Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013"

Transkript

1 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads København K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Emner til debat Internet på kasernerne 2.2 Betalingskort - MasterCard/Visa Electron 2.3 Udrustning 2.4 Forsvarets Dag (FD) Hvervningstimer Militær Identitetskort (Id-kort) 3. Eventuelt Emnekatalog 3.2 Afgivelse af VPL til anden ENH 3.3 Landsbladet for værnepligtige - SOLDATEN Side 2 af 7

3 4. 1. INDLEDNING Under de månedlige landstalsmandsmøder deltager et panel bestående af repræsentanter fra forsvarets niveau I og II myndigheder. Her har de værnepligtige (VPL) landstalsmænd (LTM) og Værnepligtsrådet (VR) mulighed for at fremlægge aktuelle emner og problemstillinger for disse myndigheder. Panelet OL Tage Byrnak, Forsvarets Personeltjeneste (FPT) KL Morten Juster, Forsvarets Personeltjeneste (FPT) KN Henrik Bull, Hærens Operative Kommando (HOK) KK Ole Toft, Søværnets Operative Kommando (SOK) KN Lasse Krogh Søegaard, Flyvertaktisk Kommando (FTK) Værnepligtsrådet Johan Emil Hardon Særlig inviteret OL Susanne Skov, 2. Explosive Ordnance Disposal Bataljon/Ingeniørregimentet (EODBTN) Landstalsmænd Kasper Gersling (TGR) Sara Piilgaard Nielsen (IGR) Nicolai Paw Stenner Timmer (DANILOG) Michael Kalør Svendsen (DAR) Judith Uttenthal Overby (JDR) Stine Høvring Gods (TRR) Katrine Skou Bendtsen (GHR) Jens Høj (HESK/GHR) NN, Yngste (HESK/GHR) Michael Gottlieb (III OPKBTN/GHR) Nanna Gunni Orkild (AFTC) Nicolai Meldgaard Christensen (Ældste LG) Kasper Lenox Valgren (Yngste LG) Nanna Gunni Orkild (AFTC) NN (SSG) Morten Toftegaard Nielsen (DNBR) Side 3 af 7

4 2. EMNER TIL DEBAT 2.1 Internet på kasernerne LTM ønsker fortsat internet på belægningsstuerne. LTM pointerer, at kasernerne også er et uddannelsessted og VPL har behov for at kunne søge information, kontakte borgerservice, komme på deres netbank og E-boks mm. Endvidere ønsker de, at blive holdt opdaterede med nyheder. FPT kommenterer, at de også stiller sig undrende overfor, at forsvaret (FSV) ikke har dette. Ved eksempelvis de fleste offentlige transportselskaber er internetadgang et tilbud. LTM fra Almegårds Kaserne har endvidere et behov for internetadgang for at kunne bestille billet til færgen hjem. Som det forholder sig nu, skal VPL her besøge KFUMS soldaterhjem og benytte deres egen internetforbindelse. Ønsket er internet-routere i et omfang, med hurtig og brugbar internetforbindelse som er tilgængelig på belægningstuer, således der er mulighed for en form for privatsfære ved log-on på for eksempel netbank. Andre steder, hvor det faktisk er mulighed for internetforbindelse, er forbindelsen ikke altid den bedste. LTM pointerer, at det vil være en kærkommen mulighed for at Skype hjem til familien ved f.eks. julevagt/nytårsvagt. FPT undrer sig endvidere over, at der ikke er umiddelbar internetadgang på alle tjenestesteder, hvor der er værnepligtige (VPL), især når I ikke kommer hjem hver dag. FPT opfordrer de tre operative kommandoer (OKO) til at finde en løsning, også hvad angår problemstillinger om sikkerhed. SOK er helt enig heri. HOK fortæller, at der ifølge ny HR strategi skal være tilgængeligt trådløst internet på tjenestestederne, hvorfor der burde være fuld dækning, om ikke andet, at det så snart vil blive løst. FTK kontakter deres HR element for at høre om arbejdet herfor. VR sender en liste på, hvilke tjenestesteder hvor dette er et problem, således at OKO kan arbejde videre for en mulig løsning. 2.2 Betalingskort - MasterCard/Visa Electron LTM er ærgerlig over, at der stadig ikke kan betales med MasterCard og Visa Elektron i flere af cafeterierne (CAF), hvilket rigtig mange VPL benytter som betalingsmiddel. Desværre er det ikke altid en god ide at have kontanter, da LTM fortæller, at nogen har oplevet at der er blevet stjålet kontanter. Der er visse steder blevet forsøgt, at få opstillet hæveautomater på tjenestesteder, men de lokale banker har generelt ingen interesse heri. LTM beretter, at der er omkostninger forbundet ved brug af kontant betalingsmidler, hvorfor det oven i købet måske kunne være besparende for forsvaret, at der var mulighed for benyttelse af MasterCard og Visa Electron. FPT er bekendt med og forstående overfor problematikken. Værnepligtsrådet tager kontakt til FRT/FBE. Til info fortælles, at der på CAF ved AFTC og JDR er mulighed for at benytte de to typer kort. 2.3 Udrustning LTM meddeler, at der på hovedparten af tjenestestederne er mangler på hjelme i str. small. Problematikken blev også løftet på LTM-mødet i oktober måned Side 4 af 7

5 HOK beretter, at der ligger 887 str. S på Lager Danmark (forsvarets depoter), hvorfor det ikke er et problem at få byttet sin hjelm, til den korrekte størrelse. HOK fortæller, at proceduren er, at VPL skal aflevere hjelmen til deres lokale forsyner, som går på depotet og får hjelmen byttet. HOK anbefaler, at LTM går tilbage og beder egen forsyner om at bestille hjem via LagerDanmark. Det samme er gældende for alle uniformsgenstande, hjelme, rygsæk, beklædning mm. alt med et materielnummer. LTM skal løfte det lokalt ved egen enhed og sørge for at få den korrekte udrustning. Arbejdshandskerne, som bliver udleveret, er i meget dårlig kvalitet, og derfor ønsker VR at LTM på de tjenestesteder, hvor dette også opleves - samlet skriver en MMR og fremsender den på vegne af de VPL til Forsvarets Materieltjeneste samlet. HOK bifalder ideen. LTM LG spørger, om kvinder kan få udleveret kvindeudgaven af M/69. IGR informerer, at det er frit for kvinderne at få udleveret enten nederdel eller bukser ved dette tjenestested. 2.4 Forsvarets Dag (FD) Vedrørende FD efterstræber LTM, at de sessionssøgende får mulighed for, at blive informeret (lavpraktisk) i forskellen på de forskellige HBU-enheder. Hvilken kultur(korpsånd) der er, hvordan en arbejdsdag kan være, møde- aftrædelsestider mm. bliver kommunikeret ud på denne dag, så der er lidt baggrundsviden at vælge HBU-enhed ud fra. LTM vil udarbejde en ideliste over, hvad som LTM mener mangler på FD, således man kan informere kommende VPL bedst muligt. FPT er meget glad for initiativet. FPT informerer, at de har iværksat produktionen af dogmefilm ved hjælp af forsvarets ambassadører (ambassadører er unge ansatte i FSV, som at repræsenterer FSV og udbreder kendskabet til de militære uddannelser og stillinger), og som netop skal fortælle om de enkelte tjenestesteder. Der er også gang i produktionen af en ny VPL film samt tanker om film omkring de tre særlige tjenester LG, DNBR og HESK - film som er mere up to date. FPT kigger også på informationsdagene, om der er noget, som kan gøres bedre. LTM efterspørger en fysisk test på FD. FPT fortæller, at dette har været overvejet, men at det blandt andet er alt for tidskrævende. LTM roser trænings APP en til fysisk træning og FPT glæder sig over, at Træningsapp en er kendt og benyttet blandt VPL. CH EODBTN fortæller, at der på IGR s besøgsdag bliver lagt vægt på, at vise værnepligtens hverdag, og hvor det på dagen også er muligt at prøve core test, se belægningsstuerne og se det udleverede materiel mm. Desuden bruges der meget energi på at fortælle om de fysiske krav der er, hvis VPL vil søge HRU eller SGU, hvor de fysiske krav skal honoreres efter ca. sjette uge, hvor ansøgningsfristen er. HOK opfordrer til, at hvis LTM mener, at Åbent hus arrangementet ikke er dækkende for, hvad der ville være godt at vide som kommende VPL, vil HOK gerne have informationer herom via Værnepligtsrådet. VR fortæller, at LTM vil udarbejde en liste til næste LTM-møde, med forslag til forbedring mm. også behandlende FD. 2.5 Hvervningstimer Side 5 af 7

6 LTM mener, at mange af timerne ligner hinanden. LTM foreslår, at der skæres ned på antallet af obligatoriske hvervningstimer, men at de som ønsker en uddannelse i FSV, kan få mulighed for flere informationstimer. De timer som skal være obligatoriske, skal indeholde hvad en soldat laver når han går hjemme på garnisonen og hvad han laver som udsendt. Desuden vil LTM gerne have, at der i en af lektionerne, er mulighed for at høre en tidligere soldats erfaring fra en mission, om hvad han laver på en udsendelse og hvordan det er at være udsendt. Desværre har nogle LTM oplevet, at de har fået hvervelektioner efter ansøgningsfristen. HOK holdning er, at timingen skal være i orden. Det nytter ikke noget at få en hvervelektion efter ansøgningsfristen. På HOK kommende HBU koordinationsmøde den 31. oktober 2013 er hovedtemaet Justeringer af fagplaner i HBU. Ressortansvarlige myndigheder for hærens fagplaner fremlægger justeringer og ændringer således at implementeringen kan iværksættes fra februar indkaldelsen IGR fortæller, at de ligger stort vægt på, at informere forældre og pårørende om, hvad det indebærer at søge HRU eller GSU, og at det er vigtigt, at de og den VPL får samme grundlag/information om uddannelsen. Dette kan være en udfordring, med tanke på tidsperspektivet for ansøgningsfrist kontra Åbent hus arrangementet. 2.6 Militær Identitetskort (Id-kort) LTM ønsker et mindre Id-kort. FPT oplyser, at Militærnægteradministrationen har små Id-kort, og vil undersøge, hvorfor FSV ikke har det generelt. SOK stiller sig også undrende overfor, hvorfor FSV stadig har det store Id-kort, når der over mange år har været tiltag til et mindre, og der fortsat ikke er sket nogen ændring. IGR informerer om, at det også har været en del af de 66 tiltag. FPT undersøger sagen, og vender tilbage, om muligt, til næste LTM-møde. FPT har undersøgt sagen og status er, at FKO i efteråret (formentlig ultimo oktober) indkalder til møde med henblik på, at nedsætte en arbejdsgruppe der skal fremkomme med forslag til nyt IDkort. 3. EVENTUELT 3.1 Emnekatalog HOK fortæller, at mange af de spørgsmål, der tidligere er stillet på både LTM-møderne eller CENTA er blevet beskrevet i et emnekatalog. HOK opfordrer VR til at arbejde videre med denne. VR sætter pris på arbejdet, og arbejder gerne videre med den. 3.2 Afgivelse af VPL til anden ENH LTM spørger, om det er ok at tage VPL ud af uddannelsen, for at være moment for andre ENH. HOK svarer, at VPL kan udtages. Se nedenstående. HOK DIR UDDANNELSESDIREKTIV FOR HÆRENS BASISUDDANNELSE, pkt Arbejdstid m.v.: Der gælder for de værnepligtige i princippet ingen højeste arbejdstid under uddannelsen, idet der til gennemførelse af HBU, inklusiv diverse aktiviteter, anvendes den tid, som er anført jf. STUF. Længere pauser/hvil samt tid til personlig soignering Side 6 af 7

7 m.v. samt personlig forberedelse er ikke indeholdt i det ovenstående. Foredrag ved Jægerkorpset, idrætsforeninger m.v., som ikke fremgår af HBU fagplanerne, må kun gennemføres udenfor tjenestetid som frivillig tjeneste. Administrationstid, som anvendes til appeller, afhentning og aflevering af våben m.v., skal begrænses mest muligt og må ikke medføre overskridelse af den samlede tidsramme. Der er ikke afsat tid til gennemførelse af parader og deltagelse i kommandoer. Den værnepligtige må ikke tvinges til gavntjeneste, men kan på frivillig basis udenfor tjenestetiden og med passende kompensation anvendes hertil. Vagter og afgivelser er en integreret del af uddannelsen, som bl.a. understøtter uddannelsesbehov ved andre enheder og myndigheder. For at gennemføre en lang række aktiviteter er det nødvendigt, at enheder eller enkeltpersoner støtter hinanden i større eller mindre omfang. Dette har til formål at sikre den bedst mulige uddannelse og gennemførelse af den daglige tjeneste ved anvendelse af færrest mulige ressourcer. Den værnepligtige kan anvendes til enten vagttjeneste eller i forbindelse med pålagte afgivelser efter anden uddannelsesmåned med ca. 1 vagt/afgivelse pr. mand pr. måned1. (1 Begrænsningen gælder ikke ved LG og HESK/GHR i fm. ceremoniel tjeneste og tjenesten i forhold til de kongelige slotte og palæer.) 3.3 Landsbladet for værnepligtige - SOLDATEN Der er en blandet opfattelse af sergent citaterne i SOLDATEN. Mange VPL synes det er noget af det sjoveste og er grunden til at læse bladet. Omvendt er der andre, som har opfattelsen af, at visse citater har for meget kant. Resultatet er, at der er kommet en debat i gang omkring sprogbrug. Der bliver sorteret i citaterne, således at citater som er over kanten ikke bliver trykt. Citaterne får journalisterne af VPL, og der vil fremad rettet ikke blive nævnt, hvilken ENH citatet er fra. Til info fortælles det, at journalisterne altid er med på landstalsmandsmødet, således LTM kan komme med input, ris og ros til bladet, så det opfylder de værnepligtiges ønsker. Der er enighed om, at der skal udvises respekt for hinanden. Side 7 af 7

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Studiekreds 2013 Innovation i Politiet

Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Midt- og Vestsjællands Politiforening har i forbindelse med studiekredsen 2013 arbejdet med Innovation i Politiet og kigget på innovation fra forskellige vinkler.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere