JOMEO Vilkår & Betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOMEO Vilkår & Betingelser"

Transkript

1 JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding til Tjenesten klikker på knappen Opret Bruger, og hvis du gør brug af Tjenesten, accepterer du samtidig nærværende Vilkår og Betingelser og at blive defineret som en Bruger (som defineret nedenfor). Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser, indgår du en juridisk gyldig og bindende aftale med Jomeo (som defineret nedenfor). Læs derfor venligst disse Vilkår og Betingelser grundigt, så du ved hvad dine rettigheder og pligter er, når du anvender Tjenesten. Artikel 1 Definitioner 1.1 I disse Vilkår og Betingelser vil følgende betegnelser, når stavet med stort begyndelsesbogstav, og hvad enten angivet i en- eller flertal eller i bestemt eller ubestemt form, have følgende betydning: a. Aftale: Aftalen mellem Jomeo og Brugeren om adgang til og brug af Tjenesten; b. App: Applikationen til Udbyderplatformen som Brugeren udvikler med Tjenesten, som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; c. Betalingstjenesten: Den del af Tjenesten som kræver betaling og som Parterne har indgået Aftale om levering af, såsom transmission af App en til, og med det formål at udgive denne gennem, Udbyderplatformen, analyse af (downloads af) App en, Jomeos assistance til at designe App en, sletning af enhver Jomeo branding fra App en (no-branding Tjenesten) og/eller opdatering af App en af Jomeo eller af Brugeren selv; d. Bruger: dig, som (a) privatkunde eller (b) erhvervskunde, der er (i) en person, eller (ii) en juridisk enhed som indgik Aftalen med Jomeo; e. Brugeroplysninger: Brugers brugernavn og password, som er påkrævet for at registrere en Konto og have adgang til og kunne bruge Tjenesten; f. Fortrolighedspolitik: Jomeos Fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på g. Gratistjenesten:

2 den del af Tjenesten som er gratis, hvilket vil sige udvikling og test af App en af Brugeren selv; h. Indhold: ethvert Indhold som stilles til rådighed af Brugeren gennem Tjenesten, såsom det Indhold der inkluderes I App en; i. Intellektuel Ejendomsret: enhver intellektuel ejendomsret og tilhørende rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, databaserettigheder, rettigheder ttil domænenavne, modelrettigheder, neighbouring rights, patenter, varemærkerettigheder, rettigheder til handelsnavne samt rettigheder til know-how; j. Jomeo: selskabet med begrænset ansvar i henhold til dansk lovgivning, Jomeo Nordic ApS, som er tilhørende på adressen Saltværksvej 2, 1. Sal, 2770 Kastrup, registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nummer: , momsnummer: DK ; k. Konto Kontoen, som er en onlinedel af Tjenesten og som er gjort tilgængelig af Jomeo for Brugeren af ved dennes tilmelding til Tjenesten. Kontoen kan (a) benyttes af Brugeren til administration og konfiguration af (i) dennes kontoindstillinger til brug af Tjenesten, (ii) dennes Personlige Data, og (b) er nødvendig for at have adgang til og bruge Tjenesten; l. Parter: Bruger og Jomeo m. Personlig Data: data som direkte eller indirekte relaterer sig til en faktisk person; n. Tjenesten: Betalingstjenesten og/eller Gratistjenesten som er stillet til rådighed for Bruger af Jomeo, herunder, men ikke begrænset til, adgangen til og brugen af Websitet og Jomeos Appmaker -software via Kontoen, med det formål at udvikle, teste, udgive, analysere og/eller opdatere App en, som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; o. Udbyderplatform: de mobile platforme fra platformsudbyderne Apple Computer, Inc. (ios) med/og dennes Apple App Store og Google Inc. (Google)(Android) med/og dennes Google Play Store; p. Vilkår og Betingelser: nærværende Vilkår og Betingelser, som udgør en integreret del af Aftalen;

3 q. Website: Jomeo s websites, tilgængelige på og underliggende (sub-) domæner og alle underliggende sider ejet af Jomeo eller associerede selskaber. Artikel 2 Omfang 2.1 Nærværende Vilkår og Betingelser er gældende for Aftalen, Brugers adgang til og brug af Tjenesten, samt enhver anden (juridisk) handling mellem Parterne. 2.2 Jomeo kan til enhver tid ændre nærværende Vilkår og Betingelser. Bruger vil blive individuelt underrettet om alle ændringer ved at logge ind på Tjenesten. Den nye version af Vilkår og Betingelser vil være tilgængelig og kan ses og/eller downloades på Websitet og/eller gennem Tjenesten. Såfremt Bruger fortsætter med at anvende Tjenesten efter der er foretaget ændringer og/eller tilføjelser til nærværende Vilkår og Betingelser, accepterer Bruger derved uigenkaldeligt de reviderede Vilkår og Betingelser. Såfremt Bruger ikke accepterer de reviderede Vilkår og Betingelser, er Brugers eneste beføjelse at undlade at benytte sige af Tjenesten og at lukke sin Konto. 2.3 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser viser sig at være (delvis) ugyldig eller umulig at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser i Vilkår og Betingelser stadig være fuldt gældende. I et sådant tilfælde vil Jomeo erstatte den/de ugyldige eller ikke håndhævelsesbare bestemmelse(r) med nogle nye, hvis formål og betydning vil være så tæt på den/de oprindelige bestemmelse(r). 2.4 Jomeo afviser eksplicit gyldigheden af Brugers anvendelse af generelle (købs)betingelser. 2.5 Enhver afvigelse fra Aftalen eller nærværende Vilkår og Betingelser vil kun være gyldig hvis den er blevet udtrykkeligt bekræftet af Jomeo på skrift. 2.6 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er I modstrid med en eller flere bestemmelser i Aftalen, er det bestemmelserne i Vilkår og Betingelser, som er gældende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 2.7 Såfremt Bruger anvender Tjenesten til sine egne kunder (og dermed agerer som en forhandler af Tjenesten), garanterer Bruger at dennes kunder også er bundet af disse Vilkår og Betingelser. I dette tilfælde vil Bruger være fuldt ansvarlig for sine kunders brug af Tjenesten. 2.8 Aftalen betragtes som indgået i det øjeblik Bruger accepterer tilbuddet om denne ved at aktivere sin adresse indenfor 7 dage efter oprettelsen af sin Konto, og de dermed forbundne betingelser er blevet opfyldt.

4 Artikel 3 Konto 3.1 For at kunne bruge og have adgang til Tjenesten, skal Bruger oprette en Konto som beskrevet på Websitet. Ved oprettelsen af sin Konto, vil Bruger være forpligtet til at skabe sine egne Brugeroplysninger som beskrevet på Websitet. Bruger er ansvarlig for at opbevare sine Brugeroplysninger fortroligt. Bruger er ansvarlig for enhver adgang til og brug af Tjenesten gennem sin Konto. Så snart Bruger har kendskab til eller mistanke om, at Brugers Konto er kommet i hænderne på en uautoriseret tredjepart(er), skal Bruger omgående kontakte Jomeo og samtidig selv foretage de nødvendige forholdsregler, såsom at ændre passwordet på sin Konto. 3.2 I det tilfælde at Bruger er en fysisk person, skal denne være mindst seksten (16) år gammel for at kunne bruge og få adgang til Tjenesten. Såfremt Brugeren ikke er seksten (16) år gammel, skal Bruger have samtykke fra sin forælder eller værge for at oprette en Konto og have adgang til og gøre brug af Tjenesten. Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser, garanterer Bruger, at denne er mindst seksten (16) år gammel eller har tilladelse fra sin forælder eller værge til at oprette en Konto, samt at have adgang til og gøre brug af Tjenesten. 3.3 I det tilfælde at Bruger er en juridisk enhed, garanterer Bruger at være juridisk bemyndiget til at kunne repræsentere denne juridiske enhed. 3.3 Uanset bestemmelserne i artikel 10, påtager Jomeo sig intet ansvar for skader som følge af Brugers eller tredjeparts uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesten. Artikel 4 Tjenesten 4.1 Jomeo giver hermed Bruger en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til adgang til og brug af Tjenesten, i henhold til bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser og så længe Aftalen er gældende. 4.2 Bruger må ikke udgive App en på andre måder end gennem Tjenesten. 4.3 Brugen af Tjenesten sker for Brugers egen regning og risiko. Bruger er ansvarlig for at leve op til de tekniske og funktionelle krav, samt benytte sig af relevante elektroniske kommunikationsfaciliteter, som er nødvendige for at kunne få adgang til og bruge Tjenesten. Risikoen for tab, tyveri eller skade på Brugers data vil til enhver tid blive båret af Bruger. 4.4 Enhver brug af App en, herunder transmission, distribution og tilgængeliggørelse heraf, og enhver anden (juridisk) handling i relation til App en, af eller på vegne af Bruger, Platformsudbydere og/eller slutbrugere, sker for Brugers egen risiko og ansvar. Uanset bestemmelserne i artikel 10 er Jomeo ikke forpligtet og/eller ansvarlig i forhold til Indholdet, App en og/eller Brugernes anvendelse af Tjenesten i enhver henseende. 4.5 Uanset enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser, og enhver af Brugers juridiske forpligtelser, må brugen af Tjenesten, App en og Indholdet ikke, baseret på Jomeos skøn:

5 a. Indeholde software såsom virusser eller trojanske heste som kan skade, slette eller gøre Jomeo, (andre) Brugere eller tredjeparters computere og/eller data utilgængelig; b. omgå de tekniske sikkerhedsforanstaltninger i Jomeo, (andre) Brugere eller tredjeparters computersystemer; c. indeholde urimelig og overdreven brug af infrastrukturen i Jomeo eller tredjeparters computersystemer, herunder men ikke begrænset til enhver brug, der strider mod Jomeos politik om rimelig brug ( fair use ), som beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten; d. hindre funktionaliteten eller funktionaliteterne i Tjenesten; e. benytte sig af, via manuelt eller automatiseret software, apparater eller andre processer, at crawle, spider eller scrabe Tjenestens indhold; f. benytte sig af uautoriseret eller uopfordret annoncering, junk, spam, masse s, scam og/eller phishing; g. kænke Jomeo eller tredjeparts Intellektuelle Ejendomsret, fortrolighedsrettigheder eller øvrige rettigheder; h. inddrage (virtuel) børnepornografi, bestialitet eller andet ulovligt erotisk indhold eller handlinger relateret hertil; i. fremme eller give instruktioner eller information om hvordan man involverer sig i eller begår ulovlige handlinger og aktiviteter, eller fremme fysisk skadeliggørelse; j. inddrage ulovlige handlinger eller handlinger, som er i modstrid med god moral og den offentlige orden; k. anvende falsk eller vildledende information; l. inddrage på anden måde upassende brug; m. bryde disse Vilkår og Betingelser eller Aftalen; og/eller n. udføre kriminelle handlinger på enhver tænkelig måde. 4.6 Bruger garanterer at ville afstå fra sådanne handlinger. 4.7 Tjenesten kan indeholde information som stammer fra og/eller refererer til tredjeparters websites, produkter eller tjenester (f.eks. via hyperlinks, bannere eller knapper). Jomeo er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan information. 4.8 Bruger anerkender og samtykker til at Jomeo ikke på forhånd screener Indholdet, App en eller brugen af Tjenesten og at Jomeo ikke har haft indflydelse på Indholdet, (indholdet af) App en) eller Brugers anvendelse af Tjenesten.

6 4.9 Jomeo har ret (men ikke pligt) til, efter eget skøn, at gennemse, redigere, begrænse, nægte eller fjerne Indhold og/eller Apps og/eller at begrænse og/eller nægte en Bruger adgang til og/eller brug af Tjenesten, særligt i i det tilfælde at Indholdet, (indholdet af) App en og/eller brugen af og/eller i relation til Tjenesten, i følger Jomeo, overtræder disse Vilkår og Betingelser, og/eller at det vurderes på anden måde at være anstødeligt, og/eller i det tilfælde at Jomeo finder at den tekniske funktionalitet af App en ikke fungerer Jomeo må videregive Brugers Personlige Data og/eller Indhold, eller anden data i relation til brugen af Tjenesten, til tredjepartner, når det, i god tro, vurderes at dette er nødvendigt for at overholde en dommerkendelse, igangværende juridisk procedure, straffe- eller civilretlig stævning, eller anden juridisk proces eller anmodning fra retshåndhævende myndigheder i Danmark, eller ved udøvelse af dets juridiske rettigheder i forbindelse med forsvar overfor retskrav. Artikel 5 Priser og betaling 5.1 Bruger må gøre brug af Gratistjenesten uden beregning. 5.2 Bruger er forpligtet til at betale for Betalingstjenesten. Betaling for Betalingstjenesten forfalder til Jomeo i forbindelse med udgivelse af App en til godkendelse hos Udbyderplatformen og/eller ved indgåelse af en separat Aftale om udvikling og/eller opdatering af App en i hvilket tilfælde disse Vilkår og Betingelser vil være en integreret del af Aftalen. 5.3 Priserne er angivet på Websitet og/eller i Tjenesten. Priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms og andre obligatoriske skatter, afgifter og gebyrer. 5.4 Betaling kan foretages med betalingskort (MasterCard, Visa, Dankort, m.fl.), via faktura og/eller som yderligere beskrevet på Websitet og/eller i Tjenesten. 5.5 Bruger garanterer at den information der afgives ved brug af Tjenesten, herunder uden begrænsning Brugers betalingsinformationer, er fuldstændige, korrekte, sandfærdige og opdaterede. 5.6 Bruger har pligt til straks at informere Jomeo om unøjagtigheder i det fremsatte tilbud eller de beskrevne betalingsinformationer, herunder prisen. Bruger kan ikke fastholde Jomeo i at fuldbyrde et i forbindelse med Tjenesten fremsat tilbud, såfremt Bruger i al rimelighed vidste eller burde vide at et sådant tilbud og/eller pris er/var fremsat på baggrund af en indlysende fejl eller en skriftlig fejl. 5.7 I den gyldighedsperiode, der er angivet i forbindelse med tilbuddet af Tjenesten, vil priserne for Gratis- og Betalingstjenesten ikke stige, bortset fra ændringer i satserne for skatter, afgifter og/eller andre gebyrer. Herefter har Jomeo til enhver tid ret til at justere priserne for Tjenesten, herunder men ikke begrænset til månedlige abonnementsafgifter til (dele af) Tjenesten. Jomeo skal varsle dette mindst tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Et sådant varsel kan meddeles på et hvilket som helst tidspunkt ved at angive det på Websitet eller via selve Tjenesten.

7 5.8 Såfremt App en i forbindelse med udgivelse bliver afvist af Udbyderplatformen, refunderes allerede betalte abonnementsafgifter fratrukket et administrationsgebyr svarende til 1 måneds abonnement på den valgte abonnementspakke. 5.9 Enhver betaling til tredjeparter, herunder Udbyderplatforme eller tredjeparts softwareeller tjenesteleverandører, licenser, udstyr or andre tjenester falder uden for rammerne af Aftalen, og vil blive afregnet separat til Bruger af den relevante part eller Jomeo Bruger vil betale de relevante beløb I henhold til de af Jomeo angivne betalingsbetingelser Såfremt Bruger, som en erhvervskunde, ikke overholder sine betalingsforpligtelser, er denne, uden påkrav eller meddelelse om misligholdelse, skyldig at betale renter af det forfaldne beløb i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Såfremt Bruger ikke, efter skriftligt påkrav eller meddelelse om misligholdelse, overholder sine betalingsforpligtelser, kan Jomeo viderebringe fordringen til inkasso, i hvilket tilfælde Bruger vil blive pålagt de dertil knyttede omkostninger, der vil blive beregnet som følger: 15% af de første DKK af fordringen, dog mindst DKK % af de næste DKK af fordringen 5% af de næste DKK af fordringen 1% af de næste DKK af fordringen 0,5% af det resterende, dog højst DKK I det tilfælde at Bruger er en erhvervskunde, har ovennævnte ingen indflydelse på Jomeos muligheder i øvrigt for at opkræve eventuelle omkostninger og/eller skadeserstatning. Artikel 6 Udgivelse 6.1 Jomeo vil blive betragtet som udgiver af App en på en hvilken som helst Udbyderplatform, og Bruger giver samtykke til dette. 6.2 Jomeo vil anvende alle teknisk rimelige bestræbelser på at få App en godkendt af de gældende Udbyderplatforme, men Jomeo kan ikke garantere, og er ikke ansvarlig for, disses accept og/eller godkendelse af App en. Bruger er således eneansvarlig for Udbyderplatformenes godkendelse af App en, og denne godkendelse er underlagt Udbyderplatformenes relevante regler, bestemmelser og retningslinjer. 6.3 Bruger er eneansvarlig for at sikre og betale for de i forbindelse med brugen og/eller Indholdet i App en påkrævede digitale musiklicenser, licenser til offentlig fremførelse/visning, synkroniseringslicenser og alle andre licenser fra rettighedshaverne (eller disse agenter) til musikalske kompositioner.

8 Artikel 7 Intellektuel Ejendomsret 7.1 Jomeo og/eller dets licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til Bruger i disse Vilkår og Betingelser. Bruger anerkender og accepterer, at - bortset fra hvor udtrykkeligt angivet i disse Vilkår og betingelser - Jomeo og dets licensgivere bevarer alle rettigheder, titler og interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, i og til Tjenesten og Websitet samt til eventuelle ændringer, tilpasninger eller oversættelser. Bruger anerkender og accepterer, at denne ikke får nogen rettigheder deri, udtrykkelige eller stiltiende, med undtagelse af de rettigheder, der udtrykkeligt gives i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Tjenesten er licenseret og ikke solgt. 7.2 Bruger tillades ikke at sælge, udleje, overdrage eller tildele indskrænkede rettigheder til Tjenesten, eller gøre den tilgængelig for tredjepart på nogen måde eller til noget formål, som ikke udtrykkeligt er nævnt i disse Vilkår og Betingelser. Bruger vil også afstå fra at yde tredjepart adgang - på distance eller på anden måde - til Tjenesten eller til at levere Tjenesten til en tredjepart på en måde, der ikke udtrykkeligt er hjemmel for i disse Vilkår og betingelser. 7.3 Medmindre Jomeo har givet sit forudgående skriftlige samtykke hertil, eller hvis obligatorisk lovgivning anfører andet, er det udtrykkeligt ikke tilladt for Bruger at downloade, kopiere, ændre, eller på anden måde anvende (dele af) Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer som Bruger kan tilgå via Tjenesten, i direkte eller indirekte forretningsøjemed, eller til alle andre formål end de formål, der er nævnt i disse Vilkår og Betingelser. 7.4 I det omfang det er juridisk muligt, er det forbudt for Bruger at foretage omvendt konstruktion ( reverse engineering ) i (dele af) Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer, der stilles til rådighed for Bruger ved hjælp af Tjenesten. I det tilfælde at omvendt konstruktion er tilladt ved lov, f.eks. for at opnå kompatibilitet med egenudviklet software eller for at muliggøre at få viden om ideer, begreber og principper bag Tjenesten, App en, Websitet eller andre materialer som stilles til rådighed for Bruger ved hjælp af Tjenesten, er det kun tilladt for Bruger at benytte sige af denne juridiske ret, efter først at have anmodet Jomeo om at stille de nødvendige oplysninger for at opnå en sådan interoperabilitet til rådighed, og Jomeo undlader at give sådanne oplysninger inden for rimelig tid. 7.5 Det er tilladt for Jomeo at installere tekniske foranstaltninger med det formål at beskytte Tjenesten og Websitet i relation til en aftalt begrænsning af Indholdet eller betingelsen for retten til at anvende dette. Det er ikke tilladt for Bruger at fjerne eller omgås sådanne tekniske foranstaltninger. 7.6 Jomeos forpligtelse til at levere Tjenesten, hvis nogen, og Brugers brugsret heraf, omfatter kun objektkoden af Tjenesten. Under ingen omstændigheder vil Bruger opnå nogen ret, og under ingen omstændigheder vil Jomeo være forpligtet til at forsyne (et datamedie med) kildekoden eller andre materialer fra den leverede Tjeneste.

9 7.7 Såfremt Jomeo formidler en tredjeparts software eller tjenester, kan licensvilkår og betingelser for sådanne produkter og tjenester være gældende, hvilket kan være tilfældet såfremt Bruger benytter sin egen kode i App en, eller såfremt Bruger selv ønsker at udgive App en gennem Udbyderplatformene; Bruger garanterer at ville acceptere og overholde disse tredjepartsvilkår og - betingelser. Jomeo er ikke part i en sådan aftale. 7.8 Bruger beholder alle rettigheder, titler og eventuelle interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, til Indholdet og App en når den er færdig og/eller udgivet. Alle rettigheder til programmeringskoden, content management systemet og Tjenesten vil dog fortsat være Jomeos. 7.9 Bruger samtykker til og anerkender at ved udgivelse af enhver form for Indhold ved hjælp af Tjenesten gives Jomeo automatisk en royalty-fri, uhindret, verdensomspændende, ikke-eksklusiv rettighed til at bruge, gengive, cirkulere og offentliggøre Indholdet i forbindelse med Tjenesten, og til at bruge Indholdet på Websitet eller i App en for at gøre det muligt for Jomeo at levere Tjenesten til Bruger, og til Jomeos egen markedsføring og/eller salgsfremmende formål i forbindelse med Tjenesten. Såfremt Bruger har indgået en Aftale med Jomeo om "no-branding"- Betalingstjenesten, vil Jomeo vil ikke påberåbe sig ovennævnte rettighed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bruger Medmindre Bruger har indgået Aftale om levering af Betalingstjenesten ( no-branding Tjenesten), er det ikke tilladt for Bruger at fjerne, skjule, ændre eller gøre meddelelser angående Intellektuelle Ejendomsrettigheder ulæselige. Artikel8 Fortrolighed 8.1 I forbindelse med brugen af Tjenesten, afgiver Bruger Personlig Data til Jomeo. Disse Personlige Data vil blive gemt og behandlet i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken og Persondataloven. 8.2 I tilfælde af, at Jomeo finder det af betydning for gennemførelse af Aftalen, skal Bruger informere Jomeo, på dennes første anmodning og skriftligt, om den måde, hvorpå Bruger opfylder sine forpligtelser i henhold til Persondataloven, og / eller anden gældende lovgivning om beskyttelse af Personlig Data. 8.3 Jomeo vil ikke behandle Personlig Data medmindre det er nødvendigt for levering af Tjenesten. 8.4 Jomeo vil ikke dele Brugers Personlige Data med tredjepart, medmindre Jomeo har fået tilladelse til dette eller er forpligtet dertil ved lov. 8.5 Ansvaret for behandling af Personlig Data ved brug af Tjenesten og/eller App en påhviler alene Bruger. Bruger garanterer, at Indholdet, brugen og/eller behandlingen af den Personlige Data ikke er ulovlig, og at det ikke krænker nogen tredjeparts-rettigheder.

10 8.6 I den udstrækning Jomeo ville være forpligtet til at give en form for sikkerhed, så vil denne beskyttelse opfylde de skriftlige specifikationer, som er udtrykkeligt aftalt mellem Parterne. Jomeo garanterer ikke, at sikkerheden er effektiv i alle henseender og/eller under alle forhold. Hvis aftalen ikke indeholder nogen specifikationer vedrørende sikkerheden, eller hvis kontrakten ikke indeholder nogen udtrykkelig definition af sikkerhed, vil denne opfylde et niveau, der ikke er urimeligt under hensyn til state of the art, følsomheden af data samt til sikkerhedsrelaterede omkostninger. Ansvaret for opretholdelsen af sikkerhedsforanstaltninger såsom firewalls, antivirus programmer og backup ligger hos Bruger. Artikel 9 Garantier 9.1 Jomeo garanterer, at Tjenesten opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller servicering og de lovpligtige bestemmelser og/eller de statslige regler, der eksisterede på det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået. Jomeo garanterer dog ikke, at Tjenesten er egnet til andet end normalt brug, som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser. Jomeo garanterer i øvrigt ikke, at Tjenesten vil være fejlfri, fuldstændig eller opdateret på alle tidspunkter. Mere specifikt er det, såfremt Bruger ikke har indgået en Aftale med Jomeo om opdatering af App en i henhold til Betalingstjenesten, muligt at App en ikke vil være kompatibel med opdateret eller opgraderet software og/eller tredjeparts-tjenester, herunder men ikke begrænset til nye versioner af Udbyderplatforme (ios eller Android opdateringer eller opgraderinger), API s (såsom Facebook API), etc. 9.2 Bruger samtykker til, at Tjenesten opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller servicering og de lovpligtige bestemmelser og/eller de statslige regler, der eksisterede på det tidspunkt, hvor Aftalen blev indgået, når den giver den funktionalitet og andre funktioner, som fandtes i Tjenesten på tidspunktet for brug ("som beset"). Jomeo garanterer ikke, at Tjenesten eller dele heraf, vil være tilgængelig på alle tidspunkter og uden afbrydelser eller fejl. Svigt i Tjenesten kan opstå som følge af fejl i internet-eller telefonforbindelsen, eller som følge af virusser og/eller fejl/mangler. Uanset bestemmelserne i artikel 10, er Jomeo ikke ansvarlig over for Bruger for eventuelle skader, tab eller omkostninger som følge eller på grund af Tjenestens (midlertidige) utilgængelighed, herunder men ikke begrænset til tab af data eller manglende mulighed for at få adgang til eller kunne bruge Tjenesten. 9.3 Jomeo er berettiget til at ændre og/eller opdatere Tjenesten og udskifte designet og layoutet af enhver af funktionerne i Tjenesten uden forudgående varsel og uden at være forpligtet til at betale nogen form erstatning til Bruger. 9.4 Hvis det efter Jomeos vurdering er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med almindeligt og rimeligt vedligehold af Tjenesten eller på grund af force majeure, er Jomeo berettiget til at sætte Tjenesten (midlertidigt) ud af drift, og/eller reducere brugen deraf uden forudgående varsel, og uden at være forpligtet til at betale nogen form for kompensation til Bruger. Force majeure omfatter - men er ikke begrænset til blokader af steder eller bygninger, strejker, optøjer, civile forstyrrelser, krig, terrorhandlinger, dårligt vejr, epidemi, særligt arbejdsafbrydelser, forsinkelser i

11 transport, jordskælv, brand, storm, oversvømmelse eller vandskade, forsinkelse i eller annullering af levering til Jomeo af reservedele, varer eller tjenesteydelser bestilt fra tredjepart eller offentlige, juridiske eller lovgivningsmæssige begrænsninger. 9.5 Jomeo garanterer ikke på nogen måde, at eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for tredjeparts software eller tjenesteydelser - herunder men ikke begrænset til de vilkår og betingelser, der gælder for Udbyderplatforme eller betalingsudbydere - tillader brug af og/eller interaktion med Tjenesten. 9.6 Uanset bestemmelserne i artikel 10, er Bruger ansvarlig og hæfter for al brug denne gør af Tjenesten, herunder men ikke begrænset til brugen af Kontoen og resultaterne af Tjenesten, såsom App en. Bruger friholder og holder Jomeo skadesløs for ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med eller som følge af Brugers anvendelse af Tjenesten, Brugers overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser, og/eller enhver ulovlig handling. Dette omfatter, uden begrænsning, enhver aktivitet, der udgør en krænkelse af Intellektuelle Ejendomsrettigheder eller (andre) tredjeparters rettigheder. Artikel 10 Ansvarsbegrænsning 10.1 Jomeos ansvar for skader som følge af eller i forbindelse med bevidst at undlade at fuldbyrde Aftalen, herunder disse Vilkår og Betingelser, for ulovlige handlinger eller øvrige forhold, vil blive fraskrevet, såfremt Bruger betragtes som en erhvervskunde og i det omfang, det tillades i henhold til gældende dansk lovgivning Brugers eneste retsmiddel i tilfælde af et bevidst svigt, Jomeos ulovlige handlinger eller anden årsag til skader, er at ophøre med at anvende Tjenesten og/eller at slette sin Konto Såfremt Jomeo hæfter for skader i henhold til gældende dansk lov, vil skaden være begrænset til at kompensere for direkte skader til et maksimalt beløb per begivenhed, der ikke overstiger de beløb, Bruger betalte i måneden forud for den begivenhed, der forårsagede skaderne per begivenhed (en serie af forbundne begivenheder bliver betragtet som én begivenhed). Under ingen omstændigheder vil Jomeos totale, samlede ansvar overstige DKK Jomeo fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som resultat af eller i forbindelse med Aftalen eller disse Vilkår og Betingelser, såsom, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forventede besparelser, eller ethvert andet lignende økonomisk tab eller tab af goodwill eller omdømme, eller andre hændelige, indirekte, straffende eller eksemplariske skader af nogen art, såsom tab af data eller fejl i App en, uafhængigt af om Bruger giver varsel til Jomeo om sådan potentiel skade, skader eller tab. Desuden fraskriver Jomeo sig ethvert ansvar for eventuelle betalinger eller andre omkostninger eller skader i forbindelse med eller forårsaget af, at en Udbyderplatform, uanset årsag, afviser at udgive App en på en sådan Udbyderplatform.

12 10.5 Under alle omstændigheder bortfalder Brugers ret til ethvert krav i henhold til Aftalen, disse Vilkår og betingelser, ulovlig handling eller andet et (1) år efter den begivenhed, der giver anledning til kravet De begrænsninger, der er nævnt i de foregående afsnit i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang skaden eller skaderne er et resultat af bevidste handlinger, undladelser eller grov uagtsomhed fra Jomeo eller dets ledelse. Artikel 11 Aftaleperiode og opsigelse 11.1 Bruger er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige Aftalen ved at afbryde brugen af Tjenesten og/eller ved at lukke Kontoen Udover de øvrige retsmidler som Jomeo kan gøre brug af, har Jomeo på ethvert tidspunkt, efter eget rimelige skøn, ret til: a. midlertidigt eller permanent at lukke Brugers Konto og dennes brug af Tjenesten såfremt Jomeo finder en sådan lukning nødvendig; b. (midlertidigt) at begrænse eller suspendere Brugers aktiviteter i forbindelse med Tjenesten eller at forbyde en Bruger adgang til Tjenesten; c. at forbyde en Bruger at anvende Tjenesten og forhindre Brugere, der er forment adgang til Tjenesten, i at oprette en ny Konto og/eller slette Konti, der er oprettet af Brugere, som er forment adgang til Tjenesten; og/eller d. (delvis) at ændre, slette eller nægte ethvert Indhold eller serviceydelser inden for Tjenesten. I tilfælde af, at Jomeo gør brug af en eller flere af de pkt (a-d) ovenfor nævnte sanktioner, vil Bruger blive informeret derom via Alle bestemmelser, som er beregnet til at blive videreført efter opsigelsen af Aftalen, herunder forbuddet mod at udgive App en på andre måder end gennem Tjenesten, skal være gældende efter en sådan opsigelse Efter opsigelse ophører Brugers ret til at få adgang til og bruge Tjenesten med umiddelbar virkning, uden ret til erstatning af nogen art Bruger har som en forbruger ret til at tilbagekalde Aftalen, uden at give nogen grund hertil, indenfor fjorten (14) dage efter at Aftalen blev indgået. Under alle omstændigheder vil retten til at tilbagekalde Aftalen ikke gælde fra det øjeblik App en er blevet indsendt til udgivelse gennem en Udbyderplatform - uanset om Udbyderplatformen godkender eller afviser App en til udgivelse - da Jomeo ikke på dette tidspunkt kan tilbagekalde Tjenesten.

13 Artikel 12 Kontakt 12.1 Jomeo kan kontaktes på eller via de kontaktinformationer, som er angivet i artikel 1.j og/eller på Websitet I tilfælde af, at Bruger har en klage med hensyn til Tjenesten, kan Bruger klage via kontaktoplysningerne, der er nævnt i art Klager over udførelse af Aftalen skal indsendes til Jomeo straks efter at Bruger har opdaget eventuelle fejl, der i klagen skal være fuldstændigt og klart defineret. Jomeo vil besvare en sådan klage inden for fjorten kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis det forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingstid, vil Jomeo svare inden for fjorten kalenderdage, bekræfte modtagelsen og angive, hvornår brugeren kan forvente et mere uddybende svar. Artikel 13 Lov og værneting 13.1 Disse Vilkår og Betingelser, Aftalen og brugen af og adgangen til Tjenesten reguleres af lovgivningen i Danmark, medmindre en obligatorisk og ratificeret (international) lov foreskriver anden gældende lovgivning. Anvendeligheden af Wienerkonventionen om salg af varer er udtrykkeligt udelukket Alle uenigheder, tvister eller krav, der udspringer af eller vedrører disse Vilkår og Betingelser, Aftalen og/eller brugen af eller adgang til Tjenesten vil udelukkende og endeligt blive afgjort af den kompetente domstol i bydelen København, medmindre en obligatorisk eller tvingende (international) lov foreskriver en anden kompetent domstol.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Vilkår

Vilkår Vilkår www.cargotrax.eu Definitioner www.cargotrax er et varemærke tilhørende Benco A.S., Stadskanaal (Holland) og en leverandør af en tjenesteydelse platform, der gør det muligt for en registreret abonnent

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere