GVF s generalforsamling den 14. marts 2007 Formandens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GVF s generalforsamling den 14. marts 2007 Formandens beretning"

Transkript

1 GVF s generalforsamling den 14. marts 2007 Formandens beretning Jeg vil gerne sige velkommen til GVF s generalforsamling og starte med at præsentere bestyrelsen, som består af Vibeke Dahl som næstformand, Lene Kok som sekretær, Henning Møller som teknisk sagkyndig, Asker Bentsen som kasserer og undertegnede Mona Krog som formand. Foreningens medlemstal er steget med ca. 35 til ca med nogle frafald og ca. 50 nytilkomne medlemmer. Det skyldes igen en kampagne for at hverve nye medlemmer ved at vedlægge girokort til bladet og opfordre til at melde sig ind og støtte foreningsarbejdet i området. Bestyrelsens arbejde i 2006 har været præget af nogle store projekter og desuden diverse sædvanlige ad hoc-opgaver. Nettosagen Vi valgte i bestyrelsen at gå ind i sagen, hvor en bygherre ønskede at opføre en Netto-butik, 63 parkeringspladser og en tankstation på hjørnet af Grenåvej / Hørgårdsvej / Tulipanvej. Byggeriet ville kræve en ændring i lokalplanen, så det blev muligt at opføre f.eks. butikker også andre steder end på Ndr. Strandvej. Dertil kommer at en forretning af den størrelse der var planlagt for Netto, ville give markant flere biler i området og sikkert også bidrage til trafikkaos i myldretiden og sikkert også gøre skolevejen fra Strandskolen noget mere trafikeret end nu.. Politikerne sendte to kommuneplanforslag til høring det første både med butik og tank det andet uden benzintanken. Begge gange var der store protester fra beboerne omkring Tulipanvej og Hørgårdsvej. Beboerne vandt, for sidst i januar sagde politikerne nej til Netto-planerne. GVF protesterede også over planerne men det er helt klart beboernes store indsats, der endeligt har overbevist politikerne om at det var en rigtig dårlig plan

2 Grenåvejsagen bro/tunnel Der er, hvad de fleste af jer sikkert ved, planer om en niveaufri skæring af bane og vej, hvor Grenåbanen krydser Grenåvej. Planerne er som det hedder til granskning i Transport- og Energiministeriet, der har taget over, efter at Amtet er nedlagt. Men inden Amtet forsvandt, nåede politikerne at give deres opbakning til en vejbro, så vejen hæves over banen. Det er den billigste løsning. Grundejerforeningen sendte i sin tid en indsigelse mod, at der overhovedet skulle være en niveaufri skæring. Vores holdning er, at en niveaufri skæring ødelægger området OG må være overflødig, nu det tegner til, at Århus får en letbane. Den vil tage en pæn del af de passagerer, der i dag benytter Grenåbanen og en bro kan risikere at ende som et monument over en fejlinvestering. Skal der en bane gennem Risskov bør den også kunne køre på sporvognslignende vilkår og f.eks. kunne passes ind i grøn bølge trafikken på Grenåvej og det måtte man for vores skyld gerne sætte i værk i morgen. Det har vi skrevet til Transport- og Energiministeren og også gjort ham opmærksom at en bane gennem Risskov på sporvognslignende vilkår også vil passe smukt ind i planerne for den nye havnebydel, der ellers vil blive skæmmet af bomme og blink. Ndr. Strandvej Bellevue-krydset GVF har rettet henvendelse til Kommunen og Politiet på vegne af flere cyklende medlemmer, der ønsker et særligt cyklistsignal på hjørnet ved Bellevuehallerne, hvor Vestre Strand Allé krydser Ndr. Strandvej jf. brevet på vores hjemmeside. Vi har p.t. ikke modtaget svar på vores henvendelse endnu. Dige- og kystbeskyttelse På generalforsamlingen sidste år præsenteredes de foreløbige tanker bag etableringen af et evt. Dige og Kystbeskyttelseslag. En repræsentant fra Århus Amt, der i givet fald skulle medvirke ved etablering og organisering af laget, gennemgik den forventede sagsgang og forskellige modeller for udgiftsfordeling. Det oplystes endvidere, at alle de berørte beboere ville blive indkaldt til et orienterende møde for der at få afklaret hvordan et lag kunne etableres.

3 Et antal vejforeninger, samt nogle enkeltpersoner fremsatte på generalforsamlingen forslag om at standse arbejdet. Forslaget blev ikke vedtaget. Uden således at have et flertal imod sig, besluttede bestyrelsen at fortsætte arbejdet og anmodede Århus Amt om at fortsætte processen, og som noget af det første, at få afholdt et orienterende møde med de berørte grundejere. Imidlertid skete der dette, at de nævnte modstandere dannede en aktionsgruppe og iværksatte en kampagne imod amtslig og kommunal indblanding i projektet En underskriftsindsamling fik til konsekvens, at amtets politikere vedtog, at sagen ikke skulle fremmes. Det orienterende møde blev således aldrig afholdt. GVF s bestyrelse beklager meget dette forløb og mener at et ikke eksisterende Dige og Kystbeskyttelseslag er til skade for beboerne på Fedet og især for de godt 500 berørte ejendomme, der ville være interessenter i et sådant lag. Amtets afgørelse kan ikke påklages, men en ny sag kan genopstartes via Århus Kommune, som nu efter strukturreformen, er den myndighed der tager sig af sådanne sager. Bestyrelsen er sidst på året 2006 blevet kontaktet af Initiativgruppen for etablering af et privat digelag med ønske om et møde. Bestyrelsen erklærede sig positiv hertil, og bad om et skriftligt mødeoplæg. Dette kunne evt. være et udkast til det påtænkte private digelags vedtægter, sådan som man var bekendt med, at man havde stillet de berørte vejforeninger på Fedet i udsigt. Uden at have modtaget det således efterlyste oplæg, måtte bestyrelsen den 22. januar svare således som det kan ses af Initiativgruppen s omdelte brev dateret 29. marts. (Korrespondancen ligger i øvrigt på GVF s hjemmeside). Efter udsendelsen af GVF-avisen midt i februar 2007, med indkaldelse til generalforsamlingen, kom der en haglbyge af forskellige spørgsmål fra beboere i området. Alle vedrørende vand, kyst og dige. Herefter besluttede bestyrelsen sig for at udarbejde og omdele en skrivelse, dateret 1. marts, om situationen nu og årets gang. Brevet kom ud på alle veje mellem Ndr. Strandvej og Århusbugten. Heri meddelte bestyrelsen, at sagen ville blive et vigtigt punkt på generalforsamlingen, hvilket sikkert er en af årsagerne til denne store forsamling i aften. Bestyrelsen er herefter så sent som i den forgangne uge blevet bekendt med, at den omtalte Initiativgruppe allerede den 2.marts 2007 HAR dannet et

4 Dige og Kystbeskyttelseslag. GVF s bestyrelse blev inviteret til et orienteringsmøde den 12. marts, altså i forgårs, og har deltaget. Det skal ikke være nogen hemmelighed at denne sag har trukket hårdt på bestyrelsens tålmodighed og ressourcer! Egå Engsø Bestyrelsen har fra et par medlemmer modtaget forespørgsler om hvorvidt etableringen af den nye Egå Engsø har konsekvenser for især de ejendomme der er beliggende på Egåen højre bred tæt ved udløbet i Århusbugten. (Åen er grænsen for GVF s geografiske område). Idet det er vandstanden i bugten, der bestemmer vandstanden i åen nedstrøms slusen, antager vi ikke at der er nogen konsekvens for arealer efter slusen. Oven for slusen er Engsøen nærmest at betragte som en udposning på tarmen, som blot giver en forsinkelse af vandstrømmen og ikke bør ændre noget ved vandstanden i åen i forhold til tidligere. Vi har i øvrigt henvist til de relevante myndigheder, der står bag projektet, for yderligere dokumentation om de hydrauliske forhold. Vi har endvidere givet tilsagn om at ville medvirke ved opklarende møder om sagen, idet det berører flere af ejendommene i GVF s område. Affaldsfjernelse på strandene Idet man kan iagttage mange forskellige skraldespande ved stranden nedenfor de enkelte veje, har bestyrelsen fundet, at det måtte være hensigtsmæssigt - både økonomisk og miljømæssigt - om man kunne organisere affaldsindsamlingen således, at det foregik sammen med indsamling af husholdningsaffaldet. Kun 3 veje har indberettet om deres nuværende private aftaler med de forskellige renovatører, så vi har ikke kunnet komme videre med denne idé. Vedtægter På sidste års generalforsamling blev der fremsat ønske om en revision af GVF s vedtægter,som man fandt Gammeldags, selv om de sidst var blevet godkendt i Vi var så heldige, at advokat Claus Søgaard tog sig tid til dette arbejde, trods en generelt meget travl hverdag. Gennemgangen viste ikke særlig overraskende, at GVF s vedtægter var i fin form. Som vores Statsminister ynder at sige: Der var ikke noget at komme efter!

5 Vejforeninger kontra enkeltmedlemskab Selv om enkeltmedlemmer af GVF betaler 20,- kr. mere end medlemskab gennem vejforeninger, og derfor giver større kontingentindtægt til foreningen, er et vejforeningsmedlemskab alligevel at foretrække. Dette skyldes: 1. Væsentlig lettere og billigere administration 2. Giver en mere massiv dækningsprocent, der får området til at tale med én stemme 3. Det vil lette kommunikationen i alle sammenhænge. Vi har besluttet at prøve at skabe en fælles mailgruppe, således at fx højvandsvarsel (eller ændring af stedet for afholdelse af generalforsamling!) kan komme lynhurtigt ud. Informationskanaler Der er i årets løb udgivet to blade og med avisens efterårsudgave medsendte vi også i år et flot julekort, som igen var malet af Poul Stenbøg med de karakteristiske motiver fra vores område. Vi har stadig nogle få kort tilbage fra tidligere år, og de kan købes ved henvendelse hos Vibeke. Vibeke sælger desuden den flotte bog Det Sandede Fed med flotte illustrationer i, og den fortæller om udviklingen i Risskov fra øde strandeng til den forstad vi kender i dag. Det er absolut interessant læsning og en god gaveide. Den koster kun kr. 50 og kan som kortene fås ved henvendelse hos Vibeke enten per mail eller ved at ringe og bestille den. Desuden har vi købt et lille oplag af Mit Sommerland af Ellen Buttenschøn. Den kan også købes gennem Vibeke for kr. 50. Vi har jo som bekendt en positiv egenkapital i Foreningen, så vi er selvfølgelig stadig interesserede i at modtage forslag til investeringer i området. Disse var ordene i årets beretning for 2006, som jeg hermed overdrager til forsamlingen til spørgsmål og debat samt til godkendelse. 14. marts 2007 Mona Fruergaard Krog Bestyrelsesformand for GVF

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED 14377 GVF-Avisen 08/02/07 10:07 nr. 1. 2007, 12. årgang Side 1 GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED 14377 GVF-Avisen 08/02/07 10:07 Side 2 REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2006-31.12.2006

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto- Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009 Medlemsblad nr. 2, Okto- Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder.

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder. Årsberetning 2011 / 12 Bestyrelsen har i det forløbne år registreret 3 solgte ejendomme svarende til, at 4% af medlemmerne kan være nye i år. Den årlige udskiftning havde ellers været stabil omkring de

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Beretning - Generalforsamling 2004

Beretning - Generalforsamling 2004 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på 6.734 m 3. Til sammenligning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere