3. kvartalsrapport for 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartalsrapport for 2005"

Transkript

1 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/ november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for /15

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat for 3. kvartal samt årets første tre kvartaler 2005, angivet i amerikanske dollar. Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 36,170 mio. sammenlignet med USD 12,205 mio. for årets første tre kvartaler I resultatet for årets første tre kvartaler 2005 er der indberegnet indtægter på USD 24,406 mio. fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. Selskabets andel af resultaterne efter skat i koncernselskaberne steg fra USD 13,639 mio. i årets første tre kvartaler 2004 til USD 14,358 mio. i årets første tre kvartaler 2005 som følge af et bedre resultat fra de associerede selskaber United Plantations Berhad ( United Plantations ) og Aarhus United A/S ( Aarhus United ). En stærkere dollar resulterede dog i et lidt lavere bidrag fra Aarhus United. Koncernselskabet Aarhus United opnåede et resultat efter skat på DKK 125 mio. (USD 20,171 mio.) sammenlignet med DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) i årets første tre kvartaler Resultatet ligger på niveau med det forventede resultat og udgør en udmærket forbedring, idet resultatet i 2004 inkluderede engangsindtægter på i alt DKK 29 mio. (USD 5 mio.). Koncernselskabet United Plantations opnåede et resultat efter skat for årets første tre kvartaler 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,193 mio.), hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til resultatet på MYR 92,993 mio. (USD 24,476 mio.) for årets første tre kvartaler Det forbedrede resultat skyldtes øget produktion, bedre udvindingsprocent samt højere priser for kokosnødder og palmekerneolie, hvilket dog blev delvist udlignet af et fald i prisen for rå palmeolie. Egenkapitalen steg fra USD 204,461 mio. pr. 30. juni 2005 til USD 235,655 mio. pr. 30. september 2005, hvilket er en stigning, som kan tilskrives bevægelse i overført overskud minus valutakursreguleringer samt udbetalt udbytte i juni Købstilbuddet fra BNS Industrier AB ( BNSI ) for Aarhus United, hvoraf Selskabet havde en ejerandel på 45,9%, gik forud for fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns AB ( Karlshamns ), som BNSI også havde fremsat købstilbud på. Købstilbuddet på Aarhus United blev godkendt uden forbehold den 20. september 2005 og er blevet gennemført sammen med det indbyrdes afhængige køb af Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4% i United Plantations. Udsigter for 2005 Udfaldet af aftalen vedrørende Selskabets ejerandel i Aarhus United og købet af 23,4% af United Plantations indbetalte aktiekapital vil have en betydelig indflydelse på Selskabets fremtidige indtjening. Med effekt fra den 1. oktober 2005 er Selskabets ejerandel i United Plantations på 43,2%, og Selskabets ejerandel på 41,5% i BNS Holdings AB ( BNS Holdings ), der ejer 39,3% af AarhusKarlshamn AB ( AarhusKarlshamn ), vil også blive indberegnet som egenkapital. Det er ikke muligt at udtale sig om forventningerne til 4. kvartal 2005, idet ingen af selskaberne har udsendt overskudsprognose for 4. kvartal. På længere sigt forventes fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns at have en positiv indvirkning på både overskud og resultat i kraft af synergier for omkostninger og indtjening, som estimeres at give en årlig besparelse på SEK 100 mio (USD 12,9 mio.). Selvom United Plantations ikke udsender overskudsprognoser, forventes der endnu et godt år. Dette taget i betragtning og forudsat at AarhusKarlshamns første kvartal kan bevare niveauet opnået af Aarhus United og Karlshamns i løbet af årets første tre kvartaler, forventes det, at resultatet for 2005 vil blive i samme størrelsesorden som resultatet for 2004, før medtagelse af indtægterne fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. UIE 3. kvartalsrapport for /15

3 Hoved- og nøgletal for Koncernen kvartal 3. kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i resultat efter skat fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo kvartal 3. kvartal Året DKK $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Resultat pr. aktie 50,32 8,12 2,74 6,42 0,99 4,67 Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af koncernselskab) 16,36 2,64 2,74 0,94 0,99 4,67 Indre værdi pr. aktie 327,70 52,88 42,68 52,88 42,68 45,78 Aktiekurs, ultimo 345,95 55,83 35,90 55,83 35,90 44,93 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier) kvartal 3. kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 23,64 9, ,52 Soliditetsgrad 97,65 98,55 97,65 98,55 98,47 UIE 3. kvartalsrapport for /15

4 Resultat Koncernresultatet efter skat for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 36,170 mio. sammenlignet med et resultat på USD 12,205 mio. for årets første tre kvartaler I resultatet for årets første tre kvartaler 2005 er der indberegnet indtægter på USD 24,406 mio. fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. Salget var afsluttet ved udgangen af 3. kvartal. Tallene for årets første tre kvartaler inkluderer således Selskabets kapitalandel i resultatet for Aarhus United i denne periode. Indtægter for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig samlet til USD 40,319 mio. sammenlignet med USD 14,238 mio. for årets første tre kvartaler Indtægterne stammer hovedsageligt fra Selskabets salg af ejerandelen i Aarhus United samt andelen i nettoresultaterne fra koncernselskaberne, United Plantations og Aarhus United, som samlet beløb sig til USD 14,358 mio. for årets første tre kvartaler 2005 sammenlignet med USD 13,639 mio. for årets første tre kvartaler Andre indtægter består af bevægelser i valutakurser, indtægter fra investeringer samt renteindtægter. Indtægterne for årets første tre kvartaler 2005 uden indberegning af indtægter fra salget af aktierne i Aarhus United var dog marginalt lavere, hvilket skyldes virkningen af den stærkere amerikanske dollar på indtjeningsbidraget fra Aarhus United i danske kroner. Resultatet for 3. kvartal indberegnet indtægter fra salget af Aarhus United beløb sig til USD 28,604 mio. sammenlignet med et resultat på USD 4,394 mio. i 3. kvartal Hvis indtægterne ved salget af Selskabets aktier i Aarhus United ikke indberegnes, er resultatet for 3. kvartal 2005 på USD 4,198 mio. dog lavere end resultatet for 3. kvartal Dette skyldes delvist en marginalt lavere andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i 3. kvartal i kraft af den stærkere dollars indflydelse på bidraget fra Aarhus United til trods for et bedre resultat angivet i danske kroner. United Plantations forbedrede bidrag for kvartalet blev mere end udlignet af denne nedgang. Væsentligt højere bidrag fra både Aarhus United og United Plantations i årets første tre kvartaler samlet betød, at Selskabets andel i deres nettoresultater steg i sammenligning med årets første tre kvartaler 2004 til trods for den stærkere dollars indflydelse på bidraget fra Aarhus United. Resultatet efter skat for Aarhus United for årets første tre kvartaler beløb sig til DKK 125 mio. (USD 20,171 mio.) sammenlignet med DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) for årets første tre kvartaler Dette resultat udgjorde faktisk en væsentlig forbedring, idet resultatet for 2004 indberegnede engangsindtægter, der beløb sig til omkring DKK 29 mio. (USD 5 mio.). United Plantations resultat for årets første tre kvartaler 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,198 mio.) var en væsentlig forbedring sammenlignet med resultatet på MYR 92,993 mio. (USD 24,476 mio.) for årets første tre kvartaler Forbedringen i Aarhus Uniteds resultat for årets første tre kvartaler 2005 skyldtes hovedsageligt et betydeligt stærkere resultat for den danske produktionsvirksomhed, primært fra vegetabliske fedtstoffer til chokoladeindustrien, medens de andre produktionsvirksomheder opnåede et resultat som forventet. Hvad angår United Plantations blev resultatet for årets første tre kvartaler 2005 forbedret af en højere produktion og bedre udvindingsprocent, hvilket dog blev delvist udlignet af lavere priser for rå palmeolie men hjulpet af højere priser for palmekerner og kokosnødder. Omkostninger for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig samlet til USD 3,854 mio. og var væsentlige højere i forhold til omkostningerne for årets første tre kvartaler 2004 på USD 1,928 mio. Størstedelen af forskellen i beløbet kan tilskrives bevægelser i forbindelse med urealiserede tab på i alt USD 1,277 mio., der hovedsageligt består af tab i forbindelse med kurssikringsdispositioner for malaysiske Ringgit under forhandlingerne og købsprocessen for Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4% i United Plantations. Koncernens skat for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 0,295 mio. sammenlignet med USD 0,105 mio. for årets første tre kvartaler UIE 3. kvartalsrapport for /15

5 Egenkapitalen steg fra USD 204,461 mio. pr. 30. juni 2005 til USD 235,655 mio. pr. 30. september 2005 som et resultat af Selskabets overskud i årets første tre kvartaler indberegnet overskuddet fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United minus valutakursreguleringer, udbetalt udbytte i juni 2005 samt renter på opskrivningshenlæggelser. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af indeværende periode, og soliditetsgraden forblev stabil på 97,65%. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. Investeringer Nye investeringer Det blev meddelt d. 26. maj 2005, at der var blevet indgået aftale med Melker Schörling AB, der besad en ejerandel på 30% af Karlshamns og var en af Aarhus Uniteds væsentligste konkurrenter. Det fremgik af aftalen, at Selskabet gav tilsagn om at benytte sin ejerandel på 45,9% i Aarhus United til at støtte og acceptere et købstilbud fremsat af BNSI, der ejes af BNS Holdings, parallelt med et købstilbud på aktiekapitalen i selskabet Karlshamns. BNS Holdings indbetalte aktiekapital ville ved afslutningen af købstilbuddet være ejet i fælleskab af Melker Schörling AB (58,5%) og Selskabet (41,5%). Den 18. august 2005 godkendte aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling accepteringen af tilbuddet for Aarhus United fremsat af BNSI samt Selskabets køb af Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4%, bestående af aktier, i United Plantations, for et samlet kontant vederlag på MYR (USD 77 mio. eller DKK 477 mio.). Det formelle købstilbud på Aarhus United samt et parallelt købstilbud på Karlshamns blev offentliggjort d. 12. juli 2005, og købstilbuddene blev afsluttet den 20. september De parallele købstilbud blev godkendt af aktionærer, der udgjorde henholdsvis 94,3% af Aarhus Uniteds aktiekapital og 95,7% af Karlshamns aktiekapital. Der er gjort klar til at BNSI, der nu hedder AarhusKarlshamn AB, foretager tvungent opkøb af den resterende aktiekapital i begge selskaber. BNS Holdings ejerandel i AarhusKarlshamn beløb sig til 39,3% efter opkøbets afslutning. UIE 3. kvartalsrapport for /15

6 Koncernselskaber De vigtigste koncernselskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje i slutningen af 2004, er omtalt i det efterfølgende. Aarhus United A/S Følgende uddrag er taget fra den offentliggjorte 3. kvartalsrapport 2005 fra Aarhus United d. 9. november 2005: Kommentarer til tredje kvartal 2005 Koncernresultatet blev 125 mio. kr. mod 119 mio. kr. sidste år. Der er reelt tale om en betydelig fremgang, da resultatet for samme periode sidste år indeholdt ikke-tilbagevendende indtægter fra silo- og grundsalg samt en regulering af udskudt skat i associeret selskab på i alt ca. 29 mio. kr. Fremgangen skyldes primært et betydeligt bedre resultat fra Aarhus United Denmark især inden for vegetabilske specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Koncernens øvrige produktionsvirksomheder opnåede i 3. kvartal et resultat som forventet. I forhold til samme periode sidste år er resultaterne for de enkelte virksomheder på niveau med eller en smule lavere. Aarhus Uniteds resultatandel efter skat i United Plantations Berhad, Malaysia, udgjorde 51 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005, hvilket er 10 mio. kr. bedre end for samme periode i I sammenligningen af de to perioder skal der tages hensyn til, at der i 2004 var en positiv regulering af udskudt skat på 6 mio. kr. Ceylon Trading-gruppen i Sri Lanka kunne i de første 3 kvartaler 2005 ikke helt leve op til resultatet for samme periode i Resultaterne for de øvrige datterselskaber blev som forventet. Den samlede nettomargin blev 835 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005 mod 720 mio. kr. i samme periode sidste år. På det strategiske fokusområde, vegetabilske specialfedtstoffer til bl.a. chokolade og andre konfektureprodukter, var der tale om en fremgang i såvel tonnage som nettomargin i forhold til Inden for det vegetabilske bulkoliesegment viste de første 3 kvartaler 2005 en fremgang i såvel tonnage som nettomargin. Fremgangen stammer primært fra Aarhus United UK og Aarhus United Mexico. Foodservice, som primært afsættes fra Aarhus United UK, viste en fortsat stigning i den tonnagemæssige afsætning, og den samlede nettomargin fra dette segment var 22 mio. kr. eller mere end 25% højere end i samme periode i Resultat af primær drift blev 185 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005 mod 178 mio. kr. for den samme periode i 2004, hvor der indgik ikke-tilbagevendende indtægter fra silo- og grundsalg på ca. 29 mio. kr. Den reelle fremgang på ca. 36 mio. kr. stammer primært fra Aarhus United Denmark. Afkast af investeret kapital blev 11,0% for perioden mod 11,1% i samme periode i Beregnet uden engangsindtægterne fra silo- og grundsalg ville afkast af investeret kapital i første halvår 2004 have været 8% for de første 3 kvartaler af UIE 3. kvartalsrapport for /15

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Januar-September 3. kvartal Året DKK mio Nettoomsætning 3.855, , , , ,7 Nettomargin 835,4 719,9 330,6 256,3 999,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 286,6 274,7 107,4 92,6 365,9 Resultat af primær drift (EBIT) 184,9 178,2 71,5 59,7 233,5 Resultat af kapitalandele før skat 51,4 40,5 19,9 17,8 59,1 Finansielle poster, netto -53,1-45,8-28,1-16,0-64,2 Resultat af ordinært drift før skat og minoriteter 183,3 172,9 63,3 61,5 228,5 Periodens resultat 124,5 119,4 44,7 39,2 175,1 Samlede aktiver 3.486, , , , ,0 Egenkapital, ultimo 1.547, , , , ,1 Investeringer 158,8 99,2 82,4 35,0 132,3 Afskrivninger 101,7 96,5 35,9 32,9 132,4 Overskudsgrad 4,8% 5,0% 5,0% 4,7% 4,7% Egenkapitalandel (soliditet) 44,4% 38,9% 44,4% 38,9% 40,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 11,0% 11,1% 11,9% 10,7% 11,5% Gns. antal aktier (1.000 stk.) Aktiekurs ultimo Indre værdi pr. aktie Resultat pr. aktie 31,12 29,86 11,17 9,81 43,77 Forskydninger i egenkapitalen fremkommer således: Egenkapital primo regnskabsåret 1.327, , , , ,2 Periodens resultat 124,5 119,4 44,7 39,2 175,1 Udbetalt udbytte -50,4-48,0-2, ,0 Kursregulering på dattervirksomheder og associerede virksomheder 137,8 8, ,9-75,6 Udbytte af egne aktier samt tilgang/fragang til medarbejderaktier 6,6 5, ,8 Værdiregulering af finansielle instrumenter 1,6-1,2 4,2 0,1-4,4 Samlet forskydning 220,1 84,5 52,4 15,5 52,9 Egenkapital ultimo 1.547, , , , ,1 UIE 3. kvartalsrapport for /15

8 AarhusKarlshamn Fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns er fuldført fra og med 4. kvartal 2005 efter at begge selskaber er blevet indlemmet i AarhusKarlshamn, hvoraf BNS Holdings nu har en ejerandel på 39,3%. Selskabet har en ejerandel på 41,5% i BNS Holdings. I hans første rapport til aktionærerne, der blev offentliggjort den 9. november 2005, udtalte Jerker Hartwell som nyvalgt bestyrelsesformand for AarhusKarlshamn følgende: Fokus på vækst og produktivitet i den nye koncern Segmentet for specialfedtstoffer fortsatte med at vokse i 3. kvartal Samtidig blev dækningsbidraget stabiliseret. Energipriserne er steget året igennem, og et antal projekter fokuserer nu på at mindske koncernens energiforbrug. For at højne den generelle produktivitet arbejder den nye koncern med projekter vedr. omkostningseffektivisering. Disse projekter forløber som planlagt. De hænger på ingen måde sammen med de synergier, der tidligere er blevet kommunikeret i forbindelse med fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns. Integrationsprocessen er nu nået en fase med intensivt arbejde for hurtigst muligt at opnå en høj driftseffektivitet, strategisk gennemsigtighed og veldefinerede synergiprojekter. Denne indsats forløber efter planen. I en kommentar om potentialet for synergieffekt som følge af fusionen mellem de to selskaber tilføjede Jerker Hartwell: Synergipotentiale Fusionen mellem Karlshamns og Aarhus United forventes at have en positiv effekt på både resultat og overskud som følge af synergier inden for omkostninger og indtjening. En indledende analyse har fundet adskillige områder, hvor der kan forventes synergieffekter. De samlede omkostningssynergier før skat estimeres til at være ca. SEK 100 mio. pr år. Potentialet på det besparelsesmæssige område forventes at kunne realiseres inden for to til tre år efter fusionen. Der er potentielle synergier i hele værdikæden; fra indkøb af råvarer til salg. Disse synergier vil gradvist blive opnået i takt med, at integrationsprocessen fortsætter. De samlede fusionsudgifter vil blive offentliggjort så snart den detaljerede plan for integrationen er fastlagt. Hovedparten af omkostningerne til omstrukturering relaterer sig til afskaffelsen af overlappende funktioner og til omorganisering. Idet integrationsprocessen bevæger sig fremad, vil der skabes basis for en mere detaljeret analyse. UIE 3. kvartalsrapport for /15

9 United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations 3. kvartalsrapport 2005, der blev offentliggjort d. 21. november 2005: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2005 med sammenligningstal for 3. kvartal 2004 Tallene er ikke revideret 3. kvartal Året til dato MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle omkostninger Andel af overskud og tab i associerede selskaber Gevinst i forbindelse med likvidation af associeret selskab Investeringsresultater Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Minoritetsinteresser Nettoresultat der kan udloddes til Selskabets aktionærer Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2004: ) stamaktier (cent) 18,43 16,21 49,26 44,68 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) UIE 3. kvartalsrapport for /15

10 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens omsætning i det forløbne kvartal beløb sig til MYR 58 mio., hvilket er 15% højere i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, på grund af: (i) (ii) (iii) højere produktion af rå palmeolie og palmekerner, som kan tilskrives en 13% højere produktion af friske frugtbundter samt en forbedret olieudvindingsprocent på 2,1%. Ca. 32% af den øgede produktion kan tilskrives erhvervelsen af plantagen Lima Blas, som blev foretaget d. 1. juli 2004.Den resterende stigning kan tilskrives højere udbytte fra plantageområder med unge palmer, der kommer fra bedre plantemateriale. salgspriserne på rå palmeolie faldt med 8%, som dog blev delvist opvejet af en stigning på 19% i salgspriserne på palmekerner og kokosnødder. en 34% højere salgsomsætning af forædlede produkter bidrog til en højere omsætning fra raffinaderiet. Salget af restlageret af oliesurt glycerin fra palmekerner (RBD Olein), der var produceret til en bestemt kunde, bidrog i høj grad til den øgede salgsomsætning. Koncernens resultat før skat i den forløbne periode blev som følge deraf også højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Stigningen i omsætningen blev dog delvist udlignet af forhøjede udgifter til gødning samt dyrere råmaterialer til raffinaderiet. Der var desuden en hensættelse til værdiforringelse af tekniske anlæg og maskiner på MYR 7 mio. i et af datterselskaberne i den tilsvarende periode sidste år, hvilket ikke har fundet sted i den nuværende periode. Koncernens udgifter til skat i den forløbne periode er højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Dette skyldes frigivelsen af MYR 16,5 mio. i udskudte skattefradrag i den tilsvarende periode sidste år, hvilket ikke har fundet sted i den nuværende periode. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg fra MYR 46,9 mio. for det foregående kvartal til MYR 53,5 mio. for 3. kvartal. Stigningen i resultatet før skat for 3. kvartal kan tilskrives: (i) (ii) en øget produktion af rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 10%, 20% og 3% på grund af sæsonbetonet produktion. Virkningen af produktionsstigningen blev i mindre grad udlignet af faldende salgspriser for rå palmeolie. en forbedring i fortjenesten og dækningsbidraget fra palmekernestearin. Udsigter og forventninger til fremtiden Udbud og efterspørgsel på vegetabilsk olie, ændrede vejrforhold samt valutakurser er nogle af de hovedfaktorer, der påvirker priserne på vegetabilsk olie. Produktionen var på sit højeste i 3. kvartal, og det forventes, at produktionen vil falde i 4. kvartal på grund af de sæsonbetonede afgrøder. Nedbøren fra januar til september 2005 var mindre end normalt, hvilket kan have en negativ virkning på oliepalmerne og dermed nedbringe produktionen i de kommende måneder. Selvom de malaysiske lagre af rå palmeolie fortsat er på et højt niveau med 1,5 mio. ton, forventes den stigende efterspørgsel efter biobrændstof at reducere lagrene på mellemlangt sigt. Den vedvarende stærke eksportefterspørgsel bidrog til det stabile prisniveau for rå palmeolie, der har ligget omkring MYR i adskillige måneder. I betragtning af resultaterne opnået indtil videre forventes 2005 at blive endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for det forløbne kvartal. UIE 3. kvartalsrapport for /15

11 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende forretning, men på stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen har ingen nævneværdig indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 50 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 4 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaerne for en væsentlig del af disse selskaber er tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den danske krone, svenske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til udlandet, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i Aarhus Uniteds resultat med ca. USD 0,1 mio. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år reduceret produktionen. Udsigter Udfaldet af aftalen vedrørende Selskabets ejerandel i Aarhus United samt købsaftalen vedrørende de 23,4% af den indbetalte aktiekapital i United Plantations vil have en betydelig indflydelse på strukturen af Selskabets indtjening i 4. kvartal Selskabets ejerandel i United Plantations udgør nu 43,2%, og Selskabet har desuden en ejerandel på 41,5% i BNS holdings, der til gengæld ejer 39,3% af AarhusKarlshamn. Det er ikke muligt at udtale sig om forventningerne til 4. kvartal 2005, idet ingen af selskaberne har udsendt overskudsprognoser for 4. kvartal. På længere sigt forventes fusionen mellem Aarhus og Karlshamns at have en positiv indvirkning på både overskud og resultat i kraft af synergivirkninger for omkostninger og indtjening, som estimeres at give besparelser på SEK 100 mio. (USD 12,9 mio.) årligt. Selvom United Plantations generelt ikke udsender overskudsprognoser, forventes der endnu et godt år. Dette taget i betragtning og forudsat at AarhusKarlshamns første kvartal kan bevare niveauet opnået af Aarhus United og Karlshamns i løbet af årets første tre kvartaler, forventes det at resultatet for 2005 vil blive i samme størrelsesorden som resultatet for 2004, før medtagelse af indtægterne fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 25. november 2005 UIE 3. kvartalsrapport for /15

12 Sammenfattet Balance for Koncernen pr. 30. september 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret 2004 Tallene er ikke revideret Pr. Pr (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver: Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Kortfristede forpligtelser: Skyldig skat Kreditorer og skyldige omkostninger Urealiseret tab på futureskontrakter Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE 3. kvartalsrapport for /15

13 Resultatopgørelse for Koncernen for 3. halvår 2005 med sammenligningstal for 3. halvår 2004 Tallene er ikke revideret kvartal 3. kvartal (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter: Andel af nettoresultat i koncernselskaber Gevinst ved salg af koncernselskab Renteindtægter - Koncernselskaber Tilknyttede selskaber Øvrige Realiseret gevinst på investeringer Udbytteindtægter Andre indtægter Nettovalutakurstab/-gevinst Indtægter i alt Omkostninger: Afskrivninger Renteudgifter Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Bevægelse i urealiseret tab på investeringer Amortisering af goodwill Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat Nettoresultat for perioden UIE 3. kvartalsrapport for /15

14 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2005 med sammenligningstal for året 2004 Tallene er ikke revideret Samlet egenkapital pr. 1. januar 2004 Årets bevægelser pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 30. september 2005 Bevægelser i årets første tre kvartaler 2005 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i reserver for opskrivninger UIE 3. kvartalsrapport for /15

15 Selskabsoplysninger Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser 10 Petrona House Fowler Street off East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark KPMG Nassau, Bahamaøerne Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Finansbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. Kontaktpersoner CARL BEK-NIELSEN Bestyrelsesformand - Telefon: MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand - Telefon: JOHN A. GOODWIN Adm. direktør - Telefon: KENNETH NILSSON International Plantation Services Ltd. - Telefon: Company Secretary Links ALISON TRECO UIE 3. kvartalsrapport for /15

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

AarhusKarlshamn januar september 2005

AarhusKarlshamn januar september 2005 AarhusKarlshamn januar september 2005 AarhusKarlshamn januar september 2005 Højere resultat end sidste år. Stærk vækst i specialfedtstoffer. Stabiliserede marginer. Produktivitetsprojekter i gang. Stærk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 UNITED LIMITED Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES ANNUAL REPORT 2005 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES ANNUAL REPORT 2005 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UNITED ANNUAL REPORT Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 UNITED LIMITED 1 ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 U I E Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere