19. Hvordan fik Moderstjernen sine ni børn uden ægteskab? Hvor er Vindstjernen Po Chi'iang, og hvor bor den varme vind?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. Hvordan fik Moderstjernen sine ni børn uden ægteskab? Hvor er Vindstjernen Po Chi'iang, og hvor bor den varme vind?"

Transkript

1 SPØRGSMÅL UDEN SVAR Lars Rasmussen 2014 What is the answer? she asked, and when no answer came she laughed and said: Then, what is the question? Gertrude Stein's last words, according to Elizabeth Sprigge. DE HIMMELSKE SPØRGSMÅL Ch u Tz u (som efter det moderne transkriptionssystem skrives Chu ci) er en antologi af 17 kinesiske kinesiske bøger fra riget Ch u, et af de seks riger, der år 221 f.kr. blev samlet til det, vi i dag kalder Kina. Den mærkeligste af teksterne kaldes T ien Wen (Tian Wen) De himmelske spørgsmål. Den menes skabt i det fjerde århundrede f.v.t. og består udelukkende af en lang række ubesvarede spørgsmål. Om deres art kan man sige, at de første er kosmologiske, de midterste mytologiske, de senere historiske, men der er en vis overlapning. Hvad angående svarene er man imidlertid på Herrens mark. Måske har der engang eksisteret klare svar, som enhver kvik kineser kendte, men de er i så fald gået tabt. Englænderen David Hawke har udgivet en oversættelse med nogle noter, der imidlertid ikke nødvendigvis er til større hjælp. Jeg gengiver her et udvalg af spørgsmål, oversat på grundlag af David Hawke s engelske oversættelse: 7-8. Hvem planlagde og udmålede Himmelens form og dens nifoldige porte? Hvis værk var det, og hvem skabte det først? 19. Hvordan fik Moderstjernen sine ni børn uden ægteskab? Hvor er Vindstjernen Po Chi'iang, og hvor bor den varme vind? 56. Hvorfor smed ravnene deres fjer, da Yi Skød solene ned? Yü sled i det af al sin kraft. Han tog ned og betragtede jorden under sig. Hvordan fik han fat i jomfruen fra T'u Shan og slap afsted med at ligge med hende i T'ai Sang? Kvinden blev hans ægtefælle og hendes krop fødte. Hvorfor kunne de tænke sig det samme måltid, og hvordan stilnede de deres sult efter morgenens elskovsmad? Den hvide regnbueslange stod i en bue over dem. Hvad lavede den i hallen? Hvor fik han fat i den gode urt, og hvorfor kunne han ikke beholde den? De himmelske mønstre omfavner alt, og når yang-ånden forlader en mand, dør han. Hvorfor skreg den store fugl? Hvordan mistede han sin sko? Kong Mu opdrættede heste. Hvorfor strejfede han omkring? Hvad var det, hans søgte efter, da han opmålte jordens omkreds? Hvem var det, der skreg på markedspladsen, da heksene var bundet sammen? Hvem straffede Yu fra Chou, og hvordan fik han fat i denne Pao Ssu? Hvorfor var Wu så tynget, da han drog ud for at myrde Yin? Han bar rundt på liget, da han drog i krig. Hvorfor havde han så travlt?

2 Hvorfor var kongen så vred, da midtens fyrster herskede sammen? Hvepse og myrer styrer mod malskæbne, hvordan kunne deres magt så vare ved? Hvordan hjalp rådyret dem, da tjenestepigen advarede dem mod at plukke bregner? Da de drog nordpå mod hvirvelstrømmene, hvorfor blev de da så glade for at mødes der? Henad aften var der torden og lyn. Hvorfor var kvinden ked af det? Hans majestæt viste sig ikke. Hvad søgte guden efter? Han lå i skjul og boede i huler. Hvori bestod hans sorg? Hvad sagde han, da han blev klar over sine fejl og forbedrede sig? EZRAS ÅBENBARING Den jødiske tekst Ezras Åbenbaring, der også er kendt som Fjerde Ezrabog, daterer sig selv ved at oplyse, at den er skrevet i det tredivte år efter byens (Jerusalems) undergang, men der er ikke fuld sikkerhed for, hvilken undergang der sigtes til. Teksten kan således enten stamme fra c. 557 f.v.t. eller c. 100 e.v.t. I bogen stiller englen Uriel den sandhedssøgende forfatter Salatiel, kaldet Ezra, et antal uløselige opgaver og spørgsmål. Spørgsmålene tilsigter desværre ikke at fremtvinge en åbning af sindet, men er et rent retorisk træk: englens hensigt er at understrege menneskenes ringhed og uvidenhed. Sådan noget gider vi jo egentlig ikke høre på, og Uriel er og bliver et stedbarn i denne artikel, men læs nu alligevel hans opgaver og spørgsmål, som de findes oversat af Bent Noack i den danske samling af gammeltestamentlige pseudepigrafer: Gå og vej mig ildens vægt, eller mål mig vindens mål, eller kald mig tilbage den dag der gik! Så tæl mig de ufødte slægter, saml mig de spredte dråber, gør visne urter grønne igen, luk atter de låste kamre op og luk de indelåste vinde ud, vis mig de mænd, du aldrig så, eller afmal mig lydens form. Hvor mange kamre er der i havets skød, eller hvor mange kilder i afgrundens dyb, eller hvor mange veje over himmelhvalvet, eller hvor er portene til dødsriget, eller hvor er stierne til paradiset? KOAN Indenfor zenbuddhismen spiller det uløselige spørgsmål en væsentlig rolle. Enhver zen-novice får, som noget af det første, når han påbegynder studiet, af sin mester udleveret en såkaldt koan, en uløselig gåde, som stiller fornuften skakmat, og som sindet kan beskæftige sig med som meditationsobjekt, indtil et

3 sjæleligt gennembrud indfinder sig, som bringer personen i en tilstand hinsides den logiske tankegangs brynje. Zen bygger ikke bare på, at fornuft er uegnet til at begribe større ting, men ligefrem på, at livet slet ikke skal forstås intellektuelt - det skal leves, væres. Livet er noget, man er, det er ikke noget, man forstår. Ethvert forsøg på at begribe livet er et vildspor. Derfor regnes tossen for mere værd end vismanden; tossen gør intet forsøg på at forstå livet, han giver sig bare af med at være, og er derfor i større kontakt med tilværelsen end den højintellektuelle. Zenlitteraturen rummer et helt arsenal af anekdoter om højtrespekterede mestre, der opfører sig tåbeligt og provokerende; går rundt med en sko på hovedet, brænder buddhafigurer af for at få varmen og fremkommer med allehånde absurde udtalelser. Der findes i hundredevis af koaner, ja, The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen (Boston, Shambhala, 1990) hævder syttenhundrede. Den japanske munk Hakuin Ekaku ( ) har frembragt den kendteste koan: Hvad er lyden af een hånd, der klapper? En anden kendt koan findes i flere formuleringer, men kan kort sammenfattes sådan: Hvordan så dit ansigt ud, før du og dine forældre blev født? Koaner kan også antage karakter af umulige tankeeksperimenter, såsom at få en gås levende og helskindet ud af en flaske uden at knalde flasken. LUDWIG WITTGENSTEIN I filosoffen Ludwig Wittgensteins ( ) eneste færdiggjorte bog, Tractatus Logico-Philosophicus, optræder der ret få spørgsmål; det meste af bogen består af postulater. Wittgenstein nærede for mig at se et ønske om med denne bog at at sætte forskellige filosofiske problemer på uangribelige formler og derved at komme til at fremstå som filosofiens sidestykke til Albert Einstein. At han på det tidspunkt, denne bog blev til, irriteredes ved tanken om spørgsmål uden svar, fremgår af stykke , hvor det i David Favrholdts danske oversættelse hedder: "Spørgsmålet om et formelt begrebs eksistens er meningsløst. Thi ingen sætning kan levere svar på sådan et spørgsmål." Senere i bogen, i stykke 6.5, forsøger han at mane hele den truende galskab, der ligger i ubesvarlige spørgsmål, til jorden: "Hvis et spørgsmål overhovedet lader sig stille, så kan det også besvares." Dette ville Wittgenstein næppe fastholde i sit sene forfatterskab; den næsten færdiggjorte, posthumt udgivne bog Philosophische Untersuchungen består i vidt omfang af forslag til spørgsmål og forslag til svar, uden at man kan spore noget ønske om fastlåsning af bestemte svar. Skråsikre postulater er ganske befriende afløst af åbne eksperimenter. Wittgenstein efterlod sig nogle forarbejder til Philosophische Untersuchungen, hvilke er blevet udgivet i en tysk/engelsk udgave under titlen Last Writings on the Philosophy of Psychology. Volume I, som består af 979 fragmenter, hvoraf mange har karakter af spørgsmål, der enten står helt ubesvarede og helt ukommenterede, eller som i samme eller efterfølgende fragmenter belyses, vendes og drejes, men ikke nødvendigvis besvares eller kun besvares med forbehold. Det er åbenlyst ikke Wittgensteins primære hensigt at fremkomme med entydige svar på spørgsmålene. I stykke 96 skriver han ligefrem som svar på et spørgsmål: "Ja und nein. Beides läßt sich rechtfertigen." Den slags ville han ikke have tålt i sit tidlige forfatterskab. I fragment nr. 2 stiller han to spørgsmål, hvoraf det ene henstår ubesvaret og ubelyst, og der til det andet foreslås fire svar, hvoraf ingen imidlertid kan opfattes som endelige eller overhovedet gyldige. Wittgenstein kalder af uransagelige grunde i netop dette tilfælde selv spørgsmålet for sælsomt, hvilket dog gælder for en stor del af manuskriptets øvrige spørgsmål, som ofte kan læses isoleret fra deres efterfølgende kommentarer med samme glæde, som når man læser et digt, hvis indhold og virkning ikke kan analyseres ud fra logiske kriterier.

4 Her citeres fra fragment 2: Wenn Ich Einem sage: "Ich hoffe, du wirst kommen", ist es weniger dringend, wenn das Hoffen nur 30 Sekunden gedauert hat, als wenn es 2 Minuten gedauert hätte? "Ich freue mich, daß es dir gelungen ist!" - "Wie lange freut es dich?" Eine seltsame Frage. Aber sie könnte Sinn haben. Die Antwort könnte sein: "Immer, wenn ich dran denke", oder "Zuerst hab ich mich nicht darüber gefreut, abder dann doch" oder "Ich denke immer wieder daran und freue mich" oder "Es fällt mir nur für Augenblicke ein, aber dann freue ich mich", etc.. Fragment 3 refererer til skakspil og består kun af en oplysning tilknyttet et ubesvaret spørgsmål. Man kunne kalde det en skak-koan: "Ich ziehe mit dem Läufer." - "Wie lange ziehst du?" Fragment 775 supplerer et spørgsmål med et svar, der åbenlyst ikke er noget svar: Wer den Ernst einer Melodie empfindet, was nimmt der wahr? - Nichts, was man durch Wiedergabe des Gehörten erklären kann. JOHANNES LUND MADSEN Digteren Johannes Lund Madsen ( ) er dansk litteraturs eneste ægte desperado. Hans liv var et lige så stort mysterium som hans digtning. To af hans bogtitler er formet som ubesvarlige spørgsmål, og bøgerne gør da heller intet forsøg på at besvare dem. Hvad ser diamanter (1971) og Er skriften løgn, fordi lysets baggrund altid er sort? (1974) lyder titlerne. Teksterne i den første er frembragt ved at en tromle fra en tombola trak ord ud. Lund Madsen kaldte denne selvopfundne maskine for Orakini. PABLO NERUDA Jeg ved ikke, om den chilenske digter Pablo Neruda ( ) kendte T ien Wen, men kort inden sin død skrev han sin sidste bog, El libro de las preguntas - Spørgsmålenes bog - som udelukkende består af spørgsmål, som, i lighed med dem i T ien Wen, ikke kalder på rationelt begrundede svar. Jeg har oversat et lille udvalg nedenunder. Når man læser dem, bliver man straks klar over hvilke vanskeligheder, en sådan bogs modtagelse i Danmark byder på; alle vil straks opfatte den som en intellektuel udgave af Spørge- Jørgen. Hvor mange kirker rummer Himmelen? Hvorfor angriber hajerne ikke de frygtløse sirener? Er det sandt, at vore længsler bør vandes med nattedug? Taler røgen med skyerne?

5 Hvad er det, der irriterer vulkaner så de udspyr ild, kulde og vrede? Hvorfor var Christoffer Columbus ude af stand til opdage Spanien? Hvor mange spørgsmål rummer en kat? Venter de tårer, som ikke er blevet grædt, i små søer? Eller er de små floder, som løber i retning af sorgen? SINDETS ÅBENHED Spørgsmål er - bortset fra inkvisitoriske og retoriske spørgsmål - udtryk for åbenhed. Det kinesiske tegn for spørgsmål er direkte sammensat af en åben mund i en port. Åbenhed er den vigtigste menneskelige egenskab - den er nemlig forudsætningen for alt andet positivt. Spørgsmål åbner sindet, mens svar altid vil være i fare for at lukke det. Det er således både sundt og underholdende at studere uløselige spørgsmål. En dag burde en eller anden skrive de ubesvarede spørgsmåls kulturhistorie. Indtil videre kan man more sig med at læse de her omtalte værker, der er skrevet over en periode på år, og dog i bund og grund har så meget fælles. 問 Litt.: Elizabeth Sprigge: Gertrude Stein, Her Life and Work. London, Hamish Hamilton, 1957, p T ien Wen (The Heavenly Questions). I: Ch u Tz u. The Songs of the South. Translated by David Hawkes. Oxford University Press 1959, pp Fjerde Ezrabog. Oversat af Bent Noack. I: De gammeltestamentlige pseudepigrafer, bind 1. G.E.C. Gads Forlag 1953, s. 17, 23. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. Oversat af David Favrholdt. Gyldendal 1963.

6 Ludwig Wittgenstein: Last Writings on the Philosophy of Psychology. Volume I. Premilinary Studies for Part II of Philosophical Investigations. Edited by G.E.M. Anscombe, G.H. von Wright and Heikki Nyman. Oxford, Basil Blackwell, Johannes Lund Madsen: JLM. Samlede Johannes Lund Madsen. Redig. af Lars Bukdahl og Eli I. Lund. Arena Pablo Neruda: The Book of Questions. El libro de las preguntas. Translated by William O'Daly. Port Townsend, Copper Canyon Press, 2001.

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI Første udgave, 2005 LUNYU Buddha Fa er det mest fuldkomne og dybtgående. Det er den mest mystiske og overnaturlige videnskab, blandt alle teorier i verden. For at

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen Første gang jeg så Lars Lilholt var på Stalden i Silkeborg - måske var det i 1980. Jeg hoppede rundt på

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere