JOMEO Vilkår & Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOMEO Vilkår & Betingelser"

Transkript

1 JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding til Tjenesten klikker på knappen Opret Bruger, og hvis du gør brug af Tjenesten, accepterer du samtidig nærværende Vilkår og Betingelser og at blive defineret som en Bruger (som defineret nedenfor). Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser, indgår du en juridisk gyldig og bindende aftale med Jomeo (som defineret nedenfor). Læs derfor venligst disse Vilkår og Betingelser grundigt, så du ved hvad dine rettigheder og pligter er, når du anvender Tjenesten. Artikel 1 Definitioner 1.1 I disse Vilkår og Betingelser vil følgende betegnelser, når stavet med stort begyndelsesbogstav, og hvad enten angivet i en- eller flertal eller i bestemt eller ubestemt form, have følgende betydning: a. Aftale: Aftalen mellem Jomeo og Brugeren om adgang til og brug af Tjenesten; b. App: Applikationen til Udbyderplatformen som Brugeren udvikler med Tjenesten, som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; c. Betalingstjenesten: Den del af Tjenesten som kræver betaling og som Parterne har indgået Aftale om levering af, såsom transmission af App en til, og med det formål at udgive denne gennem, Udbyderplatformen, analyse af (downloads af) App en, Jomeos assistance til at designe App en, sletning af enhver Jomeo branding fra App en (no-branding Tjenesten) og/eller opdatering af App en af Jomeo eller af Brugeren selv; d. Bruger: dig, som (a) privatkunde eller (b) erhvervskunde, der er (i) en person, eller (ii) en juridisk enhed som indgik Aftalen med Jomeo; e. Brugeroplysninger: Brugers brugernavn og password, som er påkrævet for at registrere en Konto og have adgang til og kunne bruge Tjenesten; f. Fortrolighedspolitik: Jomeos Fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på g. Gratistjenesten:

2 den del af Tjenesten som er gratis, hvilket vil sige udvikling og test af App en af Brugeren selv; h. Indhold: ethvert Indhold som stilles til rådighed af Brugeren gennem Tjenesten, såsom det Indhold der inkluderes I App en; i. Intellektuel Ejendomsret: enhver intellektuel ejendomsret og tilhørende rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, databaserettigheder, rettigheder ttil domænenavne, modelrettigheder, neighbouring rights, patenter, varemærkerettigheder, rettigheder til handelsnavne samt rettigheder til know-how; j. Jomeo: selskabet med begrænset ansvar i henhold til dansk lovgivning, Jomeo Nordic ApS, som er tilhørende på adressen Saltværksvej 2, 1. Sal, 2770 Kastrup, registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nummer: , momsnummer: DK ; k. Konto Kontoen, som er en onlinedel af Tjenesten og som er gjort tilgængelig af Jomeo for Brugeren af ved dennes tilmelding til Tjenesten. Kontoen kan (a) benyttes af Brugeren til administration og konfiguration af (i) dennes kontoindstillinger til brug af Tjenesten, (ii) dennes Personlige Data, og (b) er nødvendig for at have adgang til og bruge Tjenesten; l. Parter: Bruger og Jomeo m. Personlig Data: data som direkte eller indirekte relaterer sig til en faktisk person; n. Tjenesten: Betalingstjenesten og/eller Gratistjenesten som er stillet til rådighed for Bruger af Jomeo, herunder, men ikke begrænset til, adgangen til og brugen af Websitet og Jomeos Appmaker -software via Kontoen, med det formål at udvikle, teste, udgive, analysere og/eller opdatere App en, som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; o. Udbyderplatform: de mobile platforme fra platformsudbyderne Apple Computer, Inc. (ios) med/og dennes Apple App Store og Google Inc. (Google)(Android) med/og dennes Google Play Store; p. Vilkår og Betingelser: nærværende Vilkår og Betingelser, som udgør en integreret del af Aftalen;

3 q. Website: Jomeo s websites, tilgængelige på og underliggende (sub-) domæner og alle underliggende sider ejet af Jomeo eller associerede selskaber. Artikel 2 Omfang 2.1 Nærværende Vilkår og Betingelser er gældende for Aftalen, Brugers adgang til og brug af Tjenesten, samt enhver anden (juridisk) handling mellem Parterne. 2.2 Jomeo kan til enhver tid ændre nærværende Vilkår og Betingelser. Bruger vil blive individuelt underrettet om alle ændringer ved at logge ind på Tjenesten. Den nye version af Vilkår og Betingelser vil være tilgængelig og kan ses og/eller downloades på Websitet og/eller gennem Tjenesten. Såfremt Bruger fortsætter med at anvende Tjenesten efter der er foretaget ændringer og/eller tilføjelser til nærværende Vilkår og Betingelser, accepterer Bruger derved uigenkaldeligt de reviderede Vilkår og Betingelser. Såfremt Bruger ikke accepterer de reviderede Vilkår og Betingelser, er Brugers eneste beføjelse at undlade at benytte sige af Tjenesten og at lukke sin Konto. 2.3 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser viser sig at være (delvis) ugyldig eller umulig at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser i Vilkår og Betingelser stadig være fuldt gældende. I et sådant tilfælde vil Jomeo erstatte den/de ugyldige eller ikke håndhævelsesbare bestemmelse(r) med nogle nye, hvis formål og betydning vil være så tæt på den/de oprindelige bestemmelse(r). 2.4 Jomeo afviser eksplicit gyldigheden af Brugers anvendelse af generelle (købs)betingelser. 2.5 Enhver afvigelse fra Aftalen eller nærværende Vilkår og Betingelser vil kun være gyldig hvis den er blevet udtrykkeligt bekræftet af Jomeo på skrift. 2.6 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er I modstrid med en eller flere bestemmelser i Aftalen, er det bestemmelserne i Vilkår og Betingelser, som er gældende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 2.7 Såfremt Bruger anvender Tjenesten til sine egne kunder (og dermed agerer som en forhandler af Tjenesten), garanterer Bruger at dennes kunder også er bundet af disse Vilkår og Betingelser. I dette tilfælde vil Bruger være fuldt ansvarlig for sine kunders brug af Tjenesten. 2.8 Aftalen betragtes som indgået i det øjeblik Bruger accepterer tilbuddet om denne ved at aktivere sin adresse indenfor 7 dage efter oprettelsen af sin Konto, og de dermed forbundne betingelser er blevet opfyldt.

4 Artikel 3 Konto 3.1 For at kunne bruge og have adgang til Tjenesten, skal Bruger oprette en Konto som beskrevet på Websitet. Ved oprettelsen af sin Konto, vil Bruger være forpligtet til at skabe sine egne Brugeroplysninger som beskrevet på Websitet. Bruger er ansvarlig for at opbevare sine Brugeroplysninger fortroligt. Bruger er ansvarlig for enhver adgang til og brug af Tjenesten gennem sin Konto. Så snart Bruger har kendskab til eller mistanke om, at Brugers Konto er kommet i hænderne på en uautoriseret tredjepart(er), skal Bruger omgående kontakte Jomeo og samtidig selv foretage de nødvendige forholdsregler, såsom at ændre passwordet på sin Konto. 3.2 I det tilfælde at Bruger er en fysisk person, skal denne være mindst seksten (16) år gammel for at kunne bruge og få adgang til Tjenesten. Såfremt Brugeren ikke er seksten (16) år gammel, skal Bruger have samtykke fra sin forælder eller værge for at oprette en Konto og have adgang til og gøre brug af Tjenesten. Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser, garanterer Bruger, at denne er mindst seksten (16) år gammel eller har tilladelse fra sin forælder eller værge til at oprette en Konto, samt at have adgang til og gøre brug af Tjenesten. 3.3 I det tilfælde at Bruger er en juridisk enhed, garanterer Bruger at være juridisk bemyndiget til at kunne repræsentere denne juridiske enhed. 3.3 Uanset bestemmelserne i artikel 10, påtager Jomeo sig intet ansvar for skader som følge af Brugers eller tredjeparts uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesten. Artikel 4 Tjenesten 4.1 Jomeo giver hermed Bruger en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til adgang til og brug af Tjenesten, i henhold til bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser og så længe Aftalen er gældende. 4.2 Bruger må ikke udgive App en på andre måder end gennem Tjenesten. 4.3 Brugen af Tjenesten sker for Brugers egen regning og risiko. Bruger er ansvarlig for at leve op til de tekniske og funktionelle krav, samt benytte sig af relevante elektroniske kommunikationsfaciliteter, som er nødvendige for at kunne få adgang til og bruge Tjenesten. Risikoen for tab, tyveri eller skade på Brugers data vil til enhver tid blive båret af Bruger. 4.4 Enhver brug af App en, herunder transmission, distribution og tilgængeliggørelse heraf, og enhver anden (juridisk) handling i relation til App en, af eller på vegne af Bruger, Platformsudbydere og/eller slutbrugere, sker for Brugers egen risiko og ansvar. Uanset bestemmelserne i artikel 10 er Jomeo ikke forpligtet og/eller ansvarlig i forhold til Indholdet, App en og/eller Brugernes anvendelse af Tjenesten i enhver henseende. 4.5 Uanset enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser, og enhver af Brugers juridiske forpligtelser, må brugen af Tjenesten, App en og Indholdet ikke, baseret på Jomeos skøn:

5 a. Indeholde software såsom virusser eller trojanske heste som kan skade, slette eller gøre Jomeo, (andre) Brugere eller tredjeparters computere og/eller data utilgængelig; b. omgå de tekniske sikkerhedsforanstaltninger i Jomeo, (andre) Brugere eller tredjeparters computersystemer; c. indeholde urimelig og overdreven brug af infrastrukturen i Jomeo eller tredjeparters computersystemer, herunder men ikke begrænset til enhver brug, der strider mod Jomeos politik om rimelig brug ( fair use ), som beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; d. hindre funktionaliteten eller funktionaliteterne i Tjenesten; e. benytte sig af, via manuelt eller automatiseret software, apparater eller andre processer, at crawle, spider eller scrabe Tjenestens indhold; f. benytte sig af uautoriseret eller uopfordret annoncering, junk, spam, masse s, scam og/eller phishing; g. kænke Jomeo eller tredjeparts Intellektuelle Ejendomsret, fortrolighedsrettigheder eller øvrige rettigheder; h. inddrage (virtuel) børnepornografi, bestialitet eller andet ulovligt erotisk indhold eller handlinger relateret hertil; i. fremme eller give instruktioner eller information om hvordan man involverer sig i eller begår ulovlige handlinger og aktiviteter, eller fremme fysisk skadeliggørelse; j. inddrage ulovlige handlinger eller handlinger, som er i modstrid med god moral og den offentlige orden; k. anvende falsk eller vildledende information; l. inddrage på anden måde upassende brug; m. bryde disse Vilkår og Betingelser eller Aftalen; og/eller n. udføre kriminelle handlinger på enhver tænkelig måde. 4.6 Bruger garanterer at ville afstå fra sådanne handlinger. 4.7 Tjenesten kan indeholde information som stammer fra og/eller refererer til tredjeparters websites, produkter eller tjenester (f.eks. via hyperlinks, bannere eller knapper). Jomeo er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan information. 4.8 Bruger anerkender og samtykker til at Jomeo ikke på forhånd screener Indholdet, App en eller brugen af Tjenesten og at Jomeo ikke har haft indflydelse på Indholdet, (indholdet af) App en) eller Brugers anvendelse af Tjenesten.

6 4.9 Jomeo har ret (men ikke pligt) til, efter eget skøn, at gennemse, redigere, begrænse, nægte eller fjerne Indhold og/eller Apps og/eller at begrænse og/eller nægte en Bruger adgang til og/eller brug af Tjenesten, særligt i i det tilfælde at Indholdet, (indholdet af) App en og/eller brugen af og/eller i relation til Tjenesten, i følger Jomeo, overtræder disse Vilkår og Betingelser, og/eller at det vurderes på anden måde at være anstødeligt, og/eller i det tilfælde at Jomeo finder at den tekniske funktionalitet af App en ikke fungerer Jomeo må videregive Brugers Personlige Data og/eller Indhold, eller anden data i relation til brugen af Tjenesten, til tredjepartner, når det, i god tro, vurderes at dette er nødvendigt for at overholde en dommerkendelse, igangværende juridisk procedure, straffe- eller civilretlig stævning, eller anden juridisk proces eller anmodning fra retshåndhævende myndigheder i Danmark, eller ved udøvelse af dets juridiske rettigheder i forbindelse med forsvar overfor retskrav. Artikel 5 Priser og betaling 5.1 Bruger må gøre brug af Gratistjenesten uden beregning. 5.2 Bruger er forpligtet til at betale for Betalingstjenesten. Betaling for Betalingstjenesten forfalder til Jomeo i forbindelse med udgivelse af App en til godkendelse hos Udbyderplatformen og/eller ved indgåelse af en separat Aftale om udvikling og/eller opdatering af App en i hvilket tilfælde disse Vilkår og Betingelser vil være en integreret del af Aftalen. 5.3 Priserne er angivet på Websitet og/eller i Tjenesten. Priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms og andre obligatoriske skatter, afgifter og gebyrer. 5.4 Betaling kan foretages med betalingskort (MasterCard, Visa, Dankort, m.fl.), via faktura og/eller som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten. 5.5 Bruger garanterer at den information der afgives ved brug af Tjenesten, herunder uden begrænsning Brugers betalingsinformationer, er fuldstændige, korrekte, sandfærdige og opdaterede. 5.6 Bruger har pligt til straks at informere Jomeo om unøjagtigheder i det fremsatte tilbud eller de beskrevne betalingsinformationer, herunder prisen. Bruger kan ikke fastholde Jomeo i at fuldbyrde et i forbindelse med Tjenesten fremsat tilbud, såfremt Bruger i al rimelighed vidste eller burde vide at et sådant tilbud og/eller pris er/var fremsat på baggrund af en indlysende fejl eller en skriftlig fejl. 5.7 I den gyldighedsperiode, der er angivet i forbindelse med tilbuddet af Tjenesten, vil priserne for Gratis- og Betalingstjenesten ikke stige, bortset fra ændringer i satserne for skatter, afgifter og/eller andre gebyrer. Herefter har Jomeo til enhver tid ret til at justere priserne for Tjenesten, herunder men ikke begrænset til månedlige abonnementsafgifter til (dele af) Tjenesten. Jomeo skal varsle dette mindst tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Et sådant varsel kan meddeles på et hvilket som helst tidspunkt ved at angive det på Websitet eller via selve Tjenesten.

7 5.8 Såfremt App en i forbindelse med udgivelse bliver afvist af Udbyderplatformen, refunderes allerede betalte abonnementsafgifter fratrukket et administrationsgebyr svarende til 1 måneds abonnement på den valgte abonnementspakke. 5.9 Enhver betaling til tredjeparter, herunder Udbyderplatforme eller tredjeparts softwareeller tjenesteleverandører, licenser, udstyr or andre tjenester falder uden for rammerne af Aftalen, og vil blive afregnet separat til Bruger af den relevante part eller Jomeo Bruger vil betale de relevante beløb I henhold til de af Jomeo angivne betalingsbetingelser Såfremt Bruger, som en erhvervskunde, ikke overholder sine betalingsforpligtelser, er denne, uden påkrav eller meddelelse om misligholdelse, skyldig at betale renter af det forfaldne beløb i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Såfremt Bruger ikke, efter skriftligt påkrav eller meddelelse om misligholdelse, overholder sine betalingsforpligtelser, kan Jomeo viderebringe fordringen til inkasso, i hvilket tilfælde Bruger vil blive pålagt de dertil knyttede omkostninger, der vil blive beregnet som følger: 15% af de første DKK af fordringen, dog mindst DKK % af de næste DKK af fordringen 5% af de næste DKK af fordringen 1% af de næste DKK af fordringen 0,5% af det resterende, dog højst DKK I det tilfælde at Bruger er en erhvervskunde, har ovennævnte ingen indflydelse på Jomeos muligheder i øvrigt for at opkræve eventuelle omkostninger og/eller skadeserstatning. Artikel 6 Udgivelse 6.1 Jomeo vil blive betragtet som udgiver af App en på en hvilken som helst Udbyderplatform, og Bruger giver samtykke til dette. 6.2 Jomeo vil anvende alle teknisk rimelige bestræbelser på at få App en godkendt af de gældende Udbyderplatforme, men Jomeo kan ikke garantere, og er ikke ansvarlig for, disses accept og/eller godkendelse af App en. Bruger er således eneansvarlig for Udbyderplatformenes godkendelse af App en, og denne godkendelse er underlagt Udbyderplatformenes relevante regler, bestemmelser og retningslinjer. 6.3 Bruger er eneansvarlig for at sikre og betale for de i forbindelse med brugen og/eller Indholdet i App en påkrævede digitale musiklicenser, licenser til offentlig fremførelse/visning, synkroniseringslicenser og alle andre licenser fra rettighedshaverne (eller disse agenter) til musikalske kompositioner.

8 Artikel 7 Intellektuel Ejendomsret 7.1 Jomeo og/eller dets licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til Bruger i disse Vilkår og Betingelser. Bruger anerkender og accepterer, at - bortset fra hvor udtrykkeligt angivet i disse Vilkår og betingelser - Jomeo og dets licensgivere bevarer alle rettigheder, titler og interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, i og til Tjenesten og Websitet samt til eventuelle ændringer, tilpasninger eller oversættelser. Bruger anerkender og accepterer, at denne ikke får nogen rettigheder deri, udtrykkelige eller stiltiende, med undtagelse af de rettigheder, der udtrykkeligt gives i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Tjenesten er licenseret og ikke solgt. 7.2 Bruger tillades ikke at sælge, udleje, overdrage eller tildele indskrænkede rettigheder til Tjenesten, eller gøre den tilgængelig for tredjepart på nogen måde eller til noget formål, som ikke udtrykkeligt er nævnt i disse Vilkår og Betingelser. Bruger vil også afstå fra at yde tredjepart adgang - på distance eller på anden måde - til Tjenesten eller til at levere Tjenesten til en tredjepart på en måde, der ikke udtrykkeligt er hjemmel for i disse Vilkår og betingelser. 7.3 Medmindre Jomeo har givet sit forudgående skriftlige samtykke hertil, eller hvis obligatorisk lovgivning anfører andet, er det udtrykkeligt ikke tilladt for Bruger at downloade, kopiere, ændre, eller på anden måde anvende (dele af) Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer som Bruger kan tilgå via Tjenesten, i direkte eller indirekte forretningsøjemed, eller til alle andre formål end de formål, der er nævnt i disse Vilkår og Betingelser. 7.4 I det omfang det er juridisk muligt, er det forbudt for Bruger at foretage omvendt konstruktion ( reverse engineering ) i (dele af) Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer, der stilles til rådighed for Bruger ved hjælp af Tjenesten. I det tilfælde at omvendt konstruktion er tilladt ved lov, f.eks. for at opnå kompatibilitet med egenudviklet software eller for at muliggøre at få viden om ideer, begreber og principper bag Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer som stilles til rådighed for Bruger ved hjælp af Tjenesten, er det kun tilladt for Bruger at benytte sige af denne juridiske ret, efter først at have anmodet Jomeo om at stille de nødvendige oplysninger for at opnå en sådan interoperabilitet til rådighed, og Jomeo undlader at give sådanne oplysninger inden for rimelig tid. 7.5 Det er tilladt for Jomeo at installere tekniske foranstaltninger med det formål at beskytte Tjenesten og Websitet i relation til en aftalt begrænsning af Indholdet eller betingelsen for retten til at anvende dette. Det er ikke tilladt for Bruger at fjerne eller omgås sådanne tekniske foranstaltninger. 7.6 Jomeos forpligtelse til at levere Tjenesten, hvis nogen, og Brugers brugsret heraf, omfatter kun objektkoden af Tjenesten. Under ingen omstændigheder vil Bruger opnå nogen ret, og under ingen omstændigheder vil Jomeo være forpligtet til at forsyne (et datamedie med) kildekoden eller andre materialer fra den leverede Tjeneste.

9 7.7 Såfremt Jomeo formidler en tredjeparts software eller tjenester, kan licensvilkår og betingelser for sådanne produkter og tjenester være gældende, hvilket kan være tilfældet såfremt Bruger benytter sin egen kode i App en, eller såfremt Bruger selv ønsker at udgive App en gennem Udbyderplatformene; Bruger garanterer at ville acceptere og overholde disse tredjepartsvilkår og - betingelser. Jomeo er ikke part i en sådan aftale. 7.8 Bruger beholder alle rettigheder, titler og eventuelle interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, til Indholdet og App en når den er færdig og/eller udgivet. Alle rettigheder til programmeringskoden, content management systemet og Tjenesten vil dog fortsat være Jomeos. 7.9 Bruger samtykker til og anerkender at ved udgivelse af enhver form for Indhold ved hjælp af Tjenesten gives Jomeo automatisk en royalty-fri, uhindret, verdensomspændende, ikke-eksklusiv rettighed til at bruge, gengive, cirkulere og offentliggøre Indholdet i forbindelse med Tjenesten, og til at bruge Indholdet på Websitet eller i App en for at gøre det muligt for Jomeo at levere Tjenesten til Bruger, og til Jomeos egen markedsføring og/eller salgsfremmende formål i forbindelse med Tjenesten. Såfremt Bruger har indgået en Aftale med Jomeo om "no-branding"- Betalingstjenesten, vil Jomeo vil ikke påberåbe sig ovennævnte rettighed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bruger Medmindre Bruger har indgået Aftale om levering af Betalingstjenesten ( no-branding Tjenesten), er det ikke tilladt for Bruger at fjerne, skjule, ændre eller gøre meddelelser angående Intellektuelle Ejendomsrettigheder ulæselige. Artikel8 Fortrolighed 8.1 I forbindelse med brugen af Tjenesten, afgiver Bruger Personlig Data til Jomeo. Disse Personlige Data vil blive gemt og behandlet i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken og Persondataloven. 8.2 I tilfælde af, at Jomeo finder det af betydning for gennemførelse af Aftalen, skal Bruger informere Jomeo, på dennes første anmodning og skriftligt, om den måde, hvorpå Bruger opfylder sine forpligtelser i henhold til Persondataloven, og / eller anden gældende lovgivning om beskyttelse af Personlig Data. 8.3 Jomeo vil ikke behandle Personlig Data medmindre det er nødvendigt for levering af Tjenesten. 8.4 Jomeo vil ikke dele Brugers Personlige Data med tredjepart, medmindre Jomeo har fået tilladelse til dette eller er forpligtet dertil ved lov. 8.5 Ansvaret for behandling af Personlig Data ved brug af Tjenesten og/eller App en påhviler alene Bruger. Bruger garanterer, at Indholdet, brugen og/eller behandlingen af den Personlige Data ikke er ulovlig, og at det ikke krænker nogen tredjeparts-rettigheder.

10 8.6 I den udstrækning Jomeo ville være forpligtet til at give en form for sikkerhed, så vil denne beskyttelse opfylde de skriftlige specifikationer, som er udtrykkeligt aftalt mellem Parterne. Jomeo garanterer ikke, at sikkerheden er effektiv i alle henseender og/eller under alle forhold. Hvis aftalen ikke indeholder nogen specifikationer vedrørende sikkerheden, eller hvis kontrakten ikke indeholder nogen udtrykkelig definition af sikkerhed, vil denne opfylde et niveau, der ikke er urimeligt under hensyn til state of the art, følsomheden af data samt til sikkerhedsrelaterede omkostninger. Ansvaret for opretholdelsen af sikkerhedsforanstaltninger såsom firewalls, antivirus programmer og backup ligger hos Bruger. Artikel 9 Garantier 9.1 Jomeo garanterer, at Tjenesten opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller servicering og de lovpligtige bestemmelser og/eller de statslige regler, der eksisterede på det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået. Jomeo garanterer dog ikke, at Tjenesten er egnet til andet end normalt brug, som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser. Jomeo garanterer i øvrigt ikke, at Tjenesten vil være fejlfri, fuldstændig eller opdateret på alle tidspunkter. Mere specifikt er det, såfremt Bruger ikke har indgået en Aftale med Jomeo om opdatering af App en i henhold til Betalingstjenesten, muligt at App en ikke vil være kompatibel med opdateret eller opgraderet software og/eller tredjeparts-tjenester, herunder men ikke begrænset til nye versioner af Udbyderplatforme (ios eller Android opdateringer eller opgraderinger), API s (såsom Facebook API), etc. 9.2 Bruger samtykker til, at Tjenesten opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller servicering og de lovpligtige bestemmelser og/eller de statslige regler, der eksisterede på det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået, når den giver den funktionalitet og andre funktioner, som fandtes i Tjenesten på tidspunktet for brug ("som beset"). Jomeo garanterer ikke, at Tjenesten eller dele heraf, vil være tilgængelig på alle tidspunkter og uden afbrydelser eller fejl. Svigt i Tjenesten kan opstå som følge af fejl i internet-eller telefonforbindelsen, eller som følge af virusser og/eller fejl/mangler. Uanset bestemmelserne i artikel 10, er Jomeo ikke ansvarlig over for Bruger for eventuelle skader, tab eller omkostninger som følge eller på grund af Tjenestens (midlertidige) utilgængelighed, herunder men ikke begrænset til tab af data eller manglende mulighed for at få adgang til eller kunne bruge Tjenesten. 9.3 Jomeo er berettiget til at ændre og/eller opdatere Tjenesten og udskifte designet og layoutet af enhver af funktionerne i Tjenesten uden forudgående varsel og uden at være forpligtet til at betale nogen form erstatning til Bruger. 9.4 Hvis det efter Jomeos vurdering er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med almindeligt og rimeligt vedligehold af Tjenesten eller på grund af force majeure, er Jomeo berettiget til at sætte Tjenesten (midlertidigt) ud af drift, og/eller reducere brugen deraf uden forudgående varsel, og uden at være forpligtet til at betale nogen form for kompensation til Bruger. Force majeure omfatter - men er ikke begrænset til blokader af steder eller bygninger, strejker, optøjer, civile forstyrrelser, krig, terrorhandlinger, dårligt vejr, epidemi, særligt arbejdsafbrydelser, forsinkelser i

11 transport, jordskælv, brand, storm, oversvømmelse eller vandskade, forsinkelse i eller annullering af levering til Jomeo af reservedele, varer eller tjenesteydelser bestilt fra tredjepart eller offentlige, juridiske eller lovgivningsmæssige begrænsninger. 9.5 Jomeo garanterer ikke på nogen måde, at eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for tredjeparts software eller tjenesteydelser - herunder men ikke begrænset til de vilkår og betingelser, der gælder for Udbyderplatforme eller betalingsudbydere - tillader brug af og/eller interaktion med Tjenesten. 9.6 Uanset bestemmelserne i artikel 10, er Bruger ansvarlig og hæfter for al brug denne gør af Tjenesten, herunder men ikke begrænset til brugen af Kontoen og resultaterne af Tjenesten, såsom App en. Bruger friholder og holder Jomeo skadesløs for ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med eller som følge af Brugers anvendelse af Tjenesten, Brugers overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser, og/eller enhver ulovlig handling. Dette omfatter, uden begrænsning, enhver aktivitet, der udgør en krænkelse af Intellektuelle Ejendomsrettigheder eller (andre) tredjeparters rettigheder. Artikel 10 Ansvarsbegrænsning 10.1 Jomeos ansvar for skader som følge af eller i forbindelse med bevidst at undlade at fuldbyrde Aftalen, herunder disse Vilkår og Betingelser, for ulovlige handlinger eller øvrige forhold, vil blive fraskrevet, såfremt Bruger betragtes som en erhvervskunde og i det omfang, det tillades i henhold til gældende dansk lovgivning Brugers eneste retsmiddel i tilfælde af et bevidst svigt, Jomeos ulovlige handlinger eller anden årsag til skader, er at ophøre med at anvende Tjenesten og/eller at slette sin Konto Såfremt Jomeo hæfter for skader i henhold til gældende dansk lov, vil skaden være begrænset til at kompensere for direkte skader til et maksimalt beløb per begivenhed, der ikke overstiger de beløb, Bruger betalte i måneden forud for den begivenhed, der forårsagede skaderne per begivenhed (en serie af forbundne begivenheder bliver betragtet som én begivenhed). Under ingen omstændigheder vil Jomeos totale, samlede ansvar overstige DKK Jomeo fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som resultat af eller i forbindelse med Aftalen eller disse Vilkår og Betingelser, såsom, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forventede besparelser, eller ethvert andet lignende økonomisk tab eller tab af goodwill eller omdømme, eller andre hændelige, indirekte, straffende eller eksemplariske skader af nogen art, såsom tab af data eller fejl i App en, uafhængigt af om Bruger giver varsel til Jomeo om sådan potentiel skade, skader eller tab. Desuden fraskriver Jomeo sig ethvert ansvar for eventuelle betalinger eller andre omkostninger eller skader i forbindelse med eller forårsaget af, at en Udbyderplatform, uanset årsag, afviser at udgive App en på en sådan Udbyderplatform.

12 10.5 Under alle omstændigheder bortfalder Brugers ret til ethvert krav i henhold til Aftalen, disse Vilkår og betingelser, ulovlig handling eller andet et (1) år efter den begivenhed, der giver anledning til kravet De begrænsninger, der er nævnt i de foregående afsnit i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang skaden eller skaderne er et resultat af bevidste handlinger, undladelser eller grov uagtsomhed fra Jomeo eller dets ledelse. Artikel 11 Aftaleperiode og opsigelse 11.1 Bruger er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige Aftalen ved at afbryde brugen af Tjenesten og/eller ved at lukke Kontoen Udover de øvrige retsmidler som Jomeo kan gøre brug af, har Jomeo på ethvert tidspunkt, efter eget rimelige skøn, ret til: a. midlertidigt eller permanent at lukke Brugers Konto og dennes brug af Tjenesten såfremt Jomeo finder en sådan lukning nødvendig; b. (midlertidigt) at begrænse eller suspendere Brugers aktiviteter i forbindelse med Tjenesten eller at forbyde en Bruger adgang til Tjenesten; c. at forbyde en Bruger at anvende Tjenesten og forhindre Brugere, der er forment adgang til Tjenesten, i at oprette en ny Konto og/eller slette Konti, der er oprettet af Brugere, som er forment adgang til Tjenesten; og/eller d. (delvis) at ændre, slette eller nægte ethvert Indhold eller serviceydelser inden for Tjenesten. I tilfælde af, at Jomeo gør brug af en eller flere af de pkt (a-d) ovenfor nævnte sanktioner, vil Bruger blive informeret derom via Alle bestemmelser, som er beregnet til at blive videreført efter opsigelsen af Aftalen, herunder forbuddet mod at udgive App en på andre måder end gennem Tjenesten, skal være gældende efter en sådan opsigelse Efter opsigelse ophører Brugers ret til at få adgang til og bruge Tjenesten med umiddelbar virkning, uden ret til erstatning af nogen art Bruger har som en forbruger ret til at tilbagekalde Aftalen, uden at give nogen grund hertil, indenfor fjorten (14) dage efter at Aftalen blev indgået. Under alle omstændigheder vil retten til at tilbagekalde Aftalen ikke gælde fra det øjeblik App en er blevet indsendt til udgivelse gennem en Udbyderplatform - uanset om Udbyderplatformen godkender eller afviser App en til udgivelse - da Jomeo ikke på dette tidspunkt kan tilbagekalde Tjenesten.

13 Artikel 12 Kontakt 12.1 Jomeo kan kontaktes på eller via de kontaktinformationer, som er angivet i artikel 1.j og/eller på Websitet I tilfælde af, at Bruger har en klage med hensyn til Tjenesten, kan Bruger klage via kontaktoplysningerne, der er nævnt i art Klager over udførelse af Aftalen skal indsendes til Jomeo straks efter at Bruger har opdaget eventuelle fejl, der i klagen skal være fuldstændigt og klart defineret. Jomeo vil besvare en sådan klage inden for fjorten kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis det forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingstid, vil Jomeo svare inden for fjorten kalenderdage, bekræfte modtagelsen og angive, hvornår brugeren kan forvente et mere uddybende svar. Artikel 13 Lov og værneting 13.1 Disse Vilkår og Betingelser, Aftalen og brugen af og adgangen til Tjenesten reguleres af lovgivningen i Danmark, medmindre en obligatorisk og ratificeret (international) lov foreskriver anden gældende lovgivning. Anvendeligheden af Wienerkonventionen om salg af varer er udtrykkeligt udelukket Alle uenigheder, tvister eller krav, der udspringer af eller vedrører disse Vilkår og Betingelser, Aftalen og/eller brugen af eller adgang til Tjenesten vil udelukkende og endeligt blive afgjort af den kompetente domstol i bydelen København, medmindre en obligatorisk eller tvingende (international) lov foreskriver en anden kompetent domstol.

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere