JOMEO Vilkår & Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOMEO Vilkår & Betingelser"

Transkript

1 JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding til Tjenesten klikker på knappen Opret Bruger, og hvis du gør brug af Tjenesten, accepterer du samtidig nærværende Vilkår og Betingelser og at blive defineret som en Bruger (som defineret nedenfor). Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser, indgår du en juridisk gyldig og bindende aftale med Jomeo (som defineret nedenfor). Læs derfor venligst disse Vilkår og Betingelser grundigt, så du ved hvad dine rettigheder og pligter er, når du anvender Tjenesten. Artikel 1 Definitioner 1.1 I disse Vilkår og Betingelser vil følgende betegnelser, når stavet med stort begyndelsesbogstav, og hvad enten angivet i en- eller flertal eller i bestemt eller ubestemt form, have følgende betydning: a. Aftale: Aftalen mellem Jomeo og Brugeren om adgang til og brug af Tjenesten; b. App: Applikationen til Udbyderplatformen som Brugeren udvikler med Tjenesten, som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; c. Betalingstjenesten: Den del af Tjenesten som kræver betaling og som Parterne har indgået Aftale om levering af, såsom transmission af App en til, og med det formål at udgive denne gennem, Udbyderplatformen, analyse af (downloads af) App en, Jomeos assistance til at designe App en, sletning af enhver Jomeo branding fra App en (no-branding Tjenesten) og/eller opdatering af App en af Jomeo eller af Brugeren selv; d. Bruger: dig, som (a) privatkunde eller (b) erhvervskunde, der er (i) en person, eller (ii) en juridisk enhed som indgik Aftalen med Jomeo; e. Brugeroplysninger: Brugers brugernavn og password, som er påkrævet for at registrere en Konto og have adgang til og kunne bruge Tjenesten; f. Fortrolighedspolitik: Jomeos Fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på g. Gratistjenesten:

2 den del af Tjenesten som er gratis, hvilket vil sige udvikling og test af App en af Brugeren selv; h. Indhold: ethvert Indhold som stilles til rådighed af Brugeren gennem Tjenesten, såsom det Indhold der inkluderes I App en; i. Intellektuel Ejendomsret: enhver intellektuel ejendomsret og tilhørende rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, databaserettigheder, rettigheder ttil domænenavne, modelrettigheder, neighbouring rights, patenter, varemærkerettigheder, rettigheder til handelsnavne samt rettigheder til know-how; j. Jomeo: selskabet med begrænset ansvar i henhold til dansk lovgivning, Jomeo Nordic ApS, som er tilhørende på adressen Saltværksvej 2, 1. Sal, 2770 Kastrup, registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nummer: , momsnummer: DK ; k. Konto Kontoen, som er en onlinedel af Tjenesten og som er gjort tilgængelig af Jomeo for Brugeren af ved dennes tilmelding til Tjenesten. Kontoen kan (a) benyttes af Brugeren til administration og konfiguration af (i) dennes kontoindstillinger til brug af Tjenesten, (ii) dennes Personlige Data, og (b) er nødvendig for at have adgang til og bruge Tjenesten; l. Parter: Bruger og Jomeo m. Personlig Data: data som direkte eller indirekte relaterer sig til en faktisk person; n. Tjenesten: Betalingstjenesten og/eller Gratistjenesten som er stillet til rådighed for Bruger af Jomeo, herunder, men ikke begrænset til, adgangen til og brugen af Websitet og Jomeos Appmaker -software via Kontoen, med det formål at udvikle, teste, udgive, analysere og/eller opdatere App en, som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; o. Udbyderplatform: de mobile platforme fra platformsudbyderne Apple Computer, Inc. (ios) med/og dennes Apple App Store og Google Inc. (Google)(Android) med/og dennes Google Play Store; p. Vilkår og Betingelser: nærværende Vilkår og Betingelser, som udgør en integreret del af Aftalen;

3 q. Website: Jomeo s websites, tilgængelige på og underliggende (sub-) domæner og alle underliggende sider ejet af Jomeo eller associerede selskaber. Artikel 2 Omfang 2.1 Nærværende Vilkår og Betingelser er gældende for Aftalen, Brugers adgang til og brug af Tjenesten, samt enhver anden (juridisk) handling mellem Parterne. 2.2 Jomeo kan til enhver tid ændre nærværende Vilkår og Betingelser. Bruger vil blive individuelt underrettet om alle ændringer ved at logge ind på Tjenesten. Den nye version af Vilkår og Betingelser vil være tilgængelig og kan ses og/eller downloades på Websitet og/eller gennem Tjenesten. Såfremt Bruger fortsætter med at anvende Tjenesten efter der er foretaget ændringer og/eller tilføjelser til nærværende Vilkår og Betingelser, accepterer Bruger derved uigenkaldeligt de reviderede Vilkår og Betingelser. Såfremt Bruger ikke accepterer de reviderede Vilkår og Betingelser, er Brugers eneste beføjelse at undlade at benytte sige af Tjenesten og at lukke sin Konto. 2.3 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser viser sig at være (delvis) ugyldig eller umulig at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser i Vilkår og Betingelser stadig være fuldt gældende. I et sådant tilfælde vil Jomeo erstatte den/de ugyldige eller ikke håndhævelsesbare bestemmelse(r) med nogle nye, hvis formål og betydning vil være så tæt på den/de oprindelige bestemmelse(r). 2.4 Jomeo afviser eksplicit gyldigheden af Brugers anvendelse af generelle (købs)betingelser. 2.5 Enhver afvigelse fra Aftalen eller nærværende Vilkår og Betingelser vil kun være gyldig hvis den er blevet udtrykkeligt bekræftet af Jomeo på skrift. 2.6 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er I modstrid med en eller flere bestemmelser i Aftalen, er det bestemmelserne i Vilkår og Betingelser, som er gældende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 2.7 Såfremt Bruger anvender Tjenesten til sine egne kunder (og dermed agerer som en forhandler af Tjenesten), garanterer Bruger at dennes kunder også er bundet af disse Vilkår og Betingelser. I dette tilfælde vil Bruger være fuldt ansvarlig for sine kunders brug af Tjenesten. 2.8 Aftalen betragtes som indgået i det øjeblik Bruger accepterer tilbuddet om denne ved at aktivere sin adresse indenfor 7 dage efter oprettelsen af sin Konto, og de dermed forbundne betingelser er blevet opfyldt.

4 Artikel 3 Konto 3.1 For at kunne bruge og have adgang til Tjenesten, skal Bruger oprette en Konto som beskrevet på Websitet. Ved oprettelsen af sin Konto, vil Bruger være forpligtet til at skabe sine egne Brugeroplysninger som beskrevet på Websitet. Bruger er ansvarlig for at opbevare sine Brugeroplysninger fortroligt. Bruger er ansvarlig for enhver adgang til og brug af Tjenesten gennem sin Konto. Så snart Bruger har kendskab til eller mistanke om, at Brugers Konto er kommet i hænderne på en uautoriseret tredjepart(er), skal Bruger omgående kontakte Jomeo og samtidig selv foretage de nødvendige forholdsregler, såsom at ændre passwordet på sin Konto. 3.2 I det tilfælde at Bruger er en fysisk person, skal denne være mindst seksten (16) år gammel for at kunne bruge og få adgang til Tjenesten. Såfremt Brugeren ikke er seksten (16) år gammel, skal Bruger have samtykke fra sin forælder eller værge for at oprette en Konto og have adgang til og gøre brug af Tjenesten. Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser, garanterer Bruger, at denne er mindst seksten (16) år gammel eller har tilladelse fra sin forælder eller værge til at oprette en Konto, samt at have adgang til og gøre brug af Tjenesten. 3.3 I det tilfælde at Bruger er en juridisk enhed, garanterer Bruger at være juridisk bemyndiget til at kunne repræsentere denne juridiske enhed. 3.3 Uanset bestemmelserne i artikel 10, påtager Jomeo sig intet ansvar for skader som følge af Brugers eller tredjeparts uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesten. Artikel 4 Tjenesten 4.1 Jomeo giver hermed Bruger en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til adgang til og brug af Tjenesten, i henhold til bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser og så længe Aftalen er gældende. 4.2 Bruger må ikke udgive App en på andre måder end gennem Tjenesten. 4.3 Brugen af Tjenesten sker for Brugers egen regning og risiko. Bruger er ansvarlig for at leve op til de tekniske og funktionelle krav, samt benytte sig af relevante elektroniske kommunikationsfaciliteter, som er nødvendige for at kunne få adgang til og bruge Tjenesten. Risikoen for tab, tyveri eller skade på Brugers data vil til enhver tid blive båret af Bruger. 4.4 Enhver brug af App en, herunder transmission, distribution og tilgængeliggørelse heraf, og enhver anden (juridisk) handling i relation til App en, af eller på vegne af Bruger, Platformsudbydere og/eller slutbrugere, sker for Brugers egen risiko og ansvar. Uanset bestemmelserne i artikel 10 er Jomeo ikke forpligtet og/eller ansvarlig i forhold til Indholdet, App en og/eller Brugernes anvendelse af Tjenesten i enhver henseende. 4.5 Uanset enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser, og enhver af Brugers juridiske forpligtelser, må brugen af Tjenesten, App en og Indholdet ikke, baseret på Jomeos skøn:

5 a. Indeholde software såsom virusser eller trojanske heste som kan skade, slette eller gøre Jomeo, (andre) Brugere eller tredjeparters computere og/eller data utilgængelig; b. omgå de tekniske sikkerhedsforanstaltninger i Jomeo, (andre) Brugere eller tredjeparters computersystemer; c. indeholde urimelig og overdreven brug af infrastrukturen i Jomeo eller tredjeparters computersystemer, herunder men ikke begrænset til enhver brug, der strider mod Jomeos politik om rimelig brug ( fair use ), som beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; d. hindre funktionaliteten eller funktionaliteterne i Tjenesten; e. benytte sig af, via manuelt eller automatiseret software, apparater eller andre processer, at crawle, spider eller scrabe Tjenestens indhold; f. benytte sig af uautoriseret eller uopfordret annoncering, junk, spam, masse s, scam og/eller phishing; g. kænke Jomeo eller tredjeparts Intellektuelle Ejendomsret, fortrolighedsrettigheder eller øvrige rettigheder; h. inddrage (virtuel) børnepornografi, bestialitet eller andet ulovligt erotisk indhold eller handlinger relateret hertil; i. fremme eller give instruktioner eller information om hvordan man involverer sig i eller begår ulovlige handlinger og aktiviteter, eller fremme fysisk skadeliggørelse; j. inddrage ulovlige handlinger eller handlinger, som er i modstrid med god moral og den offentlige orden; k. anvende falsk eller vildledende information; l. inddrage på anden måde upassende brug; m. bryde disse Vilkår og Betingelser eller Aftalen; og/eller n. udføre kriminelle handlinger på enhver tænkelig måde. 4.6 Bruger garanterer at ville afstå fra sådanne handlinger. 4.7 Tjenesten kan indeholde information som stammer fra og/eller refererer til tredjeparters websites, produkter eller tjenester (f.eks. via hyperlinks, bannere eller knapper). Jomeo er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan information. 4.8 Bruger anerkender og samtykker til at Jomeo ikke på forhånd screener Indholdet, App en eller brugen af Tjenesten og at Jomeo ikke har haft indflydelse på Indholdet, (indholdet af) App en) eller Brugers anvendelse af Tjenesten.

6 4.9 Jomeo har ret (men ikke pligt) til, efter eget skøn, at gennemse, redigere, begrænse, nægte eller fjerne Indhold og/eller Apps og/eller at begrænse og/eller nægte en Bruger adgang til og/eller brug af Tjenesten, særligt i i det tilfælde at Indholdet, (indholdet af) App en og/eller brugen af og/eller i relation til Tjenesten, i følger Jomeo, overtræder disse Vilkår og Betingelser, og/eller at det vurderes på anden måde at være anstødeligt, og/eller i det tilfælde at Jomeo finder at den tekniske funktionalitet af App en ikke fungerer Jomeo må videregive Brugers Personlige Data og/eller Indhold, eller anden data i relation til brugen af Tjenesten, til tredjepartner, når det, i god tro, vurderes at dette er nødvendigt for at overholde en dommerkendelse, igangværende juridisk procedure, straffe- eller civilretlig stævning, eller anden juridisk proces eller anmodning fra retshåndhævende myndigheder i Danmark, eller ved udøvelse af dets juridiske rettigheder i forbindelse med forsvar overfor retskrav. Artikel 5 Priser og betaling 5.1 Bruger må gøre brug af Gratistjenesten uden beregning. 5.2 Bruger er forpligtet til at betale for Betalingstjenesten. Betaling for Betalingstjenesten forfalder til Jomeo i forbindelse med udgivelse af App en til godkendelse hos Udbyderplatformen og/eller ved indgåelse af en separat Aftale om udvikling og/eller opdatering af App en i hvilket tilfælde disse Vilkår og Betingelser vil være en integreret del af Aftalen. 5.3 Priserne er angivet på Websitet og/eller i Tjenesten. Priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms og andre obligatoriske skatter, afgifter og gebyrer. 5.4 Betaling kan foretages med betalingskort (MasterCard, Visa, Dankort, m.fl.), via faktura og/eller som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten. 5.5 Bruger garanterer at den information der afgives ved brug af Tjenesten, herunder uden begrænsning Brugers betalingsinformationer, er fuldstændige, korrekte, sandfærdige og opdaterede. 5.6 Bruger har pligt til straks at informere Jomeo om unøjagtigheder i det fremsatte tilbud eller de beskrevne betalingsinformationer, herunder prisen. Bruger kan ikke fastholde Jomeo i at fuldbyrde et i forbindelse med Tjenesten fremsat tilbud, såfremt Bruger i al rimelighed vidste eller burde vide at et sådant tilbud og/eller pris er/var fremsat på baggrund af en indlysende fejl eller en skriftlig fejl. 5.7 I den gyldighedsperiode, der er angivet i forbindelse med tilbuddet af Tjenesten, vil priserne for Gratis- og Betalingstjenesten ikke stige, bortset fra ændringer i satserne for skatter, afgifter og/eller andre gebyrer. Herefter har Jomeo til enhver tid ret til at justere priserne for Tjenesten, herunder men ikke begrænset til månedlige abonnementsafgifter til (dele af) Tjenesten. Jomeo skal varsle dette mindst tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Et sådant varsel kan meddeles på et hvilket som helst tidspunkt ved at angive det på Websitet eller via selve Tjenesten.

7 5.8 Såfremt App en i forbindelse med udgivelse bliver afvist af Udbyderplatformen, refunderes allerede betalte abonnementsafgifter fratrukket et administrationsgebyr svarende til 1 måneds abonnement på den valgte abonnementspakke. 5.9 Enhver betaling til tredjeparter, herunder Udbyderplatforme eller tredjeparts softwareeller tjenesteleverandører, licenser, udstyr or andre tjenester falder uden for rammerne af Aftalen, og vil blive afregnet separat til Bruger af den relevante part eller Jomeo Bruger vil betale de relevante beløb I henhold til de af Jomeo angivne betalingsbetingelser Såfremt Bruger, som en erhvervskunde, ikke overholder sine betalingsforpligtelser, er denne, uden påkrav eller meddelelse om misligholdelse, skyldig at betale renter af det forfaldne beløb i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Såfremt Bruger ikke, efter skriftligt påkrav eller meddelelse om misligholdelse, overholder sine betalingsforpligtelser, kan Jomeo viderebringe fordringen til inkasso, i hvilket tilfælde Bruger vil blive pålagt de dertil knyttede omkostninger, der vil blive beregnet som følger: 15% af de første DKK af fordringen, dog mindst DKK % af de næste DKK af fordringen 5% af de næste DKK af fordringen 1% af de næste DKK af fordringen 0,5% af det resterende, dog højst DKK I det tilfælde at Bruger er en erhvervskunde, har ovennævnte ingen indflydelse på Jomeos muligheder i øvrigt for at opkræve eventuelle omkostninger og/eller skadeserstatning. Artikel 6 Udgivelse 6.1 Jomeo vil blive betragtet som udgiver af App en på en hvilken som helst Udbyderplatform, og Bruger giver samtykke til dette. 6.2 Jomeo vil anvende alle teknisk rimelige bestræbelser på at få App en godkendt af de gældende Udbyderplatforme, men Jomeo kan ikke garantere, og er ikke ansvarlig for, disses accept og/eller godkendelse af App en. Bruger er således eneansvarlig for Udbyderplatformenes godkendelse af App en, og denne godkendelse er underlagt Udbyderplatformenes relevante regler, bestemmelser og retningslinjer. 6.3 Bruger er eneansvarlig for at sikre og betale for de i forbindelse med brugen og/eller Indholdet i App en påkrævede digitale musiklicenser, licenser til offentlig fremførelse/visning, synkroniseringslicenser og alle andre licenser fra rettighedshaverne (eller disse agenter) til musikalske kompositioner.

8 Artikel 7 Intellektuel Ejendomsret 7.1 Jomeo og/eller dets licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til Bruger i disse Vilkår og Betingelser. Bruger anerkender og accepterer, at - bortset fra hvor udtrykkeligt angivet i disse Vilkår og betingelser - Jomeo og dets licensgivere bevarer alle rettigheder, titler og interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, i og til Tjenesten og Websitet samt til eventuelle ændringer, tilpasninger eller oversættelser. Bruger anerkender og accepterer, at denne ikke får nogen rettigheder deri, udtrykkelige eller stiltiende, med undtagelse af de rettigheder, der udtrykkeligt gives i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Tjenesten er licenseret og ikke solgt. 7.2 Bruger tillades ikke at sælge, udleje, overdrage eller tildele indskrænkede rettigheder til Tjenesten, eller gøre den tilgængelig for tredjepart på nogen måde eller til noget formål, som ikke udtrykkeligt er nævnt i disse Vilkår og Betingelser. Bruger vil også afstå fra at yde tredjepart adgang - på distance eller på anden måde - til Tjenesten eller til at levere Tjenesten til en tredjepart på en måde, der ikke udtrykkeligt er hjemmel for i disse Vilkår og betingelser. 7.3 Medmindre Jomeo har givet sit forudgående skriftlige samtykke hertil, eller hvis obligatorisk lovgivning anfører andet, er det udtrykkeligt ikke tilladt for Bruger at downloade, kopiere, ændre, eller på anden måde anvende (dele af) Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer som Bruger kan tilgå via Tjenesten, i direkte eller indirekte forretningsøjemed, eller til alle andre formål end de formål, der er nævnt i disse Vilkår og Betingelser. 7.4 I det omfang det er juridisk muligt, er det forbudt for Bruger at foretage omvendt konstruktion ( reverse engineering ) i (dele af) Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer, der stilles til rådighed for Bruger ved hjælp af Tjenesten. I det tilfælde at omvendt konstruktion er tilladt ved lov, f.eks. for at opnå kompatibilitet med egenudviklet software eller for at muliggøre at få viden om ideer, begreber og principper bag Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer som stilles til rådighed for Bruger ved hjælp af Tjenesten, er det kun tilladt for Bruger at benytte sige af denne juridiske ret, efter først at have anmodet Jomeo om at stille de nødvendige oplysninger for at opnå en sådan interoperabilitet til rådighed, og Jomeo undlader at give sådanne oplysninger inden for rimelig tid. 7.5 Det er tilladt for Jomeo at installere tekniske foranstaltninger med det formål at beskytte Tjenesten og Websitet i relation til en aftalt begrænsning af Indholdet eller betingelsen for retten til at anvende dette. Det er ikke tilladt for Bruger at fjerne eller omgås sådanne tekniske foranstaltninger. 7.6 Jomeos forpligtelse til at levere Tjenesten, hvis nogen, og Brugers brugsret heraf, omfatter kun objektkoden af Tjenesten. Under ingen omstændigheder vil Bruger opnå nogen ret, og under ingen omstændigheder vil Jomeo være forpligtet til at forsyne (et datamedie med) kildekoden eller andre materialer fra den leverede Tjeneste.

9 7.7 Såfremt Jomeo formidler en tredjeparts software eller tjenester, kan licensvilkår og betingelser for sådanne produkter og tjenester være gældende, hvilket kan være tilfældet såfremt Bruger benytter sin egen kode i App en, eller såfremt Bruger selv ønsker at udgive App en gennem Udbyderplatformene; Bruger garanterer at ville acceptere og overholde disse tredjepartsvilkår og - betingelser. Jomeo er ikke part i en sådan aftale. 7.8 Bruger beholder alle rettigheder, titler og eventuelle interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, til Indholdet og App en når den er færdig og/eller udgivet. Alle rettigheder til programmeringskoden, content management systemet og Tjenesten vil dog fortsat være Jomeos. 7.9 Bruger samtykker til og anerkender at ved udgivelse af enhver form for Indhold ved hjælp af Tjenesten gives Jomeo automatisk en royalty-fri, uhindret, verdensomspændende, ikke-eksklusiv rettighed til at bruge, gengive, cirkulere og offentliggøre Indholdet i forbindelse med Tjenesten, og til at bruge Indholdet på Websitet eller i App en for at gøre det muligt for Jomeo at levere Tjenesten til Bruger, og til Jomeos egen markedsføring og/eller salgsfremmende formål i forbindelse med Tjenesten. Såfremt Bruger har indgået en Aftale med Jomeo om "no-branding"- Betalingstjenesten, vil Jomeo vil ikke påberåbe sig ovennævnte rettighed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bruger Medmindre Bruger har indgået Aftale om levering af Betalingstjenesten ( no-branding Tjenesten), er det ikke tilladt for Bruger at fjerne, skjule, ændre eller gøre meddelelser angående Intellektuelle Ejendomsrettigheder ulæselige. Artikel8 Fortrolighed 8.1 I forbindelse med brugen af Tjenesten, afgiver Bruger Personlig Data til Jomeo. Disse Personlige Data vil blive gemt og behandlet i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken og Persondataloven. 8.2 I tilfælde af, at Jomeo finder det af betydning for gennemførelse af Aftalen, skal Bruger informere Jomeo, på dennes første anmodning og skriftligt, om den måde, hvorpå Bruger opfylder sine forpligtelser i henhold til Persondataloven, og / eller anden gældende lovgivning om beskyttelse af Personlig Data. 8.3 Jomeo vil ikke behandle Personlig Data medmindre det er nødvendigt for levering af Tjenesten. 8.4 Jomeo vil ikke dele Brugers Personlige Data med tredjepart, medmindre Jomeo har fået tilladelse til dette eller er forpligtet dertil ved lov. 8.5 Ansvaret for behandling af Personlig Data ved brug af Tjenesten og/eller App en påhviler alene Bruger. Bruger garanterer, at Indholdet, brugen og/eller behandlingen af den Personlige Data ikke er ulovlig, og at det ikke krænker nogen tredjeparts-rettigheder.

10 8.6 I den udstrækning Jomeo ville være forpligtet til at give en form for sikkerhed, så vil denne beskyttelse opfylde de skriftlige specifikationer, som er udtrykkeligt aftalt mellem Parterne. Jomeo garanterer ikke, at sikkerheden er effektiv i alle henseender og/eller under alle forhold. Hvis aftalen ikke indeholder nogen specifikationer vedrørende sikkerheden, eller hvis kontrakten ikke indeholder nogen udtrykkelig definition af sikkerhed, vil denne opfylde et niveau, der ikke er urimeligt under hensyn til state of the art, følsomheden af data samt til sikkerhedsrelaterede omkostninger. Ansvaret for opretholdelsen af sikkerhedsforanstaltninger såsom firewalls, antivirus programmer og backup ligger hos Bruger. Artikel 9 Garantier 9.1 Jomeo garanterer, at Tjenesten opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller servicering og de lovpligtige bestemmelser og/eller de statslige regler, der eksisterede på det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået. Jomeo garanterer dog ikke, at Tjenesten er egnet til andet end normalt brug, som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser. Jomeo garanterer i øvrigt ikke, at Tjenesten vil være fejlfri, fuldstændig eller opdateret på alle tidspunkter. Mere specifikt er det, såfremt Bruger ikke har indgået en Aftale med Jomeo om opdatering af App en i henhold til Betalingstjenesten, muligt at App en ikke vil være kompatibel med opdateret eller opgraderet software og/eller tredjeparts-tjenester, herunder men ikke begrænset til nye versioner af Udbyderplatforme (ios eller Android opdateringer eller opgraderinger), API s (såsom Facebook API), etc. 9.2 Bruger samtykker til, at Tjenesten opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller servicering og de lovpligtige bestemmelser og/eller de statslige regler, der eksisterede på det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået, når den giver den funktionalitet og andre funktioner, som fandtes i Tjenesten på tidspunktet for brug ("som beset"). Jomeo garanterer ikke, at Tjenesten eller dele heraf, vil være tilgængelig på alle tidspunkter og uden afbrydelser eller fejl. Svigt i Tjenesten kan opstå som følge af fejl i internet-eller telefonforbindelsen, eller som følge af virusser og/eller fejl/mangler. Uanset bestemmelserne i artikel 10, er Jomeo ikke ansvarlig over for Bruger for eventuelle skader, tab eller omkostninger som følge eller på grund af Tjenestens (midlertidige) utilgængelighed, herunder men ikke begrænset til tab af data eller manglende mulighed for at få adgang til eller kunne bruge Tjenesten. 9.3 Jomeo er berettiget til at ændre og/eller opdatere Tjenesten og udskifte designet og layoutet af enhver af funktionerne i Tjenesten uden forudgående varsel og uden at være forpligtet til at betale nogen form erstatning til Bruger. 9.4 Hvis det efter Jomeos vurdering er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med almindeligt og rimeligt vedligehold af Tjenesten eller på grund af force majeure, er Jomeo berettiget til at sætte Tjenesten (midlertidigt) ud af drift, og/eller reducere brugen deraf uden forudgående varsel, og uden at være forpligtet til at betale nogen form for kompensation til Bruger. Force majeure omfatter - men er ikke begrænset til blokader af steder eller bygninger, strejker, optøjer, civile forstyrrelser, krig, terrorhandlinger, dårligt vejr, epidemi, særligt arbejdsafbrydelser, forsinkelser i

11 transport, jordskælv, brand, storm, oversvømmelse eller vandskade, forsinkelse i eller annullering af levering til Jomeo af reservedele, varer eller tjenesteydelser bestilt fra tredjepart eller offentlige, juridiske eller lovgivningsmæssige begrænsninger. 9.5 Jomeo garanterer ikke på nogen måde, at eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for tredjeparts software eller tjenesteydelser - herunder men ikke begrænset til de vilkår og betingelser, der gælder for Udbyderplatforme eller betalingsudbydere - tillader brug af og/eller interaktion med Tjenesten. 9.6 Uanset bestemmelserne i artikel 10, er Bruger ansvarlig og hæfter for al brug denne gør af Tjenesten, herunder men ikke begrænset til brugen af Kontoen og resultaterne af Tjenesten, såsom App en. Bruger friholder og holder Jomeo skadesløs for ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med eller som følge af Brugers anvendelse af Tjenesten, Brugers overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser, og/eller enhver ulovlig handling. Dette omfatter, uden begrænsning, enhver aktivitet, der udgør en krænkelse af Intellektuelle Ejendomsrettigheder eller (andre) tredjeparters rettigheder. Artikel 10 Ansvarsbegrænsning 10.1 Jomeos ansvar for skader som følge af eller i forbindelse med bevidst at undlade at fuldbyrde Aftalen, herunder disse Vilkår og Betingelser, for ulovlige handlinger eller øvrige forhold, vil blive fraskrevet, såfremt Bruger betragtes som en erhvervskunde og i det omfang, det tillades i henhold til gældende dansk lovgivning Brugers eneste retsmiddel i tilfælde af et bevidst svigt, Jomeos ulovlige handlinger eller anden årsag til skader, er at ophøre med at anvende Tjenesten og/eller at slette sin Konto Såfremt Jomeo hæfter for skader i henhold til gældende dansk lov, vil skaden være begrænset til at kompensere for direkte skader til et maksimalt beløb per begivenhed, der ikke overstiger de beløb, Bruger betalte i måneden forud for den begivenhed, der forårsagede skaderne per begivenhed (en serie af forbundne begivenheder bliver betragtet som én begivenhed). Under ingen omstændigheder vil Jomeos totale, samlede ansvar overstige DKK Jomeo fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som resultat af eller i forbindelse med Aftalen eller disse Vilkår og Betingelser, såsom, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forventede besparelser, eller ethvert andet lignende økonomisk tab eller tab af goodwill eller omdømme, eller andre hændelige, indirekte, straffende eller eksemplariske skader af nogen art, såsom tab af data eller fejl i App en, uafhængigt af om Bruger giver varsel til Jomeo om sådan potentiel skade, skader eller tab. Desuden fraskriver Jomeo sig ethvert ansvar for eventuelle betalinger eller andre omkostninger eller skader i forbindelse med eller forårsaget af, at en Udbyderplatform, uanset årsag, afviser at udgive App en på en sådan Udbyderplatform.

12 10.5 Under alle omstændigheder bortfalder Brugers ret til ethvert krav i henhold til Aftalen, disse Vilkår og betingelser, ulovlig handling eller andet et (1) år efter den begivenhed, der giver anledning til kravet De begrænsninger, der er nævnt i de foregående afsnit i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang skaden eller skaderne er et resultat af bevidste handlinger, undladelser eller grov uagtsomhed fra Jomeo eller dets ledelse. Artikel 11 Aftaleperiode og opsigelse 11.1 Bruger er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige Aftalen ved at afbryde brugen af Tjenesten og/eller ved at lukke Kontoen Udover de øvrige retsmidler som Jomeo kan gøre brug af, har Jomeo på ethvert tidspunkt, efter eget rimelige skøn, ret til: a. midlertidigt eller permanent at lukke Brugers Konto og dennes brug af Tjenesten såfremt Jomeo finder en sådan lukning nødvendig; b. (midlertidigt) at begrænse eller suspendere Brugers aktiviteter i forbindelse med Tjenesten eller at forbyde en Bruger adgang til Tjenesten; c. at forbyde en Bruger at anvende Tjenesten og forhindre Brugere, der er forment adgang til Tjenesten, i at oprette en ny Konto og/eller slette Konti, der er oprettet af Brugere, som er forment adgang til Tjenesten; og/eller d. (delvis) at ændre, slette eller nægte ethvert Indhold eller serviceydelser inden for Tjenesten. I tilfælde af, at Jomeo gør brug af en eller flere af de pkt (a-d) ovenfor nævnte sanktioner, vil Bruger blive informeret derom via Alle bestemmelser, som er beregnet til at blive videreført efter opsigelsen af Aftalen, herunder forbuddet mod at udgive App en på andre måder end gennem Tjenesten, skal være gældende efter en sådan opsigelse Efter opsigelse ophører Brugers ret til at få adgang til og bruge Tjenesten med umiddelbar virkning, uden ret til erstatning af nogen art Bruger har som en forbruger ret til at tilbagekalde Aftalen, uden at give nogen grund hertil, indenfor fjorten (14) dage efter at Aftalen blev indgået. Under alle omstændigheder vil retten til at tilbagekalde Aftalen ikke gælde fra det øjeblik App en er blevet indsendt til udgivelse gennem en Udbyderplatform - uanset om Udbyderplatformen godkender eller afviser App en til udgivelse - da Jomeo ikke på dette tidspunkt kan tilbagekalde Tjenesten.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere