering af borgerdeltagelsesdimensionen af AARHUSCO2030 finansieres af eksisterende forskningsbevillinger. EKSEMPEL: SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE Signe Rabølle Nielsen, semesterprojekt fra Institut for By og Landskab, Arkitektskolen Aarhus. Arkitektskolen Aarhus 61

32 Klimasekretariatet Klimasekretariatet ved Aarhus Universitet, der bl.a. står for at arrangere konferencen Beyond Kyoto, vil også være repræsenteret på udstillingen. Som udgangspunkt forestiller vi os, at materiale fra konferencen, f.eks. med fokus på vindog solenergi, nanoteknologi og arkitektur, kan præsenteres på plakater/plancher i Ridehuset. Samtidig arbejder klimasekretariatet på etablering af en info- og pressestand i tilknytning til konferencen, der evt. kan placeres i Ridehuset og fungere som et centralt element i udstillingen. Standen bemandes bl.a. af studerende fra kommunens uddannelsesinstitutioner, herunder Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet. I samarbejde med klimasekretariatet er det også målet at trække deltagere fra konferencen til Ridehuset, evt. som oplægsholdere eller deltagere i strukturerede sessioner med f.eks. politikere. Link klimasekretariatet 63

33 DIGITAL URBAN LIVING Klima på facaden Ridehuset mod Rådhuspladsen omdanner vi efter planen til en mediefacade. Formålet er at skabe opmærksomhed om og opfordre folk til at deltage i aktiviteterne i Ridehuset. Mediefacaden engagerer aktivt folk i byrummet til at tage stilling til klimaproblematikken. Indholdet på facaden består af ord og holdninger, der relaterer sig til Århus og klimaspørgsmålet. Når de forbipasserende interagerer med facaden, har de mulighed for at give deres holdning til kende og deltage i klimadebatten. En række af ordene på facaden er fremhævede, så de former en egentlig sætning - et statement. Når folk på gaden passerer, reagerer hele facaden ved at pulsere og række ud efter dem. Stopper man op bliver ordet foran en lavet om til en taleboble. Nu har man mulighed for at bevæge ordet rundt eller skifte ordet ud med et af de andre ord på facaden og lave sin egen sætning. Træder man væk fra facaden, forsvinder taleboblen, og facaden fremstår nu med den nye sætning. Folk kan ændre sætningen alene, sammen med deres venner eller med andre forbipasserende. INSPIRATION: Aarhus by light Colorscan 65

34 DIGITAL URBAN LIVING Forskning og teknologi Mediefacaden er et bidrag til AARHUSCO2030 fra forskningscentret Digital Urban Living (DUL) på Aarhus Universitet. Her indgår projektet i en række forsøg på at udforske interaktive og engagerende oplevelser i byrummet, samtidig med at det skaber interesse omkring aktiviteterne i Ridehuset. DUL har gode erfaringer med at lave denne type projekter og står eksempelvis bag mediefacaden Aarhus by Light på Musikhuset, der eksperimenterede med nye sociale relationer og interaktive muligheder i det offentlige rum. Installationen ved Ridehuset er baseret på projektionsteknologi og kamera tracking. Tre projektorer monteres overfor facaden på et tårn, der er let at stille op og tage ned. Flere kameraer bliver monteret øverst på Ridehusets facade og aflæser folks position på fortovet. På den måde bruger vi folks bevægelser til at ændre facaden. Mediefacaden vil være aktiv i tidsrummet fra kl. 17 til midnat med mulighed for også at fungere i morgentimerne. I foråret 2009 udbydes desuden et kursus ved navn Design af Byens Digitale Liv, der vil beskæftige sig med klima-relaterede problemstillinger. Det vil derfor være naturligt at integrere kursusaktiviteter samt studenterprojekter i forbindelse med konferencen. Link: DIgital urban living (DUL) 67

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

INTERAKTION I BYRUM MELLEM LYS OG BORGERE

INTERAKTION I BYRUM MELLEM LYS OG BORGERE INTERAKTION I BYRUM MELLEM LYS OG BORGERE Urban Lab, konference, 1. september 2016, Helligåndshuset, Randers Rune Nielsen, arkitekt MAA, PhD, partner, Kollision vi skaber nye oplevelser arkitektur interaktionsdesign

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Formidling af trafikplanforslag

Formidling af trafikplanforslag Bilag 11 Formidling af trafikplanforslag Beskrivelse af strategi, proces og værktøjer i forbindelse med offentlighedsfasen Kragelund Kommunikation A/S 1. Indledning Dette notat beskriver offentlighedsfasen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Indstilling. Digitalt liv i byen et strategisk forskningscenter inden for oplevelsesøkonomien. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Digitalt liv i byen et strategisk forskningscenter inden for oplevelsesøkonomien. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Lukket dagsorden Den 21. juni 2007 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Digitalt liv i byen et strategisk forskningscenter

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere