Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet, eller du på anden måde har mistanke om at den bliver misbrugt. Ring straks på Brug altid en personlig pinkode til at beskytte din mobil mod misbrug fra andre. En låsekode spærrer din telefon, men simkortet vil stadig kunne bruges i en anden telefon, hvis der ikke er pinkode på. Læs mere om pin- og låsekode. Hvis du har købt en mobiltelefon eller et abonnement til dit barn anbefaler vi, at du tilmelder spærring for indholdstakserede SMS - på den måde undgår du overraskelser på din mobilkonto. Du kan vælge spærringen i Selvbetjening eller ved at ringe til os. Datatrafik i udlandet kan være dyrt, f.eks. hvis du streamer musik, læser nyheder på mobilen eller bruger GPS. Når data er inkluderet i dit abonnement, gælder det kun datatrafik i Danmark. Her kan du læse betingelser for Talepakker og taletid fra Call me, som du skal kende før du benytter Talepakker eller taletid fra Call me. Betingelserne gælder for kundeaftaler udbudt af: Talepakker og taletid fra Call me, Holmbladsgade 133, 2300 København S. Taletid vil i primo januar 2013 overgå til navnet Talepakker, dog vil betingelser forblive de samme og derved er ændringerne af ren begunstigende karakter for kunderne og gennemføres af Talepakker fra Call me uden varsel. Talepakker fra Call me benytter forudbetaling - du betaler forud for dit inkluderet forbrug i pakkerne. Betalingsbetingelser findes under punkt 2a. Ved tilmelding til Talepakker fra Call me får kunden tildelt en personlig side på og her kan kunden følge med i sit forbrug samt meget mere.det er din pligt som kunde at holde saldoen over 25 kr., og derved altid sørge for, at der er penge på din konto. Det er således dit ansvar, som kunde, til enhver tid at sikre en positiv saldo. Dette har Talepakker fra Call me imidlertid gjort meget nemt for dig. Hos Call me vil vi gerne sikre at du som kunden ikke går i minus. Derfor vil Call me automatisk optanke minimum 25 kr. på din Call me konto når den går under 25 kr. Såfremt beløbet skal være højere kan kunden selv ændre dette enten i købsflowet eller under kundens personlige side på Det er imidlertid vigtigt at understrege, at der kan opstå forsinkelser på indlæsning af forbrug, specielt hvis du har anvendt din mobil i udlandet eller anvender data på din mobil. Derfor kan saldoen på din konto blive negativ. Af samme grund vil Call me ikke kunne afbryde et igangværende opkald og taksering vil fortsætte indtil kunden selv afbryder kaldet. Husk derfor altid at sætte dit automatiske optankningsbeløb højere hvis du forventer at bruge bruger ud over indholdet i din pakke eller du bruger mobilen i udlandet. Ved køb af data rabatpakker og for visse talepakker med inkluderet data, skal kunden være opmærksom på at der er tilknyttet en data forbrugsgrænse pr. regningsperiode (1 måned).

2 Overskrides forbrugsgrænsen, nedsætter Call me hastigheden til 120 Kbit/s i resten af regningsperioden. Såfremt kunden vil beholde hastigheden kan datapakker tilkøbes. Minimumssaldo: Med talepakker fra Call me betaler du en fast talepakke pris, men vi stiller krav om en minimumssaldo på 25 kr. Den faste talepakke pris bliver trukket hver den sidste dag i måneden på et kreditkort. Minimumsbeløbet opkræves løbende baseret ud fra kundens beløb på saldoen. For den første måned som kunde, betales pakkens pris forholdsmæssigt i forhold til den dato du blev kunde. Dvs. at du opkræves halvdelen af pakkens pris, hvis du f.eks. er blevet kunde midt i en given måned. Services og Rabatpakker (pakker): Beløb for tilmeldte services eller rabatpakker, som f.eks. SMSpakker, data-pakker og callme2callme, her efter benævnt som 'Pakker', opkræves den sidste dag i måneden sammen med din talepakker. For den første måned som kunde, opkræves pakker forholdsmæssigt i forhold til den dato du blev kunde. Dvs. at du opkræves halvdelen af pakkens pris, hvis du f.eks. er blevet kunde midt i en given måned. Når du selv afmelder en pakke, vil det have effekt fra den første dag i næstkommende måned. Da du således har betalt pakken for en hel måned, kan pakkens indhold også benyttes i den resterende del af den måned du afmelder pakken. Skifte Talepakker: Såfremt kunden skifter til en pakke med mindre indhold vil dette effektueres fra den første dag i næstkommende regningsperiode. Såfremt du skifter til en pakke med mere indhold vil dette effektueres med det samme. Vi tager dog forbehold for kø på netværket der kan resultere i forsinkelse på ændringen. Vi henviser dig til at skifte din talepakke direkte via din personlige side på Skifter kunden til en talepakke med ligende indhold som er tilkøbt som en rabatpakke på den nuværende talepakke, vil kunden få refunderet det forholdmæssigebeløb for rabatpakken i resterende måned. Talepakker fra Call me opkræver ikke nogen andre afgifter. Vi henviser i øvrigt til vores altid gældende prisliste på hvor du kan se takster på Call me s Talepakker. Når kunden tilmelder sig Talepakker fra Call me, bliver kunden bedt om at registrere dit navn, adresse, CPRnummer, kreditkort oplysninger og -adresse. Talepakker fra Call me skal bruge disse oplysninger for at kunne levere den bestilte tjeneste til dig. Det er din pligt, at have opdateret dine oplysninger ved Talepakkerne fra Call me, så vi til hver en tid kan fremsende post og kontakte dig på . Ved ændringer i oplysninger, skal disse opdateres indenfor 7 dage efter ikrafttræden. Du kan opdatere dine oplysninger via 'Selvbetjening' på Talepakker fra Call me foretager validering af oplysninger ved opslag i CPR og er endvidere til enhver tid berettiget til at foretage sædvanlig kreditvurdering. Generelt 1a: Du skal inden du tager din Talepakker fra Call me aftale i brug acceptere vores aftalebetingelser. Du har som kunde til enhver tid adgang til at abonnere på eventuelle supplerende tjenester hos Talepakker fra Call me. 1b: Talepakker fra Call me aftalesbetingelser gælder for alle kundeaftaler som oprettes med Talepakker fra Call me. 1c: Du skal være myndig for at være kunde med Talepakker fra Call me. 1d: Talepakker fra Call me kunder har adgang til at foretage udgående samtaler til slutbrugere i fastnettet og mobilnettet i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) samt at sende SMS og foretage datakald. 1e: Ønsker du at foretage opkald fra eller til udlandet, skal du være tilmeldt udlandstelefoni. Du er tilmeldt udlandstelefoni fra start ". 1f: Kunden får sin egen personlige side på med adgang til diverse oplysninger om sit forbrug samt

3 mulighed for at købe rabatpakker og tilmelde sig services. Alene kunden har adgang til denne side, som er beskyttet af en personlig kode. 1g: Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester, som leveres direkte til telefonen via SMS, MMS eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks være ringetoner, logoer, spil, nyheder eller adgang til indhold på WAP i en tidsbegrænset periode. Tjenesterne koster et beløb udover det, som kunden normalt betaler for at sende/modtage SMS, MMS og WAP. Indholdstakserede tjenester udbydes af andre indholdsudbydere. Kunden hæfter for betalingen for de indholdstakserede tjenester, der leveres til mobiltelefonen. Det gælder også selvom kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også børn. 1h: Afsendelse af SMS-beskeder må ikke anvendes kommercielt (forbud mod maskinel afsendelse). Der må maksimalt afsendes SMS beskeder pr. måned. Ved overskridelse af dette antal forbeholder Talepakker fra Call me sig ret til at spærre kundens konto uden varsel. 1i: Ved tilvalg af data-pakke skal kunden være opmærksom på, at der er en forbrugsgrænse på et antal inkluderet GB pr. måned. Overstiger forbruget disse GB kan det påvirke netværkets stabilitet, øvrige kunder m.v. Talepakker fra Call me forbeholder sig derfor ved en overskridelse ret til at begrænse/afbryde kundens dataforbindelse eller spærre kundens konto uden ansvar og varsel. 1j: Talepakker fra Call me fremsender markedsføring via elektronisk post, med mindre kunden frabeder sig dette. Elektronisk post omfatter SMS, MMS, m.v. 1k: Du kan maksimalt have to Talepakker fra Call me tilknyttet dit CPR-nummer, hvis du er mellem Såfremt du er over 21 kan du have 5 talepakker tilknyttet dit CPR-nummer. 1l: Det er en forudsætning for at blive kunde med Talepakker fra Call me, at kunden til enhver tid er bosiddende i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). Eventuel startbonus i forbindelse med oprettelse med forbrug af talepakker, sms, mms og data skal anvendes indefor de første 3 måneder. Efter 3 måneder bortfalder tilbageværende talepakker, sms, mms og data. Betaling 2a: Du betaler automatisk din Talepakke hver den sidste hverdag i måneden med Visa/Dankort, Visa Electron Mastercard, American Express eller JCB. Du betaler din talepakke pris ved hvert månedsskift, ved at vi trækker beløbet fra dit kreditkort. Hvis du har tilmeldt dig en pakke midt i en måned,vil du blive opkrævet det forholdmæssige beløb, der dækker resten af måneden. Du får også et forholdsmæssigt antal minutters tale samt antal MB data resten af måneden afhængig af, hvornår på måneden du tilmelder dig. 2b: Du debiteres løbende for dit forbrug efter den til enhver tid gældende prisliste. Du bliver automatisk trukket minimum 25 kr. i optankning så der til enhver tid er dækning på din konto hvis du har et overforbrug. Du er forpligtiget til at oplyse betalingsoplysninger, som talepakker fra Call me gemmer til abonnementstræk samt automatisk optankning. Disse oplysninger er fortrolige og videregives ikke til tredje parter. Bliver betalingstransaktioner afvist, kan Talepakker fra Call me ophæve aftalen uden varsel. 2c: Talepakker fra Call me bestræber sig på at spærre din konto når den går under 0 kr. Ved overskridelse af denne grænse vil Talepakker fra Call me spærre tjenesten uden varsel. Når din konto er automatisk optanket så din saldo bliver positiv, åbner Talepakker fra Call me dit nummer. Vi tager dog forbehold for kø på netværket der kan resultere i forsinkelse på genåbningen. 2d: Er din konto negativ i mere end 20 dage uden optankning, er Talepakker fra Call me berettiget til at opsige kontoen og sende en slutopgørelse på det skyldige beløb. Ændring af priser og vilkår 3a: Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder prisstigninger, meddeles til kunden med et varsel på 1 måned. Call me varsler disse ændringer lige direkte over for dig (via , brev, nyhedsbrev, faktura eller andet elektonisk medie). Alle

4 ændringer vil blive annonceret på hvor også de opdaterede aftalesbetingelser findes. 3b: Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder generelle prisnedsættelser, kan af Talepakker fra Call me gennemføres uden varsel. Support og drift 4a: Du er selv ansvarlig for at det udstyr du benytter, til enhver tid skal være godkendt i overensstemmelse med gældende regler om terminaludstyr. 4b: Benytter du udstyr, der giver anledning til forstyrrelser i det offentlige telenet, er du forpligtet til straks at afbryde din tilslutning og Talepakker fra Call me forbeholder sig ret til at afbryde din forbindelse. 4c: Talepakker fra Call me søger indenfor rimelig tid efter fejlmelding til Talepakker fra Call me kundesupport at udbedre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold i Talepakker fra Call me egne systemer, og som er under Talepakker fra Call me kontrol. Fejl afhjælpning sker indenfor sædvanlig arbejdstid, som det fremgår af 4d: Såfremt en driftsforstyrrelse skyldes forhold uden for Talepakker fra Call me kontrol, er Talepakker fra Call me berettiget til at opkræve for udgifter til fejlsøgning. 4e: Talepakker fra Call me er berettiget til at afbryde eller indskrænke brug af Talepakker fra Call mes tjenester, når dette er nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn. Dine forpligtelser 5a: Du er forpligtet til at holde din Talepakker fra Call me konto positiv og betale evt. gæld på denne. 5b: Når du opretter en talepakker-konto hos Talepakker fra Call me, modtager du dine personlige koder via din opgivne adresse eller via sms. Disse skal opbevares forsvarligt og hver for sig. Dine koder er fortrolige, og du hæfter for det forbrug der måtte være. 5c: Mister du dit simkort eller får mistanke om, at en anden uberettiget har fået kendskab til dine koder, skal du straks melde dette til Talepakker fra Call me med henblik på spærring af kortet. Dit simkort kan spærres 24 timer i døgnet ved telefonisk kontakt til Du hæfter for forbrug indtil tidspunktet for spærring. 5d: Det er din pligt, at have opdateret dine oplysninger ved Talepakker fra Call me, så vi til hver en tid kan fremsende post og kontakte dig på . Ved ændringer i oplysninger, skal disse opdateres indenfor 7 dage efter ikrafttræden. Du kan foretage opdateringen via "Selvbetjening". Ansvar 6a: Talepakker fra Call me er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. 6b: Talepakker fra Call me er dog alene ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på telenettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Talepakker fra Call me ellers Talepakker fra Call mes medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. 6c: Talepakker fra Call me er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab. 6d: Talepakker fra Call me er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af en anden operatør. 6e: Talepakker fra Call me er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet eller tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. 6f: Talepakker fra Call me er ikke ansvarlig for kundens valg af opsætning af mobiltelefon. 6g: I det omfang Talepakker fra Call me måtte være erstatningsansvarlig overfor kunden, er Talepakker fra Call me alene ansvarlig for kundens direkte tab og fraskriver sig ethvert ansvar for drift- og avancetab, tab af data, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser eller øvrige indirekte tab. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter i forbindelse med anvendelse af en alternativ operatørs tjeneste. Talepakker fra Call me ertatningsansvar overfor kunden kan maksimalt udgøre kr pr. kalenderår, uanset

5 tabets årsag eller omfang. Dine data og nummeroplysninger 7a: Du bliver som Talepakker fra Call me kunde tildelt et telefonnummer. Talepakker fra Call me forbeholder sig ret til at tildele dig et nyt telefonnummer af tekniske eller driftsmæssige grunde. Udskiftningen berettiger ikke til erstatning eller kompensation af nogen art. 7b: Talepakker fra Call me er forpligtiget til at videregive dine kontaktoplysninger til alle som fremsætter ønske herom, jf. bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, med mindre du overfor Talepakker fra Call me angiver at dine kontaktoplysninger ikke må videregives. Overdragelse af aftale 8a: Talepakker fra Call me kan til enhver tid overdrage administrationen af dit telefonnummer til en af Talepakker fra Call me udpeget tredjemand. Talepakker fra Call me forbeholder sig også ret til uden forudgående varsel at overdrage din aftale til et med Talepakker fra Call me koncernforbundet selskab, eller som led i en samlet eller delvis overdragelse af Talepakker fra Call me aktiviteter på mobilområdet til tredjemand. Opsigelse 9a: Du kan til enhver tid opsige din Talepakker fra Call me aftale med 30 dages varsel, ligesom Talepakker fra Call me også forbeholder sig ret til at ophæve aftalen med 14 dages varsel. Misligholder du væsentlige forpligtelser kan Talepakker fra Call me uden varsel ophæve kundeforholdet. Væsentlige brud på aftalen er - Du betaler ikke den negative saldo på din konto inden den fastsatte frist - Du indtaster fejlagtige oplysninger eller at du ikke giver ikke Talepakker fra Call me oplysning om ændring i indtastede oplysninger, herunder adresse, indenfor 7 dage. - At du gensælger vores Talepakker og de øvrige tjenester vi tilbyder. 9b: Har du en negativ saldo på opsigelsestidspunktet, er du forpligtet til at bringe din konto i nul ved at tanke talepakker på Skulle du på opsigelsestidspunktet have en positiv saldo og ønsker denne udbetalt. Tvister og klager 10a: Klager, der udspringer af aftalen, herunder i anledning af uenighed mellem Call me og kunden om regnings- eller abonnementsforhold, skal indsendes skriftligt til Call mes adresse, Holmbladsgade 133, 2300 København S. I tilfælde af uenighed mellem kunden og Call me kan tvisten indbringes for Call me s regningsklagenævn, som er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester. I den periode Call me s klagenævn behandler klagen, stiller Call me opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero. Hvis der ikke i forbindelse med klager indbragt for regningsklagenævnet kan opnås enighed mellem Call me og kunden, kan kunden klage over Call me s afgørelse til Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st.,1358 København K. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Tvister afgøres efter dansk ret. Retssager mellem Call me og kunden, hvor denne ikke er forbruger, skal anlægges ved en ret i Københavns retskreds.

6

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere