(OTF *:TTEæStrF:ESZ. (ltry' f*t Poul Andersen. April 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@]B*rTæKæ]I\SZ. @rsr=ryræesæ:t\z. @TB=:TIæIESæ]I=sZ. @]B*ry]EæSæE\Z. (OTF *:TTEæStrF:ESZ. (ltry' f*t Poul Andersen. April 2003."

Transkript

1 @]B*rTæKæ]I\SZ Nr. L00 April (OTF *:TTæStrF:SZ TNf,ANlUM}YIR.LYSTS SPOR' STR.OSKOPI Dansk Fthistrisk Dansk Fthistrisk (ltry' r',5--"' ÅMATØR-FOTOGRAFN f*t Pul Andersen Dansk Fthistrisk Selskab Dansk Fthistrisk Selskab Dansk Fthistrisk Selskab

2 Der blitzes fr Objektiv! b h,

3 Indhld 2 Objektiv nr.100 Tune Laug 10 ' Schwåbische Presswerk' - m Retina g manden bag det, August Nagel 3. del Svend Frederiksen 22 Om ædeltryksprcesser del Ftgravure & gummitryk Nina Lemming & Kurt Nissen 28 Permanente billeder L. del Wrten Ryhl-Svendsen 36 Af en ftentusiats ptegnelser - ftgraf i 'mørke' Flemming Anhlm 38: 'DRJ & S. F[LM' Filmftgrafen Herman Valdemar Christensen Marguerite ngberg 4l 'FOTOGALLRIT- 45 'BOG- &, U:IISTILLINGSOV*TALA' 54 'SAV{LRI}XLLN- 58' 'I}IT & NAT' L."d, ål:t$åfffil.l:rn,ing 63 'SPALTLUK RN* Layut & redøktin: Flemming Berendt

4 @lf{*rrææcæ\r Tune Laug 'Fr at give vre Meddelelser et mere præsentabelt Udseende, har vi lsdet trykke et Hved psa vrt Duplikatrpapir. Frhaabentlig vil man synes m det, g alt efter persnlig Opfattelse kan møn j udtale OBJKTIV med tryk pøa fgrste eller sidste støvelse, g derved kmme til t frskellige Betydninger af rdet. OBJKTIV vil blive sendt til medlemmerne, naar der er Behv fr det g Stf til en udgøve'. Denne erklæring std at læse i Meddelelser fra Dansk Fthistrisk Selskab - Ultim august Hvedet bestd af rdet 'OBJKTIV', g redaktøren hed Flemming Andersen, med senere navneskift til Flemming Anhlm. Selskab-medlemsinfrmatin', nr. 1,2 g 3 i marts, april g maj 1976, hvrefter fulgte Objektiv nr.1. I begyndelsen udkm Objektiv med en måneds mellemrum i vinter-halvåret, g fyldte kun ngle få sider. Bladet blev skrevet på skrivemaskine g trykt på duplikatr g farvet papir: rsa, gult eller med 6n hæfteklamme i øverste venstre hjøne. Frsiden var frtrykt med titlen 'OBJKTIV' skrevet på den måde vi kender det den dag i dag. I det første nummer mtales en kmmende auktin, en DFS's første udstilling i Sparekassen SDS på Strgget i København, en bgudgivelse samt plysninger m en i Nrge. Flemming Andersen har hermed fra starten taget hul på flere af de temaer vi kender fra Objektiv. Fra g med nr er ftgrafier gengivet i Objektiv, g bladet er blevet mere fyldigt, nu gså med længere artikler. I dette nummer 'Nget m Retina'. I denne peride vkser tidsskriftet til sider. Trben Lind g Flemming Anhlm. Fra meddelelser tit fagtidsskrift. Den allerførste meddelelse til DFS.'s kmmende medlemmer er den artikel, sm Trben Lind franstaltede i Plitikens ftspalte g sm resulterede I at 6-7 ftentusiaster meldte sin interesse, hvrved DFS blev stiftet den 2. december r97 5. I den spæde pstart var det specielt Trben Lind, selskabets første præsident g Flemming Andersen, kasserer g udgiver af vre meddelelser, sm std fr prmveringen af selskabets aktiviteter. Herefter var det Flemming Andersen sm std fr det næste tiltag: det krtfattede 'Dansk Fthistrisk Flemming Berendt. fter Objektiv nr. 20 blev redaktinsstaffetten verdraget fra Flemming A til Flemming B, vres trfaste, mangeårige g nuværende redacteur Flemming Berendt. Også han henvendte sig direkte til læserne i 'sit' fgrste nummer: Flemming er på 2

5 jagt efter riginalt, nyt ft-stf g lægger allerede her vægt på kntakten til udlandet, samt betydningen af et strt kntaktnet i Danmark. Disse kntakter har han til stadighed udbygget til str gavn fr Objektiv. Dette ses bl.a. af den aktive medvirken fra mange skribenter der i samarbejde med Flemming gennem årene har leveret et væld af dybdebrende artikler indenfr såvel teknik sm billed- g fthistrie. Her er tale m nget af en kick-start: Objektiv blev nu med sine 30 sider endnu mere mfangsrigt, g det var gså ved denne lejlighed, september 1981, at Flemming intrducerede det velkendte brune kraftige mslag. t andet strt fremskridt: Objektiv trykkes nu 'ude' i byen, g tidsskriftet får et ISBN nummer - fra g med nr april 1983 trykkes Objektiv nu på begge sider af papiret, g Flemming har hermed udvidet tidssknftet til dets nuværende størrelse: ca. 68 sider. I numm er 26 intrduceres vi gså fr de smukke indklæbede farveftgrafier, nget der ftest kunne lade sig Øre takket være velvillige spnsrer. Senere blev det til tider Øknmisk verkmmeligt at få midtersider trykt i farver, hvilket har givet tidssknftet et strt løft, f.eks. i gengivelsen af de meget smukke gamle mahgnikameraer g daguerretypierne i deres fltte etuier g rammer. Man har vel 10 fingre! Skrivemaskine m.m. I de første mange år var psætning g prduktin af bladet præget af håndarbejde. Til g med nt.46 t 1989 blev artiklerne skrevet på skrivemaskine. fter renskrivningen fulgte et m/jsmmeligt arbejde med letraset/verskrifter samt pmåling g psætning af siderne. Flemming har siden regnet ud at denne manuelle fremgangsmåde tg 3-4 gange så lang tid sm dagens psætning på cmputer. Tænk bare på, at hver gang man pdagede selv en lille fejl,- så skulle man enten klippe g klistre eller skrive hele siden m! Cmputer m.m. Da cmputeren hldt sit indtg skrev Niels-Ove Rlighed, Hjørring, i mange tr materialet ud i spalter på sin cmputer g sendte det tilbage til Flemming, sm derefter satte teksten p sammen med billederne. nkelte medlemmer har gså igennem mange år lagt raster i billederne - en vanskelig prces uden prfessinelt udstyr. Det skal her nævnes at især grafiker Jhn Philipp g ftgraf Pul Pedersen med str dygtighed har bidraget med mange fltte gengivelser i Objektiv. Også pakning g distributin er undergået frandringer: n vergang samledes vi ngle stykker sammen med redaktøren hs bgtrykkeriet 'Tbem' på Vesterbrgade i København. Opgaven kunne så være at klistre et ftgrafi ind, eller ilægge en ekstra meddelelse. Derefter skulle Objektiverne kuverteres g samles i papkasser. De tunge papæsker blev derefter båret ud til redaktørens fltte bil, en Wartburg - hvrefter vi i den tungtlastede bil tøffede p ad rampen til pstindleveringen på Kalvebd Brygge. Flemming har i sit redaktinsarbejde plevet mange vergangsfrmer mellem det manuelle g det cmputerstyrede arbejde. Fr at få et indtryk af de mange mmenter ved prduktinen af Objektiv vil vi i det følgende afsnit præsentere arbejdsgangen fr prduktinen af et af de seneste nulffe. Fra id6 til færdigt tidsskrift - et hldarbejde Det begynder med en A4 mappe med 68 tmme plastikcharteks. Prduktinen af et enkelt nummer af Objektiv strækker sig ud ver de måneder, der går mellem hver udsendelse. Fundamentet bygger på, at Flemming gennem årene har udviklet et meget strt persnligt kntaktnet, g han har g rligt indsamlet, g ved mdtagne fræringer, udvidet sit arkiv af ftdkumentatin g litteratur. Den endelige sammensætning af stffet til et nummer af Objektiv bliver således en kmbinatin af impulser udefra, samt en nænnere vurdering af: Hvad ligger der af stf, sm passer sammen. Sm en verrdnet pdeling tilstræber 3

6 Der kuverteres g Pakkes. D e ri ginale ft grafie r indklæbe s. De mange ark srteres autmatisk på maskine. Her skæres tidsskriftet til. Det var alt fr denne gang... 4 FB & TL er klar til afgang - 'fiskebilen' er på vej.

7 Sigfred Løvstad på Sigfred Løvstad med en serie I'{ellerød,kameraer. t temanummer blev grundlagt. Drte Pedersen på Niels R. Jensen verrækker et temanummer tii A. Walsted, Arbeidermuseet. Sven-Olv Sundin på Inga Baldvinsdåttir På Swante Warfinga på besqg. F 5 Bjarne Meldgård mdtager 3 indbundne temanumre.

8 Flemming at frdele fthistrie g ftteknik ngenlunde ligeligt. Redaktøren har adskillige id6er g påbegyndte artikler i 'skuffen' - på samme måde sm ved temanulffene der planlægges 1-3 tr før udgivelsen. Han reserverer sm regel 2 dage m ugen til research i København / i prvinsen / g ved rejser i udlandet, g kan på denne måde finde stf til både artikler g temanurffe. Resten af ugen går med læsning, skrivning, telefneri.tg, samt krdinering g psætning af tidsskriftet. Originalartikler fra den enkelte skribents interessemråder, artikler fra frskere g fagflk, g versættelser til dansk, alt det bringer spændende g vanskeligt tilgængeligt stf frem til læserne. Det kan vi bl.a. takke Lars Schdnberg- Hemme, Svend Frederiksen m.fl. fr. Udver artiklerne redigerer Flemming en række servicerienterede spalter sm'spaltelukkeren' med krte nyheder af fthistrisk interesse fra hele verden, bg- g udstillingsmtale, 'samlerdillen' sv, sv. Annncerne er fruden øknmisk støtte - et fthistrisk kapitel fr sig. I de første tx med meget fine fts eller tryk. Her frnemmer man den gamle redacteurs frkærlighed fr bløde kurver... Når alt er klart sætter Flemming i dag selv tekst g billeder sammen på cmputeren, printer det ud, g sender riginalerne til trykkeren. Næste nummer kan nu lægges p på strygebrædtet. Til v enstre stry gebrædtet Sm en hjælp til verblikket har Flemming knstrueret et strygebrædt, eller rettere sagt 4 af slagsen, hvr bladets sider kan lægges p i rækkefølge j fr. ftgrafiet. Redaktøren er ankermanden der har tjek på prduktinsplanen g samler alle trådene. Krt sagt: et fuldtidsarbejde! Det invlverer gså Flemmings kne Gerda, sm hver mrgen henter breve i pstbksen, så redaktøren kan kmme hurtigt i gang med dagens arbejde. Cte Cuculiza g fruen m.fl. er krrekturlæsere på tidsskriftet. Hermed er vi fremme ved hldindsatsen sm er så vigtig fr redaktinsarbejdet. Man behøver blt at tage ngle enkelte Objektiver ned fra hylden fr at se bredden af engagement fra DFS's medlemmer. 6 Temanumre Det dybdebrende arbejde kmmer rigtigt til sin ret i de ambitiøse g velunderbyggede temanumre. Her flr vi samlet specialviden g spændende terier. Indtil nu er det blevet til 14 temanumre, hvr Flemming, enten sm skribent eller redaktør sammen med en række fagflk, heraf mange medlemmer af DFS har skabt disse specialnulffe. Sm man kan se af frrdene er det et betydeligt strt antal mennesker g institutiner ikke mindst Danmarks Ftmuseum, sm han på vegne af DFS har kunnet takke fr støtte g hjælp. Med 'Lysets spr' (1989), g 'Lysavlede fuldtegninger' (1999) er vi helt tilbage til den magiske tid mkring fremkmsten af muligheden fr at fasthlde et billede. Teknik g fthistrie er tæt frbundne sm appelerer til mange ftinteresserede. Vi hører m spændende levnedsfrløb, tekniske innvatiner, g frskellige grene af ftbranchen, samt priser g vilkår fr frskellige periders ftgrafer. Temanumrene er fyldt med fte meget smukt gengivne ftgratier: 'Stereskpi' ( det første temanummer). 'Kannftgrafen ' ( ), 'Panrama' (1992), 'AmatØrftgrafen' (1993),'Jens Pul Andersen' (ree4).

9 'Kinematgrafiens udviklingshistrie' (1995), 'Prtræt af en samler' (1997), 'Vigtlånder' (1998),'Zeiss' (2001),'Farveftgrafiets histrie' (2002). Med særlig vægt på billedsiden skal nævnes: 'Kjøbenhavn-dengang' (1996),, hvr ftgrafierne er gengivet i et ualmindeligt flt tryk, g 'Peter lfelt' (2000). Meget materiale g billeder er gravet frem til belysning af en af Danmarks stre ftgrafer. Temanumrene udgør en meget fin kilde til frdybelse fr DFS's medlemmer, g faktisk kan vi glæde s ver at have endnu flere 'temanumre' til rådighed, da længere artikler fte frdeles ver flere numre af Objektiv. 'Radaktør sqges: Ftentusiast 8'blæksprutte' med strt verblik g sans fr detaljen samt det kuriøse. Du skal være gd til arbeide g til at knytte kntakter g tale varmt fr vr sag. Du skal aktivt bistå DFS's bestyrelse med freningsarbejde - hlde tæt g aktiv kntakt med Danmarks Ftmuseum g vennefrening, samt prethlde g udbygge frbindelsen til flest mulige kntakter af fthistrisk relevans. Sidst men ikke mindst skal du kunne afsætte ubgrænsede mængder fritid samt have baglandet i rden med din kne'. 'Ft ingen fremtid - uden frtid' Der arbejdes på et temanummer m Kehlet Stella Nva. Redaktørjbbet - en str tak til Flemming! Flemming har gennem sit mangeånge virke sm ansvarshavende redaktør af Objektiv en meget str andel i bladets udvikling g dermed gså haft betydning fr DFS's høie medlemstal g mange aktiviteter. Set i relatin til landets størrelse er der p.t. næppe nget land der har en fthistrisk frening med så mange medlemmer g et så mfangs ngt fagtidsskrift. t tidsskrift sm i dag er mdrejningspunktet fr vre aktiviteter i DFS. Det er igennem årene blevet til mere end sider fthistrie - en livspgave fr Flemming, sm fr gdt 20?r siden blev Øknmisk uafhængig g hermed kunne hellige sig sin interesse fr fthistrien g dens beskrivelse. Det er svært at verdrive betydningen af Flemmings stre arbejdsindsats. Hvis man på baggrund af hans hidtidige indsats skulle udarbejde en jbannnce, kunne den se således ud: 7 Ny e muli g he de r eft erf rs ke s. Ft: Pul Pedersen. pilg. T stre prfiler har præget arbejdet med Objektiv g kmmunikatinen i DFS: Flemming Berendt g Flemming Anhlm. Sidstnævnte indledte denne jubilæumsartikel, g han skal gså afslutte den. I sin hyldest til: 'den evigunge gamle redaktqr g pdagelsesrejsende i anledning af tredsaarsdagen' sammenfatter Flemming Anhlm på smukkeste petiske vis Flemmings g Gerda's mfangsrige arbejde med Objektiv, (her gengivet i uddrag):

10 ,,. J rfumteb æ(fiøn ffittigt redigerer Mrgerlgry tit Mi"dnøtsLtkkgn s[øør. frø Døt hedste ftbtød frøn s [erterer, tre-fire Stykfur 6ti'r det ti[ ftrtert øør. fir ai sm 6tin[e l{øns i MØrke fømfer, fiar fttrnming øtting k[ørt i sit Arft, [et er utrfigt, ftø deru Møn[ dg sømfer, det fm ai fæse m i OtsIKfI'I/. Men. fer er øndre sitrer rted fians Qerning, fiarufører rundt med Rit, mtdtg, med fty ti[ Leruingrød, I{ødsund, eøris g I{erning, tif Aørfr.us, Ofense, - frø tsy tit By g finder g ømfe Møruus kgipter, R lg er g fr,ng, sm øndre trede ør Sfut, Det frpdder, møn sqøtfinfe hak rnml sflger, 5{øn sflgte, g fiarufønft en,i{ø6ørt n uunfrtærtw,f æ[p t, te[efnen, 9{øru ringer [gtry runft i Øst g '/ut. n, endnu 6edre 9f ætper er dg lqnen, fru Qerdø øttsøø, fiuru er ft'gdt 6edst. 9{øn 6ti'r fr(æ[et øf sin turtøffue, føør [ejfig f/emme[ørtet MøI her Døg Sereret efegønt øf grttsets frue, Sm ftemming strøfu frtærer mef Befrag, Af Møn[ sm ffemming er fer ikk rnøngq g rrum rnøø søu, fet er [ø et 9{etd, øt rletp i fiar fmnet Bereru[t føngø fr ø[t fiangørfr s støør aii jtd.,{ais frir er ruget tif øt aæ[e gørten, Søn syn's jeg ai skg.t ffikfu fferrrrøngs Skgat, Mens i,r646igfrid ai synfu:r fsnerl fr fiarn sm skød ssn møngef[tte Mø.ø[. Til Flemming B fra Flemming A' 1989.

11

12 'Schwåbische Presswerk' - rr Retina g manden bag det, August Nagel 3. del Svend Frederiksen Retina IIIS med Xenn 1,9/ 50mm' Vendepunkt Året 1954 bliver et vendepunkt fr Retina serien. vlutinen er bragt til ende, g det prindelige kncept frladt. Den ppulære serie er blevet mderniseret. Der er str interesse fr at kunne ftgrafere med flere frskellige brændvidder, så de nye mdeller er udstyret med sekslinsede bjektiver, hvis frreste linsegruppe er mnteret i en bajnetfatning. Det gør det muligt at skifte til andre brændvidder ved hjælp af en såkaldt satsptik. Til rådighed er (ved siden af den nrmale brændvidde på 50mm) en vidvinkel på 35mm g en tele på 80mm. Der kan vælges mellem Xenn C fra Schneider eller Helign C fra Rdenstck. De kan anvendes på alle Retina'er med gstavet c i mdelbetegnelsen, i første mgang IIc g IIIc. Det er dg ikke muligt at mntere frntgrupper i flæng. Kun Schneider kmpnenter 10 passer på apparater,, sm er slgt med et Scneider Xenn sv. Det er der ikke nget sært ved, fr bag lukkeren sidder j en linsegruppe, sm skal passe til den udskiftelige, frreste linsegruppe. Zeiss indfører et lignende system på Cntaflex i 1956 med de såkaldte Pr-Tessar kmpnenter. På IIIc er der en indbygget lysmåler med efterfønngsviser. På den kan man aflæse en ekspneringsværdi (V). Tid g blænde er kblet sammen, g der er trlfgjet en V skala: Har man ved en given belysning stillet ind på en V, kan alle relevante kmbinatiner af trdl blænde vælges ved at dreje de sammenkblede blænde-/ lukkertidsvælgere. Fr at fh det til at fungere er skalaen fr lukkertiderne ændret: Den er vendt, så man nu får hurtigere tider, nårr skalaen drejes med uret. Samtidig er den nye inddeling indført med tiderne g 1.

13 Blændeskalaen er uændret: Drejes den med uret, får man en større blændeåbning. Kameraernes design er ændret til en mderne afrundet frm, g den veltjente klapmekanisme er sendt på pensin. Der er stadig en bælg, men den er skjult bag en smart aluminium indfatning. Huset er nget større end på de hidtidige mdeller, men apparuterne er tiltalende g elegante. Der kmmer gså et Retina I b i samme design. Der er stadig en klap, sm kan lukkes efter brug, så linse g centrallukker er beskyttet md stød g snavs samtidig med, at apparatet fylder mindre. De mderniserede mdeller pnår str ppularitet, g der bliver tale m en betydelig salgssucces. Men man er havnet i en blindgyde: Alle muligheder vil snart være udtømt! Det mderniserede Retina: Bælgen er nu skjult bag en aluminium indfatning. Type 019. Sandhedens time Det gør ndt at skulle indrømme det, men der var faktisk mange ulemper ved det nye kncept. Plus: Det var nu muligt at ftgrafere med frskelli ge brændvi dder. Minus: Frntelementerne var stre g tunge. Afstandsmåleren passede kun til 50mm brændvidde. Der kunne ikke udvikles yderlieere brændvidder. Plus: Det var et kamera i mderne design s flt finish. Minus: Det var blevet fr strt g tungt Kvaliteten var knap så gd sm på de tidligere mdeller. Plus: Der var lysmåler på Itrc. Minus: Lysmåleren var ikke kblet til lukkertid/ blænde. Det anvendte V system var ikke særlig praktisk. Det er måske uretfærdigt at sige, at V systemet ikke var praktisk. Deckel havde frsynet sine lukkere med dette system, sm teretisk set var enkelt g lgisk. Men det blev aldrig ngen succes. rfarne amatørttgrafer syntes, at det var nget pjat. De mindre erfarne var frvirrede på et højt plan! Systemet faldt krt g gdt ikke i ftgrafernes smag. Afstandsskalerne til henhldsvis 35 g 80mm. Selv m det nu var muligt at ftgrafere med brændvidder fra 35 til 80mm på sin Retina, var det ikke så mange, sm benyttede sig af det. Man kan sige gdt det samme, fr når man i dag får f.eks. et IIIc i hånden, så slår det en, hvr upraktisk l/sningen er. Frntelementerne er ufrhldsmæssigt stre g tunge. n Lngar-Xenn med en så beskeden ydelse sm en brændvidde på 80mm/ blænde 4, har en diameter på 60mm g vejer 200gram. Det passer ikke til afstandsmåleren, så når man har indstillet denne. skal man aflæse skalaen fr den nrmale brændvidde (50mm) på versiden af fkusringen. Så vender man apparatet ind md sig selv, hvrved t skalaer på undersiden bliver synlige; en fr 35mm g en fr 80mm. Man vælger den rette g stiller nu ind på den målte afstand. Det virker i dag sm en håbløs metde g var det vel allerede ved intrduktinen af de nve mdeller. 11

14 Med Cntaflex g de tilhørende Pr-Tessar'er var det trds alt en anden sag. De var tilsvarende stre g tunge, men sad på et spejlreflekskamera, så der var fkuseringen ikke nget prblem. Det man indstillede i sggeren, var det, sm km på billedet. At afstandsskalaen ikke passede, var til at leve med. Desuden var der en mregningsskala på Pr- Tessar'en. Høj kvalitet? Hvad kvaliteten angår, var der især prblemer med hurtigptrækket. Optrækkets arm sad nu i bunden af apparatet. Man havde knstrueret en impnerende mekanisme, sm verførte arrnens bevægelse til tilm g lukker. Den invlverede ikke mindre end tre tandhjul, tre tandstænger g t aksler, hvraf den ene blev frlænget, når man lukkede klappen p. Prblemet var, at man havde gjrt delene alt fr spinkle. Belastningen fra lukkeren er str, når den skal spændes, g man havde tilmed lavet de t af tandstængerne i 0,8mm messing. De kunne ikke hlde. Får man i dag fat i et eksemplar af de mderniserede Retina'er, kan det se ud sm nyt g være velfungerende, men det lever på lånt tid. Tandstængerne er slidte g defrmerede på dem alle g kan bryde sammen når sm helst! Det kan lyde sm en verdramatisering: Lidt slidtage på et næsten 50 år gammelt, fint kamera må vel frventes? Men tandstænger g tandhjul skal være dimensineret så de ikke slides, ellers kan frfaldet sætte ind lynhurtigt. Det begynder med, at armen til hurtigptrækket binder lidt på tilbageturen. På det tidspunkt er slaget tabt g et sammenbrud er nært frestående. På mdellerne Ia g IIa, sm nu skulle afløses, er der en lignende mekanisme, men tandstængerne er her af l,2mm stål g bliver ikke slidt. Der er tale m en fadæse! Heldigvis er de eksempl arer af B- g C mdellerne, sm nu finder vej til samlere verden ver, næppe brugt ret meget, g da slet ikke i de sidste åtr. Alligevel er prblemet så strt, at der den dag i dag leveres reservedele til disse mdeller, ikke af Kdak selvfglgelig, men af et amerikansk firma; Farg nterprise. Firmaet har fr et år siden åbnet en afdeling af sin internetbutik i Tyskland. Den famøse tandstang kan rekvireres der, men den er dyr: 30 ur (ekskl. frsendelse). 12 Om læderbeklædningen hed det flt i fabrikkens beskrivelse, at den var 'trpenfest'. Sandheden var, at der blev anvendt imiteret skind af en ikke særlig hldbar kvalitet. Det gælder især fra 1958, hvr et nyt materiale blev indført. Det sidder til gengæld gdt fast. Det kan give ngle prblemer når en reparatin gør det at fjerne beklædningen. Sm på de fleste kameraer er en del skruer gemt under beklædningen, så kmbinatinen stærk lim/ dårlig beklædning er meget uheldig! Det var gså beklageligt, at ngle af de graverede skalaer blev erstattet af tynde påskruede metalstrimler med trykte tal. Det gik lidt ud ver stilen. Meget af dette (V systemet, det imiterede læder g skalaerne) var typisk fr udviklingen i den tyske ftindustri, g er altså ikke et specielt Retina fænmen. Men det harmnerede dårligt med den traditin fr hgj kvalitet, sm virksmheden havde arvet efter August Nagel. Alligevel sælges der ver apparater på tre 2rr ( ), fr velstandsstigningen havde skabt et kæmpestrt behv fr kameraer, g de nye mdeller Ib, IIc g IIIc var ngle meget fltte kameraer. Desuden vælger mange amatører det sikre g sig til de tyske fabrikkers renmm6. Nye brændvidder: Retina IIIc type 021 med lngar Xenn C. Retina Refleks 'C' Midt i periden, i 1956, kmmer Retina Refleks. Mdellen er tæt knyttet til C-mdellerne, fr bjektiver g frntelementer er de samme. Det er det første spejlreflekskamera fra Kdak-Nagel, g er egentlig et enkelt g tiltalende apparat. Men det

15 Karl Ott Kemmler's katalg. havde fra IIc g Itrc arvet ngle dårlige sider, især begrænsningen i udvalget af brændvidder. Man var kmmet ud ver prblemet med afstandsmålingen, men lysmåleren er stadig ikke kblet med tidl blænde. At kmbinere et spejlrefleks kamera med en centrallukker var desuden en skæbnesvanger fejltagelse. Mere m det under afsnittet m S-serien af Retina Reflex, sm adskiller sig fra det første spejlrefleks kamera ved at have 'ægte' udskiftelige bjektiver. Fr C-serien er tiden ved at rinde ud efter fh år,, enden af blindgyden nærmer sig. IIIS Skulle man videre, måtte der skabes nget helt andet. t nyt kncept førte frem til et målsbgerkamera, ms, med udskiftelige bjektiver med bajnetfatning samt et spejlreflekskamera, Retina Refleks S, ligeledes med udskiftelige bjektiver. S- mdellerne havde en Synchr Cmpur lukker bag bjektivet g blænde i hvert bjektiv, så der er tale m ægte udskiftelige bjektiver. Retina ItrS blev markedsført med et verbevisende salgsslgan: "Retina ItrS kan ganske enkelt alt, g kan alt ganske enkelt". Dette udsagn var faktisk rigtigt. Det var et apparat i ægte Retina stil, dg med fast frnt (ligesm det havde været tilfældet på Retinette mdellerne siden Det lignede grangiveligt flere Retinette mdeller). Det var særdeles vel udstvret: Sekslinset standardbjektiv fra Schneider eller Rdenstck med lystyrke fl,9 eller et firelinset f Udskiftelige bjektiver med bajnetfatning i brændvidderne 28,35, 50, 85 g 135mm 3. Kblet afstandsmåler 4. Afstandsmåleren passede autmatisk til skiftende brændvidder (i mdsætning til Retina IIc g Itrc) 5. Kblet lysmåler med Selencelle 6. SBger med udlignin g af parallakse 7. Lysrammer til brændvidderne 35, 50, 85 g 135mm. Lysrammerne skiftede autmatisk til krrekt billedfelt ved bjektivets mntering. Separat var kun nødvendig til 28mm 8. Objektiver med visere, sm autmatisk indikerede dybdeskarphedsmrådet ved den indstillede afstand. Det er en impnerende række egenskaber, g Retina ms vergik alt, hvad man havde set tidligere. Den kblede lysmåling fungerer sm et lukkertidspririteret system med en ret indviklet mekanisk kbling af lukkertider g blændeværdier via et planetgear i Sychr Cmpur lukkeren. Men det virker alligevel mere verbevisende end V systemet på C-mdellerne. Retina ms blev prduceret fra 1958 tll 1961 i eksemplarer, så det var ikke ngen str salgssucces. Der blev gså fremstillet et Retina IIS, men kun i eksempl arer. Det adskilte sig fra ItrS ved ikke at have udskifteligt bjektiv. Desuden havde det frntlinse fkusering, g kun delvis udligning af parallakse. Hvrfr blev ItrS ikke accepteret? Frklaringen kan måske være den enkle, at de ellers trfaste Retina fans ikke kunne frlige sig med, at det nu var slut med den fikse, beskyttende g pladsbesparende klap! n anden frklaring kan være, at tiden var inde til at skifte til spejlrefleks. Fr den sidste frklaring taler de fltte salgstal fr tre mdeller i en samtidig serie af spejlreflekskameraer. De havde udskiftelige bjektiver, sm var næsten identiske med dem til Retina ItrS. Objektiverne fra Retina ms kunne uden videre anvendes På spej lrefl eks m del I erne.

16 S bj ektiv e rne s dyb des karp hedsv is e r e. tclt(e Ut Ta q re N \\W/ '[rydak Objektiverne fra spejlrefleksapparaterne kunne derimd ikke udnytte den kblede afstandsmåler på Retina ItrS! Der var mange valgmuligheder, men gså en del frvirring mkring bjektiverne: Rdenstck urygn urygn Helign Ysarex Rtelar Rtelar Schneider 2,8/ 30 Curtagn Curtagn 2,81 35 I,9/ 50 Xenn l,9l / 50 Xenar 2, Tele Artn 4/ 85 4/ I35 Tele Xenar Tele Xenar 4.8/ 200 I Helmuth Nagels "Zauber der Kamera" nævnes desuden et urygn I Mc Kewn's nævnes et Tele Artn I Karl Ott Kemmlers 'Kdak und Naeel Kameras' nævnes et urygn2,s/ 35. L4 De gvnge plysninger er taget direkte fra Kdaks brugervejledninger. Der er altså ngle begrænsninger mht. udnyttelsen af bjektiverne. Det er gået ud ver Retina IIIS, fr der er ngle bjektiver, sm ikke kan bruges på ItrS eller sm kun kan bruges med begrænsninger. De 'ægte' Retina ItrS bjektiver var nemlig lidt dyrere at fremstille, g Kdak-Nagel har ikke ønsket hs Deckel at indkøbe mange tusinde frdyrede bjektiver fr at sikre deres anvendelighed på et kamera, sm ikke blev slgt i mere end eksempl arer. Hs Vigtlånder gør et lignende frhld sig gældende. Bajnetfatningen på bjektiverne til Bessamatic g Vitessa T ligner hinanden g ligner gså Retina S bjektiverne, men kan ikke anvendes indbyrdes.

17 Retina Reflex 'S' Årene frem til 1958 har været en turbulent tid i Kdak-Nagel's knstruktinsafdeling. Firmaets tre Retina'er, Ib, IIc g IIIc sælger gdt, men tiden rinder ud, g man arbejder på at peppe mdellerne p. De nye mdeller kmmer til at hedde trc g mc. Mdelbetegnelsen er altså næsten den samme. g den dag i dag er der vild frvirring hs kgbere g sælgere, når man skal frhlde sig til det lille g det stre C. Apparaterne er nemlig gså næsten ens: Kun de større g lysrammer fr tre brændvidder adskiller stre C fra lille c. Det viser sig da gså, at det ikke er nk til at redde salget (men i dag er både Retina trc g mc meget efterspurgte blandt samlere ). Samtidig arbejder man sm allerede beskrevet på nget helt nyt: S serien. Med ItrS sadler man helt m g er på vej med rigtige udskrftelige bjektiver, sm gså kmmer til at passe til en helt ny serie spejlreflekskameraer. Det første hedder selvfølgelig Retina Reflex S. Det fikse lille Retina Reflex bliver pgivet, det samme sker med trc efter en prduktinstid på under et år. Retina ItrC får et par år mere på markedet, men sælger ikke så gdt. Hvad væffe er, Retina ms bliver sm allerede nævnt heller ikke ngen salgssucces. Tilbage er spej I refl ekskameraerne. Tre mdeller afløser hinanden: Reflex S, Reflex III g Reflex IV. De er til gengæld en str succes. På tte år sælger man ver apparater. Retina Reflex IV alene fremstill es r eksemplarer på tre tr. Det er mere end ngen anden Retina mdel. Markedet er nærmest eksplderet. Vi er midt i 60'erne, velstanden stiger g stiger, g alle vil have et spejlreflekskamera. De tre mdeller er næsten ens, men Reflex IV er det mest raffinerede med indspejlede ekspneringsdata r søgeren. Men det er ikke fremtidens kamera; det bliver tværtimd Kdaks sidste 'rigtige' Retina. Igen er man havnet i en blindgyde! Der er udskiftelige bjektiver, men centrallukkeren sætter grænser. Ligesm andre tyske spejlrefleksapparater på den tid er Retina'erne kldsede. Man har bevæget sig langt væk fta August Nagels visiner m det fikse, kmpakte kamera, sm kan tages med veralt. I de sidste ti år har man ikke kunnet finde på andet end at gøre tpdækslet højere g hgjere, så apparaterne til sidst er helt grteske. Retina Refleks IV er et veludstyret kamera af h61 kvalitet (trds alt). Det tager fremragende billeder sm altid takket være Schneider bjektiverne. Men fr at sige det lige ud: Det er samtidig et misfster. Den mekaniske knstruktin er en rædsel. Reparatinsarbejde et mareridt! Indviklet knstruktin Det er centrallukkeren, sm står i vejen fr en rdentlig løsning. Man frtsætter med næsten uændrede Synchr Cmpur lukkere. Frdi den sidder fran spejlet, er lukkeren i vejen fr sggerbilledet; altså må såvel lukker sm blænde hldes åbne. Synchr Cmpur lukkeren bliver derfr mdificeret til frmålet. Men når lukkeren står åben fgr ekspneringen bliver det nødvendigt med en ekstra klap bag spejlet fr at hlde filmen i mørke. Når der skal ekspneres må lukkeren først lukkes, inden klappen vippes p. Når så lukkeren er lukket g klappen vippet p, kan man straks åbne lukkeren igen fr at ekspnere filmen. Lyder det skørt? Det er det! Nu er det j ikke specielt Retina Reflex, sm er unbdvendigt kmpliceret. Knstruktinen svarer fuldstændig til en lang række mdeller fra Zeiss (Cntaflex), Vigtlånder (Bessamatic), Agfa (Agfaflex), Tpcn (Unirex, sm endda havde returnerende spejl) g flere andre. Takket være den høje kvalitet hs Kdak AG Stuttgart virker den kmplicerede mekanik imidlertid upåklageligt, g står ikke i vejen fr en str salgssucces i første mgang. Har man købt et Retina Reflex, g er så uheldig, at det gttr r stykker, er det ganske vist en dyr affære at få det repareret. Inskriptinfra periden lige efter Kdaks vertagelse. 15

18 Men det egentlige prblem med mdellerne er, at hullet i Cmpur lukkeren kun er 22,5 ffiffi, således sm det har været siden type II7 trlbage i Det sætter grænser fr udviklingen af flere bjektiver. Ikke blt Kdak AG Stuttgart, men hele den tyske ftindustri er kørt fast i dette prblem. Centrallukkerne fra de t tyske fabrikker Deckel g Gautier er så fremragende, at de sejrer sig ihjel. Alene på Prntr fabrikken fremstiller man lukkere m dagen i L957! Budskabet m, at der er brug fr et helt andet prdukt, kan umuligt trænge ind. Kdak vver sig ind i flere blindgyder g sig med en række mdeller, sm bærer navnet Retina: Retina Autmatic, Retina I F g tr F. Det er dg svært at få Øie på slægtskabet med de prindelige Retin a' er. Man med belysningsautmatik, men sparer på udstyret i 6vngt; færre lukkertider, frntlinse indstilling, simple bjektiver sv. Til sidst går man så vidt, at man fremstiller huset af plastik (på Retina S 1 g S 2). Man er krt g gdt på vej ver i det meget flkelige Instamatic, med henhldsvis 126- g autl10 kassetterne. Måske mente man, at man dermed fr alvr pfyldte den gamle målsætning: 'Hgj kvalitet fr enhver'? Tæt på! Men man havde måske den rigtige lgsning i knstruktinsafdelingen mkring Wlfgang Ort, knstruktør hs Kdak AG, Stuttgart har i tidsskriftet 'Phtgrafica Cabinett' ( hæfte I7, L999) beskrevet et RTINA-FLX med spaltelukker, sm kunne være sat i prduktin. Det var Kdak i Rchester, sm satte en stpper fr denne mdel. Amerikanerne var verbeviste m, at 135 frmatet allerede var verhalet af 126 frmatet, så man berdrede i stedet fabrikken i Stuttgart til at prducere Instamatic mdeller! Festen slutter Histrien slutter altså med Retina Reflex IV. Der var gennem man ge tr pbygget en utrlig respekt fr prduktnavnet Retina, men nu ville alle have japanske kameraer. Vi kender histrien: På de tyske fabrikker afviste man i lang tid med str selvsikkerhed den japanske knkurrence. Man kncentrerede sig m at bekæmpe den gennem anklager m, at der var tale m uværdige plagiater l6 af gde tyske prdukter. Dem var der gså en del af, plagiaterne, men med Nikn F blev der allerede i 1959 indledt en helt ny æra.i Vesttyskland så man ikke advarselslampen, før det var fr sent. Man med en masse nye mdeller, sm var billige g i mange tilfælde af ringere kvalitet end den, sm havde gjrt den tyske ftindustri berømt. Det frbedrede selvfglgelig ikke situatinen. I Dresden havde man fr længst spret sig ind på en lgsning (Cntax S g xakta), men under de herskende plitiske frhld magtede man ikke pgaven. Asahi var lige i hælene på psttyskerne, g mkring 1960 brød det sm bekendt løs ver hele linien med Pentax, Nikn, Cann, Minlta g flere andre. I1967 stpper prduktinen af Retina Refleks IV. Blt fire år efter præsenterer Olympus deres OM 1. Hvilken ydmygelse havde det ikke været at se de t prdukter side m side hs frhandlerne? Men det undgik man heldigvis, g Retina'ernes renmme lever videre blandt samlere i dag. Litteratur: Flemming Berendt: August Nagel 100 år Herbert Blumtritt: Objektiv nr.25, s Geschichte der Dresdner Ftindustrie Lindemanns Verlas. Karl Ott Kemmler: Naeel und Kdak Kameras. 198å Gisela Kemmler Verlas. Kaltn C. Lahue: Die ntstehungsgeschichte Cntessa-Werke unter ihrem der Stuttgarter Grtinder August Nagel. (Artikel fra F.B.'s arkiv). Cllectrs Guide: Kdak Retina Cameras Petersen Publishing C. James McKewn: McKewn's Cameras 1996 Centennial Pht Service. Hannes Kentmann: Ftinfzig Jahre Retina. (Artikel fra Flemming August Nagel: Helmut Nagel: Berendts arkiv). Uber der Werdegang der Hand-Camera Genptryk fra Club Daguerre. Zaubzr der Kamera Deutsche Verlaes Anstalt. Winnfried Warnke: Kamera ftirs Vlk. Juli 1996 ftmaeazin.

19 n Nagel samling? Kalt C. Lahue: Kdak Retina Cameras. Der findes mange kameraer fra Nagel fabrikken på samlermarkedet i dag. Især fra den stre prduktin af 6x9 apparater, sm gik i gang efter Kdaks vertagelse. Nk så spændende er dg de små 3x4 mdeller. De er til at finde, g nemmest er det at få fat i et Vllenda 48. Der dukker gså et Pupille p af g til, hvrimd det lille Ranca er yderst sjældent. ndelig er der Retina serien, sm byder på mange frnpjelser fr den, der vil samle på de tiltalende små app arater 1. Først g fremmest er de til at få fat i. Da der gennem ca. 35 ttr blev fremstillet næsten tre milliner eksemplarer, g da de var af gd kvalitet, betyder det, at der ligger mange bevaringsværdige apparater g venter i gemmerne rundt mkring. 2. Priserne er mderate. Der er måske ikke så megen prestige frbundet med besiddelsen af et Retina, men fr samlere, sm ikke går så meget p i den side af hbbyen, er det en str frdel, at priserne er beskedne. ndnu! 3. Der er mange mdeller g varianter. Der er masser af udfrdringer, fr der pdages stadig nye varianter. Desuden blev ngle 17 mdeller fremstillet i frhldsvis få eksempl arcr; se skemaet i 2.del. Dette skema er endda 'knservativt' g mfatter kun de gamle kendinge. Vil man studere alle de meget specielle varianter, kan det med held ske på internettet, bl.a. kan det anbefales at besøge hjemmesiden hs The Histrical Sciety fr Retina Cameras, Indiana 4. Der er mange velhldte eksemplarer på markedet. Der er samlere, sm fretrækker apparater, der fremstår sm nye. De er til at finde, men prisen er naturligvis ufrhldsmæssig hbj. 5. Apparaterne er nemme at arbejde med fr den samler, sm gerne selv vil renvere dem. I så fald kan man erhverve apparater til gunstige priser g endda kmme i besiddelse af eksemplarer, sm kan blive meget fltte efter ngle timers frngjeligt arbejde. Hvis man udnytter chancen fr at erhverve ekstra eksemplarer af de mest almindelige mdeller billigt, kan man redde sig reservedele til at dække et almindeligt behv. Mange dele går nemlig igen fra mdel til mdel. 6. Apparaterne fylder ikke så meget. De fleste samlere vil nemt kunne afse plads til en pæn str samling. 7. Apparaterne behøver ikke at samle fr har de catede linser (fra 1945 g frem), kan de stadig bruges med frdel. De fleste har sm bekendt et Schneider bjektiv. Både Xenar g Xenn tager frtræffelige billeder. Tager man farve negativer, betyder det ikke så meget, at der hverken er belysningsmåler eller autmatik, fr film i dag har så stre tlerancer (fra -1 til +3 stp), at man sagtens kan tage vellykkede billeder alligevel. Begynd i midten Det er fte sådan, at fprste g sidste mdel af et fabrikat er de mest begærede blandt samlere. Det svarer fr Retina's vedkmmende til Retina I, type II7 g den sidste mdel med klap 'Retina tre stre C' type 028. De er stadig til at finde, men er sm regel dyre. I mange tilfælde er type LI7 endda i

20 dårlig stand g på type 028 er tandstangen til hurtigptrækket fte meget slidt. Sig så ikke, at der mangler udfrdringer! Begynd hellere i midten: Retina Ia g tra, type 015 g 016 fra l95i er megst smukke g vellykkede mdeller, sm er til at finde, g de er ikke ret kstbare. Med lidt held g ihærdig agitatin kan man måske få familie eller venner til at finde et sådant kamera frem fra skunken til 'fræringspris'. Det er gså muligt at pdrive apparater fta før 2.Verdenskrig. Der km mange mdeller mellem 1934 g 1939, fr der blev hele tiden fundet på små frbedringer. Det gør det til en spændende sprt at nye varianter til samlingen. Hvr finder man dem? Det er fte frdelagtigt at erhverve apparaterne ved anvisningssalgene i DFS, g der kmmer da af g til eksemplarer frem den vej. Men der er ikke nk af dem! ndnu sjældnere finder man dem i avisernes lppemarkeder g Den Blå Avis. Til gengæld kan man finde næsten alle mdeller på internettet. De almindelige mdeller kan erhverves hvad dag, det skal være, medens de sjældnere dukker p af g til. Her må man betale den ægte markedspris, endda i et glbalt marked, samt fte en kstbar frsendelse. Det største udbud finder man på adressen Det kster mell em 20 g 30 dllars at sende et Retina med luftpst fra USA. Det tager I trl 2 uger (glem alt m verfladepst, der kan tage måneder). Dertil kmmer strengt taget tld g mms, selv m pakkerne af g til går igennem sm private frsendelser (gaver). Risiken fr skuffelser er ikke større på internettet end ved en hvilken sm helst anden frm fr handel. De fleste udbydere er utrligt mhyggelige i deres beskrivelser af varen inkl. fejl g mangler. Dertil er de meget pmærksmme på at sende hurtigt g sikkert. Betaling fretages bedst gennem de særlige betalingsfrmidlere på nettet sm f.eks. BidPay g PayPal. lektrniske verførsler gennem egen bank kan ikke anbefales, medmindre bankerne meget snart frbedrer deres service på dette felt. På trds af, at man ved bestillingen i banken betaler et gebyr, er der str risik fr, at 'ngen' gør indhug i kapitalen inden den når frem. Det er vistnk de invlverede amerikanske pengeinstitutter, sm tager 18 sig betalt uden næffnere specifikatin. Vil man invlvere sin egen bank gøres det bedst ved, at man ftr udstedt en dllarcheck, sm så sendes med psten. r sælgeren et firma, sm er autriseret til at mdtage betalingskrt sm Visa eller MasterCard, kan man betale direkte uden mkstninger. Man hæfter ikke fr evt. misbrug, sm næppe frekmmer ftere her end ved en alm. Dankrt terminal. Der er bay afdelinger flere steder bl.a. i Tyskland g ngland, men den amerikanske afdeling har langt det største udbud. Sælgerne sidder af g til i urpa, Canada, Australien eller Japan. Det er en plevelse i sig selv at sidde i Danmark g deltage i en auktin, sm fregår i USA m et kamera, sm sælges af en mand i f.eks. Australien. Men det virker! ndelig er der stadig ftfrretninger herhjemme, sm kan tilbyde apparater til samlere, men de bliver færre g færre, g Retina har de ikke så meget af. 'Sjældne mdeller' Der blev fr ngle måneder siden udbudt et Retina I type 118 kamera på internettet. Apparatet var udstyret med et Tessar bjektiv, hvilket fik samlere i hele verden til at gil amk. Der blev i trediverne slgt apparater af type 118 med Tessar. Det kendteste var uden sammenligning det, sm dmund Hillary tg med p på Munt verest i 1953, men ingen katalger nævner denne kmbinatin. Mdellen var nrrnalt frsynet med Xenar eller ktar: Der var måske tale m en sensatin. Det kan gdt være, at det udbudte apparat var et af de få, sm fra fabrikken var udstyret med Tessar, men bjektivet kan gså nemt være kmmet til undervejs. Der er prduceret milliner af Tessarer. De sidder på alle mulige apparater, g meget fte i en Cmpur lukker med dens standardgevind på 22,,5mm. Det tager under et minut at mntere et bjektiv i et Retina I, g det kan være gjrt uden nd vilje, f.eks. hvis det riginale Xenar var blevet Qdelagt. Der er ikke nget galt i at gøte sit defekte Retina brugbart igen, g Tessar er j gså et gdt bjektiv! Her vil det altid være interessant at se på serienumrene. Internet auktiner er næsten altid ledsaget af en stribe billeder (man kan j ikke kmme til at hlde kameraet selv; en frdel vi har

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

@E}*T]EIESæ]I5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Obj ektivets historie... Nr.80 April 1998

@E}*T]EIESæ]I5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Obj ektivets historie... Nr.80 April 1998 @E}*T]EIESæ]I5SZ Nr.80 April 1998 Obj ektivets histrie.... Dansk Fthistrisk Selskab "Mennesket har til alle tider undret sig ver lysets indflydelse på dets hv e r dag". Tegning fr a m idde I al der e n.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere